KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠAS

Kompensuojamieji vaistiniai preparatai skiriami gydymui atsižvelgiant į vaistinio preparato charakteristikų santraukoje pateiktą klinikinę informaciją, kiek tai neprieštarauja A ir B sąrašuose nurodytoms kompensuojamųjų vaistinių preparatų skyrimo sąlygoms ir sveikatos apsaugos ministro patvirtintuose diagnostikos bei gydymo tvarkos aprašuose nustatytiems reikalavimams.

LIGŲ IR KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ JOMS GYDYTI SĄRAŠAS

(A SĄRAŠAS)

I. INFEKCINĖS IR PARAZITINĖS LIGOS

Eil. Nr.

Vaistai

TLK-10

Skyrimo sąlygos

1. Tuberkuliozė (100 %)

1.

1.

Amikacinum

A15 – A19

Skiriama, jei tuberkuliozės mikobakterijos yra atsparios dviem arba daugiau vaistų nuo tuberkuliozės

1.

2.

Cycloserinum

A15 – A19

Skiriama, jei tuberkuliozės mikobakterijos yra atsparios dviem arba daugiau vaistų nuo tuberkuliozės

1.

3.

Ethambutolum

A15 – A19

 

1.

4.

Isoniazidum

A15 – A19

 

1.

5.

Ofloxacinum

A15 – A19

Skiriama, jei tuberkuliozės mikobakterijos yra atsparios dviem arba daugiau vaistų nuo tuberkuliozės

1.

6.

Pyrazinamidum

A15 – A19

 

1.

7.

Prothionamidum

A15 – A19

Skiriama, jei tuberkuliozės mikobakterijos yra atsparios dviem arba daugiau vaistų nuo tuberkuliozės

1.

8.

Rifampicinum

A15 – A19

 

1.

9.

Rifampicinum+Isoniazidum

A15 – A19

 

2. Nenormali tuberkulino mėginio reakcija, komplikacijos po imunizacijos ir sąlytis su sergančiaisiais tuberkulioze (100 %)

2.

1.

Isoniazidum

R76.1, T88.1, Z20.1

Tik vaikams. Iki 6 mėnesių gydymo kursui

3. Toksoplazmozė (100 %)

3.

1.

Pyrimethaminum

B58

 

4. Sifilis (100 %)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

4.

1.

Benzathinpenicillinum

A50 – A53

 

4.

2.

Benzylpenicillinum

A50 – A53

 

4.

3.

Doxycyclinum

A50 – A53

 

4.

4.

Erythromycinum

A50 – A53

 

4.

5.

Tetracyclinum

A50 – A53

 

5. Gonokokinė ir chlamidijų sukeltos infekcijos (100 %)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

5.

1.

Ciprofloxacinum

A54, A56

 

5.

2.

Doxycyclinum

A54, A56

 

6. Išangės ir lytinių organų Herpes viruso infekcijos (100 %)

6.

1.

Valaciclovirum

A60

 

7. Laimo liga (100 %)

7.

1.

Amoxicillinum

A69.2

 

7.

2.

Doxycyclinum

A69.2

 

8. žmogaus imunodeficito viruso sukelta liga (100 %)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

Efavirenzum

B20–B24

 

2.

Lopinavirum et Ritonavirum

B20–B24

 

3.

Abacavirum et Lamivudinum

B20–B24

 

4.

Zidovudinum et Lamivudinum

B20–B24

 

8.

5

Raltegravirum

B20-B24

 

8.

6.

Darunavir

B20-B24

 

8.

7.

Ritonavir

B20-B24

 

8.

8.

Darunavir et Cobicistat

B20–B24

 

8.

9.

Dolutegravirum

B20-B24

 

8.

10.

Dolutegravrum et Abacavirum et Lamivudinum

B20–B24

 

8.

11.

Tenofovir et Emtricitabin

B20–B24

 

8.

12.

Dolutegravirum et Lamivudinum

B20–B24

 

8.

13.

Dorovirinum, Lamivudinum et Tenofovirum disoproxilum

B20–B24

Skiriamas, kai nėra jokių ankstesnių ar dabartinių duomenų apie atsparumą NNATI klasės vaistiniams preparatams Lamivudinum ar Tenofovirum, kai pirmaeilis gydymas pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą žmogaus imunodeficito viruso ligos diagnostikos ir gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-384 „Dėl žmogaus imunodeficito viruso ligos diagnostikos ir gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, tvarkos aprašo patvirtinimo“, negali būti skiriamas.

9. Echinokokozė (100%)

9.

1.

Albendazol

B67

 

10. Aspergiliozė (100 %)

10.

1.

Voriconazolum

B44

Sergantiems:

1. invazine plaučių aspergilioze (TLK-10-AM kodas B44.0). Skiria gydytojas pulmonologas ne ilgesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui;

2. leukemija, limfoma, aplazine anemija ir kitomis sunkiomis kraujo ligomis (TLK-10-AM kodai C81–C86, C90–C96, D61, D71, D76). Skiria gydytojas hematologas ar vaikų hematologas ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui;

3. pacientams po kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos (TLK-10-AM kodas Z94.8). Skiria alogeninės kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos paslaugas teikiantis gydytojas hematologas ar vaikų hematologas ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

II. NAVIKAI

Eil. Nr.

Vaistai

TLK-10

Skyrimo sąlygos

1. Onkologinės ir onkohematologinės ligos (100 %)

1.

1.

Amitriptylinum

1*

 

1.

2.

Anastrozolum

C50

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

1.

3.

Asparaginasum

C91, C81

 

1.

4.

Bicalutamidum

C61

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

1.

5.

Bleomycinum

1*

 

1.

6.

Busulfanum

C92, D47.1, D47.3

 

1.

7.

Calcii folinas

1*

 

1.

8.1.

Capecitabinum

C50

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

1

8.2.

Capecitabinum

C18, C19, C20

Monoterapijai ir pirmojo pasirinkimo kombinuotam gydymui

1.

8.3.

Capecitabinum

C16

Skiriama tik esant išplitusiam skrandžio vėžiui

1.

9.

Ciclosporinum

1*

 

1.

10.1.

Carboplatinum

C34

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

1.

10.2.

Carboplatinum

C56

 

1.

11.

Cisplatinum

1*

 

1.

12.

Cyclophosphamidum

1*

 

1

13.

Cyproteronum

1*

 

1.

14.

Chlorambucilum

1*

 

1.

15.

Dacarbazinum

1*

 

1.

16.

Diazepamum

1*

 

1.

17.1.

Docetaxelum

C34, C50, C61

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

1.

17.2.

Docetaxelum

C01, C02,

C03–C06,

C09–C14, C16, C31

 

1.

18.

Doxorubycinum

1*

 

1.

19.

Etoposidum

1*

 

1.

20.

Exemestanum

C50

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

1.

21.1.

Fentanylum

1*

Tik pleistrai

1.

21.2.

Fentanylum

C00–C97

Skiriama sukeltam skausmo proveržiui malšinti tik tiems pacientams, kurie toleruoja opioidų terapiją nuo nuolatinio vėžio sukelto skausmo.

1.

22.

Filgrastimum

1*

 

1.

23.

Fludarabinum

C91.1

 

1.

24.

Fluorouracilum

1*

 

1.

25.1.

Gemcitabinum

C50; C34

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

1.

25.2.

Gemcitabinum

C25, C56, C67

 

1.

26.

Goserelinum

C50, C61

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

1.

27.

Granisetronum

1*

Onkologinės ir onkohematologinės ligos.

Jei gydant didžiausiomis ondansetrono dozėmis nenuslopinamas vėmimas arba jei šis vaistas sukelia nepageidaujamą reakciją

1.

28.

Hydroxycarbamidum

1*

 

1.

29.

Ifosfamidum

1*

 

1.

30.

Interferonum alfa humanum

1*

 

1.

31.

Letrozolum

C50

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

1.

32.

Leuprorelinum

C61

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

1.

33.1.

Megestrolum

C50

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

1.

33.2.

Megestrolum

C00–C96

Nuo vėžinės kacheksijos ir anoreksijos – ne daugiau kaip 4 pakuotės per 3 mėnesius

1.

34.

Melphalanum

1*

 

1.

35.

Mercaptopurinum

C91.0, C92.0, C92.1

 

1.

36.

Methotrexatum

1*

 

1.

37.

Metoclopramidum

1*

 

1.

38.

Miltefosinum

1*

 

1.

39.

Morphinum

1*

 

1.

40.

Mesna

1*

 

1.

41.

Ondansetronum

1*

 

1.

42.

Prednisolonum

1*

 

1.

43.1.

Paclitaxelum

C34, C50

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

1.

43.2.

Paclitaxelum

C56; C57

 

1.

44.

Tamoxifenum

C50

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

1.

45.

Tioguaninum

1*

 

1.

46.1.

Topotecanum

C34

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

1.

46.2.

Topotecanum

C53, C56

 

1.

47.

Tramadolum

D76

 

1.

48.

Triptorelinum

C61

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

1.

49.

Tropisetronum

1*

Onkologinės ir onkohematologinės ligos.

Jei gydant didžiausiomis ondansetrono dozėmis nenuslopinamas vėmimas arba jei šis vaistas sukelia nepageidaujamą reakciją

1.

50.

Vinblastinum

1*

 

1.

51.

Vincristinum

1*

 

1.

52.

Vinorelbinum

C34, C50

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

1.

53.

Tegafurum

C18–C20

 

1.

54.

Anagrelidum

D47.3

Skiriamas pagal registruotas vaistinio preparato indikacijas pacientams, kurių amžius pradedant gydymą yra iki 60 metų, ir vyresniems nei 60 metų pacientams, kurių gydymas vaistiniu preparatu Hydroxycarbamidum yra neveiksmingas arba kurio jie netoleruoja.

1.

55.

Gefitinibum

C34

Lokaliai progresavusiam arba metastazavusiam nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžiui, kuriam būdingos EAFR tirozinkinazę aktyvinančios mutacijos, gydyti. Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

1.

56.

Fulvestrantum

C50

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

1.

57.

Palonosetronum

C00–C96

Skiriamas, jei gydant didžiausiomis ondansetrono dozėmis nenuslopinamas vėmimas arba jei šis vaistas sukelia nepageidaujamą reakciją

1.

58.

Pegfilgrastinum

C81, C83

 

59.

Histrelinum

C61

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

1.

60.1.

Sunitinibum

C64

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

1.

60.2.

Sunitinibum

C15–C20, C25

 

61.1.

Imatinubum

 

Skiriamas adjuvantiniam suaugusiųjų, kuriems po atliktos Kit (CD 117) teigiamo virškinamojo trakto stromos naviko rezekcijos yra reikšmingai padidėjusi recidyvo rizika, gydymui ir pacientams, kuriems yra Kit (CD 117) teigiamas nerezekuotinas ir (ar) metastazavęs piktybinis virškinimo trakto stromos navikas.

1.

61.2

Imatinibum

C92.1

Skiriamas Ph (bcr-abl) teigiamai lėtinei mieloleukemijai gydyti. Gydant vaistiniu preparatu Imatinibum, bcr-abl geno molekulinis tyrimas atliekamas ne rečiau kaip kas 3 mėnesius, kol bcr-abl tampa < 0,1 %, ne rečiau kaip kas 6 mėnesius, kai bcr-abl < 0,1 %.

Bcr-abl molekulinio tyrimo atsakymas registruojamas stebėsenos sistemoje http://www.hematologija.lt/.

Octreotidum

C16–C20, C25, C37, C73, C74, C78, C80

Skiriama gydytojų chemoterapeutų konsiliumo sprendimu pacientams, kurių ECOG ≤ 2, tik histologiškai patvirtinus neuroendokrininį naviką

63.

Nilotinibum

C92.1

1) Skiriamas Ph (bcr-abl) teigiamai lėtinei mieloleukemijai gydyti pacientams, kuriems tirozino kinazės inhibitoriai netaikyti, kai gydymas Imatinibum yra neoptimalus ar kontraindikuotinas. Gydymas Imatinibum yra neoptimalus, kai: prieš paskiriant vaistinį preparatą nustatyta lėtinės mieloleukemijos didelės EUTOS rizikos lėtinė fazė ar akceleracijos fazė ar ekstramedulinė liga; prieš paskiriant vaistinį preparatą nustatyta atsparumą šiam vaistiniam preparatui rodanti bcr-abl geno mutacija. Prieš skiriant vaistinį preparatą Nilotinibum, nustatomos bcr-abl geno mutacijos. Gydant vaistiniu preparatu Nilotinibum, bcr-abl geno molekulinis tyrimas atliekamas ne rečiau kaip kas 3 mėnesius, kol bcr-abl tampa < 0,1 %, ne rečiau kaip kas 6 mėnesius, kai bcr-abl < 0,1 %.;

2) Skiriamas Ph (bcr-abl) teigiamai lėtinei mieloleukemijai gydyti pacientams, kuriems vaistinis preparatas Imatinibum yra neveiksmingas arba pacientams, kurie jo netoleruoja, ar kuriems jis yra kontraindikuotinas. Vaistinio preparato neveiksmingumu laikoma: nepakankamas bcr-abl geno atsakas į vaistinį preparatą; prieš paskiriant vaistinį preparatą ar gydymo vaistiniu preparatu metu nustatytą atsparumą šiam vaistiniam preparatui rodanti bcr-abl geno mutacija; gydymo metu atsiradusi ekstramedulinė liga; prieš paskiriant vaistinį preparatą ar gydymo metu nustatyta blastinė krizė. Prieš skiriant vaistinį preparatą Nilotinibum, nustatomos bcr-abl geno mutacijos. Gydant vaistiniu preparatu Nilotinibum, bcr-abl geno molekulinis tyrimas atliekamas ne rečiau kaip kas 3 mėnesius, kol bcr-abl tampa < 0,1 %, ne rečiau kaip kas 6 mėnesius, kai bcr-abl < 0,1 %.

Bcr-abl molekulinio tyrimo atsakymas registruojamas stebėsenos sistemoje http://www.hematologija.lt/.

1.

64.

Erlotinibum

C34

Lokaliai progresavusiam arba metastazavusiam nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžiui, kuriam būdingos EAFR tirozinkinazę aktyvinančios mutacijos, gydyti. Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

1.

65.

Lenograstimum

C00–C97

 

1.

66.

Pazopanibum

C64

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

1.

67.

Sorafenibum

C22.0

Skiriamas gydytojų onkologų chemoterapeutų konsiliumo sprendimu, patvirtinus, kad bet koks lokalus gydymas (kepenų transplantacija, kepenų rezekcija, transarterinė chemoembolizacija, radiodažnuminė abliacija, pritaikomoji spindulinė terapija, etanolizacija) negalimas (jei liga lokali, būtina chirurgo, turinčio patirties operuojant kepenis, konsultacija), esant pakankamai geriems kepenų funkcijos rodikliams (Child Pugh A klasė) ir pakankamai gerai paciento funkcinei būklei (ECOG 0–1). Vaistinį preparatą išrašyti ne ilgesniam nei 1 mėn. laikotarpiui. Prieš pratęsiant vaistinio preparato skyrimą kartoti kontrolinius radiologinius tyrimus (kas 2 mėn.).

C73

Skiriamas gydyti geros funkcinės būklės (ECOG 0-2) suaugusius pacientus, sergančius progresuojančia, vietoje išplitusia ar metastazuojančia diferencijuota (papiline/folikuline/Hrthle ląstelių), radioaktyviam jodui atsparia skydliaukės karcinoma.

1.

68.

Acidum pamidronicum

C90.0

 

1.

69.

Acidum pamidronicum

C00-C80

Skiriamas naviko sukeltai hiperkalcemijai ir vyraujančioms lizinėms kaulų metastazėms gydyti, jeigu spindulinis gydymas ir gydymas narkotiniais analgetikais yra neveiksmingi.

1.

70.

Dasatinibum

C92.1

Skiriamas Ph (bcr-abl) teigiamai lėtinei mieloleukemijai gydyti pacientams, kuriems vaistiniai preparatai Imatinibum ir Nilotinibum yra neveiksmingi, arba pacientams, kurie jų netoleruoja, ar kuriems jie yra kontraindikuotini. Vaistinio preparato neveiksmingumu laikoma: nepakankamas bcr-abl geno atsakas į vaistinį preparatą; prieš paskiriant vaistinį preparatą ar gydymo vaistiniu preparatu metu nustatytą atsparumą šiam vaistiniam preparatui rodanti bcr-abl geno mutacija; gydymo metu atsiradusi ekstramedulinė liga; prieš paskiriant vaistinį preparatą ar gydymo metu nustatyta blastinė krizė. Prieš skiriant vaistinį preparatą Dasatinibum, nustatomos bcr-abl geno mutacijos. Gydant vaistiniu preparatu Dasatinibum, bcr-abl geno molekulinis tyrimas atliekamas ne rečiau kaip kas 3 mėnesius, kol bcr-abl tampa < 0,1 %, ne rečiau kaip kas 6 mėnesius, kai bcr-abl < 0,1 %.

Bcr-abl molekulinio tyrimo atsakymas registruojamas stebėsenos sistemoje http://www.hematologija.lt/.

1.

71.

Temozolomidum

C71

 

1.

72.

Lanreotidum

C16-C20, C25, C37, C73, C74, C78, C80

Skiriamas gydytojų chemoterapeutų konsiliumo sprendimu pacientams, kurių ECOG≤2, tik histologiškai patvirtinus neuroendokrininį naviką.

1.

73.

Aprepitantum

C00-C60, C61, C62-D09, D37-D48, D76

Skiriamas tik su vaistiniu preparatu Ondansetronum, kai skiriant aukšto emetogeniškumo chemoterapinius vaistinius preparatus pykinimas ir/ar vėmimas nenuslopinamas didžiausiomis individualiai skiriamomis Ondansetronum dozėmis.

1.

74.

Pemetrexedum

C34

1. Skiriamas pirmaeiliam ir antraeiliam nesmulkialąstelinio plaučių vėžio gydymui;

2. Skiriamas palaikomajam gydymui pacientams, kurių liga tuojau pat po keturių pirmaeilio gydymo Pemetrexedum ir platinos preparato deriniu kursų neprogresuoja, ir kuriems pirmaeiliam gydymui buvo skiriamas pirmiau nurodytų vaistinių preparatų derinys. Pemetrexedum negali būti skiriamas antraeiliam gydymui pacientams, kuriems šis vaistinis preparatas buvo skirtas palaikomajam gydymui.

C45.0

Kartu su cisplatina skirtas gydyti neoperuojama piktybine pleuros mezotelioma sergančius pacientus, kuriems chemoterapija nebuvo taikyta.

1.

75.

Abirateronum

C61

Skiriamas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka suaugusių vyrų, kurių liga progresavo taikant chemoterapiją su docetakseliu arba po jos, metastazavusiam kastracijai atspariam prostatos vėžiui gydyti arba metastazavusiam kastracijai atspariam prostatos vėžiui gydyti suaugusiems vyrams, kuriems nėra simptomų arba pasireiškia nedideli simptomai po nesėkmingos androgenų deprivacijos terapijos ir dar nėra klinikinių indikacijų skirti chemoterapiją.

Gydymo metu vaistinis preparatas Abirateronum gali būti skiriamas tik vieną kartą. Gydymą skiria specializuotą onkologinę pagalbą teikiančioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbantis gydytojas urologas, gydytojas onkologas chemoterapeutas ar gydytojas onkologas radioterapeutas, daugiadalykei komandai, dalyvaujant pirmiau išvardytiems gydytojams, parinkus gydymo taktiką ar nusprendus ją pakeisti.

1.

76.

Cabazitaxelum

C61

„Skiriamas tik metastazavusio kastracijai atsparaus priešinės liaukos (prostatos) vėžiui, progresavusiam taikant chemoterapiją su docetakseliu arba po jos, gydyti

1.

77

Vismodegibum

C44

Skiriamas suaugusiems pacientams, sergantiems simptomine metastazavusia bazalinių ląstelių karcinoma arba lokaliai pažengusia bazalinių ląstelių karcinoma, kai negalimas chirurginis ar spindulinis gydymas.

1.

78.

Vemurafenibum

C43

Skiriamas pirmaeiliam suaugusių pacientų, kuriems yra diagnozuota neoperuotina ar metastazavusi melonoma su BRAF V600 mutacija, gydymui.

1.

79.

Ruxolitinibum

D45, D47.1, D47.3

Skiriamas ligos sukeltai splenomegalijai ir kitiems simptomams suaugusiems, kuriems nustatyta pirminė mielofibrozė (dar vadinama lėtine idiopatine mielofibroze), mielofibrozė sergant tikrąja policitemija arba mielofibrozė sergant pirmine trombocitemija, gydyti.

1.

80.

Lipegfilgrastimum

C81, C83

Skiriamas pacientams, sergantiems Hodžkino limfoma ir difuzine ne Hodžkino limfoma.

1.

81.

Aksitinibum

C64

Skiriamas, kai buvo neveiksmingas gydymas sunitinibu ar citokinu.

1.

82.

Azacitidinum

D46

Skiriamas vidutinės 2 ir didelės rizikos suaugusiems pacientams, kuriems negali būti taikoma hemopoezinių kamieninių ląstelių transplantacija.

1.

83.

Pazopanibum

C00-C97

Skiriamas minkštųjų audinių sarkomai gydyti.

1.

84.

Dabrafenibum

C43

Skiriamas:

1. pirmaeiliam suaugusių pacientų, kuriems yra diagnozuota neoperuotina ar metastazavusi melonoma su BRAF V600 mutacija, gydymui;

2. suaugusių pacientų, kuriems diagnozuota III stadijos melanoma su BRAF V600 mutacija, adjuvantiniam gydymui po visiškos rezekcijos.

1.

85.

Acidum Zoledronicum

C00–C80,

C90.0

 

1.

86.

Everolimus

C25

 

C64

Skiriamas tik progresavusia inkstų ląstelių karcinoma sergantiems pacientams, kurių liga progresavo gydant arba po gydymo Sunitinibum ar Pazopanibum.

1.

87.

Lenalidomidum

C90.0

Skiriamas kartu su deksametazonu daugine mieloma sergantiems suaugusiems pacientams, kuriems jau buvo taikytas mažiausiai vienas gydymo kursas.

1.

88.

Afatinibum

C34

Skiriamas, nustačius EAFR tirozinkinazę aktyvinančias mutacijas, pacientams, sergantiems lokaliai išplitusiu ar metastazavusiu nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžiu, kuriems chemoterapija, biologinė ar imunologinė terapija dar nebuvo taikyta.

1.

89.

Ibrutinibum

C83.1

 

C91.1

Skiriamas kaip monoterapija:

1) suaugusiems pacientams, kuriems nustatyta 17p delecija ar TP53 mutacija ir yra lėtinės limfocitinės leukemijos (toliau – LLL) gydymo indikacijos (šios genetinės aberacijos rodo LLL biologinį atsparumą fludarabinui bei alkilinantiems vaistams);

2) jau anksčiau gydytiems LLL sergantiems pacientams, kuriems gydymas fludarabinu netinka ir yra LLL gydymo indikacijos, t. y. kai LLL progresuoja per 36 mėn. nuo gydymo fludarabinu ar fludarabinas kontraindikuotinas arba 12 mėn. po kito gydymo, t. y. refrakteriniams pacientams;

3) LLL sergantiems suaugusiems pacientams, kuriems yra LLL gydymo indikacijos, kurie anksčiau nebuvo gydyti ir kuriems netinka chemoimunoterapija;

4) gydytojo hematologo, teikiančio tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

1.

90.

Nintedanibum

C34

Skiriamas antraeiliam nesmulkialąstelinio plaučių vėžio gydymui.

1.

91.

Denosumabum

C00–C80

Skiriamas solidiniais navikais sergančių suaugusiųjų, kuriems yra metastazių kauluose, su skeletu susijusių reiškinių (patologinių lūžių, spindulinio poveikio kaulams, nugaros smegenų kompresijos arba chirurginių kaulų procedūrų) profilaktikai.

1.

92.

Brentuksimabo vedotinas

C81

Skiriamas suaugusiems pacientams, sergantiems recidyvuojančia arba gydymui nepasiduodančia CD30+ Hodžkino limfoma, gydyti:

1. po autologinės kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos (toliau – AKLT) arba

2. po mažiausiai dviejų anksčiau taikytų gydymo metodų, kai AKLT arba chemoterapija daugeliu vaistinių preparatų nėra gydymo pasirinkimas, arba

3. esant padidėjusiai atkryčio ar progresavimo po AKLT rizikai.

Skiria gydytojas hematologas, teikiantis tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

1.

93.

Krizotinibum

C34

Pirmaeiliam gydymui suaugusiesiems, sergantiems teigiamu anaplazinės limfomos kinazės atžvilgiu išplitusiu nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžiu.

1.

94.

Olaparibum

C56, C57

Plėvele dengtų tablečių forma vaistinis preparatas Olaparibum skiriamas palaikomajai monoterapijai suaugusių pacienčių, sergančių platinai jautriu recidyvavusiu, BRCA mutavusiu (germinacinių ir (ar) somatinių ląstelių), didelio piktybiškumo laipsnio epiteliniu kiaušidžių arba kiaušintakių vėžiu, kurioms yra pasireiškęs visiškas arba dalinis atsakas į chemoterapiją platinos preparato pagrindu.

1.

95.

Eribulinum

C50

Skiriamas pacientėms, sergančioms lokaliai išplitusiu ar metastazavusiu krūties vėžiu, kuris progresavo po ne mažiau kaip dviejų išplitusios ligos chemoterapijos kursų. Prieš tai turėjo būti taikomas gydymas antraciklinu, taksanu ir kapecitabinu.

1.

96.

Pembrolizumabum

C34

Skiriamas pirmaeiliam gydymui suaugusiems pacientams:

1) kuriems diagnozuotas metastazavęs nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžys, kurių navikuose PD-L1 raiška naviko proporcijos balas yra ≥ 50 proc., o epidermio augimo faktoriaus receptoriaus raiška naviko mutacijų ar ALK translokacijų nenustatyta;

2) kuriems diagnozuotas metastazavęs neplokščialąstelinis nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžys ir kurių navikuose nenustatyta EGFR ar ALK mutacijų, derinant su chemoterapija pemetreksedu ir platinos vaistiniais preparatais.;

3) derinyje su karboplatina ir paklitakseliu, kuriems yra metastazavęs plokščialąstelinis nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžys.

     

C43

Gydymą gydytojų onkologų konsiliumo sprendimu pradėti ir tęsti gali tik gydytojas onkologas chemoterapeutas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją teikti II lygio stacionarines onkologijos chemoterapijos paslaugas. Skiriamas melanomai gydyti:

1) kai nenustatyta BRAF V600 mutacija. Prieš skiriant gydymą būtina atlikti BRAF mutacijos nustatymo tyrimą;

2) antraeiliam gydymui, kai nustatyta BRAF V600 mutacija.

     

C65–C68

Skiriamas suaugusiesiems, kuriems anksčiau buvo taikyta chemoterapija, kurios sudėtyje buvo platinos preparatų.

1.

97.

Nivolumabum

C00–C14

 
     

C34

Skiriamas pacientams, sergantiems lokaliai išplitusiu arba metastazavusiu nesmulkialąsteliniu plaučių vėžiu, gydyti, kai liga progresuoja po taikyto gydymo chemoterapija platinos pagrindu. Pacientams, kuriems nustatyta aktyvinančių EGFR mutacijų arba ALK teigiamų naviko mutacijų, prieš pradedant vartoti nivolumabum taip pat turi būti skirtas tikslinis navikų gydymas.

C43

Gydymą gydytojų onkologų konsiliumo sprendimu pradėti ir tęsti gali tik gydytojas onkologas chemoterapeutas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją teikti stacionarines onkologijos chemoterapijos paslaugas. Skiriamas melanomai gydyti:

1) kai nenustatyta BRAF V600 mutacija. Prieš paskiriant gydymą būtina atlikti BRAF mutacijos nustatymo tyrimą;

2) antraeiliam gydymui, kai nustatyta BRAF V600 mutacija.

C64

Skiriamas:

1. progresavusia inkstų ląstelių karcinoma sergantiems pacientams, kurių liga progresavo gydant arba po gydymo sunitinibum ar pazopanibum;

2. derinant su ipilimumabum suaugusių pacientų vidutinės ir didelės rizikos progresavusios inkstų ląstelių karcinomos pirmaeiliam gydymui.

1.

98.

Epirubicini hydrochloridi

C50

 

1.

99.

Dexamethasonum

1*

 

1.

100.

Trifluridine et Tipiracilum

C16, C18–C20

 

1.

101.

Atezolizumabum

C34

Skiriamas:

1) pacientams, sergantiems lokaliai išplitusiu arba metastazavusiu nesmulkialąsteliniu plaučių vėžiu, gydyti, kai liga progresuoja po taikyto gydymo chemoterapija platinos pagrindu. Pacientams, kuriems nustatyta aktyvinančių EGFR mutacijų arba ALK teigiamų naviko mutacijų, prieš pradedant vartoti Atezolizumabum taip pat turi būti skirtas tikslinis navikų gydymas;

2) derinyje su bevacizumabu, paklitakseliu ir karboplatina, suaugusių pacientų, kuriems yra metastazavęs neplokščialąstelinis nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžys, pirmaeiliam gydymui, kai nenustatytos EGFR mutacijos, ALK neigiamas;

3) derinyje su karboplatina ir etopozidu suaugusiems pacientams, esant gerai paciento funkcinei būklei (ECOG 0-1), pažengusios stadijos smulkiųjų ląstelių plaučių vėžio pirmaeiliam gydymui.

1.

102.

Cobimetinibum

C43

Skiriamas pirmaeiliam suaugusių pacientų, kuriems yra diagnozuota neoperuotina ar metastazavusi melanoma su BRAF V600 mutacija, gydymui.

1.

103.

Trametinibum

C43

Skiriamas:

1. pirmaeiliam suaugusių pacientų, kuriems yra diagnozuota neoperuotina ar metastazavusi melonoma su BRAF V600 mutacija, gydymui;

2. suaugusių pacientų, kuriems diagnozuota III stadijos melanoma su BRAF V600 mutacija, adjuvantiniam gydymui po visiškos rezekcijos.

1.

104.

Bosutinibum

C92.1

Skiriamas pacientams, kuriems liga yra atspari pirmaeiliam ir antraeiliam gydymui tirozinkinazės inhibitoriais (Imatinibum, Nilotinibum) gydyti ir kai pacientams dėl pašalinių reiškinių ar gretutinių ligų profilio Dasatinibum skyrimas yra negalimas.

1.

105.

Netupitantum et Palonosetronum

C00–C96

Skiriamas chemoterapijos sukeltam pykinimui ir vėmimui (TLK-10-AM kodas R11) slopinti, jei gydant didžiausiomis ondansetrono dozėmis nenuslopinamas vėmimas arba jei šis vaistas sukelia nepageidaujamą reakciją.

1.

106.

Alektinibum

C34

Skiriamas pirmaeiliam gydymui suaugusiesiems, sergantiems teigiamu anaplazinės limfomos kinazės atžvilgiu išplitusiu nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžiu.

1.

107.

Cabozantinibum

C22.0

 
     

C64

Skiriamas:

1. progresavusia inkstų ląstelių karcinoma sergantiems pacientams, kurių liga progresavo gydant arba po gydymo sunitinibum ar pazopanibum;

2. prieš tai negydytiems suaugusiesiems, esant vidutinei ar blogai ligos prognozei.

1.

108.

Venetoclaxum

C91.1

Skiriamas:

1) kaip monoterapija gydyti LLL: suaugusiems pacientams, kuriems nustatyta 17p delecija ar TP53 mutacija ir kuriems gydymas B-ląstelių receptorių signalo perdavimo kelio inhibitoriais netinka arba nebuvo sėkmingas, arba suaugusiems pacientams, kuriems nėra nustatytos 17p delecijos ar TP53 mutacijos ir kuriems gydymas chemoimunoterapija ir B-ląstelių receptorių signalo perdavimo kelio inhibitoriais nebuvo sėkmingas;

2) derinant su rituksimabu lėtinei limfocitinei leukemijai gydyti, pacientams, kuriems prieš tai buvo taikytas nors vienas gydymas.

1.

109.

Decitabinum

C92.0

 

1.

110.

Thalidomidum

C90.0

 

1.

111.

Ceritinibum

C34

Pirmaeiliam gydymui suaugusiesiems, sergantiems teigiamu anaplazinės limfomos kinazės atžvilgiu išplitusiu nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžiu arba po anksčiau skirto gydymo krizotinibu.

1.

112.

Osimertinibum

C34

Skiriamas:

1. lokaliai progresavusiam arba metastazavusiam nesmulkialąsteliniam plaučių vėžiui su T790M mutacija gydyti, kai gydymo EGFR TKI metu arba po jo liga progresavo;

2. pirmaeiliam suaugusių pacientų lokaliai progresavusiam arba metastazavusiam nesmulkialąsteliniam plaučių vėžiui, turinčiam aktyvinančių EGFR mutacijų, gydyti.

1.

113.

Enzalutamidum

C61

„Skiriamas suaugusių vyrų, kurių liga progresavo taikant chemoterapiją su docetakseliu arba po jos, metastazavusiam kastracijai atspariam prostatos vėžiui gydyti arba metastazavusiam kastracijai atspariam prostatos vėžiui gydyti suaugusiems vyrams, kuriems nėra simptomų arba pasireiškia nedideli simptomai po nesėkmingos androgenų deprivacijos terapijos ir dar nėra klinikinių indikacijų skirti chemoterapiją. Gydymo metu šis vaistinis preparatas gali būti skiriamas tik vieną kartą. Gydymą skiria specializuotą onkologinę pagalbą teikiančioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbantis gydytojas urologas, gydytojas onkologas chemoterapeutas ar gydytojas onkologas radioterapeutas, daugiadalykiai komandai, dalyvaujant pirmiau išvardytiems gydytojams, parinkus gydymo taktiką ar nusprendus ją pakeisti.

1.

114.

Regorafenibum

C15–C20

Skiriamas virškinamojo trakto stromos navikams, jei navikas progresuoja vartojant imatinibum ir sunitinibum arba pacientas netoleruoja gydymo šiais vaistiniais preparatais.

     

C18–C20

Skiriamas gaubtinės ir tiesiosios žarnos piktybiniam navikui gydyti.

     

C22.0

 

1.

115.

Bortezomib

C90.0

Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas hematologas.

1.

116.

Carfilzomibum

C90.0

Skiriamas:

1) derinant su deksametazonu suaugusių pacientų, kuriems jau buvo taikytas gydymas bent vienu vaistiniu preparatu, skirtu dauginei mielomai gydyti;

2) derinant su lenalidomidu ir deksametazonu suaugusių pacientų, kuriems jau buvo taikytas gydymas bent vienu vaistiniu preparatu, skirtu dauginei mielomai gydyti. Skiriamas ne ilgiau kaip 18 ciklų.

1.

117.

Ribociclibum

C50

Skiriamas:

1) nepriklausomai nuo menopauzės statuso moterų lokaliai progresavusiam ar metastazavusiam krūties vėžiui, kai nustatoma hormonų receptorių ir nenustatoma žmogaus epidermio augimo faktoriaus receptoriaus 2 rodmens, gydyti derinant su aromatazės inhibitoriumi kaip pradinė endokrininė terapija. Moterims prieš menopauzę arba perimenopauzės laikotarpiu endokrininę terapiją reikia skirti kartu su liuteinizuojantį hormoną atpalaiduojančio hormono agonistu;

2) pacientėms pomenopauziniu laikotarpiu, esant lokaliai progresavusiam ar metastazavusiam krūties vėžiui, kai nustatoma hormonų receptorių ir nenustatoma žmogaus epidermio augimo faktoriaus receptoriaus 2 rodmens, gydyti derinant su fulvestrantu kaip pradinė endokrininė terapija, arba moterims, kurioms anksčiau jau buvo skirta endokrininė terapija, gydyti.

1.

118.

Durvalumabum

C34

Skiriamas suaugusiesiems lokaliai progresavusiam, neoperuotinam nesmulkialąsteliniam plaučių vėžiui gydyti, kai PD-L1 raiška nustatyta ≥ 1 proc. navikinių ląstelių ir onkologinė liga neprogresavo po chemoterapijos, kurios sudėtyje yra platinos vaistinių preparatų ir spindulinio gydymo.

1.

119.

Pomalidomidum

C90.0

Skiriamas derinant su deksametazonu pacientams, kurių liga progresavo po prieš tai taikyto gydymo bortezomibu ir lenalidomidu ir kurių liga buvo atspari paskutiniam gydymui.

1.

120.

Abemaciclibum

C50

Skiriamas moterų lokaliai išplitusiam ar metastazavusiam krūties vėžiui, kai nustatomas teigiamas hormonų receptorius ir žmogaus epidermio augimo faktoriaus receptorius 2 yra neigiamas, gydyti derinant su fulvestrantu (nepriklausomai nuo menopauzės statuso) kaip pradinė endokrininė terapija, arba moterims, kurioms prieš tai jau buvo skirta endokrininė terapija lokaliai išplitusiam ar metastazavusiam krūties vėžiui. Moterims prieš menopauzę ir perimenopauzės laikotarpiais endokrininę terapiją reikia derinti su gydymu liuteinizuojantį hormoną atpalaiduojančio hormono agonistu.

1.

121.

Ipilimumabum

C64

Skiriamas derinant su nivolumabum suaugusių pacientų vidutinės ir didelės rizikos progresavusios inkstų ląstelių karcinomos pirmaeiliam gydymui.

1.

122.

Irinotecanum

C25

 

1.

123.

Lenvatinibum

C73

Skiriamas gydyti geros funkcinės būklės (ECOG 0-2) suaugusius pacientus, sergančius progresuojančia, vietoje išplitusia ar metastazuojančia diferencijuota (papiline / folikuline / Harthle ląstelių), radioaktyviam jodui atsparia skydliaukės karcinoma.

1.

124.

Apalutamidum

C61

Skiriamas nemetastazavusio kastracijai atsparaus prostatos vėžio gydymui suaugusiems vyrams, kuriems yra didelė metastazinės ligos išsivystymo rizika.

1.

125.

Rituximabum

C82, C83, C91.1

Vaistinį preparatą skiria ir išrašo gydytojas hematologas, teikiantis III lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

1.

126.

Trastuzumabum

C16

Skiriamas pirmaeiliam metastazavusiam skrandžio vėžiui ar gastroezofaginės jungties vėžiui gydyti.

1.

127.

Trastuzumabum

C50

Skiriamas:

1. ankstyvajam agresyviam krūties vėžiui gydyti (gydymo trukmė – iki 52 sav.);

2. pirmaeiliam metastazavusiam vėžiui gydyti.

1.

128.

Pertuzumabum et Trastuzumabum

C50

Skiriamas derinyje su docetakseliu suaugusiems pacientams, sergantiems HER2 teigiamu metastazavusiu ar vietiškai atsinaujinusiu nerezekuotinu krūties vėžiu, kuriems dar nėra taikyta metastazavusios ligos į HER2 nukreipta terapija ar chemoterapija, gydyti.

1.

129.

Palbociclibum

C50

Skiriamas nepriklausomai nuo menopauzės statuso lokaliai progresavusiam arba metastazavusiam krūties vėžiui gydyti, kuriame yra hormonų receptorių, o žmogaus epidermio augimo faktoriaus 2-ojo tipo receptorių rodmuo neigiamas, vaistą skiriant kartu su fulvestrantu moterims, kurioms prieš tai taikyta endokrininė terapija. Moterims, kurioms prasidėjusi premenopauzė arba perimenopauzė, endokrininę terapiją reikia derinti su liuteinizuojančio hormono išsiskyrimą stimuliuojančio hormono agonistu.

1.

130.

Darolutamidum

C61

Skiriamas nemetastazavusio kastracijai atsparaus prostatos vėžio gydymui suaugusiems vyrams, kuriems yra didelė metastazinės ligos išsivystymo rizika.III. KRAUJO IR KRAUJODAROS ORGANŲ LIGOS BEI TAM TIKRI SUTRIKIMAI, SUSIJĘ SU IMUNINIAIS MECHANIZMAIS

Eil. Nr.

Vaistai

TLK-10

Skyrimo sąlygos

1. Krešėjimo defektai (100 %)

1.

1.

Aktyvuotas protrombino koaguliacijos kompleksas

D66 – D68

Skiria ir išrašo gydytojas hematologas ar gydytojas vaikų hematologas, vėliau gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas

1.

2.

Factor VII conc.

D66 – D68

Skiria ir išrašo gydytojas hematologas ar gydytojas vaikų hematologas, vėliau gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas

1.

3.1.

Factor VIII conc. (žmogaus)

D66-D68

Skiria ir išrašo gydytojas hematologas ar gydytojas vaikų hematologas, vėliau gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas.

 

3.2.

Factor VIII conc. (rekombinantiniai)

D66–D68

Skiria ir išrašo gydytojas hematologas ar gydytojas vaikų hematologas, vėliau gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas.

1.

4.

Factor IX conc.

D66 – D68

Skiria ir išrašo gydytojas hematologas ar gydytojas vaikų hematologas, vėliau gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas

1.

5.

Eptacogum alfa (activatum)

D66 – D68

Skiria gydytojas hematologas ir gydytojas vaikų hematologas gydytojų konsiliumo sprendimu, jei gydymas vaistiniu preparatu Aktyvuotu protrombino koaguliacijos kompleksu ar kitais šiuo metu vartojamais krešėjimo faktoriais neefektyvus, vėliau laikotarpiui iki 6 mėn. gali skirti vidaus ligų, vaikų ligų ir šeimos gydytojai

1.

6.

žmogaus Willebrando faktorius + žmogaus VIII koaguliacijos faktorius

D68.0

 

1.

7.

Nadroparino kalcio druska

D68.6

 

1.

8.

Bemiparino natrio druska

D68.6

 

1.

9.

Emicizumabum

D66

Skiriamas, kai:

1) taikyta imunoterapijos indukcija (toliau – ITI) nesėkminga:

1.1. išliekantis inhibitorių prieš VIII faktorių titras ≥ 5 BU/ml po 24 mėn. ITI tęsimo;

1.2. nėra bent dalinio atsako (inhibitorių titro sumažėjimo ≥ 20 proc.) per 6 ITI mėnesius; 1.3. nėra galutinės ITI sėkmės 33 mėnesius nuo ITI pradžios;

1.4. jei dėl gyvybei gresiančių komplikacijų (nesuvaldomi kraujavimai iš vidaus organų ar į sąnarius ar raumenis, ar į centrinę nervų sistemą arba gresiant septinėms komplikacijoms) ITI reikia nutraukti ir gydymas „apeinančio veikimo preparatais“ (aktyvinto protrombino komplekso koncentrato (aPKK) ir rekombinantinio aktyvinto VII faktoriaus (rFVIIa)) neveiksmingas;

1.5. pacientas (paciento atstovai) nesutinka tęsti ITI arba nesilaikoma gydymo protokolo;

2) inhibitorinės hemofilijos A recidyvas po ITI;

3) ITI negalima ar neskirtinas, kai ITI sėkmė mažai tikėtina:

3.1. negalima užtikrinti veninės prieigos;

3.2. blogos prognostinės rizikos pacientams: anamnestinis inhibitorių titras ≥ 200 BU/ml ir ≥ 24 mėn. išliekantis inhibitorių titras ≥ 5 BU/ml prieš ITI;

3.3. dėl gyvybei gresiančių komplikacijų (nesuvaldomi kraujavimai iš vidaus organų, ar į sąnarius ar raumenis, ar į centrinę nervų sistemą arba gresiant septinėms komplikacijoms) ITI reikia nutraukti ir gydymas „apeinančio veikimo preparatais“ (aPKK ir rFVIIa) neveiksmingas;

4) sergantiems sunkia hemofilija A (įgimta VIII faktoriaus stoka, FVIII kiekis< 1 %), kai nėra nustatyta VIII faktoriaus inhibitorių.

1.

10.

Phytomenadionum

D66, D68.8

 

2. Purpura ir kitos hemoraginės būklės (100 %)

2.

1.

Azathioprinum

D69, D75

 

2.

2.

Cyanocobalaminum

D75

 

2.

3.

Cyclophosphamidum

D69, D75

 

2.

4.

NETEKO GALIOS:

2018 12 07 įsakymu Nr. V-1417 (nuo 2018 12 12)

(TAR, 2018, Nr. 2018-20232)

2.

5.

Methylprednisolonum

D69, D75

 

2.

6.

Prednisolonum

D69, D75

 

3. Aplazinės anemijos (100 %)

3.

1.

Ciclosporinum

D60 – D61

 

3.

2.

Prednisolonum

D60 – D61

 

4. Autoimuninė hemolizinė anemija ir autoimuninė trombocitopenija (100 %)

4.

1.

Prednisolonum

D59, D65

 

4.

2.

Vincristinum

D59, D65

 

5. Ūminė pohemoraginė anemija ir kitos anemijos (100 %)

5.

1.

Prednisolonum

D62 – D64

 

6. Mitybinės (alimentarinės) kilmės anemijos (100 %)

6.

1.

Ferrosi sulfas

D50

 

6.

2.

Cyanocobalaminum

D51

 

7. Imunodeficitas su vyraujančiais antikūnų defektais (100 %)

7.

1.

žmogaus normalusis imunoglobulinas

D80–D84

Skiria ir išrašo gydytojas alergologas-klinikinis imunologas ar gydytojas vaikų alergologas, teikiantis tretinio lygio alergologijos ir klinikinės imunologijos paslaugas.

8. Idiopatinė trombocitopeninė purpura (100 %)

8.

1.

Eltrombopagum

D69.3

 

8.

2.

Romiplostimum

D69.3

 

9. Rezus nesuderinamumas (100 %)

9.

1.

Anti-D imunoglobulinas

O36.0, T80.4,

Z29.1

 

IV. ENDOKRININĖS, MITYBOS IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGOS

Eil. Nr.

Vaistai

TLK-10

Skyrimo sąlygos

1. Cukrinis diabetas. Nėščiųjų cukrinis diabetas. Poprocedūrinė hipoinsulinemija (100 %)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

1.

1.

Gliclazidum

E10 – E11, E89.1, O24

 

1.

2.

Glimepiridum

E10 – E11, E89.1, O24

 

1.

3.

Glipizidum

E10 – E11, E89.1, O24

 

1.

4.

Gliquidonum

E10 – E11, E89.1, O24

 

1.

5.

Glucagonum

E10–E11, E89.1, O24

 

1.

6.

Exenatidum

E11

 

1.

7.

Insulinum

E10 – 11, E89.1, O24

 

1.

8.

Metforminum

E10 – 11, E89.1, O24

 

1.

9.

Pioglitazonum

E11

 

1

10.

Pioglitazonum et Metforminum

E11

 

1.

11.

Repaglinidum

E10 – 11, E89.1, O24

 

1.

12.

Sitagliptinum

E11

 

1.

13.

Saxagliptinum

E11

 

1.

14.

Sitagliptinum et Metforminum

E11

 

1.

15.

Linagliptinum

E11

 

1.

16.

Lixisenatidum

E11

 

1.

17.

Vildagliptinum

E11

 

1.

18.

Vildagliptinum et Metforminum

E11

 

1.

19.

Saxagliptinum et Metforminum

E11

 

1.

20.

Linagliptinum et Metforminum

E11

 

1.

21.

Liraglutidum

E11

 

1.

22.

Empagliflozinum

E11

 

1.

23.

Dapagliflozinum

E11

 

1.

24.

Dapagliflozinum et metformini hydrochloridum

E11

 

1.

25.

Empagliflozinum et metforminum

E11

 

1.

26.

Ertugliflozinum

E11

 

1.

27.

Dulaglutidum

E11

 

1.

28.

Ertuglizfozinum et Metforminum

E11

 

1.

29.

Semaglutidum

E11

 

1.

30.

Insulinum degludecum et Liraglutidum

E11

 

2. Hipoparatirozė (100 %)

2.

1.

Alfacalcidolum

E20, E89.2

 

3. Necukrinis diabetas (100 %)

3.

1

Desmopresinum

E23.2

 

4. Cistinė fibrozė (100 %)

4.

1.

Amikacinum

E84

 

4.

2.

Cefoperazonum

E84

 

4.

3.

Ceftazidimum

E84

 

4.

4.

Dornasum alfa

E84

Skiria ir išrašo gydytojas pulmonologas ar gydytojas vaikų pulmonologas, vėliau gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas

4.

5.

Pancreatinum

E84

 

4.

6.

NETEKO GALIOS:

2017 02 06 įsakymu Nr. V-113 (nuo 2017 02 08)

(TAR, 2017, Nr. 2017-02214)

4.

7.

Salbutamolum

E84

 

4.

Azitromycinum

E84

 

4.

9.

Cefuroximum

E84

 

4.

10.

Ciprofloxacinum

E84

 

4.

11.

Claritromycinum

E84

 

4.

12.

Tobramycinum

E84

1) ankstyvojo P. aeruginosa išnaikinimo atveju – iki 3 kursų; 2) neveiksmingo ankstyvojo P. aeruginosa išnaikinimo ar lengvo paūmėjimo atveju – 3 kursai; 3) lėtinės P. aeruginosa infekcijos ar sunkaus paūmėjimo atveju – iki 6 kursų. Skiria ir išrašo gydytojas pulmonologas ar gydytojas vaikų pulmonologas, vėliau gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas.

5. Įgimtas jodo trūkumo sindromas, miksedeminis tipas (100 %)

5.

1.

Levothyroxinum

E00.1

 

5.

11.

NETEKO GALIOS:

2016 04 12 įsakymu Nr. V-481 (nuo 2016 04 14)

(TAR, 2016, Nr. 2016-09028)

6. Fenilketonurija (kodas E70 pagal TLK-10; 100 %)

7. Vilsono liga (100 %)

7.

1.

Penicillaminum

E83.0

 

7.

2.

Cinkas

E83.0

Pacientams, negalintiems gydytis vaistu Penicillaminum dėl pašalinių reiškinių, taip pat vaikams ir nėščioms moterims

8. Hipopituitarizmas (augimo hormono trūkumas; 100 %)

8.

1.

Humanum incrementi hormonum recombinantum

E23.0

Skiria ir išrašo gydytojas endokrinologas ar gydytojas vaikų endokrinologas, teikiantis tretinio lygio endokrinologijos paslaugas, vėliau iki 6 mėnesių gali išrašyti gydytojas vaikų endokrinologas, vaikų ligų ar šeimos gydytojas. Gydymas tęsiamas, kol rentgenogramomis patvirtinamas paciento kaulinio augimo zonų užsivėrimas. Tęsti gydymą galima vaikams ir suaugusiems pacientams, kuriems augimo hormono trūkumas diagnozuotas vaikystėje ir išlieka užsivėrus kaulo augimo zonoms bei pasiekus galutinį ūgį.

8.

2.

Somatropinum

E23.0

Skiria ir išrašo gydytojas endokrinologas ar gydytojas vaikų endokrinologas, teikiantis tretinio lygio endokrinologijos paslaugas, vėliau iki 6 mėnesių gali išrašyti gydytojas vaikų endokrinologas, vaikų ligų ar šeimos gydytojas. Gydymas tęsiamas, kol rentgenogramomis patvirtinamas paciento kaulinio augimo zonų užsivėrimas. Tęsti gydymą galima vaikams ir suaugusiems pacientams, kuriems augimo hormono trūkumas diagnozuotas vaikystėje ir išlieka užsivėrus kaulo augimo zonoms bei pasiekus galutinį ūgį.

9. Antinksčių funkcijos sutrikimas (100 %)

9.

1.

Fludrocortisonum

A18.7, A39.1, E25.0, E27,

 

9.

2.

Hydrocortisonum

A18.7, A39.1, E25.0, E27,

 

9.

3.

Prednisolonum

A18.7, A39.1, E25.0, E27,

 

9.

4.

Dexamethasonum

E25.0, E27

 

10. Kitas patikslintas cukrinis diabetas ir nepatikslintas cukrinis diabetas (100 %)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

10.

1.

Gliclazidum

E13-E14

 

10.

2.

Glimepiridum

E13-E14

 

10.

3.

Glipizidum

E13-E14

 

10.

4.

Gliquidonum

E13-E14

 

10.

5.

Insulinum

E13-E14

 

10.

6.

Metforminum

E13-E14

 

11. Hipofizės hipofunkcija ir kiti funkcijos sutrikimai (100 %)

11.

1.

Estradiolum

E23, E89.3

 

11.

2.

Estriolum

E23, E89.3

 

11.

3.

Estradiolum et Levonorgestrolum

E23, E89.3

 

11.

4.

Estradiolum et Norethisteronum

E23, E89.3

 

11.

5.

Ethinylestradiolum et Levonorgestrolum

E23, E89.3

 

11.

6.

Fludrocortisonum

E23, E89.3

 

11.

7.

Hydrocortisonum

E23, E89.3

 

11.

8.

Levothyroxinum

E23, E89.3

 

11.

9.

Prednisolonum

E23, E89.3

 

11.

10.

Testosteronum

E23, E29.1, E89.3, E89.5, Q98.0-Q98.2, Q98.4

 

12. Skydliaukės hipofunkcija (100 %)

12.

1.

Levothyroxinum

E00.0, E00.2- E04, E89.0

 

13. Paveldėtoji eritropoezinė porfirija (100 %)

14. Purino ir pirimidino apykaitos sutrikimai (100 %)

14.

1.

Allopurinolum

E79

 

15. Lipoproteidų apykaitos sutrikimai ir kitos lipidemijos (100 %)

15.

1.

Atorvastatinum

E78

1. Skiriama asmenims, kurių MLT cholesterolis ≥ 3 mmol/l ir kurie turi didelės širdies ir kraujagyslių ligų (ŠKL) rizikos veiksnių. Didelės rizikos veiksniai apibrėžiami taip: 1) vidutinio sunkumo lėtinė inkstų liga (GFG 30-59 ml/min/1.73m); 2) 1 ar 2 tipo cukrinis diabetas (CD) be organų taikinių pažeidimo; 3) apskaičiuotas SCORE rizikos balas mirti nuo ŠKL per 10 m. ≥ 5 proc. ir < 10 proc.

2. Skiriama asmenims, kurių MLT cholesterolis ≥ 1,8 mmol/l ir kurie turi labai didelės ŠKL rizikos veiksnių. Labai didelės rizikos veiksniai apibrėžiami taip: 1) dokumentuota ŠKL: anksčiau buvęs miokardo infarktas, ūminis išemijos sindromas, koronarinė revaskuliarizacija, perkutaninė vainikinių arterijų intervencija, vainikinių arterijų jungčių operacija (VAJO), kitos revaskuliarizacijos procedūros; 2) smegenų infarktas (insultas) ar praeinantis smegenų išemijos priepuolis; 3) periferinių arterijų liga; 4) vaizdiniais tyrimais dokumentuota ŠKL (nustatyta aterosklerozinė plokštelė vainikinėse ar miego arterijose); 5) 1 ar 2 tipo CD su organų taikinių pažaida; 6) sunkus inkstų funkcijos nepakankamumas (<30 mL/min/1,73 m); 7) apskaičiuotas SCORE rizikos balas mirti nuo ŠKL per 10 m. ≥ 10 proc. 3. Skiriama asmenims, kuriems nustatyta ankstyvos ŠKL anamnezė (ŠKL įvykis įvyko pirmos eilės vyriškos lyties giminaičiams iki 55 m. amžiaus ar pirmos eilės moteriškos lyties giminaitėms iki 65 m.), jei jų MTL cholesterolis ≥ 5 mmol/l.

4. Skiriama asmenims, kurių MLT cholesterolis ≥ 3,0 mmol/l ir kurie turi vidutinės ŠKL rizikos veiksnių. Vidutinės ŠKL rizikos veiksniai apibrėžiami taip: SCORE rizikos balas mirti nuo ŠKL per 10 m. ≥ 1 proc. ir < 5 proc.

15.

2.

Atorvastatinum et Amlodipinum

E78

Skiriamas tik tuo atveju, jei gali būti skiriami kompensuojamieji vaistai Amlodipinum ir Atorvastatinum.

15.

3.

Fluvastatinum

E78

1. Skiriama asmenims, kurių MLT cholesterolis ≥ 3 mmol/l ir kurie turi didelės ŠKL rizikos veiksnių. Didelės rizikos veiksniai apibrėžiami taip: 1) vidutinio sunkumo lėtinė inkstų liga (GFG 30-59 ml/min/1.73m); 2) 1 ar 2 tipo CD be organų taikinių pažeidimo; 3) apskaičiuotas SCORE rizikos balas mirti nuo ŠKL per 10 m. ≥ 5 proc. ir < 10 proc.

2. Skiriama asmenims, kurių MLT cholesterolis ≥ 1,8 mmol/l ir kurie turi labai didelės ŠKL rizikos veiksnių. Labai didelės rizikos veiksniai apibrėžiami taip: 1) dokumentuota ŠKL: anksčiau buvęs miokardo infarktas, ūminis išemijos sindromas, koronarinė revaskuliarizacija, perkutaninė vainikinių arterijų intervencija, VAJO, kitos revaskuliarizacijos procedūros; 2) smegenų infarktas (insultas) ar praeinantis smegenų išemijos priepuolis; 3) periferinių arterijų liga; 4) vaizdiniais tyrimais dokumentuota ŠKL (nustatyta aterosklerozinė plokštelė vainikinėse ar miego arterijose); 5) 1 ar 2 tipo CD su organų taikinių pažaida; 6) sunkus inkstų funkcijos nepakankamumas (<30 mL/min/1,73 m); 7) apskaičiuotas SCORE rizikos balas mirti nuo ŠKL per 10 m. ≥ 10 proc.

3. Skiriama asmenims, kuriems nustatyta ankstyvos ŠKL anamnezė (ŠKL įvykis įvyko pirmos eilės vyriškos lyties giminaičiams iki 55 m. amžiaus ar pirmos eilės moteriškos lyties giminaitėms iki 65 m.), jei jų MTL cholesterolis ≥ 5 mmol/l.

4. Skiriama asmenims, kurių MLT cholesterolis ≥ 3,0 mmol/l ir kurie turi vidutinės ŠKL rizikos veiksnių. Vidutinės ŠKL rizikos veiksniai apibrėžiami taip: SCORE rizikos balas mirti nuo ŠKL per 10 m. ≥ 1 proc. ir < 5 proc.

15.

4.

Rosuvastatinum

E78

1. Skiriama asmenims, kurių MLT cholesterolis ≥ 3 mmol/l ir kurie turi didelės ŠKL rizikos veiksnių. Didelės rizikos veiksniai apibrėžiami taip: 1) vidutinio sunkumo lėtinė inkstų liga (GFG 30-59 ml/min/1.73m2); 2) 1 ar 2 tipo CD be organų taikinių pažeidimo; 3) apskaičiuotas SCORE rizikos balas mirti nuo ŠKL per 10 m. ≥ 5 proc. ir < 10 proc.

2. Skiriama asmenims, kurių MLT cholesterolis ≥ 1,8 mmol/l ir kurie turi labai didelės ŠKL rizikos veiksnių. Labai didelės rizikos veiksniai apibrėžiami taip: 1) dokumentuota ŠKL: anksčiau buvęs miokardo infarktas, ūminis išemijos sindromas, koronarinė revaskuliarizacija, perkutaninė vainikinių arterijų intervencija, VAJO, kitos revaskuliarizacijos procedūros; 2) smegenų infarktas (insultas) ar praeinantis smegenų išemijos priepuolis; 3) periferinių arterijų liga; 4) vaizdiniais tyrimais dokumentuota ŠKL (nustatyta aterosklerozinė plokštelė vainikinėse ar miego arterijose); 5) 1 ar 2 tipo CD su organų taikinių pažaida; 6) sunkus inkstų funkcijos nepakankamumas (<30 mL/min/1,73 m2); 7) apskaičiuotas SCORE rizikos balas mirti nuo ŠKL per 10 m. ≥ 10 proc.

3. Skiriama asmenims, kuriems nustatyta ankstyvos ŠKL anamnezė (ŠKL įvykis įvyko pirmos eilės vyriškos lyties giminaičiams iki 55 m. amžiaus ar pirmos eilės moteriškos lyties giminaitėms iki 65 m.), jei jų MTL cholesterolis ≥ 5 mmol/l.

4. Skiriama asmenims, kurių MLT cholesterolis ≥ 3,0 mmol/l ir kurie turi vidutinės ŠKL rizikos veiksnių. Vidutinės ŠKL rizikos veiksniai apibrėžiami taip: SCORE rizikos balas mirti nuo ŠKL per 10 m. ≥ 1 proc. ir < 5 proc.

15.

5.

Simvastatinum

E78

1. Skiriama asmenims, kurių MLT cholesterolis ≥ 3 mmol/l ir kurie turi didelės ŠKL rizikos veiksnių. Didelės rizikos veiksniai apibrėžiami taip: 1) vidutinio sunkumo lėtinė inkstų liga (GFG 30-59 ml/min/1.73m); 2) 1 ar 2 tipo CD be organų taikinių pažeidimo; 3) apskaičiuotas SCORE rizikos balas mirti nuo ŠKL per 10 m. ≥ 5 proc. ir < 10 proc.

2. Skiriama asmenims, kurių MLT cholesterolis ≥ 1,8 mmol/l ir kurie turi labai didelės ŠKL rizikos veiksnių. Labai didelės rizikos veiksniai apibrėžiami taip: 1) dokumentuota ŠKL: anksčiau buvęs miokardo infarktas, ūminis išemijos sindromas, koronarinė revaskuliarizacija, perkutaninė vainikinių arterijų intervencija, VAJO, kitos revaskuliarizacijos procedūros; 2) smegenų infarktas (insultas) ar praeinantis smegenų išemijos priepuolis; 3) periferinių arterijų liga; 4) vaizdiniais tyrimais dokumentuota ŠKL (nustatyta aterosklerozinė plokštelė vainikinėse ar miego arterijose); 5) 1 ar 2 tipo CD su organų taikinių pažaida; 6) sunkus inkstų funkcijos nepakankamumas (<30 mL/min/1,73 m); 7) apskaičiuotas SCORE rizikos balas mirti nuo ŠKL per 10 m. ≥ 10 proc.

3. Skiriama asmenims, kuriems nustatyta ankstyvos ŠKL anamnezė (ŠKL įvykis įvyko pirmos eilės vyriškos lyties giminaičiams iki 55 m. amžiaus ar pirmos eilės moteriškos lyties giminaitėms iki 65 m.), jei jų MTL cholesterolis ≥ 5 mmol/l.

4. Skiriama asmenims, kurių MLT cholesterolis ≥ 3,0 mmol/l ir kurie turi vidutinės ŠKL rizikos veiksnių. Vidutinės ŠKL rizikos veiksniai apibrėžiami taip: SCORE rizikos balas mirti nuo ŠKL per 10 m. ≥ 1 proc. ir < 5 proc.

16. Adenohipofizės hiperfunkcija (100 %)

16.

1.

Bromocriptinum

E22, E24, D35.2

 

16.

2.

Cyproteronum

E22, E24, D35.2

 

16.

3.

Triptorelinum

E22, E24, D35.2

 

16.

4.

Octreotidum

E22.0

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

16.

5.

Lanreotidum

E22.0

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

16.

6.

Pasireotidum

E22.0

Skiriamas akromegalijai gydyti sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

     

E24.0

Skiriamas hipofizinei Kušingo ligai gydyti, pasireiškus šios ligos recidyvui, nepaisant visų galimų gydymo metodų taikymo.

1. Diagnozė patvirtinama, jei ne mažiau kaip dviem tyrimais nustatoma, kad:

1.1. laisvo kortikosteroidinio hormono kortizolio (toliau – kortizolis) kiekis paros šlapime yra daugiau nei 2 kartus padidėjęs, palyginti su viršutine normos riba (kartoti tyrimą bent du kartus);

1.2. kortizolio kiekis kraujo serume nakties metu (23.00–24.00 val.) išlieka > 50 nmol/l;

1.3. kortizolio kiekis kraujo serume po nakčiai skirto vaistinio preparato deksametazono (skiriama 1 mg) > 50 nmol/l;

1.4. mažasis vaistinio preparato deksametazono mėginys (skiriama 2 mg per 48 val.) yra teigiamas – kortizolio kiekis kraujo serume po mėginio > 50 nmol/l.

2. Gydymo pasireotidum laikotarpiu pacientai stebimi dėl šio vaistinio preparato charakteristikų santraukoje nurodytų kitų vaistinių preparatų galimo šalutinio poveikio. Ambulatoriškai atliekami tyrimai paciento apsilankymo pas gydytoją endokrinologą metu, vykdant gydymo pasireotidum stebėseną:

2.1. kepenų funkcijai įvertinti atliekami alaninaminotransferazės (ALT), aspartataminotransferazės (AST), gama gliutamiltransferazės (GGT), bilirubino, albumino kiekio kraujo serume tyrimai, protrombino rodiklių (protrombino komplekso aktyvumo – SPA) tyrimas ir tarptautinio normalizuoto santykio (TNS) tyrimas – prieš pradedant gydymą pasireotidum ir po 2, 4, 8 ir 12 gydymo savaičių;

2.2. elektrokardiograma – vertinant QT intervalo trukmę prieš pradedant gydymą pasireotidum ir po 1–2 gydymo savaičių;

2.3. fermentų amilazės ir lipazės tyrimai – prieš pradedant gydymą pasireotidum, po 1, 2, 3 ir 6 gydymo mėnesių, vėliau – kas 6 mėnesius;

2.4. tulžies pūslės ultragarso tyrimas – atliekamas prieš gydymą pasireotidum ir po 6 gydymo mėnesių, vėliau – kas 12 mėnesių;

2.5. hipofizės funkcijai įvertinti atliekami tirotropinio hormono (TTH), laisvojo tiroksino (T4) hormono, augimo hormono ir panašaus į insuliną augimo faktoriaus (IGF-1) kiekio kraujo serume tyrimai – prieš gydymą pazireotidu, po 2 ir po 6 gydymo mėnesių, vėliau – kas 6 mėnesius;

2.6. gliukozės kiekio kraujo serume, o sergantiesiems cukriniu diabetu – gliukozės ir glikolizinto hemoglobino (HbA1c) kiekio kraujo serume tyrimai – pagal Cukrinio diabeto ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-159 „Dėl Cukrinio diabeto ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Efektyvaus gydymo pasireotidum kriterijai, taikomi po pirmųjų dviejų gydymo mėnesių. Gydymas laikomas efektyviu, jei:

3.1. adrenokortikotropinio hormono (AKTH) bei kortizolio kiekio kraujo serume ir (ar) laisvojo kortizolio kiekio šlapime tyrimais nustatomas AKTH ir kortizolio sekrecijos sumažėjimas;

3.2. Kušingo ligos komplikacijų – hipertenzijos, cukrinio diabeto, nutukimo, dislipidemijos, osteoporozės, emocinio labilumo – eiga yra lengvesnė.

4. Gydymo tęsimo tikslingumo kriterijai, taikomi kas 6 mėnesius. Laikoma, kad gydymas yra efektyvus ir turi būti tęsiamas, jei:

4.1. AKTH bei kortizolio kiekio kraujo serume ir (ar) laisvojo kortizolio šlapime kiekio tyrimais nustatomas AKTH ir kortizolio sekrecijos sumažėjimas (bent vieno iš jų kiekis sumažėja 30 proc., palyginti su pradine reikšme);

4.2. magnetinio rezonanso tyrimu (MRT) nustatoma, kad likutinė naviko masė hipofizėje nedidėja arba sumažėjo (pirmą kartą MRT atliekamas po 6 mėnesių nuo gydymo pradžios, vėliau – kas 12 mėnesių);

4.3. Kušingo ligos komplikacijų – hipertenzijos, cukrinio diabeto, nutukimo, dislipidemijos, osteoporozės, emocinio labilumo – eiga yra lengvesnė.

5. Gydymo pasireotidum nutraukimo kriterijai:

5.1. AKTH ir kortizolio kiekis siekia viršutinę normos ribą ir nemažėja skiriant maksimalią leidžiamą ar toleruojamą pasireotidum dozę ne trumpiau kaip 2 mėnesius;

5.2. pasireiškia sunkios nepageidaujamos reakcijos į pasireotidum (pvz., gelta ar kiti kliniškai reikšmingą kepenų funkcijos sutrikimą rodantys požymiai: nustatomas ilgalaikis AST ar ALT kiekio kraujo serume padidėjimas, kuris 5 kartus ar daugiau viršija normą, arba kartu nustatoma, jog daugiau kaip 3 kartus normą viršija ALT ar AST kiekis kraujo serume ir daugiau kaip 2 kartus normą viršija bilirubino kiekis);

5.3. gydymas nutraukiamas paciento sprendimu.

17. Adenohipofizės hiperfunkcija (100 %)

NETEKO GALIOS:

2019 02 06 įsakymu Nr. V-155 (nuo 2019 02 09)

(TAR, 2019, Nr. 2019-01981)

18. Diabetinė polineuropatija (100 %)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

18.

1.

Duloxetinum

E10.42, E11,42, E13.42,

E14.42

 

18.

2.

Pregabalinum

E10.42, E11,42, E13.42,

E14.42

 

19. Hiperparatirozė (100 %)

19.

1.

Cinacalcet

N25.8

Skiriamas dializuojamiems pacientams, sergantiems terminalinės stadijos inkstų liga, kurių nekontroliuojamas kraujo plazmoje nepakitusio parathormono (apibrėžiamas kaip didesnis nei 85 pmol/1 [800pg/ml]) lygis bei šie pacientai atsparūs standartiniam gydymui, ir normali arba didelė koreguota kalcio koncentracija serume, ir kuriems chirurginė paratiroidektomija kontraindikuotina, nes operacijos rizika didesnė už naudą. Skiria gydytojas nefrologas ar endokrinologas. Gydymo veiksmingumą būtina nuolat kontroliuoti. Nesant teigiamos dinamikos, gydymą nutraukti po 4 mėnesių.

20. Tirotoksikozė (100%)

20.

1.

Thiamazolum

E05

 

V. PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI

Eil. Nr.

Vaistai

TLK-10

Skyrimo sąlygos

1. Schizofrenija. Schizofreniniai sutrikimai (100 %)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

1.

1.

Amisulpridum

F20, F25

2*

1.

2.

Aripiprazolum

F20

2*

1.

3.

Clozapinum

F20, F25

Tik sergantiesiems rezistentiška schizofrenija. Skiria ir išrašo gydytojas psichiatras

1.

4.

Flupentixolum

F20, F25

2*

1.

5.

Fluphenazinum

F20, F25

2*

1.

6.

Haloperidolum

F20, F25

2*

1.

7.

Lithii carbonas

F20, F25

2*

1.

8.

Olanzapinum

F20, F25

2*

1.

9.

Quetiapinum

F20, F25

2*

1.

10.

Risperidonum

F20, F25

2*

1.

11.

Trihexyphenidylum

F20, F25

2*

1.

12.

Ziprasidonum

F20, F25

2*

1.

13.

Zuklopentixolum

F20, F25

2*

1.

14.

Olanzapino pamoato monohidratas

F20

2*

15.

Paliperidonum palmitatum

F20

2*

2. Šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai (100 %)

2.

1.

Amitriptylinum

F25

2*

2.

2.

Amisulpridum

F21

2*

2.

3.

Citalopranum

F25

2*

2.

4.

Escitalopramum

F25

2*

2.

5.

Flupentixolum

F21 – F29

2*

2.

6.

Fluphenazinum

F21 – F29

2*

2.

7.

Fluvoxaminum

F25

2*

2.

8.

Fluoxetinum

F25

2*

2.

9.

Haloperidolum

F21 – F29

2*

2.

10.

Lithii carbonas

F21 – F29

2*

2.

11.

Mirtazapinum

F25.1

2*

2.

12.

Paroxetinum

F25

2*

2.

13.

Risperidonum

F21

2*

2.

14.

Sertralinum

F25

2*

2.

15.

Trihexyphenidylum

F21 – F29

2*

2.

16.

Ziprasidonum

F21

2*

2.

17.

Zuklopentixolum

F21 – F29

2*

2.

18.

Olanzapinum

F21

2*

3. Sunkūs afektiniai sutrikimai (100 %)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

3.

1.

Acidum valproicum

(Natrium valproatum)

F30.2, F31.2,

F31.4,

F31.5

2*

3.

2.

Amitriptylinum

F30.2, F31.2, F31.4, F31.5, F32.2, F32.3, F33.2, F33.3

2*

3.

3.

Bupropionum

F30.2, F31.2, F31.4, F31.5, F32.2, F32.3, F33.2, F33.3

2*

3.

4.

Citalopramum

F30.2, F31.2, F31.4, F31.5, F32.2, F32.3, F33.2, F33.3

Tik suaugusiesiems.

Skiria ir išrašo gydytojas psichiatras

3.

5.

Escitalopramum

F30.2, F31.2, F31.4, F31.5, F32.2, F32.3, F33.2, F33.3

Tik suaugusiesiems.

Skiria ir išrašo gydytojas psichiatras

3.

6.

Duloxetinum

F32.2, F33.2, F33.3

Skiria ir išrašo gydytojas psichiatras

3.

7.

Fluoxetinum

F30.2, F31.2, F31.4, F31.5, F32.2, F32.3, F33.2, F33.3

Skiriamas nuo 8 metų amžiaus. Skiria ir išrašo gydytojas psichiatras arba gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras. Jei vaikui gydymą skiria gydytojas psichiatras, po 6 mėn. privaloma vaikų ir paauglių psichiatro konsultacija. Vaistinį preparatą skiriant vaikams ir paaugliams, būtina atsižvelgti į registruotas jo indikacijas

3.

8.

Fluvoxaminum

F30.2, F31.2, F31.4, F31.5, F32.2, F32.3, F33.2, F33.3

Tik suaugusiesiems.

Skiria ir išrašo gydytojas psichiatras

3.

9.

Haloperidolum

F30.2, F31.2, F31.4, F31.5, F32.2, F32.3, F33.2, F33.3

2*

3.

10.

Lithii carbonas

F30.2, F31.2, F31.4, F31.5, F32.2, F32.3, F33.2, F33.3

2*

3.

11.

Mirtazapinum

F30.2, F31.2, F31.4, F31.5, F32.2, F32.3, F33.2, F33.3

2*

3.

12.

Paroxetinum

F30.2, F31.2, F31.4, F31.5, F32.2, F32.3, F33.2, F33.3

Tik suaugusiesiems.

Skiria ir išrašo gydytojas psichiatras

3.

13.

NETEKO GALIOS:

2019 09 18 įsakymu Nr. V-1069 (nuo 2019 09 19)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14729)

3.

14.

Tianeptinum

F30.2, F31.2, F31.4, F31.5, F32.2, F32.3, F33.2, F33.3

2*

3.

15.

Trihexyphenidylum

F30.2, F31.2, F31.4, F31.5, F32.2, F32.3, F33.2, F33.3

2*

3.

16.

Sertralinum

F30.2, F31.2, F31.4, F31.5, F32.2, F32.3, F33.2, F33.3

Tik suaugusiesiems.

Skiria ir išrašo gydytojas psichiatras

3.

17.

Venlafaxinum

F30.2, F31.2, F31.4, F31.5, F32.2, F32.3, F33.2, F33.3

2*

3.

18.

Agomelatinum

F32.2, F32.3, F33.2, F33.3

Tik suaugusiesiems. Skiria ir išrašo gydytojas psichiatras

4. Vidutinio sunkumo afektiniai sutrikimai (100 %)

4.

1.

Acidum valproicum

(Natrium valproatum)

F31.3

Skiria ir išrašo gydytojas psichiatras, vėliau gali išrašyti gydytojas neurologas, vaikų ligų, vidaus ligų ar šeimos gydytojas. Po 3 mėnesių privaloma gydytojo psichiatro konsultacija.

4.

2.

Amitriptylinum

F32.1, F33.1

Tik suaugusiesiems.

Išrašo gydytojas psichiatras, vidaus ligų ar šeimos gydytojas ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui. Po 6 mėnesių privaloma gydytojo psichiatro konsultacija

4.

3.

Bupropionum

F32.1, F33.1, F31.3 (tik sergantiesiems vidutinio sunkumo depresija)

Skiria ir išrašo gydytojas psichiatras, vėliau iki 6 mėnesių gali išrašyti gydytojas neurologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas

4.

4.

Citalopramum

F32.1, F33.1

Tik suaugusiesiems.

Išrašo gydytojas psichiatras, vidaus ligų ar šeimos gydytojas ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui. Po 6 mėnesių privaloma gydytojo psichiatro konsultacija

4.

5.

Duloxetinum

F32.1, F33.1

Skiria ir išrašo gydytojas psichiatras, vidaus ligų ar šeimos gydytojas ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui. Po 6 mėnesių privaloma gydytojo psichiatro konsultacija.

4.

6.

Escitalopramum

F32.1, F33.1, F31.3 (tik sergantiesiems vidutinio sunkumo depresija)

Skiria ir išrašo gydytojas psichiatras, vėliau iki 6 mėnesių gali išrašyti gydytojas neurologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas.

4.

7.

Fluoxetinum

F32.1, F33.1

Skiriamas nuo 8 metų amžiaus. Vaikams vaistinį preparatą skiria ir išrašo gydytojas psichiatras arba gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras. Jei vaikui gydymą skiria gydytojas psichiatras, po 6 mėn. privaloma gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro konsultacija. Vaistinį preparatą skiriant vaikams ir paaugliams, būtina atsižvelgti į registruotas jo indikacijas. Suaugusiesiems vaistinį preparatą skiria ir išrašo gydytojas psichiatras, vidaus ligų ar šeimos gydytojas ne ilgesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui. Po 6 mėnesių privaloma gydytojo psichiatro konsultacija

4.

8.

Fluvoxaminum

F32.1, F33.1, F31.3 (tik sergantiesiems vidutinio sunkumo depresija)

Skiria ir išrašo gydytojas psichiatras, vėliau iki 6 mėnesių gali išrašyti gydytojas neurologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas

4.

9.

Haloperidolum

F32.1, F33.1, F31.3 (tik sergantiesiems vidutinio sunkumo depresija)

Skiria ir išrašo gydytojas psichiatras, vėliau gali išrašyti gydytojas neurologas, vaikų ligų, vidaus ligų ar šeimos gydytojas. Po 3 mėnesių privaloma gydytojo psichiatro konsultacija

4.

10.

Lithii carbonas

F32.1, F33.1, F31.3 (tik sergantiems vidutinio sunkumo depresija)

Skiria ir išrašo gydytojas psichiatras, vėliau gali išrašyti gydytojas neurologas, vaikų ligų, vidaus ligų ar šeimos gydytojas. Po 3 mėnesių privaloma gydytojo psichiatro konsultacija

4.

11.

Mirtazapinum

F32.1, F33.1

Tik suaugusiesiems.

Išrašo gydytojas psichiatras, vidaus ligų ar šeimos gydytojas ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui. Po 6 mėnesių privaloma gydytojo psichiatro konsultacija

4.

12.

Paroxetinum

F32.1, F33.1

Tik suaugusiesiems.

Išrašo gydytojas psichiatras, vidaus ligų ar šeimos gydytojas ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui. Po 6 mėnesių privaloma gydytojo psichiatro konsultacija

4.

13.

NETEKO GALIOS:

2018 12 07 įsakymu Nr. V-1417 (nuo 2018 12 12)

(TAR, 2018, Nr. 2018-20232)

4.

14.

Tianeptinum

F32.1, F33.1, F31.3 (tik sergantiesiems vidutinio sunkumo depresija)

Skiria ir išrašo gydytojas psichiatras, vėliau iki 6 mėnesių gali išrašyti gydytojai neurologai, vidaus ligų ar šeimos gydytojas

4.

15.

Sertralinum

F32.1, F33.1

Tik suaugusiesiems.

Išrašo gydytojas psichiatras, vidaus ligų ar šeimos gydytojas ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui. Po 6 mėnesių privaloma gydytojo psichiatro konsultacija

4.

16.

Venlafaxinum

F32.1, F33.1

Tik suaugusiesiems

Išrašo gydytojas psichiatras, vidaus ligų ar šeimos gydytojas ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui. Po 6 mėnesių privaloma gydytojo psichiatro konsultacija

4.

17.

Agomelatinum

F32.1, F33.1

Tik suaugusiesiems. Skiria ir išrašo gydytojas psichiatras, vėliau iki 6 mėnesių gali išrašyti gydytojas neurologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas

4.

18.

Clomipraminum

F32

 

5. Demencija (100 %)

5.

1.

Amitriptylinum

F00 (G30), F01 – F03

Skiria ir išrašo gydytojas psichiatras ar gydytojas neurologas, vėliau gali išrašyti vidaus ligų ar šeimos gydytojas

5.

2.

Donepezilum hydrochloridum

F00 (G30), F01–F03

Skiria ir išrašo gydytojas psichiatras, gydytojas neurologas, vidaus ligų, šeimos gydytojas ar gydytojas geriatras sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

5.

3.

Haloperidolum

F00 (G30), F01 – F03

Skiria ir išrašo gydytojas psichiatras ar gydytojas neurologas, vėliau gali išrašyti vidaus ligų ar šeimos gydytojas

5.

4.

NETEKO GALIOS:

2018 12 07 įsakymu Nr. V-1417 (nuo 2018 12 12)

(TAR, 2018, Nr. 2018-20232)

5.

5.

Melperonum

F00 (G30), F01 – F03

Skiria ir išrašo gydytojas psichiatras ar gydytojas neurologas, vėliau gali išrašyti vidaus ligų ar šeimos gydytojai

5.

6.

Memantinum

F00 (G30)

Skiria ir išrašo gydytojas psichiatras, gydytojas neurologas, vidaus ligų, šeimos gydytojas ar gydytojas geriatras sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

5.

7.

Tiapridum

F00 (G30), F01 – F03

Skiria ir išrašo gydytojas psichiatras ar gydytojas neurologas, vėliau gali išrašyti vidaus ligų ar šeimos gydytojas

5.

8.

Trihexyphenidylum

F00 (G30), F01 – F03

Skiria ir išrašo gydytojas psichiatras ar gydytojas neurologas, vėliau gali išrašyti vidaus ligų ar šeimos gydytojas

6. Organinės psichozės (100 %)

6.

1.

Citalopramum

F06

2*

6.

2.

Escitalopramum

F06

2*

6.

3.

Fluoxetinum (geriami kieti)

F06

2*

6.

4.

NETEKO GALIOS:

2019 09 18 įsakymu Nr. V-1069 (nuo 2019 09 19)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14729)

6.

5.

Fluvoxaminum

F06

2*

6.

6.

Haloperidolum

F06

2*

6.

7.

NETEKO GALIOS:

2019 09 18 įsakymu Nr. V-1069 (nuo 2019 09 19)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14729)

6.

8.

Mirtazapinum

F06

2*

6.

9.

Paroxetinum

F06

2*

6.

10.

Trihexyphenidylum

F06

2*

6.

11.

Sertralinum

F06

2*

7. Šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai (50 %)

NETEKO GALIOS (skirsnis):

2019 01 22 įsakymu Nr. V-84 (nuo 2019 04 01

 – remiantis 2019 02 07 įsakymu Nr. V-169

(TAR, 2019, Nr.2019-02141))

(TAR, 2019, Nr. 2019-01031)

8. Hiperkineziniai sutrikimai (100 %)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

8.

1.

Atomoxetinum

F90.0,

F90.1

 

8.

2.

Metilfenidado hidrochloridas

F90.0,

F90.1“

 

9. Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl opioidų vartojimo (100 %)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

9.

1.

Buprenorfinum et Naloxonum

F11.2

2*_________________

2* – skiria ir išrašo gydytojas psichiatras.

VI. NERVŲ SISTEMOS LIGOS

Eil. Nr.

Vaistai

TLK-10

Skyrimo sąlygos

1. Epilepsija (100 %)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

1.

1.

Acidum valproicum

(Natrium valproatum)

G40

Neskiriami mergaitėms, vaisingo amžiaus moterims ir nėščiosioms, sergančioms epilepsija ir patiriančioms židininius ir (arba) generalizuotus epilepsijos priepuolius, nebent kiti gydymo būdai yra neveiksmingi arba pacientės jų netoleruoja.

1.

2.

Carbamazepinum

G40

 

1.

3.

Clonazepamum

G40

 

1.

4.

Diazepamum

G25.8, G40, G41

 

1.

5.

Ethosuximidum

G40

 

1.

6.

Gabapentinum

G40.1. G40.2, G40.6

 

1.

7.

Lamotriginum

G40

 

1.

8.

Levetiracetamum

G40

Skiria gydytojas neurologas arba gydytojas vaikų neurologas, vėliau gali išrašyti gydytojas neurologas, gydytojas vaikų neurologas, šeimos gydytojas, vidaus ligų gydytojas, vaikų ligų gydytojas.

1.

9.

Nitrazepamum

G40

 

1.

10.

Oxcarbazepinum

G40

 

1.

11.

Phenytoinum

G40

 

1.

12.

Pregabalinum

G40.0, G40.1, G40.2

Tik suaugusiesiems.

Skiria gydytojas neurologas, teikiantis tretinio lygio paslaugas, kaip papildomą gydymo priemonę, jei nustatoma atspari gydymui epilepsija arba jei yra kontraindikacijų skirti kitus vaistus nuo epilepsijos

1.

13.

Primidonum

G40

 

1.

14.

Retigabinum

G40.1, G40.2

 

1.

15.

Stiripentolum

G40.8

 

1.

16.

Sultiamum

G40

 

1.

17.

Tiagabinum

G40.2, G40.3

Skiriamas gydymui atspariai epilepsijai gydyti. Skiria gydytojas neurologas, teikiantis tretinio lygio paslaugas.

1.

18.

Topiramatum

G40

 

1.

19.

Vigabatrinum

G40.1, G40.2, G40.4

Skiriamas epilepsiniams priepuoliams, kurių etiologija yra tuberozinė sklerozė (TLK-10-AM kodas Q85.1), taip pat bet kurios etiologijos infantiliniai spazmai (West sindromas) (TLK-10-AM kodas G40.4), kai per 2 savaites nepasiekiama priepuolių ir hipsaritmijos kontrolės gydant steroidais arba kai yra kontraindikacijų gydymui steroidais; taip pat gydymui rezistentiški židininiai epilepsijos priepuoliai (TLK-10-AM kodas G40.2), kai gydymas kitais potencialiai tinkamais vaistais neefektyvus ar kontraindikuotinas, nusprendus III lygio gydytojų vaikų neurologų ar gydytojų neurologų konsiliumui.

2. Išsėtinė sklerozė (100 %)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

2.

1.

Glatiramerum acetas

G35

 

2.

2.

Interferonum beta 1-a

G35

 

2.

3.

Interferonum beta 1-b

G35

 

2.

4.

Fingolimodum

G35

 

2.

5.

Natalizumabum

G35

Monoterapija skirta kaip antros pakopos itin aktyvios formos pasikartojančiai recidyvuojančiai išsėtinei sklerozei gydyti pacientams, kuriems nepadeda gydymas beta interferonu ar glatiramero acetatu, arba sparčiai besivystančia sunkia pasikartojančiai recidyvuojančia išsėtine skleroze sergantiems pacientams.

2.

6.

Teriflunomidum

G35

 

2.

7.

Dimethyl fumarate

G35

Skiriamas tik monoterapijai pacientams, kuriems interferonai ir (arba) glatiramero acetatas ir (arba) teriflunomidas yra neveiksmingi, netoleruojami arba kontraindikuotini.

2.

8.

Peginterferonum beta 1-a

G35

Skiriamas tik monoterapijai.

2.

9.

Cladribinum

G35

Skiriamas kaip antros pakopos monoterapija itin aktyvios formos pasikartojančiai recidyvuojančiai išsėtinei sklerozei gydyti pacientams, kuriems nepadeda gydymas beta interferonu ar glatiramero acetatu, ar teriflunomidu, ar dimetilfumoratu, arba skiriamas sparčiai besivystančia sunkia pasikartojančiai recidyvuojančia išsėtine skleroze sergantiems pacientams.

2.

10.

Ocrelizumabum

G35

Skiriamas:

1) suaugusiesiems pirminei progresuojančiai išsėtinei sklerozei gydyti, kuri apibrėžiama pagal ligos trukmę, negalios laipsnį ir uždegiminiam aktyvumui būdingais vaizdinių tyrimų požymiais;

2) kaip antraeilė monoterapija itin aktyvios formos pasikartojančiai recidyvuojančiai išsėtinei sklerozei gydyti pacientams, kuriems nepadeda gydymas beta interferonu ar glatiramero acetatu, ar teriflunomidu, ar dimetilfumoratu, arba skiriamas sparčiai besivystančia sunkia pasikartojančia recidyvuojančia išsėtine skleroze sergantiems pacientams.

2.

11.

Siponimodum

G35

1. Skiriamas pacientams, kuriems:

1.1. anamnezėje buvusi recidyvuojanti-remituojanti išsėtinė sklerozė ir patvirtinta aktyvi antrinė progresuojanti išsėtinė sklerozė;

1. 2. išplėstinės negalios vertinimo skalės (angl. Expanded Disability Status Scale, EDSS) įvertinimas yra tarp 3,0 ir 6,5 balų.

2. Siponimodum negali būti skiriamas kartu su kitais ligos eigą modifikuojančiais vaistais.

3. Gydymas Siponimodum nutraukiamas, jei per vienų metų laikotarpį, vertinant ne ligos paūmėjimo metu, negalia padidėja ≥1 balu pagal EDSS skalę arba EDSS įvertis yra ≥ 7 balai.

3. Epilepsija (90 %)

NETEKO GALIOS (skirsnis):

2018 07 16 įsakymu Nr. V-811 (nuo 2018 07 18)

(TAR, 2018, Nr. 2018-12081)

4. NETEKO GALIOS (skirsnis):

2015 10 12 įsakymu Nr. V-1143 (nuo 2015 10 14)

(TAR, 2015, Nr. 2015-15075)

5. Epilepsija (100 %)

NETEKO GALIOS (skirsnis):

2018 10 31 įsakymu Nr. V-1179 (nuo 2018 11 01)

(TAR, 2018, Nr. 2018-17534)

6. Demielinizuojančios centrinės nervų sistemos ligos: išsėtinė sklerozė, kitos demielinizuojančios centrinės nervų sistemos ligos, encefalitas, mielitas ir encefalomielitas (100 %)

6.

1.

NETEKO GALIOS:

2018 12 07 įsakymu Nr. V-1417 (nuo 2018 12 12)

(TAR, 2018, Nr. 2018-20232)

6.

2.

NETEKO GALIOS:

2016 10 13 įsakymu Nr. V-1178 (nuo 2016 10 18)

(TAR, 2016, Nr. 2016-25220)

6.

3.

Amantadinum

G35–G37, G04

Skiriamas simptominiam demielinizuojančių ligų gydymui. Skiria ir išrašo gydytojas neurologas, vėliau gali išrašyti vidaus ligų arba šeimos gydytojas.

6.

4.

Amitriptylinum

G04, G35–G37, G44.2, G60–G64

Skiriamas simptominiam demielinizuojančių ligų gydymui. Skiria ir išrašo gydytojas neurologas, vėliau gali išrašyti vidaus ligų arba šeimos gydytojas.

6.

5.

Azathioprinum

G35 – G37, G04

 

6.

6.

Baclofenum

G35 – G37, G04

 

6.

7.

Carbamazepinum

G35–G37, G04

Skiriamas simptominiam demielinizuojančių ligų gydymui. Skiria ir išrašo gydytojas neurologas, vėliau gali išrašyti vidaus ligų arba šeimos gydytojas.

6.

8.

Dexamethasonum

G35 – G37, G04

 

6.

9.

Diazepamum

G35–G37, G04

Skiriamas simptominiam demielinizuojančių ligų gydymui. Skiria ir išrašo gydytojas neurologas, vėliau gali išrašyti vidaus ligų arba šeimos gydytojas.

6.

10.

Methylprednisolonum

G35 – G37, G04

 

6.

11.

Prednisolonum

G35 – G37, G04

 

6.

12.

NETEKO GALIOS:

2018 06 06 įsakymu Nr. V-654 (nuo 2018 06 08)

(TAR, 2018, Nr. 2018-09546)

6.

13.

Tizanidinum

G35 – G37, G04

 

7. Parkinsono liga, antrinis parkinsonizmas (100 %)

7.

1.

Amantadinum

G20 – G21

 

7.

2.

NETEKO GALIOS:

2018 06 06 įsakymu Nr. V-654 (nuo 2018 06 08)

(TAR, 2018, Nr. 2018-09546)

7.

3.

Baclofenum

G20 – G21

 

7.

4.

Biperidenum

G20 – G21

 

7.

5.

Bromocriptinum

G20 – G21

 

7.

6.

NETEKO GALIOS:

2018 06 06 įsakymu Nr. V-654 (nuo 2018 06 08)

(TAR, 2018, Nr. 2018-09546)

7.

7.

NETEKO GALIOS:

2018 06 06 įsakymu Nr. V-654 (nuo 2018 06 08)

(TAR, 2018, Nr. 2018-09546)

7.

8.

Entacaponum

G20 – G21

 

7.

9.

Levodopa (+Carbidopa/+Benserazidum)

G20 – G21

 

7.

10.

Levodopa comb. (+Carbidopa

+Entacaponum)

G20

Skiria gydytojas neurologas pacientams, kurie serga vėlyvąja (komplikuota) Parkinsono liga ir kuriems gydymas Levodopa su periferinės dekarboksilazės inhibitoriumi (+Carbidopa/+Benserazidum) nėra pakankamai veiksmingas. Vėliau gali išrašyti vidaus ligų arba šeimos gydytojas.

7.

11.

NETEKO GALIOS:

2018 06 06 įsakymu Nr. V-654 (nuo 2018 06 08)

(TAR, 2018, Nr. 2018-09546)

7.

12.

Pramipexolum

G20

 

7.

13.

Rasagilinum

G20

Skiria gydytojas neurologas, šeimos ar vidaus ligų gydytojas pacientams, kurie serga ankstyvąja (nekomplikuota) Parkinsono liga.

7.

14.

Ropinirolum

G20

 

7.

15.

Selegilinum

G21

 

8. Praeinantieji (tranzitiniai) smegenų išemijos priepuoliai ir su jais susiję sindromai (100 %)

8.

1.

Ticlopidinum

G45

 

8.

2.

Warfarinum

G45

 

8.

3.

Atorvastatinum

G45

Skiria ir išrašo gydytojas neurologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas, jei pagal lipidogramą MTL cholesterolis ≥ 1,8 mmol/l.

8.

4.

Fluvastatinum

G45

Skiria ir išrašo gydytojas neurologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas, jei pagal lipidogramą MTL cholesterolis ≥ 1,8 mmol/l.

8.

5.

Rosuvastatinum

G45

Skiria ir išrašo gydytojas neurologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas, jei pagal lipidogramą MTL cholesterolis ≥ 1,8 mmol/l.

8.

6.

Simvastatinum

G45

Skiria ir išrašo gydytojas neurologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas, jei pagal lipidogramą MTL cholesterolis ≥ 1,8 mmol/l.

9. Generalizuota miastenija ir kitos mioneuralinės jungties ir raumenų ligos (100 %)

9.

1.

Azathioprinum

G70 – G73

 

9.

2.

Dexamethasonum

G70 – G73

 

9.

3.

Methylprednisolonum

G70 – G73

 

9.

4.

Pyridostigminum

G70 – G73

 

9.

5.

Prednisolonum

G70 – G73

 

10. Praeinantieji (tranzitiniai) smegenų išemijos priepuoliai ir su jais susiję sindromai (50 %)

NETEKO GALIOS (skirsnis):

2019 01 22 įsakymu Nr. V-84 (nuo 2019 04 01

 – remiantis 2019 02 07 įsakymu Nr. V-169

(TAR, 2019, Nr. 2019-02141))

(TAR, 2019, Nr. 2019-01031)

11. Ekstrapiramidiniai ir judesių sutrikimai, Huntingtono liga (100 %)

11.

1.

Amantadinum

G10

 

11.

2.

Baclofenum

G22–G25, G10

 

11.

3.

Haloperidolum

G22–G25, G10

 

11.

4.

Levodopa (+Carbidopa/+Benserazidum)

G22–G25, G10

 

11.

5.

Propranololum

G25

 

11.

6.

Selegilinum

G22–G25, G10

 

11.

7.

Tetrabenazinum

G10

 

12. Trišakio nervo neuralgija (100 %)

12.

1.

Carbamazepinum

G50.0

 

13. Migrena, klasteriniai galvos skausmai (100 %)

13.

1.

Rizatriptanum

G43, G44.0

Pirmą kartą skiria ir išrašo gydytojas neurologas, vėliau gali išrašyti vaikų ligų, vidaus ligų ar šeimos gydytojas.

13.

2.

Sumatriptanum

G43, G44.0

Pirmą kartą skiria ir išrašo gydytojas neurologas, vėliau gali išrašyti vaikų ligų, vidaus ligų ar šeimos gydytojas.

13.

3.

Naratriptanum

G43, G44.0

Pirmą kartą skiria ir išrašo gydytojas neurologas, vėliau gali išrašyti vaikų ligų, vidaus ligų ar šeimos gydytojas.

13.

4.

Zolmitriptanum

G43, G44.0

Pirmą kartą skiria ir išrašo gydytojas neurologas, vėliau gali išrašyti vaikų ligų, vidaus ligų ar šeimos gydytojas.

13.

5.

Erenumabum

G43

Skiriamas migrenos profilaktikai suaugusiesiems, kuriems bent 4 dienas per mėnesį pasireiškia migrenos skausmai. Pirmą kartą skiria ir išrašo gydytojas neurologas, vėliau gali išrašyti vidaus ligų ar šeimos gydytojas.

13.

6.

Fremanezumabum

G43

Skiriamas migrenos profilaktikai suaugusiesiems, kuriems bent 4 dienas per mėnesį pasireiškia migrenos skausmai. Pirmą kartą skiria ir išrašo gydytojas neurologas, vėliau gali išrašyti vidaus ligų ar šeimos gydytojas.

14. Hantingtono liga (100 %)

NETEKO GALIOS (skirsnis):

2019 01 22 įsakymu Nr. V-84 (nuo 2019 04 01

 – remiantis 2019 02 07 įsakymu Nr. V-169

(TAR, 2019, Nr. 2019-02141))

(TAR, 2019, Nr. 2019-01031)

15. Šoninė amiotrofinė sklerozė (100 %)

15.

1.

Riluzolum

G12.2

 

16. Narkolepsija ir katalepsija (100 %)

16.

1.

Pitolisantum

G47.4

Skiriamas narkolepsijai su katalepsija ar be jos gydyti.

VII. AKIES IR JOS PRIEDINIŲ ORGANŲ LIGOS

Eil. Nr.

Vaistai

TLK-10

Skyrimo sąlygos

1. Glaukoma (100 %)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

1.

1.

Betaxololum

H40–H42, Q15.0

 

1

2.

Bimatoprostum

H40–H42, Q15.0

 

1.

3.

Bimatoprostum et Timololum

H40–H42, Q15.0

 

1.

4.

Brinzolamidum

H40–H42, Q15.0

Ligoniams, kurių neveikia beta-adrenoblokatoriai.

1.

5.

Brinzolamidum et Timololum

H40–H42, Q15.0

Ligoniams, kurių neveikia beta-adrenoblokatoriai.

1.

6.

Brimonidino tartratas

H40–H42, Q15.0

Ligoniams, kurių neveikia beta-adrenoblokatoriai.

1.

7.

Brinzolamidum et Brimonidini tartras

H40–H42

Skiriamas padidėjusiam akispūdžiui mažinti suaugusiems atviro kampo glaukoma ar akių hipertenzija sergantiems pacientams, kuriems taikant monoterapiją akispūdis sumažėja nepakankamai.

1.

8.

Brimonidini tartras et Timololum

H40–H42, Q15.0

Skiriamas ligoniams, kurių neveikia beta-adrenoblokatoriai.

1.

9.

Dorzolamidum

H40–H42, Q15.0

Ligoniams, kurių neveikia beta-adrenoblokatoriai.

1.

10.

Dorzolamidum et Timololum

H40–H42, Q15.0

Ligoniams, kurių neveikia beta-adrenoblokatoriai.

1.

11.

Latanoprostum

H40–H42, Q15.0

 

1.

12.

Latanoprostum et Timololum

H40–H42, Q15.0

Ligoniams, kurių neveikia beta-adrenoblokatoriai.

1.

13

Pilocarpinum

H40–H42, Q15.0

 

1.

14

Pilocarpinum et Timololum

H40–H42, Q15.0

 

1.

15.

Tafluprostum et Timololum

H40–H42,

Q15.0

Skiriamas pacientams, kurie yra jautrūs prostaglandinų vaistiniuose preparatuose esantiems konservantams.

1.

16.

Tafluprostum

H40–H42, Q15.0

Skiriama pacientams, kurie yra jautrūs prostaglandinuose esantiems konservantams.

1.

17

Timololum

H40–H42, Q15.0

 

1.

18.

Travoprostum

H40–H42, Q15.0

 

1.

19.

Travoprostum et Timololum

H40–H42, Q15.0

Ligoniams, kurių neveikia beta-adrenoblokatoriai.

2. Glaukoma (80 %)

NETEKO GALIOS (skirsnis):

2018 07 16 įsakymu Nr. V-811 (nuo 2018 07 18)

(TAR, 2018, Nr. 2018-12081)

3. Uveitas (100 %)

3.

1.

Adalimumab

H30.2, H30.0,

H30.1,

H30.8,

H44.1

Skiriamas, kai kortikosteroidų ir (ar) imunomoduliatorių (imunosupresantų) skyrimas kontraindikuotinas arba neefektyvus. Skiria ir išrašo gydytojas oftalmologas, teikiantis III lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

IX. KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS

Eil. Nr.

Vaistai

TLK-10

Skyrimo sąlygos

1. Miokardo infarktas (100 %)

1.

1.

Atenololum

I21, I22

 

1.

2.

Enalaprilum

I21, I22

 

1.

3.

Glyceryli trinitras

I21, I22

 

1.

4.

Isosorbidi dinitras

I21, I22

 

1.

5.

Isosorbidi mononitras

I21, I22

 

1.

6.

Metoprololum

I21, I22

 

1.

7.

Warfarinum

I21, I22

 

1.

8.

Atorvastatinum

I21, I22

Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas, jei pagal lipidogramą MTL cholesterolis ≥ 1,8 mmol/l.

1.

9.

Cipofibratum

I21, I22

Išrašo gydytojas kardiologas iki 6 mėnesių laikotarpiui po miokardo infarkto, jei pagal lipidogramą, cholesterolis >5mmol/l, MTL cholesterolis >3mmol/l ar TG>2mmol/l

1.

10.

Clopidogrelum

I21, I22

Iki 1 metų po miokardo infarkto

1.

11.

Fenofibratum

I21, I22

Išrašo gydytojas kardiologas iki 6 mėnesių laikotarpiui po miokardo infarkto, jei pagal lipidogramą cholesterolis >5mmol/l, MTL cholesterolis >3mmol/l ar TG >2mmol/l. Vaistinis preparatas skiriamas tik gydymui tęsti.

1.

12.

Fluvastatinum

I21, I22

Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas, jei pagal lipidogramą MTL cholesterolis ≥ 1,8 mmol/l.

13.

Rosuvastatinum

I21, I22

Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas, jei pagal lipidogramą MTL cholesterolis ≥ 1,8 mmol/l.

1.

14.

NETEKO GALIOS:

2015 12 29 įsakymu Nr. V-1535 (nuo 2015 12 31)

(TAR, 2015, Nr. 2015-20978)

1.

15.

Simvastatinum

I21, I22

Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas, jei pagal lipidogramą MTL cholesterolis ≥ 1,8 mmol/l.

1.

16.

Trandolaprilum

I21, I22

 

1.

17.

Zofenoprilum

I21, I22

 

1.

18.

Ramiprilum

I21, I22

 

1.

19.

Ticagrelorum

I21, I22

Skiriamas kartu su acetilsalicilio rūgštimi 12 mėn. pacientams, kuriems yra ūmus koronarinis sindromas (ŪKS) ir atliekama perkutaninė koronarinė intervencija ar koronarinių arterijų šuntavimas.

2. Persirgtas miokardo infarktas (100 %)

2.

1.

Atorvastatinum

I25.2

Gydytojas kardiologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas tęsia gydymą statinu po ūminio miokardo infarkto arba skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas, jei statinas nebuvo paskirtas esant ūminiam miokardo infarktui, ir pagal lipidogramą MTL cholesterolis ≥ 1,8 mmol/l.

2.

2.

Fluvastatinum

I25.2

Gydytojas kardiologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas tęsia gydymą statinu po ūminio miokardo infarkto arba skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas, jei statinas nebuvo paskirtas esant ūminiam miokardo infarktui, ir pagal lipidogramą MTL cholesterolis ≥ 1,8 mmol/l.

2.

3.

Rosuvastatinum

I25.2

Gydytojas kardiologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas tęsia gydymą statinu po ūminio miokardo infarkto arba skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas, jei statinas nebuvo paskirtas esant ūminiam miokardo infarktui, ir pagal lipidogramą MTL cholesterolis ≥ 1,8 mmol/l.

2.

4.

Simvastatinum

I25.2

Gydytojas kardiologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas tęsia gydymą statinu po ūminio miokardo infarkto arba skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas, jei statinas nebuvo paskirtas esant ūminiam miokardo infarktui, ir pagal lipidogramą MTL cholesterolis ≥ 1,8 mmol/l.

2.

5.

Rivaroxabanum

I25.2

Skiriamas kartu su acetilsalicilo rūgštimi aterotrombozinių reiškinių profilaktikai suaugusiems pacientams, sergantiems vainikinių arterijų liga arba simptomine periferinių arterijų liga, esant didelei išeminių reiškinių rizikai

3. Hipertenzinė nefropatija, jei yra inkstų funkcijos nepakankamumas (100 %)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

3.

1.

Amlodipinum et Valsartanum

I12

 

3.

2.

Diltiazemum

I12

 

3.

3.

Indapamidum

I12

 

3.

4.

Lisinoprilum et Amlodipinum

I12

 

3.

5.

Methyldopa

I12

 

3.

6.

Telmisartanum et Amlodipinum

I12

 

4. Ūminis reumatas (100 %)

4.

1.

Diclofenacum

I00 – I02

Išskyrus išorinio vartojimo vaistus

4.

2.

Prednisolonum

I00 – I02

 

5. III ir IV funkcinės klasės krūtinės angina (100 %)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

5.

1.

Atenololum

I20

 

5.

2.

Betaxololum

I20

 

5.

3.

NETEKO GALIOS:

2021 02 23 įsakymu Nr. V-359 (nuo 2021 02 24)

(TAR, 2021, Nr. 2021-03414)

5.

4.

Glyceryli trinitras

I20

 

5.

5.

Heparinum

I20

 

5.

6.

Isosorbidi dinitras

I20

 

5.

7.

Isosorbidi mononitras

I20

 

5.

8.

Molsidominum

I20

Skiriamas, jei netoleruojami ilgo veikimo nitratai

5.

9.

Metoprololum

I20

 

5.

10.

Ivabradinum

I20.8

Skiriamas suaugusiems pacientams, kurių sinusinis ritmas yra normalus ir širdies susitraukimų dažnis yra ≥ 70 susitraukimų per minutę. Ivabradinum šiuo atveju skiriamas: 1. Suaugusiems pacientams, kurie netoleruoja beta adrenoblokatorių arba kuriems juos vartoti draudžiama; 2. Kartu su beta adrenoblokatoriais tiems pacientams, kuriems vieni beta adrenoblokatoriai optimaliomis dozėmis nepakankamai veiksmingi. Vaistinį preparatą Ivabradinum 3 pirmus mėnesius skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, vėliau – gydytojas kardiologas, šeimos arba vidaus ligų gydytojas. Jeigu krūtinės anginos simptomai nesusilpnėja* per 3 mėnesius nuo gydymo pradžios, gydymą vaistiniu preparatu Ivabradinum būtina nutraukti.

*krūtinės anginos simptomai nesusilpnėja, jeigu: nesuretėja krūtinės anginos priepuolių dažnis ir (arba) nesumažėja nitratų tablečių skaičius, ir (arba) krūtinės anginos ar jos ekvivalento simptomai nesumažėja nors viena klase, ir (arba) objektyvaus ištyrimo metu (VEM, SPECT, krūvio mėginiai su vaistiniais preparatais) nesumažėja išemija.

5.

11.

Ranolazinum

I20

Skiriamas III–IV funkcinės klasės krūtinės anginai gydyti, kai skiriant betablokatorius arba kalcio antagonistus išlieka krūtinės anginos simptomai arba netoleruojant betablokatorių arba kalcio antagonistų. Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, vėliau iki 1 metų gali išrašyti vidaus ligų ar šeimos gydytojas. Skiriamas tik gydymui tęsti.

5.

12.

Metoprololum et Ivabradinum

I20.8

Skiriamas suaugusiems pacientams, kurių sinusinis ritmas yra normalus ir širdies susitraukimų dažnis yra ≥ 70 susitraukimų per minutę. Metoprololum et Ivabradinum šiuo atveju skiriamas tiems pacientams, kuriems vieni beta adrenoblokatoriai optimaliomis dozėmis nepakankamai veiksmingi. Vaistinį preparatą Metoprololum et Ivabradinum 3 pirmus mėnesius skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, vėliau – gydytojas kardiologas, šeimos arba vidaus ligų gydytojas. Jeigu krūtinės anginos simptomai nesusilpnėja per 3 mėnesius nuo gydymo pradžios, gydymą vaistiniu preparatu Metoprololum et Ivabradinum būtina nutraukti.

Laikoma, kad krūtinės anginos simptomai nesusilpnėja, jeigu: nesuretėja krūtinės anginos priepuolių dažnis ir (ar) nesumažėja nitratų suvartojamas kiekis miligramais, ir (ar) krūtinės anginos ar jos ekvivalento simptomai nesumažėja nors viena klase, ir (ar) objektyvaus ištyrimo metu (VEM, SPECT, krūvio mėginiai su vaistiniais preparatais) nesumažėja išemija.

5.

13.

Atorvastatinum

I20.8

Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas, jei pagal lipidogramą MTL cholesterolis ≥ 1,8 mmol/l ir stabilios krūtinės anginos diagnozė yra patvirtinta elektrokardiografiniais arba vaizdiniais krūvio mėginiais, invazine ar neinvazine vainikinių arterijų angiografija.

5.

14.

Fluvastatinum

I20.8

Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas, jei pagal lipidogramą MTL cholesterolis ≥ 1,8 mmol/l ir stabilios krūtinės anginos diagnozė yra patvirtinta elektrokardiografiniais arba vaizdiniais krūvio mėginiais, invazine ar neinvazine vainikinių arterijų angiografija.

5.

15.

Rosuvastatinum

I20.8

Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas, jei pagal lipidogramą MTL cholesterolis ≥ 1,8 mmol/l ir stabilios krūtinės anginos diagnozė yra patvirtinta elektrokardiografiniais arba vaizdiniais krūvio mėginiais, invazine ar neinvazine vainikinių arterijų angiografija.

5.

16.

Simvastatinum

I20.8

Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas, jei pagal lipidogramą MTL cholesterolis ≥ 1,8 mmol/l ir stabilios krūtinės anginos diagnozė yra patvirtinta elektrokardiografiniais arba vaizdiniais krūvio mėginiais, invazine ar neinvazine vainikinių arterijų angiografija.

5.

17.

Trimetazidinum

I20

Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas, jei netoleruojamas gydymas pirmaeiliais vaistiniais preparatais.

5.

18.

Rivaroxabanum

I20.8

Skiriamas kartu su acetilsalicilo rūgštimi aterotrombozinių reiškinių profilaktikai suaugusiems pacientams, sergantiems vainikinių arterijų liga arba simptomine periferinių arterijų liga, esant didelei išeminių reiškinių rizikai

6. III ir IV funkcinės klasės širdies veiklos (kraujotakos) nepakankamumas arba kairiojo skilvelio išstūmimo frakcija < 40 % (100 %)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

6.

1.

Bisoprololum

I50

 

6.

2.

Captoprilum

I50

 

6.

3.

Carvedilolum

I50

 

6.

4.

Digoxinum

I50

 

6.

5.

Enalaprilum

I50

 

6.

6.

Fosinoprilum

I50

 

6.

7.

Furosemidum

I50

 

6.

8.

Metoprololum (modifikuoto veikimo)

I50.1

 

6.

9.

Nebivololum

I50

 

6.

9.

Perindoprilum

I50

 

6.

10.

Quinaprilum

I50

 

6.

11.

Ramiprilum

I50

 

6.

12.

Spironolactonum

I50

 

6.

13.

Torasemidum

I50

 

6.

14.

Warfarinum

I50

 

6.

15.

Ivabradinum

I50

Skiriamas, kai yra III ir IV funkcinės klasės širdies veiklos (kraujotakos) nepakankamumas arba kairiojo skilvelio išstūmimo frakcija < 35 %, ligos sunkumas yra apibrėžiamas kaip NYHA III ir IV klasės su sistoline disfunkcija, kai yra sinusinis ritmas ir širdies susitraukimų dažnis yra >75 susitraukimai per minutę. Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, vėliau iki 1 metų gali išrašyti vidaus ligų ar šeimos gydytojas. Tęsiant gydymą, po metų privaloma gydytojo kardiologo konsultacija.

6.

16.

Carvedilolum et Ivabradinum

I50

Skiriamas, kai yra III ir IV funkcinės klasės širdies veiklos (kraujotakos) nepakankamumas arba kairiojo skilvelio išstūmimo frakcija < 35 %, ligos sunkumas yra apibrėžiamas kaip NYHA III ir IV klasės su sistoline disfunkcija, kai yra sinusinis ritmas ir širdies susitraukimų dažnis yra >75 susitraukimai per minutę. Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, vėliau iki 1 metų gali išrašyti vidaus ligų ar šeimos gydytojas. Tęsiant gydymą, po metų privaloma gydytojo kardiologo konsultacija.

6.

17.

Sacubitrilum et Valsartanum

I50

Skiriama, kai yra II–IV NYHA funkcinės klasės širdies veiklos nepakankamumas, kairiojo skilvelio išstūmimo frakcija yra ≤ negu 35 proc., ir pacientams, kuriems skiriamomis maksimaliomis toleruojamomis angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitorių arba betaadrenoblokatorių dozėmis nepavyksta kontroliuoti širdies nepakankamumo simptomų. Vaistinį preparatą paskirti ir titruoti dozę iki maksimalios toleruojamos turėtų gydytojas kardiologas, vėliau, esant stabiliai būklei, iki 1 metų gali išrašyti vidaus ligų ar šeimos gydytojas. Tęsiant gydymą, privaloma gydytojo kardiologo konsultacija vieną kartą per metus.

7. Smegenų infarktas (100 %)

7.

1.

Warfarinum

I63

Iki 1 metų po smegenų infarkto

7.

2.

Clopidogrelum

I63

Iki 1 metų po smegenų infarkto

7.

3.

Dipiridamolum et Ac. Acetylsalicylicum

I63

Iki 1 metų po smegenų infarkto

7.

4.

Ticlopidinum

I63

Iki 1 metų po smegenų infarkto

7.

5.

Atorvastatinum

I63, I69.3

Skiria ir išrašo gydytojas neurologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas, jei pagal lipidogramą MTL cholesterolis ≥ 1,8 mmol/l.

7.

6.

Fluvastatinum

I63, I69.3

Skiria ir išrašo gydytojas neurologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas, jei pagal lipidogramą MTL cholesterolis ≥ 1,8 mmol/l.

7.

7.

Rosuvastatinum

I63, I69.3

Skiria ir išrašo gydytojas neurologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas, jei pagal lipidogramą MTL cholesterolis ≥ 1,8 mmol/l.

7.

8.

Simvastatinum

I63, I69.3

Skiria ir išrašo gydytojas neurologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas, jei pagal lipidogramą MTL cholesterolis ≥ 1,8 mmol/l.

8. III ir IV funkcinės klasės galūnių arterijų aterosklerozė (100 %)

NETEKO GALIOS (skirsnis):

2019 01 22 įsakymu Nr. V-84 (nuo 2019 04 01

 – remiantis 2019 02 07 įsakymu Nr. V-169

(TAR, 2019, Nr. 2019-02141))

(TAR, 2019, Nr. 2019-01031)

9. Hipertenzinės ligos (100 %)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

9.

1.

Amlodipinum

I10 – I11, I15

 

9.

2.

Amlodipinum et Valsartanum

I10 – I11

 

9.

3.

Atenololum

I10 – I11, I15

 

9.

4.

Betaxololum

I10 – I11, I15

 

9.

5.

Bisoprololum et Hydrochlorthiazidum

I10

 

9.

6.

Candesartanum

I10–I11, I15

 

9.

7.

Captoprilum

I10 – I11, I15

 

9.

8.

Diltiazemum

I10 – I11, I15

 

9.

9.

Doxazosinum

I10 – I11, I15

 

9.

10.

Enalaprilum

I10 – I11, I15

 

9.

11.

Enalaprilum et Hydrochlorothiazidum

I10–I11, I15

 

9.

12.

Eprosartanum

I10–I11

Išrašo gydytojas kardiologas ar gydytojas nefrologas, jei gydant kompensuojamuoju angiotenzino II receptorių blokatorių grupės vaistu, turinčiu generinį analogą, per 3 mėnesius nepasiekiamas laukiamas rezultatas.

9.

13.

Eprosartanum et Hydrochlorothiazidum

I10 – I11

Išrašo gydytojas kardiologas ar gydytojas nefrologas, jei gydant kompensuojamuoju angiotenzino II receptorių blokatorių grupės vaistu, turinčiu generinį analogą, per 3 mėnesius nepasiekiamas lauktinas gydymo rezultatas

9.

14.

Hydrochlorthiazidum et Quinaprilum

I10 – I11, I15

 

9.

15.

Felodipinum

I10–I11, I15

 

9.

16.

Fosinoprilum

I10 – I11, I15

 

9.

17.

Fosinoprilum et Hydrochlorthiazidum

I10 – I11, I15

 

9.

18.

Hydrochlorothiazidum

I10–I11, I15

 

9.

19.

Indapamidum

I10 – I11, I15

 

9.

20.

Lacidipinum

I10 – I11, I15

 

9.

21.

Lercanidipinum

I10 – I11, I15

 

9.

22.

Lisinoprilum

I10 – I11, I15

 

9.

23.

Lisinoprilum et Amlodipinum

I10 – I11

 

9.

24.

Losartanum

I10 – I11, I15

 

9.

25.

Losartanum et Hydrochlorothiazidum

I10 – I11

 

9.

26.

Methyldopa

I10 – I11, I15

Tik nėščiosioms

9.

27.

Metoprololum

I10 – I11, I15

 

9.

28.

Moxonidinum

I10, I11.9

1) Moxonidinum pridedamas kaip penktas antihipertenzinis vaistinis preparatas, kai gydymas AKF inhibitoriumi ar angiotenzino II receptorių blokatoriumi, kalcio kanalų blokatoriumi, diuretikais ir beta adrenoreceptorių blokatoriumi yra neefektyvus; 2) jei gydymas AKF inhibitoriumi ar angiotenzino II receptorių blokatoriumi, kalcio kanalų blokatoriumi, diuretikais ir beta adrenoreceptorių blokatoriumi yra kontraindikuotinas ar pasireiškia nepageidaujamos reakcijos, dėl kurių vaistinio preparato vartojimą būtina nutraukti, Moxonidinum gali būti pridedamas prie kitų antihipertenzinių vaistinių preparatų skiriant anksčiau nei penktą antihipertenzinį vaistinį preparatą.

9.

29.

Nebivololum

I10 – I11, I15

 

9.

30.

Nifedipinum

I10 – I11, I15

 

9.

31.

Nitrendipinum

I10 – I11, I15

 

9.

32.

Olmesartanum

I10–I11, I15

 

9.

33.

Olmesartanum medoxomilum et Hydrochlorothiazidum

I10–I11

 

9.

34.

Perindoprilum

I10 – I11, I15

 

9.

35.

Perindoprilum et Amlodipinum

I10 – I11

 

9.

36.

Perindoprilum et Indapamidum

I10 – I11, I15

 

9.

37.

NETEKO GALIOS:

2018 12 07 įsakymu Nr. V-1417 (nuo 2018 12 12)

(TAR, 2018, Nr. 2018-20232)

9.

38.

Quinaprilum

I10 – I11, I15

 

9.

39.

Ramiprilum

I10 – I11, I15

 

9.

40.

Ramiprilum et Hydrochlorothiazidum

I10 – I11, I15

 

9.

41.

Rilmenidinum

I10–I11

1) Rilmenidinum pridedamas kaip penktas antihipertenzinis vaistinis preparatas, kai gydymas AKF inhibitoriumi ar angiotenzino II receptorių blokatoriumi, kalcio kanalų blokatoriumi, diuretikais ir beta adrenoreceptorių blokatoriumi yra neefektyvus; 2) jei gydymas AKF inhibitoriumi ar angiotenzino II receptorių blokatoriumi, kalcio kanalų blokatoriumi, diuretikais ir beta adrenoreceptorių blokatoriumi yra kontraindikuotinas ar pasireiškia nepageidaujamos reakcijos, dėl kurių vaistinio preparato vartojimą būtina nutraukti, Rilmenidinum gali būti pridedamas prie kitų antihipertenzinių vaistinių preparatų skiriant anksčiau nei penktą antihipertenzinį vaistinį preparatą.

9.

42.

NETEKO GALIOS:

2018 12 07 įsakymu Nr. V-1417 (nuo 2018 12 12)

(TAR, 2018, Nr. 2018-20232)

9.

43.

Spironolactonum

I10 – I11, I15

 

9.

44.

Trandolaprilum

I10 – I11, I15

 

9.

45.

Telmisartanum

I10 – I11, I15

 

9.

46.

Telmisartanum et Hydrochlorothiazidum

I10–I11, I15

 

9.

47.

Valsartanum

I10 – I11, I15

 

9.

48.

Valsartanum et Hydrochlorothiazidum

I10–I11

 

9.

49.

Verapamilum (prailginto veikimo)

I10 – I11, I15

 

9.

50.

Verapamilum et Trandolaprilum

I10, I11

 

9.

51.

Zofenoprilum

I10, I11

 

9.

52.

Nebivololum et Hydrochlorothiazidum

I10 – I11

Skiriama tik tiems pacientams, kurių kraujospūdis tinkamai kontroliuojamas kartu vartojant atskirus vaistinius preparatus Nebivololum ir Hydrochlorothiazidum.

9.

53.

Olmesartanum medoxomilum et Amlodipinum

I10–I11

 

9.

54.

Telmisartanum et Amlodipinum

I10 – I11, I15

 

9.

55.

Olmesartanum et Amlodipinum et Hydrochlorotiazidum

I10–I11

 

9.

56.

Ramiprilum et Amlodipinum

I10–I11

 

9.

57.

Zofenoprilum et Hydrochlorothiazidum

I10-I11

 

9.

58.

Perindoprilum et Amlodipinum et Indapamidum

I10-I11

 

9.

59.

Amlodipinum et Valsartanum et Hydrochlorthiazidum

I10-I11

 

9.

60.

Indapamidum et Amlodipinum

I10-I11

 

9.

61.

Candesartanum et Hydrochlorthiazidum

I10-I11

 

9.

62.

Losartanum et Amlodipinum

I10-I11

 

9.

63.

Bisoprololum et Amlodipinum

I10-I11

 

9.

64.

Enalaprilum et Lercanidipinum

I10-I11

 

9.

65.

Atorvastatinum et Perindoprilum et Amlodipinum

I10–I11

Skiriamas suaugusiųjų pirminei arterinei hipertenzijai (TLK-10-AM kodai I10, I11) ir (arba) stabiliai vainikinių arterijų ligai (TLK-10-AM kodas I20.8) gydyti, kartu esant gydymo statinais indikacijų (TLK-10-AM kodai E78, I21, I22, I20.8, I25.2, I63, I65, I66, I69.3, G45, Z95.1, Z95.5), išskyrus: 1. esant hemodinamiškai reikšmingam širdies nepakankamumui ūminio miokardo infarkto metu pirmas 28 dienas ir vėliau, jei išlieka III–IV NYHA širdies nepakankamumo klasė; 2. esant nestabiliai krūtinės anginai.

9.

66.

Bisoprololum et Perindoprilum

I10–I11

 

9.

67.

Bisoprololum

I10–I11; I15

 

9.

68.

Valsartanum et Rosuvastatinum

I10–I11

Skiriamas suaugusiųjų pirminei arterinei hipertenzijai (TLK-10-AM kodai I10–I11) gydyti, jei yra nustatytos gydymo statinais indikacijos (TLK-10-AM kodai E78, I21, I22, I20.8, I25.2, I63, I65, I66, I69.3, G45, Z95.1, Z95.5).

9.

69.

Atorvastatinum et Perindoprilum

I10–I11

Skiriamas suaugusiųjų pirminei arterinei hipertenzijai (TLK-10-AM kodai I10, I11) gydyti, kartu esant gydymo statinais indikacijų (TLK-10-AM kodai E78, I21, I22, I20.8, I25.2, I63, I65, I66, I69.3, G45, Z95.1, Z95.5).

9.

70.

Rosuvastatinum et Perindoprilum et Indapamidum

I10–I11

Skiriamas suaugusiųjų pirminei arterinei hipertenzijai (TLK-10-AM kodai I10–I11) gydyti, jei yra nustatytos gydymo statinais indikacijos (TLK-10-AM kodai E78, I21, I22, I20.8, I25.2, I63, I65, I66, I69.3, G45, Z95.1, Z95.5).

9.

71.

Rosuvastatinum et Amlodipinum et Perindoprilum

I10–I11

Skiriamas suaugusiųjų pirminei arterinei hipertenzijai (TLK-10-AM kodai I10–I11) gydyti, jei yra nustatytos gydymo statinais indikacijos (TLK-10-AM kodai E78, I21, I22, I20.8, I25.2, I63, I65, I66, I69.3, G45, Z95.1, Z95.5).

10. Nestabili krūtinės angina (100 %)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

10.

1.

Atorvastatinum

I20.0

Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas, jei pagal lipidogramą MTL cholesterolis ≥ 1,8 mmol/l.

10.

2.

Cipofibratum

I20.0

Išrašo gydytojas kardiologas 6 mėnesiams po ūminio epizodo, jei pagal lipidogramą cholesterolio kiekis >5 mmol/1, MTL cholesterolis >3 mmol/l ar TG>2mmol/l

10.

3.

Clopidogrelum

I20.0

Skiriama 6 mėnesiams po gydymo stacionare, jeigu kartu vartojamas vaistas Ac. Acetylsalicylicum

10.

4.

Fenofibratum

I20.0

Išrašo gydytojas kardiologas 6 mėnesiams po ūminio epizodo, jei pagal lipidogramą cholesterolio kiekis >5 mmol/1, MTL cholesterolis >3 mmol/l ar TG>2mmol/l. Vaistinis preparatas skiriamas tik gydymui tęsti.

10.

5.

Fluvastatinum

I20.0

Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas, jei pagal lipidogramą MTL cholesterolis ≥ 1,8 mmol/l.

10.

6.

NETEKO GALIOS:

2015 12 29 įsakymu Nr. V-1535 (nuo 2015 12 31)

(TAR, 2015, Nr. 2015-20978)

10.

7.

Rosuvastatinum

I20.0

Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas, jei pagal lipidogramą MTL cholesterolis ≥ 1,8 mmol/l.

10.

8.

Simvastatinum

I20.0

Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas, jei pagal lipidogramą MTL cholesterolis ≥ 1,8 mmol/l.

10.

9.

NETEKO GALIOS:

2015 05 26 įsakymu Nr. V-651 (nuo 2015 05 30)

(TAR, 2015, Nr. 2015-08276)

10.

10.

Ticagrelorum

I20.0

Skiriamas kartu su acetilsalicilio rūgštimi 12 mėn. pacientams, kuriems yra ūmus koronarinis sindromas ir atliekama perkutaninė koronarinė intervencija ar koronarinių arterijų šuntavimas.

11. Širdies ritmo sutrikimai (tachikardija ir skilvelio ritmo sutrikimai, 100 %)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

11.

Amiodaronum

I45.6, I47, I48, I49.1, I49.3

Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas arba gydytojas vaikų kardiologas, vėliau gali išrašyti vaikų ligų, vidaus ligų ar šeimos gydytojas

11.

2.

Digoxinum

I47.1, I48

 

11.

3.

Metoprololum

I47, I48, I49.1, I49.3

 

11.

4.

Propafenonum

I45.6, I47, I48, I49.1, I49.3

Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas arba gydytojas vaikų kardiologas, vėliau gali išrašyti vaikų ligų, vidaus ligų ar šeimos gydytojas

11.

5.

Verapamilum

I47.1, I47.2, I48, I49

 

11.

6.

Warfarinum

I48

 

11.

7.

Apixabanum

I48

Skiriamas insulto ir sisteminės embolizacijos profilaktikai suaugusiems pacientams, kuriems pasireiškė su vožtuvais nesusijęs prieširdžių virpėjimas, esant didelei tromboembolinių komplikacijų rizikai: esant 2 (vyrams) ar 3 (moterims) ir daugiau insulto rizikos balams pagal CHA2DS2-VASc. Esant mažiau nei 2 balams (vyrams) ir mažiau nei 3 balams (moterims) pagal CHA2DS2-VASc, skiriama, kai gydymas varfarinu yra:

a) kontraindikuotinas, arba

b) rezistentiškas, kai pasiekta 10 mg gydymo dozė per parą ir bent viena kraujo krešėjimo rodiklio (angl. International Normalized Ratio) (toliau – TNS (INR)) vertė yra mažesnė nei 2, arba

c) neefektyvus, kai per ne trumpesnį kaip 1 mėn. laikotarpį:

1) nepavyksta parinkti tinkamos varfarino dozės, kai dvi TNS (INR) vertės aukštesnės nei 5 ar viena TNS (INR) vertė aukštesnė nei 7 (išskyrus pirmąją gydymo varfarinu savaitę), arba

2) dvi TNS (INR) vertės mažesnės nei 2.

Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, šeimos arba vidaus ligų gydytojas.

11.

8.

Dabigatranum

I48

Skiriamas insulto ir sisteminės embolizacijos profilaktikai suaugusiems pacientams, kuriems pasireiškė su vožtuvais nesusijęs prieširdžių virpėjimas, esant didelei tromboembolinių komplikacijų rizikai: esant 2 (vyrams) ar 3 (moterims) ir daugiau insulto rizikos balams pagal CHA2DS2-VASc. Esant mažiau nei 2 balams (vyrams) ir mažiau nei 3 balams (moterims) pagal CHA2DS2-VASc, skiriama, kai gydymas varfarinu yra:

a) kontraindikuotinas, arba

b) rezistentiškas, kai pasiekta 10 mg gydymo dozė per parą ir bent viena TNS (INR) vertė yra mažesnė nei 2, arba

c) neefektyvus, kai per ne trumpesnį kaip 1 mėn. laikotarpį:

1) nepavyksta parinkti tinkamos varfarino dozės, kai dvi TNS (INR) vertės aukštesnės nei 5 ar viena TNS (INR) vertė aukštesnė nei 7 (išskyrus pirmąją gydymo varfarinu savaitę), arba

2) dvi TNS (INR) vertės mažesnės nei 2.

Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, šeimos arba vidaus ligų gydytojas.

11.

9.

Rivaroxabanum

I48

Skiriamas insulto ir sisteminės embolizacijos profilaktikai suaugusiems pacientams, kuriems pasireiškė su vožtuvais nesusijęs prieširdžių virpėjimas, esant didelei tromboembolinių komplikacijų rizikai: esant 2 (vyrams) ar 3 (moterims) ir daugiau insulto rizikos balams pagal CHA2DS2-VASc. Esant mažiau nei 2 balams (vyrams) ir mažiau nei 3 balams (moterims) pagal CHA2DS2-VASc, skiriama, kai gydymas varfarinu yra:

a) kontraindikuotinas, arba

b) rezistentiškas, kai pasiekta 10 mg gydymo dozė per parą ir bent viena TNS (INR) vertė yra mažesnė nei 2, arba

c) neefektyvus, kai per ne trumpesnį kaip 1 mėn. laikotarpį:

1) nepavyksta parinkti tinkamos varfarino dozės, kai dvi TNS (INR) vertės aukštesnės nei 5 ar viena TNS (INR) vertė aukštesnė nei 7 (išskyrus pirmąją gydymo varfarinu savaitę), arba

2) dvi TNS (INR) vertės mažesnės nei 2.

Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, šeimos arba vidaus ligų gydytojas.

11.

10.

Edoxabanum

I48

Skiriamas insulto ir sisteminės embolizacijos profilaktikai suaugusiems pacientams, kuriems pasireiškė su vožtuvais nesusijęs prieširdžių virpėjimas, esant didelei tromboembolinių komplikacijų rizikai: esant 2 (vyrams) ar 3 (moterims) ir daugiau insulto rizikos balams pagal CHA2DS2-VASc. Esant mažiau nei 2 balams (vyrams) ir mažiau nei 3 balams (moterims) pagal CHA2DS2-VASc, skiriama, kai gydymas varfarinu yra:

a) kontraindikuotinas, arba

b) rezistentiškas, kai pasiekta 10 mg gydymo dozė per parą ir bent viena TNS (INR) vertė yra mažesnė nei 2, arba

c) neefektyvus, kai per ne trumpesnį kaip 1 mėn. laikotarpį:

1) nepavyksta parinkti tinkamos varfarino dozės, kai dvi TNS (INR) vertės aukštesnės nei 5 ar viena TNS (INR) vertė aukštesnė nei 7 (išskyrus pirmąją gydymo varfarinu savaitę), arba

2) dvi TNS (INR) vertės mažesnės nei 2.

Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, šeimos arba vidaus ligų gydytojas.

12. Smegenų kraujotakos sutrikimai (50 %)

NETEKO GALIOS (skirsnis):

2019 01 22 įsakymu Nr. V-84 (nuo 2019 04 01

 – remiantis 2019 02 07 įsakymu Nr. V-169

(TAR, 2019, Nr. 2019-02141))

(TAR, 2019, Nr. 2019-01031)

13. I ir II funkcinės klasės širdies veiklos (kraujotakos) nepakankamumas (100 %)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

13.

1.

Captoprilum

I50

 

13.

2.

Carvedilolum

I50

 

13.

3.

Digoxinum

I50

 

13.

4.

Enalaprilum

I50

 

13.

5.

Fosinoprilum

I50

 

13.

6.

Furosemidum

I50

 

13.

7.

Perindoprilum

I50

 

13.

8.

Ramiprilum

I50

 

13.

9.

Spironolactonum

I50

 

14. Apatinių galūnių venų varikozė su opomis (50 %)

NETEKO GALIOS:

2018 12 07 įsakymu Nr. V-1417 (nuo 2018 12 12)

(TAR, 2018, Nr. 2018-20232)

 

15. III ir IV funkcinės klasės krūtinės angina (100 %)

NETEKO GALIOS (skirsnis):

2019 11 28 įsakymu Nr. V-1356 (nuo 2019 11 30)

(TAR, 2019, Nr. 2019-19189)

16. III funkcinės klasės plaučių arterinė hipertenzija (100 %)

16.

1.

Ambrisentanum

I27.0, I27.8

Skiria ir išrašo gydytojai kardiologai, gydytojai pulmonologai, gydytojai vaikų kardiologai gydymo įstaigose, atliekančiose širdies ir (ar) plaučių transplantacijas, kurios turi plaučių hipertenzijos centrus ir licenciją teikti tretinio lygio kardiologines ir pulmonologines paslaugas, tik gydytojų konsiliumo sprendimu, skiriant vaistinį preparatą pirmą kartą, kai gydymas vaistiniu preparatu Sildenafilum yra kontraindikuotinas ar nepakankamai veiksmingas.

16.

2.

Bosentanum

I27.0, I27.8

Skiria ir išrašo gydytojai kardiologai, gydytojai pulmonologai, gydytojai vaikų kardiologai gydymo įstaigose, atliekančiose širdies ir (ar) plaučių transplantacijas, kurios turi plaučių hipertenzijos centrus ir licenciją teikti tretinio lygio kardiologines ir pulmonologines paslaugas, tik gydytojų konsiliumo sprendimu, skiriant vaistinį preparatą pirmą kartą, kai gydymas vaistiniu preparatu Sildenafilum yra kontraindikuotinas ar nepakankamai veiksmingas.

16.

3.

Iloprostum

I27.0, I27.8

Skiria ir išrašo gydytojai kardiologai, gydytojai pulmonologai, gydytojai vaikų kardiologai gydymo įstaigose, atliekančiose širdies ir (ar) plaučių transplantacijas, kurios turi plaučių hipertenzijos centrus ir licenciją teikti tretinio lygio kardiologines ir pulmonologines paslaugas, tik gydytojų konsiliumo sprendimu, skiriant vaistinį preparatą pirmą kartą, kai gydymas vaistiniais preparatais Sildenafilum, Ambrisentanum ar Bosentanum yra nepakankamai veiksmingas.

16.

4.

Sildenafilum

I27.0, I27.8

Skiria ir išrašo gydytojai kardiologai, gydytojai pulmonologai, gydytojai vaikų kardiologai gydymo įstaigose, atliekančiose širdies ir (ar) plaučių transplantacijas, kurios turi plaučių hipertenzijos centrus ir licenciją teikti tretinio lygio kardiologines ir pulmonologines paslaugas, tik gydytojų konsiliumo sprendimu, skiriant vaistinį preparatą pirmą kartą.

16.

5.

Treprostinil

I27.0, I27.8

Skiria ir išrašo gydytojai kardiologai, gydytojai pulmonologai, gydytojai vaikų kardiologai gydymo įstaigose, atliekančiose širdies ir (ar) plaučių transplantacijas, kurios turi plaučių hipertenzijos centrus ir licenciją teikti tretinio lygio kardiologines ir pulmonologines paslaugas, tik gydytojų konsiliumo sprendimu, skiriant vaistinį preparatą pirmą kartą, kai gydymas vaistiniais preparatais Sildenafilum, Ambrisentanum, Bosentanum yra nepakankamai veiksmingas.

16.

6.

Macitentanum

I27.0, I27.8

Skiria ir išrašo gydytojai kardiologai, gydytojai pulmonolgai, gydytojai vaikų kardiologai asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atliekančiose širdies ir (ar) plaučių transplantacijas, kurios turi plaučių hipertenzijos centrus ir licenciją teikti tretinio lygio kardiologijos ir pulmonologijos paslaugas, tik gydytojų konsiliumo sprendimu skirdami vaistinį preparatą pirmą kartą, kai gydymas vaistiniu preparatu Sildenafilum yra kontraindikuotinas ar nepakankamai veiksmingas.

16.

7.

Selexipagum

I27.0, I27.8

Skiria ir išrašo gydytojai kardiologai, gydytojai pulmonologai, gydytojai vaikų kardiologai gydymo įstaigose, atliekančiose širdies ir (ar) plaučių transplantacijas, kurios turi plaučių hipertenzijos centrus ir licenciją teikti tretinio lygio kardiologines ir pulmonologines paslaugas, tik gydytojų konsiliumo sprendimu, skiriant vaistinį preparatą pirmą kartą, kai gydymas vaistiniais preparatais Sildenafilum, Ambrisentanum, Bosentanum yra nepakankamai veiksmingas.

17. Galvos smegenų ir priešsmegeninių (precerebrinių) arterijų užsikimšimas ar susiaurėjimas (100 %)

17.

1.

Atorvastatinum

I65, I66

Skiria ir išrašo gydytojas neurologas ar kardiologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas, jei pagal lipidogramą MTL cholesterolis ≥ 1,8 mmol/l.

17.

2.

Fluvastatinum

I65, I66

Skiria ir išrašo gydytojas neurologas, kardiologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas, jei pagal lipidogramą MTL cholesterolis ≥ 1,8 mmol/l.

17.

3.

Rosuvastatinum

I65, I66

Skiria ir išrašo gydytojas neurologas, kardiologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas, jei pagal lipidogramą MTL cholesterolis ≥ 1,8 mmol/l.

17.

4.

Simvastatinum

I65, I66

Skiria ir išrašo gydytojas neurologas, kardiologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas, jei pagal lipidogramą MTL cholesterolis ≥ 1,8 mmol/l.

18. Lėtinė tromboembolinė plaučių hipertenzija (100 %)

18.

1.

Riociguatum

I27.2

 

19. Plaučių embolija (100 %)

19.

1.

Warfarin

I26

 

19.

2.

Apixabanum

I26

Skiriama ir išrašoma plaučių arterijos trombinę emboliją patvirtinus plaučių arterijų kompiuterinės tomografijos, angiografijos arba plaučių scintigrafijos metodu. Pirmus 3 mėn. skiria ir išrašo gydytojas pulmonologas, gydytojas kardiologas, vidaus ligų arba šeimos gydytojas. Po 3 mėn. būtina gydytojo kardiologo ar pulmonologo konsultacija dėl tolesnio gydymo poreikio ir recepto išrašymo. Skiriama ne ilgiau kaip 6 mėn. laikotarpiui.

19.

3.

Dabigatranum

I26

Skiriama ir išrašoma plaučių arterijos trombinę emboliją patvirtinus plaučių arterijų kompiuterinės tomografijos, angiografijos arba plaučių scintigrafijos metodu. Pirmus 3 mėn. skiria ir išrašo gydytojas pulmonologas, gydytojas kardiologas, vidaus ligų arba šeimos gydytojas. Po 3 mėn. būtina gydytojo kardiologo ar pulmonologo konsultacija dėl tolesnio gydymo poreikio ir recepto išrašymo. Skiriama ne ilgiau kaip 6 mėn. laikotarpiui.

19.

4.

Rivaroxabanum

I26

Skiriama ir išrašoma plaučių arterijos trombinę emboliją patvirtinus plaučių arterijų kompiuterinės tomografijos, angiografijos arba plaučių scintigrafijos metodu. Pirmus 3 mėn. skiria ir išrašo gydytojas pulmonologas, gydytojas kardiologas, vidaus ligų arba šeimos gydytojas. Po 3 mėn. būtina gydytojo kardiologo ar pulmonologo konsultacija dėl tolesnio gydymo poreikio ir recepto išrašymo. Skiriama ne ilgiau kaip 6 mėn. laikotarpiui.

19.

5.

Edoxabanum

I26

Skiriama ir išrašoma plaučių arterijos trombinę emboliją patvirtinus plaučių arterijų kompiuterinės tomografijos, angiografijos arba plaučių scintigrafijos metodu. Pirmus 3 mėn. skiria ir išrašo gydytojas pulmonologas, gydytojas kardiologas, vidaus ligų arba šeimos gydytojas. Po 3 mėn. būtina gydytojo kardiologo ar pulmonologo konsultacija dėl tolesnio gydymo poreikio ir recepto išrašymo. Skiriama ne ilgiau kaip 6 mėn. laikotarpiui.

20. Giliųjų venų trombozė (100 %)

20.

1.

Warfarin

I80.2

 

20.

2.

Nadroparino kalcio druska

I80.2

Skiriama ne ilgesniam kaip 10 dienų ambulatoriniam gydymui. Skiria ir išrašo gydytojas pulmonologas, gydytojas kardiologas ar gydytojas angiochirurgas, giliųjų venų trombozę patvirtinęs ultragarso tyrimu arba flebografija. Vėliau gali išrašyti vidaus ligų ar šeimos gydytojas.

20.

3.

Bemiparino natrio druska

I80.2

Skiriama ne ilgesniam kaip 10 dienų ambulatoriniam gydymui. Skiria ir išrašo gydytojas pulmonologas, gydytojas kardiologas ar gydytojas angiochirurgas, giliųjų venų trombozę patvirtinęs ultragarso tyrimu arba flebografija. Vėliau gali išrašyti vidaus ligų ar šeimos gydytojas.

20.

4.

Apixabanum

I80.2

Skiriama ir išrašoma giliųjų venų trombozę patvirtinus ultragarso tyrimu ar flebografija. Pirmus 3 mėn. skiria ir išrašo gydytojas pulmonologas, gydytojas kardiologas, gydytojas kraujagyslių chirurgas, vidaus ligų arba šeimos gydytojas. Po 3 mėn. būtina gydytojo kraujagyslių chirurgo konsultacija dėl tolesnio gydymo poreikio ir recepto išrašymo. Skiriama ne ilgiau kaip 6 mėn. laikotarpiui.

20.

5.

Dabigatranum

I80.2

Skiriama ir išrašoma giliųjų venų trombozę patvirtinus ultragarso tyrimu ar flebografija. Pirmus 3 mėn. skiria ir išrašo gydytojas pulmonologas, gydytojas kardiologas, gydytojas kraujagyslių chirurgas, vidaus ligų arba šeimos gydytojas. Po 3 mėn. būtina gydytojo kraujagyslių chirurgo konsultacija dėl tolesnio gydymo poreikio ir recepto išrašymo. Skiriama ne ilgiau kaip 6 mėn. laikotarpiui.

20.

6.

Rivaroxabanum

I80.2

Skiriama ir išrašoma giliųjų venų trombozę patvirtinus ultragarso tyrimu ar flebografija. Pirmus 3 mėn. skiria ir išrašo gydytojas pulmonologas, gydytojas kardiologas, gydytojas kraujagyslių chirurgas, vidaus ligų arba šeimos gydytojas. Po 3 mėn. būtina gydytojo kraujagyslių chirurgo konsultacija dėl tolesnio gydymo poreikio ir recepto išrašymo. Skiriama ne ilgiau kaip 6 mėn. laikotarpiui.

20.

7.

Edoxabanum

I80.2

Skiriama ir išrašoma giliųjų venų trombozę patvirtinus ultragarso tyrimu ar flebografija. Pirmus 3 mėn. skiria ir išrašo gydytojas pulmonologas, gydytojas kardiologas, gydytojas kraujagyslių chirurgas, vidaus ligų arba šeimos gydytojas. Po 3 mėn. būtina gydytojo kraujagyslių chirurgo konsultacija dėl tolesnio gydymo poreikio ir recepto išrašymo. Skiriama ne ilgiau kaip 6 mėn. laikotarpiui.

X. KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS

Eil. Nr.

Vaistai

TLK-10

Skyrimo sąlygos

1. Astma (100 %)

1.

1.

Beclomethasonum

J45

 

1.

11.

Beclomethasonum et Formoterolum

J45

 

1.

2.

Budesonidum

J45

Jei išrašoma didesnė nei 800 mcg paros dozė, ne rečiau kaip kas 6 mėnesius būtina gydytojo pulmonologo, gydytojo vaikų pulmonologo, gydytojo alergologo ir klinikinio imunologo ar gydytojo vaikų alergologo konsultacija.

1.

3.

Budesonidum et Formoterolum

J45

Jei išrašoma didesnė nei 800 mcg paros dozė, ne rečiau kaip kas 6 mėnesius būtina gydytojo pulmonologo, gydytojo vaikų pulmonologo, gydytojo alergologo ir klinikinio imunologo ar gydytojo vaikų alergologo konsultacija.

1.

4.

Fenoterolum

J45

 

1.

5.

Fluticasonum

J45

Jei išrašoma didesnė nei 500 mcg paros dozė, ne rečiau kaip kas 6 mėnesius būtina gydytojo pulmonologo, gydytojo vaikų pulmonologo, gydytojo alergologo ir klinikinio imunologo ar gydytojo vaikų alergologo konsultacija.

1.

6.

Formoterolum

J45

 

1.

7.

Ipratropii bromidum

J45

 

1.

8.

Ipratropii bromidum et Fenoterolum

J45

 

1.

9.

Natrii montelucastum

J45

Tik vaikams

1.

10.

Prednisolonum

J45

 

1.

11.

Salbutamolum

J45

 

1.

12.

Salmeterolum

J45

 

1.

13.

Salmeterolum et Fluticasonum

J45

Jei išrašoma didesnė nei 500 mcg paros dozė, ne rečiau kaip kas 6 mėnesius būtina gydytojo pulmonologo, gydytojo vaikų pulmonologo, gydytojo alergologo ir klinikinio imunologo ar gydytojo vaikų alergologo konsultacija.

1.

14.

Theophyllinum

J45

 

1.

15.

Fluticasone furoate et Vilanterol

J45

Skiriamas vyresniems nei 12 m. pacientams, kuriems įkvepiamieji kortikosteroidai ir prireikus įkvepiami trumpai veikiantieji beta2 agonistai yra nepakankamai veiksmingi.

1.

16.

Mepolizumabum

J45

Skiriamas ir išrašomas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų, VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų, Klaipėdos universitetinės ligoninės, Respublikinės Klaipėdos ligoninės ir VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės gydytojų pulmonologų bei alergologų ir klinikinių imunologų, vaikų alergologų ir vaikų pulmonologų konsiliumo sprendimu kaip papildomas gydymas suaugusiems pacientams ir vaikams, sergantiems sunkia atsparia eozinofiline astma. Vėliau gydymą gali tęsti gydytojas pulmonologas, alergologas ir klinikinis imunologas, vaikų alergologas, vaikų pulmonologas, šeimos gydytojas, vaikų ligų gydytojas arba vidaus ligų gydytojas, jei jį paskyręs gydytojas per 4 mėn. nuo paskyrimo nustato teigiamą efektą. Pacientams, gydomiems mepolizumabum, ne rečiau kaip kas 6 mėn. būtina vaistą paskyrusio gydytojo konsultacija dėl gydymo tęsimo šiuo vaistiniu preparatu.

1.

17.

Omalizumabum

J45

Skiriamas ir išrašomas VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų ir VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų, Vilniaus miesto klinikinės ligoninės ir Klaipėdos universitetinės ligoninės ir Respublikinės Klaipėdos ligoninės gydytojų pulmonologų, vaikų pulmonologų, alergologų ir klinikinių imunologų, vaikų alergologų konsiliumo sprendimu, kaip papildomas gydymas asmenims nuo 12 m., kuriems nustatytas teigiamas odos testas ar in vitro reaktyvumas ne sezoniniams įkvepiamiesiems alergenams, nustatyta sumažėjusi plaučių funkcija (FEV1<80%), vargina dažni simptomai dieną ar prabudimai nakties metu bei kuriems dokumentuota ≥2 sunkių astmos paūmėjimų, nepaisant kasdien vartojamų didelių inhaliuojamųjų gliukokortikoidų dozių kartu su ilgo veikimo inhaliuojamuoju beta agonistu. Vėliau gydymą gali tęsti šeimos gydytojas, gydytojas pulmonologas, vaikų pulmonologas, alergologas ir klinikinis imunologas ar vaikų alergologas, jei jį paskyręs gydytojas nustato teigiamą efektą, pasireiškusį per 4 mėn. nuo paskyrimo. Pacientams, gydomiems Omalizumabum, ne rečiau kaip kas 6 mėn. būtina vaistą paskyrusio gydytojo konsultacija dėl gydymo šiuo vaistiniu preparatu.

1.

18.

Benralizumabum

J45

Skiriamas ir išrašomas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų, VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų, Klaipėdos universitetinės ligoninės, Respublikinės Klaipėdos ligoninės ir VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės gydytojų pulmonologų bei alergologų ir klinikinių imunologų konsiliumo sprendimu kaip papildomas gydymas suaugusiems pacientams, sergantiems sunkia atsparia eozinofiline astma. Vėliau gydymą gali tęsti gydytojas pulmonologas, alergologas ir klinikinis imunologas, šeimos gydytojas arba vidaus ligų gydytojas, jei jį paskyręs gydytojas per 4 mėn. nuo paskyrimo nustato teigiamą efektą. Pacientams, gydomiems Benralizumabum, ne rečiau kaip kas 6 mėn. būtina vaistą paskyrusio gydytojo konsultacija dėl gydymo tęstinumo šiuo vaistiniu preparatu.

2. Lėtinė obstrukcinė plaučių liga (100 %)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

2.

1.

Beclomethasonum

J44

 

2.

2.

Budesonidum et Formoterolum

J44

 

2.

3.

Fluticasonum

J44

 

2.

4.

Formoterolum

J44

 

2.

5.

Ipratropii bromidum

J44

 

2.

6.

Ipratropii bromidum et Fenoterolum

J44

 

2.

7.

Salbutamolum

J44

 

2.

8.

Salmeterolum

J44

 

2.

9.

Salmeterolum et Fluticasonum

J44

Skiriama ne didesnė nei 50 mcg kompensuojamojo vaisto Salmeterolum ir ne didesnė nei 500 mcg kompensuojamojo vaisto Fluticasonum propionatum vienkartinė dozė.

2.

10.

Tiotropii bromidum

J44

 

2.

11.

Indacaterolum

J44

 

2.

12.

Aclidinium bromidum

J44

 

2.

13.

Glycopyrronii bromidum

J44

 

2.

14.

Indacaterolum et Glicopyrronium

J44

 

2.

15.

Umeclidinum

J44

 

2.

16.

Umeclidinum et Vilanterolum

J44

 

2.

17.

Aclidinum et Formoterolum

J44

 

2.

18.

Fluticasone furoate et Vilanterol

J44

Skiriamas, kai FEV1 < 70 proc. normos ir yra ligos paūmėjimai, nepaisant reguliaraus gydymo bronchus plečiančiais vaistais.

2.

19.

Olodaterolum

J44

 

2.

20.

Tiotropii bromidum et Olodaterolum

J44

 

2.

21.

Fluticasone furoate et Umeclidinium bromide et Vilanterol

J44

Skiriamas, kai FEV1 < 70 proc. normos ir yra ligos paūmėjimai, nepaisant reguliaraus gydymo bronchus plečiančiais vaistais.

2.

22.

Beclomethasonum et Formoterolum et Glycopyrronii bromidum

J44

 

2.

23.

Aminophyllinum

J44

Skiriamas tik gydymui tęsti.

2.

24.

Glycopyrronium et Formoteroli fumaratum

J44

 

2.

25.

Formoteroli fumaratum et Glycopyrronii bromidum et Budesonidum

J44

 

3. Alerginis rinitas vaikams (100 %)

3.

1.

Beclomethasonum

J30.1 – J30.4

 

3.

2.

Budesonidum

J30.1 – J30.4

 

3.

3.

Cetirizinum

J30.1 – J30.4

 

3.

4.

Ebastinum

J30.1 – J30.4

Asmenims nuo 12 metų

3.

5.

Fluticasonum

J30.1 – J30.4

Lašai skiriami asmenims nuo 16 metų

3.

6.

Mometasonum furoatum

J30.1 – J30.4

 

3.

7.

Loratadinum

J30.1 – J30.4

 

3.

Fluticasone furoate

J30.1 – J30.4

 

4. Pneumonija (100 %)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

4.

1.

Amoxicillinum

J13 – J18

 

4.

2.

Amoxicillinum et Ac. clavulanicum

J13 – J18

 

4.

3.

Azitromycinum

J13 – J18

 

4.

4.

Benzylpenicillinum

J13 – J18

 

4.

5.

Cefazolinum

J13 – J18

 

4.

6.

Cefprozilum

J13 – J18

 

4.

7.

Cefuroximum

J13 – J18

 

4.

8.

Ciprofloxacinum

J13 – J18

 

4.

9.

Clarithromycinum

J13 – J18

 

4.

10.

Erythromycinum

J13 – J18

 

4.

11.

Spyramycinum

J13 – J18

 

4.

12.

Sultamicillinum

J13 – J18

 

5. Idiopatinė plaučių fibrozė (100 %)

5.

1.

Pirfenidonum

J84.1

Gydymą šiuo vaistiniu preparatu skiria ir tęsia tik VšĮ Vilniaus universiteto ligoninėje Santaros klinikose arba VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose dirbantis gydytojas pulmonologas.

5.

2.

Nintedanibum

J84.1

Gydymą šiuo vaistiniu preparatu skiria ir tęsia tik VšĮ Vilniaus universiteto ligoninėje Santaros klinikose arba VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose dirbantis gydytojas pulmonologas.

6. Bronchektazės (100 %)

6.

1.

Aclidinium bromidum

J47

Skiriamas ne cistinės fibrozės sukeltoms bronchektazėms gydyti. Skiria ir išrašo gydytojas pulmonologas arba gydytojas vaikų pulmonologas, bronchų obstrukciją patvirtinęs spirometrijos tyrimu bei atsižvelgdamas į ligos sunkumą, stabilumą, gydymo efektyvumą ir nepageidaujamą vaistų poveikį. Vėliau gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas.

6.

2.

Formoterolum

J47

Skiriamas ne cistinės fibrozės sukeltoms bronchektazėms gydyti. Skiria ir išrašo gydytojas pulmonologas arba gydytojas vaikų pulmonologas, bronchų obstrukciją patvirtinęs spirometrijos tyrimu bei atsižvelgdamas į ligos sunkumą, stabilumą, gydymo efektyvumą ir nepageidaujamą vaistų poveikį. Vėliau gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas.

6.

3.

Glicopyrronii bromidum

J47

Skiriamas ne cistinės fibrozės sukeltoms bronchektazėms gydyti. Skiria ir išrašo gydytojas pulmonologas arba gydytojas vaikų pulmonologas, bronchų obstrukciją patvirtinęs spirometrijos tyrimu bei atsižvelgdamas į ligos sunkumą, stabilumą, gydymo efektyvumą ir nepageidaujamą vaistų poveikį. Vėliau gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas.

6.

4.

Indacaterolum

J47

Skiriamas ne cistinės fibrozės sukeltoms bronchektazėms gydyti. Skiria ir išrašo gydytojas pulmonologas arba gydytojas vaikų pulmonologas, bronchų obstrukciją patvirtinęs spirometrijos tyrimu bei atsižvelgdamas į ligos sunkumą, stabilumą, gydymo efektyvumą ir nepageidaujamą vaistų poveikį. Vėliau gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas.

6.

5.

Indacaterolum et Glicopyrronium

J47

Skiriamas ne cistinės fibrozės sukeltoms bronchektazėms gydyti. Skiria ir išrašo gydytojas pulmonologas arba gydytojas vaikų pulmonologas, bronchų obstrukciją patvirtinęs spirometrijos tyrimu bei atsižvelgdamas į ligos sunkumą, stabilumą, gydymo efektyvumą ir nepageidaujamą vaistų poveikį. Vėliau gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas.

6.

6.

Ipratropiii bromidum et Fenoterolum

J47

Skiriamas ne cistinės fibrozės sukeltoms bronchektazėms gydyti. Skiria ir išrašo gydytojas pulmonologas arba gydytojas vaikų pulmonologas, bronchų obstrukciją patvirtinęs spirometrijos tyrimu bei atsižvelgdamas į ligos sunkumą, stabilumą, gydymo efektyvumą ir nepageidaujamą vaistų poveikį. Vėliau gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas.

6.

7.

Salbutamolum

J47

Skiriamas ne cistinės fibrozės sukeltoms bronchektazėms gydyti. Skiria ir išrašo gydytojas pulmonologas arba gydytojas vaikų pulmonologas, bronchų obstrukciją patvirtinęs spirometrijos tyrimu bei atsižvelgdamas į ligos sunkumą, stabilumą, gydymo efektyvumą ir nepageidaujamą vaistų poveikį. Vėliau gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas.

6.

8.

Salmeterolum

J47

Skiriamas ne cistinės fibrozės sukeltoms bronchektazėms gydyti. Skiria ir išrašo gydytojas pulmonologas arba gydytojas vaikų pulmonologas, bronchų obstrukciją patvirtinęs spirometrijos tyrimu bei atsižvelgdamas į ligos sunkumą, stabilumą, gydymo efektyvumą ir nepageidaujamą vaistų poveikį. Vėliau gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas.

6.

9.

Tiotropii bromidum

J47

Skiriamas ne cistinės fibrozės sukeltoms bronchektazėms gydyti. Skiria ir išrašo gydytojas pulmonologas arba gydytojas vaikų pulmonologas, bronchų obstrukciją patvirtinęs spirometrijos tyrimu bei atsižvelgdamas į ligos sunkumą, stabilumą, gydymo efektyvumą ir nepageidaujamą vaistų poveikį. Vėliau gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas.

6.

10.

Amoxicillinum

J47

Skiriamas ne cistinės fibrozės sukeltoms bronchektazėms gydyti. Skiria ir išrašo gydytojas pulmonologas arba gydytojas vaikų pulmonologas ir sudaro individualų gydymo planą. Vėliau tik pagal sudarytą gydymo planą gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas.

6.

11.

Amoxicillinum et Ac. Clavulanicum

J47

Skiriamas ne cistinės fibrozės sukeltoms bronchektazėms gydyti. Skiria ir išrašo gydytojas pulmonologas arba gydytojas vaikų pulmonologas ir sudaro individualų gydymo planą. Vėliau tik pagal sudarytą gydymo planą gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas.

6.

12.

Azitromycinum

J47

Skiriamas ne cistinės fibrozės sukeltoms bronchektazėms gydyti. Skiria ir išrašo gydytojas pulmonologas arba gydytojas vaikų pulmonologas ir sudaro individualų gydymo planą. Vėliau tik pagal sudarytą gydymo planą gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas.

6.

13.

Cefadroxilum

J47

Skiriamas ne cistinės fibrozės sukeltoms bronchektazėms gydyti. Skiria ir išrašo gydytojas pulmonologas arba gydytojas vaikų pulmonologas ir sudaro individualų gydymo planą. Vėliau tik pagal sudarytą gydymo planą gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas.

6.

14.

Cefazolinum

J47

Skiriamas ne cistinės fibrozės sukeltoms bronchektazėms gydyti. Skiria ir išrašo gydytojas pulmonologas arba gydytojas vaikų pulmonologas ir sudaro individualų gydymo planą. Vėliau tik pagal sudarytą gydymo planą gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas.

6.

15.

Ceftazidimum

J47

Skiriamas ne cistinės fibrozės sukeltoms bronchektazėms gydyti. Skiria ir išrašo gydytojas pulmonologas arba gydytojas vaikų pulmonologas ir sudaro individualų gydymo planą. Vėliau tik pagal sudarytą gydymo planą gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas.

6.

16.

Cefuroximum

J47

Skiriamas ne cistinės fibrozės sukeltoms bronchektazėms gydyti. Skiria ir išrašo gydytojas pulmonologas arba gydytojas vaikų pulmonologas ir sudaro individualų gydymo planą. Vėliau tik pagal sudarytą gydymo planą gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas.

6.

17.

Ciprofloxacinum

J47

Skiriamas ne cistinės fibrozės sukeltoms bronchektazėms gydyti. Skiria ir išrašo gydytojas pulmonologas arba gydytojas vaikų pulmonologas ir sudaro individualų gydymo planą. Vėliau tik pagal sudarytą gydymo planą gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas.

6.

18.

Clarithromycinum

J47

Skiriamas ne cistinės fibrozės sukeltoms bronchektazėms gydyti. Skiria ir išrašo gydytojas pulmonologas arba gydytojas vaikų pulmonologas ir sudaro individualų gydymo planą. Vėliau tik pagal sudarytą gydymo planą gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas.

6.

19.

Doxycyclinum

J47

Skiriamas ne cistinės fibrozės sukeltoms bronchektazėms gydyti. Skiria ir išrašo gydytojas pulmonologas arba gydytojas vaikų pulmonologas ir sudaro individualų gydymo planą. Vėliau tik pagal sudarytą gydymo planą gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas.

6.

20.

Sultamicillinum

J47

Skiriamas ne cistinės fibrozės sukeltoms bronchektazėms gydyti. Skiria ir išrašo gydytojas pulmonologas arba gydytojas vaikų pulmonologas ir sudaro individualų gydymo planą. Vėliau tik pagal sudarytą gydymo planą gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas.

6.

21.

Trimethoprimum et Sulfamethoxazolum

J47

Skiriamas ne cistinės fibrozės sukeltoms bronchektazėms gydyti. Skiria ir išrašo gydytojas pulmonologas arba gydytojas vaikų pulmonologas ir sudaro individualų gydymo planą. Vėliau tik pagal sudarytą gydymo planą gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas.

6.

22.

Tobramycinum

J47

Skiriamas ne cistinės fibrozės sukeltoms bronchektazėms gydyti. Skiria ir išrašo gydytojas pulmonologas arba gydytojas vaikų pulmonologas ir sudaro individualų gydymo planą. Vėliau tik pagal sudarytą gydymo planą gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas.

6.

23.

Umeclidinum

J47

Skiriamas ne cistinės fibrozės sukeltoms bronchektazėms gydyti. Skiria ir išrašo gydytojas pulmonologas arba gydytojas vaikų pulmonologas ir sudaro individualų gydymo planą. Vėliau tik pagal sudarytą gydymo planą gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas.

6.

24.

Umeclidinum et Vilanterolum

J47

Skiriamas ne cistinės fibrozės sukeltoms bronchektazėms gydyti. Skiria ir išrašo gydytojas pulmonologas arba gydytojas vaikų pulmonologas ir sudaro individualų gydymo planą. Vėliau tik pagal sudarytą gydymo planą gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas.

6.

25.

Olodaterolum

J47

 

6.

26.

Tiotropii bromidum et Olodaterolum

J47

 

XI. VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOS

Eil. Nr.

Vaistai

TLK-10

Skyrimo sąlygos

1. Lėtinis virusinis C hepatitas (100 %)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

1.

1.

Elbasvir et Grazoprevir

B18.2

Skiriamas, kai histologinis aktyvumo indeksas (HAI) yra lygus 3 arba didesnis pagal Ishak klasifikaciją arba fibrozė (F) yra lygi 2 arba didesnė pagal METAVIR klasifikaciją, arba, esant kepenų biopsijos kontraindikacijų, atlikus kepenų elastografijos tyrimą (FibroScan metodu) nustatoma, kad kepenų audinio elastingumas yra lygus 7,2 kilopaskalių (kPa) arba didesnis (tai atitinka F2 ir didesnę fibrozę pagal METAVIR klasifikaciją).

1.

2.

Dasabuvir

B18.2

 

1.

3.

Telaprevir

B18.2

 

1.

4.

Boceprevir

B18.2

 

1.

5.

Interferonum alfa humanum biosyntheticum

B18.2

Skiriamas, jei kepenų biopsija patvirtina ligos aktyvumą, išskyrus atvejus, kai yra kepenų biopsijos kontraindikacijų.

1.

6.

Ombitasvir et Paritoprevir et Ritanovir

B18.2

Skiriamas kartu su vaistiniu preparatu Dasabuvir, kai histologinis aktyvumo indeksas (HAI) yra lygus 3 arba didesnis pagal Ishak klasifikaciją arba fibrozė (F) yra lygi 2 arba didesnė pagal METAVIR klasifikaciją, arba, esant kepenų biopsijos kontraindikacijų, atlikus kepenų elastografijos tyrimą (FibroScan metodu) nustatoma, kad kepenų audinio elastingumas yra lygus 7,2 kilopaskalių (kPa) arba didesnis (tai atitinka F2 ir didesnę fibrozę pagal METAVIR klasifikaciją).

1.

7.

Peginterferonum alfa-2a + Ribavirinum

B18.2

 

1.

8.

Peginterferonum alfa-2b + Ribavirinum

B18.2

 

1.

9.

Ribavirinum

B18.2

 

1.

10.

Glecaprevirum et Pibrentasvirum

B18.2

Skiriamas, kai nustatyta 1, 2, 3 ar 4 genotipo lėtinė hepatito C viruso infekcija:

1) kai histologinis aktyvumo indeksas (HAI) yra lygus 3 arba didesnis pagal Ishak klasifikaciją arba fibrozė (F) yra lygi 2 arba didesnė pagal METAVIR klasifikaciją, arba, esant kepenų biopsijos kontraindikacijų, atlikus kepenų elastografijos tyrimą (FibroScan metodu) nustatoma, kad kepenų audinio elastingumas yra lygus 7,2 kilopaskalių (kPa) arba didesnis (tai atitinka F2 ir didesnę fibrozę pagal METAVIR klasifikaciją);

2) kai kartu yra diagnozuota bent viena ekstrahepatinė lėtinio hepatito C viruso ligos manifestacija: lėtinis inkstų nepakankamumas (TLK-10-AM kodas N18); glomerulų ligos, kai nenustatoma kita priežastis (TLK-10-AM kodai N00–N08); vėlyvoji odos porfirija (TLK-10-AM kodas E80.1); krioglobulineminis vaskulitas (TLK-10-AM kodas D89.1); imuninė trombocitopenija (TLK-10-AM kodai D69.5, D69.6); mazginis poliarteritas (TLK-10-AM kodas M30); marginalinės zonos B ląstelių limfoma, neklasifikuojama (M9699/3).

2. Pirminė biliarinė kepenų cirozė ir pirminis sklerozuojantis cholangitas (100 %)

2.

1.

Acidum ursodeoxycholicum

K74.3, K83.0

 

2.

2.

Azathioprinum

K74.3, K83.0

 

2.

3.

Prednisolonum

K74.3, K83.0

 

3. Krono liga (sritinis enteritas), opinis kolitas (100 %)

Skiriamas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

3.

1.

Adalimumab

K50, K51

 

3.

2.

Azathioprinum

K50, K51

 

3.

3.

Infliximab

K50, K51

 

3.

4.

Mesalazinum

K50, K51

 

3.

5.

Prednisolonum

K50, K51

 

3.

6.

Vedolizumabum

K51

 

3.

7.

Vedolizumabum

K50

Skiriamas pacientams, kuriems įprastinis gydymas ar gydymas tumoro nekrozės faktoriaus inhibitoriais sukėlė nepakankamą atsaką, atsakas išnyko arba gydymas buvo netoleruojamas.

3.

8.

Budesonidum

K50

 

3.

9.

Sulfasalazinum

K50–K51

 

3.

10.

Ustekinumabum

K50

 

K51

Skiriamas suaugusiems pacientams, sergantiems vidutinio sunkumo ir sunkiu aktyviu opiniu kolitu, kuriems buvo nepakankamas atsakas į įprastą gydymą, dingęs atsakas ar jie tokio gydymo netoleravo, arba jiems yra medicininių kontraindikacijų tokiam gydymui.

3.

11.

Tofacitinibum

K51

 

3. Krono liga, opinis kolitas (100 %)

NETEKO GALIOS (skirsnis):

2018 07 16 įsakymu Nr. V-811 (nuo 2018 07 18)

(TAR, 2018, Nr. 2018-12081)

4. Lėtinis virusinis B hepatitas (100 %)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

4.

1.

Interferonum alfa humanum biosyntheticum

B18.0-B18.1

Skiriamas, jei kepenų biopsija patvirtina ligos aktyvumą, išskyrus atvejus, kai yra kepenų biopsijos kontraindikacijų.

4.

2.

Lamivudin

B18.0-B18.1

Skiriamas, jei kepenų biopsija patvirtina ligos aktyvumą, išskyrus atvejus, kai yra kepenų biopsijos kontraindikacijų.

4.

3.

Peginterferonum alfa-2a

B18.0-B18.1

Skiriamas suaugusių pacientų lėtiniam B hepatitui gydyti, kai: HBeAG rodiklis yra teigiamas arba neigiamas, yra virusų replikacijos požymių ir padidėjęs ALT fermento aktyvumas bei histologiškai patvirtintas kepenų uždegimas ir (arba) fibrozė, bet kepenų veikla nesutrikusi.

4.

4.

Entecavirum

B18.0–B18.1

 

41. Lėtinis virusinis C hepatitas (80 %)

NETEKO GALIOS (skirsnis):

2018 07 16 įsakymu Nr. V-811 (nuo 2018 07 18)

(TAR, 2018, Nr. 2018-12081)

5. Lėtinis aktyvusis (autoimuninis) hepatitas (100 %)

5.

1.

Azathioprinum

K73.2

 

5.

2.

Prednisolonum

K73.2

 

6. Skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opa (H. Pylori infekcijos eradikacija, 100 %)

6.

1.

Omeprazolum

K25 – K27

7 dienų gydymo kursui tik kartu su kompensuojamaisiais vaistais Clarithromycinum, Metronidazolum arba Amoxicillinum, jei nustatomas

H. Pylori infekcijos sukėlėjas

6.

2.

Clarithromycinum

K25 – K27

7 dienų gydymo kursui tik kartu su kompensuojamaisiais vaistais Omeprazolum, Metronidazolum arba Amoxicillinum, jei nustatomas H. Pylori infekcijos sukėlėjas

6.

3.

Metronidazolum

K25 – K27

7 dienų gydymo kursui tik kartu su kompensuojamaisiais vaistais Omeprazolum ir Clarithromycinum, jei nustatomas H. Pylori infekcijos sukėlėjas

6.

4.

Amoxicillinum

K25 – K27

7 dienų gydymo kursui tik kartu su kompensuojamaisiais vaistais Omeprazolum ir Clarithromycinum, jei nustatomas H. Pylori infekcijos sukėlėjas

6.

7.

NETEKO GALIOS:

2019 04 17 įsakymu Nr. V-445 (nuo 2019 04 25)

(TAR, 2019, Nr. 2019-06659)

6.

8.

NETEKO GALIOS:

2019 04 17 įsakymu Nr. V-445 (nuo 2019 04 25)

(TAR, 2019, Nr. 2019-06659)

7. Gastroezofaginio refliukso liga su ezofagitu, jei stemplėje yra erozijų (100 %)

7.

1.

Famotidinum

K21.0

 

7.

2.

Metoclopramidum

K21.0

 

7.

3.

Omeprazolum

K21.0

 

7.

4.

Ranitidinum

K21.0

 

8. Skrandžio opos, sukeltos H. Pylori, antisekrecinis gydymas (50 %)

NETEKO GALIOS (skirsnis):

2019 01 22 įsakymu Nr. V-84 (nuo 2019 04 01

 – remiantis 2019 02 07 įsakymu Nr. V-169

(TAR, 2019, Nr. 2019-02141))

(TAR, 2019, Nr. 2019-01031)

9. Skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opa (100 %)

9.

1.

Omeprazolum

K25 – K27

 

XII. ODOS IR POODŽIO LIGOS

Eil. Nr.

Vaistai

TLK-10

Skyrimo sąlygos

1. Sunkios formos psoriazė (100 %)

Skiriamas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

1.

1.

Acitretinum

L40.1, L40.3, L40.5

Skiria ir išrašo gydytojas dermatovenerologas, vėliau gali išrašyti vidaus ligų ar šeimos gydytojas.

1.

2.

Adalimumabum

L40

 

1.

3.

Etanerceptum

L40

 

1.

4.

Infliximabum

L40

 

1.

5.

Methotrexatum

L40.1, L40.3, L40.5

 

1.

6.

Ustekinumabum

L40

 

1.

7.

Ixekizumabum

L40.0

Skiriamas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

1.

8.

Guselkumabum

L40.0

Skiriamas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

1.

9.

Risankizumabum

L40.0

Skiriamas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

1.

10.

Secukinumabum

L40.0

Skiriamas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

1.

11.

Apremilastum

L40.0

Skiriamas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

2. Sunkūs pūsliniai pažeidimai (100 %)

2.

1.

Azathioprinum

L10 – L14

 

2.

2.

Prednisolonum

L10 – L14

 

3. Psoriazė (100 %)

3.

1.

Ac. Salicylicum ung.

L40

 

3.

2.

Calcipotriolum

L40

Skiria ir išrašo gydytojas dermatovenerologas, vėliau gali išrašyti vidaus ligų ar šeimos gydytojas

3.

3.

Calcipotriolum et Betamethasonum

L40

Skiria ir išrašo gydytojas dermatovenerologas, vėliau gali išrašyti vidaus ligų ar šeimos gydytojas

3.

4.

Clobetasolum

L40

 

3.

5.

Fluticasonum

L40

Tik išorinio vartojimo vaistai

3.

6.

Methotrexatum

L40

 

3.

7.

Mometasonum

L40

 

3.

8.

Mometasonum et Acidum salicylicum

L40

 

3.

9.

Betamethasonum

L40

 

3. Sunkios formos psoriazė (100 %)

NETEKO GALIOS (skirsnis):

2019 12 13 įsakymu Nr. V-1449 (nuo 2020 01 01)

(TAR, 2019, Nr. 2019-20263)

3. Sunkios formos vaikų psoriazė (100 %)

Skiriamas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

3.

1.

Adalimumab

L40

 

4. Įgimta ichtiozė (100 %)

4.

1.

Acitretinum

Q80

 

5. Sunkus atopinis dermatitas (100 %)

5.

1.

Ac. fucidinicum et Hydrocortizonum

L20

Tik vaikams

5.

2.

Fluticasonum

L20

 

5.

3.

Methylprednisolonum

L20

 

5.

4.

Mometasonum furoatum

L20

 

5.

5.

Betamethasonum

L20

 

5.

6.

Ciclosporinum

L20

 

5.

7.

Dupilumabum

L20

Skiriamas suaugusiems pacientams, sergantiems sunkiu atopiniu dermatitu, kuriems gydymas ciklosporinu yra netinkamas ar kontraindikuotinas. Vaistą skiria tretinio lygio gydytojas dermatovenerologas arba gydytojas alergologas ir klinikinis imunologas. Gydymą tęsia gydytojas dermatovenerologas, gydytojas alergologas ir klinikinis imunologas arba šeimos gydytojas. Gydymo efektyvumas vertinamas po 16 savaičių nuo gydymo pradžios ir nepasiekus gydymo efekto privalo būti nutrauktas.

6. Vidutinio sunkumo atopinis dermatitas (100 %)

6.

1.

Pimecrolimus

L20

Skiriamas tik vaikams. Skiria ir išrašo gydytojas alergologas, gydytojas vaikų alergologas ir klinikinis imunologas ar gydytojas dermatovenerologas, jei gydymas gliukokortikoidais negalimas dėl jų šalutinio poveikio arba jei per 3 mėnesius nepasiekiamas lauktinas gydymo rezultatas.

6.

2.

Tacrolimus

L20

Skiriamas tik vaikams. Skiria ir išrašo gydytojas alergologas, gydytojas vaikų alergologas ir klinikinis imunologas ar gydytojas dermatovenerologas, jei gydymas gliukokortikoidais negalimas dėl jų šalutinio poveikio arba jei per 3 mėnesius nepasiekiamas lauktinas gydymo rezultatas.

61. Vidutinio sunkumo atopinis dermatitas (100 %)

NETEKO GALIOS:

2019 02 06 įsakymu Nr. V-155 (nuo 2019 02 09)

(TAR, 2019, Nr. 2019-01981)

7. Alerginis kontaktinis dermatitas (100 %)

7.

1.

Fluticasonum

L23

 

7.

2.

Methylprednisolonum

L23

 

7.

3.

Mometasonum furoatum

L23

 

7.

4.

Prednisolonum tab. ir inj.

L23

 

7.

5.

Betamethasonum

L23

 

8. Idiopatinė dilgėlinė (100 %)

8.

1.

Omalizumabum

L50.1, L50.8

Skiriamas ir išrašomas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų, VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų, Vilniaus m. klinikinės ligoninės, Klaipėdos universitetinės ligoninės ir Klaipėdos respublikinės ligoninės gydytojų alergologų ir klinikinių imunologų, gydytojų dermatovenerologų (visų amžiaus grupių pacientams), ir gydytojų vaikų alergologų (tik vaikams iki 18 metų) multidisciplininio gydytojų konsiliumo sprendimu. Vėliau gydymą iki 3 mėnesių gali skirti antrinio ir tretinio lygio paslaugas teikiančiose įstaigose dirbantys gydytojai alergologai ir klinikiniai imunologai, gydytojai dermatovenerologai ir gydytojai vaikų alergologai.

9. Supūliavęs hidrodenitas (100 %)

Skiriamas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

9.

1.

Adalimumab

L73.2

 

XIII. JUNGIAMOJO AUDINIO IR SKELETO-RAUMENŲ SISTEMOS LIGOS

Eil. Nr.

Vaistai

TLK-10

Skyrimo sąlygos

1. Reumatoidinis artritas, juvenilinis artritas (100 %)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

1.

1.

Adalimumab

M05, M06, M08

 

1.

2.

Azathioprinum

M05, M06, M08

 

1.

3.

Celecoxibum

M05, M06, M08

 

1.

4.

Cyclophosphamidum

M05, M06, M08

 

1.

5.

NETEKO GALIOS:

2022 09 05 įsakymu Nr. V-1413 (nuo 2022 09 07)

(TAR, 2022, Nr. 2022-18349)

1.

6.

Etanercept

M05, M06, M08

 

1.

7.

Hydroxychloroquine

M05, M06, M08

 

1.

8.

NETEKO GALIOS:

2022 09 05 įsakymu Nr. V-1413 (nuo 2022 09 07)

(TAR, 2022, Nr. 2022-18349)

1.

9.

Indometacinum

M05, M06, M08

Išskyrus išorinio vartojimo vaistus

1.

10.

Infliximab

M05, M06

 

1.

11.

Leflunomidum

M05, M06, M08

Jei 3 mėnesių gydymas kompensuojamuoju vaistu Methotrexatum ne didesnėmis nei 25 mg per savaitę dozėmis yra neefektyvus ar kontraindikuotinas.

1.

12.

Lornoxicamum

M05, M06, M08

 

1.

13.

Meloxicamum

M05, M06, M08

 

1.

14.

Methotrexatum

M05, M06, M08

 

1.

15.

Methylprednisolonum

M05, M06, M08

 

1.

16.

Nabumetonum

M05, M06, M08

 

1.

17.

Penicillaminum

M05, M06, M08

 

1.

18.

Piroxicamum

M05, M06, M08

Išskyrus išorinio vartojimo vaistus

1.

19.

Prednisolonum

M05, M06, M08

 

1.

20.

Sulfasalazinum

M05, M06, M08

 

1.

21.

Tocilizumab

M05, M06, M08

 

1.

22.

Upadacitinibum

M05, M06

Skiriamas kartu su metotreksatu, jei yra nepalankios prognozės veiksnių ir:

1. gydant pirmaeiliu tradiciniu sintetiniu ligą modifikuojančiu vaistiniu preparatu ar jų deriniu gydymo tikslas nepasiekiamas per 6 mėnesius ar 3 mėnesius nuo gydymo pradžios nėra gydymo efekto, ar pastebimas ligos pablogėjimas;

2. gydant vienu ar daugiau biologiniu ligą modifikuojančių vaistinių preparatų nuo reumato gydymo tikslas nepasiekiamas per 6 mėnesius ar 3 mėnesius nuo gydymo pradžios nėra gydymo efekto, ar pastebimas ligos pablogėjimas. Kaip monoterapija skiriamas tik tuo atveju, jei metotreksato skirti negalima.

1.

23.

Rituximabum

M05, M06

 

1. Reumatoidinis artritas, juvenilinis artritas (100 %)

NETEKO GALIOS:

2020 02 06 įsakymu Nr. V-127 (nuo 2020 02 08)

(TAR, 2020, Nr. 2020-02830)

1. Vaikų juvenilinis idiopatinis artritas, susijęs su entenzitu (100 %)

NETEKO GALIOS:

2020 02 06 įsakymu Nr. V-127 (nuo 2020 02 08)

(TAR, 2020, Nr. 2020-02830)

2. Sisteminės jungiamojo audinio ligos (100 %)

2.

1.

Azathioprinum

M30 – M35

 

2.

2.

Cyclophosphamidum

M30 – M35

 

2.

3.

Hydroxychloroquine

M30 – M35

 

2.

4.

Indometacinum

M30 – M35

Išskyrus išorinio vartojimo vaistus

2.

5.

Methotrexatum

M30 – M35

 

2.

6.

Methylprednisolonum

M30 – M35

 

2.

7.

Nifedipinum

M30 – M35

 

2.

8.

Penicillaminum

M30 – M35

 

2.

9.

Prednisolonum

M30 – M35

 

2.

10.

Tocilizumabum

M31.5–M31.6

Skiriamas, jei po 4 savaičių gliukokortikoidų skyrimas vidutinėmis dozėmis yra nepakankamas ir po 6 savaičių metotreksato minimalių dozių skyrimas nėra pakankamas atkryčiui išvengti.

2.

11.

Rituximabum

M31.3, M31.7

Skiriamas:

1. suaugusiems pacientams, sergantiems relapsuojančia granuliomatoze su poliangitu (Wegener) ir mikroskopiniu poliangitu, kurie prieš tai gydyti ciklofosfamidu;

2. suaugusiems pacientams, sergantiems sunkia aktyvios eigos granuliomatoze su poliangitu (Wegener) ir mikroskopiniu poliangitu, kuriems kontraindikuotinas gydymas ciklofosfamidu.

Vaistinį preparatą skiria ir išrašo gydytojas reumatologas, teikiantis III lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

3. Ankilozinis spondilitas (100%)

Skiriamas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

3.

1.

Adalimumab

M45

 

3.

2.

NETEKO GALIOS:

2022 09 05 įsakymu Nr. V-1413 (nuo 2022 09 07)

(TAR, 2022, Nr. 2022-18349)

3.

3.

Etanercept

M45

 

3.

4.

Infliximab

M45

 

3.

5.

Indometacinum

M45

Išskyrus išorinio vartojimo vaistus.

3.

6.

Meloxicamum

M45

 

3.

7.

Nabumetonum

M45

 

3.

8.

Sulfasalazinum

M45

 

3.

9.

Secukinumabum

M45

 

3. Ankilozinis spondilitas (100 %)

NETEKO GALIOS (skirsnis):

2018 07 16 įsakymu Nr. V-811 (nuo 2018 07 18)

(TAR, 2018, Nr. 2018-12081)

4. Osteoporozė, jei yra patologinis lūžis (100 %)

NETEKO GALIOS (skirsnis):

2021 06 08 įsakymu Nr. V-1352 (nuo 2021 06 09)

(TAR, 2021, Nr. 2021-13105)

5. Artrozė (100 %)

5.

1.

NETEKO GALIOS:

2022 09 05 įsakymu Nr. V-1413 (nuo 2022 09 07)

(TAR, 2022, Nr. 2022-18349)

6. Osteoporozė (100 %)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

6.

1.

Acidum Ibandronicum

M80.0, M81.0

 

6.

2.

Natrium alendronicum

M80-M82

 

6.

3.

Natrium alendronicum et colecalciferolum

M80.0, M81.0

 

6.

4.

Natrii risedronas

M80-M82

 

6.

5.

Natrium risedronatum et Calcium/Colecalciferolum

M80-M82

 

6.

6.

Strontium ranelatum

M80-M82

 

6.

7.

Acidum Zoledronicum

M80-M82

 

6.

8.

Denosumabum

M80-M82

 

6.

9.

Teriparatidum

M80

 

7. Podagra (100 %)

7.

1.

Allopurinolum

M10

 

7.

2.

Febuxostatum

M10.0, M10.1, M10.2, M10.3, M10.4, M10.9

Pacientams, netoleruojantiems alopurinolio

8. Psoriazinis artritas (100 %)

Skiriamas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

8.

1.

Adalimumab

M07

 

8.

2.

Etanercept

M07

 

8.

3.

Infliximab

M07

 

8.

4.

Methotrexatum

M07

 

8.

5.

Sulfasalazinum

M07

 

8.

6.

Ustekinumabum

M07

 

8.

7.

Apremilastum

M07

Skiriamas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

8.

8.

Secukinumabum

M07

Skiriamas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

8. Psoriazinis artritas (100 %)

NETEKO GALIOS (skirsnis):

2018 07 16 įsakymu Nr. V-811 (nuo 2018 07 18)

(TAR, 2018, Nr. 2018-12081)

9. Sisteminė raudonoji vilkligė (100 %)

9.

1.

Belimumabum

M32

Gydymą belimumabu turi pradėti ir tęsti gydytojas reumatologas. Gydymas skiriamas tik pacientams, kuriems diagnozuota aktyvi sisteminė raudonoji vilkligė, autoantikūnų mėginys yra teigiamas ir kuriems, nepaisant įprasto gydymo, ligos aktyvumas yra didelis (yra teigiami anti-dsDNR, mažai komplemento). Ligos aktyvumas ir minėti imunologiniai tyrimai vertinami kas 6 mėn. Esant gydymo efektui ir pasiekus ligos remisiją, gydymas tęsiamas. Esant neefektyviam gydymui dėl belimumabo nutraukimo, sprendžia gydytojas reumatologas.

9.

2.

Mycophenolatum mofetilum

M32.1

 

10. Ašinis spondiloartritas (100 %)

Skiriamas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

10.

1.

Adalimumab

M46.8

 

10.

2.

Etanercept

M46.8

 

XIV. UROGENITALINĖS SISTEMOS LIGOS

Eil. Nr.

Vaistai

TLK-10

Skyrimo sąlygos

1. Glomerulonefritas (100 %)

1.

1.

Azathioprinum

N00

 

1.

2.

Ciclosporinum

N00

 

1.

3.

Cyclophosphamidum

N00

 

1.

4.

Methylprednisolonum

N00

 

1.

5.

Prednisolonum

N00

 

2. Nefrozinis sindromas (100 %)

2.

1.

Ciclosporinum

N04, N08

 

2.

2.

Cyclophosphamidum

N04, N08

 

2.

3.

Furosemidum

N04, N08

 

2.

4.

NETEKO GALIOS:

2018 12 07 įsakymu Nr. V-1417 (nuo 2018 12 12)

(TAR, 2018, Nr. 2018-20232)

2.

5.

Irbesartanum

N04, N08

Tik sergantiesiems 2-ojo tipo cukriniu diabetu

2.

6.

Methylprednisolonum

N04, N08

 

2.

7.

Spironolactonum

N04, N08

 

2.

8.

Torasemidum

N04, N08

 

3. Lėtinis inkstų nepakankamumas (100 %)

3.

1.

Alfacalcidolum

N18 – N19

 

3.

2.

Darbepoetinum alfa

N18 – N19

Skiria ir išrašo gydytojas nefrologas arba vaikų gydytojas nefrologas, vėliau iki 3 mėnesių gali išrašyti vidaus, vaikų ligų ir šeimos gydytojas. Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

3.

3.

Parenterinė trivalentė geležis

N18-N19

Skiria ir išrašo gydytojas nefrologas arba vaikų gydytojas nefrologas, vėliau iki 3 mėnesių gali išrašyti vidaus, vaikų ligų ir šeimos gydytojas. Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

3.

4.

Ferrosi sulfas

N18 – N19

 

3.

5.

Ferrum oxydatum saccharatum i. v.

N18 – N19

Skiria ir išrašo gydytojas nefrologas arba vaikų gydytojas nefrologas, vėliau iki 3 mėnesių gali išrašyti vidaus, vaikų ligų ir šeimos gydytojas. Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

3.

6.

Furosemidum

N18 – N19

 

3.

7.

Epoetinum alfa

N18 – N19

Skiria ir išrašo gydytojas nefrologas arba vaikų gydytojas nefrologas, vėliau iki 3 mėnesių gali išrašyti vidaus, vaikų ligų ir šeimos gydytojas. Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

3.

Epoetinum beta

N18 – N19

Skiria ir išrašo gydytojas nefrologas arba vaikų gydytojas nefrologas, vėliau iki 3 mėnesių gali išrašyti vidaus, vaikų ligų ir šeimos gydytojas. Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

3.

9.

Torasemidum

N18 – N19

Jei glomerulų filtracija mažesnė negu 20ml/min.

3.

10.

Epoetinum teta

N18 – N19

Skiria ir išrašo gydytojas nefrologas arba vaikų gydytojas nefrologas, vėliau iki 3 mėnesių gali išrašyti vidaus, vaikų ligų ir šeimos gydytojas. Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

3.

11.

Epoetinum zeta

N18–N19

 

4. Endometriozė (100 %)

4.

1.

Goserelinum

N80

III ir IV stadijos endometriozei

4.

2.

Triptorelinum

N80

III ir IV stadijos endometriozei

4.

3.

Dienogestum

N80

III ir IV stadijos endometriozei

5. I ir II stadijos endometriozė (kodas N80 pagal TLK-10; 50 %)

NETEKO GALIOS (skirsnis):

2019 01 22 įsakymu Nr. V-84 (nuo 2019 04 01

 – remiantis 2019 02 07 įsakymu Nr. V-169

(TAR, 2019, Nr. 2019-02141))

(TAR, 2019, Nr. 2019-01031)

6. Šlapimo pūslės neuromuskulinė disfunkcija (100 %)

6.

1.

Oxybutininum

N31

 

6.

2.

Tolterodinum

N31

 

7. Priešinės liaukos (prostatos) hiperplazija (100 %)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

7.

1.

Alfuzosinum

N40

 

7.

2.

Finasteridum

N40

 

7.

3.

Doxazosinum

N40

 

7.

4.

Dutasteridum

N40

 

7.

5.

Tamsulosinum

N40

 

7.

6.

Terazosinum

N40

 

7.

7.

Dutasteridum et Tamsulosinum

N40

 

8. Pokastracinis sindromas (100 %)

8.

1.

Estradiolum

N95.3

Iki 2 metų po operacijos

8.

2.

Estradiolum et Levonorgestrolum

N95.3

Iki 2 metų po operacijos

 8.

3.

Estradiolum et Norethisteronum

N95.3

Iki 2 metų po operacijos

 8.

 4.

Ethinylestradiolum et Levonorgestrolum

N95.3

Iki 2 metų po operacijos

9. Testikulinė feminizacija, kiaušidžių disgenezija (100 %)

9.

1.

Estradiolum

E34.5, Q50.0

 

9.

2.

Estradiolum et Levonorgestrolum

E34.5, Q50.0

 

9.

3.

Estradiolum et Norethisteronum

E34.5, Q50.0

 

9.

 4.

Ethinylestradiolum et Levonorgestrolum

E34.5, Q50.0

 

10. Ankstyvoji menopauzė, diagnozuota iki 35 metų (100 %)

10.

1.

Estradiolum

E28.3

Asmenims iki 47 metų

10.

2.

Estradiolum et Levonorgestrolum

E28.3

Asmenims iki 47 metų

10.

3.

Estradiolum et Norethisteronum

E28.3

Asmenims iki 47 metų

10.

4.

Ethinylestradiolum et Levonorgestrolum

E28.3

Asmenims iki 47 metų

11. Gimdos fibroma (100 %)

11.

1.

Ulipristal acetate

D25–D26

Skiriamas vidutinių ir stiprių gimdos fibromos simptomų su pertraukomis vykdomam gydymui suaugusioms vaisingo amžiaus moterims.

12. Moterų, vyrų nevaisingumas, didelę negalią sukeliančios ligos, kai taikoma preimplantacinė genetinė diagnostika (100 %)

12.

1.

Chorioninio alfa gonadotropinas

N97,

Q95–Q 99,

Z80–Z84

Skiriamas, jei yra taikomos konsultacijos dėl vaisingumo (TLK-10-AM kodas Z31) vadovaujantis Pagalbinio apvaisinimo paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-1452 „Dėl Pagalbinio apvaisinimo paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“.

12.

2.

Alfa folitropinas

N97,

Q95–Q 99,

Z80–Z84

Skiriamas, jei yra taikomos konsultacijos dėl vaisingumo (TLK-10-AM kodas Z31) vadovaujantis Pagalbinio apvaisinimo paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-1452 „Dėl Pagalbinio apvaisinimo paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“.

12.

3.

Triptorelinum

N97,

Q95–Q99, Z80–Z84

Skiriamas, jei yra taikomos konsultacijos dėl vaisingumo (TLK-10-AM kodas Z31) vadovaujantis Pagalbinio apvaisinimo paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-1452 „Dėl Pagalbinio apvaisinimo paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo.

12.

4.

Cetrorelix

N97,

Q95–Q99, Z80–Z84

Skiriamas, jei yra taikomos konsultacijos dėl vaisingumo (TLK-10-AM kodas Z31) vadovaujantis Pagalbinio apvaisinimo paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-1452 „Dėl Pagalbinio apvaisinimo paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo.

XV. NĖŠTUMAS, GIMDYMAS IR LAIKOTARPIS PO GIMDYMO

Eil. Nr.

Vaistai

TLK-10

Skyrimo sąlygos

1. Nėštumo, gimdymo ir laikotarpiu po gimdymo atsiradusi edema, proteinurija ir hipertenziniai sutrikimai (100 %)

XVII. ĮGIMTOS FORMAVIMOSI YDOS, DEFORMACIJOS IR CHROMOSOMŲ ANOMALIJOS

Eil. Nr.

Vaistai

TLK-10

Skyrimo sąlygos

1. Turnerio sindromas, Preiderio-Vilio sindromas (100 %)

1.

1.

Humanum incrementi hormonum recombinantum

Q87.14,

Q96

Skiria ir išrašo gydytojas vaikų endokrinologas, teikiantis tretinio lygio endokrinologijos paslaugas, vėliau iki 6 mėnesių gali išrašyti gydytojas vaikų endokrinologas, vaikų ligų ar šeimos gydytojas. Gydymas tęsiamas, kol rentgenogramomis patvirtinamas paciento kaulinio augimo zonų užsivėrimas.

1.

2.

Somatropinum

Q87.14,

Q96

Skiria ir išrašo gydytojas vaikų endokrinologas, teikiantis tretinio lygio endokrinologijos paslaugas, vėliau iki 6 mėnesių gali išrašyti gydytojas vaikų endokrinologas, vaikų ligų ar šeimos gydytojas. Gydymas tęsiamas, kol rentgenogramomis patvirtinamas paciento kaulinio augimo zonų užsivėrimas.

2. Tuberozinė sklerozė (100 %)

2.

1.

Everolimus

Q85.1

Skiriamas su tuberozinės sklerozės kompleksu susijusiai:

1) subependineminei gigantinių ląstelių astrocitomai gydyti, kai naviko negalima pašalinti chirurginiu būdu;

2) inkstų angiomiolipomai gydyti suaugusiesiems, kuriems padidėjusi komplikacijų rizika (dėl auglio dydžio arba nustatytos aneurizmos, arba nustatytų daugybinių ar abiejų inkstų auglių), tačiau tik tuo atveju, jei pacientų nereikia nedelsiant operuoti.

XVIII. SIMPTOMAI, PAKITIMAI IR NENORMALŪS KLINIKINIAI BEI LABORATORINIAI RADINIAI

Eil. Nr.

Vaistai

TLK-10

Skyrimo sąlygos

1. Šlapimo nelaikymas (100 %)

1.

1.

Desmopresinum

R32

Vaikams nuo 5 iki 12 metų ne ilgesniam kaip 6 mėnesių gydymo kursui per metus.

1.

2.

Oxybutininum

R32

Vaikų nuo 5 iki 10 metų 3 mėnesių gydymo kursui per metus

2. Vaistai ir biologinės medžiagos, kurios paskirtos gydymui sukėlė nepageidaujamą poveikį (100 %)

2.

1.

Methylnaltrexonum bromidum

Y45.0

Skirtas onkologinėms ir onkohematologinėms ligoms (TLK-10-AM kodai C00–D09, D37–D48, D76) gydyti. Skiria ir išrašo vidaus ligų gydytojas, šeimos gydytojas, gydytojas hematologas, gydytojas onkologas chemoterapeutas arba gydytojas onkologas radioterapeutas.

XXI. PERSODINTI ORGANAI, AUDINIAI IR KITOS BŪKLĖS

Eil. Nr.

Vaistai

TLK-10

Skyrimo sąlygos

1. Dializuojamiesiems ir po inkstų persodinimo (100 %)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

1.

1.

Azathioprinum

Z94.0

 

1.

2.

Ciclosporinum

Z49, Z94.0

Skiria ir išrašo gydytojas specialistas

3.

Darbepoetinum alfa

Z49, Z94.0

Skiria ir išrašo gydytojai specialistai, vėliau gali išrašyti gydytojai, teikiantys hemodializės paslaugas. Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

4.

Epoetinum alfa

Z49, Z94.0

Skiria ir išrašo gydytojai specialistai, vėliau gali išrašyti gydytojai, teikiantys hemodializės paslaugas. Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

5.

Epoetinum beta

Z49, Z94.0

Skiria ir išrašo gydytojai specialistai, vėliau gali išrašyti gydytojai, teikiantys hemodializės paslaugas. Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

6.

Parenterinė trivalentė geležis

Z49, Z94.0

Skiria ir išrašo gydytojai specialistai, vėliau gali išrašyti gydytojai, teikiantys hemodializės paslaugas. Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

7.

Ferrum oxydatum saccharatum i. v.

Z49, Z94.0

Skiria ir išrašo gydytojai specialistai, vėliau gali išrašyti gydytojai, teikiantys hemodializės paslaugas. Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

1.

8.

Fluconazolum

Z49, Z94.0

 

1.

9.

Ganciclovirum

Z49, Z94.0

 

1.

10.

Methylprednisolonum

Z49, Z94.0

 

1.

11.

Mycophenolatum mofetilum

Z49, Z94.0

 

1.

12.

Sirolimusum

Z49, Z94.0

 

1.

13.

Kalcio polistirensulfonatas

Z49, Z94.0

 

1.

14.

Valganciclovirum

Z49, Z94.0

 

1.

15.

Tacrolimusum

Z94.0

 

16.

Epoetinum teta

Z49, Z94.0

Skiria ir išrašo gydytojai specialistai, vėliau gali išrašyti gydytojai, teikiantys hemodializės paslaugas. Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

17.

Kalcio acetatas/sunkus magnio subkarbonatas

Z49

Neskiriama, jeigu kalcio koncentracija kraujyje yra >2,55 mmol/l ir (arba) PTH kraujyje < 15,8 pmol/l

1.

18.

Epoetinum zeta

Z49, Z94.0

 

2. Po širdies ir kitų organų transplantacijos (100 %)

2.

1.

Azathioprinum

Z94

Skiria ir išrašo gydytojas specialistas

2.

2.

Ciclosporinum

Z94

Skiria ir išrašo gydytojas specialistas

2.

3.

Mycophenolatum mofetilum

Z94

Skiria ir išrašo gydytojas specialistas

2.

4.

Methylprednisolonum

Z94

Skiria ir išrašo gydytojas specialistas

2.

5.

Prednisolonum

Z94

Skiria ir išrašo gydytojas specialistas

2.

6.

Sirolimusum

Z94

Skiria ir išrašo gydytojas specialistas

2.

7.

Valganciclovirum

Z94

 

2.

8.

Tacrolimusum

Z94

 

3. Po širdies kateterinio arba chirurginio gydymo (100 %)

3.

1.

Acenocumarolum

Z95.1, Z95.5, Z95.2

Asmenims, kurių širdies vožtuvai protezuoti, nuolatiniam gydymui

3.

2.

NETEKO GALIOS:

2019 09 18 įsakymu Nr. V-1069 (nuo 2019 09 19)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14729)

3.

4.

Clopidogrelum

Z95.1, Z95.5

6 mėnesių ambulatoriniam gydymui po aortokoronarinės jungties ir koronarinio angioplastinio implantato ar transplantato operacijų

3.

5.

Digoxinum

Z95.1, Z95.5, Z95.2

6 mėnesiams

3.

6.

Furosemidum

Z95.1, Z95.5, Z95.2

6 mėnesiams

3.

7.

Glyceryli trinitras

Z95.1, Z95.5, Z95.2

6 mėnesiams.

Neskiriami pleistrai

3.

8.

NETEKO GALIOS:

2019 09 18 įsakymu Nr. V-1069 (nuo 2019 09 19)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14729)

3.

9.

Isosorbidi dinitras

Z95.1, Z95.5, Z95.2

6 mėnesiams

3.

10.

Isosorbidi mononitras

Z95.1, Z95.5, Z95.2

6 mėnesiams

3.

11.

Propafenonum

Z95.1, Z95.5, Z95.2

6 mėnesiams

3.

12.

Warfarinum

Z95.1, Z95.5, Z95.2

Asmenų, kurių širdies vožtuvai protezuoti, nuolatiniam gydymui

3.

13.

Rivaroxabanum

Z95.1, Z95.5

Skiriamas kartu su acetilsalicilo rūgštimi aterotrombozinių reiškinių profilaktikai suaugusiems pacientams, sergantiems vainikinių arterijų liga arba simptomine periferinių arterijų liga, esant didelei išeminių reiškinių rizikai

4. Po širdies kateterinio arba chirurginio gydymo ir po inkstų persodinimo (100 %)

4.

1.

Atorvastatinum

Z95.1, Z95.5

Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas, jei pagal lipidogramą MTL cholesterolis ≥ 1,8 mmol/l.

4

2.

Atorvastatinum et Amlodipinum

Z94.0

Nuolatiniam gydymui, jei gali būti skiriami kompensuojamieji vaistai Amlodipinum ir Atorvastatinum

4.

3.1.

Cipofibratum

Z95.1, Z95.5

Išrašo gydytojas kardiologas 6 mėnesių gydymo kursui, jei pagal lipidogramą cholesterolio kiekis >5 mmol/1, MTL cholesterolis >3 mmol/l ar TG>2mmol/l

4.

3.2.

Cipofibratum

Z94.0

Išrašo gydytojas kardiologas nuolatiniam gydymui, jei pagal lipidogramą cholesterolio kiekis >5 mmol/1, MTL cholesterolis >3 mmol/l ar TG>2mmol/l

4.

4.

Ezetimibum

Z95.1, Z95.5

Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas, jei vartojant maksimalias toleruojamas statinų dozes 3 mėnesius arba ilgiau pacientų MTL cholesterolis išlieka ≥1,8 mmol/l.

4

5.

NETEKO GALIOS:

2022 11 30 įsakymu Nr. V-1783 (nuo 2022 12 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-24234)

4.

6.1.

Fenofibratum

Z95.1, Z95.5

Išrašo gydytojas kardiologas 6 mėnesių gydymo kursui, jei pagal lipidogramą cholesterolio kiekis >5 mmol/1, MTL cholesterolis >3 mmol/l ar TG >2mmol/l. Vaistinis preparatas skiriamas tik gydymui tęsti.

4.

6.2.

Fenofibratum

Z94.0

Išrašo gydytojas kardiologas, jei pagal lipidogramą cholesterolio kiekis >5 mmol/1, MTL cholesterolis >3 mmol/l ar TG >2mmol/l. Vaistinis preparatas skiriamas tik gydymui tęsti.

4.

7.1.

Fluvastatinum

Z94.0

Skiriamas nuolatiniam gydymui, jei po inkstų persodinimo pasireiškia lėtinis inksto transplantato atmetimas.

4.

7.2.

Fluvastatinum

Z95.1, Z95.5

Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas, jei pagal lipidogramą MTL cholesterolis ≥ 1,8 mmol/l.

4.

8.1.

Rosuvastatinum

Z95.1,

Z95.5

Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas, jei pagal lipidogramą MTL cholesterolis ≥ 1,8 mmol/l.

4.

8.2.

NETEKO GALIOS:

2019 11 28 įsakymu Nr. V-1356 (nuo 2019 11 30)

(TAR, 2019, Nr. 2019-19189)

4.

9.1.

NETEKO GALIOS:

2015 12 29 įsakymu Nr. V-1535 (nuo 2015 12 31)

(TAR, 2015, Nr. 2015-20978)

4.

9.2.

NETEKO GALIOS:

2015 12 29 įsakymu Nr. V-1535 (nuo 2015 12 31)

(TAR, 2015, Nr. 2015-20978)

4.

10.

Simvastatinum

Z95.1, Z95.5

Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas, jei pagal lipidogramą MTL cholesterolis ≥ 1,8 mmol/l.

4.

11.

Rosuvastatinum et ezetimibum

Z95.1, Z95.5

Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas, jei vartojant maksimalias toleruojamas statinų dozes 3 mėnesius arba ilgiau pacientų MTL cholesterolis išlieka ≥1,8 mmol/l.

4.

12.

Rosuvastatinum

Z94.0

Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas nuolatiniam gydymui, jei pagal lipidogramą cholesterolio kiekis > 5 mmol/1, MTL cholesterolis > 3 mmol/l ar TG > 2mmol/l.

4.

13.

Atorvastatinum et ezetimibum

Z95.1, Z95.5

Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas, jei vartojant maksimalias toleruojamas statinų dozes 3 mėnesius arba ilgiau pacientų MTL cholesterolis išlieka ≥1,8 mmol/l.

Būklės, sukeliančios grėsmę sveikatai (100 %)

5.

1.

Levonorgestrel

Z97.5

Skiriamas:

1) merginoms nuo 15 iki 17 metų sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;

2) merginoms nuo 18 iki 20 metų, kurios kreipiasi į ginekologą konsultacijos dėl kontracepcijos.

XXII. SUžALOJIMAI, APSINUODIJIMAI IR TAM TIKRI IŠORINIŲ POVEIKIŲ PADARINIAI (100 %)

1. Anafilaksinis šokas

1.

1.

Epinefrinum

T78.0, T78.1, T78.2, T78.3, C94.3, C96.2, Q82.2

Skiriamas pacientams, kuriems yra padidėjusi anafilaksijos rizika, jei: 1) praeityje buvo patirta anafilaksinė reakcija, sukelta maisto, latekso ar įkvepiamųjų alergenų; fizinio krūvio sukelta anafilaksija ar idiopatinė (sukelta neaiškios priežasties) anafilaksija; 2) yra nustatyta maisto alergija (išskyrus burnos alergijos sindromą), kai pacientas kartu serga nekontroliuojama vidutinio sunkumo ar sunkia nuolatine bronchine astma; 3) yra alergija nuodams (plėviasparnių vabzdžių), kai pacientai patiria sistemines reakcijas, pasireiškusias ne vien odos ir gleivinių simptomais; 4) yra putliųjų ląstelių ligos ar padidėjusi bazinė (ne ūmios reakcijos metu) triptazės koncentracija serume, kai pacientas yra patyręs sisteminių alerginių reakcijų į vabzdžių nuodus; 5) diagnozuota mastocitozė pigmentinė urtikarija (dilgėlinė) (Q82.2); 6) diagnozuota mastocitų leukemija (C94.3) ar piktybinis mastocitų navikas (C96.2).

XXIII. LIGOS IR BŪKLĖS, SUKELIANČIOS SKAUSMĄ

1. Ligos ir būklės, kurioms reikalingi vaistai skausmui malšinti (100 %)

1.

1.

Diclofenacum

C00–D48, G00–G99, M00–M99, S00–T31

Išskyrus išorinio vartojimo vaistus.

1.

2.

Ibuprofenum

C00–D48, G00–G99, M00–M99, S00–T31

Išskyrus išorinio vartojimo vaistus.

1.

3.

Tramadolum

C00–D48, G00–G99, M00–M99, S00–T31“

 


KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠAS (B SĄRAŠAS)

Eil. Nr.

Vaistai

Skyrimo sąlygos

1.

NETEKO GALIOS:

2019 09 18 įsakymu Nr. V-1069 (nuo 2019 09 19)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14729)

2.

NETEKO GALIOS:

2019 09 18 įsakymu Nr. V-1069 (nuo 2019 09 19)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14729)

3.

NETEKO GALIOS:

2019 09 18 įsakymu Nr. V-1069 (nuo 2019 09 19)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14729)

4.

Amoxicillinum

 

5.

Amoxicillinum et Acidum clavulanicum

Tik vaikams

6.

Azitromycinum

Tik vaikams

7.

Benzylpenicillinum (Natrium, Kalium, Benzathinum, Procainum)

 

8.

NETEKO GALIOS:

2019 10 22 įsakymu Nr. V-1187 (nuo 2019 10 23)

(TAR, 2019, Nr. 2019-16769)

9.

Cefadroxilum

Tik vaikams

10.

Clarithromycinum

Tik vaikams

11.

NETEKO GALIOS:

2019 09 18 įsakymu Nr. V-1069 (nuo 2019 09 19)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14729)

12.

NETEKO GALIOS:

2019 09 18 įsakymu Nr. V-1069 (nuo 2019 09 19)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14729)

13.

NETEKO GALIOS:

2019 09 18 įsakymu Nr. V-1069 (nuo 2019 09 19)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14729)

14.

NETEKO GALIOS:

2019 09 18 įsakymu Nr. V-1069 (nuo 2019 09 19)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14729)

15.

NETEKO GALIOS:

2019 11 28 įsakymu Nr. V-1356 (nuo 2019 11 30)

(TAR, 2019, Nr. 2019-19189)

16.

NETEKO GALIOS:

2022 06 02 įsakymu Nr. V-1039 (nuo 2022 07 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-12094)

17.

NETEKO GALIOS:

2019 09 18 įsakymu Nr. V-1069 (nuo 2019 09 19)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14729)

18.

Doxycyclinum

 

19.

NETEKO GALIOS:

2019 09 18 įsakymu Nr. V-1069 (nuo 2019 09 19)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14729)

20.

NETEKO GALIOS:

2019 09 18 įsakymu Nr. V-1069 (nuo 2019 09 19)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14729)

21.

NETEKO GALIOS:

2019 09 18 įsakymu Nr. V-1069 (nuo 2019 09 19)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14729)

22.

Erythromycinum

 

23.

NETEKO GALIOS:

2019 09 18 įsakymu Nr. V-1069 (nuo 2019 09 19)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14729)

24.

NETEKO GALIOS:

2019 09 18 įsakymu Nr. V-1069 (nuo 2019 09 19)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14729)

25.

NETEKO GALIOS:

2019 09 18 įsakymu Nr. V-1069 (nuo 2019 09 19)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14729)

26.

NETEKO GALIOS:

2019 09 18 įsakymu Nr. V-1069 (nuo 2019 09 19)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14729)

27.

NETEKO GALIOS:

2019 09 18 įsakymu Nr. V-1069 (nuo 2019 09 19)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14729)

28.

NETEKO GALIOS:

2019 09 18 įsakymu Nr. V-1069 (nuo 2019 09 19)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14729)

29.

Gentamycinum

 

30.

NETEKO GALIOS:

2019 09 18 įsakymu Nr. V-1069 (nuo 2019 09 19)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14729)

31.

NETEKO GALIOS:

2019 09 18 įsakymu Nr. V-1069 (nuo 2019 09 19)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14729)

32.

NETEKO GALIOS:

2022 06 02 įsakymu Nr. V-1039 (nuo 2022 07 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-12094)

33.

NETEKO GALIOS:

2019 09 18 įsakymu Nr. V-1069 (nuo 2019 09 19)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14729)

34.

NETEKO GALIOS:

2019 09 18 įsakymu Nr. V-1069 (nuo 2019 09 19)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14729)

35.

NETEKO GALIOS:

2019 09 18 įsakymu Nr. V-1069 (nuo 2019 09 19)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14729)

36.

NETEKO GALIOS:

2019 09 18 įsakymu Nr. V-1069 (nuo 2019 09 19)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14729)

37.

NETEKO GALIOS:

2019 09 18 įsakymu Nr. V-1069 (nuo 2019 09 19)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14729)

38.

Metronidazolum

 

39.

Miconazolum

 

40.

NETEKO GALIOS:

2019 09 18 įsakymu Nr. V-1069 (nuo 2019 09 19)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14729)

41.

NETEKO GALIOS:

2019 09 18 įsakymu Nr. V-1069 (nuo 2019 09 19)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14729)

42.

NETEKO GALIOS:

2018 12 07 įsakymu Nr. V-1417 (nuo 2018 12 12)

(TAR, 2018, Nr. 2018-20232)

43.

Nitrofurantoinum

 

44.

Nystatinum

 

45.

NETEKO GALIOS:

2019 09 18 įsakymu Nr. V-1069 (nuo 2019 09 19)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14729)

46.

Phenoxymethylpenicillinum

 

47.

NETEKO GALIOS:

2019 09 18 įsakymu Nr. V-1069 (nuo 2019 09 19)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14729)

48.

NETEKO GALIOS:

2019 09 18 įsakymu Nr. V-1069 (nuo 2019 09 19)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14729)

49.

Sultamicillinum

Tik vaikams

50.

NETEKO GALIOS:

2019 09 18 įsakymu Nr. V-1069 (nuo 2019 09 19)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14729)

51.

NETEKO GALIOS:

2019 09 18 įsakymu Nr. V-1069 (nuo 2019 09 19)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14729)

52.

Sulfadiazidum argentum

 

53.

NETEKO GALIOS:

2019 09 18 įsakymu Nr. V-1069 (nuo 2019 09 19)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14729)

54.

Sulfamethoxazolum et Trimethoprinum

 

55.

NETEKO GALIOS:

2019 09 18 įsakymu Nr. V-1069 (nuo 2019 09 19)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14729)

56.

NETEKO GALIOS:

2019 09 18 įsakymu Nr. V-1069 (nuo 2019 09 19)

(TAR, 2019, Nr. 2019-14729)

57.

NETEKO GALIOS:

2022 06 02 įsakymu Nr. V-1039 (nuo 2022 07 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-12094)

KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SKYRIMO RETOMS LIGOMS GYDYTI TVARKOS APRAŠAS

1. Kompensuojamųjų vaistų skyrimo retoms ligoms gydyti tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą) (toliau – A sąrašas), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“, įrašytų kompensuojamųjų vaistų, kurių charakteristikų santraukoje nenurodomos terapinės indikacijos ir (ar) dozės, skyrimo retoms ligoms gydyti tvarką.

2. Kompensuojamasis vaistas, įrašytas į A sąrašą ir į einamųjų metų kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną, gali būti skiriamas retai ligai gydyti, jei atitinka visus šiuos kriterijus:

2.1. liga, kuriai gydyti skiriamas vaistas, yra įrašyta į Retų ligų sąrašą, skelbiamą interneto tinklalapyje adresu http://www.orpha.net/;

2.2. vaisto, skiriamo retai ligai gydyti, charakteristikų santraukoje nenurodoma atitinkama terapinė indikacija ir (ar) vartojimo dozės;

2.3. vaistas skiriamas retai ligai gydyti pagal atitinkamą terapinę indikaciją, remiantis oficialiai skelbiamais klinikinių tyrimų rezultatais, patvirtinančiais jo terapinę naudą;

2.4. vaisto skyrimas pagal naujas moksliškai pagrįstas, bet teisės aktų nustatyta tvarka neįregistruotas terapines indikacijas yra vienintelė galimybė pacientą išgydyti ar pratęsti jo gyvybę. Šiuo atveju gydantysis gydytojas privalo gauti paciento (jei jis yra nesąmoningos būsenos arba nepilnametis – jo tėvų, artimųjų, globėjų ar jo atstovo) ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje pacientas gydomas, medicinos etikos komisijos sutikimą Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies nustatyta tvarka;

2.5. vieno mėnesio retos ligos gydymo atitinkamu vaistu išlaidų kompensuojamoji suma (apskaičiuojama pagal recepto išrašymo metu galiojančią šio vaisto bazinę kainą ir paciento vartojamą šio vaisto dozę) yra mažesnė nei 15 socialinių bazinių išmokų dydžio suma arba metinio (12 paeiliui einančių mėnesių) retos ligos gydymo atitinkamu vaistu kurso (taip pat ir tokio metinio gydymo kurso, kurį sudaro keli atskiri gydymo ciklai) išlaidų kompensuojamoji suma yra mažesnė nei 180 socialinių bazinių išmokų dydžio suma.

3. Kompensuojamasis vaistas, atitinkantis visus Aprašo 2 punkte nurodytus kriterijus, gali būti skiriamas retai ligai gydyti tik sutikus pacientą gydančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) medicinos etikos komisijai. Medicinos etikos komisija savo sprendimą įformina protokolu. Įformindama sutikimą, ši komisija turi nurodyti, kad pritaria ASPĮ gydytojų parengtame retos ligos diagnostikos ir gydymo protokole aprašytam gydymui neįregistruotu nustatyta tvarka vaistu, t. y. kompensuojamuoju vaistu, skiriamu pagal neįregistruotą terapinę indikaciją.

4. Retos ligos diagnostikos ir gydymo protokole aprašomas retos ligos atvejis, ligos diagnozavimas, gydymo seka, nurodomos reta liga sergantį pacientą gydančių gydytojų profesinės kvalifikacijos, neįregistruoto nustatyta tvarka kompensuojamojo vaisto (skiriamo pagal neįregistruotą terapinę indikaciją) vartojimo būdas, dozės ir jų vartojimo dažnumas bei literatūros ir duomenų šaltinių, kuriais grindžiamas šis protokolas, sąrašas.

5. Medicinos etikos komisijai pritarus retos ligos gydymui kompensuojamuoju vaistu, aprašytu šios ligos diagnostikos ir gydymo protokole, ASPĮ vadovas šį protokolą patvirtina. Pacientui skiriamo kompensuojamojo vaisto pirmąjį 3 formos receptą išrašo atitinkamos profesinės kvalifikacijos, nurodytos ASPĮ vadovo patvirtintame retos ligos diagnostikos ir gydymo protokole, gydytojas, vadovaudamasis šiame protokole aprašyta retos ligos gydymo seka ir nurodytu kompensuojamojo vaisto vartojimo būdu, dozėmis bei jų vartojimo dažnumu.

6. ASPĮ vadovas yra atsakingas už tai, kad įstaigos interneto svetainėje būtų viešai skelbiamas ligų (įskaitant retas ligas) diagnostikos ir gydymo protokolų, patvirtintų įstaigos vadovo, sąrašas ir patvirtintų protokolų, kuriuose šio Aprašo nustatyta tvarka aprašomas retos ligos gydymas kompensuojamaisiais vaistais, kopijos būtų pateikiamos Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

7. Jei Aprašo nustatyta tvarka sprendimą skirti kompensuojamuosius vaistus retai ligai gydyti priima tretinio ar antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis gydytojas specialistas, šio gydytojo pradėtą gydymą pagal savo kompetenciją gali tęsti pirminio ir antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys gydytojai, bet ne ilgiau nei tretinio ar antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis gydytojas specialistas nurodo pacientui išduotame medicinos dokumentų išraše.

8. Jei 3 formos receptas kompensuojamajam vaistui nuo retos ligos išrašomas vaikui, neįgaliajam arba asmeniui, sergančiam į A sąrašą įrašyta liga, kurios gydymo išlaidos pagal šį sąrašą kompensuojamos 100 procentų, recepte nurodoma kompensacijos rūšis, žymima 16 kodu (kodas parodo, kokia vaisto bazinės kainos dalis procentais yra kompensuojama).

9. Jei reta liga neįrašyta į A sąrašą, o reikiamas kompensuojamasis vaistas nuo šios ligos numatytas A sąraše kitai ligai gydyti, jis gali būti skiriamas ir nuo šios retos ligos, 3 formos recepte nurodant tą kompensacijos rūšį (žymimą 13, 14, 15 arba 16 kodu), kuri taikoma jį skiriant A sąraše nurodytai ligai gydyti.

10. Jei pagal A sąrašą tas pats kompensuojamasis vaistas yra numatytas kelioms ligoms gydyti ir jam taikomos skirtingos kompensacijos rūšys, skiriant šį vaistą nuo retos ligos, neįrašytos į A sąrašą, 3 formos recepte nurodomas tos kompensacijos rūšies kodas, pagal kurį kompensuojama didžiausia šio vaisto bazinės kainos dalis.

Įsigalioja ir aktualu nuo 2023-01-02. Vaistų kompensavimų pakeitimus sekite teisės aktų bazėje lrs.lt<< Grįžti