PROFESINIO RENGIMO STANDARTŲ KLASIFIKATORIUS

Klasifikatoriaus pavadinimas lietuvių kalba

Profesinio rengimo standartai

Klasifikatoriaus pavadinimas anglų kalba

Vocational education and training standards

Klasifikatoriaus pavadinimo lietuvių kalba abėcėlinė santrumpa

KL_PAZ_STAND

Klasifikatoriaus paskirtis

Suskirstyti profesinį rengimą į standartų grupes pagal švietimo posričius.

Skirtas standarto pavadinimo spausdinimui profesinio rengimo kvalifikacijos pažymėjime, pažymėjime, kompetencijų įvertinimo pažymėjime

Klasifikatoriaus tipas

Lokalus

Klasifikatoriaus rengėjo pavadinimas

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras,

Švietimo informacinių technologijų centras

Klasifikatoriaus duomenys:

Eil.

Nr.

Kodas

Pavadinimas

Aprašymas

Standarto įteisinimo data

1.                                

S385301

Aplinkos ir patalpų priežiūros darbuotojo rengimo standartas

Aplinkosaugos švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

2.                                

S385302

Aplinkos apsaugos darbuotojo rengimo standartas

Aplinkosaugos švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2008.07.03

3.                                

S585001

Aplinkosaugininko rengimo standartas

Aplinkosaugos švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2008.06.26

4.                                

S358203

Staliaus rengimo standartas

Architektūros ir statybos švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2004.07.16

5.                                

S358209

Stogdengio rengimo standartas

Architektūros ir statybos švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2004.07.16

6.                                

S358205

Mūrininko betonuotojo rengimo standartas

Architektūros ir statybos švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2004.07.16

7.                                

S358202

Santechniko rengimo standartas

Architektūros ir statybos švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2004.07.16

8.                                

S358206

Apdailininko (statybininko) rengimo standartas

Architektūros ir statybos švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2004.07.16

9.                                

S358210

Kelių statybos ir priežiūros darbuotojo rengimo standartas

Architektūros ir statybos švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2008.02.20

10.                             

S558101

Geodezijos inžinieriaus rengimo standartas

Architektūros ir statybos švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2001.12.12

11.                             

S558207

Statybos inžinieriaus rengimo standartas

Architektūros ir statybos švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2004.07.16

12.                             

S558204

Statinių inžinerinių sistemų inžinieriaus rengimo standartas

Architektūros ir statybos švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2004.07.16

13.                             

S558208

Kelių inžinieriaus rengimo standartas

Architektūros ir statybos švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2004.07.16

14.                             

S354101

Pienininko rengimo standartas

Gamybos ir perdirbimo švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2001.12.12

15.                             

S354202

Siuvėjo rengimo standartas

Gamybos ir perdirbimo švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2004.07.16

16.                             

S354203

Siuvinių gamintojo rengimo standartas

Gamybos ir perdirbimo švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2004.07.16

17.                             

S354204

Avalynės gamintojo ir taisytojo rengimo standartas

Gamybos ir perdirbimo švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2004.07.16

18.                             

S354205

Odos dirbinių gamintojo rengimo standartas

Gamybos ir perdirbimo švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2004.07.16

19.                             

S354102

Maisto pramonės darbuotojo rengimo standartas

Gamybos ir perdirbimo švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2004.12.31

20.                             

S554206

Siuvinių technologo rengimo standartas

Gamybos ir perdirbimo švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2004.07.16

21.                             

S554103

Maisto pramonės technologo rengimo standartas

Gamybos ir perdirbimo švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2004.12.31

22.                             

S554102

Maisto pramonės verslo vadybininko rengimo standartas

Gamybos ir perdirbimo švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

23.                             

S542101

Biomedicinos technologo rengimo standartas

Gyvosios gamtos švietimo posričio  profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2008.06.26

24.                             

S522302

Lietuvių gestų kalbos vertėjo rengimo standartas

Humanitarinių mokslų švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2008.06.26

25.                             

S352403

Cheminės analizės laboranto rengimo standartas

Inžinerijos ir inžinerinės profesijos švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2008.07.03

26.                             

S352401

Chemijos produktų gamybos operatoriaus rengimo standartas

Inžinerijos ir inžinerinės profesijos švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2008.07.03

27.                             

S352404

Naftos perdirbimo technologinių įrenginių operatoriaus rengimo standartas

Inžinerijos ir inžinerinės profesijos švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2008.07.03

28.                             

S352402

Naftos produktų operatoriaus rengimo standartas

Inžinerijos ir inžinerinės profesijos švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2008.07.03

29.                             

S352206

Komunalinio ūkio paslaugų darbuotojo rengimo standartas

Inžinerijos ir inžinerinės profesijos švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2008.10.08

30.                             

S352201

Elektros įrenginių elektromechaniko rengimo standartas

Inžinerijos ir inžinerinės profesijos švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2001.09.26

31.                             

S352502

Automobilių mechaniko rengimo standartas

Inžinerijos ir inžinerinės profesijos švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2004.12.31

32.                             

S352101

Suvirintojo rengimo standartas

Inžinerijos ir inžinerinės profesijos švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2004.07.16

33.                             

S352103

Metalo apdirbimo staklininko rengimo standartas

Inžinerijos ir inžinerinės profesijos švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2004.07.16

34.                             

S352104

Nestandartinės technologinės įrangos gamintojo rengimo standartas

Inžinerijos ir inžinerinės profesijos švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2004.07.16

35.                             

S352504

Automobilių elektromechaniko rengimo standartas

Inžinerijos ir inžinerinės profesijos švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2004.12.31

36.                             

S352503

Automobilių kėbulų remontininko rengimo standartas

Inžinerijos ir inžinerinės profesijos švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2004.12.31

37.                             

S352507

Technikos priežiūros verslo darbuotojo rengimo standartas

Inžinerijos ir inžinerinės profesijos švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2004.12.31

38.                             

S352301

Automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko rengimo standartas

Inžinerijos ir inžinerinės profesijos švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2004.12.31

39.                             

S352204

Buitinių prietaisų elektromechaniko rengimo standartas

Inžinerijos ir inžinerinės profesijos švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2004.12.31

40.                             

S352302

Elektroninių įrenginių montuotojo ir derintojo rengimo standartas

Inžinerijos ir inžinerinės profesijos švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2004.12.31

41.                             

S352205

Ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojo ir montuotojo rengimo standartas

Inžinerijos ir inžinerinės profesijos švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2004.12.31

42.                             

S552505

Automobilių techninio eksploatavimo inžinieriaus rengimo standartas

Inžinerijos ir inžinerinės profesijos švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2004.12.31

43.                             

S552506

Autotransporto elektronikos inžinieriaus rengimo standartas

Inžinerijos ir inžinerinės profesijos švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2004.12.31

44.                             

S552401

Cheminių procesų technologo rengimo standartas

Inžinerijos ir inžinerinės profesijos švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2008.06.26

45.                             

S552105

Įrenginių remonto ir gamybos inžinieriaus rengimo standartas

Inžinerijos ir inžinerinės profesijos švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2004.07.16

46.                             

S552206

Elektros energetikos inžinieriaus rengimo standartas

Inžinerijos ir inžinerinės profesijos švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2004.12.31

47.                             

S552305

Kompiuterinės technikos inžinieriaus rengimo standartas

Inžinerijos ir inžinerinės profesijos švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2004.12.31

48.                             

S552207

Komunalinio ūkio inžinieriaus rengimo standartas

Inžinerijos ir inžinerinės profesijos švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

49.                             

S552102

Mašinų gamybos technologo rengimo standartas

Inžinerijos ir inžinerinės profesijos švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2004.07.16

50.                             

S552304

Mechatroninių sistemų inžinieriaus rengimo standartas

Inžinerijos ir inžinerinės profesijos švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2004.12.31

51.                             

S552203

Šilumos energetikos inžinieriaus rengimo standartas

Inžinerijos ir inžinerinės profesijos švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2003.03.27

52.                             

S552303

Telekomunikacijų inžinieriaus rengimo standartas

Inžinerijos ir inžinerinės profesijos švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2004.12.31

53.                             

S552508

Žemės ūkio technikos inžinieriaus rengimo standartas

Inžinerijos ir inžinerinės profesijos švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2004.12.31

54.                             

S321301

Fotografo rengimo standartas

Menų švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

55.                             

S321302

Elektroninės leidybos maketuotojo rengimo standartas

Menų švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

56.                             

S321303

Teksto rinkėjo ir maketuotojo rengimo standartas

Menų švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

57.                             

S321401

Interjero apipavidalintojo rengimo standartas

Menų švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

58.                             

S321501

Dailiųjų dirbinių pynėjo rengimo standartas

Menų švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

59.                             

S321502

Dailiųjų keramikos dirbinių gamintojo rengimo standartas

Menų švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

60.                             

S321503

Dailiųjų odos dirbinių gamintojo rengimo standartas

Menų švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

61.                             

S321507

Dailiųjų medžio dirbinių gamintojo rengimo standartas

Menų švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2008.07.03

62.                             

S321504

Dailiųjų metalo dirbinių gamintojo rengimo standartas

Menų švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

63.                             

S321505

Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo rengimo standartas

Menų švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

64.                             

S321506

Floristo rengimo standartas

Menų švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

65.                             

S521201

Tradicinės liaudies muzikos atlikėjo rengimo standartas

Menų švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

66.                             

S521202

Populiariosios muzikos atlikėjo rengimo standartas

Menų švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

67.                             

S521203

Pramoginio scenos meno artisto rengimo standartas

Menų švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

68.                             

S521301

Fotografijos technologo rengimo standartas

Menų švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

69.                             

S521302

Leidybos ir poligrafijos technologo rengimo standartas

Menų švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

70.                             

S521401

Grafinio dizaino dizainerio rengimo standartas

Menų švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

71.                             

S521402

Multimedijos dizainerio rengimo standartas

Menų švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

72.                             

S521403

Interjero dizainerio rengimo standartas

Menų švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

73.                             

S521404

Įvaizdžio stilisto rengimo standartas

Menų švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

74.                             

S521405

Aprangos dizainerio rengimo standartas

Menų švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

75.                             

S521501

Taikomosios dailės meistro rengimo standartas

Menų švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

76.                             

S521502

Kilnojamųjų kultūros vertybių konservatoriaus - restauratoriaus rengimo standartas

Menų švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

77.                             

S314303

Auklės rengimo standartas

Mokytojų rengimo ir pedagogikos švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2008.07.03

78.                             

S514605

Dailės technologijų mokytojo rengimo standartas

Mokytojų rengimo ir pedagogikos švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2008.06.26

79.                             

S514507

Dorinio ugdymo (etikos) mokytojo rengimo standartas

Mokytojų rengimo ir pedagogikos švietimo posričio profesinio rengimo rengimo standartas (V profesinio rengimo išsilavinimo lygis)

2008.06.26

80.                             

S514302

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo rengimo standartas

Mokytojų rengimo ir pedagogikos švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2008.06.26

81.                             

S514404

Mokytojo padėjėjo rengimo standartas

Mokytojų rengimo ir pedagogikos švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2008.06.26

82.                             

S514509

Pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytojo rengimo standartas

Mokytojų rengimo ir pedagogikos švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2008.06.26

83.                             

S514402

Pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytojo rengimo standartas

Mokytojų rengimo ir pedagogikos švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2008.06.26

84.                             

S514603

Pagrindinės mokyklos muzikos mokytojo rengimo standartas

Mokytojų rengimo ir pedagogikos švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2008.06.26

85.                             

S514506

Pagrindinės mokyklos prancūzų kalbos mokytojo rengimo standartas

Mokytojų rengimo ir pedagogikos švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2008.06.26

86.                             

S514505

Pagrindinės mokyklos rusų (užsienio) kalbos mokytojo rengimo standartas

Mokytojų rengimo ir pedagogikos švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2008.06.26

87.                             

S514504

Pagrindinės mokyklos vokiečių kalbos mokytojo rengimo standartas

Mokytojų rengimo ir pedagogikos švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2008.06.26

88.                             

S514403

Pradinio ugdymo mokytojo rengimo standartas

Mokytojų rengimo ir pedagogikos švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2008.06.26

89.                             

S514508

Socialinių mokslų mokytojo rengimo standartas

Mokytojų rengimo ir pedagogikos švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2008.06.26

90.                             

S514604

Šokių mokytojo rengimo standartas

Mokytojų rengimo ir pedagogikos švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2008.06.26

91.                             

S381102

Padavėjo - barmeno rengimo standartas

Paslaugų asmenims švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

92.                             

S381103

Konditerio rengimo standartas

Paslaugų asmenims švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

93.                             

S381502

Kirpėjo rengimo standartas

Paslaugų asmenims švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

94.                             

S381104

Virėjo rengimo standartas

Paslaugų asmenims švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

95.                             

S381501

Higieninės kosmetikos kosmetiko rengimo standartas

Paslaugų asmenims švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2004.12.31

96.                             

S381105

Viešbučio darbuotojo rengimo standartas

Paslaugų asmenims švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

97.                             

S381201

Kelionių agento rengimo standartas

Paslaugų asmenims švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

98.                             

S381202

Kaimo turizmo organizatoriaus rengimo standartas

Paslaugų asmenims švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

99.                             

S381203

Apeigų ir švenčių organizatoriaus rengimo standartas

Paslaugų asmenims švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

100.                          

S381503

Sporto klubo veiklos organizatoriaus rengimo standartas

Paslaugų asmenims švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

101.                          

S381401

Tekstilės gaminių priežiūros darbuotojo rengimo standartas

Paslaugų asmenims švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

102.                          

S581401

Buitinių švaros paslaugų technologo rengimo standartas

Paslaugų asmenims švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

103.                          

S581204

Kaimo turizmo vadybininko rengimo standartas

Paslaugų asmenims švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2001.12.12

104.                          

S581502

Kosmetologo rengimo standartas

Paslaugų asmenims švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2004.12.31

105.                          

S581101

Viešbučių vadybininko rengimo standartas

Paslaugų asmenims švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

106.                          

S581102

Maitinimo įmonių vadybininko rengimo standartas

Paslaugų asmenims švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

107.                          

S581103

Maitinimo įmonių technologo rengimo standartas

Paslaugų asmenims švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

108.                          

S581205

Turizmo ir laisvalaikio vadybininko rengimo standartas

Paslaugų asmenims švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

109.                          

S581206

Turizmo vadybininko rengimo standartas

Paslaugų asmenims švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

110.                          

S581207

Rekreacijos technologo rengimo standartas

Paslaugų asmenims švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

111.                          

S386104

Pasieniečio rengimo standartas

Saugos paslaugų švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

112.                          

S386105

Policininko rengimo standartas

Saugos paslaugų švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

113.                          

S386106

Ugniagesio gelbėtojo rengimo standartas

Saugos paslaugų švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2008.07.03

114.                          

S586101

Policininko rengimo standartas

Saugos paslaugų švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

115.                          

S576203

Socialinio darbuotojo rengimo standartas

Socialinių paslaugų švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2008.06.26

116.                          

S576204

Socialinio pedagogo rengimo standartas

Socialinių paslaugų švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2008.06.26

117.                          

S531401

Ekonomisto rengimo standartas

Socialinių ir elgsenos mokslų švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

118.                          

S572404

Burnos higienisto rengimo standartas

Sveikatos priežiūros švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2008.06.26

119.                          

S572403

Dantų techniko rengimo standartas

Sveikatos priežiūros švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2008.06.26

120.                          

S572503

Radiologijos technologo rengimo standartas

Sveikatos priežiūros švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2008.06.26

121.                          

S572702

Vaistininko padėjėjo rengimo standartas

Sveikatos priežiūros švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2008.06.26

122.                          

S572603

Ergoterapeuto rengimo standartas

Sveikatos priežiūros švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2004.12.31

123.                          

S572604

Kineziterapeuto rengimo standartas

Sveikatos priežiūros švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2004.12.31

124.                          

S572303

Bendrosios praktikos slaugytojo rengimo standartas

Sveikatos priežiūros švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2002.07.10

125.                          

S572502

Ortopedijos technikos technologo rengimo standartas

Sveikatos priežiūros švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2004.12.31

126.                          

S572101

Akušerio rengimo standartas

Sveikatos priežiūros švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2004.12.31

127.                          

S572402

Gydytojo odontologo padėjėjo rengimo standartas

Sveikatos priežiūros švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2004.12.31

128.                          

S538001

Teisininko rengimo standartas

Teisės švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2004.12.31

129.                          

S384002

Lokomotyvų mašinisto padėjėjo rengimo standartas

Transporto paslaugų švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2004.12.31

130.                          

S384003

Riedmenų remonto šaltkalvio rengimo standartas

Transporto paslaugų švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2004.12.31

131.                          

S384001

Tarptautinių vežimų vairuotojo ekspeditoriaus rengimo standartas

Transporto paslaugų švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2004.12.31

132.                          

S584006

Geležinkelių eksploatavimo inžinieriaus rengimo standartas

Transporto paslaugų švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2004.12.31

133.                          

S584005

Traukos riedmenų inžinieriaus rengimo standartas

Transporto paslaugų švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2004.12.31

134.                          

S584004

Vežimo kelių transportu technologo rengimo standartas

Transporto paslaugų švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2004.12.31

135.                          

S584007

Uosto ir laivybos vadybininko rengimo standartas

Transporto paslaugų švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

136.                          

S334102

Kasininko rengimo standartas

Verslo ir administravimo švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

137.                          

S334103

Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo rengimo standartas

Verslo ir administravimo švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

138.                          

S334104

Elektroninės prekybos agento rengimo standartas

Verslo ir administravimo švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

139.                          

S334105

Elektroninės įrangos pardavėjo rengimo standartas

Verslo ir administravimo švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

140.                          

S334106

Transporto priemonių pardavėjo - konsultanto rengimo standartas

Verslo ir administravimo švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

141.                          

S334201

Vizualinės reklamos gamintojo rengimo standartas

Verslo ir administravimo švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

142.                          

S334301

Bankinių operacijų tvarkytojo rengimo standartas

Verslo ir administravimo švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

143.                          

S334302

Draudimo konsultanto rengimo standartas

Verslo ir administravimo švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

144.                          

S334401

Apskaitininko ir kasininko rengimo standartas

Verslo ir administravimo švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

145.                          

S334402

Mokesčių inspektoriaus padėjėjo rengimo standartas

Verslo ir administravimo švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

146.                          

S334501

Logisto ekspeditoriaus rengimo standartas

Verslo ir administravimo švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

147.                          

S334602

Sekretoriaus rengimo standartas

Verslo ir administravimo švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

148.                          

S334702

Smulkiojo verslo organizatoriaus rengimo standartas

Verslo ir administravimo švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

149.                          

S334701

Kaimo verslų darbuotojo rengimo standartas

Verslo ir administravimo švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2004.12.31

150.                          

S334101

Pardavėjo rengimo standartas

Verslo ir administravimo švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2004.12.31

151.                          

S534101

Prekybos vadybininko rengimo standartas

Verslo ir administravimo švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

152.                          

S534201

Viešųjų ryšių vadybininko rengimo standartas

Verslo ir administravimo švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

153.                          

S534202

Reklamos vadybininko rengimo standartas

Verslo ir administravimo švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

154.                          

S534301

Finansininko rengimo standartas

Verslo ir administravimo švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

155.                          

S534302

Turto vertintojo rengimo standartas

Verslo ir administravimo švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

156.                          

S534303

Draudimo vadybininko rengimo standartas

Verslo ir administravimo švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

157.                          

S534402

Buhalterio rengimo standartas

Verslo ir administravimo švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

158.                          

S534503

Logistikos vadybininko rengimo standartas

Verslo ir administravimo švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

159.                          

S534504

Verslo informacinių sistemų vadybininko rengimo standartas

Verslo ir administravimo švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

160.                          

S534603

Įmonių ir įstaigų administratoriaus rengimo standartas

Verslo ir administravimo švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

161.                          

S534502

Kultūrinės veiklos vadybininko rengimo standartas

Verslo ir administravimo švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2004.12.31

162.                          

S564001

Veterinarijos felčerio rengimo standartas

Veterinarijos švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2001.12.12

163.                          

S362303

Miško darbininko rengimo standartas

Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2007.10.08

164.                          

S362101

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo rengimo standartas

Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės švietimo posričio profesinio rengimo standartas (III profesinio išsilavinimo lygis)

2004.12.31

165.                          

S562201

Želdynų dizaino inžinieriaus rengimo standartas

Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2001.12.12

166.                          

S562102

Žemės ūkio technologo rengimo standartas

Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2004.12.31

167.                          

S562302

Miško ūkio inžinieriaus rengimo standartas

Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2004.12.31

168.                          

S562103

Plantacinės ir nemedieninės produkcijos ūkio technologo rengimo standartas

Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės švietimo posričio profesinio rengimo standartas (V profesinio išsilavinimo lygis)

2008.06.26

Kodo struktūra:

S – standartas;

 II-as simbolis 3-profesinio išsilavinimo lygis, 5-aukštasis išsilavinimo lygis;

III ir IV simboliai nurodo švietimo posričių plačiųjų program kodų I ir II simbolius.<< Grįžti