Pradzia referatai


Augalija
Miškai ir daugiamečių žolinių augalų bendrijos vaidina didžiulį vaidmenį stabilizuojant neigiamus gamtinius ir antropogeninius procesus, reguliuojant aplinkinių teritorijų hidrologinį režimą bei klimato sąlygas ir išsaugant pusiausvyrą gamtoje. Ypač aktualiu stabilizuojantis natūralios bei pusiau natūralios žolinės ir sumedėjusios augalijos poveikis yra tapęs pastaraisiais dešimtmečiais, kai labai padidėjo žmogaus poveikis gamtinei aplinkai ir, žinoma, jos teršimo mastas. Daugiamečių augalų ir visų pirma miškų bendrijos sugeba išfiltruoti didelius paviršinio vandens nuotėkio bei užteršto oro kiekius ir gerokai sumažinti paviršinių vandens telkinių, gruntinių vandenų ir oro baseino užterštumą.
Tipas: referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-12

[ Atsiųsti ]     Jau siuntėsi: 2166

Nemoki atidaryti failo?