Asmeninių gebėjimų sąrašas

Žemiau pateikiamas sąrašas gebėjimų, kurie gali būti svarbūs norint atlikti vieną ar kitą darbą. Peržiūrėk visą sąrašą, atsirink sau labiausiai tinkančius ir sugalvok po pavyzdį, kuris pagrįstų tavo pasirinkimą.
Gebėjimas
Peržiūrėk visą sąrašą ir apgalvok, kurį gebėjimą turi ir galėtum naudoti darbe
Įsivertinimas Pažymėk tinkančius Pavyzdys Atsirink stipriausius savo gebėjimus ir kiekvieną jų pagrįsk: prisimink po pavyzdį/ situaciją, kada panaudojai sugebėjimą, buvai puikiai įvertintas ir pan.
Netinka man Tinka iš dalies Tinka
Gebėjimas organizuoti ir planuoti
Gebu planuoti ir plėtoti procesus, galiu efektyviai suplanuoti laiką ir veiklą
       
Gebėjimas analizuoti
Gebu identifikuoti problemas, surasdamas svarbią informaciją, susiedamas skirtingų šaltinių duomenis, išsiaiškinti galimas problemų priežastis
       
Gebėjimas priimti sprendimus
Gebu įvertinti skirtingas alternatyvas ir pasirinkti tinkamiausią
       
Profesinis susidomėjimas
Aktyviai nagrinėju profesinę ar techninę informaciją, kad neatsilikčiau ir tobulinčiau asmeninę ir profesinę veiklą
       
Technologinis raštingumas (kompiuterinis raštingumas)
Sugebu pasinaudoti informacinėmis technologijomis, būtinomis pagreitinti darbą ir/ar greitai ir efektyviai bendrauti
       
Rašytinis bendravimas
Gebu aiškiai raštu išreikšti savo idėjas pastabose, laiškuose, pasiūlymuose, naudoju taisyklingą gramatinę išraišką
       
Žodinis bendravimas
Aiškiai išdėstau mintis individualiose ar grupinėse situacijose
       
Gebėjimas klausytis
Bendraudamas žodžiu sugebu atsirinkti svarbią informaciją: perfrazuoju, apibendrinu, reaguoju, parodydamas, kad aktyviai klausausi. Išklausau asmenis, kurie turi kitokią nuomonę nei aš
       
Gebėjimas bendrauti užsienio kalba
Gebu suprasti, kalbėti, rašyti, skaityti užsienio (ne gimtąja) kalba
       
Tarpkultūrinė kompetencija
Gebu sėkmingai bendrauti su kitų kultūrų žmonėmis
       
Komandinis darbas
Gebu dirbti bendradarbiaudamas, kaip komandos narys, galiu aukotis dėl bendro komandos tikslo, o ne siekti tik savo asmeninių interesų
       
Santykių kūrimas
Galiu lengvai užmegzti kontaktą su man nepažįstamais žmonėmis, gerai sutariu, esu mėgstamas kitų
       
Gebėjimas įveikti sunkumus
Gebu susidoroti su spaudimu ir sunkumais darbe (stresas gali kilti dėl laiko stokos, pasipriešinimo idėjoms, grupės spaudimo ir /ar sudėtingos užduoties)
       
Gebėjimas mokytis
Esu suinteresuotas įsisavinti kuo daugiau naujų žinių, lavinti sugebėjimus, ir nuolat gerinti veiklą, kad ji atitiktų įmonės poreikius, gebu mokytis iš patirties
       
Iniciatyva
Siekiu daryti įtaką įvykiams, kad pasiekčiau tikslą. Pats imuosi iniciatyvos, nelaukiu kol kas nors kitas pasiūlys: inicijuoju idėjas ir veiksmus
       
Gebėjimas
dirbti savarankiškai Gebu dirbti savarankiškai bei atsakingai, negaunat tolimesnių instrukcijų
       
Dėmesys detalėms
Iki galo atlieku užduotis, kruopščiai rūpinuosi visomis aprėpiamomis sritimis, kad ir kokios mažos jos būtų
       
Energija, ištvermė
Kai yra būtina, prailgintą laikotarpį išlaikau aukštą aktyvumo lygį. Dirbu prie užduoties tol, kol pasiekiu norimą rezultatą
       
Dėmesys kokybei
Nepasitenkinu vidutiniais pasiekimais, keliu aukštus veiklos tikslus ar standartus sau ir kitiems
       
Įsipareigojimas
Tikiu savo darbu ir jo nauda organizacijai. Papildomai stengiuosi dėl kompanijos, nors tai ir nebūtinai visada turi būti naudinga pačiam
       
Kita (įrašyk)        
Kita (įrašyk)        


<< Grįžti