Pradzia referatai


Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybė ir teisė
Organizacinis lietuvių visuomenės vienetas akmens amžiuje (IX-V tūkstantmetyje pr. m. e.) buvo giminė, vadovaujama ren¬kamo seniūno. Giminystę nustatydavo pagal motinos liniją (mat¬riarchatas). Giminės narius jungė kraujo ryšys, bendri gamybos įrankiai, bendras darbas ir surinktų materialinių gėrybių pasi¬dalijimas. Tuo metu vyrai medžiojo ir žvejojo, o moterys rinko augalinį maistą, tvarkė namų ūkį ir rūpinosi šeima. Kelios gimi¬nės, suėjusios į vedybinius santykius, sudarė gentį. Visus reika¬lus sprendė genties vyrų susirinkimas (krivūlė). Krivūlė rinko genties vadą, svarstė karo ir taikos bei kitus reikalus.
Tipas: referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-14

[ Atsiųsti ]     Jau siuntėsi: 4855

Nemoki atidaryti failo?