LIETUVOS LIGŲ KODAVIMO STANDARTAI

PAPILDOMI LIETUVOS LIGŲ KODAVIMO STANDARTAI


 Turinys

ĮVADAS

LKS NUMERAVIMO SISTEMA

BENDRIEJI LIGŲ KODAVIMO STANDARTAI

L001 BENDROSIOS KODAVIMO GAIRĖS

L002 GRETUTINĖ DIAGNOZĖ

BENDRIEJI INTERVENCIJŲ KODAVIMO STANDARTAI

L003 ABIPUSĖS ARBA DAUGYBINĖS PROCEDŪROS

L004 PROCEDŪRŲ, ATLIEKAMŲ PAGAL SUTARTĮ, KODAVIMAS

L005 ORGANŲ PAĖMIMAS TRANSPLANTACIJAI

L006 KONSULTAVIMAS MITYBOS KLAUSIMAIS

L007 PROCEDŪROS, ĮPRASTAI NEKODUOJAMOS

KAI KURIOS INFEKCINĖS IR PARAZITINĖS LIGOS

L011 SEPSIS

L012 INFEKCINES LIGAS SUKELIANTYS MIKROORGANIZMAI

NAVIKAI

L021 NAVIKAI

L022 CHEMOTERAPINIAI VAISTAI

L023 FOTODINAMINĖ TERAPIJA

KRAUJO IR KRAUJODAROS ORGANŲ LIGOS BEI TAM TIKRI SUTRIKIMAI, SUSIJĘ SU IMUNINIAIS MECHANIZMAIS

L031 KRAUJO TRANSFUZIJOS

ENDOKRININĖS, MITYBOS IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGOS

L041 DEHIDRATACIJA (HIPOVOLEMIJA)

L042 ELEKTROLITŲ PUSIAUSVYROS SUTRIKIMAS

NERVŲ SISTEMOS LIGOS

L061 KOMA

L062 SMEGENŲ EDEMA

KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS

L091 TROMBOLIZĖS KODAVIMAS

L092 AORTOS STENTAVIMAS

L093 KAI KURIŲ ŠIRDIES RADIOLOGINIŲ INTERVENCINIŲ PROCEDŪRŲ KODAVIMAS

L094 KAI KURIŲ ANGIOLOGINIŲ (IŠSKYRUS VAINIKINES KRAUJAGYSLES) RADIOLOGINIŲ INTERVENCINIŲ PROCEDŪRŲ KODAVIMAS

L095 KAI KURIŲ INTERVENCINĖS RADIOLOGIJOS PRIEMONIŲ PANAUDOJIMO ŽYMĖJIMAS FORMOJE Nr. 066/A-LK „STACIONARE GYDOMO ASMENS STATISTINĖ KORTELĖ“

L096 KRAUJAGYSLĖS PRIEIGOS PRIETAISAI, KRAUJAGYSLĖS / VENOS KATETERIAI IR VAISTŲ LEIDIMO PRIETAISAI

L097 ŠIRDIES NEPAKANKAMUMAS

KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS

L101 KVĖPAVIMO NEPAKANKAMUMAS

L102 DIRBTINĖ PLAUČIŲ VENTILIACIJA

ODOS IR POODŽIO LIGOS

L121 PLASTINĖ CHIRURGIJA

UROGENITALINĖS SISTEMOS LIGOS

L141 INKSTŲ NEPAKANKAMUMAS

NĖŠTUMAS, GIMDYMAS IR LAIKOTARPIS PO GIMDYMO

L151 ANTI-D IMUNOGLOBULINO PROFILAKTIKA IR REZUS NESUDERINAMUMAS / IZOIMUNIZACIJA

L152 PLANINĖ IR SKUBI CEZARIO PJŪVIO OPERACIJA

TAM TIKROS PERINATALINIO PERIODO LIGOS

L161 SERGANČIO NAUJAGIMIO KODAVIMAS GIMIMO EPIZODO METU

SVEIKATOS BŪKLĘ VEIKIANTYS FAKTORIAI IR KONTAKTAI SU SVEIKATOS TARNYBA

L211 REABILITACIJA

SUTRUMPINIMAI

ACS – kodavimo standartas.

ACHI – medicininių intervencijų klasifikacija.

ASPĮ – asmens sveikatos priežiūros įstaiga.

Forma Nr. 066/a-LK – stacionare gydomo asmens statistinė kortelė.

LKS – papildomi Lietuvos kodavimo standartai.

TLK-10-AM – Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtasis pataisytas ir papildytas leidimas „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM).

ĮVADAS

LKS 1.0 versijoje pateikiamos duomenų apie ištyrimo ir (ar) gydymo stacionare atvejus rinkimo gairės. LKS turi būti taikomi kartu su šeštojo leidimo TLK-10-AM, ACHI ir ACS. Tais atvejais, kai ACS ir LKS pateikiami kodavimo nurodymai skiriasi, gydymo įstaigos turi vadovautis LKS.

LKS numatyti ligų ir sveikatos sutrikimų kodavimo kriterijai netaikomi išrašant kompensuojamuosius vaistus (jų skyrimo sąlygas reglamentuoja atitinkami teisės aktai).

LKS NUMERAVIMO SISTEMA

LKS sudaro bendrieji ir specialieji kodavimo standartai. Kiekvienam standartui suteikiamas unikalus numeris, sudarytas iš keturių simbolių: raidės L ir trijų skaitmenų.

Numeriu L00x žymimi bendrieji ligų ir intervencijų standartai.

Toliau išvardytais numeriais žymimi šie specialieji kodavimo standartai (dauguma jų nustatyta vadovaujantis anatominiu principu):

L01x – kai kurių infekcinių ir parazitinių ligų;

L02x – navikų;

L03x – kraujo ir kraujodaros organų ligų bei tam tikrų sutrikimų, susijusių su imuniniais mechanizmais;

L04x – endokrininių, mitybos ir medžiagų apykaitos ligų;

L05x – psichikos ir elgesio sutrikimų;

L06x – nervų sistemos ligų;

L07x – akies ir jos priklausinių ligų;

L08x – ausies, nosies, burnos ir gerklės ligų;

L09x – kraujotakos sistemos ligų;

L10x – kvėpavimo sistemos ligų;

L11x – virškinimo sistemos ligų;

L12x – odos ir poodžio ligų;

L13x – jungiamojo audinio ir skeleto bei raumenų sistemos ligų;

L14x – urogenitalinės sistemos ligų;

L15x – nėštumo, gimdymo ir laikotarpio po gimdymo;

L16x – tam tikrų perinatalinio periodo ligų;

L17x – įgimtų formavimosi ydų, deformacijų ir chromosomų anomalijų;

L18x – simptomų, požymių ir nenormalių klinikinių bei laboratorinių radinių, neklasifikuojamų kitur;

L19x – traumų, apsinuodijimų ir kitų padarinių, kuriuos nulemia išorinės priežastys;

L20x – išorinių sergamumo priežasčių;

L21x – sveikatos būklei įtaką darančių veiksnių ir ryšių su sveikatos tarnyba.

 BENDRIEJI LIGŲ KODAVIMO STANDARTAI

L001 BENDROSIOS KODAVIMO GAIRĖS

Jei stacionare gydomą pacientą konsultuoja gydytojai specialistai, konsultacijos atskirai nekoduojamos. Tokiu atveju, vadovaujantis LKS arba ACS, koduojamos gydytojų nustatytos diagnozės, atitinkančios pagrindinės ar gretutinės diagnozės kriterijus, ir atliktos intervencijos.

L002 GRETUTINĖ DIAGNOZĖ

Papildo ACS 0002 Gretutinė diagnozė.

Medicinos dokumentuose turi būti nurodoma, ar liga (būklė) yra kliniškai reikšminga dabartinės hospitalizacijos metu. Būklė nelaikoma kliniškai reikšminga, jei tęsiamas pacientui prieš hospitalizaciją paskirtas planinis gydymas.

Koduojant reikėtų skirti gretutinės diagnozės (atitinkančios ACS 0002 nustatytus kriterijus) ir atsitiktinai aptikto patologinio radinio atvejus. Atsitiktinai aptiktas patologinis radinys – tai tyrimo metu nustatyta patologija, kuri dažniausiai nėra susijusi su stacionare gydoma liga (būkle) ir neturi įtakos dabartinės hospitalizacijos metu atliekamam ištyrimui, gydymui ar priežiūrai.

Minėti patologiniai radiniai, aptikti atlikus laboratorinius, radiologinius ir kitus diagnostinius tyrimus, nekoduojami, jeigu medicinos dokumentuose nenurodoma jų klinikinė reikšmė. Patologiniai radiniai gali būti laikomi kliniškai reikšmingais, jei dėl jų skiriami papildomi tyrimai, skiriamas naujas ar koreguojamas jau skirtas gydymas, ar taikoma papildoma priežiūra (stebėsena).

1 PAVYZDYS:

pacientas hospitalizuojamas dėl pilvo skausmo. Atlikus vidaus organų echoskopiją, nustatoma kalkuliozinio cholecistito požymių, dešiniajame inkste aptinkama 4 cm cista. Taikomas konservatyvus cholecistito gydymas.

Pagrindinė diagnozė:

K80.00

Tulžies pūslės akmuo su ūminiu cholecistitu, obstrukcija nenurodyta.

Inkste rasta cista nekoduojama, nes ji nesusijusi su hospitalizavimo priežastimi, dėl jos nebuvo atliekami papildomi tyrimai ar taikytas gydymas.

2 PAVYZDYS:

pacientė hospitalizuojama dėl hipertenzinės krizės. Atlikus kraujo tyrimą, nustatoma, kad kraujyje yra sumažėjusi hemoglobino koncentracija (92g/l) ir eritrocitų kiekis (3,5*1012/l). Taikomas arterinės hipertenzijos gydymas.

Pagrindinė diagnozė:

I10

Pirminė (esencialinė) hipertenzija.

Anemija nekoduojama, nes nebuvo skirti papildomi tyrimai ar gydymas.

3 PAVYZDYS:

pacientė hospitalizuojama dėl hipertenzinės krizės. Atlikus kraujo tyrimą, nustatoma, kad kraujyje yra sumažėjusi hemoglobino koncentracija (92g/l) ir eritrocitų kiekis (3,5*1012/l). Taikomas arterinės hipertenzijos gydymas. Dėl anemijos atliktas Fe ir feritino tyrimas, fibrogastroduodenoskopija (patologijos nerasta), nustatoma lėtinė geležies stokos anemija, skiriamas gydymas peroraliniais geležies preparatais.

Pagrindinė diagnozė:

I10

Pirminė (esencialinė) hipertenzija.

Gretutinė diagnozė

D50.9

Geležies stokos anemija, nepatikslinta.

Anemija koduojama, nes dėl jos buvo atlikti papildomi tyrimai ir paskirtas gydymas.

 BENDRIEJI INTERVENCIJŲ KODAVIMO STANDARTAI

L003 ABIPUSĖS ARBA DAUGYBINĖS PROCEDŪROS

Papildo ACS 0020 Abipusės ir daugybinės procedūros.

Hemodializės, hemofiltracijos ir hemodiafiltracijos procedūros koduojamos (parenkami kodai iš kodų bloko [1060] Hemodializė) – visos, kiek jų atliekama.

Peritoninė dializė koduojama vieną kartą, nurodant atitinkamą kodą iš kodų bloko [1061] Peritoninė dializė.

Hiperbarinės oksigenacijos procedūros koduojamos (parenkami kodai iš kodų bloko [1888] Hiperbarinė deguonies terapija) – visos, kiek jų atliekama (atsižvelgiama į kiekvienos procedūros trukmę).

L004 PROCEDŪRŲ, ATLIEKAMŲ PAGAL SUTARTĮ, KODAVIMAS

Papildo ACS 0029 Procedūrų, atliekamų pagal sutartį, kodavimas.

Jei pacientas stacionarinio gydymo metu tiriamas ar gydomas ASPĮ, sudariusioje sutartį su kita ASPĮ dėl konsultavimo paslaugų teikimo, procedūra registruojama pacientą hospitalizavusios ASPĮ pildomoje formoje Nr. 066/a-LK. Procedūrą registruoja konsultaciją (tyrimą) skyręs gydytojas arba gydantysis gydytojas, statistinėje formoje pažymėdamas, kad intervencija buvo atlikta kitoje ASPĮ. Tokiu atveju konsultuojančioji ASPĮ nurodo suteiktą paslaugą formoje Nr. 025/a-LK, o šios paslaugos išlaidas apmoka pacientą siuntusioji ASPĮ pagal šių įstaigų tarpusavio sutartį.

L005 ORGANO PAĖMIMAS IR TRANSPLANTACIJA

Papildo ACS 0030 Organo paėmimas ir transplantacija

Mirusio žmogaus audinių ir organų donorystės kodavimas:

1. Nustačius paciento smegenų mirtį, formoje Nr. 066/a-LK nurodomi aktyviojo gydymo etapo duomenys, o būklė, dėl kurios ligonis atvyksta į stacionarą (pavyzdžiui, kai jis atvyksta dėl traumos), koduojama kaip pagrindinė diagnozė. Šiame etape nenurodomos donoro diagnozės (Z52).

2. Jei nustačius smegenų mirtį pacientas tiriamas kaip potencialus donoras ir ruošiamas organų donorystei, formoje Nr. 066/a-LK nurodomi transplantacijos etapo duomenys:

2.1 jei pacientas tiriamas kaip potencialus donoras, tačiau vėliau organai nepaimami, nurodomas pagrindinės diagnozės kodas Z00.5 Potencialaus donoro audinio ar organo ištyrimas. Transplantacijos paslaugos kodas 3115 Potencialaus donoro identifikavimas (pagal TLK-10-AM nurodomas kodas Z00.5) įrašomas formos Nr. 066/a-LK lentelėje „Gydymo skyriuje (-iuose) duomenys“ žemiau aktyviojo gydymo duomenų;

2.2 jei pacientas tiriamas kaip potencialus donoras, ruošiamas organų donorystei ir organai ar audiniai paimami, nurodomas pagrindinės diagnozės kodas Z52 Organų ir audinių donorai, o formos Nr. 066/a-LK II dalies lentelėje „Medicininės intervencijos“ nurodomas organo ar audinio paėmimo procedūros kodas (-ai). Jei pacientas tampa kelių skirtingų organų (audinių) donoru (multiorganiniu donoru), nurodomas pagrindinės diagnozės kodas Z52.9 Nepatikslintų organų ar audinių donoras ir pažymimi atitinkamų organų paėmimo operacijų kodai (1 lentelė). Transplantacijos paslaugų kodai įrašomi formos Nr. 066/a-LK lentelėje „Gydymo skyriuje (-iuose) duomenys“ žemiau aktyviojo gydymo duomenų (2 lentelė).

1 lentelė. Organo arba audinio paėmimo kodų lentelė

Organas arba audinys

Diagnozės kodas*

Paėmimo procedūros kodas ir pavadinimas

Ragena

Z52.5

42506-00 [161]

Akies obuolio enukleacija be implanto

Širdis

Z52.7

90204-00 [659]

Donoro širdies, naudojamos persodinimui, paėmimas

Plautis

Z52.8

38438-03 [553]

Donoro plaučio šalinimas transplantacijai

Širdis ir plautis

Z52.8

90204-01 [659]

Donoro širdies ir plaučio, naudojamų persodinimui, paėmimas

Inkstas

Z52.4

36516-06 [1050]

Nefrektomija transplantacijai, miręs donoras

Kepenys

Z52.6

90346-00 [953]

Visiška (totalinė) hepatektomija

Kasa

Z52.8

30593-00 [978]

Pankreatektomija

* Jei donoras multiorganinis, nurodomas kodas Z52.9 Nepatikslintų organų ar audinių donoras.

2 lentelė. Transplantacijos etapo duomenys, nurodomi donoro formoje Nr. 066/a-LK

Paciento ruošimas donorystei Paslaugos kodas ir pavadinimas

Paslaugos kodas pagal TLK-10-AM

Pagrindinė diagnozė (pildomas 39 langelis)

Kai pacientas tiriamas kaip potencialus donoras, tačiau organai ar audiniai nepaimami

3115 Potencialaus donoro identifikavimas

Z00.5 Potencialaus donoro audinio ar organo ištyrimas

Z00.5 Potencialaus donoro audinio ar organo ištyrimas

Kai pacientas tiriamas kaip potencialus donoras, ruošiamas organų donorystei ir organai ar audiniai paimami

3115 Potencialaus donoro identifikavimas

Z00.5 Potencialaus donoro audinio ar organo ištyrimas

Z52 Organų ir audinių donorai

(jei donoras multiorganinis, nurodomas kodas Z52.9 Nepatikslintų organų ar audinių donoras)

3118 Potencialaus donoro paruošimas

Z52 Organų ir audinių donorai

3120 Mirusio žmogaus audinių ir organų įsigijimas

Z52 Organų ir audinių donorai

3. Tais atvejais, kai organų (audinių) paėmimo operaciją atlieka kitos ligoninės gydytojai, donoro kortelės (formos Nr. 066/a-LK) II dalies lentelėje „Medicininės intervencijos“ nurodomas organų paėmimo kodas pagal ACHI. Šį kodą patvirtina donorą ruošiančios ligoninės gydytojas (reanimatologas) ir pažymi formos Nr. 066/a-LK 49 langelį „atlikta kitoje ASPĮ“. Atskirų organų paėmimo paslaugų kodų donoro kortelės (formos 066/a-LK) 26 langelyje žymėti nereikia, nes mokėjimo dokumentus pateikia organo (audinio) transplantaciją atlikusi ir recipiento kortelę (formą Nr. 066/a-LK) užpildžiusi ASPĮ.

4. Transplantacijos etapo metu formos Nr. 066/a-LK II dalies lentelėje „Medicininės intervencijos“ nurodomi ir kitų donorui taikytų intervencijų (pavyzdžiui, angiografijos) kodai.

5. Transplantacijos etapas turi būti paskutinis formoje Nr. 066/a-LK nurodomas gydymo etapas (po šio etapo duomenų negali būti nurodomi aktyviojo gydymo etapo duomenys).

L006 KONSULTAVIMAS MITYBOS KLAUSIMAIS

Papildo ACS 0032 Pagalbinės sveikatos intervencijos.

Konsultavimas mitybos klausimais gali būti koduojamas 2 būdais: nurodomas bendrosios sveikatos intervencijos kodas 95550-00 [1916] Bendroji sveikatos intervencija, dietos arba vienas iš šių specifinių kodų:

96095-00 [1871] Įprastas maitinimas, gydomoji dieta.

Pastaba: šis kodas apima gydomosios dietos ir maisto produktų parinkimą, individualių rekomendacijų parengimą, valgiaraščio sudarymą, atsižvelgiant į paciento sveikatos būklę bei pageidavimus;

96096-00 [1871] Papildomas maitinimas, gydomoji dieta.

Pastaba: šis kodas apima gydomosios dietos, enterinio arba parenterinio maitinimo praturtinimą papildomais gėrimais, skysčiais, maisto papildais arba maisto produktais.

Jei pacientui skiriamas enterinis maitinimas specialios sudėties mišiniais per zondą arba parenterinis maitinimas specialiais mitybos tirpalais, atitinkamai nurodomi kodai:

96097-00 [1871] Enterinis maitinimas.

Pastaba: šis kodas apima rekomendacijas dėl enterinio maitinimo, maistinių medžiagų arba būtinos medicininės įrangos.

96098-00 [1871] Parenterinis maitinimas.

Pastaba: šis kodas apima rekomendacijas dėl parenterinio maitinimo, šiam maitinimui reikiamų tirpalų ir įrangos parinkimą, taip pat kombinuoto maitinimo skyrimą (parenterinio maitinimo kartu su enteriniu ar įprastu maitinimu).

Pastaba: šie kodai suteikiami vieną kartą vieno etapo metu.

L007 PROCEDŪROS, ĮPRASTAI NEKODUOJAMOS

Pateikiame dažniausių įprastai nekoduojamų procedūrų sąrašą, papildantį ACS 0042 Procedūros, įprastai nekoduojamos:

1. Kraujo (kapiliarinio ar veninio) mėginių paėmimas diagnostikai atlikti, periferinės venos kateterizavimas.

2. Priešoperacinis anestezijos vertinimas, fiziologinis vertinimas, temperatūros matavimas.

3. Asmeninės priežiūros, kasdienės veiklos ir savarankiško gyvenimo vertinimas.

4. Regėjimo funkcijos tyrimas, tonometrija, akių dugno ištyrimas.

5. Centrinio veninio spaudimo matavimas, sisteminio arterinio spaudimo matavimas, kraujagyslės kateterio plovimas, centrinės venos kateterio pakeitimas, šalinimas.

6. Konsultacijos arba mokymai, išskyrus intervencijas, priskiriamas bendrosioms sveikatos intervencijoms (ACS 0032 Pagalbinės sveikatos intervencijos).

7. Nosies tamponų pakeitimas, pašalinimas, nosies takų irigacija.

8. Rektalinių tamponų, rektalinio vamzdelio įterpimas, šalinimas.

9. Vamzdelių, zondų, drenų plovimas ir šalinimas; šių priemonių įterpimas, atliekamas kitos operacijos metu.

10. Makšties tamponų ir kitų prietaisų neincizinis įdėjimas arba šalinimas.

11. Siūlų išėmimas.

12. Vaistų leidimas naudojant arba nenaudojant vaistų leidimo prietaisus ir pompas; sinusinio ritmo atkūrimas vaistais. Tai netaikoma ACS 0042 Procedūros, įprastai nekoduojamos 5 punkte nurodytoms išimtims bei šiais atvejais:

a) kai vaistinis preparatas suleidžiamas lokaliam poveikiui sukelti (pvz., vaistai suleidžiami į sąnarį, seilių liauką, atliekama anestezinės medžiagos injekcija aplink nervą, selektyvinė trombolizė ir pan.);

b) kai skiriami priešnuodžiai, įkandus gyvatei, vorui ir kt. (žr. ACS 1923 Kontaktas su nuodingais arba nenuodingais padarais);

c) kai atliekama sisteminė trombolizė (žr. LKS L091 Trombolizės kodavimas).

KAI KURIOS INFEKCINĖS IR PARAZITINĖS LIGOS

L011 SEPSIS

Papildo ACS 0110 Septicemija.

Sepsis diagnozuojamas vadovaujantis Sepsio gydymo stacionarinių paslaugų teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-820 „Dėl Sepsio gydymo stacionarinių paslaugų teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

Sepsio ir jį sukeliančios būklės kodavimo eiliškumas priklauso nuo hospitalizacijos aplinkybių ir atsižvelgiant į ACS 0001 Pagrindinė diagnozė ir ACS 0110 Septicemija.

Jei nustatoma, kad tam tikros organų sistemos ar organai yra pakenkti, papildomai nurodomi ūminės organų disfunkcijos kodai, pavyzdžiui:

L012 INFEKCINES LIGAS SUKELIANTYS MIKROORGANIZMAI

TLK-10-AM kodai B95–B97 Infekcines ligas sukeliančios bakterijos, virusai ir kiti sukėlėjai naudojami infekcinių ligų sukėlėjui pažymėti, kai jo nenurodo infekcinės ligos kodas. Pavyzdžiui, S. pneumoniae sukeltam plaučių uždegimui žymėti naudojamas vienas kodas J13 Streptococcus pneumoniae sukelta pneumonija (sukėlėją nurodo infekcinės ligos kodas), o E. coli sukeltam ūminiam pielonefritui žymėti naudojami du kodai – N10 Ūminis kanalėlių ir intersticinio audinio nefritas bei B96.2 Escherichia coli [E. coli] sukelianti ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose. KodaiB95–B97 visada rašomi žemiau infekcinės ligos (pneumonijos, tonzilito, šlapimo takų infekcijos) kodų.

Infekciją sukėlusio mikroorganizmo atsparumas antibiotikams papildomai žymimas kodu Z06 Bakterijų atsparumas antibiotikams (žr. ACS 0112 Infekcija vaistiniams preparatams atspariais mikroorganizmais).

Kodais B95–B97 ir Z06 negali būti žymima pagrindinė diagnozė.

NAVIKAI

L021 NAVIKAI

Papildo ACS 0236 Navikų kodavimas ir skirstymas.

Tuo atveju, kai pacientas, sergantis naviku, gydomas dėl kitos su naviku nesusijusios ligos, navikas gali būti koduojamas kaip gretutinė diagnozė, jei atitinka ACS 0002 Gretutinės diagnozės nustatytus kriterijus.

Jei naviku sergantis pacientas hospitalizuojamas dėl centrinės venos kateterio, kraujagyslių prieigos prietaiso įterpimo, pakeitimo, revizijos arba šalinimo, pagrindinė diagnozė žymima kodu Z45 Vaistų įvedimo ar implantuoto prietaiso pritaikymas ir priežiūra (žr. LKS L096 Kraujagyslės prieigos prietaisai, kraujagyslės / venos kateteriai ir vaistų leidimo prietaisai). Šiuo atveju navikas koduojamas tik tada, jei atitinka gretutinės diagnozės kriterijus. Jeigu centrinės venos kateterio ar kraujagyslių prieigos prietaiso įterpimas, pašalinimas ar keitimas atliekamas daugiadienės hospitalizacijos metu, pagrindinės diagnozės kodas suteikiamas vadovaujantis ACS 0001 Pagrindinė diagnozė, o kodas Z45 papildomai nenurodomas.

Jei pacientas hospitalizuojamas dėl gydymo, susijusio su anksčiau taikytu naviko gydymu (pvz., dėl stomų uždarymo), navikas koduojamas tik tuo atveju, jei atitinka gretutinės diagnozės kriterijus.

Jei pacientas hospitalizuojamas dėl naviko (naviko diagnozė jau žinoma) sukelto sveikatos sutrikimo (pvz., hematurijos, dehidratacijos) ir šis sutrikimas yra gydomas, sveikatos sutrikimas nurodomas kaip pagrindinė diagnozė, o navikas – kaip gretutinė diagnozė (ACS 0001). Ši taisyklė taikoma ir tais atvejais, kai pacientas hospitalizuojamas dėl progresuojančio naviko sukeltų būklių ar komplikacijų (pvz., obstrukcijų, stenozių), dėl kurių yra atliekamos invazinės intervencijos arba operacijos (nefrostomos, kolostomos).

Jei pacientui, hospitalizuojamam dėl progresuojančio naviko, nustatomi daugybiniai sisteminiai sveikatos sutrikimai (vėžinė intoksikacija, kacheksija, anemija, organų funkcijos nepakankamumas), kaip pagrindinė diagnozė dažniausiai nurodoma onkologinė liga, nors taikomas ne radikalus, o tik sisteminis simptominis gydymas. Tokiu atveju svarbu įvertinti sveikatos sutrikimus, kuriems taikomas atskiras gydymas ir kurie atitinka gretutinės diagnozės kriterijus, pvz., naviko sukelta anemija (D63.0), kvėpavimo nepakankamumas ir kt.

L022 CHEMOTERAPINIAI VAISTAI

Gydymas kai kuriais chemoterapiniais vaistais turi įtakos faktinei aktyviojo gydymo atvejo kainai (3 lentelė). Duomenys apie suvartotus vaistus būti nurodomi formos Nr. 066/a-LK III dalies lentelėje „Chemoterapiniai ir kiti vaistai“.

3 lentelė. Chemoterapinių vaistų ir susijusių diagnozių bei intervencijų kodų sąrašas

Vaisto pavadinimas

Pagrindinės ar gretutinės diagnozės kodas pagal TLK-10-AM

ACHI kodas

Topotekanas

C34, C40, C41, C56

96199-00 [1920]

Ifosfamidas

C25, C34, C40, C41, C44, C48, C49, C50, C53, C54, C56, C57, C62, C67

96199-00 [1920]

Temozolomidas

C71

15269-00 [1788]

L023 FOTODINAMINĖ TERAPIJA

Fotodinaminė terapija – tai gydymo metodas, kai fotosensibilizuojančia medžiaga paveikiamas organizmas (ši medžiaga suleidžiama į veną arba taikoma lokaliai). Fotosensibilizuojanti medžiaga selektyviai kaupiasi hiperproliferuojančiame (pvz., navikiniame) audinyje. Vėliau ji aktyvuojama specifinio ilgio šviesa ir dėl fotodinaminės reakcijos suardomi pakitę audiniai.

Fotodinaminei terapijai reikia suteikti du kodus:

1. fotosensibilizuojančios medžiagos aplikaciniam panaudojimui: 96205-00 [1920] Kitas farmakologinio preparato įvedimas, priešnavikinis preparatas (jei vaistas leidžiamas į veną, atitinkamai suteikiamas kodas 96199-00);

2. fotosensibilizuojančios medžiagos aktyvavimui šviesa: 90677-00 [1611] Kita odos fototerapija.

KRAUJO IR KRAUJODAROS ORGANŲ LIGOS BEI TAM TIKRI SUTRIKIMAI, SUSIJĘ SU IMUNINIAIS MECHANIZMAIS

L031 KRAUJO TRANSFUZIJOS

Papildo ACS 0302 Kraujo transfuzijos.

Formos Nr. 066/a-LK II dalies lentelėje „Medicininės intervencijos“ kraujo ir tos pačios rūšies kraujo komponentų ir preparatų perpylimai žymimi vieną kartą atitinkamais ACHI kodais iš kodų bloko [1893] Kraujo ir kraujo produktų įvedimas. Formos Nr. 066/a-LK II dalies lentelėje „Kraujas ir jo komponentai“ nurodomas gydymo etapo metu panaudotų kraujo ir jo komponentų vienetų skaičius. Lentelė turi būti pildoma atsižvelgiant į atitinkamų ACHI kodų žymėjimą (žr. 4 lentelę).

4 lentelė. Kraujo ar jo komponentų transfuzijos kodai

Kodas

Kraujas ir jo komponentai

ACHI kodas ir jo pavadinimas

1

Konservuotas kraujas

13706-01 [1893] Viso kraujo transfuzija

2

Eritrocitai be leukocitų-trombocitų

13706-02 [1893] Eritrocitų masės transfuzija

3

Eritrocitai be leukocitų

4

Nuplauti eritrocitai

5

Šviežiai užšaldyta plazma 

92062-00 [1893] Kito serumo įvedimas

6

Krioprecipitatas

92061-00 [1893] Koaguliacijos faktorių įvedimas

7

Trombocitai, gauti iš konservuoto kraujo 

13706-03 [1893] Trombocitų transfuzija

8

Trombocitai, gauti aferezės būdu, be leukocitų

9

Trombocitai, gauti iš konservuoto kraujo, sukaupti iš 3 vienetų

10

Trombocitai, gauti iš konservuoto kraujo, sukaupti iš 4 vienetų

11

Trombocitai, gauti iš konservuoto kraujo, sukaupti iš 5 vienetų

Panaudojus kitus kraujo plazmos preparatus ar plazmos pakaitalus (pvz., albumino tirpalus, krešėjimo faktorius), nurodomi tik atitinkami ACHI kodai iš kodų bloko [1893], bet lentelė „Kraujas ir jo komponentai“ nepildoma.

ENDOKRININĖS, MITYBOS IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGOS

L041 DEHIDRATACIJA (HIPOVOLEMIJA)

Kodas pagal TLK-10-AM – E86 Kraujo tūrio sumažėjimas.

Dehidratacija (hipovolemija) – būklė, dėl kurios organizmas vandens ir druskų netenka daugiau, nei jų gauna, ir dėl to sumažėja ekstraląstelinio skysčio tūris.

Dehidratacija koduojama, kai būtinas gydymas hipo-, hiper- ar izotoniniais druskų tirpalais, taip pat kraujo komponentų arba koloidiniais tirpalais (albuminu, dekstranu).

L042 ELEKTROLITŲ PUSIAUSVYROS SUTRIKIMAS

Kodai pagal TLK-10-AM:

E87 Kiti skysčių, elektrolitų ir rūgščių bei šarmų pusiausvyros sutrikimai;

E83 Mineralinių medžiagų apykaitos sutrikimas.

Būklės koduojamos, kai laboratoriniais tyrimais patvirtinamas atitinkamas sveikatos sutrikimas ir taikomas specifinis gydymas intraveniniais tirpalais arba pakaitine terapija (pvz., hemodialize).

Jei gydyma tik standartiniais kristaloidų (izotoniniai natrio chlorido, gliukozės arba Ringerio tirpalai) ar koloidų tirpalais, elektrolitų pusiausvyros sutrikimai nekoduojami (jei diagnozuojama dehidratacija, suteikiamas kodas E86).

Vaikų iki 5 metų metabolinė acidozė (E87.2) gali būti koduojama, jei kraujo tyrime nustatoma pH <7,35 bei HCO3 <20 ir taikomas etiologinis ir (arba) patogenezinis gydymas (apima standartinius kristaloidų tirpalus).

Kiekvienas nustatytus kriterijus atitinkantis elektrolitų ir (ar) rūgščių bei šarmų pusiausvyros sutrikimas žymimas specifiniu kodu. Kodas E87.8 Kiti elektrolitų ir skysčių pusiausvyros sutrikimai, neklasifikuojami kitaip nurodomas tik tais atvejais, kai diagnozuojamas kodavimo kriterijus atitinkantis elektrolitų apykaitos sutrikimas, kuriam žymėti nenumatytas specifinis kodas pagal TLK-10-AM (pvz., hipo- ar hiperchloremija).

NERVŲ SISTEMOS LIGOS

L061 KOMA

Kodai pagal TLK-10-AM:

R40.2 Koma, nepatikslinta;

E1-.12, E1-.14, E1-.16, E1-.64 Diabetinė koma;

K72 ir R40.2 Hepatinė koma;

E15 Hipoglikeminė (nediabetinė) koma;

P91.5 Naujagimio koma;

S06.01–S06.05 Sąmonės netekimas dėl galvos sužalojimo, nurodytas TLK-10-AM 19 skyriuje;

N17.1 ir R40.2 Ureminė koma;

E03.5 Miksedeminė koma.

Koma – sąmonės sutrikimas, įvertinamas pagal Glasgow komos skalę (GKS) ≤ 8 balais ir atitinkantis ne mažiau kaip vieną iš šių kriterijų:

– ligoniui diagnozuojamas ūmus kvėpavimo nepakankamumas (J96.0);

– arterinis kraujo spaudimas palaikomas simpatomimetikų infuzija;

– nustatoma smegenų edema;

– taikomas invazinis intrakranijinio slėgio monitoringas (39015-02 [3] Intrakranijinio slėgio [IKS] matavimo prietaiso įdėjimas, su stebėjimu) ir (ar) elektroencefalografija – ne trumpiau kaip 3 val. (11003-00 [1825] ≥ 3 valandų trukmės elektroencefalografija), ir (ar) gyvybinių funkcijų stebėsena.

Koduojant komą, reikia:

1. pasirinkti atitinkamą specifinį kodą, kurio pavadinime nurodomas sąmonės sutrikimas (pvz., E10.12 1 tipo cukrinis diabetas su ketoacidoze, su koma);

2. jei specifinio kodo nėra, pirmiausia nurodyti komą sukėlusios priežasties kodą, po to – komos kodą R40.2 arba kodą iš kodų grupės S06.01–S06.05, išskyrus S06.00 Smegenų sukrėtimas (žr. ACS 1905 Uždaras galvos sužalojimas arba sąmonės netekimas, arba sutrenkimas).

Jei galvos sužalojimas nenurodytas medicinos dokumentuose, sąmonės netekimo (sutrikimo) epizodai, neatitinkantys pirmiau išvardytų kriterijų, gali būti žymimi vadovaujantis ACS 0001 Pagrindinė diagnozė (Problemos ir jas sukeliančios būklės) ir ACS 0002 Gretutinės diagnozės.

Dažniausiai naudojami kodai tam tikroms būklėms žymėti:

R55 Apalpimas ir kolapsas;

R40 Mieguistumas (somnolencija);

R40.1 Sustingimas (stuporas).

Jei nustatoma sąmonės sutrikimą (netekimą) sukėlusi priežastis, dažniausiai jai ir priskiriamas kodas, simptomas papildomai kodu nežymimas. Jei priežastis nenustatoma, bet būklė atitinka pagrindinės arba gretutinės diagnozės kriterijus, ji žymima atitinkamu kodu.

L062 SMEGENŲ EDEMA

Kodas pagal TLK-10-AM:

G93.6 Smegenų edema;

P11.0 Galvos smegenų edema dėl gimdymo traumos;

G97.8 Kitos nervų sistemos ligos, pasireiškusios po procedūrų ir G93.6 Smegenų edema;

S06.1 Trauminis smegenų pabrinkimas ir t. t.

Smegenų edema koduojama, jei gydymo atvejis atitinka visus tris kriterijus:

1. yra objektyvių klinikinių smegenų edemos požymių (pvz., sąmonės sutrikimas, ūminis kvėpavimo nepakankamumas, bradikardija ir (arba) arterinio kraujo spaudimo sumažėjimas, gydytinas simpatomimetikais),

2. atliekamas galvos smegenų vaizdinis tyrimas (pvz., kompiuterinės tomografijos ar magnetinio rezonanso tomografijos tyrimas, kūdikiams gali būti atliekamas ir ultragarsinis tyrimas);

3. taikomas intrakranijinio slėgio monitoringas ir (arba) taikoma intrakranijinė dekompresija, ir (arba) skiriamas medikamentinis smegenų edemos gydymas.

KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS

L091 TROMBOLIZĖS KODAVIMAS

Sisteminė intraveninė trombolizė atliekama taikant atitinkamus trombolitinius preparatus, pvz., Alteplase (Actilyse) ar Tenecteplase (Metalyse), žymima ACHI kodu 96199-01 [1920] Intraveninis farmakologinio preparato įvedimas, trombolitinis preparatas.

Selektyvinė intraveninė arba intraarterinė trombolizė žymima šiais kodais iš ACHI kodų bloko [741] Chirurginė periferinių arterijų arba venų kateterizacija:

35317-00 [741] Perkutaninis periferinių arterijų arba venų kateterizavimas, skiriant nenutrūkstamą infuziją su tromboliziniais arba chemoterapiniais preparatais;

35319-00 [741] Perkutaninis periferinių arterijų arba venų kateterizavimas, skiriant trombolizinius arba chemoterapinius preparatus pertraukiamo įpurškimo metodu;

35320-00 [741] Atviras periferinių arterijų arba venų kateterizavimas, skiriant trombolizinius arba chemoterapinius preparatus.

Jei trombolitinis vaistas perkamas centralizuotai, tai nurodoma formos Nr. 066/a-LK IV dalyje „Centralizuotai perkami vaistai ir medicinos pagalbos priemonės“.

L092 AORTOS STENTAVIMAS

1. Aortos aneurizmai gydyti naudojamų stentų (stentgraftų) implantavimas žymimas kodu 33116-00 [762] Endovaskulinis aneurizmos pašalinimas.

2. Kitu tikslu naudojamų stentų implantavimo žymėjimas priklauso nuo stentų implantavimo būdo (atviras ar perkutaninis) ir jų kiekio (žr. 5 lentelę):

5 lentelė. Aortos stento implantavimas

Aortos stento implantavimas (transluminalinis)

-

endovaskuliniam aneurizmos gydymui (AAA stentas) (endoluminalinis) 33116-00 [762]

-

daugybiniai stentai (perkutaninis) 35309-07 [754]

-

-

atviras 35309-09 [754]

-

vienas stentas (perkutaninis) 35309-06 [754]

-

-

atviras 35309-08 [754]

L093 KAI KURIŲ ŠIRDIES RADIOLOGINIŲ INTERVENCINIŲ PROCEDŪRŲ KODAVIMAS

1. Perkutaninei koronarinei gydomajai intervencijai žymėti naudojami kodai iš šių ACHI kodų blokų: [670] Transliuminalinė vainikinių arterijų angioplastika arba [671] Transliuminalinė vainikinių arterijų angioplastika, taikant stentavimą.

Bloko [671] pastaboje nurodyta, kad šie kodai taip pat naudojami žymint vaistais impregnuotų stentų implantavimą.

2. Reolizinei vainikinių arterijų trombektomijai žymėti naudojami kodai iš ACHI kodų bloko [670] Transliuminalinė vainikinių arterijų angioplastika:

38300-00 [670] Perkutaninė transliuminalinė balioninė 1 vainikinės arterijos angioplastika;

38303-00 [670] Perkutaninė transliuminalinė balioninė ≥ 2 vainikinių arterijų angioplastika.

3. Vainikinių arterijų rotacinė abliacija žymima kodais iš kodų bloko [669] Vainikinių arterijų ekscizijos procedūros.

4. Širdies intrakraujagyslinis ultragarsinis tyrimas žymimas kodu 55054-00 [1949] Kitų sričių ultragarsinis tyrimas operacijos metu. Atitinkamais kodais žymimos ir kitos tyrimo metu atliekamos diagnostinės ar gydomosios procedūros (pvz., vainikinių arterijų angiografija ar angioplastika).

5. Frakcinis širdies kraujagyslių tėkmės rezervo tyrimas žymimas kodu 92056-00 [1857] Širdies išmetimo arba kraujotakos stebėjimas, neklasifikuojamas kitur. Atitinkamais kodais žymimos ir kitos tyrimo metu atliktos diagnostinės ar gydomosios procedūros (pvz., vainikinių arterijų angiografija ar angioplastika).

6. Jei atliekamas prieširdžių ar skilvelių pertvaros defekto ar atviro arterinio latako uždarymas, jis žymimas atitinkamu kodu:

38742-00 [617] Perkutaninė prieširdžio pertvaros defekto plastika;

38751-00 [618] Perkutaninė skilvelio pertvaros defekto plastika;

38700-00 [690] Perkutaninė atvirojo arterinio latako plastika.

7. Perkateterinė radiodažninė intrakardinė abliacija, atliekama naudojant trimatę kartografavimo sistemą arba tarpprieširdinės pertvaros punkciją, žymima atitinkamais intervencijų kodais iš kodų bloko [601] Prieširdžio suardymo procedūros:

38287-02 [601] Kairiojo prieširdžio aritmijos rato arba židinio abliacija kateteriu;

38290-01 [601] Abiejų prieširdžių aritmijos rato arba židinio pašalinimas kateteriu;

38287-01 [601] Aritmijos rato arba židinio abliacija kateteriu, neklasifikuojama kitur.

Pastabose nurodyta, kad šie kodai apima radiodažninę abliaciją ir atvejus, kai atliekama tarpprieširdinės pertvaros punkcija.

Jei abliacija atliekama minimaliai invaziniu gydymo būdu, stebint torakoskopu, jai žymėti naudojami atitinkami toliau nurodyti kodai:

38287-04 [601] Kairiojo prieširdžio aritmijos rato arba židinio abliacija atviru būdu;

38287-03 [601] Širdies aritmijos rato arba židinio abliacija atviru būdu, neklasifikuojama kitur;

38290-02 [601] Abiejų prieširdžių aritmijos rato arba židinio abliacija atviru būdu;

38512-00 [600] Vieno prieširdžio papildomo laidumo tako perpjovimas;

38515-00 [600] Abiejų prieširdžių papildomų laidumo takų perpjovimas;

38518-00 [609] Skilvelio raumens abliacija.

Tokiu atveju papildomai nurodomas torakoskopijos kodas 38436-00 [559].

8. Aortos vožtuvo perkateterinis implantavimas žymimas dviem kodais:

38270-01 [622] Perkutaninė balioninė aortos vožtuvo plastika (valvuloplastika);

38488-01 [623] Aortos vožtuvo keitimas biologiniu protezu.

L094 KAI KURIŲ ANGIOLOGINIŲ (IŠSKYRUS VAINIKINES KRAUJAGYSLES) RADIOLOGINIŲ INTERVENCINIŲ PROCEDŪRŲ KODAVIMAS

1. Perkutaninė transliuminalinė angioplastika (išskyrus vainikinių arterijų angioplastiką) žymima ACHI kodais iš kodų bloko [754] Transliuminalinė balioninė angioplastika.

2. Jei atliekamas perkutaninis intravaskulinio svetimkūnio pašalinimas, jis žymimas kodu 35360-00 [742] Perkutaninis intravaskulinio svetimkūnio pašalinimas.

3. Jei atliekama intraarterinė chemoembolizacija vaistais impregnuotomis dalelėmis arba periferinė embolizcija atskiriamosiomis spiralėmis, nurodomi atitinkami ACHI kodai iš kodų bloko [768] Transkateterinė kraujagyslių embolizacija.

4. Jei atliekama neuroradiologinė embolizacija, nurodomi šie ACHI kodai: 90033-00 [11] Endovaskulinė smegenų kraujagyslės aneurizmos ar arterioveninės malformacijos obliteracija arba 35321-02 [768] Transkateterinė intrakranijinių arterijų embolizacija, neklasifikuojama kitur.

5. Perkutaninė mechaninė trombektomija, taikoma ištikus insultui, žymima vienu iš šių ACHI kodų:

35303-06 [754] Perkutaninė transliuminalinė balioninė angioplastika;

35307-00 [754] Perkutaninė transliuminalinė vienos miego arterijos angioplastika, vienas stentas;

35307-01 [754] Perkutaninė transliuminalinė vienos miego arterijos angioplastika, keli stentai

L095 KAI KURIŲ INTERVENCINĖS RADIOLOGIJOS PRIEMONIŲ PANAUDOJIMO ŽYMĖJIMAS FORMOJE Nr. 066/A-LK „STACIONARE GYDOMO ASMENS STATISTINĖ KORTELĖ“

Jei lentelėje nurodyta medicinos pagalbos priemonė buvo panaudota dėl ligų (pagrindinės arba gretutinės diagnozės), nurodytų Intervencinės radiologijos paslaugų teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-540, tai turi įtakos nustatant aktyviojo gydymo atvejo kainą. Informacija apie panaudotas priemones turi būti nurodyta formos Nr. 066/a-LK III dalies lentelėje „Medicinos pagalbos priemonės ir vaistai, turintys įtakos gydymo kainai“.

6 lentelė. Medicinos pagalbos priemonių, turinčių įtakos faktinei gydymo atvejo kainai, sąrašas ir nustatytų diagnozių bei taikytų intervencijų kodai

Kodas

Medicinos pagalbos priemonės pavadinimas

Kodas pagal TLK-10-AM

Kodas pagal ACHI

BP1

Pilvinės aortos stentgraftas

I70.0, I71.3, I71.4, I71.02, I71.03, I71.5, I71.6, I79.0, S35.0

33116-00

BP2

Krūtininės aortos stentgfraftas

I70.0, I71.1, I71.2, I71.5, I71.6, I71.01, I71.03, I79.0, S25.0

33116-00

BP3

Neuroradiologinės embolizacijos spiralės

I67.1, I72.0, I60.0, I60.1, I60.2, I60.3, I60.4, I60.5, I60.6, I60.7, I60.8, I60.9, Q28.2, Q28.3, Q28.8

90033-00, 35321-02

BP4

Vaistais impregnuotos dalelės intraarterinei chemoembolizacijai atlikti arba periferinės embolizacijos atskiriamosios spiralės

C00-C75, D33.0, D33.1, D10, R04, Q27.3, Q28.0, I28.0, S35, S36, S37, D73.1, D56.1, D69.3, D69.4, D69.5, D69.6, I86, D25, K92.0, K92.1, K92.2, S15, S25, S45 

35321-03, 35321-04, 35321-05, 35321-06, 35321-07, 35321-10, 35321-02

BP5

Prietaisai prieširdžių (skilvelių) pertvaros defektui pašalinti ir (ar) atviram arteriniam latakui užverti

I51.0, Q21, Q25.0

38742-00, 38751-00, 38700-00

BP6

Perkutaninės transliuminalinės angioplastikos (išskyrus vainikinių kraujagyslių) ir (ar) perkutaninio intravaskulinio svetimkūnio pašalinimo priemonės

I65.2, I67.0, S15.0, S15.1, I65.0, I65.1, I66.0, I66.1, I66.2, I60, I65.3, I65.8, I70.2, I77, I70.1, Q27.1, I72.1, I72.2, I72.3, I72.4, K55, Q25.1, I70.0, I82, I97.8, T82.5

35303-06, 35309-06, 35309-07, 35307-00, 35307-01, 35360-00

BP7

Transjugulinio intrahepatinio portosisteminio šuntavimo (TIPS) priemonės

K74, K70.3, B18.2, B18.9, K73.9, K76.6, K76.5

90334-00

BP9

Perkateterinės radijo dažnio intrakardinės abliacijos (atliekant arba neatliekant tarpprieširdinės pertvaros punkciją, sftebimą ultragarsu) priemonės

I45.6, I47, I48, I49.1, I49.2, I49.3, I49.4, I49.8

38287-02, 38290-01, 38287-01

BP10

Radijo dažnio ir (ar) mikrobangų abliacijos, taikant trimatį intrakardinį kartografavimą, priemonės arba minimalaus invazinio gydymo, kontroliuojamo torakoskopu, priemonės

I45.6, I48, I49.1, I49.2, I49.3, I49.4, I49.8, I47

38287-04, 38287-03, 38287-02, 38287-01, 38290-01, 38512-00, 38518-00, 38515-00, 38290-02

BP11

Vaistus išskiriantys vainikinių kraujagyslių stentai ir (ar) vainikinių arterijų reolizinės trombektomijos priemonės, ir (ar) rotabliacijos priemonės

I20.8, I20.9, I20.0, I21, I22, I23, I25

38306-00, 38306-01, 38306-02, 38312-00, 38312-01, 38318-00, 38318-01, 38300-00, 38303-00, 38309-00, 38315-00

BP12

Perkutaninės smegenų (ar cerebrinių arterijų) trombektomijos priemonės

I63

35303-06, 35307-00, 35307-01

1. Vieno gydymo etapo metu ta pati medicinos pagalbos priemonė gali būti nurodyta tik vieną kartą.

2. Už panaudotą medicinos pagalbos priemonę papildomai mokama, jei lentelėje pažymimas bent vienas atitinkamos diagnozės (pagrindinės arba gretutinės) kodas pagal TLK-10-AM ir bent vienas su atitinkama priemone siejamas intervencijos kodas.

3. Panaudojus kelias skirtingas medicinos pagalbos priemones, jos žymimos atitinkamose lentelės eilutėse. Už jas papildomai mokama, jei kiekvienos eilutės duomenys atitinka nurodytus reikalavimus pagal TLK-10-AM ir ACHI.

4. Jei nurodoma, kad buvo panaudotos medicinos pagalbos priemonės BP9 ir BP10, taikomas papildomas kainos koeficientas, priskiriamas medicinos pagalbos priemonei BP10 (jei abi priemonės atitinka TLK-10-AM ir ACHI nustatytus reikalavimus).

L096 KRAUJAGYSLĖS PRIEIGOS PRIETAISAI, KRAUJAGYSLĖS / VENOS KATETERIAI IR VAISTŲ LEIDIMO PRIETAISAI

Kraujagyslės prieigos prietaisai

Kraujagyslės prieigos prietaisai – tai implantuojamas venos kateteris su prijungtu poodiniu rezervuaru. Poodinis rezervuaras gali būti punktuojamas įvairių rūšių adatomis (pvz., Huberio ar Gripperio), į jį gali būti suleidžiamos ar iš jo ištraukiamos įvairios medžiagos.

 

Pacientui atvykus tik dėl kraujagyslės prieigos prietaiso implantavimo, priežiūros ar pašalinimo, pagrindinei diagnozei suteikiamas kodas Z45.2 Kraujagyslės prieigos prietaiso pritaikymas ir priežiūra.

Liga, kurią gydant įterpiamas, keičiamas arba pašalinimas kraujagyslės prieigos prietaisas ar kateteris, arba atliekama jų revizija, koduojama tik tuo atveju, jei atitinka ACS 0002 Gretutinės diagnozės nustatytus kriterijus.

Kraujagyslės prieigos prietaiso įterpimas, keitimas, revizija arba pašalinimas koduojami kodais iš ACHI kodų bloko [766] Kraujagyslės prieigos prietaisas.

1 PAVYZDYS:

pacientas atvyksta tik dėl kraujagyslės prieigos prietaiso pašalinimo. Prietaisas pašalinamas taikant sedaciją.

Pagrindinė diagnozė:

Z45.2

Kraujagyslės prieigos prietaiso pritaikymas ir priežiūra.

Procedūra:

34530-05 [766]

Kraujagyslės prieigos prietaiso pašalinimas.

Sedacija.

Kraujagyslės / venos kateteriai

Medicininių intervencijų klasifikacijoje centrinės venos kateteriai, neturintys poodinio rezervuaro, vadinami kraujagyslės / venos kateteriais.

Šiai kategorijai priklauso:

– tuneliniai kateteriai (pav., Hickman, Neostar, Broviac, Leonard);

– impregnuoti antibakterinėmis medžiagomis kateteriai;

– periferiniai centrinės prieigos kateteriai (PCP, PCVC arba PICC).

 

Pacientui atvykus dėl kraujagyslės / venos kateterio (be rezervuaro) įterpimo, priežiūros ar pašalinimo, pagrindinei diagnozei suteikiamas kodas Z45.8 Kitų implantuotų prietaisų pritaikymas ir priežiūra.

ACHI klasifikacijoje kraujagyslės / venos kateterio įterpimo ir pašalinimo kodai priskiriami kodų blokui [738] Venų kateterizavimas.

2 PAVYZDYS:

pacientas atvyksta dėl centrinės venos kateterio (Hikmano kateterio) įterpimo. Kateteris įterptas naudojant sedaciją.

Pagrindinė diagnozė:

Z45.8

Kitų implantuotų prietaisų pritaikymas ir priežiūra.

Procedūra:

13815-01 [738]

Perkutaninis centrinės venos kateterizavimas.

Sedacija.

Vaistų leidimo prietaisas

Vaistų leidimo prietaisas (pompa) – tai prietaisas, skirtas ilgalaikiam farmakologinių preparatų leidimui. Šis prietaisas gali būti tvirtinamas prie centrinės venos kateterio (be rezervuaro), kraujagyslių prieigos prietaiso arba kitų nekraujagyslinių kateterių, skirtų farmakologiniams preparatams leisti, pvz., insuliną po oda (per insulino pompą).

Vaistų leidimo prietaisas automatiškai suleidžia numatytas vaisto dozes tam tikrais laiko intervalais.

Pacientui atvykus dėl vaistų leidimo prietaiso pritaikymo, priežiūros ar pakeitimo (išskyrus šio prietaiso pripildymą chemoterapiniais vaistais gydant navikus), suteikiamas kodas:

Z45.1 Vaistų įvedimo prietaiso pritaikymas ir priežiūra.

Pritaikymas ir priežiūra:

išorinio }

implantuojamo spinalinio } infuzijos prietaiso ar pompos

Pastaba: vaistų leidimo prietaisas (išorinis) – tai infuzijos pompa, tvirtinama prie kraujagyslės prieigos prietaiso arba venos, spinalinio arba kito kateterio, kuria ilgą laiką leidžiamos medžiagos.

Išskyrus: navikų chemoterapijos kursui (Z51.1).

3 PAVYZDYS:

pacientas atvyksta dėl spinalinio infuzijos prietaiso pašalinimo. Prietaisas pašalinamas taikant sedaciją.

Pagrindinė diagnozė:

Z45.1

Vaistų įvedimo prietaiso pritaikymas ir priežiūra.

Procedūra:

xxxx

39133-02 [40]

Implantuojamo spinalinio infuzinio įtaiso arba pompos šalinimas.

Sedacija.

Pastaba. Jei pacientas hospitalizuojamas dėl vaistų prieigos prietaiso, kateterio ar vaistų leidimo prietaiso sukeltos komplikacijos (mechaninės, infekcinės ar kitos), pagrindinė diagnozė žymima komplikacijoms taikomu kodu (pvz., T82.8 Kitos širdies ir kraujagyslių protezų, implantų ir transplantatų komplikacijos).

Jei pacientas hospitalizuojamas dėl chemoterapijos ar kitų priežasčių ir hospitalizacijos metu jam implantuojamas kraujagyslės prieigos prietaisas, centrinės venos kateteris arba prijungiamas vaistų leidimo prietaisas, nurodomas atitinkamas intervencijos kodas. Tokiu atveju kodo Z45 papildomai nurodyti nereikia.

Jei pacientui, hospitalizuotam dėl chemoterapijos ar kitų priežasčių, jau yra implantuotas kraujagyslės prieigos prietaisas, pritaikytas centrinės venos kateteris arba vaistų leidimo prietaisas ir hospitalizacijos metu atliekama jų priežiūra, papildomai nurodomas atitinkamas gretutinės diagnozės kodas.

L097 ŠIRDIES NEPAKANKAMUMAS

Kodas pagal TLK-10-AM:

I50 Širdies nepakankamumas;

I11.0 Hipertenzinė širdies liga su širdies nepakankamumu (staziniu);

I13.0 Hipertenzinė širdies ir inkstų liga su širdies nepakankamumu (staziniu);

I13.2 Hipertenzinė širdies ir inkstų liga su širdies ir inkstų nepakankamumu.

Stacionare gydomas širdies nepakankamumas koduojamas, jei širdies nepakankamumo diagnozė yra nustatyta (dabartinės hospitalizacijos metu arba anksčiau ir yra tai patvirtinantys dokumentai) vadovaujantis Ūminio ir lėtinio širdies nepakankamumo diagnostikos ir gydymo metodika (ši metodika buvo suderinta su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir 2014 m. vasario 17 d. paskelbta) ir atitinka visus šiuos kriterijus:

– naujai atsiranda širdies nepakankamumui būdingų simptomų arba jie paūmėja;

– atsiranda objektyvių paūmėjimo požymių (atsiranda veninės stazės požymių, kurie patvirtinami radiologiniu ar echoskopiniu tyrimu arba atlikus padidėjusio B tipo natriurezinio peptido koncentracijos tyrimą);

– skiriamas gydymas intraveniniais diuretikais ir (ar) simpatomimetikais arba inhaliaciniais plaučių arterijos vazodilatatoriais.

Ultragarsiniu tyrimu nustatytas širdies nepakankamumo sukeltas reliatyvus vožtuvų nepakankamumas nekoduojamas, išskyrus kliniškai reikšmingus atvejus, kurie atitinka ACS 0002 Gretutinės diagnozės nustatytus kriterijus (dėl širdies ydos skiriamas arba koreguojamas medikamentinis gydymas, taikomas invazinis gydymas, skiriami papildomi tyrimai ir (ar) sprendžiama dėl tolesnės instrumentinio ar chirurginio gydymo taktikos), ir tai yra nurodyta medicinos dokumentuose.

KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS

L101 KVĖPAVIMO NEPAKANKAMUMAS

Kvėpavimo nepakankamumas

Kodai pagal TLK-10-AM:

J96.0 Ūminis kvėpavimo nepakankamumas;

J96.1 Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas;

J96.9 Kvėpavimo nepakankamumas, nepatikslintas.

Atlikus aplinkos oru kvėpuojančio paciento arterinio kraujo laboratorinį tyrimą, nustatomi šie ūminio ar lėtinio kvėpavimo nepakankamumo rodikliai:

PaO2 < 60 mmHg

arba

PaCO2 > 50 mmHg ir pH < 7,3.

Sergant lėtine obstrukcine plaučių liga (kai nustatoma lėtinė hipoksemija ir hiperkapnija), ūminis kvėpavimo nepakankamumas diagnozuojamas ir tuomet, kai PaCO2 staiga padidėja daugiau kaip 10 mmHg arba PaO2 sumažėja 10 mmHg.

Vaikams iki 5 metų, kurių periferinė kraujotaka yra gera, ūminis hipokseminis kvėpavimo nepakankamumas taip pat gali būti diagnozuojamas pagal kapiliarinio tyrimo rezultatus ir (arba) pulsinės oksimetrijos metodu (kai SpO2 < 92 proc.).

Toliau nurodyti lėtinio nepaūmėjusio hiperkapninio kvėpavimo nepakankamumo rodikliai, nustatomi atliekant laboratorinį arterinio kraujo tyrimą (būtini visi trys):

PaO2 < 60 mmHg,

PaCO2 > 50 mmHg,

pH – 7,35–7,45.

Pastaba. Diagnozuojant lėtinį kvėpavimo nepakankamumą, vertinami geriausi rodikliai (ligos remisijos metu, po gydymo).

Kvėpavimo nepakankamumas koduojamas, jei nustatomi pirmiau minėti arterinio kraujo (vaikams iki 5 metų gali būti pulsinės oksimetrijos ar kapiliarinio kraujo) tyrimo pakitimai, vykdoma kvėpavimo rodiklių stebėsena (atliekamas arterinio kraujo dujų (PaO2, PaCO2) tyrimas ir (ar) pulsinės oksimetrijos SpO2, ir (ar) end tidal CO2 stebėsena) ir taikomas bent vienas iš šių gydymo būdų:

– deguonies terapija, trunkanti ilgiau nei 6 val.,

– neinvazinė arba invazinė dirbtinė plaučių ventiliacija,

– ekstrakorporinė deguonies įsotinimo ECMO ir (ar) CO2 šalinimo terapija.

Jei diagnozuojamas lėtinio kvėpavimo nepakankamumo paūmėjimas, nurodomi kodai J96.0 ir J96.1.

Jei pacientas hospitalizuojamas dėl kvėpavimo nepakankamumo, pagrindinės diagnozės kodas nurodomas vadovaujantis ACS 0001 Pagrindinė diagnozė.

Kodas 92044-00 [1889] Kiti deguonies terapijos būdai nurodomas, jei deguonies terapija (išskyrus dirbtinę plaučių ventiliaciją) taikoma ilgiau nei šešias valandas (išskyrus naujagimius, kuriems taikomi ACS 1615 Specifinės intervencijos sergančiam naujagimiui nurodyti kriterijai).

Ūminis kvėpavimo nepakankamumas po operacijos koduojamas šiais kodais:

J95.1 Ūminis plaučių nepakankamumas po torakalinės chirurginės intervencijos;

J95.2 Ūminis plaučių nepakankamumas po netorakalinės chirurginės intervencijos.

Nurodyti kodai naudojami, jei dirbtinė plaučių ventiliacija operacijos ir (ar) anestezijos sukeltam kvėpavimo nepakankamumui gydyti taikoma ilgiau nei 24 valandas. Papildomai nurodomi išorinių priežasčių kodai.

Anestezijos sukelti praeinantys kvėpavimo sutrikimai (pvz., nereguliarus, retas kvėpavimas) nelaikomi procedūros komplikacijomis ir papildomai nekoduojami.

L102 DIRBTINĖ PLAUČIŲ VENTILIACIJA

Papildo ACS 1006 Dirbtinė plaučių ventiliacija.

Kvėpavimo palaikymo (ventiliacijos) kodavimas operacijos metu

Kvėpavimo palaikymas, atliekamas pacientui chirurginės operacijos metu, yra siejamas su anestezija, kuri laikoma neatsiejama chirurginės procedūros dalimi. Pacientui ventiliacija gali būti taikoma kelias valandas po operacijos, kol jis atsigaus. Dėl chirurginės operacijos pradėta ventiliacija, trunkanti iki 24 valandų, nekoduojama.

Kvėpavimo palaikymas chirurginės operacijos metu (įskaičiuojamas į dirbtinės plaučių ventiliacijos trukmę) turi būti koduojamas, jei:

1. dirbtinė plaučių ventiliacija pradedama iki chirurginės operacijos ir tęsiama operacijos metu (tokiu atveju ventiliacijos trukmė skaičiuojama nuo intubacijos pradžios ir koduojama, net jei ventiliacija trunka iki 24 val.);

2. dirbtinė plaučių ventiliacija pradedama dėl chirurginės operacijos (procedūros) ir taikoma ilgiau nei 24 valandas (ventiliacijos trukmė skaičiuojama nuo intubacijos pradžios);

3. dirbtinė plaučių ventiliacija taikoma dėl daugybinių operacijų (procedūrų), atliekant ekstubaciją tarp operacijų – skaičiuojami tik ilgesni nei 24 valandų ventiliacijos epizodai ir nurodomas vienas bendras kodas (suskaičiuojamas visų epizodų, trunkančių ilgiau nei 24 val., suminis valandų skaičius, 1 pavyzdys);

4. dirbtinė plaučių ventiliacija taikoma dėl daugybinių operacijų (procedūrų), neatliekant ekstubacijos tarp operacijų – koduojama, jei ventiliacija trunka ilgiau nei 24 valandas (skaičiuojama nuo intubacijos pradžios, 2 pavyzdys).

1 PAVYZDYS:

stacionare gydomam pacientui atliekamos trys operacijos, kurių metu taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija (DPV). Pirmosios operacijos metu DPV pradedama operacinėje ir tęsiama 9 valandas. Po trijų dienų pacientas pakartotinai operuojamas. DPV pradedama operacijos metu ir tęsiama iki 26 valandų po operacijos. Po 10 dienų pacientas vėl operuojamas. Šiuo atveju DPV taikoma 3 valandas (iš viso skaičiuojamos 26 valandos, į šį skaičių neįtraukiant 9 ir 3 valandų laikotarpių).

Procedūra:

13882-01 [569]

Nenutrūkstamos dirbtinės plaučių ventiliacijos priežiūra, >24 val. ir < 96 val.

2 PAVYZDYS:

pacientui atliekama vainikinių arterijų šuntavimo operacija. DPV pradedama operacinėje kvėpavimui palaikyti anestezijos metu. DPV tęsiama ir po operacijos. Antrąją parą dėl kraujavimo iš pooperacinės žaizdos atliekama pakartotinė operacija, tęsiant pirmosios operacijos metu pradėtą DPV. Iš viso DPV taikoma 62 valandas.

Procedūra:

13882-01 [569]

Nenutrūkstamos dirbtinės plaučių ventiliacijos priežiūra,

> 24 val. ir < 96 val.

ODOS IR POODŽIO LIGOS

L121 PLASTINĖ CHIRURGIJA

Papildo ACS 1204 Plastinė chirurgija ir ACS 0043 Lopai ir laisvieji lopai.

Medicininių intervencijų kodai iš kodų bloko [1651] Vieno etapo nesudėtingas ir nedidelis lokalus odos lopas, [1652] Vieno etapo sudėtingas arba didelis lokalus odos lopas gali būti naudojami odos ir poodžio plastikai žymėti, kai atliekami lokalūs odos ir poodžio lopų (lopelių) pasukimai arba paslinkimai.

Kai operacijos metu šalinami odos ir poodžio dariniai (pažeidimai) ir nedideli audinių defektai dengiami mobilizuotais vietiniais audiniais, neformuojant lopo, tokiais atvejais nenaudojami audinių plastikos kodai, o jos žymėjimui naudojami atitinkamų sričių odos ir poodinio audinio pažeidimo šalinimo kodai iš kodų bloko [1620] Odos ir poodinio audinio pažeidimo (-ų) ekscizija.

UROGENITALINĖS SISTEMOS LIGOS

L141 INKSTŲ NEPAKANKAMUMAS

Kodas pagal TLK-10-AM – N17 Ūminis inkstų nepakankamumas (apima ūminį inkstų pažeidimą).

Ūminis inkstų nepakankamumas – tai sindromas, pasižymintis staigiu (per valandas ar dienas) glomerulų filtracijos greičio (GFG) sumažėjimu, azoto apykaitos produktų susilaikymu bei homeostazės sutrikimu.

Ūminis inkstų nepakankamumas (pažeidimas) nustatomas, vadovaujantis KDIGO (angl. Kidney disease improving global outcomes) klinikinės praktikos gairėmis (www.kdigo.org):

1 stadija: kreatinino koncentracija kraujo serume yra 1,5–1,9 karto didesnė nei pradinis rodmuo (ar normos viršutinė riba) arba kreatinino koncentracija padidėja ≥ 26,5μmol/l, arba šlapimo kiekis ≤0,5 ml/kg/val. 6–12 valandų;

2 stadija: kreatinino koncentracija kraujo serume yra 2,0–2,9 karto didesnė nei pradinis rodmuo (ar normos viršutinė riba) arba šlapimo kiekis <0,5 ml/kg/val. per ≥12 valandų;

3 stadija: kreatinino koncentracija kraujo serume yra ≥3,0 kartų didesnė nei pradinis rodmuo arba kreatinino koncentracija padidėja ≥353,6 μmol/l, arba jaunesniam nei 18 metų pacientui nustatomas GFG sumažėjimas <35 ml/min./1,73m2, arba šlapimo kiekis yra <0,3 ml/kg/val. per ≥24 val., arba anurija ≥ 12 valandų, arba pacientui dėl inkstų nepakankamumo taikyta pakaitinė inkstų terapija (intervencijos, žymimos kodais iš šių kodų blokų: [1060] Hemodializė, [1061] Peritoninė dializė).

Kodas pagal TLK-10-AM:

N18 Lėtinis inkstų nepakankamumas.

Lėtinis inkstų nepakankamumas diagnozuojamas užsitęsus ilgiau nei 3 mėnesius negrįžtamam ūminiam inkstų nepakankamumui ir (arba) instrumentiniais bei laboratoriniais tyrimais nustačius lėtinio inkstų pažeidimo požymių ir GFG <90 ml/min.

Inkstų nepakankamumas (būklės klinikinė reikšmė turi būti dokumentuota) koduojamas, jei jis nustatomas laikantis bent vieno iš šių reikalavimų:

  1. atliekami instrumentiniai, radiologiniai ar laboratoriniai tyrimai inkstų nepakankamumą sukeliančiai ligai nustatyti;
  2. atliekami instrumentiniai ar laboratoriniai tyrimai inkstų nepakankamumo sukeltoms komplikacijoms nustatyti;
  3. matuojamas paros skysčių balansas;
  4. vertinama (ne mažiau kaip 2 kartus) inkstų funkcijos biocheminių kraujo rodiklių (kalis, kreatininas) reikšmių dinamika;
  5. inkstų nepakankamumui gydyti skiriami intraveniniai kilpiniai diuretikai;
  6. taikoma pakaitinė inkstų terapija (intervencijos kodai iš kodų blokų [1060] Hemodializė, [1061] Peritoninė dializė).

TLK-10-AM nurodoma papildomai žymėti inkstų nepakankamumą, kai koduojamos kai kurios susijusios ligos (būklės):

a) glomerulų ligos (N00–N08);

b) inkstų kanalėlių ir intersticinio audinio ligos (N10–N16);

c) hipertenzinė inkstų liga, inkstų ligos sukelta hipertenzija (I12–I15) (jei nustatomas priežastinis ryšys tarp hipertenzijos ir inkstų pažeidimo);

d) cukrinis diabetas ar gliukozės reguliacijos sutrikimas su inkstų pažeidimu (E09–E14);

e) uremijos sukeltos kitų sistemų ligos, pažymėtos žvaigždute (pvz., ureminis perikarditas N18.5 ir I32.8*);

f) persodintas inkstas Z94.0 arba inksto transplantato atmetimas (T86.1) ir pan.

NĖŠTUMAS, GIMDYMAS IR LAIKOTARPIS PO GIMDYMO

L151 ANTI-D IMUNOGLOBULINO PROFILAKTIKA IR REZUS NESUDERINAMUMAS / IZOIMUNIZACIJA

Profilaktika taikant anti-D imunoglobuliną

Jei hospitalizavimo metu gimdyvei (nėščiajai), kuriai nustatyta rezus (Rh) neigiama kraujo grupė, profilaktiškai leidžiamas anti-D imunoglobulinas, koduojama taip:

Z29.1 Profilaktinė imunoterapija (dažniausiai – gretutinė diagnozė);

92173-00 [1884] Pasyvi imunizacija Rh(D) imunoglobulinu.

1 PAVYZDYS:

gimdyvė, kuriai nustatyta A (Rh neigiama) kraujo grupė 39 nėštumo savaitę hospitalizuojama dėl vaisiaus vandenų pūslės plyšimo. Moteris pagimdo sveiką A (Rh teigiamos) kraujo grupės moteriškos lyties naujagimį. Po gimdymo moteriai profilaktiškai suleidžiamas anti-D imunoglobulinas.

Pagrindinė diagnozė:

O42.0

Priešlaikinis vaisiaus vandenų pūslės plyšimas, kai gimdymas prasideda per 24 valandas.

Gretutinė diagnozė:

Z29.1

Z37.0

Profilaktinė imunoterapija.

Vienas gyvas kūdikis.

Procedūros:

90467-00

92173-00

Savaiminis gimdymas esant galvos pirmeigai.

Pasyvi imunizacija Rh(D) imunoglobulinu.

Rezus nesuderinamumas / izoimunizacija

Rezus nesuderinamumas – tai būklė, pasireiškianti, kai motinos kraujo grupė yra Rh neigiama, o vaiko – Rh teigiama.

Rezus izoimunizacija įvyksta, kai vaiko rezus teigiamo kraujo ląstelės patenka į motinos, kurios rezus neigiamas, kraujotaką ir motinos imuninė sistema pradeda gaminti antikūnus. Pakartotinio nėštumo metu, jei vaisiaus Rh yra teigiamas, šie antikūnai gali pereiti per placentą ir jungtis su vaisiaus kraujo ląstelėmis, naujagimiui sukeldami hemolizinę ligą. Anti-D imunoglobulino profilaktika apsaugo nuo šių antikūnų susidarymo, todėl rezus izoimunizacija yra reta būklė.

Jei pacientės, kuriai nustatyta Rh neigiama kraujo grupė, medicinos dokumentuose yra nurodyta rezus izoimunizacija arba rezus nesuderinamumas, turintis įtakos nėštumo arba gimdymo priežiūrai, diagnozei (išskyrus atvejus, kai atliekama tik profilaktinė pasyvi imunizacija Rh(D) imunoglobulinu) suteikiamas kodas O36.0 Gimdyvės priežiūra dėl rezus faktoriaus izoimunizacijos.

2 PAVYZDYS:

gimdyvė stacionarizuojama 38 nėštumo savaitę gimdymui sužadinti dėl Rh izoimunizacijos (nustatyti anti-D antikūnai). Gimdymas sužadinamas atliekant amniotomiją. Moteris pagimdo gyvą A (Rh teigiamos) kraujo grupės vyriškos lyties naujagimį.

Pagrindinė diagnozė:

O36.0

Gimdyvės priežiūra dėl rezus faktoriaus izoimunizacijos.

Gretutinė diagnozė:

Z37.0

Vienas gyvas kūdikis.

Procedūros:

90465-03

90467-00

Natūralaus gimdymo instrumentinis sužadinimas, dirbtinai praplėšiant vaisiaus vandenų pūslę (amniotomija).

Savaiminis gimdymas esant galvos pirmeigai.

L152 PLANINĖ IR SKUBI CEZARIO PJŪVIO OPERACIJA

Papildo ACS 1541 Planinė ir skubi cezario pjūvio operacija.

Planinė cezario pjūvio operacija yra apibūdinama kaip cezario pjūvio operacija, atliekama planine tvarka prieš gimdymo pradžią ar jau gimdymui prasidėjus, kuri, kaip procedūra, buvo ar galėjo būti numatyta antenataliniu periodu. Tai reiškia, kad nėra jokios gimdymo natūraliais gimdymo takais tikimybės.

Planinė cezario pjūvio operacija koduojama ir tais atvejais, kai, prasidėjus gimdymui, į stacionarą atvyksta pacientė be medicinos dokumentų ir jai nustatoma antenataliniu periodu atsiradusi būklė, dėl kurios moteris negali pagimdyti pati (pvz., skersinė vaisiaus padėtis, placentos pirmeiga ir pan.).

Skubi cezario pjūvio operacija yra apibūdinama kaip cezario pjūvio operacija, kuri turi būti atliekama dėl ūmios būklės (pvz., atsiradusių gimdymo kliūčių, vaisiaus funkcijų sutrikimo ir kt.). Tokį atvejį galima apibūdinti taip: „cezario pjūvio operacija atliekama, nors anksčiau buvo manoma, kad moteris pagimdys pati“. Cezario pjūvio operacija po nepavykusio gimdos rando bandymo laikoma skubia.

Skubios cezario pjūvio operacijos kodas suteikiamas tais atvejais, kai urgentinė situacija priverčia atlikti šią operaciją, nors buvo numatytas gimdymas per makštį (t. y. prieš gimdymą nebuvo jokių priežasčių ruoštis cezario pjūvio operacijai).

Tais atvejais, kai cezario pjūvio operacija buvo numatyta prieš gimdymą, bet atlikta skubos tvarka, koduojama planinė cezario pjūvio operacija, o jos skubumą parodo anestezijos kodas, kurio paskutinis skaičius yra -0 (skubus).

Jei gimdymas užbaigiamas cezario pjūvio operacija, pagrindinė diagnozė – tai akušerinė patologinė būklė, dėl kurios tenka atlikti cezario pjūvį. Tokiais atvejais kodo O82 Vienavaisis gimdymas per cezario pjūvį papildomai nurodyti nereikia. Šią procedūrą nurodo atitinkamas intervencijos kodas.

TAM TIKROS PERINATALINIO PERIODO LIGOS

L161 SERGANČIO NAUJAGIMIO KODAVIMAS GIMIMO EPIZODO METU 

Papildo ACS 1607 Naujagimis.

Kodas Z38 Gyvi gimę kūdikiai pagal jų gimimo vietas negali būti pagrindinės diagnozės kodas, nes sveikų naujagimių forma Nr. 066/a-LK nepildoma (išskyrus atvejus, kai vaikas gimsta ne ligoninėje ir hospitalizuojamas iš karto po gimimo ir jokia liga jam nėra nustatyta).

Jei naujagimiui gimimo epizodo metu nustatoma patologija, ji žymima kaip pagrindinė diagnozė, o kodas Z38 Gyvi gimę kūdikiai pagal jų gimimo vietas nurodomas kaip gretutinė diagnozė.

1 PAVYZDYS:

naujagimiui, gimusiam ligoninėje (gimdymas per makštį), nustatyta hipoglikemija.

Pagrindinė diagnozė:

P70.4

Kita naujagimio hipoglikemija.

Gretutinė diagnozė:

Z38.0

Vienas kūdikis, gimęs ligoninėje.

Kodas Z38 netaikomas, jei naujagimis hospitalizuojamas antrą ir daugiau kartų (įskaitant perkėlimus į kitas ASPĮ).

SVEIKATOS BŪKLĘ VEIKIANTYS FAKTORIAI IR KONTAKTAI SU SVEIKATOS TARNYBA

L211 REABILITACIJA 

Papildo ACS 2104 Reabilitacija.

Kai stacionare pacientui taikomas pirminis reabilitacijos etapas arba atliekamos pavienės reabilitaciniam gydymui priskiriamos intervencijos, koduojama būklė, dėl kurios taikoma reabilitacija ir atliekamos reabilitacijos procedūros (žr. ACS 0032 ir ACS 2104). Tokiu atveju diagnozės kodo Z50 Priežiūra atliekant reabilitacines procedūras nurodyti nereikia.

1 PAVYZDYS:

pacientas hospitalizuojamas dėl dešinės pusės hemiparezės, jam atliekama galvos smegenų kompiuterinė tomografija, diagnozuojamas insultas. Pacientui taikomas medikamentinis gydymas, sisteminė intraveninė trombolizė. Dėl hemiparezės konsultuoja gydytojas reabilitologas, pacientui skiriama kvėpavimo mankšta ir kineziterapija.

Pagrindinė diagnozė:

I63.9

Smegenų infarktas, nepatikslintas.

Gretutinė diagnozė:

G81

Hemiplegija.

Procedūra:

56001-00

96199-01

96138-00

96121-00

96126-00

Galvos smegenų kompiuterinė tomografija.

Intraveninis farmakologinio preparato įvedimas, trombolitinis preparatas.

Kineziterapija, kvėpavimo sistema.

Kineziterapija, rankos raumenys.

Kineziterapija, kojos raumenys.STANDARTŲ RODYKLĖ

Standartų numeriai yra nurodyti iš karto po kiekvieno įrašo.

A

Abipusės arba daugybinės procedūros ACS 0020

Abortas ACS 1510

- visiškas ACS 1503

- dalinis ACS 1503; ACS 1544

- sukeltas ACS 1511

- neįvykęs ACS 1544

- savaiminis ACS 1503

- gręsiantis ACS 0010

- su

- - komplikacijomis ACS 1544

- - gimęs gyvas naujagimis ACS 1511

Abstrakcija

- bendroji ACS 0010

Acidozė, laktatinė

- su diabetu ACS 0401

Adenitas

- mezenterinis ACS 1111

Afakija ACS 0701

Afazija ACS 0606

Aferezė

- kamieninių ląstelių ACS 0301

Agalaktija ACS 1539

Agorafobija ACS 0511

Agranuliocutozė ACS 0109

AIDS ACS 0102

AIV ACS 1437

Akių ligos

- diabetinės ACS 0401

Aklumas

- kaip vėlyvas poveikis ACS 0008

Akopija ACS 1805

Akušerinis

- tarpvietės plyšimai arba nubrozdinimai ACS 1551

- procedūrų komplikacijos ACS 1904

Alerginės reakcijos ACS 2004

- gyvačių nuodai ACS 1923

- priešnuodžiai ACS 1923

Alkoholis

- ir vaistai

- - nepageidaujamo poveikio reakcijos ACS 1903

- detoksikacija ir reabilitacija ACS 0525

- žalingas vartojimas ACS 0503

- proginis arba sunkus alkoholizmas ACS 0503

- sutrikimai dėl vartojimo ACS 0503

Alzheimerio liga ACS 0528

Amiloidas

- dializė ACS 1426

Anafilakcija

- dėl priešnuodžių ACS 1923

Analgezija

- skausmo valdymas ACS 1807

- po procedūrų ACS 0031

Anastomozė

- kiaušintakių ACS 0020

Anemija

- sukeltas AZT ACS 0102

- sergant inkstų ligomis ACS 1438

Anestezija ACS 0031

Anestezija

- spinalinė ACS 0031

- - gimdymo metu ACS 1508

Aneurizma

- vainikinių venų ACS 0940

Angiograma

- smegenų ACS 0020

- širdies vainikinių kraujagyslių

- - su kateterizavimu ACS 0933

Antrinis

- diabetas ACS 0401

- hipertenzija ACS 0928

Angioplastika

- su arterioveninės fistulės arba šunto trombektomija ACS 0939

- atlikta dėl aterosklerozės ACS 0941

- būklė ACS 0940

Antibiotikai

- intraveniniai ACS 0042

Antikoaguliantų lygis ACS 0303

Apalpimas ACS 1806

Apendektomija ACS 1111

Apendicitas ACS 1101

Apibrėžimas (ko nors)

- ūminis gyvybei pavojingas įvykis ACS 1610

- abortas ACS 1510

- gretutinės diagnozės ACS 0002

- nepageidaujamas vaistų poveikis ACS 1902

- po tyrimo ACS 0001

- bakteremija, įgyta ligoninėje ACS 0111

- nudegimai ACS 1911

- širdies laidžioji sistema ACS 0936

- katarakta ACS 0701

- komplikacija

- - procedūros ACS 1904

- - pasekmių ACS 1904

- tęstinis kvėpavimo palaikymas ACS 1006

- pozicinio suspaudimo sindromas ACS 1922

- defibriliatorius, širdies ACS 0936

- nuneriantis sužalojimas ACS 1914

- narkotikų arba alkoholio

- - ūminis apsinuodijimas ACS 0503

- - priklausomybės sindromas ACS 0503

- - žalingas vartojimas ACS 0503

- elektrodai, širdies ACS 0936

- išorinės priežasties kodas ACS 2001

- šeiminė adenominė polipozė ACS 0246

- moters išorinių lytinių organų suluošinimas ACS 1435

- karščiavimo traukuliai ACS 1809

- vaisiaus gyvybingumas ACS 1510

- replės ACS 1534

- hepatitas, virusinis ACS 0104

- žaizdos infekcija įgyta ligoninėje ACS 1904

- infekcija

- - Campylobacter ACS 1122

- - Helicobacter ACS 1122

- sužalojimas

- - traiškantis ACS 1922

- - nuneriantis ACS 1914

- - intraabdominalinis ACS 1920

- - intrakranijinis ACS 1919

- - intratorakalinis ACS 1920

- - senas arba dabartinis ACS 1906

- - nugaros smegenų ACS 1915

- pažeidimas

- - stuburas (visiškas) (dalinis) ACS 1915

- - - funkcinis lygis ACS 1915

- gimęs gyvas ACS 1510

- limfoma (ekstranodalinė) ACS 0222

- metastazinė ACS 0239

- nelaimingas atsitikimas ACS 1904

- Miunhauzenas ACS 0526

- naujagimis ACS 1607

- neinvazinė ventiliacija ACS 1006

- kiti ir nepatikslinti kodai ACS 0013

- širdies stimuliatorius ACS 0936

- paraplegija ACS 0625; ACS 1915

- pediatrinės (procedūros) ACS 0037

- perinatalinės būklės ACS 1605

- pneumonija ACS 1004

- apsinuodijimas ACS 1901

- pogimdyminė depresija ACS 0505

- pagrindinė

- - diagnozė ACS 0001

- - - dviem ar daugiau diagnozėms ACS 0001

- pogimdyminis ACS 1501

- pulso generatorius, širdies ACS 0936

- kvadriplegija ACS 0625; ACS 1915

- pakartotinės operacijos procedūros, širdies ACS 0934

- revizijos procedūros, širdies ACS 0934

- tikrinimas ACS 2111

- pasekmės, sužalojimo ACS 1912

- kamieninės ląstelės ACS 0301

- - paėmimas ACS 0301

- staigi kūdikių mirtis ACS 1610

- požymiai ir simptomai ACS 1802

- kvėpavimo palaikymas ACS 1006

- žaizda

- - atvira ACS 1917

Apnėja

- miego ACS 0635

Apribojimas

- kvėpavimo takų (lėtinis) – žr. LOPL

Apsinuodijimas (kuo)

- vaistu (-ais) ACS 1901

- - kombinacijos arba daugelio vaistų vartojimas ACS 1903

- ketinimas ACS 2005

- vėlyvas poveikis ACS 1912

Arteriosklerozė ACS 0941

Artritas

- juvenilinis ACS 1352

Artroplastika

- silastinio susegimo ACS 1329

Artroskopija ACS 0023

Asmenybės

- B grupės ACS 0512

- bruožas, sutrikimas ACS 0512

Asfiksija

- gimdymo metu

- - su hiposkine išemine encefalopatija ACS 1616

Aspiracija

- kiaušidžių daugybinių cistų ACS 0020

- sindromas, masyvi ACS 1613

Astma ACS 1002

Ataka (-os)

- panikos ACS 0511

Ataksija ACS 1804

Aterosklerozė ACS 0941

- širdies vainikinių kraujagyslių ACS 0941

- - su išemine širdies liga ACS 0940

Atmetimas

- transplantato

- - ragenos ACS 0731

Atsiradimo vieta ACS 2001

- procedūrų komplikacijų ACS 1904

Atskyrimas

- sąaugų ACS 0047

Atsparumas, insulinui ACS 0401

Atstatymas

- moters išorinių lytinių organų suluošinimo ACS 1435

- hidrocelės ACS 1427

- žvairumo ACS 0710

- sausgyslės, daugybinis ACS 0020

- odos ir poodžio žaizdos ACS 1217

Atšaukta chirurginė operacija ACS 0011

Audinio sužalojimas

- minkštojo ACS 1331

Audiologija ACS 0032

AZT ACS 0102

B

Bakteremija

- įgyta ligoninėje ACS 0111

Bandymas

- vaistas / klinikinis ACS 0026

- pasišlapinimo ACS 1436

Bankarto (angl. Bankart) pažeidimas ACS 1353

Besimptomė ŽIV būklė ACS 0102

Biomechaniniai pažeidimai, neklasifikuojami kitur ACS 1335

Biopsija

- krūties, esant piktybiškumui ACS 0219

- limfmazgių

- paraaortinio mazgo ACS 0028

- - paraaortinių ACS 0028

BiPAP ACS 1006

Blefaroplastika ACS 1205

- abipusė ACS 0020

Brachiterapija

- stereotaksinė ACS 0632

Bruožas

- asmenybė ACS 0512

Buvę(s) (anamnezėje)

- asmeniui ACS 2112

- smurtas arba blogas elgesys ACS 1909

- - stebėjimo ištyrimas ACS 2113

- šeimoje

- - psichikos ar elgesio sutrikimai ACS 0520

- - atrinkimas dėl ACS 2111

Būklė

- astminė ACS 1002

- besimptomė ŽIV ACS 0102

- koronarinė angioplastika arba apėjimo jungtys ACS 0940

- hepatito nešiotojas ACS 0104

Būklė (-ių)

- ūminė – taip pat žr. būklė

- - ir (arba) lėtinė ACS 0001

- - gyvybei pavojingas įvykis ACS 1610

- chromosominė arba genetinė ACS 0005

- dviejų ir daugiau ligų (angl. comorbid) ACS 0002

- neteisingai apibūdinti ACS 0001

- artėjanti ACS 0010

- tarpusavyje susijusios (dvi ar daugiau) ACS 0001

- naujagimio, susijusi su

- - žindymo sunkumais ACS 1538

- - motinos diabetas ACS 0401; ACS 1602

- atsirandančios perinataliniu periodu ACS 1605

- - ūminis gyvybei pavojingas įvykis ACS 1610

- kitos ACS 0013

- pogimdyminės ACS 1548

- po procedūros ACS 1904

- - komplikacija arba nelaimingas atsitikimas ACS 1904

- liekamoji ACS 0001

- specifinė ACS 0013

- įtariama ACS 0001; ACS 0012

- - naujagimiui ar kūdikiui ACS 1611

- gręsianti ACS 0010

- sukelianti ACS 0001

- nepatikslinta ACS 0013

Būklės pradžios rodmuo ACS 0048

C

CAL — žr. LOPL

Campylobacter infekcija (ir urezės testas) ACS 1122

Celiulitas (akies) (periorbitalinis) ACS 1210

Cementinė tarpinė arba granulės ACS 1316

Centrinės miego apnėjos bei hipopnėjos sindromo ACS 0635

Cezario pjūvio operacija

- planinė ACS 1541

- skubi ACS 1541

- gimdos randas dėl buvusios cezario pjūvio operacijos ACS 1506

Chemoterapija ACS 0044

- ŽIV arba AIDS sergantiems ACS 0102

Chirurgija

- artroskopinė ACS 0023

- komplikacijos ACS 1904

- galvos ir veido ACS 1216

- dienos

- - skausmo valdymui ACS 1807

- endoskopinė ACS 0023

- - sinusų (funkcinė) ACS 0807

- rankos

- - kvadriplegijos ACS 0630

- pagrindinės angos ACS 0909

- laparoskopinė ACS 0023

- neatlikta ACS 0011

- plastinė (planinė) ACS 1204

- sinusų

- - endoskopinė (funkcinė) ACS 0807

- kaukolės pagrindo ACS 0612

- stereotaksinė

- - intrakranijinė ACS 0629

- - nugaros ACS 0629; ACS 0633

Chromosominis arba genetinis ACS 0005

Cingulotomija, stereotaksinė ACS 0633

Cirkumcizija ACS 1607

Cista

- folikulinė ACS 1434

- kiaušidžių ACS 1434

- - patologinė ACS 1434

- - fiziologinė ACS 1434

Cistinė fibrozė ACS 0402

Citopatija

- mitochondrinė ACS 0627

Centrinė miego apnėja ACS 0635

Centrinės miego apnėjos sindromas ACS 0635

CPAP ACS 1006

D

Dalinis abortas ACS 1503

Daug geriantis ACS 0503

Daugelio dienų

- dializė ACS 1404

- spindulinis gydymas ACS 0229

Daugiacistinė kiaušidė ACS 1434

Daugiavaisis nėštumas ACS 1525

Daugiavaisis nėštumas

- didysis ACS 1525

Daugybinis, daugialypis

- gimdymai ACS 1520

- kodavimas ACS 0027; ACS 0002

- sužalojimai ACS 1907

- procedūros ACS 0020

Debridementas ACS 1203

Deceleracijos, vaisiaus (motinos įrašai) ACS 1546

Defibriliacija

- širdies ACS 0936

Deformacija

- vainikinės arterijos (įgyta) ACS 0940

Deguonies

- terapija, naujagimių ACS 1615

Deguonies terapija

- ekstrakorporinės membranos ACS 0938

Dehidratacija su gastroenteritu ACS 1120

Demencija, Alzheimerio ACS 0528

Depresija (trumpalaikė) (sunki) (užsitęsusi) ACS 0506

- pogimdyminė ACS 0505

DES (Dietilstilbestrolio) sindromas ACS 1428

Desensitizacija

- nuodų ACS 1923

Detoksikacija

- alkoholio ACS 0525

- narkotikų ACS 0525

Diabetas, diabetinis (cukrinis)

- katarakta ACS 0401

- išgydytas ACS 0401

- diarėja ACS 0401

- mokymas ACS 0401

- akių ligos ACS 0401

- krūtų fibrozinė liga ACS 0401

- pėda ACS 0401

- gestacinis ACS 0401

- atsparus insulinui ACS 0401

- latentinis autoimuninis diabetas

- - suaugusių ACS 0401

- motinos (veikiantis naujagimį) ACS 0401; ACS 1602

- suaugusiųjų diabetas

- - jaunų žmonių (MODY) ACS 0401

- nefropatija

- - prasidedantis ACS 0401

- neuropatija ACS 0401

- retinopatija ACS 0401

- tikrinimas ACS 0401

- antrinis dėl ACS 0401

- - kasos egzokrininės funkcijos ligos ACS 0401

- - vaistų arba cheminių medžiagų sukeltas ACS 0401

- - endokrinopatijų ACS 0401

- - genetinių sindromų ACS 0401

- - autoimuninių ligų ACS 0401

- - infekcijų ACS 0401

- - kasos egzokrininės ligos ACS 0401

- 1 tipas ACS 0401

- 2 tipas ACS 0401

- opa, pėdos ACS 0401

- nestabilus ACS 0401

- su

- - juodąja akantoze ACS 0401

- - ateroskleroze ACS 0401

- - kardiomiopatija ACS 0401

- - katarakta ACS 0401

- - komplikacijos

- - - kraujotakos ACS 0401

- - - inkstų ACS 0401

- - - metabolinės ACS 0401

- - - mikrovaskulinės ACS 0401

- - - akių ACS 0401

- - - periodontinės ACS 0401

- - - nėštumo ACS 0401

- - - odos ACS 0401

- - dislipidemija ACS 0401

- - pašalintos būklės ACS 0401

- - hiperinsulinizmas ACS 0401

- - hipertenzija ACS 0401

- - padidintas osmoliškumas ACS 0401

- - hipoglikeminė koma ACS 0401

- - insulino reakcija ACS 0401

- - atsparumo insulinui sindromas ACS 0401

- - ketoacidozė (DKE) ACS 0401

- - laktatinė acidozė ACS 0401

- - metabolinis sindromas ACS 0401

- - naujagimių būklės ACS 0401

- - nealkoholinės suriebėjusios kepenys ACS 0401

- - nutukimas ACS 0401

- - periferinių kraujagyslių liga ACS 0401

- - nėštumas ACS 0401

Diagnozė (kur)

- gretutinė ACS 0002

- - esant

- - - dienos stacionaro paslaugos metu, endoskopija ACS 0046

- prieštarauja histologijai ACS 0010

- dvigubas kodavimas ACS 0025

- neatliktam chirurginiam gydymui ACS 0011

- piktybiškumas po krūties biopsijos ACS 0219

- daugybinis kodavimas ACS 0027

- - gretutinės diagnozės ACS 0002

- navikas anksčiau pašalintas ACS 0236

- kitos ACS 0013

- pagrindinė (dėl) ACS 0001

- - skubi pagalba, su

- - - psichikos sveikata ACS 0012

- - - slaugos namų tipas ACS 2105

- - - reabilitacija ACS 2104

- - smurtas prieš suaugusius ACS 1909

- - išeminė širdies liga ACS 0940

- - vertinimas ACS 2108

- - nudegimai ACS 1911

- - celiulitas ACS 1210

- - smurtas prieš vaikus ACS 1909

- - pasveikimas ACS 2103; ACS 2104

- - kurtumas ACS 0801

- - gimdymas

- - - prieš hospitalizavimą ACS 1519

- - - priešlaikinis ACS 1530

- - dializė ACS 0001; ACS 1404

- - endoskopija, dienos stacionaro paslaugos metu ACS 0046

- - karščiavimo traukuliai ACS 1809

- - buvęs asmeniui piktybinis navikas ACS 2112

- - ŽPV ACS 1408

- - sužalojimas ACS 1906

- - - daugybinis ACS 1907

- - limfangitas karcinomatozinis ACS 0218

- - morfologija ACS 0233

- - daugybinis ACS 0001

- - navikas ACS 0236

- - - eiliškumas ACS 0236

- - naujagimis ACS 1607

- - akušerinės

- - - komplikacijos ACS 1521

- - paliatyvus gydymas ACS 0224

- - plastinė chirurgija ACS 1204

- - priešlaikinis gimdymas ACS 1530

- - spindulinis gydymas ACS 0229

- - reabilitacija ACS 2104

- - pagalba slaugytojo poilsio metu ACS 2107

- - septicemija ACS 0109; ACS 0110

- - sindromai ACS 0005

- - dvi ar daugiau diagnozių ACS 0001

- - - dienos stacionaro paslaugos metu, endoskopija ACS 0046

- galima ACS 0012

- abejotina ACS 0012

- antrinė ACS 0002

- nepatikslinta ACS 0013

Dializė (-ės)

- amiloidas ACS 1426

- inkstų ACS 1404

- - daugybinė ACS 0020

Dieta ACS 0032

Dietilstilboestrolio (DES) sindromas ACS 1428

Dirbtinė ventiliacija ACS 1006

Diseminuota karcinomatozė ACS 0242

Disfazija ACS 0606

Disfunkcija

- skilvelio (kairiojo) ACS 0915

Dislipidemija

- su diabetu ACS 0401

Displazija

- fibrozinė ACS 0612

DKE ACS 0401

DPV ACS 1006

Donoras

- pacientas, organo gavimas ir transplantacija ACS 0030

Drebulio priepuoliai, gerybiniai ACS 0631

Drenavimas

- smegenų skysčio ACS 0634

Duodenoskopija ACS 0024

Dvigubas kodavimas ACS 0025

E

Echokardiografija ACS 0042

Edema

- ragenos ACS 0719

- plaučių (ūminė) ACS 0920

Egzostozė ACS 1311

Eiliškumas ACS 0002; ACS 0001

- anestezijos ACS 0031

- nudegimų ACS 1911

- celiulito arba žaizdų ACS 1210

- pasveikimo ACS 2103

- išorinių priežasčių kodų ACS 2001

- glaukomos ir kataraktos ACS 0701

- ŽIV ACS 0102

- ŽPV ACS 1408

- sužalojimų ACS 1907

- vėlyvo poveikio ACS 0008; ACS 1912

- piktybiškumo ACS 0236

- - buvusio ACS 2112

- metastazių ACS 0236

- morfologijos ACS 0233

- navikų ACS 0236

- nervų pažeidimo arba sužalojimo ACS 1908

- neutropenijos ACS 0109

- naujagimių ACS 1607

- procedūrų ACS 0016

- spindulinio gydymo ACS 0229

- reabilitacijos ACS 2104

- septicemijos ACS 0110

- sindromų ACS 0005

- transuretrinė priešinės liaukos rezekcija arba priešinės liaukos (prostatos) hiperplazija ACS 1420

EKMO ACS 0938

Ekscizija

- debridemento ACS 1203

- odos pažeidimai

- - daugybiniai ACS 0020

- navikų

- - veido ACS 1216

- plati (su transplantatu)

- - naviko vietoje ACS 0236

Ekstrakorporinė membraninė oksigenacija ACS 0938

Ekstrakcija

- sėdmenų pirmeigos ACS 1542

Ekstraoraliniai integruojami į kaulą implantai ACS 1220

Ektropionas ACS 0741

Elektrodai

- širdies ACS 0936

- vaisiaus skalpo KTG atlikimui ACS 0042

Elektrokardiografija (EKG) ACS 0042

Elektrokonvulsinė terapija (EKT) ACS 0533

Elektroencefalografija (EEG) ACS 0042

Elektromiografija (EMG) ACS 0042

Embolija, embolas ACS 0941

- smegenų

- - kaip vėlyvo poveikio priežastis ACS 0008

Encefalopatija

- hipoksinė išeminė ACS 1616

- mitochondrinė ACS 0627

Endoskopija ACS 0023

- dėl kraujavimo iš virškinimo trakto ACS 1103

- klubinės žarnos ACS 0024

- panendoskopija ACS 0024

Entropionas ACS 0741

Epidurinė

- anestezija ACS 0031

- analgezija ACS 1807

- metu

- - gimdymo ACS 1508

Epilepsija

- mioklininė ACS 0627

Epiziotomija ACS 1551

Erozija

- kelio ACS 1343

- girnelės ACS 1343

Estriolio, mažėjimas ACS 1509

Etiologija ACS 0027

Ezofagitas

- su

- - hemoragija ACS 1103

- opinis ACS 1121

Ezofagogastroduodenoskopija ACS 0024

Ezofagoskopija ACS 0024

F

Fibrosarkoma ACS 0612

Fibrozė

- cistinė ACS 0402

Fistulė

- arterioveninė ACS 0939

Fistulizacija

- odenos ACS 0740

Fizioterapija ACS 0032

Folikulinė cista ACS 1434

xxx

Fobija ACS 0511

Fototerapija (dėl ko)

- naujagimių gelta ACS 1615

Funkcijų sutrikimas, vaisiaus (motinos įrašai) ACS 1546; ACS 1547

Funkcinė endoskopinė ančių chirurgija ACS 0807

G

Gaivinimas

- gimus ACS 1615

Gangrena

- diabetinė ACS 0401

- gresianti ACS 0010

Gastritas

- su

- - opa (skrandyje) ACS 1106

Gastroenteritas

- su dehidratacija ACS 1120

Gastroskopija ACS 0024

Gelta

- naujagimių ACS 1615

Geltonojo kūno cista ACS 1434

Generatorius, pulso ACS 0936

Gestacinis amžius ACS 1618

Gestacinis diabetas ACS 0401

Gimdymas, daugiavaisis ACS 1520

Gimdymas

- sėdmenų pirmeiga ACS 1542

- cezario pjūvio operacija

- - planinė ACS 1541

- - skubi ACS 1541

- komplikuotas (kažko)

- - uždelsimas (dėl)

- - - spinalinė nejautra ACS 1508

- - daugiavaisis ACS 1520

- - greitas gimdymas ACS 1529

- - užsitęsęs gimdymas ACS 1532

- - plyšimas

- - - membranų, priešlaikinis ACS 1531

- replės ACS 1534

- baigtys ACS 1517

- po termino ACS 1527

- greitas ACS 1529

- gręsiantis ACS 1518

- priešlaikinis ACS 1530

- prieš hospitalizavimą ACS 1519

- savaiminis makštinis ACS 1505

- išrašymas arba perkėlimas ACS 1550

Gimdymo rezultatas ACS 1517

Gimdymas po termino ACS 1527

Gydymas

- režimo nesilaikymas ACS 0517

- netaikytas ACS 0001

Gyvybingumas, vaisius ACS 1510

Glaukoma

- su

- - katarakta ACS 0701

Gliukozė

- padidėjęs lygis ACS 0403

- tolerancija

- - esant cukriniam diabetui ACS 0401

Eksudacinis otitas ACS 0802

Greitas gimdymas ACS 1529

Gretimos lokalizacijos ACS 0234

Gretutinė (-ės)

- diagnozė ACS 0002; ACS 0010

H

Haig-Fergiusono (angl. Haig-Ferguson) replės ACS 1534

Hematurijos sindromas ACS 1429

Hemodiliucija ACS 0733

Helicobacter infekcija ACS 1122

Hemimaksilektomija ACS 1216

Hemiplegija ACS 0604

- kaip vėlyvas poveikis ACS 0008

Hemoroidinių mazgų

- perrišimas ACS 0942

Hepatitas (aktyvus) (lėtinis) (nešiotojas) (virusinis) ACS 0104

Hialininių membranų liga ACS 1614

Hidrocelė ACS 1427

Hidrocefalija

- gydoma ventrikulostomija ACS 0634

Hifema

- pooperacinė ACS 0732

Hiperglikemija ACS 0403

Hiperlipidemija

- sergant cukriniu diabetu ACS 0401

Hiperosmoliškumas ACS 0401

Hiperplazija

- prostatos ACS 1420

Hiperrefleksija ACS 1342

Hipertenzija ACS 0925

- sergant cukriniu diabetu ACS 0401

- širdies ACS 0925; ACS 0926

- - ir inkstų ACS 0927

- inkstų ACS 0913; ACS 0925

- - ir širdies ACS 0927

- nėštumo ACS 1526

- antrinė ACS 0928

Hipertonija ACS 1336

Hipertrofija

- prostatos (gerybinė) ACS 1420

Hipoglikemija ACS 0401

- preparatai, peroraliniai

- - 2 tipo diabetui ACS 0401

Hipoglikeminės reakcijos (koma) (šokas) ACS 0401

Hipotermija ACS 0042

Hipoksinė

- išeminė encefalopatija ACS 1616

Hierarchija

- keturženklė ir penkiaženklė ACS 0013

Histologija

- nesutapimas su diagnoze ACS 0010

Hospitalizavimas (dėl)

- įvaikinimas ACS 1608

- po gydymo ACS 2103

- įvertinimas ACS 2108

- - gretutinės diagnozės ACS 0002

- kaulų čiulpų paėmimas ACS 0301

- nudegimo tvarsčių (pakeitimas) ACS 1911

- klinikiniai tyrimai ACS 0026

- AVF uždarymo ACS 0939

- pasveikimas ACS 2103

- konsultavimas dėl smurto prieš suaugusius ar vaikus ACS 1909

- pagimdymo iki ACS 1519

- vaistų tyrimai ar bandymai ACS 0026

- inkstų dializė ACS 1404

- gydymo režimo nesilaikymas ACS 0517

- paėmimas

- - kaulų čiulpų ACS 0301

- - kamieninių ląstelių ACS 0301

- psichiatrinis ištyrimas ACS 0521

- spindulinis gydymas ACS 0229

- timpanostomijos vamzdelio pašalinimas ACS 0803

- inkstų dializė ACS 1404

- atranka ACS 2111

- kamieninių ląstelių paėmimas ACS 0301

- kamieninių ląstelių transplantacija ACS 0301

- chirurginis gydymas neatliktas ACS 0011

- terapinė vaistų stebėsena ACS 0026

- bandomasis pasišlapinimas ACS 1436

I, Į, Y

IAG (itrio, aliuminio ir granato) lazeris ACS 0701

Ileoskopija ACS 0024

Ilgalaikė slauga ACS 2105

Implantas(-ai)

- krūtų (pašalinimas) ACS 1204

- osteointegruoti

- - ekstraoraliniaiACS 1220

- - intraoraliniai ACS 0809

Imunoproliferacinės ligos

- remisija ACS 0245

Imunoterapija

- profilaktinė, nuodų ACS 1923

Incizija

- šlapimo pūslės (kaklelio) ACS 1420

Infarktas

- smegenų ACS 0604

- miokardo ACS 0940

- - su

- - - ūminiu koronariniu sindromu ACS 0940

- - - angina ACS 0940

- - Lėtinis arba su nurodyta trukme virš 4 savaičių ACS 0940

- - be ST pakilimo ACS 0940

- su ST pakilimu ACS 0940

Infekcija

- Campylobacter ACS 1122

- vaistams atsparių mikroorganizmų ACS 0112

- Helicobacter ACS 1122

- žmogaus papilomos viruso (ŽPV) ACS 1408

- intraveninių injekcijų vieta ACS 1904

- meticilinui atsparaus auksinio stafilokoko ACS 0112

- streptokokinė ACS 0103

- - B grupės nėštumo metu ACS 1549

- sindromas

- - ūminis ŽIV ACS 0102

- šlapimo takų ACS 0110

- vankomicinui atsparaus enterokoko ACS 0112

- su

- - nudegimais ACS 1911

- - atviromis žaizdomis ACS 1917

- - paviršiniais sužalojimais ACS 1916

- žaizdų

- - atvirų žaizdų ACS 1917

- - ligoninėje įgyta ACS 1904

Infuzija

- kraujo produktai ACS 0302

- elektrolitų ACS 1615

- enterinė, naujagimių ACS 1615

- mitybos medžiagos ACS 1615

Injekcija

- analgetikų ACS 1807

Inkstų

- komplikacijos sergant diabetu ACS 0401

- - liga, lėtinė ACS 1438

- dializė, hospitalizavimas ACS 0401

- pakeičiamasis gydymas ACS 1438

Insulinas

- reakcijos ACS 0401

- - antikūniai ACS 0401

- atsparumas ACS 0401

- gydymas

- - dėl diabeto ACS 0401

Insultas ACS 0604

- tęsinys ACS 0605

Intervencijos

- pagalbinės sveikatos ACS 0032

- - daugybinės procedūros ACS 0020

Intraoraliniai integruojami į kaulą implantai ACS 0809

Intraperitoninis skystis (laisvas) ACS 1110

Iradiacija

- beta ACS 0709

Iridektomija (periferinė) ACS 0740

Intoksikacija

- ūminė ACS 0503

Intrauterininio augimo sulėtėjimas

- su estriolio mažėjimu ACS 1509

Intubacija

- endotrachėjinė ACS 1006

- nazogastrinė ACS 0042

- nazofaringinė ACS 1006

Išeminė širdies liga ACS 0940

Išemija, išeminis ACS 0941

- encefalopatija, hipoksinė ACS 1616

- širdies liga ACS 0940; ACS 0941

- kojos ACS 0941

Išorinė

- priežasties kodas ACS 2001

- - smurtas prieš suaugusius ir vaikus ACS 1909

- - - kaltininkas ACS 2008

- - procedūrų komplikacijos ACS 1904

- - - nelaimingi atsitikimai ACS 1904

- - - po procedūrų ACS 1904

- - - pasekmės ACS 1904

Išnaikintos būklės

- diabeto komplikacijų ACS 0401

Išnirimas ACS 1918

- sąnarių arba raiščių ACS 1921

- protezų

- - klubo ACS 1309

- stuburo ACS 1915

- su

- - lūžimu ACS 1918

Išrašymas

- gimdymo metu ACS 1550

- su įtariamomis būklėmis ACS 0012

Ištyrimas

- stebėjimo ACS 2113

- psichiatrinis ACS 0521

- taikant anesteziją ACS 0022; ACS 0031

- - ginekologinis ACS 1431; ACS 0031

Išvarža

- disko, tarpslankstelinio ACS 1330

Išvertimas (eversija)

- maišo, hidrocelės ACS 1427

Įgyta ligoninėje

- bakteremija ACS 0111

- žaizdos infekcija ACS 1904

Įkandimai

- nenuodingi ACS 1923

- nuodingi ACS 1923

Įvaikinimas ACS 1608

Įvedimas, Įterpimas

- kateterio – žr. Kateteris

- cementinės tarpinės ACS 1316

- dreno

- - ventrikulinio, išorinio ACS 0634

- gentamicino granulės ACS 1316

- lęšio, intraokulinio

- - antrinis ACS 0701

- stimuliatoriaus elektrodų ACS 0042

- šunto

- - smegenų skysčiui ACS 0634

Įvertinimas

- gydymo įstaigos neteikiančios skubios pagalbos ACS 2108

- diagnozių ACS 0002

Įvertinimas

- dėl įtariamos būklės

- - klinikinis ACS 0012

- - kūdikio ir naujagimio ACS 1611

- - medicininis ACS 0001

Įvykis, ūminis gyvybei pavojingas ACS 1610

Įvykis (-iai)

- cerebrovaskulinis ACS 0604

- - senas ACS 0604

- apsinuodijimas ar sužalojimas ACS 2005

J

Jongo (angl. Young) sindromas ACS 1415

Juodoji akantozė ACS 0401

Jaboulay procedūra ACS 1427

Judesių

- susilpnėjimas

- - vaisiaus ACS 1537

Juvenilinis artritas ACS 1352

K

Kalbos patologija ACS 0032

Kalcio surišimas

- ragenos ACS 0724

Kaltininkas

- užpuolimo, smurto, aplaidumo ACS 2008

Kapoši sarkoma ACS 0102

Karcinomatozė

- išplitusi ACS 0242

- limfangitas ACS 0218

Kardioplegija ACS 0042

Kardiotokografija (KTG) ACS 0042

Karpos

- susijusios su ŽPV ACS 1408

Karščiavimas

- neutropenija ACS 0109

Karščiavimo traukuliai ACS 1809

Katarakta ACS 0701

- po kataraktos ACS 0701

- apibrėžimas ACS 0701

- diabetinė ACS 0401; ACS 0701

- perbrendusi ACS 0701

- nesubrendusi ACS 0701

- išbrinkusi ACS 0701

- pribrendusi ACS 0701

- Morgagni ACS 0701

- pseudo katarakta ACS 0701

- antrinio lęšiuko įterpimas ACS 0701

- senatvinė

- - su diabetu ACS 0401

- su glaukoma ACS 0701

Kateterizacija

- arterioveninė ACS 0939

- širdies ACS 0933

- šlapimo takų

- - po procedūrų ACS 0042

Kaudalinė

- anestezija ACS 0031

Keilando (angl. Keilland) replės ACS 1534

Kelių ligų buvimas (angl. comorbidity) ACS 0002

Keratitas ACS 0719

Keratopatija

- žiedo ACS 0724

Ketinimas

- apsinuodyti arba susižaloti ACS 2005

Ketoacidozė

- diabetinė ACS 0401

Kiaušidžių cistos ACS 1434

Kifozė, procedūros dėl ACS 1348

Knarkimas ACS 0635

Kodai

- etiologija ir pasireiškimai ACS 0001; ACS 0027

- kombinacijos ACS 0015

- kryželiai ir žvaigždutės ACS 0001; ACS 0027

- išorinės priežastys ACS 2001

- neteisingai apibūdinti ACS 0001; ACS 0013

- kiti ir nepatikslinti ACS 0013

- liekamieji ACS 0013

- socialiniai ACS 0516

- simptomai ir požymiai ACS 0001

„Koduokite taip pat“ sutartinis ženklas

- sukelianti liga ACS 0027

Konjunktyvitas (lėtinis) ACS 0719

Konsultavimas

- Kitų, nei auka, dėl patirto smurto ACS 1909

- paliatyvus gydymas ACS 0224

Kontaktas (-inis)

- lęšis, netoleravimas ACS 0719

- su padarais

- - nenuodingais ACS 1923

- - nuodingais ACS 1923

Kordotomija, stereotaksinė ACS 0633

Korekcija

- hidrocelės ACS 1427

Kraniotomija ACS 0612

Kraujagyslių liga

- periferinių ACS 0941

- - sergant diabetu ACS 0401

Kraujo transfuzija ACS 0302

- daugkartinė ACS 0020

Kraujavimas

- iš virškinimo trakto ACS 1103

- intracerebrinis arba subarachnoidinis ACS 0604

- po cezario pjūvio operacijos ACS 1528

- po gimdymo ACS 1528

- iš tiesiosios žarnos ACS 1117

Krešulių pašalinimas

- arterioveninės fistulės ACS 0939

Kritimai ACS 1806

Koma

- sergant

- - diabetu ACS 0401

- - apsinuodijus ACS 1901

- nesusijusi su galvos trauma ACS 1905

Komplikacijos (sukeltos)

- prieš retrovirusinės terapijos ACS 0102

- širdies ir revizijos procedūros ar pakartotinos operacijos ACS 0934

- vainikinių kraujagyslių šunto transplanto ACS 0909

- nėštumo, paveikiančios naujagimį ACS 1609

- diabeto ACS 0401

- - ūmios metabolinės ACS 0401

- - kraujotakos ACS 0401

- - akių ACS 0401

- - inkstų ACS 0401

- - metabolinės ACS 0401

- - mikrovaskulinės ACS 0401

- - naujagimių ACS 0401; ACS 1602

- - neuropatijos ACS 0401

- - periodontinės ACS 0401

- - periferinių kraujagyslių liga ACS 0401

- - odos ACS 0401

- sekančios

- - po aborto ACS 1544

- - po negimdinio nėštumo ar nėštumo su pūsline išvisa ACS 1544

- intraoperacinės ACS 1904

- gimdymo, paveikiančios naujagimį ACS 1609

- medicininės

- - komplikacijos arba nelaimingi atsitikimai ACS 1904

- nelaimingi atsitikimai ACS 1904

- perinatalinės ACS 1605

- po procedūrų ACS 1904

- nėštumo

- - paveikiančios naujagimį ACS 1609

- - diabeto (buvusio iš anksčiau) ACS 0401

- - psichinės ligos ACS 0505

- procedūrų ACS 1904

- pogimdyminės ACS 1548

- liekamosios ACS 0008

- pasekmės ACS 1904

- chirurginės ACS 1904

- - komplikacijos arba nelaimingi atsitikimai ACS 1904

- įtariamos ACS 0012

- - naujagimiui ir kūdikiui ACS 1611

- grėsmingos ACS 0010

- nepatikslintos ACS 0013

- žaizdų, atvirų ACS 1917

KTG ACS 0042

KT skanavimas

- daugybinis ACS 0020

Kurtumas ACS 0801

Kvadriplegija ACS 0625; ACS 1915

- rankos chirurgija ACS 0630

Kvėpavimo takų nudegimai ACS 1911

Kvėpavimo sutrikimo (sindromas) ACS 1614; ACS 1615

L

Laboratoriniai rezultatai

- ir abstrakcijos ACS 0010

- ŽIV ACS 0102

Laipsnis

- nudegimų ACS 1911

Laktacija

- nuslopinta ACS 1539

Laktatinė acidozė

- dėl diabeto ACS 0401

Laparoskopija ACS 0023

Latentinis suaugusiųjų autoimuninis cukrinis diabetas ACS 0401

Laufo (angl. Lauff) replės ACS 1534

L-dopa (levodopa) ACS 0633

Leukemija

- ūminė arba lėtinė ACS 0001

- remisija ACS 0245

Lėtinė – taip pat žr. būklė

- būklė

- - su ūmine būkle ACS 0001

- fazė, paraplegija ar kvadriplegija ACS 0625

Liekamoji (-asis)

- būklė ACS 0001

- - stebėjimo ištyrimas ACS 2113

- pažeidimas (pasikartojantis pažeidimas) ACS 2113

Liga

- ūminė (arba)

- - lėtinė ACS 0001

- Alzheimerio ACS 0528

- aterosklerozinė širdis ACS 0940; ACS 0941

- vainikinė arterija ACS 0940; ACS 0941

- Krono

- - histologija ACS 0010

- akis, diabetinė ACS 0401

- širdis

- - aterosklerozinė ACS 0940

- - išeminė ACS 0940

- - - nurodyta forma neklasifikuojamas kitur ACS 0940

- ŽIV – žr. Žmogaus

- hialininė membrana ACS 1614

- hipertenzinė

- - širdis ACS 0926

- - inkstai ACS 0913

- - - su širdies ACS 0927

- išeminė širdis ACS 0940

- inkstų, lėtinis ACS 1438

- - lėtinė ACS 1438

- - diabetinė ACS 0401; ACS 1438

- - - galutinė stadija ACS 0401; ACS 1438

- kitos ACS 0013

- plaučių liga, obstrukcinė (lėtinė) ACS 1008

- įtariama ACS 0001

- - naujagimis ar kūdikis ACS 1611

- nepatikslinta ACS 0013

- kraujagyslių

- - periferinių ACS 0941

- - - su diabetu ACS 0401

- motinos

- - reikalinga neonatalinė priežiūra ACS 1615

- psichinė

- - komplikuojanti nėštumą ACS 0505

- - buvusios asmens šeimoje ACS 0520

- naujagimio

- - reikalaujanti specifinių intervencijų ACS 1615

Ligotas — žr. Ligos

Lytinių organų, suluošinimas (moters) ACS 1435

Limfangitas

- karcinomatozinis ACS 0218

Limfmazgiai

- paraaortiniai

- - biopsija ACS 0028

Limfoma (ekstranodalinė) ACS 0222

Lokalizacija, stereotaksinė

- intrakranijinė

- - brachiterapija ACS 0632

- - neurochirurgija ACS 0633

- stuburo

- - spindulinė chirurgija arba spindulinis gydymas ACS 0629

Lopas (laisvas) ACS 0043

- revizija ACS 0043

LOPL ACS 1008

Lumbago ACS 1302

Lūžimas ACS 1918

- stipinkaulių distalinių galų abipusis ACS 0025

- liemens ACS 1920

- stuburo ACS 1915

- su

- - dislokacija ACS 1918

- - sužalojimu

- - - intrakranijiniu ACS 1919

- - - intraabdominaliniu ar intratorakaliniu ACS 1920

M

Maitinimo krūtimi sunkumai po gimdymo ACS 1538

Makštinis gimdymas

- vienvaisis savaiminis ACS 1505

Masyvios aspiracijos sindromas ACS 1613

Mastektomija (dėl)

- piktybinis navikas nustatytas biopsijos metu ACS 0219

- profilaktinė ACS 1204

- randas

- - pasikartojimas rande ACS 0237

Mažas naujagimio svoris ACS 1618

Medaus mėnuo

- fazė sergant diabetu ACS 0401

Medicininis

- stebėjimas arba įvertinimas ACS 0001

Medžiagos

- reabilitacija ir detoksikacija ACS 0525

- vartojimo sutrikimas, psichotropinių ACS 0503

MELAS ACS 0627

Melena ACS 1103

Mekonijus vaisiaus vandenyse (motinos įrašai) ACS 1547

Membranų oksigenacija, ekstrakorporinė ACS 0938

Meningioma

- kaukolės pagrindo ACS 0612

MERRF ACS 0627

Metastazės ACS 0239; ACS 0236

Mezenterinis limfadenitas (su apendektomija) ACS 1111

Miego

- apnėja ACS 0635

Mielitas ACS 0625

Mielopatija ACS 1307

Mikroalbuminurija ACS 0401

Minkštieji audiniai

- apibrėžimasACS 1331

Miokardo infarktas ACS 0940

Miokloninės epilepsijos, „susivėlusių“ raudonųjų skaidulų (angl. ragged red fibre) sindromas ACS 0627

Miopatija

- mitochondrinė ACS 0627

Mirtingumas

- perinatalinis

- - dėl motinos veiksnių ACS 1609

Mišrūs kodai ACS 0015

Mitochondrinė

- citopatija ACS 0627

- encefalopatija, laktatacidozės, insultą primenančių epizodų sindromas ACS 0627

- miopatija ACS 0627

Miunhauzeno sindromas ACS 0526

- pasireiškiantis kitų asmenų žalojimu ACS 0526

MODY ACS 0401

Mokymas

- diabeto ACS 0401

Monoplegija

- kaip vėlyvas poveikis ACS 0008

Morgagnian katarakta ACS 0701

Morfologija ACS 0233

Motinos

- vyresnis amžius ACS 1524

- perinatalinio sergamumo arba mirtingumo priežastys ACS 1609

- diabetas, paveikiantis naujagimį ACS 0401; ACS 1602

- ligos, nesugebėjimas rūpintis naujagimiu ACS 1615

Muzikos terapija ACS 0032

N

Naujagimis — žr. Naujagimis

Naujagimis

- anomalijos pastebėtos apžiūros metu ACS 0002

- paveiktas su motina susijusių veiksnių ACS 1609

- praeinanti naujagimio tachipnėja ACS 1613

- laukiantis įsivaikinimo ACS 1608

- būklės susijusios su

- - žindymo sunkumais ACS 1538

- - motinos diabetas ACS 0401; ACS 1602

- apibrėžimasACS 1607

- sergantis

- - intervencijos ACS 1615

Naujagimio staigios (netikėtos) mirties sindromas ACS 1610

Navikas – žr. Pažeidimas

Navikas ACS 0236

- chemoterapija ACS 0044

- gretimos lokalizacijos ACS 0234

- plitimas ACS 0234

- stebėjimas dėl ACS 2113

- buvęs asmeniui (anamnezėje) ACS 2112

- lūpos ACS 0241

- metastazės ACS 0239

- - eiliškumas ACS 0236

- morfologija ACS 0233

- persiklojantis ACS 0234

- paliatyvus gydymas ACS 0224

- pirminis su išplitimu ACS 0234

- recidyvas ACS 0237

- - mastektomijos rande ACS 0237

- antrinis ACS 0239

- eiliškumas ACS 0236

- plitimas ACS 0234

- neaiškios lokalizacijos ACS 0234

- plati ekscizija, lokalizacijos ACS 0236

Nefropatija

- prasidedanti diabetinė ACS 0401

Nefrostoma (dėl)

- rezekcijos (ko)

- - naviko ACS 1417

Neįgalumas

- reabilitacijoje ACS 2104

- intelektinis ACS 0531

Nejudrumas ACS 1805

Nelaikymas ACS 1808

Nelaimingas atsitikimas

- klasifikacija ACS 1904

- išorinės priežastys ACS 1904

Nenormalus (-ūs)

- krešėjimo profilis ACS 0303

- radiniai ACS 1802

- - ir abstrakcijos ACS 0010

- rezultatai ACS 1802

Nenumalšinamas

- skausmas (lėtinis) ACS 1807

Nepageidaujamas poveikis — žr. Poveikis, nepageidaujamas

Nepakankamumas, nepakankamas

- transplantato

- - ragenos ACS 0731

- širdies

- - kairiosios ACS 0920

- inkstų, ūminis

- - diabetinis ACS 0401

- koronarinis

- - lėtinis arba su nurodyta trukme virš 4 savaičių ACS 0940

- surfaktanto ACS 1614

Nesilaikymas

- gydymo režimo ACS 0517

Nesuaugimas

- lūžio ACS 1912

Nesugebėjimas

- motinos

- - rūpintis naujagimiu ACS 1615

Nešiotojas

- hepatito ACS 0104

- B grupės streptokoko nėštumo metu ACS 1549

Nėštumas

- komplikuotas (ko) ACS 1521

- - diabeto ACS 0401

- - moters išorinių lytinių organų suluošinimo ACS 1435

- - hipertenzijos ACS 1526

- - ligos

- - - psichinės ACS 0505

- trukmė ACS 1518

- ektopinis ar su pūsline išvisa

- - su komplikacijomis ACS 1544

- užsitęsęs ACS 1527

- būklė, atsitiktinis ACS 1521

- nutraukimas ACS 1511

- pasibaigęs abortu ACS 1510

Nėštumas kaip atsitiktinė būklė ACS 1521

Netaisyklinga padėtis ACS 1506

Netaisyklinga pirmeiga ACS 1506

- pirmeiga (akušerija) ACS 1506

Netekimas

- sąmonės ACS 1905

- odos ACS 1910

Netoleravimas

- kontaktinių lęšių ACS 0719

- gliukozės ACS 0401

Neuroendoskopija ACS 0634

Neuropatija

- diabetinė ACS 0401

Neutropenija ACS 0109

Nevaisingumas ACS 1437

- AIV ACS 1437

Neville-Barnes replės ACS 1534

Naujagimio staigios (netikėtos) mirties sindromas ACS 1610

NIV ACS 1006

Nubrozdinimai ACS 1916

Nubrozdinimai, akušeriniai ACS 1551

Nudegimai ACS 1911

- KPP ACS 1911

- kvėpavimo takų ACS 1911

- daugybinis ACS 1911

- lokalizacijų kodai ACS 1911

Nugaros skausmo – hematurijos sindromas ACS 1429

Nugaros (spinalinė)

- anestezija ACS 0031

- smegenys

- - sužalojimas ACS 1915

- - pažeidimas (funkcinis lygis) ACS 0625; ACS 1915

- sujungimas ACS 1348

Nuneriantis sužalojimas ACS 1914

Nuodo patekimas

- gyvačių įkandimas ACS 1923

- vorų įkandimas ACS 1923

Nuslopinta

- laktacija ACS 1539

Nutraukta procedūra ACS 0019

Nutraukimas

- nėštumas ACS 1511; ACS 1513

Nutukimas

- sergant diabetu ACS 0401

O

Obstrukcinis, obstrukcija

- arterijų ACS 0941

- gimdymo ACS 1506

Obstrukcinė plaučių liga, lėtinė (LOPL) ACS 1008

-ūminė arba paūmėjimas dėl infekcijos ACS 1008

- - su pneumonija ACS 1008

Odenos fistulizacija ACS 0740

Odos įplyšimas

- trapi oda, netrauminis ACS 1810

- trauminis ACS 1917

Oftalmoplegija

- mitochondrinės citopatijos atveju ACS 0627

Obstrukcinė miego apnėja ACS 0635

Obstrukcinės miego apnėjos ir hipopnėjos sindromas ACS 0635

Obstrukcinės miego apnėjos sindromas ACS 0635

Opa

- pragula ACS 1221

- diabetinė, pėdos ACS 0401

- skrandžio ACS 1106

- - sugijusi ACS 2113

- oda

- - su celiulitu ACS 1210

Organų

- paėmimas ACS 0030

- transplantacija ACS 0030

Ortoptika ACS 0032

Ostektomija

- veido kaulų ACS 1216

Osteointegraciniai implantai

- ekstraoraliniai ACS 1220

- intraoraliniai ACS 0809

P

Paėmimas

- kaulo(ų)

- - veido chirurgijai ACS 1216

- - čiulpų ACS 0301

- organo (ų) ACS 0030

- kamieninių ląstelių (autologinių) (hematopoetinių) ACS 0301

Pagalba slaugytojo poilsio metu ACS 2107

Pagalbinės sveikatos intervencijos ACS 0032

Pagreitinimas ACS 1513

Pagrindinė

- diagnozė – taip pat žr. Diagnozė, pagrindinė

Pakartotinis atvėrimas

operuotos srities ACS 0039

Pakartotinė hospitalizacija

- dėl

- - nudegimų gydymo ACS 1911

- - komplikacijų po procedūrų ACS 1904

Pakartotinė operacija

- VAŠ ACS 0909

- širdies ACS 0934

Pakeitimas

- sąnario ACS 1329

Paliatyvus gydymas ACS 0224

Palidotomija, stereotaksinė ACS 0633

Pancitopenija ACS 0304

Panendoskopija ACS 0024

Panikos

- ataka ACS 0511

Pankreatitas

- ūminis arba lėtinis ACS 0001

Papildomas(a)

- kodas, sutartinis ženklas ACS 0027

Paraaortinių limfmazgių biopsija ACS 0028

Paraplegija ACS 0625; ACS 1915

Paraudimas (eritema)

- nudegimai ACS 1911

Parenterinis (ė)

- antibiotikai arba priešinfekciniai vaistai ACS 1615

- skysčių terapija ACS 1615

Pasekmė (ės) ACS 0001; ACS 0008

- cerebrovaskulinio įvykio ACS 0604

- sužalojimų, apsinuodijimų, toksinio poveikio arba išorinių priežasčių ACS 1912

- po procedūrų ACS 1904

- - klasifikacija ACS 1904

Pasislinkęs

- diskas, tarpslankstelinis ACS 1330

Pasišlapinimas, bandymas ACS 1436

Paslinkimas

- disko

- - tarpslankstelinio ACS 1330

Pasveikimas ACS 2103

Pašalinimas, išėmimas

- cementinė tarpinė ACS 1316

- dreno

- - smegenų skysčio ACS 0634

- gentamicino granulių ACS 1316

- timpanostomijos vamzdelių (angl. grommets) ACS 0803

- implanto (-us)

- - krūtų (planinis) ACS 1204

- placentos (rankomis) ACS 1543

- šunto

- - smegenų skysčio ACS 0634

Pašalinimas ir perrišimas

- varikozinių venų

- - abipusis ACS 0025

Patempimai ACS 1921

Patempimas ACS 1921

- nugaros ACS 1301

Paveldimas nepolipozinis storosios žarnos vėžys ACS 0247

Pažeidimas

- nervo ir sausgyslės

- - su sužalojimu ACS 1908

- Bankarto ACS 1353

- biomechaninis ACS 1335

- disko, tarpslankstelinio ACS 1308

- gemalinių ląstelių, sėklidės ACS 0028

- glomus jugulare ACS 0612

- intrakranijinis, galvos smegenų ACS 0629; ACS 0632

- ne alopatinis ACS 1335

- skaičius ACS 0038

- kankorėžinės liaukos ACS 0612

- liekamasis arba pasikartojantis ACS 2113

- odos

- - daugybinės ekscizijos ACS 0020

- kaukolės pagrindo ACS 0612

- peties sąnario viršutinės lūpos priekinis-užpakalinis ACS 1354

- nugaros smegenų ACS 0625; ACS 1915

- viršutinės lūpos priekinis - užpakalinis ACS 1354

Pediatrinės procedūros ACS 0037

Perdozavimas

- ketinimo rodmuo ACS 2005

- su psichiatrine diagnoze ACS 0530

Perfuzija ACS 0042

Periferinių kraujagyslių liga ACS 0941

- diabetinė ACS 0401

Perinatalinis

- sergamumas arba mirtingumas, dėl su motina susijusių veiksnių ACS 1609

- periodas ACS 1605

Perkėlimas (kam)

- su įtariama būkle ACS 0012

- sveikimas ACS 2103

- gimdymo metu ACS 1550

- po gimdymo ACS 1519

- naujagimis po gimdymo ACS 1607

Perrišimas

- hemoroidinių mazgų ACS 0942

Pervežimas, pėsčiųjų ACS 2009

Persileidimas — žr. Abortas

Perteklinis

- storoji žarna ACS 1109

Pėsčiųjų pervežimo ACS 2009

Piktybiškumas – žr. Navikai

Pilnutinis abortas ACS 1503

Pirmeiga

- akušerinė ACS 1506

PKL ACS 0941

Placenta (neatsiskyrusi)

- rankinis atskyrimas ACS 1543

Planinė cezario pjūvio operacija ACS 1541

Plastinė chirurgija ACS 1204

Plaučių

- liga, obstrukcinė (lėtinė) ACS 1008

- edema, ūminė ACS 0920

Plyšimas

- membranų

- - netikras ACS 1531

- - priešlaikinis ACS 1518; ACS 1531

- raištis (senas) ACS 1319

- meniskas (senas) ACS 1319

- akušerinis tarpvietės ACS 1551

Pneumonija ACS 1004

- su LOPL ACS 1008

Paveldimas nepolipozinis storosios žarnos vėžys ACS 0247

Po gydymo ACS 2103

Po kataraktos ACS 0701

Po procedūros arba pooperacinė

- komplikacija ACS 1904

- - pasekmės ACS 1904

- dokumentacija ACS 1904

- hifema ACS 0732

- skausmas

- - tuo pačiu gydymo epizodu ACS 1807

- - pakartotinas hospitalizavimas dėl ACS 1904

- sepsis ACS 0110

- terminologija (rodyklė) ACS 1904

Po gimdymo

- žindymo sunkumai ACS 1538

- depresija ACS 0505

- apibrėžimas ACS 1501

- būklės ir komplikacijos ACS 1548

- kraujavimas ACS 1548

Podiatrija ACS 0032

Policistinės kiaušidės ACS 1434

Poliomielitas

- kaip vėlyvo poveikio priežastis ACS 0008

Polipas

- stemplės ACS 0013

Polipektomija, daugybinė ACS 0020

Postlaminektominis sindromas ACS 1344

Poveikis

- nepageidaujamas (kažko)

- - anti retrovirusinė terapija ACS 0102

- - vaistų ACS 1902

- - - derinimas ACS 1903

- - - varfarinas ACS 0303

- - spindulinis gydymas ACS 1902

- vėlyvas (ko nors)

- - cerebrovaskulinis įvykis ACS 0604

- - ligos ACS 0008

- - sužalojimo, apsinuodijimo ACS 1912

- medžiagos (nepageidaujamas) ACS 1902

- - vartojimas kartu ACS 1903

Požymiai ACS 1802

IPPB ACS 1006

Protarpinė pastovaus slėgio ventiliacija ACS 1006

IMV ACS 1006

Praeinanti, laikina

- naujagimio tachipnėja ACS 1613; ACS 1615

Pragulų opos ir spaudimo plotai ACS 1221

Preeklampsija ACS 1526

Priepuolis (iai)

- drebulio (gerybiniai) ACS 0631

Prieš laiką gimęs naujagimis ACS 1605

Priešlaikinis

- gimdymas ACS 1530

- naujagimis ACS 1605

- membranų plyšimas ACS 1531; ACS 1518

Priešnuodis ACS 1923

Priežastis

- išorinė ACS 2001

- - ir nelaimingi atsitikimai ACS 1904

- - ankstyvos ir vėlyvos komplikacijos ACS 1904

Priežiūra

- bendroji slauga ACS 2103

- ilgalaikė ACS 2105

- slaugos namų tipo ACS 2105

- paliatyvi ACS 0224

- slaugytojo poilsio metu ACS 2107

Priklausomybė

- alkoholio ACS 0503

- narkotikų ACS 0503

Prisitaikymo reakcija ACS 0506

Procedūra(os) ACS 0016

- dvipusė ACS 0020; ACS 0025

- širdies revizija arba pakartotina operacija ACS 0934

- sudėtinės dalys ACS 0016

- pagal sutartį ACS 0029

- išskiriama pagal

- - sužalojimų skaičių ACS 0038

- - dydį ACS 0038

- - laiką ACS 0038

- dėl

- - kifozės arba skoliozės ACS 1348

- nepabaigta ACS 0019

- nutraukta ACS 0019

- Jaboulay ACS 1427

- valdymo

- - skausmo ACS 1807

- daugybinės ACS 0020; ACS 0025

- ne

- - koduojamos ACS 0042

- - baigtos ACS 0019

- - atliktos ACS 0011

- pediatrinės ACS 0037

- skausmo valdymo ACS 1807

- atidėtos ACS 0011

- pakartotinos operacijos, širdies ACS 0934

- revizijos

- - širdies ACS 0934

- eiliškumas ACS 0016

- Torkildseno (angl. Torkildsen) (ventrikulocisternostomija) ACS 0634

- trabekulektomija ACS 0740

Procedūros, atliekamos pagal sutartį ACS 0029

Profilaktika, profilaktinis

- mastektomija ACS 1204

- organo pašalinimas

- - dėl piktybiškumo ACS 0236

- ŽIV gydymas ACS 0102

Prolapsas

- disko, tarpslankstelinio ACS 1330

Prostatos

- hipertrofija, su šlapimo pūslės kaklelio incizija ACS 1420

Protezas

- klubo, išnirimas ACS 1309

Protezavimas ACS 0032

Psichinė liga

- kaip pagrindinė diagnozė ir socialiniai kodai ACS 0516

- komplikuojanti nėštumą ACS 0505

Psichologija ACS 0032

Psichotropinių medžiagų vartojimo sutrikimai ACS 0503

Pulso generatorius, širdies ACS 0936

Punktavimas

- žaizdos ACS 1917

Pūslės (šlapimo)

- įpjovimas

- - dėl prostatos hipertrofijos ACS 1420

- treniravimas ACS 1433

Pūslės

- nudegimai ACS 1911

R

Radiniai

- nenormalūs ACS 0010

Ragenos

- kalcio surišimas ACS 0724

- transplantato atmetimas arba nepavykusi transplantacija ACS 0731

- pigmentinis žiedas ACS 0723

Radikulopatija ACS 1307

Randas

- cezario pjūvio ACS 1506

- plastinė chirurgija ACS 1204

- mastektomija, recidyvas rande ACS 0237

- gimdos ACS 1506

Reabilitacija ACS 2104

- alkoholio ACS 0525

- narkotikų ACS 0525

Reakcija

- prisitaikymo arba depresinė ACS 0506

- alerginė ACS 2004

- vaistų kombinacijos ACS 1903

- hipoglikeminė ACS 0401

- insulino ACS 0401

- - antikūnių ACS 0401

Recidyvas

- navikų

- - pirminių ACS 0237

- - rande ACS 0237

Redukcija

- išnirimo

- - protezo, klubo ACS 1309

- lūžio

- - Stipinkaulio distalinio galo, abipusis ACS 0025

Rekonstrukcija

- kaulų ACS 0612

- - veido, su rezekcija ACS 1216

- vokų, abipusis ACS 0020

Rektalinis kraujavimas ACS 1117

Remisija

- imunoproliferacinės ligos ACS 0245

- leukemijos ACS 0245

Rentgeno nuotraukos

- be kontrasto ACS 0042

Replės

- atliekant cezario pjūvio operaciją ACS 1534

- apibrėžimai ACS 1534

- nepavyko panaudoti ACS 0019

Retinopatija

- diabetinė ACS 0401

Retrakcija

- galvos smegenų ACS 0612

Retrolistezė ACS 1334

Revizija

- fistulės

- - arterioveninė ACS 0939

- lopo ACS 0043

- procedūros

- - širdies ACS 0934

- šunto

- - smegenų skysčio ACS 0634

Rezekcija

- veido kaulų (viršutinio žandikaulio) (apatinio žandikaulio) ACS 1216

- pažeidimo (naviko)

- - inkstų geldelės (perkutaninė) ACS 1417

- - kaukolės pagrindo ACS 0612

Rezultatai

- nenormalūs (diagnostiniai) (patologiniai) ACS 0010

- tyrimų

- - ir abstrakcijų ACS 0010

Ritmo stimuliatorius (s), širdies ACS 0936

- būklė ACS 0936

Rizikos grupės vaikai ACS 1909

Rizikos veiksniai ACS 0002

Rodmuo, būklės pradžios ACS 0048

S, Š

Sąaugos ACS 0047

Sąmonė, netekimas ACS 1905

Sanavimas

- dantų prieš radioterapiją ACS 0236

Sarkoma

- Kapoši ACS 0102

Savaiminis

- abortas ACS 1503

- makštinis gimdymas, vienvaisis ACS 1505

Saulės nudegimai ACS 1911

Sergamumas

- perinatalinis

- - dėl su motina susijusių veiksnių ACS 1609

Sepsis ACS 0110

- naujagimių (rizika) ACS 1617

- antrinis dėl

- - šlapimo takų infekcijos ACS 0110

Sepsio rizika, naujagimių ACS 1617

Septicemija ACS 0110

- su neutropenija ACS 0109

- klinikinė ACS 0109

- neigiamas pasėlis ACS 0109

Sėdmenų pirmeiga, gimdymas ir ekstrakcija ACS 1542

Sielovada ACS 0032

Silastinio užsegimo artroplastika ACS 1329

Silpnumas ACS 1805

Simpatektomija ACS 1807

Simpsono (angl. Simpson) replės ACS 1534

Simptomas (ai) ACS 0027

- ŽIV ACS 0102

- apsinuodijimo ACS 1901

Simptomai ACS 1802

- ir įtariamos būklės ACS 0012

- - naujagimis ir kūdikis ACS 1611

- komplikuojantys nėštumą ACS 1521

- ištirti endoskopiškai ACS 0046

- procedūrų komplikacijų ACS 1904

Sindromai ACS 0005

- ūminis koronarinis ACS 0940

- ūminė ŽIV infekcija ACS 0102

- blogas elgesys su vaikais ACS 1909

- įgimtas ACS 0005

- koronarinis, ūminis ACS 0940

- traiškantis ACS 1922

- mirties

- - kūdikių (staigus) (artimas nepastebėtam) ACS 1610

- priklausomybės, narkotikai ir alkoholis ACS 0503

- Dietilstilboestrolio (DES)ACS 1428

- Dreslerio (angl. Dressler) ACS 0940

- Nugaros skausmo – hematurijos ACS 1429

- Apatinės nugaros dalies skausmas ACS 1302

- masyvios aspiracijos ACS 1613

- Mitochondrinės encefalopatijos, laktatacidozės, insultą primenančių epizodų ACS 0627

- Miunhauzeno ACS 0526

- Miokloninės epilepsijos, „susivėlusių“ raudonųjų skaidulų (angl. ragged red fibre) ACS 0627

- ritmo stimuliatorius (širdies) ACS 0936

- postlaminektomijos ACS 1344

- kvėpavimo sutrikimo ACS 1614

- miego hipoventiliacijos ACS 0635

- kvėpavimo takų rezistencijos ACS 0635

- sisteminio uždegiminio atsako (SUAS) ACS 0110

- Jongo (angl. Young) ACS 1415

Siūlė

- pirminė

- - chirurginės arba trauminės žaizdos ACS 0042

Skatinimas

- gimdymo ACS 1513

Skausmas ACS 1807

- pilvo ACS 1111; ACS 1101

- ūminis (po operacinis) ACS 1807

- nugaros ACS 1301; ACS 1302; ACS 1344

- lėtinis ACS 1807

- nenumalšinamas ACS 1807

- valdymas ACS 1807

Skilvelio funkcijos sutrikimas, kairiojo ACS 0915

Skystis

- intraperitoninis (laisvas) ACS 1110

Skoliozė, procedūra dėl ACS 1348

Skubi cezario pjūvio operacija ACS 1541

SLAP pažeidimas ACS 1354

Slaugos namų tipo stacionaras ACS 2105

Smegenys, nugaros — žr. Nugaros, smegenys

Smurtas

- prieš suaugusius ACS 1909

- prieš vaikus ACS 1909

- kaltininkas ACS 2008

Socialiniai

- kodai ACS 0516

- geriantis ACS 0503

- darbas ACS 0032

Sparninė plėvė ACS 0709

Spaudimas, slėgis

- plotas ACS 1221

- pastovaus teigiamo slėgio (įkvėpimo ir iškvėpimo metu) ventiliacija (BiPAP) ACS 1006

- pastovaus teigiamo slėgio ventiliacija (CPAP) ACS 1006

- protarpinė pastovaus slėgio ventiliacija ACS 1006

Spinalinė anestezija

- gimdymo metu ACS 1508

Spindulinė chirurgija

- stereotaksinė ACS 0629

Spindulinis gydymas ACS 0229

- nepageidaujamas poveikis ACS 1902

- dantų klirensas [dantų sanavimas] ACS 0236

- stereotaksinė ACS 0629

Spondilolistezė ACS 1334

Spondilozė ACS 1334

Stabilizavimas

- diabeto ACS 0401

Stebėjimas

- dėl įtariamų būklių, nenustatytų

- - naujagimių ir kūdikių ACS 1611

- medicininis ACS 0001

- po cezario pjūvio operacijos ACS 1609

Stebėjimas

- širdies ACS 0042

- elektroencefalogramos ACS 0042

- spaudimo ACS 0042

Stenozė

- arterijos ACS 0941

Stereotaksinė

- brachiterapija ACS 0632

- lokalizacija

- - intrakranijinė ACS 0629; ACS 0632

- - nugaros ACS 0629

- neurochirurgija (cingulotomija) (palidotomija) (talamotomija) ACS 0633

- spindulinė chirurgija ACS 0629

- spindulinis gydymas ACS 0629

Stimuliatoriaus elektrodų ACS 0042

Stebėjimo ištyrimai ACS 2113

Storis

- nudegimas ACS 1911

Streptokokinis (ė)

- infekcija ACS 0103

- - B grupės nėštumo metu ACS 1549

- B grupės nešiotojas nėštumo metu ACS 1549

Stresinis testas ACS 0042

Struktūra

- arterijos ACS 0941

SUAS ACS 0110

Sujungimas

- stuburo ACS 1348

Sulėtėjimas

- intrauterininio augimo ACS 1509

- psichikos ACS 0531

Suluošinimas, moters išorinių lytinių organų ACS 1435

Sumažėjimas

- estriolio ACS 1509

Sumušimai ACS 1916

SumušimasACS 1905

Sunkus, sunkumai

- žindymo krūtimi

- - pogimdyminiai ACS 1538

Sunkumo lygis, insulto ACS 0604

Surfaktanto nepakankamumas ACS 1614

Surišimas

- kalcio

- - ragenos ACS 0724

Susilpnėję

- vaisiaus judesiai ACS 1537

Sustojimas

- širdies ACS 0904

- širdies ir kvėpavimo ACS 0904

Sutrikimas

- disko ACS 1307

- akies, diabetinis ACS 0401

- psichikos

- - kaip pagrindinė diagnozė

- - - su socialiniais kodais ACS 0516

- - šeiminė anamnezė ACS 0520

- mitochondrinis ACS 0627

- panikos ACS 0511

- asmenybės ACS 0512

- po procedūros ACS 1904

- psichotropinių medžiagų vartojimo sutrikimai ACS 0503

- dėl vartojimo

- - alkoholio ACS 0503

- - narkotikų ACS 0503

- - tabako ACS 0503

Sutrikimas, sutrikęs (-usi)

- angliavandenių tolerancija ACS 0401

- pažinimo ACS 0532

- nevalgius glikemija ACS 0401

- gliukozės tolerancija arba reguliacija ACS 0401

- - nėštumo metu ACS 0401

- - antrinė dėl kitų sutrikimų ACS 0401

- - su

- - - komplikacijomis ACS 0401

- - - - mikrovaskulinėmis ACS 0401

- reabilitacijos ACS 2104

- intelekto ACS 0531

Sužalojimas

- priežastis, išorinė

- - apibrėžimas ACS 2001

- traiškantis ACS 1922

- dabartinis ACS 1906

- nuneriantis ACS 1914

- galvos (uždaras) ACS 1905

- - su intrakranijiniu sužalojimu ACS 1919

- ketinimas ACS 2005

- intraabdominalinis ACS 1920

- ertminis ACS 1920

- intrakranijinis (atviras) ACS 1919

- - su atviru lūžimu ACS 1919

- intratorakalinis ACS 1920

- vėlyvas poveikis ACS 1912

- raumenų ACS 1921

- senas ACS 1906; ACS 1319

- perinatalinis

- - hipoksinis išeminis ACS 1616

- savęs žalojimas ACS 2005

- eiliškumas ACS 1907

- minkštųjų audinių ACS 1331

- nugaros (smegenų) ACS 1915

- - fazė

- - - pradinis (ūminis) ACS 1915

- - - - iš karto po traumos ACS 1915

- - - - perkeliami pacientai ACS 1915

- - - einantis po ACS 1915

- paviršinis ACS 1916

- sausgyslių ACS 1921

- stuburo ACS 1915

- su

- - nudegimais ACS 1911

- su

- - nervo ir sausgyslės pažeidimu ACS 1908

- akušerinis tarpvietės ACS 1551

- atvira žaizda ACS 1917

Suspaudimo

- sindromas ACS 1922

Sutartiniai ženklai ir terminai, TLK-10-AM

- etiologija ir simptomai ACS 0027

- koduokite taip pat (sukelianti liga) ACS 0027

- kryžiukas ir žvaigždutė ACS 0027

- sisteminis sąrašas

- - ligų ACS 0033

- - intervencijų ACS 0040

- papildomų kodų naudojimas ACS 0027

Svetimkūnis

- esant

- - atvirai žaizdai ACS 1917

Šeiminė adenominė polipozė ACS 0246

Širdies

- sustojimas ACS 0904

- kateterizacija ir vainikinių kraujagyslių angiografija ACS 0933

- laidžioji sistema ACS 0936

- defibriliacija ACS 0936

- revizijos procedūra arba pakartotina operacija ACS 0934

Šuntas

- arterioveninis ACS 0939

- smegenų skysčio ACS 0634

- aortos - vainikinių kraujagyslių ACS 0909

- būklė ACS 0940

T

Tabakas

- priklausomybė / sutrikimas dėl vartojimo ACS 0503

- žalingas vartojimas ACS 0503

Tachipnėja

- pareinanti, naujagimio ACS 1613; ACS 1615

Talamotomija, stereotaksinė ACS 0633

Terapija

- insulinas

- - diabeto ACS 0401

- deguonis, naujagimis ACS 1615

- parenteriniai skysčiai ACS 1615

Testas

- ureazės testas ACS 1122

- stresinis ACS 0042

Tęstinis

- kvėpavimo palaikymas ACS 1006

Tikrinimas

- dėl diabeto ACS 0401

- dėl specifinių sutrikimų ACS 2111

Timpanostomijos vamzdelis (iai)

- pašalinimas ACS 0803

- hospitalizavimas dėl pašalinimo ACS 0803

Tyrimas (-ai)

- dėl įtariamų būklių ACS 0012

- rezultatai

- - ir abstrakcijos ACS 0010

Toksemija

- preeklampsija ACS 1526

Toksiškumas

- varfarinas ACS 0303

Tonzilitas (su tonzilektomija) ACS 0804

Torkildseno procedūra (ventrikulocisternostomija) ACS 0634

Trabekulektomija ACS 0740

Tracheostomija

- su ventiliacija ACS 1006

Trachoma

- kaip vėlyvo poveikio priežastis ACS 0008

Traiškantis

- sužalojimas ACS 1922

Trakcija ACS 0042

Trapi oda ACS 1810

Transfuzija

- kraujas ACS 0302

- naujagimio ACS 1615

Transplantatas ACS 0043

- kaulų, veido chirurgijoje ACS 1216

- nudegimų ACS 1911

- ragenos (atmetimas) (nepakankamumas) ACS 0731

- Vainikinės arterijos jungties ACS 0909

- krūties arterija ACS 0909

Transplantatas, transplantacija

- organas ACS 0030

- kamieninė ląstelė (autologinė) (hemapoitinė) ACS 0301

Traukuliai

- karščiavimas (pireksija) ACS 1809

Trauma, gimdymas

- pažeidžianti naujagimį ACS 1609

Treniravimas

- šlapimo pūslės ACS 1433

Trepanacinės angos

- smegenų skysčio šuntavimui ACS 0634

- su intrakranijine stereotaktine

- - radiochirurgijai, radioterapijai ACS 0629

- - brachiterapijai ACS 0632

Trombektomija

- AVF arba AVŠ trombo pašalinimui ACS 0939

Trombozė

- arterija ACS 0941

Trukmė

- nėštumo ACS 1518

Tvarstymas

- nudegimų ACS 1911

- nekoduojama ACS 0042

Traukuliai

- karščiavimo ACS 1809

U

Ultragarsas ACS 0042

Urosepsis ACS 0110

Uždėjimas

- pleistro ACS 0042

Užimtumo terapija ACS 0032

Užsikimšimas

- arterijos ACS 0941

Užsilaikiusi(ę)

- placenta

- - atidalinimas rankomis ACS 1543

- vaisiaus audiniai ACS 1544

- timpanostomijos vamzdelis ACS 0803

Užsitęsęs

- insultas ACS 0605

Užsitęsęs gimdymas ACS 1532

Ūminis gyvybei pavojingas įvykis ACS 1610

- ištyrimas taikant ACS 0022; ACS 0031

- dėl

- - EKT ACS 0533

- - ginekologijos ACS 1431; ACS 0031

- - skausmo valdymo ACS 1807

- sekanti iš paskos ACS 0031

Ūminis (-iai) – taip pat žr. būklė

- būklė

- - ir lėtinė ACS 0001

- koronarinis sindromas ACS 0940

- ŽIV infekcijos sindromas ACS 0102

- intoksikacija ACS 0503

- gyvybei pavojingas įvykis ACS 1610

- fazė

- - paraplegija ar kvadriplegija ACS 0625

V

Vainikinės arterijos jungtis

- transplantatas ACS 0909

Vaisiaus

- deceleracijos (motinos įrašai) ACS 1546

- silpnėjantys judesiai ACS 1537

- funkcijų sutrikimas (motinos įrašai) ACS 1546; ACS 1547

- gyvybingumas ACS 1510

Vaisiaus audiniai, užsilikę ACS 1544

Vaistinė ACS 0032

Vaistų

- nepageidaujamas poveikis ACS 1902

- - derinimas, dviejų ar daugiau ACS 1903

- - varfarinas ACS 0303

- bandymas, hospitalizavimas ACS 0026

- priklausomybė arba sutrikimai dėl vartojimo ACS 0503

- detoksikacija ir reabilitacija ACS 0525

- žalingas vartojimas ACS 0503

- perdozavimas

- - ketinimo rodmuo ACS 2005

- - su psichiatrine diagnoze ACS 0530

- apsinuodijimas ACS 1901; ACS 2005

- klinikinis tyrimas, hospitalizavimas ACS 0026

VAL ACS 0941

Valdymas

- skausmo ACS 1807

- - daugybinės procedūros ACS 0020

- kamieninių ląstelių arba kaulų čiulpų transplantacijos pacientų ACS 0301

VAŠ ACS 0909

Veiksniai

- hipoglikemija, sergant 2-ojo tipo diabetu ACS 0401

Vėlyvas poveikis — žr. Poveikis, vėlyvas

Venos

- varikozė, abipusė ACS 0025

Ventiliacija

- gelbėjant gimimo metu ACS 1615

- mechaninė / pastovi ACS 1006

- neinvazinė ACS 1006

Ventrikulograma

- su širdies kateterizacija ACS 0933

Ventrikulocisternostomija (Torkildseno procedūra) ACS 0634

Ventrikulostomija ACS 0634

Vienos dienos

- dializė ACS 1404

- chirurgija, neatlikta ACS 0011

- spindulinis gydymas ACS 0229

Vidurinės ausies uždegimas (serozinis) ACS 0802

Vyresnio amžiaus nėščiosios ACS 1524

Virškinimo trakto, kraujavimas ACS 1103

Virusas

- žmogaus imunodeficito ACS 0102

- papilomos

- - žmogus ACS 1408

- karpa ACS 1408

Vrigli (angl. Wrigley) replės ACS 1534

Z, Ž

Zondavimas

- skrandžio, naujagimių ACS 1615

Žaizda (-os)

- infekcija, įgyta ligoninėje ACS 1904

- intrakranijinė, su galvos sužalojimu ACS 1919

- atvira ACS 1917

- - su

- - - arterijų ir nervų pažeidimu ACS 1908

- - - celiulitu ACS 1210

- - intraabdominalinis arba intratorakalinis sužalojimas ACS 1920

- - lūžis arba išnirimas (susisiekiantys) ACS 1917; ACS 1918

- punkcija ACS 1917

- odos ir poodžio, atstatymas ACS 1217

Žalingas vartojimas

- narkotikų ar alkoholio ACS 0503

ŽIV ACS 0102

- ūminis infekcinis sindromas ACS 0102

- besimptomė, būklė ACS 0102

- chemoterapija ACS 0102

- liga ACS 0102

- laboratoriniai įrodymai ACS 0102

- eiliškumas ACS 0102

Žiedas

- ragenos, pigmentinio ACS 0723

Žmogaus

- imunodeficito virusas ACS 0102

- papilomos virusas ACS 1408

Žmogžudystė

- ketinimas ACS 2005

ŽPV ACS 1408

Žuvusi kiaušialąstė ACS 1514

Žvairumas ACS 0710<< Grįžti