Juridinių asmenų registro atributų klasifikatorius

atri_kodas atri_pavadinimas atri_name atri_tipas pozymis attribute
1 Reorganizavimo būdas Mode of Reorganization 1 Nebūtinas Not required
2 Įstaigos rūšis Type of Institution 1 Nebūtinas Not required
4 Stebėjimo komisijos narių skaičius Number of Members of Supervisory Commission 2 Nebūtinas Not required
6 Mandatų ir etikos komisijos narių skaičius Number of Members of Mandate and Ethics Commission 2 Nebūtinas Not required
7 Kontrolės komisijos narių skaičius Number of Members of Control Commission 2 Nebūtinas Not required
8 Etikos komisijos narių skaičius Number of Members of Ethics Commission 2 Nebūtinas Not required
9 Etikos ir procedūrų komisijos narių skaičius Number of Members of Ethics and Procedures Commission 2 Nebūtinas Not required
10 Investicinės bendrovės tipas Type of investment company 1 Nebūtinas Not required
11 Finansų komisijos narių skaičius Number of Members of Finance Commission 2 Nebūtinas Not required
13 Garbės komisijos narių skaičius Number of Members of Honour Commission 2 Nebūtinas Not required
14 Finansų ir audito komisijos narių skaičius Number of Members of Finance and Audit Commission 2 Nebūtinas Not required
15 Finansų kontrolės komisijos narių skaičius Number of Members of Financial Control Commission 2 Nebūtinas Not required
16 Priežiūros komiteto narių skaičius Number of Members of the Supervisory Committee 2 Nebūtinas Not required
17 Partijos politikos komiteto narių skaičius Number of Members of the Political Party 2 Nebūtinas Not required
18 Partijos vadovybės narių skaičius Number of Members of the Political Party Leadership 2 Nebūtinas Not required
19 Mandatų ir procedūrų komisijos narių skaičius Number of Members of Mandates and Procedures Commission 2 Nebūtinas Not required
20 Drausmės komisijos narių skaičius Number of Members of the Disciplinary Board 2 Nebūtinas Not required
21 Vadovų sueigos narių skaičius Number of Members of Manager Meeting 2 Nebūtinas Not required
22 Sekretoriato narių skaičius Number of Members of the Secretariat 2 Nebūtinas Not required
23 Programos priežiūros tarybos narių skaičius Number of Members of Program Supervisory Board 2 Nebūtinas Not required
24 Etikos ir drausmės komisijos narių skaičius Number of Members of Ethics and Disciplinary Commission 2 Nebūtinas Not required
25 Didžiosios tarybos narių skaičius Number of Members of Great Council 2 Nebūtinas Not required
26 Administracijos narių skaičius Number of Members of the Administration 2 Nebūtinas Not required
27 Finansų komiteto narių skaičius Number of Members of the Finance Committee 2 Nebūtinas Not required
28 Organizacinio komiteto narių skaičius Number of Members of the Organizing Committee 2 Nebūtinas Not required
29 Politinės tarybos narių skaičius Number of Members of the Political Council 2 Nebūtinas Not required
30 Etikos ir statuto komisijos narių skaičius Number of Members of Ethics and Statute Commission 2 Nebūtinas Not required
31 Kongreso narių skaičius Number of Congress 2 Nebūtinas Not required
32 Direktorių tarybos narių skaičius Number of the members of the Board of Directors 2 Nebūtinas Not required
40 Mažosios bendrijos tipas   1 Nebūtinas Not required
41 Teisėjų komiteto narių skaičius Number of members in Referees Committee 2 Nebūtinas Not required
42 Jaunųjų trenerių komiteto narių skaičius Number of members in Committee of Junior Coaches 2 Nebūtinas Not required
43 Vaikų ir mokinių varžybų organizavimo komiteto narių skaičius Number of members in Organisational Committee of Children and Schoolchildren Contests 2 Nebūtinas Not required
44 Marketingo komiteto narių skaičius Number of members in Marketing Committee 2 Nebūtinas Not required
45 Sporto varžybų organizavimo ir jaunųjų teisėjų renginio komiteto narių skaičius Number of members in Committee for Organisation of Sports Contests and for Junior Referees Event 2 Nebūtinas Not required
46 Sporto mokyklų ir tarifikacijos komiteto narių skaičius Number of members in Sports Schools and Tarification Committee 2 Nebūtinas Not required
47 Viešųjų ryšių komiteto narių skaičius Number of members in Public Relations Committee 2 Nebūtinas Not required
48 Sporto bazių statybos ir priežiūros komiteto narių skaičius Number of members in Committee of Sports Facilities Construction and Maintenance 2 Nebūtinas Not required
49 Moterų veteranų komiteto narių skaičius Number of members in Women Veterans Committee 2 Nebūtinas Not required
50 Vyrų veteranų komiteto narių skaičius Number of members in Men Veterans Committee 2 Nebūtinas Not required
51 Drausminės teisinės komisijos narių skaičius Number of members in Disciplinary - Legal Commission 2 Nebūtinas Not required
99 Priežiūros organo narių skaičius Number of Members of Supervisory Board 2 Nebūtinas Not required
100 Paskolų komiteto narių skaičius Number of Members of Loan Committee 2 Nebūtinas Not required
101 Revizijos komisijos narių skaičius Number of Members of Internal Audit Commission 2 Nebūtinas Not required
102 Stebėtojų tarybos narių skaičius Number of Members of Supervisory Board 2 Nebūtinas Not required
103 Valdybos narių skaičius Number of Members of Board 2 Nebūtinas Not required
104 Akcijų skaičius Number of Shares 2 Būtinas Required
105 Kolegialaus valdymo organo narių skaičius Number of Members of Collegial Management Organ 2 Nebūtinas Not required
106 Tarybos narių skaičius Number of Counsil 2 Nebūtinas Not required
107 Komiteto narių skaičius Number of Committee 2 Nebūtinas Not required
108 Prezidiumo narių skaičius Number of Presidium 2 Nebūtinas Not required
109 Senato narių skaičius Number of Senate 2 Nebūtinas Not required
110 Vardinių paprastųjų akcijų skaičius Number of Registered Ordinary Shares with Cumulative Dividend 2 Būtinas Required
112 Vardinių privilegijuotųjų su kaupiamuoju dividendu akcijų skaičius Number of Registered Preference Shares with Cumulative Dividend 2 Nebūtinas Not required
114 Vardinių privilegijuotųjų su nekaupiamuoju dividendu akcijų skaičius Number of Registered Preference Shares with Non-cumulative Dividend 2 Nebūtinas Not required
122 Vardinių privilegijuotų su kaupiamuoju dividendu su balso teise akcijų skaičius Number of Registered Preference Shares with Cumulative Dividend with the Right to Vote 2 Nebūtinas Not required
126 Vardinių privilegijuotų su nekaupiamuoju dividendu su balso teise akcijų skaičius Number of Registered Preference Shares with Non-cumulative Dividend with the Right to Vote 2 Nebūtinas Not required
128 Kito organo narių skaičius Number of the other body 2 Nebūtinas Not required
141 Vardinės paprastosios akcijos nominali vertė Nominal Value of Registered Ordinary Share 3 Būtinas Required
142 Vardinės privilegijuotosios su kaupiamuoju dividendu akcijos nominali vertė Nominal Value of Registered Preference Share with Cumulative Dividend 3 Būtinas Required
143 Vardinės privilegijuotosios su nekaupiamuoju dividendu akcijos nominali vertė Nominal Value of Registered Preference Share with Non-cumulative Dividend 3 Būtinas Required
144 Vardinės privilegijuotosios su kaupiamuoju dividendu su balso teise akcijos nominali vertė Nominal Value of Registered Preference Share with Cumulative Dividend with the Right to Vote 3 Būtinas Required
145 Vardinės privilegijuotosios su nekaupiamuoju dividendu su balso teise akcijos nominali vertė Nominal Value of Registered Preference Share with Non-cumulative Dividend with the Right to Vote 3 Būtinas Required
203 Įstatinio kapitalo dydis Size of Authorized Capital 3 Būtinas Required
204 Jungimosi peržengiant vienos valstybės ribas būdas Cross-border merger 1 Nebūtinas Not required
205 Pasirašytasis kapitalas Subscribed capital 3 Būtinas Required


<< Grįžti