Potencialiai pavojingų įrenginių sąrašas - klasifikatorius

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO DARBO INSPEKTORIAUS

ĮSAKYMAS

DĖL REGISTRUOJAMŲ POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ VALSTYBĖS REGISTRE, NURODANT JŲ PARAMETRUS, SĄRAŠO-KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO

2006 m. rugpjūčio 1 d. Nr. 1-178 Vilnius

Vadovaudamasis Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 645 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus

2006 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 1-

178

REGISTRUOJAMŲ POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ SPECIALIŲJŲ TECHNINIŲ PARAMETRŲ SĄRAŠAS<< Grįžti