VIRTUALI PARODA „PARTIZANŲ KŪRYBA“ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

1. Karikatūra „Žydo su Stalinu kelionė“. Autorius nenurodytas. Spėjamas autorius – Lietuvos Laisvės Armijos (LLA) Didžiosios Kovos rinktinės 5-to bataliono vadas, apygardos štabo viršininkas Jonas Markulis-Vaiduoklis (1910-1945). Iki 1945 m. kovo 27 d.

Originalas. Piešinys.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 42906/3, l. 263-48.

Karikatūra rasta Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Musninkų vls. skyriaus 1947 m. liepos 2 d. sulaikyto legalizuoto LLA DKR partizano Motiejaus Misiūno-Kryžiuočio namuose Kaišiadorių aps., Žaslių vls., Slabados k. specialiai įrengtoje slėptuvėje, 1947 m. liepos 1 d. atliktos kratos metu. M. Misiūnas 1950 m. buvo nuteistas 25 metams pataisos darbų lagerio už veiklą partizanų būryje bei aktyvų dalyvavimą rezistencinėje veikloje.

2. Karikatūra „Pavizdingas SSSR Kalchozas“. Autorius nenurodytas. Spėjamas autorius – Lietuvos Laisvės Armijos (LLA) Didžiosios Kovos rinktinės 5-to bataliono vadas, apygardos štabo viršininkas Jonas Markulis-Vaiduoklis (1910-1945). Iki 1945 m. kovo 27 d.

Originalas. Piešinys.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 42906/3, l. 263-49.

Karikatūra rasta Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Musninkų vls. skyriaus 1947 m. liepos 2 d. sulaikyto legalizuoto partizano Motiejaus Misiūno-Kryžiuočio namuose Kaišiadorių aps., Žaslių vls., Slabados k. specialiai įrengtoje slėptuvėje, 1947 m. liepos 1 d. atliktos kratos metu. M. Misiūnas 1950 m. buvo nuteistas 25 metams pataisos darbų lagerio už veiklą partizanų būryje bei aktyvų dalyvavimą rezistencinėje veikloje.

3. Karikatūra „Stalino saulė“. Autorius nenurodytas. Spėjamas autorius – Lietuvos Laisvės Armijos (LLA) Didžiosios Kovos rinktinės 5-to bataliono vadas, apygardos štabo viršininkas Jonas Markulis-Vaiduoklis (1910-1945). Iki 1945 m. kovo 27 d.

Originalas. Piešinys.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 42906/3, l. 263-50.

Karikatūra rasta Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Musninkų vls. skyriaus 1947 m. liepos 2 d. sulaikyto legalizuoto partizano Motiejaus Misiūno-Kryžiuočio namuose Kaišiadorių aps., Žaslių vls., Slabados k. specialiai įrengtoje slėptuvėje, 1947 m. liepos 1 d. atliktos kratos metu. M. Misiūnas 1950 m. buvo nuteistas 25 metams pataisos darbų lagerio už veiklą partizanų būryje bei aktyvų dalyvavimą rezistencinėje veikloje.

4. Karikatūra „Stalino saulė. Raudonas Slybinas mūsų tėviškėje“. Autorius – Lietuvos Laisvės Armijos (LLA) Didžiosios Kovos rinktinės 5-to bataliono vadas, apygardos štabo viršininkas Jonas Markulis-Vaiduoklis (1910-1945). Iki 1945 m. kovo 27 d.

Originalas. Piešinys.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 42906/3, l. 263-51.

Karikatūra rasta Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Musninkų vls. skyriaus 1947 m. liepos 2 d. sulaikyto legalizuoto partizano Motiejaus Misiūno-Kryžiuočio namuose Kaišiadorių aps., Žaslių vls., Slabados k. specialiai įrengtoje slėptuvėje, 1947 m. liepos 1 d. atliktos kratos metu. M. Misiūnas 1950 m. buvo nuteistas 25 metams pataisos darbų lagerio už veiklą partizanų būryje bei aktyvų dalyvavimą rezistencinėje veikloje.

5. Karikatūra „Ui čia eina kulokas!“. Autorius – Lietuvos Laisvės Armijos (LLA) Didžiosios Kovos rinktinės 5-to bataliono vadas, apygardos štabo viršininkas Jonas Markulis-Vaiduoklis (1910-1945). Iki 1945 m. kovo 27 d.

Originalas. Piešinys.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 42906/3, l. 263-52.

Karikatūra rasta Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Musninkų vls. skyriaus 1947 m. liepos 2 d. sulaikyto legalizuoto partizano Motiejaus Misiūno-Kryžiuočio namuose Kaišiadorių aps., Žaslių vls., Slabados k. specialiai įrengtoje slėptuvėje, 1947 m. liepos 1 d. atliktos kratos metu. M. Misiūnas 1950 m. buvo nuteistas 25 metams pataisos darbų lagerio už veiklą partizanų būryje bei aktyvų dalyvavimą rezistencinėje veikloje.

6. Karikatūra „Linksmos geros ir skanios vaišės“. Autorius – Lietuvos Laisvės Armijos (LLA) Didžiosios Kovos rinktinės 5-to bataliono vadas, apygardos štabo viršininkas Jonas Markulis- Vaiduoklis (1910-1945). Iki 1945 m. kovo 27 d.

Originalas. Piešinys.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 42906/3, l. 263-53.

Karikatūra rasta Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Musninkų vls. skyriaus 1947 m. liepos 2 d. sulaikyto legalizuoto partizano Motiejaus Misiūno-Kryžiuočio namuose Kaišiadorių aps., Žaslių vls., Slabados k. specialiai įrengtoje slėptuvėje, 1947 m. liepos 1 d. atliktos kratos metu. M. Misiūnas 1950 m. buvo nuteistas 25 metams pataisos darbų lagerio už veiklą partizanų būryje bei aktyvų dalyvavimą rezistencinėje veikloje.

7. Karikatūra „Valsčiaus valdyba“. Autorius nenurodytas. Spėjamas autorius – Lietuvos Laisvės Armijos (LLA) Didžiosios Kovos rinktinės 5-to bataliono vadas, apygardos štabo viršininkas Jonas Markulis-Vaiduoklis (1910-1945). Iki 1945 m. kovo 27 d.

Originalas. Piešinys.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 42906/3, l. 263-54.

Karikatūra rasta Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Musninkų vls. skyriaus 1947 m. liepos 2 d. sulaikyto legalizuoto partizano Motiejaus Misiūno-Kryžiuočio namuose Kaišiadorių aps., Žaslių vls., Slabados k. specialiai įrengtoje slėptuvėje, 1947 m. liepos 1 d. atliktos kratos metu. M. Misiūnas 1950 m. buvo nuteistas 25 metams pataisos darbų lagerio už veiklą partizanų būryje bei aktyvų dalyvavimą rezistencinėje veikloje.

8. Karikatūra „Komunizmas sukompromituotas prieš pasaulį!...“. Autorius nenustatytas. Iki 1947 m. rugpjūčio mėn.

Originalas. Piešinys. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 43666/3, Priedas prie bylos, l. 1-3.

Karikatūra rasta 1947 m. rugpjūčio 11 d. vykusios karinės-čekistinės operacijos metu sunaikintame Dainavos apygardos štabo bunkeryje, įrengtame Punios šile. Saugumiečiams užpuolus bunkerį Dainavos apygardos vadas Domininkas Jėčys-Ąžuolas (žuvo mūšio metu) karikatūrą bandė sudeginti, tačiau nespėjo – apdegė tik jos kraštai. Karikatūra kartu su kitais bunkeryje rastais dokumentais buvo pridėta prie suimtų Dainavos apygardos štabo narių bei jų rėmėjų ir ryšininkų baudžiamosios bylos kaip daiktinis įkaltis.

9. Karikatūra „...budri akis tave seka....“. Autorius nenustatytas. Iki 1947 m. rugpjūčio mėn. Originalas. Piešinys. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 43666/3, Priedas prie bylos, l. 1-7.

Karikatūra rasta 1947 m. rugpjūčio 11 d. vykusios karinės-čekistinės operacijos metu sunaikintame Dainavos apygardos štabo bunkeryje, įrengtame Punios šile. Saugumiečiams užpuolus bunkerį Dainavos apygardos vadas Domininkas Jėčys-Ąžuolas (žuvo mūšio metu) karikatūrą bandė sudeginti, tačiau nespėjo – apdegė tik jos kraštai. Karikatūra kartu su kitais bunkeryje rastais dokumentais buvo pridėta prie suimtų Dainavos apygardos štabo narių bei jų rėmėjų ir ryšininkų baudžiamosios bylos kaip daiktinis įkaltis.

10. Karikatūra „Komunistų remiamas ir kūrstomas sukilimas Indonezijoj buvo numalšintas“. Autorius nenustatytas. Iki 1947 m. rugpjūčio mėn.

Originalas. Piešinys. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 43666/3, Priedas prie bylos, l. 1-5.

Karikatūra rasta 1947 m. rugpjūčio 11 d. vykusios karinės-čekistinės operacijos metu sunaikintame Dainavos apygardos štabo bunkeryje, įrengtame Punios šile. Saugumiečiams užpuolus bunkerį Dainavos apygardos vadas Domininkas Jėčys-Ąžuolas (žuvo mūšio metu) karikatūrą bandė sudeginti, tačiau nespėjo – apdegė tik jos kraštai. Karikatūra kartu su kitais bunkeryje rastais dokumentais buvo pridėta prie suimtų Dainavos apygardos štabo narių bei jų rėmėjų ir ryšininkų baudžiamosios bylos kaip daiktinis įkaltis.

11. Karikatūra „Ateikite visi kurie slapstotės miškuose ir būsite aprūpinti „Tarybine laisve“. Autorius nenustatytas. Iki 1947 m. rugpjūčio mėn.

Originalas. Piešinys. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 43666/3, Priedas prie bylos, l. 1-7.

Karikatūra rasta 1947 m. rugpjūčio 11 d. vykusios karinės-čekistinės operacijos metu sunaikintame Dainavos apygardos štabo bunkeryje, įrengtame Punios šile. Saugumiečiams užpuolus bunkerį Dainavos apygardos vadas Domininkas Jėčys-Ąžuolas (žuvo mūšio metu) karikatūrą bandė sudeginti, tačiau nespėjo – apdegė tik jos kraštai. Karikatūra kartu su kitais bunkeryje rastais dokumentais buvo pridėta prie suimtų Dainavos apygardos štabo narių bei jų rėmėjų ir ryšininkų baudžiamosios bylos kaip daiktinis įkaltis.

12. Karikatūra „Ištikimiausi ubagų tėvo Stalino vaikai“. Autorius nenustatytas. Išspausdinta Lietuvos partizanų Merkio rinktinės štabo laikraštyje „Mylėk Tėvynę“. Iki 1947 m. vasario 16 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-16321, t. 2, l. 634-4atv.

13. Karikatūra „Tik muilo burbulas ...“. Autorius nenustatytas. Iki 1947 m. birželio mėn. Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-16321, t. 2, l. 635-6atv.

Karikatūra buvo konfiskuota iš suimtų jaunimo organizacijos „Kovos už Lietuvos išlaisvinimą sąjunga“ narių. Organizaciją 1947 m. Vilniaus mieste įkūrė Dainavos apygardos partizanai. Organizacijos nariai gamino ir platino antisovietinius lapelius, leido laikraščius „Aukuras“,

„Mylėk Tėvynę“.

14. Piešinys. Autorius nenustatytas. Iki 1953 m. sausio mėn. Originalas. Piešinys.

LYA, f. K-5, ap. 2, b. 24, l. 23.

Piešinys rastas Žemaičių apygardos vado Vlado Montvydo-Vl. Etmono, Lapės, Žemaičio archyve, kuris buvo sudėtas į bidoną ir užkastas po žeme Šilalės r., Kaltinėnų apylinkėse. Bidonas buvo surastas 1994 m. rugsėjo 25 d. vykusios ekspedicijos metu.

15. Karikatūra. Autorius nenustatytas. Iki 1953 m. sausio mėn. Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-5, ap. 2, b. 24, l. 34.

Karikatūra rasta Žemaičių apygardos vado Vlado Montvydo-Vl. Etmono, Lapės, Žemaičio archyve, kuris buvo sudėtas į bidoną ir užkastas po žeme Šilalės r., Kaltinėnų apylinkėse. Bidonas buvo surastas 1994 m. rugsėjo 25 d. vykusios ekspedicijos metu.

16. Karikatūra. Autorius nenustatytas. Išspausdinta Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Žemaičių apygardos leidinyje „Laisvės balsas“ Nr. 8 (158), 1952 m. gruodžio 12 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba. LYA, f. K-5, ap. 2, b. 38, l. 37atv.

Karikatūra rasta Žemaičių apygardos vado Vlado Montvydo-Vl. Etmono, Lapės, Žemaičio archyve, kuris buvo sudėtas į bidoną ir užkastas po žeme Šilalės r., Kaltinėnų apylinkėse. Bidonas buvo surastas 1994 m. rugsėjo 25 d. vykusios ekspedicijos metu.

17. Karikatūra „Vienos dalies viršininkas“. Autorius nenustatytas. Iki 1952 metų. Originalas. Piešinys. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-5, ap. 9, b. 14, l. 141.

Karikatūra rasta tarp Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Vakarų Lietuvos srities Prisikėlimo apygardos štabo dokumentų, kurie Prisikėlimo apygardos štabo pareigūnų sprendimu 1949 m. vasario mėn. buvo užkasti Stanislovo Mikniaus sodyboje Radviliškio r., Minaičių k. Dokumentus 2004 m. surado Miknių šeimos nariai.

18. Karikatūra „Dovana Stalinui“. Autorius nenustatytas. Išspausdinta leidinyje „Nykštys“, Nr. 1(8). 1950 m. sausio mėn.

Originalas. Piešinys. Dokumentas lietuvių kalba. LYA, f. K-5, ap. 9, b. 14, l. 256.

Karikatūra rasta tarp Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Vakarų Lietuvos srities Prisikėlimo apygardos štabo dokumentų, kurie Prisikėlimo apygardos štabo pareigūnų sprendimu 1949 m. vasario mėn. buvo užkasti Stanislovo Mikniaus sodyboje Radviliškio r., Minaičių k. Dokumentus 2004 m. surado Miknių šeimos nariai.

19. Lietuvos Laisvės Armijos (LLA) Didžiosios Kovos rinktinės IV-ojo bataliono leidinys „Žalia giria“, Nr. 5, 1945 m. spalio 25 d.

Originalas. Mašinraštis. Dokumentas lietuvių kalba. LYA, f. K-1, ap. 58, b. 42906/3, l. 263-36.

20. Lietuvos Laisvės Armijos (LLA) Didžiosios Kovos Apygardos B rinktinės leidinys „Kalėdos pavergtoj Tėvynėj“. 1945 m. gruodžio 24 d.

Originalas. Mašinraštis. Dokumentas lietuvių kalba. LYA, f. K-1, ap. 58, b. 42906/3, l. 263-47.

21. Lietuvos Laisvės Armijos (LLA) 1-osios Liūto rinktinės leidinys „Laisvės Šauklys“, Nr. 5, 1947 m. kovo 20 d.

Originalas. Mašinraštis. Dokumentas lietuvių kalba. LYA, f. K-1, ap. 58, b. 42906/3, l. 263-45, 263-46ap.

22. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Žemaičių apygardos leidinio „Laisvės aušra“ Nr. 1 viršelis. 1951 m. birželio mėn.

Originalas. Piešinys. Dokumentas lietuvių kalba. LYA, f. K-5, ap. 2, b. 24, l. 36.

Leidinys rastas Žemaičių apygardos vado Vlado Montvydo-Vl. Etmono, Lapės, Žemaičio archyve, kuris buvo sudėtas į bidoną ir užkastas po žeme Šilalės r., Kaltinėnų apylinkėse. Bidonas buvo surastas 1994 m. rugsėjo 25 d. vykusios ekspedicijos metu.

23. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Žemaičių apygardos leidinio „Malda girioje“ viršelis. Iki 1953 m. sausio mėn.

Originalas. Piešinys. Dokumentas lietuvių kalba. LYA, f. K-5, ap. 2, b. 24, l. 35.

Leidinys rastas Žemaičių apygardos vado Vlado Montvydo-Vl. Etmono, Lapės, Žemaičio archyve, kuris buvo sudėtas į bidoną ir užkastas po žeme Šilalės r., Kaltinėnų apylinkėse. Bidonas buvo surastas 1994 m. rugsėjo 25 d. vykusios ekspedicijos metu.

24. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Žemaičių apygardos leidinio „Partizanas“ viršelio eskizas. Iki 1953 m. sausio mėn.

Originalas. Piešinys. Dokumentas lietuvių kalba. LYA, f. K-5, ap. 2, b. 24, l. 38.

Piešinys rastas Žemaičių apygardos vado Vlado Montvydo-Vl. Etmono, Lapės, Žemaičio archyve, kuris buvo sudėtas į bidoną ir užkastas po žeme Šilalės r., Kaltinėnų apylinkėse. Bidonas buvo surastas 1994 m. rugsėjo 25 d. vykusios ekspedicijos metu.

25. Lietuvos Laisvės Armijos (LLA) Didžiosios Kovos apygardos B rinktinės išleistas antisovietinio pobūdžio apsakymas „Kolchoznikas! Stop, bus ir kolchozas!“ su iliustracijomis. 1947 m. balandžio 20.

Originalas. Mašinraštis. Dokumentas lietuvių kalba. LYA, f. K-1, ap. 58, b. 42906/3, l. 263-35ap.

26. Karikatūra ir satyrinis eilėraštis apie „stribus“ („liaudies gynėjus“). Autorius nenustatytas. Išspausdinta leidinyje „Nykštys“, Nr. 1(8). 1950 m. sausio mėn.

Originalas. Piešinys, mašinraštis. Dokumentas lietuvių kalba. LYA, f. K-5, ap. 9, b. 14, l. 254atv.-2, 255-1.

Leidinys rastas tarp Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Vakarų Lietuvos srities Prisikėlimo apygardos štabo dokumentų, kurie Prisikėlimo apygardos štabo pareigūnų sprendimu 1949 m. vasario mėn. buvo užkasti Stanislovo Mikniaus sodyboje Radviliškio r., Minaičių k. Dokumentus 2004 m. surado Miknių šeimos nariai.

27. Lietuvos partizanų karikatūra, nukreipta prieš kolūkių kūrimą. Autorius nežinomas. Iki 1950 m.

Originalas. Mašinraštis. Dokumentas lietuvių kalba. LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47726/3, t. 4, l. 83.

28. Nepabaigtas piešti atvirukas. Autorė Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Nemuno būrio rėmėja Veronika Janutytė-Audra. Iki 1950 m. sausio 28 d.

Originalas. Piešinys.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 41417/3, Priedas prie bylos, l. 1-40, 1-40atv.

Į antisovietinę veiklą V. Janutytę 1949 m. spalio mėn. įtraukė Nemuno būrio partizanas Mečys Bakanauskas-Vingela Už tai, kad rašė antisovietinio turinio dainas bei eilėraščius, piešė antisovietinio ir religinio turinio atvirukus, V. Janutytė 1950 m. buvo nuteista 25 metams pataisos darbų lagerio.

29. Atvirukas. Autorė Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Nemuno būrio rėmėja Veronika Janutytė-Audra. Iki 1950 m. sausio 28 d.

Originalas. Piešinys.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 41417/3, Priedas prie bylos, l. 1-46.

Į antisovietinę veiklą V. Janutytę 1949 m. spalio mėn. įtraukė Nemuno būrio partizanas Mečys Bakanauskas-Vingela Už tai, kad rašė antisovietinio turinio dainas bei eilėraščius, piešė antisovietinio ir religinio turinio atvirukus, V. Janutytė 1950 m. buvo nuteista 25 metams pataisos darbų lagerio.

30. Atvirukas. Autorė Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Nemuno būrio rėmėja Veronika Janutytė-Audra. Iki 1950 m. sausio 28 d.

Originalas. Piešinys.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 41417/3, Priedas prie bylos, l. 1-47.

Į antisovietinę veiklą V. Janutytę 1949 m. spalio mėn. įtraukė Nemuno būrio partizanas Mečys Bakanauskas-Vingela Už tai, kad rašė antisovietinio turinio dainas bei eilėraščius, piešė antisovietinio ir religinio turinio atvirukus, V. Janutytė 1950 m. buvo nuteista 25 metams pataisos darbų lagerio.

31. Atvirukas. Autorė Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Nemuno būrio rėmėja Veronika Janutytė-Audra. Iki 1950 m. sausio 28 d.

Originalas. Piešinys.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 41417/3, Priedas prie bylos, l. 1-48.

Į antisovietinę veiklą V. Janutytę 1949 m. spalio mėn. įtraukė Nemuno būrio partizanas Mečys Bakanauskas-Vingela Už tai, kad rašė antisovietinio turinio dainas bei eilėraščius, piešė antisovietinio ir religinio turinio atvirukus, V. Janutytė 1950 m. buvo nuteista 25 metams pataisos darbų lagerio.

32. Atvirukas. Autorė Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Nemuno būrio rėmėja Veronika Janutytė-Audra. Iki 1950 m. sausio 28 d.

Originalas. Piešinys.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 41417/3, Priedas prie bylos, l. 1-44.

Į antisovietinę veiklą V. Janutytę 1949 m. spalio mėn. įtraukė Nemuno būrio partizanas Mečys Bakanauskas-Vingela Už tai, kad rašė antisovietinio turinio dainas bei eilėraščius, piešė antisovietinio ir religinio turinio atvirukus, V. Janutytė 1950 m. buvo nuteista 25 metams pataisos darbų lagerio.

33. Atvirukas. Autorė Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Nemuno būrio rėmėja Veronika Janutytė-Audra. Iki 1950 m. sausio 28 d.

Originalas. Piešinys.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 41417/3, Priedas prie bylos, l. 1-45.

Į antisovietinę veiklą V. Janutytę 1949 m. spalio mėn. įtraukė Nemuno būrio partizanas Mečys Bakanauskas-Vingela Už tai, kad rašė antisovietinio turinio dainas bei eilėraščius, piešė antisovietinio ir religinio turinio atvirukus, V. Janutytė 1950 m. buvo nuteista 25 metams pataisos darbų lagerio.

34. Atvirukas. Autorė Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Nemuno būrio rėmėja Veronika Janutytė-Audra. Iki 1950 m. sausio 28 d.

Originalas. Piešinys.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 41417/3, Priedas prie bylos, l. 1-41.

Į antisovietinę veiklą V. Janutytę 1949 m. spalio mėn. įtraukė Nemuno būrio partizanas Mečys Bakanauskas-Vingela Už tai, kad rašė antisovietinio turinio dainas bei eilėraščius, piešė antisovietinio ir religinio turinio atvirukus, V. Janutytė 1950 m. buvo nuteista 25 metams pataisos darbų lagerio.

35. Atvirukas. Autorė Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Nemuno būrio rėmėja Veronika Janutytė-Audra. Iki 1950 m. sausio 28 d.

Originalas. Piešinys.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 41417/3, Priedas prie bylos, l. 1-42.

Į antisovietinę veiklą V. Janutytę 1949 m. spalio mėn. įtraukė Nemuno būrio partizanas Mečys Bakanauskas-Vingela Už tai, kad rašė antisovietinio turinio dainas bei eilėraščius, piešė antisovietinio ir religinio turinio atvirukus, V. Janutytė 1950 m. buvo nuteista 25 metams pataisos darbų lagerio.

36. Atvirukas. Autorė Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Nemuno būrio rėmėja Veronika Janutytė-Audra. Iki 1950 m. sausio 28 d.

Originalas. Piešinys.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 41417/3, Priedas prie bylos, l. 1-43.

Į antisovietinę veiklą V. Janutytę 1949 m. spalio mėn. įtraukė Nemuno būrio partizanas Mečys Bakanauskas-Vingela Už tai, kad rašė antisovietinio turinio dainas bei eilėraščius, piešė antisovietinio ir religinio turinio atvirukus, V. Janutytė 1950 m. buvo nuteista 25 metams pataisos darbų lagerio.

37. Atvirukas. Autorė Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Nemuno būrio rėmėja Veronika Janutytė-Audra. Iki 1950 m. sausio 28 d.

Originalas. Piešinys.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 41417/3, Priedas prie bylos, l. 1-49.

Į antisovietinę veiklą V. Janutytę 1949 m. spalio mėn. įtraukė Nemuno būrio partizanas Mečys Bakanauskas-Vingela Už tai, kad rašė antisovietinio turinio dainas bei eilėraščius, piešė antisovietinio ir religinio turinio atvirukus, V. Janutytė 1950 m. buvo nuteista 25 metams pataisos darbų lagerio.

38. Atvirukas. Autorė Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Nemuno būrio rėmėja Veronika Janutytė-Audra. Iki 1950 m. sausio 28 d.

Originalas. Piešinys.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 41417/3, Priedas prie bylos, l. 1-50.

Į antisovietinę veiklą V. Janutytę 1949 m. spalio mėn. įtraukė Nemuno būrio partizanas Mečys Bakanauskas-Vingela Už tai, kad rašė antisovietinio turinio dainas bei eilėraščius, piešė antisovietinio ir religinio turinio atvirukus, V. Janutytė 1950 m. buvo nuteista 25 metams pataisos darbų lagerio.

39. Atvirukas. Autorė Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Nemuno būrio rėmėja Veronika Janutytė-Audra. Iki 1950 m. sausio 28 d.

Originalas. Piešinys.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 41417/3, Priedas prie bylos, l. 1-51.

Į antisovietinę veiklą V. Janutytę 1949 m. spalio mėn. įtraukė Nemuno būrio partizanas Mečys Bakanauskas-Vingela Už tai, kad rašė antisovietinio turinio dainas bei eilėraščius, piešė antisovietinio ir religinio turinio atvirukus, V. Janutytė 1950 m. buvo nuteista 25 metams pataisos darbų lagerio.

40. Atvirukas. Autorė Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Nemuno būrio rėmėja Veronika Janutytė-Audra. Iki 1950 m. sausio 28 d.

Originalas. Piešinys.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 41417/3, Priedas prie bylos, l. 1-52.

Į antisovietinę veiklą V. Janutytę 1949 m. spalio mėn. įtraukė Nemuno būrio partizanas Mečys Bakanauskas-Vingela Už tai, kad rašė antisovietinio turinio dainas bei eilėraščius, piešė antisovietinio ir religinio turinio atvirukus, V. Janutytė 1950 m. buvo nuteista 25 metams pataisos darbų lagerio.

41. Atvirukas. Autorė Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Nemuno būrio rėmėja Veronika Janutytė-Audra. Iki 1950 m. sausio 28 d.

Originalas. Piešinys.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 41417/3, Priedas prie bylos, l. 1-53.

Į antisovietinę veiklą V. Janutytę 1949 m. spalio mėn. įtraukė Nemuno būrio partizanas Mečys Bakanauskas-Vingela Už tai, kad rašė antisovietinio turinio dainas bei eilėraščius, piešė antisovietinio ir religinio turinio atvirukus, V. Janutytė 1950 m. buvo nuteista 25 metams pataisos darbų lagerio.

42. Atvirukas. Autorė Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Nemuno būrio rėmėja Veronika Janutytė-Audra. Iki 1950 m. sausio 28 d.

Originalas. Piešinys.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 41417/3, Priedas prie bylos, l. 1-54.

Į antisovietinę veiklą V. Janutytę 1949 m. spalio mėn. įtraukė Nemuno būrio partizanas Mečys Bakanauskas-Vingela Už tai, kad rašė antisovietinio turinio dainas bei eilėraščius, piešė antisovietinio ir religinio turinio atvirukus, V. Janutytė 1950 m. buvo nuteista 25 metams pataisos darbų lagerio.

43. Atvirukas. Autorė Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Nemuno būrio rėmėja Veronika Janutytė-Audra. Iki 1950 m. sausio 28 d.

Originalas. Piešinys.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 41417/3, Priedas prie bylos, l. 1-55.

Į antisovietinę veiklą V. Janutytę 1949 m. spalio mėn. įtraukė Nemuno būrio partizanas Mečys Bakanauskas-Vingela Už tai, kad rašė antisovietinio turinio dainas bei eilėraščius, piešė antisovietinio ir religinio turinio atvirukus, V. Janutytė 1950 m. buvo nuteista 25 metams pataisos darbų lagerio.

44. Atvirukas. Autorė Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Nemuno būrio rėmėja Veronika Janutytė-Audra. Iki 1950 m. sausio 28 d.

Originalas. Piešinys.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 41417/3, Priedas prie bylos, l. 1-56.

Į antisovietinę veiklą V. Janutytę 1949 m. spalio mėn. įtraukė Nemuno būrio partizanas Mečys Bakanauskas-Vingela Už tai, kad rašė antisovietinio turinio dainas bei eilėraščius, piešė antisovietinio ir religinio turinio atvirukus, V. Janutytė 1950 m. buvo nuteista 25 metams pataisos darbų lagerio.

45. Atvirukas. Autorė Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Nemuno būrio rėmėja Veronika Janutytė-Audra. Iki 1950 m. sausio 28 d.

Originalas. Piešinys.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 41417/3, Priedas prie bylos, l. 1-57.

Į antisovietinę veiklą V. Janutytę 1949 m. spalio mėn. įtraukė Nemuno būrio partizanas Mečys Bakanauskas-Vingela Už tai, kad rašė antisovietinio turinio dainas bei eilėraščius, piešė antisovietinio ir religinio turinio atvirukus, V. Janutytė 1950 m. buvo nuteista 25 metams pataisos darbų lagerio.

46. Atvirukas. Autorė Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Nemuno būrio rėmėja Veronika Janutytė-Audra. Iki 1950 m. sausio 28 d.

Originalas. Piešinys.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 41417/3, Priedas prie bylos, l. 1-58.

Į antisovietinę veiklą V. Janutytę 1949 m. spalio mėn. įtraukė Nemuno būrio partizanas Mečys Bakanauskas-Vingela Už tai, kad rašė antisovietinio turinio dainas bei eilėraščius, piešė antisovietinio ir religinio turinio atvirukus, V. Janutytė 1950 m. buvo nuteista 25 metams pataisos darbų lagerio.

47. Atvirukas „Sveiki sulaukę šv. Kalėdų!...“. Autorė Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Nemuno būrio rėmėja Veronika Janutytė-Audra. 1949 m. gruodžio 24 d.

Originalas. Piešinys.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 41417/3, Priedas prie bylos, l. 1-59, 1-59ap.

Į antisovietinę veiklą V. Janutytę 1949 m. spalio mėn. įtraukė Nemuno būrio partizanas Mečys Bakanauskas-Vingela Už tai, kad rašė antisovietinio turinio dainas bei eilėraščius, piešė antisovietinio ir religinio turinio atvirukus, V. Janutytė 1950 m. buvo nuteista 25 metams pataisos darbų lagerio.

48. Piešinys. Autorius nenustatytas. Iki 1953 m. sausio mėn. Originalas. Piešinys.

LYA, f. K-5, ap. 2, b. 24, l. 24.

Piešinys rastas Žemaičių apygardos vado Vlado Montvydo-Vl. Etmono, Lapės, Žemaičio archyve, kuris buvo sudėtas į bidoną ir užkastas po žeme Šilalės r., Kaltinėnų apylinkėse. Bidonas buvo surastas 1994 m. rugsėjo 25 d. vykusios ekspedicijos metu.

49. Atvirukas. Autorius nenustatytas. Iki 1953 m. sausio mėn. Originalas. Piešinys.

LYA, f. K-5, ap. 2, b. 24, l. 19.

Atvirukas rastas Žemaičių apygardos vado Vlado Montvydo-Vl. Etmono, Lapės, Žemaičio archyve, kuris buvo sudėtas į bidoną ir užkastas po žeme Šilalės r., Kaltinėnų apylinkėse. Bidonas buvo surastas 1994 m. rugsėjo 25 d. vykusios ekspedicijos metu.

50. Piešinys. Autorius nenustatytas. Iki 1953 m. sausio mėn. Originalas. Piešinys.

LYA, f. K-5, ap. 2, b. 24, l. 25.

Piešinys rastas Žemaičių apygardos vado Vlado Montvydo-Vl. Etmono, Lapės, Žemaičio archyve, kuris buvo sudėtas į bidoną ir užkastas po žeme Šilalės r., Kaltinėnų apylinkėse. Bidonas buvo surastas 1994 m. rugsėjo 25 d. vykusios ekspedicijos metu.

51. Piešinys. Autorius nenustatytas. Iki 1953 m. sausio mėn. Originalas. Piešinys.

LYA, f. K-5, ap. 2, b. 24, l. 26.

Piešinys rastas Žemaičių apygardos vado Vlado Montvydo-Vl. Etmono, Lapės, Žemaičio archyve, kuris buvo sudėtas į bidoną ir užkastas po žeme Šilalės r., Kaltinėnų apylinkėse. Bidonas buvo surastas 1994 m. rugsėjo 25 d. vykusios ekspedicijos metu.

52. Atvirukas „Linksmų švenčių!“. Autorius nenustatytas. Iki 1953 m. sausio mėn. Originalas. Piešinys.

LYA, f. K-5, ap. 2, b. 24, l. 17.

Atvirukas rastas Žemaičių apygardos vado Vlado Montvydo-Vl. Etmono, Lapės, Žemaičio archyve, kuris buvo sudėtas į bidoną ir užkastas po žeme Šilalės r., Kaltinėnų apylinkėse. Bidonas buvo surastas 1994 m. rugsėjo 25 d. vykusios ekspedicijos metu.

53. Velykinis atvirukas. Autorius nenustatytas. Iki 1953 m. sausio mėn. Originalas. Piešinys.

LYA, f. K-5, ap. 2, b. 24, l. 1, 4.

Atvirukas rastas Žemaičių apygardos vado Vlado Montvydo-Vl. Etmono, Lapės, Žemaičio archyve, kuris buvo sudėtas į bidoną ir užkastas po žeme Šilalės r., Kaltinėnų apylinkėse. Bidonas buvo surastas 1994 m. rugsėjo 25 d. vykusios ekspedicijos metu.

54. Velykinis atvirukas. Autorius nenustatytas. Iki 1953 m. sausio mėn. Originalas. Piešinys.

LYA, f. K-5, ap. 2, b. 24, l. 7.

Atvirukas rastas Žemaičių apygardos vado Vlado Montvydo-Vl. Etmono, Lapės, Žemaičio archyve, kuris buvo sudėtas į bidoną ir užkastas po žeme Šilalės r., Kaltinėnų apylinkėse. Bidonas buvo surastas 1994 m. rugsėjo 25 d. vykusios ekspedicijos metu.

55. Velykinis atvirukas. Autorius nenustatytas. Iki 1953 m. sausio mėn. Originalas. Piešinys.

LYA, f. K-5, ap. 2, b. 24, l. 9.

Atvirukas rastas Žemaičių apygardos vado Vlado Montvydo-Vl. Etmono, Lapės, Žemaičio archyve, kuris buvo sudėtas į bidoną ir užkastas po žeme Šilalės r., Kaltinėnų apylinkėse. Bidonas buvo surastas 1994 m. rugsėjo 25 d. vykusios ekspedicijos metu.

56. Velykinis atvirukas. Autorius nenustatytas. Iki 1953 m. sausio mėn. Originalas. Piešinys.

LYA, f. K-5, ap. 2, b. 24, l. 11.

Atvirukas rastas Žemaičių apygardos vado Vlado Montvydo-Vl. Etmono, Lapės, Žemaičio archyve, kuris buvo sudėtas į bidoną ir užkastas po žeme Šilalės r., Kaltinėnų apylinkėse. Bidonas buvo surastas 1994 m. rugsėjo 25 d. vykusios ekspedicijos metu.

57. Velykinis atvirukas. Autorius nenustatytas. Iki 1953 m. sausio mėn. Originalas. Piešinys.

LYA, f. K-5, ap. 2, b. 24, l. 13.

Atvirukas rastas Žemaičių apygardos vado Vlado Montvydo-Vl. Etmono, Lapės, Žemaičio archyve, kuris buvo sudėtas į bidoną ir užkastas po žeme Šilalės r., Kaltinėnų apylinkėse. Bidonas buvo surastas 1994 m. rugsėjo 25 d. vykusios ekspedicijos metu.

58. Atvirukas. Autorius nenustatytas. Iki 1953 m. sausio mėn. Originalas. Piešinys.

LYA, f. K-5, ap. 2, b. 24, l. 15.

Atvirukas rastas Žemaičių apygardos vado Vlado Montvydo-Vl. Etmono, Lapės, Žemaičio archyve, kuris buvo sudėtas į bidoną ir užkastas po žeme Šilalės r., Kaltinėnų apylinkėse. Bidonas buvo surastas 1994 m. rugsėjo 25 d. vykusios ekspedicijos metu.

59. Atvirukas. Autorius nenustatytas. Iki 1953 m. sausio mėn. Originalas. Piešinys.

LYA, f. K-5, ap. 2, b. 24, l. 21.

Atvirukas rastas Žemaičių apygardos vado Vlado Montvydo-Vl. Etmono, Lapės, Žemaičio archyve, kuris buvo sudėtas į bidoną ir užkastas po žeme Šilalės r., Kaltinėnų apylinkėse. Bidonas buvo surastas 1994 m. rugsėjo 25 d. vykusios ekspedicijos metu.

60. Atvirukas „Sveikinu su Šv. Kalėdom ir Naujais metais!“. Autorius nežinomas. 1955 m. gruodžio 24 d.

Originalas. Piešinys. Dokumentas lietuvių kalba. LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-19332, l. 291-3.

Atvirukas konfiskuotas 1959 m. iš Komijos ASSR, Intos m. gyvenusio Bolio Cibulskio, jo bute atliekant kratą. B. Cibulskis 1948 m. buvo nuteistas 25 metams už veiklą partizanų būryje.

61. Atvirukas „Sveikinu su šv. Velykom!“, pagamintas iš dvigubos beržo tošies. Autorė Anatalija Grinevičiūtė. 1956 m. balandžio 1 d.

Originalas. Rankraštis. Dokumentas lietuvių kalba. LYA, f. K-1, ap. 58, b. 44495/3, t. 3, l. 1-14, 1-14ap.

Atvirukas buvo pagamintas Komijos ASSR Intos lagerio moterų stovykloje ir perduotas Intos lagerio vyrų stovykloje kalėjusiam Kostui Kovaliukui-Triumfui.

62. Pieštuku pieštas atvirukas "Nepalūžkim "raudonojoj audroj"!... Nepaskęskim „raudonojoje jūroje“...“, skirtas vardinių progai. Autorius Petras Daumantas. 1957 m.

Originalas. Piešinys. Dokumentas lietuvių kalba. LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-19332, l. 285a-23

Atvirukas konfiskuotas Komijos ASSR, Intos ryšių kontoroje 1957 m. Jį siuntė Bolis Cibulskis, gyvenęs Intos m., 1948 m. nuteistas 25 metams už veiklą partizanų būryje.

63. Pieštuku pieštas atvirukas "Nepalūžkim "raudonojoj audroj"!...“. Autorius Petras Daumantas. 1957 m.

Originalas. Piešinys. Dokumentas lietuvių kalba. LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-19332, l. 285a-24.

Atvirukas konfiskuotas Komijos ASSR, Intos ryšių kontoroje 1957 m. Jį siuntė Bolis Cibulskis, gyvenęs Intos m., 1948 m. nuteistas 25 metams už veiklą partizanų būryje.

64. Nebaigtas komiksas „Lietūviškas beždžionžmogis“, iliustruotas antisovietinio pobūdžio karikatūromis. Autorė Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Nemuno būrio rėmėja Veronika Janutytė-Audra. Iki 1950 m. sausio 28 d. Originalas. Rankraštis. Dokumento tekstas lietuvių kalba.

LYA_f. K-1, ap. 58, b. 41417/3, Priedas prie bylos, l. 1-66 – 166(14).

Į antisovietinę veiklą V. Janutytę 1949 m. spalio mėn. įtraukė Nemuno būrio partizanas Mečys Bakanauskas-Vingela Už tai, kad rašė antisovietinio turinio dainas bei eilėraščius, piešė antisovietinio ir religinio turinio atvirukus, V. Janutytė 1950 m. buvo nuteista 25 metams pataisos darbų lagerio.<< Grįžti