Pradzia referatai


Pagrindinės aplinkos teršimo pokyčių tendencijos
Atmosfera — tai mūsų planetos periferinis sluoksnis, gaubiantis litosferą (kie¬tąją Žemės rutulio sferą) ir hidrosferą (Žemę gaubiantį vandens apvalkalą).
Šiandien dar niekas negali tiksliai nurodyti atmosferos kilmės. Teigiama, kad atmosferai milijardai metų. Jos kilmė ir raida glaudžiai susijusi su Žemės formavimusi.
Beveik 50 proc. atmosferos masės yra susitelkusi iki 5 km virš jūros lygio, 75 proc.— iki 10 km ir 95 proc.— iki 20 km aukščio. Atmosfera yra būtina sąlyga gyvybei palaikyti. Ji regu¬liuoja žemės klimatą. Jeigu atmosferos nebūtų, paros temperatūra svyruotų 200 °C ribose ir žemėje vyrautų absoliuti tyla. Atmosfera sudaryta iš troposferos, tropopauzės, stratosferos, mezopauzės, termosferos ir egzosferos sluoks¬nių. Atmosferoje gyvybė aptinkama iki 15—20 km aukščio, tačiau nuolat gyvenančių organizmų nėra.

Tipas: referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-12

[ Atsiųsti ]     Jau siuntėsi: 2313

Nemoki atidaryti failo?