2022 spalis, statistika apie įregistruotus  asmenis įmones Lietuvoje

Iš viso: 250,301

Apskritis

Savivaldybės kodas

Savivaldybės pavadinimas

Teisinės formos kodas

Teisinės formos pavadinimas

Įmonių skaičius paskutinio mėn. pirmą dieną

Alytaus apskr.

11

Alytaus m. sav.

320

Akcinė bendrovė

6

Alytaus apskr.

11

Alytaus m. sav.

630

Asociacija

292

Alytaus apskr.

11

Alytaus m. sav.

270

Bendrija

511

Alytaus apskr.

11

Alytaus m. sav.

950

Biudžetinė įstaiga

49

Alytaus apskr.

11

Alytaus m. sav.

230

Daugiabučių namų savininkų bendrija ( bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Alytaus apskr.

11

Alytaus m. sav.

250

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Alytaus apskr.

11

Alytaus m. sav.

240

Gyvenamojo namo statybos bendrija (bendrija pagal LRV 2013-10-02 nutarimą Nr. 892)

0

Alytaus apskr.

11

Alytaus m. sav.

810

Individuali įmonė

501

Alytaus apskr.

11

Alytaus m. sav.

220

Komanditinė ūkinė bendrija

2

Alytaus apskr.

11

Alytaus m. sav.

350

Kooperacijos įmonė

0

Alytaus apskr.

11

Alytaus m. sav.

330

Kooperacijos uždaroji akcinė bendrovė

0

Alytaus apskr.

11

Alytaus m. sav.

710

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

2

Alytaus apskr.

11

Alytaus m. sav.

530

Kredito unija

0

Alytaus apskr.

11

Alytaus m. sav.

640

Labdaros ir paramos fondas

8

Alytaus apskr.

11

Alytaus m. sav.

960

Mažoji bendrija

500

Alytaus apskr.

11

Alytaus m. sav.

650

Politinė partija

1

Alytaus apskr.

11

Alytaus m. sav.

760

Profesinė sąjunga ar susivienijimas

28

Alytaus apskr.

11

Alytaus m. sav.

975

Regiono plėtros taryba

1

Alytaus apskr.

11

Alytaus m. sav.

690

Religinė bendruomenė ar bendrija

1

Alytaus apskr.

11

Alytaus m. sav.

680

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

0

Alytaus apskr.

11

Alytaus m. sav.

130

Savivaldybės įmonė

1

Alytaus apskr.

11

Alytaus m. sav.

260

Sodininkų bendrija

2

Alytaus apskr.

11

Alytaus m. sav.

360

Specialios paskirties akcinė bendrovė

0

Alytaus apskr.

11

Alytaus m. sav.

370

Specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė

0

Alytaus apskr.

11

Alytaus m. sav.

160

Specifinės paskirties savivaldybės valstybinė įmonė

0

Alytaus apskr.

11

Alytaus m. sav.

150

Specifinės paskirties valstybinė įmonė

0

Alytaus apskr.

11

Alytaus m. sav.

730

Šeimyna

0

Alytaus apskr.

11

Alytaus m. sav.

210

Tikroji ūkinė bendrija

1

Alytaus apskr.

11

Alytaus m. sav.

700

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

8

Alytaus apskr.

11

Alytaus m. sav.

310

Uždaroji akcinė bendrovė

1511

Alytaus apskr.

11

Alytaus m. sav.

510

Užsienio įmonės filialas - juridinis asmuo

0

Alytaus apskr.

11

Alytaus m. sav.

520

Užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos atstovybė

1

Alytaus apskr.

11

Alytaus m. sav.

490

Užsienio juridinio asmens ir kitos organizacijos filialas

4

Alytaus apskr.

11

Alytaus m. sav.

580

Valstybės biudžetinė įstaiga

0

Alytaus apskr.

11

Alytaus m. sav.

110

Valstybės įmonė

0

Alytaus apskr.

11

Alytaus m. sav.

930

Valstybinė įmonė

0

Alytaus apskr.

11

Alytaus m. sav.

570

Viešoji įstaiga

180

Alytaus apskr.

11

Alytaus m. sav.

590

Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.)

0

Alytaus apskr.

11

Alytaus m. sav.

591

Visuomeninės organizacijos (asociacijos nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str) filialas

0

Alytaus apskr.

33

Alytaus r. sav.

320

Akcinė bendrovė

0

Alytaus apskr.

33

Alytaus r. sav.

630

Asociacija

140

Alytaus apskr.

33

Alytaus r. sav.

270

Bendrija

22

Alytaus apskr.

33

Alytaus r. sav.

950

Biudžetinė įstaiga

11

Alytaus apskr.

33

Alytaus r. sav.

230

Daugiabučių namų savininkų bendrija ( bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Alytaus apskr.

33

Alytaus r. sav.

250

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Alytaus apskr.

33

Alytaus r. sav.

810

Individuali įmonė

212

Alytaus apskr.

33

Alytaus r. sav.

710

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

3

Alytaus apskr.

33

Alytaus r. sav.

640

Labdaros ir paramos fondas

2

Alytaus apskr.

33

Alytaus r. sav.

960

Mažoji bendrija

328

Alytaus apskr.

33

Alytaus r. sav.

760

Profesinė sąjunga ar susivienijimas

3

Alytaus apskr.

33

Alytaus r. sav.

690

Religinė bendruomenė ar bendrija

1

Alytaus apskr.

33

Alytaus r. sav.

680

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

0

Alytaus apskr.

33

Alytaus r. sav.

130

Savivaldybės įmonė

1

Alytaus apskr.

33

Alytaus r. sav.

260

Sodininkų bendrija

18

Alytaus apskr.

33

Alytaus r. sav.

730

Šeimyna

1

Alytaus apskr.

33

Alytaus r. sav.

700

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

15

Alytaus apskr.

33

Alytaus r. sav.

310

Uždaroji akcinė bendrovė

543

Alytaus apskr.

33

Alytaus r. sav.

490

Užsienio juridinio asmens ir kitos organizacijos filialas

1

Alytaus apskr.

33

Alytaus r. sav.

580

Valstybės biudžetinė įstaiga

0

Alytaus apskr.

33

Alytaus r. sav.

570

Viešoji įstaiga

56

Alytaus apskr.

33

Alytaus r. sav.

590

Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.)

0

Alytaus apskr.

33

Alytaus r. sav.

410

Žemės ūkio bendrovė

11

Alytaus apskr.

15

Druskininkų sav.

320

Akcinė bendrovė

2

Alytaus apskr.

15

Druskininkų sav.

630

Asociacija

129

Alytaus apskr.

15

Druskininkų sav.

631

Asociacijos filialas

0

Alytaus apskr.

15

Druskininkų sav.

270

Bendrija

117

Alytaus apskr.

15

Druskininkų sav.

950

Biudžetinė įstaiga

18

Alytaus apskr.

15

Druskininkų sav.

230

Daugiabučių namų savininkų bendrija ( bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Alytaus apskr.

15

Druskininkų sav.

250

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Alytaus apskr.

15

Druskininkų sav.

240

Gyvenamojo namo statybos bendrija (bendrija pagal LRV 2013-10-02 nutarimą Nr. 892)

0

Alytaus apskr.

15

Druskininkų sav.

810

Individuali įmonė

231

Alytaus apskr.

15

Druskininkų sav.

710

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

1

Alytaus apskr.

15

Druskininkų sav.

530

Kredito unija

0

Alytaus apskr.

15

Druskininkų sav.

640

Labdaros ir paramos fondas

4

Alytaus apskr.

15

Druskininkų sav.

960

Mažoji bendrija

166

Alytaus apskr.

15

Druskininkų sav.

660

Ne pelno įmonė

0

Alytaus apskr.

15

Druskininkų sav.

760

Profesinė sąjunga ar susivienijimas

20

Alytaus apskr.

15

Druskininkų sav.

761

Profesinės sąjungos filialas

0

Alytaus apskr.

15

Druskininkų sav.

690

Religinė bendruomenė ar bendrija

1

Alytaus apskr.

15

Druskininkų sav.

680

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

0

Alytaus apskr.

15

Druskininkų sav.

130

Savivaldybės įmonė

0

Alytaus apskr.

15

Druskininkų sav.

260

Sodininkų bendrija

8

Alytaus apskr.

15

Druskininkų sav.

360

Specialios paskirties akcinė bendrovė

0

Alytaus apskr.

15

Druskininkų sav.

370

Specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė

0

Alytaus apskr.

15

Druskininkų sav.

160

Specifinės paskirties savivaldybės valstybinė įmonė

0

Alytaus apskr.

15

Druskininkų sav.

150

Specifinės paskirties valstybinė įmonė

0

Alytaus apskr.

15

Druskininkų sav.

600

Šaulių sąjunga

0

Alytaus apskr.

15

Druskininkų sav.

210

Tikroji ūkinė bendrija

1

Alytaus apskr.

15

Druskininkų sav.

700

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

5

Alytaus apskr.

15

Druskininkų sav.

310

Uždaroji akcinė bendrovė

558

Alytaus apskr.

15

Druskininkų sav.

490

Užsienio juridinio asmens ir kitos organizacijos filialas

1

Alytaus apskr.

15

Druskininkų sav.

580

Valstybės biudžetinė įstaiga

0

Alytaus apskr.

15

Druskininkų sav.

110

Valstybės įmonė

0

Alytaus apskr.

15

Druskininkų sav.

111

Valstybės įmonės filialas

0

Alytaus apskr.

15

Druskininkų sav.

120

Valstybinė akcinė įmonė

0

Alytaus apskr.

15

Druskininkų sav.

930

Valstybinė įmonė

0

Alytaus apskr.

15

Druskininkų sav.

570

Viešoji įstaiga

70

Alytaus apskr.

15

Druskininkų sav.

590

Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.)

0

Alytaus apskr.

15

Druskininkų sav.

591

Visuomeninės organizacijos (asociacijos nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str) filialas

0

Alytaus apskr.

15

Druskininkų sav.

410

Žemės ūkio bendrovė

2

Alytaus apskr.

59

Lazdijų r. sav.

630

Asociacija

132

Alytaus apskr.

59

Lazdijų r. sav.

270

Bendrija

23

Alytaus apskr.

59

Lazdijų r. sav.

950

Biudžetinė įstaiga

16

Alytaus apskr.

59

Lazdijų r. sav.

230

Daugiabučių namų savininkų bendrija ( bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Alytaus apskr.

59

Lazdijų r. sav.

250

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Alytaus apskr.

59

Lazdijų r. sav.

810

Individuali įmonė

143

Alytaus apskr.

59

Lazdijų r. sav.

710

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

4

Alytaus apskr.

59

Lazdijų r. sav.

640

Labdaros ir paramos fondas

1

Alytaus apskr.

59

Lazdijų r. sav.

960

Mažoji bendrija

140

Alytaus apskr.

59

Lazdijų r. sav.

760

Profesinė sąjunga ar susivienijimas

9

Alytaus apskr.

59

Lazdijų r. sav.

690

Religinė bendruomenė ar bendrija

2

Alytaus apskr.

59

Lazdijų r. sav.

680

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

0

Alytaus apskr.

59

Lazdijų r. sav.

130

Savivaldybės įmonė

0

Alytaus apskr.

59

Lazdijų r. sav.

260

Sodininkų bendrija

5

Alytaus apskr.

59

Lazdijų r. sav.

360

Specialios paskirties akcinė bendrovė

0

Alytaus apskr.

59

Lazdijų r. sav.

370

Specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė

0

Alytaus apskr.

59

Lazdijų r. sav.

160

Specifinės paskirties savivaldybės valstybinė įmonė

0

Alytaus apskr.

59

Lazdijų r. sav.

700

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

14

Alytaus apskr.

59

Lazdijų r. sav.

310

Uždaroji akcinė bendrovė

219

Alytaus apskr.

59

Lazdijų r. sav.

510

Užsienio įmonės filialas - juridinis asmuo

0

Alytaus apskr.

59

Lazdijų r. sav.

580

Valstybės biudžetinė įstaiga

0

Alytaus apskr.

59

Lazdijų r. sav.

110

Valstybės įmonė

0

Alytaus apskr.

59

Lazdijų r. sav.

120

Valstybinė akcinė įmonė

0

Alytaus apskr.

59

Lazdijų r. sav.

930

Valstybinė įmonė

0

Alytaus apskr.

59

Lazdijų r. sav.

570

Viešoji įstaiga

37

Alytaus apskr.

59

Lazdijų r. sav.

590

Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.)

0

Alytaus apskr.

59

Lazdijų r. sav.

410

Žemės ūkio bendrovė

3

Alytaus apskr.

38

Varėnos r. sav.

320

Akcinė bendrovė

0

Alytaus apskr.

38

Varėnos r. sav.

630

Asociacija

171

Alytaus apskr.

38

Varėnos r. sav.

270

Bendrija

72

Alytaus apskr.

38

Varėnos r. sav.

950

Biudžetinė įstaiga

27

Alytaus apskr.

38

Varėnos r. sav.

230

Daugiabučių namų savininkų bendrija ( bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Alytaus apskr.

38

Varėnos r. sav.

250

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Alytaus apskr.

38

Varėnos r. sav.

810

Individuali įmonė

160

Alytaus apskr.

38

Varėnos r. sav.

710

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

3

Alytaus apskr.

38

Varėnos r. sav.

530

Kredito unija

0

Alytaus apskr.

38

Varėnos r. sav.

640

Labdaros ir paramos fondas

6

Alytaus apskr.

38

Varėnos r. sav.

960

Mažoji bendrija

177

Alytaus apskr.

38

Varėnos r. sav.

760

Profesinė sąjunga ar susivienijimas

10

Alytaus apskr.

38

Varėnos r. sav.

680

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

0

Alytaus apskr.

38

Varėnos r. sav.

130

Savivaldybės įmonė

0

Alytaus apskr.

38

Varėnos r. sav.

260

Sodininkų bendrija

10

Alytaus apskr.

38

Varėnos r. sav.

370

Specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė

0

Alytaus apskr.

38

Varėnos r. sav.

160

Specifinės paskirties savivaldybės valstybinė įmonė

0

Alytaus apskr.

38

Varėnos r. sav.

700

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

15

Alytaus apskr.

38

Varėnos r. sav.

310

Uždaroji akcinė bendrovė

307

Alytaus apskr.

38

Varėnos r. sav.

510

Užsienio įmonės filialas - juridinis asmuo

0

Alytaus apskr.

38

Varėnos r. sav.

520

Užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos atstovybė

2

Alytaus apskr.

38

Varėnos r. sav.

580

Valstybės biudžetinė įstaiga

0

Alytaus apskr.

38

Varėnos r. sav.

110

Valstybės įmonė

0

Alytaus apskr.

38

Varėnos r. sav.

570

Viešoji įstaiga

56

Alytaus apskr.

38

Varėnos r. sav.

590

Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.)

0

Alytaus apskr.

38

Varėnos r. sav.

410

Žemės ūkio bendrovė

10

Kauno apskr.

12

Birštono sav.

320

Akcinė bendrovė

1

Kauno apskr.

12

Birštono sav.

630

Asociacija

47

Kauno apskr.

12

Birštono sav.

270

Bendrija

15

Kauno apskr.

12

Birštono sav.

950

Biudžetinė įstaiga

13

Kauno apskr.

12

Birštono sav.

230

Daugiabučių namų savininkų bendrija ( bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Kauno apskr.

12

Birštono sav.

250

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Kauno apskr.

12

Birštono sav.

240

Gyvenamojo namo statybos bendrija (bendrija pagal LRV 2013-10-02 nutarimą Nr. 892)

0

Kauno apskr.

12

Birštono sav.

810

Individuali įmonė

47

Kauno apskr.

12

Birštono sav.

710

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

2

Kauno apskr.

12

Birštono sav.

640

Labdaros ir paramos fondas

2

Kauno apskr.

12

Birštono sav.

960

Mažoji bendrija

65

Kauno apskr.

12

Birštono sav.

920

Ne pelno organizacija

0

Kauno apskr.

12

Birštono sav.

760

Profesinė sąjunga ar susivienijimas

4

Kauno apskr.

12

Birštono sav.

680

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

0

Kauno apskr.

12

Birštono sav.

260

Sodininkų bendrija

2

Kauno apskr.

12

Birštono sav.

370

Specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė

0

Kauno apskr.

12

Birštono sav.

210

Tikroji ūkinė bendrija

0

Kauno apskr.

12

Birštono sav.

700

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

2

Kauno apskr.

12

Birštono sav.

310

Uždaroji akcinė bendrovė

93

Kauno apskr.

12

Birštono sav.

520

Užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos atstovybė

1

Kauno apskr.

12

Birštono sav.

490

Užsienio juridinio asmens ir kitos organizacijos filialas

1

Kauno apskr.

12

Birštono sav.

580

Valstybės biudžetinė įstaiga

0

Kauno apskr.

12

Birštono sav.

930

Valstybinė įmonė

0

Kauno apskr.

12

Birštono sav.

570

Viešoji įstaiga

22

Kauno apskr.

12

Birštono sav.

590

Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.)

0

Kauno apskr.

12

Birštono sav.

410

Žemės ūkio bendrovė

1

Kauno apskr.

46

Jonavos r. sav.

320

Akcinė bendrovė

2

Kauno apskr.

46

Jonavos r. sav.

630

Asociacija

216

Kauno apskr.

46

Jonavos r. sav.

270

Bendrija

68

Kauno apskr.

46

Jonavos r. sav.

950

Biudžetinė įstaiga

36

Kauno apskr.

46

Jonavos r. sav.

230

Daugiabučių namų savininkų bendrija ( bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Kauno apskr.

46

Jonavos r. sav.

250

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Kauno apskr.

46

Jonavos r. sav.

810

Individuali įmonė

278

Kauno apskr.

46

Jonavos r. sav.

220

Komanditinė ūkinė bendrija

1

Kauno apskr.

46

Jonavos r. sav.

350

Kooperacijos įmonė

0

Kauno apskr.

46

Jonavos r. sav.

710

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

11

Kauno apskr.

46

Jonavos r. sav.

530

Kredito unija

0

Kauno apskr.

46

Jonavos r. sav.

640

Labdaros ir paramos fondas

20

Kauno apskr.

46

Jonavos r. sav.

960

Mažoji bendrija

358

Kauno apskr.

46

Jonavos r. sav.

920

Ne pelno organizacija

0

Kauno apskr.

46

Jonavos r. sav.

650

Politinė partija

0

Kauno apskr.

46

Jonavos r. sav.

760

Profesinė sąjunga ar susivienijimas

22

Kauno apskr.

46

Jonavos r. sav.

690

Religinė bendruomenė ar bendrija

3

Kauno apskr.

46

Jonavos r. sav.

680

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

0

Kauno apskr.

46

Jonavos r. sav.

260

Sodininkų bendrija

43

Kauno apskr.

46

Jonavos r. sav.

360

Specialios paskirties akcinė bendrovė

0

Kauno apskr.

46

Jonavos r. sav.

370

Specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė

0

Kauno apskr.

46

Jonavos r. sav.

730

Šeimyna

2

Kauno apskr.

46

Jonavos r. sav.

210

Tikroji ūkinė bendrija

0

Kauno apskr.

46

Jonavos r. sav.

700

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

16

Kauno apskr.

46

Jonavos r. sav.

310

Uždaroji akcinė bendrovė

860

Kauno apskr.

46

Jonavos r. sav.

520

Užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos atstovybė

4

Kauno apskr.

46

Jonavos r. sav.

490

Užsienio juridinio asmens ir kitos organizacijos filialas

2

Kauno apskr.

46

Jonavos r. sav.

580

Valstybės biudžetinė įstaiga

0

Kauno apskr.

46

Jonavos r. sav.

110

Valstybės įmonė

0

Kauno apskr.

46

Jonavos r. sav.

120

Valstybinė akcinė įmonė

0

Kauno apskr.

46

Jonavos r. sav.

930

Valstybinė įmonė

0

Kauno apskr.

46

Jonavos r. sav.

570

Viešoji įstaiga

86

Kauno apskr.

46

Jonavos r. sav.

590

Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.)

0

Kauno apskr.

46

Jonavos r. sav.

410

Žemės ūkio bendrovė

22

Kauno apskr.

49

Kaišiadorių r. sav.

320

Akcinė bendrovė

1

Kauno apskr.

49

Kaišiadorių r. sav.

630

Asociacija

174

Kauno apskr.

49

Kaišiadorių r. sav.

270

Bendrija

22

Kauno apskr.

49

Kaišiadorių r. sav.

950

Biudžetinė įstaiga

39

Kauno apskr.

49

Kaišiadorių r. sav.

230

Daugiabučių namų savininkų bendrija ( bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Kauno apskr.

49

Kaišiadorių r. sav.

250

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Kauno apskr.

49

Kaišiadorių r. sav.

810

Individuali įmonė

202

Kauno apskr.

49

Kaišiadorių r. sav.

220

Komanditinė ūkinė bendrija

0

Kauno apskr.

49

Kaišiadorių r. sav.

710

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

11

Kauno apskr.

49

Kaišiadorių r. sav.

530

Kredito unija

0

Kauno apskr.

49

Kaišiadorių r. sav.

640

Labdaros ir paramos fondas

8

Kauno apskr.

49

Kaišiadorių r. sav.

960

Mažoji bendrija

312

Kauno apskr.

49

Kaišiadorių r. sav.

660

Ne pelno įmonė

0

Kauno apskr.

49

Kaišiadorių r. sav.

760

Profesinė sąjunga ar susivienijimas

15

Kauno apskr.

49

Kaišiadorių r. sav.

690

Religinė bendruomenė ar bendrija

2

Kauno apskr.

49

Kaišiadorių r. sav.

680

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

0

Kauno apskr.

49

Kaišiadorių r. sav.

130

Savivaldybės įmonė

1

Kauno apskr.

49

Kaišiadorių r. sav.

260

Sodininkų bendrija

13

Kauno apskr.

49

Kaišiadorių r. sav.

370

Specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė

0

Kauno apskr.

49

Kaišiadorių r. sav.

150

Specifinės paskirties valstybinė įmonė

0

Kauno apskr.

49

Kaišiadorių r. sav.

210

Tikroji ūkinė bendrija

2

Kauno apskr.

49

Kaišiadorių r. sav.

700

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

21

Kauno apskr.

49

Kaišiadorių r. sav.

310

Uždaroji akcinė bendrovė

524

Kauno apskr.

49

Kaišiadorių r. sav.

510

Užsienio įmonės filialas - juridinis asmuo

0

Kauno apskr.

49

Kaišiadorių r. sav.

520

Užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos atstovybė

3

Kauno apskr.

49

Kaišiadorių r. sav.

580

Valstybės biudžetinė įstaiga

0

Kauno apskr.

49

Kaišiadorių r. sav.

110

Valstybės įmonė

0

Kauno apskr.

49

Kaišiadorių r. sav.

930

Valstybinė įmonė

0

Kauno apskr.

49

Kaišiadorių r. sav.

570

Viešoji įstaiga

49

Kauno apskr.

49

Kaišiadorių r. sav.

590

Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.)

0

Kauno apskr.

49

Kaišiadorių r. sav.

591

Visuomeninės organizacijos (asociacijos nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str) filialas

0

Kauno apskr.

49

Kaišiadorių r. sav.

410

Žemės ūkio bendrovė

7

Kauno apskr.

19

Kauno m. sav.

840

Advokatų profesinė bendrija

27

Kauno apskr.

19

Kauno m. sav.

320

Akcinė bendrovė

43

Kauno apskr.

19

Kauno m. sav.

630

Asociacija

1604

Kauno apskr.

19

Kauno m. sav.

270

Bendrija

1168

Kauno apskr.

19

Kauno m. sav.

950

Biudžetinė įstaiga

205

Kauno apskr.

19

Kauno m. sav.

230

Daugiabučių namų savininkų bendrija ( bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Kauno apskr.

19

Kauno m. sav.

850

Europos ekonominių interesų grupė

1

Kauno apskr.

19

Kauno m. sav.

250

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Kauno apskr.

19

Kauno m. sav.

240

Gyvenamojo namo statybos bendrija (bendrija pagal LRV 2013-10-02 nutarimą Nr. 892)

0

Kauno apskr.

19

Kauno m. sav.

810

Individuali įmonė

3990

Kauno apskr.

19

Kauno m. sav.

820

Juridinio asmens įsteigta individuali įmonė

0

Kauno apskr.

19

Kauno m. sav.

220

Komanditinė ūkinė bendrija

5

Kauno apskr.

19

Kauno m. sav.

710

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

17

Kauno apskr.

19

Kauno m. sav.

530

Kredito unija

0

Kauno apskr.

19

Kauno m. sav.

640

Labdaros ir paramos fondas

198

Kauno apskr.

19

Kauno m. sav.

641

Labdaros ir paramos fondo filialas

0

Kauno apskr.

19

Kauno m. sav.

960

Mažoji bendrija

5932

Kauno apskr.

19

Kauno m. sav.

660

Ne pelno įmonė

0

Kauno apskr.

19

Kauno m. sav.

920

Ne pelno organizacija

0

Kauno apskr.

19

Kauno m. sav.

430

Nuolatinė komercinio arbitražo institucija

3

Kauno apskr.

19

Kauno m. sav.

650

Politinė partija

5

Kauno apskr.

19

Kauno m. sav.

620

Prekybos, pramonės ir amatų rūmai

1

Kauno apskr.

19

Kauno m. sav.

760

Profesinė sąjunga ar susivienijimas

192

Kauno apskr.

19

Kauno m. sav.

975

Regiono plėtros taryba

1

Kauno apskr.

19

Kauno m. sav.

690

Religinė bendruomenė ar bendrija

30

Kauno apskr.

19

Kauno m. sav.

680

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

0

Kauno apskr.

19

Kauno m. sav.

130

Savivaldybės įmonė

2

Kauno apskr.

19

Kauno m. sav.

140

Savivaldybės valstybinė akcinė įmonė

0

Kauno apskr.

19

Kauno m. sav.

260

Sodininkų bendrija

39

Kauno apskr.

19

Kauno m. sav.

360

Specialios paskirties akcinė bendrovė

0

Kauno apskr.

19

Kauno m. sav.

370

Specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė

0

Kauno apskr.

19

Kauno m. sav.

160

Specifinės paskirties savivaldybės valstybinė įmonė

0

Kauno apskr.

19

Kauno m. sav.

150

Specifinės paskirties valstybinė įmonė

0

Kauno apskr.

19

Kauno m. sav.

600

Šaulių sąjunga

0

Kauno apskr.

19

Kauno m. sav.

730

Šeimyna

3

Kauno apskr.

19

Kauno m. sav.

210

Tikroji ūkinė bendrija

17

Kauno apskr.

19

Kauno m. sav.

700

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

73

Kauno apskr.

19

Kauno m. sav.

310

Uždaroji akcinė bendrovė

16798

Kauno apskr.

19

Kauno m. sav.

510

Užsienio įmonės filialas - juridinis asmuo

0

Kauno apskr.

19

Kauno m. sav.

520

Užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos atstovybė

113

Kauno apskr.

19

Kauno m. sav.

490

Užsienio juridinio asmens ir kitos organizacijos filialas

59

Kauno apskr.

19

Kauno m. sav.

580

Valstybės biudžetinė įstaiga

0

Kauno apskr.

19

Kauno m. sav.

110

Valstybės įmonė

1

Kauno apskr.

19

Kauno m. sav.

120

Valstybinė akcinė įmonė

0

Kauno apskr.

19

Kauno m. sav.

930

Valstybinė įmonė

0

Kauno apskr.

19

Kauno m. sav.

570

Viešoji įstaiga

1467

Kauno apskr.

19

Kauno m. sav.

590

Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.)

0

Kauno apskr.

19

Kauno m. sav.

591

Visuomeninės organizacijos (asociacijos nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str) filialas

0

Kauno apskr.

19

Kauno m. sav.

410

Žemės ūkio bendrovė

7

Kauno apskr.

52

Kauno r. sav.

320

Akcinė bendrovė

3

Kauno apskr.

52

Kauno r. sav.

630

Asociacija

367

Kauno apskr.

52

Kauno r. sav.

940

Bendras valdymo ir pranešimų centras

0

Kauno apskr.

52

Kauno r. sav.

270

Bendrija

235

Kauno apskr.

52

Kauno r. sav.

950

Biudžetinė įstaiga

65

Kauno apskr.

52

Kauno r. sav.

230

Daugiabučių namų savininkų bendrija ( bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Kauno apskr.

52

Kauno r. sav.

250

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Kauno apskr.

52

Kauno r. sav.

240

Gyvenamojo namo statybos bendrija (bendrija pagal LRV 2013-10-02 nutarimą Nr. 892)

0

Kauno apskr.

52

Kauno r. sav.

810

Individuali įmonė

787

Kauno apskr.

52

Kauno r. sav.

820

Juridinio asmens įsteigta individuali įmonė

0

Kauno apskr.

52

Kauno r. sav.

220

Komanditinė ūkinė bendrija

2

Kauno apskr.

52

Kauno r. sav.

710

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

16

Kauno apskr.

52

Kauno r. sav.

530

Kredito unija

0

Kauno apskr.

52

Kauno r. sav.

640

Labdaros ir paramos fondas

44

Kauno apskr.

52

Kauno r. sav.

960

Mažoji bendrija

1843

Kauno apskr.

52

Kauno r. sav.

760

Profesinė sąjunga ar susivienijimas

18

Kauno apskr.

52

Kauno r. sav.

690

Religinė bendruomenė ar bendrija

4

Kauno apskr.

52

Kauno r. sav.

680

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

0

Kauno apskr.

52

Kauno r. sav.

130

Savivaldybės įmonė

0

Kauno apskr.

52

Kauno r. sav.

260

Sodininkų bendrija

166

Kauno apskr.

52

Kauno r. sav.

150

Specifinės paskirties valstybinė įmonė

0

Kauno apskr.

52

Kauno r. sav.

730

Šeimyna

2

Kauno apskr.

52

Kauno r. sav.

210

Tikroji ūkinė bendrija

1

Kauno apskr.

52

Kauno r. sav.

700

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

24

Kauno apskr.

52

Kauno r. sav.

310

Uždaroji akcinė bendrovė

3560

Kauno apskr.

52

Kauno r. sav.

311

Uždarosios akcinės bendrovės filialas

0

Kauno apskr.

52

Kauno r. sav.

510

Užsienio įmonės filialas - juridinis asmuo

0

Kauno apskr.

52

Kauno r. sav.

520

Užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos atstovybė

4

Kauno apskr.

52

Kauno r. sav.

490

Užsienio juridinio asmens ir kitos organizacijos filialas

2

Kauno apskr.

52

Kauno r. sav.

580

Valstybės biudžetinė įstaiga

0

Kauno apskr.

52

Kauno r. sav.

110

Valstybės įmonė

0

Kauno apskr.

52

Kauno r. sav.

120

Valstybinė akcinė įmonė

0

Kauno apskr.

52

Kauno r. sav.

930

Valstybinė įmonė

0

Kauno apskr.

52

Kauno r. sav.

570

Viešoji įstaiga

316

Kauno apskr.

52

Kauno r. sav.

590

Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.)

0

Kauno apskr.

52

Kauno r. sav.

410

Žemės ūkio bendrovė

28

Kauno apskr.

53

Kėdainių r. sav.

320

Akcinė bendrovė

6

Kauno apskr.

53

Kėdainių r. sav.

630

Asociacija

301

Kauno apskr.

53

Kėdainių r. sav.

270

Bendrija

244

Kauno apskr.

53

Kėdainių r. sav.

950

Biudžetinė įstaiga

46

Kauno apskr.

53

Kėdainių r. sav.

230

Daugiabučių namų savininkų bendrija ( bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Kauno apskr.

53

Kėdainių r. sav.

250

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Kauno apskr.

53

Kėdainių r. sav.

810

Individuali įmonė

354

Kauno apskr.

53

Kėdainių r. sav.

220

Komanditinė ūkinė bendrija

0

Kauno apskr.

53

Kėdainių r. sav.

710

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

17

Kauno apskr.

53

Kėdainių r. sav.

530

Kredito unija

0

Kauno apskr.

53

Kėdainių r. sav.

640

Labdaros ir paramos fondas

17

Kauno apskr.

53

Kėdainių r. sav.

960

Mažoji bendrija

381

Kauno apskr.

53

Kėdainių r. sav.

660

Ne pelno įmonė

0

Kauno apskr.

53

Kėdainių r. sav.

920

Ne pelno organizacija

0

Kauno apskr.

53

Kėdainių r. sav.

760

Profesinė sąjunga ar susivienijimas

17

Kauno apskr.

53

Kėdainių r. sav.

690

Religinė bendruomenė ar bendrija

7

Kauno apskr.

53

Kėdainių r. sav.

680

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

0

Kauno apskr.

53

Kėdainių r. sav.

260

Sodininkų bendrija

27

Kauno apskr.

53

Kėdainių r. sav.

360

Specialios paskirties akcinė bendrovė

0

Kauno apskr.

53

Kėdainių r. sav.

370

Specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė

0

Kauno apskr.

53

Kėdainių r. sav.

730

Šeimyna

2

Kauno apskr.

53

Kėdainių r. sav.

210

Tikroji ūkinė bendrija

1

Kauno apskr.

53

Kėdainių r. sav.

700

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

22

Kauno apskr.

53

Kėdainių r. sav.

310

Uždaroji akcinė bendrovė

730

Kauno apskr.

53

Kėdainių r. sav.

490

Užsienio juridinio asmens ir kitos organizacijos filialas

1

Kauno apskr.

53

Kėdainių r. sav.

580

Valstybės biudžetinė įstaiga

0

Kauno apskr.

53

Kėdainių r. sav.

110

Valstybės įmonė

0

Kauno apskr.

53

Kėdainių r. sav.

120

Valstybinė akcinė įmonė

0

Kauno apskr.

53

Kėdainių r. sav.

930

Valstybinė įmonė

0

Kauno apskr.

53

Kėdainių r. sav.

570

Viešoji įstaiga

74

Kauno apskr.

53

Kėdainių r. sav.

590

Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.)

0

Kauno apskr.

53

Kėdainių r. sav.

591

Visuomeninės organizacijos (asociacijos nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str) filialas

0

Kauno apskr.

53

Kėdainių r. sav.

410

Žemės ūkio bendrovė

25

Kauno apskr.

69

Prienų r. sav.

320

Akcinė bendrovė

2

Kauno apskr.

69

Prienų r. sav.

630

Asociacija

158

Kauno apskr.

69

Prienų r. sav.

270

Bendrija

37

Kauno apskr.

69

Prienų r. sav.

950

Biudžetinė įstaiga

30

Kauno apskr.

69

Prienų r. sav.

230

Daugiabučių namų savininkų bendrija ( bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Kauno apskr.

69

Prienų r. sav.

250

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Kauno apskr.

69

Prienų r. sav.

240

Gyvenamojo namo statybos bendrija (bendrija pagal LRV 2013-10-02 nutarimą Nr. 892)

0

Kauno apskr.

69

Prienų r. sav.

810

Individuali įmonė

239

Kauno apskr.

69

Prienų r. sav.

220

Komanditinė ūkinė bendrija

1

Kauno apskr.

69

Prienų r. sav.

350

Kooperacijos įmonė

0

Kauno apskr.

69

Prienų r. sav.

710

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

3

Kauno apskr.

69

Prienų r. sav.

530

Kredito unija

0

Kauno apskr.

69

Prienų r. sav.

640

Labdaros ir paramos fondas

3

Kauno apskr.

69

Prienų r. sav.

960

Mažoji bendrija

268

Kauno apskr.

69

Prienų r. sav.

760

Profesinė sąjunga ar susivienijimas

15

Kauno apskr.

69

Prienų r. sav.

690

Religinė bendruomenė ar bendrija

1

Kauno apskr.

69

Prienų r. sav.

680

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

0

Kauno apskr.

69

Prienų r. sav.

260

Sodininkų bendrija

23

Kauno apskr.

69

Prienų r. sav.

370

Specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė

0

Kauno apskr.

69

Prienų r. sav.

150

Specifinės paskirties valstybinė įmonė

0

Kauno apskr.

69

Prienų r. sav.

210

Tikroji ūkinė bendrija

2

Kauno apskr.

69

Prienų r. sav.

700

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

11

Kauno apskr.

69

Prienų r. sav.

310

Uždaroji akcinė bendrovė

478

Kauno apskr.

69

Prienų r. sav.

490

Užsienio juridinio asmens ir kitos organizacijos filialas

1

Kauno apskr.

69

Prienų r. sav.

580

Valstybės biudžetinė įstaiga

0

Kauno apskr.

69

Prienų r. sav.

110

Valstybės įmonė

0

Kauno apskr.

69

Prienų r. sav.

120

Valstybinė akcinė įmonė

0

Kauno apskr.

69

Prienų r. sav.

930

Valstybinė įmonė

0

Kauno apskr.

69

Prienų r. sav.

570

Viešoji įstaiga

68

Kauno apskr.

69

Prienų r. sav.

590

Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.)

0

Kauno apskr.

69

Prienų r. sav.

410

Žemės ūkio bendrovė

7

Kauno apskr.

72

Raseinių r. sav.

320

Akcinė bendrovė

1

Kauno apskr.

72

Raseinių r. sav.

630

Asociacija

244

Kauno apskr.

72

Raseinių r. sav.

270

Bendrija

23

Kauno apskr.

72

Raseinių r. sav.

950

Biudžetinė įstaiga

26

Kauno apskr.

72

Raseinių r. sav.

230

Daugiabučių namų savininkų bendrija ( bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Kauno apskr.

72

Raseinių r. sav.

250

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Kauno apskr.

72

Raseinių r. sav.

240

Gyvenamojo namo statybos bendrija (bendrija pagal LRV 2013-10-02 nutarimą Nr. 892)

0

Kauno apskr.

72

Raseinių r. sav.

810

Individuali įmonė

289

Kauno apskr.

72

Raseinių r. sav.

710

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

19

Kauno apskr.

72

Raseinių r. sav.

640

Labdaros ir paramos fondas

13

Kauno apskr.

72

Raseinių r. sav.

960

Mažoji bendrija

241

Kauno apskr.

72

Raseinių r. sav.

760

Profesinė sąjunga ar susivienijimas

24

Kauno apskr.

72

Raseinių r. sav.

690

Religinė bendruomenė ar bendrija

1

Kauno apskr.

72

Raseinių r. sav.

680

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

0

Kauno apskr.

72

Raseinių r. sav.

130

Savivaldybės įmonė

0

Kauno apskr.

72

Raseinių r. sav.

260

Sodininkų bendrija

8

Kauno apskr.

72

Raseinių r. sav.

360

Specialios paskirties akcinė bendrovė

0

Kauno apskr.

72

Raseinių r. sav.

370

Specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė

0

Kauno apskr.

72

Raseinių r. sav.

730

Šeimyna

3

Kauno apskr.

72

Raseinių r. sav.

700

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

19

Kauno apskr.

72

Raseinių r. sav.

310

Uždaroji akcinė bendrovė

521

Kauno apskr.

72

Raseinių r. sav.

510

Užsienio įmonės filialas - juridinis asmuo

0

Kauno apskr.

72

Raseinių r. sav.

520

Užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos atstovybė

0

Kauno apskr.

72

Raseinių r. sav.

580

Valstybės biudžetinė įstaiga

0

Kauno apskr.

72

Raseinių r. sav.

110

Valstybės įmonė

0

Kauno apskr.

72

Raseinių r. sav.

120

Valstybinė akcinė įmonė

0

Kauno apskr.

72

Raseinių r. sav.

930

Valstybinė įmonė

0

Kauno apskr.

72

Raseinių r. sav.

570

Viešoji įstaiga

51

Kauno apskr.

72

Raseinių r. sav.

590

Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.)

0

Kauno apskr.

72

Raseinių r. sav.

410

Žemės ūkio bendrovė

25

Klaipėdos apskr.

21

Klaipėdos m. sav.

840

Advokatų profesinė bendrija

4

Klaipėdos apskr.

21

Klaipėdos m. sav.

320

Akcinė bendrovė

18

Klaipėdos apskr.

21

Klaipėdos m. sav.

321

Akcinės bendrovės filialas

0

Klaipėdos apskr.

21

Klaipėdos m. sav.

630

Asociacija

739

Klaipėdos apskr.

21

Klaipėdos m. sav.

270

Bendrija

475

Klaipėdos apskr.

21

Klaipėdos m. sav.

950

Biudžetinė įstaiga

125

Klaipėdos apskr.

21

Klaipėdos m. sav.

230

Daugiabučių namų savininkų bendrija ( bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Klaipėdos apskr.

21

Klaipėdos m. sav.

250

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Klaipėdos apskr.

21

Klaipėdos m. sav.

240

Gyvenamojo namo statybos bendrija (bendrija pagal LRV 2013-10-02 nutarimą Nr. 892)

0

Klaipėdos apskr.

21

Klaipėdos m. sav.

810

Individuali įmonė

1969

Klaipėdos apskr.

21

Klaipėdos m. sav.

811

Individualios įmonės filialas

0

Klaipėdos apskr.

21

Klaipėdos m. sav.

540

Juridinio asmens atstovybė

0

Klaipėdos apskr.

21

Klaipėdos m. sav.

820

Juridinio asmens įsteigta individuali įmonė

0

Klaipėdos apskr.

21

Klaipėdos m. sav.

220

Komanditinė ūkinė bendrija

3

Klaipėdos apskr.

21

Klaipėdos m. sav.

710

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

8

Klaipėdos apskr.

21

Klaipėdos m. sav.

530

Kredito unija

0

Klaipėdos apskr.

21

Klaipėdos m. sav.

640

Labdaros ir paramos fondas

78

Klaipėdos apskr.

21

Klaipėdos m. sav.

960

Mažoji bendrija

1972

Klaipėdos apskr.

21

Klaipėdos m. sav.

660

Ne pelno įmonė

0

Klaipėdos apskr.

21

Klaipėdos m. sav.

920

Ne pelno organizacija

0

Klaipėdos apskr.

21

Klaipėdos m. sav.

650

Politinė partija

2

Klaipėdos apskr.

21

Klaipėdos m. sav.

620

Prekybos, pramonės ir amatų rūmai

1

Klaipėdos apskr.

21

Klaipėdos m. sav.

760

Profesinė sąjunga ar susivienijimas

84

Klaipėdos apskr.

21

Klaipėdos m. sav.

975

Regiono plėtros taryba

1

Klaipėdos apskr.

21

Klaipėdos m. sav.

690

Religinė bendruomenė ar bendrija

16

Klaipėdos apskr.

21

Klaipėdos m. sav.

680

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

0

Klaipėdos apskr.

21

Klaipėdos m. sav.

130

Savivaldybės įmonė

0

Klaipėdos apskr.

21

Klaipėdos m. sav.

140

Savivaldybės valstybinė akcinė įmonė

0

Klaipėdos apskr.

21

Klaipėdos m. sav.

260

Sodininkų bendrija

20

Klaipėdos apskr.

21

Klaipėdos m. sav.

360

Specialios paskirties akcinė bendrovė

0

Klaipėdos apskr.

21

Klaipėdos m. sav.

370

Specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė

0

Klaipėdos apskr.

21

Klaipėdos m. sav.

210

Tikroji ūkinė bendrija

3

Klaipėdos apskr.

21

Klaipėdos m. sav.

700

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

21

Klaipėdos apskr.

21

Klaipėdos m. sav.

310

Uždaroji akcinė bendrovė

6608

Klaipėdos apskr.

21

Klaipėdos m. sav.

510

Užsienio įmonės filialas - juridinis asmuo

0

Klaipėdos apskr.

21

Klaipėdos m. sav.

520

Užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos atstovybė

95

Klaipėdos apskr.

21

Klaipėdos m. sav.

490

Užsienio juridinio asmens ir kitos organizacijos filialas

79

Klaipėdos apskr.

21

Klaipėdos m. sav.

580

Valstybės biudžetinė įstaiga

0

Klaipėdos apskr.

21

Klaipėdos m. sav.

110

Valstybės įmonė

1

Klaipėdos apskr.

21

Klaipėdos m. sav.

111

Valstybės įmonės filialas

0

Klaipėdos apskr.

21

Klaipėdos m. sav.

120

Valstybinė akcinė įmonė

0

Klaipėdos apskr.

21

Klaipėdos m. sav.

930

Valstybinė įmonė

0

Klaipėdos apskr.

21

Klaipėdos m. sav.

570

Viešoji įstaiga

651

Klaipėdos apskr.

21

Klaipėdos m. sav.

590

Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.)

0

Klaipėdos apskr.

21

Klaipėdos m. sav.

591

Visuomeninės organizacijos (asociacijos nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str) filialas

0

Klaipėdos apskr.

21

Klaipėdos m. sav.

410

Žemės ūkio bendrovė

2

Klaipėdos apskr.

55

Klaipėdos r. sav.

320

Akcinė bendrovė

1

Klaipėdos apskr.

55

Klaipėdos r. sav.

630

Asociacija

279

Klaipėdos apskr.

55

Klaipėdos r. sav.

270

Bendrija

183

Klaipėdos apskr.

55

Klaipėdos r. sav.

950

Biudžetinė įstaiga

43

Klaipėdos apskr.

55

Klaipėdos r. sav.

230

Daugiabučių namų savininkų bendrija ( bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Klaipėdos apskr.

55

Klaipėdos r. sav.

250

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Klaipėdos apskr.

55

Klaipėdos r. sav.

240

Gyvenamojo namo statybos bendrija (bendrija pagal LRV 2013-10-02 nutarimą Nr. 892)

0

Klaipėdos apskr.

55

Klaipėdos r. sav.

810

Individuali įmonė

472

Klaipėdos apskr.

55

Klaipėdos r. sav.

220

Komanditinė ūkinė bendrija

0

Klaipėdos apskr.

55

Klaipėdos r. sav.

710

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

20

Klaipėdos apskr.

55

Klaipėdos r. sav.

530

Kredito unija

0

Klaipėdos apskr.

55

Klaipėdos r. sav.

640

Labdaros ir paramos fondas

27

Klaipėdos apskr.

55

Klaipėdos r. sav.

960

Mažoji bendrija

965

Klaipėdos apskr.

55

Klaipėdos r. sav.

760

Profesinė sąjunga ar susivienijimas

9

Klaipėdos apskr.

55

Klaipėdos r. sav.

690

Religinė bendruomenė ar bendrija

2

Klaipėdos apskr.

55

Klaipėdos r. sav.

680

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

0

Klaipėdos apskr.

55

Klaipėdos r. sav.

130

Savivaldybės įmonė

0

Klaipėdos apskr.

55

Klaipėdos r. sav.

260

Sodininkų bendrija

34

Klaipėdos apskr.

55

Klaipėdos r. sav.

370

Specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė

0

Klaipėdos apskr.

55

Klaipėdos r. sav.

730

Šeimyna

1

Klaipėdos apskr.

55

Klaipėdos r. sav.

210

Tikroji ūkinė bendrija

1

Klaipėdos apskr.

55

Klaipėdos r. sav.

700

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

14

Klaipėdos apskr.

55

Klaipėdos r. sav.

310

Uždaroji akcinė bendrovė

2153

Klaipėdos apskr.

55

Klaipėdos r. sav.

510

Užsienio įmonės filialas - juridinis asmuo

0

Klaipėdos apskr.

55

Klaipėdos r. sav.

520

Užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos atstovybė

2

Klaipėdos apskr.

55

Klaipėdos r. sav.

490

Užsienio juridinio asmens ir kitos organizacijos filialas

4

Klaipėdos apskr.

55

Klaipėdos r. sav.

580

Valstybės biudžetinė įstaiga

0

Klaipėdos apskr.

55

Klaipėdos r. sav.

930

Valstybinė įmonė

0

Klaipėdos apskr.

55

Klaipėdos r. sav.

570

Viešoji įstaiga

183

Klaipėdos apskr.

55

Klaipėdos r. sav.

590

Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.)

0

Klaipėdos apskr.

55

Klaipėdos r. sav.

410

Žemės ūkio bendrovė

12

Klaipėdos apskr.

56

Kretingos r. sav.

320

Akcinė bendrovė

3

Klaipėdos apskr.

56

Kretingos r. sav.

630

Asociacija

206

Klaipėdos apskr.

56

Kretingos r. sav.

270

Bendrija

96

Klaipėdos apskr.

56

Kretingos r. sav.

950

Biudžetinė įstaiga

31

Klaipėdos apskr.

56

Kretingos r. sav.

230

Daugiabučių namų savininkų bendrija ( bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Klaipėdos apskr.

56

Kretingos r. sav.

250

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Klaipėdos apskr.

56

Kretingos r. sav.

240

Gyvenamojo namo statybos bendrija (bendrija pagal LRV 2013-10-02 nutarimą Nr. 892)

0

Klaipėdos apskr.

56

Kretingos r. sav.

810

Individuali įmonė

409

Klaipėdos apskr.

56

Kretingos r. sav.

710

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

11

Klaipėdos apskr.

56

Kretingos r. sav.

530

Kredito unija

0

Klaipėdos apskr.

56

Kretingos r. sav.

640

Labdaros ir paramos fondas

24

Klaipėdos apskr.

56

Kretingos r. sav.

960

Mažoji bendrija

391

Klaipėdos apskr.

56

Kretingos r. sav.

760

Profesinė sąjunga ar susivienijimas

9

Klaipėdos apskr.

56

Kretingos r. sav.

690

Religinė bendruomenė ar bendrija

2

Klaipėdos apskr.

56

Kretingos r. sav.

680

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

0

Klaipėdos apskr.

56

Kretingos r. sav.

130

Savivaldybės įmonė

1

Klaipėdos apskr.

56

Kretingos r. sav.

140

Savivaldybės valstybinė akcinė įmonė

0

Klaipėdos apskr.

56

Kretingos r. sav.

260

Sodininkų bendrija

10

Klaipėdos apskr.

56

Kretingos r. sav.

370

Specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė

0

Klaipėdos apskr.

56

Kretingos r. sav.

160

Specifinės paskirties savivaldybės valstybinė įmonė

0

Klaipėdos apskr.

56

Kretingos r. sav.

210

Tikroji ūkinė bendrija

2

Klaipėdos apskr.

56

Kretingos r. sav.

700

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

24

Klaipėdos apskr.

56

Kretingos r. sav.

310

Uždaroji akcinė bendrovė

785

Klaipėdos apskr.

56

Kretingos r. sav.

520

Užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos atstovybė

2

Klaipėdos apskr.

56

Kretingos r. sav.

490

Užsienio juridinio asmens ir kitos organizacijos filialas

0

Klaipėdos apskr.

56

Kretingos r. sav.

580

Valstybės biudžetinė įstaiga

0

Klaipėdos apskr.

56

Kretingos r. sav.

110

Valstybės įmonė

0

Klaipėdos apskr.

56

Kretingos r. sav.

120

Valstybinė akcinė įmonė

0

Klaipėdos apskr.

56

Kretingos r. sav.

930

Valstybinė įmonė

0

Klaipėdos apskr.

56

Kretingos r. sav.

570

Viešoji įstaiga

64

Klaipėdos apskr.

56

Kretingos r. sav.

590

Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.)

0

Klaipėdos apskr.

56

Kretingos r. sav.

591

Visuomeninės organizacijos (asociacijos nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str) filialas

0

Klaipėdos apskr.

56

Kretingos r. sav.

410

Žemės ūkio bendrovė

18

Klaipėdos apskr.

23

Neringos sav.

320

Akcinė bendrovė

1

Klaipėdos apskr.

23

Neringos sav.

630

Asociacija

42

Klaipėdos apskr.

23

Neringos sav.

270

Bendrija

38

Klaipėdos apskr.

23

Neringos sav.

950

Biudžetinė įstaiga

14

Klaipėdos apskr.

23

Neringos sav.

230

Daugiabučių namų savininkų bendrija ( bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Klaipėdos apskr.

23

Neringos sav.

250

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Klaipėdos apskr.

23

Neringos sav.

810

Individuali įmonė

117

Klaipėdos apskr.

23

Neringos sav.

220

Komanditinė ūkinė bendrija

1

Klaipėdos apskr.

23

Neringos sav.

640

Labdaros ir paramos fondas

4

Klaipėdos apskr.

23

Neringos sav.

960

Mažoji bendrija

97

Klaipėdos apskr.

23

Neringos sav.

920

Ne pelno organizacija

0

Klaipėdos apskr.

23

Neringos sav.

760

Profesinė sąjunga ar susivienijimas

1

Klaipėdos apskr.

23

Neringos sav.

680

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

0

Klaipėdos apskr.

23

Neringos sav.

130

Savivaldybės įmonė

1

Klaipėdos apskr.

23

Neringos sav.

370

Specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė

0

Klaipėdos apskr.

23

Neringos sav.

700

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

4

Klaipėdos apskr.

23

Neringos sav.

310

Uždaroji akcinė bendrovė

325

Klaipėdos apskr.

23

Neringos sav.

520

Užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos atstovybė

1

Klaipėdos apskr.

23

Neringos sav.

580

Valstybės biudžetinė įstaiga

0

Klaipėdos apskr.

23

Neringos sav.

930

Valstybinė įmonė

0

Klaipėdos apskr.

23

Neringos sav.

570

Viešoji įstaiga

28

Klaipėdos apskr.

23

Neringos sav.

590

Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.)

0

Klaipėdos apskr.

25

Palangos m. sav.

320

Akcinė bendrovė

1

Klaipėdos apskr.

25

Palangos m. sav.

321

Akcinės bendrovės filialas

0

Klaipėdos apskr.

25

Palangos m. sav.

630

Asociacija

110

Klaipėdos apskr.

25

Palangos m. sav.

631

Asociacijos filialas

0

Klaipėdos apskr.

25

Palangos m. sav.

270

Bendrija

124

Klaipėdos apskr.

25

Palangos m. sav.

950

Biudžetinė įstaiga

28

Klaipėdos apskr.

25

Palangos m. sav.

230

Daugiabučių namų savininkų bendrija ( bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Klaipėdos apskr.

25

Palangos m. sav.

250

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Klaipėdos apskr.

25

Palangos m. sav.

240

Gyvenamojo namo statybos bendrija (bendrija pagal LRV 2013-10-02 nutarimą Nr. 892)

0

Klaipėdos apskr.

25

Palangos m. sav.

810

Individuali įmonė

415

Klaipėdos apskr.

25

Palangos m. sav.

820

Juridinio asmens įsteigta individuali įmonė

0

Klaipėdos apskr.

25

Palangos m. sav.

220

Komanditinė ūkinė bendrija

1

Klaipėdos apskr.

25

Palangos m. sav.

710

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

0

Klaipėdos apskr.

25

Palangos m. sav.

640

Labdaros ir paramos fondas

11

Klaipėdos apskr.

25

Palangos m. sav.

960

Mažoji bendrija

290

Klaipėdos apskr.

25

Palangos m. sav.

920

Ne pelno organizacija

0

Klaipėdos apskr.

25

Palangos m. sav.

760

Profesinė sąjunga ar susivienijimas

13

Klaipėdos apskr.

25

Palangos m. sav.

690

Religinė bendruomenė ar bendrija

2

Klaipėdos apskr.

25

Palangos m. sav.

680

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

0

Klaipėdos apskr.

25

Palangos m. sav.

130

Savivaldybės įmonė

1

Klaipėdos apskr.

25

Palangos m. sav.

260

Sodininkų bendrija

4

Klaipėdos apskr.

25

Palangos m. sav.

370

Specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė

0

Klaipėdos apskr.

25

Palangos m. sav.

160

Specifinės paskirties savivaldybės valstybinė įmonė

0

Klaipėdos apskr.

25

Palangos m. sav.

150

Specifinės paskirties valstybinė įmonė

0

Klaipėdos apskr.

25

Palangos m. sav.

730

Šeimyna

2

Klaipėdos apskr.

25

Palangos m. sav.

210

Tikroji ūkinė bendrija

1

Klaipėdos apskr.

25

Palangos m. sav.

700

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

6

Klaipėdos apskr.

25

Palangos m. sav.

310

Uždaroji akcinė bendrovė

732

Klaipėdos apskr.

25

Palangos m. sav.

510

Užsienio įmonės filialas - juridinis asmuo

0

Klaipėdos apskr.

25

Palangos m. sav.

520

Užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos atstovybė

2

Klaipėdos apskr.

25

Palangos m. sav.

490

Užsienio juridinio asmens ir kitos organizacijos filialas

2

Klaipėdos apskr.

25

Palangos m. sav.

580

Valstybės biudžetinė įstaiga

0

Klaipėdos apskr.

25

Palangos m. sav.

110

Valstybės įmonė

0

Klaipėdos apskr.

25

Palangos m. sav.

120

Valstybinė akcinė įmonė

0

Klaipėdos apskr.

25

Palangos m. sav.

930

Valstybinė įmonė

0

Klaipėdos apskr.

25

Palangos m. sav.

931

Valstybinės įmonės filialas

0

Klaipėdos apskr.

25

Palangos m. sav.

570

Viešoji įstaiga

91

Klaipėdos apskr.

25

Palangos m. sav.

590

Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.)

0

Klaipėdos apskr.

25

Palangos m. sav.

410

Žemės ūkio bendrovė

6

Klaipėdos apskr.

75

Skuodo r. sav.

320

Akcinė bendrovė

0

Klaipėdos apskr.

75

Skuodo r. sav.

630

Asociacija

119

Klaipėdos apskr.

75

Skuodo r. sav.

631

Asociacijos filialas

0

Klaipėdos apskr.

75

Skuodo r. sav.

270

Bendrija

3

Klaipėdos apskr.

75

Skuodo r. sav.

950

Biudžetinė įstaiga

21

Klaipėdos apskr.

75

Skuodo r. sav.

230

Daugiabučių namų savininkų bendrija ( bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Klaipėdos apskr.

75

Skuodo r. sav.

250

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Klaipėdos apskr.

75

Skuodo r. sav.

810

Individuali įmonė

132

Klaipėdos apskr.

75

Skuodo r. sav.

220

Komanditinė ūkinė bendrija

0

Klaipėdos apskr.

75

Skuodo r. sav.

710

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

5

Klaipėdos apskr.

75

Skuodo r. sav.

530

Kredito unija

0

Klaipėdos apskr.

75

Skuodo r. sav.

640

Labdaros ir paramos fondas

4

Klaipėdos apskr.

75

Skuodo r. sav.

960

Mažoji bendrija

78

Klaipėdos apskr.

75

Skuodo r. sav.

760

Profesinė sąjunga ar susivienijimas

3

Klaipėdos apskr.

75

Skuodo r. sav.

690

Religinė bendruomenė ar bendrija

1

Klaipėdos apskr.

75

Skuodo r. sav.

680

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

0

Klaipėdos apskr.

75

Skuodo r. sav.

130

Savivaldybės įmonė

0

Klaipėdos apskr.

75

Skuodo r. sav.

260

Sodininkų bendrija

4

Klaipėdos apskr.

75

Skuodo r. sav.

370

Specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė

0

Klaipėdos apskr.

75

Skuodo r. sav.

730

Šeimyna

0

Klaipėdos apskr.

75

Skuodo r. sav.

700

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

9

Klaipėdos apskr.

75

Skuodo r. sav.

310

Uždaroji akcinė bendrovė

196

Klaipėdos apskr.

75

Skuodo r. sav.

580

Valstybės biudžetinė įstaiga

0

Klaipėdos apskr.

75

Skuodo r. sav.

570

Viešoji įstaiga

19

Klaipėdos apskr.

75

Skuodo r. sav.

590

Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.)

0

Klaipėdos apskr.

75

Skuodo r. sav.

591

Visuomeninės organizacijos (asociacijos nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str) filialas

0

Klaipėdos apskr.

75

Skuodo r. sav.

410

Žemės ūkio bendrovė

2

Klaipėdos apskr.

88

Šilutės r. sav.

320

Akcinė bendrovė

3

Klaipėdos apskr.

88

Šilutės r. sav.

321

Akcinės bendrovės filialas

0

Klaipėdos apskr.

88

Šilutės r. sav.

630

Asociacija

272

Klaipėdos apskr.

88

Šilutės r. sav.

270

Bendrija

105

Klaipėdos apskr.

88

Šilutės r. sav.

950

Biudžetinė įstaiga

46

Klaipėdos apskr.

88

Šilutės r. sav.

230

Daugiabučių namų savininkų bendrija ( bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Klaipėdos apskr.

88

Šilutės r. sav.

250

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Klaipėdos apskr.

88

Šilutės r. sav.

240

Gyvenamojo namo statybos bendrija (bendrija pagal LRV 2013-10-02 nutarimą Nr. 892)

0

Klaipėdos apskr.

88

Šilutės r. sav.

810

Individuali įmonė

363

Klaipėdos apskr.

88

Šilutės r. sav.

710

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

7

Klaipėdos apskr.

88

Šilutės r. sav.

530

Kredito unija

0

Klaipėdos apskr.

88

Šilutės r. sav.

640

Labdaros ir paramos fondas

7

Klaipėdos apskr.

88

Šilutės r. sav.

960

Mažoji bendrija

311

Klaipėdos apskr.

88

Šilutės r. sav.

760

Profesinė sąjunga ar susivienijimas

8

Klaipėdos apskr.

88

Šilutės r. sav.

690

Religinė bendruomenė ar bendrija

4

Klaipėdos apskr.

88

Šilutės r. sav.

680

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

0

Klaipėdos apskr.

88

Šilutės r. sav.

130

Savivaldybės įmonė

0

Klaipėdos apskr.

88

Šilutės r. sav.

260

Sodininkų bendrija

17

Klaipėdos apskr.

88

Šilutės r. sav.

360

Specialios paskirties akcinė bendrovė

0

Klaipėdos apskr.

88

Šilutės r. sav.

370

Specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė

0

Klaipėdos apskr.

88

Šilutės r. sav.

730

Šeimyna

1

Klaipėdos apskr.

88

Šilutės r. sav.

210

Tikroji ūkinė bendrija

1

Klaipėdos apskr.

88

Šilutės r. sav.

700

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

22

Klaipėdos apskr.

88

Šilutės r. sav.

310

Uždaroji akcinė bendrovė

817

Klaipėdos apskr.

88

Šilutės r. sav.

520

Užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos atstovybė

1

Klaipėdos apskr.

88

Šilutės r. sav.

580

Valstybės biudžetinė įstaiga

0

Klaipėdos apskr.

88

Šilutės r. sav.

110

Valstybės įmonė

0

Klaipėdos apskr.

88

Šilutės r. sav.

111

Valstybės įmonės filialas

0

Klaipėdos apskr.

88

Šilutės r. sav.

930

Valstybinė įmonė

0

Klaipėdos apskr.

88

Šilutės r. sav.

931

Valstybinės įmonės filialas

0

Klaipėdos apskr.

88

Šilutės r. sav.

570

Viešoji įstaiga

55

Klaipėdos apskr.

88

Šilutės r. sav.

590

Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.)

0

Klaipėdos apskr.

88

Šilutės r. sav.

410

Žemės ūkio bendrovė

27

Marijampolės apskr.

48

Kalvarijos sav.

320

Akcinė bendrovė

0

Marijampolės apskr.

48

Kalvarijos sav.

630

Asociacija

63

Marijampolės apskr.

48

Kalvarijos sav.

270

Bendrija

13

Marijampolės apskr.

48

Kalvarijos sav.

950

Biudžetinė įstaiga

14

Marijampolės apskr.

48

Kalvarijos sav.

230

Daugiabučių namų savininkų bendrija ( bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Marijampolės apskr.

48

Kalvarijos sav.

250

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Marijampolės apskr.

48

Kalvarijos sav.

810

Individuali įmonė

68

Marijampolės apskr.

48

Kalvarijos sav.

710

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

1

Marijampolės apskr.

48

Kalvarijos sav.

640

Labdaros ir paramos fondas

1

Marijampolės apskr.

48

Kalvarijos sav.

960

Mažoji bendrija

71

Marijampolės apskr.

48

Kalvarijos sav.

760

Profesinė sąjunga ar susivienijimas

6

Marijampolės apskr.

48

Kalvarijos sav.

690

Religinė bendruomenė ar bendrija

0

Marijampolės apskr.

48

Kalvarijos sav.

680

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

0

Marijampolės apskr.

48

Kalvarijos sav.

260

Sodininkų bendrija

4

Marijampolės apskr.

48

Kalvarijos sav.

370

Specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė

0

Marijampolės apskr.

48

Kalvarijos sav.

210

Tikroji ūkinė bendrija

0

Marijampolės apskr.

48

Kalvarijos sav.

700

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

6

Marijampolės apskr.

48

Kalvarijos sav.

310

Uždaroji akcinė bendrovė

178

Marijampolės apskr.

48

Kalvarijos sav.

580

Valstybės biudžetinė įstaiga

0

Marijampolės apskr.

48

Kalvarijos sav.

930

Valstybinė įmonė

0

Marijampolės apskr.

48

Kalvarijos sav.

570

Viešoji įstaiga

18

Marijampolės apskr.

48

Kalvarijos sav.

590

Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.)

0

Marijampolės apskr.

48

Kalvarijos sav.

410

Žemės ūkio bendrovė

3

Marijampolės apskr.

58

Kazlų Rūdos sav.

320

Akcinė bendrovė

0

Marijampolės apskr.

58

Kazlų Rūdos sav.

630

Asociacija

90

Marijampolės apskr.

58

Kazlų Rūdos sav.

270

Bendrija

9

Marijampolės apskr.

58

Kazlų Rūdos sav.

950

Biudžetinė įstaiga

13

Marijampolės apskr.

58

Kazlų Rūdos sav.

230

Daugiabučių namų savininkų bendrija ( bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Marijampolės apskr.

58

Kazlų Rūdos sav.

250

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Marijampolės apskr.

58

Kazlų Rūdos sav.

810

Individuali įmonė

107

Marijampolės apskr.

58

Kazlų Rūdos sav.

710

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

0

Marijampolės apskr.

58

Kazlų Rūdos sav.

640

Labdaros ir paramos fondas

2

Marijampolės apskr.

58

Kazlų Rūdos sav.

960

Mažoji bendrija

110

Marijampolės apskr.

58

Kazlų Rūdos sav.

760

Profesinė sąjunga ar susivienijimas

3

Marijampolės apskr.

58

Kazlų Rūdos sav.

680

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

0

Marijampolės apskr.

58

Kazlų Rūdos sav.

681

Savivaldybės biudžetinės įstaigos filialas

0

Marijampolės apskr.

58

Kazlų Rūdos sav.

260

Sodininkų bendrija

0

Marijampolės apskr.

58

Kazlų Rūdos sav.

370

Specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė

0

Marijampolės apskr.

58

Kazlų Rūdos sav.

210

Tikroji ūkinė bendrija

1

Marijampolės apskr.

58

Kazlų Rūdos sav.

700

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

7

Marijampolės apskr.

58

Kazlų Rūdos sav.

310

Uždaroji akcinė bendrovė

208

Marijampolės apskr.

58

Kazlų Rūdos sav.

580

Valstybės biudžetinė įstaiga

0

Marijampolės apskr.

58

Kazlų Rūdos sav.

110

Valstybės įmonė

0

Marijampolės apskr.

58

Kazlų Rūdos sav.

120

Valstybinė akcinė įmonė

0

Marijampolės apskr.

58

Kazlų Rūdos sav.

930

Valstybinė įmonė

0

Marijampolės apskr.

58

Kazlų Rūdos sav.

570

Viešoji įstaiga

34

Marijampolės apskr.

58

Kazlų Rūdos sav.

590

Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.)

0

Marijampolės apskr.

58

Kazlų Rūdos sav.

410

Žemės ūkio bendrovė

1

Marijampolės apskr.

18

Marijampolės sav.

320

Akcinė bendrovė

2

Marijampolės apskr.

18

Marijampolės sav.

630

Asociacija

344

Marijampolės apskr.

18

Marijampolės sav.

270

Bendrija

204

Marijampolės apskr.

18

Marijampolės sav.

950

Biudžetinė įstaiga

43

Marijampolės apskr.

18

Marijampolės sav.

230

Daugiabučių namų savininkų bendrija ( bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Marijampolės apskr.

18

Marijampolės sav.

250

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Marijampolės apskr.

18

Marijampolės sav.

240

Gyvenamojo namo statybos bendrija (bendrija pagal LRV 2013-10-02 nutarimą Nr. 892)

0

Marijampolės apskr.

18

Marijampolės sav.

810

Individuali įmonė

520

Marijampolės apskr.

18

Marijampolės sav.

220

Komanditinė ūkinė bendrija

1

Marijampolės apskr.

18

Marijampolės sav.

350

Kooperacijos įmonė

0

Marijampolės apskr.

18

Marijampolės sav.

330

Kooperacijos uždaroji akcinė bendrovė

0

Marijampolės apskr.

18

Marijampolės sav.

710

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

8

Marijampolės apskr.

18

Marijampolės sav.

530

Kredito unija

0

Marijampolės apskr.

18

Marijampolės sav.

640

Labdaros ir paramos fondas

14

Marijampolės apskr.

18

Marijampolės sav.

960

Mažoji bendrija

471

Marijampolės apskr.

18

Marijampolės sav.

920

Ne pelno organizacija

0

Marijampolės apskr.

18

Marijampolės sav.

760

Profesinė sąjunga ar susivienijimas

23

Marijampolės apskr.

18

Marijampolės sav.

975

Regiono plėtros taryba

1

Marijampolės apskr.

18

Marijampolės sav.

690

Religinė bendruomenė ar bendrija

3

Marijampolės apskr.

18

Marijampolės sav.

680

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

0

Marijampolės apskr.

18

Marijampolės sav.

260

Sodininkų bendrija

34

Marijampolės apskr.

18

Marijampolės sav.

370

Specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė

0

Marijampolės apskr.

18

Marijampolės sav.

150

Specifinės paskirties valstybinė įmonė

0

Marijampolės apskr.

18

Marijampolės sav.

210

Tikroji ūkinė bendrija

2

Marijampolės apskr.

18

Marijampolės sav.

700

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

27

Marijampolės apskr.

18

Marijampolės sav.

310

Uždaroji akcinė bendrovė

1352

Marijampolės apskr.

18

Marijampolės sav.

520

Užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos atstovybė

1

Marijampolės apskr.

18

Marijampolės sav.

490

Užsienio juridinio asmens ir kitos organizacijos filialas

0

Marijampolės apskr.

18

Marijampolės sav.

580

Valstybės biudžetinė įstaiga

0

Marijampolės apskr.

18

Marijampolės sav.

110

Valstybės įmonė

0

Marijampolės apskr.

18

Marijampolės sav.

120

Valstybinė akcinė įmonė

0

Marijampolės apskr.

18

Marijampolės sav.

930

Valstybinė įmonė

0

Marijampolės apskr.

18

Marijampolės sav.

570

Viešoji įstaiga

148

Marijampolės apskr.

18

Marijampolės sav.

590

Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.)

0

Marijampolės apskr.

18

Marijampolės sav.

410

Žemės ūkio bendrovė

13

Marijampolės apskr.

84

Šakių r. sav.

320

Akcinė bendrovė

0

Marijampolės apskr.

84

Šakių r. sav.

630

Asociacija

216

Marijampolės apskr.

84

Šakių r. sav.

270

Bendrija

49

Marijampolės apskr.

84

Šakių r. sav.

950

Biudžetinė įstaiga

23

Marijampolės apskr.

84

Šakių r. sav.

230

Daugiabučių namų savininkų bendrija ( bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Marijampolės apskr.

84

Šakių r. sav.

250

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Marijampolės apskr.

84

Šakių r. sav.

810

Individuali įmonė

171

Marijampolės apskr.

84

Šakių r. sav.

220

Komanditinė ūkinė bendrija

1

Marijampolės apskr.

84

Šakių r. sav.

330

Kooperacijos uždaroji akcinė bendrovė

0

Marijampolės apskr.

84

Šakių r. sav.

710

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

17

Marijampolės apskr.

84

Šakių r. sav.

530

Kredito unija

0

Marijampolės apskr.

84

Šakių r. sav.

640

Labdaros ir paramos fondas

15

Marijampolės apskr.

84

Šakių r. sav.

960

Mažoji bendrija

237

Marijampolės apskr.

84

Šakių r. sav.

760

Profesinė sąjunga ar susivienijimas

5

Marijampolės apskr.

84

Šakių r. sav.

690

Religinė bendruomenė ar bendrija

1

Marijampolės apskr.

84

Šakių r. sav.

680

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

0

Marijampolės apskr.

84

Šakių r. sav.

260

Sodininkų bendrija

5

Marijampolės apskr.

84

Šakių r. sav.

370

Specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė

0

Marijampolės apskr.

84

Šakių r. sav.

160

Specifinės paskirties savivaldybės valstybinė įmonė

0

Marijampolės apskr.

84

Šakių r. sav.

150

Specifinės paskirties valstybinė įmonė

0

Marijampolės apskr.

84

Šakių r. sav.

730

Šeimyna

3

Marijampolės apskr.

84

Šakių r. sav.

210

Tikroji ūkinė bendrija

1

Marijampolės apskr.

84

Šakių r. sav.

700

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

21

Marijampolės apskr.

84

Šakių r. sav.

310

Uždaroji akcinė bendrovė

325

Marijampolės apskr.

84

Šakių r. sav.

580

Valstybės biudžetinė įstaiga

0

Marijampolės apskr.

84

Šakių r. sav.

110

Valstybės įmonė

0

Marijampolės apskr.

84

Šakių r. sav.

930

Valstybinė įmonė

0

Marijampolės apskr.

84

Šakių r. sav.

570

Viešoji įstaiga

42

Marijampolės apskr.

84

Šakių r. sav.

590

Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.)

0

Marijampolės apskr.

84

Šakių r. sav.

410

Žemės ūkio bendrovė

8

Marijampolės apskr.

39

Vilkaviškio r. sav.

320

Akcinė bendrovė

1

Marijampolės apskr.

39

Vilkaviškio r. sav.

630

Asociacija

206

Marijampolės apskr.

39

Vilkaviškio r. sav.

270

Bendrija

79

Marijampolės apskr.

39

Vilkaviškio r. sav.

950

Biudžetinė įstaiga

35

Marijampolės apskr.

39

Vilkaviškio r. sav.

230

Daugiabučių namų savininkų bendrija ( bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Marijampolės apskr.

39

Vilkaviškio r. sav.

250

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Marijampolės apskr.

39

Vilkaviškio r. sav.

240

Gyvenamojo namo statybos bendrija (bendrija pagal LRV 2013-10-02 nutarimą Nr. 892)

0

Marijampolės apskr.

39

Vilkaviškio r. sav.

810

Individuali įmonė

370

Marijampolės apskr.

39

Vilkaviškio r. sav.

220

Komanditinė ūkinė bendrija

1

Marijampolės apskr.

39

Vilkaviškio r. sav.

710

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

12

Marijampolės apskr.

39

Vilkaviškio r. sav.

530

Kredito unija

0

Marijampolės apskr.

39

Vilkaviškio r. sav.

640

Labdaros ir paramos fondas

5

Marijampolės apskr.

39

Vilkaviškio r. sav.

960

Mažoji bendrija

157

Marijampolės apskr.

39

Vilkaviškio r. sav.

760

Profesinė sąjunga ar susivienijimas

12

Marijampolės apskr.

39

Vilkaviškio r. sav.

690

Religinė bendruomenė ar bendrija

3

Marijampolės apskr.

39

Vilkaviškio r. sav.

680

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

0

Marijampolės apskr.

39

Vilkaviškio r. sav.

260

Sodininkų bendrija

8

Marijampolės apskr.

39

Vilkaviškio r. sav.

370

Specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė

0

Marijampolės apskr.

39

Vilkaviškio r. sav.

700

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

20

Marijampolės apskr.

39

Vilkaviškio r. sav.

310

Uždaroji akcinė bendrovė

407

Marijampolės apskr.

39

Vilkaviškio r. sav.

510

Užsienio įmonės filialas - juridinis asmuo

0

Marijampolės apskr.

39

Vilkaviškio r. sav.

580

Valstybės biudžetinė įstaiga

0

Marijampolės apskr.

39

Vilkaviškio r. sav.

930

Valstybinė įmonė

0

Marijampolės apskr.

39

Vilkaviškio r. sav.

570

Viešoji įstaiga

24

Marijampolės apskr.

39

Vilkaviškio r. sav.

590

Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.)

0

Marijampolės apskr.

39

Vilkaviškio r. sav.

591

Visuomeninės organizacijos (asociacijos nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str) filialas

0

Marijampolės apskr.

39

Vilkaviškio r. sav.

410

Žemės ūkio bendrovė

5

Panevėžio apskr.

36

Biržų r. sav.

320

Akcinė bendrovė

1

Panevėžio apskr.

36

Biržų r. sav.

630

Asociacija

205

Panevėžio apskr.

36

Biržų r. sav.

270

Bendrija

116

Panevėžio apskr.

36

Biržų r. sav.

950

Biudžetinė įstaiga

22

Panevėžio apskr.

36

Biržų r. sav.

230

Daugiabučių namų savininkų bendrija ( bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Panevėžio apskr.

36

Biržų r. sav.

250

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Panevėžio apskr.

36

Biržų r. sav.

240

Gyvenamojo namo statybos bendrija (bendrija pagal LRV 2013-10-02 nutarimą Nr. 892)

0

Panevėžio apskr.

36

Biržų r. sav.

810

Individuali įmonė

313

Panevėžio apskr.

36

Biržų r. sav.

710

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

13

Panevėžio apskr.

36

Biržų r. sav.

530

Kredito unija

0

Panevėžio apskr.

36

Biržų r. sav.

640

Labdaros ir paramos fondas

4

Panevėžio apskr.

36

Biržų r. sav.

960

Mažoji bendrija

158

Panevėžio apskr.

36

Biržų r. sav.

920

Ne pelno organizacija

0

Panevėžio apskr.

36

Biržų r. sav.

760

Profesinė sąjunga ar susivienijimas

14

Panevėžio apskr.

36

Biržų r. sav.

690

Religinė bendruomenė ar bendrija

3

Panevėžio apskr.

36

Biržų r. sav.

680

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

0

Panevėžio apskr.

36

Biržų r. sav.

130

Savivaldybės įmonė

1

Panevėžio apskr.

36

Biržų r. sav.

260

Sodininkų bendrija

10

Panevėžio apskr.

36

Biržų r. sav.

370

Specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė

0

Panevėžio apskr.

36

Biržų r. sav.

730

Šeimyna

2

Panevėžio apskr.

36

Biržų r. sav.

210

Tikroji ūkinė bendrija

10

Panevėžio apskr.

36

Biržų r. sav.

700

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

18

Panevėžio apskr.

36

Biržų r. sav.

310

Uždaroji akcinė bendrovė

260

Panevėžio apskr.

36

Biržų r. sav.

490

Užsienio juridinio asmens ir kitos organizacijos filialas

1

Panevėžio apskr.

36

Biržų r. sav.

580

Valstybės biudžetinė įstaiga

0

Panevėžio apskr.

36

Biržų r. sav.

110

Valstybės įmonė

0

Panevėžio apskr.

36

Biržų r. sav.

930

Valstybinė įmonė

0

Panevėžio apskr.

36

Biržų r. sav.

570

Viešoji įstaiga

36

Panevėžio apskr.

36

Biržų r. sav.

590

Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.)

0

Panevėžio apskr.

36

Biržų r. sav.

591

Visuomeninės organizacijos (asociacijos nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str) filialas

0

Panevėžio apskr.

36

Biržų r. sav.

410

Žemės ūkio bendrovė

21

Panevėžio apskr.

57

Kupiškio r. sav.

320

Akcinė bendrovė

2

Panevėžio apskr.

57

Kupiškio r. sav.

630

Asociacija

127

Panevėžio apskr.

57

Kupiškio r. sav.

270

Bendrija

85

Panevėžio apskr.

57

Kupiškio r. sav.

950

Biudžetinė įstaiga

22

Panevėžio apskr.

57

Kupiškio r. sav.

230

Daugiabučių namų savininkų bendrija ( bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Panevėžio apskr.

57

Kupiškio r. sav.

250

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Panevėžio apskr.

57

Kupiškio r. sav.

810

Individuali įmonė

155

Panevėžio apskr.

57

Kupiškio r. sav.

710

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

10

Panevėžio apskr.

57

Kupiškio r. sav.

530

Kredito unija

0

Panevėžio apskr.

57

Kupiškio r. sav.

640

Labdaros ir paramos fondas

3

Panevėžio apskr.

57

Kupiškio r. sav.

960

Mažoji bendrija

86

Panevėžio apskr.

57

Kupiškio r. sav.

760

Profesinė sąjunga ar susivienijimas

8

Panevėžio apskr.

57

Kupiškio r. sav.

690

Religinė bendruomenė ar bendrija

1

Panevėžio apskr.

57

Kupiškio r. sav.

680

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

0

Panevėžio apskr.

57

Kupiškio r. sav.

130

Savivaldybės įmonė

0

Panevėžio apskr.

57

Kupiškio r. sav.

260

Sodininkų bendrija

11

Panevėžio apskr.

57

Kupiškio r. sav.

150

Specifinės paskirties valstybinė įmonė

0

Panevėžio apskr.

57

Kupiškio r. sav.

730

Šeimyna

1

Panevėžio apskr.

57

Kupiškio r. sav.

700

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

13

Panevėžio apskr.

57

Kupiškio r. sav.

310

Uždaroji akcinė bendrovė

237

Panevėžio apskr.

57

Kupiškio r. sav.

580

Valstybės biudžetinė įstaiga

0

Panevėžio apskr.

57

Kupiškio r. sav.

110

Valstybės įmonė

0

Panevėžio apskr.

57

Kupiškio r. sav.

120

Valstybinė akcinė įmonė

0

Panevėžio apskr.

57

Kupiškio r. sav.

930

Valstybinė įmonė

0

Panevėžio apskr.

57

Kupiškio r. sav.

570

Viešoji įstaiga

23

Panevėžio apskr.

57

Kupiškio r. sav.

590

Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.)

0

Panevėžio apskr.

57

Kupiškio r. sav.

591

Visuomeninės organizacijos (asociacijos nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str) filialas

0

Panevėžio apskr.

57

Kupiškio r. sav.

410

Žemės ūkio bendrovė

10

Panevėžio apskr.

27

Panevėžio m. sav.

320

Akcinė bendrovė

13

Panevėžio apskr.

27

Panevėžio m. sav.

321

Akcinės bendrovės filialas

0

Panevėžio apskr.

27

Panevėžio m. sav.

630

Asociacija

510

Panevėžio apskr.

27

Panevėžio m. sav.

270

Bendrija

826

Panevėžio apskr.

27

Panevėžio m. sav.

950

Biudžetinė įstaiga

92

Panevėžio apskr.

27

Panevėžio m. sav.

230

Daugiabučių namų savininkų bendrija ( bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Panevėžio apskr.

27

Panevėžio m. sav.

250

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Panevėžio apskr.

27

Panevėžio m. sav.

240

Gyvenamojo namo statybos bendrija (bendrija pagal LRV 2013-10-02 nutarimą Nr. 892)

0

Panevėžio apskr.

27

Panevėžio m. sav.

810

Individuali įmonė

1217

Panevėžio apskr.

27

Panevėžio m. sav.

820

Juridinio asmens įsteigta individuali įmonė

0

Panevėžio apskr.

27

Panevėžio m. sav.

220

Komanditinė ūkinė bendrija

0

Panevėžio apskr.

27

Panevėžio m. sav.

710

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

4

Panevėžio apskr.

27

Panevėžio m. sav.

640

Labdaros ir paramos fondas

34

Panevėžio apskr.

27

Panevėžio m. sav.

960

Mažoji bendrija

648

Panevėžio apskr.

27

Panevėžio m. sav.

660

Ne pelno įmonė

0

Panevėžio apskr.

27

Panevėžio m. sav.

920

Ne pelno organizacija

0

Panevėžio apskr.

27

Panevėžio m. sav.

620

Prekybos, pramonės ir amatų rūmai

1

Panevėžio apskr.

27

Panevėžio m. sav.

760

Profesinė sąjunga ar susivienijimas

59

Panevėžio apskr.

27

Panevėžio m. sav.

975

Regiono plėtros taryba

1

Panevėžio apskr.

27

Panevėžio m. sav.

690

Religinė bendruomenė ar bendrija

5

Panevėžio apskr.

27

Panevėžio m. sav.

680

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

0

Panevėžio apskr.

27

Panevėžio m. sav.

260

Sodininkų bendrija

6

Panevėžio apskr.

27

Panevėžio m. sav.

360

Specialios paskirties akcinė bendrovė

0

Panevėžio apskr.

27

Panevėžio m. sav.

370

Specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė

0

Panevėžio apskr.

27

Panevėžio m. sav.

150

Specifinės paskirties valstybinė įmonė

0

Panevėžio apskr.

27

Panevėžio m. sav.

210

Tikroji ūkinė bendrija

4

Panevėžio apskr.

27

Panevėžio m. sav.

700

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

20

Panevėžio apskr.

27

Panevėžio m. sav.

310

Uždaroji akcinė bendrovė

2801

Panevėžio apskr.

27

Panevėžio m. sav.

510

Užsienio įmonės filialas - juridinis asmuo

0

Panevėžio apskr.

27

Panevėžio m. sav.

520

Užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos atstovybė

1

Panevėžio apskr.

27

Panevėžio m. sav.

490

Užsienio juridinio asmens ir kitos organizacijos filialas

6

Panevėžio apskr.

27

Panevėžio m. sav.

580

Valstybės biudžetinė įstaiga

0

Panevėžio apskr.

27

Panevėžio m. sav.

110

Valstybės įmonė

0

Panevėžio apskr.

27

Panevėžio m. sav.

120

Valstybinė akcinė įmonė

0

Panevėžio apskr.

27

Panevėžio m. sav.

930

Valstybinė įmonė

0

Panevėžio apskr.

27

Panevėžio m. sav.

931

Valstybinės įmonės filialas

0

Panevėžio apskr.

27

Panevėžio m. sav.

570

Viešoji įstaiga

241

Panevėžio apskr.

27

Panevėžio m. sav.

590

Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.)

0

Panevėžio apskr.

27

Panevėžio m. sav.

591

Visuomeninės organizacijos (asociacijos nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str) filialas

0

Panevėžio apskr.

27

Panevėžio m. sav.

410

Žemės ūkio bendrovė

2

Panevėžio apskr.

66

Panevėžio r. sav.

320

Akcinė bendrovė

1

Panevėžio apskr.

66

Panevėžio r. sav.

630

Asociacija

212

Panevėžio apskr.

66

Panevėžio r. sav.

270

Bendrija

57

Panevėžio apskr.

66

Panevėžio r. sav.

950

Biudžetinė įstaiga

31

Panevėžio apskr.

66

Panevėžio r. sav.

230

Daugiabučių namų savininkų bendrija ( bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Panevėžio apskr.

66

Panevėžio r. sav.

250

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Panevėžio apskr.

66

Panevėžio r. sav.

240

Gyvenamojo namo statybos bendrija (bendrija pagal LRV 2013-10-02 nutarimą Nr. 892)

0

Panevėžio apskr.

66

Panevėžio r. sav.

810

Individuali įmonė

387

Panevėžio apskr.

66

Panevėžio r. sav.

220

Komanditinė ūkinė bendrija

1

Panevėžio apskr.

66

Panevėžio r. sav.

710

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

21

Panevėžio apskr.

66

Panevėžio r. sav.

530

Kredito unija

0

Panevėžio apskr.

66

Panevėžio r. sav.

640

Labdaros ir paramos fondas

7

Panevėžio apskr.

66

Panevėžio r. sav.

960

Mažoji bendrija

326

Panevėžio apskr.

66

Panevėžio r. sav.

920

Ne pelno organizacija

0

Panevėžio apskr.

66

Panevėžio r. sav.

760

Profesinė sąjunga ar susivienijimas

10

Panevėžio apskr.

66

Panevėžio r. sav.

680

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

0

Panevėžio apskr.

66

Panevėžio r. sav.

260

Sodininkų bendrija

43

Panevėžio apskr.

66

Panevėžio r. sav.

370

Specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė

0

Panevėžio apskr.

66

Panevėžio r. sav.

730

Šeimyna

2

Panevėžio apskr.

66

Panevėžio r. sav.

210

Tikroji ūkinė bendrija

2

Panevėžio apskr.

66

Panevėžio r. sav.

700

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

22

Panevėžio apskr.

66

Panevėžio r. sav.

310

Uždaroji akcinė bendrovė

824

Panevėžio apskr.

66

Panevėžio r. sav.

580

Valstybės biudžetinė įstaiga

0

Panevėžio apskr.

66

Panevėžio r. sav.

120

Valstybinė akcinė įmonė

0

Panevėžio apskr.

66

Panevėžio r. sav.

930

Valstybinė įmonė

0

Panevėžio apskr.

66

Panevėžio r. sav.

570

Viešoji įstaiga

79

Panevėžio apskr.

66

Panevėžio r. sav.

590

Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.)

0

Panevėžio apskr.

66

Panevėžio r. sav.

410

Žemės ūkio bendrovė

41

Panevėžio apskr.

67

Pasvalio r. sav.

320

Akcinė bendrovė

1

Panevėžio apskr.

67

Pasvalio r. sav.

630

Asociacija

189

Panevėžio apskr.

67

Pasvalio r. sav.

270

Bendrija

120

Panevėžio apskr.

67

Pasvalio r. sav.

950

Biudžetinė įstaiga

26

Panevėžio apskr.

67

Pasvalio r. sav.

230

Daugiabučių namų savininkų bendrija ( bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Panevėžio apskr.

67

Pasvalio r. sav.

250

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Panevėžio apskr.

67

Pasvalio r. sav.

240

Gyvenamojo namo statybos bendrija (bendrija pagal LRV 2013-10-02 nutarimą Nr. 892)

0

Panevėžio apskr.

67

Pasvalio r. sav.

810

Individuali įmonė

214

Panevėžio apskr.

67

Pasvalio r. sav.

710

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

9

Panevėžio apskr.

67

Pasvalio r. sav.

530

Kredito unija

0

Panevėžio apskr.

67

Pasvalio r. sav.

640

Labdaros ir paramos fondas

3

Panevėžio apskr.

67

Pasvalio r. sav.

960

Mažoji bendrija

162

Panevėžio apskr.

67

Pasvalio r. sav.

760

Profesinė sąjunga ar susivienijimas

10

Panevėžio apskr.

67

Pasvalio r. sav.

690

Religinė bendruomenė ar bendrija

1

Panevėžio apskr.

67

Pasvalio r. sav.

680

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

0

Panevėžio apskr.

67

Pasvalio r. sav.

260

Sodininkų bendrija

4

Panevėžio apskr.

67

Pasvalio r. sav.

370

Specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė

0

Panevėžio apskr.

67

Pasvalio r. sav.

730

Šeimyna

1

Panevėžio apskr.

67

Pasvalio r. sav.

700

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

16

Panevėžio apskr.

67

Pasvalio r. sav.

310

Uždaroji akcinė bendrovė

316

Panevėžio apskr.

67

Pasvalio r. sav.

520

Užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos atstovybė

0

Panevėžio apskr.

67

Pasvalio r. sav.

490

Užsienio juridinio asmens ir kitos organizacijos filialas

1

Panevėžio apskr.

67

Pasvalio r. sav.

580

Valstybės biudžetinė įstaiga

0

Panevėžio apskr.

67

Pasvalio r. sav.

110

Valstybės įmonė

0

Panevėžio apskr.

67

Pasvalio r. sav.

930

Valstybinė įmonė

0

Panevėžio apskr.

67

Pasvalio r. sav.

570

Viešoji įstaiga

28

Panevėžio apskr.

67

Pasvalio r. sav.

590

Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.)

0

Panevėžio apskr.

67

Pasvalio r. sav.

591

Visuomeninės organizacijos (asociacijos nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str) filialas

0

Panevėžio apskr.

67

Pasvalio r. sav.

410

Žemės ūkio bendrovė

13

Panevėžio apskr.

73

Rokiškio r. sav.

320

Akcinė bendrovė

4

Panevėžio apskr.

73

Rokiškio r. sav.

630

Asociacija

221

Panevėžio apskr.

73

Rokiškio r. sav.

270

Bendrija

93

Panevėžio apskr.

73

Rokiškio r. sav.

950

Biudžetinė įstaiga

32

Panevėžio apskr.

73

Rokiškio r. sav.

230

Daugiabučių namų savininkų bendrija ( bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Panevėžio apskr.

73

Rokiškio r. sav.

250

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Panevėžio apskr.

73

Rokiškio r. sav.

240

Gyvenamojo namo statybos bendrija (bendrija pagal LRV 2013-10-02 nutarimą Nr. 892)

0

Panevėžio apskr.

73

Rokiškio r. sav.

810

Individuali įmonė

373

Panevėžio apskr.

73

Rokiškio r. sav.

820

Juridinio asmens įsteigta individuali įmonė

0

Panevėžio apskr.

73

Rokiškio r. sav.

220

Komanditinė ūkinė bendrija

1

Panevėžio apskr.

73

Rokiškio r. sav.

710

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

12

Panevėžio apskr.

73

Rokiškio r. sav.

530

Kredito unija

0

Panevėžio apskr.

73

Rokiškio r. sav.

640

Labdaros ir paramos fondas

6

Panevėžio apskr.

73

Rokiškio r. sav.

960

Mažoji bendrija

267

Panevėžio apskr.

73

Rokiškio r. sav.

660

Ne pelno įmonė

0

Panevėžio apskr.

73

Rokiškio r. sav.

760

Profesinė sąjunga ar susivienijimas

18

Panevėžio apskr.

73

Rokiškio r. sav.

690

Religinė bendruomenė ar bendrija

1

Panevėžio apskr.

73

Rokiškio r. sav.

680

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

0

Panevėžio apskr.

73

Rokiškio r. sav.

260

Sodininkų bendrija

25

Panevėžio apskr.

73

Rokiškio r. sav.

360

Specialios paskirties akcinė bendrovė

0

Panevėžio apskr.

73

Rokiškio r. sav.

370

Specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė

0

Panevėžio apskr.

73

Rokiškio r. sav.

730

Šeimyna

1

Panevėžio apskr.

73

Rokiškio r. sav.

210

Tikroji ūkinė bendrija

1

Panevėžio apskr.

73

Rokiškio r. sav.

700

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

27

Panevėžio apskr.

73

Rokiškio r. sav.

310

Uždaroji akcinė bendrovė

515

Panevėžio apskr.

73

Rokiškio r. sav.

520

Užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos atstovybė

3

Panevėžio apskr.

73

Rokiškio r. sav.

580

Valstybės biudžetinė įstaiga

0

Panevėžio apskr.

73

Rokiškio r. sav.

110

Valstybės įmonė

0

Panevėžio apskr.

73

Rokiškio r. sav.

930

Valstybinė įmonė

0

Panevėžio apskr.

73

Rokiškio r. sav.

570

Viešoji įstaiga

59

Panevėžio apskr.

73

Rokiškio r. sav.

590

Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.)

0

Panevėžio apskr.

73

Rokiškio r. sav.

591

Visuomeninės organizacijos (asociacijos nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str) filialas

0

Panevėžio apskr.

73

Rokiškio r. sav.

410

Žemės ūkio bendrovė

25

Šiaulių apskr.

32

Akmenės r. sav.

320

Akcinė bendrovė

3

Šiaulių apskr.

32

Akmenės r. sav.

630

Asociacija

164

Šiaulių apskr.

32

Akmenės r. sav.

270

Bendrija

56

Šiaulių apskr.

32

Akmenės r. sav.

950

Biudžetinė įstaiga

22

Šiaulių apskr.

32

Akmenės r. sav.

230

Daugiabučių namų savininkų bendrija ( bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Šiaulių apskr.

32

Akmenės r. sav.

250

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Šiaulių apskr.

32

Akmenės r. sav.

810

Individuali įmonė

265

Šiaulių apskr.

32

Akmenės r. sav.

710

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

7

Šiaulių apskr.

32

Akmenės r. sav.

530

Kredito unija

0

Šiaulių apskr.

32

Akmenės r. sav.

640

Labdaros ir paramos fondas

28

Šiaulių apskr.

32

Akmenės r. sav.

960

Mažoji bendrija

148

Šiaulių apskr.

32

Akmenės r. sav.

760

Profesinė sąjunga ar susivienijimas

21

Šiaulių apskr.

32

Akmenės r. sav.

690

Religinė bendruomenė ar bendrija

1

Šiaulių apskr.

32

Akmenės r. sav.

680

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

0

Šiaulių apskr.

32

Akmenės r. sav.

681

Savivaldybės biudžetinės įstaigos filialas

0

Šiaulių apskr.

32

Akmenės r. sav.

130

Savivaldybės įmonė

0

Šiaulių apskr.

32

Akmenės r. sav.

260

Sodininkų bendrija

5

Šiaulių apskr.

32

Akmenės r. sav.

370

Specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė

0

Šiaulių apskr.

32

Akmenės r. sav.

160

Specifinės paskirties savivaldybės valstybinė įmonė

0

Šiaulių apskr.

32

Akmenės r. sav.

210

Tikroji ūkinė bendrija

1

Šiaulių apskr.

32

Akmenės r. sav.

700

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

11

Šiaulių apskr.

32

Akmenės r. sav.

310

Uždaroji akcinė bendrovė

326

Šiaulių apskr.

32

Akmenės r. sav.

510

Užsienio įmonės filialas - juridinis asmuo

0

Šiaulių apskr.

32

Akmenės r. sav.

520

Užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos atstovybė

2

Šiaulių apskr.

32

Akmenės r. sav.

490

Užsienio juridinio asmens ir kitos organizacijos filialas

1

Šiaulių apskr.

32

Akmenės r. sav.

580

Valstybės biudžetinė įstaiga

0

Šiaulių apskr.

32

Akmenės r. sav.

930

Valstybinė įmonė

0

Šiaulių apskr.

32

Akmenės r. sav.

931

Valstybinės įmonės filialas

0

Šiaulių apskr.

32

Akmenės r. sav.

570

Viešoji įstaiga

38

Šiaulių apskr.

32

Akmenės r. sav.

590

Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.)

0

Šiaulių apskr.

32

Akmenės r. sav.

410

Žemės ūkio bendrovė

7

Šiaulių apskr.

47

Joniškio r. sav.

320

Akcinė bendrovė

0

Šiaulių apskr.

47

Joniškio r. sav.

630

Asociacija

193

Šiaulių apskr.

47

Joniškio r. sav.

270

Bendrija

16

Šiaulių apskr.

47

Joniškio r. sav.

950

Biudžetinė įstaiga

23

Šiaulių apskr.

47

Joniškio r. sav.

230

Daugiabučių namų savininkų bendrija ( bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Šiaulių apskr.

47

Joniškio r. sav.

810

Individuali įmonė

243

Šiaulių apskr.

47

Joniškio r. sav.

220

Komanditinė ūkinė bendrija

0

Šiaulių apskr.

47

Joniškio r. sav.

710

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

14

Šiaulių apskr.

47

Joniškio r. sav.

640

Labdaros ir paramos fondas

3

Šiaulių apskr.

47

Joniškio r. sav.

960

Mažoji bendrija

135

Šiaulių apskr.

47

Joniškio r. sav.

760

Profesinė sąjunga ar susivienijimas

16

Šiaulių apskr.

47

Joniškio r. sav.

690

Religinė bendruomenė ar bendrija

0

Šiaulių apskr.

47

Joniškio r. sav.

680

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

0

Šiaulių apskr.

47

Joniškio r. sav.

140

Savivaldybės valstybinė akcinė įmonė

0

Šiaulių apskr.

47

Joniškio r. sav.

260

Sodininkų bendrija

1

Šiaulių apskr.

47

Joniškio r. sav.

370

Specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė

0

Šiaulių apskr.

47

Joniškio r. sav.

150

Specifinės paskirties valstybinė įmonė

0

Šiaulių apskr.

47

Joniškio r. sav.

730

Šeimyna

0

Šiaulių apskr.

47

Joniškio r. sav.

210

Tikroji ūkinė bendrija

1

Šiaulių apskr.

47

Joniškio r. sav.

700

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

9

Šiaulių apskr.

47

Joniškio r. sav.

310

Uždaroji akcinė bendrovė

261

Šiaulių apskr.

47

Joniškio r. sav.

520

Užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos atstovybė

1

Šiaulių apskr.

47

Joniškio r. sav.

580

Valstybės biudžetinė įstaiga

0

Šiaulių apskr.

47

Joniškio r. sav.

110

Valstybės įmonė

0

Šiaulių apskr.

47

Joniškio r. sav.

120

Valstybinė akcinė įmonė

0

Šiaulių apskr.

47

Joniškio r. sav.

930

Valstybinė įmonė

0

Šiaulių apskr.

47

Joniškio r. sav.

570

Viešoji įstaiga

31

Šiaulių apskr.

47

Joniškio r. sav.

590

Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.)

0

Šiaulių apskr.

47

Joniškio r. sav.

591

Visuomeninės organizacijos (asociacijos nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str) filialas

0

Šiaulių apskr.

47

Joniškio r. sav.

410

Žemės ūkio bendrovė

19

Šiaulių apskr.

54

Kelmės r. sav.

320

Akcinė bendrovė

2

Šiaulių apskr.

54

Kelmės r. sav.

630

Asociacija

217

Šiaulių apskr.

54

Kelmės r. sav.

270

Bendrija

45

Šiaulių apskr.

54

Kelmės r. sav.

950

Biudžetinė įstaiga

33

Šiaulių apskr.

54

Kelmės r. sav.

230

Daugiabučių namų savininkų bendrija ( bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Šiaulių apskr.

54

Kelmės r. sav.

810

Individuali įmonė

318

Šiaulių apskr.

54

Kelmės r. sav.

710

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

8

Šiaulių apskr.

54

Kelmės r. sav.

530

Kredito unija

0

Šiaulių apskr.

54

Kelmės r. sav.

640

Labdaros ir paramos fondas

3

Šiaulių apskr.

54

Kelmės r. sav.

960

Mažoji bendrija

201

Šiaulių apskr.

54

Kelmės r. sav.

760

Profesinė sąjunga ar susivienijimas

7

Šiaulių apskr.

54

Kelmės r. sav.

690

Religinė bendruomenė ar bendrija

2

Šiaulių apskr.

54

Kelmės r. sav.

680

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

0

Šiaulių apskr.

54

Kelmės r. sav.

681

Savivaldybės biudžetinės įstaigos filialas

0

Šiaulių apskr.

54

Kelmės r. sav.

130

Savivaldybės įmonė

0

Šiaulių apskr.

54

Kelmės r. sav.

260

Sodininkų bendrija

3

Šiaulių apskr.

54

Kelmės r. sav.

370

Specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė

0

Šiaulių apskr.

54

Kelmės r. sav.

730

Šeimyna

0

Šiaulių apskr.

54

Kelmės r. sav.

210

Tikroji ūkinė bendrija

0

Šiaulių apskr.

54

Kelmės r. sav.

700

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

24

Šiaulių apskr.

54

Kelmės r. sav.

310

Uždaroji akcinė bendrovė

331

Šiaulių apskr.

54

Kelmės r. sav.

490

Užsienio juridinio asmens ir kitos organizacijos filialas

1

Šiaulių apskr.

54

Kelmės r. sav.

580

Valstybės biudžetinė įstaiga

0

Šiaulių apskr.

54

Kelmės r. sav.

110

Valstybės įmonė

0

Šiaulių apskr.

54

Kelmės r. sav.

930

Valstybinė įmonė

0

Šiaulių apskr.

54

Kelmės r. sav.

570

Viešoji įstaiga

36

Šiaulių apskr.

54

Kelmės r. sav.

590

Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.)

0

Šiaulių apskr.

54

Kelmės r. sav.

591

Visuomeninės organizacijos (asociacijos nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str) filialas

0

Šiaulių apskr.

54

Kelmės r. sav.

410

Žemės ūkio bendrovė

10

Šiaulių apskr.

65

Pakruojo r. sav.

320

Akcinė bendrovė

6

Šiaulių apskr.

65

Pakruojo r. sav.

630

Asociacija

169

Šiaulių apskr.

65

Pakruojo r. sav.

270

Bendrija

68

Šiaulių apskr.

65

Pakruojo r. sav.

950

Biudžetinė įstaiga

28

Šiaulių apskr.

65

Pakruojo r. sav.

230

Daugiabučių namų savininkų bendrija ( bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Šiaulių apskr.

65

Pakruojo r. sav.

250

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Šiaulių apskr.

65

Pakruojo r. sav.

240

Gyvenamojo namo statybos bendrija (bendrija pagal LRV 2013-10-02 nutarimą Nr. 892)

0

Šiaulių apskr.

65

Pakruojo r. sav.

810

Individuali įmonė

202

Šiaulių apskr.

65

Pakruojo r. sav.

710

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

8

Šiaulių apskr.

65

Pakruojo r. sav.

530

Kredito unija

0

Šiaulių apskr.

65

Pakruojo r. sav.

640

Labdaros ir paramos fondas

6

Šiaulių apskr.

65

Pakruojo r. sav.

960

Mažoji bendrija

75

Šiaulių apskr.

65

Pakruojo r. sav.

760

Profesinė sąjunga ar susivienijimas

5

Šiaulių apskr.

65

Pakruojo r. sav.

690

Religinė bendruomenė ar bendrija

1

Šiaulių apskr.

65

Pakruojo r. sav.

680

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

0

Šiaulių apskr.

65

Pakruojo r. sav.

260

Sodininkų bendrija

11

Šiaulių apskr.

65

Pakruojo r. sav.

370

Specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė

0

Šiaulių apskr.

65

Pakruojo r. sav.

730

Šeimyna

3

Šiaulių apskr.

65

Pakruojo r. sav.

210

Tikroji ūkinė bendrija

0

Šiaulių apskr.

65

Pakruojo r. sav.

700

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

11

Šiaulių apskr.

65

Pakruojo r. sav.

310

Uždaroji akcinė bendrovė

184

Šiaulių apskr.

65

Pakruojo r. sav.

580

Valstybės biudžetinė įstaiga

0

Šiaulių apskr.

65

Pakruojo r. sav.

110

Valstybės įmonė

0

Šiaulių apskr.

65

Pakruojo r. sav.

930

Valstybinė įmonė

0

Šiaulių apskr.

65

Pakruojo r. sav.

570

Viešoji įstaiga

21

Šiaulių apskr.

65

Pakruojo r. sav.

590

Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.)

0

Šiaulių apskr.

65

Pakruojo r. sav.

591

Visuomeninės organizacijos (asociacijos nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str) filialas

0

Šiaulių apskr.

65

Pakruojo r. sav.

410

Žemės ūkio bendrovė

16

Šiaulių apskr.

71

Radviliškio r. sav.

320

Akcinė bendrovė

2

Šiaulių apskr.

71

Radviliškio r. sav.

630

Asociacija

220

Šiaulių apskr.

71

Radviliškio r. sav.

270

Bendrija

66

Šiaulių apskr.

71

Radviliškio r. sav.

950

Biudžetinė įstaiga

39

Šiaulių apskr.

71

Radviliškio r. sav.

230

Daugiabučių namų savininkų bendrija ( bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Šiaulių apskr.

71

Radviliškio r. sav.

250

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Šiaulių apskr.

71

Radviliškio r. sav.

240

Gyvenamojo namo statybos bendrija (bendrija pagal LRV 2013-10-02 nutarimą Nr. 892)

0

Šiaulių apskr.

71

Radviliškio r. sav.

810

Individuali įmonė

315

Šiaulių apskr.

71

Radviliškio r. sav.

350

Kooperacijos įmonė

0

Šiaulių apskr.

71

Radviliškio r. sav.

330

Kooperacijos uždaroji akcinė bendrovė

0

Šiaulių apskr.

71

Radviliškio r. sav.

710

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

17

Šiaulių apskr.

71

Radviliškio r. sav.

720

Kooperatinių bendrovių sąjunga

0

Šiaulių apskr.

71

Radviliškio r. sav.

530

Kredito unija

0

Šiaulių apskr.

71

Radviliškio r. sav.

640

Labdaros ir paramos fondas

11

Šiaulių apskr.

71

Radviliškio r. sav.

960

Mažoji bendrija

224

Šiaulių apskr.

71

Radviliškio r. sav.

760

Profesinė sąjunga ar susivienijimas

21

Šiaulių apskr.

71

Radviliškio r. sav.

690

Religinė bendruomenė ar bendrija

2

Šiaulių apskr.

71

Radviliškio r. sav.

680

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

0

Šiaulių apskr.

71

Radviliškio r. sav.

260

Sodininkų bendrija

10

Šiaulių apskr.

71

Radviliškio r. sav.

370

Specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė

0

Šiaulių apskr.

71

Radviliškio r. sav.

150

Specifinės paskirties valstybinė įmonė

0

Šiaulių apskr.

71

Radviliškio r. sav.

730

Šeimyna

5

Šiaulių apskr.

71

Radviliškio r. sav.

210

Tikroji ūkinė bendrija

1

Šiaulių apskr.

71

Radviliškio r. sav.

700

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

18

Šiaulių apskr.

71

Radviliškio r. sav.

310

Uždaroji akcinė bendrovė

495

Šiaulių apskr.

71

Radviliškio r. sav.

510

Užsienio įmonės filialas - juridinis asmuo

0

Šiaulių apskr.

71

Radviliškio r. sav.

520

Užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos atstovybė

1

Šiaulių apskr.

71

Radviliškio r. sav.

490

Užsienio juridinio asmens ir kitos organizacijos filialas

1

Šiaulių apskr.

71

Radviliškio r. sav.

580

Valstybės biudžetinė įstaiga

0

Šiaulių apskr.

71

Radviliškio r. sav.

110

Valstybės įmonė

0

Šiaulių apskr.

71

Radviliškio r. sav.

930

Valstybinė įmonė

0

Šiaulių apskr.

71

Radviliškio r. sav.

570

Viešoji įstaiga

42

Šiaulių apskr.

71

Radviliškio r. sav.

590

Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.)

0

Šiaulių apskr.

71

Radviliškio r. sav.

591

Visuomeninės organizacijos (asociacijos nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str) filialas

0

Šiaulių apskr.

71

Radviliškio r. sav.

410

Žemės ūkio bendrovė

29

Šiaulių apskr.

29

Šiaulių m. sav.

840

Advokatų profesinė bendrija

4

Šiaulių apskr.

29

Šiaulių m. sav.

320

Akcinė bendrovė

10

Šiaulių apskr.

29

Šiaulių m. sav.

630

Asociacija

580

Šiaulių apskr.

29

Šiaulių m. sav.

270

Bendrija

687

Šiaulių apskr.

29

Šiaulių m. sav.

950

Biudžetinė įstaiga

101

Šiaulių apskr.

29

Šiaulių m. sav.

230

Daugiabučių namų savininkų bendrija ( bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Šiaulių apskr.

29

Šiaulių m. sav.

232

Daugiabučių namų savininkų bendrijos ( bendrijos pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185) atstovybė

0

Šiaulių apskr.

29

Šiaulių m. sav.

250

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Šiaulių apskr.

29

Šiaulių m. sav.

240

Gyvenamojo namo statybos bendrija (bendrija pagal LRV 2013-10-02 nutarimą Nr. 892)

0

Šiaulių apskr.

29

Šiaulių m. sav.

810

Individuali įmonė

1,223

Šiaulių apskr.

29

Šiaulių m. sav.

820

Juridinio asmens įsteigta individuali įmonė

0

Šiaulių apskr.

29

Šiaulių m. sav.

220

Komanditinė ūkinė bendrija

1

Šiaulių apskr.

29

Šiaulių m. sav.

710

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

4

Šiaulių apskr.

29

Šiaulių m. sav.

530

Kredito unija

0

Šiaulių apskr.

29

Šiaulių m. sav.

640

Labdaros ir paramos fondas

51

Šiaulių apskr.

29

Šiaulių m. sav.

960

Mažoji bendrija

1,061

Šiaulių apskr.

29

Šiaulių m. sav.

660

Ne pelno įmonė

0

Šiaulių apskr.

29

Šiaulių m. sav.

430

Nuolatinė komercinio arbitražo institucija

0

Šiaulių apskr.

29

Šiaulių m. sav.

620

Prekybos, pramonės ir amatų rūmai

1

Šiaulių apskr.

29

Šiaulių m. sav.

760

Profesinė sąjunga ar susivienijimas

78

Šiaulių apskr.

29

Šiaulių m. sav.

975

Regiono plėtros taryba

1

Šiaulių apskr.

29

Šiaulių m. sav.

690

Religinė bendruomenė ar bendrija

6

Šiaulių apskr.

29

Šiaulių m. sav.

680

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

0

Šiaulių apskr.

29

Šiaulių m. sav.

130

Savivaldybės įmonė

1

Šiaulių apskr.

29

Šiaulių m. sav.

260

Sodininkų bendrija

40

Šiaulių apskr.

29

Šiaulių m. sav.

360

Specialios paskirties akcinė bendrovė

0

Šiaulių apskr.

29

Šiaulių m. sav.

370

Specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė

0

Šiaulių apskr.

29

Šiaulių m. sav.

150

Specifinės paskirties valstybinė įmonė

0

Šiaulių apskr.

29

Šiaulių m. sav.

730

Šeimyna

3

Šiaulių apskr.

29

Šiaulių m. sav.

210

Tikroji ūkinė bendrija

15

Šiaulių apskr.

29

Šiaulių m. sav.

700

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

15

Šiaulių apskr.

29

Šiaulių m. sav.

310

Uždaroji akcinė bendrovė

3,217

Šiaulių apskr.

29

Šiaulių m. sav.

510

Užsienio įmonės filialas - juridinis asmuo

0

Šiaulių apskr.

29

Šiaulių m. sav.

520

Užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos atstovybė

5

Šiaulių apskr.

29

Šiaulių m. sav.

490

Užsienio juridinio asmens ir kitos organizacijos filialas

12

Šiaulių apskr.

29

Šiaulių m. sav.

580

Valstybės biudžetinė įstaiga

0

Šiaulių apskr.

29

Šiaulių m. sav.

581

Valstybės biudžetinės įstaigos filialas

0

Šiaulių apskr.

29

Šiaulių m. sav.

110

Valstybės įmonė

1

Šiaulių apskr.

29

Šiaulių m. sav.

120

Valstybinė akcinė įmonė

0

Šiaulių apskr.

29

Šiaulių m. sav.

930

Valstybinė įmonė

0

Šiaulių apskr.

29

Šiaulių m. sav.

931

Valstybinės įmonės filialas

0

Šiaulių apskr.

29

Šiaulių m. sav.

570

Viešoji įstaiga

246

Šiaulių apskr.

29

Šiaulių m. sav.

590

Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.)

0

Šiaulių apskr.

29

Šiaulių m. sav.

591

Visuomeninės organizacijos (asociacijos nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str) filialas

0

Šiaulių apskr.

29

Šiaulių m. sav.

410

Žemės ūkio bendrovė

4

Šiaulių apskr.

91

Šiaulių r. sav.

320

Akcinė bendrovė

2

Šiaulių apskr.

91

Šiaulių r. sav.

630

Asociacija

266

Šiaulių apskr.

91

Šiaulių r. sav.

270

Bendrija

27

Šiaulių apskr.

91

Šiaulių r. sav.

950

Biudžetinė įstaiga

31

Šiaulių apskr.

91

Šiaulių r. sav.

230

Daugiabučių namų savininkų bendrija ( bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Šiaulių apskr.

91

Šiaulių r. sav.

250

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Šiaulių apskr.

91

Šiaulių r. sav.

240

Gyvenamojo namo statybos bendrija (bendrija pagal LRV 2013-10-02 nutarimą Nr. 892)

0

Šiaulių apskr.

91

Šiaulių r. sav.

810

Individuali įmonė

436

Šiaulių apskr.

91

Šiaulių r. sav.

220

Komanditinė ūkinė bendrija

0

Šiaulių apskr.

91

Šiaulių r. sav.

710

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

18

Šiaulių apskr.

91

Šiaulių r. sav.

530

Kredito unija

0

Šiaulių apskr.

91

Šiaulių r. sav.

640

Labdaros ir paramos fondas

9

Šiaulių apskr.

91

Šiaulių r. sav.

960

Mažoji bendrija

376

Šiaulių apskr.

91

Šiaulių r. sav.

760

Profesinė sąjunga ar susivienijimas

17

Šiaulių apskr.

91

Šiaulių r. sav.

690

Religinė bendruomenė ar bendrija

2

Šiaulių apskr.

91

Šiaulių r. sav.

680

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

0

Šiaulių apskr.

91

Šiaulių r. sav.

260

Sodininkų bendrija

31

Šiaulių apskr.

91

Šiaulių r. sav.

150

Specifinės paskirties valstybinė įmonė

0

Šiaulių apskr.

91

Šiaulių r. sav.

730

Šeimyna

4

Šiaulių apskr.

91

Šiaulių r. sav.

210

Tikroji ūkinė bendrija

0

Šiaulių apskr.

91

Šiaulių r. sav.

700

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

19

Šiaulių apskr.

91

Šiaulių r. sav.

310

Uždaroji akcinė bendrovė

918

Šiaulių apskr.

91

Šiaulių r. sav.

520

Užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos atstovybė

3

Šiaulių apskr.

91

Šiaulių r. sav.

580

Valstybės biudžetinė įstaiga

0

Šiaulių apskr.

91

Šiaulių r. sav.

110

Valstybės įmonė

0

Šiaulių apskr.

91

Šiaulių r. sav.

930

Valstybinė įmonė

0

Šiaulių apskr.

91

Šiaulių r. sav.

570

Viešoji įstaiga

54

Šiaulių apskr.

91

Šiaulių r. sav.

590

Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.)

0

Šiaulių apskr.

91

Šiaulių r. sav.

591

Visuomeninės organizacijos (asociacijos nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str) filialas

0

Šiaulių apskr.

91

Šiaulių r. sav.

410

Žemės ūkio bendrovė

31

Tauragės apskr.

94

Jurbarko r. sav.

320

Akcinė bendrovė

0

Tauragės apskr.

94

Jurbarko r. sav.

630

Asociacija

238

Tauragės apskr.

94

Jurbarko r. sav.

270

Bendrija

72

Tauragės apskr.

94

Jurbarko r. sav.

950

Biudžetinė įstaiga

30

Tauragės apskr.

94

Jurbarko r. sav.

230

Daugiabučių namų savininkų bendrija ( bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Tauragės apskr.

94

Jurbarko r. sav.

250

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Tauragės apskr.

94

Jurbarko r. sav.

810

Individuali įmonė

250

Tauragės apskr.

94

Jurbarko r. sav.

220

Komanditinė ūkinė bendrija

0

Tauragės apskr.

94

Jurbarko r. sav.

710

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

9

Tauragės apskr.

94

Jurbarko r. sav.

530

Kredito unija

0

Tauragės apskr.

94

Jurbarko r. sav.

640

Labdaros ir paramos fondas

2

Tauragės apskr.

94

Jurbarko r. sav.

960

Mažoji bendrija

235

Tauragės apskr.

94

Jurbarko r. sav.

760

Profesinė sąjunga ar susivienijimas

7

Tauragės apskr.

94

Jurbarko r. sav.

690

Religinė bendruomenė ar bendrija

1

Tauragės apskr.

94

Jurbarko r. sav.

680

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

0

Tauragės apskr.

94

Jurbarko r. sav.

130

Savivaldybės įmonė

1

Tauragės apskr.

94

Jurbarko r. sav.

260

Sodininkų bendrija

14

Tauragės apskr.

94

Jurbarko r. sav.

730

Šeimyna

1

Tauragės apskr.

94

Jurbarko r. sav.

210

Tikroji ūkinė bendrija

0

Tauragės apskr.

94

Jurbarko r. sav.

700

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

20

Tauragės apskr.

94

Jurbarko r. sav.

310

Uždaroji akcinė bendrovė

318

Tauragės apskr.

94

Jurbarko r. sav.

580

Valstybės biudžetinė įstaiga

0

Tauragės apskr.

94

Jurbarko r. sav.

110

Valstybės įmonė

0

Tauragės apskr.

94

Jurbarko r. sav.

570

Viešoji įstaiga

42

Tauragės apskr.

94

Jurbarko r. sav.

590

Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.)

0

Tauragės apskr.

94

Jurbarko r. sav.

410

Žemės ūkio bendrovė

10

Tauragės apskr.

63

Pagėgių sav.

320

Akcinė bendrovė

1

Tauragės apskr.

63

Pagėgių sav.

630

Asociacija

69

Tauragės apskr.

63

Pagėgių sav.

270

Bendrija

13

Tauragės apskr.

63

Pagėgių sav.

950

Biudžetinė įstaiga

12

Tauragės apskr.

63

Pagėgių sav.

230

Daugiabučių namų savininkų bendrija ( bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Tauragės apskr.

63

Pagėgių sav.

810

Individuali įmonė

49

Tauragės apskr.

63

Pagėgių sav.

710

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

7

Tauragės apskr.

63

Pagėgių sav.

530

Kredito unija

0

Tauragės apskr.

63

Pagėgių sav.

640

Labdaros ir paramos fondas

4

Tauragės apskr.

63

Pagėgių sav.

960

Mažoji bendrija

37

Tauragės apskr.

63

Pagėgių sav.

760

Profesinė sąjunga ar susivienijimas

1

Tauragės apskr.

63

Pagėgių sav.

680

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

0

Tauragės apskr.

63

Pagėgių sav.

260

Sodininkų bendrija

1

Tauragės apskr.

63

Pagėgių sav.

210

Tikroji ūkinė bendrija

0

Tauragės apskr.

63

Pagėgių sav.

700

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

10

Tauragės apskr.

63

Pagėgių sav.

310

Uždaroji akcinė bendrovė

116

Tauragės apskr.

63

Pagėgių sav.

580

Valstybės biudžetinė įstaiga

0

Tauragės apskr.

63

Pagėgių sav.

570

Viešoji įstaiga

14

Tauragės apskr.

63

Pagėgių sav.

590

Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.)

0

Tauragės apskr.

63

Pagėgių sav.

410

Žemės ūkio bendrovė

10

Tauragės apskr.

87

Šilalės r. sav.

320

Akcinė bendrovė

0

Tauragės apskr.

87

Šilalės r. sav.

630

Asociacija

152

Tauragės apskr.

87

Šilalės r. sav.

270

Bendrija

10

Tauragės apskr.

87

Šilalės r. sav.

950

Biudžetinė įstaiga

20

Tauragės apskr.

87

Šilalės r. sav.

230

Daugiabučių namų savininkų bendrija ( bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Tauragės apskr.

87

Šilalės r. sav.

250

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Tauragės apskr.

87

Šilalės r. sav.

810

Individuali įmonė

169

Tauragės apskr.

87

Šilalės r. sav.

710

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

11

Tauragės apskr.

87

Šilalės r. sav.

530

Kredito unija

0

Tauragės apskr.

87

Šilalės r. sav.

640

Labdaros ir paramos fondas

2

Tauragės apskr.

87

Šilalės r. sav.

960

Mažoji bendrija

163

Tauragės apskr.

87

Šilalės r. sav.

760

Profesinė sąjunga ar susivienijimas

1

Tauragės apskr.

87

Šilalės r. sav.

680

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

0

Tauragės apskr.

87

Šilalės r. sav.

260

Sodininkų bendrija

3

Tauragės apskr.

87

Šilalės r. sav.

210

Tikroji ūkinė bendrija

1

Tauragės apskr.

87

Šilalės r. sav.

700

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

15

Tauragės apskr.

87

Šilalės r. sav.

310

Uždaroji akcinė bendrovė

325

Tauragės apskr.

87

Šilalės r. sav.

580

Valstybės biudžetinė įstaiga

0

Tauragės apskr.

87

Šilalės r. sav.

110

Valstybės įmonė

0

Tauragės apskr.

87

Šilalės r. sav.

570

Viešoji įstaiga

34

Tauragės apskr.

87

Šilalės r. sav.

590

Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.)

0

Tauragės apskr.

87

Šilalės r. sav.

591

Visuomeninės organizacijos (asociacijos nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str) filialas

0

Tauragės apskr.

87

Šilalės r. sav.

410

Žemės ūkio bendrovė

4

Tauragės apskr.

77

Tauragės r. sav.

320

Akcinė bendrovė

2

Tauragės apskr.

77

Tauragės r. sav.

630

Asociacija

229

Tauragės apskr.

77

Tauragės r. sav.

270

Bendrija

36

Tauragės apskr.

77

Tauragės r. sav.

950

Biudžetinė įstaiga

30

Tauragės apskr.

77

Tauragės r. sav.

230

Daugiabučių namų savininkų bendrija ( bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Tauragės apskr.

77

Tauragės r. sav.

250

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Tauragės apskr.

77

Tauragės r. sav.

240

Gyvenamojo namo statybos bendrija (bendrija pagal LRV 2013-10-02 nutarimą Nr. 892)

0

Tauragės apskr.

77

Tauragės r. sav.

810

Individuali įmonė

376

Tauragės apskr.

77

Tauragės r. sav.

710

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

5

Tauragės apskr.

77

Tauragės r. sav.

530

Kredito unija

0

Tauragės apskr.

77

Tauragės r. sav.

640

Labdaros ir paramos fondas

6

Tauragės apskr.

77

Tauragės r. sav.

960

Mažoji bendrija

242

Tauragės apskr.

77

Tauragės r. sav.

760

Profesinė sąjunga ar susivienijimas

9

Tauragės apskr.

77

Tauragės r. sav.

975

Regiono plėtros taryba

1

Tauragės apskr.

77

Tauragės r. sav.

690

Religinė bendruomenė ar bendrija

3

Tauragės apskr.

77

Tauragės r. sav.

680

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

0

Tauragės apskr.

77

Tauragės r. sav.

260

Sodininkų bendrija

9

Tauragės apskr.

77

Tauragės r. sav.

150

Specifinės paskirties valstybinė įmonė

0

Tauragės apskr.

77

Tauragės r. sav.

730

Šeimyna

0

Tauragės apskr.

77

Tauragės r. sav.

210

Tikroji ūkinė bendrija

4

Tauragės apskr.

77

Tauragės r. sav.

700

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

19

Tauragės apskr.

77

Tauragės r. sav.

310

Uždaroji akcinė bendrovė

934

Tauragės apskr.

77

Tauragės r. sav.

520

Užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos atstovybė

0

Tauragės apskr.

77

Tauragės r. sav.

490

Užsienio juridinio asmens ir kitos organizacijos filialas

1

Tauragės apskr.

77

Tauragės r. sav.

580

Valstybės biudžetinė įstaiga

0

Tauragės apskr.

77

Tauragės r. sav.

110

Valstybės įmonė

0

Tauragės apskr.

77

Tauragės r. sav.

120

Valstybinė akcinė įmonė

0

Tauragės apskr.

77

Tauragės r. sav.

570

Viešoji įstaiga

62

Tauragės apskr.

77

Tauragės r. sav.

590

Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.)

0

Tauragės apskr.

77

Tauragės r. sav.

591

Visuomeninės organizacijos (asociacijos nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str) filialas

0

Tauragės apskr.

77

Tauragės r. sav.

410

Žemės ūkio bendrovė

11

Telšių apskr.

61

Mažeikių r. sav.

320

Akcinė bendrovė

1

Telšių apskr.

61

Mažeikių r. sav.

630

Asociacija

235

Telšių apskr.

61

Mažeikių r. sav.

940

Bendras valdymo ir pranešimų centras

0

Telšių apskr.

61

Mažeikių r. sav.

270

Bendrija

93

Telšių apskr.

61

Mažeikių r. sav.

950

Biudžetinė įstaiga

60

Telšių apskr.

61

Mažeikių r. sav.

230

Daugiabučių namų savininkų bendrija ( bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Telšių apskr.

61

Mažeikių r. sav.

250

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Telšių apskr.

61

Mažeikių r. sav.

810

Individuali įmonė

369

Telšių apskr.

61

Mažeikių r. sav.

710

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

9

Telšių apskr.

61

Mažeikių r. sav.

530

Kredito unija

0

Telšių apskr.

61

Mažeikių r. sav.

640

Labdaros ir paramos fondas

13

Telšių apskr.

61

Mažeikių r. sav.

960

Mažoji bendrija

359

Telšių apskr.

61

Mažeikių r. sav.

760

Profesinė sąjunga ar susivienijimas

31

Telšių apskr.

61

Mažeikių r. sav.

690

Religinė bendruomenė ar bendrija

4

Telšių apskr.

61

Mažeikių r. sav.

680

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

0

Telšių apskr.

61

Mažeikių r. sav.

130

Savivaldybės įmonė

0

Telšių apskr.

61

Mažeikių r. sav.

260

Sodininkų bendrija

25

Telšių apskr.

61

Mažeikių r. sav.

370

Specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė

0

Telšių apskr.

61

Mažeikių r. sav.

730

Šeimyna

1

Telšių apskr.

61

Mažeikių r. sav.

210

Tikroji ūkinė bendrija

6

Telšių apskr.

61

Mažeikių r. sav.

700

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

19

Telšių apskr.

61

Mažeikių r. sav.

310

Uždaroji akcinė bendrovė

1,374

Telšių apskr.

61

Mažeikių r. sav.

520

Užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos atstovybė

4

Telšių apskr.

61

Mažeikių r. sav.

490

Užsienio juridinio asmens ir kitos organizacijos filialas

6

Telšių apskr.

61

Mažeikių r. sav.

580

Valstybės biudžetinė įstaiga

0

Telšių apskr.

61

Mažeikių r. sav.

110

Valstybės įmonė

0

Telšių apskr.

61

Mažeikių r. sav.

120

Valstybinė akcinė įmonė

0

Telšių apskr.

61

Mažeikių r. sav.

930

Valstybinė įmonė

0

Telšių apskr.

61

Mažeikių r. sav.

570

Viešoji įstaiga

79

Telšių apskr.

61

Mažeikių r. sav.

590

Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.)

0

Telšių apskr.

61

Mažeikių r. sav.

591

Visuomeninės organizacijos (asociacijos nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str) filialas

0

Telšių apskr.

61

Mažeikių r. sav.

410

Žemės ūkio bendrovė

8

Telšių apskr.

68

Plungės r. sav.

320

Akcinė bendrovė

1

Telšių apskr.

68

Plungės r. sav.

630

Asociacija

222

Telšių apskr.

68

Plungės r. sav.

270

Bendrija

93

Telšių apskr.

68

Plungės r. sav.

950

Biudžetinė įstaiga

37

Telšių apskr.

68

Plungės r. sav.

230

Daugiabučių namų savininkų bendrija ( bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Telšių apskr.

68

Plungės r. sav.

250

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Telšių apskr.

68

Plungės r. sav.

240

Gyvenamojo namo statybos bendrija (bendrija pagal LRV 2013-10-02 nutarimą Nr. 892)

0

Telšių apskr.

68

Plungės r. sav.

810

Individuali įmonė

317

Telšių apskr.

68

Plungės r. sav.

710

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

26

Telšių apskr.

68

Plungės r. sav.

720

Kooperatinių bendrovių sąjunga

0

Telšių apskr.

68

Plungės r. sav.

530

Kredito unija

0

Telšių apskr.

68

Plungės r. sav.

640

Labdaros ir paramos fondas

11

Telšių apskr.

68

Plungės r. sav.

960

Mažoji bendrija

243

Telšių apskr.

68

Plungės r. sav.

660

Ne pelno įmonė

0

Telšių apskr.

68

Plungės r. sav.

760

Profesinė sąjunga ar susivienijimas

9

Telšių apskr.

68

Plungės r. sav.

690

Religinė bendruomenė ar bendrija

2

Telšių apskr.

68

Plungės r. sav.

680

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

0

Telšių apskr.

68

Plungės r. sav.

130

Savivaldybės įmonė

1

Telšių apskr.

68

Plungės r. sav.

260

Sodininkų bendrija

14

Telšių apskr.

68

Plungės r. sav.

360

Specialios paskirties akcinė bendrovė

0

Telšių apskr.

68

Plungės r. sav.

370

Specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė

0

Telšių apskr.

68

Plungės r. sav.

730

Šeimyna

0

Telšių apskr.

68

Plungės r. sav.

210

Tikroji ūkinė bendrija

3

Telšių apskr.

68

Plungės r. sav.

700

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

16

Telšių apskr.

68

Plungės r. sav.

310

Uždaroji akcinė bendrovė

695

Telšių apskr.

68

Plungės r. sav.

510

Užsienio įmonės filialas - juridinis asmuo

0

Telšių apskr.

68

Plungės r. sav.

520

Užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos atstovybė

1

Telšių apskr.

68

Plungės r. sav.

490

Užsienio juridinio asmens ir kitos organizacijos filialas

1

Telšių apskr.

68

Plungės r. sav.

580

Valstybės biudžetinė įstaiga

0

Telšių apskr.

68

Plungės r. sav.

110

Valstybės įmonė

0

Telšių apskr.

68

Plungės r. sav.

570

Viešoji įstaiga

89

Telšių apskr.

68

Plungės r. sav.

590

Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.)

0

Telšių apskr.

68

Plungės r. sav.

591

Visuomeninės organizacijos (asociacijos nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str) filialas

0

Telšių apskr.

68

Plungės r. sav.

410

Žemės ūkio bendrovė

4

Telšių apskr.

74

Rietavo sav.

320

Akcinė bendrovė

0

Telšių apskr.

74

Rietavo sav.

630

Asociacija

67

Telšių apskr.

74

Rietavo sav.

270

Bendrija

7

Telšių apskr.

74

Rietavo sav.

950

Biudžetinė įstaiga

13

Telšių apskr.

74

Rietavo sav.

230

Daugiabučių namų savininkų bendrija ( bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Telšių apskr.

74

Rietavo sav.

250

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Telšių apskr.

74

Rietavo sav.

810

Individuali įmonė

80

Telšių apskr.

74

Rietavo sav.

710

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

8

Telšių apskr.

74

Rietavo sav.

640

Labdaros ir paramos fondas

3

Telšių apskr.

74

Rietavo sav.

960

Mažoji bendrija

75

Telšių apskr.

74

Rietavo sav.

760

Profesinė sąjunga ar susivienijimas

3

Telšių apskr.

74

Rietavo sav.

680

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

0

Telšių apskr.

74

Rietavo sav.

260

Sodininkų bendrija

2

Telšių apskr.

74

Rietavo sav.

210

Tikroji ūkinė bendrija

1

Telšių apskr.

74

Rietavo sav.

700

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

4

Telšių apskr.

74

Rietavo sav.

310

Uždaroji akcinė bendrovė

136

Telšių apskr.

74

Rietavo sav.

580

Valstybės biudžetinė įstaiga

0

Telšių apskr.

74

Rietavo sav.

110

Valstybės įmonė

0

Telšių apskr.

74

Rietavo sav.

570

Viešoji įstaiga

12

Telšių apskr.

74

Rietavo sav.

590

Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.)

0

Telšių apskr.

74

Rietavo sav.

410

Žemės ūkio bendrovė

2

Telšių apskr.

78

Telšių r. sav.

320

Akcinė bendrovė

3

Telšių apskr.

78

Telšių r. sav.

630

Asociacija

277

Telšių apskr.

78

Telšių r. sav.

270

Bendrija

133

Telšių apskr.

78

Telšių r. sav.

950

Biudžetinė įstaiga

43

Telšių apskr.

78

Telšių r. sav.

230

Daugiabučių namų savininkų bendrija ( bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Telšių apskr.

78

Telšių r. sav.

250

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Telšių apskr.

78

Telšių r. sav.

810

Individuali įmonė

397

Telšių apskr.

78

Telšių r. sav.

220

Komanditinė ūkinė bendrija

0

Telšių apskr.

78

Telšių r. sav.

350

Kooperacijos įmonė

0

Telšių apskr.

78

Telšių r. sav.

710

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

11

Telšių apskr.

78

Telšių r. sav.

530

Kredito unija

0

Telšių apskr.

78

Telšių r. sav.

640

Labdaros ir paramos fondas

4

Telšių apskr.

78

Telšių r. sav.

960

Mažoji bendrija

356

Telšių apskr.

78

Telšių r. sav.

760

Profesinė sąjunga ar susivienijimas

13

Telšių apskr.

78

Telšių r. sav.

975

Regiono plėtros taryba

1

Telšių apskr.

78

Telšių r. sav.

690

Religinė bendruomenė ar bendrija

2

Telšių apskr.

78

Telšių r. sav.

680

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

0

Telšių apskr.

78

Telšių r. sav.

130

Savivaldybės įmonė

1

Telšių apskr.

78

Telšių r. sav.

260

Sodininkų bendrija

14

Telšių apskr.

78

Telšių r. sav.

360

Specialios paskirties akcinė bendrovė

0

Telšių apskr.

78

Telšių r. sav.

210

Tikroji ūkinė bendrija

0

Telšių apskr.

78

Telšių r. sav.

700

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

37

Telšių apskr.

78

Telšių r. sav.

310

Uždaroji akcinė bendrovė

732

Telšių apskr.

78

Telšių r. sav.

490

Užsienio juridinio asmens ir kitos organizacijos filialas

2

Telšių apskr.

78

Telšių r. sav.

580

Valstybės biudžetinė įstaiga

0

Telšių apskr.

78

Telšių r. sav.

110

Valstybės įmonė

0

Telšių apskr.

78

Telšių r. sav.

570

Viešoji įstaiga

87

Telšių apskr.

78

Telšių r. sav.

590

Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.)

0

Telšių apskr.

78

Telšių r. sav.

410

Žemės ūkio bendrovė

8

Utenos apskr.

34

Anykščių r. sav.

320

Akcinė bendrovė

4

Utenos apskr.

34

Anykščių r. sav.

630

Asociacija

206

Utenos apskr.

34

Anykščių r. sav.

270

Bendrija

17

Utenos apskr.

34

Anykščių r. sav.

950

Biudžetinė įstaiga

26

Utenos apskr.

34

Anykščių r. sav.

230

Daugiabučių namų savininkų bendrija ( bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Utenos apskr.

34

Anykščių r. sav.

250

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Utenos apskr.

34

Anykščių r. sav.

810

Individuali įmonė

265

Utenos apskr.

34

Anykščių r. sav.

710

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

13

Utenos apskr.

34

Anykščių r. sav.

530

Kredito unija

0

Utenos apskr.

34

Anykščių r. sav.

640

Labdaros ir paramos fondas

6

Utenos apskr.

34

Anykščių r. sav.

960

Mažoji bendrija

234

Utenos apskr.

34

Anykščių r. sav.

760

Profesinė sąjunga ar susivienijimas

16

Utenos apskr.

34

Anykščių r. sav.

690

Religinė bendruomenė ar bendrija

1

Utenos apskr.

34

Anykščių r. sav.

680

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

0

Utenos apskr.

34

Anykščių r. sav.

260

Sodininkų bendrija

6

Utenos apskr.

34

Anykščių r. sav.

370

Specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė

0

Utenos apskr.

34

Anykščių r. sav.

730

Šeimyna

1

Utenos apskr.

34

Anykščių r. sav.

210

Tikroji ūkinė bendrija

1

Utenos apskr.

34

Anykščių r. sav.

700

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

21

Utenos apskr.

34

Anykščių r. sav.

310

Uždaroji akcinė bendrovė

386

Utenos apskr.

34

Anykščių r. sav.

520

Užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos atstovybė

1

Utenos apskr.

34

Anykščių r. sav.

490

Užsienio juridinio asmens ir kitos organizacijos filialas

0

Utenos apskr.

34

Anykščių r. sav.

580

Valstybės biudžetinė įstaiga

0

Utenos apskr.

34

Anykščių r. sav.

110

Valstybės įmonė

0

Utenos apskr.

34

Anykščių r. sav.

120

Valstybinė akcinė įmonė

0

Utenos apskr.

34

Anykščių r. sav.

930

Valstybinė įmonė

0

Utenos apskr.

34

Anykščių r. sav.

570

Viešoji įstaiga

69

Utenos apskr.

34

Anykščių r. sav.

590

Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.)

0

Utenos apskr.

34

Anykščių r. sav.

591

Visuomeninės organizacijos (asociacijos nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str) filialas

0

Utenos apskr.

34

Anykščių r. sav.

410

Žemės ūkio bendrovė

16

Utenos apskr.

45

Ignalinos r. sav.

320

Akcinė bendrovė

2

Utenos apskr.

45

Ignalinos r. sav.

630

Asociacija

126

Utenos apskr.

45

Ignalinos r. sav.

270

Bendrija

14

Utenos apskr.

45

Ignalinos r. sav.

950

Biudžetinė įstaiga

19

Utenos apskr.

45

Ignalinos r. sav.

230

Daugiabučių namų savininkų bendrija ( bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Utenos apskr.

45

Ignalinos r. sav.

250

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Utenos apskr.

45

Ignalinos r. sav.

810

Individuali įmonė

88

Utenos apskr.

45

Ignalinos r. sav.

220

Komanditinė ūkinė bendrija

1

Utenos apskr.

45

Ignalinos r. sav.

710

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

5

Utenos apskr.

45

Ignalinos r. sav.

530

Kredito unija

0

Utenos apskr.

45

Ignalinos r. sav.

640

Labdaros ir paramos fondas

6

Utenos apskr.

45

Ignalinos r. sav.

960

Mažoji bendrija

134

Utenos apskr.

45

Ignalinos r. sav.

760

Profesinė sąjunga ar susivienijimas

11

Utenos apskr.

45

Ignalinos r. sav.

690

Religinė bendruomenė ar bendrija

1

Utenos apskr.

45

Ignalinos r. sav.

680

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

0

Utenos apskr.

45

Ignalinos r. sav.

130

Savivaldybės įmonė

1

Utenos apskr.

45

Ignalinos r. sav.

260

Sodininkų bendrija

8

Utenos apskr.

45

Ignalinos r. sav.

370

Specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė

0

Utenos apskr.

45

Ignalinos r. sav.

700

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

22

Utenos apskr.

45

Ignalinos r. sav.

310

Uždaroji akcinė bendrovė

236

Utenos apskr.

45

Ignalinos r. sav.

520

Užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos atstovybė

1

Utenos apskr.

45

Ignalinos r. sav.

580

Valstybės biudžetinė įstaiga

0

Utenos apskr.

45

Ignalinos r. sav.

110

Valstybės įmonė

0

Utenos apskr.

45

Ignalinos r. sav.

930

Valstybinė įmonė

0

Utenos apskr.

45

Ignalinos r. sav.

570

Viešoji įstaiga

44

Utenos apskr.

45

Ignalinos r. sav.

590

Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.)

0

Utenos apskr.

45

Ignalinos r. sav.

410

Žemės ūkio bendrovė

1

Utenos apskr.

62

Molėtų r. sav.

320

Akcinė bendrovė

0

Utenos apskr.

62

Molėtų r. sav.

630

Asociacija

145

Utenos apskr.

62

Molėtų r. sav.

631

Asociacijos filialas

0

Utenos apskr.

62

Molėtų r. sav.

270

Bendrija

7

Utenos apskr.

62

Molėtų r. sav.

950

Biudžetinė įstaiga

21

Utenos apskr.

62

Molėtų r. sav.

250

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Utenos apskr.

62

Molėtų r. sav.

810

Individuali įmonė

192

Utenos apskr.

62

Molėtų r. sav.

500

Juridinio asmens filialas

0

Utenos apskr.

62

Molėtų r. sav.

710

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

5

Utenos apskr.

62

Molėtų r. sav.

640

Labdaros ir paramos fondas

4

Utenos apskr.

62

Molėtų r. sav.

960

Mažoji bendrija

203

Utenos apskr.

62

Molėtų r. sav.

760

Profesinė sąjunga ar susivienijimas

9

Utenos apskr.

62

Molėtų r. sav.

690

Religinė bendruomenė ar bendrija

1

Utenos apskr.

62

Molėtų r. sav.

680

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

0

Utenos apskr.

62

Molėtų r. sav.

260

Sodininkų bendrija

4

Utenos apskr.

62

Molėtų r. sav.

370

Specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė

0

Utenos apskr.

62

Molėtų r. sav.

160

Specifinės paskirties savivaldybės valstybinė įmonė

0

Utenos apskr.

62

Molėtų r. sav.

730

Šeimyna

1

Utenos apskr.

62

Molėtų r. sav.

210

Tikroji ūkinė bendrija

0

Utenos apskr.

62

Molėtų r. sav.

700

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

17

Utenos apskr.

62

Molėtų r. sav.

310

Uždaroji akcinė bendrovė

378

Utenos apskr.

62

Molėtų r. sav.

520

Užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos atstovybė

1

Utenos apskr.

62

Molėtų r. sav.

580

Valstybės biudžetinė įstaiga

0

Utenos apskr.

62

Molėtų r. sav.

120

Valstybinė akcinė įmonė

0

Utenos apskr.

62

Molėtų r. sav.

930

Valstybinė įmonė

0

Utenos apskr.

62

Molėtų r. sav.

570

Viešoji įstaiga

57

Utenos apskr.

62

Molėtų r. sav.

590

Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.)

0

Utenos apskr.

62

Molėtų r. sav.

591

Visuomeninės organizacijos (asociacijos nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str) filialas

0

Utenos apskr.

62

Molėtų r. sav.

410

Žemės ūkio bendrovė

12

Utenos apskr.

82

Utenos r. sav.

840

Advokatų profesinė bendrija

1

Utenos apskr.

82

Utenos r. sav.

320

Akcinė bendrovė

5

Utenos apskr.

82

Utenos r. sav.

630

Asociacija

282

Utenos apskr.

82

Utenos r. sav.

631

Asociacijos filialas

0

Utenos apskr.

82

Utenos r. sav.

270

Bendrija

104

Utenos apskr.

82

Utenos r. sav.

950

Biudžetinė įstaiga

35

Utenos apskr.

82

Utenos r. sav.

230

Daugiabučių namų savininkų bendrija ( bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Utenos apskr.

82

Utenos r. sav.

250

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Utenos apskr.

82

Utenos r. sav.

240

Gyvenamojo namo statybos bendrija (bendrija pagal LRV 2013-10-02 nutarimą Nr. 892)

0

Utenos apskr.

82

Utenos r. sav.

810

Individuali įmonė

372

Utenos apskr.

82

Utenos r. sav.

710

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

3

Utenos apskr.

82

Utenos r. sav.

530

Kredito unija

0

Utenos apskr.

82

Utenos r. sav.

640

Labdaros ir paramos fondas

10

Utenos apskr.

82

Utenos r. sav.

960

Mažoji bendrija

284

Utenos apskr.

82

Utenos r. sav.

760

Profesinė sąjunga ar susivienijimas

27

Utenos apskr.

82

Utenos r. sav.

975

Regiono plėtros taryba

1

Utenos apskr.

82

Utenos r. sav.

690

Religinė bendruomenė ar bendrija

1

Utenos apskr.

82

Utenos r. sav.

680

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

0

Utenos apskr.

82

Utenos r. sav.

130

Savivaldybės įmonė

0

Utenos apskr.

82

Utenos r. sav.

260

Sodininkų bendrija

21

Utenos apskr.

82

Utenos r. sav.

360

Specialios paskirties akcinė bendrovė

0

Utenos apskr.

82

Utenos r. sav.

370

Specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė

0

Utenos apskr.

82

Utenos r. sav.

730

Šeimyna

5

Utenos apskr.

82

Utenos r. sav.

210

Tikroji ūkinė bendrija

3

Utenos apskr.

82

Utenos r. sav.

700

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

22

Utenos apskr.

82

Utenos r. sav.

310

Uždaroji akcinė bendrovė

686

Utenos apskr.

82

Utenos r. sav.

510

Užsienio įmonės filialas - juridinis asmuo

0

Utenos apskr.

82

Utenos r. sav.

490

Užsienio juridinio asmens ir kitos organizacijos filialas

0

Utenos apskr.

82

Utenos r. sav.

580

Valstybės biudžetinė įstaiga

0

Utenos apskr.

82

Utenos r. sav.

110

Valstybės įmonė

0

Utenos apskr.

82

Utenos r. sav.

930

Valstybinė įmonė

0

Utenos apskr.

82

Utenos r. sav.

570

Viešoji įstaiga

83

Utenos apskr.

82

Utenos r. sav.

590

Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.)

0

Utenos apskr.

82

Utenos r. sav.

591

Visuomeninės organizacijos (asociacijos nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str) filialas

0

Utenos apskr.

82

Utenos r. sav.

410

Žemės ūkio bendrovė

12

Utenos apskr.

30

Visagino sav.

320

Akcinė bendrovė

2

Utenos apskr.

30

Visagino sav.

630

Asociacija

156

Utenos apskr.

30

Visagino sav.

270

Bendrija

53

Utenos apskr.

30

Visagino sav.

950

Biudžetinė įstaiga

20

Utenos apskr.

30

Visagino sav.

230

Daugiabučių namų savininkų bendrija ( bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Utenos apskr.

30

Visagino sav.

250

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Utenos apskr.

30

Visagino sav.

240

Gyvenamojo namo statybos bendrija (bendrija pagal LRV 2013-10-02 nutarimą Nr. 892)

0

Utenos apskr.

30

Visagino sav.

810

Individuali įmonė

171

Utenos apskr.

30

Visagino sav.

500

Juridinio asmens filialas

0

Utenos apskr.

30

Visagino sav.

640

Labdaros ir paramos fondas

13

Utenos apskr.

30

Visagino sav.

960

Mažoji bendrija

87

Utenos apskr.

30

Visagino sav.

760

Profesinė sąjunga ar susivienijimas

38

Utenos apskr.

30

Visagino sav.

690

Religinė bendruomenė ar bendrija

4

Utenos apskr.

30

Visagino sav.

680

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

0

Utenos apskr.

30

Visagino sav.

130

Savivaldybės įmonė

0

Utenos apskr.

30

Visagino sav.

260

Sodininkų bendrija

3

Utenos apskr.

30

Visagino sav.

370

Specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė

0

Utenos apskr.

30

Visagino sav.

210

Tikroji ūkinė bendrija

0

Utenos apskr.

30

Visagino sav.

700

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

4

Utenos apskr.

30

Visagino sav.

310

Uždaroji akcinė bendrovė

356

Utenos apskr.

30

Visagino sav.

520

Užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos atstovybė

0

Utenos apskr.

30

Visagino sav.

490

Užsienio juridinio asmens ir kitos organizacijos filialas

1

Utenos apskr.

30

Visagino sav.

580

Valstybės biudžetinė įstaiga

0

Utenos apskr.

30

Visagino sav.

110

Valstybės įmonė

1

Utenos apskr.

30

Visagino sav.

930

Valstybinė įmonė

0

Utenos apskr.

30

Visagino sav.

570

Viešoji įstaiga

45

Utenos apskr.

30

Visagino sav.

590

Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.)

0

Utenos apskr.

30

Visagino sav.

410

Žemės ūkio bendrovė

2

Utenos apskr.

43

Zarasų r. sav.

320

Akcinė bendrovė

0

Utenos apskr.

43

Zarasų r. sav.

630

Asociacija

183

Utenos apskr.

43

Zarasų r. sav.

270

Bendrija

20

Utenos apskr.

43

Zarasų r. sav.

950

Biudžetinė įstaiga

21

Utenos apskr.

43

Zarasų r. sav.

230

Daugiabučių namų savininkų bendrija ( bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Utenos apskr.

43

Zarasų r. sav.

250

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Utenos apskr.

43

Zarasų r. sav.

240

Gyvenamojo namo statybos bendrija (bendrija pagal LRV 2013-10-02 nutarimą Nr. 892)

0

Utenos apskr.

43

Zarasų r. sav.

810

Individuali įmonė

121

Utenos apskr.

43

Zarasų r. sav.

500

Juridinio asmens filialas

0

Utenos apskr.

43

Zarasų r. sav.

220

Komanditinė ūkinė bendrija

0

Utenos apskr.

43

Zarasų r. sav.

710

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

4

Utenos apskr.

43

Zarasų r. sav.

640

Labdaros ir paramos fondas

14

Utenos apskr.

43

Zarasų r. sav.

960

Mažoji bendrija

123

Utenos apskr.

43

Zarasų r. sav.

760

Profesinė sąjunga ar susivienijimas

7

Utenos apskr.

43

Zarasų r. sav.

690

Religinė bendruomenė ar bendrija

3

Utenos apskr.

43

Zarasų r. sav.

680

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

0

Utenos apskr.

43

Zarasų r. sav.

130

Savivaldybės įmonė

0

Utenos apskr.

43

Zarasų r. sav.

260

Sodininkų bendrija

7

Utenos apskr.

43

Zarasų r. sav.

370

Specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė

0

Utenos apskr.

43

Zarasų r. sav.

730

Šeimyna

2

Utenos apskr.

43

Zarasų r. sav.

210

Tikroji ūkinė bendrija

0

Utenos apskr.

43

Zarasų r. sav.

700

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

21

Utenos apskr.

43

Zarasų r. sav.

310

Uždaroji akcinė bendrovė

309

Utenos apskr.

43

Zarasų r. sav.

580

Valstybės biudžetinė įstaiga

0

Utenos apskr.

43

Zarasų r. sav.

110

Valstybės įmonė

0

Utenos apskr.

43

Zarasų r. sav.

930

Valstybinė įmonė

0

Utenos apskr.

43

Zarasų r. sav.

570

Viešoji įstaiga

45

Utenos apskr.

43

Zarasų r. sav.

590

Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.)

0

Utenos apskr.

43

Zarasų r. sav.

410

Žemės ūkio bendrovė

6

Vilniaus apskr.

42

Elektrėnų sav.

320

Akcinė bendrovė

3

Vilniaus apskr.

42

Elektrėnų sav.

630

Asociacija

120

Vilniaus apskr.

42

Elektrėnų sav.

270

Bendrija

22

Vilniaus apskr.

42

Elektrėnų sav.

950

Biudžetinė įstaiga

28

Vilniaus apskr.

42

Elektrėnų sav.

230

Daugiabučių namų savininkų bendrija ( bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Vilniaus apskr.

42

Elektrėnų sav.

250

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Vilniaus apskr.

42

Elektrėnų sav.

240

Gyvenamojo namo statybos bendrija (bendrija pagal LRV 2013-10-02 nutarimą Nr. 892)

0

Vilniaus apskr.

42

Elektrėnų sav.

810

Individuali įmonė

149

Vilniaus apskr.

42

Elektrėnų sav.

220

Komanditinė ūkinė bendrija

0

Vilniaus apskr.

42

Elektrėnų sav.

350

Kooperacijos įmonė

0

Vilniaus apskr.

42

Elektrėnų sav.

710

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

5

Vilniaus apskr.

42

Elektrėnų sav.

640

Labdaros ir paramos fondas

13

Vilniaus apskr.

42

Elektrėnų sav.

960

Mažoji bendrija

206

Vilniaus apskr.

42

Elektrėnų sav.

660

Ne pelno įmonė

0

Vilniaus apskr.

42

Elektrėnų sav.

760

Profesinė sąjunga ar susivienijimas

17

Vilniaus apskr.

42

Elektrėnų sav.

690

Religinė bendruomenė ar bendrija

4

Vilniaus apskr.

42

Elektrėnų sav.

680

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

0

Vilniaus apskr.

42

Elektrėnų sav.

130

Savivaldybės įmonė

1

Vilniaus apskr.

42

Elektrėnų sav.

260

Sodininkų bendrija

11

Vilniaus apskr.

42

Elektrėnų sav.

360

Specialios paskirties akcinė bendrovė

0

Vilniaus apskr.

42

Elektrėnų sav.

210

Tikroji ūkinė bendrija

0

Vilniaus apskr.

42

Elektrėnų sav.

700

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

8

Vilniaus apskr.

42

Elektrėnų sav.

310

Uždaroji akcinė bendrovė

512

Vilniaus apskr.

42

Elektrėnų sav.

580

Valstybės biudžetinė įstaiga

0

Vilniaus apskr.

42

Elektrėnų sav.

110

Valstybės įmonė

0

Vilniaus apskr.

42

Elektrėnų sav.

930

Valstybinė įmonė

0

Vilniaus apskr.

42

Elektrėnų sav.

570

Viešoji įstaiga

70

Vilniaus apskr.

42

Elektrėnų sav.

590

Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.)

0

Vilniaus apskr.

42

Elektrėnų sav.

591

Visuomeninės organizacijos (asociacijos nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str) filialas

0

Vilniaus apskr.

42

Elektrėnų sav.

410

Žemės ūkio bendrovė

3

Vilniaus apskr.

85

Šalčininkų r. sav.

320

Akcinė bendrovė

1

Vilniaus apskr.

85

Šalčininkų r. sav.

630

Asociacija

131

Vilniaus apskr.

85

Šalčininkų r. sav.

270

Bendrija

54

Vilniaus apskr.

85

Šalčininkų r. sav.

950

Biudžetinė įstaiga

44

Vilniaus apskr.

85

Šalčininkų r. sav.

230

Daugiabučių namų savininkų bendrija ( bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Vilniaus apskr.

85

Šalčininkų r. sav.

250

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Vilniaus apskr.

85

Šalčininkų r. sav.

240

Gyvenamojo namo statybos bendrija (bendrija pagal LRV 2013-10-02 nutarimą Nr. 892)

0

Vilniaus apskr.

85

Šalčininkų r. sav.

810

Individuali įmonė

187

Vilniaus apskr.

85

Šalčininkų r. sav.

710

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

8

Vilniaus apskr.

85

Šalčininkų r. sav.

640

Labdaros ir paramos fondas

5

Vilniaus apskr.

85

Šalčininkų r. sav.

960

Mažoji bendrija

152

Vilniaus apskr.

85

Šalčininkų r. sav.

760

Profesinė sąjunga ar susivienijimas

10

Vilniaus apskr.

85

Šalčininkų r. sav.

690

Religinė bendruomenė ar bendrija

1

Vilniaus apskr.

85

Šalčininkų r. sav.

680

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

0

Vilniaus apskr.

85

Šalčininkų r. sav.

260

Sodininkų bendrija

6

Vilniaus apskr.

85

Šalčininkų r. sav.

370

Specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė

0

Vilniaus apskr.

85

Šalčininkų r. sav.

700

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

16

Vilniaus apskr.

85

Šalčininkų r. sav.

310

Uždaroji akcinė bendrovė

609

Vilniaus apskr.

85

Šalčininkų r. sav.

510

Užsienio įmonės filialas - juridinis asmuo

0

Vilniaus apskr.

85

Šalčininkų r. sav.

490

Užsienio juridinio asmens ir kitos organizacijos filialas

1

Vilniaus apskr.

85

Šalčininkų r. sav.

580

Valstybės biudžetinė įstaiga

0

Vilniaus apskr.

85

Šalčininkų r. sav.

110

Valstybės įmonė

0

Vilniaus apskr.

85

Šalčininkų r. sav.

120

Valstybinė akcinė įmonė

0

Vilniaus apskr.

85

Šalčininkų r. sav.

930

Valstybinė įmonė

0

Vilniaus apskr.

85

Šalčininkų r. sav.

570

Viešoji įstaiga

48

Vilniaus apskr.

85

Šalčininkų r. sav.

590

Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.)

0

Vilniaus apskr.

85

Šalčininkų r. sav.

410

Žemės ūkio bendrovė

3

Vilniaus apskr.

89

Širvintų r. sav.

320

Akcinė bendrovė

0

Vilniaus apskr.

89

Širvintų r. sav.

630

Asociacija

118

Vilniaus apskr.

89

Širvintų r. sav.

270

Bendrija

21

Vilniaus apskr.

89

Širvintų r. sav.

950

Biudžetinė įstaiga

16

Vilniaus apskr.

89

Širvintų r. sav.

230

Daugiabučių namų savininkų bendrija ( bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Vilniaus apskr.

89

Širvintų r. sav.

250

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Vilniaus apskr.

89

Širvintų r. sav.

240

Gyvenamojo namo statybos bendrija (bendrija pagal LRV 2013-10-02 nutarimą Nr. 892)

0

Vilniaus apskr.

89

Širvintų r. sav.

810

Individuali įmonė

125

Vilniaus apskr.

89

Širvintų r. sav.

220

Komanditinė ūkinė bendrija

2

Vilniaus apskr.

89

Širvintų r. sav.

710

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

8

Vilniaus apskr.

89

Širvintų r. sav.

640

Labdaros ir paramos fondas

10

Vilniaus apskr.

89

Širvintų r. sav.

960

Mažoji bendrija

164

Vilniaus apskr.

89

Širvintų r. sav.

760

Profesinė sąjunga ar susivienijimas

13

Vilniaus apskr.

89

Širvintų r. sav.

680

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

0

Vilniaus apskr.

89

Širvintų r. sav.

260

Sodininkų bendrija

5

Vilniaus apskr.

89

Širvintų r. sav.

370

Specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė

0

Vilniaus apskr.

89

Širvintų r. sav.

210

Tikroji ūkinė bendrija

0

Vilniaus apskr.

89

Širvintų r. sav.

700

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

11

Vilniaus apskr.

89

Širvintų r. sav.

310

Uždaroji akcinė bendrovė

373

Vilniaus apskr.

89

Širvintų r. sav.

520

Užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos atstovybė

2

Vilniaus apskr.

89

Širvintų r. sav.

580

Valstybės biudžetinė įstaiga

0

Vilniaus apskr.

89

Širvintų r. sav.

120

Valstybinė akcinė įmonė

0

Vilniaus apskr.

89

Širvintų r. sav.

930

Valstybinė įmonė

0

Vilniaus apskr.

89

Širvintų r. sav.

570

Viešoji įstaiga

41

Vilniaus apskr.

89

Širvintų r. sav.

590

Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.)

0

Vilniaus apskr.

89

Širvintų r. sav.

591

Visuomeninės organizacijos (asociacijos nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str) filialas

0

Vilniaus apskr.

89

Širvintų r. sav.

410

Žemės ūkio bendrovė

3

Vilniaus apskr.

86

Švenčionių r. sav.

320

Akcinė bendrovė

0

Vilniaus apskr.

86

Švenčionių r. sav.

630

Asociacija

152

Vilniaus apskr.

86

Švenčionių r. sav.

270

Bendrija

10

Vilniaus apskr.

86

Švenčionių r. sav.

950

Biudžetinė įstaiga

25

Vilniaus apskr.

86

Švenčionių r. sav.

230

Daugiabučių namų savininkų bendrija ( bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Vilniaus apskr.

86

Švenčionių r. sav.

250

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Vilniaus apskr.

86

Švenčionių r. sav.

240

Gyvenamojo namo statybos bendrija (bendrija pagal LRV 2013-10-02 nutarimą Nr. 892)

0

Vilniaus apskr.

86

Švenčionių r. sav.

810

Individuali įmonė

198

Vilniaus apskr.

86

Švenčionių r. sav.

220

Komanditinė ūkinė bendrija

0

Vilniaus apskr.

86

Švenčionių r. sav.

710

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

4

Vilniaus apskr.

86

Švenčionių r. sav.

640

Labdaros ir paramos fondas

7

Vilniaus apskr.

86

Švenčionių r. sav.

960

Mažoji bendrija

137

Vilniaus apskr.

86

Švenčionių r. sav.

660

Ne pelno įmonė

0

Vilniaus apskr.

86

Švenčionių r. sav.

760

Profesinė sąjunga ar susivienijimas

11

Vilniaus apskr.

86

Švenčionių r. sav.

690

Religinė bendruomenė ar bendrija

4

Vilniaus apskr.

86

Švenčionių r. sav.

680

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

0

Vilniaus apskr.

86

Švenčionių r. sav.

130

Savivaldybės įmonė

1

Vilniaus apskr.

86

Švenčionių r. sav.

260

Sodininkų bendrija

6

Vilniaus apskr.

86

Švenčionių r. sav.

370

Specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė

0

Vilniaus apskr.

86

Švenčionių r. sav.

730

Šeimyna

1

Vilniaus apskr.

86

Švenčionių r. sav.

210

Tikroji ūkinė bendrija

1

Vilniaus apskr.

86

Švenčionių r. sav.

700

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

18

Vilniaus apskr.

86

Švenčionių r. sav.

310

Uždaroji akcinė bendrovė

335

Vilniaus apskr.

86

Švenčionių r. sav.

510

Užsienio įmonės filialas - juridinis asmuo

0

Vilniaus apskr.

86

Švenčionių r. sav.

580

Valstybės biudžetinė įstaiga

0

Vilniaus apskr.

86

Švenčionių r. sav.

110

Valstybės įmonė

0

Vilniaus apskr.

86

Švenčionių r. sav.

930

Valstybinė įmonė

0

Vilniaus apskr.

86

Švenčionių r. sav.

570

Viešoji įstaiga

46

Vilniaus apskr.

86

Švenčionių r. sav.

590

Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.)

0

Vilniaus apskr.

86

Švenčionių r. sav.

410

Žemės ūkio bendrovė

9

Vilniaus apskr.

79

Trakų r. sav.

320

Akcinė bendrovė

1

Vilniaus apskr.

79

Trakų r. sav.

321

Akcinės bendrovės filialas

0

Vilniaus apskr.

79

Trakų r. sav.

630

Asociacija

211

Vilniaus apskr.

79

Trakų r. sav.

270

Bendrija

63

Vilniaus apskr.

79

Trakų r. sav.

950

Biudžetinė įstaiga

51

Vilniaus apskr.

79

Trakų r. sav.

230

Daugiabučių namų savininkų bendrija ( bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Vilniaus apskr.

79

Trakų r. sav.

250

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Vilniaus apskr.

79

Trakų r. sav.

240

Gyvenamojo namo statybos bendrija (bendrija pagal LRV 2013-10-02 nutarimą Nr. 892)

0

Vilniaus apskr.

79

Trakų r. sav.

810

Individuali įmonė

268

Vilniaus apskr.

79

Trakų r. sav.

220

Komanditinė ūkinė bendrija

0

Vilniaus apskr.

79

Trakų r. sav.

710

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

8

Vilniaus apskr.

79

Trakų r. sav.

530

Kredito unija

0

Vilniaus apskr.

79

Trakų r. sav.

640

Labdaros ir paramos fondas

12

Vilniaus apskr.

79

Trakų r. sav.

960

Mažoji bendrija

396

Vilniaus apskr.

79

Trakų r. sav.

660

Ne pelno įmonė

0

Vilniaus apskr.

79

Trakų r. sav.

760

Profesinė sąjunga ar susivienijimas

8

Vilniaus apskr.

79

Trakų r. sav.

690

Religinė bendruomenė ar bendrija

2

Vilniaus apskr.

79

Trakų r. sav.

680

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

0

Vilniaus apskr.

79

Trakų r. sav.

130

Savivaldybės įmonė

0

Vilniaus apskr.

79

Trakų r. sav.

260

Sodininkų bendrija

22

Vilniaus apskr.

79

Trakų r. sav.

361

Specialios paskirties akcinės bendrovės filialas

0

Vilniaus apskr.

79

Trakų r. sav.

370

Specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė

0

Vilniaus apskr.

79

Trakų r. sav.

150

Specifinės paskirties valstybinė įmonė

0

Vilniaus apskr.

79

Trakų r. sav.

210

Tikroji ūkinė bendrija

3

Vilniaus apskr.

79

Trakų r. sav.

700

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

15

Vilniaus apskr.

79

Trakų r. sav.

310

Uždaroji akcinė bendrovė

860

Vilniaus apskr.

79

Trakų r. sav.

510

Užsienio įmonės filialas - juridinis asmuo

0

Vilniaus apskr.

79

Trakų r. sav.

520

Užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos atstovybė

2

Vilniaus apskr.

79

Trakų r. sav.

490

Užsienio juridinio asmens ir kitos organizacijos filialas

1

Vilniaus apskr.

79

Trakų r. sav.

580

Valstybės biudžetinė įstaiga

0

Vilniaus apskr.

79

Trakų r. sav.

110

Valstybės įmonė

0

Vilniaus apskr.

79

Trakų r. sav.

930

Valstybinė įmonė

0

Vilniaus apskr.

79

Trakų r. sav.

931

Valstybinės įmonės filialas

0

Vilniaus apskr.

79

Trakų r. sav.

570

Viešoji įstaiga

128

Vilniaus apskr.

79

Trakų r. sav.

590

Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.)

0

Vilniaus apskr.

79

Trakų r. sav.

410

Žemės ūkio bendrovė

18

Vilniaus apskr.

81

Ukmergės r. sav.

320

Akcinė bendrovė

2

Vilniaus apskr.

81

Ukmergės r. sav.

630

Asociacija

223

Vilniaus apskr.

81

Ukmergės r. sav.

270

Bendrija

107

Vilniaus apskr.

81

Ukmergės r. sav.

950

Biudžetinė įstaiga

33

Vilniaus apskr.

81

Ukmergės r. sav.

230

Daugiabučių namų savininkų bendrija ( bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Vilniaus apskr.

81

Ukmergės r. sav.

250

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Vilniaus apskr.

81

Ukmergės r. sav.

810

Individuali įmonė

245

Vilniaus apskr.

81

Ukmergės r. sav.

350

Kooperacijos įmonė

0

Vilniaus apskr.

81

Ukmergės r. sav.

710

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

14

Vilniaus apskr.

81

Ukmergės r. sav.

530

Kredito unija

0

Vilniaus apskr.

81

Ukmergės r. sav.

640

Labdaros ir paramos fondas

15

Vilniaus apskr.

81

Ukmergės r. sav.

641

Labdaros ir paramos fondo filialas

0

Vilniaus apskr.

81

Ukmergės r. sav.

960

Mažoji bendrija

254

Vilniaus apskr.

81

Ukmergės r. sav.

760

Profesinė sąjunga ar susivienijimas

38

Vilniaus apskr.

81

Ukmergės r. sav.

690

Religinė bendruomenė ar bendrija

2

Vilniaus apskr.

81

Ukmergės r. sav.

680

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

0

Vilniaus apskr.

81

Ukmergės r. sav.

130

Savivaldybės įmonė

0

Vilniaus apskr.

81

Ukmergės r. sav.

260

Sodininkų bendrija

18

Vilniaus apskr.

81

Ukmergės r. sav.

361

Specialios paskirties akcinės bendrovės filialas

0

Vilniaus apskr.

81

Ukmergės r. sav.

370

Specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė

0

Vilniaus apskr.

81

Ukmergės r. sav.

600

Šaulių sąjunga

0

Vilniaus apskr.

81

Ukmergės r. sav.

210

Tikroji ūkinė bendrija

2

Vilniaus apskr.

81

Ukmergės r. sav.

700

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

19

Vilniaus apskr.

81

Ukmergės r. sav.

310

Uždaroji akcinė bendrovė

774

Vilniaus apskr.

81

Ukmergės r. sav.

490

Užsienio juridinio asmens ir kitos organizacijos filialas

1

Vilniaus apskr.

81

Ukmergės r. sav.

580

Valstybės biudžetinė įstaiga

0

Vilniaus apskr.

81

Ukmergės r. sav.

110

Valstybės įmonė

0

Vilniaus apskr.

81

Ukmergės r. sav.

930

Valstybinė įmonė

0

Vilniaus apskr.

81

Ukmergės r. sav.

931

Valstybinės įmonės filialas

0

Vilniaus apskr.

81

Ukmergės r. sav.

570

Viešoji įstaiga

94

Vilniaus apskr.

81

Ukmergės r. sav.

590

Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.)

0

Vilniaus apskr.

81

Ukmergės r. sav.

410

Žemės ūkio bendrovė

10

Vilniaus apskr.

1

Vilniaus m. sav.

840

Advokatų profesinė bendrija

127

Vilniaus apskr.

1

Vilniaus m. sav.

320

Akcinė bendrovė

95

Vilniaus apskr.

1

Vilniaus m. sav.

630

Asociacija

3,764

Vilniaus apskr.

1

Vilniaus m. sav.

270

Bendrija

1,789

Vilniaus apskr.

1

Vilniaus m. sav.

950

Biudžetinė įstaiga

533

Vilniaus apskr.

1

Vilniaus m. sav.

870

Centrinis bankas

1

Vilniaus apskr.

1

Vilniaus m. sav.

230

Daugiabučių namų savininkų bendrija ( bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Vilniaus apskr.

1

Vilniaus m. sav.

860

Europos bendrovė

1

Vilniaus apskr.

1

Vilniaus m. sav.

850

Europos ekonominių interesų grupė

3

Vilniaus apskr.

1

Vilniaus m. sav.

250

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Vilniaus apskr.

1

Vilniaus m. sav.

240

Gyvenamojo namo statybos bendrija (bendrija pagal LRV 2013-10-02 nutarimą Nr. 892)

0

Vilniaus apskr.

1

Vilniaus m. sav.

810

Individuali įmonė

7,791

Vilniaus apskr.

1

Vilniaus m. sav.

540

Juridinio asmens atstovybė

0

Vilniaus apskr.

1

Vilniaus m. sav.

820

Juridinio asmens įsteigta individuali įmonė

0

Vilniaus apskr.

1

Vilniaus m. sav.

220

Komanditinė ūkinė bendrija

116

Vilniaus apskr.

1

Vilniaus m. sav.

350

Kooperacijos įmonė

0

Vilniaus apskr.

1

Vilniaus m. sav.

710

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

42

Vilniaus apskr.

1

Vilniaus m. sav.

720

Kooperatinių bendrovių sąjunga

0

Vilniaus apskr.

1

Vilniaus m. sav.

530

Kredito unija

0

Vilniaus apskr.

1

Vilniaus m. sav.

640

Labdaros ir paramos fondas

752

Vilniaus apskr.

1

Vilniaus m. sav.

910

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija

1

Vilniaus apskr.

1

Vilniaus m. sav.

420

Lietuvos radijo ir televizijos komisija

0

Vilniaus apskr.

1

Vilniaus m. sav.

960

Mažoji bendrija

14,111

Vilniaus apskr.

1

Vilniaus m. sav.

660

Ne pelno įmonė

0

Vilniaus apskr.

1

Vilniaus m. sav.

920

Ne pelno organizacija

0

Vilniaus apskr.

1

Vilniaus m. sav.

430

Nuolatinė komercinio arbitražo institucija

2

Vilniaus apskr.

1

Vilniaus m. sav.

650

Politinė partija

19

Vilniaus apskr.

1

Vilniaus m. sav.

620

Prekybos, pramonės ir amatų rūmai

1

Vilniaus apskr.

1

Vilniaus m. sav.

760

Profesinė sąjunga ar susivienijimas

641

Vilniaus apskr.

1

Vilniaus m. sav.

975

Regiono plėtros taryba

1

Vilniaus apskr.

1

Vilniaus m. sav.

690

Religinė bendruomenė ar bendrija

53

Vilniaus apskr.

1

Vilniaus m. sav.

680

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

0

Vilniaus apskr.

1

Vilniaus m. sav.

130

Savivaldybės įmonė

3

Vilniaus apskr.

1

Vilniaus m. sav.

260

Sodininkų bendrija

332

Vilniaus apskr.

1

Vilniaus m. sav.

360

Specialios paskirties akcinė bendrovė

0

Vilniaus apskr.

1

Vilniaus m. sav.

370

Specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė

0

Vilniaus apskr.

1

Vilniaus m. sav.

160

Specifinės paskirties savivaldybės valstybinė įmonė

0

Vilniaus apskr.

1

Vilniaus m. sav.

150

Specifinės paskirties valstybinė įmonė

0

Vilniaus apskr.

1

Vilniaus m. sav.

730

Šeimyna

1

Vilniaus apskr.

1

Vilniaus m. sav.

210

Tikroji ūkinė bendrija

61

Vilniaus apskr.

1

Vilniaus m. sav.

700

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

112

Vilniaus apskr.

1

Vilniaus m. sav.

310

Uždaroji akcinė bendrovė

63,113

Vilniaus apskr.

1

Vilniaus m. sav.

510

Užsienio įmonės filialas - juridinis asmuo

0

Vilniaus apskr.

1

Vilniaus m. sav.

520

Užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos atstovybė

572

Vilniaus apskr.

1

Vilniaus m. sav.

490

Užsienio juridinio asmens ir kitos organizacijos filialas

502

Vilniaus apskr.

1

Vilniaus m. sav.

580

Valstybės biudžetinė įstaiga

0

Vilniaus apskr.

1

Vilniaus m. sav.

581

Valstybės biudžetinės įstaigos filialas

0

Vilniaus apskr.

1

Vilniaus m. sav.

110

Valstybės įmonė

13

Vilniaus apskr.

1

Vilniaus m. sav.

111

Valstybės įmonės filialas

0

Vilniaus apskr.

1

Vilniaus m. sav.

120

Valstybinė akcinė įmonė

0

Vilniaus apskr.

1

Vilniaus m. sav.

930

Valstybinė įmonė

0

Vilniaus apskr.

1

Vilniaus m. sav.

931

Valstybinės įmonės filialas

0

Vilniaus apskr.

1

Vilniaus m. sav.

570

Viešoji įstaiga

5,605

Vilniaus apskr.

1

Vilniaus m. sav.

590

Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.)

0

Vilniaus apskr.

1

Vilniaus m. sav.

410

Žemės ūkio bendrovė

26

Vilniaus apskr.

41

Vilniaus r. sav.

840

Advokatų profesinė bendrija

1

Vilniaus apskr.

41

Vilniaus r. sav.

320

Akcinė bendrovė

5

Vilniaus apskr.

41

Vilniaus r. sav.

630

Asociacija

318

Vilniaus apskr.

41

Vilniaus r. sav.

270

Bendrija

96

Vilniaus apskr.

41

Vilniaus r. sav.

950

Biudžetinė įstaiga

78

Vilniaus apskr.

41

Vilniaus r. sav.

230

Daugiabučių namų savininkų bendrija ( bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Vilniaus apskr.

41

Vilniaus r. sav.

250

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (bendrija pagal LRV 2005-02-17 nutarimą Nr. 185)

0

Vilniaus apskr.

41

Vilniaus r. sav.

240

Gyvenamojo namo statybos bendrija (bendrija pagal LRV 2013-10-02 nutarimą Nr. 892)

0

Vilniaus apskr.

41

Vilniaus r. sav.

810

Individuali įmonė

553

Vilniaus apskr.

41

Vilniaus r. sav.

820

Juridinio asmens įsteigta individuali įmonė

0

Vilniaus apskr.

41

Vilniaus r. sav.

220

Komanditinė ūkinė bendrija

7

Vilniaus apskr.

41

Vilniaus r. sav.

330

Kooperacijos uždaroji akcinė bendrovė

0

Vilniaus apskr.

41

Vilniaus r. sav.

710

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

16

Vilniaus apskr.

41

Vilniaus r. sav.

530

Kredito unija

0

Vilniaus apskr.

41

Vilniaus r. sav.

640

Labdaros ir paramos fondas

37

Vilniaus apskr.

41

Vilniaus r. sav.

960

Mažoji bendrija

1,368

Vilniaus apskr.

41

Vilniaus r. sav.

660

Ne pelno įmonė

0

Vilniaus apskr.

41

Vilniaus r. sav.

920

Ne pelno organizacija

0

Vilniaus apskr.

41

Vilniaus r. sav.

760

Profesinė sąjunga ar susivienijimas

10

Vilniaus apskr.

41

Vilniaus r. sav.

690

Religinė bendruomenė ar bendrija

4

Vilniaus apskr.

41

Vilniaus r. sav.

680

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

0

Vilniaus apskr.

41

Vilniaus r. sav.

130

Savivaldybės įmonė

1

Vilniaus apskr.

41

Vilniaus r. sav.

260

Sodininkų bendrija

148

Vilniaus apskr.

41

Vilniaus r. sav.

360

Specialios paskirties akcinė bendrovė

0

Vilniaus apskr.

41

Vilniaus r. sav.

370

Specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė

0

Vilniaus apskr.

41

Vilniaus r. sav.

730

Šeimyna

1

Vilniaus apskr.

41

Vilniaus r. sav.

210

Tikroji ūkinė bendrija

2

Vilniaus apskr.

41

Vilniaus r. sav.

700

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

33

Vilniaus apskr.

41

Vilniaus r. sav.

310

Uždaroji akcinė bendrovė

3,986

Vilniaus apskr.

41

Vilniaus r. sav.

510

Užsienio įmonės filialas - juridinis asmuo

0

Vilniaus apskr.

41

Vilniaus r. sav.

520

Užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos atstovybė

22

Vilniaus apskr.

41

Vilniaus r. sav.

490

Užsienio juridinio asmens ir kitos organizacijos filialas

18

Vilniaus apskr.

41

Vilniaus r. sav.

580

Valstybės biudžetinė įstaiga

0

Vilniaus apskr.

41

Vilniaus r. sav.

110

Valstybės įmonė

0

Vilniaus apskr.

41

Vilniaus r. sav.

930

Valstybinė įmonė

0

Vilniaus apskr.

41

Vilniaus r. sav.

931

Valstybinės įmonės filialas

0

Vilniaus apskr.

41

Vilniaus r. sav.

570

Viešoji įstaiga

315

Vilniaus apskr.

41

Vilniaus r. sav.

590

Visuomeninė organizacija (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.)

0

Vilniaus apskr.

41

Vilniaus r. sav.

591

Visuomeninės organizacijos (asociacijos nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str) filialas

0

Vilniaus apskr.

41

Vilniaus r. sav.

410

Žemės ūkio bendrovė

28

 << Grįžti