PASAULINIO ANTIDOPINGO KODEKSO TARPTAUTINIS STANDARTAS

2021 M. DRAUDŽIAMŲJŲ MEDŽIAGŲ IR

METODŲ SĄRAŠAS

Sąrašas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

Paskelbė: Pasaulinė antidopingo agentūra Stock Exchange Tower

TURINYS

Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad toliau pateiktas  susirgimų pavyzdžių sąrašas nėra galutinis

MEDŽIAGOS IR METODAI, DRAUDŽIAMI VISAIS ATVEJAIS

S0

Nepatvirtintos medžiagos

S1

Anaboliniai preparatai

 

Kai kurios iš šių medžiagų be jokių apribojimų gali būti sudėtine dalimi preparatų, vartojamų, pavyzdžiui, vyrų hipogonadizmui gydyti.

S2

Peptidiniai hormonai, augimo faktoriai, panašios medžiagos ir mimetikai

 

Kai kurios iš šių medžiagų be jokių apribojimų gali būti sudėtine dalimi preparatų, vartojamų, pavyzdžiui, anemijai, vyrų hipogonadizmui, augimo hormonų nepakankamumui gydyti

S3

Beta-2 agonistai

 

Kai kurios iš šių medžiagų be jokių apribojimų gali būti sudėtine dalimi preparatų, vartojamų, pavyzdžiui, astmai ar kitoms kvėpavimo takų ligoms gydyti.

S4

Hormonai ir medžiagų apykaitos moduliatoriai

 

Kai kurios iš šių medžiagų be jokių apribojimų gali būti sudėtine dalimi preparatų, vartojamų, pavyzdžiui, krūties vėžiui, diabetui, nevaisingumui (moterų), policistinių kiaušidžių sindromui gydyti.

S5

Diuretikai ir maskuojančiosios medžiagos

 

Kai kurios iš šių medžiagų be jokių apribojimų gali būti sudėtine dalimi preparatų, vartojamų, pavyzdžiui, širdies nepakankamumui, hipertenzijai gydyti.

S6

Stimuliatoriai

 

Kai kurios iš šių medžiagų be jokių apribojimų gali būti sudėtine dalimi preparatų, vartojamų, pavyzdžiui, anafilaksijai, aktyvumo ir dėmesio sutrikimui (ADS), peršalimo ir gripo simptomams gydyti.

S7

Narkotikai

 

Kai kurios iš šių medžiagų be jokių apribojimų gali būti sudėtine dalimi preparatų, vartojamų, pavyzdžiui, skausmui, įskaitant skausmą dėl raumenų ir kaulų pažeidimų, gydyti.

S8

Kanabinoidai

S9

Gliukokortikoidai

 

Kai kurios iš šių medžiagų be jokių apribojimų gali būti sudėtine dalimi preparatų, vartojamų, pavyzdžiui, alergijai, anafilaksiniam šokui, astmai,

  uždegiminei žarnyno ligai gydyti.
 
MEDŽIAGOS, DRAUDŽIAMOS VARTOTI TAM TIKROSE SPORTO ŠAKOSE
P1 Beta blokatoriai      
Kai kurios iš šių medžiagų be jokių apribojimų gali būti sudėtine dalimi preparatų, vartojamų, pavyzdžiui, širdies nepakankamumui, hipertenzijai gydyti.    
 
 PER VARŽYBAS DRAUDŽIAMOS MEDŽIAGOS IR METODAI
M1 – M2 – M3 Draudžiamieji metodai

PASAULIO ANTIDOPINGO KODEKSO DRAUDŽIAMŲJŲ MEDŽIAGŲ IR METODŲ SĄRAŠAS

GALIOJA NUO 2021 M. SAUSIO 1 D.

Draudžiamųjų medžiagų ir metodų sąrašas yra privalomas Tarptautinis standartas, kuris yra dalis Pasaulinės antidopingo programos.

Sąrašas atnaujinamas kasmet po intensyvių konsultacijų, kurioms vadovauja Pasaulinė antidopingo agentūra (WADA). Sąrašo įsigaliojimo data yra 2021 m. sausio 1 d.

Draudžiamųjų medžiagų ir metodų sąrašo oficialųjį tekstą tvarko Pasaulinė antidopingo agentūra (WADA) ir jį skelbia anglų bei prancūzų kalbomis. Kilus nesutarimų dėl tekstų anglų ir prancūzų kalbomis aiškinimo, vadovaujamasi tekstu anglų kalba.

Toliau pateikiamos kelios sąvokos, vartojamos Draudžiamųjų medžiagų ir metodų sąraše.

Draudžiamiper varžybas

Atsižvelgiant į tai, ar konkrečiai sporto šakai WADA patvirtino kitokios trukmės laikotarpį, laikotarpis „per varžybas“ yra iš esmės laikotarpis, apimantis laiką, prasidedantį prieš pat vidurnaktį (23:59) dieną prieš varžybas, kuriose numatytas sportininko dalyvavimas, iki varžybų ir mėginių paėmimo proceso pabaigos.

Draudžiamivisais atvejais

Tai reiškia, kad medžiagą ar metodą draudžiama vartoti per varžybas ir ne varžybų metu, kaip apibrėžta Kodekse.

Specifinėir nespecifinė medžiaga ar metodas

Kaip nurodyta Pasaulinio antidopingo kodekso 4.2.2 straipsnyje, „taikant 10 straipsnį laikoma, kad visos draudžiamosios medžiagos yra specifinės medžiagos, išskyrus nurodytas Draudžiamųjų medžiagų ir metodų sąraše. Joks draudžiamasis metodas nėra specifinis metodas, išskyrus atvejus, kai jis Draudžiamųjų medžiagų ir metodų sąraše konkrečiai nurodytas kaip specifinis metodas“. Kaip nurodyta straipsnio komentare, „specifinės medžiagos ir metodai, nurodyti 4.2.2 straipsnyje, jokiu būdu neturi būti laikomi mažiau svarbiais ar mažiau pavojingais nei kitos dopingo medžiagos ar metodai. Veikiau tai yra tiesiog medžiagos ir metodai, kuriuos greičiausiai sportininkas vartojo ar naudojo kitu tikslu, ne savo sportiniams rezultatams pagerinti“.

Medžiagos, kuriomis piktnaudžiaujama

Kodekso 4.2.2 straipsnyje nurodyta, kad medžiagos, kuriomis piktnaudžiaujama, yra medžiagos, identifikuojamos kaip tokios todėl, kad jomis dažnai piktnaudžiaujama visuomenėje ne sporto kontekste. Medžiagoms, kuriomis piktnaudžiaujama, priskiriama: kokainas, diamorfinas (heroinas), metilendioksimetamfetaminas (MDMA / „ekstazis“), tetrahidrokanabinolis (THC).

S0 NEPATVIRTINTOS MEDŽIAGOS

DRAUDŽIAMOS VISAIS ATVEJAIS

(PER VARŽYBAS IR NE VARŽYBŲ METU)

Visos šiai klasei priskiriamos draudžiamosios medžiagos yra specifinės medžiagos.

Bet kokia farmakologinė medžiaga, neįtraukta nė į vieną Sąrašo skyrių ir šiuo metu jokios vyriausybinės sveikatos priežiūros institucijos nepatvirtinta kaip gydomoji medžiaga žmonėms (pvz., vaistai, kurių ikiklinikiniai ar klinikiniai tyrimai dar vykdomi ar buvo nutraukti, pakeistos struktūros vaistai (angl. designer drugs), medžiagos, užregistruotos naudoti tik kaip veterinariniai vaistai), yra visais atvejais draudžiama.

S1  ANABOLINIAI PREPARATAI

DRAUDŽIAMI VISAIS ATVEJAIS

(PER VARŽYBAS IR NE VARŽYBŲ METU)

Visos šiai klasei priskiriamos draudžiamosios medžiagos yra nespecifinės medžiagos. Anaboliniai preparatai yra draudžiami.

1.    ANABOLINIAI  ANDROGENINIAI  STEROIDAI  (AAS),  kai  jie  skiriami  kaip egzogeniniai preparatai, įskaitant (bet neapsiribojant):

 

1.  ANABOLINIAI ANDROGENINIAI STEROIDAI (AAS) (tęsinys)

2.  KITI ANABOLINIAI PREPARATAI, įskaitant (bet neapsiribojant):

klenbuterolį, selektyvius androgenų receptorių moduliatorius [SARM, pvz., andariną, LGD-4033 (ligandrolį), enobosarmą (ostariną) ir RAD140], tiboloną, zeranolį ir zilpaterolį.

S2  PEPTIDINIAI HORMONAI, AUGIMO FAKTORIAI, PANAŠIOS MEDŽIAGOS IR MIMETIKAI

DRAUDŽIAMI VISAIS ATVEJAIS

(PER VARŽYBAS IR NE VARŽYBŲ METU)

Visos šiai klasei priskiriamos draudžiamosios medžiagos yra nespecifinės medžiagos.

Draudžiamos toliau išvardytos medžiagos ir kitos panašios cheminės struktūros arba panašų biologinį poveikį sukeliančios medžiagos:

1.  ERITROPOETINAI (EPO) IR ERITROPOEZĘ VEIKIANČIOS MEDŽIAGOS,

įskaitant (bet neapsiribojant):

1.1.  eritropoetino receptorių agonistus, pvz., darbepoetinus (dEPO), eritropoetinus (EPO), EPO pagrindu sukurtus junginius [pvz., EPO-Fc, metoksipolietileno glikol-epoetiną beta (CERA)], EPO-mimetines medžiagas ir jų junginius (pvz., CNTO-530, peginesatidą);

1.2.   hipoksiją sukeliančio faktoriaus (HIF, angl. hypoxia-nducible factors) aktyvavimo medžiagas, pvz., kobaltą, daprodustatą (GSK1278863), IOX2, molidustatą (BAY 85-3934), roksadustatą (FG-4592), vadadustatą (AKB-6548), ksenoną;

1.3.  GATA inhibitorius, pvz., K-11706;

1.4.  transformuojančio augimo faktoriaus beta (TGF-b; angl. transforming growth factor beta) signalų perdavimo inhibitorius, pvz., luspaterceptą, sotaterceptą;

1.5.   įgimtų regeneracinių receptorių agonistus (angl. innate repair receptors agonists), pvz., asialo EPO; karbamilintą EPO (CEPO);

2.  PEPTIDINIAI HORMONAI IR JŲ IŠSKYRIMO FAKTORIAI

2.1.  chorioninis gonadotropinas (CG) ir liuteinizuojantis hormonas (LH) bei jų išskyrimo faktoriai vyrų organizme, pvz., buserelinas, deslorelinas, gonadorelinas, goserelinas, leuprorelinas, nafarelinas ir triptorelinas;

2.2.  kortikotropinai ir jų išskyrimo faktoriai, pvz., kortikorelinas;

2.3.     augimo hormonas (GH), jo fragmentai ir išskyrimo faktoriai, įskaitant (bet neapsiribojant): augimo hormonų fragmentus, pvz., AOD-9604 ir hGH 176-191, augimo hormono išskyrimo hormoną (GHRH) ir jo analogus, pvz., CJC-1293, CJC-1295, sermoreliną ir tesamoreliną, augimo hormono sekretagogus (GHS), pvz., lenomoreliną (greliną) ir jo mimetikus, kaip antai anamoreliną, ipamoreliną, macimoreliną ir tabimoreliną; GH išskyrimo peptidus (GHRP), pvz., aleksamoreliną, GHRP-1, GHRP-2 (pralmoreliną), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6 ir eksmoreliną (heksareliną);

S2  PEPTIDINIAI HORMONAI, AUGIMO FAKTORIAI, PANAŠIOS MEDŽIAGOS IR MIMETIKAI

(tęsinys)

3.  AUGIMOFAKTORIAIIRAUGIMOFAKTORIŲMODULIATORIAI, įskaitant (bet neapsiribojant):

ir kiti augimo faktoriai ar augimo faktorių moduliatoriai, turintys poveikį raumenų, sausgyslių ar raiščių baltymų sintezei (degradacijai), vaskuliarizacijai, energijos sunaudojimui, regeneracijos gebėjimams ar skaidulų tipo pasikeitimui.

S3  BETA-2 AGONISTAI

DRAUDŽIAMI VISAIS ATVEJAIS

(PER VARŽYBAS IR NE VARŽYBŲ METU)

Visos šiai klasei priskiriamos draudžiamosios medžiagos yra specifinės medžiagos. Draudžiami visi selektyvūs ir neselektyvūs beta-2 agonistai, taip pat visi optiniai izomerai,

įskaitant (bet neapsiribojant):

IŠIMTYS taikomos:

PASTABA

Šlapime aptiktas didesnis nei 1000 ng/ml salbutamolio ar didesnis nei 40 ng/ml formoterolio kiekis neatitinka medžiagos vartojimo gydymo tikslais reikalavimų, todėl laikoma, kad tai teigiamas testo rezultatas (angl. AAF, Adverse Analytical Finding), nebent sportininkas kontroliuojamais farmakokinetiniais tyrimais įrodo, kad netipinis rezultatas buvo gautas dėl gydymo tikslais įkvėptos dozės, neviršijusios pirmiau nurodytos didžiausios leidžiamos ribos.

 

S4  HORMONAI IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS MODULIATORIAI

DRAUDŽIAMI VISAIS ATVEJAIS

(PERVARŽYBAS IR NE VARŽYBŲ METU)

S4.1 ir S4.2 klasėms priskiriamos draudžiamosios medžiagos yra specifinės medžiagos.

S4.3 ir S4.4 klasėms priskiriamos draudžiamosios medžiagos yra nespecifinės medžiagos.

Toliau išvardyti hormonai ir medžiagų apykaitos moduliatoriai yra draudžiami.

1.  AROMATAZĖS INHIBITORIAI, įskaitant (bet neapsiribojant):

2.  ANTIESTROGENINĖS MEDŽIAGOS (ANTIESTROGENAI IR SELEKTYVŪS ESTROGENŲ RECEPTORIŲ MODULIATORIAI (SERM), įskaitant (bet neapsiribojant):

S4  HORMONAI IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS MODULIATORIAI

3.         MEDŽIAGOS, UŽKERTANČIOS KELIĄ IIB TIPO AKTIVINO RECEPTORIAUS AKTYVINIMUI, įskaitant (bet neapsiribojant):

A tipo aktiviną neutralizuojančius antikūnus

konkurencinius IIB tipo aktivino receptorius, kaip antai:

-  aktivino receptorių spąstus (pvz., ACE-031)

IIB tipo antiaktivino receptoriaus antikūnus (pvz., bimagrumabą)

miostatino inhibitorius, kaip antai:

-   agentus, mažinančius ar stabdančius miostatino raišką

-   miostatiną surišančius baltymus (pvz., folistatiną, miostatino propeptidą)

-   miostatiną neutralizuojančius antikūnus (pvz., domagrozumabą, landogrozumabą, stamulumabą)

4.  MEDŽIAGŲ APYKAITOS MODULIATORIAI

4.1.   AMP aktyvinamos baltymų kinazės (AMPK) aktyvintojai, pvz., AICAR, SR9009; peroksisomų proliferatorių aktyvinamų delta receptorių (PPARd) agonistai, pvz., 2-(2-metil-4-((4- metil-2-(4-trifluorometil)fenil)tiazol-5-il)metiltio)fenoksi) acto rūgštis (GW1516, GW501516);

4.2.  insulinai ir insulino mimetikai;

4.3.  meldonis;

4.4.  trimetazidinas.

S5  DIURETIKAI IR MASKUOJANČIOSIOS MEDŽIAGOS

DRAUDŽIAMI VISAIS ATVEJAIS

(PER VARŽYBAS IR NE VARŽYBŲ METU)

Visos šiai klasei priskiriamos draudžiamosios medžiagos yra specifinės medžiagos.

Draudžiami šie diuretikai ir maskuojančiosios medžiagos, taip pat kitos panašios cheminės struktūros arba panašaus biologinio poveikio medžiagos, įskaitant (bet neapsiribojant):

•  desmopresiną, probenecidą, plazmos tūrio didinimo priemones, pvz., intraveniniu būdu vartojamą albuminą, dekstraną, hidroksietilo krakmolą ir manitolį;

•     acetazolamidą, amiloridą, bumetanidą, kanrenoną, chlortalidoną, etakrino rūgštį, furozemidą, indapamidą, metolazoną, spironolaktoną, tiazidus, pvz. bendroflumetiazidą, chlortiazidą ir hidrochlortiazidą, triamtereną ir vaptanus, pvz. tolvaptaną.

IŠIMTYS taikomos:

•   drospirenonui, pamabromui, į akis vartojamiems karboanhidrazės inhibitoriams (pvz., dorzolamidui ir brinzolamidui);

•  vietiškai vartojamui felipresinui, skirtam dantų nejautrai.

PASTABA

Jei sportininko mėginyje bet kuriuo metu ar, jei taikoma, per varžybas aptinkamas bet koks šių medžiagų, kurių vartojimas ribojamas (pvz., formoterolio, salbutamolio, katino, efedrino, metilefedrino ir pseudoefedrino), kiekis kartu su diuretiku ar kita maskuojančiąja medžiaga, laikoma, kad tai teigiamas testo rezultatas, nebent sportininkas turi patvirtintą Leidimą vartoti gydymui (LVG), išduotą šiai medžiagai, kartu su leidimu vartoti diuretiką ar maskuojančiąją medžiagą.

DRAUDŽIAMIEJI METODAI

DRAUDŽIAMI VISAIS ATVEJAIS

(PER VARŽYBAS IR NE VARŽYBŲ METU)

Visi šiai klasei priskiriami draudžiamieji metodai yra nespecifiniai, išskyrus M2.2 klasei priskiriamus metodus, kurie yra specifiniai metodai.

M1. KRAUJO IR KRAUJO KOMPONENTŲ MANIPULIACIJOS

Draudžiami šie metodai:

1.    bet kokio kiekio ir bet kokios kilmės autologinio, alogeninio (homologinio) ar heterologinio kraujo arba eritrocitų produktų vartojimas ar pakartotinis jų įšvirkštimas į kraujotakos sistemą;

2.     dirbtinis deguonies įsisavinimo, pernašos ar tiekimo didinimas, įskaitant (bet neapsiribojant):

cheminius perfluoro preparatus, efaproksiralį (RSR13) ir modifikuotus hemoglobino produktus, pvz., hemoglobino pagrindu sukurtus kraujo pakaitalus, hemoglobino produktus mikrokapsulėse, išskyrus papildomą įkvepiamą deguonį;

3.  bet kokia manipuliacija fiziniu ar cheminiu būdu į veną švirkščiamu krauju ar kraujo komponentais.

M2. CHEMINĖS IR FIZINĖS MANIPULIACIJOS

Draudžiama:

1.  klastoti ar bandyti apgaule pakeisti per dopingo kontrolę paimtų mėginių vientisumą ir tinkamumą, įskaitant (bet neapsiribojant), mėginio pakeitimą ir (arba) klastojimą, pvz., pridedant proteazių;

2.    atlikti intravenines infuzijas  ir  (arba)  injekcijas,  viršijančias  iš  viso  100  ml  per 12 valandų, išskyrus tuos atvejus, kai jos teisėtai skiriamos gydymo ligoninėje laikotarpiu, atliekant chirurgines procedūras ar klinikinius diagnostinius tyrimus.

M3. GENŲ IR LĄSTELIŲ DOPINGAS

Draudžiami šie metodai, kuriais siekiama pagerinti sportinius rezultatus:

1.   nukleorūgščių ar nukleorūgščių analogų naudojimas, galintis bet kokiu mechanizmu pakeisti genomo sekas ir (arba) pakeisti genų raišką. Tai apima genų redagavimo, genų nutildymo ir genų perkėlimo technologijas, tačiau jomis neapsiriboja;

2.  normalių ar genetiškai modifikuotų ląstelių naudojimas.

S6  STIMULIATORIAI

DRAUDŽIAMI PER VARŽYBAS

Visos šiai klasei priskiriamos draudžiamosios medžiagos yra specifinės medžiagos, išskyrus S6.A klasei priskiriamas medžiagas, kurios yra nespecifinės medžiagos.

Šiame skyriuje nurodytos medžiagos, kuriomis piktnaudžiaujama: kokainas ir metilendioksimetamfetaminas (MDMA / „ekstazis“).

Draudžiami visi stimuliatoriai, įskaitant visus optinius izomerus (pvz., atitinkamai d- ir l-). Stimuliatoriams priskiriama:

A)  NESPECIFINIAI STIMULIATORIAI

Stimuliatorius, kuris neįtrauktas į šio skyriaus sąrašą, yra specifinė medžiaga.

S6  STIMULIATORIAI

B)  SPECIFINIAI STIMULIATORIAI, įskaitant (bet neapsiribojant):

IŠIMTYS taikomos:

klonidinui,

imidazolo dariniams, skirtiems vartoti ant odos, į nosį ar į akis (pvz., brimonidinui, klonazolinui, fenoksazolinui, indanazolinui, nafazolinui, oksimetazolinui, ksilometazolinui) ir stimuliatoriams, įtrauktiems į 2021 m. Stebėsenos programą*.

*  Bupropionas, kofeinas, nikotinas, fenilefrinas, fenilpropanolaminas, pipradrolis ir sinefrinas yra įtraukti į 2021 m. Stebėsenos programą ir nėra laikomi draudžiamosiomis medžiagomis.

** Katinas draudžiamas, kai jo koncentracija šlapime didesnė nei 5 mikrogramai mililitre.

***Efedrinas ir metilefedrinas draudžiami, kai bet kurio jų koncentracija šlapime didesnė nei 10 mikrogramų mililitre.

**** Epinefrinas (adrenalinas) nedraudžiamas, jei vartojamas vietiškai, pvz. į nosį, į akis ar kartu su vietiniais anestetikais.

***** Pseudoefedrinas draudžiamas, kai jo koncentracija šlapime didesnė nei 150 mikrogramų mililitre.

S7  NARKOTIKAI

DRAUDŽIAMI PER VARŽYBAS

Visos šiai klasei priskiriamos draudžiamosios medžiagos yra specifinės medžiagos.

Šiame skyriuje nurodyta medžiaga, kuria piktnaudžiaujama: diamorfinas (heroinas)

Draudžiami šie narkotikai, įskaitant visus optinius izomerus (pvz., atitinkamai d- ir l-).

IŠIMTYS taikomos:

kanabidioliui.

S9  GLIUKOKORTIKOIDAI

DRAUDŽIAMI PER VARŽYBAS

Visos šiai klasei priskiriamos draudžiamosios medžiagos yra specifinės medžiagos.

Visi gliukokortikoidai yra draudžiami, kai vartojami per burną, švirkščiami į veną ar raumenis arba vartojami į tiesiąją žarną, įskaitant (bet neapsiribojant):

P1  BETA BLOKATORIAI

DRAUDŽIAMI VARTOTI TAM TIKROSE SPORTO ŠAKOSE

Visos šiai klasei priskiriamos draudžiamosios medžiagos yra specifinės medžiagos.

Beta  blokatorius  draudžiama  vartoti  tik  per  šių  sporto  šakų  varžybas,  juos  taip  pat draudžiama vartoti ne varžybų metu, kai pažymėta (*):

povandeninio sporto (CMAS) rungtys: kvėpavimo sulaikymas panirus su vienodu svoriu (angl. apnoea) ir su plaukmenimis ar be jų, dinaminis kvėpavimo sulaikymas (angl. dynamic apnoea) plaukiant po vandeniu su plaukmenimis ar be jų, laisvasis panirimas (angl. free immersion), plaukimas po vandeniu „Jump Blue“, povandeninė žūklė, statiškas kvėpavimo sulaikymas (angl. static apnoea), povandeninis šaudymas į taikinius (angl. target shooting) ir kvėpavimo sulaikymas panirus su kintamu svoriu (angl. variable weight apnoea)

*Taip pat draudžiama ne varžybų metu.

Beta blokatoriams priskiriamos šios medžiagos (jomis neapsiribojant):<< Grįžti