LIETUVOS KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ SĄRAŠAS

Šis sąrašas parengtas siekiant identifikuoti, susisteminti ir  paviešinti dingusias kilnojamąsias kultūros vertybes, įtrauktas į valstybinę kilnojamųjų kultūros vertybių apskaitą (Kultūros vertybių registrą). Į dingusių Lietuvos kilnojamųjų kultūros vertybių sąrašą įtrauktos daugiau kaip per penkiasdešimties metų laikotarpį jų pradinėje vietoje nerastos, dingusios, pagrobtos ar kitaip prarastos vertybės. Dingusios kilnojamosios kultūros vertybės sugrupuotos pagal kategorijas ir papildytos pridėtiniais duomenimis: turima trumpa informacija ir archyvinėmis nuotraukomis. Asmenų, kurie verčiasi prekyba antikvariniais daiktais, ar ketina juos įsigyti, prašome pasitikrinti, ar parduodami daiktai nėra nurodyti šiame sąraše. Kilnojamąsias kultūros vertybes būtina išsaugoti dabarties ir ateities kartoms, todėl aptikus sąraše nurodytas vertybes prašome apie tai pranešti Kultūros paveldo departamentui.

Turinys

Paveikslai
Ikonos
Skulptūros
Bažnytiniai reikmenys ir objektai
Kryžiai
Tekstilės gaminiai
Baldai
Kitos vertybės

PAVEIKSLAI

Nr. Vertybės pavadinimas Kodas Adresas Kultūros vertybės duomenys (medžiagiškumas, sukūrimo data ir t. t.) Dingimo data
1. Paveikslas „Jonas Evangelistas“ 8695 Alytaus rajono sav., Alytaus sen., Rumbonių k. XIX a., aliejus, drobė. Išmatavimai 186 x 94 cm. Dingęs nuo 1978 m.
2. Paveikslas „Nukryžiuotasis“ 9670 Lazdijų rajono sav., Veisiejų sen., Veisiejų m. XIX a., drobė, aliejus. Išmatavimai 65 x 50 cm. Dingęs nuo 1991 m.
3. Paveikslas „Čenstakavos Marija“ 9671 Lazdijų rajono sav., Veisiejų sen., Veisiejų m. XIX a., drobė, aliejus. Išmatavimai 65 x 50 cm. Dingęs nuo 1991 m.
4. Paveikslas „Atsimainymas“ 7974 Lazdijų rajono sav., Kučiūnų sen., Kučiūnų k. 1791 m., drobė, aliejus. Aut. Robert Stan Išmatavimai 148 x 90 cm Dingęs nuo 1968 m.
5. Paveikslas „Šv. Elena“ 13466 Raseinių rajono sav., Nemakščių sen., Nemakščių mstl. XIX a, drobė, aliejus. Išmatavimai 141 x 94 cm Dingęs nuo 2001 m.
6. Paveikslas „Šv. Petras ir Povilas“ 13482 Raseinių raj. sav., Šiluvos sen., Šiluvos mstl. XIX a. pr., drobė, aliejus Dingęs nuo 1984 m.
7. Paveikslas ,,Marija su kūdikiu“ 15000 Kėdainių r. sav., Kėdainių m. sen., Kėdainių m.
8. Paveikslas ,,Marija su kūdikiu“ ir aptaisas 15001 Kėdainių r. sav., Kėdainių m. sen., Kėdainių m. Aliejus, drobė, metalas. Išmatavimai 80 x 62 cm.
9. Paveikslas ,,Marija su kūdikiu“ 9287 Kėdainių r. sav., Kėdainių m. sen., Kėdainių m.
10. Paveikslas „Švč. Mergelė Marija“ 7915 Raseinių rajono sav., Ariogalos sen., Lesčių k. XVIII a., drobė, aliejus. Išmatavimai 165– 114 cm.
11. Paveikslas „Pal. Andriejus Conti“ 7603 Kauno miesto sav., Kauno m. Lietuva, XVII a. 4 deš. Medis, aliejus, drobė Išmatavimai – 22 x 52,5 cm (pagal drobės paliktas žymes)
12. Paveikslas „Šv. Danielius Seutos kankinys“ 7603 Kauno miesto sav., Kauno m. Lietuva, XVII a. 4 deš. Medis, aliejus, drobė
13. Paveikslas „Kristaus plakimas“ 14553 Vilkaviškio raj. sav., Vilkaviškio m. XIX a. Aliejus, drobė Dingęs nuo 1990 m.
14. Paveikslas „Pieta“ 13742 Šakių rajono sav., Lukšių sen., Lukšių mstl. XIX a., Lietuva. Drobė, aliejus. Išmatavimai 170 x 120 cm Dingęs nuo 1992 m.
15. Paveikslas „Marija krikščionių globėja“ 13729 Šakių rajono sav., Kriūkų sen., Sutkų k. XIX a., Lietuva. Drobė, aliejus. Išmatavimai 100 – 60 cm. Dingęs nuo 1995 m.
16. Nežinomo dvasininko portretas (Kunigo Patricijaus Sperausko portretas) 13758 Šakių rajono sav., Plokščių sen., Plokščių k. XIX a. II–III ketvirtis, Lietuva. (?). Drobė, aliejus
17. Paveikslo „Marija su kūdikiu“ aptaisas 4916 Pasvalio rajono sav., Pumpėnų sen., Pumpėnų mstl. XVIII–XIX a. (?),Lietuva. Metalas: kalimas, kalstymas, karpymas
18. Paveikslas „Šv. Barbora“ 9963 Pasvalio rajono sav., Pumpėnų sen., Pumpėnų mstl. XVIII a. (?),Lietuva. Drobė, aliejus. Išmatavimai 200 x 100 cm.
19. Kontūrinis paveikslas „Velykų karys“ 14824 XIX a. pr., Lietuva. Medis, aliejus
20. Paveikslas „Mykolas Arkangelas“ 8984 Joniškio rajono sav., Kepalių sen., Gasčiūnų k. XIX a. I p., Lietuva. Drobė, aliejus. Išmatavimai 78,5 x 72,6 cm Dingęs nuo 1991 m.
21. Paveikslas „Nuėmimas nuo kryžiaus“ 8985 Joniškio rajono sav., Kepalių sen., Gasčiūnų k. XX a. I p. , Lietuva. Autorius Adolfas Valeška. Drobė, aliejus. Išmatavimai 83,7 x 74,3 cm Dingęs nuo 1991 m.
22. Paveikslas, Stacija IV 9270 Kelmės rajono sav., Tytuvėnų sen., Tytuvėnų m. XIX a., Lietuva. Aliejus, drobė Dingęs nuo 1986 m.
23. Paveikslas „Angelas su lelija“ 4874 Pakruojo rajono sav., Lygumų sen., Stačiūnų k. 1847 m. Aut. M. Liškevičius. Aliejus, drobė Dingęs nuo 1996 m.
24. Berniuko portretas 9863 Pakruojo rajono sav., Lygumų sen., Stačiūnų k. XIX a. vid. Aliejus, drobė Dingęs nuo 1996 m.
25. Paveikslas „Mykolas Arkangelas“ 13397 Radviliškio rajono sav., Baisogalos sen., Palonų mstl. XIX a. Aliejus, drobė Dingęs nuo 1976 m.
26. Paveikslas „Nojaus laivas“ 13398 Radviliškio rajono sav., Baisogalos sen., Palonų mstl. XVIII a. II p. Aliejus, drobė. Išmatavimai 179 x 93 cm Dingęs nuo 1976 m.
27. Paveikslas „Trys karaliai“ 7841 Kelmės rajono sav. XVIII a. II p., Lietuva. Drobė, aliejus. Išmatavimai 193 x 116 cm (paveikslas galimai sudegė)
28. Paveikslas „Nežinoma šventoji“ 13866 Šilalės rajono sav., Laukuvos sen., Požerės k. XIX a. pr. Aliejus drobė
29. Stacijos (2) 15751 Šilalės rajono sav., Didkiemio sen., Didkiemio k.
30. Paveikslas ,,Šv. Jurgis“ 14289 Telšių rajono sav., Varnių sen., Varnių m. XIX a. I p. Aliejus, drobė Dingęs nuo 1973-11- 30
31. Paveikslas „Šv. Juozapas“ 13287 Rietavo sav., Tverų sen., Tverų mstl. XVIII a. Aliejus, drobė Dingęs nuo 1977 m.
32. Paveikslas „Smalvų bažnyčios fundatoriaus J. S. Podbereckio portretas“ 14695 Zarasų rajono sav., Turmanto sen., Smalvų k. XX a. I p. (?),Lietuva,. Drobė, aliejus. Išmatavimai 74 x 58 cm Dingęs nuo 1990 m.
33. Paveikslas „Nukryžiuotasis“ 12740 Vilniaus rajono sav., Avižienių sen., Riešės k. XVIII a. Aliejus, drobė Dingęs nuo 2001 m.
34. Paveikslas „Nukryžiuotasis“ 8068 Vilniaus m. XVIII a. Drobė, aliejus (senoje kortelėje – medis, aliejus). Išmatavimai 250 x 130 cm
35. Paveikslas „Jėzaus krikštas“ 8074 Vilniaus m. XVIII a. Drobė, aliejus. Išmatavimai 150 x 130 cm
36. Paveikslas „Švč. Mergelė Marija Dangaus Karalienė“ 15145 Šalčininkų rajono sav., Dieveniški ų sen. XVIII a., Lietuva. Drobė, aliejus. Išmatavimai 144 x 90 cm. Paveikslo apačioje yra įrašas: „MONSTRA TV ESSE MATREM
37. Paveikslas „Švč. Mergelė Marija su Vaikeliu“ su aptaisais ir karūnomis 15146 Šalčininkų rajono sav., Dieveniški ų sen. XVIII a. pab.– XIX a. pr., Lietuva. Medis, aliejus/aptaisai – sidabras: kalimas, kalstymas, karpymas. Išmatavimai 100 x 80 cm
38. Paveikslas „Marija Rožančinė“ 8855 Šalčininkų rajono sav., Šalčininkų sen. XIX a. Drobė, aliejus. Išmatavimai 96 x 64 cm
39. Paveikslas „Marija su kūdikiu“ 8182 Vilniaus m. XIX a.
40. Paveikslas „Šv. Juozapas“ 8184 Vilniaus m. Drobė, aliejus,. Išmatavimai 220 x 110 cm
41. Paveikslas „Šv. Teresės ekstazė“ su detalės aptaisu ir rėmu 30820 Švenčionių r. XVII a. IV ketv. (iki 1686 m.). Aut. Janas Gotardas Berkhoffas. Drobė, aliejus. Išmatavimai 320 x 188,3 cm. Rėmas. Lietuva, Vilnius, XVII a. IV ketv. (iki 1686 m.). Medis: staliaus darbai, drožyba; auksavimas. Išmatavimai 353 x 214 cm (galimai sudegė gaisro metu)
42. Paveikslas Švč. Mergelės Marijos Apsilankymas 14091 Švenčionių r. XIX a. vid. (po 1856 m.), Lietuva. Drobė, aliejus. Išmatavimai 192,5 x 133,5 cm (galimai sudegė gaisro metu)
43. Paveikslų ciklas „Dvylika evangelistų“ (12 vnt.) 30835 Švenčionių r. XIX a. II p. (po 1856 m.), Lietuva. Drobė, aliejus. Išmatavimai 202 x 100 cm (galimai sudegė gaisro metu)
 44 Paveikslas „Šv. Juozapas“  30851   Švenčionių r. Apie 1844 m., Lietuva. Drobė, aliejus. Išmatavimai 192 x 135 cm (galimai sudegė gaisro metu)  
45.      Paveikslų ciklas 30836 Švenčionių r.   1882 m., Lietuva. Drobė, aliejus. Išmatavimai 99 x 77 cm (galimai sudegė gaisro metu)
 

IKONOS

Eil. Nr. Vertybės pavadinimas Kodas Adresas Kultūros vertybės duomenys (medžiagiškumas, sukūrimo data ir t. t.) Dingimo data
1 2 3 4 5 6
1. Ikona „Kristus“ 8444 Kauno m. Dingusi apie 1987 m.
2. Ikona „Prp. Sava Višerskis“ su aptaisu 15650 Molėtų rajono sav., Inturkės sen. XIX a. Dingusi apie 1994 – 1995 m.
3. Ikona „Šv. Marija Magdalena, pranašas Ilja, kunig. Aleksandras Neviškis, Šv. Nikolajus“ 15651 Molėtų rajono sav., Inturkės sen. XIX a. Dingusi apie 1994 – 1995 m.
4. Ikona „Kristus Visagalis su evangelijų, šventųjų gyvenimo scenomis“ 15770 Anykščių rajono sav., Viešintų sen. XIX a. Dingusi 1996-01- 31
5. Ikona „Apreiškimas“ 15775 Zarasų m. Dingusi apie 1990 m.
6. Ikona „Kristaus prisikėlimas su šventinėmis scenomis“ 15774 Zarasų m. Dingusi apie 1990 m.
7. Ikona „Kristus Visagalis soste“ 15679 Zarasų m. Dingusi apie 1990 m.
8. Ikona „Dievo motinos pasirodymas Sergijui Radonežskiui“ su aptaisu 15661 Ukmergės m. Dingusi nuo 1994 m.
9. Ikona „Kristaus prisikėlimas“ 15677 Vilniaus r. Galimai sudegė gaisro metu
10. Ikona „Dievo motina Tichvinskaja“ su aptaisu 15676 Vilniaus r. Galimai sudegė gaisro metu
11. Ikona „Prp. Aleksandras Svirskis“ su aptaisu 15773 Vilniaus r. Galimai sudegė gaisro metu
12. Ikona „Kristaus atvaizdas drobulėje“ su aptaisu 15675 Vilniaus r. Galimai sudegė gaisro metu
13. Ikona „Dimitrijus Rostovskis“ su aptaisu 15674 Vilniaus r. Galimai sudegė gaisro metu
14. Ikona „Joano Predtečios galvos nukirtimas“ 15673 Vilniaus r. XIX a. I p., Rusija. Medis, tempera. Išmatavimai 143 x 64 cm Dingusi nuo 1999 m.
15. Ikona „Dievo motina – visų kenčiančiųjų džiaugsmas“ su aptaisu 15652 Šalčininkų r. 1835 m., Latvija. Medis, aliejus: sidabras (?): kalstymas, graviravimas. Išmatavimai 44 x 32,5 cm
 

SKULPTŪROS

Eil. Nr. Vertybės pavadinimas Kodas Adresas Kultūros vertybės duomenys (medžiagiškumas, sukūrimo data ir t. t.) Dingimo data
1 2 3 4 5 6
1. Skulptūra „Nukryžiuotasis“ 7657 Alytaus m. XIX a. Medis Dingusi nuo 1993 m.
2. Skulptūrinė dviejų klūpančių angeliukų grupė - dingusi viena skulptūrėlė 8713 Alytaus rajono sav., Punios sen., Punios k. XIX a. vid. Medis Dingusi nuo 1993 m.
3. Skulptūra „Jonas Nepomukas“ 9088 Kaišiadorių rajono sav., Palomenės sen., Palomenės k. XIX a. Medis. Aukštis 85 cm Dingusi nuo 2010 m.
4. Skulptūra „Nukryžiuotasis“ 9089 Kaišiadorių rajono sav., Palomenės sen., Palomenės k. XX a. Medis. Aukštis 80 cm Dingusi nuo 2010 m.
5. Skulptūra „Nukryžiuotasis“ III 9123 Kaišiadorių rajono sav., Žiežmarių sen., Žiežmarių m. XX a. Medis. Išmatavimai 71 x 40 cm., skulptūros aukštis 45 cm
6. Skulptūra „Šv. Barbora“ 13468 Raseinių rajono sav., Nemakščių sen., Nemakščių mstl. XIX a. Medis
7. Figūrėlė „Raitelis“ 27263 Raseinių raj. sav. Lietuva/vietinė gamyba. Medis. Aukštis 24 cm
8. Koplytėlė prie medžio su Nukryžiuotojo skulptūra 8618 Birštono sav., Birštono sen., Birštono vs. Dingusi nuo 2009 m.
9. Skulptūra ,,Nukryžiuota sis“ 9339 Kėdainių rajono sav., Surviliškio sen., Surviliškio mstl. XIX a., Lietuva. Medis. Aukštis 38 cm., kryžius 91 x 28 x 11 cm
10. Skulptūra ,,Nukryžiuota sis“ 9219 Kauno r. XIX a. I p., Lietuva. Medis. Aukštis 41 cm
11. Skulptūra ,,Rūpintojėlis“ 9193 Kauno rajono sav., Karmėlavo s sen., Karmėlavo s mstl. Dingusi nuo 1992 m.
12. Skulptūra „Jėzus Nazarietis“ 2169 Kaišiadorių rajono sav., Nemaitonių sen., Klėriškių k. XIX a. pab. – XX a. I ketvirtis, Lietuva. Medis, drožyba, polichromija. Aukštis apie 60 cm
13. Skulptūra „Švč. Mergelė Marija“ 2169 Kaišiadorių rajono sav., Nemaitonių sen., Klėriškių k. XX a. II ketvirtis, Lietuva. Gipsas, polichromija. Aukštis apie 50 cm
14. Nukryžiuotojo skulptūrinė grupė 13453 Raseinių rajono sav., Ariogalos sen., Padubysio k. XX a. pr.
15. Skulptūra „Marija Maloningoji“ I 9440 Klaipėdos rajono sav., Vėžaičių sen., Brožių k. XIX a. Medis. Dingusi nuo 2007 m.
16. Skulptūra „Šv. Rokas“ 9442 Klaipėdos rajono sav., Vėžaičių sen., Brožių k. XIX a. Medis. Dingusi nuo 2007 m.
17. Skulptūra „Marija Sopulingoj“ 9443 Klaipėdos rajono sav., Vėžaičių sen., Brožių k. XIX a. Medis. Dingusi nuo 2007 m.
18. Skulptūra „Šv. Barbora“ II 9446 Klaipėdos rajono sav., Vėžaičių sen., Brožių k. XIX a. Medis. Dingusi nuo 2007 m.
19. Skulptūra „Šv. Barbora“ III 9447 Klaipėdos rajono sav., Vėžaičių sen., Brožių k. XIX a. Medis. Dingusi nuo 2007 m.
20. Skulptūrinė grupė „Mykolas Arkangela“ 13641 Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Mosėdžio mstl. XIX a. pr. Medis Dingusi nuo 1990 m.
21. Skulptūra „Pieta“ 14938 Skuodo rajono sav., Ylakių sen., Vaičaičių k. XX a. I ketvirtis. Medis, drožyba, polichromija. Išmatavimai aukštis – 52 cm, plotis – 23 cm, gylis – 15 cm
22. Skulptūra „Angelas“ 9559 Kretingos rajono sav., Kretingos sen., Genčų k. XX a. I ketvirtis. Medis, drožyba, polichromija. Išmatavimai aukštis –26 cm, plotis – 8 cm, gylis – 6 cm
23. Skulptūra „Šv. Juozapas su Kūdikėliu Jėzumi“ 9559 Kretingos rajono sav., Kretingos sen., Genčų k. XX a. I ketvirtis. Medis, drožyba, polichromija. Išmatavimai aukštis –54 cm, plotis – 20 cm, gylis – 13 cm, pagrindo aukštis – 3 cm
24. Skulptūra „Švč. Mergelės Marijos Širdis“ 9559 Kreting Kretingos rajono sav., Kretingos sen., Genčų k. XX a. III dešimtmetis. Aut. Juozapas Paulauskas (1860–1945). Medis, drožyba, polichromija. Išmatavimai aukštis –28 cm, plotis – 10 cm, gylis – 6 cm
25. Skulptūra „Šv. Marija Magdalietė“ 9559 Kretingos rajono sav., Kretingos sen., Genčų k. XX a. III dešimtmetis. Aut. Juozapas Paulauskas (1860–1945). Medis, drožyba, polichromija. Išmatavimai aukštis –38 cm, plotis – 12 сm, gylis – 9 cm
26. Skulptūra „Šv. apaštalas Povilas“ (buvęs pav. Nežinomas apaštalas su knyga) 9559 Kretingos rajono sav., Kretingos sen., Genčų k. XX a. III dešimtmetis. Aut. Juozapas Paulauskas. (1860–1945). Medis, drožyba, polichromija. Išmatavimai aukštis –24 cm, plotis – 8 cm, gylis – 8 cm
27. Skulptūra „Šv. Jonas Evangelistas“ 9559 Kretingos rajono sav., Kretingos sen., Genčų k. XX a. III dešimtmetis. Aut. Juozapas Paulauskas (1860–1945). Medis, drožyba, polichromija. Išmatavimai aukštis –23 cm, plotis – 8 cm, gylis – 6 cm
28. Skulptūra „Nežinomas šventasis“ 9559 Kretingos rajono sav., Kretingos sen., Genčų k. XX a. III dešimtmetis. Aut. Juozapas Paulauskas (1860–1945). Medis, drožyba, polichromija. Išmatavimai aukštis –38 cm, plotis – 12 cm, gylis – 10 cm, pagrindo aukštis – 4,5 cm
29. Skulptūra „Angelas“, su žvake kairėje rankoje 9559 Kretingos rajono sav., Kretingos sen., Genčų k. XX a. III dešimtmetis. Aut. Juozapas Paulauskas (1860–1945). Medis, drožyba, polichromija. Išmatavimai aukštis – 35 cm, plotis – 12 cm, gylis – 10 cm
30. Skulptūra „Kristus, nešantis kryžių“ 13612 Skuodo rajono sav., Barstyčių sen., Puokės k. XX a. I ketvirtis. Medis, drožyba, polichromija. Aukštis apie 100 cm
31. Skulptūra „Švč. Mergelė Marija Sopulingoji“ 20217 Kretingos rajono sav., Kūlupėnų sen., Sauserių k. XX a. I ketvirtis. Medis, drožyba, polichromija Aukštis – 88 cm
32. Skulptūra „Nežinoma vienuolė“ 13683 Skuodo rajono sav., Skuodo sen., Trūbakių k. XX a. vidurys. Nežinomas liaudies meistras. Medis, drožyba, polichromija. Aukštis 50–60 cm
33. Skulptūra „Švč. Mergelė Marija Sopulingoji“ 25220 Klaipėdos rajono sav., Endriejavo sen., Rudgalvių k. XX a. I pusė. Medis, drožyba, polichromija. Išmatavimai aukštis – 45 cm, plotis – 14 cm, gylis – 9 cm
34. Skulptūra „Švč. Mergelė Marija Maloningoji“ 25230 Klaipėdos rajono sav., Judrėnų sen., Užvėnų k. XIX a. pab. Medis, drožyba, polichromija. Išmatavimai aukštis – 42 cm, plotis – 20 cm, gylis – 4 cm
35. Skulptūra „Šv. Antanas“ 25231 Klaipėdos rajono sav., Judrėnų sen., Užvėnų k. XIX a. pab. Medis, drožyba, polichromija. Išmatavimai aukštis – 40 cm, plotis – 10 cm, gylis – 6 cm
36. Skulptūra „Šv. Vincentas“ 25232 Klaipėdos rajono sav., Judrėnų sen., Užvėnų k. XX a. pr. Medis, drožyba, polichromija. Išmatavimai aukštis –28 cm, plotis – 8 cm, gylis – 2 cm; velniuko figūra: aukštis – 8 cm.
37. Skulptūra „Švč. Mergelė Marija Sopulingoji“ 25075 Klaipėdos rajono sav., Vėžaičių sen., Lapių k. XIX a. pab. Medis, drožyba, polichromija. Išmatavimai aukštis – 105 cm, plotis – 34 cm, gylis – 17 cm
38. Skulptūra „Švč. Mergelė Marija Maloningoji“ 9488 Kretingos r. Aut. Adomas Einikis. XX a. II- III deš. Medis, drožyba, polichromija. Aukštis – 91 cm
39. Skulptūra „Šv. Juozapas su Kūdikiu“ 9488 Kretingos r. Aut. Adomas Einikis. XX a. II- III deš. Medis, drožyba, polichromija. Aukštis – 71 cm
40. Skulptūra „Šv. Barbora“ 9488 Kretingos r. Aut. Adomas Einikis. XX a. II- III deš. Medis, drožyba, polichromija. Aukštis – 75 cm
41. Skulptūra „Nukryžiuotasis“ 9488 Kretingos r. Aut. Adomas Einikis. XX a. II- III deš. Medis, drožyba, polichromija. Aukštis – 75 cm
42. Skulptūra „Švč. Mergelė Marija Maloningoji“ 25226 Klaipėdos rajono sav., Vėžaičių sen., Greičiūnų k. XX a. I ketvirtis. Medis, drožyba, polichromija. Išmatavimai aukštis – 50 cm plotis – 20 cm gylis – 8 cm
43. Skulptūra „Švč. Mergelė Marija Maloningoji“ 9468 Kretingos rajono sav., Darbėnų sen., Auksūdžio k. XX a. I ketvirtis. Medis, drožyba, polichromija. Aukštis apie 70 cm
44. Skulptūra „Nukryžiuotasis“ 9159 Marijampol ės sav., Šunskų sen., Šunskų mstl. XIX a., Lietuva. Medis: drožyba, dažymas Dingusi nuo 1990 m.
45. Koplytėlė prie medžio su Nukryžiuotojo skulptūrine grupe 13726 Šakių rajono sav., Kriūkų sen. 1948 m., Lietuva. Medis Dingusi iki 1990 m.
46. Skulptūra „Nukryžiuotasis“ 13760 Šakių rajono sav., Plokščių sen., Plokščių k. XIX a. pr., Lietuva. Medis. Išmatavimai aukštis – 55 cm, plotis – 34 cm Dingusi nuo 1992 m.
47. Skulptūra „Nukryžiuotasis“ 15549 Pasvalio rajono sav., Joniškėlio miesto sen., Joniškėlio m. XIX a. (?), Lietuva. Medis
48. Skulptūra „Šv. Rokas“ 14895 Pasvalio rajono sav., Krinčino sen., Krinčino mstl. XIX a., Lietuva. Medis
49. Skulptūra „Šv. Petras“ 14896 Pasvalio rajono sav., Pumpėnų sen., Pumpėnų mstl. XIX a. pr., Lietuva. Medis: drožyba, dažymas. Aukštis 176 cm
50. Skulptūra „Šv. Povilas“ 9971 Pasvalio rajono sav., Pumpėnų sen., Pumpėnų mstl. XIX a. pr., Lietuva. Medis: drožyba, dažymas. Aukštis 176 cm
51. Skulptūra „Angelas su taure“ 9966 Pasvalio rajono sav., Pumpėnų sen., Pumpėnų mstl. XIX a. pr., Lietuva. Medis: drožyba, polichromijos likučiai. Aukštis – 55 cm, postamento aukštis – 4 cm
52. Skulptūra „Marija“ 9981 Pasvalio rajono sav., Pušaloto sen., Pušaloto mstl. XIX a., Lietuva. Medis: drožyba, polichromija. Aukštis – 57 cm, plotis – 19 cm, gylis – 10 cm. Skulptūros pagrinde turėtų būti įrašas pieštuku: „Juozas Marcinkevičius“ ... i 1900“
53. Skulptūra „Jėzus“ (iš šv. Jono Krikštytojo skulptūrinės grupės) 13562 Rokiškio rajono sav., Kriaunų sen., Kriaunų k. 1910 m., Lietuva. Skulpt. Jonas Palivonas. Medis: drožyba, polichromijos likučiai
54. Skulptūra „Šv. Povilas“ 14827 Kupiškio rajono sav., Skapiškio sen., Skapiškio mstl. XIX a., Lietuva, Medis: drožyba, dažymas (rudi aliejiniai dažai). Aukštis – 129 cm, plotis – 34,5 cm, gylis – 24,5 cm
55. Skulptūra „Šv. Jonas Nepomukas“ (I skulptūra) 14873 Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Užliaušių k. (skulptūros iš stogastulpi o) XX a. I pusė, Lietuva. Medis, drožyba. Aukštis 23 cm
56. Skulptūra „Nežinomas šventasis“ (II skulptūra) 14873 Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Užliaušių k. (skulptūros iš stogastulpi o) XX a. I pusė, Lietuva. Medis, drožyba. Aukštis 20 cm
57. Skulptūros: „Arkangelas Gabrielius“, „Šv. Petras“ 8724 Zarasų r. XIX a. IV ketv.- XX a. I p., Lietuva. Medis: drožyba; polichromija (pirminėje vietoje įdėtos kopijos)
58. Skulptūra „Nukryžiuotasis“ 8993 Joniškio rajono sav., Žagarės sen., Žagarės m. XIX a. Medis: drožyba, polichromija. Aukštis 40 cm
59. Skulptūra „Nukryžiuotasis“ 8941 Joniškio rajono sav., Gataučių sen., Ivoškių k. XIX a. pab. Aut. A. Lengvenis. Medis Dingusi nuo 1992 m.
60. Skulptūra „Šv. Kazimieras“ II 9852 Pakruojo rajono sav., Rozalimo sen., Rozalimo mstl. XIX a. pab. Aut. Jonas Danauskas. Medis Dingusi apie 1978 m.
61. Skulptūra „Šv. Juozapas“ 4869 Pakruojo rajono sav., Rozalimo sen., Rozalimo mstl. 1892 m. Aut. Jonas Danauskas. Medis Dingusi apie 1978 m.
62. Skulptūra „Šv. Agota“ 9840 Pakruojo rajono sav., Rozalimo sen., Rozalimo mstl. XIX a. pab. Aut. Jonas Danauskas. Medis Dingusi apie 1978 m.
63. Skulptūra „Šv. Marija“ II 9855 Pakruojo rajono sav., Rozalimo sen., Rozalimo mstl. XIX a. pab. Aut. Jonas Danauskas. Medis Dingusi apie 1978 m.
64. Skulptūra „Šv. Stanislov as“ 2203 Šiaulių rajono sav., Kuršėnų kaimiškoji sen., Varputėnų k.
65. Skulptūra „Prisikėlęs Kristus“ 30901 Švenčionių rajono sav. XIX a. II–III ketv. Medis. Aukštis 75 cm (galimai sudegė gaisro metu)
66. Skulptūra „Nukryžiuotasis“ 14107 Tauragės rajono sav., Batakių sen., Batakių mstl. Medis
67. Skulptūra „Nukryžiuotasis“ 10108 Tauragės rajono sav., Mažonų sen., Lomių k. XIX a. I pusė. Medis. Išmatavimai kryžiaus 117 x 50 cm., figūros aukštis 57 cm. Vertikalios šakos viršuje raudona spalva užrašyta 1830
68. Skulptūra „Gerasis Ganytojas“ 13816 Šilalės rajono sav., Šilalės miesto sen., Šilalės m. Dingusi nuo 2003 m
69. Skulptūrinė grupė „Pieta“ 13826 Šilalės rajono sav., Šilalės miesto sen., Šilalės m. Dingusi apie 1973 m.
70. Skulptūra „Šv. Jonas Nepomukas“ 25525 Šilalės rajono sav., Bijotų sen., Simėnų k. XX a. I ketvirtis, Lietuva. Medis, drožyba, polichromija. Išmatavimai aukštis – 96 cm, aukštis su nimbu – 105 cm, plotis – 27 cm, gylis – 13 cm Dingusi nuo 2020 m.
71. Skulptūra „Pieta“ 25526 Šilalės rajono sav., Bijotų sen., Simėnų k. XX a. I ketvirtis, Lietuva. Medis, drožyba, polichromija. Išmatavimai aukštis – 30 cm, plotis – 18 cm, gylis – 7 cm Dingusi nuo 2020 m.
72. Skulptūra „Angelas I“, iš koplytėlės su skulptūromis (u.k. 20897) 25527 Simėnų k., Bijotų sen., Šilalės r. sav. XX a. I ketvirtis, Lietuva. Medis, drožyba, polichromija, aukštis – 21 cm, plotis – 10 cm, gylis – 4 cm. Dingusi nuo 2020 m.
73. Skulptūra „Angelas II“, iš koplytėlės su skulptūromis (u.k. 20897) 25528 Simėnų k., Bijotų sen., Šilalės r. sav. Lietuva, XX a. I ketvirtis. Medis, drožyba, polichromija, aukštis – 21 cm, plotis – 11 cm, gylis – 4 cm. Dingusi nuo 2020 m.
74. Skulptūra „Pieta“ 25536 Tauragės rajono sav., Mažonų sen., Sungailiški ų k. Meistras Augustinas Potockis (1852– 1945), Lietuva. 1942 m. Dingusi nuo 2021 m.
75. Skulptūra ,,Pieta“ 9691 Mažeikių rajono sav., Židikų sen., Pikelių mstl. XX a. pr. Medis, polichromija. Aukštis 59 cm. Dingusi nuo 1992 m.
76. Skulptūrinė grupė „Kristaus pašarvojimas“ 15356 Mažeikių r. XIX a. Medis. Skulptūrinėje grupėje išlikusios trys skulptūros: dviejų angelų ir Kristaus, keturios skulptūros dingusios. Dingusi nuo 1993 m.
77. Medinė skulptūra ,,Pieta“ 9742 Mažeikių r. XIX a. Medis. Skulptūros nugarinėje pusėje, apačioje pritvirtinta žalvarinė lentelė su įrašu: "DAILĖS PAMINKLAS / V – 1744“ Dingusi apie 1991 m.
78. Medinė skulptūra ,,Šv. Marija Maloningoji“ 9741 Mažeikių r. XIX a. Medis. Dingus nuo 1991 m.
79. Medinė skulptūra ,,Rūpintojėlis“ 9743 Mažeikių r. XIX a. Medis. Dingusi nuo 1991 m.
80. Skulptūra ,,Nežinomas šventasis su rožančiumi“ 9744 Mažeikių r. XIX a. Medis. Skulptūros nugarinėje pusėje, apačioje pritvirtinta žalvarinė lentelė su įrašu: "DAILĖS PAMINKLAS / V - 1746" Dingusi nuo 1991 m.
81. Skulptūra „Marija Maloningoji“ 15119 Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Dargaičių k. XX a. pr. Medis. Išmatavimai 65 x 28 x 14 cm Dingusi apie 1990 m.
82. Skulptūra „Jonas Nepomukas“ 15120 Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Dargaičių k. XX a. pr. Medis. Išmatavimai 65 x 28 x 14 cm Dingusi apie 1990 m.
83. Skulptūrinė Nukryžiuotojo grupė 13201 Rietavo sav., Medingėnų sen., Medingėnų k. XIX a., pab. Medis Dingusi apie 1980 m.
84. Skulptūra „Marija Maloningoji“ 13258 Rietavo sav., Rietavo miesto sen., Rietavo m. XIX a. Medis Dingusi apie 1977 m.
85. Skulptūra „Marija Sopulingoji“ 13257 Rietavo sav., Rietavo miesto sen., Rietavo m. XIX a. pab. Medis Dingusi apie 1977 m.
86. Skulptūra „Marija“ 13259 Rietavo sav., Rietavo miesto sen., Rietavo m. XIX a. Medis Dingusi apie 1977 m.
87. Skulptūra „Šventasis su ištiestomis rankomis“ 13260 Rietavo sav., Rietavo miesto sen., Rietavo m. XIX a. Medis Dingusi apie 1977 m.
88. Skulptūra „Nukryžiuotasis“ 15110 Rietavo sav., Rietavo sen., Spraudžio k. XIX a. Medis. Išmatavimai 85 x 48 x 13 cm Dingusi nuo 2013 m.
89. Skulptūra „Šv. Rokas 13179 Plungės rajono sav., Kulių sen., Kulių mstl. XIX a., Lietuva. Medis: drožyba, polichromija. Aukštis 40 cm  
90. Skulptūra „Pieta“ 4361 Mažeikių r., Viekšnių sen. XX a. pr., Lietuva. Aut. Augustinas Potockis (1852– 1945). Medis, drožyba, polichromija. Aukštis apie 34– 40 cm Dingusi nuo 2018 m.
91. Skulptūra „Nukryžiuotasis“ 4361 Mažeikių r., Viekšnių sen. XX a. pr., Lietuva. Medis, drožyba. Aukštis apie 40–50 cm Dingusi nuo 2018 m.
92. Skulptūra „Švč. Mergelė Marija Nekaltojo Prasidėjimo“ 13157 Plungės rajono sav., Šateikių sen., Mamių k. XX a. I ketvirtis, Lietuva. Medis, drožyba, polichromija. Aukštis apie 80 cm Dingusi nuo 2020 m.
93. Skulptūra „Nukryžiuotasis“ 8912 Ignalinos rajono sav., Tverečiaus sen., Tverečiaus mstl. XIX a. Medis Dingusi nuo 1992 m.
94. Skulptūra „Nazaretietis“ 8776 Anykščių rajono sav., Troškūnų sen., Troškūnų m. Medis
95. Skulptūra „Jėzus Nazarietis“ 10235 Ukmergės rajono sav., Žemaitkie mio sen., Žemaitkie mio mstl. XIX a. pab. - XX a. pr., Lietuva. Medis: drožyba, polichromija. Aukštis – 105 cm, plotis – 29 cm, gylis – 27 cm Dingusi nuo 2018 m.
96 Purvaičių kaimo koplytėlė 13322 Plungės rajono sav., Žlibinų sen., Purvaičių k. Dingusi apie 1971- 1975 m.
97. Koplytstulpis 13321 Plungės rajono sav., Žlibinų sen., Purvaičių k. Dingusi nuo 1974 m.
98. Kapsūdžių kaimo koplytstulpis 13319 Plungės rajono sav., Žlibinų sen., Kapsūdžių k.  
99. Abokų kaimo koplytėlės skulptūros 13317 Plungės rajono sav., Žlibinų sen., Abokų k.  
100. Skulptūra „Šv. Rokas“ 13188 Plungės rajono sav., Kulių sen., Kulių mstl. Dingusi nuo 1970 m.
101. Pieta ir Šv. Roko skulptūra 13183 Plungės rajono sav., Kulių sen., Kulių mstl. Dingusi apie 1980 m.
102. Pieta 9733 Mažeikių rajono sav., Tirkšlių sen., Geidžių k. Gipsas Dingusi nuo 1990 m.
103. Šv. Barboros ir Švč. Mergelės Marijos Maloningosios skulptūros 15098 Plungės rajono sav., Kulių sen., Kulių mstl. Skulptūrų autorius A. Simonavičius Dingusi apie 1990 m.
104. Šv. Jurgio, Šv. Barboros ir Šv. Roko skulptūros 15101 Plungės rajono sav., Kulių sen., Kumžaičių k. Dingusi apie 1989 m.
105. Šv. Jurgio, Jono Nepomuko, Šv. Antano, Marijos Maloningosios ir Šv. Onos skulptūros 15102 Plungės rajono sav., Kulių sen., Mažųjų Mostaičių k. Dingusi nuo 1985 m.
106. Visvainių kaimo pirmoji koplytėlė 13316 Plungės rajono sav., Platelių sen., Visvainių k. Dingusi apie 1995 m.
107. Šv. Jono Nepomuko skulptūra 13312 Plungės rajono sav., Platelių sen., Visvainių k. Dingusi apie 1995 m.
108. Skulptūros „Pieta“, „Šv. Kazimieras“, „Marija Maloningoji“, „Marija“ 14191 Telšių rajono sav., Upynos sen., Pervainių k. Dingusi apie 1962- 1977 m.
109. Šv. Jurgio skulptūrinė grupė, šv. Vincento su velniu skulptūrinės grupė, šv. Antano, Jėzaus Nazariečio, 14214 Telšių rajono sav., Luokės sen., Kinčiulių k. Dingusi apie 1965 - 1967 m.
Eretiko skulptūros
110. Skulptūros „Pieta“, „Šv. Antanas“, „Šv. Jonas Nepomukas“ ir dvi skulptūros „Angelas“ 14234 Telšių rajono sav., Nevarėnų sen., Šiliškių k. Dingusi apie 2000 m.

BAŽNYTINIAI REIKMENYS IR OBJEKTAI

Eil. Nr. Vertybės pavadinimas Kodas Adresas Kultūros vertybės duomenys (medžiagiškumas, sukūrimo data ir t. t.) Dingimo data
1 2 3 4 5 6
1. Monstrancija 20046 Lazdijų rajono sav., Lazdijų sen., Rudaminos mstl. 1756 m. Kalinėtas metalas Dingusi nuo 1993 m.
2. Relikvijorius 8381 Vilniaus m. XVIII a. II ketv. arba XIX a. II p. Lietuva. Metalas (sidabras ?): kalimas, liejimas, kalstymas. Įrašai relikvinėje, popieriaus juostelėse: „(S.) Justi M.“, „S. Magda. De Paci“ ir „S. Martyni“ Dingęs nuo 2015 m.
3. Šv. Kazimiero, šv. Juozapato, šv. Justino ir šv. Florijono relikvijorius 30866 Švenčionių r. 1855 m., Lietuva Žalvaris: kalimas, liejimas, kalstymas, puncavimas; auksavimas, sidabravimas. Aukštis 41,5 cm (galimai sudegė gaisro metu) Dingęs nuo 2009 m.
4. Pacifikalas 30867 Švenčionių r. XIX a. II p. Lenkija. Józef Fraget firma. Metalas: liejimas, štampavimas; sidabravimas. Aukštis 24,5 cm (galimai sudegė gaisro metu) Dingęs nuo 2009 m.
5. Kryželis 4917 Pasvalio rajono sav., Pumpėnų sen., Pumpėnų mstl. XVIII a., Lietuva. Iškalti auksakalio inicialai „A M“  
6. Kryželis 20254 Molėtų rajono sav., Videniškių sen., Videniškių k. Metalinis kryželis Dingęs apie 1998 m.
7. Mišių taurė 20979 Biržų rajono sav., Nemunėlio Radviliškio sen., Nemunėlio Radviliškio mstl. XIX a. pab.–XX a. pr., Lenkija. Jozefo Fraget dirbtuvė (Józef Fraget). Bronza: liejimas; sidabravimas, auksavimas. Aukštis – 24,5 cm, pėdos skersmuo – 13 cm, taurelės skersmuo – 10 cm  
8. Taurė 4904 Panevėžio rajono sav., Ramygalos sen., Uliūnų k. Apie 1642 m., Lietuva. Sidabras: kalimas, kalstymas. Aukštis – 23,5 cm; pėdos skersmuo – 13,5 cm; taurelės skersmuo – 8,5 cm  
9. Taurė 17304 Kupiškio rajono sav., Skapiškio sen., Skapiškio mstl. Apie 1683 m., Lietuva. Sidabras: liejimas, kalimas, auksavimas. Taurės pėdoje yra fundacinis įrašas lenkų kalba: „Mikołay Mikaszewski Aº 1683“  
10. Kielikas 30857 Švenčionių rajono sav. XIX a. I p., Lietuva. Sidabras: kalimas, liejimas, karpymas, graviravimas; auksavimas. Aukštis 22,5 cm (galimai sudegė gaisro metu) Dingęs nuo 2009 m.
11. Kielikas su patena 30858 Švenčionių rajono sav. XIX a. pab.–XX a. I ketv., Prancūzija. Sidabras, nenustatytas metalas (kojelė): štampavimas, valcavimas, graviravimas, puncavimas; auksavimas. Aukštis 22 cm (galimai sudegė gaisro metu) Dingęs nuo 2009 m.
12. Kielikas su patena 30861 Švenčionių r. XX a. II ketv., Lietuva. Metalas: štampavimas, valcavimas; auksavimas. Aukštis 22,5 cm (galimai sudegė gaisro metu) Dingęs nuo 2009 m.
13. Taurė III 7653 Akmenės rajono sav., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Klykolių k. 1772 m., Lietuva. Paauksuotas metalas. Aukštis 17 cm, pėdos skersmuo 10,5 cm. Įrašas: „IGNACY PILSUDSKI starosta Kiwilski Roku 1772 mca Dnia 18 Junii“ Dingusi apie 1995 m.
14. Taurė 15471 Mažeikių rajono sav., Viekšnių sen., Viekšnių m. 1784 m. Sidabras, paauksuotas metalas. Aukštis 35 cm. Ant taurės dugno yra užrašas: CURA MODERNI CAS/BURZYNS KI CAN/CALHLIV ONI ENS/“ Dingusi apie 1994 m.
15. Taurė 8379 Vilniaus m. Metalas, štampavimas. Aukštis 19,5 cm Dingusi apie 2001 m.
16. Patena 30864 Švenčionių r. XVIII a. I p., Lietuva. Sidabras: kalimas, graviravimas; auksavimas. Skersmuo 11,8 cm (galimai sudegė gaisro metu) Dingusi nuo 2009 m.
17. Patena 30865 Švenčionių r. XIX a. I p., Lietuva. Sidabras: kalimas, graviravimas; auksavimas. Skersmuo 10,4 cm (galimai sudegė gaisro metu) Dingusi nuo 2009 m.
18. Patena 27241 Raseinių r. Patenos apatinėje pusėje išgraviruotas įrašas - "A.D. 1901. Eccl. Szydlov."  
19. Patena 27245 Raseinių r. Ant atlanko išgraviruotas signaculum - kvadratinis migdolinių prorėžų kryželis  
20. Patena 27247 Raseinių r. Patenos apatinėje pusėje ant įdubos dugno yra trys įkalai: 1-2, "HAN"; "12"  
21. Komuninė 30888 Švenčionių r. 1857 m., Lenkija. Norblino ir Co firma (galimai sudegė gaisro metu) Dingusi nuo 2009 m.
22. Aliejų indelis 30868 Švenčionių r. XIX a. I p., Lietuva. Alavas: liejimas, graviravimas (galimai sudegė gaisro metu) Dingusi nuo 2009 m.
23. Smilkytuvas 30869 Švenčionių r. 1844–1856 m., Lietuva. Žalvaris (galimai sudegė gaisro metu) Dingusi nuo 2009 m.
24. Kandeliabrai (2 vnt.). 30872 Švenčionių r. XIX a. III ketv.,      Dingusi Lietuva. Medis:      nuo 2009 tekinimas,              m. tonavimas, lakavimas; žalvaris: liejimas, kirpimas, puncavimas; stiklas. Aukštis 84 cm (galimai sudegė gaisro metu)
25. Žvakidės (4) 9192 Kauno rajono sav., Karmėlavo s sen., Karmėlavo s mstl. Dingusi 1975 apie m.
26. Žvakidės (2) 7629 Kauno m. Dingusi apie 1980 m.
27. Žvakidė 20984 Biržų rajono sav., Nemunėlio Radviliškio sen., Nemunėlio Radviliškio mstl. XIX a. pab. –XX a. pr., Lenkija. Norblin & Co dirbtuvė. Metalas: liejimas, štampavimas; sidabravimas. Aukštis 35 cm, pagrindas 13 x 13 cm  
28. Žvakidės (2vnt.) 21015 Biržų rajono sav., Širvėnos sen., Geidžiūnų k. XX a., Indija. Žalvaris: štampavimas; sidabravimas  
29. Žvakidės IV (2 vnt.) 21016 Biržų rajono sav., Širvėnos sen., Geidžiūnų k. XX a. II ketv.– vid., Lietuva. Aukštis – 15,2 cm, pagrindo skersmuo 7 cm, vaškinės skersmuo 9 cm  
30. Žvakidė 7845 Kelmės rajono sav., Liolių sen., Maironių k. 1773 m., Lietuva. Alavas: liejimas Dingusi nuo 1997 m.
31. Žvakidės (2) 4864 Pakruojo rajono sav., Žeimelio sen., Lauksodžio k. XVIII a. II p. Alavas: liejimas. Dingusi apie 2001 m.
32. Žvakidės (2) 8134 Vilnius m. XVIII a. pab.– XIX a. pr. Aukštis 45 cm  
33. Žvakidės penkioms žvakėms (2) 8144 Vilnius m. XIX a. Aukštis 56 cm  
34. Žvakidės šešioms žvakėms (2) 8145 Vilnius m. XIX a. Aukštis 150 cm  
35. Žvakidės (2 vnt.) 12655 Švenčionių rajono sav. Aukštis 33 cm (galimai sudegė gaisro metu) Dingusi nuo 2009 m.
36. Žvakidės (2 vnt.) 30871 Švenčionių r. XIX a. II p., Lenkija. Brolių Buch dirbtuvė. Žalvaris: liejimas, štampavimas; sidabravimas. Aukštis 23 cm (galimai sudegė gaisro metu) Dingusi nuo 2009 m.
37. Žvakidės (2 vnt.) 30899 Švenčionių r. XIX a. pr. Lietuva (galimai sudegė gaisro metu) Dingusi nuo 2009 m.
     
38. Angelų su žvakidėmis bareljefai (2) 9719 Mažeikių rajono sav., Tirkšlių sen., Pievėnų k. XIX a. Medis. Vieno angelo nugarinėje dalyje įrašyta ,,Rolio 1871“, kitas angelas be datos. Aukštis 76 cm, plotis 28 cm Dingę nuo 1992 m.
39. Lempelė (lampada) 15645 Kauno m. 1790 m., Rusija. Sidabras: liejimas. Aukštis 13 cm / svoris – 200 g. Įkalai: „P.E“, „1790 / A.B“, „AOП“  
40. Indas švęstam vandeniui 7939 Kėdainių rajono sav., Vilainių sen., Šventybras čio k. Dingęs apie 2011 m.
41. Lavabo (Indas švęstam vandeniui) 7702 Šalčininkų r. 1752 m., Lietuva. Alavas: liejimas. Išmatavimai – 32 x 21 x 12 cm. Įrašas indo averse: . X. / S. J. Z. / A. K /1752  
42. Krikštykla 10266 Vilniaus r. Dingusi nuo 2001 m.
43. Ampulė 21023 Biržų rajono sav., Širvėnos sen., Geidžiūnų k. XIX a. II p., Lenkija. Józef Fraget firma Aukštis 9,5 cm; pėdos skersmuo – 4 cm. Ant pėdos dugno ovale gamintojo signatūra: „FRAGET / PLAQUE / WARSZAWA“  
44. Ampulės (2 vnt.) 9591 Kupiškio m. XIX a. I p., Lietuva. Alavas: liejimas  
45. Ampulė 7878 Kelmės r. XVIII a., Vilniaus auksakalių cechas Dingusi nuo 2001 m.
46. Amžinosios ugnies lempa. 30889 Švenčionių r. XIX a. II p., Lietuva. Žalvaris: kalimas; sidabravimas, auksavimo pėdsakai (galimai sudegė gaisro metu) Dingusi nuo 2009 m.
47. Antepedijus I 8114 Vilniaus m. XVIII a., Lietuva. Metalas. Išmatavimai 101 x 206 cm.  
48. Antepedijus II 8115 Vilniaus m. XVIII a., Lietuva. Metalas Išmatavimai  85 x 220 cm.  
49. Antepedijus IX 8123 Vilniaus m. XVIII a., Lietuva. Metalas. Išmatavimai  72 x 104 cm  
50. Antepedijus IV 8117 Vilniaus m. XVIII a., Lietuva. Metalas. Išmatavimai 104 x 340 cm  
51. Antepedijai (3 vnt.) 20230 Kupiškio rajono sav., Palėvenės k. 1820 m., Lietuva. Sidabras: kalimas, kalstymas, karpymas. Išmatavimai – 95 x 240 cm ir 105 x 185 cm  
52. Aukų dėžutė K945 Švenčionių r. XIX a. I p. , Lietuva. Varis. Įrašas "AUKOS VARGŠAMS" (galimai sudegė gaisro metu) Dingusi nuo 2009 m.
53. Altorėlis su Šventosios šeimos ir Nazaretiečio paveikslais 7991 Mažeikių rajono sav. 1763 m. Aut. J. Šilainis. Medis, aliejus, drobė. Dingusi nuo 1991-04- 26
54. Kilnojamas altorėlis su paveikslais „Marijos apreiškimas“ 15706 Kaišiadori ų rajono sav., Žaslių sen.  
55. Kilnojamas altorėlis 15707 Kaišiadori ų rajono sav., Žaslių sen.  
56. Krosnos bažnyčios altorėlis 20232 Lazdijų rajono sav., Krosnos sen., Krosnos mstl. XIX a. Medis, aliejus, drobė Dingusi nuo 1991 m.
57. Procesijų altorėlis su paveikslais „Švč. Jėzaus Vardas“ ir „Rožinio Švč. Mergelė Marija“ 14822 Kupiškio r. XVIII a. (paveikslai) / XIX a. (procesijų altorėlis), Lietuva. Paveikslai – skarda, aliejus / procesijų altorėlis – medis: staliaus darbai, drožyba  
 

KRYŽIAI

Eil. Nr. Vertybės pavadinimas Kodas Adresas Kultūros vertybės duomenys (medžiagiškumas, sukūrimo data ir t. t.) Dingimo data
1 2 3 4 5 6
1. Metalinis ornamentuotas kryžius 14531 Varėnos rajono sav., Varėnos sen., Nedzingės k. XIX a. vid. Geležis Dingęs nuo 1991 m.
2. Ornamentuotas kryžius 14555 Vilkaviškio rajono sav., Vilkaviškio miesto sen., Vilkaviškio m. XIX a., Lietuva Dingęs nuo 1990 m.
3. Ornamentuotas kryžius 7762 Joniškio rajono sav., Gataučių sen., Ivoškių k. XVIII a. Dingęs nuo 1991 m.
4. Ornamentuotas kryžius 9246 Kelmės rajono sav., Šaukėnų sen., Šaukėnų mstl. XIX a. Dingęs nuo 2004 m.
5. Ornamentuotas kryžius 7834 Kelmės rajono sav., Kražių sen., Karklėnų mstl. XIX a. Dingęs nuo 2004 m.
6. Kryžius su Nazarietiečio ir Marijos horeljefais 20053 Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Padvarnink ų k. Aut. Vincas Svirskis Dingęs nuo 1982 m.
7. Ornamentuotas kryžius 14291 Telšių rajono sav., Varnių sen., Varnių m. XIX a. Dingęs nuo 1973 m.
 

TEKSTILĖS GAMINIAI

1 2 3 4 5 6
1. Arnotas I 7799 Kaišiadorių m. XVIII a. pab. Išmatavimai 113 x 69 cm
2. Arnotas II 7800 Kaišiadorių m. XVIII a. pab. Išmatavimai 113 x 68 cm
3. Arnotas IV 7802 Kaišiadorių m. XIX a. Išmatavimai 100 x 70 cm
4. Arnotas I (violetinis) 12893 Jonavos m.
5. Arnotas II (raudonas) 12894 Jonavos m.
6. Arnotas III 12895 Jonavos m.
7. Arnotas 8579 Kauno m. Dingęs nuo 2016 m.
8. Arnotas 15484 Jonavos r., Upninkų sen. XVIII a. II p. (?) (arnoto kolonų audinys) / XIX a. (arnoto šonų audinys)
9. Arnotas 13714 Šakių r., Griškabūdžio sen. XIX a. I p. Šilkas. Aukštis 107 cm, plotis 67 cm Dingęs nuo 1990 m.
10. Arnotas 13728 Šakių r., Kriūkų sen. XIX a. I p. Šilkas. Aukštis 107 cm, plotis 67 cm
11. Arnotas 21033 Biržų rajono sav., Širvėnos sen. XX a. II–III ketv. Šonų audinys – dvispalvis šilkinis damastas/ kolona ir kryžius – atlasas, šilkiniai siūlai. Nugaros ilgis 110 cm, plotis apačioje 67 cm. Ant pamušalo ranka įrašytas aukojimo įrašas: „Auka Van. P.“ Raudona liturginė spalva
12. Arnotas 21034 Biržų rajono sav., Širvėnos sen. XIX a. I p. (?) Aksomas. Nugaros ilgis 106 cm, plotis apačioje 69 cm. Ant pamušalo ranka įrašytas aukojimo įrašas: „Od. X. M. Cidzielskiego“. Violetinė liturginė spalva
13. Arnotai (2) 13566 Rokiškio rajono sav., Obelių sen. XVIII a. II p. Šilkas. 1.  Arnotas – žalio fono su išilginiais dryžiais rusvais ir smulkiomis šakelėmis gėlių, perrištomis žalios ir gelsvos spalvos kaspinu. 2.  Arnotas ir dalmatika rusvo fono su dryžiais ir smulkiomis gėlytėmis šonuose, vidurys balto tono su sidabriniais ornamentais.
14. Arnotas 9595 Kupiškio rajono sav., Kupiškio sen. XIX a. Šilkas (?)
15. Arnotas (VII) su priklausiniais 1. arnotas 2. stula (I) 3. stula (II) 4. manipulas 21035 21036, 21037, 21038 Biržų rajono sav., Širvėnos sen. XIX a. I p. (?) Aksomas. Arnoto nugaros ilgis 96 cm, plotis apačioje 63 cm. Stulos ilgis 210 cm, galų plotis 14 cm. Manipulio ilgis 76 cm, galų plotis 15,5 cm. Juoda liturginė spalva
16. Stula 21040 Biržų rajono sav., Širvėnos sen. XIXa. pab.– XX a. pr. Pusšilkis dvispalvis damastas. Mėlynos spalvos
17. Manipulis 21041 Biržų rajono sav., Širvėnos sen. XIXa. pab.–XX a. pr. Pusšilkis dvispalvis damastas. Mėlynos spalvos
18. Arnotas su priklausiniais 1. arnotas 2. stula 3. manipulis 21042 21043, 21044, Biržų rajono sav., Širvėnos sen. XIX a. II p. (?) (audiniai) / XX a. II ketv. (?) Arnoto šonų audinys šilkas / priekio kolona šilkas, įvairiaspalviai šilkiniai siūlai: siuvinėjimas / nugaros kolonos audinys – pusšilkis. Arnoto nugaros ilgis 108 cm, plotis apačioje 68 cm. Stulos ilgis 214 cm, galų plotis 20 cm. Manipulio ilgis 96 cm, galų plotis 20 cm. Balta liturginė spalva
19. Arnotas su priklausiniais 1. arnotas 2. stula 3. manipulis 21045 21046, 21047 Biržų rajono sav., Širvėnos sen. XIX a. pab.–XX a. pr. Arnoto šonų audinys šilkas / priekio kolona, nugaros kryžius šilkas, įvairiaspalviai šilkiniai siūlai. Arnoto nugaros ilgis 110 cm, plotis apačioje 72 cm. Stulos ilgis 210 cm, galų plotis 20 cm. Pasiūtas iš šonų audinio Manipulio ilgis 48 x 2 cm, galų plotis 20 cm. Balta liturginė spalva
20. Arnotas 9268 Kelmės rajono sav., Tytuvėnų sen. XVIII a. pab. Šilkas. Išmatavimai 102 x 63 cm
21. Arnotas 13424 Radviliškio rajono sav., Šeduvos miesto sen. XIX a. Šilkas, metalo siūlai Dingęs nuo 2002 m.
22. Arnotas 14634 Vilniaus rajono sav., Marijampolio sen. XIX a. Šilkas. Išmatavimai 114 x 67 cm
23. Arnotas 14655 Vilniaus rajono sav., Marijampolio sen. XIX a. Šilkas. Išmatavimai 110 x 67 cm
24. Arnoto komplektas: 1.   Arnotas 2.   Stula 3.   Manipulis 4.   Bursa 21410, 21637, 21638, 21639, 21640 Vilniaus rajono sav., Nemenčinės miesto sen. XVIII a. III ketv. Šilkinis ripsas, įvairiaspalviai šilkiniai siūlai: brošavimas. Arnoto nugaros ilgis 108,5 cm, plotis 55/64,5 cm; arnoto priekio ilgis 100 cm; plotis 32/63 cm. Stulos juostos ilgis 220 cm, galų plotis 20 cm. Manipulio juostos ilgis 82,4 cm, galų plotis 18 cm.
25. Arnotas (I) 21415 Vilniaus rajono sav., Nemenčinės miesto sen. XVIII a. II p. Pusšilkė lama. Arnoto nugaros ilgis 110 cm, plotis 58/64 cm, arnoto priekio ilgis 95,5 cm, plotis – 35/62,5 cm, galionų plotis 3,5 ir 4,3 cm
26. Arnotas (II) 21414 Vilniaus rajono sav., Nemenčinės miesto sen. XVIII a. IV ketv. Šonų audinys – šilkinis ripsas (?). Arnoto nugaros ilgis 104 cm, plotis 55,5/64,5 cm, arnoto priekio ilgis 101,5 cm, plotis 33/63 cm, galionų plotis 5,3 cm
27. Arnotas (III) 21416 Vilniaus rajono sav., Nemenčinės miesto sen. XVIII a. IV ketv.– XIX a. pr. Šilkinis atlasas, kontušo juostos fragmentai (?). Arnoto nugaros ilgis 111 cm, plotis 59/65 cm, arnoto priekio ilgis 96 cm, plotis – 33/59 cm, galionų plotis 1,5 cm
28. Arnotas (IV) 21413 Vilniaus rajono sav., Nemenčinės miesto sen. XIX a. vid. Arnoto nugaros ilgis 107 cm, plotis 59/63 cm, arnoto priekio ilgis 101 cm, plotis 34/60,5 cm, galionų plotis 2,5 cm
29. Arnotas su priklausiniais (II): 1. Arnotas 2. Stula 3. Veliumas 4. Manipulis 5. Bursa 21411, 21632, 21633, 21634, 21635, 21636 Vilniaus rajono sav., Nemenčinės miesto sen. XIX a. vid. Arnoto priekio pamušale yra sunkiai įskaitomas įrašas: „185 [arba 188 ?] / ORNAT ZE... / FUNDOWANY PRZEZ / ... BARBARY BOHDANOWICZ OW / ... KOSZTEM...“. Arnoto išmatavimai 109 x 64,5 cm. Stulos juostos ilgis 204 cm, galų plotis 17 cm. Manipulio juostos ilgis 94 cm, galų plotis 19,5 cm
30. Arnotas 8167 Vilniaus m. XIX a. pab. Brokatas; siuvinėjimas. Išmatavimai 134 x 168 cm
31. Arnotas 8261 Vilniaus m. XIX a. Medvilnė, šilkas. Išmatavimai 112 x 67 cm
32. Arnotas 8262 Vilniaus m. XIX a. Medvilnė. Išmatavimai 113 x 64 cm
33. Dalmatika 9267 Kelmės rajono sav., Tytuvėnų sen. XVIII a. pab. Šilkas. Išmatavimai 100 x 82 cm Dingęs nuo 1992 m.
34. Dalmatika (I) 21420 Vilniaus rajono sav., Nemenčinės miesto sen. XVIII a. III ketv. Šilkinis ripsas, įvairiaspalviai šilkiniai siūlai: brošavimas. Pamušale įrašytas skaičius „14“. Išmatavimai 110 x 97,5 cm
35. Dalmatika (II) 21419 Vilniaus rajono sav., Nemenčinės miesto sen. XVIII a. vid. Šilkinis ripsas, įvairiaspalviai šilkiniai, metalo siūlai: brošavimas. Išmatavimai 103,5 x 94 cm
36. Kapa 15481 Jonavos m.
37. Kapa (I) 21418 Vilniaus r., Nemenčinės miesto sen. XIX a. vid. Kapos skraistė – šilkinis damastas / preteksta, skydas – šilkinis atlasas, įvairiaspalviai vilnoniai siūlai: siuvinėjimas. Kapos pretekstos
ilgis 250 cm, plotis 32 cm
38. Kapa (II) 21417 Vilniaus r., Nemenčinės miesto sen. XIX a. II p. Kapos skraistė – šilkinis damastas / preteksta, skydas – šilkinis aksomas. Kapos pretekstos ilgis 283,5 cm, plotis 31,5 cm
39. Kapa iš Slucko juostų 10102 Švenčionėlių m. XVIII a. II p. Daugiasluoksnis audimas, brošavimas, lansavimas; šilkinis damastas (?)
40. Bursa 12894 Jonavos m.
41. Manipulas (I) 12899 Jonavos m.
42. Manipulas (II) 12900 Jonavos m.
43. Manipulas (III) 12901 Jonavos m.
44. Manipulas (IV) 12902 Jonavos m.
45. Stula 21006 Biržų r., Nemunėlio Radviliškio sen. XX a. 3 deš. Šilkas. Ilgis 161 cm, galų plotis 14 cm
46. Bažnytinė vėliava 20999 Biržų r., Nemunėlio Radviliškio sen. XX a. 3 deš. Šilkas. Aukštis 100 cm, plotis 67 cm  
           

 Baldai

1 Klausykla 27175 Raseinių r.    
2 Klausykla 27176 Raseinių r.    
3. Klaupka 9261 Kelmės rajono sav., Tytuvėnų sen. XIX a. I p. (?), Lietuva. Medis: staliaus darbai; drožyba Dingęs nuo 1992 m.
4. Staliukas 13892 Šilalės rajono sav., Didkiemio sen. Medis
5. Stoveliai gėlėms (2) 8126 Vilniaus m. XVIII a. Geležis. Aukštis 87 cm
 

KITOS VERTYBĖS

Eil. Nr. Vertybės pavadinimas Kodas Adresas Kultūros vertybės duomenys (medžiagiškumas, sukūrimo data ir t. t.) Dingimo data
1 2 3 4 5 6
1. Šviestuvas 12890 Jonavos m.
2. Sietynas 30873 Švenčionių r. XIX a. III ketv. (po 1856 m.). Žalvaris: karpymas, štampavimas, puncavimas; medis: tekinimas, tonavimas, lakavimas; stiklasmišri technika (galimai sudegė gaisro metu)
3. Sietynas. 30890 Švenčionių r. XX a. I ketv. (iki 1914 m.), Lenkija (?). Žalvaris: liejimas, štampavimas; stiklas (galimai sudegė gaisro metu)
4. Varpas I 10014 Rokiškio rajono sav., Juodupės sen. Johanas Augustas Hecelis (varpų liejikas Johann August Hetzel) Latvija, Ryga 1768 m. Bronza: liejimas. Įrašai: Varpo frize nulieta data – “…ANNO 1768…” Dingęs nuo 2008 m.
5. Varpas I 7654 Akmenės rajono sav., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen. 1760 m. Žalvaris. Autorius: Ernestas Fridrichas Fechteris (E. F. Fechter). Latvija. Matmenys: aukštis 34 (su karūna); apatinis skersmuo 36 cm. Įrašai: varpo frize nulietas įrašas – AD . MAIOREM. DEI .    GLORIAM.; graiže – FUSA. AB. ERNESTO FRIDERIKO [?] FECHTER. Dingęs nuo 1995 m.
MITTAVIÆ ANNO . 1760:
6. Varpas 7776 Joniškio rajono sav., Kepalių sen. XVIII a. IV ketv., Latvija. Johanas Maureris (Johann Maurer. Aukštis pagal liestinę 27 cm, skersmuo apačioje 36 cm. Įrašas varpo frize: „ANNO 1781. / DEN 8 AUGUST“; ant varpo graižo – liejiko pavardė: „I: MAURER“ Dingęs nuo 2013 m.
7. Varpas 15790 Kelmės rajono sav., Šaukėnų sen. 1771 m., Lietuva. Aut. Antanas Paškevičius. Bronza: liejimas. Aukštis 44 cm, skersmuo 43 cm. Įrašai: Frizo apatinėje juostoje nulietas tekstas: „S Michael ANNO 0 1771 AP FUDT MEW“; Apačioje: „DOBROPZIE TECO DZONU CALA PARAF: F“. Reljefai: Frize nulietas, žemyn apverstas A. Paškevičiui būdingas vazos su dviem išraitytom šakelėm motyvas. Dingęs nuo 1989 m.
8. Varpas (I) 15138 Šalčininkų rajono sav., Dieveniški ų sen. 1743 m., Lietuva. Aukštis 70 cm, apatinis skersmuo 80 cm. Varpo liemenyje nulietas Švč. Trejybę vaizduojantis reljefas ir Marija su Kūdikiu. Frizo juostoje įrašas – „LAUDATUR JESUS CHRISTUS IN SECO SECULORUM AMEN A. D. 1743“, šone – „Henryk 1925“. Varpo viršutinę dalį puošia 3 dalių frizas su labai plačių lambrekenų juosta apačioje Dingęs nuo 1994 m.
9. Varpas 8260 Vilniaus m. 1881 m. Aukštis 35 cm. Išlietas tekstas lotynų kalba ir ornamento juosta
10. Varpelis 21025 Biržų rajono sav., Širvėnos sen. 1881 m., Rusija. Žalvaris: liejimas. Aukštis 9 cm, skersmuo 9 cm, rakto aukštis 2 cm. Ant graižo išlieta meistro sugnatūra su data: “МАСТЕРЬ ИВАНЬ (trilapis) Ф(.......) 1881: 10“
11. Evangelijos viršelis 7384 Vilniaus m. 1841 m., Rusija (?). Raudonas aksomas, sidabras, kalstymas, karpymas, auksavimas. Aukštis 45 cm, plotis 27 cm. Nugarinėje pusėje taip pat yra sidabro apkaustai.
12. Pietų servizo lėkštelės uogienei (6 vnt.) 31552 Kauno r. XX a. III-IV dešimt, Japonija. Porcelianas, dekoliai, auksavimas ilgis 7 cm, plotis 5,5 cm
13. Pietų servizo padažinė 31547 Kauno r. XX a. III-IV dešimt, Japonija. Porcelianas, dekoliai, auksavimas. Aukštis 11 cm, ilgis 14,5 cm, plotis 9 cm
14. Kavos servizo puodeliai su lėkštutėmis– trūksta 2 vnt. puodelių su lėkštutėmis 31556 Kauno r. XX a. III-IV dešimt, Japonija. Porcelianas, dekoliai, auksavimas, lėkštutės skersmuo 13,8 cm, puodelio skersmuo 10 cm
15. Ąsotis 31529 Kauno r. XX a, I ketv. (iki 1915 m.), Lenkija. Žalvaris: liejimas, štampavimas, aukštis 34,5 cm


<< Grįžti