Juridinių asmenų registro leistinų atributų klasifikatorius pagal teisines formas

form kodas form pavadinimas form name atri kodas
110 Valstybės įmonė State Enterprise 1
110 Valstybės įmonė State Enterprise 103
120 Valstybinė akcinė įmonė State Limited Liability Enterprise 1
120 Valstybinė akcinė įmonė State Limited Liability Enterprise 103
120 Valstybinė akcinė įmonė State Limited Liability Enterprise 104
130 Savivaldybės įmonė Municipal Enterprise 1
130 Savivaldybės įmonė Municipal Enterprise 103
140 Savivaldybės valst. akcin-ė įmonė Municipal State Limited Liability Enterprise 1
140 Savivaldybės valst. akcin-ė įmonė Municipal State Limited Liability Enterprise 103
140 Savivaldybės valst. akcin-ė įmonė Municipal State Limited Liability Enterprise 104
150 Spec.paskirties valstybinė įm. State Enterprise for Specific Purpose 1
160 Spec.paskirties savivaldyb. VĮ Municipal State Enterprise for Specific Purpose 1
210 Tikroji ūkinė bendrija General Partnership 1
220 Komanditinė ūkinė bendrija Limited Partnership 1
240 Gyv. namo statyb. bendrija (bendrija) Dwelling-house Building Association 1
240 Gyv. namo statyb. bendrija (bendrija) Dwelling-house Building Association 101
240 Gyv. namo statyb. bendrija (bendrija) Dwelling-house Building Association 103
240 Gyv. namo statyb. bendrija (bendrija) Dwelling-house Building Association 105
260 Sodininkų bendrija Gardeners Society 1
260 Sodininkų bendrija Gardeners Society 101
260 Sodininkų bendrija Gardeners Society 103
260 Sodininkų bendrija Gardeners Society 105
270 Bendrija Community 1
270 Bendrija Community 101
270 Bendrija Community 103
270 Bendrija Community 105
270 Bendrija Community 106
270 Bendrija Community 128
310 Uždaroji akcinė bendrovė Private Limited Liability Company 1
310 Uždaroji akcinė bendrovė Private Limited Liability Company 10
310 Uždaroji akcinė bendrovė Private Limited Liability Company 102
310 Uždaroji akcinė bendrovė Private Limited Liability Company 103
310 Uždaroji akcinė bendrovė Private Limited Liability Company 104
310 Uždaroji akcinė bendrovė Private Limited Liability Company 110
310 Uždaroji akcinė bendrovė Private Limited Liability Company 112
310 Uždaroji akcinė bendrovė Private Limited Liability Company 114
310 Uždaroji akcinė bendrovė Private Limited Liability Company 122
310 Uždaroji akcinė bendrovė Private Limited Liability Company 126
310 Uždaroji akcinė bendrovė Private Limited Liability Company 141
310 Uždaroji akcinė bendrovė Private Limited Liability Company 142
310 Uždaroji akcinė bendrovė Private Limited Liability Company 143
310 Uždaroji akcinė bendrovė Private Limited Liability Company 144
310 Uždaroji akcinė bendrovė Private Limited Liability Company 145
310 Uždaroji akcinė bendrovė Private Limited Liability Company 203
310 Uždaroji akcinė bendrovė Private Limited Liability Company 204
310 Uždaroji akcinė bendrovė Private Limited Liability Company 205
311 UAB filialas Branch of the Private Limited Liability Company 103
312 UAB atstovybė Representative office of the Private Limited Liability Company 103
320 Akcinė bendrovė Public Limited Liability Company 1
320 Akcinė bendrovė Public Limited Liability Company 10
320 Akcinė bendrovė Public Limited Liability Company 102
320 Akcinė bendrovė Public Limited Liability Company 103
320 Akcinė bendrovė Public Limited Liability Company 104
320 Akcinė bendrovė Public Limited Liability Company 110
320 Akcinė bendrovė Public Limited Liability Company 112
320 Akcinė bendrovė Public Limited Liability Company 114
320 Akcinė bendrovė Public Limited Liability Company 122
320 Akcinė bendrovė Public Limited Liability Company 126
320 Akcinė bendrovė Public Limited Liability Company 141
320 Akcinė bendrovė Public Limited Liability Company 142
320 Akcinė bendrovė Public Limited Liability Company 143
320 Akcinė bendrovė Public Limited Liability Company 144
320 Akcinė bendrovė Public Limited Liability Company 145
320 Akcinė bendrovė Public Limited Liability Company 203
320 Akcinė bendrovė Public Limited Liability Company 204
320 Akcinė bendrovė Public Limited Liability Company 205
321 AB filialas Branch of the Public Limited Liability Company 103
322 AB atstovybė Representative office of the Public Limited Liability Company 103
330 Kooperacijos UAB Cooperation Private Limited Liability Company 1
330 Kooperacijos UAB Cooperation Private Limited Liability Company 102
330 Kooperacijos UAB Cooperation Private Limited Liability Company 103
330 Kooperacijos UAB Cooperation Private Limited Liability Company 104
330 Kooperacijos UAB Cooperation Private Limited Liability Company 110
340 Kooperacijos UAB įsteigta UAB Private Limited Liability Company established by Cooperation Private L L Company 1
340 Kooperacijos UAB įsteigta UAB Private Limited Liability Company established by Cooperation Private L L Company 102
340 Kooperacijos UAB įsteigta UAB Private Limited Liability Company established by Cooperation Private L L Company 103
340 Kooperacijos UAB įsteigta UAB Private Limited Liability Company established by Cooperation Private L L Company 104
340 Kooperacijos UAB įsteigta UAB Private Limited Liability Company established by Cooperation Private L L Company 110
350 Kooperacijos įmonė Cooperation Enterprise 1
360 Specialios paskirties AB Public Limited Liability Company for Special Purpose 1
370 Specialios paskirties UAB Private Limited Liability Company for Special Purpose 1
370 Specialios paskirties UAB Private Limited Liability Company for Special Purpose 104
370 Specialios paskirties UAB Private Limited Liability Company for Special Purpose 110
370 Specialios paskirties UAB Private Limited Liability Company for Special Purpose 112
370 Specialios paskirties UAB Private Limited Liability Company for Special Purpose 114
410 Žemės ūkio bendrovė Agricultural Company 1
410 Žemės ūkio bendrovė Agricultural Company 101
410 Žemės ūkio bendrovė Agricultural Company 103
410 Žemės ūkio bendrovė Agricultural Company 105
411 ŽŪB filialas Branch of the Agricultural Company 103
412 ŽŪB atstovybė Representative office of the Agricultural Company 103
420 Radijo ir televizijos komisija The Radio and Television Commission of Lithuania 1
430 Nuolatinė kom.arbitražo institucija Permanent Arbitral Institution 1
430 Nuolatinė kom.arbitražo institucija Permanent Arbitral Institution 103
430 Nuolatinė kom.arbitražo institucija Permanent Arbitral Institution 105
430 Nuolatinė kom.arbitražo institucija Permanent Arbitral Institution 128
490 Užsienio juridinio asmens filialas Branch of the Foreign Enterprise 103
490 Užsienio juridinio asmens filialas Branch of the Foreign Enterprise 105
500 Juridinio asmens filialas Branch of the Legal Entity 2
510 Užsienio įm.filialas-juridinis asmuo Branch of the Foreign Enterprise - Legal Entity 1
510 Užsienio įm.filialas-juridinis asmuo Branch of the Foreign Enterprise - Legal Entity 105
520 Užsienio  juridinio asmens atstovybė Representative office of the Foreign Enterprise 103
530 Kredito unija Credit Union 1
530 Kredito unija Credit Union 100
530 Kredito unija Credit Union 102
530 Kredito unija Credit Union 103
531 Kredito unijos filialas Branch of the credit Union 103
532 Kredito unijos atstovybė Representative office of the Credit Union 103
570 Viešoji įstaiga Public Institution 1
570 Viešoji įstaiga Public Institution 99
570 Viešoji įstaiga Public Institution 101
570 Viešoji įstaiga Public Institution 102
570 Viešoji įstaiga Public Institution 103
570 Viešoji įstaiga Public Institution 105
570 Viešoji įstaiga Public Institution 106
570 Viešoji įstaiga Public Institution 107
570 Viešoji įstaiga Public Institution 108
570 Viešoji įstaiga Public Institution 109
570 Viešoji įstaiga Public Institution 128
571 Viešosios įstaigos filialas Branch of the Public Institution 105
572 Viešosios įstaigos atstovybė Representative office of the Public Institution 105
590 Visuomeninė organizacija (asociacija) Public Organization (association since 2004-02-14 according to the law on associations) 1
590 Visuomeninė organizacija (asociacija) Public Organization (association since 2004-02-14 according to the law on associations) 2
591 Visuomeninės org. (asociacijos) filialas Branch of the Public Organization (associations since 2004-02-14) 2
600 Šaulių sąjunga Rifle union 1
600 Šaulių sąjunga Rifle union 103
600 Šaulių sąjunga Rifle union 105
600 Šaulių sąjunga Rifle union 106
600 Šaulių sąjunga Rifle union 128
620 PPA rūmai Chamber of Commerce, Industry and Craft 1
620 PPA rūmai Chamber of Commerce, Industry and Craft 2
620 PPA rūmai Chamber of Commerce, Industry and Craft 105
620 PPA rūmai Chamber of Commerce, Industry and Craft 128
630 Asociacija Association 1
630 Asociacija Association 32
630 Asociacija Association 41
630 Asociacija Association 42
630 Asociacija Association 43
630 Asociacija Association 44
630 Asociacija Association 45
630 Asociacija Association 46
630 Asociacija Association 47
630 Asociacija Association 48
630 Asociacija Association 49
630 Asociacija Association 50
630 Asociacija Association 51
630 Asociacija Association 99
630 Asociacija Association 101
630 Asociacija Association 102
630 Asociacija Association 103
630 Asociacija Association 105
630 Asociacija Association 106
630 Asociacija Association 107
630 Asociacija Association 108
630 Asociacija Association 109
630 Asociacija Association 128
631 Asociacijos filialas Branch of the Association 105
640 Labdaros ir paramos fondas Charity and Sponsorship Fund 1
640 Labdaros ir paramos fondas Charity and Sponsorship Fund 99
640 Labdaros ir paramos fondas Charity and Sponsorship Fund 101
640 Labdaros ir paramos fondas Charity and Sponsorship Fund 102
640 Labdaros ir paramos fondas Charity and Sponsorship Fund 103
640 Labdaros ir paramos fondas Charity and Sponsorship Fund 105
640 Labdaros ir paramos fondas Charity and Sponsorship Fund 106
640 Labdaros ir paramos fondas Charity and Sponsorship Fund 107
640 Labdaros ir paramos fondas Charity and Sponsorship Fund 108
640 Labdaros ir paramos fondas Charity and Sponsorship Fund 109
640 Labdaros ir paramos fondas Charity and Sponsorship Fund 128
641 Labdaros fondo filialas Branch of the Charity and Sponsorship Fund 105
650 Politinė partija Political Party 1
650 Politinė partija Political Party 4
650 Politinė partija Political Party 6
650 Politinė partija Political Party 7
650 Politinė partija Political Party 8
650 Politinė partija Political Party 9
650 Politinė partija Political Party 11
650 Politinė partija Political Party 13
650 Politinė partija Political Party 14
650 Politinė partija Political Party 15
650 Politinė partija Political Party 16
650 Politinė partija Political Party 17
650 Politinė partija Political Party 18
650 Politinė partija Political Party 19
650 Politinė partija Political Party 20
650 Politinė partija Political Party 21
650 Politinė partija Political Party 22
650 Politinė partija Political Party 23
650 Politinė partija Political Party 24
650 Politinė partija Political Party 25
650 Politinė partija Political Party 26
650 Politinė partija Political Party 27
650 Politinė partija Political Party 28
650 Politinė partija Political Party 29
650 Politinė partija Political Party 30
650 Politinė partija Political Party 31
650 Politinė partija Political Party 99
650 Politinė partija Political Party 101
650 Politinė partija Political Party 102
650 Politinė partija Political Party 103
650 Politinė partija Political Party 105
650 Politinė partija Political Party 106
650 Politinė partija Political Party 107
650 Politinė partija Political Party 108
650 Politinė partija Political Party 109
650 Politinė partija Political Party 128
660 Ne pelno įmonė Non-profit Enterprise 1
690 Religinė bendruomenė Religious Community and Association 1
690 Religinė bendruomenė Religious Community and Association 101
690 Religinė bendruomenė Religious Community and Association 103
690 Religinė bendruomenė Religious Community and Association 105
690 Religinė bendruomenė Religious Community and Association 106
690 Religinė bendruomenė Religious Community and Association 107
690 Religinė bendruomenė Religious Community and Association 108
690 Religinė bendruomenė Religious Community and Association 109
690 Religinė bendruomenė Religious Community and Association 128
700 Tradicinė religinė bendruomenė Traditional Lithuanian Religious Congregation or Community 1
700 Tradicinė religinė bendruomenė Traditional Lithuanian Religious Congregation or Community 105
710 Kooperatinė bendrovė Cooperative Society (Cooperative) 1
710 Kooperatinė bendrovė Cooperative Society (Cooperative) 100
710 Kooperatinė bendrovė Cooperative Society (Cooperative) 101
710 Kooperatinė bendrovė Cooperative Society (Cooperative) 102
710 Kooperatinė bendrovė Cooperative Society (Cooperative) 103
710 Kooperatinė bendrovė Cooperative Society (Cooperative) 105
710 Kooperatinė bendrovė Cooperative Society (Cooperative) 128
711 Kooperatinės bendrovės filial. Branch of the Cooperative Society 103
712 Kooperatinės bendrovės atstov. Representative office of the Cooperative Society 103
730 Šeimyna Household 1
760 Profesinė sąjunga Trade Union 1
760 Profesinė sąjunga Trade Union 101
760 Profesinė sąjunga Trade Union 103
760 Profesinė sąjunga Trade Union 105
760 Profesinė sąjunga Trade Union 106
760 Profesinė sąjunga Trade Union 107
760 Profesinė sąjunga Trade Union 128
761 Profesinės sąjungos filialas Branch of the Trade Union 105
810 Individuali įmonė Individual Enterprise 1
820 Jurid asmens įsteigta ind įm. Individual Enterprise established by legal entity 1
840 Advokatų profesinė bendrija Lawyers Professional Partnership 1
840 Advokatų profesinė bendrija Lawyers Professional Partnership 103
840 Advokatų profesinė bendrija Lawyers Professional Partnership 105
840 Advokatų profesinė bendrija Lawyers Professional Partnership 106
840 Advokatų profesinė bendrija Lawyers Professional Partnership 128
850 Europos ekonominių interesų grupė European Economic Interest Grouping 1
860 Europos bendrovė European Company 1
860 Europos bendrovė European Company 10
860 Europos bendrovė European Company 99
860 Europos bendrovė European Company 102
860 Europos bendrovė European Company 103
860 Europos bendrovė European Company 104
860 Europos bendrovė European Company 110
860 Europos bendrovė European Company 112
860 Europos bendrovė European Company 114
860 Europos bendrovė European Company 122
860 Europos bendrovė European Company 126
860 Europos bendrovė European Company 141
860 Europos bendrovė European Company 142
860 Europos bendrovė European Company 143
860 Europos bendrovė European Company 144
860 Europos bendrovė European Company 145
860 Europos bendrovė European Company 203
860 Europos bendrovė European Company 204
860 Europos bendrovė European Company 205
890 Europos teritor. bendradarbiavimo grupė European grouping of territorial cooperation 1
910 Lietuvos prekyb.,pramon. rūmų asociacija Association of Lithuanian Chambers of Commerce Industry and Crafts 1
910 Lietuvos prekyb.,pramon. rūmų asociacija Association of Lithuanian Chambers of Commerce Industry and Crafts 2
950 Biudžetinė įstaiga Budget Institution 1
950 Biudžetinė įstaiga Budget Institution 2
950 Biudžetinė įstaiga Budget Institution 103
950 Biudžetinė įstaiga Budget Institution 128
951 Biužetinės įstaigos filialas Branch of the Budget Institution 2
960 Mažoji bendrija Small Partnership 1
960 Mažoji bendrija Small Partnership 40


<< Grįžti