Pradzia referatai


Lenkai, lietuviai
Lietuvių lenkinimas prasidėjo tada, kai Jogaila užsigeidė Lenkijos sosto ir Krėvos pilyje pasižadėjo apsikrikšyti, įteisinti Lietuvoje krikščionybę bei prijungti Lietuvą ir visas jos žemes prie Lenkijos.

Tipas: referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-04

[ Atsiųsti ]     Jau siuntėsi: 2179

Nemoki atidaryti failo?