Gyventojų registro civilinės būklės aktų įrašų rūšių klasifikatorius

cbt kodas cbt aprasymas cbt cbt kodas
PVP Pakeistas vardas, pavardė PPIR
VPI Vardo, pavardės ištaisymas PPIR
IR Santuokos nutraukimo įrašo sudarymas SNTN
IU Santuokos nutraukimas sudarytas užsienyje SNTN
GIMI Gimimo įrašas NULL
TSS Teismo sprendimas DATP
SNTS Santuokos sudarymo įrašas NULL
SNTN Santuokos nutraukimo įrašas NULL
SSI Santuokos sudarymo įrašo Nr. DATP
MPR Motinos pareiškimas DATP
TPR Bendras tėvų prašymas tėvystei pripažinti DATP
TVP Tėvystės pripažinimas PPIR
MN Mirties įrašas nežinomam asmeniui MIRT
IARCH Archyvinis santuokos nutraukimo įrašas SNTN
GML Gimimo liudijimas DATP
ASD Asmens dokumentas DATP
IPP Pakeitimas - papildymas PPIR
SU Santuoka sudaryta užsienyje SNTS
GA Gimimo įrašo atkūrimas GIMI
GP Gimimo įrašas pamestam kūdikiui GIMI
MAK Asmens atpažinimas, pakeitimas PPIR
MARCH Archyvinis mirties įrašas MIRT
TEVN Tėvystės nustatymo įrašas NULL
SR Santuokos įrašo sudarymas SNTS
GN Gimimo įrašas nežinomam kūdikiui GIMI
IA Santuokos nutraukimo įrašo atkūrimas SNTN
GARCH Archyvinis gimimo įrašas GIMI
SARCH Archyvinis santuokos įrašas SNTS
MA Mirties įrašo atkūrimas MIRT
MU Mirties įrašas užsienyje mirusiam asmeniui MIRT
GR Gimimo įrašo sudarymas GIMI
GU Gimimo įrašas užsienyje gimusiam kūdikiui GIMI
IVAI Įvaikinimo įrašas NULL
AKEI Asmenvardžio keitimo įrašas NULL
PPIR Papildymo, pakeitimo įrašas NULL
DATP Duomenų apie tėvus pagrindas NULL
ASD Asmenvardžių suvienodinimas su dokumentu PPIR
VPT Vardo, pavardės, tautybės pakeitimas PPIR
IVK Įvaikinimas PPIR
SA Santuokos įrašo atkūrimas SNTS
MIRT Mirties įrašas NULL
TSP Teismo nutartis DATP
VTR Vaikų teisių apsaugos institucijos raštas DATP
MTP Motinystės pripažinimas PPIR
MAP Asmens panaikinimas PPIR
SB Santuoka sudaryta bažnyčioje SNTS
MR Mirties įrašo sudarymas MIRT
GD Gimimo įrašas nostrifikuotam dokumentui GIMI


<< Grįžti