NATO Kontrolinis sąrašas

PAVADINIMAS: Šiaurės Atlanto sutarties organizacija (NATO)

ĮSTEIGIMO DATA: 1949

ŠALYS NARĖS:

PAGRINDINIS VAIDMUO:

užtikrinti jos šalių narių laisvę ir saugumą politinėmis ir karinėmis priemonėmis.

GENERALINIS SEKRETORIUS: Jens Stoltenberg

ŠIAURĖS ATLANTO TARYBA: pagrindinis politinių sprendimų priėmimo organas NATO.

KARINĖS PAJĖGOS:

Savo nuolatinių pajėgų NATO turi labai mažai. Narėms, remiantis susitarimu, sutikus įsitraukti į operaciją, jos savanoriškai teikia pajėgas.

NATO turi integruotą karinės vadovybės struktūrą, leidžiančią Aljansui įgyvendinti politinius sprendimus, turinčius karines pasekmes.

PARTNERYSTĖS:<< Grįžti