Darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo priemonių kontrolinis sąrašas

Sąrašas skirtas įvertinti, kokios darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo priemonės yra taikomos konkrečioje organizacijoje. Komentaruose detalizuojama, kokiais veiksmais kiekviena priemonė organizacijoje yra įgyvendinama.

VAIKO PRIEŽIŪROS ATOSTOGOS

 

Komentarai:

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................


NUOTOLINIS DARBAS

 

Komentarai:

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................


 


NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGOS

 

Komentarai:

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................


LANKSTUS DARBO GRAFIKAS

 

Komentarai:

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................


 


TĖVYSTĖS ATOSTOGOS

 

Komentarai:

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................


DARBAS NEVISĄ DARBO DIENĄ

 

Komentarai:

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................


 


MAMADIENIAI IR TĖVADIENIAI

 

Komentarai:

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................


KONSULTAVIMAS PRIEŠ IR PO

KARJEROS PERTRAUKOS

 

Komentarai:

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................


 


PAPILDOMI APMOKAMI LAISVADIENIAI

DĖL ŠEIMINIŲ, ASMENINIŲ PRIEŽASČIŲ

 

Komentarai:

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................


PAPILDOMOS FINANSINĖS PASKATOS DARBUOTOJŲ ARTIMŲJŲ SLAUGOS IR GLOBOS IŠLAIDOMS PADENGTI

 

Komentarai:

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................


 

DARBUOTOJŲ VAIKŲ KAMBARYS,

DARŽELIS, AUKLĖ ( - IUS) AR

KOMPENSACIJA UŽ JUOS

 

Komentarai:

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

PRIEMONĖS ESANTIEMS VAIKO

PRIEŽIŪROS ATOSTOGOSE

 

Komentarai:

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

DARBUOTOJŲ VAIKŲ NEFORMALAUS

UGDYMO PRIEMONIŲ ORGANIZAVIMAS IR ( AR) FINANSAVIMAS

 

Komentarai:

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

DARBUOTOJŲ SĄMONINGUMO KĖLIMO AR INFORMAVIMO RENGINIAI,

UŽSIĖMIMAI, KAMPANIJOS ŠIA AR

GIMININGA TEMA

 

Komentarai:

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

NAUDOS ( BENEFITS ) ŠEIMOS

LAISVALAIKIUI

 

Komentarai:

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

PERIODINĖS DARBUOTOJŲ APKLAUSOS APIE JŲ ŠEIMOS IR DARBO DERINIMO

POREIKIUS IR IŠŠŪKIUS

 

Komentarai:

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

BET KOKIOS SU ASMENINIU

GYVENIMU IR ŠEIMINE SRITIMI

SUSIJUSIOS ( VIENKARTINĖS)

PREMIJOS, IŠMOKOS IR PRIEMOKOS

AR KITOS NAUDOS ( BENEFITS )

 

Komentarai:

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

....................................................................................

KITOS NEPAMINĖTOS PRIEMONĖS

 

Komentarai:

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

ĮVERTINIMAS:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VERTINO:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Kontrolinis sąrašas parengtas įgyvendinant projektą „Visi apie tai kalba: darbo ir asmeninio gyvenimo derinimas virsta realybe“. Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos (2014-2020) lėšomis. Sąrašo turinys neatspindi Europos Komisijos nuomonės ir požiūrio.<< Grįžti