EKOSISTEMINIŲ PASLAUGŲ KLASIFIKACIJA PAGAL CICES

SKYRIUS GRUPĖ KLASĖ PAPRASTAS APRAŠYMAS PASLAUGŲ PAVYZDŽIAI NAUDOS IR PRODUKTŲ PAVYZDŽIAI CICES KODAS
Biomasė Sausumos augalai kultivuojami mitybos, medžiagų ar energijos gamybos tikslais Žemės ūkio kultūros (įskaitant grybus, dumblius), auginamos maistui Pasėliai, vaisiai ir kiti kultivuojami augalai žmonių auginami maistui; maistinės kultūros Kviečių pasėliai prieš derliaus nuėmimą Nuimtas derlius; sandėliuojami grūdai; miltai, duona 1.1.1.1
Pluoštai ir kitos medžiagos iš augalų, dumblių, grybų ir bakterijų tiesioginiam naudojimui ar apdorojimui (neskaitant genetinių išteklių) Augalų, grybų, dumblių ar bakteriniai ištekliai, kuriuos mes naudojame kaip medžiagą (pvz. medvilnė) Metinis medžių prieaugis (kurį galima iškirsti) Apdirbta mediena (nukirstos medienos tūris) 1.1.1.2
Augalinės kilmės (įskaitant grybus, dumblius) energetiniai ištekliai Augalų ištekliai, naudojami kaip energijos šaltinis Gluosnių (biokuro gamybai) kiekis prieš derliaus nuėmimą Energijos gamyba 1.1.1.3
Vandens augalai kultivuojami mitybos, medžiagų ar energijos gamybos tikslais Akvakultūra - Augalai ir dumbliai auginami maistui Gėlame ar sūriame vandenyje auginami augalai maistui Numatomas jūros dumblių derlius (in situ) Vitaminų papildai 1.1.2.1
Akvakultūra - Pluoštai ir kitos medžiagos iš augalų, dumblių ir bakterijų tiesioginiam naudojimui ar apdorojimui (neskaitant genetinių išteklių) Gėlame ar sūriame vandenyje auginami augalai ne maistui, naudojami kaip medžiaga Numatomas jūros dumblių derlius (in situ) Jūros dumbliai, naudojami kaip izoliacinė medžiaga 1.1.2.2
Akvakultūra - Augalinės kilmės (įskaitant grybus, dumblius) energetiniai ištekliai Gėlame ar sūriame vandenyje auginami augalai energijos gamybos tikslais Numatomas jūros dumblių derlius (in situ) Jūros dumbliai, naudojami kaip energijos šaltinis 1.1.2.3
Naminiai gyvuliai veisiami mitybos, medžiagų ar energijos gamybos tikslais Naminiai gyvuliai, auginami maistui Naminiai gyvuliai auginami maistui Galvijų metinis prieaugis (skaičiais ar svoriu) Mėsa, kiaušiniai, pienas ir kt. produktai 1.1.3.1
Pluoštai ir kiti produktai gaunami iš naminių gyvulių tiesioginiam naudojimui ar apdorojimui (neskaitant genetinių išteklių) Gyvūninės kilmės ištekliai, naudojami kaip medžiaga (pvz. vilna) Numatomo bandos kailių derliaus kiekis ir kokybė Kailiai 1.1.3.2
Gyvūninės kilmės energetiniai ištekliai (įskaitant mechaninę energiją) Gyvūninės kilmės ištekliai, naudojami energijai gaminti Mėšlo tūris / Gyvūnų, naudojamų fizinio darbo atlikimui, skaičius Kuras maisto gamybai / Transporto priemonės traukimas, plūgo traukimas 1.1.3.3
Vandens gyvūnai veisiami mitybos, medžiagų ar energijos gamybos tikslais Akvakultūra - Gyvūnai, auginami maistui Gėlame ar sūriame vandenyje veisiami gyvūnai maistui Numatomas dvigeldžių derlius Jūros gėrybės (pvz. midijos) 1.1.4.1
Akvakultūra - Pluoštai ir kiti produktai gaunami iš gyvūnų tiesioginiam naudojimui ir apdorojimui (neįskaitant genetinių išteklių) Gėlame ar sūriame vandenyje veisiami gyvūnai ne maistui, naudojami kaip medžiaga Numatomas austrių perlų derlius Perlai, naudojami papuošimui, juvelyrikoje 1.1.4.2
Akvakultūra - Gyvūninės kilmės energetiniai ištekliai (įskaitant mechaninę energiją) Gėlame ar sūriame vandenyje veisiami gyvūnai energijos gamybai Biodujos iš akvakultūros atliekų Energijos gamyba 1.1.4.3
Laukiniai augalai, dumbliai, grybai (sausumos ir vandens) renkami mitybos, medžiagų ar energijos gamybos tikslais Laukiniai augalai (sausumos ir vandens), dumbliai, grybai ir jų produktai, vartojami maistui Maistas iš laukinių augalų Numatomas laukinių uogų ar grybų derlius Uogos (žalios maistui ar uogienių gamybai) 1.1.5.1
Pluoštai ir kiti produktai gaunami iš laukinių augalų tiesioginiam naudojimui ar apdorojimui (neskaitant genetinių išteklių) Medžiagos iš laukinių augalų Numatomas nendrių derlius; numatomas vaistažolių derlius Stogo danga; vaistažolės 1.1.5.2
Laukiniai augalai (sausumos ir vandens), dumbliai, grybai ir jų produktai, naudojami energijos gamybai Laukinių augalų, grybų ir dumblių ištekliai, naudojami energijos gamybai Surinktos/nukirstos medienos tūris Malkos 1.1.5.3
  Laukiniai gyvūnai (sausumos ir vandens) medžiojami ar renkami mitybos, medžiagų ar energijos gamybos tikslais Laukiniai gyvūnai (sausumos ir vandens) ir jų produktai, vartojami maistui Maistas iš laukinių gyvūnų Numatomas menkių populiacijos prieauglis, kurį galima sužvejoti; numatomas elnių populiacijos prieauglis, kurį galima sumedžioti Menkių kepenų aliejus; elniena 1.1.6.1
Pluoštai ir kiti produktai gaunami iš laukinių gyvūnų tiesioginiam naudojimui ar apdorojimui (neskaitant genetinių išteklių) Medžiagos iš laukinių gyvūnų Šiaurės elnių oda; medūzos, naudojamos kolageno gamybai Odiniai produktai; kosmetikos produktai 1.1.6.2
Laukiniai gyvūnai (sausumos ir vandens) ir jų produktai, naudojami energijos gamybai Laukinių gyvūnų ištekliai, naudojami energijos gamybai Iš banginių gaunami taukai, riebalai Kuro šaltinis 1.1.6.3
Genetiniai ištekliai Genetiniai ištekliai iš augalų, dumblių, grybų Sėklos, sporos ir kitos augalų dalys, renkamos populiacijos palaikymui ar įkūrimui Sėklų rinkimas (pardavimui, naujų populiacijų įkūrimui) Sėklos ar sporos, kurias galima rinkti Laukinių augalų sėklos komerciniam pardavimui 1.2.1.1
Aukštesnieji ir žemesnieji augalai (visi organizmai), naudojami naujų veislių išvedimui Laukiniai augalai, grybai ar dumbliai, naudojami veisimui, naujų veislių išvedimui Augalų, dumblių ar grybų rūšys, naudojamos veisimo programose Augalų, dumblių ar grybų rūšys su naujomis savybėmis, kurios leistų padidinti derlių, būtų atsparios ligoms ar kenkėjams ir taip leistų sumažinti išlaidas 1.2.1.2
Pavieniai genai išgauti iš aukštesniųjų ir žemesniųjų augalų naujų biologinių subjektų kūrimui (genetinė modifikacija) Laukinių augalų, grybų ar dumblių genetiniai ištekliai (genai) įvairiam naudojimui Augalų rūšies populiacijos dalis, kurią galimi surinkti genų išgavimui Dirbtinių genetinių produktų kūrimas 1.2.1.3
Genetiniai ištekliai iš gyvūnų Gyvūnų dalys (ląstelės, audiniai, kt.), renkamos populiacijos palaikymui ar įkūrimui Gyvūnai, auginami atnaujinti ar įkurti naują populiaciją Ikrai, lervos ir t.t. akvakultūros ūkiams Sumažėjusios gamybos išlaidos 1.2.2.1
Laukiniai gyvūnai (visi organizmai), naudojami naujų veislių išvedimui Laukiniai gyvūnai, kuriuos galime naudoti veisimui Gyvūnų, naudojimų veisimo programose, populiacijos Gyvūnų rūšys su naujomis savybėmis, kurios leistų padidinti produkciją, būtų atsparios ligoms ar kenkėjams ir taip leistų sumažinti išlaidas 1.2.2.2
Pavieniai genai, išgauti iš gyvūnų, naujų biologinių subjektų kūrimui (genetinė modifikacija) (pvz. vaistų gamyba) Genetinė informacija „saugoma“ laukiniuose gyvūnuose, kurią galime naudoti Tam tikros organizmų rūšies populiacijos dalis, kurią galima surinkti genų išgavimui Naujų mikroorganizmų, pagelbėsiančių farmacinių produktų gamyboje, sukūrimas 1.2.2.3
Vanduo Paviršinis vanduo naudojamas mitybos, medžiagų ar energijos gamybos tikslais Paviršinis vanduo (geriamas) Geriamasis vanduo iš paviršinio vandens šaltinių Vandens, išgauto iš natūralios versmės, tūris ir savybės Geriamasis vanduo viešojoje vandens tiekimo sistemoje 4.2.1.1
Paviršinis vanduo kitoms reikmėms (ne gėrimui) Paviršinis vanduo ne gėrimui, o kitoms reikmėms Vandens, naudojamo vėsinimui ar irigacijai, temperatūra ir tūris Sumažėjusios išlaidos energijai 4.2.1.2
Gėlas vanduo energijos gamybai Hidroenergija Hidraulinis potencialas Hidroenergija 4.2.1.3
Priekrančių ir jūros vanduo energijos gamybai Bangų ar atoslūgių energija Potvynių/atoslūgių greitis Bangų ar atoslūgių energija 4.2.1.4
Gruntinis vanduo naudojamas mitybos, medžiagų ar energijos gamybos tikslais Gruntinis vanduo (geriamas) Geriamasis vanduo iš gruntinio vandens šaltinių Vandeningojo sluoksnio (horizonto) tūris ir savybės Geriamasis vanduo viešojoje vandens tiekimo sistemoje; mineralinis vanduo 4.2.2.1
Gruntinis vanduo kitoms reikmėms (ne gėrimui) Gruntinis vanduo ne gėrimui, o kitoms reikmėms Vandens, naudojamo plovimo, valymo reikmėms, tūris ir savybės Sumažėjusios išlaidos 4.2.2.2
Gruntinis vanduo energijos gamybai Gruntinis vanduo energijos gamybai (geoterminė energija) Karšto vandens ir garų išeiga Sumažėjusios išlaidos energijai 4.2.2.3
Kitos vandens panaudos             4.2.X.X
Kitos aprūpinimo paslaugos                1.3.X.X

 

SKYRIUS GRUPĖ KLASĖ PAPRASTAS APRAŠYMAS PASLAUGŲ PAVYZDŽIAI NAUDOS IR PRODUKTŲ PAVYZDŽIAI CICES KODAS
REGULIAVIMO PASLAUGOS
Biocheminių ar fizinių įnašų į ekosistemas transformavimas Antropogeninės kilmės teršalų ar toksinų biologinis reguliavimas Biologinis valymas naudojant mikroorganizmus, veiklųjį dumblą, augalus ir gyvūnus Atliekų, nuotekų, teršalų skaidymas, biologinis valymas Pramoninių atliekų biologinis valymas, jas šalinant į žemės ūkio paskirties žemę Tvarus atliekų šalinimas 2.1.1.1
Atliekų, teršalų ir nuotekų filtravimas, sugėrimas, sulaikymas ir/ar akumuliacija atliekami mikroorganizmų, dumblių, augalų ir gyvūnų Atliekų, nuotekų, teršalų filtravimas, sugėrimas, sulaikymas ir/ar akumuliacija Dulkių filtravimas, atliekamas miestų medžių Kvėpavimo takų ligų sumažėjimas 2.1.1.2
Antropogeninės kilmės kenksmingų veiksnių reguliavimas Nemalonių kvapų mažinimas Nemalonių kvapų mažinimas Apsauginės augmenijos juostos, filtruojančios kvapus nešančias daleles Nemalonių kvapų iš gyvulių ūkių sumažinimas 2.1.2.1
Triukšmo mažinimas Triukšmo mažinimas Apsauginės augmenijos juostos šalia greitkelių Mažo triukšmo aplinka 2.1.2.2
Vizualinės taršos reguliavimas Vizualinės taršos mažinimas Apsauginės augmenijos juostos šalia industrinės infrastruktūros Estetinis vaizdas 2.1.2.3
Fizinių, cheminių ir biologinių sąlygų reguliavimas Bazinių srautų ir ekstremalių įvykių reguliavimas Masės stabilizavimas (solidifikacija) ir erozijos prevencija Dirvožemio erozijos kontrolė ir prevencija Augalų dangos pajėgumas sumažinti ar užkirsti kelią dirvos erozijai Žalos (ir susijusių išlaidų) sumažėjimas dėl nuosėdų patekimo į vandentakius apribojimo 2.2.1.1
Medžiagų srautų stabilizavimas ir švelninimas Nuošliaužų ir sniego lavinų grėsmių mažinimas Miško dangos pajėgumas sumažinti sniego lavinos dydį/jėgą ar užkirsti jai kelią Sumažintas žmonių aukų skaičius, žala infrastruktūrai 2.2.1.2
Vandens ciklo reguliavimas ir hidrologinio režimo stabilumo palaikymas (įskaitant potvynių kontrolę ir pakrančių apsaugą) Vandens tėkmių reguliavimas, potvynių rizikos mažinimas Augalijos gebėjimas sulaikyti vandenį ir iš lėto jį išleisti Patirtos žalos sušvelninimas dėl sumažėjusios potvynių, audrų apimties ir dažnio 2.2.1.3
Apsauga nuo vėjų/audrų Apsauga nuo vėjų Apsauginės juostos nuo vėjo Vėjo sukeltos žalos pasėliams dydžio ar dažnumo sumažinimas 2.2.1.4
Apsauga nuo ugnies/gaisrų Apsauga nuo gaisro Ekosistemų gebėjimas sumažinti gaisrų dažnį, plitimą ir dydį (pvz. šlapžemių plotai tarp miškų ar miško priešgaisrinės juostos iš mažai degių medžių rūšių) Gaisro žalos (išlaidų) sumažinimas 2.2.1.5
Gyvenimo ciklo užtikrinimas, buveinių ir genofondo apsauga Augalų apdulkinimas Vaismedžių ir kitų augalų kultūrų apdulkinimas Buveinių vietiniams augalų apdulkintojams užtikrinimas Vaisių derlius 2.2.2.1
Sėklų platinimas Laukinių augalų sėklų platinimas Voverių, įvairių paukščių, kitų gyvūnų atliekamas gilių, kitų sėklų platinimas Medžių regeneracija 2.2.2.2
Gyvenamųjų buveinių suteikimas gyvūnų ir augalų rūšims, gyvenimo ciklo užtikrinimas Laukinių augalų ir gyvūnų buveinių užtikrinimas Svarbios gyvenimo ciklo užtikrinimui (reprodukcijai, jauniklių vedimui) buveinės Tvarios naudingųjų ar ikoniškų rūšių populiacijos, kurios prisideda prie paslaugos teikimo kitoje ekosistemoje 2.2.2.3
Kenkėjų ir ligų kontrolė Kenkėjų kontrolė (įskaitant invazines rūšis) Kenkėjų ir invazinių rūšių kontrolė Buveinės užtikrinimas vietinėms kenkėjus kontroliuojančios rūšims (pvz. boružėms) Kenkėjų žalos žemės ūkio kultūroms sumažinimas 2.2.3.1
     Ligų kontrolė Ligų kontrolė Buveinės užtikrinimas vietinėms ligas kontroliuojančios rūšims Ligų žalos nuimtam derliui (vaisiams, daržovėms) sumažinimas 2.2.3.2
Dirvožemio kokybės reguliavimas Dirvos formavimas, dūlėjimo procesai, dirvos derlingumo palaikymas Dirvožemio formavimo užtikrinimas Neorganinių maistinių medžiagų išlaisvinimas dirbamuose laukuose Dirvožemio kokybės palaikymas, leidžiantis juo naudotis žmonių reikmėms 2.2.4.1
Pirminis skaidymas ir fiksacijos procesai, ir jų poveikis dirvožemio kokybei Organinių medžiagų balanso dirvoje palaikymas Ankštinių augalų atliekama azoto fiksacija Dirvožemio kokybės palaikymas; ankštiniai augalai naudojami didinti/palaikyti azoto kiekiui dirvoje 2.2.4.2
Vandens sąlygų reguliavimas Gėlo vandens telkinių cheminės būklės reguliavimas (biologiniai procesai) Gėlo vandens (cheminės) kokybės palaikymas Apsauginės juostos šalia vandentakių pašalinti maistines medžiagas iš dirbamų laukų nuotekų Sumažėjusios išlaidos ir žala dėl maistinių medžiagų nuotekų iš agrarinių ekosistemų 2.2.5.1
Sūraus vandens telkinių cheminės būklės reguliavimas (biologiniai procesai) Sūraus vandens (cheminės) kokybės palaikymas Žuvų bendruomenės, reguliuojančios koralinių rifų atsparumą eutrofikacijai Koralinių rifų sveikata ir jų nauda žmogui švelninant bangų/audrų žalą 2.2.5.2
Atmosferos sudėties ir sąlygų reguliavimas Atmosferos cheminės sudėties reguliavimas (pvz. globalinio klimato reguliavimas, mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų koncentraciją) Globalinio klimato reguliavimas Anglies dvideginio ir kitų ŠESD sugėrimas šlapžemėse Klimato reguliavimas, leidžiantis sumažinti viešąsias išlaidas, susijusias su apsisaugojimu nuo klimato kaitos grėsmių ir pan. 2.2.6.1
Temperatūros ir santykinės drėgmės reguliavimas (mikro, regioninis klimatas), įskaitant vėdinimą ir transpiraciją Fizinių oro savybių reguliavimas (pvz. vėdinimas, transpiracija) Vėsinimas teikiamas miesto medžių Padidėjęs terminis komfortas miestuose 2.2.6.2
Kitos reguliavimo paslaugos                2.3.X.X

 

SKYRIUS GRUPĖ KLASĖ PAPRASTAS APRAŠYMAS PASLAUGŲ PAVYZDŽIAI NAUDOS IR PRODUKTŲ PAVYZDŽIAI2 CICES KODAS
KULTŪRINĖS PASLAUGOS
Tiesioginės, vietoje, atvirame ore sąveikos su gyvąja gamta, kurios reikalauja individo būvimo natūralioje aplinkoje Fizinė ir patyrimu (pažinimu) paremta sąveika su gyvąja gamta Gyvosios gamtos savybės, įgalinančios veiklas, susijusias su sveikata, rekuperacija ar mėgavimusi (sportas gamtoje, aktyvi rekreacija) – aktyvus naudojimasis Sportas, rekreacija gamtoje – aktyvus ir tiesioginis gyvosios gamtos panaudojimas Ekologinės girios savybės, darančios ją patrauklią žygeiviams; nardymo, plaukimo galimybės Rekreacija, sportas gamtoje; gamta paremta rekreacija; atsipalaidavimas; ekoturizmas 3.1.1.1
Gyvosios gamtos savybės, įgalinančios veiklas, susijusias su sveikata, rekuperacija ar mėgavimusi – pasyvus naudojimas, gamtos stebėjimas Augalų, gyvūnų stebėjimas jų natūralioje aplinkoje; streso mažinimas būvimo gamtoje pagalba Banginiai, paukščiai, ropliai, kiti gyvūnai, kurių stebėjimu gali mėgautis gamtos mylėtojai Rekreacija, sportas gamtoje; gamta paremta rekreacija; atsipalaidavimas; ekoturizmas 3.1.1.2
Intelektinė ir suvokimu paremta sąveika su gyvąja gamta Gyvosios gamtos savybės, leidžiančios vykdyti mokslinius tyrimus ar kaupti tradicines ekologines žinias Gamtos moksliniai tyrimai ir tyrinėjimai Natura 2000 saugomos teritorijos Žinios apie aplinką ir gamtą 3.1.2.1
Gyvosios gamtos savybės, suteikiančios galimybę mokytis/ugdyti Mokymasis/ugdymas gamtoje Vietovė, kurioje galima užsiimti savanoriškomis gamtosaugos veiklomis Gamtotvarkos gebėjimai ar žinios 3.1.2.2
Gyvosios gamtos savybės, kurios yra kultūrinės patirties, kultūrinio paveldo šaltinis Objektai gamtoje, leidžiantys žmonėms identifikuotis su jų kilmės vietos istorija ar kultūra Nemuno kilpos; Labanoro giria; kita Turizmas, tapatybė 3.1.2.3
Gyvosios gamtos savybės, suteikiančios estetinių potyrių Gamtos grožis, estetiniai patyrimai Vaizdingas maršrutas; išskirtinio gamtos grožio vietovė Meninis įkvėpimas 3.1.2.4
Netiesioginės, nuotolinės, sąveikos su gyvąja gamta, kurios nereikalauja individo būvimo natūralioje aplinkoje Dvasiniais, kultūriniais ir kitais patyrimais paremtos sąveikos su gyvąja gamta Gyvosios gamtos elementai, turintys simbolinę reikšmę (kultūrinio ir tautinio identiteto šaltinis) Augalai, gyvūnai ir kt., naudojami kaip nacionaliniai ar kiti simboliai Ąžuolas, gandras lietuvių kultūroje Socialinė sanglauda; kultūrinis simbolis 3.2.1.1
Gyvosios gamtos elementai, turintys religinę, dvasinę reikšmę (dvasinis įkvėpimas, religinis praturtinimas) Objektai gamtoje, turintys didelę dvasinę svarbą žmonėms Garbinamos gyvūnų ir augalų rūšys (pvz. žalčiai) Dvasinė gerovė 3.2.1.2
Gyvosios gamtos elementai, naudojami su gamtos pažinimu susijusioms pramogoms (ne vietoje) Objektai gamtoje, naudojami įkvėpimui filmų gamyboje, knygų rašyme ir pan. Skirtingų medijų kolekcijos, archyvai Dokumentiniai filmai apie gamtą 3.2.1.3
Kitos gyvosios gamtos savybės turinčios ne panaudos vertę Gyvosios gamtos savybės, turinčios egzistavimo vertę Objektai gamtoje, kurie turėtų būti saugomi, dėl jų savaiminės vertės Saugomos laukinės gamtos teritorijos Psichinė/moralinė gerovė 3.2.2.1
Gyvosios gamtos savybės, turinčios palikimo vertę, opciją Objektai gamtoje, kuriais norime, kad ateities kartos galėtų naudoti ar mėgautis Nykstančios rūšys ar buveinės Moralinė gerovė 3.2.2.2
Kitos kultūrinės paslaugos                3.3.X.X
Bendroji tarptautinė ekosisteminių paslaugų klasifikacija, versija 5.1

<< Grįžti