Pradzia referatai


Bendroji Europos Sąjungos žemės ūkio politika
Šio kursinio darbo tema – Bendroji Europos Sąjungos žemės ūkio politika. Darbui buvo naudojami šie šaltiniai: publikacijos spaudoje, knygos, įvairūs moksliniai straipsniai, suteikta Žemės ūkio ministerijos medžiaga, Statistikos departamento duomenys. Kursinio darbo tikslas – apžvelgti Europos Sąjungos bendros žemės ūkio politikos atsiradimo aplinkybes, bendros – vieningos rinkos sukūrimą bei jos istorinę vystymosi raidą. Norint išvengti nepagrįstų diskusijų Lietuvos integracijos klausimais, būtina plačiau susipažinti su Europos Sąjungos žemės ūkyje vykstančiais procesais, pirmiausia bendrąja žemės ūkio politika, jos raida bei 1992 metų reforma.
Tipas: kursinis   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-08

[ Atsiųsti ]     Jau siuntėsi: 2229

Nemoki atidaryti failo?