Kuršių marių ir Baltijos jūros būklė, užterštumas ir kita

_id objekto_pav telkinio_pav

metai

eko_bukle chem_bukle rodikliai

966d41ce

Baltijos jūra

Baltijos jūros akmenuota priekrantė

2020

vidutinė

neatitinka geros

Gyvsidabrio viršijimai biotoje

32841fd2

Baltijos jūra

Baltijos jūros smėlėta priekrantė

2020

bloga

neatitinka geros

Policiklinių aromatinių angliavandenilių viršijimai vandenyje

f245b7ef

Baltijos jūra

Kuršių marių vandenų išplitimo Baltijos jūroje zona

2020

vidutinė

neatitinka geros

Policiklinių aromatinių angliavandenilių viršijimai vandenyje

27a8e41e

Baltijos jūra

Teritorinė jūra

2020

nevertinama

neatitinka geros

Gyvsidabrio viršijimai biotoje

43290e2a

Baltijos jūra

Išskirtinė ekonominė zona

2020

nevertinama

gera

Viršijimai nenustatyti

2a6abbfa

Kuršių marios

Klaipėdos sąsiauris

2020

labai blogas

neatitinka geros

Aliuminio viršijimai dugno nuosėdose; aliuminio, nikelio, vario, arseno viršijimai biotoje

91c00903

Kuršių marios

Šiaurinė Kuršių marių dalis

2020

vidutinė

neatitinka geros

Arseno viršijimai biotoje

51f2bc85

Kuršių marios

Centrinė Kuršių marių dalis

2020

vidutinė

neatitinka geros

Aliuminio viršijimai dugno nuosėdose; kadmio, švino, nikelio, vario, cinko, arseno viršijimai biotoje

6798344b

Baltijos jūra

Baltijos jūros akmenuota priekrantė

2019

vidutinė

neatitinka geros

Gyvsidabrio viršijimai biotoje

2d4dbdca

Baltijos jūra

Baltijos jūros smėlėta priekrantė

2019

vidutinė

gera

Viršijimai nenustatyti

6296b5bf

Baltijos jūra

Kuršių marių vandenų išplitimo Baltijos jūroje zona

2019

vidutinė

gera

Viršijimai nenustatyti

c261c7a8

Baltijos jūra

Teritorinė jūra

2019

nevertinama

neatitinka geros

Nikelio viršijimai dugno nuosėdose; gyvsidabrio viršijimai biotoje

10729db1

Baltijos jūra

Išskirtinė ekonominė zona

2019

nevertinama

gera

Viršijimai nenustatyti

1f9728a5

Kuršių marios

Klaipėdos sąsiauris

2019

bloga

neatitinka geros

Vario, cinko, nikelio, naftos angliavandenilių viršijimai dugno nuosėdose

2d3fc8bd

Kuršių marios

Šiaurinė Kuršių marių dalis

2019

vidutinė

gera

Viršijimai nenustatyti

9b1f43d8

Kuršių marios

Centrinė Kuršių marių dalis

2019

bloga

neatitinka geros

Kadmio, nikelio, vario, cinko viršijimai dugno nuosėdose

a87583dc

Baltijos jūra

Baltijos jūros akmenuota priekrantė

2018

vidutinė

neatitinka geros

Benz(g,h,i)perileno, fluoranteno viršijimai vandenyje

cf02a360

Baltijos jūra

Baltijos jūros smėlėta priekrantė

2018

vidutinė

gera

Viršijimai nenustatyti

81b015eb

Baltijos jūra

Kuršių marių vandenų išplitimo Baltijos jūroje zona

2018

vidutinė

neatitinka geros

Gyvsidabrio viršijimai biotoje

0c1f9432

Baltijos jūra

Teritorinė jūra

2018

nevertinama

neatitinka geros

Benz(b)fluoranteno viršijimai vandenyje; gyvsidabrio, dieldrino, heksachlorbenzeno, DDT, DDE viršijimai biotoje

fd0ff01c

Baltijos jūra

Išskirtinė ekonominė zona

2018

nevertinama

gera

Viršijimai nenustatyti

ca55af74

Kuršių marios

Klaipėdos sąsiauris

2018

bloga

neatitinka geros

Fluoranteno viršijimai vandenyje; nikelio, arseno, vario, cinko viršijimai dugno nuosėdose

585b7bd0

Kuršių marios

Šiaurinė Kuršių marių dalis

2018

vidutinė

gera

Viršijimai nenustatyti

c539c48d

Kuršių marios

Centrinė Kuršių marių dalis

2018

bloga

neatitinka geros

Di(2-etilheksil)ftalato viršijimai vandenyje, nikelio, arseno, vario, cinko, gyvsidabrio, kadmio, švino, chromo viršijimai dugno nuosėdose

3715c38b

Baltijos jūra

Baltijos jūros akmenuota priekrantė

2017

vidutinė

gera

Viršijimai nenustatyti

fc33f6d0

Baltijos jūra

Baltijos jūros smėlėta priekrantė

2017

vidutinė

gera

Viršijimai nenustatyti

e1d27885

Baltijos jūra

Kuršių marių vandenų išplitimo Baltijos jūroje zona

2017

bloga

neatitinka geros

Arseno viršijimai dugno nuosėdose

bb3205c1

Baltijos jūra

Teritorinė jūra

2017

nevertinama

neatitinka geros

Gyvsidabrio viršijimai biotoje

5f018ad3

Baltijos jūra

Išskirtinė ekonominė zona

2017

nevertinama

gera

Viršijimai nenustatyti

ff1037a1

Kuršių marios

Klaipėdos sąsiauris

2017

vidutinė

neatitinka geros

Gyvsidabrio viršijimai vandenyje; nikelio, vario, arseno viršijimai dugno nuosėdose

85f4f4b8

Kuršių marios

Šiaurinė Kuršių marių dalis

2017

vidutinė

neatitinka geros

Arseno viršijimai dugno nuosėdose

b974098e

Kuršių marios

Centrinė Kuršių marių dalis

2017

bloga

neatitinka geros

Gyvsidabrio, nikelio, vario, cinko, arseno viršijimai dugno nuosėdose; gyvsidabrio viršijimai biotoje

d69c4aa2

Baltijos jūra

Baltijos jūros akmenuota priekrantė

2016

vidutinė

neatitinka geros

Vanadžio viršijimai vandenyje

750d2632

Baltijos jūra

Baltijos jūros smėlėta priekrantė

2016

vidutinė

neatitinka geros

Vanadžio viršijimai vandenyje

f39162c3

Baltijos jūra

Kuršių marių vandenų išplitimo Baltijos jūroje zona

2016

bloga

neatitinka geros

Vanadžio viršijimai vandenyje

ef53afc6

Baltijos jūra

Teritorinė jūra

2016

nevertinama

neatitinka geros

Vanadžio viršijimai vandenyje

d59abca3

Baltijos jūra

Išskirtinė ekonominė zona

2016

nevertinama

neatitinka geros

Vanadžio, Di (2-etilheksil) ftalato viršijimai vandenyje

8fb7c6ab

Kuršių marios

Klaipėdos sąsiauris

2016

vidutinė

neatitinka geros

Vanadžio, di (2-etilheksil) ftalato viršijimai vandenyje; vario, nikelio, cinko, arseno viršijimai dugno nuosėdose

359851d0

Kuršių marios

Šiaurinė Kuršių marių dalis

2016

vidutinė

neatitinka geros

Vanadžio viršijimai vandenyje

72ad4e14

Kuršių marios

Centrinė Kuršių marių dalis

2016

bloga

neatitinka geros

Vanadžio, di (2-etilheksil) ftalato viršijimai vandenyje; gyvsidabrio, vario, kadmio, chromo, nikelio, cinko, arseno viršijimai dugno nuosėdose