Profesijų klasifikatorius

Kodas Profesijos pavadinimas Pogrupio kodas Profesijų pogrupis
011001 Generolas leitenantas {karinės sausumos pajėgos} 0110 Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011002 Generolas majoras {karinės sausumos pajėgos} 0110 Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011003 Brigados generolas {karinės sausumos pajėgos} 0110 Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011004 Pulkininkas {karinės sausumos pajėgos} 0110 Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011005 Pulkininkas leitenantas {karinės sausumos pajėgos} 0110 Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011006 Majoras {karinės sausumos pajėgos} 0110 Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011007 Kapitonas {karinės sausumos pajėgos} 0110 Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011008 Vyresnysis leitenantas {karinės sausumos pajėgos} 0110 Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011009 Leitenantas {karinės sausumos pajėgos} 0110 Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011010 Generolas leitenantas {karinės oro pajėgos} 0110 Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011011 Generolas majoras {karinės oro pajėgos} 0110 Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011012 Brigados generolas {karinės oro pajėgos} 0110 Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011013 Pulkininkas {karinės oro pajėgos} 0110 Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011014 Pulkininkas leitenantas {karinės oro pajėgos} 0110 Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011015 Majoras {karinės oro pajėgos} 0110 Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011016 Kapitonas {karinės oro pajėgos} 0110 Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011017 Vyresnysis leitenantas {karinės oro pajėgos} 0110 Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011018 Leitenantas {karinės oro pajėgos} 0110 Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011019 Viceadmirolas {karinės jūrų pajėgos} 0110 Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011020 Kontradmirolas {karinės jūrų pajėgos} 0110 Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011021 Flotilės admirolas {karinės jūrų pajėgos} 0110 Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011022 Jūrų kapitonas {karinės jūrų pajėgos} 0110 Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011023 Komandoras {karinės jūrų pajėgos} 0110 Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011024 Komandoras leitenantas {karinės jūrų pajėgos} 0110 Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011025 Kapitonas leitenantas {karinės jūrų pajėgos} 0110 Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011026 Vyresnysis leitenantas {karinės jūrų pajėgos} 0110 Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011027 Leitenantas {karinės jūrų pajėgos} 0110 Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
021001 Vyresnysis puskarininkis {karinės sausumos pajėgos} 0210 Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos
021002 Puskarininkis {karinės sausumos pajėgos} 0210 Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos
021003 Jaunesnysis puskarininkis {karinės sausumos pajėgos} 0210 Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos
021004 Viršila {karinės sausumos pajėgos} 0210 Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos
021005 Vyresnysis seržantas {karinės sausumos pajėgos} 0210 Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos
021006 Seržantas {karinės sausumos pajėgos} 0210 Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos
021007 Jaunesnysis seržantas {karinės sausumos pajėgos} 0210 Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos
021008 Vyresnysis puskarininkis {karinės oro pajėgos} 0210 Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos
021009 Puskarininkis {karinės oro pajėgos} 0210 Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos
021010 Jaunesnysis puskarininkis {karinės oro pajėgos} 0210 Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos
021011 Viršila {karinės oro pajėgos} 0210 Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos
021012 Vyresnysis seržantas {karinės oro pajėgos} 0210 Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos
021013 Seržantas {karinės oro pajėgos} 0210 Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos
021014 Jaunesnysis seržantas {karinės oro pajėgos} 0210 Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos
021015 Vyresnysis puskarininkis {karinės jūrų pajėgos} 0210 Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos
021016 Puskarininkis {karinės jūrų pajėgos} 0210 Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos
021017 Jaunesnysis puskarininkis {karinės jūrų pajėgos} 0210 Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos
021018 Laivūnas {karinės jūrų pajėgos} 0210 Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos
021019 Vyresnysis seržantas {karinės jūrų pajėgos} 0210 Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos
021020 Seržantas {karinės jūrų pajėgos} 0210 Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos
021021 Jaunesnysis seržantas {karinės jūrų pajėgos} 0210 Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos
031001 Grandinis {karinės sausumos pajėgos} 0310 Ginkluotųjų pajėgų profesijos, kiti laipsniai
031002 Eilinis {karinės sausumos pajėgos} 0310 Ginkluotųjų pajėgų profesijos, kiti laipsniai
031003 Grandinis {karinės oro pajėgos} 0310 Ginkluotųjų pajėgų profesijos, kiti laipsniai
031004 Eilinis {karinės oro pajėgos} 0310 Ginkluotųjų pajėgų profesijos, kiti laipsniai
031005 Grandinis {karinės jūrų pajėgos} 0310 Ginkluotųjų pajėgų profesijos, kiti laipsniai
031006 Jūreivis {karinės jūrų pajėgos} 0310 Ginkluotųjų pajėgų profesijos, kiti laipsniai
111101 Respublikos Prezidentas 1111 Teisės aktų leidėjai
111102 Seimo Pirmininkas 1111 Teisės aktų leidėjai
111103 Seimo narys 1111 Teisės aktų leidėjai
111104 Ministras Pirmininkas 1111 Teisės aktų leidėjai
111105 Ministras 1111 Teisės aktų leidėjai
111106 Savivaldybės tarybos narys 1111 Teisės aktų leidėjai
111107 Meras 1111 Teisės aktų leidėjai
111108 Europos Parlamento narys 1111 Teisės aktų leidėjai
111109 Seimo pareigūnas 1111 Teisės aktų leidėjai
111201 Seimo kancleris 1112 Vyresnieji valstybės tarnautojai
111202 Respublikos Prezidento kanceliarijos kancleris 1112 Vyresnieji valstybės tarnautojai
111203 Teismo (išskyrus apygardos teismą) kancleris 1112 Vyresnieji valstybės tarnautojai
111204 Generalinės prokuratūros kancleris 1112 Vyresnieji valstybės tarnautojai
111205 Seimo Pirmininko sekretoriato vadovas 1112 Vyresnieji valstybės tarnautojai
111206 Seimo Pirmininko patarėjas 1112 Vyresnieji valstybės tarnautojai
111207 Institucijos ar įstaigos padalinio vadovas (Seimui ir (ar) Respublikos Prezidentui atskaitingos institucijos, vyriausybei atskaitingos įstaigos, ministerijos struktūrinio padalinio vadovas) 1112 Vyresnieji valstybės tarnautojai
111208 Respublikos Prezidento patarėjas 1112 Vyresnieji valstybės tarnautojai
111209 Respublikos Prezidento atstovas ypatingiems pavedimams 1112 Vyresnieji valstybės tarnautojai
111210 Gynybos patarėjas 1112 Vyresnieji valstybės tarnautojai
111211 Ministro Pirmininko sekretoriato vadovas 1112 Vyresnieji valstybės tarnautojai
111212 Ministro Pirmininko patarėjas 1112 Vyresnieji valstybės tarnautojai
111213 Viceministras 1112 Vyresnieji valstybės tarnautojai
111214 Ministro patarėjas 1112 Vyresnieji valstybės tarnautojai
111215 Ministro Pirmininko kancleris 1112 Vyresnieji valstybės tarnautojai
111216 Institucijos ar įstaigos vadovas (ar vyriausiasis valstybės pareigūnas) (Seimui ar Respublikos Prezidentui atskaitingos institucijos, įstaigos prie vyriausybės ar pan. vadovas) 1112 Vyresnieji valstybės tarnautojai
111217 Vyriausiasis prokuroras (išskyrus apygardos ir apylinkės vyriausiąjį prokurorą) 1112 Vyresnieji valstybės tarnautojai
111218 Mero patarėjas 1112 Vyresnieji valstybės tarnautojai
111219 Įgaliotasis ministras 1112 Vyresnieji valstybės tarnautojai
111220 Ambasadorius 1112 Vyresnieji valstybės tarnautojai
111221 Laikinasis reikalų patikėtinis 1112 Vyresnieji valstybės tarnautojai
111222 Generalinis konsulas 1112 Vyresnieji valstybės tarnautojai
111223 Vyriausybės įgaliotinis 1112 Vyresnieji valstybės tarnautojai
111224 Administracijos direktorius 1112 Vyresnieji valstybės tarnautojai
111225 Ministerijos kancleris 1112 Vyresnieji valstybės tarnautojai
111226 Vyriausybės atstovas Europos žmogaus teisių teisme 1112 Vyresnieji valstybės tarnautojai
111227 Ambasadorius ypatingiems pavedimams 1112 Vyresnieji valstybės tarnautojai
111228 Ministras patarėjas 1112 Vyresnieji valstybės tarnautojai
111229 Komisijos ar tarybos sekretoriato vadovas 1112 Vyresnieji valstybės tarnautojai
111230 Teismo  (išskyrus apygardos ir apylinkės teismą) pirmininko patarėjas 1112 Vyresnieji valstybės tarnautojai
111231 Teismo (išskyrus apygardos ir apylinkės teismą) pirmininkas 1112 Vyresnieji valstybės tarnautojai
111232 Generalinis prokuroras 1112 Vyresnieji valstybės tarnautojai
111233 Generalinės prokuratūros padalinio vadovas 1112 Vyresnieji valstybės tarnautojai
111234 Teismo  (išskyrus apygardos ir apylinkės teismą) padalinio vadovas 1112 Vyresnieji valstybės tarnautojai
111301 Seniūnijos seniūnas 1113 Seniūnai
111401 Politinės partijos pirmininkas 1114 Specialios paskirties organizacijų vadovai
111402 Politinės partijos skyriaus pirmininkas 1114 Specialios paskirties organizacijų vadovai
111403 Darbdavių organizacijos vadovas 1114 Specialios paskirties organizacijų vadovai
111404 Profesinės sąjungos pirmininkas 1114 Specialios paskirties organizacijų vadovai
111405 Fondo vadovas 1114 Specialios paskirties organizacijų vadovai
111406 Asociacijos [konfederacijos, draugijos, rūmų, sąjungos] vadovas 1114 Specialios paskirties organizacijų vadovai
111407 Valdybos pirmininkas 1114 Specialios paskirties organizacijų vadovai
111408 Visuomeninės organizacijos vadovas 1114 Specialios paskirties organizacijų vadovai
111409 Raudonojo Kryžiaus organizacijos generalinis sekretorius 1114 Specialios paskirties organizacijų vadovai
111410 Mokslų akademijos prezidentas 1114 Specialios paskirties organizacijų vadovai
111411 Mokslo tarybos pirmininkas 1114 Specialios paskirties organizacijų vadovai
111412 Mokslų akademijos mokslinis sekretorius 1114 Specialios paskirties organizacijų vadovai
111413 Federacijos vadovas 1114 Specialios paskirties organizacijų vadovai
111414 Prezidiumo narys 1114 Specialios paskirties organizacijų vadovai
111415 Federacijos [organizacijos, valdybos, prezidiumo, komiteto, komisijos] sekretorius 1114 Specialios paskirties organizacijų vadovai
112001 Viešojo administravimo įstaigos vadovas (įstaigos prie ministerijos ar pan. vadovas) 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112002 Įstaigos vadovas {neišvardytų sričių įstaigos} 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112003 Žemės ūkio bendrovės vadovas 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112004 Miškų urėdas 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112005 Žuvininkystės įmonės vadovas 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112006 Miškų ūkio įmonės vadovas 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112007 Medžioklės ūkio [įmonės] vadovas 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112008 Gamybos įmonės vadovas 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112009 Elektrinės vadovas 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112010 Energetikos įmonės vadovas 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112011 Dujų tiekimo įmonės vadovas 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112012 Vandens tiekimo įmonės vadovas 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112013 Spaustuvės vadovas 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112014 Leidybos įmonės vadovas 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112015 Statybos įmonės vadovas 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112016 Prekybos įmonės vadovas 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112017 Mažmeninės prekybos įmonės vadovas 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112018 Didmeninės prekybos įmonės vadovas 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112019 Vaistinės vadovas 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112020 Turgaus vadovas 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112021 Viešbučio vadovas 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112022 Restorano vadovas 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112023 Maitinimo įmonės vadovas 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112024 Transporto įmonės vadovas 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112025 Ryšių įmonės vadovas 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112026 Oro [jūrų, upių] uosto vadovas 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112027 Civilinės aviacijos bendrovės [įmonės] vadovas 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112028 Pašto vadovas 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112029 Sandėliavimo įmonės vadovas 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112030 Verslo paslaugų įmonės vadovas 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112031 Buitinių paslaugų įmonės vadovas 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112032 Atliekų tvarkymo įmonės vadovas 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112033 Aukštosios mokyklos vadovas 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112034 Aukštosios mokyklos kancleris 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112035 Kultūros įstaigos vadovas 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112036 Švietimo įstaigos vadovas 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112037 Sveikatos priežiūros įstaigos vadovas 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112038 Socialinio darbo įstaigos vadovas 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112039 Poilsio įstaigos vadovas 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112040 Sporto įstaigos vadovas 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112041 Kelionių agentūros vadovas 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112042 Įmonės valdybos pirmininkas 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112043 Organizacijos vadovas 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112044 Apygardos [apylinkės] teismo pirmininkas 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112045 Apygardos [apylinkės] vyriausiasis prokuroras 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112046 Apygardos teismo kancleris 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112047 Apygardos prokuratūros kancleris 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112048 Įmonės vadovas 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112049 Agentūros vadovas 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112050 Mokslinių tyrimų instituto vadovas 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112051 Koncertinės įstaigos vadovas 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112052 Laboratorijos vadovas 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112053 Muziejaus vadovas 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112054 Mokslinis sekretorius (dirbantis aukštojoje mokykloje ar mokslinio tyrimo institute) 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112055 Archyvo vadovas 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112056 Bankrutuojančios įmonės administratorius 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112057 Restruktūrizuojamos įmonės administratorius 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112058 Įmonės likvidatorius 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
121101 Ekonomikos ir finansų direktorius 1211 Finansų srities vadovai
121102 Vyriausiasis buhalteris 1211 Finansų srities vadovai
121103 Apskaitos padalinio vadovas 1211 Finansų srities vadovai
121104 Biudžeto padalinio vadovas 1211 Finansų srities vadovai
121105 Finansų padalinio vadovas 1211 Finansų srities vadovai
121106 Ekonomikos padalinio vadovas 1211 Finansų srities vadovai
121107 Vyriausiasis finansininkas 1211 Finansų srities vadovai
121108 Ekonomikos ir finansų padalinio vadovas 1211 Finansų srities vadovai
121109 Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {apskaitos ir panašios paslaugos} 1211 Finansų srities vadovai
121110 Finansų direktorius 1211 Finansų srities vadovai
121111 Vyriausiasis ekonomistas 1211 Finansų srities vadovai
121112 Mažosios verslo paslaugų  įmonės vadovas {nekilnojamojo turto operacijos, nuoma ir išperkamoji nuoma} 1211 Finansų srities vadovai
121201 Personalo direktorius 1212 Žmogiškųjų išteklių srities vadovai
121202 Darbo santykių (darbo organizavimo, darbo užmokesčio ir pan.) padalinio vadovas 1212 Žmogiškųjų išteklių srities vadovai
121203 Personalo padalinio vadovas 1212 Žmogiškųjų išteklių srities vadovai
121204 Mažosios verslo paslaugų įmonės  vadovas {žmogiškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos} 1212 Žmogiškųjų išteklių srities vadovai
121301 Viešojo administravimo įstaigos padalinio vadovas (įstaigos prie ministerijos padalinio, teritorinio padalinio, jo struktūrinio padalinio vadovas) 1213 Politikos ir planavimo srities vadovai
121302 Strateginio planavimo padalinio vadovas 1213 Politikos ir planavimo srities vadovai
121303 Bendrojo planavimo padalinio vadovas 1213 Politikos ir planavimo srities vadovai
121901 Siuvimo [fotografijos, mezgimo ir kt.] ateljė direktorius 1219 Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
121902 Pirties direktorius 1219 Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
121903 Kirpyklos direktorius 1219 Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
121904 Ritualinių paslaugų įmonės direktorius 1219 Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
121905 Verslo paslaugų padalinio vadovas {išskyrus finansines ir draudimo paslaugas} 1219 Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
121906 Buitinių paslaugų padalinio vadovas 1219 Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
121907 Valymo paslaugų padalinio vadovas 1219 Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
121908 Asmens priežiūros paslaugų padalinio vadovas 1219 Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
121909 Kapinių vedėjas 1219 Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
121910 Darbų saugos padalinio vadovas 1219 Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
121911 Valdymo padalinio vadovas 1219 Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
121912 Padalinio [sekcijos, biuro, poskyrio] vadovas 1219 Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
121913 Raštinės [kanceliarijos, sekretoriato] vadovas 1219 Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
121914 Darbų vadovas 1219 Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
121915 Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {valymo, pastatų funkcionavimo užtikrinimo, administracinės veiklos paslaugos} 1219 Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
121916 Mažosios buitinių paslaugų įmonės  vadovas 1219 Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
121917 Mažosios valymo ir tvarkymo paslaugų įmonės vadovas 1219 Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
121918 Bendrijos pirmininkas [valdytojas] (dirbantis daugiabučių namų savininkų, garažų, sodininkų ar pan. bendrijoje) 1219 Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
121919 Mažosios verslo paslaugų įmonės  vadovas {architektūros ir inžinerijos veikla, techninis tikrinimas ir analizė} 1219 Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
122101 Komercijos direktorius 1221 Pardavimo ir rinkodaros vadovai
122102 Rinkotyros padalinio vadovas 1221 Pardavimo ir rinkodaros vadovai
122103 Pardavimo [realizavimo] padalinio vadovas 1221 Pardavimo ir rinkodaros vadovai
122104 Prekybos padalinio vadovas 1221 Pardavimo ir rinkodaros vadovai
122105 Rinkodaros padalinio vadovas 1221 Pardavimo ir rinkodaros vadovai
122106 Komercijos padalinio vadovas 1221 Pardavimo ir rinkodaros vadovai
122107 Mažosios verslo paslaugų įmonės  vadovas {rinkotyros ir rinkodaros paslaugos} 1221 Pardavimo ir rinkodaros vadovai
122201 Reklamos padalinio vadovas 1222 Reklamos ir viešųjų ryšių srities vadovai
122202 Viešųjų ryšių padalinio vadovas 1222 Reklamos ir viešųjų ryšių srities vadovai
122203 Mažosios verslo paslaugų įmonės  vadovas {reklamos ir ryšių su visuomene paslaugos} 1222 Reklamos ir viešųjų ryšių srities vadovai
122204 Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {pagrindinių buveinių veikla, konsultacinė valdymo veikla} 1222 Reklamos ir viešųjų ryšių srities vadovai
122301 Technikos direktorius 1223 Mokslinių tyrimų ir plėtros vadovai
122302 Techninis vadovas 1223 Mokslinių tyrimų ir plėtros vadovai
122303 Vyriausiasis konstruktorius 1223 Mokslinių tyrimų ir plėtros vadovai
122304 Mokslinių tyrimų ir plėtros padalinio vadovas 1223 Mokslinių tyrimų ir plėtros vadovai
122305 Mažosios verslo paslaugų įmonės  vadovas {mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugos} 1223 Mokslinių tyrimų ir plėtros vadovai
131101 Žemės ūkio padalinio vadovas 1311 Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai
131102 Medienos ruošos padalinio vadovas 1311 Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai
131103 Sėklų stoties vadovas 1311 Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai
131104 Vyriausiasis agronomas 1311 Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai
131105 Vyriausiasis zootechnikas 1311 Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai
131106 Vyriausiasis inžinierius {žemės, miškų, medžioklės ūkis} 1311 Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai
131107 Miškų ūkio padalinio vadovas 1311 Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai
131108 Medžioklės padalinio vadovas 1311 Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai
131109 Girininkas 1311 Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai
131110 Vyriausiasis veterinarijos gydytojas 1311 Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai
131111 Medelyno [daigyno] vadovas 1311 Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai
131112 Veterinarijos gydyklos vadovas 1311 Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai
131113 Veterinarijos klinikos vadovas 1311 Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai
131114 Veterinarijos laboratorijos vadovas 1311 Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai
131115 Pasienio veterinarijos posto vadovas 1311 Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai
131201 Vyriausiasis žuvininkas 1312 Akvakultūros ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai
131202 Žuvininkystės ūkio padalinio vadovas 1312 Akvakultūros ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai
131203 Žuvivaisos laboratorijos vadovas 1312 Akvakultūros ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai
132101 Eksploatacijos direktorius 1321 Gamybos vadovai
132102 Gamybos vadovas 1321 Gamybos vadovai
132103 Elektros stoties viršininkas 1321 Gamybos vadovai
132104 Cecho [baro] viršininkas 1321 Gamybos vadovai
132105 Gamybos padalinio vadovas 1321 Gamybos vadovai
132106 Dirbtuvių viršininkas [vedėjas] 1321 Gamybos vadovai
132107 Vyriausiasis technologas 1321 Gamybos vadovai
132108 Vyriausiasis mechanikas 1321 Gamybos vadovai
132109 Vyriausiasis inžinierius 1321 Gamybos vadovai
132110 Vyriausiasis energetikas 1321 Gamybos vadovai
132111 Vyriausiasis radiologas 1321 Gamybos vadovai
132112 Vyriausiasis metrologas 1321 Gamybos vadovai
132113 Vyriausiasis hidrotechnikas 1321 Gamybos vadovai
132114 Vyriausiasis cecho [baro] inžinierius 1321 Gamybos vadovai
132115 Įmonės [cecho, baro] pamainos viršininkas 1321 Gamybos vadovai
132116 Vyriausiasis dailininkas 1321 Gamybos vadovai
132117 Mažosios gamybos įmonės  vadovas 1321 Gamybos vadovai
132201 Vyriausiasis geologas 1322 Gavybos vadovai
132202 Mažosios gavybos įmonės  vadovas 1322 Gavybos vadovai
132301 Statybos padalinio vadovas 1323 Statybos vadovai
132302 Vyriausiasis architektas 1323 Statybos vadovai
132303 Kapitalinės statybos padalinio vadovas 1323 Statybos vadovai
132304 Techninės priežiūros vadovas 1323 Statybos vadovai
132305 Bendrųjų statybos darbų vadovas 1323 Statybos vadovai
132306 Specialiųjų statybos darbų vadovas 1323 Statybos vadovai
132307 Statybos projekto vadovas 1323 Statybos vadovai
132308 Mažosios statybos įmonės  vadovas 1323 Statybos vadovai
132401 Pašto padalinio vadovas 1324 Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai
132402 Geležinkelio stoties vadovas 1324 Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai
132403 Transporto padalinio vadovas 1324 Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai
132404 Logistikos padalinio vadovas 1324 Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai
132405 Sandėlio vadovas 1324 Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai
132406 Krovinių padalinio vadovas 1324 Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai
132407 Geležinkelio ruožo viršininkas 1324 Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai
132408 Platinimo padalinio vadovas 1324 Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai
132409 Tiekimo padalinio vadovas 1324 Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai
132410 Sandėliavimo padalinio vadovas 1324 Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai
132411 Mažosios transporto įmonės  vadovas 1324 Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai
132412 Mažosios  transporto paslaugų įmonės vadovas 1324 Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai
132413 Mažosios sandėliavimo įmonės vadovas 1324 Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai
132414 Traukinio viršininkas 1324 Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai
132415 Autobusų stoties vadovas 1324 Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai
133001 Ryšių padalinio vadovas 1330 Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai
133002 Informacinių technologijų padalinio vadovas 1330 Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai
133003 Informatikos padalinio vadovas 1330 Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai
133004 Kompiuterijos padalinio vadovas 1330 Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai
133005 Mažosios ryšių įmonės  vadovas 1330 Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai
133006 Mažosios ryšių paslaugų  įmonės vadovas 1330 Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai
134101 Vaikų lopšelio [lopšelio-darželio, darželio, darželio-mokyklos] direktorius 1341 Vaikų priežiūros paslaugų srities vadovai
134102 Vaikų priežiūros dienos centro direktorius 1341 Vaikų priežiūros paslaugų srities vadovai
134103 Mažosios švietimo įstaigos  vadovas {ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, vaikų dienos priežiūra} 1341 Vaikų priežiūros paslaugų srities vadovai
134104 Vaikų globos namų ar pensionato direktorius 1341 Vaikų priežiūros paslaugų srities vadovai
134201 Vyriausiasis gydytojas 1342 Sveikatinimo paslaugų srities vadovai
134202 Sveikatos priežiūros padalinio vadovas 1342 Sveikatinimo paslaugų srities vadovai
134203 Medicinos įstaigos administratorius 1342 Sveikatinimo paslaugų srities vadovai
134204 Vyriausiasis slaugytojas 1342 Sveikatinimo paslaugų srities vadovai
134205 Vyriausiasis slaugos administratorius 1342 Sveikatinimo paslaugų srities vadovai
134206 Vyriausiasis akušeris 1342 Sveikatinimo paslaugų srities vadovai
134207 Slaugos direktorius 1342 Sveikatinimo paslaugų srities vadovai
134208 Medicinos direktorius 1342 Sveikatinimo paslaugų srities vadovai
134209 Odontologijos kabineto vadovas 1342 Sveikatinimo paslaugų srities vadovai
134210 Ambulatorijos vadovas 1342 Sveikatinimo paslaugų srities vadovai
134211 Šeimos gydytojo ar bendrosios praktikos gydytojo kabineto vadovas 1342 Sveikatinimo paslaugų srities vadovai
134212 Mažosios sveikatos priežiūros įstaigos  vadovas 1342 Sveikatinimo paslaugų srities vadovai
134213 Neįgaliųjų globos namų ar pensionato direktorius 1342 Sveikatinimo paslaugų srities vadovai
134301 Pagyvenusių žmonių slaugos ir socialinių paslaugų įstaigos direktorius 1343 Pagyvenusių žmonių slaugos ir socialinių paslaugų srities vadovai
134302 Socialinio darbo įstaigos padalinio vadovas {slaugos ir socialinės paslaugos pagyvenusiems žmonėms} 1343 Pagyvenusių žmonių slaugos ir socialinių paslaugų srities vadovai
134303 Senelių globos namų ar pensionato direktorius 1343 Pagyvenusių žmonių slaugos ir socialinių paslaugų srities vadovai
134304 Slaugos namų direktorius 1343 Pagyvenusių žmonių slaugos ir socialinių paslaugų srities vadovai
134305 Mažosios socialinių paslaugų įstaigos  vadovas {slaugos ir socialinės paslaugos pagyvenusiems žmonėms} 1343 Pagyvenusių žmonių slaugos ir socialinių paslaugų srities vadovai
134401 Socialinės paramos padalinio vadovas 1344 Socialinės paramos vadovai
134402 Bendruomenės centro vadovas 1344 Socialinės paramos vadovai
134403 Šeimos centro vadovas 1344 Socialinės paramos vadovai
134404 Mažosios socialinių paslaugų įstaigos  vadovas {išskyrus slaugos ir socialines paslaugas pagyvenusiems žmonėms} 1344 Socialinės paramos vadovai
134501 Pagrindinio ar vidurinio ugdymo įstaigos direktorius 1345 Švietimo srities vadovai
134502 Profesinio mokymo įstaigos direktorius 1345 Švietimo srities vadovai
134503 Švietimo padalinio [centro, skyriaus] vadovas 1345 Švietimo srities vadovai
134504 Aukštosios mokyklos padalinio vadovas 1345 Švietimo srities vadovai
134505 Mažosios švietimo įstaigos  vadovas {išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, vaikų dienos priežiūrą} 1345 Švietimo srities vadovai
134601 Verslo paslaugų padalinio vadovas {finansinės ir draudimo paslaugos} 1346 Finansinių ir draudimo paslaugų padalinių vadovai
134602 Banko padalinio vadovas 1346 Finansinių ir draudimo paslaugų padalinių vadovai
134603 Kredito unijos padalinio vadovas 1346 Finansinių ir draudimo paslaugų padalinių vadovai
134604 Draudimo bendrovės padalinio vadovas 1346 Finansinių ir draudimo paslaugų padalinių vadovai
134605 Kredito unijos administracijos vadovas 1346 Finansinių ir draudimo paslaugų padalinių vadovai
134606 Mažosios verslo paslaugų įmonės  vadovas {finansinės ir draudimo paslaugos} 1346 Finansinių ir draudimo paslaugų padalinių vadovai
134901 Planetariumo direktorius 1349 Kitur nepriskirti profesionaliųjų paslaugų srities vadovai
134902 Kultūrinės veiklos padalinio (muziejaus, meno galerijos, bibliotekos) vadovas 1349 Kitur nepriskirti profesionaliųjų paslaugų srities vadovai
134903 Bibliotekos direktorius [vedėjas] 1349 Kitur nepriskirti profesionaliųjų paslaugų srities vadovai
134904 Pamainos viršininkas [vadas] 1349 Kitur nepriskirti profesionaliųjų paslaugų srities vadovai
134905 (Techninio) archyvo vedėjas 1349 Kitur nepriskirti profesionaliųjų paslaugų srities vadovai
134906 Padalinio vadovas [viršininkas, vadas] 1349 Kitur nepriskirti profesionaliųjų paslaugų srities vadovai
134907 Mažosios kultūros įstaigos (muziejaus, meno galerijos, bibliotekos) vadovas 1349 Kitur nepriskirti profesionaliųjų paslaugų srities vadovai
134908 Muziejaus direktorius [vedėjas] 1349 Kitur nepriskirti profesionaliųjų paslaugų srities vadovai
134909 Apygardos [apylinkės] teismo padalinio vadovas 1349 Kitur nepriskirti profesionaliųjų paslaugų srities vadovai
134910 Apygardos [apylinkės] prokuratūros padalinio vadovas 1349 Kitur nepriskirti profesionaliųjų paslaugų srities vadovai
141101 Nakvynės namų direktorius 1411 Viešbučių vadovai
141102 Bendrabučio direktorius 1411 Viešbučių vadovai
141103 Viešbučio padalinio vadovas 1411 Viešbučių vadovai
141104 Mažosios apgyvendinimo įmonės (viešbučio, kempingo, motelio) vadovas 1411 Viešbučių vadovai
141201 Maitinimo padalinio (restorano, baro, kavinės, valgyklos) vadovas 1412 Restoranų vadovai
141202 Maisto gamybos vedėjas 1412 Restoranų vadovai
141203 Mažosios maitinimo įmonės  (restorano, baro, kavinės, valgyklos) vadovas 1412 Restoranų vadovai
142001 Parduotuvės padalinio vadovas 1420 Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai
142002 Mažmeninės prekybos padalinio vadovas 1420 Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai
142003 Didmeninės prekybos padalinio vadovas 1420 Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai
142004 Veterinarijos vaistinės vedėjas 1420 Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai
142005 Mažosios mažmeninės prekybos įmonės  vadovas 1420 Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai
142006 Mažosios didmeninės prekybos įmonės  vadovas 1420 Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai
142007 Vaistinės direktorius [vedėjas] 1420 Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai
143101 Stadiono direktorius 1431 Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai
143102 Kino [fotografijos, meno, reklamos] studijos direktorius 1431 Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai
143103 Teatro direktorius 1431 Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai
143104 Kino teatro direktorius 1431 Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai
143105 Televizijos [radijo] direktorius 1431 Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai
143106 Santuokų [kultūros, sporto, jaunimo] rūmų direktorius 1431 Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai
143107 Vyriausiasis treneris 1431 Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai
143108 Vyriausiasis režisierius 1431 Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai
143109 Radijo programų direktorius 1431 Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai
143110 Poilsio padalinio vadovas 1431 Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai
143111 Sporto įstaigos [mokyklos, klubo, centro, bazės] padalinio vadovas 1431 Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai
143112 Klubo direktorius [vedėjas] 1431 Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai
143113 Orkestro vadovas 1431 Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai
143114 Televizijos programų skyriaus direktorius 1431 Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai
143115 Vyriausiasis laikraščio [žurnalo] redaktorius 1431 Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai
143116 Atsakingasis sekretorius 1431 Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai
143117 Vyriausiasis kino studijos redaktorius 1431 Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai
143118 Mažosios kultūros įstaigos vadovas (išskyrus muziejų, meno galeriją, biblioteką) 1431 Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai
143119 Lošimo namų vadovas 1431 Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai
143120 Sporto centro vadovas 1431 Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai
143121 Mažosios sporto įstaigos vadovas 1431 Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai
143122 Meno vadovas 1431 Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai
143123 Poilsio ir pramogų parko vadovas 1431 Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai
143901 Aukciono direktorius 1439 Kitur nepriskirti paslaugų srities vadovai
143902 Kontaktų centro vadovas 1439 Kitur nepriskirti paslaugų srities vadovai
143903 Observatorijos vadovas 1439 Kitur nepriskirti paslaugų srities vadovai
143904 Kelionių padalinio vadovas 1439 Kitur nepriskirti paslaugų srities vadovai
143905 Mažosios turizmo įmonės vadovas 1439 Kitur nepriskirti paslaugų srities vadovai
143906 Konferencijų centro direktorius 1439 Kitur nepriskirti paslaugų srities vadovai
143907 Kelionių agentūros direktorius 1439 Kitur nepriskirti paslaugų srities vadovai
211101 Aerodinamikas 2111 Fizikai ir astronomai
211102 Astronomas 2111 Fizikai ir astronomai
211103 Radioastronomas 2111 Fizikai ir astronomai
211104 Astrofizikas 2111 Fizikai ir astronomai
211105 Balistikas 2111 Fizikai ir astronomai
211106 Hidrodinamikas 2111 Fizikai ir astronomai
211107 Fizikas 2111 Fizikai ir astronomai
211108 Akustikos fizikas 2111 Fizikai ir astronomai
211109 Astronomijos fizikas 2111 Fizikai ir astronomai
211110 Atomo fizikas 2111 Fizikai ir astronomai
211111 Balistikos fizikas 2111 Fizikai ir astronomai
211112 Elektros ir magnetizmo fizikas 2111 Fizikai ir astronomai
211113 Elektronikos fizikas 2111 Fizikai ir astronomai
211114 Šilumos fizikas 2111 Fizikai ir astronomai
211115 Hidrodinamikos fizikas 2111 Fizikai ir astronomai
211116 Šviesos fizikas 2111 Fizikai ir astronomai
211117 Mechanikos fizikas 2111 Fizikai ir astronomai
211118 Fizikas {molekulinė fizika} 2111 Fizikai ir astronomai
211119 Branduolio fizikas 2111 Fizikai ir astronomai
211120 Optikos fizikas 2111 Fizikai ir astronomai
211121 Puslaidininkių fizikas 2111 Fizikai ir astronomai
211122 Kietojo kūno fizikas 2111 Fizikai ir astronomai
211123 Garso fizikas 2111 Fizikai ir astronomai
211124 Fizikas teoretikas 2111 Fizikai ir astronomai
211125 Termodinamikos fizikas 2111 Fizikai ir astronomai
211126 Reologas 2111 Fizikai ir astronomai
211127 Termodinamikas 2111 Fizikai ir astronomai
211128 Hidroakustikas 2111 Fizikai ir astronomai
211129 Mokslo darbuotojas {fizika, astronomija} 2111 Fizikai ir astronomai
211130 Nanotechnologijų fizikas 2111 Fizikai ir astronomai
211131 Medicinos fizikas 2111 Fizikai ir astronomai
211201 Klimatologas 2112 Meteorologai
211202 Sinoptikas 2112 Meteorologai
211203 Meteorologas 2112 Meteorologai
211204 Meteorologas klimatologas 2112 Meteorologai
211205 Orų prognozės meteorologas 2112 Meteorologai
211206 Mokslo darbuotojas {meteorologija} 2112 Meteorologai
211301 Chemikas 2113 Chemikai
211302 Chemikas {analizinė chemija} 2113 Chemikai
211303 Korozijos chemikas 2113 Chemikai
211304 Kristalografijos chemikas 2113 Chemikai
211305 Ploviklių chemikas 2113 Chemikai
211306 Dažiklių chemikas 2113 Chemikai
211307 Maisto pramonės chemikas 2113 Chemikai
211308 Stiklo chemikas 2113 Chemikai
211309 Chemikas {neorganinė chemija} 2113 Chemikai
211310 Odų chemikas 2113 Chemikai
211311 Metalurgijos chemikas 2113 Chemikai
211312 Chemikas {branduolinė chemija} 2113 Chemikai
211313 Chemikas {organinė chemija} 2113 Chemikai
211314 Dažų chemikas 2113 Chemikai
211315 Naftos perdirbimo chemikas 2113 Chemikai
211316 Farmacijos pramonės chemikas 2113 Chemikai
211317 Chemikas {fizikinė chemija} 2113 Chemikai
211318 Plastikų chemikas 2113 Chemikai
211319 Polimerų chemikas 2113 Chemikai
211320 Kokybės kontrolės chemikas 2113 Chemikai
211321 Gumos chemikas 2113 Chemikai
211322 Tekstilės chemikas 2113 Chemikai
211323 Kristalografas 2113 Chemikai
211324 Chemikas {organinė metalų chemija} 2113 Chemikai
211325 Spektroskopininkas 2113 Chemikai
211326 Mokslo darbuotojas {chemija} 2113 Chemikai
211401 Geodezininkas 2114 Geologai ir geofizikai
211402 Inžinerijos geologas 2114 Geologai ir geofizikai
211403 Mikropaleontologijos geologas 2114 Geologai ir geofizikai
211404 Kasybos geologas 2114 Geologai ir geofizikai
211405 Okeanografijos geologas 2114 Geologai ir geofizikai
211406 Naftos gavybos geologas 2114 Geologai ir geofizikai
211407 Stratigrafijos geologas 2114 Geologai ir geofizikai
211408 Geofizikas 2114 Geologai ir geofizikai
211409 Geomagnetizmo geofizikas 2114 Geologai ir geofizikai
211410 Geomorfologijos geofizikas 2114 Geologai ir geofizikai
211411 Hidrologijos geofizikas 2114 Geologai ir geofizikai
211412 Okeanografijos geofizikas 2114 Geologai ir geofizikai
211413 Seismologijos geofizikas 2114 Geologai ir geofizikai
211414 Hidrologas 2114 Geologai ir geofizikai
211415 Mikropaleontologas 2114 Geologai ir geofizikai
211416 Mineralogas 2114 Geologai ir geofizikai
211417 Geologas okeanografas 2114 Geologai ir geofizikai
211418 Geofizikas okeanografas 2114 Geologai ir geofizikai
211419 Paleontologas 2114 Geologai ir geofizikai
211420 Seismologas 2114 Geologai ir geofizikai
211421 Stratigrafas 2114 Geologai ir geofizikai
211422 Geologas 2114 Geologai ir geofizikai
211423 Naftos gavybos inžinierius geologas 2114 Geologai ir geofizikai
211424 Hidrogeologijos inžinierius 2114 Geologai ir geofizikai
211425 Mokslo darbuotojas {geologija, geofizika) 2114 Geologai ir geofizikai
211426 Hidrogeologinio gręžimo seismologas žvalgytojas 2114 Geologai ir geofizikai
212001 Aktuaras 2120 Matematikai, aktuarai ir statistikai
212002 Operacijų tyrimo analitikas 2120 Matematikai, aktuarai ir statistikai
212003 Draudimo statistikos matematikas 2120 Matematikai, aktuarai ir statistikai
212004 Matematikas {taikomoji matematika} 2120 Matematikai, aktuarai ir statistikai
212005 Matematikas {grynoji matematika} 2120 Matematikai, aktuarai ir statistikai
212006 Matematikas 2120 Matematikai, aktuarai ir statistikai
212007 Mokslo darbuotojas {matematika} 2120 Matematikai, aktuarai ir statistikai
212008 Biometrijos specialistas 2120 Matematikai, aktuarai ir statistikai
212009 Demografas 2120 Matematikai, aktuarai ir statistikai
212010 Tyrimų statistikas 2120 Matematikai, aktuarai ir statistikai
212011 Statistikas {biologinė statistika} 2120 Matematikai, aktuarai ir statistikai
212012 Biometrijos statistikas 2120 Matematikai, aktuarai ir statistikai
212013 Demografijos statistikas 2120 Matematikai, aktuarai ir statistikai
212014 Ekonomikos statistikas 2120 Matematikai, aktuarai ir statistikai
212015 Finansų statistikas 2120 Matematikai, aktuarai ir statistikai
212016 Fizinių mokslų statistikas 2120 Matematikai, aktuarai ir statistikai
212017 Inžinerijos statistikas 2120 Matematikai, aktuarai ir statistikai
212018 Matematikos statistikas 2120 Matematikai, aktuarai ir statistikai
212019 Viešosios nuomonės apklausos statistikas 2120 Matematikai, aktuarai ir statistikai
212020 Švietimo statistikas 2120 Matematikai, aktuarai ir statistikai
212021 Statistikas {taikomoji statistika} 2120 Matematikai, aktuarai ir statistikai
212022 Žemės ūkio statistikas 2120 Matematikai, aktuarai ir statistikai
212023 Statistikas 2120 Matematikai, aktuarai ir statistikai
212024 Mokslo darbuotojas {statistika} 2120 Matematikai, aktuarai ir statistikai
213101 Bakteriologas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213102 Žemės ūkio bakteriologas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213103 Pienininkystės bakteriologas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213104 Žuvininkystės bakteriologas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213105 Maisto bakteriologas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213106 Pramonės bakteriologas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213107 Medicinos bakteriologas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213108 Farmacijos bakteriologas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213109 Dirvožemio bakteriologas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213110 Veterinarijos bakteriologas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213111 Biologas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213112 Gėlųjų vandenų biologas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213113 Jūrų biologas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213114 Molekulių biologas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213115 Botanikas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213116 Botanikas ekologas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213117 Botanikas {ekonominė botanika} 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213118 Botanikas histologas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213119 Botanikas mikologas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213120 Dirvožemio botanikas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213121 Botanikas taksonomas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213122 Citologas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213123 Gyvūnų citologas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213124 Augalų citologas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213125 Embriologas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213126 Inžinierius genetikas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213127 Entomologas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213128 Genetikas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213129 Gyvūnų genetikas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213130 Augalų genetikas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213131 Histologas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213132 Gyvūnų histologas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213133 Augalų histologas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213134 Hidrobiologas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213135 Ichtiologas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213136 Imunologas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213137 Teriologas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213138 Mikrobiologas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213139 Mikologas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213140 Ornitologas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213141 Parazitologas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213142 Žuvininkystės specialistas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213143 Taksonomas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213144 Gyvūnų taksonomas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213145 Augalų taksonomas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213146 Zoologas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213147 Zoologas ekologas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213148 Zoologas entomologas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213149 Zoologas histologas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213150 Zoologas ichtiologas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213151 Zoologas ornitologas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213152 Zoologas parazitologas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213153 Žuvininkystės zoologas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213154 Zoologas taksonomas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213155 Vivariumo selekcininkas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213156 Mokslo darbuotojas {biologija, botanika, zoologija ir panašios sritys} 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213157 Botaninių kolekcijų kuratorius 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213158 Anatomas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213159 Biochemikas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213160 Biofizikas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213161 Fitopatologas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213162 Farmakologas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213163 Farmakologas toksikologas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213164 Fiziologas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213165 Gyvūnų fiziologas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213166 Augalų fiziologas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213167 Mokslo darbuotojas {farmakologija} 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213168 Medicinos biologas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213169 Medicinos mikrobiologas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213170 Medicinos parazitologas 2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213201 Agronomas 2132 Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213202 Augalų apsaugos agronomas 2132 Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213203 Gyvulininkystės specialistas 2132 Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213204 Miškininkas 2132 Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213205 Miško želdinimo ir miško apsaugos inžinierius 2132 Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213206 Pasėlių tyrimo specialistas 2132 Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213207 Gėlininkystės specialistas 2132 Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213208 Sodininkystės specialistas 2132 Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213209 Daržininkystės specialistas 2132 Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213210 Medelyno specialistas 2132 Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213211 Miškininkystės specialistas 2132 Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213212 Dirvožemininkas 2132 Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213213 Zootechnikas 2132 Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213214 Miškų ūkio inžinierius 2132 Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213215 Agronomas ekonomistas 2132 Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213216 Agronomas mechanikas 2132 Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213217 Agronomas zootechnikas 2132 Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213218 Agronomas sodininkas 2132 Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213219 Agronomas apželdintojas 2132 Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213220 Žemės ūkio specialistas 2132 Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213221 Miškotvarkos inžinierius 2132 Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213222 Mokslo darbuotojas {agronomija ir panašios sritys} 2132 Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213223 Žemės ūkio konsultantas 2132 Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213224 Ūkininkavimo konsultantas 2132 Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213225 Miškų ūkio konsultantas 2132 Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213226 Medžioklėtyros specialistas 2132 Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213227 Medžioklėtvarkos specialistas 2132 Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213301 Ekologas 2133 Aplinkos apsaugos specialistai
213302 Gyvūnų ekologas 2133 Aplinkos apsaugos specialistai
213303 Augalų ekologas 2133 Aplinkos apsaugos specialistai
213304 Aplinkos chemikas 2133 Aplinkos apsaugos specialistai
214101 Eksploatavimo inžinierius 2141 Technologijų ir gamybos inžinieriai
214102 Sąnaudų įvertinimo inžinierius 2141 Technologijų ir gamybos inžinieriai
214103 Valdymo organizavimo inžinierius 2141 Technologijų ir gamybos inžinieriai
214104 Gamybos automatizavimo inžinierius 2141 Technologijų ir gamybos inžinieriai
214105 Planavimo inžinierius 2141 Technologijų ir gamybos inžinieriai
214106 Gamybos organizavimo inžinierius 2141 Technologijų ir gamybos inžinieriai
214107 Darbo operacijų trukmės tyrimo inžinierius 2141 Technologijų ir gamybos inžinieriai
214108 Darbo efektyvumo inžinierius 2141 Technologijų ir gamybos inžinieriai
214109 Darbo organizavimo inžinierius 2141 Technologijų ir gamybos inžinieriai
214110 Cemento gamybos technologas 2141 Technologijų ir gamybos inžinieriai
214111 Keramikos gamybos technologas 2141 Technologijų ir gamybos inžinieriai
214112 Stiklo gamybos technologas 2141 Technologijų ir gamybos inžinieriai
214113 Odos technologas 2141 Technologijų ir gamybos inžinieriai
214114 Pakavimo technologas 2141 Technologijų ir gamybos inžinieriai
214115 Spausdinimo technologas 2141 Technologijų ir gamybos inžinieriai
214116 Tekstilės gamybos technologas 2141 Technologijų ir gamybos inžinieriai
214117 Medienos apdirbimo technologas 2141 Technologijų ir gamybos inžinieriai
214118 Megztinių gaminių technologas 2141 Technologijų ir gamybos inžinieriai
214119 Įrenginių techninės priežiūros inžinierius 2141 Technologijų ir gamybos inžinieriai
214120 Įrenginių techninės priežiūros ir remonto inžinierius 2141 Technologijų ir gamybos inžinieriai
214121 Avalynės gamybos technologas 2141 Technologijų ir gamybos inžinieriai
214122 Darbo normavimo inžinierius 2141 Technologijų ir gamybos inžinieriai
214123 Audimo technologas 2141 Technologijų ir gamybos inžinieriai
214124 Darbo organizavimo ir normavimo inžinierius 2141 Technologijų ir gamybos inžinieriai
214125 Eksploatavimo ir remonto organizavimo inžinierius 2141 Technologijų ir gamybos inžinieriai
214126 Eksploatavimo inžinierius inspektorius 2141 Technologijų ir gamybos inžinieriai
214128 Medienos apdirbimo inžinierius 2141 Technologijų ir gamybos inžinieriai
214129 Verpimo technologas 2141 Technologijų ir gamybos inžinieriai
214130 Odos gaminių technologas 2141 Technologijų ir gamybos inžinieriai
214131 Siuvimo technologas 2141 Technologijų ir gamybos inžinieriai
214132 Techninės saugos inžinierius inspektorius 2141 Technologijų ir gamybos inžinieriai
214133 Pamainos inžinierius 2141 Technologijų ir gamybos inžinieriai
214134 Mokslo darbuotojas {technologijų ir gamybos sritys} 2141 Technologijų ir gamybos inžinieriai
214135 Įrenginių inžinierius 2141 Technologijų ir gamybos inžinieriai
214136 Gamybos inžinierius 2141 Technologijų ir gamybos inžinieriai
214137 Robotikos inžinierius 2141 Technologijų ir gamybos inžinieriai
214201 Statybinių konstrukcijų inžinierius 2142 Statybos inžinieriai
214202 Statybos inžinierius 2142 Statybos inžinieriai
214203 Aerodromų statybos inžinierius 2142 Statybos inžinieriai
214204 Tiltų statybos inžinierius 2142 Statybos inžinieriai
214205 Pastatų statybos inžinierius 2142 Statybos inžinieriai
214206 Pastatų konstrukcijų inžinierius 2142 Statybos inžinieriai
214207 Dūmtraukių statybos inžinierius 2142 Statybos inžinieriai
214208 Statinių priežiūros inžinierius 2142 Statybos inžinieriai
214209 Dokų ir krantinių statybos inžinierius 2142 Statybos inžinieriai
214210 Grunto kasimo inžinierius 2142 Statybos inžinieriai
214211 Kelių ir gatvių tiesybos inžinierius 2142 Statybos inžinieriai
214212 Hidrotechnikos statinių statybos inžinierius 2142 Statybos inžinieriai
214213 Hidrologijos įrenginių statybos inžinierius 2142 Statybos inžinieriai
214214 Drėkinimo sistemų inžinierius 2142 Statybos inžinieriai
214215 Sveikatinimo objektų statybos inžinierius 2142 Statybos inžinieriai
214216 Geležinkelių tiesybos inžinierius 2142 Statybos inžinieriai
214217 Kelių tiesybos inžinierius 2142 Statybos inžinieriai
214218 Sanitarijos inžinierius 2142 Statybos inžinieriai
214219 Gruntų mechanikos inžinierius 2142 Statybos inžinieriai
214220 Konstrukcijų inžinierius 2142 Statybos inžinieriai
214221 Bokštų statybos inžinierius 2142 Statybos inžinieriai
214222 Tunelių statybos inžinierius 2142 Statybos inžinieriai
214223 Statybinių medžiagų technologas 2142 Statybos inžinieriai
214224 Civilinės statybos inžinierius 2142 Statybos inžinieriai
214225 Pramonės statinių statybos ir montavimo inžinierius 2142 Statybos inžinieriai
214226 Mokslo darbuotojas {civilinė inžinerija, statyba} 2142 Statybos inžinieriai
214301 Aplinkos apsaugos inžinierius 2143 Ekologijos inžinieriai
214302 Ekologijos inžinierius 2143 Ekologijos inžinieriai
214303 Mokslo darbuotojas {ekologija} 2143 Ekologijos inžinieriai
214304 Oro taršos kontrolės inžinierius 2143 Ekologijos inžinieriai
214305 Aplinkos duomenų analitikas 2143 Ekologijos inžinieriai
214306 Aplinkos gerinimo specialistas 2143 Ekologijos inžinieriai
214401 Aviacijos inžinierius 2144 Mechanikos inžinieriai
214402 Laivo mechaninės įrangos inžinierius 2144 Mechanikos inžinieriai
214403 Mechatronikos inžinierius 2144 Mechanikos inžinieriai
214404 Orlaivių konstruktorius 2144 Mechanikos inžinieriai
214405 Lengvųjų automobilių konstruktorius 2144 Mechanikos inžinieriai
214406 Reaktoriaus valdymo inžinierius 2144 Mechanikos inžinieriai
214407 Oro kondicionavimo inžinierius 2144 Mechanikos inžinieriai
214408 Kelių transporto priemonių inžinierius 2144 Mechanikos inžinieriai
214409 Kriogeninės technikos inžinierius 2144 Mechanikos inžinieriai
214410 Dyzelinių variklių inžinierius 2144 Mechanikos inžinieriai
214411 Dujų turbinų inžinierius 2144 Mechanikos inžinieriai
214412 Reaktyvinių variklių inžinierius 2144 Mechanikos inžinieriai
214413 Lokomotyvų variklių inžinierius 2144 Mechanikos inžinieriai
214414 Tepimo inžinierius 2144 Mechanikos inžinieriai
214415 Aviacijos mechaninės įrangos inžinierius 2144 Mechanikos inžinieriai
214416 Žemės ūkio mechaninės įrangos inžinierius 2144 Mechanikos inžinieriai
214417 Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinierius 2144 Mechanikos inžinieriai
214418 Pramonės įrenginių ir įrankių inžinierius 2144 Mechanikos inžinieriai
214419 Įrankių inžinierius 2144 Mechanikos inžinieriai
214420 Laivų variklių ir jėgainių inžinierius 2144 Mechanikos inžinieriai
214421 Variklių ir jėgainių (išskyrus laivų) inžinierius 2144 Mechanikos inžinieriai
214422 Laivo konstrukcijų matmenų optinės matavimo įrangos inžinierius 2144 Mechanikos inžinieriai
214423 Branduolinės energetikos inžinierius 2144 Mechanikos inžinieriai
214424 Šaldymo įrenginių inžinierius 2144 Mechanikos inžinieriai
214425 Variklių inžinierius 2144 Mechanikos inžinieriai
214426 Laivų statybos inžinierius 2144 Mechanikos inžinieriai
214427 Mechanikos technologas 2144 Mechanikos inžinieriai
214428 Suvirinimo technologas 2144 Mechanikos inžinieriai
214429 Inžinierius instruktorius 2144 Mechanikos inžinieriai
214430 Mechanikos inžinierius 2144 Mechanikos inžinieriai
214431 Kelių transporto priemonių ekspertas 2144 Mechanikos inžinieriai
214432 Technologijų inžinierius 2144 Mechanikos inžinieriai
214433 Konstrukcijų mechanikas 2144 Mechanikos inžinieriai
214434 Šaldytuvų įrenginių inžinierius 2144 Mechanikos inžinieriai
214435 Turbinos valdymo inžinierius 2144 Mechanikos inžinieriai
214436 Reaktorių skyriaus mechanikos inžinierius 2144 Mechanikos inžinieriai
214437 Konstruktorius 2144 Mechanikos inžinieriai
214438 Transporto specialistas 2144 Mechanikos inžinieriai
214439 Remonto inžinierius 2144 Mechanikos inžinieriai
214440 Techninių dokumentų inžinierius 2144 Mechanikos inžinieriai
214441 Pasirengimo gamybai inžinierius 2144 Mechanikos inžinieriai
214442 Branduolinės saugos inžinierius inspektorius 2144 Mechanikos inžinieriai
214443 Šilumos energetikos inžinierius 2144 Mechanikos inžinieriai
214444 Cheminės radiacinės saugos inžinierius inspektorius 2144 Mechanikos inžinieriai
214445 Priešgaisrinės priežiūros grupės inžinierius 2144 Mechanikos inžinieriai
214446 Suvirinimo darbų inžinierius 2144 Mechanikos inžinieriai
214447 Vežimo technologas 2144 Mechanikos inžinieriai
214448 Inžinierius kontrolierius 2144 Mechanikos inžinieriai
214449 Standartizacijos inžinierius 2144 Mechanikos inžinieriai
214450 Geodezijos inžinierius 2144 Mechanikos inžinieriai
214451 Techninės priežiūros inžinierius 2144 Mechanikos inžinieriai
214452 Mokslo darbuotojas {mechanikos inžinerija, mechanika} 2144 Mechanikos inžinieriai
214453 Jūrų laivų inžinierius 2144 Mechanikos inžinieriai
214501 Cheminės technologijos specialistas 2145 Chemijos inžinieriai
214502 Cheminės technologijos inžinierius 2145 Chemijos inžinieriai
214503 Naftos ir gamtinių dujų chemijos technologas 2145 Chemijos inžinieriai
214504 Gamtinių dujų gavybos ir paskirstymo inžinierius 2145 Chemijos inžinieriai
214505 Naftos inžinierius 2145 Chemijos inžinieriai
214506 Aludarystės technologas 2145 Chemijos inžinieriai
214507 Cheminių procesų technologas 2145 Chemijos inžinieriai
214508 Cheminės inžinerijos technologas 2145 Chemijos inžinieriai
214509 Pluošto technologas 2145 Chemijos inžinieriai
214510 Maisto produktų ir gėrimų technologas 2145 Chemijos inžinieriai
214511 Degalų ir kuro technologas 2145 Chemijos inžinieriai
214512 Dažų technologas 2145 Chemijos inžinieriai
214513 Popieriaus technologas 2145 Chemijos inžinieriai
214514 Plastikų technologas 2145 Chemijos inžinieriai
214515 Polimerų technologas 2145 Chemijos inžinieriai
214516 Gumos technologas 2145 Chemijos inžinieriai
214517 Padangų technologas 2145 Chemijos inžinieriai
214518 Buitinių paslaugų technologas 2145 Chemijos inžinieriai
214519 Žaliavų kokybės inžinierius 2145 Chemijos inžinieriai
214520 Degalų apskaitos inžinierius 2145 Chemijos inžinieriai
214521 Biofizikos ir chemijos inžinierius 2145 Chemijos inžinieriai
214522 Biochemijos inžinierius 2145 Chemijos inžinieriai
214523 Chemijos inžinierius 2145 Chemijos inžinieriai
214524 Kokybės inžinierius 2145 Chemijos inžinieriai
214525 Mokslo darbuotojas {chemijos inžinerija, cheminė technologija} 2145 Chemijos inžinieriai
214526 Naftos perdirbimo inžinierius 2145 Chemijos inžinieriai
214601 Sprogdinimo darbų inžinierius 2146 Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai
214602 Kasybos inžinierius 2146 Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai
214603 Metalurgas prabuotojas 2146 Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai
214604 Liejyklos metalurgas 2146 Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai
214605 Metalotyrininkas 2146 Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai
214606 Radioaktyviosios rūdos metalurgas 2146 Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai
214607 Metalų išskyrimo iš rūdos specialistas 2146 Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai
214608 Kasybos technologas 2146 Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai
214609 Metalų apdirbimo inžinierius 2146 Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai
214610 Metalų apdirbimo technologas 2146 Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai
214611 Gręžinių tyrimo inžinierius 2146 Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai
214612 Naftos gavybos inžinierius 2146 Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai
214613 Naftos paruošimo inžinierius 2146 Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai
214614 Gręžinių gręžybos inžinierius 2146 Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai
214615 Gręžinių praplovimo skiedinių inžinierius 2146 Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai
214616 Mokslo darbuotojas {kasyba, metalurgija} 2146 Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai
214617 Akmens anglių kasybos inžinierius 2146 Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai
214618 Naftos ir gamtinių dujų gavybos inžinierius 2146 Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai
214619 Metalų kasybos inžinierius 2146 Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai
214901 Radiochemijos inžinierius 2149 Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai
214902 Ryšių (išskyrus kompiuterių ryšius) analitikas 2149 Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai
214903 Sistemų (išskyrus kompiuterių sistemas) analitikas 2149 Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai
214904 Sistemų (išskyrus kompiuterių sistemas) projektuotojas 2149 Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai
214905 Darbų saugos inžinierius 2149 Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai
214906 Biomedicinos inžinierius 2149 Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai
214907 Optinės įrangos inžinierius 2149 Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai
214908 Medžiagų inžinierius 2149 Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai
214909 Saugos inžinierius 2149 Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai
214910 Sistemų (išskyrus kompiuterių sistemas) inžinierius 2149 Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai
214911 Automatikos inžinierius 2149 Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai
214912 Inžinerijos ekonomistas 2149 Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai
214913 Sistemų technikos inžinierius 2149 Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai
214914 Turto valdymo inžinierius 2149 Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai
214915 Metrologijos inžinierius 2149 Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai
214916 Mokslo darbuotojas {kitos inžinerijos sritys} 2149 Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai
214917 Sprogmenų inžinierius 2149 Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai
214918 Jūrų gelbėjimo inžinierius 2149 Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai
215101 Elektros inžinierius 2151 Elektros inžinieriai
215102 Elektros apšvietimo inžinierius 2151 Elektros inžinieriai
215103 Elektros sistemų inžinierius 2151 Elektros inžinieriai
215104 Elektros paskirstymo inžinierius 2151 Elektros inžinieriai
215105 Elektros gamybos inžinierius 2151 Elektros inžinieriai
215106 Elektros perdavimo inžinierius 2151 Elektros inžinieriai
215107 Elektrinės traukos inžinierius 2151 Elektros inžinieriai
215108 Elektromechaninės įrangos elektros inžinierius 2151 Elektros inžinieriai
215109 Aukštosios įtampos inžinierius 2151 Elektros inžinieriai
215110 Elektrotechnikos technologas 2151 Elektros inžinieriai
215111 Silpnųjų srovių inžinierius 2151 Elektros inžinieriai
215112 Elektros energetikos inžinierius 2151 Elektros inžinieriai
215113 Elektros energetikos išteklių inžinierius 2151 Elektros inžinieriai
215114 Mokslo darbuotojas {elektros inžinerija} 2151 Elektros inžinieriai
215201 Avionikos inžinierius 2152 Elektronikos inžinieriai
215202 Aviacinių kosminių aparatų inžinierius 2152 Elektronikos inžinieriai
215203 Elektronikos inžinierius 2152 Elektronikos inžinieriai
215204 Aparatinės įrangos elektroninių įtaisų projektavimo inžinierius 2152 Elektronikos inžinieriai
215205 Elektronikos inžinierius {informacinė inžinerija} 2152 Elektronikos inžinieriai
215206 Kontrolinės matavimo aparatūros inžinierius 2152 Elektronikos inžinieriai
215207 Puslaidininkinių įtaisų elektronikos inžinierius 2152 Elektronikos inžinieriai
215208 Elektroninės inžinerijos technologas 2152 Elektronikos inžinieriai
215209 Aukštadažnių sistemų inžinierius 2152 Elektronikos inžinieriai
215210 Atominės elektrinės bloko valdymo inžinierius 2152 Elektronikos inžinieriai
215211 Radioelektronikos inžinierius 2152 Elektronikos inžinieriai
215212 Mokslo darbuotojas {elektronika} 2152 Elektronikos inžinieriai
215301 Telekomunikacijų inžinierius 2153 Telekomunikacijų inžinieriai
215302 Orlaivių ir erdvėlaivių ryšių inžinierius 2153 Telekomunikacijų inžinieriai
215303 Radarinio ryšio inžinierius 2153 Telekomunikacijų inžinieriai
215304 Radijo ryšio inžinierius 2153 Telekomunikacijų inžinieriai
215305 Signalizavimo sistemų inžinierius 2153 Telekomunikacijų inžinieriai
215306 Telegrafo ryšio inžinierius 2153 Telekomunikacijų inžinieriai
215307 Telefono ryšio inžinierius 2153 Telekomunikacijų inžinieriai
215308 Televizijos ryšio inžinierius 2153 Telekomunikacijų inžinieriai
215309 Telekomunikacijų technologas 2153 Telekomunikacijų inžinieriai
215310 Radiofizikos inžinierius 2153 Telekomunikacijų inžinieriai
215311 Elektronikos ir telekomunikacijų inžinierius 2153 Telekomunikacijų inžinieriai
215312 Palydovinio ryšio inžinierius 2153 Telekomunikacijų inžinieriai
215313 Mokslo darbuotojas {telekomunikacijos} 2153 Telekomunikacijų inžinieriai
215314 Transliavimo inžinierius 2153 Telekomunikacijų inžinieriai
216101 Pastatų architektas 2161 Statybos architektai
216102 Interjero architektas 2161 Statybos architektai
216103 Architektas 2161 Statybos architektai
216104 Mokslo darbuotojas {architektūra, interjero projektavimas} 2161 Statybos architektai
216201 Kraštovaizdžio architektas 2162 Kraštovaizdžio architektai
216202 Mokslo darbuotojas {kraštovaizdžio projektavimas} 2162 Kraštovaizdžio architektai
216301 Heraldikos specialistas 2163 Produktų ir drabužių dizaineriai
216302 Komercinių produktų dizaineris 2163 Produktų ir drabužių dizaineriai
216303 Drabužių dizaineris 2163 Produktų ir drabužių dizaineriai
216304 Madų dizaineris 2163 Produktų ir drabužių dizaineriai
216305 Baldų dizaineris 2163 Produktų ir drabužių dizaineriai
216306 Pramonės gaminių dizaineris 2163 Produktų ir drabužių dizaineriai
216307 Juvelyrinių dirbinių dizaineris 2163 Produktų ir drabužių dizaineriai
216308 Pakuočių dizaineris 2163 Produktų ir drabužių dizaineriai
216309 Plakatų dizaineris 2163 Produktų ir drabužių dizaineriai
216310 Tekstilės dizaineris 2163 Produktų ir drabužių dizaineriai
216311 Dailininkas dizaineris 2163 Produktų ir drabužių dizaineriai
216401 Kelių eismo inžinierius 2164 Miestų ir kelių eismo planuotojai
216402 Kelių eismo sistemos planuotojas 2164 Miestų ir kelių eismo planuotojai
216403 Miesto projektuotojas 2164 Miestų ir kelių eismo planuotojai
216404 Statybos projektavimo ir generalinio plano specialistas 2164 Miestų ir kelių eismo planuotojai
216405 Projektuotojas konstruktorius 2164 Miestų ir kelių eismo planuotojai
216406 Teritorijų planavimo specialistas 2164 Miestų ir kelių eismo planuotojai
216501 Kartografas 2165 Kartografai ir topografai
216502 Jūrų kartografas 2165 Kartografai ir topografai
216503 Žemėlapių sudarytojas 2165 Kartografai ir topografai
216504 Fotogrametrijos specialistas 2165 Kartografai ir topografai
216505 Kosminės topografijos specialistas 2165 Kartografai ir topografai
216506 Kadastro topografas 2165 Kartografai ir topografai
216507 Geodezijos topografas 2165 Kartografai ir topografai
216508 Hidrografijos topografas 2165 Kartografai ir topografai
216509 Matininkas 2165 Kartografai ir topografai
216510 Markšeideris 2165 Kartografai ir topografai
216511 Fotografinės topografijos specialistas 2165 Kartografai ir topografai
216512 Topografas 2165 Kartografai ir topografai
216513 Žemėtvarkininkas 2165 Kartografai ir topografai
216514 Žemėtvarkos inžinierius 2165 Kartografai ir topografai
216515 Mokslo darbuotojas {kartografija, topografija} 2165 Kartografai ir topografai
216601 Grafikos dizaineris 2166 Grafikos ir multimedijos dizaineriai
216602 Dizaineris maketuotojas 2166 Grafikos ir multimedijos dizaineriai
216603 Interneto svetainės dizaineris 2166 Grafikos ir multimedijos dizaineriai
216604 Multimedijos dizaineris 2166 Grafikos ir multimedijos dizaineriai
216605 Spaudinių dizaineris 2166 Grafikos ir multimedijos dizaineriai
216606 Reklamų iliustruotojas 2166 Grafikos ir multimedijos dizaineriai
216607 Knygų iliustruotojas 2166 Grafikos ir multimedijos dizaineriai
221101 Šeimos gydytojas 2211 Bendrosios praktikos gydytojai
221102 Gydytojas asistentas 2211 Bendrosios praktikos gydytojai
221103 Gydytojas stažuotojas {bendroji praktika/šeimos medicina} 2211 Bendrosios praktikos gydytojai
221104 Medicinos gydytojas 2211 Bendrosios praktikos gydytojai
221105 Mokslo darbuotojas {bendroji praktika/šeimos medicina} 2211 Bendrosios praktikos gydytojai
221106 Gydytojas rezidentas {bendroji praktika/šeimos medicina} 2211 Bendrosios praktikos gydytojai
221201 Gydytojas chirurgas 2212 Gydytojai specialistai
221202 Darbo medicinos gydytojas 2212 Gydytojai specialistai
221203 Kraujagyslių chirurgijos gydytojas 2212 Gydytojai specialistai
221204 Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas 2212 Gydytojai specialistai
221205 Gydytojas akušeris-ginekologas 2212 Gydytojai specialistai
221206 Gydytojas alergologas ir klinikinis imunologas 2212 Gydytojai specialistai
221207 Gydytojas anesteziologas reanimatologas 2212 Gydytojai specialistai
221208 Gydytojas geriatras 2212 Gydytojai specialistai
221209 Gydytojas rezidentas {specialioji rezidentūra} 2212 Gydytojai specialistai
221210 Gydytojas dermatovenerologas 2212 Gydytojai specialistai
221211 Gydytojas dietologas 2212 Gydytojai specialistai
221212 Gydytojas echoskopuotojas 2212 Gydytojai specialistai
221213 Gydytojas endokrinologas 2212 Gydytojai specialistai
221214 Gydytojas onkologas radioterapeutas 2212 Gydytojai specialistai
221215 Gydytojas ftiziatras 2212 Gydytojai specialistai
221216 Gydytojas gastroenterologas 2212 Gydytojai specialistai
221217 Gydytojas genetikas 2212 Gydytojai specialistai
221218 Gydytojas hematologas 2212 Gydytojai specialistai
221219 Gydytojas infektologas 2212 Gydytojai specialistai
221220 Širdies chirurgijos gydytojas 2212 Gydytojai specialistai
221221 Gydytojas kardiologas 2212 Gydytojai specialistai
221222 Abdominalinės chirurgijos gydytojas 2212 Gydytojai specialistai
221223 Gydytojas klinikinis toksikologas 2212 Gydytojai specialistai
221224 Gydytojas nefrologas 2212 Gydytojai specialistai
221225 Gydytojas neonatologas 2212 Gydytojai specialistai
221226 Gydytojas neurochirurgas 2212 Gydytojai specialistai
221227 Gydytojas neurologas 2212 Gydytojai specialistai
221228 Gydytojas oftalmologas 2212 Gydytojai specialistai
221229 Gydytojas onkologas chemoterapeutas 2212 Gydytojai specialistai
221230 Gydytojas otorinolaringologas 2212 Gydytojai specialistai
221231 Gydytojas patologas 2212 Gydytojai specialistai
221232 Vaikų ligų gydytojas 2212 Gydytojai specialistai
221233 Gydytojas koloproktologas 2212 Gydytojai specialistai
221234 Gydytojas psichiatras 2212 Gydytojai specialistai
221235 Gydytojas psichoterapeutas 2212 Gydytojai specialistai
221236 Gydytojas pulmonologas 2212 Gydytojai specialistai
221237 Gydytojas radiologas 2212 Gydytojai specialistai
221238 Gydytojas refleksoterapeutas 2212 Gydytojai specialistai
221239 Gydytojas rentgenodiagnostas 2212 Gydytojai specialistai
221240 Intervencinės radiologijos gydytojas 2212 Gydytojai specialistai
221241 Gydytojas reumatologas 2212 Gydytojai specialistai
221242 Teismo medicinos gydytojas 2212 Gydytojai specialistai
221243 Gydytojas teismo medicinos ekspertas 2212 Gydytojai specialistai
221244 Gydytojas veido ir žandikaulių chirurgas 2212 Gydytojai specialistai
221245 Vidaus ligų gydytojas 2212 Gydytojai specialistai
221246 Gydytojas krūtinės chirurgas 2212 Gydytojai specialistai
221247 Gydytojas transfuziologas 2212 Gydytojai specialistai
221248 Gydytojas ortopedas traumatologas 2212 Gydytojai specialistai
221249 Gydytojas urologas 2212 Gydytojai specialistai
221250 Gydytojas vaikų alergologas 2212 Gydytojai specialistai
221251 Gydytojas vaikų chirurgas 2212 Gydytojai specialistai
221252 Gydytojas vaikų endokrinologas 2212 Gydytojai specialistai
221253 Gydytojas vaikų ftiziatras 2212 Gydytojai specialistai
221254 Gydytojas vaikų gastroenterologas 2212 Gydytojai specialistai
221255 Gydytojas vaikų hematologas 2212 Gydytojai specialistai
221256 Gydytojas vaikų reumatologas 2212 Gydytojai specialistai
221257 Gydytojas vaikų kardiologas 2212 Gydytojai specialistai
221258 Gydytojas vaikų nefrologas 2212 Gydytojai specialistai
221259 Gydytojas vaikų neurologas 2212 Gydytojai specialistai
221260 Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras 2212 Gydytojai specialistai
221261 Gydytojas vaikų pulmonologas 2212 Gydytojai specialistai
221262 Gydytojas vaikų ortopedas traumatologas 2212 Gydytojai specialistai
221263 Sporto medicinos gydytojas 2212 Gydytojai specialistai
221264 Aviacijos medicinos gydytojas 2212 Gydytojai specialistai
221265 Klinikinės fiziologijos gydytojas 2212 Gydytojai specialistai
221266 Laboratorinės medicinos gydytojas 2212 Gydytojai specialistai
221267 Vaikų intensyviosios terapijos gydytojas 2212 Gydytojai specialistai
221268 Karo medicinos gydytojas 2212 Gydytojai specialistai
221269 Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas 2212 Gydytojai specialistai
221270 Abdominalinės onkochirurgijos gydytojas 2212 Gydytojai specialistai
221271 Krūtų onkochirurgijos gydytojas 2212 Gydytojai specialistai
221272 Gydytojas teismo psichiatras 2212 Gydytojai specialistai
221273 Gydytojas priklausomybės ligų psichiatras 2212 Gydytojai specialistai
221274 Manualinės terapijos gydytojas 2212 Gydytojai specialistai
221275 Gydytojas homeopatas 2212 Gydytojai specialistai
221276 Intervencinės kardiologijos gydytojas 2212 Gydytojai specialistai
221277 Gydytojas endoskopuotojas 2212 Gydytojai specialistai
221278 Gydytojas citologas 2212 Gydytojai specialistai
221279 Mokslo darbuotojas {medicina, išskyrus bendrąją praktiką/šeimos mediciną} 2212 Gydytojai specialistai
221280 Gydytojas stažuotojas {specialioji praktika} 2212 Gydytojai specialistai
221281 Skubiosios medicinos gydytojas 2212 Gydytojai specialistai
221282 Gydytojas klinikinis farmakologas 2212 Gydytojai specialistai
221283 Vaikų infekcinių ligų gydytojas 2212 Gydytojai specialistai
222101 Bendrosios praktikos slaugytojas 2221 Slaugos specialistai
222102 Mokslo darbuotojas {slauga} 2221 Slaugos specialistai
222103 Išplėstinės praktikos slaugytojas 2221 Slaugos specialistai
222104 Bendruomenės slaugytojas 2221 Slaugos specialistai
222105 Psichikos sveikatos slaugytojas 2221 Slaugos specialistai
222106 Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojas (dirbantis intensyviosios terapijos, reanimacijos skyriuje, teikiantis intensyviąją terapiją) 2221 Slaugos specialistai
222107 Vaikų slaugytojas 2221 Slaugos specialistai
222108 Fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojas 2221 Slaugos specialistai
222201 Akušeris 2222 Akušerijos specialistai
223001 Homeopatas 2230 Tradicinės ir liaudies medicinos specialistai
224001 Bendruomenės slaugytojas (dirbantis pirminės sveikatos priežiūros įstaigoje) 2240 Paramedikai
225001 Gyvūnų patologas 2250 Veterinarai
225002 Patologas veterinaras 2250 Veterinarai
225003 Veterinarijos gydytojas 2250 Veterinarai
225004 Mokslo darbuotojas {veterinarija} 2250 Veterinarai
226101 Gydytojas odontologas 2261 Gydytojai odontologai
226102 Burnos chirurgas 2261 Gydytojai odontologai
226103 Gydytojas ortodontas 2261 Gydytojai odontologai
226104 Gydytojas periodontologas 2261 Gydytojai odontologai
226105 Gydytojas endodontologas 2261 Gydytojai odontologai
226106 Gydytojas odontologas ortopedas 2261 Gydytojai odontologai
226107 Gydytojas vaikų odontologas 2261 Gydytojai odontologai
226108 Gydytojas burnos, veido ir žandikaulių chirurgas 2261 Gydytojai odontologai
226109 Mokslo darbuotojas {odontologija} 2261 Gydytojai odontologai
226201 Farmacijos pramonės vaistininkas 2262 Vaistininkai
226202 Ligoninės vaistininkas 2262 Vaistininkai
226203 Vaistininkas homeopatas 2262 Vaistininkai
226204 Veterinarijos vaistininkas 2262 Vaistininkai
226205 Vaistininkas 2262 Vaistininkai
226206 Klinikinis vaistininkas 2262 Vaistininkai
226207 Vaistininkas analitikas 2262 Vaistininkai
226208 Vaistininkas farmakognostas 2262 Vaistininkai
226209 Vaistininkas technologas 2262 Vaistininkai
226210 Vaistininkas ekspertas 2262 Vaistininkai
226211 Mokslo darbuotojas {farmacija} 2262 Vaistininkai
226212 Vaistininkas vadybininkas 2262 Vaistininkai
226213 Vaistininkas didmenininkas 2262 Vaistininkai
226214 Vaistininkas farmacinės veiklos vadovas (dirbantis vaistinėje ar farmacinių atliekų tvarkymo įmonėje) 2262 Vaistininkai
226215 Vaistininkas konsultantas (internetu ar žodžiu) 2262 Vaistininkai
226216 Veterinarijos įmonės vaistininkas 2262 Vaistininkai
226301 Epidemiologas 2263 Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai
226302 Profesinės sveikatos specialistas 2263 Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai
226303 Aplinkos higienistas 2263 Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai
226304 Visuomenės sveikatos specialistas 2263 Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai
226305 Sveikatos ekologas 2263 Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai
226306 Gydytojas parazitologas 2263 Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai
226307 Gydytojas epidemiologas 2263 Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai
226308 Vaikų higienos gydytojas 2263 Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai
226309 Higienos laboratorijos gydytojas 2263 Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai
226310 Mitybos higienos gydytojas 2263 Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai
226311 Aplinkos higienos gydytojas 2263 Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai
226312 Radiacinės higienos gydytojas 2263 Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai
226313 Sveikatos priežiūros vadybininkas 2263 Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai
226314 Gydytojas edukologas 2263 Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai
226315 Bendrosios higienos gydytojas 2263 Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai
226316 Darbo higienos gydytojas 2263 Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai
226317 Dezinfektologas 2263 Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai
226318 Gydytojas mikrobiologas 2263 Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai
226319 Mokslo darbuotojas {visuomenės sveikata, epidemiologija} 2263 Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai
226320 Sveikatos edukologas 2263 Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai
226321 Darbų saugos organizatorius 2263 Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai
226322 Radiacinės saugos ekspertas 2263 Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai
226323 Radiacinės saugos specialistas 2263 Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai
226401 Kineziterapeutas 2264 Fizioterapeutai
226402 Ergoterapeutas 2264 Fizioterapeutai
226403 Kineziologas 2264 Fizioterapeutai
226501 Dietistas 2265 Dietistai ir mitybos specialistai
226502 Sporto mitybos specialistas 2265 Dietistai ir mitybos specialistai
226503 Dietologas 2265 Dietistai ir mitybos specialistai
226504 Dietetikos technologas 2265 Dietistai ir mitybos specialistai
226601 Kalbos terapeutas 2266 Audiologai ir kalbos terapeutai
226701 Optometrijos specialistas 2267 Optometrijos specialistai ir optikai
226901 Klinikos patologas 2269 Kitur nepriskirti sveikatos specialistai
226902 Teismo medicinos patologas 2269 Kitur nepriskirti sveikatos specialistai
226903 Medicinos patologas 2269 Kitur nepriskirti sveikatos specialistai
226904 Medicinos entomologas 2269 Kitur nepriskirti sveikatos specialistai
226905 Medicinos genetikas 2269 Kitur nepriskirti sveikatos specialistai
226906 Teismo medicinos ekspertas 2269 Kitur nepriskirti sveikatos specialistai
226907 Mokslo darbuotojas {kitos sveikatos priežiūros, farmacijos ir veterinarijos sritys, išskyrus slaugą} 2269 Kitur nepriskirti sveikatos specialistai
226908 Medicinos auditorius 2269 Kitur nepriskirti sveikatos specialistai
226909 Menų terapeutas 2269 Kitur nepriskirti sveikatos specialistai
226910 Sveikatos priežiūros paslaugų inspektorius 2269 Kitur nepriskirti sveikatos specialistai
226911 Farmacinės veiklos inspektorius 2269 Kitur nepriskirti sveikatos specialistai
231001 Filosofijos dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231002 Etikos dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231003 Teologijos dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231004 Religijos mokslų dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231005 Menotyros dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231006 Filologijos dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231007 Užsienio kalbos dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231008 Gimtosios kalbos dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231009 Istorijos dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231010 Archeologijos dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231011 Etnologijos dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231012 Kitų humanitarinių mokslų dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231013 Muzikos dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231014 Atlikėjų meno dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231015 Dailės dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231016 Vaizduojamojo meno dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231017 Dizaino dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231018 Dailiųjų amatų dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231019 Teatro meno dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231020 Audiovizualinio meno dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231021 Architektūros dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231022 Kitų meno dalykų dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231023 Teisės dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231024 Politikos mokslų dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231025 Vadybos ir verslo administravimo dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231026 Didmeninės ir mažmeninės prekybos dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231027 Rinkodaros ir reklamos dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231028 Finansų, bankininkystės ir draudimo dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231029 Buhalterinės apskaitos ir apmokestinimo dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231030 Viešojo administravimo dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231031 Valdymo ir administravimo dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231032 Sekretorių ir raštvedžių darbo dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231033 Darbo organizavimo dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231034 Ekonomikos dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231035 Sociologijos dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231036 Kultūrologijos dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231037 Socialinio darbo dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231038 Vaikų priežiūros ir paslaugų jaunimui dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231039 Psichologijos dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231040 Edukologijos dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231041 Ikimokyklinių įstaigų mokytojų rengimo dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231042 Bendrųjų dalykų mokytojų rengimo dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231043 Profesijos dalykų mokytojų rengimo dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231044 Sporto dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231045 Komunikacijos ir informacijos dalykų dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231046 Žurnalistikos ir reportažų rengimo dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231047 Bibliotekų, informacijos ir archyvų darbo dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231048 Kitų socialinių mokslų dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231049 Matematikos dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231050 Statistikos dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231051 Fizikos dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231052 Chemijos dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231053 Biochemijos dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231054 Geologijos dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231055 Geografijos dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231056 Informatikos dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231057 Kompiuterijos dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231058 Kitų fizinių mokslų dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231059 Biologijos dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231060 Biofizikos dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231061 Ekologijos ir aplinkotyros dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231062 Agronomijos dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231063 Augalininkystės dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231064 Sodininkystės dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231065 Miškininkystės dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231066 Žuvininkystės dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231067 Žemės ūkio dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231068 Medicinos dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231069 Medicinos diagnostikos ir gydymo technologijų dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231070 Odontologijos dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231071 Farmacijos dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231072 Visuomenės sveikatos dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231073 Reabilitacijos dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231074 Slaugos dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231075 Veterinarinės medicinos dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231076 Gyvulininkystės technologijos dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231077 Gamtinės aplinkos ir zoologijos dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231078 Aplinkotyros dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231079 Kitų biomedicinos mokslų dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231080 Elektros inžinerijos dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231081 Elektronikos inžinerijos dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231082 Automatikos dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231083 Statybos inžinerijos dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231084 Saugos inžinerijos dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231085 Transporto inžinerijos dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231086 Aplinkos inžinerijos dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231087 Kraštotvarkos dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231088 Cheminės technologijos dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231089 Bioinžinerijos dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231090 Energetikos dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231091 Informatikos inžinerijos dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231092 Medžiagų mokslo dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231093 Pramonės inžinerijos dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231094 Maisto produktų gamybos dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231095 Tekstilės, aprangos, avalynės, odos gamybos dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231096 Kasybos ir gavybos dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231097 Mechanikos inžinerijos dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231098 Metrologijos dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231099 Kitų technologijos mokslų dėstytojas 2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
232001 Vaizduojamojo meno mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232002 Muzikos ir atlikėjų meno mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232003 Audiovizualinio meno mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232004 Žiniasklaidos dalykų mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232005 Dizaino mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232006 Dailiųjų amatų mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232007 Archeologijos mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232008 Filosofijos ir etikos mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232009 Kitų humanitarinių mokslų ir meno dalykų mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232010 Psichologijos mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232011 Sociologijos ir kultūrologijos mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232012 Politikos mokslų mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232013 Ekonomikos mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232014 Archyvistikos mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232015 Prekybos mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232016 Rinkodaros ir reklamos mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232017 Finansų mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232018 Bankininkystės mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232019 Draudimo mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232020 Buhalterijos ir audito mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232021 Valdymo ir administravimo mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232022 Sekretoriaus darbo mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232023 Raštvedybos mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232024 Darbo organizavimo mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232025 Teisės mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232026 Kitų socialinių mokslų, verslo ir teisės dalykų mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232027 Biochemijos mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232028 Aplinkotyros mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232029 Taikomosios fizikos mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232030 Taikomosios chemijos mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232031 Geodezijos ir geologijos mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232032 Hidrotechnikos mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232033 Taikomosios matematikos mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232034 Statistikos mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232035 Informacinių technologijų mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232036 Kitų gamtos mokslų, matematikos ir kompiuterijos dalykų mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232037 Mechanikos ir metalo darbų mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232038 Elektros įrangos ir energijos gamybos mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232039 Elektronikos ir automatikos mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232040 Cheminių medžiagų ir procesų mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232041 Transporto priemonių mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232042 Maisto produktų gamybos mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232043 Tekstilės ir odos gaminių, aprangos ir avalynės gamybos mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232044 Gaminių iš medienos, popieriaus, plastikų, stiklo gamybos mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232045 Kasybos ir gavybos mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232046 Architektūros ir miestų planavimo mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232047 Žemėtvarkos mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232048 Statybos mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232049 Kitų inžinerijos, gamybos ir statybos dalykų mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232050 Augalininkystės mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232051 Gyvulininkystės mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232052 Sodininkystės mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232053 Miškininkystės mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232054 Žuvininkystės mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232055 Veterinarijos mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232056 Kitų žemės ūkio ir veterinarijos dalykų mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232057 Slaugos ir priežiūros mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232058 Terapijos ir reabilitacijos mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232059 Vaikų priežiūros ir paslaugų jaunimui mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232060 Socialinio darbo mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232061 Kitų sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos dalykų mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232062 Viešbučių, restoranų ir viešojo maitinimo įmonių paslaugų mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232063 Kelionių, turizmo ir laisvalaikio paslaugų mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232064 Paslaugų teikimo namuose mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232065 Kūno grožio priežiūros paslaugų mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232066 Transporto paslaugų mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232067 Aplinkosaugos mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232068 Sanitarijos ir higienos mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232069 Asmenų ir nuosavybės apsaugos mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232070 Profesinės sveikatos ir darbo saugos mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
232071 Kitų paslaugų ir saugos dalykų mokytojas 2320 Profesijos mokytojai
233001 Lietuvių kalbos mokytojas 2330 Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233002 Anglų kalbos mokytojas 2330 Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233003 Baltarusių kalbos mokytojas 2330 Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233004 Danų kalbos mokytojas 2330 Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233005 Ispanų kalbos mokytojas 2330 Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233006 Italų kalbos mokytojas 2330 Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233007 Lenkų kalbos mokytojas 2330 Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233008 Norvegų kalbos mokytojas 2330 Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233009 Prancūzų kalbos mokytojas 2330 Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233010 Rusų kalbos mokytojas 2330 Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233011 Vokiečių kalbos mokytojas 2330 Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233012 Kitų užsienio kalbų mokytojas 2330 Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233013 Matematikos mokytojas 2330 Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233014 Kompiuterijos mokytojas 2330 Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233015 Istorijos mokytojas 2330 Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233016 Politologijos mokytojas 2330 Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233017 Pilietinės visuomenės pagrindų mokytojas 2330 Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233018 Ekonomikos mokytojas 2330 Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233019 Geografijos mokytojas 2330 Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233020 Fizikos ir astronomijos mokytojas 2330 Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233021 Biologijos mokytojas 2330 Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233022 Chemijos mokytojas 2330 Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233023 Dailės mokytojas 2330 Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233024 Muzikos mokytojas 2330 Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233025 Teatro meno mokytojas 2330 Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233026 Choreografijos mokytojas 2330 Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233027 Tikybos mokytojas 2330 Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233028 Etikos mokytojas 2330 Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233029 Kūno kultūros mokytojas 2330 Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233030 Braižybos mokytojas 2330 Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233031 Darbų mokytojas 2330 Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233032 Technologijos mokytojas 2330 Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233033 Civilinės saugos ir saugaus eismo mokytojas 2330 Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
234101 Pradinio ugdymo mokytojas 2341 Pradinio ugdymo mokytojai
234201 Lopšelio-darželio auklėtojas 2342 Ikimokyklinio ugdymo mokytojai
234202 Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 2342 Ikimokyklinio ugdymo mokytojai
235101 Švietimo konsultantas 2351 Švietimo metodų specialistai
235102 Švietimo metodų konsultantas 2351 Švietimo metodų specialistai
235103 Mokymo metodų konsultantas 2351 Švietimo metodų specialistai
235104 Mokymo planų sudarytojas 2351 Švietimo metodų specialistai
235105 Garsinių, vaizdinių ir kitų mokomųjų priemonių specialistas 2351 Švietimo metodų specialistai
235106 Garsinių ir vaizdinių mokomųjų priemonių specialistas 2351 Švietimo metodų specialistai
235107 Vaizdinių mokomųjų priemonių specialistas 2351 Švietimo metodų specialistai
235108 Metodininkas 2351 Švietimo metodų specialistai
235109 Mokslo darbuotojas {mokymo metodai} 2351 Švietimo metodų specialistai
235110 Mokyklų inspektorius 2351 Švietimo metodų specialistai
235111 Švietimo paslaugų vadybininkas 2351 Švietimo metodų specialistai
235201 Specialusis pedagogas 2352 Specialiųjų poreikių mokinių mokytojai
235202 Logopedas 2352 Specialiųjų poreikių mokinių mokytojai
235203 Aklųjų ir silpnaregių mokytojas, tiflopedagogas 2352 Specialiųjų poreikių mokinių mokytojai
235204 Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokytojas, surdopedagogas 2352 Specialiųjų poreikių mokinių mokytojai
235205 Kitų specialiųjų poreikių asmenų mokytojas 2352 Specialiųjų poreikių mokinių mokytojai
235301 Neformaliojo švetimo mokytojas {kalbų mokymas} 2353 Neformaliojo švietimo kalbų mokytojai
235302 Praktinio kalbos mokymo mokytojas 2353 Neformaliojo švietimo kalbų mokytojai
235303 Intensyviojo kalbos mokymo mokytojas 2353 Neformaliojo švietimo kalbų mokytojai
235401 Neformaliojo švietimo mokytojas {muzikos mokymas} 2354 Neformaliojo švietimo muzikos mokytojai
235402 Privatus gitaros mokytojas 2354 Neformaliojo švietimo muzikos mokytojai
235403 Privatus dainavimo mokytojas 2354 Neformaliojo švietimo muzikos mokytojai
235501 Neformaliojo švietimo mokytojas {meninis ugdymas} 2355 Neformaliojo švietimo meninio ugdymo mokytojai
235502 Privatus šokių mokytojas 2355 Neformaliojo švietimo meninio ugdymo mokytojai
235503 Privatus tapybos mokytojas 2355 Neformaliojo švietimo meninio ugdymo mokytojai
235601 Neformaliojo švietimo mokytojas {informacinių technologijų mokymas} 2356 Neformaliojo švietimo informacinių technologijų praktikos mokytojai
235602 Informacinių technologijų naudojimo mokytojas 2356 Neformaliojo švietimo informacinių technologijų praktikos mokytojai
235603 Kompiuterių naudojimo mokytojas 2356 Neformaliojo švietimo informacinių technologijų praktikos mokytojai
235901 Socialinis pedagogas 2359 Kitur nepriskirti mokymo specialistai
235902 Auklėtojas 2359 Kitur nepriskirti mokymo specialistai
235903 Privatus raštingumo mokytojas 2359 Kitur nepriskirti mokymo specialistai
235904 Mokslo darbuotojas {kitos mokymo sritys} 2359 Kitur nepriskirti mokymo specialistai
235905 Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas 2359 Kitur nepriskirti mokymo specialistai
235906 Neformaliojo švietimo mokytojas {sporto, kūno kultūros ir pan. mokymas} 2359 Kitur nepriskirti mokymo specialistai
241101 Savivaldybės kontrolierius 2411 Buhalteriai
241102 Valstybinis auditorius 2411 Buhalteriai
241103 Buhalteris 2411 Buhalteriai
241104 Auditorius 2411 Buhalteriai
241105 Finansų kontrolierius 2411 Buhalteriai
241106 Auditorius kontrolierius 2411 Buhalteriai
241107 Mokslo darbuotojas {apskaita} 2411 Buhalteriai
241201 Nekilnojamojo turto planuotojas 2412 Finansų ir investicijų konsultantai
241202 Asmeninis bankininkas 2412 Finansų ir investicijų konsultantai
241203 Finansų planuotojas 2412 Finansų ir investicijų konsultantai
241204 Finansų vadybininkas 2412 Finansų ir investicijų konsultantai
241205 Mokslo darbuotojas {finansų mokslas} 2412 Finansų ir investicijų konsultantai
241301 Obligacijų analitikas 2413 Finansų analitikai
241302 Investicijų konsultantas 2413 Finansų analitikai
241303 Vertybinių popierių konsultantas 2413 Finansų analitikai
241304 Finansų analitikas 2413 Finansų analitikai
241305 Finansininkas 2413 Finansų analitikai
242101 Gamybos metodų inžinierius 2421 Vadybos ir organizavimo analitikai
242102 Ekonominės veiklos veiksmingumo specialistas 2421 Vadybos ir organizavimo analitikai
242103 Organizavimo ir metodų analitikas 2421 Vadybos ir organizavimo analitikai
242104 Verslo konsultantas 2421 Vadybos ir organizavimo analitikai
242105 Vadybos konsultantas 2421 Vadybos ir organizavimo analitikai
242106 Mokslo darbuotojas {vadyba} 2421 Vadybos ir organizavimo analitikai
242107 Bankrutuojančios įmonės administratoriaus padėjėjas 2421 Vadybos ir organizavimo analitikai
242201 Seimo Pirmininko padėjėjas 2422 Politikos ir administravimo specialistai
242202 Patarėjas (išskyrus Respublikos Prezidento, Seimo Pirmininko, Ministro Primininko, ministro, mero, teismų pirmininkų ir diplomatinės tarnybos patarėją) 2422 Politikos ir administravimo specialistai
242203 Seimo nuolatinis atstovas Europos Sąjungoje 2422 Politikos ir administravimo specialistai
242204 Respublikos Prezidento konsultantas 2422 Politikos ir administravimo specialistai
242205 Respublikos Prezidento referentas 2422 Politikos ir administravimo specialistai
242206 Ministro Pirmininko padėjėjas 2422 Politikos ir administravimo specialistai
242207 Ministro padėjėjas 2422 Politikos ir administravimo specialistai
242208 Specialusis atašė 2422 Politikos ir administravimo specialistai
242209 Savivaldybės tarybos sekretorius 2422 Politikos ir administravimo specialistai
242210 Projekto vadovas 2422 Politikos ir administravimo specialistai
242211 Programų koordinatorius 2422 Politikos ir administravimo specialistai
242212 Viešojo administravimo specialistas 2422 Politikos ir administravimo specialistai
242213 Politikos (veiklos krypčių) analitikas 2422 Politikos ir administravimo specialistai
242214 Informacijos rinkimo specialistas 2422 Politikos ir administravimo specialistai
242301 Karjeros konsultantas 2423 Personalo ir profesinio orientavimo specialistai
242302 Užimtumo analitikas 2423 Personalo ir profesinio orientavimo specialistai
242303 Užimtumo specialistas 2423 Personalo ir profesinio orientavimo specialistai
242304 Darbo vietų ir užimtumo analitikas 2423 Personalo ir profesinio orientavimo specialistai
242305 Personalo specialistas [vadybininkas] 2423 Personalo ir profesinio orientavimo specialistai
242306 Įdarbinimo konsultantas 2423 Personalo ir profesinio orientavimo specialistai
242307 Profesijos pasirinkimo tarpininkas 2423 Personalo ir profesinio orientavimo specialistai
242308 Profesijos pasirinkimo specialistas 2423 Personalo ir profesinio orientavimo specialistai
242309 Darbo vietų analitikas 2423 Personalo ir profesinio orientavimo specialistai
242310 Profesinio orientavimo konsultantas 2423 Personalo ir profesinio orientavimo specialistai
242311 Užimtumo tyrėjas 2423 Personalo ir profesinio orientavimo specialistai
242312 Personalo padalinio inspektorius 2423 Personalo ir profesinio orientavimo specialistai
242313 Personalo padalinio psichologas 2423 Personalo ir profesinio orientavimo specialistai
242314 Personalo atrankos specialistas 2423 Personalo ir profesinio orientavimo specialistai
242315 Mokslo darbuotojas {personalas, profesinis orientavimas} 2423 Personalo ir profesinio orientavimo specialistai
242316 Profesijos konsultantas 2423 Personalo ir profesinio orientavimo specialistai
242401 Personalo mokymo specialistas 2424 Mokymo ir darbuotojų ugdymo specialistai
242402 Personalo rengimo specialistas 2424 Mokymo ir darbuotojų ugdymo specialistai
242403 Personalo rengimo inžinierius 2424 Mokymo ir darbuotojų ugdymo specialistai
242404 Gamybinio mokymo meistras 2424 Mokymo ir darbuotojų ugdymo specialistai
243101 Reklamos kampanijų organizatorius 2431 Reklamos ir rinkodaros specialistai
243102 Rinkos tyrimo analitikas 2431 Reklamos ir rinkodaros specialistai
243103 Logistikos specialistas [vadybininkas] 2431 Reklamos ir rinkodaros specialistai
243104 Pardavimo skatinimo metodų specialistas 2431 Reklamos ir rinkodaros specialistai
243105 Pardavimo vadybininkas 2431 Reklamos ir rinkodaros specialistai
243106 Rinkodaros specialistas [vadybininkas] 2431 Reklamos ir rinkodaros specialistai
243107 Prekių žinovas 2431 Reklamos ir rinkodaros specialistai
243108 Rinkotyros specialistas [vadybininkas] 2431 Reklamos ir rinkodaros specialistai
243109 Turizmo vadybininkas 2431 Reklamos ir rinkodaros specialistai
243110 Sutarčių inžinierius 2431 Reklamos ir rinkodaros specialistai
243111 Produkto vadybininkas 2431 Reklamos ir rinkodaros specialistai
243112 Vežimo specialistas [vadybininkas] 2431 Reklamos ir rinkodaros specialistai
243113 Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas 2431 Reklamos ir rinkodaros specialistai
243114 Leidybos organizavimo specialistas 2431 Reklamos ir rinkodaros specialistai
243201 Seimo Pirmininko atstovas spaudai 2432 Viešųjų ryšių specialistai
243202 Respublikos Prezidento atstovas spaudai 2432 Viešųjų ryšių specialistai
243203 Ministro Pirmininko atstovas spaudai 2432 Viešųjų ryšių specialistai
243204 Ministro atstovas spaudai 2432 Viešųjų ryšių specialistai
243205 Ryšių su žiniasklaida specialistas 2432 Viešųjų ryšių specialistai
243206 Visuomenės informavimo specialistas 2432 Viešųjų ryšių specialistai
243207 Atstovas ryšiams su visuomene 2432 Viešųjų ryšių specialistai
243208 Atstovas spaudai 2432 Viešųjų ryšių specialistai
243301 Pardavimo (išskyrus informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimą) atstovas 2433 Technikos ir medicinos sričių pardavimo (išskyrus informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimą) specialistai
243302 Pramonės gaminių pardavimo atstovas 2433 Technikos ir medicinos sričių pardavimo (išskyrus informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimą) specialistai
243303 Medicinos ir farmacijos gaminių pardavimo atstovas 2433 Technikos ir medicinos sričių pardavimo (išskyrus informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimą) specialistai
243304 Techninis pardavimo atstovas 2433 Technikos ir medicinos sričių pardavimo (išskyrus informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimą) specialistai
243401 Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimo atstovas 2434 Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimo specialistai
251101 Kompiuterių sistemų analitikas 2511 Sistemų analitikai
251102 Geografinių informacinių sistemų analitikas 2511 Sistemų analitikai
251103 Grafinių sistemų analitikas 2511 Sistemų analitikai
251104 Kompiuterių sistemų specialistas 2511 Sistemų analitikai
251105 Mokslo darbuotojas {kompiuterių sistemos} 2511 Sistemų analitikai
251106 Verslo informacinių technologijų konsultantas 2511 Sistemų analitikai
251107 Konsultantas kompiuterių sistemų klausimais 2511 Sistemų analitikai
251108 Ekonominių informacinių sistemų analitikas 2511 Sistemų analitikai
251201 Kompiuterių sistemų projektuotojas 2512 Programinės įrangos kūrėjai
251202 Programinės įrangos inžinierius 2512 Programinės įrangos kūrėjai
251203 Programinės įrangos kūrėjas 2512 Programinės įrangos kūrėjai
251204 Programinės įrangos projektuotojas 2512 Programinės įrangos kūrėjai
251205 Programų analitikas 2512 Programinės įrangos kūrėjai
251206 Kompiuterių taikymo inžinierius 2512 Programinės įrangos kūrėjai
251301 Svetainės kūrėjas 2513 Saityno ir multimedijos kūrėjai
251302 Multimedijos programų kūrėjas 2513 Saityno ir multimedijos kūrėjai
251303 Kompiuterinių žaidimų programų kūrėjas 2513 Saityno ir multimedijos kūrėjai
251304 Internetinių paslaugų kūrėjas 2513 Saityno ir multimedijos kūrėjai
251401 Programuotojas 2514 Taikomųjų programų kūrėjai
251402 Ekonominių informacinių sistemų programuotojas 2514 Taikomųjų programų kūrėjai
251403 Inžinierius programuotojas 2514 Taikomųjų programų kūrėjai
251404 Mokslo darbuotojas {kompiuterių programavimas} 2514 Taikomųjų programų kūrėjai
251405 Kompiuterių programuotojas 2514 Taikomųjų programų kūrėjai
251901 Programinės įrangos testuotojas 2519 Kitur nepriskirti programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai
252101 Kompiuterių duomenų bazių analitikas 2521 Duomenų bazių projektuotojai ir administratoriai
252102 Duomenų bazių administratorius 2521 Duomenų bazių projektuotojai ir administratoriai
252103 Duomenų bazių specialistas 2521 Duomenų bazių projektuotojai ir administratoriai
252104 Duomenų bazių programuotojas 2521 Duomenų bazių projektuotojai ir administratoriai
252201 Tinklo administratorius 2522 Sistemų administratoriai
252202 Informacinių technologijų sistemų administratorius 2522 Sistemų administratoriai
252203 Kompiuterių sistemų administratorius 2522 Sistemų administratoriai
252301 Kompiuterių ryšių analitikas 2523 Kompiuterių tinklų specialistai
252302 Kompiuterių sistemų inžinierius 2523 Kompiuterių tinklų specialistai
252303 Tinklo analitikas 2523 Kompiuterių tinklų specialistai
252304 Asmeninių kompiuterių tinklo administratorius 2523 Kompiuterių tinklų specialistai
252305 Kompiuterių tinklo administratorius 2523 Kompiuterių tinklų specialistai
252306 Ryšių programuotojas 2523 Kompiuterių tinklų specialistai
252901 Veiklos duomenų apdorojimo inžinierius 2529 Kitur nepriskirti duomenų bazių ir tinklų specialistai
252902 Leidinių maketuotojas {kompiuterinis maketavimas} 2529 Kitur nepriskirti duomenų bazių ir tinklų specialistai
252903 Mokslinės techninės informacijos apdorojimo inžinierius 2529 Kitur nepriskirti duomenų bazių ir tinklų specialistai
252904 Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas 2529 Kitur nepriskirti duomenų bazių ir tinklų specialistai
252905 Kompiuterizuotos gamybos valdymo sistemos inžinierius 2529 Kitur nepriskirti duomenų bazių ir tinklų specialistai
252906 Kompiuterijos inžinierius 2529 Kitur nepriskirti duomenų bazių ir tinklų specialistai
252907 Informacinių technologijų sistemos eksploatavimo inžinierius 2529 Kitur nepriskirti duomenų bazių ir tinklų specialistai
252908 Mokslo darbuotojas {kitos kompiuterijos sritys} 2529 Kitur nepriskirti duomenų bazių ir tinklų specialistai
261101 Advokatas 2611 Teisininkai
261102 Įgaliotinis, patikėtinis 2611 Teisininkai
261103 Teisininkas 2611 Teisininkai
261104 Civilinės teisės specialistas 2611 Teisininkai
261105 Turto perdavimo teisininkas 2611 Teisininkai
261106 Baudžiamosios teisės specialistas 2611 Teisininkai
261107 Prokuroras 2611 Teisininkai
261108 Antstolis 2611 Teisininkai
261201 Konstitucinio Teismo teisėjas 2612 Teisėjai
261202 Teisėjas 2612 Teisėjai
261203 Apeliacinio teismo teisėjas 2612 Teisėjai
261204 Arbitražo teismo teisėjas 2612 Teisėjai
261205 Apygardos teismo teisėjas 2612 Teisėjai
261206 Apylinkės teismo teisėjas 2612 Teisėjai
261207 Civilinių bylų teismo teisėjas 2612 Teisėjai
261208 Aukščiausiojo Teismo teisėjas 2612 Teisėjai
261209 Ikiteisminio tyrimo teisėjas 2612 Teisėjai
261210 Baudžiamųjų bylų teisėjas 2612 Teisėjai
261211 Apygardos administracinio teismo teisėjas 2612 Teisėjai
261213 Vyriausiojo administracinio teismo teisėjas 2612 Teisėjai
261901 Patarėjas (dirbantis diplomatinėje tarnyboje) 2619 Kitur nepriskirti teisės specialistai
261902 Pirmasis [antrasis, trečiasis] sekretorius 2619 Kitur nepriskirti teisės specialistai
261903 Atašė 2619 Kitur nepriskirti teisės specialistai
261904 Konsulas 2619 Kitur nepriskirti teisės specialistai
261905 Vicekonsulas 2619 Kitur nepriskirti teisės specialistai
261906 Teismo pirmininko padėjėjas 2619 Kitur nepriskirti teisės specialistai
261907 Apygardos [apylinkės] teismo pirmininko patarėjas 2619 Kitur nepriskirti teisės specialistai
261908 Teismo skyriaus pirmininko patarėjas 2619 Kitur nepriskirti teisės specialistai
261909 Teismo konsultantas 2619 Kitur nepriskirti teisės specialistai
261910 Juriskonsultas 2619 Kitur nepriskirti teisės specialistai
261911 Draudimo ieškinių patikėtinis 2619 Kitur nepriskirti teisės specialistai
261912 Notaras 2619 Kitur nepriskirti teisės specialistai
261913 Tyrėjas 2619 Kitur nepriskirti teisės specialistai
262101 Archyvaras 2621 Archyvų ir muziejų specialistai
262102 Fondų saugotojas 2621 Archyvų ir muziejų specialistai
262103 Muziejininkas 2621 Archyvų ir muziejų specialistai
262104 Mokslo darbuotojas {archyvų tvarkymas, muziejininkystė} 2621 Archyvų ir muziejų specialistai
262201 Dokumentuotojas 2622 Bibliotekininkai ir kiti informacijos specialistai
262202 Verslo informacijos paslaugų specialistas 2622 Bibliotekininkai ir kiti informacijos specialistai
262203 Techninės informacijos paslaugų specialistas 2622 Bibliotekininkai ir kiti informacijos specialistai
262204 Bibliotekininkas 2622 Bibliotekininkai ir kiti informacijos specialistai
262205 Bibliografas 2622 Bibliotekininkai ir kiti informacijos specialistai
262206 Mokslo darbuotojas {bibliotekininkystė ir panašios sritys} 2622 Bibliotekininkai ir kiti informacijos specialistai
263101 Ekonometrijos specialistas 2631 Ekonomistai
263102 Ekonomistas 2631 Ekonomistai
263103 Žemės ūkio ekonomistas 2631 Ekonomistai
263104 Ekonometrijos ekonomistas 2631 Ekonomistai
263105 Finansų ekonomistas 2631 Ekonomistai
263106 Tarptautinės prekybos ekonomistas 2631 Ekonomistai
263107 Darbo ekonomistas 2631 Ekonomistai
263108 Mokesčių ekonomistas 2631 Ekonomistai
263109 Prekybos ekonomistas 2631 Ekonomistai
263110 Planavimo ekonomistas 2631 Ekonomistai
263111 Gaminių ir (arba) produktų pardavimo ekonomistas 2631 Ekonomistai
263112 Ekonomistas analitikas 2631 Ekonomistai
263113 Tiekimo ekonomistas 2631 Ekonomistai
263114 Sutarčių ir pretenzijų tvarkymo ekonomistas 2631 Ekonomistai
263201 Antropologas 2632 Sociologai, antropologai ir giminiškų profesijų specialistai
263202 Archeologas 2632 Sociologai, antropologai ir giminiškų profesijų specialistai
263203 Etnologas 2632 Sociologai, antropologai ir giminiškų profesijų specialistai
263204 Geografas 2632 Sociologai, antropologai ir giminiškų profesijų specialistai
263205 Ekonominės geografijos specialistas 2632 Sociologai, antropologai ir giminiškų profesijų specialistai
263206 Fizinės geografijos specialistas 2632 Sociologai, antropologai ir giminiškų profesijų specialistai
263207 Politinės geografijos specialistas 2632 Sociologai, antropologai ir giminiškų profesijų specialistai
263208 Sociologas 2632 Sociologai, antropologai ir giminiškų profesijų specialistai
263209 Mokslo darbuotojas {sociologija, antropologija ir panašios sritys} 2632 Sociologai, antropologai ir giminiškų profesijų specialistai
263301 Genealogas 2633 Filosofai, istorikai ir politologai
263302 Istorikas 2633 Filosofai, istorikai ir politologai
263303 Ekonomikos istorikas 2633 Filosofai, istorikai ir politologai
263304 Politikos istorikas 2633 Filosofai, istorikai ir politologai
263305 Kultūros istorikas 2633 Filosofai, istorikai ir politologai
263306 Visuomeninių santykių istorikas 2633 Filosofai, istorikai ir politologai
263307 Filosofas 2633 Filosofai, istorikai ir politologai
263308 Politologas 2633 Filosofai, istorikai ir politologai
263309 Mokslo darbuotojas {filosofija, istorija, politikos mokslai} 2633 Filosofai, istorikai ir politologai
263401 Psichologas 2634 Psichologai
263402 Medicinos psichologas 2634 Psichologai
263403 Mokyklos psichologas 2634 Psichologai
263404 Organizacinės psichologijos psichologas 2634 Psichologai
263405 Psichologas psichoterapeutas 2634 Psichologai
263406 Socialinės psichologijos psichologas 2634 Psichologai
263407 Mokslo darbuotojas {psichologija} 2634 Psichologai
263408 Teismo psichologas 2634 Psichologai
263501 Socialinių išmokų specialistas 2635 Socialiniai darbuotojai ir konsultantai
263502 Socialinės rūpybos specialistas 2635 Socialiniai darbuotojai ir konsultantai
263503 Vaikų globos namų ar pensionato auklėtojas 2635 Socialiniai darbuotojai ir konsultantai
263504 Nepilnamečių pataisos namų auklėtojas 2635 Socialiniai darbuotojai ir konsultantai
263505 Lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietos priežiūros pareigūnas 2635 Socialiniai darbuotojai ir konsultantai
263506 Socialinis darbuotojas 2635 Socialiniai darbuotojai ir konsultantai
263507 Neįgaliųjų socialinis darbuotojas 2635 Socialiniai darbuotojai ir konsultantai
263508 Socialinis darbuotojas konsultantas 2635 Socialiniai darbuotojai ir konsultantai
263509 Socialinis reabilitologas 2635 Socialiniai darbuotojai ir konsultantai
263510 Neįgaliųjų reabilitologas 2635 Socialiniai darbuotojai ir konsultantai
263511 Mokslo darbuotojas {socialinis darbas} 2635 Socialiniai darbuotojai ir konsultantai
263512 Vedybų konsultantas 2635 Socialiniai darbuotojai ir konsultantai
263513 Socialinio darbo organizatorius 2635 Socialiniai darbuotojai ir konsultantai
263514 Socialinių programų koordinatorius 2635 Socialiniai darbuotojai ir konsultantai
263515 Socialinio darbo vadybininkas 2635 Socialiniai darbuotojai ir konsultantai
263516 Socialinio darbo specialistas (dirbantis seniūnijoje) 2635 Socialiniai darbuotojai ir konsultantai
263601 Arkivyskupas 2636 Religijų specialistai
263602 Vyskupas 2636 Religijų specialistai
263603 Kapelionas 2636 Religijų specialistai
263604 Parapijos vikaras 2636 Religijų specialistai
263605 Vikaro padėjėjas 2636 Religijų specialistai
263606 Dvasininkas 2636 Religijų specialistai
263607 Misionierius 2636 Religijų specialistai
263608 Vienuolis 2636 Religijų specialistai
263609 Vienuolė 2636 Religijų specialistai
263610 Pastorius 2636 Religijų specialistai
263611 Klebonas 2636 Religijų specialistai
263612 Rabinas 2636 Religijų specialistai
263613 Rektorius (parapijos kunigas ar pastorius) 2636 Religijų specialistai
263614 Teologas 2636 Religijų specialistai
263615 Bonza 2636 Religijų specialistai
263616 Imamas 2636 Religijų specialistai
263617 Altarista 2636 Religijų specialistai
264101 Rašytojas 2641 Autoriai ir kiti rašytojai
264102 Biografas 2641 Autoriai ir kiti rašytojai
264103 Reklamos tekstų autorius 2641 Autoriai ir kiti rašytojai
264104 Viešųjų leidinių tekstų autorius 2641 Autoriai ir kiti rašytojai
264105 Techninių tekstų autorius 2641 Autoriai ir kiti rašytojai
264106 Kritikas 2641 Autoriai ir kiti rašytojai
264107 Meno kritikas 2641 Autoriai ir kiti rašytojai
264108 Knygų kritikas 2641 Autoriai ir kiti rašytojai
264109 Teatro kritikas 2641 Autoriai ir kiti rašytojai
264110 Kino filmų kritikas 2641 Autoriai ir kiti rašytojai
264111 Literatūros kritikas 2641 Autoriai ir kiti rašytojai
264112 Muzikos kritikas 2641 Autoriai ir kiti rašytojai
264113 Radijo laidų kritikas 2641 Autoriai ir kiti rašytojai
264114 Televizijos laidų kritikas 2641 Autoriai ir kiti rašytojai
264115 Dramaturgas 2641 Autoriai ir kiti rašytojai
264116 Mokslinis redaktorius 2641 Autoriai ir kiti rašytojai
264117 Knygų redaktorius 2641 Autoriai ir kiti rašytojai
264118 Filmo [radijo laidos, televizijos laidos] jungiamojo teksto redaktorius 2641 Autoriai ir kiti rašytojai
264119 Rankraščių redaktorius 2641 Autoriai ir kiti rašytojai
264120 Scenarijaus redaktorius 2641 Autoriai ir kiti rašytojai
264121 Eseistas 2641 Autoriai ir kiti rašytojai
264122 Romanistas 2641 Autoriai ir kiti rašytojai
264123 Novelistas 2641 Autoriai ir kiti rašytojai
264124 Poetas 2641 Autoriai ir kiti rašytojai
264125 Stilistas 2641 Autoriai ir kiti rašytojai
264126 Brailio rašto knygų redaktorius 2641 Autoriai ir kiti rašytojai
264127 Pjesių autorius 2641 Autoriai ir kiti rašytojai
264128 Metraštininkas 2641 Autoriai ir kiti rašytojai
264201 Apžvalgininkas 2642 Žurnalistai
264202 Laidos vedėjas 2642 Žurnalistai
264203 Žinių komentatorius [vedėjas] 2642 Žurnalistai
264204 Sporto komentatorius 2642 Žurnalistai
264205 Žiniasklaidos korespondentas 2642 Žurnalistai
264206 Vietinių naujienų skyriaus redaktorius 2642 Žurnalistai
264207 Spaudinių redaktorius 2642 Žurnalistai
264208 Finansų skyriaus redaktorius 2642 Žurnalistai
264209 Užsienio skyriaus redaktorius 2642 Žurnalistai
264210 Laikraščio redaktorius 2642 Žurnalistai
264211 Periodinio leidinio redaktorius 2642 Žurnalistai
264212 Žurnalistas 2642 Žurnalistai
264213 Korektūrų redaktorius 2642 Žurnalistai
264214 Sporto skyriaus redaktorius 2642 Žurnalistai
264215 Budintysis redaktorius 2642 Žurnalistai
264216 Žiniasklaidos reporteris 2642 Žurnalistai
264217 Laikraščio skyriaus redaktorius 2642 Žurnalistai
264218 Periodinio leidinio skyriaus redaktorius 2642 Žurnalistai
264219 Techninis redaktorius 2642 Žurnalistai
264220 Reporteris 2642 Žurnalistai
264221 Radijo laidų komentatorius 2642 Žurnalistai
264301 Etimologas 2643 Vertėjai ir kalbininkai
264302 Grafologas 2643 Vertėjai ir kalbininkai
264303 Vertėjas žodžiu 2643 Vertėjai ir kalbininkai
264304 Leksikografas 2643 Vertėjai ir kalbininkai
264305 Literatūrologas 2643 Vertėjai ir kalbininkai
264306 Filologas 2643 Vertėjai ir kalbininkai
264307 Filologas morfologas 2643 Vertėjai ir kalbininkai
264308 Fonologas 2643 Vertėjai ir kalbininkai
264309 Semasiologas 2643 Vertėjai ir kalbininkai
264310 Vertėjas raštu 2643 Vertėjai ir kalbininkai
264311 Tautosakininkas 2643 Vertėjai ir kalbininkai
264312 Kalbos tvarkytojas 2643 Vertėjai ir kalbininkai
264313 Lietuvių kalbos konsultantas 2643 Vertėjai ir kalbininkai
264314 Kalbininkas 2643 Vertėjai ir kalbininkai
264315 Gestų kalbos vertėjas 2643 Vertėjai ir kalbininkai
264316 Vertėjas 2643 Vertėjai ir kalbininkai
264317 Mokslo darbuotojas {kalbotyra, literatūrologija} 2643 Vertėjai ir kalbininkai
265101 Dailininkas 2651 Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai
265102 Dailininkas drabužių modeliuotojas 2651 Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai
265103 Dailininkas madų kūrėjas 2651 Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai
265104 Grafikas 2651 Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai
265105 Peizažininkas 2651 Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai
265106 Tapytojas 2651 Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai
265107 Plakatų dailininkas 2651 Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai
265108 Karikatūrininkas 2651 Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai
265109 Animacinių filmų dailininkas 2651 Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai
265110 Graviruotojas ofortistas 2651 Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai
265111 Skulptorius 2651 Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai
265112 Miniatiūrų dailininkas, miniatiūrininkas 2651 Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai
265113 Portretų dailininkas, portretistas 2651 Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai
265114 Dailininkas restauratorius 2651 Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai
265115 Dailininkas scenografas 2651 Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai
265116 Dailininkas apipavidalintojas 2651 Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai
265117 Restauratorius 2651 Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai
265118 Dailėtyrininkas 2651 Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai
265119 Dailininkas dekoratorius 2651 Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai
265120 Dailininkas fotografas 2651 Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai
265121 Grimo dailininkas 2651 Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai
265122 Šviesos dailininkas 2651 Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai
265123 Kostiumų dailininkas 2651 Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai
265201 Kompozitorius 2652 Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai
265202 Muzikos aranžuotojas 2652 Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai
265203 Instrumentalistas 2652 Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai
265204 Muzikantas 2652 Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai
265205 Muzikologas 2652 Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai
265206 Choro dainininkas 2652 Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai
265207 Džiazo dainininkas 2652 Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai
265208 Operos dainininkas 2652 Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai
265209 Populiariosios muzikos dainininkas 2652 Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai
265210 Muzikos transponuotojas 2652 Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai
265211 Kapelmeisteris 2652 Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai
265212 Dirigentas 2652 Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai
265213 Koncertmeisteris 2652 Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai
265214 Dirigento asistentas 2652 Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai
265215 Naktinio klubo muzikantas 2652 Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai
265216 Naktinio klubo dainininkas 2652 Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai
265217 Akompanuotojas 2652 Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai
265218 Chormeisteris 2652 Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai
265219 Chormeisterio asistentas 2652 Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai
265301 Baleto aranžuotojas 2653 Šokėjai ir choreografai
265302 Choreografas 2653 Šokėjai ir choreografai
265303 Baleto šokėjas 2653 Šokėjai ir choreografai
265304 Sportinių šokių šokėjas 2653 Šokėjai ir choreografai
265305 Tautinių šokių šokėjas 2653 Šokėjai ir choreografai
265306 Baletmeisteris 2653 Šokėjai ir choreografai
265307 Baletmeisterio asistentas 2653 Šokėjai ir choreografai
265308 Naktinio klubo šokėjas 2653 Šokėjai ir choreografai
265309 Baro šokėjas 2653 Šokėjai ir choreografai
265401 Prodiuseris 2654 Kino, teatro ir panašių sričių režisieriai ir prodiuseriai
265402 Kino filmų režisierius 2654 Kino, teatro ir panašių sričių režisieriai ir prodiuseriai
265403 Radijo laidų režisierius 2654 Kino, teatro ir panašių sričių režisieriai ir prodiuseriai
265404 Scenos režisierius 2654 Kino, teatro ir panašių sričių režisieriai ir prodiuseriai
265405 Vaizdo režisierius 2654 Kino, teatro ir panašių sričių režisieriai ir prodiuseriai
265406 Teatro režisierius 2654 Kino, teatro ir panašių sričių režisieriai ir prodiuseriai
265407 Šviesos režisierius 2654 Kino, teatro ir panašių sričių režisieriai ir prodiuseriai
265408 Garso režisierius 2654 Kino, teatro ir panašių sričių režisieriai ir prodiuseriai
265409 Televizijos laidų režisierius 2654 Kino, teatro ir panašių sričių režisieriai ir prodiuseriai
265410 Režisieriaus asistentas 2654 Kino, teatro ir panašių sričių režisieriai ir prodiuseriai
265411 Koncertų [spektaklių] organizatorius 2654 Kino, teatro ir panašių sričių režisieriai ir prodiuseriai
265501 Aktorius 2655 Aktoriai
265502 Teatro aktorius 2655 Aktoriai
265503 Kino aktorius 2655 Aktoriai
265504 Parodijuotojas 2655 Aktoriai
265505 Pasakotojas 2655 Aktoriai
265506 Mimas 2655 Aktoriai
265601 Žinių pranešėjas 2656 Radijo, televizijos ir kitų informacijos sklaidos priemonių diktoriai
265602 Radijo žinių pranešėjas 2656 Radijo, televizijos ir kitų informacijos sklaidos priemonių diktoriai
265603 Televizijos žinių pranešėjas 2656 Radijo, televizijos ir kitų informacijos sklaidos priemonių diktoriai
265604 Diktorius 2656 Radijo, televizijos ir kitų informacijos sklaidos priemonių diktoriai
265901 Renginio vedėjas, konferansjė 2659 Kitur nepriskirti kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai
265902 Diskotekos vedėjas, didžėjus 2659 Kitur nepriskirti kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai
265903 Akrobatas 2659 Kitur nepriskirti kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai
265904 Klounas 2659 Kitur nepriskirti kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai
265905 Cirko komikas 2659 Kitur nepriskirti kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai
265906 Hipnotizuotojas 2659 Kitur nepriskirti kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai
265907 Iliuzionistas 2659 Kitur nepriskirti kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai
265908 Gamtos garsų pamėgdžiotojas 2659 Kitur nepriskirti kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai
265909 Žongliruotojas 2659 Kitur nepriskirti kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai
265910 Magas 2659 Kitur nepriskirti kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai
265911 Fokusininkas 2659 Kitur nepriskirti kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai
265912 Lėlininkas 2659 Kitur nepriskirti kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai
265913 Laukinių žvėrių dresuotojas 2659 Kitur nepriskirti kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai
265914 Oro akrobatas 2659 Kitur nepriskirti kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai
311101 Astronomijos technikas 3111 Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai
311102 Chemijos technikas 3111 Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai
311103 Geologijos technikas 3111 Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai
311104 Geofizikos technikas 3111 Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai
311105 Meteorologijos technikas 3111 Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai
311106 Okeanografijos technikas 3111 Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai
311107 Fizikos technikas 3111 Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai
311108 Sprogdinimo darbų technikas 3111 Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai
311109 Audinių apdailos technikas 3111 Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai
311110 Metrologas 3111 Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai
311111 Metrologijos technikas 3111 Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai
311112 Metrologas kontrolierius 3111 Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai
311201 Statybos inžinerijos vertintojas 3112 Statybos inžinerijos technikai
311202 Statybos darbų prižiūrėtojas 3112 Statybos inžinerijos technikai
311203 Statybos inžinerijos technikas 3112 Statybos inžinerijos technikai
311204 Dugno gilinimo ir valymo technikas 3112 Statybos inžinerijos technikai
311205 Hidraulikos technikas 3112 Statybos inžinerijos technikai
311206 Hidrologijos technikas 3112 Statybos inžinerijos technikai
311207 Melioracijos technikas 3112 Statybos inžinerijos technikai
311208 Sanitarinių įrenginių technikas 3112 Statybos inžinerijos technikai
311209 Sanitarinės inžinerijos technikas 3112 Statybos inžinerijos technikai
311210 Gruntų mechanikos technikas 3112 Statybos inžinerijos technikai
311211 Topografijos technikas 3112 Statybos inžinerijos technikai
311212 Konstrukcijų technikas 3112 Statybos inžinerijos technikai
311213 Darbo normavimo technikas 3112 Statybos inžinerijos technikai
311214 Eksploatavimo technikas 3112 Statybos inžinerijos technikai
311215 Geotechnikos technikas 3112 Statybos inžinerijos technikai
311216 Pastatų saugos sistemų inspektorius 3112 Statybos inžinerijos technikai
311217 Valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos inspektorius 3112 Statybos inžinerijos technikai
311218 Pastatų priežiūros tarnybos inspektorius 3112 Statybos inžinerijos technikai
311301 Elektrotechninės įrangos vertintojas 3113 Elektros inžinerijos technikai
311302 Elektrotechnikas 3113 Elektros inžinerijos technikai
311303 Elektros apšvietimo elektrotechnikas 3113 Elektros inžinerijos technikai
311304 Elektros paskirstymo elektrotechnikas 3113 Elektros inžinerijos technikai
311305 Elektros perdavimo elektrotechnikas 3113 Elektros inžinerijos technikai
311306 Elektrinės traukos elektrotechnikas 3113 Elektros inžinerijos technikai
311307 Aukštosios įtampos elektrotechnikas 3113 Elektros inžinerijos technikai
311308 Elektros sistemų elektrotechnikas 3113 Elektros inžinerijos technikai
311309 Šaldymo agregatų elektrotechnikas 3113 Elektros inžinerijos technikai
311310 Elektros energetikos technikas 3113 Elektros inžinerijos technikai
311311 Elektrinių gaminių kokybės inspektorius 3113 Elektros inžinerijos technikai
311401 Elektroninės įrangos vertintojas 3114 Elektronikos inžinerijos technikai
311402 Elektroninės įrangos technikas 3114 Elektronikos inžinerijos technikai
311403 Aparatinės įrangos technikas 3114 Elektronikos inžinerijos technikai
311404 Matavimo aparatūros technikas 3114 Elektronikos inžinerijos technikai
311405 Puslaidininkinių įtaisų technikas 3114 Elektronikos inžinerijos technikai
311406 Elektronikos inžinerijos technikas 3114 Elektronikos inžinerijos technikai
311407 Elektroninių gaminių kokybės inspektorius 3114 Elektronikos inžinerijos technikai
311501 Aviacinių kosminių aparatų technikas 3115 Mechanikos inžinerijos technikai
311502 Remonto doko meistras 3115 Mechanikos inžinerijos technikai
311503 Mechanikos inžinerijos vertintojas 3115 Mechanikos inžinerijos technikai
311504 Cecho meistras 3115 Mechanikos inžinerijos technikai
311505 Aviacijos technikas 3115 Mechanikos inžinerijos technikai
311506 Laivų statybos technikas 3115 Mechanikos inžinerijos technikai
311507 Mašinų gamybos technikas 3115 Mechanikos inžinerijos technikai
311508 Orlaivių technikas 3115 Mechanikos inžinerijos technikai
311509 Žemės ūkio mašinų technikas 3115 Mechanikos inžinerijos technikai
311510 Oro vėdinimo įrangos technikas 3115 Mechanikos inžinerijos technikai
311511 Savaeigių mašinų technikas 3115 Mechanikos inžinerijos technikai
311512 Dyzelinių variklių technikas 3115 Mechanikos inžinerijos technikai
311513 Dujų turbinų technikas 3115 Mechanikos inžinerijos technikai
311514 Šildymo, vėdinimo ir šaldymo įrenginių technikas 3115 Mechanikos inžinerijos technikai
311515 Pramonės mašinų ir įrankių technikas 3115 Mechanikos inžinerijos technikai
311516 Matavimo aparatūros gamybos technikas 3115 Mechanikos inžinerijos technikai
311517 Reaktyvinių variklių technikas 3115 Mechanikos inžinerijos technikai
311518 Lokomotyvų variklių technikas 3115 Mechanikos inžinerijos technikai
311519 Tepimo technikas 3115 Mechanikos inžinerijos technikai
311520 Branduolinės įrangos technikas 3115 Mechanikos inžinerijos technikai
311521 Šaldymo įrenginių technikas 3115 Mechanikos inžinerijos technikai
311522 Laivų statybos įrangos technikas 3115 Mechanikos inžinerijos technikai
311523 Variklių ir jėgainių įrangos technikas 3115 Mechanikos inžinerijos technikai
311524 Karinių laivų technikas 3115 Mechanikos inžinerijos technikai
311525 Branduolinės energetikos įrenginių technikas 3115 Mechanikos inžinerijos technikai
311526 Įrangos eksploatavimo ir remonto technikas 3115 Mechanikos inžinerijos technikai
311527 Įrangos meistras 3115 Mechanikos inžinerijos technikai
311528 Įrenginių eksploatavimo meistras 3115 Mechanikos inžinerijos technikai
311529 Remonto technikas 3115 Mechanikos inžinerijos technikai
311530 Mechaninių dirbtuvių technikas 3115 Mechanikos inžinerijos technikai
311531 Vidaus degimo variklių technikas 3115 Mechanikos inžinerijos technikai
311532 Aviacijos inžinerijos technikas 3115 Mechanikos inžinerijos technikai
311533 Jūrų inžinerijos technikas 3115 Mechanikos inžinerijos technikai
311534 Mechanikos technikas 3115 Mechanikos inžinerijos technikai
311535 Jūrų laivų ekspertas 3115 Mechanikos inžinerijos technikai
311536 Transporto priemonių inspektorius 3115 Mechanikos inžinerijos technikai
311537 Mechaninių gaminių kokybės inspektorius 3115 Mechanikos inžinerijos technikai
311538 Transporto priemonių atitikties techninių standartų reikalavimams inspektorius 3115 Mechanikos inžinerijos technikai
311539 Kelių transporto priemonių techninių apžiūrų centro kontrolierius 3115 Mechanikos inžinerijos technikai
311540 Vežimo technikas 3115 Mechanikos inžinerijos technikai
311601 Cheminės technologijos vertintojas 3116 Cheminės inžinerijos technikai
311602 Cheminės inžinerijos technikas 3116 Cheminės inžinerijos technikai
311603 Cheminių procesų technikas 3116 Cheminės inžinerijos technikai
311604 Gamtinių dujų gavybos ir paskirstymo technikas 3116 Cheminės inžinerijos technikai
311605 Chemijos laboratorijos technikas 3116 Cheminės inžinerijos technikai
311606 Naftos verslovės technikas 3116 Cheminės inžinerijos technikai
311701 Naftos ir dujų gręžinių apdorojimo rūgštimi technikas 3117 Gavybos ir metalurgijos technikai
311702 Naftos ir dujų gręžinių cementuotojas 3117 Gavybos ir metalurgijos technikai
311703 Naftos ir dujų gręžinių torpeduotojas 3117 Gavybos ir metalurgijos technikai
311704 Kasybos technikas 3117 Gavybos ir metalurgijos technikai
311705 Naftos ir gamtinių dujų gavybos technikas 3117 Gavybos ir metalurgijos technikai
311706 Liejamosios metalurgijos technikas 3117 Gavybos ir metalurgijos technikai
311707 Radioaktyviųjų mineralų metalurgijos technikas 3117 Gavybos ir metalurgijos technikai
311708 Gręžinių apdorojimo rūgštimi technikas 3117 Gavybos ir metalurgijos technikai
311709 Gręžinių likvidavimo technikas 3117 Gavybos ir metalurgijos technikai
311710 Budintysis technikas 3117 Gavybos ir metalurgijos technikai
311711 Kasybos inžinerijos technikas 3117 Gavybos ir metalurgijos technikai
311712 Metalurgijos technikas 3117 Gavybos ir metalurgijos technikai
311713 Saugių darbo sąlygų ir sveikatos saugos inspektorius {gavyba} 3117 Gavybos ir metalurgijos technikai
311801 Braižytojas 3118 Braižytojai
311802 Architektūrinių brėžinių braižytojas 3118 Braižytojai
311803 Žemėlapių ir jūrlapių braižytojas 3118 Braižytojai
311804 Štampų ir matricų braižytojas 3118 Braižytojai
311805 Techninių brėžinių braižytojas 3118 Braižytojai
311806 Statybos inžinerijos objektų braižytojas 3118 Braižytojai
311807 Elektrotechninių gaminių braižytojas 3118 Braižytojai
311808 Elektroninių gaminių braižytojas 3118 Braižytojai
311809 Šildymo ir vėdinimo sistemų braižytojas 3118 Braižytojai
311810 Jūrų inžinerijos braižytojas 3118 Braižytojai
311811 Mechanikos inžinerijos braižytojas 3118 Braižytojai
311812 Statybos technikos braižytojas 3118 Braižytojai
311813 Aviacijos technikos braižytojas 3118 Braižytojai
311814 Geologinių žemėlapių braižytojas 3118 Braižytojai
311815 Technologinių įrankių ir įtaisų braižytojas 3118 Braižytojai
311816 Litografijos braižytojas 3118 Braižytojai
311817 Techninis braižytojas 3118 Braižytojai
311818 Topografinių žemėlapių braižytojas 3118 Braižytojai
311819 Techninis iliustruotojas 3118 Braižytojai
311901 Informacinių technologijų technikas 3119 Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai
311902 Gamybos veiksmingumo organizavimo technikas 3119 Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai
311903 Pramonės išdėstymo organizavimo technikas 3119 Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai
311904 Metodų tyrimo technikas 3119 Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai
311905 Planavimo [organizavimo] technikas 3119 Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai
311906 Gamybos metodų technikas 3119 Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai
311907 Saugumo technikos technikas 3119 Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai
311908 Sistemų (išskyrus kompiuterių sistemas) projektavimo technikas 3119 Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai
311909 Laiko sąnaudų ir darbo operacijų trukmės tyrimo technikas 3119 Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai
311910 Ekonomiškos gamybos metodų technikas 3119 Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai
311911 Darbo laiko analizės technikas 3119 Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai
311912 Darbų apimties įvertinimo technikas 3119 Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai
311913 Standartizacijos technikas 3119 Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai
311914 Technologijų technikas 3119 Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai
311915 Televizijos laidų rengimo grafikų sudarytojas 3119 Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai
311916 Gamybos parengimo technikas 3119 Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai
311917 Robotikos technikas 3119 Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai
312101 Naftos ir dujų gręžinių gręžimo meistras 3121 Gavybos darbų meistrai ir brigadininkai
312102 Naftos gavybos meistras 3121 Gavybos darbų meistrai ir brigadininkai
312103 Karjero darbų meistras 3121 Gavybos darbų meistrai ir brigadininkai
312104 Gręžinio brigadininkas 3121 Gavybos darbų meistrai ir brigadininkai
312201 Pamainos meistras 3122 Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai
312202 Gamybos meistras 3122 Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai
312203 Cecho [baro] meistras 3122 Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai
312204 Remonto mechaninio baro meistras 3122 Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai
312205 Gamybos darbų brigadininkas 3122 Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai
312206 Surinkimo darbų meistras 3122 Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai
312301 Geležinkelio ruožo meistras 3123 Statybos darbų meistrai ir brigadininkai
312302 Tiltų meistras 3123 Statybos darbų meistrai ir brigadininkai
312303 Kelių meistras 3123 Statybos darbų meistrai ir brigadininkai
312304 Statybos darbų brigadininkas 3123 Statybos darbų meistrai ir brigadininkai
312305 Pastatų statybos darbų meistras 3123 Statybos darbų meistrai ir brigadininkai
312306 Statybvietės darbų meistras 3123 Statybos darbų meistrai ir brigadininkai
312307 Pastatų ir statinių remonto meistras 3123 Statybos darbų meistrai ir brigadininkai
313101 Elektrinės skirstomojo skydo dispečeris 3131 Elektrinių operatoriai
313102 Elektrinės operatorius 3131 Elektrinių operatoriai
313103 Elektros generavimo dujų įrangos operatorius 3131 Elektrinių operatoriai
313104 Elektros generatoriaus operatorius 3131 Elektrinių operatoriai
313105 Hidroelektrinės generatoriaus operatorius 3131 Elektrinių operatoriai
313106 Garo jėgainės elektros generatoriaus operatorius 3131 Elektrinių operatoriai
313107 Geoterminės jėgainės operatorius 3131 Elektrinių operatoriai
313108 Hidroelektrinės operatorius 3131 Elektrinių operatoriai
313109 Termofikacinės elektrinės gamtinių dujų įrangos operatorius 3131 Elektrinių operatoriai
313110 Branduolinės elektrinės operatorius 3131 Elektrinių operatoriai
313111 Branduolinio reaktoriaus elektros generatoriaus operatorius 3131 Elektrinių operatoriai
313112 Reaktorių skyriaus operatorius 3131 Elektrinių operatoriai
313113 Elektros srovės lygintuvo operatorius 3131 Elektrinių operatoriai
313114 Garo jėgainės operatorius 3131 Elektrinių operatoriai
313115 Elektros generavimo turbinos operatorius 3131 Elektrinių operatoriai
313116 Jėgainės turbinos operatorius 3131 Elektrinių operatoriai
313117 Vėjo elektrinės operatorius 3131 Elektrinių operatoriai
313118 Kilnojamosios elektros stoties mašinistas 3131 Elektrinių operatoriai
313119 Karštosios kameros operatorius 3131 Elektrinių operatoriai
313120 Saulės elektrinės operatorius 3131 Elektrinių operatoriai
313121 Potvynių elektrinės operatorius 3131 Elektrinių operatoriai
313122 Reaktorių skyriaus transporto technologinės įrangos operatorius 3131 Elektrinių operatoriai
313201 Aerotanko operatorius 3132 Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai
313202 Atliekų deginimo krosnių operatorius 3132 Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai
313203 Nusodintuvų operatorius 3132 Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai
313204 Vandens filtravimo įrenginių operatorius 3132 Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai
313205 Nuotekų valymo įrenginių aparatininkas 3132 Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai
313206 Atliekų deginimo įrenginio operatorius 3132 Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai
313207 Vandens siurblinės operatorius 3132 Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai
313208 Siurblinės (išskyrus naftos ir gamtinių dujų) operatorius 3132 Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai
313209 Chloravimo įrangos operatorius 3132 Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai
313210 Vandenvietės įrangos operatorius 3132 Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai
313211 Vandens rezervuaro operatorius 3132 Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai
313212 Nuotekų apdorojimo įrenginių operatorius 3132 Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai
313213 Vandens užtvankos prižiūrėtojas 3132 Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai
313214 Kompresorinės mašinistas 3132 Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai
313215 Kompresorinės įrenginių operatorius 3132 Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai
313216 Valymo įrenginių operatorius 3132 Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai
313217 Dumblo aikštelių operatorius 3132 Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai
313218 Vandens cheminio valymo įrenginių operatorius 3132 Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai
313219 Vandens nupiltuvo motoristas 3132 Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai
313220 Vandentiekio siurblinės mašinistas 3132 Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai
313221 Vandentiekio įrenginių operatorius 3132 Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai
313222 Valymo įrangos operatorius 3132 Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai
313223 Siurblinės mašinistas 3132 Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai
313224 Vandens cheminio valymo įrenginių aparatininkas 3132 Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai
313225 Nuosėdų džiovinimo įrenginių operatorius 3132 Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai
313226 Vandens specialiojo valymo įrenginių operatorius 3132 Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai
313227 Vandens nuotėkio paieškos operatorius 3132 Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai
313228 Geriamojo vandens ruošimo stoties operatorius 3132 Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai
313229 Geriamojo vandens ruošimo įrenginio operatorius 3132 Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai
313230 Nuotekų valymo stoties operatorius 3132 Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai
313231 Nuotekų šalinimo įrenginio operatorius 3132 Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai
313301 Cheminio ir panašaus apdorojimo įrenginio operatorius 3133 Cheminio apdorojimo įrenginių valdymo operatoriai
313302 Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamo šiluminio apdorojimo įrenginio operatorius 3133 Cheminio apdorojimo įrenginių valdymo operatoriai
313303 Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamo maišytuvo operatorius 3133 Cheminio apdorojimo įrenginių valdymo operatoriai
313304 Cheminių ir panašių medžiagų filtravimo preso operatorius 3133 Cheminio apdorojimo įrenginių valdymo operatoriai
313305 Naftos telkinių dehidratavimo įrenginių operatorius 3133 Cheminio apdorojimo įrenginių valdymo operatoriai
313306 Cheminių ir panašių medžiagų sraigtinio preso operatorius 3133 Cheminio apdorojimo įrenginių valdymo operatoriai
313307 Cheminių ir panašių medžiagų ekstraktoriaus operatorius 3133 Cheminio apdorojimo įrenginių valdymo operatoriai
313308 Būgninio filtro operatorius 3133 Cheminio apdorojimo įrenginių valdymo operatoriai
313309 Cheminių ir panašių medžiagų sijojimo įrenginio operatorius 3133 Cheminio apdorojimo įrenginių valdymo operatoriai
313310 Žalios naftos valymo įrenginio operatorius 3133 Cheminio apdorojimo įrenginių valdymo operatoriai
313311 Ultrafiltravimo įrenginio operatorius 3133 Cheminio apdorojimo įrenginių valdymo operatoriai
313312 Cheminėje technologijoje naudojamo (išskyrus naftos ir gamtinių dujų) garintuvo operatorius 3133 Cheminio apdorojimo įrenginių valdymo operatoriai
313313 Karštosios kameros technikas 3133 Cheminio apdorojimo įrenginių valdymo operatoriai
313314 Chemikalų balinimo aparato operatorius 3133 Cheminio apdorojimo įrenginių valdymo operatoriai
313315 Vakuuminio įrenginio operatorius 3133 Cheminio apdorojimo įrenginių valdymo operatoriai
313316 Galvaninių elementų cheminio apdorojimo įrenginio operatorius 3133 Cheminio apdorojimo įrenginių valdymo operatoriai
313317 Radioaktyviųjų medžiagų cheminio apdorojimo įrenginio operatorius 3133 Cheminio apdorojimo įrenginių valdymo operatoriai
313401 Naftos ir gamtinių dujų perdirbimo produktų maišytuvo operatorius 3134 Naftos ir gamtinių dujų perdirbimo įrenginių operatoriai
313402 Išvalytos naftos ir gamtinių dujų mišinių paruošimo įrenginio operatorius 3134 Naftos ir gamtinių dujų perdirbimo įrenginių operatoriai
313403 Naftos ir gamtinių dujų perdirbimo įmonės valdymo pulto operatorius 3134 Naftos ir gamtinių dujų perdirbimo įrenginių operatoriai
313404 Išvalytos naftos ir gamtinių dujų distiliatoriaus operatorius 3134 Naftos ir gamtinių dujų perdirbimo įrenginių operatoriai
313405 Naftos ir gamtinių dujų siurblinės operatorius 3134 Naftos ir gamtinių dujų perdirbimo įrenginių operatoriai
313406 Naftos ir gamtinių dujų perdirbimo įmonės operatorius 3134 Naftos ir gamtinių dujų perdirbimo įrenginių operatoriai
313407 Išvalytos naftos ir gamtinių dujų distiliatoriaus siurblio operatorius 3134 Naftos ir gamtinių dujų perdirbimo įrenginių operatoriai
313408 Sieros iš išvalytos naftos ir gamtinių dujų šalinimo įrenginio operatorius 3134 Naftos ir gamtinių dujų perdirbimo įrenginių operatoriai
313409 Išvalytos naftos ir gamtinių dujų apdorojimo įrenginio operatorius 3134 Naftos ir gamtinių dujų perdirbimo įrenginių operatoriai
313501 Metalo lydkrosnės operatorius 3135 Metalurgijos technologinių procesų valdymo įrangos operatoriai
313502 Tiglinės metalo lydkrosnės operatorius 3135 Metalurgijos technologinių procesų valdymo įrangos operatoriai
313503 Besemerio konverterio operatorius 3135 Metalurgijos technologinių procesų valdymo įrangos operatoriai
313504 Deguoninio konverterio operatorius 3135 Metalurgijos technologinių procesų valdymo įrangos operatoriai
313505 Tomo konverterio operatorius 3135 Metalurgijos technologinių procesų valdymo įrangos operatoriai
313506 Pudlingavimo krosnies operatorius 3135 Metalurgijos technologinių procesų valdymo įrangos operatoriai
313507 Spalvotųjų metalų rafinavimo krosnies operatorius 3135 Metalurgijos technologinių procesų valdymo įrangos operatoriai
313508 Plieno rafinavimo krosnies operatorius 3135 Metalurgijos technologinių procesų valdymo įrangos operatoriai
313509 Plieno rafinavimo atvirosios angos krosnies operatorius 3135 Metalurgijos technologinių procesų valdymo įrangos operatoriai
313510 Plieno rafinavimo Marteno krosnies operatorius 3135 Metalurgijos technologinių procesų valdymo įrangos operatoriai
313511 Spalvotųjų metalų konverterio operatorius 3135 Metalurgijos technologinių procesų valdymo įrangos operatoriai
313512 Plieno konverterio operatorius 3135 Metalurgijos technologinių procesų valdymo įrangos operatoriai
313513 Šachtinės metalo lydkrosnės operatorius 3135 Metalurgijos technologinių procesų valdymo įrangos operatoriai
313514 Elektrinės lankinės metalo lydkrosnės operatorius 3135 Metalurgijos technologinių procesų valdymo įrangos operatoriai
313515 Metalo lydymo Marteno krosnies operatorius 3135 Metalurgijos technologinių procesų valdymo įrangos operatoriai
313516 Atšvaitinės metalo lydkrosnės operatorius 3135 Metalurgijos technologinių procesų valdymo įrangos operatoriai
313517 Metalų atkaitinimo antrajam lydymui krosnies operatorius 3135 Metalurgijos technologinių procesų valdymo įrangos operatoriai
313901 Roboto valdymo technikas 3139 Kitur nepriskirti technologinių procesų valdymo technikai
313902 Robotų technikas 3139 Kitur nepriskirti technologinių procesų valdymo technikai
313904 Pramonės roboto valdymo technikas 3139 Kitur nepriskirti technologinių procesų valdymo technikai
313905 Popieriaus plaušienos taurinimo operatorius 3139 Kitur nepriskirti technologinių procesų valdymo technikai
313906 Automatinės surinkimo linijos įrenginių operatorius 3139 Kitur nepriskirti technologinių procesų valdymo technikai
313907 Automatizuotos surinkimo linijos operatorius 3139 Kitur nepriskirti technologinių procesų valdymo technikai
313908 Robotų operatorius 3139 Kitur nepriskirti technologinių procesų valdymo technikai
314101 Anatomijos laborantas 3141 Gyvosios gamtos mokslų technikai (išskyrus medicinos ir patologijos laboratorijų technikus)
314102 Bakteriologijos laborantas 3141 Gyvosios gamtos mokslų technikai (išskyrus medicinos ir patologijos laboratorijų technikus)
314103 Biologijos laborantas 3141 Gyvosios gamtos mokslų technikai (išskyrus medicinos ir patologijos laboratorijų technikus)
314104 Botanikos laborantas 3141 Gyvosios gamtos mokslų technikai (išskyrus medicinos ir patologijos laboratorijų technikus)
314105 Ekologijos laborantas 3141 Gyvosios gamtos mokslų technikai (išskyrus medicinos ir patologijos laboratorijų technikus)
314106 Farmakologijos laborantas 3141 Gyvosios gamtos mokslų technikai (išskyrus medicinos ir patologijos laboratorijų technikus)
314107 Fiziologijos laborantas 3141 Gyvosios gamtos mokslų technikai (išskyrus medicinos ir patologijos laboratorijų technikus)
314108 Serologijos laborantas 3141 Gyvosios gamtos mokslų technikai (išskyrus medicinos ir patologijos laboratorijų technikus)
314109 Audinių laborantas 3141 Gyvosios gamtos mokslų technikai (išskyrus medicinos ir patologijos laboratorijų technikus)
314110 Zoologijos laborantas 3141 Gyvosios gamtos mokslų technikai (išskyrus medicinos ir patologijos laboratorijų technikus)
314111 Mikrobiologijos laborantas 3141 Gyvosios gamtos mokslų technikai (išskyrus medicinos ir patologijos laboratorijų technikus)
314112 Laborantas 3141 Gyvosios gamtos mokslų technikai (išskyrus medicinos ir patologijos laboratorijų technikus)
314113 Chemijos laborantas 3141 Gyvosios gamtos mokslų technikai (išskyrus medicinos ir patologijos laboratorijų technikus)
314114 Ėminių ėmėjas 3141 Gyvosios gamtos mokslų technikai (išskyrus medicinos ir patologijos laboratorijų technikus)
314201 Valstybinis veislininkystės inspektorius 3142 Žemės ūkio technikai
314202 Agronomijos technikas 3142 Žemės ūkio technikai
314203 Pasėlių tyrimo technikas 3142 Žemės ūkio technikai
314204 Gėlininkystės technikas 3142 Žemės ūkio technikai
314205 Daržininkystės technikas 3142 Žemės ūkio technikai
314206 Sodininkystės technikas 3142 Žemės ūkio technikai
314207 Dirvotyros technikas 3142 Žemės ūkio technikai
314208 Apželdinimo technikas 3142 Žemės ūkio technikai
314301 Valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius 3143 Jaunesnieji miškų ūkio specialistai
314302 Miškininkystės technikas 3143 Jaunesnieji miškų ūkio specialistai
314303 Miškotvarkos technikas 3143 Jaunesnieji miškų ūkio specialistai
314304 Eigulys 3143 Jaunesnieji miškų ūkio specialistai
314305 Medienos ruošos meistras 3143 Jaunesnieji miškų ūkio specialistai
314306 Miško medelyno meistras 3143 Jaunesnieji miškų ūkio specialistai
314307 Taksatorius 3143 Jaunesnieji miškų ūkio specialistai
314308 Medžioklėtyros technikas 3143 Jaunesnieji miškų ūkio specialistai
314309 Medžiojamų žvėrių ir paukščių prižiūrėtojas 3143 Jaunesnieji miškų ūkio specialistai
314310 Paukščių rezervato prižiūrėtojas 3143 Jaunesnieji miškų ūkio specialistai
314311 Gamtos rezervato prižiūrėtojas 3143 Jaunesnieji miškų ūkio specialistai
314312 Medžioklės plotų prižiūrėtojas 3143 Jaunesnieji miškų ūkio specialistai
314313 Medžioklės žinovas 3143 Jaunesnieji miškų ūkio specialistai
315101 Budintysis mechanikas 3151 Laivų mechanikai
315102 Vyriausiasis laivo mechanikas 3151 Laivų mechanikai
315103 Antrasis mechanikas 3151 Laivų mechanikai
315104 Mechanikas stažuotojas 3151 Laivų mechanikai
315105 Laivo elektromechanikas 3151 Laivų mechanikai
315106 Budintysis elektromechanikas 3151 Laivų mechanikai
315107 Radijo ryšio operatorius 3151 Laivų mechanikai
315108 Jūrų laivo įrangos technikas 3151 Laivų mechanikai
315109 Laivo refrižeratorinių įrenginių mechanikas 3151 Laivų mechanikai
315110 Laivo sistemų mechanikas 3151 Laivų mechanikai
315111 Laivo statytojas mechanikas 3151 Laivų mechanikai
315201 Laivo kapitonas 3152 Laivavedžiai ir laivų kapitonai
315202 Vyresnysis laivo kapitono padėjėjas 3152 Laivavedžiai ir laivų kapitonai
315203 Vadovaujantysis jūrininkas 3152 Laivavedžiai ir laivų kapitonai
315204 Budintysis laivo kapitono padėjėjas 3152 Laivavedžiai ir laivų kapitonai
315205 Budintysis laivo kapitono padėjėjas stažuotojas 3152 Laivavedžiai ir laivų kapitonai
315206 Laivo kapitonas mechanikas 3152 Laivavedžiai ir laivų kapitonai
315207 Laivavedys 3152 Laivavedžiai ir laivų kapitonai
315208 Stividoras 3152 Laivavedžiai ir laivų kapitonai
315209 Laivo škiperis 3152 Laivavedžiai ir laivų kapitonai
315210 Laivo kapitono padėjėjas 3152 Laivavedžiai ir laivų kapitonai
315211 Laivo škiperio padėjėjas 3152 Laivavedžiai ir laivų kapitonai
315212 Uosto kapitonas 3152 Laivavedžiai ir laivų kapitonai
315213 Žemkasės kapitonas 3152 Laivavedžiai ir laivų kapitonai
315214 Vyresnysis žemkasės kapitono padėjėjas 3152 Laivavedžiai ir laivų kapitonai
315215 Locmanas 3152 Laivavedžiai ir laivų kapitonai
315216 Šturmanas 3152 Laivavedžiai ir laivų kapitonai
315217 Žemsiurbės vadas 3152 Laivavedžiai ir laivų kapitonai
315218 Žemsiurbės vado padėjėjas 3152 Laivavedžiai ir laivų kapitonai
315219 Jachtos kapitonas 3152 Laivavedžiai ir laivų kapitonai
315301 Orlaivio vadas 3153 Orlaivių pilotai ir kiti giminiškų profesijų specialistai
315302 Orlaivio navigatorius 3153 Orlaivių pilotai ir kiti giminiškų profesijų specialistai
315303 Oro linijų transporto pilotas 3153 Orlaivių pilotai ir kiti giminiškų profesijų specialistai
315304 Sraigtasparnio pilotas 3153 Orlaivių pilotai ir kiti giminiškų profesijų specialistai
315305 Pilotas bandytojas 3153 Orlaivių pilotai ir kiti giminiškų profesijų specialistai
315306 Pilotas instruktorius 3153 Orlaivių pilotai ir kiti giminiškų profesijų specialistai
315307 Pilotas mėgėjas 3153 Orlaivių pilotai ir kiti giminiškų profesijų specialistai
315308 Komercinės aviacijos pilotas 3153 Orlaivių pilotai ir kiti giminiškų profesijų specialistai
315309 Skraidantysis inžinierius 3153 Orlaivių pilotai ir kiti giminiškų profesijų specialistai
315310 Sklandytojas 3153 Orlaivių pilotai ir kiti giminiškų profesijų specialistai
315311 Laisvojo aerostato pilotas 3153 Orlaivių pilotai ir kiti giminiškų profesijų specialistai
315312 Skraidymo instruktorius 3153 Orlaivių pilotai ir kiti giminiškų profesijų specialistai
315401 Aerodromo eismo vadovas 3154 Skrydžių vadovai
315402 Prieigos skrydžių vadovas 3154 Skrydžių vadovai
315403 Skrydžių valdymo dispečeris 3154 Skrydžių vadovai
315404 Oro erdvės skrydžių vadovas 3154 Skrydžių vadovai
315405 Oro eismo informacijos operatorius 3154 Skrydžių vadovai
315406 Skrydžių vadovas instruktorius 3154 Skrydžių vadovai
315501 Skrydžių saugos technikas 3155 Skrydžių saugos elektronikos technikai
315502 Aerodromo technikas 3155 Skrydžių saugos elektronikos technikai
321101 Audiometrijos įrangos operatorius 3211 Medicininio vizualizavimo ir medicininės įrangos technikai
321102 Elektrokardiografijos įrangos operatorius 3211 Medicininio vizualizavimo ir medicininės įrangos technikai
321103 Elektroencefalografijos įrangos operatorius 3211 Medicininio vizualizavimo ir medicininės įrangos technikai
321104 Medicininės rentgeno įrangos operatorius 3211 Medicininio vizualizavimo ir medicininės įrangos technikai
321105 Medicininės radiografijos įrangos operatorius 3211 Medicininio vizualizavimo ir medicininės įrangos technikai
321106 Skenavimo įrangos operatorius 3211 Medicininio vizualizavimo ir medicininės įrangos technikai
321107 Optinio skenavimo įrangos operatorius 3211 Medicininio vizualizavimo ir medicininės įrangos technikai
321108 Radiologinės diagnostikos technologas 3211 Medicininio vizualizavimo ir medicininės įrangos technikai
321109 Funkcinės diagnostikos technologas 3211 Medicininio vizualizavimo ir medicininės įrangos technikai
321110 Perfuzininkas 3211 Medicininio vizualizavimo ir medicininės įrangos technikai
321111 Operacinės slaugytojas 3211 Medicininio vizualizavimo ir medicininės įrangos technikai
321112 Branduolinės medicinos technologas 3211 Medicininio vizualizavimo ir medicininės įrangos technikai
321113 Medicininės radioterapijos technikas 3211 Medicininio vizualizavimo ir medicininės įrangos technikai
321114 Diagnostinės radiologijos technologas 3211 Medicininio vizualizavimo ir medicininės įrangos technikai
321115 Mamografijos technologas 3211 Medicininio vizualizavimo ir medicininės įrangos technikai
321201 Kraujo banko laborantas 3212 Medicinos ir patologijos laboratorijų technikai
321202 Citologijos laborantas 3212 Medicinos ir patologijos laboratorijų technikai
321203 Genetikos laborantas 3212 Medicinos ir patologijos laboratorijų technikai
321204 Hematologijos laborantas 3212 Medicinos ir patologijos laboratorijų technikai
321205 Patologijos ir teismo medicinos diagnostikos technologas 3212 Medicinos ir patologijos laboratorijų technikai
321206 Medicinos mokslų laborantas 3212 Medicinos ir patologijos laboratorijų technikai
321207 Patologijos laborantas 3212 Medicinos ir patologijos laboratorijų technikai
321208 Medicinos tarnybos laborantas 3212 Medicinos ir patologijos laboratorijų technikai
321209 Laboratorinės diagnostikos technologas 3212 Medicinos ir patologijos laboratorijų technikai
321210 Klinikos laborantas 3212 Medicinos ir patologijos laboratorijų technikai
321211 Veterinarijos laborantas 3212 Medicinos ir patologijos laboratorijų technikai
321301 Farmakotechnikas 3213 Farmacijos technikai ir vaistininkų padėjėjai
321302 Vaistininko padėjėjas 3213 Farmacijos technikai ir vaistininkų padėjėjai
321401 Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojas (dirbantis ar dalyvaujantis teikiant anesteziją) 3214 Medicinos ir dantų technikai
321402 Dantų technikas 3214 Medicinos ir dantų technikai
321403 Dirbtinių galūnių gamybos meistras 3214 Medicinos ir dantų technikai
321404 Ortopedinių sąvaržų gamintojas 3214 Medicinos ir dantų technikai
321405 Dantų protezų gamintojas 3214 Medicinos ir dantų technikai
321408 Ortopedinių reikmenų gamintojas 3214 Medicinos ir dantų technikai
321409 Chirurginių reikmenų gamintojas 3214 Medicinos ir dantų technikai
321410 Dantų protezų taisytojas 3214 Medicinos ir dantų technikai
321412 Ortopedinių reikmenų taisytojas 3214 Medicinos ir dantų technikai
321413 Chirurginių reikmenų taisytojas 3214 Medicinos ir dantų technikai
322101 Slaugytojas asistentas 3221 Jaunesnieji slaugos specialistai
322102 Slaugytojas praktikantas 3221 Jaunesnieji slaugos specialistai
322201 Akušeris asistentas 3222 Jaunesnieji akušerijos specialistai
323001 Nediplomuotas liaudies medicinos praktikas 3230 Jaunesnieji tradicinės ir liaudies medicinos specialistai
323002 Žolininkas 3230 Jaunesnieji tradicinės ir liaudies medicinos specialistai
324001 Veterinarijos felčeris 3240 Veterinarijos technikai ir felčeriai
324002 Veterinaro sėklintojo padėjėjas 3240 Veterinarijos technikai ir felčeriai
324003 Veterinaras skiepytojas 3240 Veterinarijos technikai ir felčeriai
325101 Gydytojo odontologo padėjėjas 3251 Gydytojo odontologo padėjėjai ir burnos higienistai
325102 Burnos higienistas 3251 Gydytojo odontologo padėjėjai ir burnos higienistai
325201 Sveikatos statistikas ir informatikas 3252 Medicininių įrašų ir sveikatos informacijos technikai
325202 Medicinos statistikas 3252 Medicininių įrašų ir sveikatos informacijos technikai
325203 Statistinių duomenų koduotojas {medicina} 3252 Medicininių įrašų ir sveikatos informacijos technikai
325204 Medicinos įstaigos registratorius 3252 Medicininių įrašų ir sveikatos informacijos technikai
325301 Gydytojo epidemiologo padėjėjas 3253 Visuomenės sveikatos priežiūros darbuotojai
325302 Gydytojo parazitologo padėjėjas 3253 Visuomenės sveikatos priežiūros darbuotojai
325303 Higienos laborantas 3253 Visuomenės sveikatos priežiūros darbuotojai
325304 Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas 3253 Visuomenės sveikatos priežiūros darbuotojai
325305 Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas 3253 Visuomenės sveikatos priežiūros darbuotojai
325306 Visuomenės sveikatos administratorius 3253 Visuomenės sveikatos priežiūros darbuotojai
325401 Optikos reikmenų pardavėjas 3254 Optikai
325402 Akinių meistras 3254 Optikai
325403 Kontaktinių lęšių optikas 3254 Optikai
325501 Ergoterapeuto padėjėjas 3255 Fizioterapijos technikai ir fizioterapeutų padėjėjai
325502 Kineziterapeuto padėjėjas 3255 Fizioterapijos technikai ir fizioterapeutų padėjėjai
325503 Masažuotojas 3255 Fizioterapijos technikai ir fizioterapeutų padėjėjai
325601 Gydytojo padėjėjas 3256 Gydytojo padėjėjai
325602 Gydytojo oftalmologo padėjėjas 3256 Gydytojo padėjėjai
325701 Darbo higienos inspektorius 3257 Aplinkos ir profesinės sveikatos inspektoriai ir darbuotojai
325702 Ne maisto produktų saugos inspektorius 3257 Aplinkos ir profesinės sveikatos inspektoriai ir darbuotojai
325703 Maisto produktų saugos inspektorius 3257 Aplinkos ir profesinės sveikatos inspektoriai ir darbuotojai
325704 Darbuotojų saugos ir sveikatos inspektorius 3257 Aplinkos ir profesinės sveikatos inspektoriai ir darbuotojai
325705 Vaikų priežiūros ir sveikatos saugos inspektorius 3257 Aplinkos ir profesinės sveikatos inspektoriai ir darbuotojai
325706 Vartotojų apsaugos ir sveikatos saugos inspektorius 3257 Aplinkos ir profesinės sveikatos inspektoriai ir darbuotojai
325707 Sveikatos saugos ir apsaugos nuo elektros inspektorius 3257 Aplinkos ir profesinės sveikatos inspektoriai ir darbuotojai
325708 Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas 3257 Aplinkos ir profesinės sveikatos inspektoriai ir darbuotojai
325709 Pramonės atliekų apdorojimo darbuotojų darbo ir sveikatos saugos inspektorius 3257 Aplinkos ir profesinės sveikatos inspektoriai ir darbuotojai
325710 Kontrolės tarnybos technikas 3257 Aplinkos ir profesinės sveikatos inspektoriai ir darbuotojai
325711 Apsaugos nuo taršos ir sveikatos saugos inspektorius 3257 Aplinkos ir profesinės sveikatos inspektoriai ir darbuotojai
325712 Parduotuvės darbuotojų darbo ir sveikatos saugos inspektorius 3257 Aplinkos ir profesinės sveikatos inspektoriai ir darbuotojai
325713 Transporto darbuotojų darbo ir sveikatos saugos inspektorius 3257 Aplinkos ir profesinės sveikatos inspektoriai ir darbuotojai
325714 Technikos saugos inspektorius 3257 Aplinkos ir profesinės sveikatos inspektoriai ir darbuotojai
325715 Pamainos inspektorius 3257 Aplinkos ir profesinės sveikatos inspektoriai ir darbuotojai
325716 Sanitarijos inspektorius 3257 Aplinkos ir profesinės sveikatos inspektoriai ir darbuotojai
325717 Sanitarijos specialistas 3257 Aplinkos ir profesinės sveikatos inspektoriai ir darbuotojai
325718 Gydytojo higienisto padėjėjas 3257 Aplinkos ir profesinės sveikatos inspektoriai ir darbuotojai
325719 Medicinos entomologo padėjėjas 3257 Aplinkos ir profesinės sveikatos inspektoriai ir darbuotojai
325720 Profesinės sveikatos ir darbo saugos inspektorius 3257 Aplinkos ir profesinės sveikatos inspektoriai ir darbuotojai
325721 Maisto higienos ir saugos inspektorius 3257 Aplinkos ir profesinės sveikatos inspektoriai ir darbuotojai
325801 Dispečeris (dirbantis GMP dispečerinėje) 3258 Skubiosios medicinos pagalbos darbuotojai
325802 Skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas 3258 Skubiosios medicinos pagalbos darbuotojai
325901 Ortoepistas 3259 Kitur nepriskirti jaunesnieji sveikatos specialistai
325902 Kosmetologas 3259 Kitur nepriskirti jaunesnieji sveikatos specialistai
331101 Užsienio biržos brokeris 3311 Vertybinių popierių ir finansų makleriai ir brokeriai
331102 Investavimo brokeris 3311 Vertybinių popierių ir finansų makleriai ir brokeriai
331103 Vertybinių popierių brokeris 3311 Vertybinių popierių ir finansų makleriai ir brokeriai
331104 Akcijų ir obligacijų brokeris 3311 Vertybinių popierių ir finansų makleriai ir brokeriai
331105 Biržos makleris 3311 Vertybinių popierių ir finansų makleriai ir brokeriai
331106 Akcijų makleris 3311 Vertybinių popierių ir finansų makleriai ir brokeriai
331107 Finansų makleris 3311 Vertybinių popierių ir finansų makleriai ir brokeriai
331201 Paskolų specialistas 3312 Kreditų ir paskolų specialistai
331202 Hipotekos specialistas 3312 Kreditų ir paskolų specialistai
331301 Buhalteris sąskaitininkas 3313 Jaunesnieji apskaitos specialistai
331302 Personalo inspektorius 3313 Jaunesnieji apskaitos specialistai
331303 Apskaitos technikas 3313 Jaunesnieji apskaitos specialistai
331304 Darbo užmokesčio apskaitos buhalteris 3313 Jaunesnieji apskaitos specialistai
331305 Gamybos apskaitos buhalteris 3313 Jaunesnieji apskaitos specialistai
331306 Žaliavų ir medžiagų apskaitos buhalteris 3313 Jaunesnieji apskaitos specialistai
331307 Išlaidų apskaitos buhalteris 3313 Jaunesnieji apskaitos specialistai
331308 Auditoriaus padėjėjas 3313 Jaunesnieji apskaitos specialistai
331401 Aktuaro asistentas 3314 Statistikai, matematikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai
331402 Matematiko asistentas 3314 Statistikai, matematikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai
331403 Statistiko asistentas 3314 Statistikai, matematikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai
331501 Nuostolių vertintojas 3315 Nuostolių ir kiti vertintojai
331502 Draudimo ieškinių ekspertas 3315 Nuostolių ir kiti vertintojai
331503 Turto vertintojas 3315 Nuostolių ir kiti vertintojai
331504 Ieškinių inspektorius 3315 Nuostolių ir kiti vertintojai
331505 Draudimo ieškinių inspektorius 3315 Nuostolių ir kiti vertintojai
332101 Draudimo agentas [vadybininkas] 3321 Draudimo agentai
332102 Draudimo brokeris 3321 Draudimo agentai
332201 Paslaugų (teikiamų pardavus prekę) konsultantas 3322 Pardavimo atstovai
332202 Pardavimo agentas [vadybininkas] 3322 Pardavimo atstovai
332203 Komercijos agentas 3322 Pardavimo atstovai
332301 Pirkimo agentas [vadybininkas] 3323 Pirkimo specialistai
332302 Tiekimo agentas [vadybininkas] 3323 Pirkimo specialistai
332303 Tiekėjas 3323 Pirkimo specialistai
332304 Logistas 3323 Pirkimo specialistai
332305 Supirkėjas 3323 Pirkimo specialistai
332401 Jūrų laivų brokeris 3324 Prekybos brokeriai
332402 Prekybos brokeris 3324 Prekybos brokeriai
333101 Krovinių skyriaus agentas 3331 Muitinės dokumentų tvarkymo ir prekių vežimo agentai
333102 Ekspeditorius 3331 Muitinės dokumentų tvarkymo ir prekių vežimo agentai
333103 Muitinės tarpininkas 3331 Muitinės dokumentų tvarkymo ir prekių vežimo agentai
333202 Konferencijų ir renginių organizatorius 3332 Konferencijų ir renginių planuotojai
333203 Konferencijų planuotojas 3332 Konferencijų ir renginių planuotojai
333204 Vestuvių planuotojas 3332 Konferencijų ir renginių planuotojai
333301 Įdarbinimo agentas 3333 Įdarbinimo agentai ir darbo sutarčių sudarytojai
333302 Darbo sutarčių sudarytojas 3333 Įdarbinimo agentai ir darbo sutarčių sudarytojai
333303 Įdarbinimo tarnautojas 3333 Įdarbinimo agentai ir darbo sutarčių sudarytojai
333304 Jaunimo įdarbinimo įstaigos darbuotojas 3333 Įdarbinimo agentai ir darbo sutarčių sudarytojai
333401 Nekilnojamojo turto agentas 3334 Nekilnojamojo turto agentai ir pardavėjai
333402 Nekilnojamojo turto pardavėjas 3334 Nekilnojamojo turto agentai ir pardavėjai
333403 Turto agentas 3334 Nekilnojamojo turto agentai ir pardavėjai
333404 Turto pardavėjas 3334 Nekilnojamojo turto agentai ir pardavėjai
333405 Nuosavybės valdytojas 3334 Nekilnojamojo turto agentai ir pardavėjai
333901 Patentų agentas 3339 Kitur nepriskirti verslo paslaugų agentai
333902 Patentinis patikėtinis 3339 Kitur nepriskirti verslo paslaugų agentai
333903 Aukciono vedėjas 3339 Kitur nepriskirti verslo paslaugų agentai
333904 Literatūros kūrinių agentas 3339 Kitur nepriskirti verslo paslaugų agentai
333905 Muzikos kūrinių agentas 3339 Kitur nepriskirti verslo paslaugų agentai
333906 Sporto agentas 3339 Kitur nepriskirti verslo paslaugų agentai
333907 Teatro agentas 3339 Kitur nepriskirti verslo paslaugų agentai
333908 Reklamos agentas [vadybininkas] 3339 Kitur nepriskirti verslo paslaugų agentai
333909 Verslo paslaugų vadybininkas 3339 Kitur nepriskirti verslo paslaugų agentai
333910 Keleivių skyriaus agentas 3339 Kitur nepriskirti verslo paslaugų agentai
333911 Reklamos pardavėjas 3339 Kitur nepriskirti verslo paslaugų agentai
333912 Gidas 3339 Kitur nepriskirti verslo paslaugų agentai
334101 Raštinės administratorius 3341 Vyresnieji raštinės darbuotojai
334102 Administravimo padalinio vyresnysis darbuotojas 3341 Vyresnieji raštinės darbuotojai
334103 Vyresnysis duomenų įvesties darbuotojas 3341 Vyresnieji raštinės darbuotojai
334104 Vyresnysis kataloguotojas 3341 Vyresnieji raštinės darbuotojai
334105 Vyresnysis sekretorius 3341 Vyresnieji raštinės darbuotojai
334201 Teismo posėdžių sekretorius 3342 Teisės institucijų sekretoriai
334202 Teismo administracijos sekretorius 3342 Teisės institucijų sekretoriai
334203 Teisės institucijos sekretorius 3342 Teisės institucijų sekretoriai
334301 Struktūrinio padalinio ar specialisto padėjėjas 3343 Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
334302 Seimo frakcijos referentas 3343 Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
334303 Seimo nario padėjėjas-sekretorius 3343 Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
334304 Mero padėjėjas 3343 Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
334305 Įmonės [įstaigos] vadovo padėjėjas 3343 Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
334306 Administratorius sekretorius 3343 Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
334307 Korespondencijos tvarkytojas 3343 Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
334308 Stenogramų tvarkytojas 3343 Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
334309 Administracijos sekretorius 3343 Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
334310 Žinių padalinio administratorius 3343 Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
334311 Televizijos laidų organizatorius 3343 Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
334312 Operatyvaus valdymo skyriaus budėtojas 3343 Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
334313 Administratorius referentas 3343 Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
334314 Poilsio organizavimo administratorius 3343 Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
334315 Prekybos įmonės administratorius 3343 Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
334316 Reklamos administratorius 3343 Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
334317 Viešbučio administratorius 3343 Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
334318 Verslo įmonės administratorius 3343 Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
334319 Sporto salės administratorius 3343 Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
334320 Pardavimo padalinio administratorius 3343 Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
334321 Administratorius 3343 Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
334322 Apgyvendinimo paslaugų administratorius 3343 Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
334323 Maitinimo paslaugų administratorius 3343 Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
334324 Projekto administratorius 3343 Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
334325 Elektroninio pašto ir informacijos paslaugų administratorius 3343 Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
334326 Asmeninis sekretorius [padėjėjas] 3343 Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
334327 Diplomatinis kurjeris 3343 Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
334328 Konsulato sekretorius 3343 Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
334401 Sanatorinio gydymo įstaigos administratorius 3344 Medicinos sekretoriai
334402 Administratorius {medicina} 3344 Medicinos sekretoriai
334403 Medicinos įstaigos sekretorius 3344 Medicinos sekretoriai
334404 Grožio terapijos ir sveikatinimo paslaugų administratorius 3344 Medicinos sekretoriai
335101 Valstybės sienos apsaugos tarnybos specialistas 3351 Muitinės ir pasienio inspektoriai
335102 Valstybės sienos apsaugos tarnybos tyrėjas 3351 Muitinės ir pasienio inspektoriai
335103 Muitinės inspektorius 3351 Muitinės ir pasienio inspektoriai
335104 Pasienietis 3351 Muitinės ir pasienio inspektoriai
335105 Deklarantas 3351 Muitinės ir pasienio inspektoriai
335201 Mokesčių inspekcijos jaunesnysis specialistas 3352 Mokesčių tarnybų jaunesnieji specialistai
335202 Importo ir eksporto deklarantas 3352 Mokesčių tarnybų jaunesnieji specialistai
335301 Pensijų skyriaus specialistas 3353 Socialinių išmokų specialistai
335302 Pašalpų skyriaus specialistas 3353 Socialinių išmokų specialistai
335401 Licencijų išdavimo specialistas 3354 Licencijų išdavimo specialistai
335402 Migracijos įstaigos specialistas 3354 Licencijų išdavimo specialistai
335403 Migracijos įstaigos inspektorius 3354 Licencijų išdavimo specialistai
335501 Policijos tyrėjas 3355 Policijos specialistai ir tyrėjai
335502 Policijos specialistas 3355 Policijos specialistai ir tyrėjai
335503 Kelių policijos specialistas {eismo priežiūra} 3355 Policijos specialistai ir tyrėjai
335504 Apylinkės inspektorių veiklos grupės tyrėjas 3355 Policijos specialistai ir tyrėjai
335901 Gaisrų tyrėjas 3359 Kitur nepriskirti jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai
335902 Gaisrų prevencijos inspektorius 3359 Kitur nepriskirti jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai
335903 Gaisrinės saugos specialistas 3359 Kitur nepriskirti jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai
335904 Priešgaisrinės profilaktikos instruktorius 3359 Kitur nepriskirti jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai
335905 Kainų kontrolės specialistas 3359 Kitur nepriskirti jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai
335906 Viešojo administravimo institucijos specialistas 3359 Kitur nepriskirti jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai
335907 Valstybės institucijos inspektorius 3359 Kitur nepriskirti jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai
335908 Darbo teisės inspektorius 3359 Kitur nepriskirti jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai
335909 Metrologijos inspektorius 3359 Kitur nepriskirti jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai
335910 Civilinės saugos specialistas 3359 Kitur nepriskirti jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai
335911 Valstybinės tarnybos komisijos pareigūnas 3359 Kitur nepriskirti jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai
335912 Rinkimų komisijos narys 3359 Kitur nepriskirti jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai
335913 Vaiko teisių apsaugos inspektorius 3359 Kitur nepriskirti jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai
335914 Revizorius 3359 Kitur nepriskirti jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai
335915 Revizorius kontrolierius 3359 Kitur nepriskirti jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai
341101 Prokuroro padėjėjas 3411 Jaunesnieji teisės ir giminiškų profesijų specialistai
341102 Advokato padėjėjas 3411 Jaunesnieji teisės ir giminiškų profesijų specialistai
341103 Draudimo agento [vadybininko] padėjėjas 3411 Jaunesnieji teisės ir giminiškų profesijų specialistai
341104 Teisėjo padėjėjas 3411 Jaunesnieji teisės ir giminiškų profesijų specialistai
341105 Brokerio padėjėjas 3411 Jaunesnieji teisės ir giminiškų profesijų specialistai
341106 Teisininko padėjėjas 3411 Jaunesnieji teisės ir giminiškų profesijų specialistai
341107 Antstolio padėjėjas 3411 Jaunesnieji teisės ir giminiškų profesijų specialistai
341108 Notaro padėjėjas 3411 Jaunesnieji teisės ir giminiškų profesijų specialistai
341109 Privatus detektyvas 3411 Jaunesnieji teisės ir giminiškų profesijų specialistai
341201 Socialinių išmokų darbuotojas 3412 Jaunesnieji socialiniai darbuotojai
341202 Jaunesnysis socialinės rūpybos specialistas 3412 Jaunesnieji socialiniai darbuotojai
341203 Jaunesnysis socialinis darbuotojas 3412 Jaunesnieji socialiniai darbuotojai
341204 Jaunesnysis lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietos priežiūros pareigūnas 3412 Jaunesnieji socialiniai darbuotojai
341205 Socialinio darbuotojo padėjėjas 3412 Jaunesnieji socialiniai darbuotojai
341206 Lankomosios priežiūros darbuotojas 3412 Jaunesnieji socialiniai darbuotojai
341207 Asmeninis padėjėjas {socialinis darbas} 3412 Jaunesnieji socialiniai darbuotojai
341301 Keliaujantis pamokslininkas 3413 Jaunesnieji religijos profesijų specialistai
341302 Novicijus 3413 Jaunesnieji religijos profesijų specialistai
341303 Parapijos darbuotojas 3413 Jaunesnieji religijos profesijų specialistai
341304 Pamokslininkas pasaulietis 3413 Jaunesnieji religijos profesijų specialistai
341305 Religinės bendruomenės darbuotojas 3413 Jaunesnieji religijos profesijų specialistai
341306 Zakristijonas 3413 Jaunesnieji religijos profesijų specialistai
341307 Užkalbėtojas 3413 Jaunesnieji religijos profesijų specialistai
342101 Sportininkas 3421 Sportininkai ir žaidėjai
342102 Sportininkas profesionalas 3421 Sportininkai ir žaidėjai
342201 Sporto treneris 3422 Sporto treneriai, instruktoriai ir teisėjai
342202 Sporto instruktorius 3422 Sporto treneriai, instruktoriai ir teisėjai
342203 Sporto teisėjas 3422 Sporto treneriai, instruktoriai ir teisėjai
342204 Slidinėjimo instruktorius 3422 Sporto treneriai, instruktoriai ir teisėjai
342205 Plaukimo instruktorius 3422 Sporto treneriai, instruktoriai ir teisėjai
342301 Buriavimo instruktorius 3423 Kūno rengybos ir poilsio instruktoriai bei programų vadovai
342302 Kūno rengybos instruktorius 3423 Kūno rengybos ir poilsio instruktoriai bei programų vadovai
342303 Jojimo instruktorius 3423 Kūno rengybos ir poilsio instruktoriai bei programų vadovai
342304 Asmeninis treneris 3423 Kūno rengybos ir poilsio instruktoriai bei programų vadovai
342305 Nardymo instruktorius 3423 Kūno rengybos ir poilsio instruktoriai bei programų vadovai
342306 Treniruoklių salės instruktorius 3423 Kūno rengybos ir poilsio instruktoriai bei programų vadovai
342307 Turizmo instruktorius 3423 Kūno rengybos ir poilsio instruktoriai bei programų vadovai
343101 Kino filmo operatorius 3431 Fotografai
343102 Kinematografijos specialistas 3431 Fotografai
343103 Kinematografijos kameros operatorius 3431 Fotografai
343104 Kino filmo kameros operatorius 3431 Fotografai
343105 Fotografas 3431 Fotografai
343106 Reklamos fotografas 3431 Fotografai
343107 Architektūros srities fotografas 3431 Fotografai
343108 Madų srities fotografas 3431 Fotografai
343109 Pramonės srities fotografas 3431 Fotografai
343110 Medicinos srities fotografas 3431 Fotografai
343111 Fotokorespondentas 3431 Fotografai
343112 Kino operatorius 3431 Fotografai
343113 Mikrofotografijos srities fotografas 3431 Fotografai
343114 Naujienų agentūros fotografas 3431 Fotografai
343115 Policijos tarnybos fotografas 3431 Fotografai
343116 Portretų fotografas 3431 Fotografai
343117 Spaudos fotografas 3431 Fotografai
343118 Mokslo srities fotografas 3431 Fotografai
343119 Fotožurnalistas 3431 Fotografai
343120 Aerofotografas 3431 Fotografai
343201 Eksponavimo vitrinų apipavidalintojas 3432 Interjero dizaineriai ir dekoratoriai
343202 Interjero apipavidalintojas 3432 Interjero dizaineriai ir dekoratoriai
343203 Dekoracijų dizaineris 3432 Interjero dizaineriai ir dekoratoriai
343204 Eksponavimo priemonių dizaineris 3432 Interjero dizaineriai ir dekoratoriai
343205 Eksponavimo vitrinų dizaineris 3432 Interjero dizaineriai ir dekoratoriai
343206 Parodų dizaineris 3432 Interjero dizaineriai ir dekoratoriai
343207 Interjero dizaineris 3432 Interjero dizaineriai ir dekoratoriai
343208 Scenos dekoracijų dizaineris 3432 Interjero dizaineriai ir dekoratoriai
343301 Iškamšininkas 3433 Galerijų, muziejų ir bibliotekų technikai
343302 Galerijos technikas 3433 Galerijų, muziejų ir bibliotekų technikai
343303 Muziejaus technikas 3433 Galerijų, muziejų ir bibliotekų technikai
343304 Bibliotekos technikas 3433 Galerijų, muziejų ir bibliotekų technikai
343305 Eksponavimo priemonių apipavidalintojas 3433 Galerijų, muziejų ir bibliotekų technikai
343401 Vyriausiasis virėjas 3434 Vyriausieji virėjai
343501 Režisieriaus padėjėjas 3435 Kiti jaunesnieji meno ir kultūros specialistai
343502 Vestuvių vedėjas 3435 Kiti jaunesnieji meno ir kultūros specialistai
343503 Sufleris 3435 Kiti jaunesnieji meno ir kultūros specialistai
343504 Scenos technikas 3435 Kiti jaunesnieji meno ir kultūros specialistai
343505 Specialiųjų efektų technikas 3435 Kiti jaunesnieji meno ir kultūros specialistai
343506 Gatvės šokėjas 3435 Kiti jaunesnieji meno ir kultūros specialistai
343507 Gatvės muzikantas 3435 Kiti jaunesnieji meno ir kultūros specialistai
343508 Apšvietimo technikas 3435 Kiti jaunesnieji meno ir kultūros specialistai
343509 Triukų koordinatorius 3435 Kiti jaunesnieji meno ir kultūros specialistai
343510 Tatuiruotojas 3435 Kiti jaunesnieji meno ir kultūros specialistai
351101 Kompiuterių įrangos operatorius 3511 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų eksploatavimo technikai
351102 Išorinės kompiuterių įrangos operatorius 3511 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų eksploatavimo technikai
351103 Kompiuterių sparčiojo spausdintuvo operatorius 3511 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų eksploatavimo technikai
351201 Kompiuterių ryšių specialisto asistentas 3512 Pagalbos informacinių technologijų ir ryšių sistemų naudotojams technikai
351202 Kompiuterių duomenų bazių analitiko asistentas 3512 Pagalbos informacinių technologijų ir ryšių sistemų naudotojams technikai
351203 Kompiuterių konstruktoriaus asistentas 3512 Pagalbos informacinių technologijų ir ryšių sistemų naudotojams technikai
351204 Kompiuterio programuotojo asistentas 3512 Pagalbos informacinių technologijų ir ryšių sistemų naudotojams technikai
351205 Kompiuterių sistemų analitiko asistentas 3512 Pagalbos informacinių technologijų ir ryšių sistemų naudotojams technikai
351206 Kompiuterių naudotojų paslaugų specialisto asistentas 3512 Pagalbos informacinių technologijų ir ryšių sistemų naudotojams technikai
351207 Kompiuterių technikas 3512 Pagalbos informacinių technologijų ir ryšių sistemų naudotojams technikai
351208 Informacinių technologijų specialisto asistentas 3512 Pagalbos informacinių technologijų ir ryšių sistemų naudotojams technikai
351209 Informacinių technologijų sistemos eksploatavimo technikas 3512 Pagalbos informacinių technologijų ir ryšių sistemų naudotojams technikai
351210 Raštinės kompiuterizavimo technikas 3512 Pagalbos informacinių technologijų ir ryšių sistemų naudotojams technikai
351211 Techninės pagalbos tarnybos kompiuterių operatorius 3512 Pagalbos informacinių technologijų ir ryšių sistemų naudotojams technikai
351301 Kompiuterių sistemų projektuotojo asistentas 3513 Kompiuterių tinklų ir sistemų technikai
351302 Kompiuterių sistemų projektavimo technikas 3513 Kompiuterių tinklų ir sistemų technikai
351303 Pagalbos kompiuterių tinklų naudotojams technikas 3513 Kompiuterių tinklų ir sistemų technikai
351304 Pagalbos tinklų naudotojams technikas 3513 Kompiuterių tinklų ir sistemų technikai
351401 Saityno technikas 3514 Saityno technikai
351402 Svetainės administratorius 3514 Saityno technikai
351403 Svetainės technikas 3514 Saityno technikai
352101 Kino filmo garso redaktorius 3521 Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai
352102 Radijo laidų garso įrangos operatorius 3521 Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai
352103 Televizijos laidų garso įrangos operatorius 3521 Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai
352104 Televizijos kameros operatorius 3521 Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai
352105 Dubliavimo įrangos operatorius 3521 Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai
352106 Mikrofono operatorius 3521 Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai
352107 Įrašymo įrangos operatorius 3521 Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai
352108 Garso operatorius 3521 Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai
352109 Garso efektų technikas 3521 Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai
352110 Garso aparatūros testavimo technikas 3521 Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai
352111 Radijo studijos garso technikas 3521 Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai
352112 Televizijos studijos garso technikas 3521 Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai
352113 Operatoriaus padėjėjas 3521 Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai
352114 Vaizdo montažo režisierius 3521 Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai
352115 Garso ir vaizdo operatorius 3521 Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai
352116 Transliavimo įrangos operatorius 3521 Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai
352117 Transliavimo technikas 3521 Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai
352118 Kilnojamosios transliavimo įrangos operatorius 3521 Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai
352119 Viešųjų renginių garso įrangos operatorius 3521 Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai
352120 Radijo laidų transliavimo įrangos operatorius 3521 Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai
352121 Televizijos laidų transliavimo įrangos operatorius 3521 Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai
352122 Projekcinio aparato specialistas 3521 Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai
352123 Kino mechanikas 3521 Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai
352201 Telekomunikacijų inžinerijos technikas 3522 Telekomunikacijų inžinerijos technikai
352202 Radaro technikas 3522 Telekomunikacijų inžinerijos technikai
352203 Radijo ryšio technikas 3522 Telekomunikacijų inžinerijos technikai
352204 Telekomunikacijų signalizavimo sistemų technikas 3522 Telekomunikacijų inžinerijos technikai
352205 Telegrafo ryšio technikas 3522 Telekomunikacijų inžinerijos technikai
352206 Telefono ryšio technikas 3522 Telekomunikacijų inžinerijos technikai
352207 Televizijos ryšio technikas 3522 Telekomunikacijų inžinerijos technikai
352208 Laivo radijo ryšio tarnybos darbuotojas 3522 Telekomunikacijų inžinerijos technikai
352209 Skrydžių radijo ryšio įrangos operatorius 3522 Telekomunikacijų inžinerijos technikai
352210 Antžeminės radijo ryšio įrangos operatorius 3522 Telekomunikacijų inžinerijos technikai
352211 Jūrų radijo ryšio įrangos operatorius 3522 Telekomunikacijų inžinerijos technikai
352212 Telekomunikacijų įrangos operatorius 3522 Telekomunikacijų inžinerijos technikai
352213 Telegrafo įrangos operatorius 3522 Telekomunikacijų inžinerijos technikai
352214 Telegrafininkas 3522 Telekomunikacijų inžinerijos technikai
411001 Adresų rašytuvo operatorius 4110 Tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas
411002 Adresų sąrašų tvarkytojas 4110 Tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas
411003 Registratorius 4110 Tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas
412001 Sekretorius 4120 Sekretoriai, atliekantys bendras funkcijas
412002 Sekretorius stenografininkas 4120 Sekretoriai, atliekantys bendras funkcijas
412003 Tekstų tvarkybos sekretorius 4120 Sekretoriai, atliekantys bendras funkcijas
412004 Sekretorius referentas 4120 Sekretoriai, atliekantys bendras funkcijas
412005 Raštvedys 4120 Sekretoriai, atliekantys bendras funkcijas
412006 Raštvedybos inspektorius 4120 Sekretoriai, atliekantys bendras funkcijas
413101 Rašomosios mašinėlės operatorius 4131 Mašininkai ir tekstų tvarkybos operatoriai
413102 Stenografininkas 4131 Mašininkai ir tekstų tvarkybos operatoriai
413103 Mašininkas 4131 Mašininkai ir tekstų tvarkybos operatoriai
413104 Mašininkas stenografininkas 4131 Mašininkai ir tekstų tvarkybos operatoriai
413105 Telefakso operatorius 4131 Mašininkai ir tekstų tvarkybos operatoriai
413106 Telegrafo operatorius 4131 Mašininkai ir tekstų tvarkybos operatoriai
413107 Telekso operatorius 4131 Mašininkai ir tekstų tvarkybos operatoriai
413108 Tekstų tvarkybos operatorius 4131 Mašininkai ir tekstų tvarkybos operatoriai
413109 Informacijos perdavimo operatorius 4131 Mašininkai ir tekstų tvarkybos operatoriai
413110 Teletaipo operatorius, teletaipininkas 4131 Mašininkai ir tekstų tvarkybos operatoriai
413201 Duomenų įvesties operatorius 4132 Duomenų įvesties operatoriai
413202 Kompiuterio operatorius 4132 Duomenų įvesties operatoriai
413203 Kompiuterininkas 4132 Duomenų įvesties operatoriai
413204 Sąskaitybos kompiuterio operatorius 4132 Duomenų įvesties operatoriai
413205 Buhalterinio kompiuterio operatorius 4132 Duomenų įvesties operatoriai
413206 Skaičiavimo mašinos operatorius 4132 Duomenų įvesties operatoriai
413207 Sąskaitų faktūrų išrašymo kompiuteriu operatorius 4132 Duomenų įvesties operatoriai
413208 Pajamavimo kompiuterio operatorius 4132 Duomenų įvesties operatoriai
421101 Valiutos keitimo kasininkas 4211 Bankų kasininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai
421102 Banko kasininkas 4211 Bankų kasininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai
421103 Banko kasininkas kontrolierius 4211 Bankų kasininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai
421104 Pašto kasininkas [klientų aptarnavimo specialistas] 4211 Bankų kasininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai
421105 Pinigų keitėjas 4211 Bankų kasininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai
421106 Inkasatorius 4211 Bankų kasininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai
421201 Lažybų tarpininkas kasininkas 4212 Lažybų tarpininkai, lošimo namų tarnautojai ir panašūs lošimų tarnautojai
421202 Lažybų tarpininkas, bukmekeris 4212 Lažybų tarpininkai, lošimo namų tarnautojai ir panašūs lošimų tarnautojai
421203 Lošimo namų tarnautojas, krupjė 4212 Lažybų tarpininkai, lošimo namų tarnautojai ir panašūs lošimų tarnautojai
421301 Pinigų skolintojas 4213 Lombardų tarnautojai ir pinigų skolintojai
421302 Lombardo darbuotojas, lombardininkas 4213 Lombardų tarnautojai ir pinigų skolintojai
421401 Labdaros rinkėjas 4214 Skolų išieškotojai ir giminiškų profesijų tarnautojai
421402 Skolų išieškotojas 4214 Skolų išieškotojai ir giminiškų profesijų tarnautojai
421403 Vandentvarkos ūkio kontrolierius 4214 Skolų išieškotojai ir giminiškų profesijų tarnautojai
422101 Kelionių konsultantas 4221 Kelionių konsultantai ir tarnautojai
422102 Kelionių organizatorius 4221 Kelionių konsultantai ir tarnautojai
422103 Kelionių bilietų išrašymo tarnautojas 4221 Kelionių konsultantai ir tarnautojai
422104 Kelionių agentūros tarnautojas 4221 Kelionių konsultantai ir tarnautojai
422105 Kelionių agentūros užsakymų tarnautojas 4221 Kelionių konsultantai ir tarnautojai
422202 Informatorius 4222 Nuotolinio klientų informavimo tarnautojai
422203 Informatorius operatorius 4222 Nuotolinio klientų informavimo tarnautojai
422204 Ryšių su klientais centro informavimo tarnautojas 4222 Nuotolinio klientų informavimo tarnautojai
422301 Klientų aptarnavimo skyriaus padėjėjas 4223 Telefonų skirstiklių operatoriai
422302 Telefonu aptarnaujantis operatorius 4223 Telefonų skirstiklių operatoriai
422303 Telefono skirstiklio operatorius 4223 Telefonų skirstiklių operatoriai
422401 Viešbučio registratorius 4224 Viešbučių registratoriai
422402 Viešbučio klientų priėmimo ir aptarnavimo tarnautojas 4224 Viešbučių registratoriai
422501 Klientų informavimo tarnautojas 4225 Atsakymų į užklausas ir informavimo tarnautojai
422502 Atsakymų į užklausas ir informavimo tarnautojas 4225 Atsakymų į užklausas ir informavimo tarnautojai
422503 Informacijos tarnybos tarnautojas 4225 Atsakymų į užklausas ir informavimo tarnautojai
422601 Priimamojo sekretorius 4226 Klientų priėmimo tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas
422701 Gyventojų surašinėtojas 4227 Apklausų atlikėjai
422702 Rinkos tyrimo apklausų atlikėjas 4227 Apklausų atlikėjai
422703 Viešosios nuomonės apklausų atlikėjas 4227 Apklausų atlikėjai
422704 Apklausų atlikėjas 4227 Apklausų atlikėjai
422705 Slaptas pirkėjas 4227 Apklausų atlikėjai
422901 Ligoninės priimamojo tarnautojas 4229 Kitur nepriskirti klientų informavimo tarnautojai
431101 Aukciono įmonės tarnautojas 4311 Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
431102 Audito įmonės tarnautojas 4311 Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
431103 Apskaitininko padėjėjas 4311 Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
431104 Sąskaitų faktūrų tvarkytojas 4311 Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
431105 Sąskaitybos tvarkytojas 4311 Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
431106 Įmonės kasininkas 4311 Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
431107 Buhalterijos tarnautojas 4311 Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
431108 Buhalteris apskaitininkas 4311 Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
431109 Iždininkas 4311 Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
431110 Apskaitininkas 4311 Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
431111 Apskaitininkas kasininkas 4311 Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
431112 Apskaitos operatorius 4311 Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
431201 Draudimo įmonės statistikos tarnautojas 4312 Statistikos, finansų ir draudimo tarnautojai
431202 Maklerių įstaigos tarnautojas 4312 Statistikos, finansų ir draudimo tarnautojai
431203 Įkeitimo tvarkytojas 4312 Statistikos, finansų ir draudimo tarnautojai
431204 Kredito tvarkytojas 4312 Statistikos, finansų ir draudimo tarnautojai
431205 Finansų tvarkytojas 4312 Statistikos, finansų ir draudimo tarnautojai
431206 Investicijų tvarkytojas 4312 Statistikos, finansų ir draudimo tarnautojai
431207 Hipotekos tvarkytojas 4312 Statistikos, finansų ir draudimo tarnautojai
431208 Tarifų tvarkytojas 4312 Statistikos, finansų ir draudimo tarnautojai
431209 Vertybinių popierių tvarkytojas 4312 Statistikos, finansų ir draudimo tarnautojai
431210 Statistikos įstaigos tarnautojas 4312 Statistikos, finansų ir draudimo tarnautojai
431211 Mokesčių įstaigos tarnautojas 4312 Statistikos, finansų ir draudimo tarnautojai
431301 Darbo užmokesčio skaičiuotojas 4313 Darbo užmokesčio apskaitos tarnautojai
432101 Skubaus krovinių išsiuntimo tvarkytojas 4321 Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
432102 Išvežamų krovinių tvarkytojas 4321 Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
432103 Gaunamų krovinių tvarkytojas 4321 Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
432104 Atsargų apskaitininkas 4321 Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
432105 Logistikos įmonės tarnautojas 4321 Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
432106 Svėrėjas 4321 Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
432107 Sandėlininkas 4321 Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
432108 Tiekimo sandėlio sandėlininkas 4321 Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
432109 Medžiagų sandėlio sandėlininkas 4321 Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
432110 Naftos produktų, cheminių reagentų ir chemikalų sandėlininkas 4321 Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
432111 Krovinių priėmėjas 4321 Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
432112 Rekvizitininkas 4321 Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
432113 Prekių priėmėjas 4321 Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
432114 Ekipuotojas 4321 Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
432115 Krovinių tvarkytojas 4321 Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
432116 Prekių fasuotojas 4321 Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
432201 Medžiagų užsakytojas 4322 Tiekimo tarnautojai
432202 Gamybos planuotojas 4322 Tiekimo tarnautojai
432203 Kalkuliuotojas 4322 Tiekimo tarnautojai
432204 Gaminių ir įrankių komplektuotojas 4322 Tiekimo tarnautojai
432301 Oro transporto paslaugų tvarkytojas 4323 Transporto tarnautojai
432302 Oro transporto paslaugų kontrolierius 4323 Transporto tarnautojai
432303 Kelių transporto paslaugų kontrolierius 4323 Transporto tarnautojai
432304 Laivų dispečeris 4323 Transporto tarnautojai
432305 Autobusų dispečeris 4323 Transporto tarnautojai
432306 Dujų vamzdynų dispečeris 4323 Transporto tarnautojai
432307 Naftos vamzdynų dispečeris 4323 Transporto tarnautojai
432308 Geležinkelio dispečeris 4323 Transporto tarnautojai
432309 Taksi dispečeris 4323 Transporto tarnautojai
432310 Sunkvežimių dispečeris 4323 Transporto tarnautojai
432311 Liftų priežiūros dispečeris 4323 Transporto tarnautojai
432312 Elektros tinklų dispečeris 4323 Transporto tarnautojai
432313 Šilumos tinklų dispečeris 4323 Transporto tarnautojai
432314 Priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos dispečeris 4323 Transporto tarnautojai
432315 Vagonų parko dispečeris 4323 Transporto tarnautojai
432316 Krovinių prižiūrėtojas 4323 Transporto tarnautojai
432317 Kelto prižiūrėtojas 4323 Transporto tarnautojai
432318 Krantinės prižiūrėtojas 4323 Transporto tarnautojai
432319 Geležinkelio transporto revizorius 4323 Transporto tarnautojai
432320 Vietinio keleivinio kelių transporto kontrolierius 4323 Transporto tarnautojai
432321 Eismo revizorius 4323 Transporto tarnautojai
432322 Keleivinių traukinių kontrolierius revizorius 4323 Transporto tarnautojai
432323 Centralizacijos posto budėtojas 4323 Transporto tarnautojai
432324 Depo budėtojas 4323 Transporto tarnautojai
432325 Dispečeris 4323 Transporto tarnautojai
432326 Operatyvinis dispečeris 4323 Transporto tarnautojai
432327 Paieškos ir gelbėjimo koordinacinio centro darbuotojas 4323 Transporto tarnautojai
432328 Žiniavietės instruktorius 4323 Transporto tarnautojai
432329 Vandentiekio ir nuotakynų dispečeris 4323 Transporto tarnautojai
432330 Kelyno budėtojas 4323 Transporto tarnautojai
432331 Darbų skirstytojas 4323 Transporto tarnautojai
432332 Elektrinės pastotės dispečeris 4323 Transporto tarnautojai
432333 Uosto dispečeris 4323 Transporto tarnautojai
441101 Bibliotekos tarnautojas 4411 Bibliotekų tarnautojai
441102 Bibliotekos gaunamų leidinių tvarkytojas 4411 Bibliotekų tarnautojai
441103 Videotekininkas 4411 Bibliotekų tarnautojai
441104 Fonotekininkas 4411 Bibliotekų tarnautojai
441105 Fototekininkas 4411 Bibliotekų tarnautojai
441201 Skubaus pašto išsiuntimo tvarkytojas 4412 Paštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai
441202 Pašto kontrolierius 4412 Paštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai
441203 Pašto kurjeris 4412 Paštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai
441204 Paštininkas 4412 Paštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai
441205 Pašto išnešiotojas 4412 Paštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai
441206 Pašto darbuotojas 4412 Paštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai
441207 Pašto siuntų rūšiuotojas 4412 Paštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai
441208 Pašto siuntų skirstytojas 4412 Paštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai
441209 Laiškininkas 4412 Paštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai
441210 Pensijų išnešiotojas 4412 Paštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai
441211 Spaudos platintojas 4412 Paštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai
441301 Raštinės koduotojas 4413 Informacijos kodavimo, korektūros ir kitokios tvarkybos tarnautojai
441302 Statistinių duomenų koduotojas 4413 Informacijos kodavimo, korektūros ir kitokios tvarkybos tarnautojai
441303 Dokumentų rūšiavimo mašinos operatorius 4413 Informacijos kodavimo, korektūros ir kitokios tvarkybos tarnautojai
441304 Siuntų apmokėjimo žymėtuvo operatorius 4413 Informacijos kodavimo, korektūros ir kitokios tvarkybos tarnautojai
441305 Korektorius 4413 Informacijos kodavimo, korektūros ir kitokios tvarkybos tarnautojai
441306 Atspaudų tikrintojas 4413 Informacijos kodavimo, korektūros ir kitokios tvarkybos tarnautojai
441307 Korektorius koduotojas 4413 Informacijos kodavimo, korektūros ir kitokios tvarkybos tarnautojai
441308 Raštinės korektorius 4413 Informacijos kodavimo, korektūros ir kitokios tvarkybos tarnautojai
441309 Šifruotojas 4413 Informacijos kodavimo, korektūros ir kitokios tvarkybos tarnautojai
441401 Blankų ir formuliarų užpildymo konsultantas 4414 Raštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai
441402 Raštininkas 4414 Raštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai
441403 Perrašinėtojas 4414 Raštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai
441501 Klasifikatorių tvarkytojas 4415 Kartotekų ir kopijavimo tarnautojai
441502 Dokumentų tvarkytojas 4415 Kartotekų ir kopijavimo tarnautojai
441503 Rodyklės sudarytojas 4415 Kartotekų ir kopijavimo tarnautojai
441504 Kopijavimo įrangos operatorius 4415 Kartotekų ir kopijavimo tarnautojai
441505 Archyvo tvarkytojas 4415 Kartotekų ir kopijavimo tarnautojai
441601 Tabelininkas 4416 Darbuotojų informacijos tarnautojai
441602 Personalo skyriaus tarnautojas 4416 Darbuotojų informacijos tarnautojai
441901 Katalogų perrašinėtojas 4419 Kitur nepriskirti tarnautojai
441902 Katalogų sudarytojas 4419 Kitur nepriskirti tarnautojai
441903 Reklamos tarnautojas 4419 Kitur nepriskirti tarnautojai
441904 Korespondencijos tarnautojas 4419 Kitur nepriskirti tarnautojai
441905 Leidybos tarnautojas 4419 Kitur nepriskirti tarnautojai
441906 Spaudos apžvalgininkas 4419 Kitur nepriskirti tarnautojai
511101 Oro uosto palydovas 5111 Kelionių palydovai
511102 Lėktuvo palydovas 5111 Kelionių palydovai
511103 Laivo palydovas 5111 Kelionių palydovai
511104 Vyriausiasis laivo palydovas 5111 Kelionių palydovai
511105 Laivo ekonomas 5111 Kelionių palydovai
511201 Traukinio palydovas 5112 Transporto priemonių konduktoriai
511202 Vyresnysis traukinio palydovas 5112 Transporto priemonių konduktoriai
511203 Specialiojo vagono palydovas 5112 Transporto priemonių konduktoriai
511204 Palydovas bufetininkas 5112 Transporto priemonių konduktoriai
511205 Aukščiausiosios klasės vagono palydovas 5112 Transporto priemonių konduktoriai
511206 Kelto palydovas 5112 Transporto priemonių konduktoriai
511207 Vagono palydovas 5112 Transporto priemonių konduktoriai
511208 Elektrotechnikos laboratorijos vagono palydovas 5112 Transporto priemonių konduktoriai
511209 Konduktorius kontrolierius 5112 Transporto priemonių konduktoriai
511210 Autobuso konduktorius 5112 Transporto priemonių konduktoriai
511211 Miesto maršrutinių autobusų ir troleibusų kontrolierius 5112 Transporto priemonių konduktoriai
511212 Elektrinių traukinių konduktorius 5112 Transporto priemonių konduktoriai
511301 Ekskursijų vadovas 5113 Kelionių vadovai
511302 Muziejaus ekskursijų vadovas 5113 Kelionių vadovai
511303 Kelionių vadovas 5113 Kelionių vadovai
511304 Draustinio ekskursijų vadovas 5113 Kelionių vadovai
511305 Meno galerijos ekskursijų vadovas 5113 Kelionių vadovai
511306 Žvejybos kelionių vadovas 5113 Kelionių vadovai
511307 Pramogų parko ekskursijų vadovas 5113 Kelionių vadovai
511308 Medžioklės kelionių vadovas 5113 Kelionių vadovai
511309 Pramonės įmonės ekskursijų vadovas 5113 Kelionių vadovai
511310 Apžvalgos ekskursijų vadovas 5113 Kelionių vadovai
512001 Virėjas 5120 Virėjai
512002 Konservavimo virėjas 5120 Virėjai
512003 Restorano virėjas 5120 Virėjai
512004 Laivo virėjas 5120 Virėjai
512005 Traukinio virėjas 5120 Virėjai
512006 Dietinių patiekalų virėjas 5120 Virėjai
512007 Kulinaras 5120 Virėjai
512008 Subproduktų virėjas 5120 Virėjai
512009 Maisto išdavėjas 5120 Virėjai
513101 Padavėjas 5131 Padavėjai
513102 Maitinimo įmonės padavėjas 5131 Padavėjai
513103 Banketo padavėjas 5131 Padavėjai
513104 Oficialių priėmimų padavėjas 5131 Padavėjai
513105 Vyriausiasis padavėjas 5131 Padavėjai
513106 Laivo padavėjas 5131 Padavėjai
513107 Traukinio restorano padavėjas 5131 Padavėjai
513108 Viešbučio padavėjas 5131 Padavėjai
513109 Baro padavėjas 5131 Padavėjai
513110 Vyno padavėjas 5131 Padavėjai
513201 Barmenas 5132 Barmenai
513202 Barmenas padavėjas 5132 Barmenai
514101 Kirpėjas 5141 Kirpėjai
514102 Vyrų kirpėjas 5141 Kirpėjai
514103 Moterų kirpėjas 5141 Kirpėjai
514104 Kirpėjas modeliuotojas 5141 Kirpėjai
514201 Pirtininkas 5142 Kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai
514202 Garo pirties pirtininkas 5142 Kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai
514203 Saunos pirtininkas 5142 Kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai
514204 Turkiškos pirties pirtininkas 5142 Kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai
514205 Teatro grimuotojas 5142 Kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai
514206 Studijos grimuotojas 5142 Kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai
514207 Chiropodistas 5142 Kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai
514208 Dekoratyvinės kosmetikos kosmetikas 5142 Kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai
514209 Vizažistas 5142 Kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai
514210 Scenos perukų tvarkytojas 5142 Kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai
514211 Manikiūrininkas 5142 Kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai
514212 Pedikiūrininkas 5142 Kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai
515101 Ūkvedys 5151 Vyresnieji biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valymo ir bendrosios priežiūros darbuotojai
515102 Stovyklos komendantas 5151 Vyresnieji biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valymo ir bendrosios priežiūros darbuotojai
515103 Bendrabučio komendantas 5151 Vyresnieji biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valymo ir bendrosios priežiūros darbuotojai
515104 Ūkio techninės priežiūros skyriaus technikas 5151 Vyresnieji biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valymo ir bendrosios priežiūros darbuotojai
515105 Ūkio skyriaus darbuotojas 5151 Vyresnieji biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valymo ir bendrosios priežiūros darbuotojai
515106 Stovyklos ūkvedys 5151 Vyresnieji biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valymo ir bendrosios priežiūros darbuotojai
515107 Komendantas 5151 Vyresnieji biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valymo ir bendrosios priežiūros darbuotojai
515108 Aukšto administratorius 5151 Vyresnieji biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valymo ir bendrosios priežiūros darbuotojai
515109 Reprezentacinės salės vedėjas 5151 Vyresnieji biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valymo ir bendrosios priežiūros darbuotojai
515110 Restorano salės administratorius 5151 Vyresnieji biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valymo ir bendrosios priežiūros darbuotojai
515111 Ūkio reikalų tvarkytojas, gydymo įstaigos skyriaus ūkvedys 5151 Vyresnieji biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valymo ir bendrosios priežiūros darbuotojai
515112 Vyresnysis valytojas 5151 Vyresnieji biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valymo ir bendrosios priežiūros darbuotojai
515113 Valymo darbų brigadininkas 5151 Vyresnieji biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valymo ir bendrosios priežiūros darbuotojai
515201 Vyresnysis liokajus 5152 Namų ūkio ekonomai
515202 Ekonomas 5152 Namų ūkio ekonomai
515203 Namų ūkio ekonomas 5152 Namų ūkio ekonomai
515204 Šeimininkė 5152 Namų ūkio ekonomai
515205 Namo valdytojas 5152 Namų ūkio ekonomai
515301 Pastato prižiūrėtojas 5153 Pastatų prižiūrėtojai
515302 Vyresnysis pastato durininkas 5153 Pastatų prižiūrėtojai
515303 Bažnyčios tvarkdarys 5153 Pastatų prižiūrėtojai
516101 Astrologas 5161 Astrologai, būrėjai ir giminiškų profesijų darbuotojai
516102 Būrėjas 5161 Astrologai, būrėjai ir giminiškų profesijų darbuotojai
516103 Būrėjas pagal datas arba skaičius 5161 Astrologai, būrėjai ir giminiškų profesijų darbuotojai
516104 Chiromantas 5161 Astrologai, būrėjai ir giminiškų profesijų darbuotojai
516105 Numerologas 5161 Astrologai, būrėjai ir giminiškų profesijų darbuotojai
516201 Kompanionas 5162 Tarnai ir palydovai
516202 Asmeninis tarnas 5162 Tarnai ir palydovai
516203 Tarnas 5162 Tarnai ir palydovai
516204 Patarnautojas 5162 Tarnai ir palydovai
516205 Viešbučio patarnautojas 5162 Tarnai ir palydovai
516206 Asmeninis patarnautojas 5162 Tarnai ir palydovai
516207 Darbo drabužių tvarkytojas 5162 Tarnai ir palydovai
516208 Palydovas 5162 Tarnai ir palydovai
516301 Laidotuvių palydovas 5163 Laidojimo paslaugų darbuotojai
516302 Laidojimo paslaugų įmonės darbuotojas 5163 Laidojimo paslaugų darbuotojai
516303 Šarvotojas 5163 Laidojimo paslaugų darbuotojai
516401 Veterinarijos sanitaras 5164 Gyvūnų (augintinių) higienos ir priežiūros darbuotojai
516402 Naminių gyvūnų kirpėjas 5164 Gyvūnų (augintinių) higienos ir priežiūros darbuotojai
516403 Arklių prajodinėtojas 5164 Gyvūnų (augintinių) higienos ir priežiūros darbuotojai
516404 Šunų veisyklos prižiūrėtojas 5164 Gyvūnų (augintinių) higienos ir priežiūros darbuotojai
516405 Zoologijos sodo gyvūnų prižiūrėtojas 5164 Gyvūnų (augintinių) higienos ir priežiūros darbuotojai
516406 Šunų dresuotojas 5164 Gyvūnų (augintinių) higienos ir priežiūros darbuotojai
516407 Instruktorius dresuotojas 5164 Gyvūnų (augintinių) higienos ir priežiūros darbuotojai
516408 Lenktyninių žirgų treneris 5164 Gyvūnų (augintinių) higienos ir priežiūros darbuotojai
516409 Kvalifikuotas zoologijos sodo darbininkas 5164 Gyvūnų (augintinių) higienos ir priežiūros darbuotojai
516410 Kinologas 5164 Gyvūnų (augintinių) higienos ir priežiūros darbuotojai
516411 Veterinaro pagalbininkas 5164 Gyvūnų (augintinių) higienos ir priežiūros darbuotojai
516501 Vairavimo instruktorius 5165 Vairavimo instruktoriai
516902 Striptizo šokėjas 5169 Kitur nepriskirti paslaugų asmenims darbuotojai
516903 Socialinis palydovas 5169 Kitur nepriskirti paslaugų asmenims darbuotojai
516904 Klubo šeimininkas 5169 Kitur nepriskirti paslaugų asmenims darbuotojai
516905 Šokių partneris 5169 Kitur nepriskirti paslaugų asmenims darbuotojai
516906 Pobūvio palydovas 5169 Kitur nepriskirti paslaugų asmenims darbuotojai
521101 Kiosko pardavėjas 5211 Kioskų ir turgaviečių pardavėjai
521102 Turgavietės pardavėjas 5211 Kioskų ir turgaviečių pardavėjai
521103 Gatvės prekystalio pardavėjas 5211 Kioskų ir turgaviečių pardavėjai
521104 Smulkus prekybininkas 5211 Kioskų ir turgaviečių pardavėjai
521201 Gaiviųjų gėrimų ir užkandžių pardavėjas 5212 Maisto produktų gatvės pardavėjai
521202 Maisto produktų gatvės pardavėjas 5212 Maisto produktų gatvės pardavėjai
522101 Krautuvininkas 5221 Krautuvininkai
522102 Bakalėjininkas 5221 Krautuvininkai
522103 Kioskininkas 5221 Krautuvininkai
522201 Vyriausiasis kasininkas 5222 Vyresnieji parduotuvių darbuotojai
522202 Prekybos centro prižiūrėtojas 5222 Vyresnieji parduotuvių darbuotojai
522203 Prekybos salės vadybininkas 5222 Vyresnieji parduotuvių darbuotojai
522204 Prekių grupės vadybininkas 5222 Vyresnieji parduotuvių darbuotojai
522301 Parduotuvės užsakymų skyriaus darbuotojas 5223 Parduotuvių pardavėjai
522302 Automobilių techninės priežiūros centro užsakymų darbuotojas 5223 Parduotuvių pardavėjai
522303 Budintysis pardavėjas 5223 Parduotuvių pardavėjai
522304 Mažmeninės prekybos įmonės pardavėjas 5223 Parduotuvių pardavėjai
522305 Pardavėjas 5223 Parduotuvių pardavėjai
522306 Didmeninės prekybos įmonės pardavėjas 5223 Parduotuvių pardavėjai
522307 Pardavėjas kasininkas 5223 Parduotuvių pardavėjai
522308 Pardavėjas kontrolierius 5223 Parduotuvių pardavėjai
522309 Užsakymų priėmėjas 5223 Parduotuvių pardavėjai
522310 Prekių rūšiuotojas 5223 Parduotuvių pardavėjai
523001 Bilietų kasininkas 5230 Kasininkai ir bilietų pardavėjai
523002 Kasininkas 5230 Kasininkai ir bilietų pardavėjai
523003 Parduotuvės kasininkas 5230 Kasininkai ir bilietų pardavėjai
523004 Prekybos įmonės kasininkas kontrolierius 5230 Kasininkai ir bilietų pardavėjai
524101 Manekenas 5241 Madų ir panašūs demonstruotojai
524102 Modelis [pozuotojas] 5241 Madų ir panašūs demonstruotojai
524103 Reklamos modelis [pozuotojas] 5241 Madų ir panašūs demonstruotojai
524104 Dailininko modelis [pozuotojas] 5241 Madų ir panašūs demonstruotojai
524105 Madų demonstruotojas 5241 Madų ir panašūs demonstruotojai
524201 Demonstruotojas 5242 Prekių demonstruotojai
524301 Mažmeninės prekybos platinimo tarnybos agentas 5243 Išnešiojamosios prekybos pardavėjai
524302 Išnešiojamosios prekybos agentas 5243 Išnešiojamosios prekybos pardavėjai
524401 Prekybos telefonu agentas 5244 Nuotolinės prekybos pardavėjai
524402 Ryšių su klientais centro pardavėjas 5244 Nuotolinės prekybos pardavėjai
524403 Pardavėjas internetu 5244 Nuotolinės prekybos pardavėjai
524404 Nuotolinės rinkodaros specialistas 5244 Nuotolinės prekybos pardavėjai
524501 Degalinės operatorius 5245 Degalinių operatoriai
524601 Bufetininkas 5246 Maitinimo paslaugų prekystalių pardavėjai
524602 Bufetininkas kasininkas 5246 Maitinimo paslaugų prekystalių pardavėjai
524603 Savitarnos valgyklos prekystalio pardavėjas 5246 Maitinimo paslaugų prekystalių pardavėjai
524604 Salotų baro pardavėjas 5246 Maitinimo paslaugų prekystalių pardavėjai
524901 Išnuomojimo paslaugų pardavėjas 5249 Kitur nepriskirti pardavėjai
531101 Lopšelio-darželio auklėtojo padėjėjas 5311 Vaikų priežiūros darbuotojai
531102 Vaikų guvernantė 5311 Vaikų priežiūros darbuotojai
531103 Auklė 5311 Vaikų priežiūros darbuotojai
531104 Kūdikių namų auklė 5311 Vaikų priežiūros darbuotojai
531201 Mokytojo padėjėjas 5312 Mokytojų padėjėjai
531202 Mokinių palydovas 5312 Mokytojų padėjėjai
532101 Pagalbinis medicinos darbuotojas 5321 Asmens sveikatos priežiūros padėjėjai
532102 Paramedikas {greitoji medicinos pagalba} 5321 Asmens sveikatos priežiūros padėjėjai
532103 Slaugytojo padėjėjas 5321 Asmens sveikatos priežiūros padėjėjai
532201 Asmens priežiūros namuose darbuotojas 5322 Asmens priežiūros namuose darbuotojai
532901 Medicininių autoklavų aparatininkas 5329 Kitur nepriskirti asmens sveikatos priežiūros darbuotojai
532902 Dezinfekuotojas 5329 Kitur nepriskirti asmens sveikatos priežiūros darbuotojai
532903 Vaistininko pagalbininkas 5329 Kitur nepriskirti asmens sveikatos priežiūros darbuotojai
532904 Gamybinių patalpų dezaktyvuotojas 5329 Kitur nepriskirti asmens sveikatos priežiūros darbuotojai
532905 Dezaktyvuotojas 5329 Kitur nepriskirti asmens sveikatos priežiūros darbuotojai
532906 Dozimetrininkas 5329 Kitur nepriskirti asmens sveikatos priežiūros darbuotojai
541101 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo įstaigos postinis 5411 Ugniagesiai
541102 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo įstaigos komendantas 5411 Ugniagesiai
541103 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo įstaigos skyrininkas 5411 Ugniagesiai
541104 Miškų priešgaisrinės saugos patrulis [stebėtojas] 5411 Ugniagesiai
541105 Respiratorininkas 5411 Ugniagesiai
541106 Ugniagesys gelbėtojas 5411 Ugniagesiai
541201 Policijos patrulis 5412 Policijos pareigūnai
541202 Policijos postinis 5412 Policijos pareigūnai
541203 Policijos kovotojas 5412 Policijos pareigūnai
541301 Kalėjimo budėtojas 5413 Įkalinimo įstaigų sargybiniai
541302 Kalėjimo skyrininkas 5413 Įkalinimo įstaigų sargybiniai
541303 Kalėjimo prižiūrėtojas 5413 Įkalinimo įstaigų sargybiniai
541401 Šaulys 5414 Apsaugos darbuotojai
541402 Asmens sargybinis 5414 Apsaugos darbuotojai
541403 Pakrantės apsauginis 5414 Apsaugos darbuotojai
541404 Paplūdimio apsauginis 5414 Apsaugos darbuotojai
541405 Apsaugos sargybinis 5414 Apsaugos darbuotojai
541406 Apsaugos patruliuotojas 5414 Apsaugos darbuotojai
541407 Vagonų apsauginis 5414 Apsaugos darbuotojai
541408 Pašto siuntų lydėtojas 5414 Apsaugos darbuotojai
541409 Pašto vagono lydėtojas 5414 Apsaugos darbuotojai
541410 Operatyvinis tvarkdarys 5414 Apsaugos darbuotojai
541411 Leidimų biuro budėtojas 5414 Apsaugos darbuotojai
541412 Apsaugos skyriaus kontrolierius 5414 Apsaugos darbuotojai
541413 Kontrolinio įėjimo punkto kontrolierius 5414 Apsaugos darbuotojai
541414 Kontrolės punkto operatorius 5414 Apsaugos darbuotojai
541415 Administracinio pastato budėtojas 5414 Apsaugos darbuotojai
541416 Apsaugos darbuotojas 5414 Apsaugos darbuotojai
541417 Atsakingasis budėtojas 5414 Apsaugos darbuotojai
541418 Pamainos budėtojas 5414 Apsaugos darbuotojai
541419 Keleivių poilsio kambarių budėtojas 5414 Apsaugos darbuotojai
541420 Keleivių rūmų budėtojas 5414 Apsaugos darbuotojai
541421 Salės budėtojas 5414 Apsaugos darbuotojai
541422 Oro uosto saugos tarnybos darbuotojas 5414 Apsaugos darbuotojai
541423 Apsaugos grupės narys 5414 Apsaugos darbuotojai
541424 Vyresnysis durininkas 5414 Apsaugos darbuotojai
541425 Meno galerijos prižiūrėtojas 5414 Apsaugos darbuotojai
541426 Muziejaus prižiūrėtojas 5414 Apsaugos darbuotojai
541901 Gelbėjimo stoties tarnautojas 5419 Kitur nepriskirti apsaugos darbuotojai
541902 Gelbėtojas 5419 Kitur nepriskirti apsaugos darbuotojai
541903 Paplūdimio patruliuotojas 5419 Kitur nepriskirti apsaugos darbuotojai
611101 Kvalifikuotas kultūrinių lauko augalų ūkio darbininkas 6111 Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai
611102 Kvalifikuotas linų ūkio darbininkas 6111 Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai
611103 Kvalifikuotas cukrinių runkelių ūkio darbininkas 6111 Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai
611104 Kvalifikuotas tabako ūkio darbininkas 6111 Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai
611106 Kvalifikuotas javų ūkio darbininkas 6111 Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai
611107 Ūkininkas javų augintojas 6111 Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai
611108 Javų augintojas 6111 Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai
611109 Kvalifikuotas liucernų ūkio darbininkas 6111 Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai
611110 Liucernų augintojas 6111 Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai
611111 Ūkininkas liucernų augintojas 6111 Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai
611112 Ūkininkas kultūrinių lauko augalų augintojas 6111 Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai
611113 Ūkininkas lauko daržovių augintojas 6111 Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai
611114 Ūkininkas linų augintojas 6111 Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai
611115 Linų augintojas 6111 Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai
611116 Ūkininkas tabako augintojas 6111 Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai
611117 Tabako augintojas 6111 Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai
611118 Kultūrinių lauko augalų augintojas 6111 Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai
611119 Lauko daržovių augintojas 6111 Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai
611120 Cukrinių runkelių augintojas 6111 Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai
611121 Ūkininkas cukrinių runkelių augintojas 6111 Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai
611201 Vaismedžių ir vaiskrūmių skiepytojas 6112 Vaismedžių ir vaiskrūmių augintojai
611202 Kvalifikuotas vaismedžių ir vaiskrūmių ūkio darbininkas 6112 Vaismedžių ir vaiskrūmių augintojai
611203 Apynių augintojas 6112 Vaismedžių ir vaiskrūmių augintojai
611204 Kvalifikuotas apyninkystės ūkio darbininkas 6112 Vaismedžių ir vaiskrūmių augintojai
611205 Kvalifikuotas vaismedžių ūkio darbininkas 6112 Vaismedžių ir vaiskrūmių augintojai
611206 Ūkininkas vaismedžių augintojas 6112 Vaismedžių ir vaiskrūmių augintojai
611207 Ūkininkas apynių augintojas 6112 Vaismedžių ir vaiskrūmių augintojai
611208 Ūkininkas vaiskrūmių augintojas 6112 Vaismedžių ir vaiskrūmių augintojai
611209 Vaiskrūmių augintojas 6112 Vaismedžių ir vaiskrūmių augintojai
611210 Kvalifikuotas vaiskrūmių ūkio darbininkas 6112 Vaismedžių ir vaiskrūmių augintojai
611211 Vaismedžių augintojas 6112 Vaismedžių ir vaiskrūmių augintojai
611212 Vaismedžių ir vaiskrūmių sodintojas 6112 Vaismedžių ir vaiskrūmių augintojai
611213 Ūkininkas vaiskrūmių ir vaismedžių augintojas 6112 Vaismedžių ir vaiskrūmių augintojai
611301 Svogūnėlių augintojas 6113 Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai
611302 Kvalifikuotas grybų ūkio darbininkas 6113 Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai
611303 Kvalifikuotas medelyno darbininkas 6113 Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai
611304 Sodininkas {dekoratyvinė sodininkystė} 6113 Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai
611305 Ūkininkas sodininkas {dekoratyvinė sodininkystė} 6113 Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai
611306 Kvalifikuotas dekoratyvinės sodininkystės ūkio darbininkas 6113 Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai
611307 Kvalifikuotas šiltnamio darbininkas 6113 Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai
611308 Grybų augintojas 6113 Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai
611309 Daigų augintojas 6113 Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai
611310 Sėklininkas 6113 Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai
611311 Prieskoninių augalų augintojas 6113 Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai
611312 Karklo vytelių augintojas 6113 Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai
611313 Nendrių augintojas 6113 Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai
611314 Kvalifikuotas apželdinimo darbininkas 6113 Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai
611315 Daržininkas 6113 Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai
611316 Ūkininkas daržininkas 6113 Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai
611317 Kvalifikuotas daržininkystės darbininkas 6113 Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai
611318 Medelyno daigyno darbininkas 6113 Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai
611319 Braškių augintojas 6113 Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai
611320 Ūkininkas braškių augintojas 6113 Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai
611321 Kvalifikuotas braškių ūkio darbininkas 6113 Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai
611322 Gėlininkas 6113 Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai
611323 Ūkininkas gėlininkas 6113 Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai
611324 Kvalifikuotas gėlininkystės ūkio darbininkas 6113 Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai
611325 Medžių genėtojas 6113 Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai
611326 Sumedėjusių augalų priežiūros darbuotojas, arboristas 6113 Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai
611401 Kvalifikuotas mišriųjų kultūrinių augalų ūkio darbininkas 6114 Mišriųjų kultūrinių augalų augintojai
611402 Ūkininkas mišriųjų kultūrinių augalų augintojas 6114 Mišriųjų kultūrinių augalų augintojai
611403 Mišriųjų kultūrinių augalų augintojas 6114 Mišriųjų kultūrinių augalų augintojai
612101 Naminių gyvulių augintojas 6121 Gyvulių augintojai
612102 Žirgų augintojas 6121 Gyvulių augintojai
612103 Galvijų augintojas 6121 Gyvulių augintojai
612104 Avių augintojas 6121 Gyvulių augintojai
612105 Kiaulių augintojas 6121 Gyvulių augintojai
612106 Kačių augintojas 6121 Gyvulių augintojai
612107 Šunų augintojas 6121 Gyvulių augintojai
612108 Audinių augintojas 6121 Gyvulių augintojai
612109 Kvalifikuotas pieno ūkio darbininkas 6121 Gyvulių augintojai
612110 Kvalifikuotas galvijų ūkio darbininkas 6121 Gyvulių augintojai
612111 Kvalifikuotas kiaulių ūkio darbininkas 6121 Gyvulių augintojai
612112 Kvalifikuotas avių ūkio darbininkas 6121 Gyvulių augintojai
612113 Pieno ūkio ūkininkas 6121 Gyvulių augintojai
612114 Ūkininkas kailinių žvėrelių augintojas 6121 Gyvulių augintojai
612115 Ūkininkas arklių augintojas 6121 Gyvulių augintojai
612116 Ūkininkas galvijų augintojas 6121 Gyvulių augintojai
612117 Ūkininkas kiaulių augintojas 6121 Gyvulių augintojai
612118 Ūkininkas avių augintojas 6121 Gyvulių augintojai
612119 Ūkininkas žirgų augintojas 6121 Gyvulių augintojai
612120 Ūkininkas gyvulių augintojas 6121 Gyvulių augintojai
612121 Kvalifikuotas šunų veislyno darbininkas 6121 Gyvulių augintojai
612122 Avių kirpėjas 6121 Gyvulių augintojai
612123 Kvalifikuotas fermos darbininkas 6121 Gyvulių augintojai
612124 Fermos operatorius 6121 Gyvulių augintojai
612125 Gyvulių sėklintojas 6121 Gyvulių augintojai
612126 Galvijų šėrimo operatorius 6121 Gyvulių augintojai
612127 Piemuo 6121 Gyvulių augintojai
612128 Kvalifikuotas mišriosios gyvulininkystės ūkio darbininkas 6121 Gyvulių augintojai
612129 Mišriosios gyvulininkystės ūkininkas 6121 Gyvulių augintojai
612130 Kvalifikuotas žirgyno darbininkas 6121 Gyvulių augintojai
612131 Kvalifikuotas arklidžių darbininkas 6121 Gyvulių augintojai
612132 Kailinių žvėrelių augintojas 6121 Gyvulių augintojai
612133 Melžimo įrangos operatorius 6121 Gyvulių augintojai
612201 Naminių paukščių augintojas 6122 Paukščių augintojai
612202 Paukštininkas 6122 Paukščių augintojai
612203 Kvalifikuotas paukštininkystės ūkio darbininkas 6122 Paukščių augintojai
612204 Ūkininkas naminių paukščių augintojas 6122 Paukščių augintojai
612205 Ūkininkas dėsliųjų vištų augintojas 6122 Paukščių augintojai
612206 Paukštyno operatorius 6122 Paukščių augintojai
612301 Bitininkas 6123 Bitininkai
612302 Kvalifikuotas bityno darbininkas 6123 Bitininkai
612303 Kvalifikuotas bitininkystės ūkio darbininkas 6123 Bitininkai
612304 Ūkininkas bitininkas 6123 Bitininkai
612901 Stručių augintojas 6129 Kitur nepriskirti gyvūnų augintojai
612902 Laukinių paukščių augintojas 6129 Kitur nepriskirti gyvūnų augintojai
612903 Ūkininkas laukinių paukščių augintojas 6129 Kitur nepriskirti gyvūnų augintojai
612904 Medžiojamų paukščių augintojas 6129 Kitur nepriskirti gyvūnų augintojai
612905 Laboratorinių gyvūnų augintojas 6129 Kitur nepriskirti gyvūnų augintojai
612906 Sraigių augintojas 6129 Kitur nepriskirti gyvūnų augintojai
612907 Sliekų augintojas 6129 Kitur nepriskirti gyvūnų augintojai
612908 Laukinių kailinių žvėrelių augintojas 6129 Kitur nepriskirti gyvūnų augintojai
612909 Ūkininkas laukinių kailinių žvėrelių augintojas 6129 Kitur nepriskirti gyvūnų augintojai
612910 Laukinių žvėrelių ir paukščių prižiūrėtojas 6129 Kitur nepriskirti gyvūnų augintojai
612911 Gyvūnų draustinio prižiūrėtojas 6129 Kitur nepriskirti gyvūnų augintojai
612912 Laukinių paukščių paukštidės prižiūrėtojas 6129 Kitur nepriskirti gyvūnų augintojai
612913 Kvalifikuotas gyvūnų laboratorijos darbininkas 6129 Kitur nepriskirti gyvūnų augintojai
613001 Kvalifikuotas mišriojo ūkio darbininkas 6130 Kultūrinių augalų ir gyvūnų augintojai
613002 Mišriojo ūkio ūkininkas 6130 Kultūrinių augalų ir gyvūnų augintojai
613003 Žemdirbys 6130 Kultūrinių augalų ir gyvūnų augintojai
621001 Miško medelyno darbininkas 6210 Miškų ūkio ir giminiškų profesijų darbuotojai
621002 Motorinio pjūklo operatorius 6210 Miškų ūkio ir giminiškų profesijų darbuotojai
621003 Medkirtys 6210 Miškų ūkio ir giminiškų profesijų darbuotojai
621004 Medienos ruošos darbuotojas 6210 Miškų ūkio ir giminiškų profesijų darbuotojai
621005 Kvalifikuotas miškų ūkio darbininkas 6210 Miškų ūkio ir giminiškų profesijų darbuotojai
621006 Kvalifikuotas miško apželdinimo darbininkas 6210 Miškų ūkio ir giminiškų profesijų darbuotojai
621007 Miško sodintojas 6210 Miškų ūkio ir giminiškų profesijų darbuotojai
621008 Rąstų matuotojas 6210 Miškų ūkio ir giminiškų profesijų darbuotojai
621009 Miško augintojas 6210 Miškų ūkio ir giminiškų profesijų darbuotojai
621010 Medžių sakintojas 6210 Miškų ūkio ir giminiškų profesijų darbuotojai
621011 Medžio anglių degėjas 6210 Miškų ūkio ir giminiškų profesijų darbuotojai
621012 Kvalifikuotas medienos distiliavimo darbininkas 6210 Miškų ūkio ir giminiškų profesijų darbuotojai
622101 Kvalifikuotas žuvininkystės įmonės [ūkio] darbininkas 6221 Akvakultūros ūkio darbuotojai
622102 Ūkininkas žuvininkas 6221 Akvakultūros ūkio darbuotojai
622103 Kvalifikuotas žuvų veisyklos darbininkas 6221 Akvakultūros ūkio darbuotojai
622201 Jūros priekrantės žvejys 6222 Vidaus ir priekrantės vandenų žvejai
622202 Vidaus vandenų žvejys 6222 Vidaus ir priekrantės vandenų žvejai
622203 Kvalifikuotas jūros priekrantės žvejybos darbininkas 6222 Vidaus ir priekrantės vandenų žvejai
622204 Kvalifikuotas vidaus vandenų žvejybos darbininkas 6222 Vidaus ir priekrantės vandenų žvejai
622301 Tinklais žvejojančio laivo žvejys 6223 Giliavandenės žvejybos žvejai
622302 Tralerio žvejys 6223 Giliavandenės žvejybos žvejai
622303 Tolimojo plaukiojimo žvejys 6223 Giliavandenės žvejybos žvejai
622304 Kvalifikuotas tolimojo plaukiojimo žvejybos darbininkas 6223 Giliavandenės žvejybos žvejai
622401 Medžiojamų paukščių ir žvėrių varovas 6224 Medžiotojai
622402 Medžiotojas 6224 Medžiotojai
631001 Kvalifikuotas natūraliojo augalininkystės ūkio darbininkas 6310 Natūraliojo ūkio kultūrinių augalų augintojai
631002 Natūraliojo ūkio kultūrinių augalų augintojas 6310 Natūraliojo ūkio kultūrinių augalų augintojai
632001 Kvalifikuotas natūraliojo gyvulininkystės ūkio darbininkas 6320 Natūraliojo ūkio gyvulių augintojai
632002 Natūraliojo ūkio gyvulių augintojas 6320 Natūraliojo ūkio gyvulių augintojai
633001 Kvalifikuotas mišriojo natūraliojo ūkio darbininkas 6330 Mišriojo natūraliojo ūkio kultūrinių augalų ir gyvulių augintojai
633002 Mišriojo natūraliojo ūkio kultūrinių augalų ir gyvulių augintojas 6330 Mišriojo natūraliojo ūkio kultūrinių augalų ir gyvulių augintojai
634001 Natūraliojo ūkio žvejys 6340 Natūraliojo ūkio žvejai, miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjai
634002 Natūraliojo ūkio miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjas 6340 Natūraliojo ūkio žvejai, miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjai
711101 Pastatų statybininkas (naudojantis tradicines medžiagas) 7111 Statybininkai
711102 Plataus profilio statybininkas 7111 Statybininkai
711103 Kalkių gesintojas 7111 Statybininkai
711104 Namų statybininkas (naudojantis netradicines medžiagas) 7111 Statybininkai
711201 Dūmtraukių mūrininkas 7112 Plytų mūrininkai ir giminiškų profesijų darbininkai
711202 Plytų mūrininkas 7112 Plytų mūrininkai ir giminiškų profesijų darbininkai
711203 Ugniai atsparių plytų mūrininkas, grūdintojas ugnimi 7112 Plytų mūrininkai ir giminiškų profesijų darbininkai
711204 Krosnies pamušo mūrininkas 7112 Plytų mūrininkai ir giminiškų profesijų darbininkai
711205 Luitadėžių išklojų mūrininkas 7112 Plytų mūrininkai ir giminiškų profesijų darbininkai
711206 Deginimo krosnių mūrininkas 7112 Plytų mūrininkai ir giminiškų profesijų darbininkai
711207 Krosnių mūrininkas, krosnininkas 7112 Plytų mūrininkai ir giminiškų profesijų darbininkai
711208 Apdailos mūrininkas 7112 Plytų mūrininkai ir giminiškų profesijų darbininkai
711209 Siūlių užtaisytojas 7112 Plytų mūrininkai ir giminiškų profesijų darbininkai
711210 Židinių įrengėjas 7112 Plytų mūrininkai ir giminiškų profesijų darbininkai
711301 Akmens raižytojas 7113 Akmenų mūrininkai, akmenskaldžiai, akmentašiai ir raižytojai
711302 Paminklų raižytojas statytojas 7113 Akmenų mūrininkai, akmenskaldžiai, akmentašiai ir raižytojai
711303 Akmens pjaustytojas 7113 Akmenų mūrininkai, akmenskaldžiai, akmentašiai ir raižytojai
711304 Raidžių akmenyje graviruotojas 7113 Akmenų mūrininkai, akmenskaldžiai, akmentašiai ir raižytojai
711305 Akmens pjaustytojas šlifuotojas 7113 Akmenų mūrininkai, akmenskaldžiai, akmentašiai ir raižytojai
711306 Akmens šlifuotojas 7113 Akmenų mūrininkai, akmenskaldžiai, akmentašiai ir raižytojai
711307 Akmens gręžėjas 7113 Akmenų mūrininkai, akmenskaldžiai, akmentašiai ir raižytojai
711308 Akmens apdailininkas 7113 Akmenų mūrininkai, akmenskaldžiai, akmentašiai ir raižytojai
711309 Akmens rūšiuotojas 7113 Akmenų mūrininkai, akmenskaldžiai, akmentašiai ir raižytojai
711310 Skalūno šlifuotojas 7113 Akmenų mūrininkai, akmenskaldžiai, akmentašiai ir raižytojai
711311 Paminklų akmentašys 7113 Akmenų mūrininkai, akmenskaldžiai, akmentašiai ir raižytojai
711312 Akmens lygintojas 7113 Akmenų mūrininkai, akmenskaldžiai, akmentašiai ir raižytojai
711313 Akmens poliruotojas 7113 Akmenų mūrininkai, akmenskaldžiai, akmentašiai ir raižytojai
711314 Akmens pjaustymo šratasvaidės operatorius 7113 Akmenų mūrininkai, akmenskaldžiai, akmentašiai ir raižytojai
711315 Raidžių akmenyje raižytojas 7113 Akmenų mūrininkai, akmenskaldžiai, akmentašiai ir raižytojai
711316 Akmentašys 7113 Akmenų mūrininkai, akmenskaldžiai, akmentašiai ir raižytojai
711317 Akmens skaldytojas 7113 Akmenų mūrininkai, akmenskaldžiai, akmentašiai ir raižytojai
711318 Akmens derintojas 7113 Akmenų mūrininkai, akmenskaldžiai, akmentašiai ir raižytojai
711319 Akmeninių paminklų restauruotojas 7113 Akmenų mūrininkai, akmenskaldžiai, akmentašiai ir raižytojai
711320 Akmenų mūrininkas 7113 Akmenų mūrininkai, akmenskaldžiai, akmentašiai ir raižytojai
711401 Betono gaminių liejikas 7114 Betonuotojai, betono apdailininkai ir giminiškų profesijų darbininkai
711402 Betono maišytojas 7114 Betonuotojai, betono apdailininkai ir giminiškų profesijų darbininkai
711403 Apdailininkas cementiniu skiediniu 7114 Betonuotojai, betono apdailininkai ir giminiškų profesijų darbininkai
711404 Apdailininkas betono mišiniu 7114 Betonuotojai, betono apdailininkai ir giminiškų profesijų darbininkai
711405 Betono armatūrininkas 7114 Betonuotojai, betono apdailininkai ir giminiškų profesijų darbininkai
711406 Betoninių ir gelžbetoninių gaminių kontrolierius 7114 Betonuotojai, betono apdailininkai ir giminiškų profesijų darbininkai
711407 Betonuotojas 7114 Betonuotojai, betono apdailininkai ir giminiškų profesijų darbininkai
711408 Betono liejimo formų gamintojas 7114 Betonuotojai, betono apdailininkai ir giminiškų profesijų darbininkai
711409 Mozaikų klojėjas 7114 Betonuotojai, betono apdailininkai ir giminiškų profesijų darbininkai
711501 Medinių laivų statytojas 7115 Dailidės ir staliai
711502 Dailidė statybininkas 7115 Dailidės ir staliai
711503 Tiltų dailidė 7115 Dailidės ir staliai
711504 Statybų dailidė 7115 Dailidės ir staliai
711505 Remonto dailidė 7115 Dailidės ir staliai
711506 Laivo dailidė 7115 Dailidės ir staliai
711507 Scenos dailidė 7115 Dailidės ir staliai
711508 Teatro dailidė 7115 Dailidės ir staliai
711509 Prieplaukos dailidė 7115 Dailidės ir staliai
711510 Stalius dailidė 7115 Dailidės ir staliai
711511 Stalius montuotojas 7115 Dailidės ir staliai
711512 Orlaivio stalius montuotojas 7115 Dailidės ir staliai
711513 Statybų stalius 7115 Dailidės ir staliai
711514 Laivo stalius 7115 Dailidės ir staliai
711515 Dekoracijų statytojas 7115 Dailidės ir staliai
711516 Stalius 7115 Dailidės ir staliai
711517 Dailidė 7115 Dailidės ir staliai
711518 Langų ir (arba) durų montuotojas 7115 Dailidės ir staliai
711519 Medinių dirbinių restauruotojas 7115 Dailidės ir staliai
711901 Skelbimų lentų montuotojas 7119 Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai
711902 Statybininkas ramstytojas 7119 Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai
711903 Darbininkas griovėjas 7119 Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai
711904 Pastatų techninės priežiūros darbininkas 7119 Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai
711905 Pastatų surenkamųjų konstrukcijų sutvirtintojas 7119 Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai
711906 Pastatų surenkamųjų konstrukcijų montuotojas 7119 Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai
711907 Drenažo vamzdžių klojėjas 7119 Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai
711908 Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas 7119 Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai
711909 Pastatų remontininkas 7119 Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai
711910 Dūmtraukių remontininkas 7119 Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai
711911 Pastolininkas 7119 Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai
711912 Pastolių statytojas 7119 Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai
711913 Darbininkas aukštybininkas 7119 Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai
711914 Medinių atraminių konstrukcijų darbininkas {statyba} 7119 Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai
711915 Pastatų remontininkas aukštybininkas 7119 Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai
711916 Kelių remontininkas 7119 Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai
711917 Asfaltuotojas 7119 Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai
711918 Asfaltbetonio rūšiuotojas {kelių tiesimas} 7119 Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai
711919 Kelininkas 7119 Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai
711920 Geodezininko ir markšeiderio padėjėjas 7119 Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai
712101 Stogdengys 7121 Stogdengiai
712102 Stogdengys bitumine danga 7121 Stogdengiai
712103 Stogdengys skarda 7121 Stogdengiai
712104 Stogdengys šiferiu 7121 Stogdengiai
712105 Stogdengys čerpėmis 7121 Stogdengiai
712106 Stogdengys malksnomis 7121 Stogdengiai
712107 Stogdengys šiaudais 7121 Stogdengiai
712108 Stogdengys metalo lakštais 7121 Stogdengiai
712201 Ugniai atsparių plytų klojėjas 7122 Grindų ir plytelių klojėjai
712202 Grindėjas 7122 Grindų ir plytelių klojėjai
712203 Grindinio klojėjas 7122 Grindų ir plytelių klojėjai
712204 Mozaikos pjaustytojas derintojas 7122 Grindų ir plytelių klojėjai
712205 Koklinių plytelių klojėjas 7122 Grindų ir plytelių klojėjai
712206 Parketo klojėjas 7122 Grindų ir plytelių klojėjai
712207 Plytelių klojėjas 7122 Grindų ir plytelių klojėjai
712208 Medinių blokelių klojėjas 7122 Grindų ir plytelių klojėjai
712209 Parketo darbininkas 7122 Grindų ir plytelių klojėjai
712210 Marmuro klojėjas derintojas 7122 Grindų ir plytelių klojėjai
712211 Plytelių klojėjas derintojas 7122 Grindų ir plytelių klojėjai
712212 Plytelių klijuotojas 7122 Grindų ir plytelių klojėjai
712213 Plytelių klojėjas apdailininkas 7122 Grindų ir plytelių klojėjai
712301 Tinkuotojas apdailininkas 7123 Tinkuotojai
712302 Tinkuotojas 7123 Tinkuotojai
712303 Tinkuotojas pluoštinių medžiagų lakštais 7123 Tinkuotojai
712304 Tinkuotojas sausatinkiu 7123 Tinkuotojai
712305 Tinkuotojas dekoratyviuoju tinku 7123 Tinkuotojai
712306 Išorinio tinko tinkuotojas 7123 Tinkuotojai
712307 Gipso kartono atitvarų montuotojas-apdailininkas 7123 Tinkuotojai
712401 Izoliuotojas 7124 Darbininkai izoliuotojai
712402 Katilų ir vamzdžių izoliuotojas 7124 Darbininkai izoliuotojai
712403 Pastatų apšiltintojas 7124 Darbininkai izoliuotojai
712404 Šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos izoliuotojas 7124 Darbininkai izoliuotojai
712405 Garso izoliacijos įrengėjas 7124 Darbininkai izoliuotojai
712406 Katilų ir vamzdžių termoizoliacijos įrengėjas 7124 Darbininkai izoliuotojai
712407 Termoizoliacijos įrengėjas 7124 Darbininkai izoliuotojai
712408 Hidroizoliacijos įrengėjas 7124 Darbininkai izoliuotojai
712501 Stiklius 7125 Stikliai
712502 Pastatų stiklius 7125 Stikliai
712503 Veidrodinių stogo dangų stiklius 7125 Stikliai
712504 Stoglangių stiklius 7125 Stikliai
712505 Spalvotojo stiklo stiklius 7125 Stikliai
712506 Transporto priemonių stiklius 7125 Stikliai
712601 Šulinių kasėjas 7126 Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai
712602 Vamzdyno montuotojas 7126 Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai
712603 Orlaivio vamzdyno montuotojas 7126 Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai
712604 Dujų vamzdyno montuotojas 7126 Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai
712605 Laivo vamzdyno įrengėjas 7126 Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai
712606 Nuotakyno montuotojas 7126 Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai
712607 Vėdinimo vamzdyno montuotojas 7126 Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai
712608 Vandens tiekimo sistemų montuotojas 7126 Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai
712609 Orlaivio vamzdyno šaltkalvis montuotojas 7126 Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai
712610 Vamzdyno klojėjas sujungėjas 7126 Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai
712611 Vamzdžių klojėjas 7126 Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai
712612 Pagrindinio [magistralinio] vamzdyno klojėjas sujungėjas 7126 Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai
712613 Vamzdynininkas 7126 Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai
712614 Vandentiekininkas 7126 Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai
712615 Cheminių įrenginių vandentiekininkas 7126 Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai
712616 Laivo vamzdynininkas 7126 Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai
712617 Vamzdynų ir šildymo sistemų įrenginių montuotojas 7126 Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai
712618 Vėdinimo sistemų šaltkalvis 7126 Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai
712619 Santechnikos sistemų ir įrenginių montuotojas 7126 Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai
712620 Vidaus santechnikos tinklų ir įrenginių santechnikas 7126 Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai
712621 Vidaus santechnikos vamzdynų ir įrenginių montuotojas 7126 Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai
712622 Santechnikas 7126 Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai
712623 Technologinių vamzdynų ir įrenginių montuotojas 7126 Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai
712624 Vandentiekio ir nuotakynų šaltkalvis apeivis 7126 Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai
712701 Oro kondicionavimo įrangos mechanikas 7127 Oro kondicionavimo ir šaldymo įrenginių mechanikai
712702 Šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos mechanikas 7127 Oro kondicionavimo ir šaldymo įrenginių mechanikai
712703 Šaldymo įrangos mechanikas 7127 Oro kondicionavimo ir šaldymo įrenginių mechanikai
713101 Statinių dažytojas 7131 Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai
713102 Statinių išorės dažytojas 7131 Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai
713103 Pastatų dažytojas 7131 Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai
713104 Medinių gaminių dažytojas 7131 Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai
713105 Metalinių gaminių dažytojas 7131 Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai
713106 Laivų korpusų dažytojas 7131 Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai
713107 Dekoracijų dažytojas 7131 Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai
713108 Plieninių konstrukcijų dažytojas 7131 Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai
713109 Pastatų dažytojas dekoruotojas 7131 Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai
713110 Sienų apdailos dažytojas dekoruotojas 7131 Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai
713111 Sienų apmušėjas 7131 Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai
713112 Statinių dažytojas purkštuvu 7131 Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai
713113 Balintojas 7131 Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai
713114 Vagonų cisternų dažytojas 7131 Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai
713115 Apdailininkas mozaikininkas 7131 Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai
713116 Apdailininkas 7131 Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai
713117 Dailės ir dekoratyviųjų dirbinių restauruotojas 7131 Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai
713201 Transporto priemonių lakuotojas 7132 Dažytojai purškėjai ir lakuotojai
713202 Pramonės gaminių dažytojas 7132 Dažytojai purškėjai ir lakuotojai
713203 Transporto priemonių dažytojas 7132 Dažytojai purškėjai ir lakuotojai
713204 Metalo purškėjas 7132 Dažytojai purškėjai ir lakuotojai
713205 Pramonės gaminių lakuotojas 7132 Dažytojai purškėjai ir lakuotojai
713206 Metalo lakuotojas 7132 Dažytojai purškėjai ir lakuotojai
713301 Kaminkrėtys 7133 Statybinių konstrukcijų valytojai
713302 Pastatų vidaus valytojas {statyba} 7133 Statybinių konstrukcijų valytojai
713303 Dūmtakių valytojas 7133 Statybinių konstrukcijų valytojai
713304 Pastatų išorės valytojas smėliasraute 7133 Statybinių konstrukcijų valytojai
713305 Pastatų išorės valytojas 7133 Statybinių konstrukcijų valytojai
721101 Liejinių kokybės kontrolierius 7211 Metalo liejikai ir liejimo formų gamintojai
721102 Metalo pilstytojas kaušu 7211 Metalo liejikai ir liejimo formų gamintojai
721103 Metalo liejinių formuotojas mašininiu būdu 7211 Metalo liejikai ir liejimo formų gamintojai
721104 Metalo liejinių formuotojas rankiniu būdu 7211 Metalo liejikai ir liejimo formų gamintojai
721105 Metalo liejinių formuotojas retortinėje krosnyje 7211 Metalo liejikai ir liejimo formų gamintojai
721106 Metalo liejinių formuotojas liejimo duobėse ir formadėžėse 7211 Metalo liejikai ir liejimo formų gamintojai
721107 Metalo liejinių formuotojas formadėžėse 7211 Metalo liejikai ir liejimo formų gamintojai
721108 Metalo liejinių formuotojas voninėje krosnyje 7211 Metalo liejikai ir liejimo formų gamintojai
721109 Metalo gurgutininkas 7211 Metalo liejikai ir liejimo formų gamintojai
721110 Formavimo ruošinių ruošėjas 7211 Metalo liejikai ir liejimo formų gamintojai
721201 Lituotojas kietuoju lydmetaliu 7212 Suvirintojai
721202 Lituotojas liepsna (kietuoju lydmetaliu) 7212 Suvirintojai
721203 Lituotojas krosnyje (kietuoju lydmetaliu) 7212 Suvirintojai
721204 Lituotojas indukciniu būdu (kietuoju lydmetaliu) 7212 Suvirintojai
721205 Švino pjaustytojas dujomis 7212 Suvirintojai
721206 Suvirintojas 7212 Suvirintojai
721207 Litavimo operatorius derintojas 7212 Suvirintojai
721208 Lituotojas 7212 Suvirintojai
721209 Lituotojas litavimo lempa 7212 Suvirintojai
721210 Suvirintojas kontaktiniu būdu 7212 Suvirintojai
721211 Suvirintojas varžiniu būdu 7212 Suvirintojai
721212 Suvirintojas elektra 7212 Suvirintojai
721213 Suvirintojas dujomis 7212 Suvirintojai
721214 Suvirintojas dujomis ir elektra 7212 Suvirintojai
721215 Suvirintojas elektra rankiniu būdu 7212 Suvirintojai
721216 Metalo pjaustytojas pjūklais [žirklėmis, staklėmis, presais] 7212 Suvirintojai
721217 Metalo pjaustytojas dujomis 7212 Suvirintojai
721218 Suvirintojas taškiniu būdu 7212 Suvirintojai
721219 Suvirintojas termitiniu būdu 7212 Suvirintojai
721301 Orlaivio plokščių kalėjas 7213 Skardininkai
721302 Transporto priemonių plokščių kalėjas 7213 Skardininkai
721303 Katilų šaltkalvis 7213 Skardininkai
721304 Varkalys 7213 Skardininkai
721305 Katilų gamintojas 7213 Skardininkai
721306 Plonalakščio metalo valcuotojas 7213 Skardininkai
721307 Aviacinių plonalakščių dalių šaltkalvis 7213 Skardininkai
721308 Ornamentinių plonalakščių gaminių šaltkalvis 7213 Skardininkai
721309 Alavinių gaminių šaltkalvis 7213 Skardininkai
721310 Transporto priemonių plonalakščių dalių šaltkalvis 7213 Skardininkai
721311 Skardininkas 7213 Skardininkai
721312 Valcuotojas 7213 Skardininkai
721401 Metalo lakštų lenkėjas 7214 Metalinių konstrukcijų ruošėjai ir montuotojai
721402 Plieninių konstrukcijų surinkėjas [montuotojas] 7214 Metalinių konstrukcijų ruošėjai ir montuotojai
721403 Metalinių konstrukcijų montuotojas 7214 Metalinių konstrukcijų ruošėjai ir montuotojai
721404 Metalinių konstrukcijų montuotojas aukštybininkas 7214 Metalinių konstrukcijų ruošėjai ir montuotojai
721405 Konstrukcinio metalo žymėtojas 7214 Metalinių konstrukcijų ruošėjai ir montuotojai
721406 Laivo korpuso šarvuotojas 7214 Metalinių konstrukcijų ruošėjai ir montuotojai
721407 Konstrukcinio metalo apdirbėjas 7214 Metalinių konstrukcijų ruošėjai ir montuotojai
721408 Kniedytojas 7214 Metalinių konstrukcijų ruošėjai ir montuotojai
721409 Kniedytojas pneumatiniu įrenginiu 7214 Metalinių konstrukcijų ruošėjai ir montuotojai
721410 Laivo metalinių konstrukcijų montuotojas 7214 Metalinių konstrukcijų ruošėjai ir montuotojai
721411 Plieninių konstrukcijų cecho darbininkas 7214 Metalinių konstrukcijų ruošėjai ir montuotojai
721412 Metalografijos laborantas 7214 Metalinių konstrukcijų ruošėjai ir montuotojai
721413 Fizikinių ir mechaninių bandymų laborantas 7214 Metalinių konstrukcijų ruošėjai ir montuotojai
721414 Spektroanalizės laborantas 7214 Metalinių konstrukcijų ruošėjai ir montuotojai
721415 Laivo detalių lankstytojas 7214 Metalinių konstrukcijų ruošėjai ir montuotojai
721416 Metalinių konstrukcijų detalių ruošėjas 7214 Metalinių konstrukcijų ruošėjai ir montuotojai
721417 Laivo konstrukcijų matmenų optinės matavimo įrangos operatorius 7214 Metalinių konstrukcijų ruošėjai ir montuotojai
721418 Metalinių laivų korpusų surinkėjas 7214 Metalinių konstrukcijų ruošėjai ir montuotojai
721419 Metalinių konstrukcijų surinkimo šaltkalvis 7214 Metalinių konstrukcijų ruošėjai ir montuotojai
721501 Tiltų lynų priežiūros darbininkas 7215 Takelažininkai ir lynų sujungėjai
721502 Kabamųjų tiltų lynų priežiūros darbininkas 7215 Takelažininkai ir lynų sujungėjai
721503 Takelažininkas 7215 Takelažininkai ir lynų sujungėjai
721504 Lynų montuotojas 7215 Takelažininkai ir lynų sujungėjai
721505 Orlaivių lynų montuotojas 7215 Takelažininkai ir lynų sujungėjai
721506 Kėlimo įrangos lynų montuotojas 7215 Takelažininkai ir lynų sujungėjai
721507 Statybinės kėlimo įrangos lynų montuotojas 7215 Takelažininkai ir lynų sujungėjai
721508 Naftos ir dujų šulinių įrangos lynų montuotojas 7215 Takelažininkai ir lynų sujungėjai
721509 Geležinkelio lynų montuotojas 7215 Takelažininkai ir lynų sujungėjai
721510 Laivų takelažininkas 7215 Takelažininkai ir lynų sujungėjai
721511 Slidžių keltuvo lynų montuotojas 7215 Takelažininkai ir lynų sujungėjai
721512 Lynų susukėjas apspaudėjas 7215 Takelažininkai ir lynų sujungėjai
721513 Vielos susukėjas apspaudėjas 7215 Takelažininkai ir lynų sujungėjai
721514 Lynų ir trosų sujungėjas 7215 Takelažininkai ir lynų sujungėjai
721515 Liftų montuotojas 7215 Takelažininkai ir lynų sujungėjai
722101 Kalvis 7221 Kalviai, štampuotojai ir kalimo presų operatoriai
722102 Vielos tempėjas 7221 Kalviai, štampuotojai ir kalimo presų operatoriai
722103 Žaizdro kalvis 7221 Kalviai, štampuotojai ir kalimo presų operatoriai
722104 Pneumatinio kalvės kūjo operatorius 7221 Kalviai, štampuotojai ir kalimo presų operatoriai
722105 Krintančio kalvės kūjo operatorius 7221 Kalviai, štampuotojai ir kalimo presų operatoriai
722106 Kalvis arklių kaustytojas 7221 Kalviai, štampuotojai ir kalimo presų operatoriai
722107 Štampavimo preso operatorius 7221 Kalviai, štampuotojai ir kalimo presų operatoriai
722108 Metalo kalimo preso operatorius 7221 Kalviai, štampuotojai ir kalimo presų operatoriai
722109 Kalvės kūjo ir preso operatorius 7221 Kalviai, štampuotojai ir kalimo presų operatoriai
722110 Kalvis suvirintojas 7221 Kalviai, štampuotojai ir kalimo presų operatoriai
722111 Štampuotojas 7221 Kalviai, štampuotojai ir kalimo presų operatoriai
722112 Kalvystės ir presavimo darbų kontrolierius 7221 Kalviai, štampuotojai ir kalimo presų operatoriai
722113 Preso ir kūjo kalvis 7221 Kalviai, štampuotojai ir kalimo presų operatoriai
722201 Štampų apdailininkas 7222 Įrankininkai ir giminiškų profesijų darbininkai
722202 Ginklininkas 7222 Įrankininkai ir giminiškų profesijų darbininkai
722203 Spynų gamintojas 7222 Įrankininkai ir giminiškų profesijų darbininkai
722204 Spynų meistras 7222 Įrankininkai ir giminiškų profesijų darbininkai
722205 Šablonų gamintojas 7222 Įrankininkai ir giminiškų profesijų darbininkai
722206 Štampų gamintojas 7222 Įrankininkai ir giminiškų profesijų darbininkai
722207 Lekalų gamintojas 7222 Įrankininkai ir giminiškų profesijų darbininkai
722208 Įrankininkas 7222 Įrankininkai ir giminiškų profesijų darbininkai
722209 Metalo žymėtojas 7222 Įrankininkai ir giminiškų profesijų darbininkai
722210 Metalo liejinių modelių gamintojas 7222 Įrankininkai ir giminiškų profesijų darbininkai
722211 Statybos šaltkalvis 7222 Įrankininkai ir giminiškų profesijų darbininkai
722212 Šaltkalvis 7222 Įrankininkai ir giminiškų profesijų darbininkai
722213 Šaltkalvis įrankininkas 7222 Įrankininkai ir giminiškų profesijų darbininkai
722214 Galąstojas 7222 Įrankininkai ir giminiškų profesijų darbininkai
722301 Metalo gręžėjas 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722302 Metalo apdirbimo staklių derintojas 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722303 Metalo gręžimo staklių derintojas operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722304 Metalo pjovimo staklių derintojas operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722305 Matricų frezavimo staklių derintojas operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722306 Metalo šlifavimo staklių derintojas operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722307 Metalo štampavimo staklių derintojas operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722308 Metalo tekinimo staklių derintojas operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722309 Metalo galandimo staklių derintojas operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722310 Metalo padengimo staklių derintojas operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722311 Metalo apdirbimo staklių derintojas operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722312 Metalo frezavimo staklių derintojas operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722313 Skaitmeninio valdymo metalo apdirbimo staklių derintojas operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722314 Metalo drožimo staklių derintojas operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722315 Metalo tiksliojo šlifavimo staklių derintojas operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722316 Metalo apdirbimo staklių-plėstuvo derintojas operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722317 Kopijuojamųjų metalo frezavimo staklių derintojas operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722318 Metalo skersinio drožimo staklių derintojas operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722319 Metalo išspaudžiamojo tekinimo staklių operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722320 Metalo lakštų vyniotojas 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722321 Tekintojas 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722322 Automatinių linijų derintojas 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722323 Metalo apdirbimo štampų gamybos presų derintojas operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722324 Plataus profilio staklininkas 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722325 Programinio valdymo staklių derintojas 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722326 Prietaisų ir detalių bandytojas 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722327 Prietaisų tikrintojas 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722328 Prietaisininkas 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722329 Programinio valdymo staklių operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722330 Frezuotojas mechanikas 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722331 Plokščiojo stiklo apdirbimo skaitmeninių staklių programų derintojas 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722332 Elektroerozininkas 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722333 Frezuotojas 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722334 Šaltkalvio ir staklininko darbų kontrolierius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722335 Krumpliaračių gamybos staklių operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722336 Sriegių šlifavimo staklių operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722337 Koordinatinių tekinimo staklių operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722338 Karuselinių tekinimo staklių operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722339 Vijimo staklių operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722340 Suvirinimo ir dujinio pjaustymo įrangos derintojas 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722341 Revolverinių metalo tekinimo staklių operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722342 Metalo apdirbimo staklių centro operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722343 Universaliųjų tekinimo ir sriegimo staklių operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722344 Metalo apdirbimo staklių operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722345 Revolverinių metalo apdirbimo staklių operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722346 Armatūros gamybos mašinų operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722347 Komponentų automatinio perdavimo įrenginių operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722348 Metalo lenkimo staklių operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722349 Katilų gamybos mašinų operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722350 Metalo gręžimo mašinų operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722351 Metalo poliravimo staklių operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722352 Metalo preso (išskyrus kalimo presą) operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722353 Kabelių gamybos mašinų operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722354 Laikrodžių gamybos mašinų operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722355 Perjungtuvų gamybos mašinų operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722356 Gurgučių pūtimo mašinų operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722357 Metalo gaminių gurgučių gamybos mašinų operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722358 Vamzdžių gurgučių gamybos mašinų operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722359 Metalo pjovimo staklių operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722360 Metalo graviravimo staklių operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722361 Metalo ėsdinimo mašinų operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722362 Dujinio ar deguoninio metalo pjaustymo mašinų operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722363 Metalo kalimo staklių operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722364 Metalo štampavimo mašinų operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722365 Tekinimo staklių operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722366 Metalo tekinimo staklių operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722367 Įrankių tekinimo staklių operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722368 Metalo šlifavimo staklių operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722369 Metalo aštrinimo staklių operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722370 Juvelyrinių dirbinių gamybos mašinų operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722371 Metalo pritrynimo staklių operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722372 Emulsijos ruošėjas 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722373 Metalinių gaminių gamybos mašinų operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722374 Metalo frezavimo staklių operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722375 Metalo liejimo mašinų operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722376 Adatų gamybos mašinų operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722377 Metalinių veržlių gamybos mašinų operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722378 Vamzdžių gamybos mašinų operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722379 Metalo drožimo staklių operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722380 Metalo tiksliojo šlifavimo staklių operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722381 Metalo skylių plėtimo staklių operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722382 Kniedžių gamybos mašinų operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722383 Kniedijimo staklių operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722384 Metalo formavimo preso operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722385 Metalo štampavimo preso operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722386 Profilinių detalių gamybos mašinų operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722387 Metalo kirpimo mašinų operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722388 Metalo valcavimo mašinų operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722389 Metalinės sporto įrangos mašinų operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722390 Įrankių gamybos mašinų operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722391 Metalinių žaislų gamybos mašinų operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722392 Rankinių ir kišeninių laikrodžių gamybos mašinų operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722393 Metalo suvirinimo mašinų operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722394 Vielos gaminių mašinų operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722395 Elektrinių grandinių montavimo mašinų operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722396 Automatinės staklių linijos operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722397 Mechaninių žirklių operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722398 Tėjinio profiliuočio gamybos mašinų operatorius 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722399 Ištekintojas 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
722401 Metalo juodintojas 7224 Metalo poliruotojai, šlifuotojai ir įrankių galąstojai
722402 Metalo blizgintojas 7224 Metalo poliruotojai, šlifuotojai ir įrankių galąstojai
722403 Metalo valytojas 7224 Metalo poliruotojai, šlifuotojai ir įrankių galąstojai
722404 Metalinių liejinių apdailininkas 7224 Metalo poliruotojai, šlifuotojai ir įrankių galąstojai
722405 Metalo apdailininkas 7224 Metalo poliruotojai, šlifuotojai ir įrankių galąstojai
722406 Metalo šlifuotojas 7224 Metalo poliruotojai, šlifuotojai ir įrankių galąstojai
722407 Tekstilės karštuvų šlifuotojas 7224 Metalo poliruotojai, šlifuotojai ir įrankių galąstojai
722408 Įrankių šlifuotojas 7224 Metalo poliruotojai, šlifuotojai ir įrankių galąstojai
722409 Metalo poliruotojas 7224 Metalo poliruotojai, šlifuotojai ir įrankių galąstojai
722410 Pjūklų remontininkas 7224 Metalo poliruotojai, šlifuotojai ir įrankių galąstojai
722411 Pjovimo įrankių galąstojas 7224 Metalo poliruotojai, šlifuotojai ir įrankių galąstojai
722412 Peilių galąstojas 7224 Metalo poliruotojai, šlifuotojai ir įrankių galąstojai
722413 Pjūklų galąstojas 7224 Metalo poliruotojai, šlifuotojai ir įrankių galąstojai
722414 Įrankių galąstojas 7224 Metalo poliruotojai, šlifuotojai ir įrankių galąstojai
722415 Metalo šlifuotojas tekėlu 7224 Metalo poliruotojai, šlifuotojai ir įrankių galąstojai
723101 Transporto priemonių variklių šaltkalvis surinkėjas 7231 Variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai
723102 Automobilių mechanikas 7231 Variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai
723103 Autobusų mechanikas 7231 Variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai
723104 Transporto priemonių dyzelinių variklių mechanikas 7231 Variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai
723105 Transporto priemonių variklių mechanikas 7231 Variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai
723106 Garažo mechanikas 7231 Variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai
723107 Motociklų mechanikas 7231 Variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai
723108 Sunkvežimių mechanikas 7231 Variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai
723109 Variklinių transporto priemonių mechanikas 7231 Variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai
723110 Variklinių transporto priemonių pavarų mechanikas 7231 Variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai
723111 Traktorių mechanikas 7231 Variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai
723112 Akumuliatorių pildytojas 7231 Variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai
723113 Variklinių transporto priemonių remontininkas 7231 Variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai
723114 Kelių transporto priemonių variklių derintojas 7231 Variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai
723115 Mechanikas remontininkas 7231 Variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai
723116 Šaltkalvis diagnostikas 7231 Variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai
723117 Automobilių šaltkalvis 7231 Variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai
723118 Remonto mechaninio baro mechanikas 7231 Variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai
723119 Remonto meistras 7231 Variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai
723120 Mechanikas 7231 Variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai
723121 Mechaninio surinkimo šaltkalvis 7231 Variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai
723122 Kelių mašinų ir įrenginių derintojas 7231 Variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai
723123 Automobilių kolonos mechanikas 7231 Variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai
723124 Autotransporto priemonių remonto šaltkalvis 7231 Variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai
723125 Akumuliatorininkas 7231 Variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai
723201 Orlaivių metalinių sklandmenų montuotojas 7232 Orlaivių variklių mechanikai ir taisytojai
723202 Orlaivių variklių šaltkalvis 7232 Orlaivių variklių mechanikai ir taisytojai
723203 Orlaivių sklandmenų šaltkalvis surinkėjas 7232 Orlaivių variklių mechanikai ir taisytojai
723204 Orlaivių variklių mechanikas 7232 Orlaivių variklių mechanikai ir taisytojai
723205 Orlaivių variklių taisytojas 7232 Orlaivių variklių mechanikai ir taisytojai
723206 Orlaivių mechanikas 7232 Orlaivių variklių mechanikai ir taisytojai
723301 Šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos montuotojas 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723302 Remonto šaltkalvis, šaltkalvis remontininkas 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723303 Pramoninės vėdinimo ir šildymo įrangos techninės priežiūros šaltkalvis 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723304 Agregatų remonto šaltkalvis 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723305 Elektrinės automatikos ir matavimo aparatūros techninės priežiūros ir remonto šaltkalvis elektrikas 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723306 Kontrolinės matavimo aparatūros ir automatikos elektrinių įtaisų remonto šaltkalvis 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723308 Plastikinių gaminių gamybos mašinų ir automatinių linijų derintojas 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723309 Žemės ūkio mašinų šaltkalvis surinkėjas 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723310 Pramonės įrangos šaltkalvis surinkėjas 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723311 Žemės ūkio mašinų montuotojas 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723312 Grunto vežimo įrangos montuotojas 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723313 Laivų variklių šaltkalvis surinkėjas 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723314 Garo variklių šaltkalvis surinkėjas 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723315 Pramonės mašinų montuotojas 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723316 Metalo apdirbimo staklių montuotojas 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723317 Gavybos pramonės įrangos montuotojas 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723318 Įstaigos įrangos montuotojas 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723319 Spaudos [poligrafijos] įrangos montuotojas 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723320 Tekstilės įrangos montuotojas 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723321 Turbinų montuotojas 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723322 Medienos apdirbimo įrangos montuotojas 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723323 Žemės ūkio mašinų mechanikas 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723324 Statybos įrangos mechanikas 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723325 Grunto vežimo įrangos mechanikas 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723326 Dyzelinių variklių (išskyrus automobilinius) mechanikas 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723327 Garo variklių mechanikas 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723328 Pramonės įrangos mechanikas 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723329 Staklių mechanikas 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723330 Gavybos pramonės įrangos mechanikas 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723331 Įmonės įrenginių techninės priežiūros padalinio mechanikas 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723332 Spaudos [poligrafijos] įrangos mechanikas 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723333 Laivo mechanikas 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723334 Tekstilės įrangos mechanikas 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723335 Turbinų mechanikas 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723336 Siuvimo mašinų remontininkas 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723337 Metalo apdirbimo įrangos mechanikas 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723338 Šaltkalvis surinkėjas 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723339 Nuotakynų remonto šaltkalvis 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723340 Tepėjas 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723341 Laivo įrangos tepėjas 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723342 Automatikos ir matavimo aparatūros techninės priežiūros šaltkalvis 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723343 Šaltkalvis elektrikas 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723344 Elektros įrangos šaltkalvis remontininkas 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723345 Šaltkalvis santechnikas 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723346 Šaltkalvis skardininkas 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723347 Laivų įrenginių montuotojas 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723348 Šaltkalvis suvirintojas 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723349 Šilumos tinklų priežiūros šaltkalvis 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723350 Automatinių įrenginių šaltkalvis surinkėjas 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723351 Vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų šaltkalvis 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723352 Šaldymo sistemų šaltkalvis 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723353 Šaldymo įrangos mašinistas 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723354 Takelažo ir krovinių užkabinimo prietaisų šaltkalvis 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723355 Takelažų ir griebtuvų šaltkalvis 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723356 Pramonės įrenginių montuotojas 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723357 Technologinių įrenginių remonto šaltkalvis 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723358 Riedmenų remonto šaltkalvis 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723359 Perkrovimo mašinų techninės priežiūros ir remonto šaltkalvis 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723360 Šaldymo įrenginių remontininkas 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723361 Įrenginių surinkimo šaltkalvis remontininkas 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723362 Kontrolinės matavimo aparatūros ir automatikos derintojas 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723363 Kontrolinės matavimo aparatūros derintojas 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723364 Kontrolinės matavimo aparatūros ir automatikos šaltkalvis 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723365 Garo katilų remonto šaltkalvis 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723366 Garo ir dujų turbinų įrangos remonto šaltkalvis 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723367 Automatikos ir matavimo aparatūros šaltkalvis 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723368 Automatikos įrangos derintojas 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723369 Automatikos ir matavimo aparatūros remonto šaltkalvis 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723370 Automatikos įrangos šaltkalvis 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723371 Automobilinio siurblio operatorius 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723372 Avarinių ir atnaujinimo darbų šaltkalvis 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723373 Dujų balionų bandytojas 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723374 Statinių ir įrenginių remontininkas 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723375 Dujų ir skysčių kontrolės įrangos defektoskopininkas 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723376 Elektrinių įrangos techninės priežiūros šaltkalvis 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723377 Stiklo formavimo mašinų derintojas 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723378 Defektoskopininkas 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723379 Ultragarsinės kontrolės defektoskopininkas 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723380 Rentgenografijos ir gamagrafijos defektoskopininkas 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723381 Reaktorių ir turbinų įrangos remonto šaltkalvis 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723382 Katilinių ir dulkių apdorojimo įrangos remonto šaltkalvis 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723383 Elektros įrangos remonto šaltkalvis 7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
723401 Dviračių taisytojas 7234 Dviračių ir panašių mechanizmų taisytojai
723402 Vaikiškų vežimėlių taisytojas 7234 Dviračių ir panašių mechanizmų taisytojai
731101 Svarstyklių derintojas 7311 Tiksliųjų prietaisų ir įrankių gamintojai ir taisytojai
731102 Tiksliųjų prietaisų kalibruotojas 7311 Tiksliųjų prietaisų ir įrankių gamintojai ir taisytojai
731103 Barometrų gamintojas 7311 Tiksliųjų prietaisų ir įrankių gamintojai ir taisytojai
731104 Sieninių, stalinių ir kitokių laikrodžių gamintojas 7311 Tiksliųjų prietaisų ir įrankių gamintojai ir taisytojai
731105 Meteorologinių prietaisų gamintojas 7311 Tiksliųjų prietaisų ir įrankių gamintojai ir taisytojai
731106 Navigacinių prietaisų gamintojas 7311 Tiksliųjų prietaisų ir įrankių gamintojai ir taisytojai
731107 Optinių įtaisų gamintojas 7311 Tiksliųjų prietaisų ir įrankių gamintojai ir taisytojai
731108 Mokslinių prietaisų gamintojas 7311 Tiksliųjų prietaisų ir įrankių gamintojai ir taisytojai
731109 Fotografijos įrangos gamintojas 7311 Tiksliųjų prietaisų ir įrankių gamintojai ir taisytojai
731110 Tiksliųjų instrumentų gamintojas 7311 Tiksliųjų prietaisų ir įrankių gamintojai ir taisytojai
731111 Rankinių ir kišeninių laikrodžių gamintojas 7311 Tiksliųjų prietaisų ir įrankių gamintojai ir taisytojai
731112 Fotoaparatų taisytojas 7311 Tiksliųjų prietaisų ir įrankių gamintojai ir taisytojai
731113 Filmavimo kamerų taisytojas 7311 Tiksliųjų prietaisų ir įrankių gamintojai ir taisytojai
731114 Kino kamerų taisytojas 7311 Tiksliųjų prietaisų ir įrankių gamintojai ir taisytojai
731115 Optinių įtaisų taisytojas 7311 Tiksliųjų prietaisų ir įrankių gamintojai ir taisytojai
731116 Tiksliųjų prietaisų taisytojas 7311 Tiksliųjų prietaisų ir įrankių gamintojai ir taisytojai
731117 Mokslinių prietaisų taisytojas 7311 Tiksliųjų prietaisų ir įrankių gamintojai ir taisytojai
731118 Fotografijos įrangos taisytojas 7311 Tiksliųjų prietaisų ir įrankių gamintojai ir taisytojai
731119 Laikrodininkas 7311 Tiksliųjų prietaisų ir įrankių gamintojai ir taisytojai
731120 Laikrodžių reguliuotojas 7311 Tiksliųjų prietaisų ir įrankių gamintojai ir taisytojai
731121 Matavimo prietaisų ir specialiųjų įrankių tikrintojas [kontrolierius] 7311 Tiksliųjų prietaisų ir įrankių gamintojai ir taisytojai
731122 Odontologijos instrumentų gamintojas 7311 Tiksliųjų prietaisų ir įrankių gamintojai ir taisytojai
731123 Chirurginių instrumentų gamintojas 7311 Tiksliųjų prietaisų ir įrankių gamintojai ir taisytojai
731124 Odontologijos instrumentų taisytojas 7311 Tiksliųjų prietaisų ir įrankių gamintojai ir taisytojai
731201 Vargonų įrengėjas 7312 Muzikos instrumentų gamintojai ir derintojai
731202 Vargonų meistras 7312 Muzikos instrumentų gamintojai ir derintojai
731203 Akordeonų meistras 7312 Muzikos instrumentų gamintojai ir derintojai
731204 Būgnų meistras 7312 Muzikos instrumentų gamintojai ir derintojai
731205 Žalvarinių pučiamųjų muzikos instrumentų meistras 7312 Muzikos instrumentų gamintojai ir derintojai
731206 Metalinių pučiamųjų muzikos instrumentų meistras 7312 Muzikos instrumentų gamintojai ir derintojai
731207 Styginių muzikos instrumentų meistras 7312 Muzikos instrumentų gamintojai ir derintojai
731208 Medinių pučiamųjų muzikos instrumentų meistras 7312 Muzikos instrumentų gamintojai ir derintojai
731209 Vargonų gamintojas 7312 Muzikos instrumentų gamintojai ir derintojai
731210 Vargonų dumplių gamintojas 7312 Muzikos instrumentų gamintojai ir derintojai
731211 Vargonų vamzdelių gamintojas 7312 Muzikos instrumentų gamintojai ir derintojai
731212 Fortepijonų gamintojas [meistras] 7312 Muzikos instrumentų gamintojai ir derintojai
731213 Vargonų melodingumo derintojas 7312 Muzikos instrumentų gamintojai ir derintojai
731214 Fortepijonų klavišų gamintojas 7312 Muzikos instrumentų gamintojai ir derintojai
731215 Fortepijonų rezonansinių lentų gamintojas 7312 Muzikos instrumentų gamintojai ir derintojai
731216 Smuikų meistras 7312 Muzikos instrumentų gamintojai ir derintojai
731217 Ksilofonų meistras 7312 Muzikos instrumentų gamintojai ir derintojai
731218 Mušamųjų muzikos instrumentų taisytojas 7312 Muzikos instrumentų gamintojai ir derintojai
731219 Styginių muzikos instrumentų taisytojas 7312 Muzikos instrumentų gamintojai ir derintojai
731220 Pučiamųjų muzikos instrumentų taisytojas 7312 Muzikos instrumentų gamintojai ir derintojai
731221 Akordeonų derintojas 7312 Muzikos instrumentų gamintojai ir derintojai
731222 Muzikos instrumentų derintojas 7312 Muzikos instrumentų gamintojai ir derintojai
731223 Vargonų derintojas 7312 Muzikos instrumentų gamintojai ir derintojai
731224 Fortepijonų derintojas 7312 Muzikos instrumentų gamintojai ir derintojai
731301 Juvelyrinių dirbinių formų liejikas 7313 Juvelyrai ir tauriųjų metalų apdirbėjai
731302 Tauriųjų metalų pjaustytojas 7313 Juvelyrai ir tauriųjų metalų apdirbėjai
731303 Brangakmenių pjaustytojas poliruotojas 7313 Juvelyrai ir tauriųjų metalų apdirbėjai
731304 Techninių deimantų pjaustytojas poliruotojas 7313 Juvelyrai ir tauriųjų metalų apdirbėjai
731305 Tauriųjų metalų gręžėjas 7313 Juvelyrai ir tauriųjų metalų apdirbėjai
731306 Juvelyrinių dirbinių emaliuotojas 7313 Juvelyrai ir tauriųjų metalų apdirbėjai
731307 Juvelyrinių dirbinių graviruotojas 7313 Juvelyrai ir tauriųjų metalų apdirbėjai
731308 Juvelyras 7313 Juvelyrai ir tauriųjų metalų apdirbėjai
731309 Brangakmenių šlifuotojas 7313 Juvelyrai ir tauriųjų metalų apdirbėjai
731310 Grandinėlių iš tauriųjų metalų gamintojas [meistras] 7313 Juvelyrai ir tauriųjų metalų apdirbėjai
731311 Tauriųjų metalų lakštų gamintojas 7313 Juvelyrai ir tauriųjų metalų apdirbėjai
731312 Juvelyrinių dirbinių montuotojas 7313 Juvelyrai ir tauriųjų metalų apdirbėjai
731313 Techninių deimantų poliruotojas 7313 Juvelyrai ir tauriųjų metalų apdirbėjai
731314 Juvelyrinių dirbinių poliruotojas 7313 Juvelyrai ir tauriųjų metalų apdirbėjai
731315 Juvelyrinių dirbinių taisytojas 7313 Juvelyrai ir tauriųjų metalų apdirbėjai
731316 Tauriųjų metalų valcuotojas 7313 Juvelyrai ir tauriųjų metalų apdirbėjai
731317 Techninių deimantų pjaustytojas 7313 Juvelyrai ir tauriųjų metalų apdirbėjai
731318 Brangakmenių įstatytojas 7313 Juvelyrai ir tauriųjų metalų apdirbėjai
731319 Laikrodžio akmenų įstatytojas 7313 Juvelyrai ir tauriųjų metalų apdirbėjai
731320 Sidabrakalys [sidabrinių dirbinių meistras] 7313 Juvelyrai ir tauriųjų metalų apdirbėjai
731321 Tauriųjų metalų įspaudėjas 7313 Juvelyrai ir tauriųjų metalų apdirbėjai
731322 Gintaro apdirbimo meistras 7313 Juvelyrai ir tauriųjų metalų apdirbėjai
731323 Gintaro šlifuotojas 7313 Juvelyrai ir tauriųjų metalų apdirbėjai
731324 Auksakalys [auksinių dirbinių meistras] 7313 Juvelyrai ir tauriųjų metalų apdirbėjai
731401 Keramikos poliruotojas 7314 Keramikai, puodžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
731402 Keramikos juodintojas 7314 Keramikai, puodžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
731403 Keramikos ir porceliano liejikas 7314 Keramikai, puodžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
731404 Keramikos dažytojas panardinimo būdu 7314 Keramikai, puodžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
731405 Keramikos gręžėjas 7314 Keramikai, puodžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
731406 Keramikos meistras 7314 Keramikai, puodžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
731407 Keramikos ir porceliano žiedėjas 7314 Keramikai, puodžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
731408 Keramikos ir porceliano formų gamintojas 7314 Keramikai, puodžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
731409 Keraminių vamzdelių gamintojas 7314 Keramikai, puodžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
731410 Keramikos ir porceliano lipdytojas 7314 Keramikai, puodžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
731411 Formuotojas abrazyviniu ratu 7314 Keramikai, puodžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
731412 Plytų ir koklių formuotojas 7314 Keramikai, puodžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
731413 Puodžius 7314 Keramikai, puodžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
731414 Presuotojas molio išstūmimo būdu 7314 Keramikai, puodžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
731415 Keramikos ir porceliano presuotojas 7314 Keramikai, puodžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
731416 Keramikos klijuotojas 7314 Keramikai, puodžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
731417 Keramikos ir porceliano derintojas 7314 Keramikai, puodžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
731418 Keramikos ir porceliano sukėjas 7314 Keramikai, puodžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
731419 Įkrovos sudarytojas 7314 Keramikai, puodžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
731420 Statybinių keraminių gaminių formuotojas 7314 Keramikai, puodžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
731421 Keramikas 7314 Keramikai, puodžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
731422 Plytų ir koklių liejikas 7314 Keramikai, puodžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
731423 Keraminių ir porcelianinių indų modeliuotojas 7314 Keramikai, puodžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
731501 Stiklo lenkėjas 7315 Stiklo dirbinių meistrai, pjaustytojai ir šlifuotojai
731502 Stiklo virėjas 7315 Stiklo dirbinių meistrai, pjaustytojai ir šlifuotojai
731503 Mokslinių ir laboratorinių priemonių stiklo pūtėjas 7315 Stiklo dirbinių meistrai, pjaustytojai ir šlifuotojai
731504 Stiklo gręžėjas 7315 Stiklo dirbinių meistrai, pjaustytojai ir šlifuotojai
731505 Stiklo pjaustytojas 7315 Stiklo dirbinių meistrai, pjaustytojai ir šlifuotojai
731506 Optinio stiklo pjaustytojas 7315 Stiklo dirbinių meistrai, pjaustytojai ir šlifuotojai
731507 Stiklo gręžėjas (gręžimo staklėmis) 7315 Stiklo dirbinių meistrai, pjaustytojai ir šlifuotojai
731508 Stiklo apdailininkas 7315 Stiklo dirbinių meistrai, pjaustytojai ir šlifuotojai
731509 Stiklo surinkėjas 7315 Stiklo dirbinių meistrai, pjaustytojai ir šlifuotojai
731510 Stiklo apdirbėjas 7315 Stiklo dirbinių meistrai, pjaustytojai ir šlifuotojai
731511 Stiklo šlifuotojas 7315 Stiklo dirbinių meistrai, pjaustytojai ir šlifuotojai
731512 Stiklo sėmėjas 7315 Stiklo dirbinių meistrai, pjaustytojai ir šlifuotojai
731513 Stiklo liejikas 7315 Stiklo dirbinių meistrai, pjaustytojai ir šlifuotojai
731514 Stiklo poliruotojas 7315 Stiklo dirbinių meistrai, pjaustytojai ir šlifuotojai
731515 Stiklo papuošalų gamintojas 7315 Stiklo dirbinių meistrai, pjaustytojai ir šlifuotojai
731516 Stiklapūtys 7315 Stiklo dirbinių meistrai, pjaustytojai ir šlifuotojai
731601 Krištolo pjaustytojas 7316 Ženklų piešėjai, dekoruotojai, graviruotojai ir ėsdintojai
731602 Dekoratyviojo stiklo pjaustytojas formuotojas 7316 Ženklų piešėjai, dekoruotojai, graviruotojai ir ėsdintojai
731603 Stiklo raižikas [graveris] 7316 Ženklų piešėjai, dekoruotojai, graviruotojai ir ėsdintojai
731604 Stiklo ėsdintojas [ofortistas] 7316 Ženklų piešėjai, dekoruotojai, graviruotojai ir ėsdintojai
731605 Stiklo matintojas smėliasraute 7316 Ženklų piešėjai, dekoruotojai, graviruotojai ir ėsdintojai
731606 Stiklo graviravimo žymėtojas 7316 Ženklų piešėjai, dekoruotojai, graviruotojai ir ėsdintojai
731607 Stiklo dailintojas smėliasraute 7316 Ženklų piešėjai, dekoruotojai, graviruotojai ir ėsdintojai
731608 Karšo stiklo raižikas [graveris] 7316 Ženklų piešėjai, dekoruotojai, graviruotojai ir ėsdintojai
731609 Dažytojas teptuku 7316 Ženklų piešėjai, dekoruotojai, graviruotojai ir ėsdintojai
731610 Keramikos dekoruotojas 7316 Ženklų piešėjai, dekoruotojai, graviruotojai ir ėsdintojai
731611 Keramikos dekoruotojas aerografu 7316 Ženklų piešėjai, dekoruotojai, graviruotojai ir ėsdintojai
731612 Keramikos dekoruotojas piešėjas 7316 Ženklų piešėjai, dekoruotojai, graviruotojai ir ėsdintojai
731613 Keramikos dekoruotojas purškiamojo piešimo būdu 7316 Ženklų piešėjai, dekoruotojai, graviruotojai ir ėsdintojai
731614 Molinių indų dekoruotojas 7316 Ženklų piešėjai, dekoruotojai, graviruotojai ir ėsdintojai
731615 Metalo dirbinių dažytojas panardinimo būdu 7316 Ženklų piešėjai, dekoruotojai, graviruotojai ir ėsdintojai
731616 Keramikos glazūruotojas 7316 Ženklų piešėjai, dekoruotojai, graviruotojai ir ėsdintojai
731617 Stiklo emaliuotojas [glazūruotojas] 7316 Ženklų piešėjai, dekoruotojai, graviruotojai ir ėsdintojai
731618 Metalo dirbinių emaliuotojas 7316 Ženklų piešėjai, dekoruotojai, graviruotojai ir ėsdintojai
731619 Stiklo dirbinių glazūruotojas 7316 Ženklų piešėjai, dekoruotojai, graviruotojai ir ėsdintojai
731620 Piešėjas dekoruotojas 7316 Ženklų piešėjai, dekoruotojai, graviruotojai ir ėsdintojai
731621 Keramikos piešėjas dekoruotojas 7316 Ženklų piešėjai, dekoruotojai, graviruotojai ir ėsdintojai
731622 Stiklo piešėjas dekoruotojas 7316 Ženklų piešėjai, dekoruotojai, graviruotojai ir ėsdintojai
731623 Iškabų piešėjas dekoruotojas 7316 Ženklų piešėjai, dekoruotojai, graviruotojai ir ėsdintojai
731624 Keramikos piešėjas šablonu 7316 Ženklų piešėjai, dekoruotojai, graviruotojai ir ėsdintojai
731625 Keramikos piešėjas trafaretu 7316 Ženklų piešėjai, dekoruotojai, graviruotojai ir ėsdintojai
731626 Apipavidalintojas 7316 Ženklų piešėjai, dekoruotojai, graviruotojai ir ėsdintojai
731627 Stiklo sidabruotojas 7316 Ženklų piešėjai, dekoruotojai, graviruotojai ir ėsdintojai
731628 Veidrodžių sidabruotojas 7316 Ženklų piešėjai, dekoruotojai, graviruotojai ir ėsdintojai
731629 Dažytojas purškėjas {išskyrus statybą} 7316 Ženklų piešėjai, dekoruotojai, graviruotojai ir ėsdintojai
731630 Keramikos dekoruotojas trafaretu 7316 Ženklų piešėjai, dekoruotojai, graviruotojai ir ėsdintojai
731631 Keramikos dekoruotojas apdailininkas 7316 Ženklų piešėjai, dekoruotojai, graviruotojai ir ėsdintojai
731632 Keramikos dekoruotojas kopijuotojas 7316 Ženklų piešėjai, dekoruotojai, graviruotojai ir ėsdintojai
731633 Keramikos dekoravimo piešinių kopijuotojas ir perkėlėjas ant kitų paviršių 7316 Ženklų piešėjai, dekoruotojai, graviruotojai ir ėsdintojai
731634 Molio masės ruošėjas 7316 Ženklų piešėjai, dekoruotojai, graviruotojai ir ėsdintojai
731635 Pavyzdžių apipavidalintojas 7316 Ženklų piešėjai, dekoruotojai, graviruotojai ir ėsdintojai
731636 Galvanikas 7316 Ženklų piešėjai, dekoruotojai, graviruotojai ir ėsdintojai
731637 Emaliuotojas 7316 Ženklų piešėjai, dekoruotojai, graviruotojai ir ėsdintojai
731638 Stiklo dažytojas trafaretu 7316 Ženklų piešėjai, dekoruotojai, graviruotojai ir ėsdintojai
731639 Keramikos dengėjas silikonu 7316 Ženklų piešėjai, dekoruotojai, graviruotojai ir ėsdintojai
731640 Ženklų piešėjas 7316 Ženklų piešėjai, dekoruotojai, graviruotojai ir ėsdintojai
731701 Pintų daiktų pynėjas 7317 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš medienos, vytelių ir panašių medžiagų
731702 Popierinių dirbinių dirbėjas 7317 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš medienos, vytelių ir panašių medžiagų
731703 Šiaudinių dirbinių dirbėjas 7317 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš medienos, vytelių ir panašių medžiagų
731704 Medinių dirbinių dirbėjas 7317 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš medienos, vytelių ir panašių medžiagų
731705 Meninių dirbinių iš vytelių pynėjas 7317 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš medienos, vytelių ir panašių medžiagų
731706 Krepšių pynėjas 7317 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš medienos, vytelių ir panašių medžiagų
731707 Šluotų dirbėjas 7317 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš medienos, vytelių ir panašių medžiagų
731708 Šepečių dirbėjas 7317 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš medienos, vytelių ir panašių medžiagų
731709 Baldų pynėjas meistras 7317 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš medienos, vytelių ir panašių medžiagų
731710 Teptukų meistras 7317 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš medienos, vytelių ir panašių medžiagų
731711 Medinių žaislų dirbėjas 7317 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš medienos, vytelių ir panašių medžiagų
731712 Pintinių pynėjas 7317 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš medienos, vytelių ir panašių medžiagų
731713 Pynėjas iš šiaudelių 7317 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš medienos, vytelių ir panašių medžiagų
731714 Pynėjas iš nendrių 7317 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš medienos, vytelių ir panašių medžiagų
731802 Amatininkas kilimų audėjas 7318 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų
731803 Amatininkas drabužių mezgėjas 7318 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų
731804 Amatininkas drabužių siuvėjas 7318 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų
731805 Odinių dirbinių dirbėjas 7318 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų
731806 Odinių reikmenų dirbėjas 7318 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų
731807 Tekstilės dirbinių dirbėjas 7318 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų
731808 Tekstilės pluošto balintojas 7318 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų
731809 Tekstilės pluošto maišytojas 7318 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų
731810 Tekstilės pluošto karšėjas 7318 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų
731811 Tekstilės pluošto rūšiuotojas 7318 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų
731812 Tekstilės pluošto šukuotojas 7318 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų
731813 Tekstilės pluošto tempėjas 7318 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų
731814 Tekstilės pluošto vyniotojas 7318 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų
731815 Tekstilės pluošto rinkėjas 7318 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų
731816 Tekstilės pluošto kedentojas 7318 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų
731817 Tekstilės pluošto gijų sukėjas 7318 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų
731818 Gaminių, pusgaminių ir medžiagų rūšiuotojas 7318 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų
731819 Atraižų presuotojas 7318 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų
731820 Vilnos plovėjas 7318 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų
731821 Gijų vijėjas 7318 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų
731822 Tekstilės gaminių šiaušėjas 7318 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų
731823 Tekstilės pluošto kokybės kontrolierius 7318 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų
731824 Komplektuotojas 7318 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų
731825 Trikotažinių gaminių gamybos darbininkas 7318 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų
731826 Nėrėjas vąšeliu 7318 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų
731827 Audinio metėjas 7318 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų
731828 Mezgėjas 7318 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų
731829 Drabužių mezgėjas 7318 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų
731830 Juostų gamintojas 7318 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų
731831 Žvejybos tinklų mezgėjas 7318 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų
731832 Tinklų gamintojas 7318 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų
731833 Gobelenų gamintojas, baldų dekoratyvinių audinių gamintojas 7318 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų
731834 Siūlų ir verpalų verpėjas 7318 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų
731835 Šeivų keitėjas 7318 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų
731836 Audėjas staklėmis 7318 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų
731837 Austų kilimų dygsniuotojas 7318 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų
731838 Kilimų audėjas 7318 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų
731839 Žakardinių audinių audėjas 7318 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų
731840 Gobeleno audėjas 7318 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų
731841 Audėjas 7318 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų
731842 Audėjas ričių movėjas 7318 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų
731843 Audimo meistras 7318 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų
731844 Audimo meistro padėjėjas 7318 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų
731845 Audimo pameistrys 7318 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų
731846 Gaminių, pusgaminių ir audinių komplektuotojas 7318 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų
731901 Metalinių žaislų gamintojas 7319 Kitur nepriskirti amatininkai
731902 Žvakių dirbėjas 7319 Kitur nepriskirti amatininkai
731903 Akmeninių dirbinių dirbėjas 7319 Kitur nepriskirti amatininkai
731904 Butaforas 7319 Kitur nepriskirti amatininkai
731905 Floristas 7319 Kitur nepriskirti amatininkai
731906 Audinių taisytojas 7319 Kitur nepriskirti amatininkai
731907 Kaspinų vyniotojas 7319 Kitur nepriskirti amatininkai
732101 Spausdinimo raidžių rinkėjas 7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai
732102 Spaudos formų gamintojas 7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai
732103 Linotipo operatorius 7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai
732104 Spaudos preso operatorius 7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai
732105 Brailio rašto plokščių dirbėjas 7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai
732106 Fotorinkimo mašinos operatorius 7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai
732107 Surinkimo mašinos operatorius 7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai
732108 Stalinės spausdinimo įrangos operatorius 7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai
732109 Fotografinio rinkimo spausdinimo mašinos operatorius 7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai
732110 Fotoformų surinkimo mašinos operatorius 7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai
732111 Bandomųjų atspaudų gamintojas 7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai
732112 Rinkėjas 7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai
732113 Linotipo rinkėjas 7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai
732114 Fototipo rinkėjas 7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai
732115 Spaudos formų kopijuotojas 7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai
732116 Titruotojas 7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai
732117 Elektrotipininkas liejikas 7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai
732118 Stereotipininkas liejikas 7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai
732119 Elektrotipininkas [elektrotipijos formų gamintojas] 7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai
732120 Stereotipininkas [stereotipų gamintojas] 7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai
732121 Fotograviūrų fotografas 7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai
732122 Ofsetinio spausdinimo kserografas 7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai
732123 Linoleumo klišių graveris 7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai
732124 Litografinio akmens graveris 7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai
732125 Spaudos formų graveris 7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai
732126 Spaudos štampo graveris 7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai
732127 Metalinių spaudos plokščių graveris 7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai
732128 Natų spausdinimo graveris 7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai
732129 Spausdinimo pantografu graveris 7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai
732130 Giliaspaudės spaudos klišių graveris 7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai
732131 Guminių spausdinimo klišių graveris 7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai
732132 Medinių spausdinimo klišių graveris 7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai
732133 Graviūrų metale ėsdintojas 7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai
732134 Metalinių spaudos formų ėsdintojas 7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai
732135 Metalinių spausdinimo volelių ėsdintojas 7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai
732136 Giliaspaudės spaudos klišių ėsdintojas 7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai
732137 Fotografijos spaudos formų apdailininkas 7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai
732138 Fotolitografijos spaudos formų granuliuotojas 7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai
732139 Giliaspaudės spaudos plokščių granuliuotojas 7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai
732140 Giliaspaudės spaudos formų gamintojas 7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai
732141 Trafaretinio spausdinimo spaudos formų gamintojas 7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai
732142 Fotolitografijos spaudos formų montuotojas 7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai
732143 Giliaspaudės formų montuotojas 7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai
732144 Cinkografas 7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai
732145 Giliaspaudės fotografas 7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai
732146 Fotolitografas 7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai
732147 Spausdintojas pantografu 7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai
732148 Giliaspaudės bandomųjų atspaudų gamintojas 7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai
732149 Fotolitografijos bandomųjų atvaizdų gamintojas 7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai
732150 Giliaspaudės bandomųjų atvaizdų gamintojas 7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai
732151 Giliaspaudės formų retušuotojas 7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai
732152 Spaudos formų retušuotojas 7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai
732153 Litografijos paveikslų perkėlėjas 7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai
732154 Tiesioginės [vertikaliosios] litografijos paveikslų perkėlėjas 7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai
732155 Litografinio spausdinimo paveikslų perkėlėjas 7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai
732156 Paveikslų perkėlėjas į spaudos formas fotomechaniniu būdu 7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai
732157 Litografijos tušuotojas 7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai
732201 Linotipininkas 7322 Spaustuvininkai
732202 Monotipininkas 7322 Spaustuvininkai
732203 Spaustuvininkas 7322 Spaustuvininkai
732204 Pagalbinis spaustuvės darbininkas 7322 Spaustuvininkai
732205 Spausdinimo įrenginių derintojas 7322 Spaustuvininkai
732206 Spaudos formų liejimo mašinų derintojas operatorius 7322 Spaustuvininkai
732207 Spausdinimo akmens įstatytojas į mašiną 7322 Spaustuvininkai
732208 Spaudos preso operatorius nuėmėjas 7322 Spaustuvininkai
732209 Tipografas 7322 Spaustuvininkai
732210 Poligrafijos įrangos derintojas 7322 Spaustuvininkai
732211 Šilkografijos trafaretų pjaustytojas 7322 Spaustuvininkai
732212 Popieriaus puošėjas [dekoratorius] 7322 Spaustuvininkai
732213 Šilkografijos trafaretų gamintojas 7322 Spaustuvininkai
732214 Ksilografijos spaustuvininkas 7322 Spaustuvininkai
732215 Šilkografijos spaustuvininkas 7322 Spaustuvininkai
732216 Tekstilės spaustuvininkas 7322 Spaustuvininkai
732217 Heraldikos spausdinimo štampuotojas 7322 Spaustuvininkai
732218 Šilkografijos trafaretininkas 7322 Spaustuvininkai
732219 Trafaretinės spaudos spausdintojas 7322 Spaustuvininkai
732221 Spaudos formų liejimo mašinų operatorius 7322 Spaustuvininkai
732222 Fotografinio rinkimo mašinų operatorius 7322 Spaustuvininkai
732223 Spausdinimo mašinų operatorius 7322 Spaustuvininkai
732224 Tekstilės marginimo mašinų operatorius 7322 Spaustuvininkai
732225 Plokščiojo spausdinimo mašinų operatorius 7322 Spaustuvininkai
732226 Cilindrinių spausdinimo mašinų operatorius 7322 Spaustuvininkai
732227 Rotacinių spausdinimo mašinų operatorius 7322 Spaustuvininkai
732228 Plokštinių spausdinimo staklių operatorius 7322 Spaustuvininkai
732229 Tiesioginio spausdinimo litografijos staklių operatorius 7322 Spaustuvininkai
732230 Ofsetinio spausdinimo staklių operatorius 7322 Spaustuvininkai
732231 Ofsetinės litografijos spausdinimo staklių operatorius 7322 Spaustuvininkai
732232 Sienų apmušalų [tapetų] spausdinimo staklių operatorius 7322 Spaustuvininkai
732233 Rotacinių spausdinimo staklių operatorius 7322 Spaustuvininkai
732234 Graviūrų spausdinimo rotacinių staklių operatorius 7322 Spaustuvininkai
732301 Knygrišys 7323 Spaudinių apdailos darbininkai ir knygrišiai
732302 Įrišamų knygų susiuvėjas 7323 Spaudinių apdailos darbininkai ir knygrišiai
732303 Brošiūruojamos knygos lankų įrišimo tikrintojas 7323 Spaudinių apdailos darbininkai ir knygrišiai
732304 Įrišamų knygų paauksuotojas 7323 Spaudinių apdailos darbininkai ir knygrišiai
732305 Dokumentų įrišėjas 7323 Spaudinių apdailos darbininkai ir knygrišiai
732306 Knygų puošėjas reljefiniu ornamentu 7323 Spaudinių apdailos darbininkai ir knygrišiai
732307 Knygų apdailininkas 7323 Spaudinių apdailos darbininkai ir knygrišiai
732308 Įrišamų knygų ruošėjas 7323 Spaudinių apdailos darbininkai ir knygrišiai
732309 Knygų dekoruotojas 7323 Spaudinių apdailos darbininkai ir knygrišiai
732310 Knygų antraščių rašytojas 7323 Spaudinių apdailos darbininkai ir knygrišiai
732311 Knygų įrišimo mašinų operatorius 7323 Spaudinių apdailos darbininkai ir knygrišiai
732312 Knygų reljefinio įspaudimo mašinų operatorius 7323 Spaudinių apdailos darbininkai ir knygrišiai
741101 Elektrikas 7411 Pastatų ir kitokie elektrikai
741102 Pastatų elektrikas 7411 Pastatų ir kitokie elektrikai
741103 Pastatų techninės priežiūros elektrikas 7411 Pastatų ir kitokie elektrikai
741104 Pastatų elektros instaliacijos elektrikas 7411 Pastatų ir kitokie elektrikai
741105 Pastatų elektros įrangos techninės priežiūros elektrikas 7411 Pastatų ir kitokie elektrikai
741106 Kasyklos elektrikas 7411 Pastatų ir kitokie elektrikai
741107 Neoninio apšvietimo elektrikas 7411 Pastatų ir kitokie elektrikai
741108 Scenos ir studijos elektrikas 7411 Pastatų ir kitokie elektrikai
741109 Teatro elektrikas 7411 Pastatų ir kitokie elektrikai
741110 Budintysis elektrikas 7411 Pastatų ir kitokie elektrikai
741201 Skaičiavimo mašinų elektromonteris 7412 Elektromechanikai ir elektromonteriai
741202 Elektrikas akumuliatorininkas 7412 Elektromechanikai ir elektromonteriai
741203 Elektromonteris 7412 Elektromechanikai ir elektromonteriai
741204 Elektros įrangos techninės priežiūros elektrikas 7412 Elektromechanikai ir elektromonteriai
741205 Elektros mašinų inkaro surinkėjas 7412 Elektromechanikai ir elektromonteriai
741206 Elektros mašinų kolektorių surinkėjas 7412 Elektromechanikai ir elektromonteriai
741207 Orlaivio elektrikas 7412 Elektromechanikai ir elektromonteriai
741208 Lokomotyvo elektrikas 7412 Elektromechanikai ir elektromonteriai
741209 Variklinės transporto priemonės elektrikas 7412 Elektromechanikai ir elektromonteriai
741210 Laivo elektrikas 7412 Elektromechanikai ir elektromonteriai
741211 Elektros įrangos mechanikas 7412 Elektromechanikai ir elektromonteriai
741212 Nuolatinės srovės generatorių montuotojas 7412 Elektromechanikai ir elektromonteriai
741213 Elektros variklių apvijininkas 7412 Elektromechanikai ir elektromonteriai
741214 Kontrolinių prietaisų elektromonteris 7412 Elektromechanikai ir elektromonteriai
741215 Keltuvų ir panašios įrangos elektromonteris 7412 Elektromechanikai ir elektromonteriai
741216 Generatorių elektromonteris 7412 Elektromechanikai ir elektromonteriai
741217 Prietaisų elektromonteris 7412 Elektromechanikai ir elektromonteriai
741218 Magnetoelektrinių mašinų elektromonteris 7412 Elektromechanikai ir elektromonteriai
741219 Elektros variklių elektromonteris 7412 Elektromechanikai ir elektromonteriai
741220 Šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos elektromonteris 7412 Elektromechanikai ir elektromonteriai
741221 Reostatų elektromonteris 7412 Elektromechanikai ir elektromonteriai
741222 Signalizavimo įrangos elektromonteris 7412 Elektromechanikai ir elektromonteriai
741223 Skirstomosios elektros įrangos remonto šaltkalvis 7412 Elektromechanikai ir elektromonteriai
741224 Transformatorių elektromonteris 7412 Elektromechanikai ir elektromonteriai
741225 Elektromechanikas 7412 Elektromechanikai ir elektromonteriai
741226 Elektros įrangos remontininkas 7412 Elektromechanikai ir elektromonteriai
741227 Elektros įrangos techninės priežiūros darbininkas 7412 Elektromechanikai ir elektromonteriai
741228 Oro linijų elektromonteris 7412 Elektromechanikai ir elektromonteriai
741229 Elektros įrangos apvijų ir izoliacijos remonto elektromonteris 7412 Elektromechanikai ir elektromonteriai
741230 Relinės apsaugos ir automatinės aparatūros remonto elektromonteris 7412 Elektromechanikai ir elektromonteriai
741231 Apvijų vyniotojas 7412 Elektromechanikai ir elektromonteriai
741232 Liftų elektromechanikas 7412 Elektromechanikai ir elektromonteriai
741233 Kontaktinių tinklų elektromonteris 7412 Elektromechanikai ir elektromonteriai
741234 Bandažuotojas 7412 Elektromechanikai ir elektromonteriai
741235 Budintysis elektromonteris 7412 Elektromechanikai ir elektromonteriai
741236 Elektros įrangos techninės priežiūros ir remonto darbininkas 7412 Elektromechanikai ir elektromonteriai
741237 Elektromonteris dyzelininkas 7412 Elektromechanikai ir elektromonteriai
741238 Elektrooptinių įtaisų parametrų derintojas 7412 Elektromechanikai ir elektromonteriai
741239 Elektros mašinų apvijų vyniotojas 7412 Elektromechanikai ir elektromonteriai
741240 Energijos suvartojimo kontrolierius 7412 Elektromechanikai ir elektromonteriai
741241 Pastočių techninės priežiūros elektromonteris 7412 Elektromechanikai ir elektromonteriai
741242 Elektros mašinų remonto šaltkalvis 7412 Elektromechanikai ir elektromonteriai
741243 Bandymų ir matavimo įrangos elektromonteris 7412 Elektromechanikai ir elektromonteriai
741244 Elektrinių elektros įrangos techninės priežiūros elektromonteris 7412 Elektromechanikai ir elektromonteriai
741301 Kabelių elektromonteris 7413 Elektros linijų įrengėjai ir taisytojai
741302 Antžeminių elektros kabelių kabelininkas 7413 Elektros linijų įrengėjai ir taisytojai
741303 Požeminių elektros kabelių kabelininkas 7413 Elektros linijų įrengėjai ir taisytojai
741304 Antžeminių elektrinės traukos kabelių kabelininkas 7413 Elektros linijų įrengėjai ir taisytojai
741305 Požeminių elektrinės traukos kabelių kabelininkas 7413 Elektros linijų įrengėjai ir taisytojai
741306 Kabelių sujungėjas 7413 Elektros linijų įrengėjai ir taisytojai
741307 Elektros kabelių sujungėjas 7413 Elektros linijų įrengėjai ir taisytojai
741308 Požeminių kabelių klojėjas 7413 Elektros linijų įrengėjai ir taisytojai
741309 Elektros linijų darbininkas 7413 Elektros linijų įrengėjai ir taisytojai
741310 Elektrinės traukos linijų darbininkas 7413 Elektros linijų įrengėjai ir taisytojai
741311 Elektros kabelių lituotojas sujungėjas 7413 Elektros linijų įrengėjai ir taisytojai
741312 Antžeminių laidinių elektros linijų tiesimo darbininkas 7413 Elektros linijų įrengėjai ir taisytojai
741313 Požeminių laidinių elektros linijų tiesimo darbininkas 7413 Elektros linijų įrengėjai ir taisytojai
741314 Antžeminių laidinių elektrinės traukos linijų tiesimo darbininkas 7413 Elektros linijų įrengėjai ir taisytojai
741315 Kabelių lituotojas 7413 Elektros linijų įrengėjai ir taisytojai
741316 Kabelinių linijų elektromonteris 7413 Elektros linijų įrengėjai ir taisytojai
741317 Aukštojo dažnio srovės įrenginių termininkas 7413 Elektros linijų įrengėjai ir taisytojai
742101 Elektroninės įrangos derintojas 7421 Elektroninės įrangos mechanikai ir taisytojai
742102 Elektroninės įrangos montuotojas 7421 Elektroninės įrangos mechanikai ir taisytojai
742103 Elektroninės garso ir vaizdo įrangos montuotojas 7421 Elektroninės įrangos mechanikai ir taisytojai
742104 Pramonės įrenginių elektroninių sistemų montuotojas 7421 Elektroninės įrangos mechanikai ir taisytojai
742105 Prietaisų elektroninių įtaisų montuotojas 7421 Elektroninės įrangos mechanikai ir taisytojai
742106 Medicinos įrangos elektroninių įtaisų montuotojas 7421 Elektroninės įrangos mechanikai ir taisytojai
742107 Meteorologinės aparatūros elektroninių įtaisų montuotojas 7421 Elektroninės įrangos mechanikai ir taisytojai
742108 Bandomųjų pavyzdžių elektroninių įtaisų montuotojas 7421 Elektroninės įrangos mechanikai ir taisytojai
742109 Buitinių prietaisų montuotojas 7421 Elektroninės įrangos mechanikai ir taisytojai
742110 Buitinių prietaisų taisytojas 7421 Elektroninės įrangos mechanikai ir taisytojai
742111 Radioelektroninės aparatūros ir prietaisų šaltkalvis surinkėjas 7421 Elektroninės įrangos mechanikai ir taisytojai
742112 Radijo detalių elektrinių parametrų matuotojas 7421 Elektroninės įrangos mechanikai ir taisytojai
742113 Radijo detalių lituotojas 7421 Elektroninės įrangos mechanikai ir taisytojai
742114 Radioelektroninės aparatūros ir prietaisų kontrolierius 7421 Elektroninės įrangos mechanikai ir taisytojai
742115 Radioelektroninės aparatūros ir prietaisų montuotojas 7421 Elektroninės įrangos mechanikai ir taisytojai
742116 Radioelektroninės aparatūros ir prietaisų derintojas 7421 Elektroninės įrangos mechanikai ir taisytojai
742117 Elektrinių parametrų matuotojas 7421 Elektroninės įrangos mechanikai ir taisytojai
742118 Detalių ir įtaisų kontrolierius 7421 Elektroninės įrangos mechanikai ir taisytojai
742119 Teleautomatikos ir dispečerinės įrangos elektromonteris 7421 Elektroninės įrangos mechanikai ir taisytojai
742120 Elektroninės įrangos mechanikas 7421 Elektroninės įrangos mechanikai ir taisytojai
742121 Garso ir vaizdo įrangos elektroninės dalies mechanikas 7421 Elektroninės įrangos mechanikai ir taisytojai
742122 Organizacinės technikos elektroninės dalies mechanikas 7421 Elektroninės įrangos mechanikai ir taisytojai
742123 Įstaigos mašinų elektroninės dalies mechanikas 7421 Elektroninės įrangos mechanikai ir taisytojai
742124 Elektroninės įrangos taisymo meistras 7421 Elektroninės įrangos mechanikai ir taisytojai
742125 Garso ir vaizdo elektroninės įrangos taisymo meistras 7421 Elektroninės įrangos mechanikai ir taisytojai
742126 Elektroninės įrangos techninės priežiūros darbininkas 7421 Elektroninės įrangos mechanikai ir taisytojai
742127 Elektroninės garso ir vaizdo įrangos techninės priežiūros darbininkas 7421 Elektroninės įrangos mechanikai ir taisytojai
742128 Automatikos įrangos elektrotechnikas 7421 Elektroninės įrangos mechanikai ir taisytojai
742129 Radiometrijos laborantas 7421 Elektroninės įrangos mechanikai ir taisytojai
742130 Medicinos įrangos remonto ir techninės priežiūros elektromechanikas 7421 Elektroninės įrangos mechanikai ir taisytojai
742131 Mechatronikas 7421 Elektroninės įrangos mechanikai ir taisytojai
742132 Bankomatų mechanikas 7421 Elektroninės įrangos mechanikai ir taisytojai
742133 Elektroninės įrangos taisytojas 7421 Elektroninės įrangos mechanikai ir taisytojai
742134 Fotokopijavimo mašinų technikas 7421 Elektroninės įrangos mechanikai ir taisytojai
742201 Kompiuterių elektroninių įtaisų montuotojas 7422 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojai
742202 Duomenų apdorojimo aparatūros elektroninių įtaisų montuotojas 7422 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojai
742203 Radarų elektroninės įrangos montuotojas 7422 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojai
742204 Radijo ryšio elektroninės įrangos montuotojas 7422 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojai
742205 Signalizavimo sistemų elektroninių įtaisų montuotojas 7422 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojai
742206 Telekomunikacijų elektroninės įrangos montuotojas 7422 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojai
742207 Televizijos elektroninės įrangos montuotojas 7422 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojai
742208 Radijo ryšio aparatūros derintojas 7422 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojai
742209 Radijo ryšio aparatūros montuotojas 7422 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojai
742210 Radijo ryšio aparatūros kontrolierius 7422 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojai
742211 Telekomunikacijų įrangos montuotojas 7422 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojai
742212 Kontrolinės matavimo ir ryšių aparatūros derintojas 7422 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojai
742213 Automatinių telefono stočių elektromonteris 7422 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojai
742214 Kompiuterių elektroninės įrangos montuotojas 7422 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojai
742215 Radijo antenų montuotojas 7422 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojai
742216 Televizijos antenų montuotojas 7422 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojai
742217 Apskaitos mašinų elektroninės dalies mechanikas 7422 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojai
742218 Skaičiavimo mašinų elektroninės dalies mechanikas 7422 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojai
742219 Kompiuterių elektroninės dalies mechanikas 7422 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojai
742220 Radijo įrangos elektroninės dalies mechanikas 7422 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojai
742221 Televizijos įrangos elektroninės dalies mechanikas 7422 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojai
742222 Radijo elektroninės įrangos taisymo meistras 7422 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojai
742223 Televizijos elektroninės įrangos taisymo meistras 7422 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojai
742224 Elektroninės radijo įrangos techninės priežiūros darbininkas 7422 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojai
742225 Elektroninės televizijos įrangos techninės priežiūros darbininkas 7422 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojai
742226 Elektromonteris radistas 7422 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojai
742227 Radijo mechanikas 7422 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojai
742228 Telegrafo įrangos montuotojas 7422 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojai
742229 Telefono įrangos montuotojas 7422 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojai
742230 Telegrafo įrangos mechanikas 7422 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojai
742231 Telefono įrangos mechanikas 7422 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojai
742232 Telegrafo įrangos techninės priežiūros darbininkas 7422 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojai
742233 Telefono įrangos techninės priežiūros darbininkas 7422 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojai
742234 Ryšių kabelių montuotojas 7422 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojai
742235 Ryšininkas 7422 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojai
742236 Ryšių įrenginių montuotojas 7422 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojai
742237 Radiofikavimo ir telefono ryšio linijos įrenginių elektrikas 7422 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojai
742238 Radiotelefonistas 7422 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojai
742239 Telefono stočių įrangos elektromonteris 7422 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojai
742240 Telegrafo linijų kabelininkas 7422 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojai
742241 Telefono linijų kabelininkas 7422 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojai
742242 Telegrafo kabelių sujungėjas 7422 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojai
742243 Telefono kabelių sujungėjas 7422 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojai
742244 Telegrafo linijų darbininkas 7422 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojai
742245 Telefono linijų darbininkas 7422 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojai
742246 Laidinių telegrafo linijų tiesimo darbininkas 7422 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojai
742247 Laidinių telefono linijų tiesimo darbininkas 7422 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojai
742248 Duomenų perdavimo ir telekomunikacijų linijų kabelininkas 7422 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojai
742249 Kompiuterių įrangos derintojas 7422 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojai
751101 Žuvų darinėtojas 7511 Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
751102 Išmėsinėtojas 7511 Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
751103 Maisto produktų sūdytojas 7511 Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
751104 Mėsininkas 7511 Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
751105 Žuvies konservuotojas 7511 Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
751106 Mėsos konservuotojas 7511 Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
751107 Žuvų pjaustytojas 7511 Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
751108 Mėsos pjaustytojas 7511 Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
751109 Mėsos darinėtojas 7511 Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
751110 Paukštienos ruošėjas 7511 Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
751111 Žarnokų darinėtojas 7511 Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
751112 Kailialupys 7511 Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
751113 Žuvies išpjovų ruošėjas 7511 Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
751114 Žuvies pusgaminių ruošėjas 7511 Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
751115 Techninės žaliavos ruošėjas 7511 Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
751116 Dešrų gamintojas 7511 Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
751117 Skerdenų pjaustytojas pjūklu 7511 Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
751118 Vidurių apdorotojas 7511 Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
751119 Žuvies marinuotojas actu 7511 Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
751120 Mėsos marinuotojas actu 7511 Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
751121 Iškapotojas 7511 Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
751122 Žuvies sūdytojas 7511 Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
751123 Mėsos sūdytojas 7511 Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
751124 Žuvies atmatų (vartojamų kaip jaukas) apdorotojas 7511 Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
751125 Išgyslintojas 7511 Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
751126 Skerdikas 7511 Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
751127 Žuvies rūkyklos darbininkas 7511 Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
751128 Mėsos rūkyklos darbininkas 7511 Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
751129 Kontrolierius svėrėjas 7511 Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
751130 Žarnų atskyrėjas 7511 Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
751131 Dešrų cecho darbininkas 7511 Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
751132 Dešrininkas 7511 Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
751133 Žaliavų smulkintojas [malėjas] 7511 Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
751134 Virėjas-rūkytojas 7511 Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
751135 Subproduktų apdorotojas 7511 Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
751136 Žarnų apdorotojas 7511 Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
751137 Kraujo apdorotojas 7511 Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
751138 Endokrininės žaliavos surinkėjas 7511 Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
751139 Mėsos išpjaustytojas 7511 Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
751201 Kepėjas 7512 Kepėjai ir konditeriai
751202 Biskvitų kepėjas 7512 Kepėjai ir konditeriai
751203 Duonos kepėjas 7512 Kepėjai ir konditeriai
751204 Konditerijos kepėjas 7512 Kepėjai ir konditeriai
751205 Šokoladinių kriauklių liejikas 7512 Kepėjai ir konditeriai
751206 Konditeris 7512 Kepėjai ir konditeriai
751207 Cukrinių konditerijos gaminių pjaustytojas 7512 Kepėjai ir konditeriai
751208 Cukrinių konditerijos gaminių lašintojas 7512 Kepėjai ir konditeriai
751209 Šokolado smulkintojas 7512 Kepėjai ir konditeriai
751210 Biskvitų gamintojas 7512 Kepėjai ir konditeriai
751211 Kramtomosios gumos gamintojas 7512 Kepėjai ir konditeriai
751212 Šokolado gamintojas 7512 Kepėjai ir konditeriai
751213 Konditerininkas [konditerijos gamintojas] 7512 Kepėjai ir konditeriai
751214 Makaronų gamintojas 7512 Kepėjai ir konditeriai
751215 Pyrago gamintojas 7512 Kepėjai ir konditeriai
751216 Plaktinių tortų gamintojas 7512 Kepėjai ir konditeriai
751217 Mielių gamintojas 7512 Kepėjai ir konditeriai
751218 Duonos tešlos gamintojas 7512 Kepėjai ir konditeriai
751219 Šokolado maišytojas 7512 Kepėjai ir konditeriai
751220 Miltinių konditerijos gaminių maišytojas 7512 Kepėjai ir konditeriai
751221 Pyrago tešlos maišytojas 7512 Kepėjai ir konditeriai
751222 Cukrinių konditerijos gaminių maišytojas 7512 Kepėjai ir konditeriai
751223 Šokolado liejikas 7512 Kepėjai ir konditeriai
751224 Biskvitų kepimo krosnies prižiūrėtojas 7512 Kepėjai ir konditeriai
751225 Duonkepės prižiūrėtojas 7512 Kepėjai ir konditeriai
751226 Miltinių konditerijos gaminių kepimo krosnių prižiūrėtojas 7512 Kepėjai ir konditeriai
751227 Konditerio padėjėjas 7512 Kepėjai ir konditeriai
751228 Šokolado gaminių presuotojas 7512 Kepėjai ir konditeriai
751229 Šokolado rafinuotojas 7512 Kepėjai ir konditeriai
751230 Cukrinių konditerijos gaminių kočiotojas 7512 Kepėjai ir konditeriai
751231 Duonos tešlos pjaustytojas 7512 Kepėjai ir konditeriai
751232 Miltinių konditerijos gaminių tešlos pjaustytojas 7512 Kepėjai ir konditeriai
751233 Šokolado kietintojas 7512 Kepėjai ir konditeriai
751234 Fasuotojas {maisto pramonė} 7512 Kepėjai ir konditeriai
751235 Formuotojas {maisto pramonė} 7512 Kepėjai ir konditeriai
751236 Duonos ir pyrago gaminių formuotojas 7512 Kepėjai ir konditeriai
751237 Duonos kepimo darbininkas 7512 Kepėjai ir konditeriai
751238 Glazūros ruošėjas 7512 Kepėjai ir konditeriai
751239 Maisto pusgaminių ruošėjas 7512 Kepėjai ir konditeriai
751240 Chalvos maišytojas 7512 Kepėjai ir konditeriai
751241 Glazūruotojas 7512 Kepėjai ir konditeriai
751242 Kepėjo padėjėjas 7512 Kepėjai ir konditeriai
751243 Vaflių kepėjas 7512 Kepėjai ir konditeriai
751244 Saldainių gamintojas 7512 Kepėjai ir konditeriai
751245 Maisto produktų apkepintojas 7512 Kepėjai ir konditeriai
751246 Receptūrininkas 7512 Kepėjai ir konditeriai
751301 Sviesto gamintojas 7513 Pieno produktų gamintojai
751302 Sūrių gamintojas 7513 Pieno produktų gamintojai
751303 Žaliavų sijotojas 7513 Pieno produktų gamintojai
751304 Valgomųjų ledų gamintojas 7513 Pieno produktų gamintojai
751305 Pieno traukintojas 7513 Pieno produktų gamintojai
751306 Pieno miltelių gamybos aparatininkas 7513 Pieno produktų gamintojai
751307 Sūrio sūdytojas 7513 Pieno produktų gamintojai
751308 Pieno priėmėjas 7513 Pieno produktų gamintojai
751309 Fermentinių sūrių gamintojas 7513 Pieno produktų gamintojai
751310 Žaliavų džiovintojas 7513 Pieno produktų gamintojai
751311 Varškės sūrių gamintojas 7513 Pieno produktų gamintojai
751312 Varškės gamintojas 7513 Pieno produktų gamintojai
751313 Valgomųjų ledų vyniotojas pakuotojas 7513 Pieno produktų gamintojai
751314 Valgomųjų ledų fasuotojas 7513 Pieno produktų gamintojai
751315 Valgomųjų ledų priedų ruošėjas 7513 Pieno produktų gamintojai
751316 Valgomųjų ledų užšaldytojas 7513 Pieno produktų gamintojai
751317 Valgomųjų ledų grūdintojas 7513 Pieno produktų gamintojai
751318 Valgomųjų ledų mišinio virėjas 7513 Pieno produktų gamintojai
751319 Pieno produktų gamintojas 7513 Pieno produktų gamintojai
751320 Raugo gamintojas 7513 Pieno produktų gamintojai
751401 Vaisių konservuotojas 7514 Vaisių, daržovių ir panašių produktų konservuotojai
751402 Aliejaus spaudėjas 7514 Vaisių, daržovių ir panašių produktų konservuotojai
751403 Vaisių sulčių gamintojas 7514 Vaisių, daržovių ir panašių produktų konservuotojai
751404 Cukraus gamintojas tradiciniais būdais 7514 Vaisių, daržovių ir panašių produktų konservuotojai
751405 Daržovių sulčių gamintojas 7514 Vaisių, daržovių ir panašių produktų konservuotojai
751406 Vaisių marinuotojas 7514 Vaisių, daržovių ir panašių produktų konservuotojai
751407 Daržovių marinuotojas 7514 Vaisių, daržovių ir panašių produktų konservuotojai
751408 Vaisių sulčių konservuotojas 7514 Vaisių, daržovių ir panašių produktų konservuotojai
751409 Daržovių konservuotojas 7514 Vaisių, daržovių ir panašių produktų konservuotojai
751410 Daržovių sulčių konservuotojas 7514 Vaisių, daržovių ir panašių produktų konservuotojai
751411 Prieskonių ruošėjas 7514 Vaisių, daržovių ir panašių produktų konservuotojai
751412 Aludaris [alaus gamintojas tradiciniais būdais] 7514 Vaisių, daržovių ir panašių produktų konservuotojai
751501 Maisto produktų rūšiuotojas 7515 Maisto produktų ir gėrimų degustatoriai ir rūšiuotojai
751502 Vaisių rūšiuotojas 7515 Maisto produktų ir gėrimų degustatoriai ir rūšiuotojai
751503 Mėsos rūšiuotojas 7515 Maisto produktų ir gėrimų degustatoriai ir rūšiuotojai
751504 Aliejaus rūšiuotojas 7515 Maisto produktų ir gėrimų degustatoriai ir rūšiuotojai
751505 Daržovių rūšiuotojas 7515 Maisto produktų ir gėrimų degustatoriai ir rūšiuotojai
751506 Kavos degustatorius 7515 Maisto produktų ir gėrimų degustatoriai ir rūšiuotojai
751507 Maisto produktų degustatorius 7515 Maisto produktų ir gėrimų degustatoriai ir rūšiuotojai
751508 Sulčių degustatorius 7515 Maisto produktų ir gėrimų degustatoriai ir rūšiuotojai
751509 Stipriųjų alkoholinių gėrimų degustatorius 7515 Maisto produktų ir gėrimų degustatoriai ir rūšiuotojai
751510 Arbatos degustatorius 7515 Maisto produktų ir gėrimų degustatoriai ir rūšiuotojai
751511 Vyno degustatorius 7515 Maisto produktų ir gėrimų degustatoriai ir rūšiuotojai
751512 Maisto produktų tikrintojas [kontrolierius] 7515 Maisto produktų ir gėrimų degustatoriai ir rūšiuotojai
751601 Uostomojo tabako mišinio ruošėjas 7516 Tabako ruošėjai ir tabako gaminių gamintojai
751602 Tabako mišinio ruošėjas 7516 Tabako ruošėjai ir tabako gaminių gamintojai
751603 Tabako ruošėjas 7516 Tabako ruošėjai ir tabako gaminių gamintojai
751604 Tabako lapelių kondicionuotojas 7516 Tabako ruošėjai ir tabako gaminių gamintojai
751605 Tabako pjaustytojas 7516 Tabako ruošėjai ir tabako gaminių gamintojai
751606 Tabako drėkintojas 7516 Tabako ruošėjai ir tabako gaminių gamintojai
751607 Uostomojo tabako džiovintojas 7516 Tabako ruošėjai ir tabako gaminių gamintojai
751608 Tabako džiovintojas 7516 Tabako ruošėjai ir tabako gaminių gamintojai
751609 Tabako aromatintojas 7516 Tabako ruošėjai ir tabako gaminių gamintojai
751610 Tabako rūšiuotojas 7516 Tabako ruošėjai ir tabako gaminių gamintojai
751611 Uostomojo tabako malėjas 7516 Tabako ruošėjai ir tabako gaminių gamintojai
751612 Cigarų gamintojas 7516 Tabako ruošėjai ir tabako gaminių gamintojai
751613 Cigarečių gamintojas 7516 Tabako ruošėjai ir tabako gaminių gamintojai
751614 Uostomojo tabako gamintojas 7516 Tabako ruošėjai ir tabako gaminių gamintojai
751615 Presuoto tabako plytelių gamintojas 7516 Tabako ruošėjai ir tabako gaminių gamintojai
751616 Presuoto [kramtomojo] tabako gamintojas 7516 Tabako ruošėjai ir tabako gaminių gamintojai
751617 Tabako maišytojas 7516 Tabako ruošėjai ir tabako gaminių gamintojai
751618 Cigarų formuotojas 7516 Tabako ruošėjai ir tabako gaminių gamintojai
751619 Cigarų presuotojas 7516 Tabako ruošėjai ir tabako gaminių gamintojai
751620 Cigarų sukėjas 7516 Tabako ruošėjai ir tabako gaminių gamintojai
751621 Uostomojo tabako tikrintojas 7516 Tabako ruošėjai ir tabako gaminių gamintojai
751622 Cigarų rūšiuotojas 7516 Tabako ruošėjai ir tabako gaminių gamintojai
751623 Tabako lapelių valytojas 7516 Tabako ruošėjai ir tabako gaminių gamintojai
751624 Tabako lapelių skabytojas 7516 Tabako ruošėjai ir tabako gaminių gamintojai
752101 Medienos įmirkytojas 7521 Medienos meistrai
752102 Medienos raižytojas 7521 Medienos meistrai
752103 Medienos rūšiuotojas 7521 Medienos meistrai
752104 Medienos įpjovėjas 7521 Medienos meistrai
752105 Medienos džiovintojas 7521 Medienos meistrai
752106 Medienos apdirbėjas 7521 Medienos meistrai
752107 Medienos ruošėjas 7521 Medienos meistrai
752108 Medinių gaminių rūšiuotojas 7521 Medienos meistrai
752201 Medinių baldų apdailininkas 7522 Baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
752202 Medinių gaminių inkrustuotojas 7522 Baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
752203 Laikrodžių korpusų dirbėjas 7522 Baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
752204 Klumpdirbys 7522 Baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
752205 Karstadirbys 7522 Baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
752206 Instrumentų dėklų dirbėjas 7522 Baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
752207 Medinių kopėčių dirbėjas 7522 Baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
752208 Medinių modelių gamintojas 7522 Baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
752209 Popieriaus dirbėjas 7522 Baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
752210 Fortepijonų korpusų dirbėjas 7522 Baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
752211 Paveikslų rėmų dirbėjas 7522 Baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
752212 Vežimų dirbėjas 7522 Baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
752213 Medinių pypkių dirbėjas 7522 Baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
752214 Medinės sporto įrangos dirbėjas 7522 Baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
752215 Medinių talpų dirbėjas 7522 Baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
752216 Medienos ženklintojas 7522 Baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
752217 Kubilius 7522 Baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
752218 Medinių baldų dažytojas 7522 Baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
752219 Medinių baldų sujungėjas dygiais 7522 Baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
752220 Medinių baldų lakuotojas 7522 Baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
752221 Sluoksniuotosios medienos klijuotojas 7522 Baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
752222 Račius 7522 Baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
752223 Medienos konservuotojas 7522 Baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
752224 Baldžius 7522 Baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
752225 Medienos lenkėjas 7522 Baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
752226 Autobuso medinių dalių meistras 7522 Baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
752227 Transporto priemonių medinių kėbulų meistras 7522 Baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
752228 Transporto priemonių medinės važiuoklės meistras 7522 Baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
752229 Baldų pramonės darbininkas 7522 Baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
752230 Medžio drožėjas 7522 Baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
752301 Medienos gręžėjas 7523 Medienos apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
752302 Tiksliųjų medienos pjaustymo staklių operatorius 7523 Medienos apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
752303 Medienos pjaustytojas 7523 Medienos apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
752304 Medienos apdirbimo staklių derintojas 7523 Medienos apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
752305 Medienos raižymo staklių derintojas operatorius 7523 Medienos apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
752306 Medienos apdirbimo siaurapjūklio derintojas operatorius 7523 Medienos apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
752307 Sluoksniuotosios medienos siaurapjūklio derintojas operatorius 7523 Medienos apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
752308 Medienos apdirbimo staklių derintojas operatorius 7523 Medienos apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
752309 Medienos obliavimo staklių derintojas operatorius 7523 Medienos apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
752310 Medienos frezavimo staklių derintojas operatorius 7523 Medienos apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
752311 Medienos skersinio obliavimo [profiliavimo] staklių derintojas operatorius 7523 Medienos apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
752312 Medienos apdirbimo mašinų derintojas operatorius 7523 Medienos apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
752313 Medienos tekintojas 7523 Medienos apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
752314 Medienos įlaidinio sujungimo darbininkas 7523 Medienos apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
752315 Medienos skobimo darbininkas 7523 Medienos apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
752316 Medienos šlifavimo darbininkas 7523 Medienos apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
752317 Medienos sujungimo dygiais darbininkas 7523 Medienos apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
752318 Medienos derintojas 7523 Medienos apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
752319 Medienos apdirbimo staklių operatorius 7523 Medienos apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
752320 Medienos lenkimo mašinų operatorius 7523 Medienos apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
752321 Medienos raižymo mašinų operatorius 7523 Medienos apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
752322 Medienos graviravimo mašinų operatorius 7523 Medienos apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
752323 Medienos ėsdinimo mašinų operatorius 7523 Medienos apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
752324 Medienos apdailos mašinų operatorius 7523 Medienos apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
752325 Baldų gamybos mašinų operatorius 7523 Medienos apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
752326 Medienos ženklinimo mašinų operatorius 7523 Medienos apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
752327 Medienos dažymo mašinų operatorius 7523 Medienos apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
752328 Medienos poliravimo mašinų operatorius 7523 Medienos apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
752329 Medinės sporto įrangos gamybos mašinų operatorius 7523 Medienos apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
752330 Medinių žaislų gamybos mašinų operatorius 7523 Medienos apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
752331 Medienos gaminių gamybos mašinų operatorius 7523 Medienos apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
752332 Medienos apdirbimo mašinų operatorius 7523 Medienos apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
753101 Skrybėlių formų gamintojas 7531 Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai
753102 Moteriškų drabužių siuvėjas 7531 Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai
753103 Moteriškų teatro drabužių siuvėjas 7531 Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai
753104 Palaidinių siuvėjas 7531 Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai
753105 Skrybėlių gamintojas 7531 Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai
753106 Korsetų ir korsetinių gaminių gamintojas 7531 Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai
753107 Moteriškų drabužių gamintojas 7531 Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai
753108 Perukų gamintojas 7531 Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai
753109 Kepurininkas 7531 Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai
753110 Persiuvėjas 7531 Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai
753111 Individualių užsakymų siuvėjas 7531 Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai
753112 Klientui pritaikomų drabužių pusgaminių siuvėjas 7531 Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai
753113 Drabužių siuvėjas 7531 Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai
753114 Teatro drabužių siuvėjas 7531 Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai
753115 Scenos ir studijos drabužių tvarkytojas 7531 Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai
753116 Siuvėjas modeliuotojas 7531 Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai
753117 Kepurių modeliuotojas 7531 Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai
753118 Atraižų rūšiuotojas 7531 Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai
753119 Drabužininkas 7531 Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai
753120 Vyriškų drabužių siuvėjas 7531 Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai
753121 Kailių sukirpėjas 7531 Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai
753122 Kailinių gaminių siuvėjas 7531 Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai
753123 Kailininkas 7531 Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai
753124 Kailių derintojas 7531 Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai
753125 Kailių sukabintojas sąvaržomis 7531 Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai
753126 Siuvėjas 7531 Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai
753201 Drabužių sukirpėjas 7532 Drabužių ir kitų gaminių sukirpėjai
753202 Pirštinių sukirpėjas 7532 Drabužių ir kitų gaminių sukirpėjai
753203 Čiužinių sukirpėjas 7532 Drabužių ir kitų gaminių sukirpėjai
753204 Burių sukirpėjas 7532 Drabužių ir kitų gaminių sukirpėjai
753205 Palapinių sukirpėjas 7532 Drabužių ir kitų gaminių sukirpėjai
753206 Skėčių sukirpėjas 7532 Drabužių ir kitų gaminių sukirpėjai
753207 Apmušalų sukirpėjas 7532 Drabužių ir kitų gaminių sukirpėjai
753208 Žakardinio rašto kopijuotojas 7532 Drabužių ir kitų gaminių sukirpėjai
753209 Drabužių žymėtojas 7532 Drabužių ir kitų gaminių sukirpėjai
753210 Kepurių iškarpų gamintojas 7532 Drabužių ir kitų gaminių sukirpėjai
753211 Kailinių iškarpų gamintojas 7532 Drabužių ir kitų gaminių sukirpėjai
753212 Drabužių iškarpų gamintojas 7532 Drabužių ir kitų gaminių sukirpėjai
753213 Pirštinių iškarpų gamintojas 7532 Drabužių ir kitų gaminių sukirpėjai
753214 Skrybėlių iškarpų gamintojas 7532 Drabužių ir kitų gaminių sukirpėjai
753215 Čiužinių iškarpų gamintojas 7532 Drabužių ir kitų gaminių sukirpėjai
753216 Burių iškarpų gamintojas 7532 Drabužių ir kitų gaminių sukirpėjai
753217 Palapinių iškarpų gamintojas 7532 Drabužių ir kitų gaminių sukirpėjai
753218 Skėčių iškarpų gamintojas 7532 Drabužių ir kitų gaminių sukirpėjai
753219 Apmušalų iškarpų gamintojas 7532 Drabužių ir kitų gaminių sukirpėjai
753220 Sukirpėjas 7532 Drabužių ir kitų gaminių sukirpėjai
753221 Siuvėjas sukirpėjas 7532 Drabužių ir kitų gaminių sukirpėjai
753222 Tekstilės sukirpėjas 7532 Drabužių ir kitų gaminių sukirpėjai
753223 Lekalininkas 7532 Drabužių ir kitų gaminių sukirpėjai
753301 Siuvinėtojas 7533 Siuvinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
753302 Dirbtinių gėlių gamintojas 7533 Siuvinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
753303 Apdangalų gamintojas 7533 Siuvinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
753304 Kilimų gamintojas 7533 Siuvinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
753305 Burių, palapinių ir apdangalų gamintojas 7533 Siuvinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
753306 Palapinių gamintojas 7533 Siuvinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
753307 Lėlių ir kimštinių žaislų gamintojas 7533 Siuvinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
753308 Minkštų žaislų gamintojas 7533 Siuvinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
753309 Apmušalų siuvėjas 7533 Siuvinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
753310 Skėčių gamintojas 7533 Siuvinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
753312 Siuvėjas (susiuvantis atskiras dalis į visumą) 7533 Siuvinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
753313 Avalynės siuvėjas 7533 Siuvinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
753314 Palapinių siuvėjas 7533 Siuvinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
753315 Tekstilės gaminių siuvėjas 7533 Siuvinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
753316 Skrybėlių siuvėjas 7533 Siuvinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
753317 Odos gaminių siuvėjas 7533 Siuvinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
753318 Čiužinių siuvėjas 7533 Siuvinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
753319 Burių siuvėjas 7533 Siuvinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
753320 Patalynės gamintojas 7533 Siuvinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
753321 Atskirų minkštųjų baldų gamintojas 7533 Siuvinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
753322 Čiužinių gamintojas 7533 Siuvinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
753323 Antklodžių gamintojas 7533 Siuvinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
753324 Minkštųjų baldų gamintojas 7533 Siuvinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
753401 Automobilių salonų apmušėjas 7534 Baldų apmušėjai ir giminiškų profesijų darbininkai
753402 Baldų apmušėjas 7534 Baldų apmušėjai ir giminiškų profesijų darbininkai
753403 Geležinkelio vagonų salonų apmušėjas 7534 Baldų apmušėjai ir giminiškų profesijų darbininkai
753404 Minkštųjų baldų apmušėjas 7534 Baldų apmušėjai ir giminiškų profesijų darbininkai
753405 Transporto priemonių salonų apmušėjas 7534 Baldų apmušėjai ir giminiškų profesijų darbininkai
753406 Apmušėjas 7534 Baldų apmušėjai ir giminiškų profesijų darbininkai
753407 Lėktuvų salonų apmušėjas 7534 Baldų apmušėjai ir giminiškų profesijų darbininkai
753501 Odos šlifuotojas 7535 Kailiadirbiai ir odininkai
753502 Kailių rūšiuotojas 7535 Kailiadirbiai ir odininkai
753503 Odų rūšiuotojas 7535 Kailiadirbiai ir odininkai
753504 Odadirbys 7535 Kailiadirbiai ir odininkai
753505 Kailių apdailininkas 7535 Kailiadirbiai ir odininkai
753506 Plaukų nuo odos žaliavos šalintojas 7535 Kailiadirbiai ir odininkai
753507 Kailių parinkėjas 7535 Kailiadirbiai ir odininkai
753508 Odos dažytojas 7535 Kailiadirbiai ir odininkai
753509 Kailių dažytojas 7535 Kailiadirbiai ir odininkai
753510 Odos kubile dažytojas 7535 Kailiadirbiai ir odininkai
753511 Kailių kubile dažytojas 7535 Kailiadirbiai ir odininkai
753512 Dažytojas atspalvio suteikėjas 7535 Kailiadirbiai ir odininkai
753513 Dažytojas atspalvio suteikėjas purkštuvu 7535 Kailiadirbiai ir odininkai
753514 Kailių ir odų ruošėjas 7535 Kailiadirbiai ir odininkai
753515 Odų kaišėjas 7535 Kailiadirbiai ir odininkai
753516 Kailių kaišėjas 7535 Kailiadirbiai ir odininkai
753517 Odų kaišėjas ir plaukų šalintojas 7535 Kailiadirbiai ir odininkai
753518 Kailių kaišėjas ir plaukų šalintojas 7535 Kailiadirbiai ir odininkai
753519 Kailių raugintojas 7535 Kailiadirbiai ir odininkai
753520 Odlupys 7535 Kailiadirbiai ir odininkai
753521 Odų sūdytojas 7535 Kailiadirbiai ir odininkai
753522 Kailio plaukų pešiotojas apdailininkas 7535 Kailiadirbiai ir odininkai
753523 Odos poliruotojas 7535 Kailiadirbiai ir odininkai
753524 Kailių skutėjas 7535 Kailiadirbiai ir odininkai
753525 Odų atskyrėjas 7535 Kailiadirbiai ir odininkai
753526 Kailiadirbys 7535 Kailiadirbiai ir odininkai
753527 Odos tempėjas 7535 Kailiadirbiai ir odininkai
753528 Kailių tempėjas 7535 Kailiadirbiai ir odininkai
753529 Kailių žaliavos ir gaminių matuotojas 7535 Kailiadirbiai ir odininkai
753530 Kailių šukuotojas 7535 Kailiadirbiai ir odininkai
753531 Komplektuotojas-apskaitininkas 7535 Kailiadirbiai ir odininkai
753532 Raugų gamintojas 7535 Kailiadirbiai ir odininkai
753533 Medžiagų ruošėjas 7535 Kailiadirbiai ir odininkai
753601 Avalynės kulnų poliruotojas 7536 Batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai
753602 Batviršių poliruotojas 7536 Batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai
753603 Batviršių aptraukėjas 7536 Batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai
753604 Avalynės rantjuosčių formuotojas 7536 Batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai
753605 Batsiuvys taisytojas 7536 Batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai
753606 Avalynės sukirpėjas 7536 Batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai
753607 Avalynės užsegimų sukirpėjas 7536 Batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai
753608 Odos sukirpėjas 7536 Batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai
753609 Avalynės kilpininkas 7536 Batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai
753610 Avalynės apdailininkas 7536 Batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai
753611 Avalynės puspadžių surinkėjas 7536 Batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai
753612 Batviršių surinkėjas 7536 Batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai
753613 Batviršių lankstytojas 7536 Batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai
753614 Avalynės puspadžių rūšiuotojas 7536 Batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai
753615 Kurpius 7536 Batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai
753616 Avalynės gamintojas 7536 Batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai
753617 Ortopedinės avalynės gamintojas 7536 Batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai
753618 Avalyninkas 7536 Batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai
753619 Pakinktų gamintojas 7536 Batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai
753620 Arklio pavalkų gamintojas 7536 Batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai
753621 Odinių dirbinių gamintojas 7536 Batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai
753622 Sportinės avalynės gamintojas 7536 Batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai
753623 Chirurginės avalynės gamintojas 7536 Batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai
753624 Botagų gamintojas 7536 Batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai
753625 Avalynės iškarpų gamintojas 7536 Batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai
753626 Avalynės blizgintojas 7536 Batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai
753627 Avalynės puspadžių ruošėjas 7536 Batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai
753628 Batviršių ruošėjas 7536 Batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai
753629 Avalynės puspadžių presuotojas 7536 Batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai
753630 Avalynės taisytojas 7536 Batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai
753631 Avalynės apvalintojas 7536 Batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai
753632 Balnius 7536 Batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai
753633 Batsiuvys 7536 Batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai
753634 Batsiuvys pagal užsakymus 7536 Batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai
753635 Ortopedinės avalynės siuvėjas 7536 Batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai
753636 Sportinės avalynės siuvėjas 7536 Batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai
753637 Avalynės odos pjaustytojas 7536 Batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai
753638 Avalynės vidpadžių gamintojas 7536 Batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai
753639 Avalynės rūšiuotojas 7536 Batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai
753640 Avalynės ardytojas 7536 Batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai
753641 Avalynės tamsintojas 7536 Batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai
753642 Avalynės apdailos užbaigėjas 7536 Batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai
753643 Avalynės klijuotojas 7536 Batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai
754101 Gelbėjimo darbų naras 7541 Narai
754102 Naras gelbėtojas 7541 Narai
754103 Darbininkas povandenininkas 7541 Narai
754201 Sprogdintojas 7542 Sprogdintojai
754202 Pirotechnikas 7542 Sprogdintojai
754301 Audinių ekspertas 7543 Produktų rūšiuotojai ir bandytojai (išskyrus maisto produktų ir gėrimų degustatorius ir rūšiuotojus)
754302 Tekstilės medžiagų ekspertas 7543 Produktų rūšiuotojai ir bandytojai (išskyrus maisto produktų ir gėrimų degustatorius ir rūšiuotojus)
754303 Kokybės kontrolierius 7543 Produktų rūšiuotojai ir bandytojai (išskyrus maisto produktų ir gėrimų degustatorius ir rūšiuotojus)
754304 Audinių kokybės kontrolierius 7543 Produktų rūšiuotojai ir bandytojai (išskyrus maisto produktų ir gėrimų degustatorius ir rūšiuotojus)
754305 Technologinių procesų kokybės kontrolierius 7543 Produktų rūšiuotojai ir bandytojai (išskyrus maisto produktų ir gėrimų degustatorius ir rūšiuotojus)
754306 Produktų kokybės kontrolierius 7543 Produktų rūšiuotojai ir bandytojai (išskyrus maisto produktų ir gėrimų degustatorius ir rūšiuotojus)
754307 Paslaugų kokybės kontrolierius 7543 Produktų rūšiuotojai ir bandytojai (išskyrus maisto produktų ir gėrimų degustatorius ir rūšiuotojus)
754308 Žaliavų ir pusgaminių kontrolierius 7543 Produktų rūšiuotojai ir bandytojai (išskyrus maisto produktų ir gėrimų degustatorius ir rūšiuotojus)
754309 Produktų rūšiuotojas 7543 Produktų rūšiuotojai ir bandytojai (išskyrus maisto produktų ir gėrimų degustatorius ir rūšiuotojus)
754310 Vilnos rūšiuotojas 7543 Produktų rūšiuotojai ir bandytojai (išskyrus maisto produktų ir gėrimų degustatorius ir rūšiuotojus)
754401 Dezinsekcijos tarnybos darbuotojas 7544 Fumigaciją atliekantys darbuotojai ir kiti kenkėjų ir piktžolių naikintojai
754901 Stiklinių lęšių šlifuotojas 7549 Kitur nepriskirti kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai
754902 Stiklinių lęšių liejikas 7549 Kitur nepriskirti kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai
754903 Stiklinių lęšių poliruotojas 7549 Kitur nepriskirti kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai
811101 Karjero sutvirtinimų montuotojas 8111 Kalnakasiai ir kasybos įrenginių operatoriai
811102 Kasinių atraminių konstrukcijų įrengėjas 8111 Kalnakasiai ir kasybos įrenginių operatoriai
811103 Kasyklos darbininkas 8111 Kalnakasiai ir kasybos įrenginių operatoriai
811104 Karjero darbininkas 8111 Kalnakasiai ir kasybos įrenginių operatoriai
811105 Kernų atrinkėjas 8111 Kalnakasiai ir kasybos įrenginių operatoriai
811106 Karjero ėminių ėmėjas 8111 Kalnakasiai ir kasybos įrenginių operatoriai
811107 Karjero sutvirtinimų darbininkas 8111 Kalnakasiai ir kasybos įrenginių operatoriai
811108 Artezinių ir seisminių žvalgybinių gręžinių gręžėjas 8111 Kalnakasiai ir kasybos įrenginių operatoriai
811109 Karjerų gręžimo mašinų operatorius 8111 Kalnakasiai ir kasybos įrenginių operatoriai
811110 Tolydžiojo veikimo kasybos mašinų operatorius 8111 Kalnakasiai ir kasybos įrenginių operatoriai
811201 Cianidų gamybos skirtuvų [separatorių] operatorius 8112 Mineralų ir uolienų apdorojimo įrenginių operatoriai
811202 Vario flotacijos darbininkas 8112 Mineralų ir uolienų apdorojimo įrenginių operatoriai
811203 Mineralinių žaliavų flotacijos darbininkas 8112 Mineralų ir uolienų apdorojimo įrenginių operatoriai
811204 Molibdeno flotacijos darbininkas 8112 Mineralų ir uolienų apdorojimo įrenginių operatoriai
811205 Anglių smulkinimo mašinų operatorius 8112 Mineralų ir uolienų apdorojimo įrenginių operatoriai
811206 Mineralinės rūdos smulkinimo mašinų operatorius 8112 Mineralų ir uolienų apdorojimo įrenginių operatoriai
811207 Uolienų smulkinimo mašinų operatorius 8112 Mineralų ir uolienų apdorojimo įrenginių operatoriai
811208 Akmens smulkinimo mašinų operatorius 8112 Mineralų ir uolienų apdorojimo įrenginių operatoriai
811209 Akmens pjaustymo mašinų operatorius 8112 Mineralų ir uolienų apdorojimo įrenginių operatoriai
811210 Akmens gręžimo mašinų operatorius 8112 Mineralų ir uolienų apdorojimo įrenginių operatoriai
811211 Akmens šlifavimo mašinų operatorius 8112 Mineralų ir uolienų apdorojimo įrenginių operatoriai
811212 Magnetinės rūdos apdirbimo mašinų operatorius 8112 Mineralų ir uolienų apdorojimo įrenginių operatoriai
811213 Akmens frezavimo mašinų operatorius 8112 Mineralų ir uolienų apdorojimo įrenginių operatoriai
811214 Mineralų apdirbimo mašinų operatorius 8112 Mineralų ir uolienų apdorojimo įrenginių operatoriai
811215 Akmens drožimo mašinų operatorius 8112 Mineralų ir uolienų apdorojimo įrenginių operatoriai
811216 Mineralinių žaliavų dulkių gamybos mašinų operatorius 8112 Mineralų ir uolienų apdorojimo įrenginių operatoriai
811217 Degikas 8112 Mineralų ir uolienų apdorojimo įrenginių operatoriai
811218 Akmens skaldymo mašinų operatorius 8112 Mineralų ir uolienų apdorojimo įrenginių operatoriai
811219 Akmens apdirbimo mašinų operatorius 8112 Mineralų ir uolienų apdorojimo įrenginių operatoriai
811220 Mineralinių žaliavų plovimo mašinų operatorius 8112 Mineralų ir uolienų apdorojimo įrenginių operatoriai
811221 Kūginio trupintuvo operatorius 8112 Mineralų ir uolienų apdorojimo įrenginių operatoriai
811222 Kasybos atskirtuvo operatorius 8112 Mineralų ir uolienų apdorojimo įrenginių operatoriai
811223 Mineralinių žaliavų apdirbimo įrenginio operatorius 8112 Mineralų ir uolienų apdorojimo įrenginių operatoriai
811224 Akmens apdirbimo įrenginio operatorius 8112 Mineralų ir uolienų apdorojimo įrenginių operatoriai
811225 Aukso nusodintojas 8112 Mineralų ir uolienų apdorojimo įrenginių operatoriai
811226 Sidabro nusodintojas 8112 Mineralų ir uolienų apdorojimo įrenginių operatoriai
811227 Frakcionavimo mašinos operatorius 8112 Mineralų ir uolienų apdorojimo įrenginių operatoriai
811301 Gręžinių gręžimo įrangos operatorius 8113 Gręžinių gręžėjai ir giminiškų profesijų darbininkai
811302 Naftos ir dujų gręžinių gręžėjas 8113 Gręžinių gręžėjai ir giminiškų profesijų darbininkai
811303 Naftos ir dujų gręžinių bandymo operatorius 8113 Gręžinių gręžėjai ir giminiškų profesijų darbininkai
811304 Naftos ir dujų gręžinių lyninio gręžimo įrangos operatorius 8113 Gręžinių gręžėjai ir giminiškų profesijų darbininkai
811305 Naftos ir dujų gręžinių sukamojo gręžimo įrangos operatorius 8113 Gręžinių gręžėjai ir giminiškų profesijų darbininkai
811306 Gręžinių gręžėjas 8113 Gręžinių gręžėjai ir giminiškų profesijų darbininkai
811307 Cementavimo agregato mašinistas 8113 Gręžinių gręžėjai ir giminiškų profesijų darbininkai
811308 Kompresoriaus mašinistas 8113 Gręžinių gręžėjai ir giminiškų profesijų darbininkai
811309 Naftos gavybos įrenginių operatorius 8113 Gręžinių gręžėjai ir giminiškų profesijų darbininkai
811310 Naftos gręžinių cementavimo agregatų mašinistas 8113 Gręžinių gręžėjai ir giminiškų profesijų darbininkai
811311 Naftos ir dujų gręžinių gręžėjo ir gręžėjo bandytojo padėjėjas 8113 Gręžinių gręžėjai ir giminiškų profesijų darbininkai
811401 Akmens apdirbimo staklių operatorius 8114 Cemento gamybos, akmens ir kitos mineralinės žaliavos apdirbimo mašinų operatoriai
811402 Abrazyvinių dangų gamybos mašinų operatorius 8114 Cemento gamybos, akmens ir kitos mineralinės žaliavos apdirbimo mašinų operatoriai
811403 Dirbtinio akmens gaminių gamybos mašinų operatorius 8114 Cemento gamybos, akmens ir kitos mineralinės žaliavos apdirbimo mašinų operatoriai
811404 Asbesto ir cemento gaminių gamybos mašinų operatorius 8114 Cemento gamybos, akmens ir kitos mineralinės žaliavos apdirbimo mašinų operatoriai
811405 Akmeninių gaminių raižymo mašinų operatorius 8114 Cemento gamybos, akmens ir kitos mineralinės žaliavos apdirbimo mašinų operatoriai
811406 Lietinio betono gaminių gamybos mašinų operatorius 8114 Cemento gamybos, akmens ir kitos mineralinės žaliavos apdirbimo mašinų operatoriai
811407 Betoninių blokų gamybos mašinų operatorius 8114 Cemento gamybos, akmens ir kitos mineralinės žaliavos apdirbimo mašinų operatoriai
811408 Cementinių gaminių gamybos mašinų operatorius 8114 Cemento gamybos, akmens ir kitos mineralinės žaliavos apdirbimo mašinų operatoriai
811409 Techninių deimantų pjaustymo staklių operatorius 8114 Cemento gamybos, akmens ir kitos mineralinės žaliavos apdirbimo mašinų operatoriai
811410 Mozaikos pjaustymo staklių operatorius 8114 Cemento gamybos, akmens ir kitos mineralinės žaliavos apdirbimo mašinų operatoriai
811411 Akmeninių gaminių pjaustymo staklių operatorius 8114 Cemento gamybos, akmens ir kitos mineralinės žaliavos apdirbimo mašinų operatoriai
811412 Akmens graviravimo staklių operatorius 8114 Cemento gamybos, akmens ir kitos mineralinės žaliavos apdirbimo mašinų operatoriai
811413 Betono apdailos mašinų operatorius 8114 Cemento gamybos, akmens ir kitos mineralinės žaliavos apdirbimo mašinų operatoriai
811414 Akmens apdailos mašinų operatorius 8114 Cemento gamybos, akmens ir kitos mineralinės žaliavos apdirbimo mašinų operatoriai
811415 Techninių deimantų gamybos mašinų operatorius 8114 Cemento gamybos, akmens ir kitos mineralinės žaliavos apdirbimo mašinų operatoriai
811416 Mineralinių medžiagų gaminių gamybos mašinų operatorius 8114 Cemento gamybos, akmens ir kitos mineralinės žaliavos apdirbimo mašinų operatoriai
811417 Techninių deimantų poliravimo staklių operatorius 8114 Cemento gamybos, akmens ir kitos mineralinės žaliavos apdirbimo mašinų operatoriai
811418 Akmens poliravimo mašinų operatorius 8114 Cemento gamybos, akmens ir kitos mineralinės žaliavos apdirbimo mašinų operatoriai
811419 Betono maišyklės operatorius 8114 Cemento gamybos, akmens ir kitos mineralinės žaliavos apdirbimo mašinų operatoriai
811420 Cemento maišyklės operatorius 8114 Cemento gamybos, akmens ir kitos mineralinės žaliavos apdirbimo mašinų operatoriai
812101 Cilindrinių metalo gaminių išcentrinio liejimo mašinų operatorius 8121 Metalų perdirbimo ir apdorojimo įrenginių operatoriai
812102 Spalvotųjų metalų tolydžiojo liejimo mašinų operatorius 8121 Metalų perdirbimo ir apdorojimo įrenginių operatoriai
812103 Spalvotųjų metalų liejimo slegiant mašinų operatorius 8121 Metalų perdirbimo ir apdorojimo įrenginių operatoriai
812104 Valcavimo staklyno operatorius 8121 Metalų perdirbimo ir apdorojimo įrenginių operatoriai
812105 Metalo liejimo į formas samčio operatorius 8121 Metalų perdirbimo ir apdorojimo įrenginių operatoriai
812106 Spalvotųjų metalų valcavimo staklyno operatorius 8121 Metalų perdirbimo ir apdorojimo įrenginių operatoriai
812107 Besiūlių vamzdžių ir vamzdelių valcavimo staklyno operatorius 8121 Metalų perdirbimo ir apdorojimo įrenginių operatoriai
812108 Plieno šaltojo valcavimo staklyno operatorius 8121 Metalų perdirbimo ir apdorojimo įrenginių operatoriai
812109 Plieno tolydžiojo valcavimo staklyno operatorius 8121 Metalų perdirbimo ir apdorojimo įrenginių operatoriai
812110 Plieno karštojo valcavimo staklyno operatorius 8121 Metalų perdirbimo ir apdorojimo įrenginių operatoriai
812111 Spalvotųjų metalų strypų tolydžiojo liejimo mašinų operatorius 8121 Metalų perdirbimo ir apdorojimo įrenginių operatoriai
812112 Metalo išpilstymo linijos operatorius 8121 Metalų perdirbimo ir apdorojimo įrenginių operatoriai
812113 Tolydžiojo liejimo mašinos operatorius {ketus} 8121 Metalų perdirbimo ir apdorojimo įrenginių operatoriai
812114 Metalo lydytojas 8121 Metalų perdirbimo ir apdorojimo įrenginių operatoriai
812115 Automatinės metalo formavimo linijos operatorius 8121 Metalų perdirbimo ir apdorojimo įrenginių operatoriai
812116 Atkaitintojas 8121 Metalų perdirbimo ir apdorojimo įrenginių operatoriai
812117 Grūdintojas 8121 Metalų perdirbimo ir apdorojimo įrenginių operatoriai
812118 Metalo terminio apdorojimo įrenginio operatorius 8121 Metalų perdirbimo ir apdorojimo įrenginių operatoriai
812119 Metalo atkaitinimo krosnies operatorius 8121 Metalų perdirbimo ir apdorojimo įrenginių operatoriai
812120 Plieno cementavimo krosnies operatorius 8121 Metalų perdirbimo ir apdorojimo įrenginių operatoriai
812121 Metalo grūdinimo krosnies operatorius 8121 Metalų perdirbimo ir apdorojimo įrenginių operatoriai
812122 Metalo terminio apdorojimo krosnies operatorius 8121 Metalų perdirbimo ir apdorojimo įrenginių operatoriai
812123 Metalų sumaišymo mašinų operatorius 8121 Metalų perdirbimo ir apdorojimo įrenginių operatoriai
812124 Plieno atleidimo mašinų operatorius 8121 Metalų perdirbimo ir apdorojimo įrenginių operatoriai
812125 Plieno azotintojas 8121 Metalų perdirbimo ir apdorojimo įrenginių operatoriai
812126 Suvirinimo siūlių atkaitintojas 8121 Metalų perdirbimo ir apdorojimo įrenginių operatoriai
812127 Besiūlių vamzdžių ir vamzdelių traukimo staklyno operatorius 8121 Metalų perdirbimo ir apdorojimo įrenginių operatoriai
812128 Vielos traukimo staklyno operatorius 8121 Metalų perdirbimo ir apdorojimo įrenginių operatoriai
812129 Metalo ekstruderio operatorius 8121 Metalų perdirbimo ir apdorojimo įrenginių operatoriai
812130 Metalo ekstruzinio preso operatorius 8121 Metalų perdirbimo ir apdorojimo įrenginių operatoriai
812201 Anoduotojas 8122 Metalų poliravimo, elektrolitinio ir kitokio metalų paviršiaus dengimo įrenginių operatoriai
812202 Elektrolitinio nusodinimo įrenginio operatorius 8122 Metalų poliravimo, elektrolitinio ir kitokio metalų paviršiaus dengimo įrenginių operatoriai
812203 Metalų lydalo valymo įrenginio operatorius 8122 Metalų poliravimo, elektrolitinio ir kitokio metalų paviršiaus dengimo įrenginių operatoriai
812204 Metalo juodinimo mašinų operatorius 8122 Metalų poliravimo, elektrolitinio ir kitokio metalų paviršiaus dengimo įrenginių operatoriai
812205 Metalo dengimo mašinų operatorius 8122 Metalų poliravimo, elektrolitinio ir kitokio metalų paviršiaus dengimo įrenginių operatoriai
812206 Riebalų nuo metalo paviršiaus šalinimo mašinų operatorius 8122 Metalų poliravimo, elektrolitinio ir kitokio metalų paviršiaus dengimo įrenginių operatoriai
812207 Metalų dengimo panardinimu mašinų operatorius 8122 Metalų poliravimo, elektrolitinio ir kitokio metalų paviršiaus dengimo įrenginių operatoriai
812208 Metalų elektrocheminio dengimo mašinų operatorius 8122 Metalų poliravimo, elektrolitinio ir kitokio metalų paviršiaus dengimo įrenginių operatoriai
812209 Metalo apdailos mašinų operatorius 8122 Metalų poliravimo, elektrolitinio ir kitokio metalų paviršiaus dengimo įrenginių operatoriai
812210 Metalo galvanizavimo mašinų operatorius 8122 Metalų poliravimo, elektrolitinio ir kitokio metalų paviršiaus dengimo įrenginių operatoriai
812211 Metalo laminavimo mašinų operatorius 8122 Metalų poliravimo, elektrolitinio ir kitokio metalų paviršiaus dengimo įrenginių operatoriai
812212 Metalo dažymo mašinų operatorius 8122 Metalų poliravimo, elektrolitinio ir kitokio metalų paviršiaus dengimo įrenginių operatoriai
812213 Metalo plakiravimo mašinų operatorius 8122 Metalų poliravimo, elektrolitinio ir kitokio metalų paviršiaus dengimo įrenginių operatoriai
812214 Vielos plakiravimo mašinų operatorius 8122 Metalų poliravimo, elektrolitinio ir kitokio metalų paviršiaus dengimo įrenginių operatoriai
812215 Metalo poliravimo mašinų operatorius 8122 Metalų poliravimo, elektrolitinio ir kitokio metalų paviršiaus dengimo įrenginių operatoriai
812216 Metalo valymo mašinų operatorius 8122 Metalų poliravimo, elektrolitinio ir kitokio metalų paviršiaus dengimo įrenginių operatoriai
812217 Metalo šratasraučio valymo mašinų operatorius 8122 Metalų poliravimo, elektrolitinio ir kitokio metalų paviršiaus dengimo įrenginių operatoriai
812218 Metalo purškiamojo dengimo mašinų operatorius 8122 Metalų poliravimo, elektrolitinio ir kitokio metalų paviršiaus dengimo įrenginių operatoriai
812219 Metalo paviršiaus valymo įrangos operatorius 8122 Metalų poliravimo, elektrolitinio ir kitokio metalų paviršiaus dengimo įrenginių operatoriai
812220 Metalo smėliasraučio valymo įrangos operatorius 8122 Metalų poliravimo, elektrolitinio ir kitokio metalų paviršiaus dengimo įrenginių operatoriai
812221 Cinkuotojas difuzijos būdu 8122 Metalų poliravimo, elektrolitinio ir kitokio metalų paviršiaus dengimo įrenginių operatoriai
812222 Džiovinimo įrenginių operatorius 8122 Metalų poliravimo, elektrolitinio ir kitokio metalų paviršiaus dengimo įrenginių operatoriai
813101 Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamų mašinų paruošimo operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813102 Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamų smulkintuvų operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813103 Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamų malimo mašinų operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813104 Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamų trupinimo mašinų operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813105 Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamų maišymo mašinų operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813106 Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamų purškimo [pulverizavimo] mašinų operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813107 Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamų trupintuvų operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813108 Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamų krosnių operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813109 Cemento degimo krosnies operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813110 Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamos degimo krosnies operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813111 Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamo autoklavo operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813112 Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamo katilo operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813113 Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamos degimo kameros operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813114 Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamo kalcinatoriaus operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813115 Cemento gamybos įrenginio operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813116 Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamos virimo įrangos operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813117 Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamo džiovintuvo operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813118 Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamo katilo-virintuvo operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813119 Regeneratoriaus operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813120 Bokštinės džiovyklos operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813121 Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamo išcentrinio separatoriaus operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813122 Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamo filtro operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813123 Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamo separatoriaus operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813124 Cheminėje technologijoje naudojamo (išskyrus naftos ir gamtinių dujų) konverterio operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813125 Periodinio veikimo distiliatoriaus (cheminių procesų, išskyrus naftos ir gamtinių dujų) operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813126 Tolydžiojo veikimo distiliatoriaus (cheminių procesų, išskyrus naftos ir gamtinių dujų) operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813127 Terpentino distiliatoriaus operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813128 Medienos sausojo distiliavimo aparato operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813129 Cheminėje technologijoje naudojamo (išskyrus naftos ir gamtinių dujų) reaktoriaus-konverterio operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813130 Cheminėje technologijoje naudojamo (išskyrus naftos ir gamtinių dujų) reaktoriaus operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813131 Cheminių tirpalų ruošėjas 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813132 Cheminių reagentų paruošimo aparatininkas 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813133 Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamo vakuuminio aparato (išskyrus naftos ir gamtinių dujų) operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813134 Parafino gamybos įrenginio operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813135 Medžio anglių degimo krosnies operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813136 Retortinės kokso degimo krosnies operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813137 Medžio anglių gamybos mašinos operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813138 Akmens anglių dujų gamybos mašinos operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813139 Kokso gamybos mašinos operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813140 Trąšų gamybos mašinos operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813141 Sintetinio pluošto gamybos mašinos operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813142 Medžio anglių degimo kameros operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813143 Kokso degimo kameros operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813144 Kokso gamybos įrenginio operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813145 Trąšų gamybos įrenginio operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813146 Dujų suskystinimo įrenginio operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813147 Kokso gamybos krosnies operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813148 Akmens anglių dujų retortos operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813149 Gumos gamybos įrenginio operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813150 Sintetinio pluošto gamybos įrenginio operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813151 Radioaktyviųjų atliekų perdirbėjas 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813152 Elektrolizės įrenginio aparatininkas 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813153 Cheminės analizės laborantas 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813154 Ploviklių gamybos mašinų operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813155 Farmacijos gaminių gamybos mašinų operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813156 Tualeto reikmenų gamybos mašinų operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813157 Kvepalų distiliavimo įrangos operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813158 Farmacijos gaminių ir tualeto reikmenų granuliavimo įrangos operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813159 Tualeto reikmenų formavimo įrangos operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813160 Kvepalų distiliatoriaus operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813161 Šaudmenų gamybos mašinų operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813162 Sprogstamųjų medžiagų gamybos mašinų operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813163 Pirotechnikos priemonių gamybos mašinų operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813164 Degtukų gamybos mašinų operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813165 Žvakių gamybos mašinų operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813166 Chloro dujų gamybos mašinų operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813167 Halogeno dujų gamybos mašinų operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813168 Vandenilio dujų gamybos mašinų operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813169 Linoleumo gamybos mašinų operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813170 Pieštukų gamybos mašinų operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813171 Cheminių ir panašių medžiagų plovimo mašinų operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813172 Švino gamybos mašinų operatorius 8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
813201 Fotojuostų ryškinimo laborantas 8132 Fotografijos gaminių gamybos mašinų operatoriai
813202 Nuotraukų didinimo laborantas 8132 Fotografijos gaminių gamybos mašinų operatoriai
813203 Nuotraukų spausdinimo laborantas 8132 Fotografijos gaminių gamybos mašinų operatoriai
813204 Rentgeno juostų ryškintojas 8132 Fotografijos gaminių gamybos mašinų operatoriai
813205 Fotonegatyvų ryškintojas 8132 Fotografijos gaminių gamybos mašinų operatoriai
813206 Nespalvotųjų nuotraukų ryškintojas 8132 Fotografijos gaminių gamybos mašinų operatoriai
813207 Spalvotųjų nuotraukų ryškintojas 8132 Fotografijos gaminių gamybos mašinų operatoriai
813208 Fotografinių plokštelių ryškintojas 8132 Fotografijos gaminių gamybos mašinų operatoriai
813209 Nespalvotųjų pozityvų ryškintojas 8132 Fotografijos gaminių gamybos mašinų operatoriai
813210 Spalvotųjų pozityvų ryškintojas 8132 Fotografijos gaminių gamybos mašinų operatoriai
813211 Atspaudų kopijų ryškintojas 8132 Fotografijos gaminių gamybos mašinų operatoriai
813212 Nuotraukų didintojas 8132 Fotografijos gaminių gamybos mašinų operatoriai
813213 Juostų spausdintojas 8132 Fotografijos gaminių gamybos mašinų operatoriai
813214 Nuotraukų spausdintojas 8132 Fotografijos gaminių gamybos mašinų operatoriai
813215 Skaidrių spausdintojas 8132 Fotografijos gaminių gamybos mašinų operatoriai
813216 Retušuotojas montuotojas 8132 Fotografijos gaminių gamybos mašinų operatoriai
813217 Kino juostų ryškinimo mašinų operatorius 8132 Fotografijos gaminių gamybos mašinų operatoriai
813218 Nuotraukų ryškinimo mašinų operatorius 8132 Fotografijos gaminių gamybos mašinų operatoriai
813219 Nuotraukų didinimo mašinų operatorius 8132 Fotografijos gaminių gamybos mašinų operatoriai
813220 Juostų ryškinimo mašinų operatorius 8132 Fotografijos gaminių gamybos mašinų operatoriai
813221 Fotografinio popieriaus gamybos mašinų operatorius 8132 Fotografijos gaminių gamybos mašinų operatoriai
813222 Fotografinių juostų ryškinimo mašinų operatorius 8132 Fotografijos gaminių gamybos mašinų operatoriai
813223 Fotografinių juostų gamybos mašinų operatorius 8132 Fotografijos gaminių gamybos mašinų operatoriai
813224 Fotografinių plokštelių mašinų operatorius 8132 Fotografijos gaminių gamybos mašinų operatoriai
813225 Nespalvotųjų nuotraukų spausdinimo mašinų operatorius 8132 Fotografijos gaminių gamybos mašinų operatoriai
813226 Spalvotųjų nuotraukų spausdinimo mašinų operatorius 8132 Fotografijos gaminių gamybos mašinų operatoriai
813227 Kino filmų kopijavimo įrangos operatorius 8132 Fotografijos gaminių gamybos mašinų operatoriai
814101 Gumavimo mašinų operatorius 8141 Guminių gaminių gamybos mašinų operatoriai
814102 Gumos mišinių paruošimo mašinų operatorius 8141 Guminių gaminių gamybos mašinų operatoriai
814103 Gumos gofravimo mašinų operatorius 8141 Guminių gaminių gamybos mašinų operatoriai
814104 Gumos ekstruderio operatorius 8141 Guminių gaminių gamybos mašinų operatoriai
814105 Gumos smulkintuvų operatorius 8141 Guminių gaminių gamybos mašinų operatoriai
814106 Gumos liejimo mašinų operatorius 8141 Guminių gaminių gamybos mašinų operatoriai
814107 Padangų liejimo mašinų operatorius 8141 Guminių gaminių gamybos mašinų operatoriai
814108 Padangų restauravimo mašinų operatorius 8141 Guminių gaminių gamybos mašinų operatoriai
814109 Gumos perdirbimo mašinų operatorius 8141 Guminių gaminių gamybos mašinų operatoriai
814110 Guminių gaminių gamybos mašinų operatorius 8141 Guminių gaminių gamybos mašinų operatoriai
814111 Vulkanizuotojas 8141 Guminių gaminių gamybos mašinų operatoriai
814112 Guminių gaminių vulkanizavimo mašinų operatorius 8141 Guminių gaminių gamybos mašinų operatoriai
814113 Padangų vulkanizavimo mašinų operatorius 8141 Guminių gaminių gamybos mašinų operatoriai
814114 Gumos kalandrų operatorius 8141 Guminių gaminių gamybos mašinų operatoriai
814115 Padangų keitimo ir atnaujinimo darbininkas 8141 Guminių gaminių gamybos mašinų operatoriai
814201 Plastikų poliravimo mašinų operatorius 8142 Plastikinių gaminių gamybos mašinų operatoriai
814202 Plastikų raižymo mašinų operatorius 8142 Plastikinių gaminių gamybos mašinų operatoriai
814203 Plastikinių gaminių liejimo mašinų operatorius 8142 Plastikinių gaminių gamybos mašinų operatoriai
814204 Plastikų pjaustymo mašinų operatorius 8142 Plastikinių gaminių gamybos mašinų operatoriai
814205 Plastikų gręžimo mašinų operatorius 8142 Plastikinių gaminių gamybos mašinų operatoriai
814206 Plastikų ėsdinimo mašinų operatorius 8142 Plastikinių gaminių gamybos mašinų operatoriai
814207 Plastikų ekstruzijos mašinų operatorius 8142 Plastikinių gaminių gamybos mašinų operatoriai
814208 Plastikinių gaminių gamybos mašinų operatorius 8142 Plastikinių gaminių gamybos mašinų operatoriai
814209 Plastikų apdailos mašinų operatorius 8142 Plastikinių gaminių gamybos mašinų operatoriai
814210 Plastikų šlifavimo mašinų operatorius 8142 Plastikinių gaminių gamybos mašinų operatoriai
814211 Plastikų slėginio liejimo [įpurškiamojo presavimo] mašinų operatorius 8142 Plastikinių gaminių gamybos mašinų operatoriai
814212 Plastikų laminavimo mašinų operatorius 8142 Plastikinių gaminių gamybos mašinų operatoriai
814213 Plastikų formavimo mašinų operatorius 8142 Plastikinių gaminių gamybos mašinų operatoriai
814214 Plastikinių gaminių mašinų operatorius 8142 Plastikinių gaminių gamybos mašinų operatoriai
814215 Plastikų gamybos mašinų operatorius 8142 Plastikinių gaminių gamybos mašinų operatoriai
814216 Plastikų liejikas 8142 Plastikinių gaminių gamybos mašinų operatoriai
814217 Plastikinių gaminių apdorotojas 8142 Plastikinių gaminių gamybos mašinų operatoriai
814218 Plastikų aplydymo mašinų operatorius 8142 Plastikinių gaminių gamybos mašinų operatoriai
814219 Plastikų drožimo staklių operatorius 8142 Plastikinių gaminių gamybos mašinų operatoriai
814220 Plastikinių gaminių presuojamojo formavimo mašinų operatorius 8142 Plastikinių gaminių gamybos mašinų operatoriai
814301 Kartoninių gaminių gamybos mašinų operatorius 8143 Popierinių gaminių gamybos mašinų operatoriai
814302 Polietileninių maišų gamybos mašinų operatorius 8143 Popierinių gaminių gamybos mašinų operatoriai
814303 Popierinių dėžių pjaustymo mašinų operatorius 8143 Popierinių gaminių gamybos mašinų operatoriai
814304 Popieriaus įspaudimo mašinų operatorius 8143 Popierinių gaminių gamybos mašinų operatoriai
814305 Vokų ir popierinių maišų gamybos mašinų operatorius 8143 Popierinių gaminių gamybos mašinų operatoriai
814306 Popierinių dėžių lankstymo mašinų operatorius 8143 Popierinių gaminių gamybos mašinų operatoriai
814307 Kartono išlyginimo mašinų operatorius 8143 Popierinių gaminių gamybos mašinų operatoriai
814308 Popierinių gaminių gamybos mašinų operatorius 8143 Popierinių gaminių gamybos mašinų operatoriai
815101 Siūlų ir verpalų vyniotojas 8151 Pluošto ruošimo, verpimo ir vijimo mašinų operatoriai
815102 Tekstilės pluoštų maišymo mašinų operatorius 8151 Pluošto ruošimo, verpimo ir vijimo mašinų operatoriai
815103 Tekstilės pluošto karšimo mašinų operatorius 8151 Pluošto ruošimo, verpimo ir vijimo mašinų operatoriai
815104 Siūlų ir verpalų dvilinkavimo mašinų operatorius 8151 Pluošto ruošimo, verpimo ir vijimo mašinų operatoriai
815105 Tekstilės pluošto temptuvės operatorius 8151 Pluošto ruošimo, verpimo ir vijimo mašinų operatoriai
815106 Pluošto paruošimo mašinų operatorius 8151 Pluošto ruošimo, verpimo ir vijimo mašinų operatoriai
815107 Juostelių pervijimo mašinų operatorius 8151 Pluošto ruošimo, verpimo ir vijimo mašinų operatoriai
815108 Gijų pervijimo mašinų operatorius 8151 Pluošto ruošimo, verpimo ir vijimo mašinų operatoriai
815109 Tekstilės pluošto pervijimo mašinos operatorius 8151 Pluošto ruošimo, verpimo ir vijimo mašinų operatoriai
815110 Siūlų ir verpalų vijimo ant ritės mašinų operatorius 8151 Pluošto ruošimo, verpimo ir vijimo mašinų operatoriai
815111 Pusverpalių gamybos mašinų operatorius 8151 Pluošto ruošimo, verpimo ir vijimo mašinų operatoriai
815112 Siūlų ir verpalų vijimo į sruogas mašinų operatorius 8151 Pluošto ruošimo, verpimo ir vijimo mašinų operatoriai
815113 Sintetinio pluošto verpimo mašinų operatorius 8151 Pluošto ruošimo, verpimo ir vijimo mašinų operatoriai
815114 Verptuvų operatorius 8151 Pluošto ruošimo, verpimo ir vijimo mašinų operatoriai
815115 Stabilizuotojas 8151 Pluošto ruošimo, verpimo ir vijimo mašinų operatoriai
815116 Tekstilės pluošto paruošimo mašinų operatorius 8151 Pluošto ruošimo, verpimo ir vijimo mašinų operatoriai
815117 Apretuotojas 8151 Pluošto ruošimo, verpimo ir vijimo mašinų operatoriai
815118 Siūlų ir verpalų sukimo mašinų operatorius 8151 Pluošto ruošimo, verpimo ir vijimo mašinų operatoriai
815119 Tekstilės pluošto plovimo mašinų operatorius 8151 Pluošto ruošimo, verpimo ir vijimo mašinų operatoriai
815120 Siūlų ir verpalų antrinio sukimo mašinų operatorius 8151 Pluošto ruošimo, verpimo ir vijimo mašinų operatoriai
815121 Džiovintojas 8151 Pluošto ruošimo, verpimo ir vijimo mašinų operatoriai
815122 Linų perdirbimo linijos operatorius 8151 Pluošto ruošimo, verpimo ir vijimo mašinų operatoriai
815123 Linų perdirbimo linijos darbininkas 8151 Pluošto ruošimo, verpimo ir vijimo mašinų operatoriai
815124 Verpalų nuėmėjas 8151 Pluošto ruošimo, verpimo ir vijimo mašinų operatoriai
815125 Ričių keitėjas 8151 Pluošto ruošimo, verpimo ir vijimo mašinų operatoriai
815201 Audimo staklių meistras-derintojas 8152 Audimo ir mezgimo mašinų operatoriai
815202 Žakardinių audimo staklių meistras-derintojas 8152 Audimo ir mezgimo mašinų operatoriai
815203 Mezgimo mašinų derintojas 8152 Audimo ir mezgimo mašinų operatoriai
815204 Audimo staklių derintojas 8152 Audimo ir mezgimo mašinų operatoriai
815205 Kilimų gamybos mašinų operatorius 8152 Audimo ir mezgimo mašinų operatoriai
815206 Audimo staklių operatorius 8152 Audimo ir mezgimo mašinų operatoriai
815207 Tekstilės audimo vėrimo į nytis mašinų operatorius 8152 Audimo ir mezgimo mašinų operatoriai
815208 Kojinių mezgimo mašinų operatorius 8152 Audimo ir mezgimo mašinų operatoriai
815209 Mezgimo mašinų operatorius 8152 Audimo ir mezgimo mašinų operatoriai
815210 Nėrinių gamybos mašinų operatorius 8152 Audimo ir mezgimo mašinų operatoriai
815211 Tinklų gamybos mašinų operatorius 8152 Audimo ir mezgimo mašinų operatoriai
815212 Verptuvo operatorius 8152 Audimo ir mezgimo mašinų operatoriai
815213 Metmenų siūlų apmetimo mašinų operatorius 8152 Audimo ir mezgimo mašinų operatoriai
815214 Kilimų audimo mašinų operatorius 8152 Audimo ir mezgimo mašinų operatoriai
815215 Žakardo mašinų operatorius 8152 Audimo ir mezgimo mašinų operatoriai
815216 Kilimų audimo staklių operatorius 8152 Audimo ir mezgimo mašinų operatoriai
815217 Žakardinių audimo staklių operatorius 8152 Audimo ir mezgimo mašinų operatoriai
815218 Nėrinių gamybos staklių operatorius 8152 Audimo ir mezgimo mašinų operatoriai
815219 Tekstilės gaminių kokybės kontrolierius 8152 Audimo ir mezgimo mašinų operatoriai
815301 Siuvimo mašinų operatorius 8153 Siuvimo ir siuvinėjimo mašinų operatoriai
815302 Siuvinėjimo mašinų operatorius 8153 Siuvimo ir siuvinėjimo mašinų operatoriai
815303 Avalynės siuvimo mašinų operatorius 8153 Siuvimo ir siuvinėjimo mašinų operatoriai
815304 Kailių ruošinių siuvimo mašinų operatorius 8153 Siuvimo ir siuvinėjimo mašinų operatoriai
815305 Drabužių siuvimo mašinų operatorius 8153 Siuvimo ir siuvinėjimo mašinų operatoriai
815306 Skrybėlių siuvimo mašinų operatorius 8153 Siuvimo ir siuvinėjimo mašinų operatoriai
815307 Odos gaminių siuvimo mašinų operatorius 8153 Siuvimo ir siuvinėjimo mašinų operatoriai
815308 Tekstilės gaminių siuvimo mašinų operatorius 8153 Siuvimo ir siuvinėjimo mašinų operatoriai
815309 Baldų apmušalų siuvimo mašinų operatorius 8153 Siuvimo ir siuvinėjimo mašinų operatoriai
815310 Specialiosios aprangos tvarkytojas 8153 Siuvimo ir siuvinėjimo mašinų operatoriai
815311 Peltakiavimo mašinos operatorius 8153 Siuvimo ir siuvinėjimo mašinų operatoriai
815401 Audinių kalandruotojas 8154 Balinimo, dažymo ir valymo mašinų operatoriai
815403 Tekstilės balinimo mašinų operatorius 8154 Balinimo, dažymo ir valymo mašinų operatoriai
815404 Klijų iš šilko atliekų šalinimo mašinų operatorius 8154 Balinimo, dažymo ir valymo mašinų operatoriai
815405 Sausojo valymo mašinų operatorius 8154 Balinimo, dažymo ir valymo mašinų operatoriai
815407 Tekstilės džiovinimo mašinų operatorius 8154 Balinimo, dažymo ir valymo mašinų operatoriai
815408 Audinių dažymo mašinų operatorius 8154 Balinimo, dažymo ir valymo mašinų operatoriai
815409 Drabužių dažymo mašinų operatorius 8154 Balinimo, dažymo ir valymo mašinų operatoriai
815410 Tekstilės pluošto dažymo mašinų operatorius 8154 Balinimo, dažymo ir valymo mašinų operatoriai
815411 Verpalų dažymo mašinų operatorius 8154 Balinimo, dažymo ir valymo mašinų operatoriai
815412 Tampriųjų tekstilės gaminių gamybos mašinų operatorius 8154 Balinimo, dažymo ir valymo mašinų operatoriai
815413 Šilko virinimo mašinų operatorius 8154 Balinimo, dažymo ir valymo mašinų operatoriai
815414 Verpalų plovimo mašinų operatorius 8154 Balinimo, dažymo ir valymo mašinų operatoriai
815415 Audinių impregnavimo mašinų operatorius 8154 Balinimo, dažymo ir valymo mašinų operatoriai
815416 Tekstilės impregnavimo mašinų operatorius 8154 Balinimo, dažymo ir valymo mašinų operatoriai
815417 Tekstilės kalandrų operatorius 8154 Balinimo, dažymo ir valymo mašinų operatoriai
815418 Kilimų valymo įrangos operatorius 8154 Balinimo, dažymo ir valymo mašinų operatoriai
815419 Audinių valymo įrangos operatorius 8154 Balinimo, dažymo ir valymo mašinų operatoriai
815420 Tekstilės gaminių valymo įrangos operatorius 8154 Balinimo, dažymo ir valymo mašinų operatoriai
815421 Tekstilės vėlyklės operatorius 8154 Balinimo, dažymo ir valymo mašinų operatoriai
815422 Tekstilės garo preso operatorius 8154 Balinimo, dažymo ir valymo mašinų operatoriai
815423 Tekstilės lyginimo preso operatorius 8154 Balinimo, dažymo ir valymo mašinų operatoriai
815501 Odos pjaustymo mašinų operatorius 8155 Kailių ir odos išdirbimo mašinų operatoriai
815502 Odos ar kailio plaukų šalinimo mašinų operatorius 8155 Kailių ir odos išdirbimo mašinų operatoriai
815503 Kailių apdailos mašinų operatorius 8155 Kailių ir odos išdirbimo mašinų operatoriai
815504 Odų kaišimo mašinų operatorius 8155 Kailių ir odos išdirbimo mašinų operatoriai
815505 Kailių kaišimo mašinų operatorius 8155 Kailių ir odos išdirbimo mašinų operatoriai
815506 Kailių paruošimo mašinų operatorius 8155 Kailių ir odos išdirbimo mašinų operatoriai
815507 Odos apdorojimo mašinų operatorius 8155 Kailių ir odos išdirbimo mašinų operatoriai
815508 Odos paruošimo mašinų operatorius 8155 Kailių ir odos išdirbimo mašinų operatoriai
815509 Kailių pluošto maišymo mašinų operatorius 8155 Kailių ir odos išdirbimo mašinų operatoriai
815510 Kailių apdorojimo mašinų operatorius 8155 Kailių ir odos išdirbimo mašinų operatoriai
815511 Odos dažymo mašinų operatorius 8155 Kailių ir odos išdirbimo mašinų operatoriai
815512 Odos šikšninimo mašinų operatorius 8155 Kailių ir odos išdirbimo mašinų operatoriai
815513 Odų plovimo mašinų operatorius 8155 Kailių ir odos išdirbimo mašinų operatoriai
815514 Kailių rauginimo aparatininkas 8155 Kailių ir odos išdirbimo mašinų operatoriai
815601 Avalynės gamybos mašinų operatorius 8156 Avalynės ir panašių gaminių gamybos mašinų operatoriai
815602 Ortopedinės avalynės gamybos mašinų operatorius 8156 Avalynės ir panašių gaminių gamybos mašinų operatoriai
815603 Sportinės avalynės gamybos mašinų operatorius 8156 Avalynės ir panašių gaminių gamybos mašinų operatoriai
815701 Skalbimo mašinų operatorius 8157 Skalbimo mašinų operatoriai
815702 Skalbyklos mašinų operatorius 8157 Skalbimo mašinų operatoriai
815703 Skalbyklos lyginimo mašinų operatorius 8157 Skalbimo mašinų operatoriai
815704 Audinių skalbimo mašinų operatorius 8157 Skalbimo mašinų operatoriai
815705 Skalbinių valymo įrangos operatorius 8157 Skalbimo mašinų operatoriai
815706 Skalbinių kalandruotojas 8157 Skalbimo mašinų operatoriai
815707 Skalbinių džiovinimo mašinų operatorius 8157 Skalbimo mašinų operatoriai
815901 Tekstilės gaminių iškarpų gamybos mašinų operatorius 8159 Kitur nepriskirti tekstilės, kailio ir odos gaminių gamybos mašinų operatoriai
815902 Skrybėlių formų gamybos mašinų operatorius 8159 Kitur nepriskirti tekstilės, kailio ir odos gaminių gamybos mašinų operatoriai
815903 Juostelių [kaspinų] gamybos mašinų operatorius 8159 Kitur nepriskirti tekstilės, kailio ir odos gaminių gamybos mašinų operatoriai
815904 Drabužių sukirpimo mašinų operatorius 8159 Kitur nepriskirti tekstilės, kailio ir odos gaminių gamybos mašinų operatoriai
815905 Tekstilės gaminių sukirpimo mašinų operatorius 8159 Kitur nepriskirti tekstilės, kailio ir odos gaminių gamybos mašinų operatoriai
815906 Veltinių gobtuvų formavimo mašinų operatorius 8159 Kitur nepriskirti tekstilės, kailio ir odos gaminių gamybos mašinų operatoriai
815907 Skrybėlių gamybos mašinų operatorius 8159 Kitur nepriskirti tekstilės, kailio ir odos gaminių gamybos mašinų operatoriai
815908 Čiužinių gamybos mašinų operatorius 8159 Kitur nepriskirti tekstilės, kailio ir odos gaminių gamybos mašinų operatoriai
815909 Kailinių gaminių modelių gamybos mašinų operatorius 8159 Kitur nepriskirti tekstilės, kailio ir odos gaminių gamybos mašinų operatoriai
815910 Odinių gaminių modelių gamybos mašinų operatorius 8159 Kitur nepriskirti tekstilės, kailio ir odos gaminių gamybos mašinų operatoriai
815911 Technologinės įrangos remontininkas 8159 Kitur nepriskirti tekstilės, kailio ir odos gaminių gamybos mašinų operatoriai
816001 Valgomųjų ledų gamybos įrenginių operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816002 Cukraus gamybos centrifugų operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816003 Žuvies konservavimo skardinėse įrenginių operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816004 Mėsos konservavimo skardinėse įrenginių operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816005 Žuvies perdirbimo įrenginių operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816006 Žuvies produktų gamybos įrenginių operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816007 Žuvies šaldymo įrenginių operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816008 Mėsos šaldymo įrenginių operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816009 Mėsos perdirbimo įrenginių operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816010 Mėsos produktų gamybos įrenginių operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816011 Žuvies konservavimo įrenginių operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816012 Mėsos konservavimo įrenginių operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816013 Žuvies sterilizavimo įrenginių operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816014 Mėsos sterilizavimo įrenginių operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816015 Skerdenos plovimo mašinų operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816016 Mėsos ir žuvies autoklavo operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816017 Riebalų gamybos aparatininkas 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816018 Riebalų pašalinimo įrangos operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816019 Gyvulių skerdimo įrangos operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816020 Pieno produktų gamybos įrenginių operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816021 Pieno produktų šaldytuvų operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816022 Pieno miltelių gamybos įrenginių operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816023 Pieno perdirbimo įrenginių operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816024 Pieno produktų pasterizavimo įrenginių operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816025 Pieno pasterizavimo įrenginių operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816026 Kondensuoto pieno vakuuminio išgarinimo aparato operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816027 Pieno pasterizavimo ir atšaldymo įrenginių operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816028 Pieno perdirbimo aparatininkas 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816029 Valgomųjų ledų gamybos mašinų operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816030 Grūdų perdirbimo įrenginių operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816031 Grūdų lukštenimo mašinų operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816032 Grūdų gliaudymo mašinų operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816033 Grūdų malimo įrenginių operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816034 Malūnininkas 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816035 Malimo įrenginio operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816036 Grūdų džiovyklos operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816037 Grūdų valymo mašinų operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816038 Elevatoriaus linijų ir siurbiamųjų tinklų operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816039 Kepyklos įrenginių operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816040 Duonos kepimo įrenginių operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816041 Javų produktų gamybos įrenginių operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816042 Šokolado gamybos įrenginių operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816043 Šokolado produktų gamybos įrenginių operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816044 Šokolado liejimo kriauklėse įrenginių operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816045 Konditerijos gaminių gamybos įrenginių operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816046 Makaronų gaminių gamybos įrenginių operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816047 Tešlos maišymo įrenginių operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816048 Vaisių ir daržovių konservavimo įrenginių operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816049 Maisto produktų dehidratavimo įrenginių operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816050 Maisto produktų džiovinimo įrenginių operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816051 Valgomųjų riešutų apdorojimo įrenginių operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816052 Valgomojo aliejaus gamybos įrenginių operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816053 Vaisių ir daržovių šaldymo įrenginių operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816054 Vaisių ir daržovių sulčių gamybos įrenginių operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816055 Vaisių ir daržovių perdirbimo įrenginių operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816056 Margarino gamybos įrenginių operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816057 Valgomojo aliejaus preso operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816058 Vaisių preso operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816059 Riebalų perdirbimo įrenginių operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816060 Vaisių ir daržovių sterilizavimo įrenginių operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816061 Vaisių ir daržovių plovimo mašinų operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816062 Vaisių ir daržovių autoklavo operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816063 Riebalų autoklavo operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816064 Maisto esencijų garinimo įrangos operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816065 Riebalų hidrinimo įrangos operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816066 Maisto produktų vakuuminės orkaitės operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816067 Maisto esencijų vakuuminio aparato operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816068 Cukraus rafinavimo įrenginių operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816069 Cukraus gamybos įrenginių operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816070 Cukrinių runkelių cukraus difuzoriaus operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816071 Difuzijos įrenginio operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816072 Defekavimo ir sotinimo įrenginio operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816073 Garinimo stoties operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816074 Cukraus kristalizavimo įrenginio operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816075 Runkelių plovyklos operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816076 Runkelių tiektuvo operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816077 Runkelių pjaustytuvo operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816078 Išspaudų džiovintuvo operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816079 Išspaudų granuliatoriaus operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816080 Maisto produktų gamybos technologinės linijos operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816081 Kavos maišymo įrenginių operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816082 Arbatos maišymo įrenginių operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816083 Kakavos pupelių apdorojimo mašinų operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816084 Kavos pupelių apdorojimo mašinų operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816085 Arbatos lapelių apdorojimo mašinų operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816086 Kakavos pupelių skrudinimo įrenginio operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816087 Kavos pupelių skrudinimo įrenginio operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816088 Kakavos pupelių sijotojas 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816089 Salyklo gamybos įrenginių operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816090 Gaiviųjų gėrimų gamybos įrenginių operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816091 Acto gamybos įrenginių operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816092 Butelių plovimo įrangos operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816093 Apynių džiovinimo įrangos operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816094 Tabako maišymo įrangos operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816095 Tabako perdirbimo įrenginių operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816096 Tabako produktų gamybos įrenginių operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
816097 Alkoholinių gėrimų gamybos įrenginių operatorius 8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
817101 Medienos smulkintuvo operatorius 8171 Popieriaus plaušienos paruošimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai
817102 Medienos defibrerio operatorius 8171 Popieriaus plaušienos paruošimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai
817103 Medienos plaušintuvo operatorius 8171 Popieriaus plaušienos paruošimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai
817104 Popieriaus plaušienos malimo mašinos operatorius 8171 Popieriaus plaušienos paruošimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai
817105 Popieriaus balinimo mašinos operatorius 8171 Popieriaus plaušienos paruošimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai
817106 Popieriaus plaušienos autoklavo operatorius 8171 Popieriaus plaušienos paruošimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai
817107 Popieriaus plaušienos smulkintuvo operatorius 8171 Popieriaus plaušienos paruošimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai
817108 Popieriaus plaušienos tirpinimo įrenginio operatorius 8171 Popieriaus plaušienos paruošimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai
817109 Popieriaus plaušienos gamybos įrenginio operatorius 8171 Popieriaus plaušienos paruošimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai
817110 Celiuliozės malėjas 8171 Popieriaus plaušienos paruošimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai
817111 Plaušienos malėjas 8171 Popieriaus plaušienos paruošimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai
817112 Defibrerio operatorius 8171 Popieriaus plaušienos paruošimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai
817113 Kartono gamybos mašinos operatorius 8171 Popieriaus plaušienos paruošimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai
817114 Popieriaus padengimo mašinos operatorius 8171 Popieriaus plaušienos paruošimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai
817115 Popieriaus gamybos mašinos operatorius 8171 Popieriaus plaušienos paruošimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai
817116 Popieriaus apdorojimo mašinos operatorius 8171 Popieriaus plaušienos paruošimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai
817117 Popieriaus gamybos įrenginių operatorius 8171 Popieriaus plaušienos paruošimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai
817118 Superkalandro operatorius 8171 Popieriaus plaušienos paruošimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai
817119 Kietojo kartono preso operatorius 8171 Popieriaus plaušienos paruošimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai
817120 Džiovinimo krosnių operatorius 8171 Popieriaus plaušienos paruošimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai
817121 Kartono dirbinių gamintojas 8171 Popieriaus plaušienos paruošimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai
817122 Popieriaus kalandruotojas 8171 Popieriaus plaušienos paruošimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai
817123 Impregnavimo įrenginių operatorius 8171 Popieriaus plaušienos paruošimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai
817124 Popieriaus džiovinimo mašinos operatorius 8171 Popieriaus plaušienos paruošimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai
817125 Popieriaus rūšiuotojas 8171 Popieriaus plaušienos paruošimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai
817126 Popierinių šeivų gamybos mašinų mašinistas 8171 Popieriaus plaušienos paruošimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai
817127 Popierinių šeivų pjaustytojas 8171 Popieriaus plaušienos paruošimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai
817128 Sąsiuvinių agregato operatorius 8171 Popieriaus plaušienos paruošimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai
817129 Sąsiuvinių agregato operatorius priėmėjas 8171 Popieriaus plaušienos paruošimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai
817130 Sąsiuvinių automatinės linijos operatorius 8171 Popieriaus plaušienos paruošimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai
817131 Sąsiuvinių automatinės linijos operatorius priėmėjas 8171 Popieriaus plaušienos paruošimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai
817132 Sąsiuvinių automatinės linijos operatoriaus padėjėjas 8171 Popieriaus plaušienos paruošimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai
817133 Makulatūros presuotojas 8171 Popieriaus plaušienos paruošimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai
817201 Lukšto drožimo staklių operatorius 8172 Medienos apdirbimo įrenginių operatoriai
817202 Medienos pjovimo staklių operatorius 8172 Medienos apdirbimo įrenginių operatoriai
817203 Medienos gręžimo mašinų operatorius 8172 Medienos apdirbimo įrenginių operatoriai
817204 Lukšto pjaustymo mašinų operatorius 8172 Medienos apdirbimo įrenginių operatoriai
817205 Medienos pjaustymo mašinų operatorius 8172 Medienos apdirbimo įrenginių operatoriai
817206 Medienos frezavimo mašinų operatorius 8172 Medienos apdirbimo įrenginių operatoriai
817207 Medienos obliavimo mašinų operatorius 8172 Medienos apdirbimo įrenginių operatoriai
817208 Lukšto klojimo mašinų operatorius 8172 Medienos apdirbimo įrenginių operatoriai
817209 Medienos džiovinimo mašinos operatorius 8172 Medienos apdirbimo įrenginių operatoriai
817210 Medienos formavimo mašinų operatorius 8172 Medienos apdirbimo įrenginių operatoriai
817211 Medienos skutimo mašinų operatorius 8172 Medienos apdirbimo įrenginių operatoriai
817212 Medienos grūdinimo mašinų operatorius 8172 Medienos apdirbimo įrenginių operatoriai
817213 Medienos įmirkymo mašinų operatorius 8172 Medienos apdirbimo įrenginių operatoriai
817214 Medienos apdorojimo mašinų operatorius 8172 Medienos apdirbimo įrenginių operatoriai
817215 Juostinio pjūklo operatorius 8172 Medienos apdirbimo įrenginių operatoriai
817216 Gaterininkas 8172 Medienos apdirbimo įrenginių operatoriai
817217 Lentpjūvės operatorius 8172 Medienos apdirbimo įrenginių operatoriai
817218 Lentpjūvės juostinio pjūklo operatorius 8172 Medienos apdirbimo įrenginių operatoriai
817219 Medienos apdorojimo įrenginio operatorius 8172 Medienos apdirbimo įrenginių operatoriai
817220 Sluoksniuotosios medienos preso operatorius 8172 Medienos apdirbimo įrenginių operatoriai
817221 Lukšto preso operatorius 8172 Medienos apdirbimo įrenginių operatoriai
817222 Briaunų pjovėjas 8172 Medienos apdirbimo įrenginių operatoriai
817223 Lentpjūvės pjovėjas 8172 Medienos apdirbimo įrenginių operatoriai
817224 Medienos šlifavimo mašinų operatorius 8172 Medienos apdirbimo įrenginių operatoriai
818101 Stiklo tekinimo staklių derintojas operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818102 Stiklo atkaitinimo krosnies operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818103 Stiklinių gaminių krosnies operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818104 Degimo krosnies operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818105 Stiklo lydkrosnės operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818106 Stiklo grūdinimo krosnies operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818107 Plytų ir plytelių degimo krosnies operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818108 Plytų ir plytelių džiovinimo krosnies operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818109 Plytų ir plytelių orkaitinės degimo krosnies operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818110 Plytų ir plytelių retortinės degimo krosnies operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818111 Flotacinio stiklo degimo krosnies operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818112 Keramikos ir porceliano degimo krosnies operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818113 Keramikos ir porceliano matinio degimo krosnies operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818114 Keramikos ir porceliano džiovinimo krosnies operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818115 Keramikos ir porceliano glazūravimo krosnies operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818116 Keramikos ir porceliano orkaitinės degimo krosnies operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818117 Plytelių glazūravimo krosnies operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818118 Stiklo grūdinimo mašinų operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818119 Stiklo pūtimo mašinų operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818120 Butelių gamybos mašinų operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818121 Keramikos ir porceliano liejimo mašinų operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818122 Keramikos gamybos mašinų operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818123 Stiklo pjaustymo mašinų operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818124 Stiklo traukimo mašinų operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818125 Stiklo gręžimo mašinų operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818126 Stiklo smulkinimo mašinų operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818127 Stiklo šlifavimo mašinų operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818128 Keramikos gręžimo mašinų operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818129 Keramikos smulkinimo mašinų operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818130 Keramikos šlifavimo mašinų operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818131 Stiklo graviravimo mašinų operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818132 Stiklo ėsdinimo mašinų operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818133 Stiklo apdailos mašinų operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818134 Stiklo gamybos mašinų operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818135 Stiklinių gaminių gamybos mašinų operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818136 Stiklinių strypų gamybos mašinų operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818137 Stiklinių vamzdžių gamybos mašinų operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818138 Stiklo liejimo mašinų operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818139 Keramikos dažymo mašinų operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818140 Stiklo dažymo mašinų operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818141 Stiklo lakštų formavimo mašinų operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818142 Stiklo poliravimo mašinų operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818143 Stiklinių lęšių poliravimo mašinų operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818144 Stiklo lakštų poliravimo mašinų operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818145 Keraminių ir porcelianinių gaminių gamybos mašinų operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818146 Džiovinimo būgnų ir krosnių operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818147 Stiklo presavimo mašinų operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818148 Stiklo lakštų valcavimo staklyno operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818149 Stiklo lenkimo mašinų operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818150 Stiklo semtuvo operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818151 Stiklo smėliasrautės operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818152 Akvadaguotojas 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818153 Stiklo gaminių atkaitintojas 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818154 Įkrovos užpylėjas 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818155 Stiklo gamybos kompresorinių įrenginių mašinistas 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818156 Stiklo formavimo operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818157 Stiklo lydytojas 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818158 Stiklo paketų gamybos operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818159 Stiklo gamybos kontrolierius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818160 Fritų degimo krosnies operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818161 Šlikerio gamybos mašinų operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818162 Stiklo pluošto gamybos mašinų operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818163 Glazūros gamybos mašinų operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818164 Molio malimo mašinų operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818165 Glazūros malimo mašinų operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818166 Abrazyvų maišymo mašinų operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818167 Molio maišymo mašinų operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818168 Stiklo maišymo mašinų operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818169 Glazūros maišymo mašinų operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818170 Keramikos ir porceliano formų preso operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818171 Molio minkytuvo operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818172 Molio ekstruzijos preso operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818173 Molio filtravimo preso operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818174 Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamų maišytuvų operatorius 8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
818201 Katilinės kūrikas 8182 Garo variklių ir katilų operatoriai
818202 Lokomotyvo katilo kūrikas 8182 Garo variklių ir katilų operatoriai
818203 Laivo kūrikas 8182 Garo variklių ir katilų operatoriai
818204 Katilinės garo reguliuotojas 8182 Garo variklių ir katilų operatoriai
818205 Lokomotyvo katilo operatorius 8182 Garo variklių ir katilų operatoriai
818206 Laivo katilo operatorius 8182 Garo variklių ir katilų operatoriai
818207 Garo mašinos operatorius 8182 Garo variklių ir katilų operatoriai
818208 Šilumos punkto operatorius 8182 Garo variklių ir katilų operatoriai
818209 Katilinės operatorius 8182 Garo variklių ir katilų operatoriai
818210 Turbinų įrangos prižiūrėtojas 8182 Garo variklių ir katilų operatoriai
818211 Katilinės aparatininkas 8182 Garo variklių ir katilų operatoriai
818212 Turbinų skyriaus mašinistas 8182 Garo variklių ir katilų operatoriai
818213 Katilinės meistras 8182 Garo variklių ir katilų operatoriai
818214 Ledo gamybos mašinų operatorius 8182 Garo variklių ir katilų operatoriai
818215 Oro kompresoriaus operatorius 8182 Garo variklių ir katilų operatoriai
818216 Dujų kompresoriaus operatorius 8182 Garo variklių ir katilų operatoriai
818217 Šaldymo įrenginių operatorius 8182 Garo variklių ir katilų operatoriai
818218 Šaldyklos operatorius 8182 Garo variklių ir katilų operatoriai
818219 Vėdinimo įrangos operatorius 8182 Garo variklių ir katilų operatoriai
818220 Kilnojamojo kompresoriaus mašinistas 8182 Garo variklių ir katilų operatoriai
818221 Kilnojamojo didelio slėgio kompresoriaus mašinistas 8182 Garo variklių ir katilų operatoriai
818222 Kilnojamųjų kompresorių su vidaus degimo varikliais mašinistas 8182 Garo variklių ir katilų operatoriai
818223 Vidaus degimo variklių mašinistas 8182 Garo variklių ir katilų operatoriai
818224 Valdymo pulto operatorius 8182 Garo variklių ir katilų operatoriai
818301 Pilstymo į butelius įrenginių operatorius 8183 Pakavimo, pilstymo į butelius ir ženklinimo (etiketėmis) operatoriai
818302 Ženklinimo įrangos operatorius 8183 Pakavimo, pilstymo į butelius ir ženklinimo (etiketėmis) operatoriai
818303 Dangtelių dėjimo įrangos operatorius 8183 Pakavimo, pilstymo į butelius ir ženklinimo (etiketėmis) operatoriai
818304 Konteinerių pildymo įrenginių operatorius 8183 Pakavimo, pilstymo į butelius ir ženklinimo (etiketėmis) operatoriai
818305 Etikečių klijavimo įrangos operatorius 8183 Pakavimo, pilstymo į butelius ir ženklinimo (etiketėmis) operatoriai
818306 Prekių žymėjimo įrangos operatorius 8183 Pakavimo, pilstymo į butelius ir ženklinimo (etiketėmis) operatoriai
818307 Pakavimo įrangos operatorius 8183 Pakavimo, pilstymo į butelius ir ženklinimo (etiketėmis) operatoriai
818308 Antspaudavimo įrangos operatorius 8183 Pakavimo, pilstymo į butelius ir ženklinimo (etiketėmis) operatoriai
818309 Pakavimo į ryšulius preso operatorius 8183 Pakavimo, pilstymo į butelius ir ženklinimo (etiketėmis) operatoriai
818310 Operatorius pakuotojas 8183 Pakavimo, pilstymo į butelius ir ženklinimo (etiketėmis) operatoriai
818311 Žymėtojas 8183 Pakavimo, pilstymo į butelius ir ženklinimo (etiketėmis) operatoriai
818312 Fasavimo ir pakavimo automato operatorius 8183 Pakavimo, pilstymo į butelius ir ženklinimo (etiketėmis) operatoriai
818902 Izoliavimo mašinų operatorius 8189 Kitur nepriskirti stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai
818903 Granuliatoriaus operatorius 8189 Kitur nepriskirti stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai
818905 Mikrograndynų gamybos įrenginių operatorius 8189 Kitur nepriskirti stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai
818906 Kabelių ir lynų sujungimo įrangos operatorius 8189 Kitur nepriskirti stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai
818907 Apvijimo mašinų operatorius 8189 Kitur nepriskirti stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai
818909 Oro skirstymo aparatininkas 8189 Kitur nepriskirti stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai
818911 Kopijavimo ir dauginimo mašinų operatorius 8189 Kitur nepriskirti stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai
818912 Durpių briketų preso operatorius 8189 Kitur nepriskirti stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai
818913 Durpių presavimo įrenginių operatorius 8189 Kitur nepriskirti stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai
818914 Indaplovės operatorius 8189 Kitur nepriskirti stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai
821101 Žemės ūkio mašinų surinkėjas 8211 Mechaninių mašinų surinkėjai
821102 Orlaivių surinkėjas 8211 Mechaninių mašinų surinkėjai
821103 Grunto vežimo mašinų surinkėjas 8211 Mechaninių mašinų surinkėjai
821104 Lėktuvų variklių surinkėjas 8211 Mechaninių mašinų surinkėjai
821105 Vidaus degimo variklių surinkėjas 8211 Mechaninių mašinų surinkėjai
821106 Laivų variklių surinkėjas 8211 Mechaninių mašinų surinkėjai
821107 Transporto priemonių variklių surinkėjas 8211 Mechaninių mašinų surinkėjai
821108 Garo variklių surinkėjas 8211 Mechaninių mašinų surinkėjai
821109 Pramonės mašinų surinkėjas 8211 Mechaninių mašinų surinkėjai
821110 Staklių surinkėjas 8211 Mechaninių mašinų surinkėjai
821111 Mechaninių mašinų surinkėjas 8211 Mechaninių mašinų surinkėjai
821112 Transporto priemonių surinkimo mašinų operatorius 8211 Mechaninių mašinų surinkėjai
821113 Kasybos mašinų surinkėjas 8211 Mechaninių mašinų surinkėjai
821114 Spausdinimo mašinų surinkėjas 8211 Mechaninių mašinų surinkėjai
821115 Tekstilės mašinų surinkėjas 8211 Mechaninių mašinų surinkėjai
821116 Turbinų surinkėjas 8211 Mechaninių mašinų surinkėjai
821117 Transporto priemonių surinkėjas 8211 Mechaninių mašinų surinkėjai
821118 Medienos apdirbimo mašinų surinkėjas 8211 Mechaninių mašinų surinkėjai
821119 Transporto priemonių surinkimo linijos operatorius 8211 Mechaninių mašinų surinkėjai
821120 Orlaivių surinkimo linijos operatorius 8211 Mechaninių mašinų surinkėjai
821121 Surinkimo linijos (išskyrus variklinių transporto priemonių ir orlaivių surikimą) operatorius 8211 Mechaninių mašinų surinkėjai
821201 Elektrinių komponentų surinkėjas 8212 Elektrinės ir elektroninės įrangos surinkėjai
821202 Elektrinės įrangos surinkėjas 8212 Elektrinės ir elektroninės įrangos surinkėjai
821203 Inkaro apvijų vijimo įrangos operatorius 8212 Elektrinės ir elektroninės įrangos surinkėjai
821204 Rotoriaus apvijų vijimo įrangos operatorius 8212 Elektrinės ir elektroninės įrangos surinkėjai
821205 Statoriaus apvijų vijimo įrangos operatorius 8212 Elektrinės ir elektroninės įrangos surinkėjai
821206 Transformatoriaus apvijų vijimo įrangos operatorius 8212 Elektrinės ir elektroninės įrangos surinkėjai
821207 Garso ir vaizdo aparatūros surinkėjas 8212 Elektrinės ir elektroninės įrangos surinkėjai
821208 Laikrodžių surinkėjas 8212 Elektrinės ir elektroninės įrangos surinkėjai
821209 Nerankinių laikrodžių surinkėjas 8212 Elektrinės ir elektroninės įrangos surinkėjai
821210 Elektroninių komponentų surinkėjas 8212 Elektrinės ir elektroninės įrangos surinkėjai
821211 Elektroninės įrangos surinkėjas 8212 Elektrinės ir elektroninės įrangos surinkėjai
821212 Klausos aparatų surinkėjas 8212 Elektrinės ir elektroninės įrangos surinkėjai
821213 Mikroelektronikos įrangos surinkėjas 8212 Elektrinės ir elektroninės įrangos surinkėjai
821214 Įstaigos įrangos surinkėjas 8212 Elektrinės ir elektroninės įrangos surinkėjai
821215 Tiksliųjų prietaisų surinkėjas 8212 Elektrinės ir elektroninės įrangos surinkėjai
821216 Radijo aparatų surinkėjas 8212 Elektrinės ir elektroninės įrangos surinkėjai
821217 Televizorių surinkėjas 8212 Elektrinės ir elektroninės įrangos surinkėjai
821218 Elektroninių rankinių laikrodžių surinkėjas 8212 Elektrinės ir elektroninės įrangos surinkėjai
821219 Kaitinimo siūlų vijimo įrangos operatorius 8212 Elektrinės ir elektroninės įrangos surinkėjai
821220 Radioelektroninės aparatūros ir prietaisų surinkėjas 8212 Elektrinės ir elektroninės įrangos surinkėjai
821901 Baldų iš lakštinio metalo surinkėjas 8219 Kitur nepriskirti surinkėjai
821902 Metalinių gaminių surinkėjas 8219 Kitur nepriskirti surinkėjai
821903 Plastikinių gaminių surinkėjas 8219 Kitur nepriskirti surinkėjai
821904 Guminių gaminių surinkėjas 8219 Kitur nepriskirti surinkėjai
821905 Padangų montuotojas 8219 Kitur nepriskirti surinkėjai
821906 Žaislų surinkėjas 8219 Kitur nepriskirti surinkėjai
821907 Sporto reikmenų surinkėjas 8219 Kitur nepriskirti surinkėjai
821908 Medinių baldų surinkėjas 8219 Kitur nepriskirti surinkėjai
821909 Medinių gaminių surinkėjas 8219 Kitur nepriskirti surinkėjai
821910 Odinių gaminių surinkėjas 8219 Kitur nepriskirti surinkėjai
821911 Kartoninių gaminių surinkėjas 8219 Kitur nepriskirti surinkėjai
821912 Tekstilės gaminių surinkėjas 8219 Kitur nepriskirti surinkėjai
821913 Mišrios sudėties gaminių surinkėjas 8219 Kitur nepriskirti surinkėjai
831101 Garvežio mašinistas 8311 Lokomotyvų mašinistai
831102 Autodrezinos [automotrisės] keliamojo krano mašinistas 8311 Lokomotyvų mašinistai
831103 Karjero mašinos operatorius 8311 Lokomotyvų mašinistai
831104 Lokomotyvo mašinistas 8311 Lokomotyvų mašinistai
831105 Motorvežio mašinistas 8311 Lokomotyvų mašinistai
831106 Motorvežio mašinisto padėjėjas 8311 Lokomotyvų mašinistai
831107 Elektros stoties mašinistas 8311 Lokomotyvų mašinistai
831108 Lokomotyvo mašinisto padėjėjas 8311 Lokomotyvų mašinistai
831109 Garvežio mašinisto padėjėjas 8311 Lokomotyvų mašinistai
831110 Šilumvežio mašinistas 8311 Lokomotyvų mašinistai
831111 Šilumvežio mašinisto padėjėjas 8311 Lokomotyvų mašinistai
831112 Savaeigio vagono mašinistas 8311 Lokomotyvų mašinistai
831113 Dozuojamojo vagono mašinistas 8311 Lokomotyvų mašinistai
831114 Dozuojamojo vagono mašinisto padėjėjas 8311 Lokomotyvų mašinistai
831115 Autodrezinos mašinistas 8311 Lokomotyvų mašinistai
831116 Drezinos mašinistas 8311 Lokomotyvų mašinistai
831117 Drezinos mašinisto padėjėjas 8311 Lokomotyvų mašinistai
831118 Dyzelinio traukinio mašinistas 8311 Lokomotyvų mašinistai
831119 Dyzelinio traukinio mašinisto padėjėjas 8311 Lokomotyvų mašinistai
831120 Elektrinio traukinio mašinistas 8311 Lokomotyvų mašinistai
831121 Elektrinio traukinio mašinisto padėjėjas 8311 Lokomotyvų mašinistai
831122 Geležinkelio tiesinimo ir lyginimo mašinų mašinistas 8311 Lokomotyvų mašinistai
831201 Centralizacijos posto operatorius 8312 Geležinkelio ratstabdininkai, signalizuotojai ir iešmininkai
831202 Vyresnysis ratstabdininkas 8312 Geležinkelio ratstabdininkai, signalizuotojai ir iešmininkai
831203 Skirstymo stoties vagonų sukabintojas 8312 Geležinkelio ratstabdininkai, signalizuotojai ir iešmininkai
831204 Iešmininkas 8312 Geležinkelio ratstabdininkai, signalizuotojai ir iešmininkai
831205 Geležinkelio signalizuotojas 8312 Geležinkelio ratstabdininkai, signalizuotojai ir iešmininkai
831206 Vagonų priėmėjas 8312 Geležinkelio ratstabdininkai, signalizuotojai ir iešmininkai
831207 Lokomotyvų priėmėjas 8312 Geležinkelio ratstabdininkai, signalizuotojai ir iešmininkai
831208 Darbų skirstytojas {geležinkelio transportas} 8312 Geležinkelio ratstabdininkai, signalizuotojai ir iešmininkai
831209 Kelio montuotojas 8312 Geležinkelio ratstabdininkai, signalizuotojai ir iešmininkai
831210 Kelio darbininkas 8312 Geležinkelio ratstabdininkai, signalizuotojai ir iešmininkai
831211 Stoties budėtojas 8312 Geležinkelio ratstabdininkai, signalizuotojai ir iešmininkai
831212 Krovinių tvarkymo budintysis kontrolierius 8312 Geležinkelio ratstabdininkai, signalizuotojai ir iešmininkai
831213 Cisterninių vagonų apžiūrėtojas 8312 Geležinkelio ratstabdininkai, signalizuotojai ir iešmininkai
831214 Sąstatų formuotojas 8312 Geležinkelio ratstabdininkai, signalizuotojai ir iešmininkai
831215 Traukinių derintojas 8312 Geležinkelio ratstabdininkai, signalizuotojai ir iešmininkai
831216 Vagonų techninės kontrolės punkto operatorius 8312 Geležinkelio ratstabdininkai, signalizuotojai ir iešmininkai
831217 Vagonų tikrintojas 8312 Geležinkelio ratstabdininkai, signalizuotojai ir iešmininkai
831218 Vagonų tikrintojas remontininkas 8312 Geležinkelio ratstabdininkai, signalizuotojai ir iešmininkai
831219 Vagonų plovyklos operatorius 8312 Geležinkelio ratstabdininkai, signalizuotojai ir iešmininkai
831220 Lokomotyvų tvarkdarys 8312 Geležinkelio ratstabdininkai, signalizuotojai ir iešmininkai
831221 Stoties tvarkdarys 8312 Geležinkelio ratstabdininkai, signalizuotojai ir iešmininkai
831222 Stoties darbininkas 8312 Geležinkelio ratstabdininkai, signalizuotojai ir iešmininkai
831223 Ratstabdininkas 8312 Geležinkelio ratstabdininkai, signalizuotojai ir iešmininkai
831224 Refrižeratorinių riedmenų įrangos operatorius 8312 Geležinkelio ratstabdininkai, signalizuotojai ir iešmininkai
831225 Refrižeratorinių vagonų sekcijos mechanikas 8312 Geležinkelio ratstabdininkai, signalizuotojai ir iešmininkai
831226 Refrižeratorinių vagonų sekcijų prižiūrėtojas 8312 Geležinkelio ratstabdininkai, signalizuotojai ir iešmininkai
831227 Traukinių dokumentų skyriaus operatorius 8312 Geležinkelio ratstabdininkai, signalizuotojai ir iešmininkai
831228 Traukinių eismo tvarkdarys 8312 Geležinkelio ratstabdininkai, signalizuotojai ir iešmininkai
831229 Traukinių priėmėjas 8312 Geležinkelio ratstabdininkai, signalizuotojai ir iešmininkai
831230 Skirstymo kalnelio operatorius 8312 Geležinkelio ratstabdininkai, signalizuotojai ir iešmininkai
832101 Motociklo vairuotojas 8321 Motociklų vairuotojai
832102 Variklinio triračio vairuotojas 8321 Motociklų vairuotojai
832103 Išvežiotojas varikliniu dviračiu 8321 Motociklų vairuotojai
832104 Siuntų ir pranešimų išvežiotojas 8321 Motociklų vairuotojai
832201 Greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas 8322 Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
832202 Taksi vairuotojas 8322 Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
832203 Automobilio vairuotojas 8322 Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
832204 Vairuotojas ekspeditorius 8322 Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
832205 Pašto automobilio vairuotojas-pasiuntinys 8322 Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
832206 Furgono vairuotojas 8322 Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
832207 Mikroautobuso vairuotojas 8322 Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
833101 Autobuso vairuotojas 8331 Autobusų ir troleibusų vairuotojai
833102 Troleibuso vairuotojas 8331 Autobusų ir troleibusų vairuotojai
833103 Tarptautinio keleivių vežimo transporto priemonės vairuotojas 8331 Autobusų ir troleibusų vairuotojai
833201 Savivarčio vairuotojas 8332 Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai
833202 Sunkvežimio vairuotojas 8332 Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai
833203 Automobilinės cisternos vairuotojas 8332 Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai
833204 Vilkiko [treilerio] vairuotojas 8332 Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai
833205 Bortinio sunkvežimio vairuotojas 8332 Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai
833206 Šiukšliavežio vairuotojas 8332 Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai
833207 Sunkiasvorio sunkvežimio vairuotojas 8332 Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai
833208 Pavojingųjų krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas 8332 Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai
833209 Tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas 8332 Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai
834101 Medienvežio vairuotojas 8341 Judamųjų žemės ir miškų ūkio įrenginių operatoriai
834102 Medienvežio operatorius 8341 Judamųjų žemės ir miškų ūkio įrenginių operatoriai
834103 Medvežio vairuotojas 8341 Judamųjų žemės ir miškų ūkio įrenginių operatoriai
834104 Traktorininkas 8341 Judamųjų žemės ir miškų ūkio įrenginių operatoriai
834105 Žemės ūkio mašinų mašinistas 8341 Judamųjų žemės ir miškų ūkio įrenginių operatoriai
834106 Kombainininkas 8341 Judamųjų žemės ir miškų ūkio įrenginių operatoriai
834107 Miškų ūkio mašinų operatorius 8341 Judamųjų žemės ir miškų ūkio įrenginių operatoriai
834108 Mechanizatorius 8341 Judamųjų žemės ir miškų ūkio įrenginių operatoriai
834109 Gyvulininkystės įrangos operatorius 8341 Judamųjų žemės ir miškų ūkio įrenginių operatoriai
834110 Miškų ūkio įrenginių operatorius 8341 Judamųjų žemės ir miškų ūkio įrenginių operatoriai
834111 Medvežio operatorius 8341 Judamųjų žemės ir miškų ūkio įrenginių operatoriai
834112 Medkirtės operatorius 8341 Judamųjų žemės ir miškų ūkio įrenginių operatoriai
834201 Kelių žymėjimo įrangos operatorius 8342 Žemės darbų ir panašių mašinų operatoriai
834202 Buldozerio mašinistas 8342 Žemės darbų ir panašių mašinų operatoriai
834203 Griovių [tranšėjų] kasimo mašinos mašinistas 8342 Žemės darbų ir panašių mašinų operatoriai
834204 Ekskavatoriaus mašinistas 8342 Žemės darbų ir panašių mašinų operatoriai
834205 Kelių greiderio ir skreperio mašinistas 8342 Žemės darbų ir panašių mašinų operatoriai
834206 Plentvolio mašinistas 8342 Žemės darbų ir panašių mašinų operatoriai
834207 Garinio volo mašinistas 8342 Žemės darbų ir panašių mašinų operatoriai
834208 Gudrono laistymo mašinos mašinistas 8342 Žemės darbų ir panašių mašinų operatoriai
834209 Durpių gavybos mašinų mašinistas 8342 Žemės darbų ir panašių mašinų operatoriai
834210 Žemsemės mašinistas 8342 Žemės darbų ir panašių mašinų operatoriai
834211 Gręžimo bokšto mašinistas 8342 Žemės darbų ir panašių mašinų operatoriai
834212 Statybinių gręžinių gręžimo mašinų operatorius 8342 Žemės darbų ir panašių mašinų operatoriai
834213 Grunto vežimo įrangos operatorius 8342 Žemės darbų ir panašių mašinų operatoriai
834214 Statybų greiderio ir skreperio mašinistas 8342 Žemės darbų ir panašių mašinų operatoriai
834215 Šaligatvių bitumo klotuvo mašinistas 8342 Žemės darbų ir panašių mašinų operatoriai
834216 Šaligatvių betono klotuvo mašinistas 8342 Žemės darbų ir panašių mašinų operatoriai
834217 Poliakalės operatorius 8342 Žemės darbų ir panašių mašinų operatoriai
834218 Kelių dangos klotuvo operatorius 8342 Žemės darbų ir panašių mašinų operatoriai
834219 Plentvolio operatorius 8342 Žemės darbų ir panašių mašinų operatoriai
834220 Mechaninio semtuvo operatorius 8342 Žemės darbų ir panašių mašinų operatoriai
834221 Asfalto skirstytuvo mašinistas 8342 Žemės darbų ir panašių mašinų operatoriai
834222 Statybų betono skirstytuvo mašinistas 8342 Žemės darbų ir panašių mašinų operatoriai
834223 Statybų skaldos skirstytuvo operatorius 8342 Žemės darbų ir panašių mašinų operatoriai
834224 Gudrono skirstytuvo mašinistas 8342 Žemės darbų ir panašių mašinų operatoriai
834225 Statybų plūktuvo mašinistas 8342 Žemės darbų ir panašių mašinų operatoriai
834226 Tunelių kasimo mašinos mašinistas 8342 Žemės darbų ir panašių mašinų operatoriai
834227 Kelių tiesimo mašinos mašinistas 8342 Žemės darbų ir panašių mašinų operatoriai
834228 Kelių tiesimo mašinos mašinisto padėjėjas 8342 Žemės darbų ir panašių mašinų operatoriai
834229 Automobilinio gręžtuvo mašinistas 8342 Žemės darbų ir panašių mašinų operatoriai
834230 Automobilinio kompresoriaus mašinistas 8342 Žemės darbų ir panašių mašinų operatoriai
834231 Bėginio ekskavatoriaus mašinistas 8342 Žemės darbų ir panašių mašinų operatoriai
834232 Kelmačio vežimėlio operatorius 8342 Žemės darbų ir panašių mašinų operatoriai
834301 Dokininkas-mechanizatorius 8343 Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai
834302 Hidromanipuliatorių operatorius 8343 Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai
834303 Sausojo doko prižiūrėtojas 8343 Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai
834304 Kasyklos šachtos signalininkas 8343 Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai
834305 Kasyklos keltuvo mašinistas 8343 Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai
834306 Kanalo ar uosto šliuzo prižiūrėtojas 8343 Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai
834307 Kasyklos keltuvo operatorius 8343 Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai
834308 Laivo stiebinio krano operatorius 8343 Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai
834309 Tilto operatorius 8343 Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai
834310 Lynų kelio vagonėlio operatorius 8343 Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai
834311 Automobilinio krano operatorius 8343 Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai
834312 Konvejerio operatorius 8343 Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai
834313 Krano operatorius, kranininkas 8343 Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai
834314 Tiltinio krano operatorius 8343 Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai
834315 Plūdriojo krano operatorius 8343 Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai
834316 Ožinio krano operatorius 8343 Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai
834317 Lokomotyvinio krano mašinistas 8343 Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai
834318 Judamojo krano operatorius 8343 Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai
834319 Stacionariojo strėlinio krano operatorius 8343 Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai
834320 Bokštinio krano operatorius 8343 Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai
834321 Traktorinio krano operatorius 8343 Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai
834322 Lifto operatorius 8343 Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai
834323 Medžiagų kraunamojo keltuvo operatorius 8343 Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai
834324 Statybų keltuvo operatorius 8343 Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai
834325 Kanalo ir uosto šliuzo operatorius 8343 Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai
834326 Orinio lynų kelio operatorius 8343 Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai
834327 Doko šliuzo uždorio operatorius 8343 Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai
834328 Keliamosios gervės mašinistas 8343 Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai
834329 Geležinkelio krano mašinistas 8343 Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai
834330 Geležinkelio krano mašinisto padėjėjas 8343 Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai
834331 Karotažinio keltuvo operatorius 8343 Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai
834332 Stropuotojas 8343 Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai
834333 Krovinių apskaitininkas, talmanas 8343 Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai
834334 Eskalatoriaus prižiūrėtojas 8343 Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai
834335 Funikulieriaus operatorius 8343 Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai
834336 Portalinio krano mašinistas 8343 Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai
834337 Kabelinio krano mašinistas 8343 Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai
834338 Savaeigio platforminio keltuvo operatorius 8343 Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai
834339 Elektros linijų tiesimo mašinų operatorius 8343 Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai
834340 Vamzdžių klojimo mašinų operatorius 8343 Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai
834341 Karuselės operatorius 8343 Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai
834342 Kabelių klojimo mašinų operatorius 8343 Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai
834343 Vamzdynų montavimo mašinų operatorius 8343 Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai
834401 Sunkvežimio keltuvo vairuotojas 8344 Krovininių platformų ir krautuvų operatoriai
834402 Keliamosios platformos operatorius 8344 Krovininių platformų ir krautuvų operatoriai
834403 Savikrovio sunkvežimio vairuotojas 8344 Krovininių platformų ir krautuvų operatoriai
834404 Mechanizuotų ir automatizuotų sandėlių operatorius 8344 Krovininių platformų ir krautuvų operatoriai
834405 Svarstyklių kalibravimo vagono mašinistas 8344 Krovininių platformų ir krautuvų operatoriai
834406 Automobilinio krautuvo vairuotojas 8344 Krovininių platformų ir krautuvų operatoriai
834407 Transportuotojas 8344 Krovininių platformų ir krautuvų operatoriai
834408 Elektrinio krautuvo vairuotojas 8344 Krovininių platformų ir krautuvų operatoriai
835001 Valtininkas 8350 Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkai
835002 Keltininkas 8350 Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkai
835003 Bocmanas 8350 Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkai
835004 Laivo įgulos narys 8350 Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkai
835005 Žemkasės įgulos narys 8350 Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkai
835006 Žemsiurbės įgulos narys 8350 Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkai
835007 Jachtos įgulos narys 8350 Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkai
835008 Švyturininkas [švyturio prižiūrėtojas] 8350 Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkai
835009 Jūreivis 8350 Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkai
835010 Pirmosios klasės jūreivis 8350 Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkai
835011 Antrosios klasės jūreivis 8350 Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkai
835012 Vairininkas 8350 Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkai
835013 Irklininkas 8350 Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkai
835014 Upeivis 8350 Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkai
835015 Upeivis-variklininkas [motoristas] 8350 Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkai
835016 Budintysis tvarkdarys 8350 Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkai
835017 Jūreivis naras 8350 Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkai
835018 Jūreivis elektrikas 8350 Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkai
835019 Laivo korpuso remontininkas 8350 Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkai
835020 Jūreivis suvirintojas 8350 Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkai
835021 Jūrinės dragos jūreivis 8350 Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkai
835022 Laivo virtuvės darbininkas 8350 Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkai
835023 Katilinės įrangos operatorius 8350 Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkai
835024 Kranto komandos bocmanas 8350 Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkai
835025 Kranto komandos jūreivis 8350 Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkai
835026 Kranto darbininkas 8350 Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkai
835027 Laivų judėjimo informatorius 8350 Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkai
835028 Laivų praleidėjas 8350 Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkai
835029 Siurblio mašinistas 8350 Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkai
911101 Namų padienininkas 9111 Namų valytojai ir pagalbininkai
911102 Namų valytojas 9111 Namų valytojai ir pagalbininkai
911103 Padėjėjas namų svetainėje 9111 Namų valytojai ir pagalbininkai
911104 Virėjo padėjėjas namų virtuvėje 9111 Namų valytojai ir pagalbininkai
911105 Pagalbinis virtuvės darbininkas 9111 Namų valytojai ir pagalbininkai
911106 Namų kambarinė 9111 Namų valytojai ir pagalbininkai
911107 Namų tvarkytojas 9111 Namų valytojai ir pagalbininkai
911201 Kambarinė 9112 Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
911202 Gamyklos [įmonės] padienininkas 9112 Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
911203 Viešbučio padienininkas 9112 Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
911204 Restorano padienininkas 9112 Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
911205 Pagalbinių patalpų valytojas 9112 Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
911206 Viešbučio valytojas 9112 Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
911207 Restorano valytojas 9112 Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
911208 Viešbučio kambarinė 9112 Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
911209 Valytojas 9112 Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
911210 Vagonų valytojas 9112 Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
911211 Patalynės ir skalbinių išdavėjas 9112 Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
911212 Tarnybinių patalpų valytojas 9112 Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
911213 Taros plovėjas 9112 Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
911214 Rezervuarų valytojas 9112 Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
911215 Riedmenų plovėjas [valytojas] 9112 Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
911216 Gamybinių patalpų valytojas 9112 Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
911217 Pagalbinis parduotuvės darbininkas 9112 Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
911218 Indų plovėjas (rankomis) 9112 Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
912101 Valytojas (rankomis) 9121 Skalbėjai ir lygintojai (rankomis)
912102 Lygintojas (rankomis) 9121 Skalbėjai ir lygintojai (rankomis)
912103 Skalbėjas (rankomis) 9121 Skalbėjai ir lygintojai (rankomis)
912104 Tarnas skalbinių tvarkytojas 9121 Skalbėjai ir lygintojai (rankomis)
912105 Presuotojas (rankomis) 9121 Skalbėjai ir lygintojai (rankomis)
912106 Cheminio dėmių valymo valytojas 9121 Skalbėjai ir lygintojai (rankomis)
912201 Transporto priemonių valytojas 9122 Transporto priemonių plovėjai
912202 Transporto priemonių plovėjas (rankomis) 9122 Transporto priemonių plovėjai
912203 Automobilių plovėjas 9122 Transporto priemonių plovėjai
912204 Autocisternų plovėjas 9122 Transporto priemonių plovėjai
912205 Cisternų plovėjas garintojas 9122 Transporto priemonių plovėjai
912301 Langų valytojas 9123 Langų plovėjai
912901 Kilimų valytojas 9129 Kiti valytojai
912902 Plaukimo baseino valytojas 9129 Kiti valytojai
912903 Grafitų valytojas 9129 Kiti valytojai
921101 Nekvalifikuotas augalininkystės ūkio darbininkas 9211 Nekvalifikuoti augalininkystės ūkio darbininkai
921102 Nekvalifikuotas augalininkystės ūkio derliaus nuėmimo darbininkas 9211 Nekvalifikuoti augalininkystės ūkio darbininkai
921103 Padėjėjas augalininkystės ūkyje 9211 Nekvalifikuoti augalininkystės ūkio darbininkai
921104 Nekvalifikuotas sezoninis ūkio darbininkas 9211 Nekvalifikuoti augalininkystės ūkio darbininkai
921201 Galvijų šėrikas 9212 Nekvalifikuoti gyvulininkystės ūkio darbininkai
921202 Arklių kaustytojas 9212 Nekvalifikuoti gyvulininkystės ūkio darbininkai
921203 Gyvulių šėrikas 9212 Nekvalifikuoti gyvulininkystės ūkio darbininkai
921204 Galvijų varovas 9212 Nekvalifikuoti gyvulininkystės ūkio darbininkai
921205 Nekvalifikuotas kailinių žvėrelių auginimo ūkio darbininkas 9212 Nekvalifikuoti gyvulininkystės ūkio darbininkai
921206 Nekvalifikuotas gyvulininkystės ūkio darbininkas 9212 Nekvalifikuoti gyvulininkystės ūkio darbininkai
921207 Padėjėjas gyvulininkystės ūkyje 9212 Nekvalifikuoti gyvulininkystės ūkio darbininkai
921208 Nekvalifikuotas arklidžių darbininkas 9212 Nekvalifikuoti gyvulininkystės ūkio darbininkai
921209 Arklių šėrikas 9212 Nekvalifikuoti gyvulininkystės ūkio darbininkai
921210 Nekvalifikuotas pieno ūkio darbininkas 9212 Nekvalifikuoti gyvulininkystės ūkio darbininkai
921211 Nekvalifikuotas melžėjas 9212 Nekvalifikuoti gyvulininkystės ūkio darbininkai
921212 Nekvalifikuotas avių ūkio darbininkas 9212 Nekvalifikuoti gyvulininkystės ūkio darbininkai
921213 Gyvulių priėmėjas 9212 Nekvalifikuoti gyvulininkystės ūkio darbininkai
921301 Nekvalifikuotas mišriojo augalininkystės ir gyvulininkystės ūkio darbininkas 9213 Nekvalifikuoti mišriojo augalininkystės ir gyvulininkystės ūkio darbininkai
921302 Padėjėjas mišriame augalininkystės ir gyvulininkystės ūkyje 9213 Nekvalifikuoti mišriojo augalininkystės ir gyvulininkystės ūkio darbininkai
921303 Vaistažolių rinkėjas 9213 Nekvalifikuoti mišriojo augalininkystės ir gyvulininkystės ūkio darbininkai
921304 Grybų rinkėjas 9213 Nekvalifikuoti mišriojo augalininkystės ir gyvulininkystės ūkio darbininkai
921401 Nekvalifikuotas sodininkystės ir daržininkystės ūkio darbininkas 9214 Nekvalifikuoti sodininkystės ir daržininkystės ūkio darbininkai
921402 Nekvalifikuotas ūkio derliaus nuėmėjas 9214 Nekvalifikuoti sodininkystės ir daržininkystės ūkio darbininkai
921403 Nekvalifikuotas sodininkystės ir daržininkystės ūkio derliaus nuėmėjas 9214 Nekvalifikuoti sodininkystės ir daržininkystės ūkio darbininkai
921404 Padėjėjas sodininkystės ir daržininkystės ūkyje 9214 Nekvalifikuoti sodininkystės ir daržininkystės ūkio darbininkai
921501 Padėjėjas miškų ūkyje 9215 Nekvalifikuoti miškų ūkio darbininkai
921502 Miškų ūkio darbininkas 9215 Nekvalifikuoti miškų ūkio darbininkai
921503 Kelmų rovėjas 9215 Nekvalifikuoti miškų ūkio darbininkai
921504 Nekvalifikuotas apželdinimo darbininkas 9215 Nekvalifikuoti miškų ūkio darbininkai
921601 Padėjėjas žuvininkystės ir akvakultūros ūkyje 9216 Nekvalifikuoti žuvininkystės ir akvakultūros ūkio darbininkai
921602 Nekvalifikuotas prieplaukos ar uosto darbininkas 9216 Nekvalifikuoti žuvininkystės ir akvakultūros ūkio darbininkai
921603 Nekvalifikuotas žvejybos darbininkas 9216 Nekvalifikuoti žuvininkystės ir akvakultūros ūkio darbininkai
921604 Jūros dumblių rinkėjas 9216 Nekvalifikuoti žuvininkystės ir akvakultūros ūkio darbininkai
921605 Vėžiagyvių rinkėjas 9216 Nekvalifikuoti žuvininkystės ir akvakultūros ūkio darbininkai
921606 Nekvalifikuotas žuvininkystės įmonės [ūkio] darbininkas 9216 Nekvalifikuoti žuvininkystės ir akvakultūros ūkio darbininkai
931101 Nekvalifikuotas gavybos darbininkas 9311 Nekvalifikuoti gavybos ir karjerų eksploatavimo darbininkai
931102 Nekvalifikuotas karjerų žemės darbų darbininkas 9311 Nekvalifikuoti gavybos ir karjerų eksploatavimo darbininkai
931201 Nekvalifikuotas statybos darbininkas 9312 Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
931202 Nekvalifikuotas užtvankų statybos darbininkas 9312 Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
931203 Nekvalifikuotas kelių tiesimo darbininkas 9312 Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
931204 Nekvalifikuotas griovių kasėjas 9312 Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
931205 Duobkasys 9312 Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
931206 Nekvalifikuotas eksploatavimo tarnybos darbininkas 9312 Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
931207 Nekvalifikuotas užtvankų priežiūros darbininkas 9312 Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
931208 Nekvalifikuotas kelių priežiūros darbininkas 9312 Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
931209 Nekvalifikuotas vamzdynų priežiūros darbininkas 9312 Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
931210 Nekvalifikuotas vandens šulinių kasėjas 9312 Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
931211 Dirvos valymo darbininkas 9312 Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
931212 Žemkasys 9312 Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
931213 Kasėjas 9312 Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
931214 Vandentiekio tarnybos pagalbinis darbininkas 9312 Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
931215 Griovių priežiūros darbininkas 9312 Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
931216 Statinių priežiūros darbininkas 9312 Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
931301 Parankinis 9313 Nekvalifikuoti pastatų statybos darbininkai
931302 Pastato eksploatavimo techninės priežiūros tarnybos parankinis 9313 Nekvalifikuoti pastatų statybos darbininkai
931303 Skiedinio nešiotojas 9313 Nekvalifikuoti pastatų statybos darbininkai
931304 Nekvalifikuotas pastatų statybos darbininkas 9313 Nekvalifikuoti pastatų statybos darbininkai
931305 Nekvalifikuotas griovimo darbininkas 9313 Nekvalifikuoti pastatų statybos darbininkai
931306 Statybinių konstrukcijų krovikas 9313 Nekvalifikuoti pastatų statybos darbininkai
932101 Etikečių klijuotojas (rankomis) 9321 Pakuotojai (rankomis)
932102 Pilstytojas į butelius (rankomis) 9321 Pakuotojai (rankomis)
932105 Pakuotojas (rankomis) 9321 Pakuotojai (rankomis)
932112 Kiaušinių pakuotojas 9321 Pakuotojai (rankomis)
932113 Pakuotojas 9321 Pakuotojai (rankomis)
932115 Dėjikas pakuotojas 9321 Pakuotojai (rankomis)
932901 Butelių rūšiuotojas 9329 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
932902 Nekvalifikuotas surinkėjas 9329 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
932903 Apvijų vyniotojas (rankomis) 9329 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
932904 Elektros mašinų inkarų vyniotojas (rankomis) 9329 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
932905 Dirželių rišėjas-keitėjas 9329 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
932906 Tekstilės įrangos valytojas 9329 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
932907 Metalo įkrovos ruošėjas 9329 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
932908 Liejinių valytojas 9329 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
932909 Nekvalifikuotas apdirbimo pramonės darbininkas 9329 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
932910 Nekvalifikuotas alkoholinių gėrimų gamybos darbininkas 9329 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
932911 Skerdenos plovėjas (rankomis) 9329 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
932912 Audinių plovėjas (rankomis) 9329 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
932913 Pluošto plovėjas (rankomis) 9329 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
932914 Kailių plovėjas (rankomis) 9329 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
932915 Dujų balionų pildytojas 9329 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
932916 Verpalų plovėjas (rankomis) 9329 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
932917 Vamzdynų ir įrenginių plovėjas 9329 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
932918 Dujų balionų priėmėjas 9329 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
932919 Gesintuvų pildytojas 9329 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
932920 Ričių užmovėjas 9329 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
932921 Liejinių išmušėjas 9329 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
932922 Runkelių hidrotransportuotojas 9329 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
933101 Pedalinės transporto priemonės vairuotojas 9331 Rankinių ir pedalinių transporto priemonių vairuotojai
933201 Karjero vežimą traukiančių kinkomųjų gyvulių vadeliotojas 9332 Traukiančių transporto priemones ir mašinas gyvulių vadeliotojai
933202 Kelių vežimą traukiančių kinkomųjų gyvulių vadeliotojas 9332 Traukiančių transporto priemones ir mašinas gyvulių vadeliotojai
933203 Nevariklinės ūkio mašinos vairuotojas 9332 Traukiančių transporto priemones ir mašinas gyvulių vadeliotojai
933301 Dokininkas 9333 Krovikai
933302 Krovikas 9333 Krovikai
933303 Lėktuvų krovikas 9333 Krovikai
933304 Krovikas rūšiuotojas 9333 Krovikai
933305 Geležinkelio vagonų krovikas 9333 Krovikai
933306 Krovininių automobilių krovikas 9333 Krovikai
933307 Pagalbinis darbininkas 9333 Krovikai
933308 Uosto krovikas 9333 Krovikai
933309 Žaliavų, gaminių, cheminių medžiagų ir gamybinių atliekų nešikas 9333 Krovikai
933310 Tiekimo sandėlio krovikas 9333 Krovikai
933401 Prekybos salės darbuotojas 9334 Prekių krovėjai į lentynas
933402 Prekių sandėlio nešikas 9334 Prekių krovėjai į lentynas
933403 Prekių atsargų krovėjas 9334 Prekių krovėjai į lentynas
941101 Greitojo maisto ruošimo darbuotojas 9411 Greitojo maisto ruošėjai
941102 Skubaus maisto užsakymo darbuotojas 9411 Greitojo maisto ruošėjai
941103 Picų ruošėjas 9411 Greitojo maisto ruošėjai
941201 Virtuvės darbininkas 9412 Virtuvės pagalbininkai
941202 Virėjo padėjėjas (išskyrus namų virtuvę) 9412 Virtuvės pagalbininkai
951001 Afišų klijuotojas 9510 Gatvėje teikiamų paslaugų teikėjai
951002 Išnešiotojas pasiuntinys 9510 Gatvėje teikiamų paslaugų teikėjai
951003 Batų valytojas 9510 Gatvėje teikiamų paslaugų teikėjai
951004 Automobilių stiklų plovėjas (rankomis) 9510 Gatvėje teikiamų paslaugų teikėjai
951005 Automobilių saugotojas 9510 Gatvėje teikiamų paslaugų teikėjai
951006 Lankstinukų platintojas 9510 Gatvėje teikiamų paslaugų teikėjai
951007 Nemokamų laikraščių platintojas 9510 Gatvėje teikiamų paslaugų teikėjai
952001 Prekiautojas 9520 Ne maisto produktų gatvės pardavėjai
952002 Laikraščių gatvės pardavėjas 9520 Ne maisto produktų gatvės pardavėjai
952003 Gatvės prekiautojas išnešiojamomis prekėmis 9520 Ne maisto produktų gatvės pardavėjai
952004 Ne maisto produktų gatvės pardavėjas 9520 Ne maisto produktų gatvės pardavėjai
952005 Teatro programėlių pardavėjas 9520 Ne maisto produktų gatvės pardavėjai
961101 Šiukšlių surinkėjas 9611 Buitinių atliekų surinkėjai
961102 Atliekų surinkėjas 9611 Buitinių atliekų surinkėjai
961201 Sąvartyno darbininkas 9612 Buitinių atliekų rūšiuotojai
961301 Teritorijos valytojas 9613 Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai
961302 Šlavėjas 9613 Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai
961303 Kiemsargis 9613 Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai
961304 Gatvių valytojas 9613 Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai
961305 Kapinių prižiūrėtojas 9613 Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai
961306 Aplinkos tvarkytojas 9613 Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai
962101 Viešbučio pasiuntinukas 9621 Kurjeriai, pasiuntiniai ir bagažo nešikai
962102 Golfo kamuolių padavėjas 9621 Kurjeriai, pasiuntiniai ir bagažo nešikai
962103 Išnešiotojas 9621 Kurjeriai, pasiuntiniai ir bagažo nešikai
962104 Pasiuntinys [kurjeris] 9621 Kurjeriai, pasiuntiniai ir bagažo nešikai
962105 Pasiuntinys pranešėjas 9621 Kurjeriai, pasiuntiniai ir bagažo nešikai
962106 Įstaigos pasiuntinys 9621 Kurjeriai, pasiuntiniai ir bagažo nešikai
962107 Telegrafo pasiuntinys 9621 Kurjeriai, pasiuntiniai ir bagažo nešikai
962108 Bagažo nešikas 9621 Kurjeriai, pasiuntiniai ir bagažo nešikai
962109 Pašto pasiuntinys 9621 Kurjeriai, pasiuntiniai ir bagažo nešikai
962110 Žinių kurjeris 9621 Kurjeriai, pasiuntiniai ir bagažo nešikai
962111 Liftininkas 9621 Kurjeriai, pasiuntiniai ir bagažo nešikai
962201 Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas 9622 Nekvalifikuoti atsitiktinių darbų darbininkai
962202 Padienininkas 9622 Nekvalifikuoti atsitiktinių darbų darbininkai
962301 Monetų aparato tikrintojas surinkėjas 9623 Pinigų iš automatų surinkėjai ir matuoklių rodmenų tikrintojai
962302 Kortelių aparato tikrintojas 9623 Pinigų iš automatų surinkėjai ir matuoklių rodmenų tikrintojai
962303 Pardavimo automato tikrintojas 9623 Pinigų iš automatų surinkėjai ir matuoklių rodmenų tikrintojai
962304 Matuoklių rodmenų tikrintojas 9623 Pinigų iš automatų surinkėjai ir matuoklių rodmenų tikrintojai
962401 Malkų rinkėjas 9624 Vandens vežikai ir malkų rinkėjai
962901 Durininkas 9629 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti darbininkai
962902 Bažnyčios prižiūrėtojas 9629 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti darbininkai
962903 Bažnyčios varpininkas 9629 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti darbininkai
962904 Garvežio kūrikas 9629 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti darbininkai
962905 Katilinės darbininkas 9629 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti darbininkai
962906 Atrakcionų parko palydovas 9629 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti darbininkai
962907 Rūbininkas 9629 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti darbininkai
962908 Mugių paviljono prižiūrėtojas 9629 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti darbininkai
962909 Atrakcionų parko prižiūrėtojas 9629 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti darbininkai
962910 Tualeto [prausyklos] prižiūrėtojas 9629 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti darbininkai
962911 Stovėjimo aikštelės prižiūrėtojas 9629 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti darbininkai
962912 Bilietų kontrolierius 9629 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti darbininkai
962913 Viešbučio durininkas 9629 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti darbininkai
962914 Tvarkdarys (palydintis į vietas teatre, bažnyčioje ir pan.) 9629 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti darbininkai
962915 Sargas 9629 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti darbininkai
962916 Naktinis sargas 9629 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti darbininkai
962917 Budėtojas 9629 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti darbininkai
962918 Transporto saugojimo aikštelės priėmėjas saugotojas 9629 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti darbininkai
962919 Mokyklos budėtojas 9629 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti darbininkai
962920 Vagonų budėtojas 9629 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti darbininkai
962921 Geležinkelio sargas 9629 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti darbininkai
962922 Sargas-kūrikas 9629 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti darbininkai
962923 Poilsio namų budėtojas 9629 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti darbininkai
962924 Mokamos transporto stovėjimo aikštelės budėtojas 9629 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti darbininkai
962925 Viešbučio nešikas 9629 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti darbininkai
962926 Sporto salės budėtojas 9629 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti darbininkai
962927 Baseino prižiūrėtojas 9629 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti darbininkai


<< Grįžti