Draudžiamų į mokyklą neštis produktų / patiekalų sąrašas

Sąrašas galioja visą laiką mokykloje ir mokyklos organizuojamose veiklose - kasdieniuose žygiuose, kelionėje autobusu. Švenčių ir išvykų metu gali būti daromos išimtys, apie jas informuoja mokytojai.

Bendra taisyklė: nerekomenduojame neštis bet kokio maisto, kuris galėtų tapti mainų objektu, „valiuta“.

Mokykloje draudžiama turėti:

 

*Parengta vadovaujantis 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo"<< Grįžti