Kuršių marių ir Baltijos jūros būklė, užterštumas ir kita

_id objekto_pav telkinio_pav metai eko_bukle chem_bukle rodikliai
966d41ce Baltijos jūra Baltijos jūros akmenuota priekrantė

2020

vidutinė neatitinka geros Gyvsidabrio viršijimai biotoje
32841fd2 Baltijos jūra Baltijos jūros smėlėta priekrantė

2020

bloga neatitinka geros Policiklinių aromatinių angliavandenilių viršijimai vandenyje
f245b7ef Baltijos jūra Kuršių marių vandenų išplitimo Baltijos jūroje zona

2020

vidutinė neatitinka geros Policiklinių aromatinių angliavandenilių viršijimai vandenyje
27a8e41e Baltijos jūra Teritorinė jūra

2020

nevertinama neatitinka geros Gyvsidabrio viršijimai biotoje
43290e2a Baltijos jūra Išskirtinė ekonominė zona

2020

nevertinama gera Viršijimai nenustatyti
2a6abbfa Kuršių marios Klaipėdos sąsiauris

2020

labai blogas neatitinka geros Aliuminio viršijimai dugno nuosėdose; aliuminio, nikelio, vario, arseno viršijimai biotoje
91c00903 Kuršių marios Šiaurinė Kuršių marių dalis

2020

vidutinė neatitinka geros Arseno viršijimai biotoje
51f2bc85 Kuršių marios Centrinė Kuršių marių dalis

2020

vidutinė neatitinka geros Aliuminio viršijimai dugno nuosėdose; kadmio, švino, nikelio, vario, cinko, arseno viršijimai biotoje
6798344b Baltijos jūra Baltijos jūros akmenuota priekrantė

2019

vidutinė neatitinka geros Gyvsidabrio viršijimai biotoje
2d4dbdca Baltijos jūra Baltijos jūros smėlėta priekrantė

2019

vidutinė gera Viršijimai nenustatyti
6296b5bf Baltijos jūra Kuršių marių vandenų išplitimo Baltijos jūroje zona

2019

vidutinė gera Viršijimai nenustatyti
c261c7a8 Baltijos jūra Teritorinė jūra

2019

nevertinama neatitinka geros Nikelio viršijimai dugno nuosėdose; gyvsidabrio viršijimai biotoje
10729db1 Baltijos jūra Išskirtinė ekonominė zona

2019

nevertinama gera Viršijimai nenustatyti
1f9728a5 Kuršių marios Klaipėdos sąsiauris

2019

bloga neatitinka geros Vario, cinko, nikelio, naftos angliavandenilių viršijimai dugno nuosėdose
2d3fc8bd Kuršių marios Šiaurinė Kuršių marių dalis

2019

vidutinė gera Viršijimai nenustatyti
9b1f43d8 Kuršių marios Centrinė Kuršių marių dalis

2019

bloga neatitinka geros Kadmio, nikelio, vario, cinko viršijimai dugno nuosėdose
a87583dc Baltijos jūra Baltijos jūros akmenuota priekrantė

2018

vidutinė neatitinka geros Benz(g,h,i)perileno, fluoranteno viršijimai vandenyje
cf02a360 Baltijos jūra Baltijos jūros smėlėta priekrantė

2018

vidutinė gera Viršijimai nenustatyti
81b015eb Baltijos jūra Kuršių marių vandenų išplitimo Baltijos jūroje zona

2018

vidutinė neatitinka geros Gyvsidabrio viršijimai biotoje
0c1f9432 Baltijos jūra Teritorinė jūra

2018

nevertinama neatitinka geros Benz(b)fluoranteno viršijimai vandenyje; gyvsidabrio, dieldrino, heksachlorbenzeno, DDT, DDE viršijimai biotoje
fd0ff01c Baltijos jūra Išskirtinė ekonominė zona

2018

nevertinama gera Viršijimai nenustatyti
ca55af74 Kuršių marios Klaipėdos sąsiauris

2018

bloga neatitinka geros Fluoranteno viršijimai vandenyje; nikelio, arseno, vario, cinko viršijimai dugno nuosėdose
585b7bd0 Kuršių marios Šiaurinė Kuršių marių dalis

2018

vidutinė gera Viršijimai nenustatyti
c539c48d Kuršių marios Centrinė Kuršių marių dalis

2018

bloga neatitinka geros Di(2-etilheksil)ftalato viršijimai vandenyje, nikelio, arseno, vario, cinko, gyvsidabrio, kadmio, švino, chromo viršijimai dugno nuosėdose
3715c38b Baltijos jūra Baltijos jūros akmenuota priekrantė

2017

vidutinė gera Viršijimai nenustatyti
fc33f6d0 Baltijos jūra Baltijos jūros smėlėta priekrantė

2017

vidutinė gera Viršijimai nenustatyti
e1d27885 Baltijos jūra Kuršių marių vandenų išplitimo Baltijos jūroje zona

2017

bloga neatitinka geros Arseno viršijimai dugno nuosėdose
bb3205c1 Baltijos jūra Teritorinė jūra

2017

nevertinama neatitinka geros Gyvsidabrio viršijimai biotoje
5f018ad3 Baltijos jūra Išskirtinė ekonominė zona

2017

nevertinama gera Viršijimai nenustatyti
ff1037a1 Kuršių marios Klaipėdos sąsiauris

2017

vidutinė neatitinka geros Gyvsidabrio viršijimai vandenyje; nikelio, vario, arseno viršijimai dugno nuosėdose
85f4f4b8 Kuršių marios Šiaurinė Kuršių marių dalis

2017

vidutinė neatitinka geros Arseno viršijimai dugno nuosėdose
b974098e Kuršių marios Centrinė Kuršių marių dalis

2017

bloga neatitinka geros Gyvsidabrio, nikelio, vario, cinko, arseno viršijimai dugno nuosėdose; gyvsidabrio viršijimai biotoje
d69c4aa2 Baltijos jūra Baltijos jūros akmenuota priekrantė

2016

vidutinė neatitinka geros Vanadžio viršijimai vandenyje
750d2632 Baltijos jūra Baltijos jūros smėlėta priekrantė

2016

vidutinė neatitinka geros Vanadžio viršijimai vandenyje
f39162c3 Baltijos jūra Kuršių marių vandenų išplitimo Baltijos jūroje zona

2016

bloga neatitinka geros Vanadžio viršijimai vandenyje
ef53afc6 Baltijos jūra Teritorinė jūra

2016

nevertinama neatitinka geros Vanadžio viršijimai vandenyje
d59abca3 Baltijos jūra Išskirtinė ekonominė zona

2016

nevertinama neatitinka geros Vanadžio, Di (2-etilheksil) ftalato viršijimai vandenyje
8fb7c6ab Kuršių marios Klaipėdos sąsiauris

2016

vidutinė neatitinka geros Vanadžio, di (2-etilheksil) ftalato viršijimai vandenyje; vario, nikelio, cinko, arseno viršijimai dugno nuosėdose
359851d0 Kuršių marios Šiaurinė Kuršių marių dalis

2016

vidutinė neatitinka geros Vanadžio viršijimai vandenyje
72ad4e14 Kuršių marios Centrinė Kuršių marių dalis

2016

bloga neatitinka geros Vanadžio, di (2-etilheksil) ftalato viršijimai vandenyje; gyvsidabrio, vario, kadmio, chromo, nikelio, cinko, arseno viršijimai dugno nuosėdose


<< Grįžti