TIESIOGINIO ATLEIDIMO NUO PVM IR / ARBA AKCIZŲ SERTIFIKATAS

 DIRECT VAT AND / OR EXCISE DUTY EXEMPTION CERTIFICATE

 

 

 

Užpildo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Vilniaus AVMI) /

To be filled in by Vilnius County State Tax Inspectorate (hereinafter – Vilnius STI)

 

Patvirtinimo data /

Date of verification

 

Pavirtinimo Nr. / Verification No.

 

 

Sertifikato galiojimo data nuo (metai, mėnuo, diena) iki (metai, mėnuo, diena) /

Certificate validity period from (year, month, day) to (year, month, day)

Nuo /

From

 

iki /

to

 

 

Užpildo atstovybė[1] / atstovybės narys[2] / ES įstaigos darbuotojas[3] /

To be filled in by representation / member of representation / employee of EU institution

 

1. NUO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO (TOLIAU – PVM) IR / ARBA AKCIZŲ ATLEIDŽIAMA ATSTOVYBĖ / ATSTOVYBĖS NARYS / ES ĮSTAIGOS DARBUOTOJAS /

1. FROM VALUE ADDED TAX (HEREINAFTER – VAT) AND / OR EXCISE DUTY EXEMPTED REPRESENTATION / MEMBER OF REPRESENTATION / EMPLOYEE OF EU INSTITUTION

Atstovybės pavadinimas /

Representation’s name

Spustelėkite čia, kad įvestumėte tekstą.

Atstovybės nario / ES įstaigos darbuotojo vardas, pavardė /

Representation member‘s / EU institution employee‘s name, surname

Spustelėkite čia, kad įvestumėte tekstą.

Atstovybės nario / ES įstaigos darbuotojo asmens akreditacijos kodas

Representation member‘s / EU institution employee‘s accreditation code

Spustelėkite čia, kad įvestumėte tekstą.

Atstovybės nario / ES įstaigos darbuotojo akreditacijos pažymėjimo galiojimo data nuo (metai, mėnuo, diena) iki (metai, mėnuo diena)/

Representation member‘s / EU institution employee‘s accreditation card validity period from (year, month, day) to (year, month, day)

Nuo /

From

Spustelėkite čia, jei norite įvesti datą.

iki /

to

Spustelėkite čia, jei norite įvesti datą.

Adresas /

Address

Spustelėkite čia, kad įvestumėte tekstą.

Elektroninio pašto adresas /

E-mail address

Spustelėkite čia, kad įvestumėte tekstą.

Telefono numeris /

Telephone number

Spustelėkite čia, kad įvestumėte tekstą.

 

Užpildo atstovybė / atstovybės narys / ES įstaigos darbuotojas /

To be filled in by representation / member of representation / employee of EU institution

 

2. PREKIŲ IR / ARBA PASLAUGŲ, KURIAS PRAŠOMA ATLEISTI NUO PVM IR / ARBA AKCIZŲ, APRAŠYMAS

2. DESCRIPTION OF THE GOODS AND / OR SERVICES FOR WHICH THE EXEMPTION FROM VAT AND / OR EXCISE DUTY IS REQUESTED

Pardavėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė /

Vendor’s name or name, surname

Spustelėkite čia, kad įvestumėte tekstą.

Pardavėjo PVM mokėtojo kodas arba mokesčių mokėtojo kodas /

Vendor‘s VAT identification number or tax identification number

Spustelėkite čia, kad įvestumėte tekstą.

Užsakymo formos numeris /

Order number

Spustelėkite čia, kad įvestumėte tekstą.

Užsakymo formos data /

Order date

Spustelėkite čia, jei norite įvesti datą.

 

 

Spustelėkite čia, kad įvestumėte tekstą.

 

 

Spustelėkite čia, kad įvestumėte tekstą.

Pasirašančio asmens pareigos /

Status of signatory

Parašas /

Signature

Vardas ir pavardė /

Name and surname

 

Užpildo Vilniaus AVMI /

To be filled in by Vilnius STI

 

3. VILNIAUS AVMI PATVIRTINIMAS SPAUDU IR ĮGALIOTO ASMENS PARAŠAS /

3. AUTHENTICATION OF THE VILNIUS STI BY STAMP AND SIGNATURE OF AN AUTHORIZED PERSON

 

 

 

 

 

Vilniaus AVMI įgalioto asmens pareigos /

Status of an authorized person of the Vilnius STI

Parašas ir Vilniaus AVMI antspaudas /

Signature and Vilnius STI stamp

Vilniaus AVMI įgalioto asmens vardas ir pavardė /

Name and surname of an authorized person of the Vilnius STI

 

Užpildo pardavėjas ar pardavėjo įgaliotas asmuo /

To be filled in by the vendor or vendor’s authorized person

 

4. DUOMENYS APIE PARDUOTAS PREKES IR / ARBA PASLAUGAS

4. INFORMATION ABOUT SUPPLIED GOODS AND / OR SERVICES

Pardavėjo PVM mokėtojo kodas arba mokesčių mokėtojo kodas /

Vendor‘s VAT identification number or tax identification number

 

PVM sąskaitos faktūros / sąskaitos faktūros data /

Invoice date

 

PVM sąskaitos faktūros / sąskaitos faktūros serija ir numeris

Invoice series and number

 

 

 

 

 

 

Pardavėjo vardu pasirašančio asmens pareigos /

Status of signatory signing on behalf of the vendor

Parašas /

Signature

Vardas ir pavardė /

Name and surname

 Sąvoka nurodyta Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų lengvatų taikymo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. VA-126 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo Lietuvos Respublikoje įsikūrusioms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių, įstaigų ir organizacijų nariams ir jų šeimų nariams bei Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir (arba) juos lydintiems civiliams darbuotojams“, 5.1 papunktyje.

Sąvoka nurodyta Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų lengvatų taikymo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. VA-126 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo Lietuvos Respublikoje įsikūrusioms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių, įstaigų ir organizacijų nariams ir jų šeimų nariams bei Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir (arba) juos lydintiems civiliams darbuotojams“, 5.2 papunktyje.

Sąvoka nurodyta Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų lengvatų taikymo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. VA-126 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo Lietuvos Respublikoje įsikūrusioms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių, įstaigų ir organizacijų nariams ir jų šeimų nariams bei Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir (arba) juos lydintiems civiliams darbuotojams“, 3 punkte.<< Grįžti