LIETUVOS RAUDONOJI KNYGA

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ GYVŪNŲ, AUGALŲ IR GRYBŲ RŪŠIŲ SĄRAŠAS

 

I SKYRIUS

GYVŪNAI

 

Žieduotosios kirmėlės – Annelida

 

Medicininė dėlė – Hirudo medicinalis L.

 

Moliuskai – Molusca

 

Ovalioji geldutė – Unio crassus Philipsson

Didysis arionas – Arion ater L.

Slapioji šiurpenė – Isognomostoma isognomostomos Schr.

Mažoji suktenė – Vertigo angustior Jeff.

Keturdantė suktenė – Vertigo geyeri Lindh.

Pūstoji suktenė – Vertigo moulinsiana Dupuy

 

Vėžiagyviai – Crustacea

 

Pavasarinis skydvėžis – Lepidurus apus L.

Vasarinis skydvėžis – Triops cancriformis Bosc

Reliktinė mizidė – Mysis relicta Lovén

Keturspyglė šoniplauka – Pallaseopsis quadrispinosa G. O. Sars

Plačiažnyplis vėžys – Astacus astacus L.

 

Voragyviai – Arachnida

 

Boružinis storagalvis – Eresus kollari Rossi

 

Vabzdžiai – Insecta

 

Reliktinis lašalas – Neoephemera maxima Joly

Mažoji ankstyvė – Capnopsis schilleri Rostock

Šarvuotoji strėliukė – Coenagrion armatum  Charp.

Johansono strėliukė – Coenagrion johanssoni Wallengren

Mažoji išnura – Ischnura pumilio Charp.

Mažoji nehalenija – Nehalennia speciosa Charp.

Šiaurinis laumžirgis – Aeshna crenata Hagen

Žaliasis laumžirgis – Aeshna viridis Eversm.

Geltonkojis žirgelis – Gomphus flavipes Charp.

Pleištinis žirgelis – Ophiogomphus cecilia Fourc.

Geltonžiedis kordulegastras – Cordulegaster boltonii Don.

Baltakaktė skėtė – Leucorrhinia albifrons Burm.

Grakščioji skėtė – Leucorrhinia caudalis Charp.

Šarvuotoji skėtė – Leucorrhinia pectoralis Charp.

Rudajuostė skėtė – Sympetrum pedemontanum Müller

Juostakaktis svirplys – Modicogryllus frontalis Fieber

Kalninis spragtukas – Montana montana Kollar

Margasis tarkšlys – Bryodemella tuberculata Fabr.

Besparnis skėriukas – Podisma pedestris L.

Kopinis tarkšlys – Sphingonotus caerulans L.

Smėlinė auslinda – Labidura riparia Pall.

Kalninė cikada Cicadetta montana Scop.

Žiaurusis puikiažygis – Calosoma inquisitor L.

Didysis puošniažygis – Carabus coriaceus L.

Grakštusis puošniažygis – Carabus intricatus L.

Žalvarinis puošniažygis – Carabus nitens L.

Pajūrio šoklys – Cicindela maritima Latr. & Dej.

Plačioji dusia – Dytiscus latissimus L.

Dvijuostė nendriadusė – Graphoderus bilineatus De Geer

Keturtaškis maitvabalis – Dendroxena quadrimaculata Scop.

Geltonkailis trumpasparnis – Emus hirtus L.

Šiaurinis elniavabalis – Ceruchus chrysomelinus Hoch.

Smailiaragis mėšlavabalis – Copris lunaris L.

Aštuoniataškis auksavabalis – Gnorimus variabilis L.

Niūriaspalvis auksavabalis – Osmoderma barnabita Motsch.

Margasis grambuolys – Polyphylla fullo L.

Marmurinis auksavabalis – Protaetia lugubris Herbst

Liepinis blizgiavabalis – Ovalisia rutilans F.

Raudonasis pievasprakšis – Anostirus purpureus Poda

Rūdiškasis drevėspragšis – Elater ferrugineus L.

Didysis sprakšis – Stenagostus rufus De Geer

Ąžuolinis skaptukas – Xestobium rufovillosum De Geer

Didysis skydvabalis – Peltis grossa L.

Purpurinis plokščiavabalis – Cucujus cinnaberinus Scop.

Pušinis plokščiavabalis – Cucujus haematodes Erich.

Šneiderio kirmvabalis – Boros schneideri Panz.

Ūsenis dailidė – Ergates faber L.

Didysis lapuotininkas – Necydalis major L.

Pjūklaūsis kelmagraužis – Prionus coriarius L.

Mėlynsparnė apsiuva – Semblis phalaenoides L.

Pietinis marguolis – Zygaena angelicae Och.

Raudonžiedis marguolis – Zygaena ephialtes L.

Esparcetinis marguolis – Zygaena loti D. & S.

Ąžuolinis stiklasparnis – Synanthedon conopiformis Esp.

Juodalksninis stiklasparnis – Synanthedon mesiaeformis H.S.

Didžioji anchinija – Anchinia daphnella D. & S.

Machaonas – Papilio machaon L.

Juodasis apolonas – Parnassius mnemosyne L.

Rudmargė hesperija – Carterocephalus palaemon Pall.

Juodoji hesperija – Erynnis tages L.

Smiltyninė hesperija – Pyrgus serratulae Ramb.

Šiaurinis perlinukas – Boloria frigga Thnbg.

Pietinis perlinukas – Brenthis daphne Bergstr.

Stepinis perlinukas – Brenthis hecate D. & S.

Rudakis satyriukas – Coenonympha hero L.

Pievinis satyriukas – Coenonympha tullia Müll.

Auksuotoji šaškytė – Euphydryas aurinia Rtt.

Baltamargė šaškytė – Euphydryas maturna L.

Juodasis satyras – Hipparchia hermione L.

Pietinis satyras – Hipparchia statilinus Hfh.

Akiuotasis satyras – Lopinga achine Scop.

Mažoji šaškytė – Melitaea aurelia Nick.

Tamsioji šaškytė – Melitaea diamina Lang

Pelkinis satyras – Oeneis jutta Hbn.

Baltajuostis melsvys – Eumedonia eumedon Esp.

Žalsvasis melsvys – Glaucopsyche alexis Poda

Didysis auksinukas – Lycaena dispar Hw.

Šiaurinis auksinukas – Lycaena helle D. & S.

Gencijoninis melsvys – Phengaris alcon D. & S.

Taškuotasis melsvys – Phengaris arion L.

Kraujalakinis melsvys – Phengaris teleius Bergstr.

Stepinis melsvys – Lysandra coridon Poda

Smiltyninis melsvys – Polyommatus dorylas D. & S.

Baltajuostis juodsprindis – Baptria tibiale Esp.

Spalvotasis pelkiasprindis – Chariaspilates formosaria Eversm.

Estinė cidarija – Epirrhoe tartuensis Möels

Vingirinis sprindytis – Eupithecia thalictrata Püng.

Juodmargis pelkinukas – Macaria carbonaria Cl.

Smilčiasprindis – Phibalapteryx virgata Hfn.

Pušinis keliaujantis kuoduotis – Thaumethopoea pinivora Tr.

Geltonmargė meškutė – Arctia aulica L.

Raudonsparnė meškutė – Tyria jacobaeae L.

Pajūrinis dirvinukas – Agrotis ripae Hb.

Pajūrinė kukulija – Cucullia balsamitae Bsd.

Pajūrinis stiebinukas – Mesoligia literosa Hw

Gauruotoji skolija – Scolia hirta Schrank

Didžioji auksavapsvė – Parnopes grandior Pall.

Kopinė smiltvapsvė – Podalonia luffii Saund.

Ilgažandis bembiksas – Bembix rostrata L.

Stepinė gauruotakojė bitė – Dasypoda argentata Panz.

Sieninė gaurabitė – Anthophora plagiata Illiger

Dedešvinė tetralonija – Tetralonia malvae Rossi

Katilėlinė smėliabitė – Andrena curvungula Thomson

Ilganosė smėliabitė – Andrena nasuta Giraud

Raukšlėtoji smėliabitė – Andrena rugulosa Stoeckhert

Šverino smėliabitė – Andrena suerinensis Friese

Baltijos šilkabitė – Colletes caspicus Morawitz

 

Apskritažiomeniai – Cephalaspidomorphi

 

Jūrinė nėgė – Petromyzon marinus L.

 

Žuvys – Chondrostei Teleostei

 

Aštriašnipis eršketas – Acipenser oxyrhynchus Mitchill

Ežerinis sykas – Coregonus maraena Bloch

Skersasnukis – Chondrostoma nasus L.

Ežerinė rainė – Rhynchocypris percnurus Pallas

Vijūnas – Misgurnus fossilis L.

Baltijinis kirtiklis – Sabanejewia baltica Witk.

 

Varliagyviai – Amphibia

 

Skiauterėtasis tritonas – Triturus cristatus Laur.

Raudonpilvė kūmutė – Bombina bombina L.

Žalioji rupūžė – Bufotes viridis Laur.

Nendrinė rupūžė – Epidalea calamita Laur.

Europinė medvarlė – Hyla arborea L.

 

Ropliai – Reptilia

 

Balinis vėžlys – Emys orbicularis L.

Lygiažvynys žaltys – Coronella austriaca Laur.

 

Paukščiai – Aves

 

Juodakaklis naras – Gavia arctica L.

Raguotasis kragas – Podiceps auritus L.

Rudakaklis kragas – Podiceps grisegena Bodd.

Juodakaklis kragas – Podiceps nigricollis Brehm

Didysis baublys – Botaurus stellaris L.

Mažasis baublys – Ixobrychus minutus L.

Juodasis gandras – Ciconia nigra L.

Smailiauodegė antis – Anas acuta L.

Šaukštasnapė antis – Anas clypeata L.

Dryžagalvė kryklė – Anas querquedula L.

Pilkoji antis – Anas strepera L.

Mažoji žąsis – Anser erythropus L.

Rudagalvė antis – Aythya ferina L.

Paprastoji rudė – Aythya nyroca Gul.

Ledinė antis – Clangula hyemalis L.

Paprastoji nuodėgulė – Melanitta fusca L.

Vidutinis dančiasnapis – Mergus serrator L.

Sibirinė gaga – Polysticta stelleri Pall.

Urvinė antis – Tadorna tadorna L.

Paprastasis startsakalis – Falco columbarius L.

Sakalas keleivis – Falco peregrinus Tunst.

Eurazinis sketsakalis – Falco subbuteo L.

Paprastasis pelėsakalis – Falco tinnunculus L.

Paprastasis vištvanagis – Accipiter gentilis L.

Kilnusis erelis – Aquila chrysaetos L.

Paprastasis gyvatėdis – Circaetus gallicus Gm.

Pievinė lingė – Circus pygargus L.

Didysis erelis rėksnys – Clanga clanga Pall.

Mažasis erelis rėksnys – Clanga pomarina Brehm

Jūrinis erelis – Haliaeetus albicilla L.

Juodasis peslys – Milvus migrans Bodd.

Rudasis peslys – Milvus milvus L.

Vakarinis vapsvaėdis – Pernis apivorus L.

Erelis žuvininkas – Pandion haliaetus L

Pilkoji kurapka – Perdix perdix L.

Eurazinis tetervinas – Tetrao tetrix L.

Vakarinis kurtinys – Tetrao urogallus L

Paprastoji griežlė – Crex crex L.

Paprastoji švygžda – Porzana porzana L.

Eurazinė jūršarkė – Haematopus ostralegus L.

Paprastoji avocetė – Recurvirostra avosetta L.

Jūrinis kirlikas – Charadrius hiaticula L.

Dirvinis sėjikas – Pluvialis apricaria L.

Juodakrūtis bėgikas – Calidris alpina L.

Paprastasis stulgys – Gallinago media Lath.

Paprastasis griciukas – Limosa limosa L.

Didžioji kuolinga – Numenius arquata L.

Gaidukas – Calidris pugnax L.

Miškinis tikutis – Tringa glareola L.

Raudonkojis tulikas – Tringa totanus L.

Mažasis kiras – Larus minutus Pall.

Baltaskruostė žuvėdra – Chlidonias hybrida Pall.

Baltasparnė žuvėdra – Chlidonias leucopterus Temm.

Juodoji žuvėdra – Chlidonias niger L.

Mažoji žuvėdra – Sterna albifrons Pall.

Paprastasis uldukas – Columba oenas L.

Paprastasis purplelis – Streptopelia turtur L.

Liepsnotoji pelėda – Tyto alba Scop.

Paprastoji lututė – Aegolius funereus L.

Balinė pelėda – Asio flammeus Pontopp.

Paprastoji pelėdikė – Athene noctua Scop.

Didysis apuokas – Bubo bubo L.

Žvirblinė pelėda Glaucidium passerinum L.

Uralinė pelėda – Strix uralensis Pall.

Paprastasis tulžys – Alcedo atthis L.

Europinis žalvarnis – Coracias garrulus L.

Kukutis – Upupa epops L.

Baltanugaris genys – Dendrocopos leucotos Bechst.

Tripirštis genys – Picoides tridactylus L.

Pilkoji meleta – Picus canus Gmel.

Žalioji meleta – Picus viridis L.

Dirvoninis kalviukas – Anthus campestris L.

Geltongalvė kielė – Motacilla citreola Pall.

Paprastoji mėlyngurklė – Luscinia svecica L.

Meldinė nendrinukė – Acrocephalus paludicola Vieill.

Sodinė starta – Emberiza hortulana L.

Pilkoji starta – Miliaria calandra L.

 

Žinduoliai – Mammalia

 

Europinis plačiaausis – Barbastella barbastellus Schreber

Vėlyvasis šikšnys – Eptesicus serotinus Schreber

Branto pelėausis – Myotis brandtii Eversmann

Kūdrinis pelėausis – Myotis dasycneme Boie

Natererio pelėausis – Myotis nattereri Kuhl

Dvispalvis plikšnys – Vespertilio murinus L.

Miškinė miegapelė – Dryomys nitedula Pallas

Didžioji miegapelė – Glis glis L.

Baltasis kiškis – Lepus timidus L.

Rudasis lokys – Ursus arctos L.

Šermuonėlis – Mustela erminea L.

Lūšis – Lynx lynx L.

Ilgasnukis ruonis – Halichoerus grypus Fabricius

Stumbras – Bison bonasus L.

 

II SKYRIUS

AUGALAI

 

Dumbliai

 

Maurabragūnai – Charophyta

 

Baltijinis maurabragis – Chara baltica (Hartman) Bruzelius

Pilkšvasis maurabragis – Chara canescens Loisel.

Šiurpinis žvakidumblis – Lychnothamnus barbatus (Meyen) Leonh.

Kurklinis menturdumblis – Nitella confervacea (Bréb.) A. Braun

Lizdiškasis dumblabragis – Tolypella nidifica (O. F. Müll.) A. Braun

 

Samanos

 

Maršantijūnai – Marchantiophyta

 

Barzdotoji barzdenė – Barbilophozia barbata (Schmidel ex Schreb.) Loeske

Helerio kryžmataurė – Crossocalyx hellerianus (Nees ex Lindenb.) Meyl.

Lieknoji statplaukė – Neoorthocaulis attenuatus (Mart.) L. Söderstr.

Kirptalapė tritomarija – Tritomaria exsectiformis (Breidl.) Schiffn. ex Loeske

Kvapioji žemtaurė – Geocalyx graveolens (Schrad.) Nees

Pelkinė džiugma – Mesoptychia rutheana (Limpr.) L. Söderstr. & Váňa

Tridantė bazanija – Bazzania trilobata (L.) Gray

Pūkuotoji apuokė – Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dumort.

Tįsioji frulanija – Frullania tamarisci (L.) Dumort.

Paprastoji plojenė – Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb.

Plačialapė plikūnė – Porella platyphylla (L.) Pfeiff.

Vingrioji rikardija – Riccardia chamedryfolia (With.) Grolle

Šiaurinė merkija – Moerckia hibernica (Hook.) Gottsche

Durpyninė žvynutė – Pallavicinia lyellii (Hook.) Gray

 

Brijūnai – Bryophyta

 

Skiauterėtasis kiminas – Sphagnum austinii Sull.

Tankusis kiminas – Sphagnum compactum Lam. & DC.

Minkštasis kiminas – Sphagnum molle Sull.

Plačialapis kiminas – Sphagnum platyphyllum (Lindb. ex Braithw.) Warnst.

Žvilgusis kiminas – Sphagnum subnitens Russow & Warnst.

Vulfo kiminas – Sphagnum wulfianum Girg.

Žaliasis sėmainis – Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl.

Lygioji seligerija – Seligeria donniana (Sm.) Müll. Hal.

Arnoldo skeltadantė – Fissidens arnoldii R. Ruthe

Smailioji kuplė – Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch & Schimp.

Ilgakaklė driušė – Trematodon ambiguus (Hedw.) Hornsch.

Vaiskioji uolenė – Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp.

Plunksninė švitrelė – Schistostega pennata (Hedw.) F. Weber & D. Mohr

Raukšlėtoji dvyndantė – Dicranum drummondii Müll. Hal.

Žalioji dvyndantė – Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb.

Ilgalapė sukutė – Paraleucobryum longifolium (Hedw.) Loeske

Menturinė skylenė – Eucladium verticillatum (With.) Bruch & Schimp.

Brijinė kapšutė – Protobryum bryoides (Dicks.) J. Guerra & M. J. Cano

Pūpsninė žilutė – Pterygoneurum subsessile (Brid.) Jur.

Lieknoji teilorija – Tayloria tenuis (Dicks.) Schimp.

Tribriaunė mezija – Meesia triquetra (L. ex Jolycl.) Ảngstr.

Tikroji didšepšė – Pulvigera lyellii (Hook. & Taylor) Plášek, Sawicki & Ochyra

Velėninė versmenė – Philonotis caespitosa Jur.

Funko brija – Bryum funckii Schwägr.

Šleicherio brija – Bryum schleicheri DC.

Mažoji nertvė – Fontinalis dalecarlica Schimp.

Patisinė nertvė – Fontinalis hypnoides C. Hartm.

Pataisinė dygva – Pseudocalliergon lycopodioides (Brid.) Hedenäs

Vingiastiebė dygva – Pseudocalliergon trifarium (F. Weber & D. Mohr) Loeske

Ričardsono dygė – Calliergon richardsonii (Mitt.) Kindb.

Žvilgančioji riestūnė – Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs

Tundrinė liūnsamanė – Warnstorfia tundrae (Arnell) Loeske

Smulkioji tujinėlė – Pelekium minutulum (Hedw.) Touw

Smailiašakis tensmenis – Pterigynandrum filiforme Hedw.

Šikšninė kerėža – Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) Warnst.

Vingialapė pažulnė – Buckiella undulata (Hedw.) Ireland.

Karoklinė skliautenė – Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid.

Dantytoji skomenė – Thamnobryum subserratum (Hook. ex Harv.) Nog. & Z. Iwats.

 

Induočiai augalai – Tracheophyta

 

Patvankinis pataisiukas – Lycopodiella inundata (L.) Holub

Ežerinė slepišerė – Isoetes lacustris L.

Didysis asiūklis – Equisetum telmateia Ehrh.

Šakotasis varpenis – Botrychium matricariifolium W. D. J. Koch

Daugiaskiltis varpenis – Botrychium multifidum (S. G. Gmel.) Rupr.

Mažasis varpenis – Botrychium simplex E. Hitchc.

Virgininis varpenis – Botrychium virginianum (L.) Sw.

Šerinė kalnarūtė – Asplenium trichomanes L.

Miškinis spyglainis – Polystichum aculeatum (L.) Roth

Mažažiedė lūgnė – Nuphar pumila (Timm) DC.

Taurinė pudmė – Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb.

Širdžialapė kaldezija – Caldesia parnassifolia (L.) Parl.

Lankstusis plukenis – Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W. L. E. Schmidt

Mažasis plukenis – Najas minor All.

Pajūrinė narytžolė – Triglochin maritima L.

Smailialapė plūdė – Potamogeton acutifolius Link

Siūlinė plūdė – Potamogeton trichoides Cham. & Schltdl.

Baltasis čemerys – Veratrum album L.

Pievinė vištapienė – Gagea pratensis (Pers.) Dumort.

Mažasis anakamptis – Anacamptis morio (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase

Kardalapis garbenis – Cephalanthera longifolia (L.) R. M. Fritsch

Raudonasis garbenis – Cephalanthera rubra (L.) Rich.

Nariuotoji ilgalūpė – Corallorhiza trifida Châtel.

Plačialapė klumpaitė – Cypripedium calceolus L.

Raiboji gegūnė – Dactylorhiza cruenta (O. F. Müll.) Soó

Dėmėtoji gegūnė – Dactylorhiza maculata (L.) Soó

Plačialapė gegūnė – Dactylorhiza majalis (Rchb.) P. F. Hunt & Summerh.

Gelsvoji gegūnė – Dactylorhiza ochroleuca (Wüstnei ex Boll) Holub

Siauralapė gegūnė – Dactylorhiza traunsteineri (Saut. ex Rchb.) Soó

Žalioji gegūnė – Dactylorhiza viridis (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase

Tamsialapis skiautalūpis – Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser

Belapė antbarzdė – Epipogium aphyllum Sw.

Pievinis plauretis – Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.

Kvapusis plauretis – Gymnadenia odoratissima (L.) Rich.

Pelkinė laksva – Hammarbya paludosa (L.) Kuntze

Vienagumbis medauninkas – Herminium monorchis (L.) R. Br.

Dvilapis purvuolis – Liparis loeselii (L.) Rich.

Širdinė dviguonė – Listera cordata (L.) R. Br.

Vienalapis gedutis – Malaxis monophyllos (L.) Sw.

Smulkiažiedė svila – Neotinea ustulata (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase

Miškinė plikaplaiskė – Neottianthe cuculata (L.) Schltr.

Musinis ofris – Ophrys insectifera L.

Vyriškoji gegužraibė – Orchis mascula (L.) L.

Šalmuotoji gegužraibė – Orchis militaris L.

Paprastasis kardelis – Gladiolus imbricatus L.

Sibirinis vilkdalgis – Iris sibirica L.

Kampuotasis česnakas – Allium angulosum L.

Porinis česnakas – Allium scorodoprasum L.

Dirvinis česnakas – Allium vineale L.

Siauralapis šiurpis – Sparganium angustifolium Michx.

Galvinis vikšris – Juncus capitatus Weigel

Druskinis vikšris – Juncus gerardi Loisel.

Pelkinis vikšris – Juncus stygius L.

Pievinė viksva – Carex buxbaumii Wahlenb.

Protarpinė viksva – Carex distans L.

Gauruotoji viksva – Carex filiformis L.

Liūninė viksva – Carex heleonastes L. f.

Raistinė viksva – Carex magellanica Lam.

Palaipinė viksva – Carex pediformis C. A. Mey.

Šakotoji ratainytė – Cladium mariscus (L.) Pohl

Lieknasis švylys – Eriophorum gracile Roth

Rusvoji saidra – Rhynchospora fusca (L.) W. T. Aiton

Rusvasis vikšrenis – Schoenus ferrugineus L.

Ankstyvoji smilgenė – Aira praecox L.

Juosvavarpis pašiaušėlis – Alopecurus arundinaceus Poir.

Miškinė dirsuolė – Bromopsis benekenii (Lange) Holub

Stačioji dirsuolė – Bromopsis erecta (Huds.) Fourr.

Miškinis eraičinas – Festuca altissima All.

Smėlyninis eraičinas – Festuca psammophila (Čelak.) R. M. Fritsch

Lietuvinė monažolė – Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski

Pievinė avižaitė – Helictochloa pratensis (L.) Romero Zarco

Europinis miežvienis – Hordelymus europaeus (L.) Harz

Retažiedė miglė – Poa remota Forselles

Eraičininė nendrūnė – Scolochloa festucacea (Willd.) Link

Melsvasis mėlitas – Sesleria caerulea (L.) Ard.

Tuščiaviduris rūtenis – Corydalis cava (L.) Schweigg. & Körte

Tarpinis rūtenis – Corydalis intermedia (L.) Mérat

Trilapė bligna – Isopyrum thalictroides L.

Vėjalandė šilagėlė – Pulsatilla patens (L.) Mill.

Pelkinė uolaskėlė – Saxifraga hirculus L.

Pražangiažiedė plunksnalapė – Myriophyllum alterniflorum DC.

Juodadantė kulkšnė – Astragalus danicus Retz.

Geltonžiedis pelėžirnis – Lathyrus laevigatus (Waldst. & Kit.) Gren.

Žirnialapis pelėžirnis – Lathyrus pisiformis L.

Penkialapis dobilas – Trifolium lupinaster L.

Ilgagalvis dobilas – Trifolium rubens L.

Pavasarinis vikis – Vicia lathyroides L.

Žirnialapis vikis – Vicia pisiformis L.

Kvapioji dirvuolė – Agrimonia procera Wallr.

Dygioji slyva – Prunus spinosa L.

Pajūrinis sotvaras – Myrica gale L.

Liekninis beržas – Betula humilis Schrank

Beržas keružis – Betula nana L.

Plaukuotoji jonažolė – Hypericum hirsutum L.

Kalninė jonažolė – Hypericum montanum L.

Griovinė našlaitė – Viola stagnina Schult.

Liūninė našlaitė – Viola uliginosa Besser

Laplandinis karklas – Salix lapponum L.

Mėlynialapis karklas – Salix myrtilloides L.

Gulsčiasis karklas – Salix repens L.

Lininė žarotūnė – Radiola linoides Roth

Smiltyninis laibenis – Alyssum gmelinii Jord. & Fourr.

Svogūninė kartenė – Cardamine bulbifera (L.) Crantz

Paprastasis rėžiukas – Nasturtium officinale W. T. Aiton

Plikažiedis linlapis – Thesium ebracteatum Hayne

Pūslėtoji aldrūnė – Aldrovanda vesiculosa L.

Dirvinė raugė – Agrostemma githago L.

Siauralapė smiltė – Arenaria procera Spreng.

Smiltyninis gvazdikas – Dianthus arenarius L.

Gauruotasis gvazdikas – Dianthus armeria L.

Borbašo gvazdikas – Dianthus borbasii Vandas

Puošnusis gvazdikas – Dianthus superbus L.

Žalsvoji naktižiedė – Silene chlorantha (Willd.) Ehrh.

Lietuvinė naktižiedė – Silene lituanica Zapał.

Smiltyninė druskė – Salsola kali L.

Mėlynasis palemonas – Polemonium caeruleum L.

Mažasis progailis – Anagallis minima (L.) E. H. L. Krause

Laiboji vyrskydė – Androsace filiformis Retz.

Pajūrinė pienažolė – Glaux maritima L

Raktažolė pelenėlė – Primula farinosa L.

Tyrulinė erika – Erica tetralix L.

Plačialapis lipikas – Galium rubioides L.

Trižiedis lipikas – Galium triflorum Michx.

Pajūrinė širdažolė – Centaurium littorale (Turner) Gilmour

Melsvasis gencijonas – Gentiana cruciata L.

Siauralapis gencijonas – Gentiana pneumonanthe L.

Pievinė gencijonėlė – Gentianella amarella (L.) Börner

Pelkinė gencijonėlė – Gentianella uliginosa (Willd.) Börner

Daugiametis patvenis – Swertia perennis L.

Vaistinis kietagrūdis – Lithospermum officinale L.

Siauralapė plautė – Pulmonaria angustifolia L.

Vaistinė raitinytė – Gratiola officinalis L.

Baltijinė linažolė – Linaria loeselii Schweigg.

Paprastoji tuklė – Pinguicula vulgaris L.

Stačioji vaisgina – Ajuga pyramidalis L.

Miškinė žiomenė – Dracocephalum ruyschiana L.

Melisalapė medumėlė – Melittis melissophyllum L.

Didžiažiedė juodgalvė – Prunella grandiflora (L.) Scholler

Pievinis šalavijas – Salvia pratensis L.

Stačioji notra – Stachys recta L.

Raudonžiedis berutis – Teucrium scordium L.

Didžioji džioveklė – Orobanche elatior Sutton

Blyškioji džioveklė – Orobanche reticulata Wallr.

Karališkoji glindė – Pedicularis sceptrum-carolinum L.

Miškinė glindė – Pedicularis sylvatica L.

Boloninis katilėlis – Campanula bononiensis L.

Ežerinė lobelija – Lobelia dortmanna L.

Vandeninė plaumuonė – Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze

Kalninė arnika – Arnica montana L.

Juodgalvė bajorė – Centaurea phrygia L.

Įvairialapė usnis – Cirsium heterophyllum (L.) Hill

Gelsvasis palėnas – Laphangium luteoalbum (L.) Tzvelev

Šiurkščioji vanagutė – Pilosella echioides (Lumn.) F. W. Schultz & Sch. Bip.

Gauruotoji žilstė – Tephroseris palustris (L.) Rchb.

Gorskio pūtelis – Tragopogon gorskianus Rchb. f.

Druskinis astruolis –Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz.

Balandinė žvaigždūnė – Scabiosa columbaria L.

Pelkinis ratenas – Succisella inflexa (Kluk) Beck

Gebenė lipikė – Hedera helix L.

Pelkinė raistenė – Hydrocotyle vulgaris L.

Plaukuotasis gurgždis – Chaerophyllum hirsutum L.

Totorinė maludė – Conioselinum tataricum Hoffm.

Pajūrinė zunda – Eryngium maritimum L.

Plačialapis begalis – Laserpitium latifolium L.

Prūsinis begalis – Laserpitium prutenicum L.

Pelkinis kalnasargis – Selinum dubium (Schkuhr) Leute

Pievinis auksveitis – Seseli annuum L.

 

III SKYRIUS

GRYBAI

 

Aukšliagrybūnai – Ascomycota

(įskaitant kerpes)

 

Kimininis žemlielys – Geoglossum sphagnophilum Ehrenb.

Šiurkštusis grybliežuvis – Trichoglossum hirsutum (Pers.) Boud.

Ryškioji gražiataurė – Caloscypha fulgens (Pers.) Boud.

Apskritasporis bobausis – Gyromitra sphaerospora (Peck) Sacc.

Puslaisvis briedžiukas – Morchella semilibera DC.

Bohemiškasis aukšliavarpis – Verpa bohemica (Krombh.) J. Schröt.

Pirštuotasis aukšliavarpis – Verpa conica (O. F. Müll.) Sw.

Smiltyninis ausūnis – Peziza ammophila Durieu & Lév.

Paprastasis taukius – Sarcosoma globosum (Schmidel) Casp.

Krateriškasis taurūnis – Urnula craterium (Schwein.) Fr.

Baltasis godūnas – Choiromyces meandriformis Vittad.

Baltakraštė artonija – Felipes leucopellaeus (Ach.) Frisch & G. Thor

Ąžuolinė baktrospora – Bactrospora dryina (Ach.) A. Massal.

Žaliagalvė taurenė – Calicium adspersum Pers.

Ąžuolinė taurenė – Calicium quercinum Pers.

Pilkoji miltpuodė – Cyphelium inquinans (Sm.) Trevis.

Geltonoji miltpuodė – Cyphelium tigillare (Ach.) Ach.

Žalsvoji kežytė – Cetrelia olivetorum (Nyl.) W. L. Culb. & C. F. Culb.

Skėtrioji briedragė – Evernia divaricata (L.) Ach.

Kislioji briedragė – Evernia mesomorpha Nyl.

Alksninė hipotrachina – Hypotrachyna revoluta (Flörke) Hale

Smulkialakštis juodkežis – Montanelia panniformis (Nyl.) Divakar & al.

Skylėtoji menegacija – Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. Massal.

Mužo auksakežis – Xanthoparmelia mougeotii (Schaer. ex D. Dietr.) Hale

Kupstinė šiurė – Cladonia caespiticia (Pers.) Flörke

Parazitinė šiurė – Cladonia parasitica (Hoffm.) Hoffm.

Glebioji gleiviakerpė – Collema flaccidum (Ach.) Ach.

Upinis gleivytis – Leptogium rivulare (Ach.) Mont.

Gauruotasis gleivytis – Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl.

Kerpiškasis gleivytis – Scytinium lichenoides (L.) Otálora & al.

Latakinis gleivytis – Scytinium palmatum (Huds.) Gray

Adatiškasis gleivytis – Scytinium teretiusculum (Wallr.) Otálora & al.

Kraujaspalvis mikoblastas – Mycoblastus sanguinarius (L.) Norman

Plonašakė ramalina – Ramalina thrausta (Ach.) Nyl.

Plačioji platužė – Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.

Miltuotoji nefroma – Nephroma parile (Ach.) Ach.

Riestalakštė nefroma – Nephroma resupinatum (L.) Ach.

Baltagyslė meškapėdė – Peltigera degenii Gyeln.

Gulsčioji meškapėdė – Peltigera horizontalis (Huds.) Baumg.

Šilinė puvėseklė – Icmadophila ericetorum (L.) Zahlbr.

Flotovo gialekta – Gyalecta flotowii Körb.

Guobinė gialekta – Gyalecta ulmi (Sw.) Zahlbr.

Dantytoji telotrema – Thelotrema lepadinum (Ach.) Ach.

Gūbriuotoji pūsliakerpė – Lasallia pustulata (L.) Mérat

Suodinoji saitakerpė – Umbilicaria deusta (L.) Baumg.

Daugialakštė saitakerpė – Umbilicaria polyphylla (L.) Baumg.

Upinė odkerpė – Dermatocarpon luridum (With.) J. R. Laundon

Melsvoji žiovenė – Chaenotheca cinerea (Pers.) Tibell

Grakščioji žiovenė – Chaenotheca gracilenta (Ach.) J. Mattsson & Middelb.

Lieknoji žiovenė – Chaenotheca gracillima (Vain.) Tibell

Šeriuotoji žiovenė – Chaenotheca hispidula (Ach.) Zahlbr.

Tamsioji brylytė – Sclerophora coniophaea (Norman) J. Mattsson & Middelb.

Miltuotoji brylytė – Sclerophora farinacea (Chevall.) Chevall.

Šviesiagalvė brylytė – Sclerophora peronella (Ach.) Tibell

Juodžalis rizokarpas – Rhizocarpon viridiatrum (Wulfen) Körb.

 

Papėdgrybūnai – Basidiomycota

 

Didysis pievagrybis – Agaricus langei (F. H. Møller) F. H. Møller

Pelkinė vilktabokė – Bovista paludosa Lév.

Kalkiamėgė dygiabudė – Echinoderma calcicola (Knudsen) Bon

Baltoji žvynabudėlė – Lepiota erminea (Fr.) P. Kumm.

Rausvarudė žvynabudėlė – Lepiota fuscovinacea F. H. Møller & J. E. Lange

Lazdyninis nuosėdis – Cortinarius moënne-loccozii Bidaud

Žalsvoji gijabudė – Entoloma incanum (Fr.) Hesler

Ąžuolinė kepena – Fistulina hepatica (Schaeff.) With.

Juosvoji guotė – Hygrophorus atramentosus (Alb. & Schwein.) H. Haas & R. Haller Aar. ex Bon

Geltonžvynė guotė – Hygrophorus chrysodon (Batsch) Fr.

Kietoji guotė – Hygrophorus penarius Fr.

Ūmėdinė guotė – Hygrophorus russula (Schaeff.) Kauffman

Gyslotoji kremzliabudė – Rhodotus palmatus (Bull.) Maire

Stambioji karteklė – Gymnopilus junonius (Fr.) P. D. Orton

Gumbuotasis baltnuosėdis – Leucocortinarius bulbiger (Alb. & Schwein.) Singer

Melsvakotė stirnabudė – Lepista personata (Fr.) Cooke

Salierinis baltikas – Tricholoma apium Jul. Schäff.

Bronzinis baravykas – Boletus aereus Bull.

Dėmėtasis baravykas – Boletus erythropus Pers.

Blyškusis baravykas – Boletus impolitus Fr.

Fechtnerio baravykas – Butyriboletus fechtneri (Velen.) D. Arora & J. L. Frank

Kartusis baravykas – Caloboletus radicans (Pers.) Vizzini

Tikrasis juodbaravykis – Porphyrellus porphyrosporus (Fr. & Hök) E.-J. Gilbert

Tikrasis žvynbaravykis – Strobilomyces strobilaceus (Scop.) Berk.

Raudonkepuris aksombaravykis – Xerocomus rubellus (Krombh.) Quél.

Pilkoji voveraitė – Cantharellus cinereus Pers.

Keturskiautis žvaigždinas – Geastrum quadrifidum Pers.

Didysis žvaigždinas – Geastrum triplex Jungh.

Piestinis pirštūnis – Clavariadelphus pistillaris (L.) Donk

Auksaspalvis šakočius – Ramaria aurea (Schaeff.) Quél.

Ąžuolinis skylenis – Inonotus dryophilus (Berk.) Murrill

Tamsiarudė kempinė – Phellinus nigrolimitatus (Romell) Bourdot & Galzin

Šuniškoji poniabudėlė – Mutinus caninus (Huds.) Fr.

Hadriano poniabudė – Phallus hadriani Vent.

Rausvoji pintainė – Fomitopsis rosea (Alb. & Schwein.) P. Karst.

Kuokštinė grifolė – Grifola frondosa (Dicks.) Gray

Ąžuolinis pintenis – Piptoporus quercinus (Schrad.) P. Karst.

Dvisluoksnis vingiaporis – Abortiporus biennis (Bull.) Singer

Plunksninis raukšliagrybis – Phlebia centrifuga P. Karst.

Obelinis minkštadyglis – Sarcodontia crocea (Schwein.) Kotl.

Kietasis laibadyglis – Steccherinum robustius (J. Erikss. & S. Lundell) J. Erikss.

Geltonoji plutpintenė – Stereopsis vitellina (S. Lundell) D. A. Reid

Rausvoji šeriapintė – Junghuhnia collabens (Fr.) Ryvarden

Lazdyninis kelmenis – Dichomitus campestris (Quél.) Dom. & Orlicz

Krokinis minkštenis – Hapalopilus croceus (Pers.) Donk

Vientisasis skylutis – Perenniporia medulla-panis (Jacq.) Donk

Šakotoji skylėtbudė – Polyporus umbellatus (Pers.) Fr.

Kvapioji ragapintė – Skeletocutis odora (Peck ex Sacc.) Ginns

Putlioji odapintė – Spongipellis spumeus (Sowerby) Pat.

Kvapnioji kempė – Trametes suaveolens (L.) Fr.

Korališkasis trapiadyglis – Hericium coralloides (Scop.) Pers.

Aitriakvapis piengrybis – Lactarius acerrimus Britzelm.

Juodasis piengrybis – Lactarius lignyotus Fr.

Kislusis piengrybis – Lactarius repraesentaneus Britzelm.

Gelsvasis piengrybis – Lactarius resimus (Fr.) Fr.

Piengrybis jautakis – Lactarius volemus (Fr.) Fr.

Auksaviršė ūmėdė – Russula aurea Pers.

Kvapioji ūmėdė – Russula grata Britzelm.

Kurapkinis storplutis – Xylobolus frustulatus (Pers.) Boidin

Pilkšvarudė bankera – Bankera fuligineoalba (J. C. Schmidt) Coker & Beers ex Pouzar

Pilkoji baravykpintė – Boletopsis grisea (Peck) Bondartsev & Singer

Plonakotis dyglutėlis – Hydnellum gracilipes (P. Karst.) P. Karst.“.

___________________<< Grįžti