Pradzia referatai


Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra Panevėžio regione
Smulkios ir vidutinės įmonės (SVĮ) - dinamiškiausia, nuolat besikeičianti įmonių grupė, vidurinioji ūkio sandaros grandis - viena iš esminių rinkos santykiais pagrįstos ekonomikos komponenčių, turinti lemiamą įtaką ekonominiam augimui ir socialinių santykių stabilumui. Mažas kapitalo poreikis, greitas reagavimas į rinkos pokyčius ir lankstumas prisitaikant prie jų, naujų rinkų ar nišų užpildymas, konkurencijos didelėms valstybės įmonėms sudarymas, stambių įmonių aptarnavimas, naujų ir dažnai geresnės kokybės produktų, paslaugų, gamybos procesų sukūrimas, palanki šeimyninio verslo forma, efektyvi specialistų kvalifikacijos kėlimo galimybė - tai pagrindiniai smulkių ir vidutinių įmonių privalumai, atskleidžiantys jų efektyvumą ir svarbą. Smulkių ir vidutinių įmonių steigimasis ir jų veiklos skatinimas yra šalies ekonomikos augimo pagrindas ir vienas iš svarbiausių darbo vietų kūrimo šaltinių.
Tipas: referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-14

[ Atsiųsti ]     Jau siuntėsi: 2245

Nemoki atidaryti failo?