Pradzia referatai


EUROŪKIS
Kaimo plėtra (angl. rural developmnet, pranc. developpement rural, vok. landliche Entwicklung) - tai viena iš ES bendrosios ž.ū. politikos priemonių, kuria siekiama paspartinti kaimo vietovių ekonominę plėtrą ir palengvinti BŽŪP reformą.
Pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymą, kaimo plėtra yra kaimo vietovių gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas, kaimo ūkinės ir socialinės struktūros, taip pat bendruomeninių ryšių tobulinimas, siekiant užtikrinti ekonominę ir socialinę sanglaudą, saugoti ir kurti darbo vietas kaimo vietovėse, saugoti ir puoselėti etninę kultūrą, kraštovaizdį bei gamtinę aplinką.
Kaimo plėtros prioritetai Europos sąjungos šalyse nustatomi, atsižvelgiant į specifinius regiono išteklius, socialinę, demografinę situaciją, ūkinės veiklos plėtojimo galimybes.

Tipas: konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-08

[ Atsiųsti ]     Jau siuntėsi: 2193

Nemoki atidaryti failo?