REKOMENDUOJAMŲ PREVENCINIŲ PROGRAMŲ SĄRAŠAS

Nr.

Programos pavadinimas

Prevencijos sritis

Tikslinė grupė

Vykdytojas

1.

„Zipio draugai“

Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas

5-7 metų vaikai,

jų tėvai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai/ pirmų klasių mokytojai

VšĮ „Vaiko labui“ www.vaikolabui.lt

2.

„Kimochis“

Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas

3-6 metų vaikai

UAB Vaikystės sodas http://www.vaikystes- sodas.lt

3.

„Obuolio draugai”

Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas

8-10 metų vaikai, jų tėvai, pradinių klasių mokytojai

VšĮ „Vaiko labui“  www.vaikolabui.lt

4.

„Antras žingsnis“

Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas

1-4 klasių mokiniai, jų mokytojai

VšĮ „Paramos vaikams centras“

www.pvc.lt

5.

„Įveikiame kartu“

Socialinių ir emocinių gebėjimų ugdymas

8-11 metų vaikai; jų tėvai; pradinių klasių mokytojai

VšĮ „Vaiko labui“ www.vaikolabui.lt

6.

LIONS QUEST

„Paauglystės kryžkelės“

Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas

5-8 klasių mokiniai, jų mokytojai, tėvai

VšĮ „LIONS QUEST LIETUVA“

http://lions-quest.lt/

7.

LIONS QUEST

„Laikas kartu“

Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas

Priešmokyklinės grupės ir 1-4 klasių mokiniai

VšĮ „LIONS QUEST LIETUVA“

http://lions-quest.lt/

8.

LIONS QUEST

„Raktai į sėkmę“

Socialinių ir emocinių kompetencijų bei asmenybės ugdymas

9-12 klasių mokiniai

VšĮ „LIONS QUEST LIETUVA“

http://lions-quest.lt/

9.

LIONS QUEST „Aš

žinau“

Smurto ir seksualinės prievartos prevencija

Priešmokyklinės grupės ir 1-4 klasių mokiniai

VšĮ „LIONS QUEST LIETUVA“

http://lions-quest.lt/

10.

Olweus patyčių prevencijos programa

Patyčių prevencija

Visa mokyklos bendruomenė, dalyvauja visi mokyklos darbuotojai ir mokiniai

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras www.sppc.lt

11.

Vaiko emocijų išraiškos kontrolės (VEIK) ugdymo programa

Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas

8-18 metų mokiniai, jų mokytojai, mokyklos administracijos atstovai

VšĮ „Šeimos santykių institutas“  http://www.ssinstitut.lt/

12.

„Gyvai“

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija

6-7 klasių mokiniai, jų mokytojai, tėvai

Asociacija „Mentor Lietuva“ http://mentor.lt/lt/

13.

„Mentorystė“

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija

4-8 klasių mokiniai

Asociacija „Mentor Lietuva“  http://mentor.lt/lt/

14.

„Sniego gniūžtė“

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija

5-8 klasių mokiniai

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga

„Žingsnis“ www.zingsnis.lt

15.

Tarptautinė tėvų ir auklėtojų ugdymo įgūdžių mokymo programa „Mokykla tėvams ir auklėtojams“

Tėvų ir mokytojų/auklėtojų įgūdžių ugdymas

Mokinių tėvai ir mokytojai

Vilniaus miesto psichologinė pedagoginė tarnyba http://vilniausppt.lt

16.

STEP

Pozityvaus auklėjimo įgūdžių tobulinimas

Mokinių tėvai

Dr. J. Jonynienė http://www.stepgrupes.lt/

 

 

 

 

 

17.

„Taiki mokykla“

Konfliktų prevencija

5-12 klasių mokiniai ir mokytojai

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras www.sppc.lt

18.

Didysis brolis, didžioji sesuo („Big Brothers Big Sisters“)

Emocinis palaikymas ir teigiamą suaugusio žmogaus pavyzdys

7-14 metų vaikai

VšĮ „Paramos vaikams centras“  www.pvc.lt

 

 

 

 

 

19.

„Saugok ir gerbk mane“

Seksualinės prievartos prieš vaikus ir seksualinio vaikų išnaudojimo prevencija

2-12 klasių mokiniai, jų mokytojai, tėvai, kiti mokyklos darbuotojai ir socialiniai partneriai

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras www.sppc.lt

20.

„Linas – pagalba vaikams“

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija

6-12 metų amžiaus vaikai ir paaugliai, augantys su priklausomybėmis sergančiais tėvais

Visuomeninė organizacija „Tėvai prieš narkotikus“, Lietuvos blaivybės fondas. Autorė N.Tönnäng, Švedija

21.

„Savu keliu“

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija

2-12 klasių mokiniai, jų mokytojai ir tėvai

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras www.sppc.lt

22.

Ankstyvosios intervencijos programa (FreD goes net)

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija

14-21 metų amžiaus jaunimas, eksperimentuojantis, nereguliariai vartojantis alkoholį ir/ar narkotikus, kai dar nėra išreikštų priklausomybės požymių

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas http://ntakd.lrv.lt/lt/

23.

Gordon Training International „Tėvų efektyvumo ugdymo programa“

Efektyvaus auklėjimo įgūdžių tobulinimas

Įvairaus amžiaus vaikų tėvai

VšĮ „Pro Coaching“ http://www.procoaching.eu

 

Prevencinės programos taip pat gali būti integruojamos ir į formaliojo ugdymo turinį, mokiniai ugdosi nuostatas atsispirti aplinkos spaudimui, atsakingai veikti ir numatyti savo elgesio padarinius, mokosi įveikti stresą, įgyja žinių

<< Grįžti