Augalų apsaugos produktai, chemikalai

Id Archived Code Name Nuo Vpavadinimas
6104 Ne SIAULIU_REGIONINIS_SKYRIUS Šiaulių regioninis skyrius 2017-09-01 Šiaulių Regional Division
6107 Ne VILNIAUS_REGIONINIS_SKYRIUS Vilniaus regioninis skyrius 2017-09-01 Vilnius Regional Division
6113 Ne TELSIU_REGIONINIS_SKYRIUS Telšių regioninis skyrius 2017-09-01 Telsiu Regional Division
6114 Ne TAURAGES_REGIONINIS_SKYRIUS Tauragės regioninis skyrius 2017-09-01 Taurages Regional Division
6118 Ne MARIJAMPOLES_REGIONINIS_SKYRIUS Marijampolės regioninis skyrius 2017-09-01 Marijampolės Regional Division
6122 Ne KAUNO_REGIONINIS_SKYRIUS Kauno regioninis skyrius 2017-09-01 Kauno Regional Division
6158 Ne VATZUM Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 2018-02-01 The State Plant Service under the Ministry of Agriculture
6833 Ne AUGALU_VEISLIU_SKYRIUS Augalų veislių skyrius 2017-09-01 Plant Variety Division 
6835 Ne AUGALU_APSAUGOS_PRODUKTU_REGISTRAVIMO_SKYRIUS Augalų apsaugos produktų registravimo skyrius 2017-09-01 Plant Protection Products Authorisation Division
11106 Ne PURSKIMAS_IS_ORO Purškimas iš oro 2017-09-01 Aerial spraying
11107 Ne TARP_AUGALU Tarp augalų 2017-09-01 Between the plant
11108 Ne ISTISINIS  Ištisinis  2017-09-01 Broadcast
11109 Ne SUDREKINIMAS_IMIRKYMAS Sudrėkinimas/įmirkymas 2017-09-01 Drench
11110 Ne SEJIMAS Sėjimas 2017-09-01 Drilling
11111 Ne LASINIMAS Lašinimas 2017-09-01 Drip
11113 Ne PURSKIMAS_ANT_LAPU Purškimas 2017-09-01 Foliar spray
11114 Ne FUMIGAVIMAS_APDOROJIMAS_DUJOMIS Fumigavimas/apdorojimas dujomis 2017-09-01 Fumigation
11117 Ne PURSKIMAS_DIDELIO_TIRPALO_KIEKIU Purškimas dideliu tirpalo kiekiu 2017-09-01 High volume spraying
11119 Ne INDIVIDUALUS_AUGALAS Individualus augalas 2017-09-01 Individual plant
11120 Ne INJEKCIJA_ISVIRKSTIMAS Injekcija/įšvirkštimas 2017-09-01 Injection
11121 Ne PURSKIMAS_MAZU_TIRPALO_KIEKIU Purškimas mažu tirpalo kiekiu 2017-09-01 Low volume spraying
11122 Ne VISO_PAVIRSIAUS_PADENGIMAS Viso paviršiaus padengimas 2017-09-01 Overall
11123 Ne TEPIMAS Tepimas 2017-09-01 Painting
11125 Ne SEKLU_BEICAVIMAS Sėklų beicavimas 2017-09-01 Seed treatment
11126 Ne DIRVOS_APDOROJIMAS Dirvos apdorojimas 2017-09-01 Soil treatment
11127 Ne PASKLEIDIMAS_PADENGIMAS Paskleidimas/padengimas 2017-09-01 Spreading
11129 Ne GUMBU_APDOROJIMAS Gumbų apdorojimas 2017-09-01 Tuber treatment
11131 Ne MIRKYMAS_PANARDINIMAS Mirkymas/panardinimas 2017-09-01 Dipping
11132 Ne DREKINIMAS Drėkinimas 2017-09-01 Watering
11134 Ne JUOSTINIS_APDOROJIMAS Juostinis apdorojimas 2017-09-01 Band
11135 Ne TASKININS_APDOROJIMAS Taškinis apdorojimas 2017-09-01 Spot application
11136 Ne APDOROJIMAS_RUKU Apdorojimas rūku 2017-09-01 Mist
11137 Ne APDOROJIMAS_AEROZOLIAIS Apdorojimas aerozoliais 2017-09-01 Fogging
11139 Ne TEPIMAS_TEPTUKU Tepimas teptuku 2017-09-01 Paint brush
11140 Ne ITRINIMAS Įtrinimas 2017-09-01 Wiping (weed) 
11141 Ne KITA Kita 2017-09-01 Other 
11153 Ne 24-D_2-ETILOHEKSILO_ESTERIS 2,4-D 2-ETILOHEKSILO ESTERIS 2017-09-01 -
11154 Ne 24-DICHLORFENOKSI_ACTO_RUGSTIS 2,4-DICHLORFENOKSI ACTO RŪGŠTIS 2017-09-01 -
11155 Ne ABAMEKTINAS Abamektinas 2000-01-01 Abamectin (aka avermectin)
11156 Ne ACETAMIPRIDAS Acetamipridas  2000-01-01 Acetamiprid
11157 Ne AKLONIFENAS Aklonifenas 2000-01-01 Aclonifen
11158 Ne ALIUMINIO_FOSFIDAS Aliuminio fosfidas 2000-01-01 Aluminium phosphide
11159 Ne AMIDOSULFURONAS Amidosulfuronas 2000-01-01 Amidosulfuron
11160 Ne AZADIRACHTINAS_A Azadirachtinas 2000-01-01 Azadirachtin (Margosa extract)
11161 Ne AZOKSISTROBINAS Azoksistrobinas 2000-01-01 Azoxystrobin
11162 Ne BENTAZONAS Bentazonas 2000-01-01 Bentazone
11163 Ne BENZOINE_RUGSTIS Benzoinė rūgštis 2000-01-01 Benzoic acid
11164 Ne BETA_CIFLUTRINAS Beta-Ciflutrinas 2000-01-01 Beta-Cyfluthrin
11165 Ne CHLORIDAZONAS Chloridazonas 2000-01-01 Chloridazon (aka pyrazone)
11166 Ne CHLORMEKVATCHLORIDAS Chlormekvatchloridas 2000-01-01 Chlormequat
11167 Ne CHLOROTALONILAS Chlorotalonilas 2000-01-01 Chlorothalonil
11168 Ne CHLORPROFAMAS Chlorprofamas 2000-01-01 Chlorpropham
11169 Ne CHLORSULFURONAS Chlorsulfuronas 2000-01-01 Chlorsulfuron
11170 Ne CIANAZINAS Cianazinas 2000-01-01 Cyanazine
11171 Ne CIAZOFAMIDAS Ciazofamidas 2000-01-01 Cyazofamid
11172 Ne CIKLOKSIDIMAS Cikloksidimas 2000-01-01 Cycloxydim
11173 Ne CIMOKSANILAS Cimoksanilas 2000-01-01 Cymoxanil
11174 Ne CIPERMETRINAS Cipermetrinas 2000-01-01 Cypermethrin
11175 Ne CIPRODINILAS Ciprodinilas 2000-01-01 Cyprodinil
11176 Ne CIPROKONAZOLAS Ciprokonazolas 2000-01-01 Cyproconazole
11177 Ne DELTAMETRINAS Deltametrinas 2000-01-01 Deltamethrin
11178 Ne DESMEDIFAMAS Desmedifamas 2000-01-01 Desmedipham
11179 Ne DICHLORPROPAS-P Dichlorpropas-P 2000-01-01 Dichlorprop-P
11180 Ne DIFENOKONAZOLAS Difenokonazolas 2000-01-01 Difenoconazole
11181 Ne DIFLUBENZURONAS Diflubenzuronas 2000-01-01 Diflubenzuron
11182 Ne DIKAMBA Dikamba 2000-01-01 Dicamba
11183 Ne DIKVATAS Dikvatas 2000-01-01 Diquat
11184 Ne DIMETACHLORAS Dimetachloras 2000-01-01 Dimethachlor
11185 Ne DIMETOMORFAS Dimetomorfas 2000-01-01 Dimethomorph
11186 Ne DINIKONAZOLAS_M Dinikonazolas-M 2000-01-01 Diniconazole-M
11187 Ne DITIANONAS Ditianonas 2000-01-01 Dithianon
11188 Ne EPOKSIKONAZOLAS Epoksikonazolas 2000-01-01 Epoxiconazole
11189 Ne ESFENVALERATAS Esfenvaleratas 2000-01-01 Esfenvalerate
11190 Ne ETEFONAS Etefonas 2000-01-01 Ethephon
11191 Ne ETOFUMEZATAS Etofumezatas 2000-01-01 Ethofumesate
11192 Ne FAMOKSADONAS Famoksadonas 2000-01-01 Famoxadone
11193 Ne FENAMIDONAS Fenamidonas 2000-01-01 Fenamidone
11194 Ne FENMEDIFAMAS Fenmedifamas 2000-01-01 Phenmedipham
11195 Ne FENOKSAPROP-P-ETILAS Fenoksaprop-P-etilas 2000-01-01 Fenoxaprop-P
11196 Ne FENPROPIDINAS Fenpropidinas 2000-01-01 Fenpropidin
11197 Ne FENPROPIMORFAS Fenpropimorfas 2000-01-01 Fenpropimorph
11198 Ne FLORASULAMAS Florasulamas 2000-01-01 Florasulam
11199 Ne FLUAZIFOP-P-BUTILAS Fluazifop-P-butilas 2000-01-01 Fluazifop-P
11200 Ne FLUAZINAMAS Fluazinamas 2000-01-01 Fluazinam
11201 Ne FLUDIJOKSONILAS FLUDIJOKSONILAS 2000-01-01 -
11202 Ne FLUNKVINAZOLAS Flukvinkonazolas 2000-01-01 Fluquinconazole
11203 Ne FLUOKSASTROBINAS Fluoksastrobinas 2000-01-01 Fluoxastrobin
11204 Ne FLUROKSIPIRAS Fluroksipiras 2000-01-01 Fluroxypyr
11205 Ne FLUTRIAFOLAS Flutriafolas 2000-01-01 Flutriafol
11206 Ne FOLPETAS Folpetas 2000-01-01 Folpet
11207 Ne FORAMSULFURONAS Foramsulfuronas 2000-01-01 Foramsulfuron
11208 Ne FUBERIDAZOLAS Fuberidazolas 2000-01-01 Fuberidazole
11209 Ne GLIFOSATAS Glifosatas 2000-01-01 Glyphosate
11210 Ne GUAZATINO_ACETATAS Guazatinas 2000-01-01 Guazatine
11211 Ne IMAZALILAS Imazalilas 2000-01-01 Imazalil (aka enilconazole)
11212 Ne IMAZAPYRAS Imazapyras 2000-01-01 Imazapyr
11213 Ne IMIDAKLOPRIDAS Imidaklopridas 2000-01-01 Imidacloprid
11214 Ne KALIO_MUILAS_(RIEBIUJU_RUGSCIU) Kalio muilas (riebiųjų rūgščių) 2000-01-01 -
11215 Ne KARBOKSINAS Karboksinas 2000-01-01 Carboxin
11216 Ne KLOPIRALIDAS Klopiralidas 2000-01-01 Clopyralid
11217 Ne KREZOKSIM_METILAS Krezoksim-metilas 2000-01-01 Kresoxim-methyl
11218 Ne KVARCINIS_SMELIS Kvarcinis smėlis 2000-01-01 Quartz sand
11219 Ne KVINMERAKAS Kvinmerakas 2000-01-01 Quinmerac
11220 Ne KVIZALOFOP-P-TEFURILAS Kvizalofop-P-tefurilas 2000-01-01 Quizalofop-P-tefuryl
11221 Ne LAMBDA_CIHALOTRINAS Lambda-cihalotrinas 2000-01-01 Lambda-Cyhalothrin
11222 Ne MAGNIO_FOSFIDAS Magnio fosfidas 2000-01-01 Magnesium phosphide
11223 Ne MANKOCEBAS Mankocebas 2000-01-01 Mancozeb
11224 Ne MCPA MCPA 2000-01-01 MCPA
11225 Ne MEKOPROPAS-P Mekopropas-P 2000-01-01 Mecoprop-P
11226 Ne MEPIKVATCHLORIDAS Mepikvatchloridas 2000-01-01 Mepiquat
11227 Ne METALAKSILAS-M Metalaksilas-M 2000-01-01 Metalaxyl-M
11228 Ne METAMITRONAS Metamitronas 2000-01-01 Metamitron
11229 Ne METAZACHLORAS Metazachloras 2000-01-01 Metazachlor
11230 Ne METKONAZOLAS Metkonazolas 2000-01-01 Metconazole
11231 Ne METRAFENONAS Metrafenonas 2000-01-01 Metrafenone
11232 Ne METRIBUZINAS Metribuzinas 2000-01-01 Metribuzin
11233 Ne NAPROPAMIDAS Napropamidas 2000-01-01 Napropamide
11234 Ne NATRIO_METIL_JODOSULFURONAS NATRIO METIL JODOSULFURONAS 2000-01-01 -
11235 Ne NATRIO_PROPOKSIKARBAZONAS Natrio propoksikarbazonas 2000-01-01 Propoxycarbazone
11236 Ne NIKOSULFURONAS Nikosulfuronas 2000-01-01 Nicosulfuron
11237 Ne PENDIMETALINAS Pendimetalinas 2000-01-01 Pendimethalin
11238 Ne PENKONAZOLAS Penkonazolas 2000-01-01 Penconazole
11239 Ne PIKOLINAFENAS Pikolinafenas 2000-01-01 Picolinafen
11240 Ne PIRAKLOSTROBINAS Piraklostrobinas 2000-01-01 Pyraclostrobin
11241 Ne PIRIMIFOSMETILAS Pirimifos-metilas 2000-01-01 Pirimiphos-methyl
11242 Ne PROCHLORAZAS Prochlorazas 2000-01-01 Prochloraz
11243 Ne PROMETRINAS Prometrinas 2000-01-01 Prometryn
11244 Ne PROPAKVIZAFOPAS Propakvizafopas 2000-01-01 Propaquizafop
11245 Ne PROPAMOKARBAS Propamokarbas 2000-01-01 Propamocarb
11246 Ne PROPAMOKARBO_HIDROCHLORIDAS PROPAMOKARBO HIDROCHLORIDAS 2017-09-01 -
11247 Ne PROPIKONAZOLAS Propikonazolas 2000-01-01 Propiconazole
11248 Ne PROSULFOKARBAS Prosulfokarbas 2000-01-01 Prosulfocarb
11249 Ne PROTIOKONAZOLAS Protiokonazolas 2000-01-01 Prothioconazole
11250 Ne RIMSULFURONAS Rimsulfuronas 2000-01-01 Rimsulfuron (aka renriduron)
11251 Ne SPIRODIKLOFENAS Spirodiklofenas 2000-01-01 Spirodiclofen
11252 Ne SPIROKSAMINAS Spiroksaminas 2000-01-01 Spiroxamine
11254 Ne SULFOSULFURONAS Sulfosulfuronas 2000-01-01 Sulfosulfuron
11255 Ne TEBUKONAZOLAS Tebukonazolas 2000-01-01 Tebuconazole
11256 Ne TIABENDAZOLAS Tiabendazolas 2000-01-01 Thiabendazole
11257 Ne TIAKLOPRIDAS Tiaklopridas 2000-01-01 Thiacloprid
11258 Ne TIAMETOKSAMAS Tiametoksamas 2000-01-01 Thiamethoxam
11259 Ne TIFENSULFURONMETILAS Tifensulfuronmetilas 2000-01-01 Thifensulfuron-methyl
11260 Ne TIRAMAS Tiramas 2000-01-01 Thiram
11261 Ne TOLILFLUANIDAS Tolilfluanidas 2000-01-01 Tolylfluanid
11262 Ne TRIADIMENOLAS Triadimenolas 2000-01-01 Triadimenol
11263 Ne TRIASULFURONAS Triasulfuronas 2000-01-01 Triasulfuron
11264 Ne TRIBENURON_METILAS Tribenuron metilas 2000-01-01 Tribenuron (aka metometuron)
11265 Ne TRIFLOKSISTROBINAS Trifloksistrobinas 2000-01-01 Trifloxystrobin
11266 Ne TRIFLURALINAS Trifluralinas 2000-01-01 Trifluralin
11267 Ne TRIFLUSULFURONMETILAS Triflusulfuronmetilas 2000-01-01 Triflusulfuron
11268 Ne TRINEKSAPAK_ETILAS Trineksapak etilas 2000-01-01 Trinexapac (aka cimetacarb ethyl)
11269 Ne TRITIKONAZOLAS Tritikonazolas 2000-01-01 Triticonazole
11270 Ne TRITOSULFURONAS Tritosulfuronas 2000-01-01 Tritosulfuron
11271 Ne VARIO_HIDROKSIDAS Vario hidroksidas 2000-01-01 Copper hydroxide
11272 Ne ZETA_CIPERMETRINAS zeta-Cipermetrinas 2000-01-01 zeta-Cypermethrin
11273 Ne ZOKSAMIDAS Zoksamidas 2000-01-01 Zoxamide
11274 Ne ZALIAS_TALO_ALIEJUS ŽALIAS TALO ALIEJUS 2017-09-01 -
11275 Ne PIKLORAMAS Pikloramas 2000-01-01 Picloram
11276 Ne TAU-FLUVALINATAS tau-Fluvalinatas 2000-01-01 tau-Fluvalinate
11278 Ne PROPOKSIKARBAZONAS Propoksikarbazonas 2000-01-01 Propoxycarbazone
11279 Ne BOSKALIDAS Boskalidas 2000-01-01 Boscalid (formerly nicobifen)
11280 Ne FLUOPIKOLIDAS Fluopikolidas 2000-01-01 Fluopicolide
11281 Ne PINOKSADENAS Pinoksadenas 2000-01-01 Pinoxaden
11282 Ne PIKOKSISTROBINAS Pikoksistrobinas 2000-01-01 Picoxystrobin
11283 Ne METILMEZOSULFURONAS Metilmezosulfuronas 2000-01-01 Mesosulfuron
11284 Ne DIFLUFENIKANAS Diflufenikanas 2000-01-01 Diflufenican
11285 Ne KRAUJO_MILTAI Kraujo miltai 2000-01-01 Blood meal
11286 Ne PSEUDOMONAS_CHLORORAPHIS_MA_342 Pseudomonas chlororaphis MA342 2000-01-01 Pseudomonas chlororaphis strain MA342
11287 Ne IZOPROTURONAS Izoproturonas 2000-01-01 Isoproturon
11289 Ne MANDIPROPAMIDAS Mandipropamidas 2000-01-01 Mandipropamid
11290 Ne KLOMAZONAS Klomazonas 2000-01-01 Clomazone
11291 Ne TIOFANAT_METILAS Tiofanat metilas 2000-01-01 Thiophanate-methyl
11292 Ne METSULFURON_METILAS Metsulfuron metilas 2000-01-01 Metsulfuron-methyl
11293 Ne IPRODIONAS Iprodionas 2000-01-01 Iprodione
11294 Ne BEFLUBUTAMIDAS Beflubutamidas 2000-01-01 Beflubutamid
11295 Ne AMISULBROMAS Amisulbromas 2000-01-01 Amisulbrom
11296 Ne METAFLUMIZONAS Metaflumizonas 2000-01-01 Metaflumizone
11297 Ne INDOKSAKARBAS Indoksakarbas 2000-01-01 Indoxacarb
11298 Ne FOSETILAS Fosetilas 2000-01-01 Fosetyl
11299 Ne PIRIDATAS Piridatas 2000-01-01 Pyridate
11300 Ne DIMOKSISTROBINAS Dimoksistrobinas 2000-01-01 Dimoxystrobin
11301 Ne ALFA_CIPERMETRINAS Alfa-Cipermetrinas 2000-01-01 Alpha-Cypermethrin (aka alphamethrin)
11302 Ne LINURONAS Linuronas 2000-01-01 Linuron
11303 Ne AMINOPIRALIDAS Aminopiralidas 2000-01-01 Aminopyralid
11304 Ne 24-D_ETILHEKSILO_ESTERIS 2,4-D etilheksilo esteris 2017-09-01 -
11305 Ne JODOSULFURONAS Jodosulfuronas 2017-09-01 Iodosulfuron
11306 Ne PIROKSULAMAS Piroksulamas 2000-01-01 Pyroxsulam
11307 Ne KLOTIANIDINAS Klotianidinas 2000-01-01 Clothianidin
11308 Ne KALCIO_PROHEKSADIONAS Kalcio proheksadionas 2000-01-01 Prohexadione
11312 Ne BIKSAFENAS Biksafenas 2000-01-01 Bixafen
11313 Ne BIFENOKSAS Bifenoksas 2000-01-01 Bifenox
11314 Ne BACILLUS_THURINGIENSISI_SUBSPKURSTAKI_STAMAS_ABTS-351 Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki štamas ABTS 351 2000-01-01 Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki strains ABTS 351
11315 Ne FLUFENACETAS Flufenacetas 2000-01-01 Flufenacet (formerly fluthiamide)
11316 Ne KVIZALOFOP-P-ETILAS Kvizalofop-P-etilas 2000-01-01 Quizalofop-P-ethyl
11317 Ne AMETOKTRADINAS Ametoktradinas 2000-01-01 Ametoctradin
11318 Ne MCPB MCPB 2000-01-01 MCPB
11319 Ne FLUKSAPIROKSADAS Fluksapiroksadas 2000-01-01 Fluxapyroxad
11320 Ne METIOKARBAS Metiokarbas 2000-01-01 Methiocarb (aka mercaptodimethur)
11321 Ne PIMETROZINAS Pimetrozinas 2000-01-01 Pymetrozine
11322 Ne GELEZIES_FOSFATAS Geležies fosfatas 2000-01-01 Ferric phosphate
11323 Ne FLUOPIRAMAS Fluopiramas 2000-01-01 Fluopyram
11324 Ne PELARGONO_RUGSTIS Pelargono rūgštis 2000-01-01 Pelargonic acid (CAS 112-05-0)
11325 Ne LENACILAS Lenacilas 2000-01-01 Lenacil
11326 Ne AVIU_RIEBALAI Avių riebalai 2000-01-01 Sheep fat
11327 Ne CHLOROTOLURONAS Chlorotoluronas 2000-01-01 Chlorotoluron
11328 Ne KLETODIMAS Kletodimas 2000-01-01 Clethodim
11329 Ne PARAFINO_ALIEJUS Parafino aliejus 2000-01-01 Paraffin oil/(CAS 64742-46-7)
11330 Ne FENPIRAZAMINAS Fenpirazaminas 2000-01-01 Fenpyrazamine
11331 Ne DIMETENAMIDAS-P Dimethenamid-P 2000-01-01 Dimethenamid-P
11332 Ne PAKLOBUTRAZOLAS Paklobutrazolas 2000-01-01 Paclobutrazol
11333 Ne MEZOTRIONAS Mezotrionas 2000-01-01 Mesotrione
11334 Ne DODINAS Dodinas 2000-01-01 Dodine
11335 Ne CIFLUFENAMIDAS Ciflufenamidas 2000-01-01 Cyflufenamid
11336 Ne KAPTANAS Kaptanas 2000-01-01 Captan
11338 Ne HALOKSIFENAS Haloksifenas 2000-01-01 Halauxifen-methyl
11339 Ne METILTIENKARBAZONAS Metiltienkarbazonas 2000-01-01 Thiencarbazone-methyl
11341 Ne STREPTOMYCES_K61 Streptomyces K61 2000-01-01 Streptomyces K61 (formerly S. griseoviridis)
11342 Ne ETILENAS Etilenas 2000-01-01 Ethylene
11343 Ne SEDAKSANAS Sedaksanas 2000-01-01 Sedaxane
11345 Ne SILTIOFAMAS Siltiofamas 2000-01-01 Silthiofam
11346 Ne PROKVINAZIDAS Prokvinazidas 2000-01-01 Proquinazid
11347 Ne METALDEHIDAS Metaldehidas 2000-01-01 Metaldehyde
11348 Ne ALIUMINIO_FOSETILAS Aliuminio fosetilas 2000-01-01 Fosetyl
11349 Ne FLUDIOKSONILAS Fludioksonilas 2000-01-01 Fludioxonil
11350 Ne BACILLUS_SUBTILIS_QST_713 Bacillus subtilis štamas QST 713 2000-01-01 Bacillus subtilis strain QST 713
11351 Ne KALIO_FOSFONATAI Kalio fosfonatai 2000-01-01 Potassium phosphonates (formerly potassium phosphite)
11352 Ne PIRIOFENONAS Piriofenonas 2000-01-01 Pyriofenone
11353 Ne PIRIMETANILAS Pirimetanilas 2000-01-01 Pyrimethanil
11354 Ne FLONIKAMIDAS Flonikamidas 2000-01-01 Flonicamid (IKI-220)
11355 Ne FENPIROKSIMATAS Fenpiroksimatas 2000-01-01 Fenpyroximate
11356 Ne METILTIOFANATAS Metiltiofanatas 2000-01-01 Thiophanate-methyl
11357 Ne IMAZAMOKSAS Imazamoksas 2000-01-01 Imazamox
11358 Ne HEKSITIAZOKSAS Heksitiazoksas 2000-01-01 Hexythiazox
11359 Ne METOBROMURONAS Metobromuronas 2000-01-01 Metobromuron
11360 Ne GELEZIES_ORTOFOSFATAS Geležies ortofosfatas 2000-01-01 Ferric phosphate
11361 Ne PIRETRINAI Piretrinai 2000-01-01 Pyrethrins
11362 Ne RAPSU_ALIEJUS Rapsų aliejus 2000-01-01 Rape seed oil
11363 Ne 1-METILCIKLOPROPENAS 1-metilciklopropenas 2000-01-01 1-methylcyclopropene
11364 Ne BEAUVERIA_BRONGNIARTII_BIPESCO_2 Beauveria brongniartii Bipesco 2 2000-01-01 Beauveria brongniartii Bipesco 2
11365 Ne PENTIOPIRADAS Pentiopiradas 2000-01-01 Penthiopyrad
11366 Ne SPIROTETRAMATAS Spirotetramatas 2000-01-01 Spirotetramat
11367 Ne HALOKSIFENMETILAS Haloksifenmetilas 2017-09-01 -
11368 Ne METOKSIFENOZIDAS Metoksifenozidas 2000-01-01 Methoxyfenozide
12432 Ne 14-DIMETHYLNAPHTHALENE 1,4-Dimetilnaftalenas 2000-01-01 1,4-Dimethylnaphthalene
12436 Ne 1-NAPHTHYLACETIC_ACID_(1-NAA) 1-Naftilacto rūgštis (1-NAA) 2000-01-01 1-Naphthylacetic acid (1-NAA)
12459 Ne ASULAM Asulamas 2000-01-01 Asulam sodium
12465 Ne BACILLUS_AMYLOLIQUEFACIENS_MBI_600 Bacillus amyloliquefaciens MBI 600 2000-01-01 Bacillus amyloliquefaciens MBI 600
12488 Ne BENTHIAVALICARB Bentiavalikarbas 2000-01-01 Benthiavalicarb
12489 Ne BENZOVINDIFLUPYR Benzovindiflupiras 2000-01-01 Benzovindiflupyr
12499 Ne CALCIUM_CARBIDE Kalcio karbidas 2000-01-01 Calcium carbide
12508 Ne CARFENTRAZONE-ETHYL Karfentrazono etilas 2000-01-01 Carfentrazone-ethyl
12512 Ne CHLORANTRANILIPROLE Chlorantraniliprolas 2000-01-01 Chlorantraniliprole
12522 Ne CYANTRANILIPROLE Ciantraniliprolas 2000-01-01 Cyantraniliprole
12525 Ne CYDIA_POMONELLA_GRANULOVIRUS_(CPGV) Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) 2000-01-01 Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)
12547 Ne DIFLUFENICAN Diflufenikanas 2000-01-01 Diflufenican
12558 Ne ETHAMETSULFURON Etametsulfuronas 2000-01-01 Ethametsulfuron
12577 Ne FENOXAPROP-P Fenoksaprop-P 2000-01-01 Fenoxaprop-P
12580 Ne FENPYROXIMATE Fenpiroksimatas 2000-01-01 Fenpyroximate
12584 Ne FLUAZIFOP-P Fluazifop-P 2000-01-01 Fluazifop-P
12589 Ne FLUPYRADIFURONE Flupiradifuronas 2000-01-01 Flupyradifurone
12603 Ne GAMMA-CYHALOTHRIN Gama-cihalotrinas 2000-01-01 Gamma-cyhalothrin
12606 Ne GIBBERELLIC_ACID Giberelino rūgštis 2000-01-01 Gibberellic acid
12607 Ne GIBBERELLIN Giberelinas 2000-01-01 Gibberellin
12610 Ne HALAUXIFEN-METHYL Halauxifen-methyl 2017-09-01 Halauxifen-methyl
12620 Ne IPCONAZOLE Ipkonazolas 2000-01-01 Ipconazole
12624 Ne ISOFETAMID Izofetamidas 2000-01-01 Isofetamid
12625 Ne ISOPYRAZAM Izopirazamas 2000-01-01 Isopyrazam
12643 Ne MEFENTRIFLUCONAZOLE Mefentriflukonazolas 2000-01-01 Mefentrifluconazole
12645 Ne MEPIQUAT Mepiquat 2017-09-01 Mepiquat
12647 Ne MESOSULFURON Mesosulfuron 2017-09-01 Mesosulfuron
12661 Ne MILD_PEPINO_MOSAIC_VIRUS_ISOLATE_VC_1 Pepino mozaikos viruso kamienas VC 1 2000-01-01 Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC 1
12662 Ne MILD_PEPINO_MOSAIC_VIRUS_ISOLATE_VX_1 Pepino mozaikos viruso kamienas  VX 1 2000-01-01 Mild Pepino Mosaic Virus isolate VX 1
12670 Ne ORANGE_OIL Apelsinų aliejus 2000-01-01 Orange oil
12675 Ne OXATHIAPIPROLIN Oksatiapiprolinas 2000-01-01 Oxathiapiprolin
12684 Ne PENCYCURON Pencycuron 2017-09-01 Pencycuron
12687 Ne PENTHIOPYRAD Penthiopyrad 2017-09-01 Penthiopyrad
12690 Ne PEPINO_MOSAIC_VIRUS_STRAIN_CH2_ISOLATE_1906 Pepino mosaic virus strain CH2 isolate 1906 2017-09-01 Pepino mosaic virus strain CH2 isolate 1906
12693 Ne PHLEBIOPSIS_GIGANTEA_(SEVERAL_STRAINS) Phlebiopsis gigantea (several strains) 2017-09-01 Phlebiopsis gigantea (several strains)
12699 Ne PYRETHRINS Pyrethrins 2017-09-01 Pyrethrins
12706 Ne PLANT_OILS_/_SPEAR_MINT_OIL Plant oils / Spear mint oil 2017-09-01 Plant oils / Spear mint oil
12707 Ne PLANT_OILS/_RAPE_SEED_OIL Plant oils/ Rape seed oil 2017-09-01 Plant oils/ Rape seed oil
12708 Ne POTASSIUM_HYDROGEN_CARBONATE Potassium hydrogen carbonate 2017-09-01 Potassium hydrogen carbonate
12714 Ne PSEUDOMONAS_CHLORORAPHIS_STRAIN_MA342 Pseudomonas chlororaphis strain MA342 2017-09-01 Pseudomonas chlororaphis strain MA342
12721 Ne QUIZALOFOP-P-ETHYL Quizalofop-P-ethyl 2017-09-01 Quizalofop-P-ethyl
12743 Ne SPIROTETRAMAT Spirotetramat 2017-09-01 Spirotetramat
12760 Ne TEFLUTHRIN Tefluthrin 2017-09-01 Tefluthrin
12764 Ne TETRACONAZOLE Tetraconazole 2017-09-01 Tetraconazole
12767 Ne THIENCARBAZONE Thiencarbazone 2017-09-01 Thiencarbazone
12787 Ne TRIFLOXYSTROBIN Trifloxystrobin 2017-09-01 Trifloxystrobin
12792 Ne TRINEXAPAC_(AKA_CIMETACARB_ETHYL) Trinexapac (aka cimetacarb ethyl) 2017-09-01 Trinexapac (aka cimetacarb ethyl)
16119 Ne CH Šveicarija 2017-09-01 Switzerland
34522 Ne ETAMETSULFURON_METILAS ETAMETSULFURON-METILAS 2017-09-01 -
38191 Ne Clonostachys rosea J1446 Clonostachys rosea J1446 2017-09-01 Clonostachys rosea J1446
38196 Ne Įterpimas į substratą Įterpimas į substratą 2017-09-01 -
38197 Ne Dirvos drėkinimas Dirvos drėkinimas 2017-09-01 -

Data Kodas TeisineForma Teritorijos id Balansas IsteigimoData SalisId PasirinktaKalba
20966 2019-05-23 15:32 300052295 Uždaroji akcinė bendrovė 6158 22386 2004-09-06 1 LT
20967 2019-05-23 15:32 Syngenta Crop protection AG - 6107 10743 - - EN
20968 2019-05-23 15:32 Stahler International GmbH&Co.KG - - 0 - - EN
20969 2019-05-23 15:32 Nufarm GmbH &Co KG - 6158 0 1995-01-01 13 EN
20970 2019-05-23 15:32 111664 Limited 6835 0 1999-01-01 - EN
20971 2019-05-23 15:32 Cheminova A/S A/S 6835 7643 2019-08-02 - EN
20972 2019-05-23 15:32 - - - 711 - - EN
20973 2019-05-23 15:32 DK12938241 A/S 6835 0 1989-01-04 5 EN
20974 2019-05-23 15:32 31034474 B.V. 6835 67095 1900-01-01 8 EN
20975 2019-05-23 15:32 Monsanto Crop Science Danmark A/S - - 0 - - EN
20976 2019-05-23 15:32 PL 522-25-48-445 Sp. zo.o. 6835 0 2010-01-01 4 LT
20977 2019-05-23 15:32 BioAgri AB AB 6835 0 2000-01-10 - EN
20978 2019-05-23 15:32 - - - 0 - - EN
20979 2019-05-23 15:32 - - - 0 - - EN
20980 2019-05-23 15:32 Nėra GmbH 6835 0 2019-08-22 - EN
20983 2019-05-23 15:32 HRB 46965 AG 6835 250 1952-01-15 6 EN
20984 2019-05-23 15:32 BE 0457.517.425 N.V. 6835 7463 1996-03-14 - LT
20985 2019-05-23 15:32 Albaugh UK Ltd. Albaugh UK Ltd. 6835 0 2019-08-26 - EN
20986 2019-05-23 15:32 - - - 0 - - EN
20987 2019-05-23 15:32 17412612 BASF A/S 6835 0 2014-08-07 - EN
20988 2019-05-23 15:32 Kwizda Agro GmbH GmbH 6835 700 2019-09-09 - EN
20989 2019-05-23 15:32 04853930 Rotam Agrochemical Europe limited 6835 0 2019-08-01 - EN
20990 2019-05-23 15:32 - - - 0 - - EN
20991 2019-05-23 15:32 ProEuro Sp.z.o.o. ProEuro Sp.z.o.o. 6835 0 2019-08-27 - EN
20992 2019-05-23 15:32 - - - 0 - - EN
20993 2019-05-23 15:32 - - - 0 - - EN
20994 2019-05-23 15:32 5212709 Ltd. 6835 0 2015-01-26 - EN
20995 2019-05-23 15:32 - - - 0 - - EN
20996 2019-05-23 15:32 B-1702 Sharda Europe b.v.b.a 6835 0 2014-07-29 - EN
20997 2019-05-23 15:32 1132156685 Sp. Z o.o. 6835 0 2002-03-28 4 EN
20998 2019-05-23 15:32 R-28/2014 Ltd 6835 24616 2019-08-07 - EN
20999 2019-05-23 15:32 Bayer Crop Science atstovybė Baltijos šalims - - 0 - - EN
21000 2019-05-23 15:32 ISK BioSciences Europe S.A. - - 0 - - EN
21001 2019-05-23 15:32 - - - 0 - - EN
21002 2019-05-23 15:32 - - - 0 - - EN
21003 2019-05-23 15:32 - - - 0 - - EN
21004 2019-05-23 15:32 - - - 0 - - EN
21006 2019-05-23 15:32 330139842 SAS 6835 0 2000-01-01 - EN
21008 2019-05-23 15:32 United Phosphorus Ltd. - - 0 - - EN
21010 2019-05-23 15:32 - - - 0 - - EN
21011 2019-05-23 15:32 7935351 Generica Europa ltd 6835 0 2019-08-27 - EN
21013 2019-05-23 15:32 - - - 0 - - EN
21014 2019-05-23 15:32 ATU61846907 GmbH 6835 0 2019-07-31 - EN
21015 2019-05-23 15:32 47 023 0470 1  Detia Freyberg GmbH 6835 0 2019-07-11 - EN
21016 2019-05-23 15:32 - - - 0 - - EN
21017 2019-05-23 15:32 - - - 0 - - EN
21018 2019-05-23 15:32 - - - 0 - - EN
21019 2019-05-23 15:32 Spiess-Urania Chemicals GmbH - - 0 - - EN
21021 2019-05-23 15:32 BE 0473.590.226 Globachem N.V. 6158 81480 2014-09-02 14 EN
21022 2019-05-23 15:32 - - - 0 - - EN
21024 2019-05-23 15:32 08212351 Limited 6835 0 2019-07-26 - EN
21025 2019-05-23 15:32 Nisso Chemical Europe GmbH - - 0 - - EN
21026 2019-05-23 15:32 B73824930 S.L. 6835 0 2019-07-30 17 EN
21027 2019-05-23 15:32 - - - 0 - - EN
21028 2019-05-23 15:32 12760043 A/S 6835 0 2020-01-16 5 EN
21029 2019-05-23 15:32 300 163 896 R.C.S Agen De Sangosse S.A.S. 6835 0 2019-08-26 - EN
21030 2019-05-23 15:32 110178963 uab 6835 0 1992-07-29 - EN
21031 2019-05-23 15:32 0000540684  Sp. z o.o. 6835 0 1999-01-01 4 EN
21032 2019-05-23 15:32 - - - 0 - - EN
21033 2019-05-23 15:32 - - - 0 - - EN
21034 2019-05-23 15:32 9532740966 S.A. 6835 1398 2018-01-01 4 EN
21035 2019-05-23 15:32 60309598 Indofil Industries (Netherlands) B.V 6835 0 2014-05-07 - EN
21036 2019-05-23 15:32 58158828 ApS 6835 330 2019-07-30 - EN
21037 2019-05-23 15:32 175848895 Uždaroji akcinė bendrovė 6104 0 1996-07-12 1 EN
21038 2019-05-23 15:32 161111219 AB 6835 0 1991-01-01 1 EN
21039 2019-05-23 15:32 02345250985 - 6835 0 - 11 EN
21040 2019-05-23 15:32 11279336 ltd 6835 0 2018-05-28 - EN
21041 2019-05-23 15:32 - - - 0 - - EN
21042 2019-05-23 15:32 - - - 0 - - EN
21043 2019-05-23 15:32 - - - 0 - 1 LT
21046 2019-05-23 15:32 Detia Degesch GmbH - - 0 - - EN
21047 2019-05-23 15:32 Sumitomo Chemical Agro Europe SA - - 0 - - EN
21048 2019-05-23 15:32 301608713 Kooperatyvas "Lietuviški javai" 6122 0 2019-08-07 1 EN
21049 2019-05-23 15:32 HR B 204567 SE 6835 0 2000-01-01 - EN
21050 2019-05-23 15:32 261415970 Uždaroji akcinė bendrovė 6122 9725,7 1996-03-05 1 LT
21051 2019-05-23 15:32 09605067 - 6835 0 1999-01-01 - EN
21053 2019-05-23 15:32 SC097824 Ltd 6835 0 1986-03-13 - EN
21054 2019-05-23 15:32 111664' Ltd 6835 0 1999-01-01 - EN
21055 2019-05-23 15:32 60330066 Ltd 6835 0 2019-06-25 - EN
21056 2019-05-23 15:32 - - - 0 - - EN
21057 2019-05-23 15:32 Feinchemie Schwebda GmbH - - 0 - - EN
21058 2019-05-23 15:32 Crompton (Uniroyal Chemical) Registration Ltd. - - 0 - - EN
21059 2019-05-23 15:32 Agan Chemical Manufacturers Ltd. - - 0 - - EN
21061 2019-05-23 15:32 Trifolio M GmbH - - 0 - - EN
21062 2019-05-23 15:32 Du Pont Finland Ltd. - - 0 - - EN
21063 2019-05-23 15:32 - - - 0 - - EN
21064 2019-05-23 15:32 09852199 Gowan Crop Protection Limited 6835 0 2019-07-30 - EN
21065 2019-05-23 15:32 Cillus A/S - - 0 - - EN
21066 2019-05-23 15:32 Sumitomo Chemical Co Ltd. - - 0 - - EN
21067 2019-05-23 15:32 VĮ Jurbarko miškų urėdija - 6114 0 - - EN
21068 2019-05-23 15:33 301 104 89 Certis Europe B.V. 6835 0 2019-09-04 - EN
21069 2019-05-23 15:33 Menno Chemie-Vertriebs Ges.m.b.H GMBH 6835 0 2018-09-19 - EN
21070 2019-05-23 15:33 Nufarm UK Limited - - 0 - - EN
21071 2019-05-23 15:33 A.Levano firma “Emolus” - - 0 - - EN
21073 2019-05-23 15:33 - - - 0 - - EN
21074 2019-05-23 15:33 AB „Naujoji Ringuva“ - - 0 - - EN
21075 2019-05-23 15:33 - - - 0 - - EN
21077 2019-05-23 15:33 - - - 0 - - EN
21078 2019-05-23 15:33 44417451000016 Nissan Chemical Europe S.A.S. 6835 0 2019-08-28 - EN
21080 2019-05-23 15:33 303535915 - 6835 0 - 1 EN
21081 2019-05-23 15:33 - - - 0 - - EN
21363 2019-06-06 16:17 147328026 Akcinė bendrovė 6104 0 1991-07-08 1 LT
22848 2019-06-06 16:17 161111219 Akcinė bendrovė 6158 0 1992-04-30 1 LT
24239 2019-06-06 16:18 175848895 Uždaroji akcinė bendrovė 6104 5,1 1996-07-12 1 LT
24913 2019-06-06 16:18 300094020 Uždaroji akcinė bendrovė 6118 699 2005-03-07 1 LT
28060 2019-06-20 10:26 225388630 Uždaroji akcinė bendrovė 6104 0 2000-07-19 1 LT
28082 2019-06-20 10:26 303172638 Uždaroji akcinė bendrovė 6122 5,7 2013-10-23 1 LT
29929 2019-06-20 10:27 304834475 Mažoji bendrija 6107 144 2018-04-25 1 LT
31185 2019-07-25 08:36 122012020 - 6158 0 - 1 EN
31186 2019-07-25 08:37 - - - 0 - - EN
31187 2019-07-26 12:51 110055327 Asociacija 6835 432 1992-08-18 1 LT
31194 2019-08-05 07:55 000042352 S.A. 6835 0 1999-01-01 - EN
31197 2019-08-07 10:37 BE 0458.909.077 - - 0 - - EN
31198 2019-08-08 13:17 TVA: LU15124332 - - 0 - - EN
31199 2019-08-08 14:19 17175519 - - 0 - - EN
31200 2019-08-12 11:25 CHE-101-456-260 MWST - - 0 - - EN
31202 2019-08-12 16:25 2150644705 - 6835 0 - 14 EN
31205 2019-08-14 13:39 963594416769-59 - 6835 0 - 5 EN
31208 2019-08-20 08:21 M13932 - - 0 - - EN
31210 2019-08-22 13:57 SE 556697-1239 - - 0 - - EN
31227 2019-10-02 13:58 De Ceuster Meststoffen N.V. N.V. 6158 0 - 14 EN
34178 2020-03-25 17:10 305049132 Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas) 6158 873,7 2019-02-27 1 LT
34397 2020-05-25 12:26 124969578 Asociacija - 0 1999-08-13 - LT
34563 2020-07-02 14:19 305949802 - - 0 - - EN
34693 2020-08-17 13:33 509682529 - 6158 53 - 23 EN
34726 2020-08-27 10:23 SC209329 - 6835 0 - 18 EN
34749 2020-09-07 14:56 12938241 - 6158 0 - 5 EN
34843 2020-10-08 15:55 Fine Agrochemicals Ltd. - 6158 0 - 18 EN
34946 2020-11-06 12:29 24722561 s.r.o. 6835 0 2020-11-06 10 LT
34949 2020-11-06 15:48 02728 Ltd. - 0 2020-11-06 - LT
34965 2020-11-13 13:17 305576063 Uždaroji akcinė bendrovė - 0 2020-06-17 - LT
36071 2021-02-04 15:37 1236 AG 6158 364 - 16119 EN
38515 2021-03-15 16:35 135030125 Asociacija - 868 1997-09-22 - LT
43429 2021-06-30 08:39 0000103271 S.A. - 0 2002-03-27 - LT
43527 2021-07-13 10:41 205722 - 6833 741 - 6 EN
43925 2021-08-27 15:17 28947576 - 6835 0 - 10 EN
50253 2021-10-27 15:26 34343888 - 6835 0 - 8 EN
52119 2021-11-23 09:47 509682529. - 6158 0 - 23 EN
52424 2021-11-29 15:27 CH-660-1934004-6 - 6158 0 - 26 EN

Pavadinimas PaslaugaIsKuriosSukurtaId RegistracijosNr RegistracijosDataNuo Busena/td> VeikimoGrupeSummary Kodas Tipas VertinimoPriminimasSent VeikliojiMedziagaSummary
Cantus - AS2-34F(2019) 2007-04-16 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne BOSKALIDAS
Bell - AS2-36F(2019) 2007-03-20 Registracija pasibaigusi Fungicidas - Cheminis Ne EPOKSIKONAZOLAS, BOSKALIDAS
Opera N - AS2-5F(2019) 2007-06-08 Registracija panaikinta Fungicidas - Cheminis Ne EPOKSIKONAZOLAS, PIRAKLOSTROBINAS
Switch 62.5 WG - AS2-39F/2014 2014-10-01 Registruotas Fungicidas A9219B Cheminis Ne CIPRODINILAS, FLUDIJOKSONILAS
Herbaflex - 0353H/08 2008-07-17 Redaguojamas Herbicidas - - Ne Beflubutamidas, Izoproturonas
Ampera - AS2-63F(2018) 2008-10-17 Registruotas Fungicidas - Cheminis Taip PROCHLORAZAS, TEBUKONAZOLAS
Barclay Barbarian 360 - 0340H/07 2007-12-17 Redaguojamas Herbicidas - - Ne GLIFOSATAS
Barbarian Biograde 360 - AS2-85H(2018) 2007-12-17 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne GLIFOSATAS
Glyfos supreme 450 SL - 0338H/07 2007-12-17 Redaguojamas Herbicidas - - Ne GLIFOSATAS
Lentagran WP - AS2-49H(2016) 2009-03-04 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne Piridatas
Capalo - AS2-37F(2019) 2009-04-06 Registracija panaikinta Fungicidas - Cheminis Ne EPOKSIKONAZOLAS, FENPROPIMORFAS, METRAFENONAS
Tombo - AS2-74H(2020) 2008-12-11 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne FLORASULAMAS, Aminopiralidas, Piroksulamas
Activus 330 EC - 0387H/10 2010-04-07 Registracija pasibaigusi Herbicidas - Cheminis Ne PENDIMETALINAS
Metric - 0385H/10 2010-04-07 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne METRIBUZINAS, Klomazonas
Medax Top - AS2-57AR(2019) 2010-04-01 Registruotas Augalų augimo reguliatorius - Cheminis Ne MEPIKVATCHLORIDAS, Kalcio proheksadionas
Roundup Max - 0381H/10 2010-03-04 Redaguojamas Herbicidas - - Ne GLIFOSATAS
Ceridor MCPA 750 - 0380H/10 2010-03-04 Registruotas Herbicidas - - Ne MCPA
Accurate 200 WG - AS2-64H(2018) 2010-11-09 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne Metsulfuron metilas
Comet Pro - AS2-43F(2019) 2010-11-09 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne PIRAKLOSTROBINAS
Celest Trio 060 FS - 0395B/10 2010-11-09 Registruotas Beicas A16772B Cheminis Ne DIFENOKONAZOLAS, FLUDIJOKSONILAS, TEBUKONAZOLAS
Cedomon - 0321B/07 2007-04-18 Registruotas Beicas - Mikrobiologinis Ne Pseudomonas chlororaphis strain MA342
Cerall - 0322B/07 2007-04-18 Registruotas Beicas - Mikrobiologinis Ne Pseudomonas chlororaphis MA 342
Orvego - AS2-3F(2019) 2011-03-30 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne DIMETOMORFAS, Ametoktradinas
Oropa 125 SC - AS9-10 2011-07-04 Tapatus Fungicidas - Cheminis Ne EPOKSIKONAZOLAS
Clifford 360 SL - AS9-12 2011-09-26 Redaguojamas Herbicidas - - Ne GLIFOSATAS
Margot 250 SC - AS9-14 2011-11-02 Redaguojamas Fungicidas - - Ne AZOKSISTROBINAS
Kalif 360 CS - 0421H/12 2012-02-20 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne Klomazonas
SLUXX HP - AS2-54M(2016) 2012-03-21 Registruotas Moliuskocidas - Cheminis Ne Geležies fosfatas
Ferramol - AS2-58M(2016) 2012-03-21 Registruotas Moliuskocidas - Cheminis Ne Geležies fosfatas
Viverda - AS2-17F(2019) 2012-03-21 Registracija panaikinta Fungicidas - Cheminis Ne EPOKSIKONAZOLAS, PIRAKLOSTROBINAS, BOSKALIDAS
Chwastox 500 SL - 0427H/12 2012-03-21 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne MCPA
Infinito - 0337F/12 2012-06-18 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne PROPAMOKARBO HIDROCHLORIDAS, Fluopikolidas
Nuflon 450 SC - 0430H/12 2012-05-15 Redaguojamas Herbicidas - - Ne Linuronas
Milagro Extra 6 OD - 0440H/12 2012-07-24 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne NIKOSULFURONAS
Glyphomax 480 - AS2-63H(2021) 2012-07-24 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne GLIFOSATAS
Etna - 0438H/12 2012-07-24 Redaguojamas Herbicidas - - Ne GLIFOSATAS
Foxtrot 69 EW - AS2-60H(2022) 2012-12-21 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne Fenoksaprop-P-etilas
Adexar - AS2-28F(2019) 2012-12-31 Registracija pasibaigusi Fungicidas - Cheminis Ne EPOKSIKONAZOLAS, Fluksapiroksadas
Kalif Mega - 0456H/13 2013-03-25 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne METAZACHLORAS, Klomazonas
Trico Garden - 0461R/13 2013-06-07 Registruotas Repelentas - Cheminis Ne Avių riebalai
Nuance 75 WG - AS2-66H(2018) 2012-07-15 Registruotas Herbicidas - Cheminis Taip TRIBENURON METILAS
Cuadro 25 EC - 0463AR/13 2013-09-11 Redaguojamas Augalų augimo reguliatorius - - Ne TRINEKSAPAK ETILAS
Caryx - AS2-32AR(2019) 2013-09-12 Registruotas Augalų augimo reguliatorius - Cheminis Ne MEPIKVATCHLORIDAS, METKONAZOLAS
Darcos - 0469F/13 2013-11-21 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne TEBUKONAZOLAS
Osiris Star - AS2-2F(2019) 2014-04-11 Registracija pasibaigusi Fungicidas - Cheminis Ne EPOKSIKONAZOLAS, METKONAZOLAS
Variano Xpro - AS2-16F/2014 2014-03-04 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne FLUOKSASTROBINAS, PROTIOKONAZOLAS, Biksafenas
Belvedere extra - AS2-14H/2014 2014-02-21 Registracija pasibaigusi Herbicidas - Cheminis Ne DESMEDIFAMAS, ETOFUMEZATAS, FENMEDIFAMAS
Revus Top - AS2-2F(2017) 2014-01-23 Registruotas Fungicidas A14576A Cheminis Ne DIFENOKONAZOLAS, Mandipropamidas
Sultan 500 SC - AS2-5H/2014 2014-01-20 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne METAZACHLORAS
Butisan Kombi - AS2-31H(2020) 2014-01-20 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne METAZACHLORAS, Dimethenamid-P
Python - AS2-25H/2014 2014-07-07 Redaguojamas Herbicidas - - Ne FLORASULAMAS, Mezotrionas
Rodeo XL - AS2-31H/2014 2014-08-05 Registruotas Herbicidas - Cheminis Taip GLIFOSATAS
Roundup Ace ST - AS2-29H/2014 2014-08-04 Registruotas Herbicidas - Cheminis Taip GLIFOSATAS
Primus XL - AS2-63H(2020) 2014-02-26 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne FLORASULAMAS, FLUROKSIPIRAS
Golden propiconazole 250 EC - Leidimo Nr. AS9-28 2013-05-02 Redaguojamas Fungicidas - - Ne AZOKSISTROBINAS
Niklos 40 SC - Leidimo Nr. AS9-16 2012-06-12 Redaguojamas Herbicidas - - Ne NIKOSULFURONAS
Hoder 720 SG - AS9-17 2012-06-12 Tapatus Herbicidas - Cheminis Ne KLOPIRALIDAS
R-20 - Leidimo Nr. AS9-21 2013-01-08 Redaguojamas Herbicidas - - Ne Metsulfuron metilas
Golden Azzox 250SC - Leidimo Nr. AS9-22 2013-01-22 Redaguojamas Fungicidas - - Ne AZOKSISTROBINAS
Golden Fluroxy 80EC - Leidimo Nr. AS9-25 2013-03-28 Redaguojamas Herbicidas - - Ne FLUROKSIPIRAS
Flurox 180 - Leidimo Nr. AS9-26 2013-03-28 Redaguojamas Herbicidas - - Ne FLUROKSIPIRAS
Golden Dicamba 480 SL - Leidimo Nr. AS9-29 2013-05-02 Redaguojamas Herbicidas - - Ne DIKAMBA
Metazerac SC - Leidimo Nr. AS9-31 2013-05-08 Redaguojamas Herbicidas - - Ne METAZACHLORAS, KVINMERAKAS
Attila 250 SC - Leidimo Nr. 1S-268 2014-02-28 Redaguojamas Fungicidas - - Ne AZOKSISTROBINAS
Abatin - Leidimo Nr. 1S-1873 2014-11-03 Redaguojamas Insekticidas - - Ne ABAMEKTINAS
Fuego Top -  AS2-6H/2015 2015-02-02 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne KVINMERAKAS, METAZACHLORAS
Supero - AS2-10H/2015 2015-02-04 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne Kvizalofop-P-etilas
Merpan 80 WG - AS2-12F/2015 2015-02-24 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne Kaptanas
Saracen Delta - AS2-68H(2018) 2015-05-19 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne FLORASULAMAS, Diflufenikanas
Calma - AS2-70AR(2018) 2015-11-23 Registruotas Augalų augimo reguliatorius - Cheminis Ne TRINEKSAPAK ETILAS
Dalgis - 0235H/06 2006-02-09 Redaguojamas Herbicidas - - Ne GLIFOSATAS
Dalgis - 0235H/06 2006-02-09 Redaguojamas Herbicidas - - Ne GLIFOSATAS
Roundup Gel - AS2-59H(2018) 2016-01-20 Registruotas Herbicidas - Cheminis Taip GLIFOSATAS
Quickphos Pellets 56 GE - AS2-49FM(2021) 2016-01-19 Registruotas Fumigantas - Cheminis Ne ALIUMINIO FOSFIDAS
Quickphos Tablets 56 GE - AS2-48FM(2021) 2016-01-19 Registruotas Fumigantas - Cheminis Ne ALIUMINIO FOSFIDAS
Regalis Plus - AS2-6AR(2019) 2016-01-26 Registruotas Augalų augimo reguliatorius - Cheminis Ne Kalcio proheksadionas
Roundup B - AS2-6H/2016 2016-01-26 Registruotas Herbicidas - Cheminis Taip GLIFOSATAS
Roundup G - AS2-7H/2016 2016-01-26 Registruotas Herbicidas - Cheminis Taip GLIFOSATAS
Milagro 240 - AS2-9H/2016 2016-02-08 Registracija pasibaigusi Herbicidas - Cheminis Taip NIKOSULFURONAS
Conviso One - AS2-11H(2021) 2016-02-11 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne FORAMSULFURONAS, Metiltienkarbazonas
Kantik - AS2-18F/2016 2016-03-02 Registruotas Fungicidas - Cheminis Taip FENPROPIDINAS, PROCHLORAZAS, TEBUKONAZOLAS
PROFI MCPA 750 SL - AS2-20H/2016 2016-04-01 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne MCPA
Lamardor  - 0335B/13 2007-12-17 Registruotas Beicas - Cheminis Ne PROTIOKONAZOLAS, TEBUKONAZOLAS
Hussar 05 WG - 0228F/02 2002-01-29 Redaguojamas Herbicidas - - Ne NATRIO METIL JODOSULFURONAS
Signum - AS2-10F(2019) 2007-03-20 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne PIRAKLOSTROBINAS, BOSKALIDAS
Alister Grande OD - 0327H/13 2007-07-27 Registruotas Herbicidas - Cheminis Taip NATRIO METIL JODOSULFURONAS, Metilmezosulfuronas, Diflufenikanas
Allegro Super  - AS2-38F(2019) 2007-04-16 Registracija panaikinta Fungicidas - Cheminis Ne EPOKSIKONAZOLAS, FENPROPIMORFAS, KREZOKSIM METILAS
Decis Mega  - 0336I/07 2007-12-17 Registruotas Insekticidas - Cheminis Ne DELTAMETRINAS
Hussar Activ OD - 0344H/08 2008-02-20 Registruotas Herbicidas - - Ne 2,4-D 2-ETILOHEKSILO ESTERIS, NATRIO METIL JODOSULFURONAS
Rovral Aqua Flo - 0354F/08 2008-07-21 Redaguojamas Fungicidas, Beicas - - Ne Iprodionas
Osiris - AS2-1F(2019) 2009-06-15 Registracija pasibaigusi Fungicidas - Cheminis Ne EPOKSIKONAZOLAS, METKONAZOLAS
Caliban Duo - 0374H/09 2009-06-15 Redaguojamas Herbicidas - - Ne Jodosulfuronas, PROPOKSIKARBAZONAS
Bariton Ultra - 0375B/09 2009-10-16 Registruotas Beicas - Cheminis Taip FLUOKSASTROBINAS, PROTIOKONAZOLAS
Trimmer 50 SG - AS2-42H(2022) 2008-12-11 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne TRIBENURON METILAS
Tango Flex SC - AS2-13F(2019) 2010-06-02 Registracija pasibaigusi Fungicidas - Cheminis Ne EPOKSIKONAZOLAS, METRAFENONAS
Ranman Top - 0389F/10 2010-06-02 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne CIAZOFAMIDAS
Fox 480 SC - 0398H/13 2010-11-09 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne Bifenoksas
Epox Top - 0397F/10 2010-11-09 Registracija panaikinta Fungicidas - Cheminis Ne EPOKSIKONAZOLAS, FENPROPIDINAS
Zantara - 0394F/10 2010-11-09 Redaguojamas Fungicidas - - Ne Biksafenas, TEBUKONAZOLAS
Rosate 36 - 0393H/10 2010-10-22 Redaguojamas Herbicidas - - Ne GLIFOSATAS
Flint - 0391F/10 2010-09-24 Registruotas Fungicidas - Cheminis Taip TRIFLOKSISTROBINAS
Goltix super - AS2-13H/2015 2015-02-25 Redaguojamas Herbicidas - - Ne ETOFUMEZATAS, METAMITRONAS
Dalgis - 0235H/06 2006-02-09 Redaguojamas Herbicidas - - Ne GLIFOSATAS
Kaiso 50 EG - 0410I/11 2011-06-06 Registruotas Insekticidas - Cheminis Ne LAMBDA CIHALOTRINAS
Axial One 50 EC - 0409H/11 2011-06-06 Redaguojamas Herbicidas - - Ne FLORASULAMAS, Pinoksadenas
Komplet - 0408H/11 2011-06-06 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne Diflufenikanas, Flufenacetas
Targa Super - 0405H/11 2011-03-30 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne Kvizalofop-P-etilas
Mystic - 0403F/11 2011-02-14 Registracija pasibaigusi Fungicidas - Cheminis Taip TEBUKONAZOLAS
U 46D - 0099H/08 2008-05-23 Redaguojamas Herbicidas - - Ne 2,4-DICHLORFENOKSI ACTO RŪGŠTIS
Lontrel 300 - 0043H/05 2005-05-31 Redaguojamas Herbicidas - - Ne KLOPIRALIDAS
MAC-glifosatas 360 - AS9-1 2010-02-19 Redaguojamas Herbicidas - - Ne GLIFOSATAS
Legara  - AS9-1 2010-03-24 Redaguojamas Herbicidas - - Ne PIKLORAMAS, KLOPIRALIDAS
Aubrac 250 SC - AS9-5 2011-01-17 Redaguojamas Fungicidas - - Ne AZOKSISTROBINAS
Bounty 250 EC - AS9-6 2011-01-28 Redaguojamas Fungicidas - Cheminis Ne PROPIKONAZOLAS
Mashona 50 EC - AS9-9 2011-07-04 Redaguojamas Herbicidas - - Ne METAZACHLORAS
Clifford 360 SL - AS9-12 2011-09-26 Redaguojamas Fungicidas - - Ne TEBUKONAZOLAS
Walder 250 EC - AS9-13 2011-10-12 Redaguojamas Augalų augimo reguliatorius - - Ne TRINEKSAPAK ETILAS
Shrink 250 EC - AS9-7 2011-01-28 Redaguojamas Augalų augimo reguliatorius - - Ne TRINEKSAPAK ETILAS
Mesurol RB2 - 1S-946 2011-07-15 Redaguojamas Moliuskocidas - - Ne Metiokarbas
Roundup Flex - AS2-4H(2022) 2012-02-20 Registruotas Herbicidas - Cheminis Taip GLIFOSATAS
Tebusha 25% EW - 0429H/12 2012-03-21 Registracija panaikinta Fungicidas - Cheminis Ne TEBUKONAZOLAS
Dicoherb Super 750 SL - 0436H/12 2012-06-18 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne DIKAMBA, MCPA
Samson 6 OD - 0444H/12 2012-12-07 Registracija pasibaigusi Herbicidas - Cheminis Taip NIKOSULFURONAS
Fornet 4 OD - 0445H/12 2012-12-07 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne NIKOSULFURONAS
Trico - 0462R/13 2013-06-07 Registruotas Repelentas - Cheminis Ne Avių riebalai
Sultan Super - 0460H/13 2013-06-07 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne KVINMERAKAS, METAZACHLORAS
Legacy 500 SC - AS2-24H/2014 2014-07-07 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne Diflufenikanas
Toprex 375 SC - AS2-26F/2014 2014-07-07 Registruotas Fungicidas, Augalų augimo reguliatorius A14049A Cheminis Ne DIFENOKONAZOLAS, Paklobutrazolas
Steward - AS2-24I(2018) 2014-07-07 Registruotas Insekticidas - Cheminis Taip Indoksakarbas
Ranger XL - AS2-33H/2014 2014-08-05 Registruotas Herbicidas - Cheminis Taip GLIFOSATAS
Butisan Avant - AS2-30H(2020) 2014-12-03 Registruotas Herbicidas - Cheminis Taip KVINMERAKAS, METAZACHLORAS, Dimethenamid-P
Syllit 544 SC - AS2-4F/2015 2015-01-22 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne Dodinas
Tazer 250 SC - AS2-35F(2020) 2015-01-21 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne AZOKSISTROBINAS
Cidely Top (A18119A) - AS2-46F/2014 2014-12-08 Registruotas Fungicidas A18119A Cheminis Ne DIFENOKONAZOLAS, CIFLUFENAMIDAS
Trimmer 500 WG - AS2-20H(2022) 2015-02-03 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne TRIBENURON METILAS
Centurion Plus - AS2-22H/2015 2015-03-25 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne Kletodimas
Librax - AS2-55F(2019) 2015-05-11 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne METKONAZOLAS, Fluksapiroksadas
Champion 50 WG - AS2-35F/2015 2007-04-25 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne VARIO HIDROKSIDAS
Rotstop SC - AS2-40BF(2018) 2015-04-03 Registruotas Biologinis fungicidas - Mikrobiologinis Ne Phlebiopsis gigantea (several strains)
Banjo Forte - AS2-40F/2015 2015-06-19 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne DIMETOMORFAS, FLUAZINAMAS
Nautile - AS2-49F/2015 2015-08-26 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne CIMOKSANILAS, MANKOCEBAS
Devrinol - AS2-51H(2021) 2015-09-15 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne NAPROPAMIDAS
Metafol 700 SC - AS2-50H(2021) 2015-09-23 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne METAMITRONAS
Tebuplius - AS2-55F/2015 2015-10-08 Registracija panaikinta Fungicidas - Cheminis Ne TEBUKONAZOLAS
Maister Power OD - AS2-12H(2021) 2015-11-19 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne FORAMSULFURONAS, NATRIO METIL JODOSULFURONAS, Metiltienkarbazonas
Modesto - 1S-355 2016-02-26 Redaguojamas Beicas - - Ne BETA CIFLUTRINAS, Klotianidinas
Konsole 250 SC - 1S-384 2016-02-29 Tapatus Fungicidas - Cheminis Ne AZOKSISTROBINAS
Corus 750 SL - 1S-387 2016-02-29 Redaguojamas Augalų augimo reguliatorius - - Ne CHLORMEKVATCHLORIDAS
Chambel 6 FS - AS2-72B(2018) 2015-02-25 Registruotas Beicas - Cheminis Ne TEBUKONAZOLAS
Sekator 19 WG - 0171H/99 2008-01-21 Redaguojamas Herbicidas - - Ne AMIDOSULFURONAS, NATRIO METIL JODOSULFURONAS
Maxim Extra 050 FS (A8533G) - 0331B/12 2007-10-15 Registruotas Beicas - Cheminis Taip DIFENOKONAZOLAS, FLUDIJOKSONILAS
Monceren G - AS2-44B(2016) 2008-02-20 Redaguojamas Beicas - - Ne IMIDAKLOPRIDAS, Pencycuron
Revus 250 SC - AS2-13H/2016 2008-02-20 Registruotas Fungicidas A12946B Cheminis Ne Mandipropamidas
Barbarian Hi-Aktiv - AS2-86H(2018) 2007-12-17 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne GLIFOSATAS
Aminopielik 600 SL - 0366H/09 2009-02-25 Redaguojamas Herbicidas - - Ne 2,4-DICHLORFENOKSI ACTO RŪGŠTIS
Alverde - 0372I/09 2009-06-15 Redaguojamas Insekticidas - - Ne Metaflumizonas
Mustang forte - AS2-57H(2020) 2009-06-15 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne FLORASULAMAS, Aminopiralidas, 2,4-D etilheksilo esteris
Previcur Energy  - 0356F/08 2008-10-17 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne PROPAMOKARBAS, Fosetilas
Tooler - AS2-18H(2019) 2010-11-09 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne TRITOSULFURONAS
Tilmor -  0383F/10 2010-04-08 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne PROTIOKONAZOLAS, TEBUKONAZOLAS
Symbol  - 0407H/11 2011-04-28 Redaguojamas Herbicidas - - Ne GLIFOSATAS
Ecoplug - 0406H/11 2011-03-31 Redaguojamas Herbicidas - - Ne GLIFOSATAS
Xemium - AS2-19F(2019) 2011-12-19 Registruotas Fungicidas - Cheminis Taip Fluksapiroksadas
K-Obiol - 0414I/11 2011-12-19 Registruotas Insekticidas - Cheminis Taip DELTAMETRINAS
Optimus - AS2-69AR(2018) 2011-11-18 Registruotas Augalų augimo reguliatorius - Cheminis Ne TRINEKSAPAK ETILAS
Bell Super - AS2-21F(2019) 2012-02-20 Registracija pasibaigusi Fungicidas - Cheminis Ne EPOKSIKONAZOLAS, BOSKALIDAS
Efilor - AS2-48F(2019) 2012-02-20 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne METKONAZOLAS, BOSKALIDAS
Avaunt - AS2-21I(2018) 2012-03-22 Registruotas Insekticidas - Cheminis Taip Indoksakarbas
Propulse - AS2-38F/2015 2012-06-18 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne PROTIOKONAZOLAS, Fluopiramas
Legacy Pro - AS2-41H(2020) 2012-05-15 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne PENDIMETALINAS, Diflufenikanas, Chlorotoluronas
Wam Extra - 0434/12 2012-05-21 Registruotas Repelentas - Cheminis Ne KVARCINIS SMĖLIS
Stomp CS - AS2-15H(2019) 2012-11-26 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne PENDIMETALINAS
Cuadro NT - AS2-32AR(2022) 2016-06-03 Registruotas Augalų augimo reguliatorius - Cheminis Ne TRINEKSAPAK ETILAS
Siquat - 1S-1457 2016-06-09 Redaguojamas Desikantas - - Ne DIKVATAS
Phostoxin tabletės  - AS2-37FM(2016) 2016-07-21 Registruotas Fumigantas - Cheminis Ne ALIUMINIO FOSFIDAS
Medax Max - AS2-56AR(2019) 2016-08-16 Registruotas Augalų augimo reguliatorius - Cheminis Ne TRINEKSAPAK ETILAS, Kalcio proheksadionas
Elumis 105 OD - AS2-12H(2018) 2016-10-03 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne NIKOSULFURONAS, Mezotrionas
Cleave - AS2-48H(2016) 2016-11-04 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne FLORASULAMAS, FLUROKSIPIRAS
Atlas 250 SC - 1S-3106 2016-12-29 Redaguojamas Fungicidas - - Ne AZOKSISTROBINAS
Klean G - AS2-9H(2017) 2017-01-23 Redaguojamas Herbicidas - - Ne GLIFOSATAS
Zypar - AS2-75H(2020) 2017-02-09 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne FLORASULAMAS, Haloksifenas
Modesto - 1S-349 2017-03-01 Redaguojamas Beicas - - Ne BETA CIFLUTRINAS, Klotianidinas
Roundup 60  - AS2-21H(2017) 2017-03-13 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne GLIFOSATAS
Property 180 SC - AS2-22F(2017) 2017-03-13 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne PIRIOFENONAS
Hortus 25DF - 1S-580 2017-03-16 Redaguojamas Herbicidas - - Ne RIMSULFURONAS
Scala - AS2-9F(2019) 2017-04-05 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne PIRIMETANILAS
Belvedere - AS2-27H(2017) 2017-04-07 Registracija pasibaigusi Herbicidas - Cheminis Taip DESMEDIFAMAS, FENMEDIFAMAS
Maxima - AS2-30D(2017) 2017-04-11 Registruotas Desikantas - Cheminis Ne DIKVATAS
Lima Oro - AS2-34M(2017) 2017-04-07 Registruotas Moliuskocidas - Cheminis Ne METALDEHIDAS
SuPrim - AS2-73H(2020) 2017-04-20 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne FLORASULAMAS
Funguran-OH 50 WP - AS2-32F(2017) 2017-04-21 Registracija pasibaigusi Fungicidas - Cheminis Taip VARIO HIDROKSIDAS
Globaztar 250 SC - AS2-35F(2017) 2017-04-27 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne AZOKSISTROBINAS
Vibrance Duo - AS2-37B(2017) 2017-05-22 Registruotas Beicas A20078E Cheminis Ne Sedaksanas, Fludioksonilas
Topsin M 500 SC - 1S-1031 2017-05-26 Redaguojamas Fungicidas - - Ne METILTIOFANATAS
CDQ SX - AS2-43H(2022) 2017-06-07 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne TRIBENURON METILAS, Metsulfuron metilas
Mondo 250 SC - 1S-1105 2017-06-09 Tapatus Fungicidas - Cheminis Ne AZOKSISTROBINAS
Meridian - AS2-40M(2017) 2017-06-13 Registruotas Moliuskocidas - Cheminis Ne METALDEHIDAS
Cleravo - AS2-36H(2022) 2017-07-03 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne KVINMERAKAS, IMAZAMOKSAS
Samson Max 6 OD  - AS2-44H(2017) 2017-06-26 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne NIKOSULFURONAS
Karate Spray - AS2-53I(2017) 2017-08-08 Registruotas Insekticidas - Cheminis Ne LAMBDA CIHALOTRINAS
Hussar Activ Plus OD - AS2-51H(2017) 2017-08-08 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne 2,4-D 2-ETILOHEKSILO ESTERIS, NATRIO METIL JODOSULFURONAS, Metiltienkarbazonas
Rapsan Plus - AS2-54H(2017) 2017-08-07 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne KVINMERAKAS, METAZACHLORAS
Elatus Era - AS2-55F(2017) 2017-08-08 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne PROTIOKONAZOLAS, Benzovindiflupyr
Cervacol extra - AS2-47R(2022) 2017-08-10 Registruotas Repelentas - Cheminis Ne KVARCINIS SMĖLIS
Elatus Plus - AS2-57F(2017) 2017-08-09 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne Benzovindiflupyr
Mollo - 1S-1541 2017-08-11 Tapatus Herbicidas - Cheminis Ne FLORASULAMAS
Roundup Gel Max - AS2-60H(2018) 2017-08-11 Registruotas Herbicidas - Cheminis Taip GLIFOSATAS
Comrade - AS2-60F(2017) 2017-08-16 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne AZOKSISTROBINAS, CIPROKONAZOLAS
Target SC - AS2-46H(2021) 2017-08-18 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne METAMITRONAS
Rodeo FL - AS2-2H(2022) 2017-09-01 Registruotas Herbicidas - Cheminis Taip GLIFOSATAS
Brutus - AS2-35F(2019) 2017-09-05 Registracija pasibaigusi Fungicidas - Cheminis Ne EPOKSIKONAZOLAS, METKONAZOLAS
Nissorun 250 SC - AS2-65A(2017) 2017-09-07 Registruotas Akaricidas - Cheminis Ne HEKSITIAZOKSAS
DMA 600 - AS2-48H(2020) 2017-09-20 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne 2,4-DICHLORFENOKSI ACTO RŪGŠTIS
Granprotec - AS2-69I(2017) 2017-09-26 Registruotas Insekticidas - Cheminis Ne DELTAMETRINAS
Hurler 200 EC - AS2-70H(2017) 2017-10-03 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne FLUROKSIPIRAS
Tamiprid 20 SG - 1S-1965 2017-10-16 Redaguojamas Insekticidas - - Ne ACETAMIPRIDAS
Tripali - AS2-41H(2022) 2017-10-18 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne FLORASULAMAS, TRIBENURON METILAS, Metsulfuron metilas
Bariton Super - AS2-79B(2017) 2017-11-21 Registruotas Beicas - Cheminis Ne FLUDIJOKSONILAS, PROTIOKONAZOLAS, TEBUKONAZOLAS
Tebseme - AS2-74B(2017) 2017-10-19 Registruotas Beicas - Cheminis Ne TEBUKONAZOLAS
Interest - AS2-75B(2017) 2017-10-19 Registruotas Beicas - Cheminis Ne DIFENOKONAZOLAS
Eole - AS2-72F(2017) 2017-10-25 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne TEBUKONAZOLAS
Azocip - AS2-76F(2017) 2017-11-03 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne AZOKSISTROBINAS, CIPROKONAZOLAS
Zetrola - AS2-77H(2017) 2017-11-03 Registruotas Herbicidas - Cheminis Taip PROPAKVIZAFOPAS
Evure - AS2-78I(2017) 2017-11-03 Registruotas Insekticidas - Cheminis Ne TAU-FLUVALINATAS
Novitron DAM TEC - AS2-49H(2022) 2017-11-22 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne AKLONIFENAS, Klomazonas
Mavita 250 EC - AS2-82F(2017) 2017-11-29 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne DIFENOKONAZOLAS
Mirador 250 SC - AS2-83F(2017) 2017-11-29 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne AZOKSISTROBINAS
Proman - AS2-85H(2017) 2017-12-13 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne METOBROMURONAS
Ironmax Pro - AS2-86M(2017) 2017-12-15 Registruotas Moliuskocidas - Cheminis Ne GELEŽIES ORTOFOSFATAS
Broadway Star - AS2-47H(2020) 2017-12-19 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne FLORASULAMAS, Piroksulamas
Amistar Gold - AS2-88F(2017) 2017-12-20 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne AZOKSISTROBINAS, DIFENOKONAZOLAS
Flurostar 180 - AS2-2H(2018) 2018-01-15 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne FLUROKSIPIRAS
Decis Forte - AS2-5I(2018) 2018-02-06 Registruotas Insekticidas - Cheminis Ne DELTAMETRINAS
Banarg - AS2-7AR(2018) 2018-02-06 Registruotas Augalų augimo reguliatorius - Cheminis Ne Etilenas
Proline - AS2-6F(2018) 2018-02-06 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne PROTIOKONAZOLAS
Galistop 200 - AS2-19H(2018) 2018-03-12 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne FLUROKSIPIRAS
Clap Forte - AS2-4H(2018) 2018-01-29 Registruotas Herbicidas - Cheminis Taip KLOPIRALIDAS
Spruzit Neu - 1S-505 2018-03-23 Redaguojamas Insekticidas - - Ne Piretrinai, Rapsų aliejus
Tempo - AS2-7AR(2018) 2018-02-12 Registruotas Augalų augimo reguliatorius - Cheminis Ne TRINEKSAPAK ETILAS
Bertego - AS2-5AR(2018) 2018-02-12 Registruotas Augalų augimo reguliatorius - Cheminis Ne TRINEKSAPAK ETILAS
Lima Oro - AS2-13M(2018) 2018-03-28 Registruotas Moliuskocidas - Cheminis Ne METALDEHIDAS
Tarcza - AS2-14B(2018) 2018-02-27 Registruotas Beicas - Cheminis Ne TEBUKONAZOLAS
Bettix - AS2-52H(2021) 2018-02-12 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne METAMITRONAS
Countdown NT - AS2-33AR(2022) 2018-03-09 Registruotas Augalų augimo reguliatorius - Cheminis Ne TRINEKSAPAK ETILAS
Torero - AS2-55F(2022) 2018-03-09 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne AZOKSISTROBINAS
Tanaris - AS2-12H(2022) 2018-03-29 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne KVINMERAKAS, Dimetenamidas-P
Pictor Active - AS2-8F(2019) 2018-03-28 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne PIRAKLOSTROBINAS, BOSKALIDAS
AppleSmart 3,3 VP - AS2-31AR(2018) 2018-04-04 Registruotas Augalų augimo reguliatorius - Cheminis Ne 1-metilciklopropenas
Satel 100 EW - AS2-32I(2018) 2018-04-05 Registracija pasibaigusi Insekticidas - Cheminis Taip ZETA CIPERMETRINAS
Egara - AS12-2H(2018) 2018-04-20 Tapatus Herbicidas - Cheminis Ne KLOPIRALIDAS, PIKLORAMAS
Maxim 025 FS - 1S-2439 2017-12-28 Redaguojamas Beicas - - Ne FLUDIJOKSONILAS
Modesto - 1S-286 2018-02-15 Redaguojamas Beicas - - Ne BETA CIFLUTRINAS, Klotianidinas
Cruiser OSR - 1S-287 2018-02-15 Redaguojamas Beicas - - Ne TIAMETOKSAMAS, FLUDIJOKSONILAS, METALAKSILAS-M
Spruzit Neu - 1S-505 2018-03-23 Redaguojamas Insekticidas - - Ne Rapsų aliejus, Piretrinai
Topsin M 500 SC - 1S-694 2018-04-10 Redaguojamas Fungicidas - - Ne METILTIOFANATAS
Fontelis 200 SC - 1S-602 2019-04-16 Registruotas Fungicidas - - Ne Pentiopiradas
Ortus 05 SC - 1S-800 2018-04-23 Redaguojamas Akaricidas - - Ne FENPIROKSIMATAS
Luna Experience 400 SC - 1S-600 2019-04-16 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne TEBUKONAZOLAS, Fluopiramas
Movento 100 SC - 1S-860 2018-04-27 Redaguojamas Insekticidas - - Ne Spirotetramatas
Quelex - AS2-64H(2020) 2018-05-02 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne FLORASULAMAS, Halauxifen-methyl
Runner 240 SC - 1S-360 2020-03-23 Registruotas 120 d. Insekticidas - Cheminis Ne Metoksifenozidas
Rapsan Plus SC - AS2-35H(2018) 2018-05-04 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne KVINMERAKAS, METAZACHLORAS
Rapsan 400 SC - AS2-36H(2018) 2018-05-04 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne METAZACHLORAS
Scenic Gold - AS2-39B(2018) 2018-05-23 Registruotas Beicas - Cheminis Ne Fluoksastrobinas, Fluopikolidas
Butisan Pro - AS2-13H(2022) 2018-06-06 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne KVINMERAKAS, Dimetenamidas-P
Loki - AS12-7F(2018) 2018-05-30 Tapatus Fungicidas - Cheminis Ne TEBUKONAZOLAS
Agrius - AS12-8F(2018) 2018-05-31 Registracija pasibaigusi Fungicidas - Cheminis Ne TEBUKONAZOLAS
Benur - AS12-4H(2018) 2018-05-25 Redaguojamas Herbicidas - Cheminis Ne TRIBENURON METILAS
Nexa 250 - AS12-5AR(2018) 2018-05-25 Tapatus Augalų augimo reguliatorius - Cheminis Ne TRINEKSAPAK ETILAS
Cenario - AS12-6AR(2018) 2018-05-25 Tapatus Augalų augimo reguliatorius - Cheminis Taip TRINEKSAPAK ETILAS
Dilan - AS12-9H(2018) 2018-06-14 Tapatus Herbicidas - Cheminis Taip Diflufenikanas
Onyx - AS2-45H(2018) 2018-06-08 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne Piridatas
Aubrac Gold - AS12-10F(2018) 2018-06-21 Registracija pasibaigusi Fungicidas - Cheminis Taip AZOKSISTROBINAS, DIFENOKONAZOLAS
Alfat - AS12-11I(2018) 2018-06-21 Registracija pasibaigusi Insekticidas - Cheminis Ne Alfa cipermetrinas
Macet - AS12-12I(2018) 2018-06-26 Tapatus Insekticidas - Cheminis Taip ACETAMIPRIDAS
Butisan S - AS2-64H(2019) 2019-01-17 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne METAZACHLORAS
Deloto - AS12-13F(2018) 2018-07-05 Tapatus Fungicidas - Cheminis Ne TEBUKONAZOLAS
Vagta - AS12-15H(2018) 2018-07-05 Redaguojamas Herbicidas - - Ne GLIFOSATAS
Vibrance Pro - AS2-47B(2018) 2018-07-16 Registruotas Beicas A20882A Cheminis Ne FLUDIJOKSONILAS, TRITIKONAZOLAS, Sedaksanas
Integral Pro - AS2-62BB(2019) 2019-01-16 Registruotas Beicas, Biologinis fungicidas - Mikrobiologinis Ne Bacillus amyloliquefaciens MBI 600
Inovor - AS2-50F(2018) 2018-08-02 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne PIRAKLOSTROBINAS, PROPIKONAZOLAS, Fluksapiroksadas
Bilde - AS12-17AR(2018) 2018-08-23 Tapatus Augalų augimo reguliatorius - Cheminis Ne TRINEKSAPAK ETILAS
Medio - AS12-19H(2018) 2018-08-24 Tapatus Herbicidas - Cheminis Ne Metsulfuron metilas
B-Zone 480 - AS12-21H(2018) 2018-08-27 Registracija pasibaigusi Herbicidas - Cheminis Ne BENTAZONAS
Tristar 75 - AS12-22H(2018) 2018-08-30 Redaguojamas Herbicidas - Cheminis Ne TRIBENURON METILAS
Lontrel 600 SL - AS2-54H(2020) 2018-09-06 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne KLOPIRALIDAS
Cliophar 600 SL - AS2-54H(2018) 2018-09-10 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne KLOPIRALIDAS
Temsa SC - AS2-56H(2018) 2018-09-18 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne Mezotrionas
Korvetto - AS2-51H(2020) 2018-09-21 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne KLOPIRALIDAS, Haloksifenmetilas
Slug III - AS12-23M(2018) 2018-09-26 Redaguojamas Moliuskocidas - - Ne METALDEHIDAS
Cetam - AS12-24I(2018) 2018-09-26 Redaguojamas Insekticidas - Cheminis Taip ACETAMIPRIDAS
Pico 750 WG - AS2-63H(2019) 2019-01-16 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne PIKOLINAFENAS
Curbatur - AS2-80F(2018) 2018-10-15 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne PROTIOKONAZOLAS
Artina EC - AS2-81F(2018) 2018-10-23 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne METKONAZOLAS
Cropiralis - AS2-87H(2018) 2018-11-23 Registruotas Herbicidas - Cheminis Taip KLOPIRALIDAS
Manfil Plus 75 WG - AS2-61F(2019) 2018-11-13 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne MANKOCEBAS
Clop - AS2-88H(2018) 2018-11-26 Registruotas Herbicidas - Cheminis Taip KLOPIRALIDAS
Zorvec Enicade - AS2-89F(2018) 2018-12-18 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne Oxathiapiprolin
Kinto Plus - AS2-90B(2018) 2018-12-18 Registruotas Beicas - Cheminis Ne TRITIKONAZOLAS, Fluksapiroksadas, Fludioksonilas
Force Magna - 1S-2259 2019-03-01 Redaguojamas Beicas - - Ne TIAMETOKSAMAS, Tefluthrin
Force Magna - 1S-2260 2019-03-01 Redaguojamas Beicas - - Ne TIAMETOKSAMAS, Tefluthrin
Melocont GR - 1S-20 2019-04-01 Redaguojamas Insekticidas - - Ne Beauveria brongniartii Bipesco 2
Regent - AS12-2H(2019) 2019-01-15 Tapatus Herbicidas - Cheminis Taip Klomazonas
Cruiser OSR - 1S-107 2019-02-25 Redaguojamas Beicas - - Ne Fludioksonilas, METALAKSILAS-M, TIAMETOKSAMAS
Krypt 540 - AS2-68H(2019) 2019-02-05 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne GLIFOSATAS
Cevino 500 SC - AS2-71H(2019) 2019-02-07 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne Flufenacetas
Monceren G - 1S-237 2019-02-15 Redaguojamas Beicas - - Ne Pencycuron, IMIDAKLOPRIDAS
Asulox - 1S-360 2019-03-05 Redaguojamas Herbicidas - - Ne Asulam
Trimanoc DG - AS2-70F(2019) 2019-02-07 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne MANKOCEBAS
Haksar 500 SL - AS2-73H(2019) 2019-02-12 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne MCPA
Haksar 750 SL - AS2-74H(2019) 2019-02-12 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne MCPA
Alliance - AS2-77H(2019) 2019-03-05 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne Diflufenikanas, Metsulfuron metilas
Plexeo 90 - AS2-80F(2019) 2019-03-21 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne METKONAZOLAS
Delmetros 100 SC - AS2-81I(2019) 2019-03-22 Registruotas Insekticidas - Cheminis Ne DELTAMETRINAS
Movento 100 SC - 1S-570 2019-04-10 Redaguojamas Insekticidas - - Ne Spirotetramatas
Ortus 05 SC - 1S-571 2019-04-10 Redaguojamas Akaricidas - - Ne FENPIROKSIMATAS
Topsin M 500 SC - 1S-572 2019-04-10 Redaguojamas Fungicidas - - Ne Tiofanat metilas
Spruzit Neu - 1S-529 2019-04-02 Redaguojamas Insekticidas - - Ne Rapsų aliejus, Piretrinai
Azimuth 250 SC - AS12-4F(2019) 2019-03-08 Tapatus Fungicidas - Cheminis Ne AZOKSISTROBINAS
Kinvara - AS2-84F(2019) 2019-03-21 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne FLUROKSIPIRAS, KLOPIRALIDAS, MCPA
Vibrance Star - AS2-83B(2019) 2019-03-28 Registruotas Beicas A20882A Cheminis Ne TRITIKONAZOLAS, Sedaksanas, Fludioksonilas
Coragen 200 SC - 1S-591 2019-04-15 Redaguojamas Insekticidas - - Ne Chlorantraniliprole
Prepper - AS2-85B(2019) 2019-05-03 Registruotas Beicas - Cheminis Ne Fludioksonilas
Roundup PowerMax - AS2-3H(2022) 2016-01-19 Registruotas Herbicidas - Cheminis Taip GLIFOSATAS
Salsa - 1S-930 2019-06-13 Redaguojamas Herbicidas - - Taip ETAMETSULFURON-METILAS
Sekator Plus - AS2-88H(2019) 2019-06-19 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne 2,4-D 2-ETILOHEKSILO ESTERIS, AMIDOSULFURONAS, NATRIO METIL JODOSULFURONAS
Syrex - AS2-89F(2019) 2019-06-20 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne PIRAKLOSTROBINAS, Fluksapiroksadas
Jade - AS2-94F(2019) 2019-07-12 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne PROTIOKONAZOLAS, TEBUKONAZOLAS
Next - AS2-91AR(2019) 2019-07-05 Registruotas Augalų augimo reguliatorius - Cheminis Ne TRINEKSAPAK ETILAS
Degesch Magtoksino plokštelės / juostelės 56 % - AS2-29FM(2016) 2016-06-09 Registruotas Fumigantas - Cheminis Ne MAGNIO FOSFIDAS
Tomahawk 200 EC - AS2-34H(2016) 2016-06-28 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne FLUROKSIPIRAS
Seedron - AS2-35B(2016) 2016-06-29 Registruotas Beicas - Cheminis Ne TEBUKONAZOLAS, Fludioksonilas
Difcor 250 EC - AS2-43F(2016) 2016-09-16 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne DIFENOKONAZOLAS
Pixxaro EC - AS2-60H(2020) 2016-11-02 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne FLUROKSIPIRAS, Halauxifen-methyl
Serenade Aso - AS2-3F(2017) 2017-01-06 Registruotas Biologinis fungicidas - Cheminis Ne Bacillus subtilis QST 713
Ascra Xpro - AS2-4F(2017) 2017-01-11 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne PROTIOKONAZOLAS, Biksafenas, Fluopiramas
GF-2573 - AS2-50H(2020) 2017-01-16 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne Haloksifenas
Glyfer - AS2-7H(2017) 2017-01-23 Redaguojamas Herbicidas - - Ne GLIFOSATAS
Azaka - AS2-54F(2022) 2017-01-23 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne AZOKSISTROBINAS
Dipel DF - AS2-11I(2017) 2017-01-30 Registruotas Insekticidas - Mikrobiologinis Ne Bacillus thuringiensisi subsp.kurstaki, štamas ABTS-351
Mirador Forte - AS2-15F(2017) 2017-02-06 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne AZOKSISTROBINAS, TEBUKONAZOLAS
Cruiser - 1S-348 2017-03-01 Redaguojamas Beicas - - Ne FLUDIJOKSONILAS, METALAKSILAS-M, TIAMETOKSAMAS
Terra 250 SC - 1S-376 2017-02-27 Tapatus Fungicidas - Cheminis Taip AZOKSISTROBINAS
Maxim 025 FS - 1S-591 2017-03-20 Redaguojamas Beicas - - Ne FLUDIJOKSONILAS
Forum 25DF - 1S-746 2017-04-10 Redaguojamas Herbicidas - - Ne RIMSULFURONAS
Dessica - AS2-29D(2017) 2017-04-11 Registruotas Desikantas - Cheminis Ne DIKVATAS
Epoksi 125 SC - 1S-858 2017-04-27 Tapatus Fungicidas - Cheminis Ne EPOKSIKONAZOLAS
Teppeki - AS2-36I(2017) 2017-05-12 Registruotas Insekticidas - Cheminis Ne FLONIKAMIDAS
Ortus 05 SC - 1S-1030 2017-05-26 Redaguojamas Akaricidas - - Ne FENPIROKSIMATAS
Roundup FL 450 - AS2-41H(2017) 2017-06-22 Registruotas Herbicidas - Cheminis Taip GLIFOSATAS
Mavrik - AS2-45I(2017) 2017-07-11 Registruotas Insekticidas - Cheminis Ne TAU-FLUVALINATAS
DQ 200 - 1S-1856 2017-09-26 Redaguojamas Desikantas - Cheminis Ne DIKVATAS
Belkar - AS2-46H(2020) 2017-09-26 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne PIKLORAMAS, Haloksifenas
Modnex 250 EC - 1S-1919 2017-10-06 Tapatus Augalų augimo reguliatorius - Cheminis Ne TRINEKSAPAK ETILAS
Vibrance Trio - AS2-84B(2017) 2017-12-05 Registruotas Beicas A17392A Cheminis Ne TEBUKONAZOLAS, Sedaksanas, Fludioksonilas
Graminis - AS2-3H(2018) 2018-01-22 Registracija pasibaigusi Herbicidas - Cheminis Taip Kvizalofop-P-etilas
Hudson 200 - AS2-17H(2018) 2018-03-12 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne FLUROKSIPIRAS
Arbiter - AS2-18H(2018) 2018-03-12 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne FLUROKSIPIRAS
Regucil - AS2-6AR(2018) 2018-02-12 Registruotas Augalų augimo reguliatorius A7725M Cheminis Ne TRINEKSAPAK ETILAS
Conviso One OD - AS12-1H(2018) 2018-04-11 Tapatus Herbicidas - Cheminis Ne FORAMSULFURONAS, Metiltienkarbazonas
Syper - AS12-3I(2018) 2018-04-20 Redaguojamas Insekticidas - - Taip CIPERMETRINAS
Melocont GR - 1S-693 2018-05-01 Redaguojamas Insekticidas - - Ne Beauveria brongniartii Bipesco 2
Varvar - AS12-16H(2018) 2018-07-05 Redaguojamas Herbicidas - - Ne GLIFOSATAS
Glyph 480 - AS12-14H(2018) 2018-07-05 Redaguojamas Herbicidas - - Ne GLIFOSATAS
Rovral Aqua Flo - 1S-1346 2018-07-23 Redaguojamas Beicas - - Ne Iprodionas
Detia Wuhlmausgas - AS2-49R(2018) 2018-07-30 Registruotas Repelentas - Cheminis Ne Calcium carbide
Aubrac Xtra - AS12-18F(2018) 2018-08-23 Registracija pasibaigusi Fungicidas - Cheminis Ne AZOKSISTROBINAS, CIPROKONAZOLAS
Corus 750 SL - AS12-20AR(2018) 2018-08-24 Tapatus Augalų augimo reguliatorius - Cheminis Taip CHLORMEKVATCHLORIDAS
Mixin - AS2-82H(2018) 2018-10-26 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne FLORASULAMAS, FLUROKSIPIRAS
Zakeo Xtra - AS2-83F(2018) 2018-10-29 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne AZOKSISTROBINAS, CIPROKONAZOLAS
Bill - AS12-1AR(2019) 2019-01-07 Tapatus Augalų augimo reguliatorius - Cheminis Taip MEPIKVATCHLORIDAS, METKONAZOLAS
Gallup 360-K - AS2-67H(2019) 2019-02-05 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne GLIFOSATAS
Mateno Duo - AS2-75H(2019) 2019-03-05 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne AKLONIFENAS, Diflufenikanas
Penditex 455 CS - AS12-3H(2019) 2019-03-04 Tapatus Herbicidas - Cheminis Ne PENDIMETALINAS
Input Triple (Falcon Plus) - AS2-103F(2019) 2019-03-06 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne PROTIOKONAZOLAS, SPIROKSAMINAS, Prokvinazidas
Bolid 250 SE - AS2-82F(2019) 2019-03-18 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne AZOKSISTROBINAS
Rancona 15 ME - AS2-47B(2021) 2019-03-21 Registruotas Beicas - Cheminis Ne Ipconazole
Turret 90 - AS2-79F(2019) 2019-03-21 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne METKONAZOLAS
Samson 4 OD - 0446H/12 2012-12-07 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne NIKOSULFURONAS
Fornet 6 OD - 0447H/12 2012-12-07 Registracija pasibaigusi Herbicidas - Cheminis Taip NIKOSULFURONAS
Leopard - 0450H/13 2013-01-22 Registruotas Herbicidas - Cheminis Taip Kvizalofop-P-etilas
Barclay Bolt XL - 0451F/13 2013-01-22 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne PROPIKONAZOLAS
Difend - 0453B/13 2013-02-27 Registruotas Beicas - Cheminis Ne DIFENOKONAZOLAS
Protugan super - 0459H/13 2013-04-08 Redaguojamas Herbicidas - - Ne Izoproturonas, Bifenoksas, MEKOPROPAS-P
Betanal MaxxPro OD - 0452H/13 2013-03-25 Registruotas Herbicidas - Cheminis Taip DESMEDIFAMAS, ETOFUMEZATAS, FENMEDIFAMAS, Lenacilas
Epox extra - 0455F/13 2013-03-06 Registracija panaikinta Fungicidas - Cheminis Ne EPOKSIKONAZOLAS, FOLPETAS
Quick 5% EC - 0464H/13 2013-09-11 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne Kvizalofop-P-etilas
Fibro - 0465I/13 2013-09-12 Registruotas Insekticidas, Akaricidas - Cheminis Ne Parafino aliejus
Biathlon 4D - AS2-22H(2019) 2013-10-10 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne FLORASULAMAS, TRITOSULFURONAS
Rubric - 0468F/13 2013-10-18 Registracija panaikinta Fungicidas - Cheminis Ne EPOKSIKONAZOLAS
Winby 500 SC - AS2-20F/2014 2014-04-11 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne FLUAZINAMAS
Manfil 75 WG - AS2-10F/2014 2014-02-11 Registruotas Fungicidas - Cheminis Taip MANKOCEBAS
Frowncide - AS2-30F/2014 2014-08-05 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne FLUAZINAMAS
Nicogan - AS2-38H/2014 2014-09-29 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne NIKOSULFURONAS
Moddus Start - AS2-33AR/2015 2015-05-19 Registruotas Augalų augimo reguliatorius - Cheminis Ne TRINEKSAPAK ETILAS
Piccoli 334 SL - 1S-1585 2015-07-28 Redaguojamas Herbicidas - - Ne KLOPIRALIDAS, PIKLORAMAS
Metazamix - AS2-56H(2020) 2015-03-17 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne METAZACHLORAS, PIKLORAMAS, Aminopiralidas
Master Gly 36T - 1S-1624 2015-08-03 Redaguojamas Herbicidas - - Ne GLIFOSATAS
Barbarian Super 360 - AS2-86H(2019) 2019-06-10 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne GLIFOSATAS
Target WG - AS2-45H(2021) 2015-09-23 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne METAMITRONAS
Syrius - AS2-74F(2018) 2015-11-30 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne TEBUKONAZOLAS
Golaya 6 OD - 1S-2493 2015-12-03 Redaguojamas Herbicidas - - Ne NIKOSULFURONAS
Roxy 800 EC - AS2-63H/2015 2015-12-22 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne PROSULFOKARBAS
Teb 60 - 1S-70 2016-01-19 Tapatus Beicas - Cheminis Ne TEBUKONAZOLAS
Taubrac 250 - 1S-74 2016-01-20 Tapatus Fungicidas - Cheminis Ne AZOKSISTROBINAS
Monosate G - AS2-5H(2022) 2018-12-20 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne GLIFOSATAS
Gusto - AS2-17M/2016 2016-03-02 Registruotas Moliuskocidas - Cheminis Ne METALDEHIDAS
Starship - AS2-76H(2018) 2016-03-24 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne Mezotrionas
Dalgis XL - AS2-23H/2016 2016-05-03 Registruotas Herbicidas - Cheminis Taip GLIFOSATAS
Bulldock 025 EC - AS2-73I(2018) 2007-04-18 Registruotas Insekticidas - Cheminis Taip BETA CIFLUTRINAS
Bladex 50 - 0151H/99 2007-05-04 Redaguojamas Herbicidas - - Ne CIANAZINAS
Decis Extra 100 - 0223I/02 2007-04-26 Redaguojamas Insekticidas - - Ne DELTAMETRINAS
Dimilin 25 WP - 0075I/01 2001-04-11 Redaguojamas Insekticidas - - Ne DIFLUBENZURONAS
Terpal  - As2-11AR(2019) 2015-03-05 Registruotas Augalų augimo reguliatorius - Cheminis Ne ETEFONAS, MEPIKVATCHLORIDAS
Fury 100 EW - AS2-11I/2015 2015-02-24 Registracija pasibaigusi Insekticidas - Cheminis Taip ZETA CIPERMETRINAS
Triflurex 24 EC - 0248H/03 2003-02-11 Redaguojamas Herbicidas - - Ne TRIFLURALINAS
Mospilan 20 SP - 0267I/06 2006-06-22 Registruotas Insekticidas - Cheminis Taip ACETAMIPRIDAS
NeemAzal T/S - AS2-52I(2016) 2002-04-23 Registruotas Insekticidas - Cheminis Ne AZADIRACHTINAS A
Proteus OD - 0306I/07 2007-01-26 Registracija pasibaigusi Insekticidas - Cheminis Ne DELTAMETRINAS, TIAKLOPRIDAS
Previcur 607 SL - 0065F/06 2006-03-25 Redaguojamas Fungicidas - - Ne PROPAMOKARBAS
Sumi-alpha - 0280I/05 2005-11-07 Redaguojamas Insekticidas - - Ne ESFENVALERATAS
Topas 100 EC - AS2-20F/2015 2007-04-27 Registruotas Fungicidas A6209G Cheminis Ne PENKONAZOLAS
Allegro - 0175F/99 1999-12-14 Redaguojamas Fungicidas - - Ne EPOKSIKONAZOLAS, KREZOKSIM METILAS
Allegro Plus - 0176F/99 1999-12-14 Redaguojamas Fungicidas - - Ne EPOKSIKONAZOLAS, FENPROPIMORFAS, KREZOKSIM METILAS
Phostoxin Detia GAS-EX-B - 0134/05 2005-02-25 Redaguojamas Fumigantas - - Ne ALIUMINIO FOSFIDAS
Amistar 250 SC - AS2-62F(2017) 2007-06-27 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne AZOKSISTROBINAS
Mirador Xtra - AS2-37F(2018) 2004-02-12 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne AZOKSISTROBINAS, CIPROKONAZOLAS
Glyfos Bio 360 SL - 0294H/06 2006-03-25 Redaguojamas Herbicidas - - Ne GLIFOSATAS
Archer Top 400 EC - 0256F/03 2004-05-30 Redaguojamas Fungicidas - - Ne PROPIKONAZOLAS, FENPROPIDINAS
Artea 330 EC - 0182F/00 2000-03-21 Redaguojamas Fungicidas - - Ne CIPROKONAZOLAS, PROPIKONAZOLAS
Bumper 25 EC - 0164F/08 2008-04-11 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne PROPIKONAZOLAS
Bumper Super  - AS2-38F(2017) 2017-05-26 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne PROCHLORAZAS, PROPIKONAZOLAS
Glyphomax - 0199H/06 2006-03-16 Redaguojamas Herbicidas - - Ne GLIFOSATAS
Kernel 480 SL - 0296H/06 2006-03-25 Redaguojamas Herbicidas - - Ne GLIFOSATAS
Candit - AS2-27F(2019) 2007-12-17 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne KREZOKSIM METILAS
Comet - 0224F/05 2005-11-07 Redaguojamas Fungicidas - - Ne PIRAKLOSTROBINAS
Corbel - AS2-44F(2019) 2014-09-29 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne FENPROPIMORFAS
Dithane NT - 0009F/09 2000-05-02 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne MANKOCEBAS
Roundup Classic - 0013H/06 2006-02-09 Redaguojamas Herbicidas - - Ne GLIFOSATAS
Roundup Bio - 0173H/06 2006-02-09 Redaguojamas Herbicidas - - Ne GLIFOSATAS
Flexity - AS2-50F(2019) 2007-05-02 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne METRAFENONAS
Folicur  - AS2-16F/2015 2015-03-02 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne TEBUKONAZOLAS
Impact 12,5 SC - 0085F/01 2001-05-10 Redaguojamas Fungicidas - - Ne FLUTRIAFOLAS
U-46D - 0099H/08 2008-05-23 Redaguojamas Herbicidas - - Ne 2,4-DICHLORFENOKSI ACTO RŪGŠTIS
Betasana - AS2-41H(2021) 2004-12-18 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne FENMEDIFAMAS
Roundup FL 540 - 0289H/06 2007-05-02 Redaguojamas Herbicidas - - Ne GLIFOSATAS
Sphere 267,5 - 0263F/06 2006-06-13 Redaguojamas Fungicidas - - Ne TRIFLOKSISTROBINAS, CIPROKONAZOLAS
Tanos 50 WG - 0226F/06 2006-04-29 Redaguojamas Fungicidas - - Ne CIMOKSANILAS, FAMOKSADONAS
Vista 228 SE - 0222F/02 2002-01-29 Redaguojamas Fungicidas - - Ne FLUNKVINAZOLAS, PROCHLORAZAS
Dimilin 48 SC - 0081I/01 2001-04-11 Redaguojamas Insekticidas - - Ne DIFLUBENZURONAS
Fusilade Forte 150 EC - AS2-61H(2018) 2001-04-11 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne FLUAZIFOP-P-BUTILAS
Triflurex 48 - 0274H/05 2005-05-03 Redaguojamas Herbicidas - - Ne TRIFLURALINAS
Treflan super 480 - 0150H/05 2005-05-03 Redaguojamas Herbicidas - - Ne TRIFLURALINAS
Sultan 50 SC - 0249H/03 2003-02-11 Redaguojamas Herbicidas - - Ne METAZACHLORAS
Stomp 330 EC - 0012H/08 2008-06-02 Registracija pasibaigusi Herbicidas - Cheminis Ne PENDIMETALINAS
2,4-D Nufarm - AS2-66H(2017) 2006-09-26 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne 2,4-DICHLORFENOKSI ACTO RŪGŠTIS
Fiesta T - 0204H/06 2001-03-01 Redaguojamas Herbicidas - - Ne KVINMERAKAS, CHLORIDAZONAS
Goltix 700 SC - As2-15H/2015 2015-02-25 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne METAMITRONAS
Granstar Premia 50 SX - AS2-44H(2022) 2005-11-07 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne TRIBENURON METILAS
Harmony extra 75 DF - 0158H/99 2007-05-08 Redaguojamas Herbicidas - - Ne TRIBENURON METILAS, TIFENSULFURONMETILAS
Electis 75 WG - 0206F/09 2001-03-01 Registracija pasibaigusi Fungicidas - Cheminis Taip MANKOCEBAS, ZOKSAMIDAS
Actara 25 WG - 0183I/08 2008-07-17 Registruotas Insekticidas - Cheminis Ne TIAMETOKSAMAS
Euparen M 50 - 0193F/00 2007-05-02 Redaguojamas Fungicidas - - Ne TOLILFLUANIDAS
Dominator - 0310H/07 2006-03-16 Redaguojamas Herbicidas - - Ne GLIFOSATAS
Chinook 200 - 0178B/99 2007-05-03 Redaguojamas Beicas - - Ne BETA CIFLUTRINAS, IMIDAKLOPRIDAS
Glyphogan 360 - 0161H/06 2006-03-04 Redaguojamas Herbicidas - - Ne GLIFOSATAS
Jablo - 0302H/06 2006-08-24 Redaguojamas Herbicidas - - Ne GLIFOSATAS
Funguran OH 50 - 0269F/04 2004-12-28 Redaguojamas Fungicidas - - Ne VARIO HIDROKSIDAS
Fungazil E - Fungazil E 2007-05-03 Redaguojamas Beicas - - Ne IMAZALILAS
Caribou 50 WG - AS2-53H(2022) 2003-03-25 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne TRIFLUSULFURONMETILAS
Prosaro  - AS2-2F/2015 2006-05-02 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne PROTIOKONAZOLAS, TEBUKONAZOLAS
Sportak 45 EC - 0017F/00 2000-05-02 Redaguojamas Fungicidas - - Ne PROCHLORAZAS
Divident Star 036 - 0220B/02 2002-03-05 Redaguojamas Beicas - - Ne CIPROKONAZOLAS, DIFENOKONAZOLAS
Panoctine 35 LS - 0090B/01 2001-04-11 Redaguojamas Beicas - - Ne GUAZATINO ACETATAS
Raxil 060 - 0253B/03 2003-05-02 Redaguojamas Beicas - - Ne TEBUKONAZOLAS
Sumi 8 2 - 0227B/02 2002-04-23 Redaguojamas Beicas - - Ne DINIKONAZOLAS M
Agil 100 EC - AS2-35H/2015 2003-05-04 Registruotas Herbicidas - Cheminis Taip PROPAKVIZAFOPAS
Mycostop - AS2-42BF(2018) 1999-02-24 Registruotas Biologinis fungicidas - Mikrobiologinis Ne Streptomyces K61
Reglone super - 0088D/06 2006-04-15 Registruotas Defoliantas - - Ne DIKVATAS
Titus 25 DF - AS2-48H(2017) 2005-10-21 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne RIMSULFURONAS
Teridox 500 EC - AS2-21H/2014 2002-05-05 Registruotas Herbicidas A5089H Cheminis Ne Dimethachlor
Flight - 0291H/06 2006-03-25 Redaguojamas Herbicidas - - Ne PENDIMETALINAS, PIKOLINAFENAS
Calibre 50 SX - AS2-27H(2018) 2007-05-08 Registruotas Herbicidas - Cheminis Taip TIFENSULFURONMETILAS, TRIBENURON METILAS
Logran 20 WG - 0265H/04 2004-12-16 Redaguojamas Herbicidas - - Ne TRIASULFURONAS
Arelon flussig - 0320H/07 2007-04-16 Redaguojamas Herbicidas - - Ne Izoproturonas
Ethosat 500 SC - 0315H/07 2007-05-14 Registracija pasibaigusi Herbicidas - Cheminis Ne ETOFUMEZATAS
Regio - 0126H/03 2003-05-02 Redaguojamas Herbicidas - - Ne CHLORIDAZONAS, DESMEDIFAMAS, FENMEDIFAMAS
Nufarm MCPA - 0064H/10 2010-02-08 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne MCPA
Vertimec 018 EC - 0307I/13 2007-01-26 Registruotas Insekticidas A8612AI Cheminis Ne Abamektinas
NeemAzal - 0240I/02 2007-04-25 Redaguojamas Insekticidas - - Ne AZADIRACHTINAS A
Acrobat Plus - AS2-29F(2019) 2007-04-16 Registracija panaikinta Fungicidas - Cheminis Taip DIMETOMORFAS, MANKOCEBAS
Chorus 75 WG - 0120F/03 2003-03-25 Redaguojamas Fungicidas - - Ne CIPRODINILAS
Effector 70 - 0147F/04 2007-04-25 Registruotas Fungicidas - - Ne DITIANONAS
Falcon 460 EC - 0185F/00 2000-02-08 Redaguojamas Fungicidas - - Ne TEBUKONAZOLAS, SPIROKSAMINAS, TRIADIMENOLAS
Arsenal 250 - 0105H/97 1999-02-24 Redaguojamas Herbicidas - - Ne IMAZAPYRAS
Folpan 80 WDG - 0301F/06 2006-08-24 Redaguojamas Fungicidas - - Ne FOLPETAS
Agroxone 75 - 0131H/10 2010-02-08 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne MCPA
Input  - AS2-57F(2016) 2006-03-16 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne PROTIOKONAZOLAS, SPIROKSAMINAS
Cerone  - 0146R/05 2005-02-25 Registruotas Augalų augimo reguliatorius - Cheminis Ne ETEFONAS
Juventus 90 - AS2-53F(2019) 2005-03-17 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne METKONAZOLAS
Mirage  - AS2-42F(2017) 2002-03-05 Registruotas Fungicidas - Cheminis Taip PROCHLORAZAS
Opus - AS2-4F(2019) 2006-04-22 Registracija pasibaigusi Fungicidas - Cheminis Ne EPOKSIKONAZOLAS
Orius 250 EW - AS2-71F(2018) 2006-03-23 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne TEBUKONAZOLAS
Penncozeb 75 DG - AS2-69F(2019) 2009-11-02 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne MANKOCEBAS
Ridomil Gold MZ 68 WG - 0237F/02 2002-04-23 Registruotas Fungicidas - - Taip METALAKSILAS-M, MANKOCEBAS
Tattoo 550 SC - 0066F/06 2006-04-29 Redaguojamas Fungicidas - - Ne PROPAMOKARBO HIDROCHLORIDAS, MANKOCEBAS
Baytan universal  - 0277B/05 2005-07-22 Redaguojamas Beicas - - Ne IMAZALILAS, FUBERIDAZOLAS, TRIADIMENOLAS
Bariton 075 - 0273B/05 2005-05-03 Redaguojamas Beicas - - Ne PROTIOKONAZOLAS, FLUOKSASTROBINAS
Fungazil MLF - 0247B/03 2007-05-03 Redaguojamas Beicas - - Ne IMAZALILAS
Kinto - AS2-54B(2019) 2006-08-24 Registruotas Beicas - Cheminis Taip PROCHLORAZAS, TRITIKONAZOLAS
Vitavax 200 FF - 0100B/01 2001-03-01 Registruotas Beicas - Cheminis Ne KARBOKSINAS, TIRAMAS
G-4 - 00304R/06 2006-10-02 Redaguojamas Repelentas - - Ne ŽALIAS TALO ALIEJUS
Arrat - AS2-33H(2019) 2005-02-25 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne DIKAMBA, TRITOSULFURONAS
Attribut  - AS2-51H(2018) 2006-04-29 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne NATRIO PROPOKSIKARBAZONAS
Boxer 800 EC (A8545G) - 0308H/13 2007-01-26 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne PROSULFOKARBAS
Butisan 400 - AS2-40H(2019) 2000-02-08 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne METAZACHLORAS
CCC - AS2-31AR(2016) 2000-05-04 Registruotas Augalų augimo reguliatorius - Cheminis Taip CHLORMEKVATCHLORIDAS
Moddus 250 EC (A7725M) - 0219R/11 2011-02-14 Registruotas Augalų augimo reguliatorius - Cheminis Ne TRINEKSAPAK ETILAS
Cycogan - 0194R/00 2000-05-04 Redaguojamas Augalų augimo reguliatorius - - Ne CHLORMEKVATCHLORIDAS
Stabilan 750 SL - AS2-32AR(2016) 2003-05-04 Registruotas Augalų augimo reguliatorius - Cheminis Taip CHLORMEKVATCHLORIDAS
Gro-Stop Basis - 0215/09 2009-03-03 Redaguojamas Inhibitorius - - Ne CHLORPROFAMAS
Neo Stop L500 HN - 0241/08 2002-04-23 Registruotas Inhibitorius - Cheminis Taip CHLORPROFAMAS
Menno Florades - AS2-4D(2021) 2005-11-07 Registruotas Dezinfekcijos priemonė - Cheminis Ne BENZOINĖ RŪGŠTIS
Tomigan 200 - 0243H/02 2002-05-05 Redaguojamas Herbicidas - - Ne FLUROKSIPIRAS
Tomigan 180 - 0238H/07 2002-04-23 Redaguojamas Herbicidas - - Ne FLUROKSIPIRAS
Taifun B - AS2-55H(2018) 2006-02-09 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne GLIFOSATAS
Devrinol 450 - 0246H/03 2003-05-05 Redaguojamas Herbicidas - - Ne NAPROPAMIDAS
Duplosan Super - 0083H/11 2011-02-14 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne DICHLORPROPAS-P, MCPA, MEKOPROPAS-P
Ethofol SC - 0172H/08 2008-04-16 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne ETOFUMEZATAS
Galera - AS2-52H(2022) 2007-03-20 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne KLOPIRALIDAS, PIKLORAMAS
Lintur 70 WG - 0140H/05 2005-02-25 Redaguojamas Herbicidas - - Ne TRIASULFURONAS, DIKAMBA
Milagro 4 OD - 0270H/12 2005-05-03 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne NIKOSULFURONAS
Mistral 700 WG - 0298H/11 2011-11-18 Redaguojamas Herbicidas - - Ne METRIBUZINAS
Sencor - 0275H/05 2005-05-31 Redaguojamas Herbicidas - - Ne METRIBUZINAS
Nortron  - AS2-81H(2017) 2007-03-20 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne ETOFUMEZATAS
Puma Universal  - AS2-40H/2014 2005-05-03 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne FENOKSAPROP-P-ETILAS
Sekator OD - AS2-37H/2014 2005-10-21 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne AMIDOSULFURONAS, NATRIO METIL JODOSULFURONAS
Primus - AS2-62H(2020) 2000-12-14 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne FLORASULAMAS
Fastac 50 - AS2-49I(2019) 2019-01-16 Registruotas Insekticidas - Cheminis Taip Alfa cipermetrinas
Decis 2,5 - 0026I/00 2007-04-25 Redaguojamas Insekticidas - - Ne DELTAMETRINAS
Karate Zeon 5 CS - 0236I/07 2007-07-31 Registruotas Insekticidas - Cheminis Ne LAMBDA CIHALOTRINAS
Champion 50 - 0262F/04 2007-04-25 Redaguojamas Fungicidas - - Ne VARIO HIDROKSIDAS
Score 250 EC - 0047F/13 2000-05-02 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne DIFENOKONAZOLAS
Tepalas vaismedžiams nuo vėžio - 0254F/03 2007-04-27 Redaguojamas Fungicidas - - Ne DITIANONAS
Banvel 4S (A7254B) - AS2-62H(2018) 2014-08-04 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne DIKAMBA
Roundup FL 360 - 0284H/06 2007-05-02 Redaguojamas Herbicidas - - Ne GLIFOSATAS
Impact 25 - 0086F/01 2001-05-10 Redaguojamas Fungicidas - - Ne FLUTRIAFOLAS
Opera - 0225F/05 2005-11-07 Redaguojamas Fungicidas - - Ne PIRAKLOSTROBINAS, EPOKSIKONAZOLAS
Ranman Twin Pack - 0272F/05 2005-02-25 Redaguojamas Fungicidas - - Ne CIAZOFAMIDAS
Shirlan 500 SC - 0207F/13 2002-01-29 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne FLUAZINAMAS
Tango Super - AS2-12F(2019) 2003-05-30 Registracija panaikinta Fungicidas - Cheminis Ne EPOKSIKONAZOLAS, FENPROPIMORFAS
Maxim 025 FS (A8207M) - 0102B/10 2010-12-10 Registruotas Beicas - Cheminis Ne FLUDIJOKSONILAS
Cruiser OSR - 0216B/02 2002-03-05 Redaguojamas Beicas - - Ne TIAMETOKSAMAS, FLUDIJOKSONILAS, METALAKSILAS-M
Maxim Star 025 FS - AS2-36B/2015 2006-05-03 Registruotas Beicas - Cheminis Ne CIPROKONAZOLAS, FLUDIJOKSONILAS
Vincit 5 CS - 0174B/99 1999-11-16 Redaguojamas Beicas - - Ne TIABENDAZOLAS, FLUTRIAFOLAS
Cervacol extra - AS2-46R(2022) 2007-01-26 Registruotas Repelentas - Cheminis Ne KVARCINIS SMĖLIS
Ariane S - AS2-77H(2020) 2002-05-04 Registruotas Herbicidas - Cheminis Taip FLUROKSIPIRAS, KLOPIRALIDAS, MCPA
Phostoxin GAS EX-B Detia Bag Blanket - 0134/05 2005-02-25 Redaguojamas Fumigantas - - Ne ALIUMINIO FOSFIDAS
Magtoxin tabletės - AS2-15FM/2016 2005-02-25 Registruotas Fumigantas - Cheminis Ne MAGNIO FOSFIDAS
Basagran 480 - AS2-20H(2019) 2006-04-29 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne BENTAZONAS
Magtoxin Degesch Strip - 0135/05 2005-02-25 Redaguojamas Fumigantas - - Ne MAGNIO FOSFIDAS
Actellic 50 EC - 0106I/11 2002-04-23 Registruotas Insekticidas - Cheminis Ne PIRIMIFOSMETILAS
Betanal Expert - 0113H/09 2009-02-25 Registruotas Herbicidas - Cheminis Taip DESMEDIFAMAS, ETOFUMEZATAS, FENMEDIFAMAS
Butisan Star - AS2-39H(2019) 2006-03-20 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne KVINMERAKAS, METAZACHLORAS
Cycocel 750 - AS2-41AR(2019) 2001-05-04 Registruotas Augalų augimo reguliatorius - Cheminis Taip CHLORMEKVATCHLORIDAS
DMA 6 2,4-D „RETRO“ - 0098H/07 2007-12-17 Redaguojamas Herbicidas - - Ne 2,4-DICHLORFENOKSI ACTO RŪGŠTIS
Focus Ultra - AS2-52H(2019) 2007-01-26 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne CIKLOKSIDIMAS
Gesagard 500 - 0232H/02 2002-05-05 Redaguojamas Herbicidas - - Ne PROMETRINAS
Klinik 360 - 0233H/06 2006-01-31 Redaguojamas Herbicidas - - Ne GLIFOSATAS
Lontrel 72 SG - AS2-53H(2020) 2011-06-06 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne KLOPIRALIDAS
Amega - 0324H/07 2007-04-16 Redaguojamas Herbicidas - - Ne GLIFOSATAS
MCPA Super - 0118H/10 2010-02-08 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne MCPA
Mustang - AS2-58H(2020) 2001-04-11 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne 2,4-D 2-ETILOHEKSILO ESTERIS, FLORASULAMAS
Sereno 60 WG - 0251F/06 2006-04-29 Redaguojamas Fungicidas - - Ne FENAMIDONAS, MANKOCEBAS
Cyperkill 250 EC - 0155I/10 2010-02-08 Redaguojamas Insekticidas - - Ne CIPERMETRINAS
Betanal Progress AM - 0221H/02 2007-04-27 Redaguojamas Herbicidas - - Ne DESMEDIFAMAS, ETOFUMEZATAS, FENMEDIFAMAS
Envidor  - 0276I/05 2005-07-22 Redaguojamas Insekticidas - - Ne SPIRODIKLOFENAS
Skystas kalio muilas „Žaliasis“ - 0264I/04 2004-04-27 Redaguojamas Insekticidas - - Ne KALIO MUILAS (RIEBIŲJŲ RŪGŠČIŲ)
Fenix  - 0305H/13 2007-01-26 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne AKLONIFENAS
Glyfos 360 SL - 0095H/06 2006-03-25 Redaguojamas Herbicidas - - Ne GLIFOSATAS
Ataka NT -  0217F/09 2000-05-02 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne MANKOCEBAS
Glyfos Bio 450 SL - 0295H/06 2006-03-25 Registracija pasibaigusi Herbicidas - Cheminis Taip GLIFOSATAS
MCPA 750 - 0116H/10 2003-03-25 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne MCPA
Bravo 500 SC - 0165F/04 2004-12-16 Redaguojamas Fungicidas - - Ne CHLOROTALONILAS
Ouragan with system 4 - AS2-52H(2018) 2006-03-04 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne GLIFOSATAS
Ranger - 0234H/06 2006-02-09 Redaguojamas Herbicidas - - Ne GLIFOSATAS
Rodeo - 0184H/06 2006-02-09 Redaguojamas Herbicidas - - Ne GLIFOSATAS
Effector  - AS2-47F(2019) 2004-12-28 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne DITIANONAS
Roundup Ace - 0245H/06 2006-02-09 Redaguojamas Herbicidas - - Ne GLIFOSATAS
Starane 180 - 0143H/04 2004-02-12 Redaguojamas Herbicidas - - Ne FLUROKSIPIRAS
Roundup Ultra - AS2-64H(2021) 2006-02-09 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne GLIFOSATAS
Kemikar T - 0187B/01 2001-03-01 Registruotas Beicas - Cheminis Ne KARBOKSINAS, TIRAMAS
Fandango  - 0282F/09 2006-01-13 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne FLUOKSASTROBINAS, PROTIOKONAZOLAS
Roundup Gold ST - 0285H/06 2007-05-02 Registruotas Herbicidas - Cheminis Taip GLIFOSATAS
Premis 25 FS - 0153B/04 2004-12-28 Redaguojamas Beicas - - Ne TRITIKONAZOLAS
Gloria  - 0290F/06 2006-03-20 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne FENAMIDONAS, PROPAMOKARBO HIDROCHLORIDAS
Mentor - 0177F/99 1999-12-14 Redaguojamas Fungicidas - - Ne KREZOKSIM METILAS, FENPROPIMORFAS
Tilt 250 EC - 0119F/08 2008-05-23 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne PROPIKONAZOLAS
Raxil extra 515 - 0259B/03 2003-12-11 Redaguojamas Beicas - - Ne TIRAMAS, TEBUKONAZOLAS
Glean 75 DF - 0030H/06 2006-03-16 Redaguojamas Herbicidas - - Ne CHLORSULFURONAS
Grodyl  - 0097H/13 2002-01-29 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne AMIDOSULFURONAS
Harmony 50 SX - 0300H/06 2006-06-29 Redaguojamas Herbicidas - - Ne TIFENSULFURONMETILAS
Harmony 75 DF - 0023H/00 2007-05-08 Redaguojamas Herbicidas - - Ne TIFENSULFURONMETILAS
Kontakt 320 SC - 0316H/07 2007-03-22 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne FENMEDIFAMAS
Maister WG - 0287H/06 2006-03-16 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne FORAMSULFURONAS, NATRIO METIL JODOSULFURONAS
Pyramin Turbo - 0079H/01 2001-04-11 Redaguojamas Herbicidas - - Ne CHLORIDAZONAS
Monitor - 0154H/04 2004-02-12 Redaguojamas Herbicidas - - Ne SULFOSULFURONAS
Pantera 40 EC - AS2-43H(2021) 2006-05-03 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne KVIZALOFOP-P-TEFURILAS
Estet 600 EC - 0313H/07 2007-03-22 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne 2,4-DICHLORFENOKSI ACTO RŪGŠTIS
Starane XL - AS2-72H(2020) 2007-04-18 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne FLORASULAMAS, FLUROKSIPIRAS
Optica Trio - 0197H/11 2011-02-14 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne DICHLORPROPAS-P, MCPA, MEKOPROPAS-P
Picona - AS2-18H(2022) 2006-03-20 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne PENDIMETALINAS, PIKOLINAFENAS
Calypso 480 SC - 0258I/03 2001-12-11 Redaguojamas Insekticidas - - Ne TIAKLOPRIDAS
Infinito  - 0337F/12 2012-06-12 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne PROPAMOKARBO HIDROCHLORIDAS, Fluopikolidas
Axial 50 EC - AS2-33H(2020) 2020-09-03 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne Pinoksadenas
Acanto Prima  - AS2-50F(2017) 2007-10-15 Redaguojamas Fungicidas - - Ne CIPRODINILAS, Pikoksistrobinas
Acanto 250 SC - AS2-49F(2017) 2007-10-15 Redaguojamas Fungicidas - - Ne Pikoksistrobinas
Plantskydd - AS2-28R(2022) 2007-07-01 Registruotas Repelentas - Cheminis Ne Kraujo miltai
Powertwin 400 SC - 0348H/08 2008-02-20 Registracija pasibaigusi Herbicidas - Cheminis Ne ETOFUMEZATAS, FENMEDIFAMAS
Amistar opti 480 SC - AS2-41F/2015 2008-02-20 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne AZOKSISTROBINAS, CHLOROTALONILAS
Brasan 540 EC (A9290B) - As2-23H/2014 2008-02-20 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne DIMETACHLORAS, Klomazonas
Go-Low Power - 0350H/08 2008-04-11 Redaguojamas Herbicidas - - Ne MCPA
Duett ultra - AS2-46F(2019) 2008-04-11 Registracija pasibaigusi Fungicidas - Cheminis Ne EPOKSIKONAZOLAS, Tiofanat metilas
Mezzo WG - AS-56H(2017) 2008-04-11 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne Metsulfuron metilas
Mavrik - AS2-30I(2016) 2007-06-28 Registruotas Insekticidas - Cheminis Ne TAU-FLUVALINATAS
Maister OD - 0363H/09 2009-02-25 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne FORAMSULFURONAS, NATRIO METIL JODOSULFURONAS
Taspa 500 EC - 0370F/09 2009-04-06 Registruotas Fungicidas A8122B Cheminis Ne DIFENOKONAZOLAS, PROPIKONAZOLAS
Nimbus SE - AS2-59H(2019) 2009-04-06 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne METAZACHLORAS, Klomazonas
Glyphomax Plus - 0328H/07 2007-07-27 Registracija pasibaigusi Herbicidas - Cheminis Taip GLIFOSATAS
Diqua - 0376D/09 2009-12-16 Registruotas Defoliantas - Cheminis Ne DIKVATAS
Betanal  - 0355H/08 2008-10-17 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne FENMEDIFAMAS
Modesto - 0357B/08 2008-10-17 Redaguojamas Insekticidas - - Ne Klotianidinas, BETA CIFLUTRINAS
Swing Gold - 0364F/09 2009-03-03 Redaguojamas Fungicidas - - Ne Dimoksistrobinas, EPOKSIKONAZOLAS
Magtoxin Degesch plate - 0315/05 2005-02-25 Redaguojamas Fumigantas - - Ne MAGNIO FOSFIDAS
Eforia 065 ZC - 0386I/10 2010-04-07 Redaguojamas Insekticidas - - Ne TIAMETOKSAMAS, LAMBDA CIHALOTRINAS
Ergon - 0384H/10 2010-04-01 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne TIFENSULFURONMETILAS, Metsulfuron metilas
Falcon forte - AS2-10F(2017) 2010-03-04 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne PROTIOKONAZOLAS, SPIROKSAMINAS, TEBUKONAZOLAS
Cyperkill 500 EC - 0377I/10 2010-02-08 Registruotas Insekticidas - Cheminis Ne CIPERMETRINAS
Chwastox 750 SL - 0378H/10 2010-02-08 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne MCPA
Afalon 450 SC - 0365H/09 2009-02-25 Redaguojamas Herbicidas - - Ne Linuronas
Ridomil Gold MZ 68 WG - 0237F/09 2009-10-16 Registruotas Fungicidas A9651D Cheminis Ne MANKOCEBAS, METALAKSILAS-M
Leimay - AS2-44F(2018) 2010-06-16 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne Amisulbromas
Chorus 50 WG - 0392F/10 2010-09-24 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne CIPRODINILAS
Maredo 125 SC - 0401F/10 2010-12-10 Registracija panaikinta Fungicidas - Cheminis Ne EPOKSIKONAZOLAS
Foray 76B - 0416I/11 2011-12-19 Registruotas Insekticidas - Mikrobiologinis Ne Bacillus thuringiensisi subsp.kurstaki, štamas ABTS-351
Ragas 100 EW - AS9-2 2010-03-24 Redaguojamas Insekticidas - - Ne ZETA CIPERMETRINAS
Butoxone - 0402H/11 2011-02-14 Registruotas Herbicidas - Cheminis Taip MCPB
Leander - 0415F/11 2011-12-19 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne FENPROPIDINAS
Trimaxx - AS2-75AR(2018) 2011-11-18 Registruotas Augalų augimo reguliatorius - Cheminis Ne TRINEKSAPAK ETILAS
Nando 500 SC - 0411F/11 2011-10-06 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne FLUAZINAMAS
Reaper 360 SL - AS9-4 2010-12-13 Redaguojamas Herbicidas - - Ne Pinoksadenas
Reaper 360 SL - AS9-4 2010-12-13 Redaguojamas Herbicidas - - Ne GLIFOSATAS
Chani 250 EW - AS9-8 2011-02-23 Redaguojamas Fungicidas - - Ne TEBUKONAZOLAS
Plenum - AS2-38I(2018) 2012-02-20 Registruotas Insekticidas - Cheminis Ne Pimetrozinas
Poleci - 0422H/12 2012-02-20 Redaguojamas Insekticidas - - Ne DELTAMETRINAS
Ally Max SX - 0437H/12 2012-06-18 Redaguojamas Herbicidas - - Ne TRIBENURON METILAS, Metsulfuron metilas
Roundup Biactive - 0433H/12 2012-05-15 Registruotas Herbicidas - Cheminis Taip GLIFOSATAS
Lingo - 0431H/12 2012-05-15 Redaguojamas Herbicidas - - Ne Klomazonas, Linuronas
Roundup Express - AS2-58H(2018) 2012-11-26 Registruotas Herbicidas - Cheminis Taip GLIFOSATAS, Pelargono rūgštis
Ceriax - AS2-30F(2019) 2013-03-25 Registracija panaikinta Fungicidas - Cheminis Ne EPOKSIKONAZOLAS, PIRAKLOSTROBINAS, Fluksapiroksadas
Archer Turbo 575 EC - 0457F/13 2013-03-25 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne FENPROPIDINAS, PROPIKONAZOLAS
Difenzone - 0454F/13 2013-02-27 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne DIFENOKONAZOLAS
Wizard 500 EC - AS9-20 2013-01-08 Tapatus Insekticidas - Cheminis Taip CIPERMETRINAS
DQ 200 - AS9-31 2013-05-08 Redaguojamas Defoliantas - - Ne DIKVATAS
Goltix Queen - AS2-22H/2014 2014-05-08 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne KVINMERAKAS, METAMITRONAS
Ohayo 500 SC - AS2-19F/2014 2014-04-11 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne FLUAZINAMAS
Opus EC - AS2-65F(2019) 2014-09-16 Registracija pasibaigusi Fungicidas - Cheminis Ne EPOKSIKONAZOLAS
Menara 410 EC (A9856G) - AS2-13F/2014 2014-02-21 Redaguojamas Fungicidas - - Ne PROPIKONAZOLAS, CIPROKONAZOLAS
Manfil 80 WP - AS2-12F/2014 2014-02-11 Registruotas Fungicidas - Cheminis Taip MANKOCEBAS
Kyleo - AS2-79H(2020) 2014-02-11 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne 2,4-DICHLORFENOKSI ACTO RŪGŠTIS, GLIFOSATAS
Prolectus - AS2-9F/2014 2014-02-11 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne Fenpirazaminas
Baytan Trio - AS2-7B/2014 2014-01-23 Registracija pasibaigusi Beicas - Cheminis Ne FLUOKSASTROBINAS, TRIADIMENOLAS, Fluopiramas
Biscaya OD - AS2-6I/2014 2014-01-16 Registruotas Insekticidas - Cheminis Ne TIAKLOPRIDAS
Mospilan 20 SG - AS2-15I(2022) 2014-01-06 Registruotas Insekticidas - Cheminis Ne ACETAMIPRIDAS
Roundup Classic XL - AS2-32H/2014 2014-08-05 Registruotas Herbicidas - Cheminis Taip GLIFOSATAS
Saracen - AS2-67H(2018) 2014-11-25 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne FLORASULAMAS
Siltra Xpro - AS2-1F/2015 2015-01-09 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne PROTIOKONAZOLAS, Biksafenas
Elegant 2 FD - AS2-23H/2015 2015-04-03 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne 2,4-DICHLORFENOKSI ACTO RŪGŠTIS, FLORASULAMAS
Avoxa - AS2-52H(2017) 2017-08-04 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne Pinoksadenas, Piroksulamas
Priaxor - AS2-7F(2019) 2015-04-28 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne PIRAKLOSTROBINAS, Fluksapiroksadas
Gallup Super 360 - AS2-87H(2019) 2019-06-10 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne GLIFOSATAS
Rostop WP - AS2-41BF(2018) 2015-04-03 Registruotas Biologinis fungicidas - Mikrobiologinis Ne Phlebiopsis gigantea (several strains)
Nimbus Gold - AS2-58H(2019) 2015-06-19 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne METAZACHLORAS, Klomazonas, Dimetenamidas-P
Roundup Energy - AS2-44H/2015 2015-07-07 Registruotas Herbicidas - Cheminis Taip GLIFOSATAS
Merit Forest - AS2-43I/2015 2015-07-07 Redaguojamas Insekticidas - - Ne IMIDAKLOPRIDAS
Latitude XL - AS2-46B/2015 2015-07-31 Registruotas Beicas - Cheminis Ne Siltiofamas
Maracas - AS2-47F/2015 2015-08-05 Registracija panaikinta Fungicidas - Cheminis Ne EPOKSIKONAZOLAS, PROCHLORAZAS
Riza 200 EC - AS2-45F(2022) 2015-08-31 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne TEBUKONAZOLAS
Cabrio Duo - AS2-26F(2019) 2015-08-31 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne DIMETOMORFAS, PIRAKLOSTROBINAS
Credo - AS2-46F(2017) 2015-11-18 Redaguojamas Fungicidas - - Ne CHLOROTALONILAS, Pikoksistrobinas
Rapsan 500 SC - AS2-57H/2015 2015-11-19 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne METAZACHLORAS
TALIUS - AS2-77F(2018) 2015-11-19 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne Prokvinazidas
Aubrac 250 - 1S-2471 2015-11-30 Redaguojamas Fungicidas - - Ne AZOKSISTROBINAS
Flora 50 - 1S-2490 2015-12-02 Redaguojamas Herbicidas - - Ne FLORASULAMAS
Roundup Biactive - AS2-8H/2016 2016-02-04 Registruotas Herbicidas - Cheminis Taip GLIFOSATAS
SuPrim - AS2-10H/2016 2016-02-09 Redaguojamas Herbicidas - - Ne FLORASULAMAS
Cantus Gold - AS2-31F(2019) 2016-02-12 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne BOSKALIDAS, Dimoksistrobinas
Lancelot - AS2-52H(2020) 2016-02-22 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne FLORASULAMAS, Aminopiralidas
Cruiser OSR - 1S-354 2016-02-26 Redaguojamas Beicas - - Ne METALAKSILAS-M, FLUDIJOKSONILAS, TIAMETOKSAMAS
Tristar 75 - 1S-385 2016-02-29 Redaguojamas Herbicidas - - Ne TRIBENURON METILAS
Stunt 250 EC - 1S-666 2016-04-04 Redaguojamas Augalų augimo reguliatorius - - Ne TRINEKSAPAK ETILAS
Boudicca 250 EC - 1S-667 2016-04-04 Redaguojamas Fungicidas - - Ne PROPIKONAZOLAS
MCPA Classic 750 SL - AS2-21H/2016 2016-04-01 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne MCPA
Champion WG - 1S-697 2016-04-06 Redaguojamas Fungicidas - - Ne VARIO HIDROKSIDAS
Baythroid - AS2-65I(2018) 2016-05-02 Registruotas Insekticidas - Cheminis Taip BETA CIFLUTRINAS
Aliette - AS2-24F/2016 2016-05-04 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne Aliuminio fosetilas
DiPel DF - 1S-1138 2016-05-23 Registracija pasibaigusi Biologinis insekticidas - Mikrobiologinis Ne Bacillus thuringiensisi subsp.kurstaki, štamas ABTS-351
Thiac 240 - 1S-1155 2016-05-18 Tapatus Insekticidas - Cheminis Ne TIAKLOPRIDAS
Aplosar 80 WG - AS2-25F(2016) 2016-05-20 Redaguojamas Fungicidas - - Ne TIRAMAS
Envidor - AS2-27I(2016) 2016-05-30 Registracija pasibaigusi Insekticidas - Cheminis Ne SPIRODIKLOFENAS
Diflanil 500 SC - AS2-33H(2016) 2016-06-17 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne Diflufenikanas
Premazor Turbo - AS2-36H(2016) 2016-07-21 Redaguojamas Herbicidas - - Ne Diflufenikanas, GLIFOSATAS
Detia-Gas-Ex B - AS2-38FM(2016) 2016-07-21 Registruotas Fumigantas - Cheminis Ne ALIUMINIO FOSFIDAS
Starane 333 HL - AS2-71H(2020) 2016-08-10 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne FLUROKSIPIRAS
Spitfire 333 HL - AS2-69H(2020) 2016-08-25 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne FLUROKSIPIRAS
Moxa - AS2-42AR(2016) 2016-08-30 Registruotas Augalų augimo reguliatorius - Cheminis Ne TRINEKSAPAK ETILAS
Sempra - AS2-44H(2021) 2016-10-28 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne Diflufenikanas
Difend Extra FS - AS2-53B(2016) 2016-11-30 Registruotas Beicas - Cheminis Ne DIFENOKONAZOLAS, Fludioksonilas
Redigo Pro - AS2-60B(2016) 2016-12-22 Registruotas Beicas - Cheminis Ne PROTIOKONAZOLAS, TEBUKONAZOLAS
Tracker - AS2-16F(2019) 2017-01-05 Registracija pasibaigusi Fungicidas - Cheminis Ne EPOKSIKONAZOLAS, BOSKALIDAS
Semita Super - 1S-236 2017-02-01 Tapatus Herbicidas - Cheminis Taip Kvizalofop-P-etilas
Clinic Up - AS2-71H(2019) 2017-02-06 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne GLIFOSATAS
Tecoglif - 1S-337 2017-02-17 Redaguojamas Herbicidas - - Ne GLIFOSATAS
Delan Pro - AS2-45F(2019) 2017-02-23 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne DITIANONAS, KALIO FOSFONATAI
Primus 250 WG - AS2-61H(2020) 2017-03-01 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne FLORASULAMAS
Clap 21653 AS2-93H(2019) 2019-07-10 Registruotas Herbicidas - Cheminis Taip KLOPIRALIDAS
Revytrex 21656 AS2-97F(2019) 2019-08-09 Registruotas Fungicidas BAS 75203F Cheminis Ne Fluksapiroksadas, Mefentrifluconazole
Revystar XL 21662 AS2-98F(2019) 2019-08-09 Registruotas Fungicidas BAS 752 00 F Cheminis Ne Fluksapiroksadas, Mefentrifluconazole
Domark 100 EC 21659 AS2-96F(2019) 2019-07-24 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne Tetraconazole
Imtrex XE 21664 AS2-100F(2019) 2019-08-23 Registruotas Fungicidas BAS 700 09 F Cheminis Ne Fluksapiroksadas
Karina 21665 AS12-6AR(2019) 2019-08-23 Tapatus Augalų augimo reguliatorius - Cheminis Taip MEPIKVATCHLORIDAS, METKONAZOLAS
Fornet Max 6 OD 21679 AS2-73H(2017) 2017-10-31 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne NIKOSULFURONAS
Rexade 440 21682 AS2-65H(2020) 2019-09-11 Registruotas Herbicidas GF-3337 Cheminis Ne FLORASULAMAS, Piroksulamas, Halauxifen-methyl
Arrva 21683 AS2-104H(2019) 2019-09-13 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne FLUROKSIPIRAS, KLOPIRALIDAS, MCPA
Bonafide 21657 AS2-106F(2019) 2019-10-08 Registruotas Fungicidas SHA 7200 B Cheminis Ne BOSKALIDAS
Grassrooter 21667 AS2-107AR(2019) 2019-10-08 Registruotas Augalų augimo reguliatorius SHA0800A Cheminis Ne ETEFONAS
Poleci Forte 21697 AS2-108I(2019) 2019-10-15 Registracija panaikinta Insekticidas SHA 0100 Z Cheminis Ne DELTAMETRINAS
Toutatis DAM TEC 21703 AS2-48H(2022) 2019-10-22 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne AKLONIFENAS, Klomazonas
Buteo Start 21719 AS2-110B(2019) 2019-10-30 Registruotas Beicas 102000022677 Cheminis Ne Flupyradifurone
Frequent 21720 AS2-105H(2019) 2019-09-17 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne FLUAZIFOP-P-BUTILAS
Herbos 110 EC 21736 AS2-111H(2019) 2019-12-04 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne Fenoxaprop-P
PMV-01 21742 AS2-112V(2019) 2019-12-03 Registruotas Viricidas - Mikrobiologinis Ne Pepino mosaic virus strain CH2 isolate 1906
Dynamo 21696 AS2-115F(2019) 2019-12-17 Registruotas Fungicidas SHA 6800 B Cheminis Ne DITIANONAS
Clever 21722 AS2-116H(2019) 2019-12-17 Registruotas Herbicidas SHA 9600 A Cheminis Ne AKLONIFENAS
Nexide CS 21694 AS2-117I(2019) 2019-12-19 Registruotas Insekticidas CHA 1526  Cheminis Ne Gamma-cyhalothrin
Bhima 21764 - 2019-12-03 Redaguojamas Herbicidas - Cheminis Taip FENOKSAPROP-P-ETILAS
Rassel 100 SC 21687 AS2-118H(2019) 2019-12-20 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne FLORASULAMAS
Vantex CS 21768 AS2-119I(2019) 2019-12-23 Registruotas Insekticidas CHA 1526  Cheminis Ne Gamma-cyhalothrin
Spotlight Plus 21713 AS2-2D(2020) 2020-01-09 Registruotas Desikantas - Cheminis Ne Carfentrazone-ethyl
Bhima 21658 AS2-113H(2019) 2019-12-03 Registruotas Herbicidas SHA 4000 A Cheminis Ne FENOKSAPROP-P-ETILAS
Balaya 21870 AS2-1F(2020) 2020-01-08 Registruotas Fungicidas BAS 751 00F Cheminis Ne PIRAKLOSTROBINAS, Mefentrifluconazole
Cobalt 21875 AS2-114F(2019) 2019-12-03 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne PIRAKLOSTROBINAS, BOSKALIDAS
Professional 22039 AS2-95H(2019) 2019-07-19 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne PROSULFOKARBAS
Paranoma 22040 AS2-4H(2020) 2020-01-24 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne PROSULFOKARBAS
Jaguar 22042 AS2-5F(2020) 2020-01-24 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne PROTIOKONAZOLAS, TEBUKONAZOLAS
Force Magna 22110 1S-89 2020-03-01 Registruotas 120 d. Beicas, Preparatas sėklų beicavimui - Cheminis Taip TIAMETOKSAMAS, Tefluthrin
Force Magna 22119 1S-91 2020-03-01 Registruotas 120 d. Beicas, Preparatas sėklų beicavimui - Cheminis Taip TIAMETOKSAMAS, Tefluthrin
Conclude AZT 250 SC 22173 AS2-6F(2020) 2020-01-30 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne AZOKSISTROBINAS
Incelo 21654 AS2-11H(2020) 2020-02-12 Registruotas Herbicidas 102000030357 Cheminis Ne Mesosulfuron, Thiencarbazone
Yodo 100 OD 21698 AS2-9H(2020) 2020-02-12 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne NATRIO METIL JODOSULFURONAS
Zorro 300 SL 21699 AS2-10H(2020) 2020-02-12 Registruotas Herbicidas CHR/H/PCR 300SL Cheminis Ne PIKLORAMAS
Herbistar 200 EC 21700 AS2-8H(2020) 2020-02-12 Registruotas Herbicidas CHR/H/FLUROXYPYR Cheminis Ne FLUROKSIPIRAS
Sindoxa 21743 AS2-14I(2020) 2020-03-25 Registruotas Insekticidas SHA 6700 A Cheminis Taip Indoksakarbas
Fontelis 200 SC 32945 1S-361 2020-03-26 Registruotas 120 d. Fungicidas - Cheminis Ne Penthiopyrad
Azona 250 SC 33683 AS12-1F(2020) 2020-03-10 Tapatus Fungicidas - Cheminis Ne AZOKSISTROBINAS
Goltix Super 21688 AS2-3H(2020) 2020-01-09 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne ETOFUMEZATAS, METAMITRONAS
Gachinko 33703 AS2-19F(2020) 2020-05-13 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne Amisulbromas
Major 300 SL 32334 AS2-18H(2020) 2020-05-13 Registracija panaikinta Herbicidas - Cheminis Ne KLOPIRALIDAS
Gigant 32629 AS2-16F(2020) 2020-04-22 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne PROTIOKONAZOLAS, Izopirazamas
xxx 21882 - 2018-01-01 Redaguojamas Fungicidas - Cheminis Ne AZOKSISTROBINAS
Bosca 33735 AS2-14F(2020) 2020-03-18 Registruotas Fungicidas SHA 7200 B Cheminis Ne BOSKALIDAS
Praktis 33738 AS2-17F(2020) 2020-05-04 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne PROTIOKONAZOLAS
Delta Forte 33740 AS2-12I(2020) 2020-03-20 Registruotas Insekticidas SHA 0100 Z Cheminis Ne DELTAMETRINAS
Conviso One OD 33743 AS12-3H(2020) 2020-04-23 Tapatus Herbicidas - Cheminis Taip FORAMSULFURONAS, Metiltienkarbazonas
Acetami 20 SG 33745 AS12-2I(2020) 2020-04-16 Tapatus Insekticidas - Cheminis Taip ACETAMIPRIDAS
Asulox 33750 1S-303 2020-03-12 Registruotas 120 d. Herbicidas - Mikrobiologinis Ne Asulam
Melocont GR 33751 1S-169 2020-03-10 Registruotas 120 d. Biologinis insekticidas - Mikrobiologinis Ne Beauveria brongniartii Bipesco 2
Luna Experience 400 SC 33771 1S-359 2020-03-26 Registruotas 120 d. Fungicidas - Cheminis Ne TEBUKONAZOLAS, Fluopiramas
Reglone 200 SL 33774 1S-528 2020-06-17 Registruotas 120 d. Defoliantas - Cheminis Taip DIKVATAS
Spruzit Neu 33802 1S-411 2020-04-06 Registruotas 120 d. Insekticidas - Cheminis Taip Pyrethrins, Plant oils/ Rape seed oil
Protendo 300 EC 32977 AS2-20F(2020) 2020-05-15 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne PROTIOKONAZOLAS
Movento 100 SC 33826 1S-363 2020-03-26 Registruotas 120 d. Insekticidas - Cheminis Ne Spirotetramat
Ortus 05 SC 33827 1S-369 2020-03-26 Registruotas 120 d. Akaricidas - Cheminis Ne Fenpyroximate
Topsin M 500 SC 33836 1S-362 2020-03-26 Registruotas 120 d. Fungicidas - Cheminis Ne Tiofanat metilas
Coragen 200 SC 33884 1S-358 2020-03-26 Redaguojamas Insekticidas - Cheminis Ne Chlorantraniliprole
Poleci 34177 AS2-21I(2020) 2020-06-25 Registruotas Insekticidas SHA 0100 A Cheminis Ne DELTAMETRINAS
Dicash 34409 AS2-92H(2019) 2019-07-05 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne DIKAMBA
Emcee 34411 AS2-99H(2019) 2019-08-09 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne MCPA
Adiunkt 500 SC 34412 AS2-101H(2019) 2019-09-05 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne Diflufenican
Reglone 200 SL 34704 1S-920 2020-08-05 Registruotas 120 d. Defoliantas - Cheminis Taip DIKVATAS
Friend 34208 AS-26F(2020) 2020-08-05 Registruotas Fungicidas SHA 1504 B Cheminis Ne AZOKSISTROBINAS, CIPROKONAZOLAS
Rango Max 34761 AS2-25H(2020) 2020-08-05 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne Kvizalofop-P-etilas
Stakato 500 SC 34777 AS2-22H(2020) 2020-07-14 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne Diflufenikanas
Credit Xtreme 34462 AS2-34H(2020) 2020-07-22 Registruotas Herbicidas CA2615 Cheminis Ne GLIFOSATAS
Movento SC100 34796 AS2-24I(2020) 2020-07-22 Registruotas Insekticidas - Cheminis Ne Spirotetramatas
Monex 34915 AS2-27AR(2020) 2020-08-13 Registruotas Augalų augimo reguliatorius SHA 6600 A Cheminis Ne 1-Naphthylacetic acid (1-NAA)
Benur 34960 AS12-5H(2020) 2020-07-27 Tapatus Herbicidas - Cheminis Taip TRIBENURON METILAS
Vagta 34963 AS12-6H(2020) 2020-07-27 Tapatus Herbicidas - Cheminis Ne GLIFOSATAS
Corum 34974 AS2-28H(2020) 2020-08-14 Registruotas Herbicidas BAS 762 01 H Cheminis Ne BENTAZONAS, IMAZAMOKSAS
Kavalerija 34980 AS12-4I(2020) 2020-06-15 Tapatus Insekticidas - Cheminis Taip CIPERMETRINAS
Halopik 35178 AS12-7H(2020) 2020-08-20 Tapatus Herbicidas - Cheminis Taip PIKLORAMAS, Halauxifen-methyl
Rapsomix 35179 AS12-8H(2020) 2020-08-20 Tapatus Herbicidas - Cheminis Taip METAZACHLORAS, PIKLORAMAS, Aminopiralidas
Lumiposa 625 FS 35272 AS2-81B(2020) 2020-08-27 Registruotas Beicas DPX-HGW86 625 FS Cheminis Ne Cyantraniliprole
Karina 35286 AS12-10AR(2020) 2020-08-26 Tapatus Augalų augimo reguliatorius - Cheminis Ne MEPIKVATCHLORIDAS, METKONAZOLAS
Bill 35288 AS12-9AR(2020) 2020-08-26 Tapatus Augalų augimo reguliatorius - Cheminis Ne MEPIKVATCHLORIDAS, METKONAZOLAS
Zorvec Endavia 35520 AS2-76F(2020) 2020-09-03 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne Benthiavalicarb, Oxathiapiprolin
Achiba 33882 AS2-36H(2020) 2020-09-14 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne Kvizalofop-P-etilas
Nervure 33877 AS2-37H(2020) 2020-09-14 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne Quizalofop-P-ethyl
Biox-M 34229 AS2-40AI(2020) 2020-09-28 Registruotas Augalų augimo inhibitorius - Cheminis Ne Plant oils / Spear mint oil
Sitara 35113 AS2-39H(2020) 2020-09-24 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne FLORASULAMAS, FLUROKSIPIRAS
Rest 35058 AS2-38H(2020) 2020-09-24 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne RIMSULFURONAS
Piktžolių naikinimui Hobby 34625 AS2-42H(2020) 2020-10-06 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne Pelargono rūgštis
Piktžolių naikinimui Ultra 34627 AS2-44H(2020) 2020-10-08 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne Pelargono rūgštis
Kudos 36157 AS2-43AR(2020) 2020-10-08 Registruotas Augalų augimo reguliatorius - Cheminis Ne Kalcio proheksadionas
Galleon 36641 AS12-11H(2020) 2020-10-29 Tapatus Herbicidas - Cheminis Ne KLOPIRALIDAS, PIKLORAMAS
ttt 36642 - 2001-10-29 Registracija pasibaigusi Herbicidas - Cheminis Ne KLOPIRALIDAS
Buster WG 36650 AS12-12H(2020) 2020-10-30 Tapatus Herbicidas - Cheminis Taip TRIBENURON METILAS
Clomate 34816 AS2-59H(2020) 2020-11-05 Registruotas Herbicidas ALB 36 CL Cheminis Ne Klomazonas
Agrophos Pellets 56 GE 36781 AS12-13FM(2020) 2020-11-03 Tapatus Fumigantas - Cheminis Ne ALIUMINIO FOSFIDAS
Coragen 20 SC 34997 AS2-66I(2020) 2020-11-12 Registruotas Insekticidas - Cheminis Ne Chlorantraniliprole
Mica 34574 AS2-67H(2020) 2020-11-12 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne MCPA
1,4SIGHT 35250 AS2-68AI(2020) 2020-11-16 Registruotas Augalų augimo inhibitorius DF 002 01 Cheminis Ne 1,4-Dimethylnaphthalene
AZUBA 36724 - 2020-12-01 Registruotas Fungicidas SHA 1500 A Cheminis Ne AZOKSISTROBINAS
Mepik 300 SL 35561 AS2-78AR(2020) 2020-12-01 Registruotas Augalų augimo reguliatorius - Cheminis Ne Mepiquat
Afinto 37275 AS2-70I(2020) 2020-11-12 Registruotas Insekticidas - Cheminis Ne FLONIKAMIDAS
Nexa 500 EC 35562 AS2-82AR(2020) 2020-12-10 Registruotas Augalų augimo reguliatorius - Cheminis Ne TRINEKSAPAK ETILAS
Timeline FX 21690 AS2-83H(2020) 2020-12-10 Registruotas Herbicidas A21481B Cheminis Ne FLORASULAMAS, FLUROKSIPIRAS, Pinoksadenas
Force Magna 37414 1S-1666 2021-03-01 Registruotas 120 d. Beicas - Cheminis Taip TIAMETOKSAMAS, Tefluthrin
Force Magna 37416 1S-1667 2021-03-01 Registruotas 120 d. Beicas - Cheminis Taip TIAMETOKSAMAS, Tefluthrin
Patel 300 EC 37273 AS2-85F(2020) 2020-12-14 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne PROTIOKONAZOLAS
Pecari 300 EC 37271 AS2-84F(2020) 2020-12-14 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne PROTIOKONAZOLAS
Koron 100 SC 37067 AS2-86I(2020) 2020-12-09 Registruotas Insekticidas - Cheminis Ne DELTAMETRINAS
Fortune 37064 .AS2-87H(2020) 2020-12-22 Registruotas Herbicidas SHA 3800 E Cheminis Ne Fluazifop-P
Clematis 37766 AS2-91H(2020) 2020-12-29 Registruotas Herbicidas ALB 36 CL Cheminis Ne Klomazonas
Arnold 35870 AS2-89H(2020) 2020-12-29 Registruotas Herbicidas SHA 1917 A Cheminis Ne Flufenacetas, Diflufenican
Goltix Gold 38904 AS2-90H(2020) 2020-12-29 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne METAMITRONAS
Genesis 39164 AS12-14AR(2020) 2020-12-22 Tapatus Augalų augimo reguliatorius - Cheminis Ne TRINEKSAPAK ETILAS
Wizard 39165 AS12-15I(2020) 2020-12-22 Tapatus Insekticidas - Cheminis Taip CIPERMETRINAS
Ferramol Limacide 40270 AS2-2M(2021) 2021-01-21 Registruotas Moliuskocidas - Cheminis Ne Geležies fosfatas
Overtake 21655 AS2-3H(2021) 2021-01-22 Registruotas Herbicidas Fluflo 10.45 Cheminis Ne FLORASULAMAS, FLUROKSIPIRAS
SoilGuard 0,5 GR 35875 AS2-1I(2021) 2021-01-15 Registruotas Insekticidas SHA 4600 A Cheminis Ne Tefluthrin
Nufarm MCPA 750 43824 AS2-7H(2021) 2010-02-08 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne MCPA
Difender Plus 43886 AS2-5B(2021) 2021-02-04 Registruotas Beicas - Cheminis Ne DIFENOKONAZOLAS, Fludioksonilas
Insignia 43912 AS2-6F(2021) 2021-02-05 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne PIRAKLOSTROBINAS
Systiva 44048 AS2-8B(2021) 2021-02-11 Registruotas Beicas - Cheminis Ne Fluksapiroksadas
Allstar 34007 AS2-9B(2021) 2021-02-15 Registruotas Beicas - Cheminis Ne Fluksapiroksadas
Cayunis 44708 AS2-10F(2021) 2021-02-22 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne SPIROKSAMINAS, Biksafenas, Trifloxystrobin
Carnadine 200 SL 44853 1S-205 2021-04-20 Registruotas 120 d. Insekticidas - Cheminis Taip ACETAMIPRIDAS
Reglone 200 SL 57489 1S-332 2021-06-17 Registruotas 120 d. Defoliantas - Cheminis Taip DIKVATAS
Benur 57865 AS12-2H(2021) 2021-03-10 Tapatus Herbicidas - Cheminis Taip TRIBENURON METILAS
Melocont GR 57882 1S-429 2021-04-01 Registruotas 120 d. Biologinis insekticidas - Mikrobiologinis Taip Beauveria brongniartii Bipesco 2
Flurostar XL 60189 AS2-14H(2021) 2021-03-24 Registruotas Herbicidas Fluflo 102.5 Cheminis Ne FLORASULAMAS, FLUROKSIPIRAS
Regulato 300 SL 60195 AS2-15AR(2021) 2021-03-26 Registruotas Augalų augimo reguliatorius - Cheminis Ne MEPIKVATCHLORIDAS
Madex Pro 42369 AS2-62BI(2021) 2021-03-30 Registruotas Biologinis insekticidas - Mikrobiologinis Ne Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)
Etefone 60404 AS2-13AR(2021) 2021-03-22 Registruotas Augalų augimo reguliatorius SHA0800A Cheminis Ne ETEFONAS
Fragma 61269 AS2-17H(2021) 2021-04-07 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne FLORASULAMAS
Conaxis 62132 AS2-18H(2021) 2021-04-15 Registruotas Herbicidas BAS 869 01 H Cheminis Taip Klomazonas, Dimetenamidas-P
Vagta 62631 AS12-1H(2021) 2021-02-12 Tapatus Herbicidas - Cheminis Ne GLIFOSATAS
Topsin M 500 SC 63158 1S-673 2021-04-16 Registruotas 120 d. Fungicidas - Cheminis Taip Tiofanat metilas
Fontelis 200 SC 63168 1S-674 2021-04-15 Registruotas 120 d. Fungicidas - Cheminis Taip Penthiopyrad
Ortus 05 SC 63177 1S-675 2021-04-15 Registruotas 120 d. Akaricidas - Cheminis Taip Fenpyroximate
Luna Experience 400 SC 63239 1S-683 2021-04-16 Registruotas 120 d. Fungicidas - Cheminis Taip TEBUKONAZOLAS, Fluopiramas
Meteor 67838 AS2-28F(2021) 2021-05-18 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne METKONAZOLAS
Xerton 34274 AS2-42H(2021) 2021-05-26 Registruotas Herbicidas HBX02 Cheminis Ne ETOFUMEZATAS
Ready 67890 AS2-20H(2021) 2021-05-14 Registruotas Herbicidas - Cheminis Taip PROPAKVIZAFOPAS
Entargo 21666 AS2-88F(2020) 2020-12-28 Registruotas Fungicidas BAS 510 05 F Cheminis Ne BOSKALIDAS
Revesti 67900 AS2-19B(2021) 2021-04-20 Registruotas Beicas - Cheminis Ne FLUDIJOKSONILAS
Tebkin 72795 AS2-23F(2021) 2021-06-30 Registruotas Fungicidas SHA 2500 H Cheminis Ne TEBUKONAZOLAS
Flyer 74170 AS2-26H(2021) 2021-07-08 Registruotas Herbicidas Nr. AS2-26H(2021) Cheminis Ne FLORASULAMAS
Domnic 250 EW 74469 AS2-25F(2021) 2021-07-02 Registruotas Fungicidas SHA 2500 B Cheminis Ne TEBUKONAZOLAS
VitiSan 74517 AS2-61F(2021) 2021-06-30 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne Potassium hydrogen carbonate
Gift 77056 AS2-27AR(2021) 2021-07-23 Registruotas Augalų augimo reguliatorius SHA 8400 A Cheminis Ne Gibberellic acid
Trinity 77080 AS2-29H(2021) 2021-07-23 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne PENDIMETALINAS, Diflufenikanas, Chlorotoluronas
Fragma Delta 77087 AS2-30H(2021) 2021-07-30 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne FLORASULAMAS, Diflufenikanas
Pilot 77102 AS2-31H(2021) 2021-07-30 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne Kvizalofop-P-etilas
Revyona 33995 AS2-32F(2021) 2021-08-09 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne Mefentrifluconazole
Saper 500 SC 78032 AS2-33H(2021) 2021-08-09 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne Diflufenican
Salsa 69505 AS13-2H(2021) 2021-08-25 Registruotas 120 d. Herbicidas - Cheminis Taip Ethametsulfuron
Sunny 80015 AS2-34H(2021) 2021-08-18 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne Flufenacetas, Diflufenican
Camposan Extra 80025 AS2-35AR(2021) 2021-08-19 Registruotas Augalų augimo reguliatorius - Cheminis Ne ETEFONAS
Acetami 20 SG 80070 AS12-3I(2021) 2021-08-18 Tapatus Insekticidas - Cheminis Taip ACETAMIPRIDAS
Quizzer EC 80484 AS12-4H(2021) 2021-08-26 Tapatus Herbicidas - Cheminis Taip Kvizalofop-P-etilas
Frooti 77152 AS2-37AR(2021) 2021-09-03 Registruotas Augalų augimo reguliatorius - Cheminis Ne 1-Naphthylacetic acid (1-NAA)
Relenya 83178 AS2-38B(2021) 2021-09-15 Registruotas Beicas BAS 750 06 F Cheminis Ne Mefentrifluconazole
Poleposition 300 EC 77088 AS2-36F(2021) 2021-09-03 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne PROTIOKONAZOLAS
Conviso One OD 84253 AS12-6H(2021) 2021-09-20 Tapatus Herbicidas - Cheminis Taip FORAMSULFURONAS, Metiltienkarbazonas
Everest 85491 AS2-39AR(2021) 2021-10-01 Registruotas Augalų augimo reguliatorius SHA 0800 D Cheminis Ne ETEFONAS
Inker 500 SC 86030 AS2-40H(2021) 2021-10-06 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne Flufenacetas
Darby 88777 AS2-53H(2021) 2021-10-22 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne 2,4-DICHLORFENOKSI ACTO RŪGŠTIS
Stapler 88781 AS2-54H(2021) 2021-10-25 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne 2,4-DICHLORFENOKSI ACTO RŪGŠTIS
Sentrallas LQM 90012 AS2-55H(2021) 2021-11-04 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne FLUROKSIPIRAS, TIFENSULFURONMETILAS
Elipris 90097 AS2-56H(2021) 2021-11-04 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne Diflufenikanas, Flufenacetas, Haloksifenmetilas
Mirador Uni 90978 AS2-57F(2021) 2021-11-09 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne AZOKSISTROBINAS, DIFENOKONAZOLAS
Linati 800 EC 90981 AS2-58H(2021) 2021-11-10 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne PROSULFOKARBAS
Stemper 42238 AS2-59AR(2021) 2021-11-16 Registruotas Augalų augimo reguliatorius ADM.09050.H.1.A Cheminis Ne Trinexapac (aka cimetacarb ethyl)
Delaro Forte 92281 AS2-60F(2021) 2021-11-16 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne PROTIOKONAZOLAS, SPIROKSAMINAS, TRIFLOKSISTROBINAS
Halvetic 81133 AS2-65H(2021) 2021-12-10 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne GLIFOSATAS
Euskatel 35008 AS2-66F(2021) 2021-12-14 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne PROTIOKONAZOLAS
Novagib 98732 AS2-69AR(2021) 2021-12-16 Registruotas Augalų augimo reguliatorius FAL460 Cheminis Ne Gibberellin
Zenby 36137 AS2-68F(2021) 2021-12-21 Registruotas Fungicidas IKF-5411 400 SC Cheminis Ne Isofetamid
Silvron 35567 AS2-67F(2021) 2021-12-21 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne Biksafenas, Fluopiramas
Lalstop G46 WG 99592 AS2-70BF(2021) 2021-12-29 Registruotas Biologinis fungicidas - Mikrobiologinis Ne Clonostachys rosea J1446
Regullo 500 EC 100610 AS2-1AR(2022) 2022-01-13 Registruotas Augalų augimo reguliatorius - Cheminis Ne TRINEKSAPAK ETILAS
Croton Flex 99409 AS2-7F(2022) 2022-01-20 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne PROTIOKONAZOLAS
Glacis 99408 AS2-6F(2022) 2022-01-20 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne PROTIOKONAZOLAS
Tandus 106430 AS2-10H(2022) 2022-02-10 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne FLUROKSIPIRAS
Glare 106453 AS2-9H(2022) 2022-02-04 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne GLIFOSATAS
Glare 106520 AS2-9H(2022) 2022-02-04 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne GLIFOSATAS
Verben 106532 AS2-8F(2022) 2022-02-04 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne PROTIOKONAZOLAS, Prokvinazidas
Makler 250 SE 106531 AS2-14F(2022) 2022-02-22 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne AZOKSISTROBINAS
Tristar 50 SG 106752 AS2-11H(2022) 2022-02-11 Registruotas Herbicidas CHR/H/1TR Cheminis Ne TRIBENURON METILAS
Kobral 480 SL 107066 AS2-16AR(2022) 2022-02-22 Registruotas Augalų augimo reguliatorius - Cheminis Ne ETEFONAS
V10 108359 AS2-17V(2022) 2022-03-08 Registruotas Viricidas - Mikrobiologinis Ne Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC 1, Mild Pepino Mosaic Virus isolate VX 1
Metaz 500 SC  108369 AS12-1H(2022) 2022-01-06 Tapatus Herbicidas - Cheminis Taip METAZACHLORAS
Mota 109361 AS2-19H(2022) 2022-03-18 Registruotas Herbicidas SHA 148000 B Cheminis Ne METAZACHLORAS
Revydas 77101 AS2-21F(2022) 2022-03-29 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne BOSKALIDAS, Mefentrifluconazole
Force magna 99669 1S-143 2022-03-21 Registruotas 120 d. Beicas - Cheminis Taip TIAMETOKSAMAS, Tefluthrin
Force Magna 99635 1S-144 2022-03-01 Registruotas 120 d. Beicas - Cheminis Taip TIAMETOKSAMAS, Tefluthrin
Reglone 200 SL 110769 1S-372 2022-06-17 Registruotas 120 d. Defoliantas - Cheminis Taip DIKVATAS
Carnadine Extra 101560 AS2-27I(2022) 2022-04-05 Registruotas Insekticidas CA3573 Cheminis Ne ACETAMIPRIDAS
Abran 250 111349 AS2-22F(2022) 2022-03-08 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne PROTIOKONAZOLAS
Teko 250 111350 AS2-23F(2022) 2022-03-08 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne PROTIOKONAZOLAS
Corrib 250 111351 AS2-24F(2022) 2022-03-08 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne PROTIOKONAZOLAS
Bolt 250 111352 AS2-25F(2022) 2022-03-09 Registruotas Fungicidas - Cheminis Ne PROTIOKONAZOLAS
Melocont GR 111427 1S-549 2022-04-14 Registruotas 120 d. Biologinis insekticidas - Mikrobiologinis Taip Beauveria brongniartii Bipesco 2
Mospilan 20 SP 111610 1S-559 2022-04-14 Registruotas 120 d. Insekticidas - Cheminis Taip ACETAMIPRIDAS
Ortus 05 SC 111600 1S-558 2022-04-14 Registruotas 120 d. Akaricidas - Cheminis Taip Fenpyroximate
Luna Experience 400 SC 111598 1S-557 2022-04-14 Registruotas 120 d. Fungicidas - Cheminis Taip TEBUKONAZOLAS, Fluopiramas
Spruzit Neu 111460 1S-560 2022-04-14 Registruotas 120 d. Insekticidas - Cheminis Taip Pyrethrins, Plant oils/ Rape seed oil
Pontos 111688 AS2-26H(2022) 2022-03-31 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne PIKOLINAFENAS, Flufenacetas
BALTICPHOS Pellets 56 GE 109033 AS12-2FM(2022) 2022-04-13 Tapatus Fumigantas - Cheminis Ne ALIUMINIO FOSFIDAS
Acetami  20 SG 112190 AS12-3I(2022) 2022-04-20 Tapatus Insekticidas - Cheminis Ne ACETAMIPRIDAS
Jenot Plus 050 EC 113940 AS2-29H(2022) 2022-04-28 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne Kvizalofop-P-etilas
Beflex 500 SC 115223 AS2-30H(2022) 2022-05-04 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne Beflubutamidas
Boiler 117860 AS2-34H(2022) 2022-05-24 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne PROSULFOKARBAS
Argos 117873 AS2-35AI(2022) 2022-05-20 Registruotas Augalų augimo inhibitorius - Cheminis Ne Orange oil
Limocide 113956 AS13-9I(2022) 2022-05-24 Registruotas 120 d. Insekticidas, Fungicidas - Cheminis Taip Orange oil
Clentiga 119899 AS2-37H(2022) 2022-06-09 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne KVINMERAKAS, IMAZAMOKSAS
Salsa 112457 AS13-10H(2022)  2022-07-01 Registruotas 120 d. Herbicidas - Cheminis Taip Ethametsulfuron
Stabilan 400 SL 119606 AS2-31AR(2022) 2022-05-05 Registruotas Augalų augimo reguliatorius - Cheminis Ne CHLORMEKVATCHLORIDAS
Dominator 480 121887 AS2-38H(2022) 2022-06-16 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne GLIFOSATAS
Ethosat 58818 AS2-39H(2022) 2022-07-05 Registruotas Herbicidas AG-E1-500 SC1 Cheminis Ne ETOFUMEZATAS
Battery 125984 AS2-40H(2022) 2022-07-12 Registruotas Herbicidas - Cheminis Ne DIKAMBA, MCPA
Limex 126961 AS-50M(2022) 2022-06-29 Registruotas Moliuskocidas - Cheminis Ne Geležies fosfatas
Tebu Super 25 EW 127871 AS2-51F(2022)  2022-08-09 Registruotas Fungicidas SHA 2500 H Cheminis Ne TEBUKONAZOLAS
Topas 100 EC 134203 AS2-20F/2015 2007-04-27 Registracija panaikinta Fungicidas A6209G Cheminis Ne PENKONAZOLAS


<< Grįžti