DEKLARACIJA DĖL PIRMŲJŲ VERSLO METŲ 2022

Deklaracija pasirašoma ne tam, kad ją pamiršti. Išsaugojam ir stebim.


Mes, žemiau pasirašiusios ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančios institucijos (toliau – priežiūros institucijos), atstovaujamos priežiūros institucijų vadovų,

siekdamos didinti valstybės konkurencingumą, gerinti verslo aplinką ir ūkio subjektų veiklos priežiūros funkcijas, skatinti darbo vietų kūrimą ir išsaugojimą, mažinti administracinę naštą verslui ir gyventojams,

įvertinusios, kad verslą pradedantiems ūkio subjektams reikalinga metodinė pagalba ir konsultacijos ir kad šią pagalbą priežiūros institucijos yra kompetentingos suteikti,

siekdamos padėti ekonominę veiklą pradėjusiam subjektui sėkmingai veikti konkurencingoje aplinkoje,

pažymėdamos, kad svarbiausias priežiūros uždavinys yra užtikrinti, kad būtų laikomasi teisės aktų reikalavimų, o baudos ir kitos sankcijos šiuo atveju tik viena iš priemonių, o ne tikslas,

suprasdamos, kad baudimas nėra tinkamiausia priemonė veiklą pradėjusiems verslininkams, ypač smulkiesiems,


įsipareigojame:

Suprasdamos, kad teisės aktai suteikia priežiūros institucijai teisę taikyti poveikio priemones ir šia deklaracija neapribodami priežiūros institucijos diskrecijos jas taikyti, kartu įsipareigojame pirmuosius metus veiklą vykdantiems ūkio subjektams poveikio priemones taikyti tik išimtinais atvejais, kaip paskutinę priemonę, visuomet iš anksto įvertinusios, ar teisės aktų reikalavimų laikymasis negali būti užtikrintas kitais būdais (pavyzdžiui, taikant nurodymus, konsultuojant), ir tik tuomet, kai jos yra būtinos ir neišvengiamos, siekiant užkirsti kelią žalos visuomenei, kitų asmenų interesams ar aplinkai atsiradimui, kai ši žala ar pavojus labai reikšmingi.

Deklaraciją pasirašė:

 

 1. Aplinkos apsaugos agentūra

 2. Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai (Marijampolės, Utenos, Alytaus, Panevėžio, Šiaulių, Klaipėdos, Kauno, Vilniaus)

 3. Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

 4. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

 5. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

 6. Valstybinė miškų tarnyba

 7. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

 8. Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos

 9. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija

 10. Valstybinė kalbos inspekcija

 11. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba

 12. Lietuvos radijo ir televizijos komisija

 13. Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

 14. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

 15. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 16. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras

 17. Sveikatos apsaugos ministerija ir visuomenės sveikatos centrai apskrityse

 18. Lietuvos prabavimo rūmai

 19. Lietuvos metrologijos inspekcija

 20. Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

 21. Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos

 22. Valstybės įmonė Lietuvos prabavimo rūmai

 23. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

 24. Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

 25. Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

 26. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

 27. Valstybinė metrologijos tarnyba

 28. Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos

 29. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

 30. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

 31. Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos

 32. Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

 33. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

 34. Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 35. Lietuvos saugios laivybos administracija

 36. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

 37. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija

 38. Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 39. Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos

 40. Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos

 41. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

 42. Valstybės tarnybos departamentas

 43. Radiacinės saugos centras

 44. Turto vertinimo priežiūros tarnyba

 45. Civilinės aviacijos administracija

 46. Lietuvos Bankas

 47. Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

48. Va ls tyb in ė va is tų ko ntrolės tar ny ba pr ie Sveikatos apsaugos ministerijos


Rekomendacijos verslo priežiūros institucijoms, kaip įgyvendinti „Deklaraciją dėl pirmųjų verslo metų“:<< Grįžti