PVM tipų klasifikatorius

PVM sąskaitos faktūros tipas Paaiškinimas
SF PVM sąskaita faktūra
DS debetinė PVM sąskaita faktūra
KS kreditinė PVM sąskaita faktūra
VS viena (advokatų / notarų) PVM sąskaita faktūra
VD viena (advokatų / notarų) PVM sąskaita faktūra debetinė
VK viena (advokatų / notarų) PVM sąskaita faktūra kreditinė
AN anuliuota (jeigu elemento reikšmė neužpildyta, laikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą, tipas SF)

PVM klasifikatorius

Mokesčio kodas Aprašymas
PVM1 Šalies teritorijoje patiektos prekės ir / ar suteiktos paslaugos (Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau - PVMĮ) 19 str. 1 dalis)
PVM2 Šalies teritorijoje patiektos prekės ir / ar suteiktos paslaugos  (PVMĮ 19 str. 3 dalis)
PVM3 Šalies teritorijoje patiektos prekės ir / ar suteiktos paslaugos  (PVMĮ 19 str. 4, 5 dalys)
PVM4 Atvejai, kai pirkėjas išskaito ir sumoka PVM už jam tiekiamas prekes ar teikiamas paslaugas (PVMĮ 96 straipsnis) 
PVM25 Atvejai, kai pirkėjas išskaito ir sumoka PVM už jam tiekiamas prekes ar teikiamas paslaugas (PVMĮ 96 straipsnis) 
PVM26 Atvejai, kai pirkėjas išskaito ir sumoka PVM už jam tiekiamas prekes ar teikiamas paslaugas (PVMĮ 96 straipsnis) 
PVM27 Atvejai, kai pirkėjas išskaito ir sumoka PVM už jam tiekiamas prekes ar teikiamas paslaugas (PVMĮ 96 straipsnis) 
PVM5 Atvejai, kai prekių tiekimas ir paslaugų teikimas neapmokestinamas PVM (PVMĮ 20–33 ir 112 straipsniai)
PVM6 Atvejai, kai prekės (paslaugos) yra suvartotos PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti (PVMĮ 5 ir 8 straipsniai)
PVM7 Atvejai, kai prekės (paslaugos) yra suvartotos PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti (PVMĮ 5 ir 8 straipsniai)
PVM8 Atvejai, kai prekės (paslaugos) yra suvartotos PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti (PVMĮ 5 ir 8 straipsniai)
PVM28 Atvejai, kai prekės (paslaugos) yra suvartotos PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti (PVMĮ 5 ir 8 straipsniai)
PVM29 Atvejai, kai prekės (paslaugos) yra suvartotos PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti (PVMĮ 5 ir 8 straipsniai)
PVM9 PVM mokėtojo ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas ir nuosavybės teise priklausančio ar nepriklausančio pastato (statinio) esminis pagerinimas (PVMĮ 6 straipsnis)
PVM30 PVM mokėtojo ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas ir nuosavybės teise priklausančio ar nepriklausančio pastato (statinio) esminis pagerinimas (PVMĮ 6 straipsnis)
PVM31 PVM mokėtojo ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas ir nuosavybės teise priklausančio ar nepriklausančio pastato (statinio) esminis pagerinimas (PVMĮ 6 straipsnis)
PVM10 Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, taikant specialią apmokestinimo schemą (maržą) (PVMĮ 101–105, 106–110 straipsniai)
PVM32 Atvejai, kai sandoriams taikoma speciali apmokestinimo schema (marža) (PVMĮ II, III skirsniai )
PVM33 Atvejai, kai sandoriams taikoma speciali apmokestinimo schema (marža) (PVMĮ II, III skirsniai )
PVM12 Prekių eksportas  (PVMĮ 41 straipsnis)
PVM13 ES PVM mokėtojams patiektos prekės  (PVMĮ 49 str.. 1,4 dalys)
PVM14 Kiti sandoriai  (PVMĮ 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 str. 2 ir 3 dalys, 51, 52, 53 str. 1, 5, 6, 10 dalys)
PVM15 Už Lietuvos ribų patiektos prekės ir/ar suteiktos paslaugos (atvejai, kai PVM neskaičiuojamas, nes prekių tiekimas ir / ar paslaugų teikimas laikomas įvykusiu už Lietuvos ribų ir yra ne PVM objektas Lietuvoje, bet  PVM atskaita galima pagal PVMĮ 58 str. 1 dalies 2 punkto nuostatas)
PVM34 Už Lietuvos ribų patiektos prekės ir/ar suteiktos paslaugos (atvejai, kai PVM neskaičiuojamas, nes prekių tiekimas ir / ar paslaugų teikimas laikomas įvykusiu už Lietuvos ribų ir yra ne PVM objektas Lietuvoje, o PVM atskaita atsižvelgiant į PVMĮ 58 str. nuostatas negalima)
PVM16 Atvejai, kai iš kitų valstybių narių  prekių įsigijimas laikomas įvykusiu šalies teritorijoje (PVMĮ 41 ir  122 straipsniai)
PVM17 Atvejai, kai iš kitų valstybių narių  prekių įsigijimas laikomas įvykusiu šalies teritorijoje (PVMĮ 41 ir 122 straipsniai)
PVM18 Atvejai, kai iš kitų valstybių narių  prekių įsigijimas laikomas įvykusiu šalies teritorijoje (PVMĮ 41 ir 122 straipsniai)
PVM35 Atvejai, kai iš kitų valstybių narių  prekių įsigijimas laikomas įvykusiu šalies teritorijoje (PVMĮ 41 ir 122 straipsniai)
PVM36 Atvejai, kai iš kitų valstybių narių  prekių įsigijimas laikomas įvykusiu šalies teritorijoje (PVMĮ 41 ir 122 straipsniai)
PVM19 Atvejai, kai Lietuvos Respublikos PVM mokėtojo, trikampėje prekyboje esančio tarpininkaujančia šalimi (antrasis asmuo), iš vienos valstybės narės PVM mokėtojo įsigytos prekės iš karto buvo nugabentos į kitą valstybę narę, kurioje patiektos tos kitos valstybės narės PVM mokėtojui (PVMĮ 122 straipsnio 3 dalis)
PVM20 Iš užsienio valstybių (išskyrus iš ES PVM mokėtojų) įsigytos paslaugos, kurių pardavimo PVM apskaičiuoja pirkėjas (PVMĮ 95 str. 2 dalis) 
PVM37 Iš užsienio valstybių (išskyrus iš ES PVM mokėtojų) įsigytos paslaugos, kurių pardavimo PVM apskaičiuoja pirkėjas (PVMĮ 95 str. 2 dalis)
PVM38 Iš užsienio valstybių (išskyrus iš ES PVM mokėtojų) įsigytos paslaugos, kurių pardavimo PVM pirkėjas neskaičiuoja (PVMĮ 95 str. 1 dalies 3 punktas)
PVM39 Iš užsienio valstybių (išskyrus iš ES PVM mokėtojų) įsigytos paslaugos, kurių pardavimo PVM pirkėjas neapskaičiuoja (PVMĮ 95 str. 1 dalies 2 punktas)
PVM21 Iš ES PVM mokėtojų įsigytos paslaugos, kurių pardavimo PVM apskaičiuoja pirkėjas (PVMĮ 95 str. 2  dalis) 
PVM40 Iš ES PVM mokėtojų įsigytos paslaugos, kurių pardavimo PVM apskaičiuoja pirkėjas (PVMĮ 95 str. 2  dalis)
PVM41 Iš ES PVM mokėtojų įsigytos paslaugos, kurių pardavimo PVM pirkėjas neapskaičiuoja (PVMĮ 95 str. 1 dalies 3 punktas) 
PVM42 Iš ES PVM mokėtojų įsigytos paslaugos, kurių pardavimo PVM pirkėjas neapskaičiuoja (PVMĮ 95 str. 1 dalies 2 punktas) 
PVM22 Atvejai, kai už šalies teritorijoje neįsikūrusio užsienio apmokestinamojo asmens šalies teritorijoje tiekiamas prekes ir / ar teikiamas paslaugas (išskyrus PVM18, PVM19 atvejus) PVM apskaičiuoja ir sumoka pirkėjas (PVMĮ 95 str. 3, 4 ir 5 dalys)
PVM43 Atvejai, kai už šalies teritorijoje neįsikūrusio užsienio apmokestinamojo asmens šalies teritorijoje tiekiamas prekes ir / ar teikiamas paslaugas PVM apskaičiuoja ir sumoka pirkėjas (PVMĮ 95 str. 3, 4 ir 5 dalys)
PVM44 Atvejai, kai už šalies teritorijoje neįsikūrusio užsienio apmokestinamojo asmens šalies teritorijoje tiekiamas prekes ir / ar teikiamas paslaugas PVM apskaičiuoja ir sumoka pirkėjas (PVMĮ 95 str. 3, 4 ir 5 dalys)
PVM45 Atvejai, kai už šalies teritorijoje neįsikūrusio užsienio apmokestinamojo asmens šalies teritorijoje tiekiamas prekes ir / ar teikiamas paslaugas PVM apskaičiuoja ir sumoka pirkėjas (PVMĮ 95 str. 3, 4 ir 5 dalys)
PVM46 Atvejai, kai už šalies teritorijoje neįsikūrusio užsienio apmokestinamojo asmens šalies teritorijoje tiekiamas prekes ir / ar teikiamas kitas paslaugas PVM pirkėjas neapskaičiuoja (PVMĮ 95 str. 3, 4 ir 5 dalys)
PVM47 Atvejai, kai už šalies teritorijoje neįsikūrusio užsienio apmokestinamojo asmens šalies teritorijoje tiekiamas prekes ir / ar teikiamas kitas paslaugas PVM apskaičiuoja ir sumoka pirkėjas (PVMĮ 95 str. 3, 4 ir 5 dalys)
PVM23 Apskaičiuotas importo PVM
PVM24 Importo PVM, kurio įskaitymą kontroliuoja VMI
PVM48 Už Lietuvos ribų įsigytos prekės ir/ar paslaugos (įskaitant atvejus, kai apskaičiuotas užsienio šalies PVM ir atvejus, kai prekės importuojamos vidaus vartojimui)) (atvejai, kai prekių ir/ar paslaugų įsigijimas laikomas įvykusiu už Lietuvos ribų ir pardavimo PVM Lietuvoje neskaičiuojamas, nes įsigijimas - ne PVM objektas Lietuvoje), 
PVM49 Atvejai, kai žemės ūkio produkcija ir paslaugos įsigytos iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema 
PVM100 Kiti atvejai


<< Grįžti