Saugomi valstybės objektai

Pavadinimas tipas Statusas reikšmingumas potipis klasifikacija savivaldybė seniūnija
Palivarko sodybvietė Pavienis objektas Registrinis Vieta sodybvietė Trakų rajono sav. Onuškio sen.
Koplytstulpis Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas koplytstulpis Vilniaus miesto sav.
Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios, Laterano reguliariųjų kanauninkų vienuolyno ir kitų statinių ansamblis Kompleksas Paminklas Nacionalinis ansamblis Vilniaus miesto sav.
Pastatų komplekso šiaurės vakarų pastatas Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Vilniaus miesto sav. Senamiesčio sen.
Nuomojamas namas Į kompleksą įeinantis Registrinis Nacionalinis Statinys namas Vilniaus miesto sav.
Svirnas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys svirnas Kėdainių rajono sav. Josvainių sen.
Šatraminių etnoarchitektūrinės sodybos troba Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys troba Skuodo rajono sav. Mosėdžio sen.
Šatraminių etnoarchitektūrinės sodybos svirnas Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys svirnas Skuodo rajono sav. Mosėdžio sen.
Namas Pavienis objektas Registrinis namas Vilniaus miesto sav.
Namas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Statinys namas Vilniaus miesto sav.
Tadaravos vandens malūno liekanų ir malūnininko namo kompleksas Kompleksas Registrinis Vietinis kompleksas Kaišiadorių rajono sav. Rumšiškių sen.
Namas Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Statinys namas Pakruojo rajono sav. Pakruojo sen.
Petro Vileišio rūmų ansamblis Kompleksas Paminklas rūmų ansamblis Vilniaus miesto sav.
Pastatas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys pastatas Pakruojo rajono sav. Pakruojo sen.
Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys bažnyčia Marijampolės sav.
Vila Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys vila Pagėgių sav. Lumpėnų sen.
Namas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys namas Pasvalio rajono sav. Krinčino sen.
Vilniaus dominikonų vienuolyno statinių ansamblis Kompleksas Paminklas Nacionalinis dominikonų vienuolyno statinių ansamblis Vilniaus miesto sav.
Kryžius Pavienis objektas Registrinis Vietinis Kitas nekilnojamas daiktas kryžius Alytaus rajono sav. Krokialaukio sen.
Dabikinės dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodybos fragmentai Akmenės rajono sav. Akmenės sen.
Kairiškių buv. dvaro 1 sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis dvaro sodybos fragmentai Akmenės rajono sav. Papilės sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta dvaro sodybos fragmentai Mažeikių rajono sav. Viekšnių sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis dvaro sodybos fragmentai Akmenės rajono sav. Naujosios Akmenės kaimiškoji sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis dvaro sodybos fragmentai Akmenės rajono sav. Papilės sen.
Kruopių buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis dvaro sodybos fragmentai Akmenės rajono sav. Kruopių sen.
Medemrodės dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Akmenės rajono sav. Akmenės sen.
Paragių dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Akmenės rajono sav. Papilės sen.
Pavirvytės dvaro sodybos pietų dalis Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dalis Mažeikių rajono sav. Viekšnių sen.
Namas su tvora Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Vilniaus miesto sav. Senamiesčio sen.
Igno Oginskio rūmų pastatų kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis pastatų kompleksas Vilniaus miesto sav. Senamiesčio sen.
Vilniaus miesto gynybinės sienos Subačiaus – Išganytojo - Bernardinų vartų dalies, Bastėjos, stačiatikių Dievo Motinos Ėmimo į dangų soboro, kitų statinių kompleksas> Kompleksas Valstybės saugomas Nacionalinis statinių kompleksas Vilniaus miesto sav.
1831 sukilimo dalyvio Simono Konarskio gimtosios sodybos namas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys namas Alytaus rajono sav. Krokialaukio sen.
Obelijos dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Alytaus rajono sav. Miroslavo sen.
Raudonosios Alovės dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Alytaus rajono sav. Alovės sen.
Rodžios dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Alytaus rajono sav. Daugų sen.
Aknystų dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodybos fragmentai Anykščių rajono sav. Debeikių sen.
Antalinos dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodybos fragmentai Anykščių rajono sav. Viešintų sen.
Burbiškio dvaro sodybos fragmentų rūmai Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys rūmai Anykščių rajono sav. Anykščių sen.
Jakšiškio dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Anykščių rajono sav. Kavarsko sen.
Janapolio dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodybos fragmentai Anykščių rajono sav. Traupio sen.
Jokūbavos dvaro lobynas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys lobynas Anykščių rajono sav. Kavarsko sen.
Kurklių II dvaro malūnas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys malūnas Anykščių rajono sav. Kurklių sen.
Laviškio dvaro svirnas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys svirnas Anykščių rajono sav. Kavarsko sen.
Pelyšų I dvaro rūmai Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys dvaro rūmai Anykščių rajono sav. Viešintų sen.
Petkūnų palivarko sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis palivarko sodybos fragmentai Anykščių rajono sav. Troškūnų sen.
Pienionių dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Anykščių rajono sav. Kavarsko sen.
Savičiūnų dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodyba Anykščių rajono sav. Svėdasų sen.
Sedeikių dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodybos fragmentai Anykščių rajono sav. Andrioniškio sen.
Svėdasų dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodybos fragmentai Anykščių rajono sav. Svėdasų sen.
Svirnų I dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodyba Anykščių rajono sav. Kavarsko sen.
Šlavėnų dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodyba Anykščių rajono sav. Anykščių sen.
Troškūnų dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodyba Anykščių rajono sav. Troškūnų sen.
Vašuokėnų dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Regioninis Vieta dvaro sodybos fragmentai Anykščių rajono sav. Troškūnų sen.
Astravo dvaro sodybos arklidė Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Statinys arklidė Biržų rajono sav. Biržų miesto sen.
Butautų dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodyba Biržų rajono sav. Pačeriaukštės sen.
Daudžgirių dvaro sodybos parkas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta parkas Biržų rajono sav. Pabiržės sen.
Didžiosios Panemunės dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Biržų rajono sav. Pačeriaukštės sen.
Kraštų dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis dvaro sodybos fragmentai Biržų rajono sav. Papilio sen.
Mantagailiškio dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodybos fragmentai Biržų rajono sav. Širvėnos sen.
Pabiržės (Balandiškių) buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Biržų rajono sav. Pabiržės sen.
Papilio dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodyba Biržų rajono sav. Papilio sen.
Parovėjos dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodyba Biržų rajono sav. Papilio sen.
Rindaugų buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta dvaro sodybos fragmentai Biržų rajono sav. Nemunėlio Radviliškio sen.
Antaprūdės buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis dvaro sodybos fragmentai Ignalinos rajono sav. Linkmenų sen.
Namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Vilniaus miesto sav.
Dūkšto dvaro sodybos rūmai Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Statinys rūmai Ignalinos rajono sav. Dūkšto sen.
Griškaučiznos (Griškiškos) buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis dvaro sodybos fragmentai Ignalinos rajono sav. Rimšės sen.
Kazitiškio buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis dvaro sodybos fragmentai Ignalinos rajono sav. Kazitiškio sen.
Kazokinės dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodybos fragmentai Ignalinos rajono sav. Ignalinos sen.
Krikonių buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis dvaro sodybos fragmentai Ignalinos rajono sav. Mielagėnų sen.
Meikštų buv. dvaro sodyba Kompleksas Registrinis dvaro sodyba Ignalinos rajono sav. Rimšės sen.
Pakiaunės buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis dvaro sodybos fragmentai Ignalinos rajono sav. Linkmenų sen.
Paliesiaus dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Ignalinos rajono sav. Mielagėnų sen.
Pizanino (Pūškų) buv. dvaro sodyba Kompleksas Registrinis dvaro sodyba Ignalinos rajono sav. Rimšės sen.
Vidiškių dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas dvaro sodyba Ignalinos rajono sav. Vidiškių sen.
Barborlaukio dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodybos fragmentai Jonavos rajono sav. Šveicarijos sen.
Beržų dvaro sodybos fragmentai Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta dvaro sodybos fragmentai Jonavos rajono sav. Šilų sen.
Bukonių dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Jonavos rajono sav. Bukonių sen.
Daigučių dvaro dvarininko namas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys namas Jonavos rajono sav. Kulvos sen.
Drobiškių dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Inicijuotas skelbti Valstybės saugomu Regioninis dvaro sodybos fragmentai Jonavos rajono sav. Žeimių sen.
Buv. palivarko sodyba Kompleksas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta palivarko sodyba Jonavos rajono sav. Žeimių sen.
Lokėnėlių buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis dvaro sodybos fragmentai Jonavos rajono sav. Šilų sen.
Markutiškių buv. dvaro sodyba Kompleksas Registrinis dvaro sodyba Jonavos rajono sav. Šilų sen.
Milagainių buv. dvaro sodyba Kompleksas Registrinis dvaro sodyba Jonavos rajono sav. Šilų sen.
Mitėniškių dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Jonavos rajono sav. Žeimių sen.
Mykoliškių buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis dvaro sodybos fragmentai Jonavos rajono sav. Kulvos sen.
Naujokų bajorkaimio sodybų pastatų kompleksas Kompleksas Registrinis Regioninis Vieta kompleksas Jonavos rajono sav. Žeimių sen.
Palankesių dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodyba Jonavos rajono sav. Žeimių sen.
Žeimių dvaro sodyba> Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Jonavos rajono sav. Žeimių sen.
Didžiosios Daunoravos dvaro sodyba Kompleksas Inicijuotas skelbti Valstybės saugomu Regioninis Vieta dvaro sodyba Joniškio rajono sav. Satkūnų sen.
Jakiškių dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Joniškio rajono sav. Joniškio sen.
Jurdaičių dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodybos fragmentai Joniškio rajono sav. Skaistgirio sen.
Lazdyniškių (Lieporų) dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Joniškio rajono sav. Kriukų sen.
Malgūžių (Didžiosios Malgūžės) dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Joniškio rajono sav. Kriukų sen.
Martyniškių dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodybos fragmentai Joniškio rajono sav. Gaižaičių sen.
Raudondvario palivarko sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis palivarko sodyba Joniškio rajono sav. Žagarės sen.
Žagarės dvaro sodybos parkas Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta parkas Joniškio rajono sav. Žagarės sen.
Vilniaus piliavietė, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi Pavienis objektas Paminklas Vieta piliavietė Vilniaus miesto sav. Senamiesčio sen.
Dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas dvaro sodyba Jurbarko rajono sav. Eržvilko sen.
Jurbarko dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Jurbarko rajono sav. Jurbarko miesto sen.
Lapgirių dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Jurbarko rajono sav. Šimkaičių sen.
Padubysio dvaro vandens malūno statinių kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis statinių kompleksas Jurbarko rajono sav. Seredžiaus sen.
Veliuonos dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Paminklas Nacionalinis dvaro sodybos fragmentai Jurbarko rajono sav. Veliuonos sen.
Bačkonių dvaro sodybos parkas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta parkas Kaišiadorių rajono sav. Žiežmarių apylinkės sen.
Kaišiadorių dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis dvaro sodybos fragmentai Kaišiadorių rajono sav. Kaišiadorių apylinkės sen.
Kurniškių dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Kaišiadorių rajono sav. Kaišiadorių apylinkės sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis dvaro sodybos fragmentai Kaišiadorių rajono sav. Žiežmarių apylinkės sen.
Vladikiškių dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodybos fragmentai Kaišiadorių rajono sav. Žiežmarių apylinkės sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta dvaro sodybos fragmentai Kaišiadorių rajono sav. Palomenės sen.
Triliškių dvaro sodybos vieta Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta dvaro sodybos vieta Kaišiadorių rajono sav. Žiežmarių apylinkės sen.
Žiežmarių dvaro sodybos rūmai Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys rūmai Kaišiadorių rajono sav. Žiežmarių sen.
Kačiūniškės dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodybos fragmentai Kauno rajono sav. Raudondvario sen.
Kudrėnų dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodyba Kauno rajono sav. Užliedžių sen.
Krivėnų dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta dvaro sodybos fragmentai Kauno rajono sav. Babtų sen.
Lapių buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis dvaro sodybos fragmentai Kauno rajono sav. Lapių sen.
Padauguvėlės, Laučagrodo dvaro sodybos rūmai Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys rūmai Kauno rajono sav. Vilkijos apylinkių sen.
Panevėžiuko dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Inicijuotas skelbti Valstybės saugomu Regioninis dvaro sodybos fragmentai Kauno rajono sav. Babtų sen.
Puidinės (Naujasodžių) buv. dvaro sodybos fragmentai Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta dvaro sodybos fragmentai Kauno rajono sav. Babtų sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta dvaro sodybos fragmentai Kauno rajono sav. Vilkijos apylinkių sen.
Zacyšiaus buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis dvaro sodybos fragmentai Kauno rajono sav. Babtų sen.
Babtyno dvaro sodyba, vad. Žemaitkiemiu Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Kauno rajono sav. Babtų sen.
Linkuvos dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodybos fragmentai Kauno miesto sav.
Marvos (Marvelės) dvaro sodyba Kompleksas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta dvaro sodyba Kauno miesto sav.
Noreikiškių dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Kauno rajono sav. Ringaudų sen.
Romainių dvaro sodybos rūmai Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys rūmai Kauno miesto sav.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis dvaro sodybos fragmentai Kauno miesto sav.
Beržėnų dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Kelmės rajono sav. Užvenčio sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis dvaro sodybos fragmentai Kelmės rajono sav. Šaukėnų sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis dvaro sodybos fragmentai Kelmės rajono sav. Kelmės apylinkių sen.
Kelmės dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Nacionalinis dvaro sodyba Kelmės rajono sav. Kelmės sen.
Kiaunorių dvaro sodybos fragmentų dvarininko namas Į kompleksą įeinantis Registrinis Regioninis Statinys namas Kelmės rajono sav. Tytuvėnų apylinkių sen.
Pagryžuvio dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Kelmės rajono sav. Tytuvėnų apylinkių sen.
Pakėvio buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis dvaro sodybos fragmentai Kelmės rajono sav. Vaiguvos sen.
Pavandenio (Sakelinės) buv. dvaro sodyba Kompleksas Registrinis dvaro sodyba Kelmės rajono sav. Užvenčio sen.
Šaukėnų dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Kelmės rajono sav. Šaukėnų sen.
Šilo Pavėžupio dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodybos fragmentai Kelmės rajono sav. Šaukėnų sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis dvaro sodybos fragmentai Kelmės rajono sav. Tytuvėnų apylinkių sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis dvaro sodybos fragmentai Kelmės rajono sav. Šaukėnų sen.
Užvenčio buv. dvaro sodyba Kompleksas Registrinis dvaro sodyba Kelmės rajono sav. Užvenčio sen.
Buv. dvaro svirnas Pavienis objektas Registrinis Statinys svirnas Kelmės rajono sav. Vaiguvos sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis dvaro sodybos fragmentai Kelmės rajono sav. Kelmės apylinkių sen.
Apytalaukio dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Kėdainių rajono sav. Vilainių sen.
Aristavos dvaro svirnas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys svirnas Kėdainių rajono sav. Vilainių sen.
Aukupėnų dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodybos fragmentai Kėdainių rajono sav. Pelėdnagių sen.
Bartkūniškio dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Kėdainių rajono sav. Krakių sen.
Kalnaberžės dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Nacionalinis dvaro sodyba Kėdainių rajono sav. Surviliškio sen.
Kėdainių dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Kėdainių rajono sav. Kėdainių miesto sen.
Šlapaberžės dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodyba Kėdainių rajono sav. Dotnuvos sen.
Lančiūnavos dvaro sodybos pastatų komplekso rūmai Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys rūmai Kėdainių rajono sav. Vilainių sen.
Lipliūnų dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Inicijuotas skelbti Valstybės saugomu Regioninis dvaro sodybos fragmentai Kėdainių rajono sav. Kėdainių miesto sen.
Zacišės dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodybos fragmentai Kėdainių rajono sav. Dotnuvos sen.
Paberžės dvaro sodybos ir Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios statinių kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Nacionalinis statinių kompleksas Kėdainių rajono sav. Gudžiūnų sen.
Pašumerio dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Kėdainių rajono sav. Šėtos sen.
Pašušvio dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodybos fragmentai Kėdainių rajono sav. Krakių sen.
Pauslajo dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Kėdainių rajono sav. Truskavos sen.
Pavermenio dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodyba Kėdainių rajono sav. Truskavos sen.
Piliamanto dvaro sodybos parko fragmentai Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta parko fragmentai Kėdainių rajono sav. Dotnuvos sen.
Sirutiškio dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Kėdainių rajono sav. Surviliškio sen.
Stasinės dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas dvaro sodyba Kėdainių rajono sav. Vilainių sen.
Česlovo Milošo gimtinės vieta Pavienis objektas Registrinis Nacionalinis Vieta gimtinės vieta Kėdainių rajono sav. Vilainių sen.
Terespolio dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodybos fragmentai Kėdainių rajono sav. Gudžiūnų sen.
Vaiškonių dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodybos fragmentai Kėdainių rajono sav. Šėtos sen.
Zavišinės dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodybos fragmentai Kėdainių rajono sav. Vilainių sen.
Gedminų dvaro namas Pavienis objektas Savivaldybės saugomas Vietinis Statinys dvaro namas Klaipėdos miesto sav.
Buv. dvaro sodyba Kompleksas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta dvaro sodyba Klaipėdos rajono sav. Dovilų sen.
Klemiškės I dvaro sodyba Kompleksas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta dvaro sodyba Klaipėdos rajono sav. Sendvario sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta dvaro sodybos fragmentai Klaipėdos rajono sav. Priekulės sen.
Lankiškių (Dovilų) buv. dvaro sodybos fragmentai Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta dvaro sodybos fragmentai Klaipėdos rajono sav. Dovilų sen.
Lėbartų dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodyba Klaipėdos rajono sav. Dovilų sen.
Paupio dvaro sodybos ir ligoninės pastato kompleksas, vad. Bachmano dvaru Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodybos ir ligoninės pastato kompleksas Klaipėdos miesto sav.
Priekulės dvaro sodyba Kompleksas Inicijuotas skelbti Valstybės saugomu Regioninis dvaro sodyba Klaipėdos rajono sav. Priekulės sen.
Buv. palivarko sodybos fragmentai Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta palivarko sodybos fragmentai Klaipėdos rajono sav. Vėžaičių sen.
Vėžaičių dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Klaipėdos rajono sav. Vėžaičių sen.
Žemgrindžių dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta dvaro sodybos fragmentai Klaipėdos rajono sav. Sendvario sen.
Adomynės dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis Vieta dvaro sodyba Kupiškio rajono sav. Šimonių sen.
Dailininkės Bronislavos Jacevičiūtės-Jėčiūtės tėviškės namas> Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys namas Kupiškio rajono sav. Šimonių sen.
Palėvenės, Pauliankos dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Kupiškio rajono sav. Subačiaus sen.
Salamiesčio dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodybos fragmentai Kupiškio rajono sav. Alizavos sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis dvaro sodybos fragmentai Kupiškio rajono sav. Šimonių sen.
Vaduvų dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Kupiškio rajono sav. Skapiškio sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis dvaro sodybos fragmentai Kupiškio rajono sav. Alizavos sen.
Bulakavo dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodyba Lazdijų rajono sav. Būdviečio sen.
Būdviečio dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodybos fragmentai Lazdijų rajono sav. Būdviečio sen.
Leipalingio dvaro sodyba Kompleksas Inicijuotas skelbti Valstybės saugomu Regioninis dvaro sodyba Druskininkų sav. Leipalingio sen.
Rudaminos dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodybos fragmentai Lazdijų rajono sav. Lazdijų sen.
Justinavo dvaro sodybos parko fragmentai Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta parko fragmentai Lazdijų rajono sav. Kapčiamiesčio sen.
Veisiejų dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodybos fragmentai Lazdijų rajono sav. Veisiejų sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta dvaro sodybos fragmentai Mažeikių rajono sav. Židikų sen.
Plinkšių dvaro sodybos rūmai Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Statinys rūmai Mažeikių rajono sav. Šerkšnėnų sen.
Renavo dvaro sodyba Kompleksas Paminklas Nacionalinis dvaro sodyba Mažeikių rajono sav. Sedos sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta dvaro sodybos fragmentai Mažeikių rajono sav. Židikų sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta dvaro sodybos fragmentai Mažeikių rajono sav. Židikų sen.
Ukrinų dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Mažeikių rajono sav. Židikų sen.
Buv. dvaro III sodybos fragmentai Kompleksas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta dvaro sodybos fragmentai Mažeikių rajono sav. Židikų sen.
Pastatų kompleksas vad. Pociejų rūmais Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis pastatų kompleksas Vilniaus miesto sav.
Pastatų kompleksas, vad. Zavišų rūmais Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis pastatų kompleksas Vilniaus miesto sav. Senamiesčio sen.
Pastatų kompleksas, vad. Gureckių rūmais Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis pastatų kompleksas Vilniaus miesto sav.
Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių komplekso Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedra bazilika Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Statinys Arkikatedra Bazilika Vilniaus miesto sav.
Pastatų komplekso pirmas pastatas Į kompleksą įeinantis Registrinis Regioninis Statinys pastatas Vilniaus miesto sav.
Namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Vilniaus miesto sav. Senamiesčio sen.
Šv. Jackaus koplytėlė Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Statinys koplytėlė Vilniaus miesto sav.
Pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Vilniaus miesto sav.
Miesto sargybinės pastatas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys pastatas Vilniaus miesto sav.
Pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Vilniaus miesto sav. Senamiesčio sen.
Alantos dvaro sodybos rūmai Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys rūmai Molėtų rajono sav. Alantos sen.
Ambraziškių palivarko sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis palivarko sodybos fragmentai Molėtų rajono sav. Giedraičių sen.
Anomislio dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Molėtų rajono sav. Čiulėnų sen.
Bekupės dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodyba Molėtų rajono sav. Giedraičių sen.
Bijutiškio dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodybos fragmentai Molėtų rajono sav. Dubingių sen.
Čiulų dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Molėtų rajono sav. Mindūnų sen.
Didžiokų, Didžiadvario dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodybos fragmentai Molėtų rajono sav. Giedraičių sen.
Girsteitiškio dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta dvaro sodybos fragmentai Molėtų rajono sav. Balninkų sen.
Inketrių dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta dvaro sodybos fragmentai Molėtų rajono sav. Luokesos sen.
Klabinių dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodyba Molėtų rajono sav. Alantos sen.
Libertavos dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Molėtų rajono sav. Balninkų sen.
>Buv. dvaro sodybos fragmentai> Kompleksas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta dvaro sodybos fragmentai Molėtų rajono sav. Giedraičių sen.
Parudinės dvaro sodybos fragmentų ponų namas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys ponų namas Molėtų rajono sav. Alantos sen.
Siesarties dvaro sodybos fragmentų ponų namas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys ponų namas Molėtų rajono sav. Videniškių sen.
Buv. palivarko sodybos fragmentai Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta palivarko sodybos fragmentai Molėtų rajono sav. Giedraičių sen.
Želtiškių dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodybos fragmentai Molėtų rajono sav. Alantos sen.
Žižmaukos dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Molėtų rajono sav. Videniškių sen.
Aukštkalvių palivarko sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Regioninis palivarko sodybos fragmentai Kretingos rajono sav. Kūlupėnų sen.
Darbėnų dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Kretingos rajono sav. Darbėnų sen.
Gaudučių dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis fragmentai Kretingos rajono sav. Kartenos sen.
Jokūbavo dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Nacionalinis dvaro sodybos fragmentai Kretingos rajono sav. Žalgirio sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Kretingos rajono sav. Darbėnų sen.
Kretingos dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Nacionalinis dvaro sodyba Kretingos rajono sav. Kretingos miesto sen.
Laukžemės dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodybos fragmentai Kretingos rajono sav. Darbėnų sen.
Leliūnų (Pesčių) buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Kretingos rajono sav. Imbarės sen.
Dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta dvaro sodybos fragmentai Kretingos rajono sav. Vydmantų sen.
Šalyno buv. dvaro I sodybos fragmentai Kompleksas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta dvaro sodybos fragmentai Kretingos rajono sav. Kūlupėnų sen.
Buv. palivarko sodybos fragmentai Kompleksas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta palivarko sodybos fragmentai Kretingos rajono sav. Kūlupėnų sen.
Buv. dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Kretingos rajono sav. Kartenos sen.
Antanavo dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Kazlų Rūdos sav. Antanavo sen.
Buktos dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodyba Marijampolės sav. Liudvinavo sen.
Ivoniškio dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodybos fragmentai Marijampolės sav. Gudelių sen.
Kalvarijos dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Kalvarijos sav. Kalvarijos sen.
Kvietiškio dvaro sodybos ir kitų statinių kompleksas Kompleksas Inicijuotas skelbti Valstybės saugomu Regioninis statinių kompleksas Marijampolės sav.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Marijampolės sav. Igliaukos sen.
Mockų dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Kalvarijos sav. Sangrūdos sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Marijampolės sav. Gudelių sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta dvaro sodybos fragmentai Kalvarijos sav. Kalvarijos sen.
Akmenėlių palivarko sodyba Kompleksas Registrinis Regioninis palivarko sodyba Pakruojo rajono sav. Pakruojo sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Pakruojo rajono sav. Žeimelio sen.
Aukštadvario dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodybos fragmentai Pakruojo rajono sav. Guostagalio sen.
Balsių dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Pakruojo rajono sav. Klovainių sen.
Dovydiškio dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Pakruojo rajono sav. Linkuvos sen.
Geručių (Glebavos) buv. dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Pakruojo rajono sav. Žeimelio sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta dvaro sodybos fragmentai Pakruojo rajono sav. Linkuvos sen.
Klovainių (Krivaičių) buv. dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Pakruojo rajono sav. Klovainių sen.
Lašmenpamūšio dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Pakruojo rajono sav. Klovainių sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Pakruojo rajono sav. Pakruojo sen.
Pakruojo dvaro sodyba Kompleksas Paminklas Nacionalinis dvaro sodyba Pakruojo rajono sav. Pakruojo sen.
Pamūšio dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Pakruojo rajono sav. Linkuvos sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Pakruojo rajono sav. Pašvitinio sen.
Pavėzgių dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodyba Pakruojo rajono sav. Lygumų sen.
Baltųjų Plonėnų dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodybos fragmentai Pakruojo rajono sav. Žeimelio sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Pakruojo rajono sav. Linkuvos sen.
Buv. dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Pakruojo rajono sav. Žeimelio sen.
Alančių dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Panevėžio rajono sav. Vadoklių sen.
Aukštadvario dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Panevėžio rajono sav. Ramygalos sen.
Daniliškio dvaro sodybos parkas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas parkas Panevėžio rajono sav. Krekenavos sen.
Jotainių dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Panevėžio rajono sav. Vadoklių sen.
Jutkonių dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodyba Panevėžio rajono sav. Naujamiesčio sen.
Kučių, Bistrampolio dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Panevėžio rajono sav. Ramygalos sen.
Leonardavo dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Panevėžio rajono sav. Krekenavos sen.
Liberiškio dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodyba Panevėžio rajono sav. Naujamiesčio sen.
Linkavičių dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Vietinis sodyba Panevėžio rajono sav. Krekenavos sen.
Liūdynės dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Panevėžio rajono sav. Velžio sen.
Mitriūnų dvaro sodybos vieta Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta dvaro sodybos vieta Panevėžio rajono sav. Krekenavos sen.
Naudvario dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Panevėžio rajono sav. Naujamiesčio sen.
Pamiškės dvaro sodyba, vad. Paliesės Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Panevėžio rajono sav. Paįstrio sen.
Paliūniškio dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Panevėžio rajono sav. Karsakiškio sen.
Upytės dvaro sodybos svirnas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys svirnas Panevėžio rajono sav. Upytės sen.
Ūdrų dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodybos fragmentai Panevėžio rajono sav. Krekenavos sen.
Puziniškio dvaro sodyba Kompleksas Paminklas Nacionalinis dvaro sodyba Panevėžio rajono sav. Smilgių sen.
Rodų II dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodyba Panevėžio rajono sav. Krekenavos sen.
Vadaktėlių dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodybos fragmentai Panevėžio rajono sav. Naujamiesčio sen.
Vadaktų dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Panevėžio rajono sav. Krekenavos sen.
Ąžuolpamūšės buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Pasvalio rajono sav. Saločių sen.
Baltpamūšio dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodybos fragmentai Pasvalio rajono sav. Saločių sen.
Buv. dvaro sodyba Kompleksas Registrinis dvaro sodyba Pasvalio rajono sav. Daujėnų sen.
Buv. dvaro sodyba Kompleksas Registrinis dvaro sodyba Pasvalio rajono sav. Krinčino sen.
Daniūnų dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis dvaro sodybos fragmentai Pasvalio rajono sav. Krinčino sen.
Daučkėnų dvaro sodybos rūmai Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys dvaro rūmai Pasvalio rajono sav. Krinčino sen.
Didžiųjų Grūžių (Kalneliškių) buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis dvaro sodybos fragmentai Pasvalio rajono sav. Vaškų sen.
Geltonpamūšės buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis dvaro sodybos fragmentai Pasvalio rajono sav. Saločių sen.
Gulbinėnų dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis Vieta dvaro sodyba Pasvalio rajono sav. Krinčino sen.
Joniškėlio dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Nacionalinis dvaro sodyba Pasvalio rajono sav. Joniškėlio apylinkių sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta dvaro sodybos fragmentai Pasvalio rajono sav. Saločių sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis dvaro sodybos fragmentai Pasvalio rajono sav. Pušaloto sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta dvaro sodybos fragmentai Pasvalio rajono sav. Vaškų sen.
Lavėnų dvaro kalvė Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys kalvė Pasvalio rajono sav. Pumpėnų sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis dvaro sodybos fragmentai Pasvalio rajono sav. Pumpėnų sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta dvaro sodybos fragmentai Pasvalio rajono sav. Vaškų sen.
Pajiešmenės buv. dvaro sodyba Kompleksas Registrinis dvaro sodyba Pasvalio rajono sav. Krinčino sen.
Raudonpamūšės dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Pasvalio rajono sav. Saločių sen.
Saločių dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Pasvalio rajono sav. Saločių sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis dvaro sodybos fragmentai Pasvalio rajono sav. Saločių sen.
Škilinpamūšio dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Pasvalio rajono sav. Saločių sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta dvaro sodybos fragmentai Pasvalio rajono sav. Saločių sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis dvaro sodybos fragmentai Pasvalio rajono sav. Saločių sen.
Bukantės dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Paminklas Nacionalinis dvaro sodybos fragmentai Plungės rajono sav. Šateikių sen.
Gintališkės Šv. evangelisto Mato bažnyčios ir dvaro pastatų komplekso klebonija Į kompleksą įeinantis Registrinis Vietinis Statinys klebonija Plungės rajono sav. Platelių sen.
Platelių dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Plungės rajono sav. Platelių sen.
Plungės dvaro sodybos Mykolo Oginskio rūmai Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Statinys rūmai Plungės rajono sav. Plungės miesto sen.
Rietavo dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Rietavo sav. Rietavo miesto sen.
Šateikių dvaro sodybos ponų namas Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys ponų namas Plungės rajono sav. Šateikių sen.
Balbieriškio buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis dvaro sodybos fragmentai Prienų rajono sav. Balbieriškio sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Prienų rajono sav. Pakuonio sen.
Jundeliškių (Paverknių, Ustronės) buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis dvaro sodybos fragmentai Birštono sav. Birštono sen.
Lielionių dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodyba Prienų rajono sav. Stakliškių sen.
Pagirmuonio dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Prienų rajono sav. Pakuonio sen.
Prienų parko ir vandens malūno liekanų kompleksas Kompleksas Registrinis Vietinis kompleksas Prienų rajono sav. Prienų sen.
Rodomislės dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodyba Prienų rajono sav. Stakliškių sen.
Amalijos palivarko sodyba Kompleksas Registrinis Vietinis palivarko sodyba Radviliškio rajono sav. Pakalniškių sen.
Baisogalos dvaro sodybos rūmai Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis rūmai Radviliškio rajono sav. Baisogalos sen.
Beinoravos dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas dvaro sodyba Radviliškio rajono sav. Sidabravo sen.
Birželių dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodyba Radviliškio rajono sav. Sidabravo sen.
Burbiškio dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Nacionalinis dvaro sodyba Radviliškio rajono sav. Pakalniškių sen.
Dauburaičių palivarko sodyba Kompleksas Registrinis Regioninis palivarko sodyba Radviliškio rajono sav. Sidabravo sen.
Diktariškių dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Radviliškio rajono sav. Šaukoto sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Radviliškio rajono sav. Aukštelkų sen.
Grinkiškio dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Nacionalinis dvaro sodybos fragmentai Radviliškio rajono sav. Grinkiškio sen.
Kurklių buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis dvaro sodybos kompleksas Radviliškio rajono sav. Šeduvos miesto sen.
Maldžiūnų dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas dvaro sodyba Radviliškio rajono sav. Pakalniškių sen.
Pakiršinio dvaro sodybos rytų dalis Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodyba Radviliškio rajono sav. Baisogalos sen.
Palonių buv. dvaro sodyba Kompleksas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta dvaro sodyba Radviliškio rajono sav. Baisogalos sen.
Pašakarnėlio buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta dvaro sodybos fragmentai Radviliškio rajono sav. Šaukoto sen.
Pašušvio dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodybos fragmentai Radviliškio rajono sav. Grinkiškio sen.
Polekėlės (Daujotavos) buv. dvaro sodyba Kompleksas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta dvaro sodyba Radviliškio rajono sav. Tyrulių sen.
Radvilonių dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodyba Radviliškio rajono sav. Pakalniškių sen.
Buv. dvaro sodyba Kompleksas Registrinis dvaro sodyba Radviliškio rajono sav. Radviliškio sen.
Raudondvario dvaro sodybos, vad. Šeduvos Raudondvario rūmai Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys rūmai Radviliškio rajono sav. Pakalniškių sen.
Žemojo Šaukoto dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodybos fragmentai Radviliškio rajono sav. Šaukoto sen.
Šiaulėnų dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodyba Radviliškio rajono sav. Šiaulėnų sen.
Viktorynės buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis dvaro sodybos fragmentai Radviliškio rajono sav. Grinkiškio sen.
Vileikių dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Regioninis sodybos fragmentai Radviliškio rajono sav. Sidabravo sen.
Ariogalos, Čekuvos dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodyba Raseinių rajono sav. Ariogalos miesto sen.
Belazariškio (Vosiliškio) buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta dvaro sodybos fragmentai Raseinių rajono sav. Pagojukų sen.
Blinstrubiškių dvaro rūmų rūsys Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys rūsys Raseinių rajono sav. Paliepių sen.
Burbiškių dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodybos fragmentai Raseinių rajono sav. Betygalos sen.
Gėluvos dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodybos fragmentai Raseinių rajono sav. Ariogalos sen.
Namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Vilniaus miesto sav. Senamiesčio sen.
Rašytojo Simono Stanevičiaus sodyba-memorialinis muziejus Kompleksas Registrinis Regioninis sodyba-memorialinis muziejus Raseinių rajono sav. Viduklės sen.
Katauskių dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Raseinių rajono sav. Šiluvos sen.
Palukščio dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Raseinių rajono sav. Ariogalos sen.
Plembergo dvaro sodybos svirnas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys svirnas Raseinių rajono sav. Ariogalos sen.
Ročių dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodybos fragmentai Raseinių rajono sav. Betygalos sen.
Skaraitiškės dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodybos fragmentai Raseinių rajono sav. Šiluvos sen.
Tendžiogalos dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Raseinių rajono sav. Pagojukų sen.
Žaiginio dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Raseinių rajono sav. Šiluvos sen.
Žibulių, Ilgižių dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodybos fragmentai Raseinių rajono sav. Betygalos sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta dvaro sodybos fragmentai Rokiškio rajono sav. Obelių sen.
Antanašės dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodybos fragmentai Rokiškio rajono sav. Obelių sen.
Aukštadvario dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Rokiškio rajono sav. Pandėlio sen.
Bagdoniškio dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Rokiškio rajono sav. Kriaunų sen.
Buv. dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Rokiškio rajono sav. Rokiškio kaimiškoji sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis dvaro sodybos fragmentai Rokiškio rajono sav. Jūžintų sen.
Ilzenbergo dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodyba Rokiškio rajono sav. Juodupės sen.
Kavoliškio dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Rokiškio rajono sav. Rokiškio kaimiškoji sen.
Kraštų dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodybos fragmentai Rokiškio rajono sav. Obelių sen.
Obelių dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Rokiškio rajono sav. Obelių sen.
Onuškio dvaro sodybos rūmų liekanos Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Statinys rūmų liekanos Rokiškio rajono sav. Juodupės sen.
Pandėlio dvaro sodybos parkas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta parkas Rokiškio rajono sav. Pandėlio sen.
Panemunio dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Rokiškio rajono sav. Pandėlio sen.
Pasausiškio palivarko sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Regioninis palivarko sodybos fragmentai Rokiškio rajono sav. Obelių sen.
Petrošiškio dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodyba Rokiškio rajono sav. Kamajų sen.
Rokiškėlių, Zaboravos dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Rokiškio rajono sav. Jūžintų sen.
Rokiškio dvaro sodybos rūmai Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Statinys rūmai Rokiškio rajono sav. Rokiškio miesto sen.
Namas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys namas Vilniaus miesto sav.
Salų dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Rokiškio rajono sav. Kamajų sen.
Tarnavos dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodybos fragmentai Rokiškio rajono sav. Jūžintų sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta dvaro sodybos fragmentai Skuodo rajono sav. Ylakių sen.
Skuodo dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodybos fragmentai Skuodo rajono sav. Skuodo miesto sen.
Šarkės (Daujotų) dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Skuodo rajono sav. Aleksandrijos sen.
Branduoliškių (Aukštojo Gelgaudiškio) dvaro sodybos parkas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta parkas Šakių rajono sav. Gelgaudiškio sen.
Daukantiškių (Daugerdiškių) buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis dvaro sodybos fragmentai Šakių rajono sav. Gelgaudiškio sen.
Gelgaudiškio dvaro sodybos rūmai Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Statinys rūmai Šakių rajono sav. Gelgaudiškio sen.
Ilguvos dvaro sodybos ir Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios statinių kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis statinių kompleksas Šakių rajono sav. Kriūkų sen.
Kaimelio dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodybos fragmentai Šakių rajono sav. Kidulių sen.
Kidulių dvaro sodybos rūmai Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys rūmai Šakių rajono sav. Kidulių sen.
Buv. palivarko sodyba Kompleksas Registrinis Šakių rajono sav. Lekėčių sen.
Pavilkijo dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodyba Šakių rajono sav. Lekėčių sen.
Paveliuonių (Fricynės) buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis dvaro sodybos fragmentai Šakių rajono sav. Plokščių sen.
Kriūkų-Sviatošinos dvaro sodybos fragmentų ponų namas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys ponų namas Šakių rajono sav. Kriūkų sen.
Žemosios Panemunės dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Inicijuotas skelbti Valstybės saugomu Regioninis dvaro sodybos fragmentai Šakių rajono sav. Kriūkų sen.
Jašiūnų dvaro sodybos rūmai Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Statinys rūmai Šalčininkų rajono sav. Jašiūnų sen.
Merkinės dvaro sodybos, vad. Pavlovo respublika, fragmentai Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis fragmentai Šalčininkų rajono sav. Turgelių sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis dvaro sodybos fragmentai Šalčininkų rajono sav. Turgelių sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis dvaro sodybos fragmentai Šalčininkų rajono sav. Šalčininkų sen.
Šalčininkų dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodyba Šalčininkų rajono sav. Šalčininkų sen.
Tabariškių dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodybos fragmentai Šalčininkų rajono sav. Turgelių sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Šalčininkų rajono sav. Kalesninkų sen.
Vilkiškių dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodybos fragmentai Šalčininkų rajono sav. Turgelių sen.
Aleksandrijos dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodyba Šiaulių rajono sav. Šiaulių kaimiškoji sen.
Pirma Bubių dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Šiaulių rajono sav. Bubių sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis dvaro sodybos fragmentai Šiaulių rajono sav. Bubių sen.
Gruzdžių dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Šiaulių rajono sav. Gruzdžių sen.
Gubernijos buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis dvaro sodybos fragmentai Šiaulių miesto sav.
Kuršėnų dvaro sodybos rūmai Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys rūmai Šiaulių rajono sav. Kuršėnų miesto sen.
Kurtuvėnų dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Šiaulių rajono sav. Bubių sen.
Buv. dvaro sodyba Kompleksas Registrinis dvaro sodyba Šiaulių rajono sav. Bubių sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentai (IV 603) Kompleksas Registrinis dvaro sodybos fragmentai Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Paežerių dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Šiaulių rajono sav. Raudėnų sen.
Paliesių dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodybos fragmentai Šiaulių rajono sav. Šakynos sen.
Rėkyvos dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodyba Šiaulių miesto sav.
Buv. dvaro I sodybos fragmentai Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta dvaro sodybos fragmentai Šiaulių rajono sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.
Buv. dvaro II sodybos fragmentai Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta dvaro sodybos fragmentai Šiaulių rajono sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.
Šiaulių dvaro sodyba, vad. Didždvariu Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Šiaulių miesto sav.
Varputėnų dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Šiaulių rajono sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.
Bijotų, vad. Baublių dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Paminklas Nacionalinis dvaro sodybos fragmentai Šilalės rajono sav. Bijotų sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta dvaro sodybos fragmentai Šilalės rajono sav. Kvėdarnos sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta dvaro sodybos fragmentai Šilalės rajono sav. Kaltinėnų sen.
Pajūrio dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodybos fragmentai Šilalės rajono sav. Pajūrio sen.
Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių kompleksas Kompleksas Paminklas Nacionalinis kompleksas Vilniaus miesto sav.
Benediktinių vienuolyno ansamblis Kompleksas Paminklas Nacionalinis vienuolyno ansamblis Vilniaus miesto sav.
Mažieji Radvilų rūmai Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Statinys rūmai Vilniaus miesto sav.
Kapitulos namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Vilniaus miesto sav. Senamiesčio sen.
Namas, vad. Kapitulos namais Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Statinys namas Vilniaus miesto sav. Senamiesčio sen.
Namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Vilniaus miesto sav.
Namas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Statinys namas Vilniaus miesto sav.
Namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Vilniaus miesto sav. Senamiesčio sen.
Namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Vilniaus miesto sav. Senamiesčio sen.
Statinių kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis statinių kompleksas Vilniaus miesto sav.
Statinių kompleksas Kompleksas Registrinis Regioninis Statinys statinių kompleksas Vilniaus miesto sav.
Būbliškės dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodybos fragmentai Pagėgių sav. Pagėgių sen.
Endriškių palivarko sodyba Kompleksas Registrinis Regioninis palivarko sodyba Pagėgių sav. Pagėgių sen.
Macikų dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Šilutės rajono sav. Šilutės sen.
Palumpių dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas dvaro sodyba Pagėgių sav. Lumpėnų sen.
Pempynės dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Pagėgių sav. Lumpėnų sen.
Stemplių dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Šilutės rajono sav. Švėkšnos sen.
Šereitlaukio dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Pagėgių sav. Vilkyškių sen.
Šilgalių dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Pagėgių sav. Stoniškių sen.
Šilutės dvaro sodyba, vad. Šojaus Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Šilutės rajono sav. Šilutės sen.
Vilniaus piliakalnis su papiliais ir gyvenviete Kompleksas Paminklas Nacionalinis piliakalnis su papiliu Vilniaus miesto sav. Senamiesčio sen.
Vilkėno dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Nacionalinis dvaro sodyba Šilutės rajono sav. Švėkšnos sen.
Vilkyškių dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Pagėgių sav. Vilkyškių sen.
Namų kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Nacionalinis namų kompleksas Vilniaus miesto sav. Senamiesčio sen.
Namas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys namas Vilniaus miesto sav.
Pastatų kompleksas, vad. Medicinos kolegija Kompleksas Valstybės saugomas Nacionalinis pastatų kompleksas Vilniaus miesto sav. Senamiesčio sen.
Pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Vilniaus miesto sav. Senamiesčio sen.
Statinių kompleksas, vad. Franko namais Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis statinių kompleksas Vilniaus miesto sav. Senamiesčio sen.
Viktorijos namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Statinys namas Vilniaus miesto sav. Senamiesčio sen.
Rūmai, vad. Pacų Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys rūmai Vilniaus miesto sav. Senamiesčio sen.
Pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Vilniaus miesto sav. Senamiesčio sen.
Rūmų komplekso, vad. Chodkevičių, rūmai Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Statinys rūmai Vilniaus miesto sav.
Trinitorių namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Vilniaus miesto sav.
Vilniaus rotušė Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Statinys rotušė Vilniaus miesto sav. Senamiesčio sen.
Pirklių gildijos namas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Statinys namas Vilniaus miesto sav.
Vilniaus jėzuitų vienuolyno pastatų ansamblis Kompleksas Valstybės saugomas Nacionalinis jėzuitų vienuolyno pastatų ansamblis Vilniaus miesto sav.
Vilniaus bazilijonų vienuolyno statinių ansamblis Kompleksas Valstybės saugomas Nacionalinis vienuolyno statinių ansamblis Vilniaus miesto sav.
Buv. dvaro sodyba Kompleksas Registrinis dvaro sodyba Širvintų rajono sav. Čiobiškio sen.
Bartkuškio dvaro sodybos rūmai Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys rūmai Širvintų rajono sav. Jauniūnų sen.
Gaidelių dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodyba Širvintų rajono sav. Zibalų sen.
Gelvonų dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Širvintų rajono sav. Gelvonų sen.
Juodės dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Širvintų rajono sav. Jauniūnų sen.
Juodiškių dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodybos fragmentai Širvintų rajono sav. Alionių sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Širvintų rajono sav. Gelvonų sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Širvintų rajono sav. Gelvonų sen.
Levaniškio II dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodyba Širvintų rajono sav. Zibalų sen.
Liukonių dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis fragmentai Širvintų rajono sav. Gelvonų sen.
Musninkų (Musninkėlių) dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Širvintų rajono sav. Musninkų sen.
Narvydiškio dvaro sodyba Kompleksas Registrinis dvaro sodyba Širvintų rajono sav. Musninkų sen.
Paširvinčio I dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodybos fragmentai Širvintų rajono sav. Širvintų sen.
Paširvinčio II buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Širvintų rajono sav. Širvintų sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis dvaro sodybos fragmentai Širvintų rajono sav. Zibalų sen.
Šešuolėlių I dvaro sodybos rūmai Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Statinys rūmai Širvintų rajono sav. Zibalų sen.
Šešuolėlių II dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Širvintų rajono sav. Zibalų sen.
Viršuliškių dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodyba Širvintų rajono sav. Musninkų sen.
Cirkliškio dvaro sodyba Kompleksas Paminklas Nacionalinis dvaro sodyba Švenčionių rajono sav. Cirkliškio sen.
Januliškio dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta dvaro sodybos fragmentai Švenčionių rajono sav. Labanoro sen.
Liubiškės (Liubakavo) buv. dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Švenčionių rajono sav. Švenčionėlių sen.
Maželatos buv. palivarko sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis palivarko sodybos fragmentai Švenčionių rajono sav. Pabradės sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis dvaro sodybos fragmentai Švenčionių rajono sav. Pabradės sen.
Punžionių dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodyba Švenčionių rajono sav. Magūnų sen.
Stanislavavo dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Švenčionių rajono sav. Švenčionių sen.
Šventos dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodybos fragmentai Švenčionių rajono sav. Švenčionių sen.
Zalavo dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Švenčionių rajono sav. Pabradės sen.
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių ir Adakavo dvaro sodybos kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodybos kompleksas Tauragės rajono sav. Skaudvilės sen.
Lomių dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Tauragės rajono sav. Mažonų sen.
Lankininkų dvaro sodyba, vad. Teodoravu Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Tauragės rajono sav. Batakių sen.
Trepų dvaro ir Dirginčių palivarko sodybų kompleksas> Kompleksas Valstybės saugomas kompleksas Tauragės rajono sav. Skaudvilės sen.
Biržuvėnų dvaro sodyba Kompleksas Paminklas Nacionalinis dvaro sodyba Telšių rajono sav. Luokės sen.
Brėvikių dvaro sodybos ponų namas Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys ponų namas Telšių rajono sav. Gadūnavo sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Vieta dvaro sodybos fragmentai Telšių rajono sav. Degaičių sen.
Džiuginėnų dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Telšių rajono sav. Gadūnavo sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta dvaro sodybos fragmentai Telšių rajono sav. Luokės sen.
Pavirvyčio dvaro sodyba Kompleksas Paminklas Nacionalinis dvaro sodyba Telšių rajono sav. Tryškių sen.
Siraičių dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Telšių rajono sav. Gadūnavo sen.
Tryškių dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Telšių rajono sav. Tryškių sen.
Rūmai, vad. Abramavičių Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys rūmai Vilniaus miesto sav.
Namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Vilniaus miesto sav. Senamiesčio sen.
Pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Statinys pastatas Vilniaus miesto sav.
Stačiatikių vienuolyno statinių ansamblis Kompleksas Paminklas ansamblis Vilniaus miesto sav.
Vilniaus miesto gynybinės sienos Medininkų-Subačiaus vartų dalies, Šv. Teresės bažnyčios ir basųjų karmelitų vienuolyno, Šv. Dvasios cerkvės ir vienuolyno kompleksas> Kompleksas Paminklas Nacionalinis kompleksas Vilniaus miesto sav.
Šv. Mikalojaus bažnyčios kompleksas Kompleksas Paminklas Nacionalinis bažnyčios kompleksas Vilniaus miesto sav.
Rūmai, vad. de Reusų Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys rūmai Vilniaus miesto sav.
Vilniaus miesto gynybinės sienos Marijos Magdalietės – Totorių vartų dalies liekanų, reprezentacinio statinių komplekso, bonifratrų vienuolyno statinių ansamblio ir kitų statinių kompleksas Kompleksas Paminklas Nacionalinis statinių kompleksas Vilniaus miesto sav. Senamiesčio sen.
Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų pastatų kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Nacionalinis pastatų kompleksas Vilniaus miesto sav.
Pociejų namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Vilniaus miesto sav.
Namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Vilniaus miesto sav. Senamiesčio sen.
Fitinhofų rūmai Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys rūmai Vilniaus miesto sav.
Verkių dvaro sodyba Kompleksas Paminklas Nacionalinis dvaro sodyba Vilniaus miesto sav.
Namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Vilniaus miesto sav. Senamiesčio sen.
Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso Viešpaties Jėzaus trinitorių bažnyčia Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Statinys bažnyčia Vilniaus miesto sav. Antakalnio sen.
Pacų rūmai Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys rūmai Vilniaus miesto sav. Senamiesčio sen.
Vilniaus misionierių vienuolyno statinių ansamblis Kompleksas Valstybės saugomas Nacionalinis vienuolyno statinių ansamblis Vilniaus miesto sav.
Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Nacionalinis statinių kompleksas Vilniaus miesto sav.
Chemijos kolegijos rūmai Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys rūmai Vilniaus miesto sav.
Vilniaus bernardinių vienuolyno statinių ansamblis Kompleksas Valstybės saugomas Nacionalinis vienuolyno statinių ansamblis Vilniaus miesto sav.
Pastatų kompleksas, vad. Sulistrovskių rūmais Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis pastatų kompleksas Vilniaus miesto sav. Senamiesčio sen.
Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir bernardinų vienuolyno statinių ansamblis Kompleksas Paminklas Nacionalinis statinių ansamblis Vilniaus miesto sav.
Namas su galerija Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Vilniaus miesto sav.
Vilniaus miesto gynybinės sienos atkarpos tarp Trakų-Rūdninkų vartų šiaurinės dalies liekanų, Juozapo Tiškevičiaus rūmų ir kitų pastatų komplekso Juozapo Tiškevičiaus rūmų pirmas pastatas Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Vilniaus miesto sav.
Vilniaus pranciškonų vienuolyno pastatų ansamblis Kompleksas Paminklas Nacionalinis vienuolyno pastatų ansamblis Vilniaus miesto sav.
Vilniaus universiteto pastatų kompleksas Kompleksas Paminklas Nacionalinis pastatų kompleksas Vilniaus miesto sav.
Bžostovskių rūmų pastatų komplekso Bžostovskių rūmai Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys rūmai Vilniaus miesto sav. Senamiesčio sen.
Alumnatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Statinys alumnatas Vilniaus miesto sav.
Namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Vilniaus miesto sav. Senamiesčio sen.
Abromiškių dvaro sodybos rūmai Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys rūmai Elektrėnų sav. Elektrėnų sen.
Aukštadvario dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas dvaro sodyba Trakų rajono sav. Aukštadvario sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Elektrėnų sav. Vievio sen.
Daugirdiškių buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis dvaro sodybos fragmentai Elektrėnų sav. Semeliškių sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis dvaro sodybos fragmentai Trakų rajono sav. Onuškio sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Trakų rajono sav. Lentvario sen.
Vilniaus piliakalnio su papiliais ir gyvenviete antras papilys, vad. Stalo kalnu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta papilys Vilniaus miesto sav. Senamiesčio sen.
Panerių dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodyba Elektrėnų sav. Vievio sen.
Užutrakio dvaro sodyba Kompleksas Paminklas Nacionalinis dvaro sodyba Trakų rajono sav. Trakų sen.
Balelių palivarko sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis palivarko sodybos fragmentai Ukmergės rajono sav. Taujėnų sen.
Daumantiškių dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Ukmergės rajono sav. Pabaisko sen.
Jasiuliškio dvaro sodybos namas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys namas Ukmergės rajono sav. Vidiškių sen.
Buv. dvaro sodyba Kompleksas Registrinis dvaro sodyba Ukmergės rajono sav. Siesikų sen.
Krikštėnų dvaro sodybos rūmai Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys rūmai Ukmergės rajono sav. Pivonijos sen.
Kurėnų dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Ukmergės rajono sav. Vidiškių sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta dvaro sodybos fragmentai Ukmergės rajono sav. Želvos sen.
Leonpolio dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodyba Ukmergės rajono sav. Deltuvos sen.
Užugirio dvaro sodyba, vad. Užugirio kiemu Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Ukmergės rajono sav. Taujėnų sen.
Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos Užugirio pradžios mokyklos pastatas Pavienis objektas Registrinis Nacionalinis Statinys pastatas Ukmergės rajono sav. Taujėnų sen.
Lyduokių dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodybos fragmentai Ukmergės rajono sav. Lyduokių sen.
Lokinės dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Ukmergės rajono sav. Siesikų sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Ukmergės rajono sav. Deltuvos sen.
Padvarių (Pabaisko) buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis dvaro sodybos fragmentai Ukmergės rajono sav. Pabaisko sen.
Paobelio dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodyba Ukmergės rajono sav. Siesikų sen.
Siesikų dvaro sodyba Kompleksas Paminklas Nacionalinis dvaro sodyba Ukmergės rajono sav. Siesikų sen.
Sližių dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Valstybės saugomas Vietinis dvaro sodybos fragmentai Ukmergės rajono sav. Veprių sen.
Šešuolių buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Ukmergės rajono sav. Šešuolių sen.
Šventupės dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Vietinis Statinys dvaro sodyba Ukmergės rajono sav. Vidiškių sen.
Vaitkuškio dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodybos fragmentai Ukmergės rajono sav. Pabaisko sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis dvaro sodybos fragmentai Ukmergės rajono sav. Siesikų sen.
Veprių dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Ukmergės rajono sav. Veprių sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Ukmergės rajono sav. Žemaitkiemio sen.
Rūdninkų vartų-Apvaliojo bokšto gynybinės sienos dalies liekanų, senosios regulos karmelitų vienuolyno, Pšezdeckių ir Koščicų rūmų kompleksas> Kompleksas Paminklas Nacionalinis kompleksas Vilniaus miesto sav.
Kauno jėzuitų vienuolyno komplekso Perkūno namas Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Statinys namas Kauno miesto sav.
Kauno miesto gynybinių įtvirtinimų liekanos Kompleksas Paminklas gynybinių įtvirtinimų liekanos Kauno miesto sav.
Namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Kauno miesto sav.
Namų ir buvusios Evangelikų-liuteronų bažnyčios kompleksas Kompleksas Registrinis kompleksas Kauno miesto sav.
Šv. Gertrūdos bažnyčia Pavienis objektas Paminklas Statinys bažnyčia Kauno miesto sav.
Namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Statinys namas Kauno miesto sav.
Sandėlių kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis kompleksas Kauno miesto sav.
Kauno Šv. Mikalojaus bažnyčios ir benediktinių vienuolyno statinių kompleksas> Kompleksas Valstybės saugomas Nacionalinis statinių kompleksas Kauno miesto sav.
Kauno bernardinų vienuolyno ir Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios statinių kompleksas Kompleksas Paminklas Nacionalinis bažnyčios statinių kompleksas Kauno miesto sav.
Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, vad. Vytauto Didžiojo Pavienis objektas Paminklas Statinys bažnyčia Kauno miesto sav.
Avižienių dvaro sodybos fragmentai> Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Utenos rajono sav. Leliūnų sen.
Bajoriškių palivarko sodybos fragmentai Kompleksas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta palivarko sodybos fragmentai Utenos rajono sav. Daugailių sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Utenos rajono sav. Daugailių sen.
Jotaučių dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodyba Utenos rajono sav. Utenos sen.
Leliūnų buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Utenos rajono sav. Leliūnų sen.
Noliškio buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta dvaro sodybos fragmentai Utenos rajono sav. Daugailių sen.
Saldutiškio dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Utenos rajono sav. Saldutiškio sen.
Tauragnų buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis dvaro sodybos fragmentai Utenos rajono sav. Tauragnų sen.
Utenos dvaro sodyba Kompleksas Inicijuotas skelbti Valstybės saugomu Regioninis kompleksas Utenos rajono sav. Utenos miesto sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Utenos rajono sav. Utenos sen.
Kauno pilies liekanos Kompleksas Paminklas Nacionalinis pilies liekanos Kauno miesto sav.
Namas Pavienis objektas Paminklas Statinys namas Kauno miesto sav.
Klebonijos pastatas, vad. Senoji klebonija, Karališka karčema Pavienis objektas Paminklas Statinys pastatas Kauno miesto sav.
Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Statinys Arkikatedra Bazilika Kauno miesto sav.
Namo ir sandėlių kompleksas Kompleksas Paminklas Nacionalinis kompleksas Klaipėdos miesto sav.
Klaipėdos miesto bastioninių įtvirtinimų komplekso Prūsijos bastiono liekanos Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys bastiono liekanos Klaipėdos miesto sav.
Pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Klaipėdos miesto sav.
Pastatų kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis pastatų kompleksas Klaipėdos miesto sav.
Sandėlių kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis kompleksas Klaipėdos miesto sav.
Klaipėdos pilies ir bastionų kompleksas Kompleksas Paminklas pilies ir bastionų kompleksas Klaipėdos miesto sav.
Palangos dvaro sodybos rūmai Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Statinys rūmai Palangos miesto sav.
Šv. Apaštalų Petro ir Povilo katedros kompleksas Kompleksas Paminklas Nacionalinis katedros kompleksas Šiaulių miesto sav.
Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčios pastatų kompleksas Kompleksas Paminklas Nacionalinis bažnyčios pastatų kompleksas Akmenės rajono sav. Papilės sen.
Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Statinys bažnyčia Alytaus rajono sav. Simno sen.
Biržų pilies pirmas gynybinis statinys Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Statinys statinys Biržų rajono sav. Biržų miesto sen.
Astravo dvaro sodyba Kompleksas Paminklas Nacionalinis dvaro sodyba Biržų rajono sav. Biržų miesto sen.
Vyžuonėlių dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Utenos rajono sav. Vyžuonų sen.
Vyžuonų dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodyba Utenos rajono sav. Vyžuonų sen.
Nedzingės dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodybos fragmentai Varėnos rajono sav. Varėnos sen.
Bartninkų dvaro sodybos rūmai Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys rūmai Vilkaviškio rajono sav. Bartninkų sen.
Didvyžių (Geišterų) buv. dvaro sodyba Kompleksas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta dvaro sodyba Vilkaviškio rajono sav. Klausučių sen.
Gižų dvaro sodybos svirnas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys svirnas Vilkaviškio rajono sav. Gižų sen.
Kataučiznos dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Vilkaviškio rajono sav. Klausučių sen.
Klampučių dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Vilkaviškio rajono sav. Šeimenos sen.
Paežerių dvaro sodybos rūmai Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Statinys rūmai Vilkaviškio rajono sav. Šeimenos sen.
Patilčių dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Vilkaviškio rajono sav. Keturvalakių sen.
Puniškos buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis dvaro sodybos fragmentai Vilkaviškio rajono sav. Virbalio sen.
Putinų dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Vilkaviškio rajono sav. Klausučių sen.
Rasių dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodyba Vilkaviškio rajono sav. Bartninkų sen.
Rumokų buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis dvaro sodybos fragmentai Vilkaviškio rajono sav. Klausučių sen.
Šūklių dvaro sodyba Kompleksas Inicijuotas skelbti Valstybės saugomu Regioninis dvaro sodyba Vilkaviškio rajono sav. Kybartų sen.
Vilkaviškio dvaro sodybos rūmai Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys rūmai Vilkaviškio rajono sav. Vilkaviškio miesto sen.
Vinkšnupių dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Vilkaviškio rajono sav. Bartninkų sen.
Anavilio buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vilniaus rajono sav. Paberžės sen.
Antavilių dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Vilniaus miesto sav.
Babrukiškių dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Vilniaus rajono sav. Dūkštų sen.
Baltosios Vokės dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodyba Vilniaus rajono sav. Pagirių sen.
Bezdonių dvaro I sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Vilniaus rajono sav. Bezdonių sen.
Buivydiškių dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodyba Vilniaus rajono sav. Zujūnų sen.
Buivydžių dvaro sodybos vieta Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta dvaro sodybos vieta Vilniaus rajono sav. Buivydžių sen.
Bukiškio buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta dvaro sodybos fragmentai Vilniaus rajono sav. Avižienių sen.
Čekoniškių buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta dvaro sodybos fragmentai Vilniaus rajono sav. Zujūnų sen.
Glitiškių dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodyba Vilniaus rajono sav. Paberžės sen.
Svėdasų mstl. žydų senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta žydų senosios kapinės Anykščių rajono sav. Svėdasų sen.
Kalno Riešės dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Vilniaus rajono sav. Avižienių sen.
Kaušiadalos buv. dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Vilniaus rajono sav. Paberžės sen.
Kazimieravo dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Vilniaus rajono sav. Paberžės sen.
Karvio buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis dvaro sodybos fragmentai Vilniaus rajono sav. Maišiagalos sen.
Liubavo dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Vilniaus rajono sav. Riešės sen.
Maišiagalos dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodyba Vilniaus rajono sav. Maišiagalos sen.
Mozūriškių dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodyba Vilniaus rajono sav. Zujūnų sen.
Naujanerių (Viljanovos) dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Vilniaus miesto sav.
Nemėžio dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis sodybos fragmentai Vilniaus rajono sav. Nemėžio sen.
Pailgės palivarko sodyba Kompleksas Registrinis Vietinis palivarko sodyba Vilniaus rajono sav. Nemenčinės sen.
Norviliškių palivarko sodybos pastatų komplekso rūmai Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Statinys rūmai Šalčininkų rajono sav. Dieveniškių sen.
Norviliškių palivarko sodybos pastatų komplekso vartų bokštas Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Statinys bokštas Šalčininkų rajono sav. Dieveniškių sen.
Kryželis Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta kryželis Raseinių rajono sav. Viduklės sen.
Perūnų buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vilniaus rajono sav. Paberžės sen.
Petešos dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodyba Vilniaus rajono sav. Rudaminos sen.
Pikeliškių dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodyba Vilniaus rajono sav. Riešės sen.
Pilaitės dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodyba Vilniaus miesto sav.
Prūdiškių buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis dvaro sodybos fragmentai Vilniaus rajono sav. Juodšilių sen.
Punžonių buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vilniaus rajono sav. Buivydžių sen.
Raudondvario dvaro sodyba, vad. Riešės Raudondvario Kompleksas Registrinis Regioninis Statinys dvaro sodyba Vilniaus rajono sav. Riešės sen.
Raudondvario dvaro sodyba Kompleksas Inicijuotas skelbti Valstybės saugomu Regioninis dvaro sodyba Vilniaus rajono sav. Nemenčinės sen.
Sudervės dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Vilniaus rajono sav. Sudervės sen.
Sužionių buv. dvaro sodyba Registrinis Vilniaus rajono sav. Sužionių sen.
Šriubiškių dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodybos fragmentai Vilniaus rajono sav. Paberžės sen.
Šumsko, Laukininkų dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Vilniaus rajono sav. Kalvelių sen.
Trakų Vokės dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Nacionalinis dvaro sodyba Vilniaus miesto sav.
Veriškių dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodyba Vilniaus rajono sav. Sužionių sen.
Vyžulionių dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodyba Vilniaus rajono sav. Paberžės sen.
Žudiškių buv. dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Vilniaus rajono sav.
Antazavės dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Zarasų rajono sav. Antazavės sen.
Astraučiznos dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Zarasų rajono sav. Antazavės sen.
Kamariškių dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodyba Zarasų rajono sav. Suvieko sen.
Luodžių buv. dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Zarasų rajono sav. Salako sen.
Mukulių dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodybos fragmentai Zarasų rajono sav. Zarasų sen.
Narkyčių (Kriovų) dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Zarasų rajono sav. Dusetų sen.
Raudinės buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Zarasų rajono sav. Suvieko sen.
Romancų palivarko sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis palivarko sodybos fragmentai Zarasų rajono sav. Zarasų sen.
Smalvų dvaro sodybos dvarininko namas> Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys namas Zarasų rajono sav. Turmanto sen.
Stelmužės dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Nacionalinis dvaro sodyba Zarasų rajono sav. Imbrado sen.
Suvieko dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta dvaro sodybos fragmentai Zarasų rajono sav. Suvieko sen.
Vasaknų buv. dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Zarasų rajono sav.
Žvilbučių dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodybos fragmentai Zarasų rajono sav. Degučių sen.
Jašiūnų dvaro sodyba Kompleksas Paminklas Nacionalinis dvaro sodyba Šalčininkų rajono sav. Jašiūnų sen.
Tabariškių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios statinių kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis bažnyčios statinių kompleksas Šalčininkų rajono sav. Turgelių sen.
Palūšės Šv. Juozapo parapinės bažnyčios kompleksas Kompleksas Paminklas Nacionalinis parapinės bažnyčios kompleksas Ignalinos rajono sav. Ignalinos sen.
Dūkšto dvaro sodyba Kompleksas Paminklas Nacionalinis dvaro sodyba Ignalinos rajono sav. Dūkšto sen.
Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia ir varpinė Kompleksas Registrinis Kaišiadorių rajono sav. Palomenės sen.
Vilkaviškio malūnas-aliejinė Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys malūnas-aliejinė Vilkaviškio rajono sav. Vilkaviškio miesto sen.
Vilkaviškio spirito fabriko statinių komplekso gamybinis pastatas Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys gamybinis pastatas Vilkaviškio rajono sav. Vilkaviškio miesto sen.
Pastatas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys pastatas Vilkaviškio rajono sav. Vilkaviškio miesto sen.
Pastatas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys pastatas Vilkaviškio rajono sav. Kybartų sen.
Medinė koplytėlė Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta koplytėlė Kupiškio rajono sav. Subačiaus sen.
Pakruojo sinagoga Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys sinagoga Pakruojo rajono sav. Pakruojo sen.
Pastatas Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Statinys pastatas Marijampolės sav.
Pastatas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys pastatas Rokiškio rajono sav. Rokiškio miesto sen.
Telšių iždinės pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Telšių rajono sav. Telšių miesto sen.
Namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Gertrūdos Blodės pensiono pastatų komplekso trečias namas Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo sodyba Kompleksas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta žvejo sodyba Neringos sav.
Buv. vila Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Statinys vila Neringos sav.
Skarulių Šv. Onos bažnyčios statinių komplekso Šv. Onos bažnyčia Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Statinys bažnyčia Jonavos rajono sav. Jonavos miesto sen.
Žagarės dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Nacionalinis dvaro sodyba Joniškio rajono sav. Žagarės sen.
Raudonės rezidencinės pilies kompleksas Kompleksas Paminklas Nacionalinis pilies kompleksas Jurbarko rajono sav. Raudonės sen.
Belvederio dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Nacionalinis dvaro sodyba Jurbarko rajono sav. Seredžiaus sen.
Panemunės pilis, vad. Gelgaudų, Vytėnų Kompleksas Valstybės saugomas Nacionalinis pilis Jurbarko rajono sav. Skirsnemunės sen.
Kalvių Šv. Antano Paduviečio bažnyčios statinių komplekso Šv. Antano Paduviečio bažnyčia Į kompleksą įeinantis Registrinis Nacionalinis Statinys bažnyčia Kaišiadorių rajono sav. Kruonio sen.
Bažnyčia ir varpinė Kompleksas Registrinis bažnyčia Kaišiadorių rajono sav. Rumšiškių sen.
Raudondvario dvaro sodyba Kompleksas Paminklas Nacionalinis dvaro sodyba Kauno rajono sav. Raudondvario sen.
Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Statinys bažnyčia Kauno rajono sav. Zapyškio sen.
Šv. apašt. Simono ir Judo Tado bažnyčios kompleksas Kompleksas Paminklas bažnyčios kompleksas Kelmės rajono sav. Liolių sen.
Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčios ir bernardinų vienuolyno ansamblis Kompleksas Paminklas Nacionalinis ansamblis Kelmės rajono sav. Tytuvėnų sen.
Namų kompleksas, vad. Rektorių namais Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis namų kompleksas Kėdainių rajono sav. Kėdainių miesto sen.
Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčios statinių kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Nacionalinis evangelikų reformatų bažnyčios statinių kompleksas Kėdainių rajono sav. Kėdainių miesto sen.
Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčia Pavienis objektas Registrinis Nacionalinis Statinys bažnyčia Kėdainių rajono sav. Kėdainių miesto sen.
Kėdainių rotušė Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys rotušė Kėdainių rajono sav. Kėdainių miesto sen.
Lančiūnavos dvaro sodybos pastatų kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis pastatų kompleksas Kėdainių rajono sav. Vilainių sen.
Apytalaukio dvaro sodybos rūmai Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys rūmai Kėdainių rajono sav. Vilainių sen.
Antašavos dvaro sodyba> Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Kupiškio rajono sav. Kupiškio sen.
Noriūnų dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Kupiškio rajono sav. Noriūnų sen.
Sedos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios pastatų kompleksas Kompleksas Paminklas Mažeikių rajono sav. Sedos sen.
Plinkšių dvaro sodyba Kompleksas Paminklas Nacionalinis dvaro sodyba Mažeikių rajono sav. Šerkšnėnų sen.
Atgailos kanauninkų vienuolyno ansamblis Kompleksas Paminklas Nacionalinis vienuolyno ansamblis Molėtų rajono sav. Videniškių sen.
Plungės dvaro sodyba Kompleksas Paminklas Nacionalinis dvaro sodyba Plungės rajono sav. Plungės miesto sen.
Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčios statinių komplekso Kristaus Apsireiškimo bažnyčia Į kompleksą įeinantis Registrinis Nacionalinis Statinys bažnyčia Prienų rajono sav. Prienų sen.
Jiezno Šv. Arkangelo Mykolo ir Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Statinys bažnyčia Prienų rajono sav. Jiezno sen.
Baisiogalos dvaro sodyba Kompleksas Paminklas Nacionalinis dvaro sodyba Radviliškio rajono sav. Baisogalos sen.
Smilgių Šv. Jurgio bažnyčios statinių komplekso Šv. Jurgio bažnyčia Į kompleksą įeinantis Registrinis Nacionalinis Statinys bažnyčia Panevėžio rajono sav. Smilgių sen.
Vila Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys vila Neringos sav.
Skuolių Šv. Antano Paduviečio koplyčia Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys koplyčia Ukmergės rajono sav. Šešuolių sen.
Namas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys namas Ukmergės rajono sav. Ukmergės miesto sen.
Raudondvario Šv. kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčios klebonijos pastatas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys pastatas Kauno rajono sav. Raudondvario sen.
Pumpėnų senosios regulos karmelitų vienuolyno komplekso klėtis Į kompleksą įeinantis Registrinis Regioninis Statinys klėtis Pasvalio rajono sav. Pumpėnų sen.
Vandens malūnas Pavienis objektas Valstybės saugomas Statinys vandens malūnas Pasvalio rajono sav. Pušaloto sen.
Krikštonių Kristaus Karaliaus bažnyčia Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys bažnyčia Lazdijų rajono sav. Noragėlių sen.
Pastatas Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Statinys pastatas Kretingos rajono sav. Kretingos miesto sen.
Pastatas Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Statinys pastatas Kretingos rajono sav. Kretingos miesto sen.
Kretingos miesto pirtis Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys pirtis Kretingos rajono sav. Kretingos miesto sen.
Pastatas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys pastatas Pakruojo rajono sav. Pakruojo sen.
Namas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys namas Akmenės rajono sav. Akmenės sen.
Pastatas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys pastatas Akmenės rajono sav. Papilės sen.
Namas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys namas Mažeikių rajono sav. Viekšnių sen.
Kampinis gyvenamasis namas Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Statinys namas Mažeikių rajono sav. Viekšnių sen.
Prekybos namų pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Rokiškio rajono sav. Rokiškio miesto sen.
Rokiškio dvaro sodyba Kompleksas Paminklas Nacionalinis dvaro sodyba Rokiškio rajono sav. Rokiškio miesto sen.
Šv. apaštalo evangelisto Mato parapinės bažnyčios kompleksas Kompleksas Paminklas Nacionalinis parapinės bažnyčios kompleksas Rokiškio rajono sav. Rokiškio miesto sen.
Salų dvaro sodybos rūmai Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys rūmai Rokiškio rajono sav. Kamajų sen.
Gelgaudiškio dvaro sodyba Kompleksas Paminklas Nacionalinis dvaro sodyba Šakių rajono sav. Gelgaudiškio sen.
Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo bažnyčios statinių komplekso Kristaus Atsimainymo bažnyčia Į kompleksą įeinantis Inicijuotas skelbti Valstybės saugomu Nacionalinis Statinys bažnyčia Šakių rajono sav. Griškabūdžio sen.
Švėkšnos dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Nacionalinis dvaro sodyba Šilutės rajono sav. Švėkšnos sen.
Vilkėno dvaro sodybos rūmai Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Statinys rūmai Šilutės rajono sav. Švėkšnos sen.
Šv. Vincento Ferero bažnyčios kompleksas Kompleksas Paminklas bažnyčios kompleksas Šilutės rajono sav. Žemaičių Naumiesčio sen.
Telšių bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių kompleksas Kompleksas Paminklas Nacionalinis statinių kompleksas Telšių rajono sav. Telšių miesto sen.
Trakų salos pilis Kompleksas Paminklas pilis Trakų rajono sav. Trakų sen.
Trakų pusiasalio pilies liekanų ir kitų statinių kompleksas Kompleksas Paminklas Nacionalinis pilies liekanų ir kitų statinių kompleksas Trakų rajono sav. Trakų sen.
Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios statinių komplekso Švč. M. Marijos Apsilankymo parapinė bažnyčia Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Statinys parapinė bažnyčia Trakų rajono sav. Trakų sen.
Rykantų Švč. Trejybės bažnyčios statinių komplekso Švč. Trejybės bažnyčia Į kompleksą įeinantis Registrinis Nacionalinis Statinys bažnyčia Trakų rajono sav. Lentvario sen.
Siesikų Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia Pavienis objektas Registrinis Nacionalinis Statinys bažnyčia Ukmergės rajono sav. Siesikų sen.
Siesikų dvaro sodybos rūmai Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Statinys rūmai Ukmergės rajono sav. Siesikų sen.
Taujėnų dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas dvaro sodyba Ukmergės rajono sav. Taujėnų sen.
Liškiavos Švč. Trejybės bažnyčios ir dominikonų vienuolyno ansamblis Kompleksas Paminklas Nacionalinis ansamblis Varėnos rajono sav. Merkinės sen.
Merkinės Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Nacionalinis bažnyčios kompleksas Varėnos rajono sav. Merkinės sen.
Paežerių dvaro sodyba Kompleksas Paminklas Nacionalinis dvaro sodyba Vilkaviškio rajono sav. Šeimenos sen.
Medininkų pilies ir kitų statinių komplekso Medininkų pilis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Statinys pilis Vilniaus rajono sav. Medininkų sen.
Sudervės Švč. Trejybės bažnyčios statinių kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Nacionalinis bažnyčios statinių kompleksas Vilniaus rajono sav. Sudervės sen.
Stelmužės dvaro sodybos Viešpaties Jėzaus kryžiaus filijinė bažnyčia Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Statinys filijinė bažnyčia Zarasų rajono sav. Imbrado sen.
Ligoninės statinių kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Nacionalinis statinių kompleksas Vilniaus miesto sav.
Vilniaus miesto gynybinės sienos Subačiaus – Išganytojo - Bernardinų vartų dalies, Bastėjos, stačiatikių Dievo Motinos Ėmimo į dangų soboro, kitų statinių komplekso Romerių namas Į kompleksą įeinantis Registrinis Regioninis Statinys namas Vilniaus miesto sav.
Vilniaus senosios regulos karmelitų vienuolyno statinių ansamblis Kompleksas Valstybės saugomas Nacionalinis statinių ansamblis Vilniaus miesto sav.
Vilniaus Vingio kapinių komplekso Natalijos Repninos koplyčia-mauzoliejus Į kompleksą įeinantis Registrinis Regioninis Statinys koplyčia-mauzoliejus Vilniaus miesto sav.
Hilarijaus Raduškevičiaus rūmai Pavienis objektas Valstybės saugomas Statinys rūmai Vilniaus miesto sav.
Vilniaus Kalvarijų komplekso Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia, vad. Kalvarijų Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Statinys bažnyčia Vilniaus miesto sav.
Administracinis pastatas Pavienis objektas Registrinis Statinys administracinis pastatas Vilniaus miesto sav.
Dievo Gailestingumo šventovės pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Statinys pastatas Vilniaus miesto sav.
Namas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys namas Vilniaus miesto sav.
Vilniaus Šv. Stepono bažnyčia Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Statinys bažnyčia Vilniaus miesto sav.
Vilijos-Totorių vartų šiaurinės gynybinės sienos dalies liekanų ir jėzuitų noviciato pastatų ansamblis Kompleksas Valstybės saugomas Nacionalinis ansamblis Vilniaus miesto sav.
Kardinalijos liekanos Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys liekanos Vilniaus miesto sav.
Pastatas, vad. Profesorių namu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Vilniaus miesto sav. Senamiesčio sen.
Namas, vad. Signatarų namais Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Statinys namas Vilniaus miesto sav. Senamiesčio sen.
Namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Vilniaus miesto sav.
Namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Vilniaus miesto sav.
Pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Vilniaus miesto sav. Senamiesčio sen.
Namas, vad. Lietuvių labdarybės draugijos namu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Vilniaus miesto sav.
Namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Vilniaus miesto sav.
Namų komplekso pirmas namas Į kompleksą įeinantis Registrinis Regioninis Statinys namas Vilniaus miesto sav.
Jurgio ir Marijos Šlapelių namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Vilniaus miesto sav.
Namas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys namas Vilniaus miesto sav.
Namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Vilniaus miesto sav.
Pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Vilniaus miesto sav. Senamiesčio sen.
Pastatų kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis pastatų kompleksas Vilniaus miesto sav. Senamiesčio sen.
Statinių komplekso pirmo pastato rūsys Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys rūsys Vilniaus miesto sav.
Statinių komplekso antras pastatas Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Vilniaus miesto sav. Senamiesčio sen.
Pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Vilniaus miesto sav.
Vilniaus Šv. Mikalojaus stačiatikių cerkvė Pavienis objektas Valstybės saugomas Statinys stačiatikių cerkvė Vilniaus miesto sav.
Pastatų rūsiai Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys rūsiai Vilniaus miesto sav.
Pastatų komplekso pirmas pastatas Į kompleksą įeinantis Registrinis Regioninis Statinys pastatas Vilniaus miesto sav.
Vilniaus miesto gynybinės sienos Medininkų-Subačiaus vartų dalies, Šv. Teresės bažnyčios ir basųjų karmelitų vienuolyno, Šv. Dvasios cerkvės ir vienuolyno komplekso stačiatikių Šv. Dvasios vienuolyno pirmas namas Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Statinys vienuolyno namas Vilniaus miesto sav.
Vilniaus evangelikų senųjų kapinių komplekso Jano Frydricho Niškovskio koplyčia-mauzoliejus Į kompleksą įeinantis Registrinis Regioninis Statinys koplyčia-mauzoliejus Vilniaus miesto sav.
Koplytėlė-mauzoliejus (Šilthauzo) Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta koplytėlė Vilniaus miesto sav.
Vilniaus evangelikų reformatų sinodo pastato, kitų objektų komplekso Šreterių koplyčios-mauzoliejaus liekanos Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys liekanos Vilniaus miesto sav.
Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčios ir kitų statinių komplekso evangelikų reformatų bažnyčia Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Statinys evangelikų reformatų bažnyčia Vilniaus miesto sav.
Eusėjaus Zeliko Žuko namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Vilniaus miesto sav.
Dominyko ir Konstancijos Sluškų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso rūmai Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys rūmai Vilniaus miesto sav.
Namų kompleksas, vad. Kražių kolonija> Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis namų kompleksas Vilniaus miesto sav.
Vilniaus bonifratrų vienuolyno statinių ansamblis Pavienis objektas Valstybės saugomas bonifratrų vienuolyno statinių ansamblis Vilniaus miesto sav.
Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Nacionalinis statinių kompleksas Vilniaus miesto sav.
Pašto taupomosios kasos pastatas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys pastatas Vilniaus miesto sav.
Banko pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Vilniaus miesto sav.
"Neringos" kavinės interjeras Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) Kitas nekilnojamas daiktas interjeras Vilniaus miesto sav.
Vilniaus miesto sargybinės pastatas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys pastatas Vilniaus miesto sav.
Namų kompleksas, vad. Bajorų viešbučiu Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis namų kompleksas Vilniaus miesto sav.
Vilniaus Užupio bernardinių vienuolyno pastatų kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis vienuolyno pastatų kompleksas Vilniaus miesto sav.
Buv. vila Pavienis objektas Registrinis Statinys Vilniaus miesto sav.
Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios ir namų komplekso evangelikų liuteronų bažnyčia Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Statinys evangelikų liuteronų bažnyčia Vilniaus miesto sav.
Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios ir namų komplekso rytų namas Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Statinys namas Vilniaus miesto sav.
Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios ir namų komplekso šiaurės namas Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Statinys namas Vilniaus miesto sav.
Pastatų kompleksas, vad. Ulricho Hozijaus namais Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis pastatų kompleksas Vilniaus miesto sav. Senamiesčio sen.
Namas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys namas Vilniaus miesto sav.
Rodkevičių namas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys namas Vilniaus miesto sav.
Jono Juozapo Tiškevičiaus rūmai Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys rūmai Vilniaus miesto sav.
Igno Parčevskio namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Vilniaus miesto sav.
Vilniaus vizičių vienuolyno statinių ansamblis Kompleksas Valstybės saugomas Nacionalinis vienuolyno statinių ansamblis Vilniaus miesto sav.
Pastatų kompleksas, vad. Ignoto Korvin-Milevskio rūmais Kompleksas Valstybės saugomas Nacionalinis pastatų kompleksas Vilniaus miesto sav.
Namas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys namas Vilniaus miesto sav.
Namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Vilniaus miesto sav.
Vilniaus augustinų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčia Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys bažnyčia Vilniaus miesto sav.
Vilniaus universiteto pastatų komplekso Devintas pastatas Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Statinys pastatas Vilniaus miesto sav. Senamiesčio sen.
Namas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys namas Vilniaus miesto sav.
Namas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys namas Vilniaus miesto sav.
Namas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys namas Vilniaus miesto sav.
Namo dalis Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys dalis Vilniaus miesto sav.
Namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Vilniaus miesto sav.
Gotikiniai rūsiai Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys rūsiai Vilniaus miesto sav.
Šymako namas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys namas Vilniaus miesto sav.
Pastatų kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis pastatų kompleksas Vilniaus miesto sav. Senamiesčio sen.
Namų kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis namų kompleksas Vilniaus miesto sav.
Vilniaus miesto gynybinės sienos Subačiaus – Išganytojo - Bernardinų vartų dalies, Bastėjos, stačiatikių Dievo Motinos Ėmimo į dangų soboro, kitų statinių komplekso Vilniaus stačiatikių Dievo Motinos ėmimo į dangų soboras Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Statinys Soboras Vilniaus miesto sav.
Statinių ansamblis Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis ansamblis Vilniaus miesto sav.
Statinių kompleksas Kompleksas Registrinis Vietinis statinių kompleksas Vilniaus miesto sav.
Pastatas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys pastatas Vilniaus miesto sav.
Namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Vilniaus miesto sav.
Vilniaus miesto gynybinės sienos Vilijos –Trakų vartų atkarpos liekanų, Rūmų, vad. Umiastovskių, ir statinių komplekso rūmai vad. Umiastovskių Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Statinys rūmai Vilniaus miesto sav.
Vilniaus Šv. Arkangelo Rapolo bažnyčios ir jėzuitų vienuolyno statinių ansamblis Kompleksas Valstybės saugomas Nacionalinis ansamblis Vilniaus miesto sav.
Rūmai, vad. Honestų Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys rūmai Vilniaus miesto sav.
Vilniaus Kalvarijų komplekso Švč. Trejybės bažnyčia, vad. Trinapolio Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Statinys bažnyčia Vilniaus miesto sav.
Aukštosios Fredos dvaro sodyba Kompleksas Paminklas Nacionalinis dvaro sodyba Kauno miesto sav.
Pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Statinys pastatas Kauno miesto sav.
Namas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys namas Kauno miesto sav.
Namas Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Statinys namas Kauno miesto sav.
Pastatas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys pastatas Kauno miesto sav.
Namas Pavienis objektas Registrinis Statinys namas Kauno miesto sav.
Namas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys namas Kauno miesto sav.
Namas Pavienis objektas Registrinis Statinys namas Kauno miesto sav.
Namas Pavienis objektas Registrinis Statinys namas Kauno miesto sav.
Buv. smuklės fragmentai Pavienis objektas Registrinis Statinys šventoriaus tvoros su vartais fragmentai Kauno miesto sav.
Prekybos, pramonės ir amatų rūmai Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Statinys rūmai Kauno miesto sav.
Kauno Vytauto Didžiojo muziejaus statinių komplekso Vytauto Didžiojo karo ir Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejų rūmai Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Statinys rūmai Kauno miesto sav.
Kauno Žemės banko pastatas Pavienis objektas Registrinis Nacionalinis Statinys pastatas Kauno miesto sav.
Lietuvos banko pastatas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Statinys pastatas Kauno miesto sav.
Šv. Kryžiaus bažnyčios ir karmelitų vienuolyno ansamblis Kompleksas Valstybės saugomas vienuolyno ansamblis Kauno miesto sav.
Namas Pavienis objektas Registrinis Statinys namas Kauno miesto sav.
Namas Pavienis objektas Registrinis Statinys namas Kauno miesto sav.
Namas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys namas Kauno miesto sav.
Administracinis pastatas Pavienis objektas Registrinis Nacionalinis Statinys administracinis pastatas Kauno miesto sav.
Kauno centrinio pašto rūmai Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Statinys rūmai Kauno miesto sav.
>Pramonininko Juozo Daugirdo namas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys namas Kauno miesto sav.
Verslininkų Mozės ir Malkos Chaimsonų namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Kauno miesto sav.
Namo rūsys Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Statinys rūsys Kauno miesto sav.
Lietuvos karininkų ramovės pastatų komplekso Lietuvos karininkų ramovės reprezentaciniai rūmai Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Statinys rūmai Kauno miesto sav.
Architekto Stasio Kudoko namas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys namas Kauno miesto sav.
Lietuvių katalikių moterų draugijos centro valdybos pastatas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys pastatas Kauno miesto sav.
liekanos Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys namas Kauno miesto sav.
Namas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys namas Kauno miesto sav.
Namas Pavienis objektas Registrinis Statinys namas Kauno miesto sav.
Namas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys namas Kauno miesto sav.
Kauno pašto stoties pastatų kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas pašto stoties pastatų kompleksas Kauno miesto sav.
Šančių gimnazija Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys gimnazija Kauno miesto sav.
Kauno Ąžuolyno sporto statinių komplekso kūno kultūros rūmai Į kompleksą įeinantis Registrinis Nacionalinis Statinys rūmai Kauno miesto sav.
Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos pastatų komplekso tyrimų laboratorija Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Statinys laboratorija Kauno miesto sav.
Kauno mečetė Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Statinys mečetė Kauno miesto sav.
Namas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys namas Kauno miesto sav.
Namas Pavienis objektas Registrinis Statinys namas Kauno miesto sav.
Namas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys namas Kauno miesto sav.
Namas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys namas Kauno miesto sav.
Namo rūsys Pavienis objektas Registrinis Statinys rūsys Kauno miesto sav.
Dominikonų vienuolyno ansamblis Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis vienuolyno ansamblis Kauno miesto sav.
Namo rūsys Pavienis objektas Registrinis Statinys rūsys Kauno miesto sav.
Pastatų komplekso pirmas pastatas Į kompleksą įeinantis Registrinis Regioninis Statinys pastatas Kauno miesto sav.
Namas Pavienis objektas Registrinis Statinys namas Kauno miesto sav.
Namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Kauno miesto sav.
Namo rūsys Pavienis objektas Registrinis Statinys rūsys Kauno miesto sav.
Namas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys namas Kauno miesto sav.
Buv. miesto dvarelio kompleksas Kompleksas Registrinis Statinys kompleksas Kauno miesto sav.
Pastatų kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas pastatų kompleksas Klaipėdos miesto sav.
Namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Klaipėdos miesto sav.
Namų kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Klaipėdos miesto sav.
Sandėlis Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys sandėlis Klaipėdos miesto sav.
Pastatų kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis pastatų kompleksas Klaipėdos miesto sav.
Pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Statinys pastatas Klaipėdos miesto sav.
Klaipėdos pašto stoties statinių komplekso pašto stotis Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Statinys pašto stotis Klaipėdos miesto sav.
Pastatų kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis pastatų kompleksas Klaipėdos miesto sav.
Namų kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Klaipėdos miesto sav.
Klaipėdos Žaliosios vaistinės pastatų kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis kompleksas Klaipėdos miesto sav.
Sandėlis Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys sandėlis Klaipėdos miesto sav.
Sandėlis Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys sandėlis Klaipėdos miesto sav.
Administracinis pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys administracinis pastatas Klaipėdos miesto sav.
Pirklių namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Klaipėdos miesto sav.
Bankas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys bankas Klaipėdos miesto sav.
Pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Statinys pastatas Klaipėdos miesto sav.
Pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Klaipėdos miesto sav.
Miesto taupomosios kasos pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Klaipėdos miesto sav.
Pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Statinys pastatas Klaipėdos miesto sav.
Pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Klaipėdos miesto sav.
Pastatų kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis pastatų kompleksas Klaipėdos miesto sav.
Teatras Pavienis objektas Valstybės saugomas Statinys teatras Klaipėdos miesto sav.
Namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Statinys namas Klaipėdos miesto sav.
Klaipėdos senojo turgaus aikštės pastatų kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis pastatų kompleksas Klaipėdos miesto sav.
Namų kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas namų kompleksas Klaipėdos miesto sav.
Žvejo namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Namas Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Vila „Helene“ Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys vila Neringos sav.
Namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Dailininko Karlo Knaufo namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Rašytojo Tomo Mano namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Gertrūdos Blodės pensiono pastatų komplekso pirmas namas Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas> Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys Neringos sav.
Žvejo namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Hermano Blodės viešbutis Pavienis objektas Registrinis Regioninis viešbutis Neringos sav.
Namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas> Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas> Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas> Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas> Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas> Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas> Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas> Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Juodkrantės kurhauzas> Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys kurhauzas Neringos sav.
Žvejo namas> Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas> Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys Neringos sav.
Namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys Neringos sav.
Žvejo namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas> Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas> Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas> Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas> Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas> Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas> Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Žvejo namas> Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Neringos sav.
Palangos vila „Jūros akis“ Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Statinys vila Palangos miesto sav.
Palangos vilos pastatas, vad. „Anapiliu“ Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Statinys pastatas Palangos miesto sav.
Palangos kurhauzo pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Statinys pastatas Palangos miesto sav.
Namas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys namas Palangos miesto sav.
Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios statinių komplekso Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis bažnyčia Palangos miesto sav.
Palangos vaistinė Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys vaistinė Palangos miesto sav.
Smuklė Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Statinys smuklė Mažeikių rajono sav. Viekšnių sen.
Koplytstulpis Pavienis objektas Registrinis Vietinis Kitas nekilnojamas daiktas koplytstulpis Mažeikių rajono sav. Viekšnių sen.
Rumbonių Švč. Trejybės bažnyčios kompleksas Kompleksas Paminklas Nacionalinis bažnyčios kompleksas Alytaus rajono sav. Alytaus sen.
Namas Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Statinys namas Alytaus rajono sav. Krokialaukio sen.
Namas (dūminė pirkia) Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta namas Alytaus rajono sav. Nemunaičio sen.
Kluonas Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Statinys kluonas Alytaus rajono sav. Nemunaičio sen.
Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios statinių komplekso Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia Į kompleksą įeinantis Registrinis Nacionalinis Statinys bažnyčia Alytaus rajono sav. Pivašiūnų sen.
Šv. Jurgio koplytėlė Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys koplytėlė Alytaus rajono sav. Punios sen.
Kapinių koplyčios ir vartų kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis Statinys kompleksas Biržų rajono sav. Papilio sen.
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas bažnyčia Biržų rajono sav. Biržų miesto sen.
Kupreliškio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios komplekso šventoriaus tvora su vartais ir varteliais Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys tvora su vartais Biržų rajono sav. Papilio sen.
Gulbinų kaimo pradinės mokyklos pastatas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys pastatas Biržų rajono sav. Pabiržės sen.
Pabiržės Švč. Trejybės bažnyčios statinių kompleksas> Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis bažnyčios statinių kompleksas Biržų rajono sav. Pabiržės sen.
Papilio evangelikų reformatų bažnyčios statinių komplekso evangelikų reformatų bažnyčia Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys evangelikų reformatų bažnyčia Biržų rajono sav. Papilio sen.
Jasiuliškių kaimo kapinių koplyčios ir vartų kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis kompleksas Biržų rajono sav. Vabalninko sen.
Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios ansamblis Kompleksas Valstybės saugomas ansamblis Biržų rajono sav. Vabalninko sen.
Koplyčia Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys koplyčia Anykščių rajono sav. Kavarsko sen.
Sodyba II Kompleksas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta sodyba Anykščių rajono sav. Anykščių sen.
Burbiškio dvaro sodybos fragmentai Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodybos fragmentai Anykščių rajono sav. Anykščių sen.
Papilių kapinių kompleksas Kompleksas Registrinis Regioninis kapinių kompleksas Anykščių rajono sav. Viešintų sen.
Sodyba I Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta sodyba Anykščių rajono sav. Troškūnų sen.
Žviliūnų kaimo Šimonių šeimos etnoarchitektūrinė sodyba Kompleksas Registrinis Regioninis etnoarchitektūrinė sodyba Anykščių rajono sav. Troškūnų sen.
Kunigiškių I kaimo etnoarchitektūrinė sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis etnoarchitektūrinė sodyba Anykščių rajono sav. Svėdasų sen.
Sodyba I Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta sodyba Anykščių rajono sav. Svėdasų sen.
Maleišių II etnoarchitektūrinė sodyba Kompleksas Registrinis Regioninis etnoarchitektūrinė sodyba Anykščių rajono sav. Svėdasų sen.
Maleišių III etnoarchitektūrinė sodyba Kompleksas Registrinis Regioninis etnoarchitektūrinė sodyba Anykščių rajono sav. Svėdasų sen.
Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios pastatų kompleksas Kompleksas Registrinis Regioninis pastatų kompleksas Anykščių rajono sav. Svėdasų sen.
Koplytėlė Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys koplytėlė Anykščių rajono sav. Svėdasų sen.
Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčios ir bernardinų vienuolyno statinių komplekso mokyklos pastatas Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Statinys pastatas Anykščių rajono sav. Troškūnų sen.
Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčios ir bernardinų vienuolyno statinių komplekso Švč. Trejybės bažnyčia Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Statinys bažnyčia Anykščių rajono sav. Troškūnų sen.
Gornostajiškių dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Šalčininkų rajono sav. Eišiškių sen.
Norviliškių palivarko sodybos pastatų kompleksas Kompleksas Paminklas Nacionalinis palivarko sodybos pastatų kompleksas Šalčininkų rajono sav. Dieveniškių sen.
Sodyba Kompleksas Registrinis Šalčininkų rajono sav. Šalčininkų sen.
Buv. dvaro rūmai Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Statinys rūmai Šalčininkų rajono sav. Šalčininkų sen.
Tabariškių dvaro sodybos fragmentų svirnas Į kompleksą įeinantis Registrinis Regioninis Statinys svirnas Šalčininkų rajono sav. Turgelių sen.
Kulto pastatų ansamblis Kompleksas Registrinis ansamblis Ignalinos rajono sav. Mielagėnų sen.
Namas Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Statinys namas Ignalinos rajono sav. Ignalinos sen.
Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios statinių komplekso Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia Į kompleksą įeinantis Registrinis Regioninis Statinys bažnyčia Jonavos rajono sav. Jonavos miesto sen.
Turžėnų pašto stoties statinių kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis statinių kompleksas Jonavos rajono sav. Užusalių sen.
Žeimių dvaro sodybos koplyčia Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys koplyčia Jonavos rajono sav. Žeimių sen.
Žeimių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios komplekso Kosakovskių koplyčia-mauzoliejus Į kompleksą įeinantis Registrinis Regioninis Statinys koplyčia-mauzoliejus Jonavos rajono sav. Žeimių sen.
Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblis Kompleksas Paminklas Nacionalinis vienuolyno ansamblis Kauno miesto sav.
Raguvėlės dvaro sodyba Kompleksas Paminklas Nacionalinis dvaro sodyba Anykščių rajono sav. Troškūnų sen.
Joniškio sinagogų kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis sinagogų kompleksas Joniškio rajono sav. Joniškio sen.
Skaistgirio Šv. Jurgio bažnyčios statinių komplekso Šv. Jurgio bažnyčia Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys bažnyčia Joniškio rajono sav. Skaistgirio sen.
Naujosios Žagarės Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčios statinių komplekso Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčia Į kompleksą įeinantis Registrinis Regioninis Statinys bažnyčia Joniškio rajono sav. Žagarės sen.
Šv. apašt. Petro ir Povilo bažnyčia Pavienis objektas Valstybės saugomas Statinys bažnyčia Joniškio rajono sav. Žagarės sen.
Žagarės dvaro sodybos vėjo malūnas Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Statinys vėjo malūnas Joniškio rajono sav. Žagarės sen.
Koplytstulpis Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys koplytstulpis Joniškio rajono sav. Žagarės sen.
Pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Statinys pastatas Jurbarko rajono sav. Skirsnemunės sen.
Veliuonos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios statinių komplekso Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Statinys bažnyčia Jurbarko rajono sav. Veliuonos sen.
Bažnyčia Pavienis objektas Registrinis Statinys bažnyčia Kaišiadorių rajono sav. Kruonio sen.
Buv. smuklė Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta smuklė Kaišiadorių rajono sav. Kruonio sen.
Paparčių dominikonų vienuolyno statinių kompleksas Kompleksas Registrinis Regioninis statinių kompleksas Kaišiadorių rajono sav. Paparčių sen.
Marijampolės šv. arkangelo Mykolo bažnyčios ir marijonų vienuolyno statinių kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis statinių kompleksas Marijampolės sav.
Antanavo dvaro sodybos koplyčia Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys koplyčia Kazlų Rūdos sav. Antanavo sen.
Mačiuliškių kaimo etnoarchitektūrinė sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis etnoarchitektūrinė sodyba Marijampolės sav. Igliaukos sen.
Čekiškės Švč. Trejybės bažnyčios statinių komplekso Švč. Trejybės bažnyčia Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys bažnyčia Kauno rajono sav. Čekiškės sen.
Karmėlavos Šv. Onos bažnyčios šventoriaus tvora su vartais> Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys tvora su vartais Kauno rajono sav. Karmėlavos sen.
Panevėžiuko Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios statinių kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Nacionalinis bažnyčios kompleksas Kauno rajono sav. Babtų sen.
Babtyno dvaro sodybos, vad. Žemaitkiemiu, koplytstulpis Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys koplytstulpis Kauno rajono sav. Babtų sen.
Švč. M. Marijos Škaplierinės parapinės bažnyčios kompleksas> Kompleksas Valstybės saugomas bažnyčios kompleksas Kauno rajono sav. Taurakiemio sen.
Antkapinė koplytėlė Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys antkapinė koplytėlė Kauno rajono sav. Vandžiogalos sen.
Antkapinis koplytstulpis Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Kitas nekilnojamas daiktas antkapinis koplytstulpis Kauno rajono sav. Vilkijos sen.
Antkapinis koplytstulpis Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Kitas nekilnojamas daiktas antkapinis koplytstulpis Kauno rajono sav. Vilkijos sen.
Zapyškio senųjų kapinių koplyčia Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys kapinių koplyčia Kauno rajono sav. Zapyškio sen.
Kelmės evangelikų reformatų bažnyčia Pavienis objektas Valstybės saugomas Statinys evangelikų reformatų bažnyčia Kelmės rajono sav. Kelmės sen.
Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios kompleksas Kompleksas Paminklas bažnyčios kompleksas Kelmės rajono sav. Kražių sen.
Kražių kolegija Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Statinys kolegija Kelmės rajono sav. Kražių sen.
Šaukėnų Švč. Trejybės bažnyčios šventoriaus vartai Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys šventoriaus vartai Kelmės rajono sav. Šaukėnų sen.
Užvenčio Šv. Marijos Magdalenos bažnyčios statinių kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis statinių kompleksas Kelmės rajono sav. Užvenčio sen.
Vaiguvos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių komplekso varpinė Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys varpinė Kelmės rajono sav. Vaiguvos sen.
Kėdainių miestiečio sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis Vieta sodyba Kėdainių rajono sav. Kėdainių miesto sen.
Sinagogų kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis sinagogų kompleksas Kėdainių rajono sav. Kėdainių miesto sen.
Kėdainių dvaro sodybos minaretas Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys minaretas Kėdainių rajono sav. Kėdainių miesto sen.
Kėdainių evangelikų liuteronų bažnyčios kompleksas Kompleksas Paminklas Nacionalinis bažnyčios kompleksas Kėdainių rajono sav. Kėdainių miesto sen.
Pastatas> Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Kėdainių rajono sav. Kėdainių miesto sen.
Kėdainių burmistro Mykolo Kveravičiaus namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Kėdainių rajono sav. Kėdainių miesto sen.
Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios klebonijos pastatas> Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Kėdainių rajono sav. Kėdainių miesto sen.
Namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Kėdainių rajono sav. Kėdainių miesto sen.
Kėdainių vaito Juozapo Budrevičiaus namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Kėdainių rajono sav. Kėdainių miesto sen.
Vartai ir namo siena Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Statinys vartai Kėdainių rajono sav. Kėdainių miesto sen.
Kėdainių senosios regulos karmelitų vienuolyno pastatų kompleksas Kompleksas Paminklas Regioninis vienuolyno pastatų kompleksas Kėdainių rajono sav. Kėdainių miesto sen.
Pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Statinys pastatas Kėdainių rajono sav. Kėdainių miesto sen.
Kėdainių gimnazija Pavienis objektas Valstybės saugomas Statinys gimnazija Kėdainių rajono sav. Kėdainių miesto sen.
Pastatas, vad. Škotų pirklių namu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Kėdainių rajono sav. Kėdainių miesto sen.
Namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Kėdainių rajono sav. Kėdainių miesto sen.
Namas, vad. burmistro Jurgio Andersono namu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Kėdainių rajono sav. Kėdainių miesto sen.
Kėdainių senosios regulos karmelitų vienuolyno pastatų komplekso Šv. Juozapo bažnyčia Į kompleksą įeinantis Paminklas Regioninis Statinys bažnyčia Kėdainių rajono sav. Kėdainių miesto sen.
Namų kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis namų kompleksas Kėdainių rajono sav. Kėdainių miesto sen.
Namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Statinys namas Kėdainių rajono sav. Kėdainių miesto sen.
Pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Kėdainių rajono sav. Kėdainių miesto sen.
Dotnuvos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios ir bernardinų vienuolyno ansamblis Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis ansamblis Kėdainių rajono sav. Dotnuvos sen.
Zabielų memorialinė koplyčia Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys koplyčia Kėdainių rajono sav. Pelėdnagių sen.
Paberžės dvaro sodybos ir Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios statinių komplekso, Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Statinys bažnyčia Kėdainių rajono sav. Gudžiūnų sen.
Koplytstulpis Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys koplytstulpis Kėdainių rajono sav. Šėtos sen.
Veličkų šeimos koplyčia-mauzoliejus Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys koplyčia-mauzoliejus Kėdainių rajono sav. Šėtos sen.
Apytalaukio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Statinys bažnyčia Kėdainių rajono sav. Vilainių sen.
Sodyba Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Vieta sodyba Klaipėdos rajono sav. Dauparų-Kvietinių sen.
Šv. Antano Paduviečio bažnyčia Pavienis objektas Valstybės saugomas Statinys bažnyčia Klaipėdos rajono sav. Judrėnų sen.
Lankupių etnoarchitektūrinė sodyba Kompleksas Registrinis Regioninis etnoarchitektūrinė sodyba Klaipėdos rajono sav. Priekulės sen.
Svencelės kaimo etnoarchitektūrinė sodyba Kompleksas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta etnoarchitektūrinė sodyba Klaipėdos rajono sav. Priekulės sen.
Svirnas Registrinis svirnas Klaipėdos rajono sav. Veiviržėnų sen.
Eidukų etnoarchitektūrinė sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis etnoarchitektūrinė sodyba Klaipėdos rajono sav. Veiviržėnų sen.
Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios statinių komplekso Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys bažnyčia Klaipėdos rajono sav. Veiviržėnų sen.
Kapinių koplyčios ir vartų kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis kompleksas Klaipėdos rajono sav. Veiviržėnų sen.
Kretingos vandens malūnas Pavienis objektas Valstybės saugomas Statinys vandens malūnas Kretingos rajono sav. Kretingos miesto sen.
Borumų kalvė Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys kalvė Kretingos rajono sav. Kretingos miesto sen.
Kretingos bernardinų vienuolyno ir Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios statinių komplekso malūnas su užtvanka Į kompleksą įeinantis Paminklas Regioninis Statinys malūnas Kretingos rajono sav. Kretingos miesto sen.
Tiškevičių šeimos koplyčios-mauzoliejaus, kapinių tvoros, vartų komplekso Tiškevičių šeimos koplyčia-mauzoliejus Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys koplyčia-mauzoliejus Kretingos rajono sav. Kretingos miesto sen.
Kretingos bernardinų vienuolyno ir Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios statinių kompleksas Kompleksas Paminklas Nacionalinis bažnyčios statinių kompleksas Kretingos rajono sav. Kretingos miesto sen.
Kretingos dvaro sodybos rūmai Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Statinys rūmai Kretingos rajono sav. Kretingos miesto sen.
Akmenalių k. etnoarchitektūrinė sodyba Kompleksas Valstybės saugomas etnoarchitektūrinė sodyba Kretingos rajono sav. Darbėnų sen.
Sodyba Kompleksas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta sodyba Kretingos rajono sav. Darbėnų sen.
Darbėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios statinių komplekso varpinė Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys varpinė Kretingos rajono sav. Darbėnų sen.
Darbėnų vandens malūnas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys vandens malūnas Kretingos rajono sav. Darbėnų sen.
Joskaudų k. etnoarchitektūrinė sodyba Kompleksas Valstybės saugomas etnoarchitektūrinė sodyba Kretingos rajono sav. Darbėnų sen.
Lazdininkų k. antroji etnoarchitektūrinė sodyba Kompleksas Registrinis Regioninis etnoarchitektūrinė sodyba Kretingos rajono sav. Darbėnų sen.
Lazdininkų kaimo etnoarchitektūrinė sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis etnoarchitektūrinė sodyba Kretingos rajono sav. Darbėnų sen.
Smeltės kaimo etnoarchitektūrinė sodyba Kompleksas Registrinis Regioninis Vieta etnoarchitektūrinė sodyba Kretingos rajono sav. Darbėnų sen.
Sodyba Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Statinys sodyba Kretingos rajono sav. Imbarės sen.
Namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Kretingos rajono sav. Imbarės sen.
Bažnyčios kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Kretingos rajono sav. Imbarės sen.
Sodyba Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta sodyba Kretingos rajono sav. Imbarės sen.
Kartenos smuklės pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Kretingos rajono sav. Kartenos sen.
Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios statinių kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis bažnyčios kompleksas Kretingos rajono sav. Kartenos sen.
Svirnas Pavienis objektas Registrinis Statinys svirnas Kretingos rajono sav. Žalgirio sen.
Svirnas Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Statinys svirnas Kretingos rajono sav. Kretingos sen.
Benaičių kaimo etnoarchitektūrinė sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis etnoarchitektūrinė sodyba Kretingos rajono sav. Darbėnų sen.
Magazinas Pavienis objektas Valstybės saugomas Statinys magazinas Kretingos rajono sav. Darbėnų sen.
Laukžemės Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčios statinių kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis bažnyčios statinių kompleksas Kretingos rajono sav. Darbėnų sen.
Namas Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Statinys namas Kretingos rajono sav. Darbėnų sen.
Svirnas Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Statinys svirnas Kretingos rajono sav. Darbėnų sen.
Namas I Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Statinys namas Kretingos rajono sav. Darbėnų sen.
Namas II Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Statinys namas Kretingos rajono sav. Darbėnų sen.
Pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Kupiškio rajono sav. Kupiškio sen.
Vėjo malūnas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys vėjo malūnas Kupiškio rajono sav. Kupiškio sen.
Vėjo malūnas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys vėjo malūnas Kupiškio rajono sav. Kupiškio sen.
Koplyčia ir vartai Kompleksas Registrinis Kupiškio rajono sav. Kupiškio sen.
Gikonių kaimo kapinių koplyčia Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys kapinių koplyčia Kupiškio rajono sav. Kupiškio sen.
Gyvakarų kaimo etnoarchitektūrinė sodyba Kompleksas Registrinis Regioninis etnoarchitektūrinė sodyba Kupiškio rajono sav. Alizavos sen.
Svirnas> Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys svirnas Kupiškio rajono sav. Kupiškio sen.
Namas Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Statinys namas Kupiškio rajono sav. Noriūnų sen.
Palėvenės dominikonų vienuolyno statinių ansamblis Kompleksas Paminklas Nacionalinis dominikonų vienuolyno statinių ansamblis Kupiškio rajono sav. Noriūnų sen.
Palėvenėlės Švč. Mergelės Marijos bažnyčios statinių kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis bažnyčios statinių kompleksas Kupiškio rajono sav. Alizavos sen.
Buv. dvaro ūkiniai pastatai Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Statinys Kupiškio rajono sav. Subačiaus sen.
Grūdų sandėlis Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys grūdų sandėlis Kupiškio rajono sav. Subačiaus sen.
Terpeikių svirnas> Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys svirnas Kupiškio rajono sav. Subačiaus sen.
Terpeikių svirnas II Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys svirnas Kupiškio rajono sav. Subačiaus sen.
Adomynės dvaro sodybos rūmai Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys rūmai Kupiškio rajono sav. Šimonių sen.
Svirnas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys svirnas Kupiškio rajono sav. Šimonių sen.
Aštriosios Kirsnos dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Lazdijų rajono sav. Būdviečio sen.
Būdviečio dvaro sodybos fragmentų svirnas Į kompleksą įeinantis Registrinis Nacionalinis Statinys svirnas Lazdijų rajono sav. Būdviečio sen.
Būdviečio dvaro sodybos fragmentų koplyčia> Į kompleksą įeinantis Registrinis Vietinis Statinys koplyčia Lazdijų rajono sav. Būdviečio sen.
Rudaminos Švč. Trejybės bažnyčios statinių kompleksas Kompleksas Registrinis Regioninis bažnyčios statinių kompleksas Lazdijų rajono sav. Lazdijų sen.
Tvartas Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Statinys tvartas Lazdijų rajono sav. Veisiejų sen.
Veisiejų Šv. Jurgio bažnyčios statinių komplekso bažnyčia Į kompleksą įeinantis Registrinis Regioninis Statinys bažnyčia Lazdijų rajono sav. Veisiejų sen.
Pikelių Švč. Trejybės bažnyčios statinių komplekso Švč. Trejybės bažnyčia Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Statinys bažnyčia Mažeikių rajono sav. Židikų sen.
Pievėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios statinių kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas bažnyčios kompleksas Mažeikių rajono sav. Tirkšlių sen.
Koplytstulpis, vad. "Penkių širdžių" Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys koplytstulpis Mažeikių rajono sav. Tirkšlių sen.
Tirkšlių etnoarchitektūrinė sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis etnoarchitektūrinė sodyba Mažeikių rajono sav. Tirkšlių sen.
Ukrinų Šv. Antano Paduviečio bažnyčios pastatų kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis bažnyčios pastatų kompleksas Mažeikių rajono sav. Židikų sen.
Židikų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių komplekso Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys bažnyčia Mažeikių rajono sav. Židikų sen.
Smuklės pastatas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys pastatas Molėtų rajono sav. Alantos sen.
Didžiokų, Didžiadvario dvaro sodybos fragmentų koplyčia-mauzoliejus Į kompleksą įeinantis Registrinis Regioninis Statinys koplyčia-mauzoliejus Molėtų rajono sav. Giedraičių sen.
Dubingių smuklės pastatas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys pastatas Molėtų rajono sav. Dubingių sen.
Inturkės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios pastatų kompleksas Kompleksas Registrinis Regioninis bažnyčios pastatų kompleksas Molėtų rajono sav. Inturkės sen.
Rudesos Šv. Jono Krikštytojo koplyčios statinių kompleksas Kompleksas Registrinis Regioninis statinių kompleksas Molėtų rajono sav. Inturkės sen.
Buv. dvaro sodybos fragmentų svirnas Į kompleksą įeinantis Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Statinys svirnas Pakruojo rajono sav. Linkuvos sen.
Linkuvos karmelitų vienuolyno ansamblis Kompleksas Valstybės saugomas Nacionalinis vienuolyno ansamblis Pakruojo rajono sav. Linkuvos sen.
Koplytstulpis Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys koplytstulpis Pakruojo rajono sav. Linkuvos sen.
Pamūšio dvaro sodybos fragmentų ledainė Į kompleksą įeinantis Registrinis Vietinis Statinys ledainė Pakruojo rajono sav. Linkuvos sen.
Žeimelio karčemų kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis kompleksas Pakruojo rajono sav. Žeimelio sen.
Tiltagalių Šv. arkangelo Mykolo kapinių koplyčia Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys kapinių koplyčia Panevėžio rajono sav. Karsakiškio sen.
Koplytėlė su Kristaus, nešančio kryžių, skulptūra baudžiavos panaikinimui atminti Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys koplytėlė Panevėžio rajono sav. Upytės sen.
Namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Pasvalio rajono sav. Pasvalio miesto sen.
Pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Pasvalio rajono sav. Joniškėlio miesto sen.
Joniškėlio Švč. Trejybės bažnyčios pastatų ir kapų komplekso Joniškėlio Švč. Trejybės bažnyčia Į kompleksą įeinantis Inicijuotas skelbti Valstybės saugomu Nacionalinis Statinys bažnyčia Pasvalio rajono sav. Joniškėlio miesto sen.
Bažnyčia Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas bažnyčia Pasvalio rajono sav. Krinčino sen.
Vandens malūnas pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys vandens malūno pastatas Pasvalio rajono sav. Pasvalio apylinkių sen.
Pumpėnų senosios regulos karmelitų vienuolyno kompleksas> Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis vienuolyno kompleksas Pasvalio rajono sav. Pumpėnų sen.
Pumpėnų vėjo malūnas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys vėjo malūnas Pasvalio rajono sav. Pumpėnų sen.
Vėjo malūnas Į kompleksą įeinantis Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Statinys vėjo malūnas Pasvalio rajono sav. Saločių sen.
Varpinė Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Statinys varpinė Plungės rajono sav. Plungės miesto sen.
Alsėdžių Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčios statinių kompleksas Kompleksas Paminklas bažnyčios statinių kompleksas Plungės rajono sav. Alsėdžių sen.
Vandens malūno pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys vandens malūno pastatas Plungės rajono sav. Babrungo sen.
Gintališkės Šv. evangelisto Mato bažnyčios ir dvaro pastatų komplekso Šv. evangelisto Mato bažnyčia Į kompleksą įeinantis Registrinis Regioninis Statinys bažnyčia Plungės rajono sav. Platelių sen.
Kulių kapinių koplyčia Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys kapinių koplyčia Plungės rajono sav. Kulių sen.
Mažųjų Mostaičių etnoarchitektūrinės sodybos svirnas Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys svirnas Plungės rajono sav. Kulių sen.
Svirnas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys svirnas Plungės rajono sav. Nausodžio sen.
Svirnas Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Statinys svirnas Plungės rajono sav. Nausodžio sen.
Beržoro Šv. Stanislovo bažnyčios pastatų kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas bažnyčios pastatų kompleksas Plungės rajono sav. Platelių sen.
Svirnas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys svirnas Plungės rajono sav. Platelių sen.
Medsėdžių etnoarchitektūrinė sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis etnoarchitektūrinė sodyba Plungės rajono sav. Platelių sen.
Platelių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios statinių kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Nacionalinis bažnyčios statinių kompleksas Plungės rajono sav. Platelių sen.
Svirnas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys svirnas Plungės rajono sav. Stalgėnų sen.
Bukantės koplyčia Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys koplyčia Plungės rajono sav. Šateikių sen.
Šateikių dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Plungės rajono sav. Šateikių sen.
Namas> Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys namas Plungės rajono sav. Platelių sen.
Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios statinių kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Nacionalinis bažnyčios statinių kompleksas Rietavo sav. Tverų sen.
Žemaičių Kalvarijos sakralinių statinių ansamblis Kompleksas Paminklas Nacionalinis statinių ansamblis Plungės rajono sav. Žemaičių Kalvarijos sen.
Stakliškių Švč. Trejybės bažnyčios statinių kompleksas Kompleksas Registrinis Nacionalinis statinių kompleksas Prienų rajono sav. Stakliškių sen.
Mieleiškampio kaimo etnoarchitektūrinė sodyba Kompleksas Registrinis Vietinis sodyba Prienų rajono sav. Šilavoto sen.
Pašto stoties pastatų kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas pašto stoties pastatų kompleksas Prienų rajono sav. Veiverių sen.
Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios varpinė Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys varpinė Radviliškio rajono sav. Radviliškio miesto sen.
Koplyčia Pavienis objektas Registrinis Statinys koplyčia Radviliškio rajono sav. Pakalniškių sen.
Koplytstulpis Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys koplytstulpis Radviliškio rajono sav. Baisogalos sen.
Vėjo malūnas Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Statinys vėjo malūnas Radviliškio rajono sav. Pakalniškių sen.
Raudondvario dvaro sodyba, vad. Šeduvos Raudondvario Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Radviliškio rajono sav. Pakalniškių sen.
Giedraičių vėjo malūno ir kalvės komplekso vėjo malūnas Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys vėjo malūnas Radviliškio rajono sav. Grinkiškio sen.
Pašušvio Visų Šventųjų bažnyčios statinių kompleksas Kompleksas Registrinis Nacionalinis bažnyčios statinių kompleksas Radviliškio rajono sav. Grinkiškio sen.
Namas (dūminė pirkia) Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Statinys namas Radviliškio rajono sav. Sidabravo sen.
Šaukoto Švč. Trejybės bažnyčios pastatų kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis bažnyčios pastatų kompleksas Radviliškio rajono sav. Šaukoto sen.
Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios statinių komplekso Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys bažnyčia Radviliškio rajono sav. Šeduvos miesto sen.
Diktariškių dvaro sodybos rūmai Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys rūmai Radviliškio rajono sav. Šaukoto sen.
Šiaulėnų dvaro sodybos koplytstulpis Į kompleksą įeinantis Registrinis Regioninis Statinys koplytstulpis Radviliškio rajono sav. Šiaulėnų sen.
Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios ir dominikonų vienuolyno statinių komplekso Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia Į kompleksą įeinantis Inicijuotas skelbti Valstybės saugomu Regioninis Statinys bažnyčia Raseinių rajono sav. Raseinių miesto sen.
Butkiškės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios pastatų komplekso Butkiškės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys bažnyčia Raseinių rajono sav. Ariogalos sen.
Ugionių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios ir koplyčios statinių komplekso Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia Į kompleksą įeinantis Registrinis Regioninis Statinys bažnyčia Raseinių rajono sav. Betygalos sen.
Biliūnų dvaro sodyba Kompleksas Paminklas Nacionalinis dvaro sodyba Raseinių rajono sav. Girkalnio sen.
Švč. M. Marijos Gimimo bazilikos kompleksas Kompleksas Paminklas Nacionalinis kompleksas Raseinių rajono sav. Šiluvos sen.
Pradžios mokykla Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Statinys mokykla Kaišiadorių rajono sav. Rumšiškių sen.
Viduklės Šv. Kryžiaus bažnyčios statinių kompleksas Kompleksas Registrinis Regioninis statinių kompleksas Raseinių rajono sav. Viduklės sen.
Šv. arkang. Mykolo bažnyčios kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis bažnyčios kompleksas Rokiškio rajono sav. Juodupės sen.
Jūžintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios statinių komplekso Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Statinys bažnyčia Rokiškio rajono sav. Jūžintų sen.
Krylių kaimo namas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys namas Rokiškio rajono sav. Kamajų sen.
Smuklės pastatas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys pastatas Rokiškio rajono sav. Obelių sen.
Bažnyčios ansamblis Kompleksas Valstybės saugomas Rokiškio rajono sav. Obelių sen.
Panemunio dvaro sodybos rūmai Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys rūmai Rokiškio rajono sav. Pandėlio sen.
Svirnas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys svirnas Rokiškio rajono sav. Rokiškio kaimiškoji sen.
Ragelių Švč. Mergelės Marijos bažnyčios varpinės ir šventoriaus vartų kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis kompleksas Rokiškio rajono sav. Jūžintų sen.
Sandėlis Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Statinys sandėlis Rokiškio rajono sav. Jūžintų sen.
Skuodo evangelikų liuteronų bažnyčia Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys evangelikų liuteronų bažnyčia Skuodo rajono sav. Skuodo miesto sen.
Daukšių k. etnoarchitektūrinė sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis etnoarchitektūrinė sodyba Skuodo rajono sav. Skuodo sen.
Gaubių k. etnoarchitektūrinė sodyba Kompleksas Registrinis Regioninis etnoarchitektūrinė sodyba Skuodo rajono sav. Mosėdžio sen.
Udralių kaimo etnoarchitektūrinė sodyba Kompleksas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta etnoarchitektūrinė sodyba Skuodo rajono sav. Mosėdžio sen.
Lenkimų Šv. Onos bažnyčios statinių kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis statinių kompleksas Skuodo rajono sav. Lenkimų sen.
Mosėdžio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios statinių kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis bažnyčios statinių kompleksas Skuodo rajono sav. Mosėdžio sen.
Kidulių dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Šakių rajono sav. Kidulių sen.
Ilguvos dvaro sodybos ir Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios statinių komplekso Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys bažnyčia Šakių rajono sav. Kriūkų sen.
Magazinas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys magazinas Šakių rajono sav. Kriūkų sen.
Sutkų Švč. Mergelės Marijos Belaisvių Vaduotojos bažnyčia Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys bažnyčia Šakių rajono sav. Kriūkų sen.
Kudirkos Naumiesčio Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios statinių komplekso Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia Į kompleksą įeinantis Registrinis Regioninis Statinys bažnyčia Šakių rajono sav. Kudirkos Naumiesčio sen.
Zyplių dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Nacionalinis dvaro sodyba Šakių rajono sav. Lukšių sen.
Koplytstulpis Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys koplytstulpis Šiaulių rajono sav. Gruzdžių sen.
Mažeikių vėjo malūnas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys vėjo malūnas Šiaulių rajono sav. Gruzdžių sen.
Šv. apašt. Jokūbo bažnyčia Pavienis objektas Valstybės saugomas Statinys bažnyčia Šiaulių rajono sav. Bubių sen.
Kurtuvėnų dvaro sodybos svirnas Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys svirnas Šiaulių rajono sav. Bubių sen.
Kapinių koplyčios ir vartų kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Bažnyčia ir kapų koplyčia Kompleksas Registrinis bažnyčia Šiaulių rajono sav. Šakynos sen.
Žaliūkių vėjo malūnas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys vėjo malūnas Šiaulių miesto sav.
Kaltinėnų mstl. kapinių koplyčia Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys kapinių koplyčia Šilalės rajono sav. Kaltinėnų sen.
Bilionių kaimo etnoarchitektūrinė sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis etnoarchitektūrinė sodyba Šilalės rajono sav. Bilionių sen.
Laukuvos miestelio kapinių koplyčia Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys kapinių koplyčia Šilalės rajono sav. Laukuvos sen.
Varsėdžių Šv. Roko bažnyčios pastatų komplekso Šv. Roko bažnyčia Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys bažnyčia Šilalės rajono sav. Upynos sen.
Šv. angelų Sargų bažnyčia Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Statinys bažnyčia Šilalės rajono sav. Didkiemio sen.
Pajūriškių kaimo kapinių statinių komplekso kapinių vartai Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys kapinių vartai Šilutės rajono sav. Vainuto sen.
Tenenių Šv. Barboros bažnyčios pastatų kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas bažnyčios pastatų kompleksas Šilalės rajono sav. Tenenių sen.
Bijotų, vad. Baublių dvaro sodybos fragmentų vandens malūnas Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Statinys vandens malūnas Šilalės rajono sav. Bijotų sen.
Upynos Švč. M. Marijos vardo bažnyčios statinių kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas bažnyčios statinių kompleksas Šilalės rajono sav. Upynos sen.
Kintų evangelikų liuteronų bažnyčia Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys evangelikų liuteronų bažnyčia Šilutės rajono sav. Kintų sen.
Šyšgirių k. etnoarchitektūrinė sodyba Kompleksas Valstybės saugomas etnoarchitektūrinė sodyba Šilutės rajono sav. Kintų sen.
Namas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys namas Pagėgių sav. Natkiškių sen.
Sodyba I Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Vieta sodyba Pagėgių sav. Lumpėnų sen.
Bitėnų kaimo pirmoji etnoarchitektūrinė sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis etnoarchitektūrinė sodyba Pagėgių sav. Lumpėnų sen.
Bitėnų kaimo antroji etnoarchitektūrinė sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis etnoarchitektūrinė sodyba Pagėgių sav. Lumpėnų sen.
Aušrininko, spaustuvininko Martyno Jankaus sodybos rūsys Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys rūsys Pagėgių sav. Lumpėnų sen.
Evangelikų liuteronų bažnyčios pastatų komplekso evangelikų liuteronų bažnyčia Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys evangelikų liuteronų bažnyčia Šilutės rajono sav. Rusnės sen.
Evangelikų liuteronų bažnyčios pastatų komplekso parapijos namai Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys parapijos namai Šilutės rajono sav. Rusnės sen.
Sodyba Kompleksas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta sodyba Šilutės rajono sav. Rusnės sen.
Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios statinių komplekso Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Statinys bažnyčia Šilutės rajono sav. Švėkšnos sen.
Švėkšnos kapinių koplyčia Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys kapinių koplyčia Šilutės rajono sav. Švėkšnos sen.
Čiobiškio dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Širvintų rajono sav. Čiobiškio sen.
Čiobiškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių kompleksas Kompleksas Registrinis Regioninis bažnyčios statinių kompleksas Širvintų rajono sav. Čiobiškio sen.
Koplyčia Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys koplyčia Širvintų rajono sav. Kernavės sen.
Koplyčia-mauzoliejus Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys koplyčia-mauzoliejus Širvintų rajono sav. Kernavės sen.
Musninkų (Musninkėlių) dvaro sodybos fragmentų koplytėlė Į kompleksą įeinantis Registrinis Vietinis Statinys koplytėlė Širvintų rajono sav. Musninkų sen.
Musninkų Švč. Trejybės bažnyčios statinių komplekso varpinė Į kompleksą įeinantis Registrinis Regioninis Statinys varpinė Širvintų rajono sav. Musninkų sen.
Kaltanėnų dvaro sodybos fragmentų svirnas Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys svirnas Švenčionių rajono sav. Kaltanėnų sen.
Labanoro bažnyčios statinių kompleksas Kompleksas Registrinis Regioninis statinių kompleksas Švenčionių rajono sav. Labanoro sen.
Pabradės smuklės pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Švenčionių rajono sav. Pabradės sen.
Pavoverės Šv. Kazimiero bažnyčios statinių kompleksas Kompleksas Registrinis Regioninis bažnyčios statinių kompleksas Švenčionių rajono sav. Pabradės sen.
Svirnas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys svirnas Švenčionių rajono sav. Švenčionėlių sen.
Bažnyčia Pavienis objektas Registrinis Statinys bažnyčia Švenčionių rajono sav. Strūnaičio sen.
Vandens malūnas Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Statinys vandens malūnas Švenčionių rajono sav. Strūnaičio sen.
Pastatų kompleksas, vad. Tauragės pilimi Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis pastatų kompleksas Tauragės rajono sav. Tauragės miesto sen.
Varpinė Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Statinys varpinė Tauragės rajono sav. Batakių sen.
Gaurės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios šventoriaus vartų ir varpinės komplekso varpinė Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys varpinė Tauragės rajono sav. Gaurės sen.
Pagramančio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios statinių kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis bažnyčios statinių kompleksas Tauragės rajono sav. Mažonų sen.
Skaudvilės Šv. Kryžiaus bažnyčios statinių kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis bažnyčios statinių kompleksas Tauragės rajono sav. Skaudvilės sen.
Mokykla Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys mokykla Telšių rajono sav. Telšių miesto sen.
Ubiškės Šv. Angelų Sargų bažnyčios statinių kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis bažnyčios statinių kompleksas Telšių rajono sav. Tryškių sen.
Klėtis Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta klėtis Telšių rajono sav. Gadūnavo sen.
Tvartas Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Statinys tvartas Telšių rajono sav. Varnių sen.
Janapolės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios statinių kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis bažnyčios statinių kompleksas Telšių rajono sav. Varnių sen.
Padvarių etnoarchitektūrinės sodybos tvartas Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys tvartas Telšių rajono sav. Varnių sen.
Biržuvėnų dvaro sodybos koplytstulpis Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Statinys koplytstulpis Telšių rajono sav. Luokės sen.
Visų Šventųjų bažnyčia Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Statinys bažnyčia Telšių rajono sav. Luokės sen.
Nevarėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios statinių kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis bažnyčios statinių kompleksas Telšių rajono sav. Nevarėnų sen.
Bažnyčios kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas bažnyčios statinių kompleksas Telšių rajono sav. Varnių sen.
Tryškių Švč. Trejybės bažnyčios statinių kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis bažnyčios statinių kompleksas Telšių rajono sav. Tryškių sen.
Varnių Šv. Aleksandro bažnyčia Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys bažnyčia Telšių rajono sav. Varnių sen.
Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios statinių kompleksas Kompleksas Paminklas Nacionalinis bažnyčios statinių kompleksas Telšių rajono sav. Varnių sen.
Sakalų II k. etnoarchitektūrinė sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis etnoarchitektūrinė sodyba Telšių rajono sav. Viešvėnų sen.
Sakalų II k. antroji sodyba Kompleksas Registrinis Vietinis sodyba Telšių rajono sav. Viešvėnų sen.
Žarėnų Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčios varpinė Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys varpinė Telšių rajono sav. Žarėnų sen.
Trakų Šv. Mikalojaus Vyskupo bažnyčios ir bernardinų vienuolyno pastato liekanų, ir senųjų kapinių, vad. Mažosiomis Rasomis kompleksas Kompleksas Registrinis Regioninis kompleksas Trakų rajono sav. Trakų sen.
Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios statinių komplekso parapinė mokykla Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys parapinė mokykla Trakų rajono sav. Trakų sen.
Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios statinių komplekso klebonija Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys klebonija Trakų rajono sav. Trakų sen.
Namas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys namas Trakų rajono sav. Trakų sen.
Namas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys namas Trakų rajono sav. Trakų sen.
Namas Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Statinys namas Trakų rajono sav. Rūdiškių sen.
Trakų karaimų namas XV Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys namas Trakų rajono sav. Trakų sen.
Trakų pusiasalio pilies liekanų ir kitų statinių komplekso administracinis pastatas Į kompleksą įeinantis Registrinis Regioninis Statinys administracinis pastatas Trakų rajono sav. Trakų sen.
Trakų pusiasalio pilies liekanų ir kitų statinių komplekso Trakų karaimų namas IX Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Trakų rajono sav. Trakų sen.
Rūmų ir ūkinio pastato liekanos Kompleksas Registrinis Trakų rajono sav. Trakų sen.
Trakų karaimų mokykla Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys mokykla Trakų rajono sav. Trakų sen.
Trakų kenesa Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Statinys kenesa Trakų rajono sav. Trakų sen.
Lobanosų namas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys namas Trakų rajono sav. Trakų sen.
Trakų karaimų namas XIV Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys namas Trakų rajono sav. Trakų sen.
Trakų karaimų statinių kompleksas Kompleksas Registrinis Vietinis kompleksas Trakų rajono sav. Trakų sen.
Firkovičių sodyba Kompleksas Registrinis Vietinis sodyba Trakų rajono sav. Trakų sen.
Trakų karaimų namas X Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys namas Trakų rajono sav. Trakų sen.
Trakų karaimų sodyba Kompleksas Registrinis Vietinis sodyba Trakų rajono sav. Trakų sen.
Trakų karaimų namas XIII Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys namas Trakų rajono sav. Trakų sen.
Trakų karaimų namas XII Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys namas Trakų rajono sav. Trakų sen.
Trakų karaimų namas XI Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys namas Trakų rajono sav. Trakų sen.
Trakų rotušės liekanų ir rūsio komplekso rūsys Į kompleksą įeinantis Registrinis Regioninis Statinys rūsys Trakų rajono sav. Trakų sen.
Trakų rotušės liekanų ir rūsio komplekso rotušės liekanos Į kompleksą įeinantis Registrinis Regioninis Statinys liekanos Trakų rajono sav. Trakų sen.
Pastatas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys pastatas Trakų rajono sav. Trakų sen.
Namas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys namas Trakų rajono sav. Trakų sen.
Užvažiuojamųjų namų pastatas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys pastatas Trakų rajono sav. Trakų sen.
Pastatas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys pastatas Trakų rajono sav. Trakų sen.
Trakų namas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys namas Trakų rajono sav. Trakų sen.
Pastatų kompleksas Kompleksas Registrinis Regioninis pastatų kompleksas Trakų rajono sav. Trakų sen.
Namas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys namas Trakų rajono sav. Trakų sen.
Sodyba Kompleksas Registrinis Regioninis sodyba Trakų rajono sav. Trakų sen.
Koplytstulpis Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys koplytstulpis Trakų rajono sav. Trakų sen.
Trakų karaimų senųjų kapinių komplekso šiaurės vakarų vartai Į kompleksą įeinantis Registrinis Regioninis Statinys vartai Trakų rajono sav. Trakų sen.
Abromiškių dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Elektrėnų sav. Elektrėnų sen.
Kluonas Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Statinys kluonas Elektrėnų sav. Elektrėnų sen.
De Raesų ir Broel-Pliaterių šeimų koplyčia-mauzoliejus Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys koplyčia-mauzoliejus Elektrėnų sav. Elektrėnų sen.
Bažnyčia Kompleksas Registrinis bažnyčia Trakų rajono sav. Onuškio sen.
Užutrakio dvaro sodybos rūmai Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Statinys rūmai Trakų rajono sav. Trakų sen.
Kazokiškių Švč. Mergelės Marijos Nugalėtojos bažnyčios statinių komplekso Švč. Mergelės Marijos Nugalėtojos bažnyčia Į kompleksą įeinantis Registrinis Regioninis Statinys bažnyčia Elektrėnų sav. Kazokiškių sen.
Bažnyčia ir šventoriaus vartai Kompleksas Registrinis bažnyčia Trakų rajono sav. Onuškio sen.
Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bei Šv. Benedikto bažnyčios ir benediktinų vienuolyno statinių kompleksas Kompleksas Registrinis Nacionalinis kompleksas Trakų rajono sav. Senųjų Trakų sen.
Ukmergės pašto stoties statinių komplekso pašto pastatas Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Ukmergės rajono sav. Ukmergės miesto sen.
Namas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys namas Ukmergės rajono sav. Ukmergės miesto sen.
Dumbrių namas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys namas Ukmergės rajono sav. Ukmergės miesto sen.
Evangelikų reformatų bažnyčios liekanos Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys bažnyčios liekanos Ukmergės rajono sav. Deltuvos sen.
Siesikų kapinių koplyčia Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys koplyčia Ukmergės rajono sav. Siesikų sen.
Šešuolių Šv. Juozapo bažnyčios statinių komplekso varpinė Į kompleksą įeinantis Registrinis Regioninis Statinys varpinė Ukmergės rajono sav. Šešuolių sen.
Bažnyčia Kompleksas Registrinis bažnyčia Ukmergės rajono sav. Vidiškių sen.
Paštas Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas paštas Utenos rajono sav. Utenos miesto sen.
Avižienių dvaro sodybos fragmentų tvartas Į kompleksą įeinantis Registrinis Vietinis Statinys tvartas Utenos rajono sav. Leliūnų sen.
Svirnas> Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys svirnas Utenos rajono sav. Saldutiškio sen.
Bikuškio dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Utenos rajono sav. Sudeikių sen.
Minčios vandens malūnas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys vandens malūnas Utenos rajono sav. Tauragnų sen.
Dvi sodybos Kompleksas Registrinis Utenos rajono sav. Tauragnų sen.
Namas Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Statinys namas Utenos rajono sav. Užpalių sen.
Užpalių dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Utenos rajono sav. Užpalių sen.
Užpalių Švč. Trejybės bažnyčios varpinė Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys varpinė Utenos rajono sav. Užpalių sen.
Bažnyčia Pavienis objektas Registrinis Statinys bažnyčia Utenos rajono sav. Vyžuonų sen.
Akmens k. Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios statinių kompleksas Kompleksas Registrinis Regioninis statinių kompleksas Varėnos rajono sav. Jakėnų sen.
Rudnios vandens malūno liekanos Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys vandens malūno liekanos Varėnos rajono sav. Kaniavos sen.
Liškiavos pilies pietvakarinio bokšto liekanos Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys bokšto liekanos Varėnos rajono sav. Merkinės sen.
Svirnas Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta svirnas Varėnos rajono sav. Matuizų sen.
Svirnas Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Vietinis Statinys svirnas Varėnos rajono sav. Merkinės sen.
Rotušės liekanos Pavienis objektas Registrinis Statinys liekanos Varėnos rajono sav. Merkinės sen.
Dviejų mokyklos pastatų kompleksas Kompleksas Registrinis Vietinis pastatų kompleksas Varėnos rajono sav. Varėnos sen.
Namas> Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys namas Varėnos rajono sav. Vydenių sen.
Tvartas Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta tvartas Varėnos rajono sav. Vydenių sen.
Alvito spirito varykla Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys spirito varykla Vilkaviškio rajono sav. Šeimenos sen.
Keturvalakių koplyčia Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys koplyčia Vilkaviškio rajono sav. Keturvalakių sen.
Svirnas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys svirnas Vilkaviškio rajono sav. Keturvalakių sen.
Buivydžių Šv. Jurgio bažnyčios statinių kompleksas Kompleksas Registrinis Regioninis bažnyčios statinių kompleksas Vilniaus rajono sav. Buivydžių sen.
Vandens malūnas Pavienis objektas Registrinis Statinys vandens malūnas Vilniaus rajono sav. Dūkštų sen.
Glitiškių dvaro sodybos lobynas Į kompleksą įeinantis Registrinis Regioninis Statinys lobynas Vilniaus rajono sav. Paberžės sen.
Nemėžio kaimo totorių senųjų kapinių ir mečetės komplekso mečetė Į kompleksą įeinantis Registrinis Regioninis Statinys mečetė Vilniaus rajono sav. Nemėžio sen.
Nemėžio dvaro sodybos fragmentų rūmai Į kompleksą įeinantis Registrinis Regioninis Statinys rūmai Vilniaus rajono sav. Nemėžio sen.
Keturiasdešimt Totorių kaimo senųjų kapinių komplekso mečetė Į kompleksą įeinantis Registrinis Regioninis Statinys mečetė Vilniaus rajono sav. Pagirių sen.
Bažnyčia ir varpinė Kompleksas Registrinis Vilniaus rajono sav. Pagirių sen.
Raudondvario dvaro sodybos, vad. Riešės Raudondvario lobynas Į kompleksą įeinantis Registrinis Regioninis Statinys lobynas Vilniaus rajono sav. Riešės sen.
Smuklės pastatas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys pastatas Vilniaus rajono sav. Rudaminos sen.
Šumsko Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios ir dominikonų vienuolyno statinių kompleksas Kompleksas Registrinis Nacionalinis statinių kompleksas Vilniaus rajono sav. Kalvelių sen.
Antalieptės Basųjų karmelitų vienuolyno kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis vienuolyno kompleksas Zarasų rajono sav. Antalieptės sen.
Dievo Apvaizdos bažnyčios kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas bažnyčios kompleksas Zarasų rajono sav. Antazavės sen.
Murliškių užvažiuojamųjų namų liekanos Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta liekanos Zarasų rajono sav. Degučių sen.
Dusetų Švč. Trejybės bažnyčios varpinė Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys varpinė Zarasų rajono sav. Dusetų sen.
Bažnyčia Pavienis objektas Registrinis Statinys bažnyčia Zarasų rajono sav. Imbrado sen.
Sodyba Kompleksas Registrinis sodyba Zarasų rajono sav. Dusetų sen.
Vencavų vėjo malūnas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys vėjo malūnas Zarasų rajono sav. Dusetų sen.
Namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Statinys namas Vilniaus miesto sav.
Pastatų komplekso, vad. Universiteto klinikomis, Vakarų pastatas Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Vilniaus miesto sav.
Namas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys namas Vilniaus miesto sav.
Pastatų komplekso rūmai Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys rūmai Vilniaus miesto sav.
Statinių komplekso, vad. Chaimo Frenkelio rūmais, vila Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Statinys vila Šiaulių miesto sav.
Plungės kapinių Šv. Jono Krikštytojo koplyčia Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys kapinių koplyčia Plungės rajono sav. Plungės miesto sen.
Dvaro sodybos pastatų kompleksas Kompleksas Registrinis Regioninis dvaro sodybos pastatų kompleksas Prienų rajono sav. Jiezno sen.
Koplyčia Pavienis objektas Registrinis Statinys koplyčia Šalčininkų rajono sav. Turgelių sen.
Bažnyčia Pavienis objektas Registrinis Statinys bažnyčia Zarasų rajono sav. Turmanto sen.
Kauno rotušė Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Statinys rotušė Kauno miesto sav.
Žudynių vieta ir kapai Kompleksas Paminklas Nacionalinis žudynių vieta ir kapai Vilniaus miesto sav.
Panerių kapinių koplyčia Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys kapinių koplyčia Vilniaus miesto sav. Panerių sen.
Namas Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Statinys namas Vilniaus miesto sav.
Namas Į kompleksą įeinantis Paminklas Statinys namas Vilniaus miesto sav.
Namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Statinys namas Vilniaus miesto sav.
Namas Pavienis objektas Registrinis Statinys namas Vilniaus miesto sav.
Namas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys namas Vilniaus miesto sav.
Rokantiškių piliavietė Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliavietė Vilniaus miesto sav.
Žvėryno akmuo su ženklais Pavienis objektas Registrinis Nacionalinis Kitas nekilnojamas daiktas akmuo su ženklais Vilniaus miesto sav.
Eigulių piliakalnis Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Kauno miesto sav.
Jiesios piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Napoleono kalnu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Kauno miesto sav.
Marvelės piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Marvos kalnu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Kauno rajono sav. Akademijos sen.
Aukštųjų Šančių piliakalnis Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Kauno miesto sav.
Vilijampolės, Veršvų piliakalnis Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Kauno miesto sav.
Šiaulių, Žuvininkų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Salduvės kalnu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Šiaulių miesto sav.
Palangos kapinynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta kapinynas Palangos miesto sav.
Palangos kapinynas II Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta kapinynas Palangos miesto sav.
Palangos kapinynas IV, vad. Naglio kalnu Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta kapinynas Palangos miesto sav.
Šventosios senovės gyvenvietė Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta senovės gyvenvietė Palangos miesto sav.
Palangos piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Birutės kalnu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Palangos miesto sav.
Birštono piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Vytauto kalnu Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis piliakalnis Birštono sav.
Klyšių kapinynas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Akmenės rajono sav. Akmenės sen.
Viliošių piliakalnis, vad. Pilale Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta piliakalnis Akmenės rajono sav. Akmenės sen.
Kesių kalno ir akmens komplekso kalnas, vad. Alkos, Aukos klanu Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Vieta kalnas Akmenės rajono sav. Akmenės sen.
Papilės piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Akmenės rajono sav. Papilės sen.
Papilės piliakalnis II, vad. Pašalpos kalnu Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Akmenės rajono sav. Papilės sen.
Papilės kapinynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta kapinynas Akmenės rajono sav. Papilės sen.
Luokavos, Kerėžių piliakalnis, vad. Lokavos kalnu Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Akmenės rajono sav. Naujosios Akmenės kaimiškoji sen.
Gyvolių piliakalnis, vad. Švedkalniu Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Mažeikių rajono sav. Viekšnių sen.
Žibikų akmuo, vad. Juoduoju, Meilės akmeniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta akmuo Mažeikių rajono sav. Viekšnių sen.
Alytaus piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Joninių kalnu, Švento Jono kalnu, Vienuolyno kalnu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Alytaus miesto sav.
Slabadėlės pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Vieta pilkapynas Alytaus rajono sav. Alovės sen.
Gerulių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Zamkumi, Zamkeliu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Alytaus rajono sav. Butrimonių sen.
Kalnas, vad. Maldzytkalniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kalnas Alytaus rajono sav. Daugų sen.
Daugų, Salos senovės gyvenvietė Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta senovės gyvenvietė Alytaus rajono sav. Daugų sen.
Salos akmuo, vad. Mergos akmeniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas akmuo Alytaus rajono sav. Daugų sen.
Karliškių akmuo, vad. Mergos akmeniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta akmuo Alytaus rajono sav. Daugų sen.
Karliškių kalnas, vad. Aukakalniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kalnas Alytaus rajono sav. Daugų sen.
Pocelonių kalnas, vad. Perkūnkalniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kalnas Alytaus rajono sav. Daugų sen.
Akmuo, vad. Klebono akmeniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas akmuo Alytaus rajono sav.
Poteronių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Milžinų kalnu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Alytaus rajono sav. Alovės sen.
Margaravos piliakalnis, vad. Raudonkalniu, Margirio kalnu Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Alytaus rajono sav. Alytaus sen.
Bundorių, Punios šilo pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Alytaus rajono sav. Alytaus sen.
Smolnicos, Punios šilo pilkapynas, vad. Kurganais, Švedkapiais Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Alytaus rajono sav. Alytaus sen.
Rumbonių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Alytaus rajono sav. Alytaus sen.
Arminų, Aniškio piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Alytaus rajono sav. Alytaus sen.
Alytaus, Radžiūnų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Pilaite Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Alytaus miesto sav.
Dirmiškių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Strumpakalniu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Alytaus rajono sav. Miroslavo sen.
Dirmiškių pilkapynas, vad. Švedkapiais Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta pilkapynas Alytaus rajono sav. Miroslavo sen.
Obelijos piliakalnis, vad. Zaramkalniu Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Alytaus rajono sav. Miroslavo sen.
Pupasodžio, Žilvios piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Alytaus rajono sav. Miroslavo sen.
Kaukų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Alytaus rajono sav. Miroslavo sen.
Obelytės piliakalnio su papiliu piliakalnis, vad. Nugara, Zomkumi Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Alytaus rajono sav. Miroslavo sen.
Einoronių piliakalnis, vad. Pilies kalnu Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Alytaus rajono sav. Pivašiūnų sen.
Pivašiūnų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Vieta piliakalnis Alytaus rajono sav. Pivašiūnų sen.
Kružiūnų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Alytaus rajono sav. Punios sen.
Punios piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Margio kalnu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Alytaus rajono sav. Punios sen.
Ežeryno senovės gyvenvietė Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta senovės gyvenvietė Alytaus rajono sav. Raitininkų sen.
Piliakalnio piliakalnis Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta piliakalnis Alytaus rajono sav. Raitininkų sen.
Ąžuolinių, Bambininkų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Ąžuolų Ragu, Dambavaragiu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Alytaus rajono sav. Simno sen.
Akmuo su "Arklio ir jaučio pėdomis" Pavienis objektas Valstybės saugomas Kitas nekilnojamas daiktas akmuo Anykščių rajono sav. Andrioniškio sen.
Šovenių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Pakarklos kalnu Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Anykščių rajono sav. Kavarsko sen.
Akmuo, vad. Barboros akmeniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Kitas nekilnojamas daiktas akmuo Anykščių rajono sav. Traupio sen.
Marijampolio, Piktagalio piliakalnis Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Anykščių rajono sav. Kavarsko sen.
Varniškių piliakalnis, vad. Kartakalniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Anykščių rajono sav. Debeikių sen.
Buteikių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Anykščių rajono sav. Kurklių sen.
Kurklių Šilo pilkapynas, vad. Švedkapiais Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta pilkapynas Anykščių rajono sav. Kurklių sen.
Svirnų, Žiogų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Anykščių rajono sav. Kavarsko sen.
Piliakalnis Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas piliakalnis Anykščių rajono sav. Skiemonių sen.
Piliakalnis, vad. Papilio kalneliu Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas piliakalnis Anykščių rajono sav. Anykščių sen.
Jašiškio, Baltušavos piliakalnis vad. Švedkalniu, Švedkapiu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta piliakalnis Anykščių rajono sav. Skiemonių sen.
Akmuo su iškaltu apskritimu ir kryžiumi Pavienis objektas Valstybės saugomas Kitas nekilnojamas daiktas akmuo Anykščių rajono sav. Skiemonių sen.
Magylų kapinynas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Anykščių rajono sav. Andrioniškio sen.
Šeimyniškėlių piliakalnis su papiliais ir gyvenviete Kompleksas Valstybės saugomas Nacionalinis piliakalnis su papiliu Anykščių rajono sav. Anykščių sen.
Šeimyniškėlių kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta kapinynas Anykščių rajono sav. Anykščių sen.
Jakšiškio pilkapynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta pilkapynas Anykščių rajono sav. Kavarsko sen.
Piliakalnis Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas piliakalnis Anykščių rajono sav. Kurklių sen.
Dvaronių akmuo, vad. Puntuku Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Kitas nekilnojamas daiktas akmuo Anykščių rajono sav. Anykščių sen.
Akmuo, vad. Marčiupio akmeniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Kitas nekilnojamas daiktas akmuo Anykščių rajono sav. Anykščių sen.
Piliakalnis, vad. Kaukazu Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas piliakalnis Anykščių rajono sav. Viešintų sen.
Butėnų pilkapynas, vad. Milžinų kapais Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta pilkapynas Anykščių rajono sav. Svėdasų sen.
Grikiapelių pilkapynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta pilkapynas Anykščių rajono sav. Svėdasų sen.
Šaltinių pilkapynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta pilkapynas Anykščių rajono sav. Svėdasų sen.
Pašventupio pilkapynas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta pilkapynas Anykščių rajono sav. Anykščių sen.
Pašventupio akmuo, vad. Puntuko broliu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas akmuo Anykščių rajono sav. Anykščių sen.
Piliakalnio, Levaniškių piliakalnis Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Anykščių rajono sav. Traupio sen.
Piliakalnis Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas piliakalnis Anykščių rajono sav. Skiemonių sen.
Akmuo su "Laumės pėda" Pavienis objektas Valstybės saugomas Kitas nekilnojamas daiktas Anykščių rajono sav. Skiemonių sen.
Maldeikių pilkapynas vad. Milžinų kapais Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta pilkapynas Anykščių rajono sav. Viešintų sen.
Biržų piliavietė Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliavietė Biržų rajono sav. Biržų miesto sen.
Klausučių piliakalnis Pavienis objektas Paminklas Vieta piliakalnis Biržų rajono sav. Širvėnos sen.
Rinkuškių, Juodelių piliakalnis, vad. Velniakalniu Pavienis objektas Paminklas Vieta piliakalnis Biržų rajono sav. Širvėnos sen.
Skrebiškių alkakalnis vad. Bažnyčios kalnu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta alkakalnis Biržų rajono sav.
Akmuo vad. Salos, kitaip Raganos akmeniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Kitas nekilnojamas daiktas akmuo Biržų rajono sav. Papilio sen.
Kadarų akmuo su dubenėliais ir ženklais Pavienis objektas Registrinis Nacionalinis Vieta akmuo su dubenėliais ir ženklais Biržų rajono sav. Papilio sen.
Papilio įtvirtinta dvarvietė Pavienis objektas Paminklas Vieta įtvirtinta dvarvietė Biržų rajono sav. Papilio sen.
Žiobų piliakalnis Pavienis objektas Paminklas Vieta piliakalnis Biržų rajono sav.
Putrių akmuo, vad. Velnio laipteliais Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta akmuo Biržų rajono sav. Pačeriaukštės sen.
Ančiškių akmuo su „Velnio pėda“ Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas akmuo Biržų rajono sav. Vabalninko sen.
Vabalninko kapinynas vad. Milžinkapiais Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kapinynas Biržų rajono sav. Vabalninko sen.
Eišiškių, Gornostajiškių piliavietė Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliavietė Šalčininkų rajono sav. Eišiškių sen.
Kurmelionių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Pilale Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Šalčininkų rajono sav. Akmenynės sen.
Jurgionių pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Šalčininkų rajono sav. Butrimonių sen.
Mištūnų kapinynas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Šalčininkų rajono sav. Pabarės sen.
Dieveniškių pilkapių vieta Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta pilkapių vieta Šalčininkų rajono sav. Dieveniškių sen.
Dieveniškių akmuo, vad. Moku, Generolu Moku> Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas akmuo Šalčininkų rajono sav. Dieveniškių sen.
Žižmų akmuo, vad. Užkeikta svodba Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas akmuo Šalčininkų rajono sav. Dieveniškių sen.
Jašiūnų, Geložės pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Šalčininkų rajono sav. Jašiūnų sen.
Jundiliškių pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Šalčininkų rajono sav. Šalčininkų sen.
Skubėtų pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Šalčininkų rajono sav. Šalčininkų sen.
Bėčionių piliakalnis Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Šalčininkų rajono sav. Dieveniškių sen.
Reistinių pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Šalčininkų rajono sav. Dieveniškių sen.
Kaniūkų pilkapynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta pilkapynas Šalčininkų rajono sav. Gerviškių sen.
Kiaulėkų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Šalčininkų rajono sav. Pabarės sen.
Pabarės pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Šalčininkų rajono sav. Pabarės sen.
Piliakalnis, vad. Plikuoju kalnu Pavienis objektas Registrinis Vieta Šalčininkų rajono sav. Pabarės sen.
Tetėnų pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Šalčininkų rajono sav. Pabarės sen.
Valakavičių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Šalčininkų rajono sav. Pabarės sen.
Didžiulių pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Šalčininkų rajono sav. Poškonių sen.
Paginų, Šilinės pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Šalčininkų rajono sav. Poškonių sen.
Poškonių pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Šalčininkų rajono sav. Poškonių sen.
Stakų pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Šalčininkų rajono sav. Poškonių sen.
Senųjų Macelių pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Šalčininkų rajono sav. Baltosios Vokės sen.
Turgelių piliakalnis Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Šalčininkų rajono sav. Turgelių sen.
Akmuo Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas akmuo Ignalinos rajono sav. Kazitiškio sen.
Gedžiūnėlių, Garšvinės pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Vieta pilkapynas Ignalinos rajono sav. Kazitiškio sen.
Leoniškės, Padūdžio pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Vieta pilkapynas Ignalinos rajono sav. Kazitiškio sen.
Ažubalio, Bajorų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Vieta piliakalnis Ignalinos rajono sav. Vidiškių sen.
Margavonės pilkapynas vad. Švedkapiais Pavienis objektas Paminklas Vieta pilkapynas Ignalinos rajono sav. Kazitiškio sen.
Rokėnų kapinynas, vad. Senovės karių kapais Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta kapinynas Ignalinos rajono sav. Kazitiškio sen.
Tolimėnų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Bakanėliu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Ignalinos rajono sav. Kazitiškio sen.
Trakų, Ažvinčių pilkapynas vad. Švedkapiais Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta pilkapynas Ignalinos rajono sav. Kazitiškio sen.
Piliakalnis, vad. Pilale Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas piliakalnis Ignalinos rajono sav. Linkmenų sen.
Sidariškių, Krivasalio pilkapynas vad. Karių kapais Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta pilkapynas Ignalinos rajono sav. Linkmenų sen.
Šakarvos pilkapynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta pilkapynas Ignalinos rajono sav. Ignalinos sen.
Šakarvos pilkapynas II pilkapynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta pilkapynas Ignalinos rajono sav. Linkmenų sen.
Ruokiškės piliakalnis Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta piliakalnis Ignalinos rajono sav. Naujojo Daugėliškio sen.
Papiliakalnės, Ginučių piliakalnio su priešpiliu, papiliais ir gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Ignalinos rajono sav. Linkmenų sen.
Palūšės pilkapynas, vad. Kuronais Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta pilkapynas Ignalinos rajono sav. Ignalinos sen.
Palūšės pilkapynas II pilkapynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta pilkapynas Ignalinos rajono sav.
Papiliakalnės, Ginučių piliakalnio su priešpiliu, papiliais ir gyvenviete priešpilis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta priešpilis Ignalinos rajono sav. Linkmenų sen.
Vaišniūnų, Įvadų pilkapynas, vad. Guronais, Prancūzų kapais Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta pilkapynas Ignalinos rajono sav. Ignalinos sen.
Vaišniūnų, Medžiukalnio pilkapynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta pilkapynas Ignalinos rajono sav. Ignalinos sen.
Didžiasalio pilkapynas, vad. Kuronais, Napoleono kapais Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta pilkapynas Ignalinos rajono sav. Dūkšto sen.
Dūkštelių, Senojo Dūkšto piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Ignalinos rajono sav. Dūkšto sen.
Sokiškių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Juodžeminiu kalnu Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Ignalinos rajono sav. Dūkšto sen.
Vigodkos, Dūkšto, Saksoniškės pilkapynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta pilkapynas Ignalinos rajono sav. Dūkšto sen.
Žagarinės pilkapynas, vad. Napoleono kapais Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta pilkapynas Ignalinos rajono sav. Dūkšto sen.
Čelniukų akmuo su "Velnio pėda" Pavienis objektas Valstybės saugomas Kitas nekilnojamas daiktas akmuo Ignalinos rajono sav. Mielagėnų sen.
Poviliškės pilkapynas vad. Kuronais Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta pilkapynas Ignalinos rajono sav. Vidiškių sen.
piliakalnis Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas piliakalnis Ignalinos rajono sav. Ignalinos sen.
Pavajuonio, Cegelnės pilkapynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta pilkapynas Ignalinos rajono sav. Ignalinos sen.
Daučionių senovės gyvenvietė II Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senovės gyvenvietė Kauno rajono sav. Vilkijos apylinkių sen.
Pakalniškių, Gedminaičių piliakalnis, vad. Pile Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta piliakalnis Klaipėdos rajono sav. Veiviržėnų sen.
Gudžionių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Jonavos rajono sav. Šilų sen.
Laukagalių piliakalnis, vad. Milžinų kalnu Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Jonavos rajono sav. Šilų sen.
Lokėnėlių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Žvalgakalniu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Jonavos rajono sav. Šilų sen.
Paberžės piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Vieta piliakalnis Jonavos rajono sav. Šilų sen.
Laikiškių kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kapinynas Jonavos rajono sav. Kulvos sen.
Skrebinų kapinynas, vad. Liepkalniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kapinynas Jonavos rajono sav. Kulvos sen.
Dubių piliakalnis, vad. Batarėja Pavienis objektas Paminklas Vieta piliakalnis Jonavos rajono sav. Upninkų sen.
Piliakalnių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Pilale Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Jonavos rajono sav. Šilų sen.
Užupių senovės gynybinis įtvirtinimas vad. Šančiais Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta senovės gynybinis įtvirtinimas Jonavos rajono sav. Upninkų sen.
Užupių pilkapynas, vad. Švedų kapais Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Jonavos rajono sav. Upninkų sen.
Dagilionių pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Vieta pilkapynas Jonavos rajono sav. Upninkų sen.
Padaigų piliakalnis, vad. Smailiakalniu Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Jonavos rajono sav. Upninkų sen.
Vanagiškio pilkapynas, vad. Kapušila Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Jonavos rajono sav. Upninkų sen.
Vareikių pilkapynas, vad. Kapčiais Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Jonavos rajono sav. Upninkų sen.
Daukliūnų akmuo su"Meškos" ir "Veršiuko" pėdomis, vad. Meškos akmeniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas akmuo Jonavos rajono sav. Užusalių sen.
Drąseikių, Krėslynų akmuo, vad. Gaideliu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas akmuo Kauno rajono sav. Lapių sen.
Daunoravos senkapis Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Vieta senkapis Joniškio rajono sav. Satkūnų sen.
Spirakių kapinynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta kapinynas Joniškio rajono sav. Satkūnų sen.
Akmuo su dubeniu Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas Joniškio rajono sav. Kepalių sen.
Linkaičių pilkapis, vad. Katmilžiu Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapis Joniškio rajono sav. Joniškio sen.
Akmuo su dubeniu Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas akmuo su dubeniu Joniškio rajono sav. Joniškio sen.
Šilmikių kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kapinynas Joniškio rajono sav. Rudiškių sen.
Paudruvės kapinynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta kapinynas Joniškio rajono sav. Satkūnų sen.
Budraičių kapinynas, vad. Kiaušių kalneliu, Kiauškalniu Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta kapinynas Joniškio rajono sav. Skaistgirio sen.
Martyniškių kapinynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta kapinynas Joniškio rajono sav. Gaižaičių sen.
Pabalių kapinynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta kapinynas Joniškio rajono sav. Žagarės sen.
Petraičių pilkapių vieta> Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta pilkapių vieta Joniškio rajono sav. Žagarės sen.
Rukuižių kapinynas II, vad. Švedų kapais Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta kapinynas Joniškio rajono sav. Žagarės sen.
Rukuižių kapinynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta kapinynas Joniškio rajono sav. Žagarės sen.
Žagarės piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Žvelgaičio kalnu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Joniškio rajono sav. Žagarės sen.
Jurbarko piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Bišpiliu, Višpiliu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Jurbarko rajono sav. Jurbarko miesto sen.
Pašilių piliakalnis, vad. Bajorkalniu, Pilimi Pavienis objektas Paminklas Vieta piliakalnis Jurbarko rajono sav. Seredžiaus sen.
Eržvilko piliakalnis, vad. Eržvilko pile Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Jurbarko rajono sav. Eržvilko sen.
Rikyškių kapinynas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Jurbarko rajono sav. Eržvilko sen.
Varnaičių kapinynas vad. Prancūzkapiais Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kapinynas Jurbarko rajono sav. Eržvilko sen.
Antkalniškių piliakalnis Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Jurbarko rajono sav. Jurbarkų sen.
Kalnėnų piliavietė, vad. Bišpiliukais Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliavietė Jurbarko rajono sav. Jurbarkų sen.
Senkapis Pavienis objektas Registrinis Vieta Jurbarko rajono sav. Jurbarkų sen.
Meškininkų piliakalnis, vad. Bišpiliuku Pavienis objektas Paminklas Vieta piliakalnis Jurbarko rajono sav. Jurbarkų sen.
Raudonėnų piliakalnis su gyvenviete Kompleksas Paminklas Nacionalinis piliakalnis su gyvenviete Jurbarko rajono sav. Raudonės sen.
Belvederio senovės gynybinis įtvirtinimas, vad. Šančiais Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta senovės gynybinis įtvirtinimas Jurbarko rajono sav. Seredžiaus sen.
Seredžiaus piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Palemono kalnu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Jurbarko rajono sav. Seredžiaus sen.
Seredžiaus piliavietė vad. Palocėliu Pavienis objektas Paminklas Vieta piliavietė Jurbarko rajono sav. Seredžiaus sen.
Paantvardžio kapinynas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Jurbarko rajono sav. Skirsnemunės sen.
Kartupėnų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Kiaukalniu, Sargučiu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Jurbarko rajono sav. Skirsnemunės sen.
Varlaukio kapinynas, vad. Kapinikėmis, Užkapiu Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Jurbarko rajono sav. Eržvilko sen.
Gystėnų piliakalnis, vad. Milžinų kapu Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Jurbarko rajono sav. Raudonės sen.
Veliuonos, piliakalnis, vad. Gedimino kapu Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Jurbarko rajono sav. Veliuonos sen.
Veliuonos piliakalnio II su papiliu piliakalnis, vad. Ramybės kalnu, Pilies kalnu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Jurbarko rajono sav. Veliuonos sen.
Veliuonos piliavietė, vad. Pilaitėmis Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliavietė Jurbarko rajono sav. Veliuonos sen.
Veliuonos kapinynas Pavienis objektas Paminklas Vieta kapinynas Jurbarko rajono sav. Veliuonos sen.
Viešvilės kapinynas, vad. Švedkalniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta kapinynas Jurbarko rajono sav. Viešvilės sen.
Kaniutiškių akmuo su ženklais Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta akmuo su ženklais Kaišiadorių rajono sav. Kaišiadorių apylinkės sen.
Basonių piliakalnis Pavienis objektas Paminklas Vieta piliakalnis Kaišiadorių rajono sav. Kruonio sen.
Skulptūrinė kompozicija "Golgota" Pavienis objektas Registrinis Švenčionių rajono sav. Švenčionėlių sen.
Kunigo, Lietuvos Helsinkio grupės nario Bronislovo Laurinavičiaus kapas Pavienis objektas Registrinis Nacionalinis Vieta kapas Švenčionių rajono sav. Švenčionėlių sen.
Knygnešio Prano Verkelio kapas Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta kapas Biržų rajono sav. Biržų miesto sen.
Baltijos kelio ženklų vieta Pavienis objektas Registrinis Nacionalinis Vieta vieta Pasvalio rajono sav. Pasvalio apylinkių sen.
Namas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys namas Pasvalio rajono sav. Pasvalio miesto sen.
Paminklas rašytojui, poetui, 1863 m. sukilimo dalyviui Andriui Višteliui Pavienis objektas Registrinis Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas paminklas Kauno rajono sav. Zapyškio sen.
Juodkrantės gyvenvietė Vietovė Valstybės saugomas Nacionalinis gyvenvietė Neringos sav.
Pervalkos gyvenvietė Vietovė Valstybės saugomas gyvenvietė Neringos sav.
Preilos gyvenvietė Vietovė Valstybės saugomas gyvenvietė Neringos sav.
Alksnynės sodybos pastatų kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis pastatų kompleksas Neringos sav.
Šaltinis, vad. Šv. Jono, Gaivučiu Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta šaltinis Raseinių rajono sav. Betygalos sen.
Sūduvos kultūrinio sąjūdžio centro pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Statinys pastatas Marijampolės sav.
J. L. Petkevičiaus kapas Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas kapas Pakruojo rajono sav. Klovainių sen.
Memorialinė lenta Lietuvos Nepriklausomybės 10-mečiui Registrinis Pakruojo rajono sav. Pakruojo sen.
Linkuvos žydų žudynių vieta ir kapas I Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta žydų žudynių vieta ir kapas Pakruojo rajono sav. Guostagalio sen.
Žeimelio žydų žudynių vieta ir kapas Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta žydų žudynių vieta ir kapas Pakruojo rajono sav. Žeimelio sen.
Lygumų žydų žudynių vieta ir kapas Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta žydų žudynių vieta ir kapas Pakruojo rajono sav. Lygumų sen.
Vandžiogalos žydų senųjų kapinių komplekso žydų žudynių ir užkasimo vieta Į kompleksą įeinantis Registrinis Nacionalinis Vieta žudynių ir užkasimo vieta Kauno rajono sav. Vandžiogalos sen.
Paminklas Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečiui Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys paminklas Kauno rajono sav. Zapyškio sen.
Paminklas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės 15-osioms metinėms Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys paminklas Kauno rajono sav. Alšėnų sen.
Paminklas Dariaus ir Girėno skrydžiui paminėti Pavienis objektas Registrinis Vietinis Kitas nekilnojamas daiktas paminklas Kauno rajono sav. Alšėnų sen.
Paminklas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės 20-osioms metinėms Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys paminklas Kauno rajono sav. Kulautuvos sen.
Kėdainių žydų senųjų kapinių antra dalis Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta žydų senųjų kapinių dalis Kėdainių rajono sav. Kėdainių miesto sen.
Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečio paminklas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas paminklas Zarasų rajono sav. Degučių sen.
Paminklas Lietuvos nepriklausomybės 10-osioms metinėms Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys paminklas Kalvarijos sav. Kalvarijos sen.
Lietuvos karių kapai Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta Lietuvos karių kapai Raseinių rajono sav. Raseinių miesto sen.
Lietuvos partizanų kapas Pavienis objektas Registrinis Nacionalinis Vieta partizanų kapas Kauno rajono sav. Vilkijos sen.
Ariogalos žydų žudynių ir užkasimo vieta Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta žudynių ir užkasimo vieta Raseinių rajono sav. Ariogalos miesto sen.
Žydų žudynių vieta ir kapas Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta žydų žudynių vieta ir kapas Raseinių rajono sav. Girkalnio sen.
Nemakščių žydų žudynių vieta ir kapas Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta žydų žudynių vieta ir kapas Raseinių rajono sav. Nemakščių sen.
Nemakščių ir Viduklės žydų žudynių vieta ir kapas Pavienis objektas Registrinis Nacionalinis Vieta žydų žudynių vieta ir kapas Raseinių rajono sav. Viduklės sen.
Viduklės žydų žudynių vieta ir kapas Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta žydų žudynių vieta ir kapas Raseinių rajono sav. Viduklės sen.
Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečio paminklas> Pavienis objektas Registrinis Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas paminklas Zarasų rajono sav. Dusetų sen.
Buv. Trapido namas Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Statinys namas Kupiškio rajono sav. Kupiškio sen.
Šmito malūnas Pavienis objektas Valstybės saugomas Statinys malūnas Kupiškio rajono sav. Kupiškio sen.
Kupiškio linų sandėlis Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys sandėlis Kupiškio rajono sav. Kupiškio sen.
Sandėlis Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys sandėlis Kupiškio rajono sav. Subačiaus sen.
Administracinių pastatų kompleksas Kompleksas Registrinis Vietinis Statinys pastatų kompleksas Kupiškio rajono sav. Subačiaus sen.
Namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Statinys namas Šiaulių miesto sav.
Kruopių valsčiaus pastatas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys pastatas Akmenės rajono sav. Kruopių sen.
Kruopių pašto pastatas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys pastatas Akmenės rajono sav. Kruopių sen.
Ramoniškių kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kapinynas Šakių rajono sav. Sudargo sen.
Paminklas Didžiosios ir Mažosios Lietuvos suvienijimui (1923) Pavienis objektas Registrinis Statinys Klaipėdos rajono sav. Veiviržėnų sen.
Veiviržėnų memorialinių objektų kompleksas Kompleksas Registrinis Regioninis Statinys kompleksas Klaipėdos rajono sav. Veiviržėnų sen.
Lietuvos partizanų ir sovietinio teroro aukų kapai Pavienis objektas Registrinis Nacionalinis Vieta kapai Kauno rajono sav. Garliavos sen.
Užkasimo vieta ir paminklas Pavienis objektas Registrinis Vieta Kauno rajono sav. Vilkijos sen.
Lietuvos partizanų kapai Pavienis objektas Registrinis Nacionalinis Vieta partizanų kapai Kauno rajono sav. Alšėnų sen.
Kryžius stalinizmo aukoms Pavienis objektas Registrinis Statinys kryžius Pakruojo rajono sav. Lygumų sen.
Skardupių Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčios statinių komplekso klebonijos-vienuolyno pastatas Į kompleksą įeinantis Registrinis Regioninis Statinys pastatas Marijampolės sav. Marijampolės sen.
Rokiškio sentikių senosios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta sentikių senosios kapinės Rokiškio rajono sav. Rokiškio miesto sen.
Pašto trakto Sankt Peterburgas – Varšuva Bernotiškių užkardos pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Ukmergės rajono sav. Deltuvos sen.
Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos Ukmergės gimnazija Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys gimnazija Ukmergės rajono sav. Ukmergės miesto sen.
Ukmergės siaurojo geležinkelio stoties pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Ukmergės rajono sav. Ukmergės miesto sen.
Sinagoga Pavienis objektas Registrinis Statinys sinagoga Ukmergės rajono sav. Ukmergės miesto sen.
Pastatas Pavienis objektas Registrinis Statinys pastatas Ukmergės rajono sav. Ukmergės miesto sen.
Buv. muzikos mokykla Pavienis objektas Registrinis Statinys mokykla Ukmergės rajono sav. Ukmergės miesto sen.
Švč. Trejybės bažnyčia Pavienis objektas Registrinis Statinys bažnyčia Ukmergės rajono sav. Ukmergės miesto sen.
Paminklas 1941-ųjų metų Sovietų Sąjungos represijų aukoms ir tremtiniams Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Kitas nekilnojamas daiktas paminklas Kupiškio rajono sav. Kupiškio sen.
Miliūnų kaimo jaunimo kryžius Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys kryžius Kupiškio rajono sav. Alizavos sen.
Stogastulpis dviaukštis su ornamentiniu dekoru Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Statinys stogastulpis Kupiškio rajono sav. Alizavos sen.
Stogastulpis Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys stogastulpis Kupiškio rajono sav. Alizavos sen.
Kryžius su koplytėle Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Kitas nekilnojamas daiktas kryžius Kupiškio rajono sav. Kupiškio sen.
Koplytstulpis su Rūpintojėlio skulptūra, ornamentuota viršūne Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Statinys koplytstulpis Kupiškio rajono sav. Kupiškio sen.
Stogastulpis su Nazariečio horeljefine figūra, viršūne Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Statinys stogastulpis Kupiškio rajono sav. Kupiškio sen.
Adomynės kaimo stogastulpis Pavienis objektas Registrinis Vietinis Kitas nekilnojamas daiktas stogastulpis Kupiškio rajono sav. Šimonių sen.
Biliūnų kaimo koplytėlė Pavienis objektas Registrinis Vietinis Kitas nekilnojamas daiktas koplytėlė Kupiškio rajono sav. Skapiškio sen.
Šimonių miestelio koplytstulpis Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys koplytstulpis Kupiškio rajono sav. Šimonių sen.
Kauno Vytauto Didžiojo muziejaus statinių komplekso paminklas „Žuvusiems už Lietuvos laisvę” ir Nežinomo kareivio kapas Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Statinys paminklas Kauno miesto sav.
Daugpilio-Kauno kelio Laibiškių sarginės pastatas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys pastatas Ukmergės rajono sav. Deltuvos sen.
Namas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys namas Kalvarijos sav. Kalvarijos sen.
Namas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys namas Kalvarijos sav. Kalvarijos sen.
Namas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys namas Kalvarijos sav. Kalvarijos sen.
Namas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys namas Kalvarijos sav. Kalvarijos sen.
Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečio paminklas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys paminklas Šakių rajono sav. Kriūkų sen.
Paminklas Lietuvos Nepriklausomybės 10-mečiui Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys paminklas Šakių rajono sav. Lekėčių sen.
Paminklas Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Vytautui> Pavienis objektas Registrinis Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas paminklas Šakių rajono sav. Kudirkos Naumiesčio sen.
Lukošaičių kaimo senųjų kapinių komplekso sovietinio teroro aukų kapas Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Vieta kapas Šiaulių rajono sav. Gruzdžių sen.
Šiaulių geto žydų žudynių vieta ir kapas Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta žydų žudynių vieta ir kapas Šiaulių rajono sav. Kairių sen.
Paminklas 1933 Šventiesiems metams Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys paminklas Šiaulių rajono sav. Gruzdžių sen.
Telšių vyskupijos garbės kanauninko, kunigo Vaclovo Dambrausko kapas Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta kapas Šiaulių rajono sav. Kuršėnų miesto sen.
Pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Vilkaviškio rajono sav. Kybartų sen.
Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių komplekso Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia Į kompleksą įeinantis Registrinis Regioninis Statinys bažnyčia Mažeikių rajono sav. Viekšnių sen.
Alkiškių evangelikų liuteronų bažnyčia Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys evangelikų liuteronų bažnyčia Akmenės rajono sav. Naujosios Akmenės kaimiškoji sen.
Dauginių kaimo senųjų kapinių ir vartų komplekso kapinių vartai Į kompleksą įeinantis Registrinis Regioninis Statinys kapinių vartai Mažeikių rajono sav. Viekšnių sen.
Pastatas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys pastatas Švenčionių rajono sav. Švenčionių sen.
Pastatas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys pastatas Švenčionių rajono sav. Švenčionių sen.
Pastatas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys pastatas Švenčionių rajono sav. Švenčionių sen.
Pastatas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys pastatas Švenčionių rajono sav. Švenčionių sen.
Pastatas Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Statinys pastatas Biržų rajono sav. Biržų miesto sen.
Šiaulių žydų žudynių vieta ir kapas Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta žydų žudynių vieta ir kapas Šiaulių rajono sav. Kužių sen.
Gruzdžių žydų žydynių vieta ir kapas Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta žydų žudynių vieta ir kapas Šiaulių rajono sav. Gruzdžių sen.
Vandens malūnas Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Statinys vandens malūnas Šiaulių rajono sav. Bubių sen.
Paminklas Lietuvos nepriklausomybės 10-mečiui (1918-1928) Pavienis objektas Registrinis Statinys paminklas Šiaulių rajono sav. Kuršėnų miesto sen.
Knygnešio Pranciškaus Veličkos kapas Pavienis objektas Registrinis Nacionalinis Vieta kapas Šiaulių rajono sav. Gruzdžių sen.
Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia Pavienis objektas Registrinis Statinys bažnyčia Šiaulių rajono sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.
Gižų Šv. Antano Paduviečio bažnyčios statinių komplekso klebonija Į kompleksą įeinantis Registrinis Regioninis Statinys klebonija Vilkaviškio rajono sav. Gižų sen.
Lietuvos partizanų kapai Pavienis objektas Registrinis Nacionalinis Vieta partizanų kapai Raseinių rajono sav. Ariogalos miesto sen.
Kryžius lietuviškos spaudos atgavimui (1904-1905) Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Statinys kryžius Šiaulių rajono sav. Bubių sen.
Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta Vokietijos karių kapinės Kauno rajono sav. Garliavos apylinkių sen.
Kelmės vandens malūnas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys vandens malūnas Kelmės rajono sav. Kelmės sen.
Magazinas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys magazinas Kaišiadorių rajono sav. Žiežmarių sen.
Šv. Onos koplyčia Pavienis objektas Registrinis Statinys koplyčia Kaišiadorių rajono sav. Rumšiškių sen.
Namas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys namas Kaišiadorių rajono sav. Žaslių sen.
Gegužinės Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios statinių kompleksas> Kompleksas Registrinis Regioninis bažnyčios statinių kompleksas Kaišiadorių rajono sav. Palomenės sen.
Klėtis Pavienis objektas Registrinis Statinys klėtis Kaišiadorių rajono sav. Nemaitonių sen.
Koplytėlė Pavienis objektas Registrinis Statinys koplytėlė Kaišiadorių rajono sav. Nemaitonių sen.
Panevėžio senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos kapinėmis, komplekso 1863 m. sukilimo dalyvio Vladislovo ir geologo Česlovo Chmielevskių kapas Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta kapas Panevėžio miesto sav.
Rašytojo Julijono Lindės-Dobilo kapas Pavienis objektas Registrinis Nacionalinis Vieta kapas Panevėžio miesto sav.
Skardupių Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčios statinių komplekso Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčia Į kompleksą įeinantis Registrinis Regioninis Statinys bažnyčia Marijampolės sav. Marijampolės sen.
Rimšų sodybos malūnas-elektrinė Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Statinys malūnas-elektrinė Vilkaviškio rajono sav. Pilviškių sen.
Pastatas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys pastatas Prienų rajono sav. Prienų sen.
Kryžius Pavienis objektas Registrinis Vilkaviškio rajono sav. Vilkaviškio miesto sen.
Šiaulių senųjų kapinių, vad. Talšos kapinėmis, komplekso Olšauskų šeimos antkapis Į kompleksą įeinantis Registrinis Vietinis Kitas nekilnojamas daiktas antkapis Šiaulių miesto sav.
Krucifiksas Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas Šiaulių rajono sav. Bubių sen.
Spakauskų šeimos kapo antkapinis paminklas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas antkapinis paminklas Šiaulių rajono sav. Bubių sen.
Koplytstulpis su Šv. Roko skulptūra Pavienis objektas Registrinis Statinys koplytstulpis Šiaulių rajono sav. Bubių sen.
Lukošaičių kaimo senųjų kapinių komplekso koplytėlė Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys koplytėlė Šiaulių rajono sav. Gruzdžių sen.
Kryžius Pavienis objektas Registrinis Statinys kryžius Šiaulių rajono sav. Gruzdžių sen.
Paminklas Augustinui Griciui> Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) Statinys paminklas Šiaulių rajono sav. Gruzdžių sen.
Kryžius Pavienis objektas Registrinis Statinys kryžius Šiaulių rajono sav. Gruzdžių sen.
Koplytstulpis Pavienis objektas Registrinis Vietinis Kitas nekilnojamas daiktas koplytstulpis Šiaulių rajono sav. Kairių sen.
Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos nežinomo kario kapas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta kapas Šiaulių rajono sav. Kužių sen.
Kryžius su trimis kryžmomis ir skulptūromis Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Kitas nekilnojamas daiktas kryžius Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Paveikslas "Jėzus Nazarietis" Registrinis paveikslas Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Vargonų prospektas Į kompleksą įeinantis Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas vargonų prospektas Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Centrinis altorius su evangelistų, Kristaus ir Marijos skulptūromis Registrinis Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Paminklas Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečiui Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys paminklas Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Skulptūra "Marija, pamynusi žaltį" Registrinis Šiaulių rajono sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.
Skulptūra "Kristus prie stulpo" Registrinis skulptūra Šiaulių rajono sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.
Skulptūra "Šv. Stanislovas" Pavienis objektas Registrinis skulptūra Šiaulių rajono sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.
Krucifiksas I Registrinis Šiaulių rajono sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.
Krucifiksas II Registrinis Šiaulių rajono sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.
Skulptūra "Šv. Petras" Registrinis skulptūra Šiaulių rajono sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.
Skulptūra "Šv. Povilas" Registrinis skulptūra Šiaulių rajono sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.
Paveikslas "Šv. Antanas" Registrinis paveikslas Šiaulių rajono sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.
Bazilionų Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčios statinių komplekso stogastulpis> Į kompleksą įeinantis Registrinis Vietinis Kitas nekilnojamas daiktas stogastulpis Šiaulių rajono sav. Bubių sen.
Koplytstulpis su Šv. Jurgio, Šv. Antano ir Pietos skulptūromis Pavienis objektas Registrinis Statinys koplytstulpis Šiaulių rajono sav. Raudėnų sen.
Kilnojamas altorėlis su paveikslais "Šv. Baltramiejus" ir "Šv. Tadas" Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas altorėlis Šiaulių rajono sav. Raudėnų sen.
Kilnojamas altorėlis su Šv. Antano paveikslu Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas altorėlis Šiaulių rajono sav. Raudėnų sen.
Būgnas-timpanas Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas būgnas Šiaulių rajono sav. Raudėnų sen.
Koplytėlė medyje su Marijos skulptūra Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta koplytėlė Šiaulių rajono sav. Raudėnų sen.
Koplytėlė Pavienis objektas Registrinis Statinys koplytėlė Šiaulių rajono sav.
Koplytėlė Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) Statinys koplytėlė Šiaulių rajono sav. Raudėnų sen.
Krucifiksas Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas Šiaulių rajono sav. Raudėnų sen.
Skulptūra "Jonas Nepomukas" Registrinis skulptūra Šiaulių rajono sav. Raudėnų sen.
Koplytėlė su Pietos skulptūra Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta koplytėlė Šiaulių rajono sav. Raudėnų sen.
Paveikslas ant durų "Šv. Marija Magdalena" Registrinis paveikslas Šiaulių rajono sav. Šakynos sen.
Bažnyčios fundatoriaus Varanavičiaus portretas Registrinis portretas Šiaulių rajono sav. Šakynos sen.
Skulptūra "Jonas Krikštytojas" Registrinis skulptūra Šiaulių rajono sav. Šakynos sen.
Skulptūra "Kristus" Registrinis skulptūra Šiaulių rajono sav. Šakynos sen.
Šventybrasčio Kristaus Atsimainymo parapinės bažnyčios kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis kompleksas Kėdainių rajono sav. Vilainių sen.
Viduklės klebonija Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys klebonija Raseinių rajono sav. Viduklės sen.
Vėjo malūnas Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta vėjo malūnas Raseinių rajono sav. Betygalos sen.
Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios ir dominikonų vienuolyno statinių komplekso svirnas Į kompleksą įeinantis Inicijuotas skelbti Valstybės saugomu Regioninis Statinys svirnas Raseinių rajono sav. Raseinių miesto sen.
Koplytstulpis Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys koplytstulpis Kėdainių rajono sav. Kėdainių miesto sen.
Paminklas Pavienis objektas Registrinis Statinys paminklas Kėdainių rajono sav. Dotnuvos sen.
Kapas Pavienis objektas Registrinis Vieta kapas Kėdainių rajono sav. Dotnuvos sen.
Paminklas Sibire mirusiems tremtiniams Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys paminklas Šiaulių rajono sav. Šakynos sen.
Kalkinė Pavienis objektas Valstybės saugomas Statinys kalkinė Šiaulių rajono sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.
Pirmojo pasaulinio karo Rusijos imperijos kario kapas> Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta kapas Šiaulių rajono sav. Šakynos sen.
Lietuvos partizanų kapas Pavienis objektas Registrinis Nacionalinis Vieta partizanų kapas Šiaulių rajono sav. Šakynos sen.
Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios ir Rosochackų šeimos kapo komplekso Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia> Į kompleksą įeinantis Registrinis Regioninis Statinys bažnyčia Varėnos rajono sav. Varėnos sen.
Lietuvos laisvės gynėjo Alvydo Kanapinsko kapas Pavienis objektas Registrinis Nacionalinis Vieta kapas Kėdainių rajono sav. Kėdainių miesto sen.
Lietuvos laisvės gynėjo Vytauto Koncevičiaus kapas Pavienis objektas Registrinis Nacionalinis Vieta kapas Kėdainių rajono sav. Kėdainių miesto sen.
Stogastulpis Aleksandrui Dambrauskui-Adomui Jakštui atminti Pavienis objektas Registrinis Vietinis Kitas nekilnojamas daiktas stogastulpis Kėdainių rajono sav. Šėtos sen.
Paminklinis akmuo Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas paminklinis akmuo Kėdainių rajono sav. Dotnuvos sen.
Pastatas Pavienis objektas Registrinis Statinys pastatas Jurbarko rajono sav. Smalininkų sen.
Pastatas Pavienis objektas Registrinis Statinys pastatas Jurbarko rajono sav. Smalininkų sen.
Namas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys namas Jurbarko rajono sav. Smalininkų sen.
Pastatas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys pastatas Pakruojo rajono sav. Linkuvos sen.
Pastatas Pavienis objektas Registrinis Statinys pastatas Joniškio rajono sav. Joniškio sen.
Pastatas Pavienis objektas Registrinis Statinys pastatas Joniškio rajono sav. Joniškio sen.
Pastatas Pavienis objektas Registrinis Statinys pastatas Joniškio rajono sav. Žagarės sen.
Pastatas Pavienis objektas Registrinis Statinys pastatas Joniškio rajono sav. Žagarės sen.
Pastatas Pavienis objektas Registrinis Statinys pastatas Joniškio rajono sav. Žagarės sen.
Pastatas Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Statinys pastatas Joniškio rajono sav. Žagarės sen.
Pastatas Pavienis objektas Registrinis Statinys pastatas Joniškio rajono sav. Žagarės sen.
Pastatas Pavienis objektas Registrinis Statinys pastatas Joniškio rajono sav. Žagarės sen.
Šiaulių senųjų kapinių, vad. Talšos kapinėmis, komplekso Lietuvos karių, savanorių kapai Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta Lietuvos karių kapai Šiaulių miesto sav.
Pastatas, vad. Venclauskių namais Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Šiaulių miesto sav.
Šiaulių senųjų kapinių, vad. Talšos kapinėmis, komplekso teisininko, visuomenės ir politinio veikėjo Kazimiero Venclauskio (Venclausko) ir teisininkės, advokatės, Šiaulių miesto garbės pilietės Gražbylės Venclauskaitės kapas Į kompleksą įeinantis Registrinis Nacionalinis Vieta kapas Šiaulių miesto sav.
Šiaulių senųjų kapinių, vad. Talšos kapinėmis, komplekso kunigo, blaivybės sąjūdžio Lietuvoje pradininko Ignaco Štacho kapas Į kompleksą įeinantis Registrinis Nacionalinis Vieta kapas Šiaulių miesto sav.
Šiaulių senųjų kapinių, vad. Talšos kapinėmis, komplekso filosofo, akademiko, Vytauto Didžiojo universiteto rektoriaus Stasio Šalkauskio ir gydytojo, politinio veikėjo Julijono Šalkauskio kapai Į kompleksą įeinantis Registrinis Nacionalinis Vieta kapas Šiaulių miesto sav.
Šiaulių senųjų kapinių, vad. Talšos kapinėmis, komplekso teisininko, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojo Stanislovo Lukausko (Lukauskio) kapas> Į kompleksą įeinantis Registrinis Nacionalinis Vieta kapas Šiaulių miesto sav.
Kraštotyrininko, muziejininko Vincento Vaitekūno kapas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kapas Šiaulių miesto sav.
Pastatas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys pastatas Kretingos rajono sav. Kretingos miesto sen.
Šiaulių senųjų kapinių, vad. Talšos kapinėmis, komplekso literato, 1863-1864 m. sukilimo dalyvio, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojo Juozapo Miliausko-Miglovaros kenotafas Į kompleksą įeinantis Registrinis Nacionalinis Vieta kenotafas Šiaulių miesto sav.
Lietuvos partizanų kapas Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta partizanų kapas Kupiškio rajono sav. Šimonių sen.
Pastatas Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Statinys pastatas Kazlų Rūdos sav.
Pastatas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys pastatas Kazlų Rūdos sav.
Pastatas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys pastatas Kazlų Rūdos sav.
Pastatas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys pastatas Kazlų Rūdos sav.
Pastatas Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Statinys pastatas Kazlų Rūdos sav.
Pastatas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys pastatas Ukmergės rajono sav. Ukmergės miesto sen.
Sinagoga Pavienis objektas Valstybės saugomas Statinys sinagoga Ukmergės rajono sav. Ukmergės miesto sen.
Daumantiškių dvaro kapinių koplyčia-mauzoliejus> Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys koplyčia-mauzoliejus Ukmergės rajono sav. Pabaisko sen.
Klebonija Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys klebonija Ukmergės rajono sav. Šešuolių sen.
Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso senosios kapinės Į kompleksą įeinantis Registrinis Nacionalinis Vieta kapinės Vilniaus miesto sav.
Pastatas Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Statinys pastatas Anykščių rajono sav. Debeikių sen.
Pastatas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys pastatas Rokiškio rajono sav. Rokiškio miesto sen.
Pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Klaipėdos miesto sav.
Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta Vokietijos karių kapinės Kauno rajono sav. Alšėnų sen.
Duokiškio motorinis malūnas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys motorinis malūnas Rokiškio rajono sav. Kamajų sen.
Karšyklos-verpyklos technologinė įranga Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas technologinė įranga Joniškio rajono sav. Žagarės sen.
Kalvė Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Statinys kalvė Kaišiadorių rajono sav. Rumšiškių sen.
Maslauskiškių vandens malūnas su technologine įranga Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys vandens malūnas su technologine įranga Raseinių rajono sav. Betygalos sen.
Lyduvėnų geležinkelio tiltas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Statinys geležinkelio tiltas Raseinių rajono sav. Šiluvos sen.
Skalbyklėlė Registrinis Vilkaviškio rajono sav. Pilviškių sen.
Sakykla su skulptūra Kompleksas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) sakykla Varėnos rajono sav. Merkinės sen.
Namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Statinys namas Šilutės rajono sav. Šilutės sen.
Evangelikų liuteronų bažnyčia Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas evangelikų liuteronų bažnyčia Pagėgių sav. Vilkyškių sen.
Katyčių evangelikų liuteronų bažnyčios statinių komplekso evangelikų liuteronų bažnyčia Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys evangelikų liuteronų bažnyčia Šilutės rajono sav. Katyčių sen.
Skulptoriaus Jokūbo Dagio kapas Pavienis objektas Registrinis Nacionalinis Vieta kapas Raseinių rajono sav. Raseinių miesto sen.
Krosnis (dvipusė) Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas Ignalinos rajono sav. Ignalinos miesto sen.
Krosnis Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas krosnis Pakruojo rajono sav. Pašvitinio sen.
Muitinės pastatas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys pastatas Rokiškio rajono sav. Pandėlio sen.
Pastatas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys pastatas Ukmergės rajono sav. Ukmergės miesto sen.
Girininkų I kaimo senosios kapinės, vad. Milžinkapiu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kauno rajono sav. Alšėnų sen.
Pastatas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys pastatas Ukmergės rajono sav. Ukmergės miesto sen.
Kalbininko Jono Kruopo gimtosios sodybos vieta Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta sodybos vieta Tauragės rajono sav. Gaurės sen.
Lietuvos Nepriklausomybės 10-mečio paminklas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas paminklas Molėtų rajono sav. Joniškio sen.
Daugėliškių piliakalnis vad. Ožnugariu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta piliakalnis Raseinių rajono sav. Ariogalos sen.
Kušeliškės senovės gyvenvietė Pavienis objektas Paminklas Regioninis Vieta senovės gyvenvietė Raseinių rajono sav. Šiluvos sen.
Pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Statinys pastatas Šilutės rajono sav. Šilutės sen.
Vaistinė Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys vaistinė Šilutės rajono sav. Šilutės sen.
Pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Šilutės rajono sav. Šilutės sen.
Pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Šilutės rajono sav. Šilutės sen.
Pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Šilutės rajono sav. Šilutės sen.
Pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Šilutės rajono sav. Šilutės sen.
Pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Šilutės rajono sav. Šilutės sen.
Žvelsėnų senovės gyvenvietė Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta senovės gyvenvietė Klaipėdos rajono sav. Vėžaičių sen.
Vilkaviškio paminklas Lietuvos nepriklausomybei Pavienis objektas Registrinis Vietinis Kitas nekilnojamas daiktas paminklas Vilkaviškio rajono sav. Vilkaviškio miesto sen.
Švč. Trejybės bažnyčia Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas bažnyčia Šiaulių rajono sav. Gruzdžių sen.
Šventoriaus tvora su vartais Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas šventoriaus tvora su vartais Šiaulių rajono sav. Gruzdžių sen.
Koplyčia Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas koplyčia Šiaulių rajono sav. Gruzdžių sen.
Špitolė Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas špitolė Šiaulių rajono sav. Gruzdžių sen.
Buv. klebonija Pavienis objektas Registrinis Statinys klebonija Šiaulių rajono sav. Gruzdžių sen.
Buv. klebonijos klėtis Pavienis objektas Registrinis Statinys klėtis Šiaulių rajono sav. Gruzdžių sen.
Gruzdžių vaistinė Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys vaistinė Šiaulių rajono sav. Gruzdžių sen.
Šiupylių Šv. Aloyzo bažnyčios varpinė Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys varpinė Šiaulių rajono sav. Gruzdžių sen.
Biržių vėjo malūnas Pavienis objektas Valstybės saugomas Vietinis Statinys vėjo malūnas Šiaulių rajono sav. Gruzdžių sen.
Antkapinis koplytstulpis Pavienis objektas Registrinis Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas antkapinis koplytstulpis Šiaulių rajono sav. Šakynos sen.
Šakynos klebonijos svirnas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys svirnas Šiaulių rajono sav. Šakynos sen.
Šv. apašt. Baltramiejaus bažnyčia Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas bažnyčia Šiaulių rajono sav. Raudėnų sen.
Klėtis Pavienis objektas Valstybės saugomas Statinys klėtis Šiaulių rajono sav. Raudėnų sen.
Vandens malūnas Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Statinys vandens malūnas Šiaulių rajono sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.
Varputėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčios statinių komplekso Šv. Antano Paduviečio bažnyčia Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys bažnyčia Šiaulių rajono sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.
Varputėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčios statinių komplekso varpinė Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys varpinė Šiaulių rajono sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.
Buv. klebonija Pavienis objektas Registrinis Statinys klebonija Šiaulių rajono sav. Bubių sen.
Bazilionų Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčios statinių komplekso Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčia Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys bažnyčia Šiaulių rajono sav. Bubių sen.
Bazilionų Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčios statinių kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis bažnyčios statinių kompleksas Šiaulių rajono sav. Bubių sen.
Paminklas žuvusiems už Lietuvos Nepriklausomybę Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys paminklas Radviliškio rajono sav. Baisogalos sen.
Pastatas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys pastatas Pasvalio rajono sav. Pušaloto sen.
Telšių Amatų mokykla Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys mokykla Telšių rajono sav. Telšių miesto sen.
Knygnešio Petro Varkalos gimtinės ženklo vieta Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta vieta Kauno rajono sav. Rokų sen.
Visuomenės ir politinio veikėjo Kipro Bielinio namas> Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Kauno rajono sav. Karmėlavos sen.
Laikrodis Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas laikrodis Rietavo sav. Rietavo miesto sen.
Serpantinas Pavienis objektas Valstybės saugomas Statinys serpantinas Vilniaus miesto sav.
Plento volas Pavienis objektas Registrinis Rietavo sav. Rietavo miesto sen.
Lietuvos pirmosios elektrinės pastato liekanos Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Statinys pastato liekanos Rietavo sav. Rietavo miesto sen.
Rietavo dvaro sodybos alaus darykla-skalbykla-vandentiekio bokštas Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys vandentiekio bokštas Rietavo sav. Rietavo miesto sen.
Automobilis ZIS 101 markės, 1938 m. laidos Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta automobilis Šiaulių miesto sav.
Pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Klaipėdos rajono sav. Priekulės sen.
Pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Klaipėdos rajono sav. Priekulės sen.
Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia Pavienis objektas Registrinis Statinys Pasvalio rajono sav. Krinčino sen.
Kapinės Pavienis objektas Registrinis Vieta kapinės Vilniaus rajono sav. Pagirių sen.
Keturiasdešimt Totorių kaimo totorių senųjų kapinių dalis Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta totorių senųjų kapinių dalis Vilniaus rajono sav. Pagirių sen.
Keturiasdešimt Totorių kaimo totorių senosios kapinės, vad. Strazdų kapinėmis Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Vilniaus rajono sav. Pagirių sen.
Knygnešio Kazimiero Ercupo kapas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kapas Mažeikių rajono sav. Židikų sen.
Kryžius Pavienis objektas Registrinis Vietinis Kitas nekilnojamas daiktas kryžius Mažeikių rajono sav. Mažeikių sen.
Sedos senųjų kapinių, savanorių karių kapų ir partizanų kapo komplekso Tėvynės apsaugos rinktinės savanorių karių kapai I Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta karių kapai Mažeikių rajono sav. Sedos sen.
1918 m. vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro Jono Basanavičiaus gimtinės ir kitų objektų komplekso Lietuvos Tautinio atgimimo ąžuolynas Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta ąžuolynas Vilkaviškio rajono sav. Bartninkų sen.
Luksnėnų kapinynas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Alytaus rajono sav. Alytaus sen.
Mankūnų pilkapių vieta Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta pilkapių vieta Alytaus rajono sav. Miroslavo sen.
Grinkiškių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Alytaus rajono sav. Simno sen.
Jadagonių senovės gyvenvietė Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senovės gyvenvietė Kauno rajono sav. Zapyškio sen.
Brūžės senovės gyvenvietė Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senovės gyvenvietė Kauno rajono sav. Batniavos sen.
Brūžės dvarvietė Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta dvarvietė Kauno rajono sav. Batniavos sen.
Kretuonų senovės gyvenvietė III Pavienis objektas Registrinis Nacionalinis Vieta senovės gyvenvietė Švenčionių rajono sav. Švenčionėlių sen.
Akmens a. radimvietė Pavienis objektas Registrinis Vieta Švenčionių rajono sav. Švenčionėlių sen.
Grebliaučiznos piliakalnis, vad. Barsukyne Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta piliakalnis Širvintų rajono sav. Čiobiškio sen.
Senkapiai, vad. Milžinkapiu Pavienis objektas Registrinis Vieta senkapiai Mažeikių rajono sav. Šerkšnėnų sen.
Kentaučių senosios kapinės, vad. Pruncės kapeliais Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Mažeikių rajono sav. Židikų sen.
Naikių kaimo senosios kapinės, vad. Milžino kapeliais Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Mažeikių rajono sav. Mažeikių apylinkės sen.
Petraičių senosios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Mažeikių rajono sav. Židikų sen.
Senkapiai Pavienis objektas Registrinis Vieta senkapiai Mažeikių rajono sav. Laižuvos sen.
Senkapiai Pavienis objektas Registrinis Vieta senkapiai Mažeikių rajono sav. Reivyčių sen.
Pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Mažeikių rajono sav. Mažeikių sen.
Purplių vėjo malūnas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys vėjo malūnas Mažeikių rajono sav. Laižuvos sen.
Raubonių vandens malūnas-karšykla-verpykla Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys vandens malūnas-karšykla-verpykla Pasvalio rajono sav. Saločių sen.
Išbrauktas iš Registro 2004-07-27 įsak. Nr. Į-281 vėjo malūnas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta vėjo malūnas Pakruojo rajono sav. Lygumų sen.
Steigvilių vėjo malūnas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys vėjo malūnas Pakruojo rajono sav. Žeimelio sen.
Vėjo malūnass Į kompleksą įeinantis Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta vėjo malūnas Pakruojo rajono sav. Žeimelio sen.
Gelčių vėjo malūnas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys vėjo malūnas Pakruojo rajono sav. Žeimelio sen.
Pastatas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys pastatas Ukmergės rajono sav. Ukmergės miesto sen.
Pastatas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys pastatas Ukmergės rajono sav. Ukmergės miesto sen.
Pastatas Pavienis objektas Registrinis Statinys pastatas Ukmergės rajono sav. Ukmergės miesto sen.
Pastatas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys pastatas Ukmergės rajono sav. Ukmergės miesto sen.
Ukmergės bankas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys bankas Ukmergės rajono sav. Ukmergės miesto sen.
Geidžių Šv. Onos koplyčios pastatų kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis pastatų kompleksas Mažeikių rajono sav. Tirkšlių sen.
Laižuvos Švč. Trejybės bažnyčios vieta, šventoriaus tvora ir Kryžiaus kelio koplytėlės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys šventoriaus tvora su Kryžiaus kelio koplytėlėmis Mažeikių rajono sav. Laižuvos sen.
Pastatas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys pastatas Mažeikių rajono sav. Laižuvos sen.
Mažeikių bankas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys bankas Mažeikių rajono sav. Mažeikių sen.
Plikių evangelikų liuteronų bažnyčios statinių komplekso parapijos mokyklos pastatas Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Klaipėdos rajono sav. Kretingalės sen.
Vanagų evangelikų liuteronų bažnyčios pastatų komplekso klebonija Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys klebonija Klaipėdos rajono sav. Agluonėnų sen.
Nedzingės Švč. Trejybės bažnyčios statinių kompleksas Kompleksas Registrinis Regioninis bažnyčios statinių kompleksas Varėnos rajono sav. Varėnos sen.
Nedzingės Švč. Trejybės bažnyčios statinių komplekso klebonija Į kompleksą įeinantis Registrinis Regioninis Statinys klebonija Varėnos rajono sav. Varėnos sen.
Leonardo, Barboros ir Florijono Žilinskių memorialinė lenta Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) Kitas nekilnojamas daiktas memorialinė lenta Varėnos rajono sav. Varėnos sen.
Ipolito ir Justinos Žilinskių memorialinė lenta> Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) Kitas nekilnojamas daiktas memorialinė lenta Varėnos rajono sav. Varėnos sen.
Taurė I Registrinis Varėnos rajono sav. Varėnos sen.
Taurė II Registrinis Varėnos rajono sav. Varėnos sen.
Komuninė Registrinis komuninė Varėnos rajono sav. Varėnos sen.
Vargonai Kompleksas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas vargonai Vilniaus miesto sav.
Namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Klaipėdos miesto sav.
Observatorijos pastatų ansamblis Kompleksas Valstybės saugomas Nacionalinis ansamblis Vilniaus miesto sav.
Urėdija Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Kretingos rajono sav. Kretingos miesto sen.
Pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Švenčionių rajono sav. Švenčionėlių sen.
Debeikių valsčiaus pastatas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys pastatas Anykščių rajono sav. Debeikių sen.
Pastatas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys pastatas Kauno miesto sav.
Kauno tvirtovės antrojo gynybinio žiedo statiniai Kompleksas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Kauno rajono sav. Domeikavos sen.
Nacistinės Vokietijos karo belaisvių užkasimo vieta ir kapai Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta užkasimo vieta ir kapai Tauragės rajono sav. Mažonų sen.
Paminklas Pavienis objektas Registrinis Statinys paminklas Šalčininkų rajono sav. Eišiškių sen.
Senovės gyvenvietė Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Vieta senovės gyvenvietė Kelmės rajono sav. Kelmės apylinkių sen.
Gineikių kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kapinynas Kelmės rajono sav. Kelmės apylinkių sen.
Senkapiai Pavienis objektas Registrinis Vieta senkapiai Kelmės rajono sav. Kelmės apylinkių sen.
Ševeliškės kapinynas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Kelmės rajono sav. Kelmės apylinkių sen.
Paspąsčio piliakalnis vad. Sponsčiu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta piliakalnis Kelmės rajono sav. Kražių sen.
Kalnas vad. Sponsčiuku Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kalnas Kelmės rajono sav. Kražių sen.
Dvarviečių, Kušleikių kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kapinynas Kelmės rajono sav. Pakražančio sen.
Senovės gyvenvietė Pavienis objektas Registrinis Vieta senovės gyvenvietė Kelmės rajono sav. Šaukėnų sen.
Užpelkių kaimo senųjų kapinių dalis, vad. Kaimo kapiukais Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senųjų kapinių dalis Kelmės rajono sav. Tytuvėnų apylinkių sen.
Užvenčio, Dvarčiaus kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kapinynas Kelmės rajono sav. Užvenčio sen.
Markūniškės kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kapinynas Kelmės rajono sav. Užvenčio sen.
Kalnas vad. Perkūnkalniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kalnas Kelmės rajono sav. Vaiguvos sen.
Norkių kapinynas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Kelmės rajono sav. Vaiguvos sen.
Perkūniškės kapinynas vad. Traka, Trakeliu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kapinynas Kelmės rajono sav. Vaiguvos sen.
Senkapiai Pavienis objektas Registrinis Vieta senkapiai Kelmės rajono sav. Vaiguvos sen.
Marijampolės administracinių pastatų komplekso Šiaurės pastatas Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Marijampolės sav.
Marijampolės administracinių pastatų komplekso Pietų pastatas Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Marijampolės sav.
Namas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys namas Kėdainių rajono sav. Kėdainių miesto sen.
Žvejo namas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys namas Šilutės rajono sav. Kintų sen.
Rietavo miesto kapinių koplytstulpis Pavienis objektas Registrinis Vietinis Kitas nekilnojamas daiktas koplytstulpis Rietavo sav. Rietavo miesto sen.
Koplytėlė su Marijos skulptūra Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas koplytėlė Rietavo sav. Rietavo miesto sen.
Žibintas I Pavienis objektas Registrinis Rietavo sav. Rietavo miesto sen.
Žibintas II Pavienis objektas Registrinis Rietavo sav. Rietavo miesto sen.
Vilkaviškio Kunigų seminarijos pastatų komplekso kunigų seminarijos pastatas Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Vilkaviškio rajono sav. Vilkaviškio miesto sen.
Pastatas Pavienis objektas Registrinis Statinys pastatas Vilkaviškio rajono sav. Vilkaviškio miesto sen.
Vėjo malūnas su technologine įranga Kompleksas Valstybės saugomas Statinys vėjo malūnas su technologine įranga Pakruojo rajono sav. Pakruojo sen.
Sigutėnų vėjo malūnas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys vėjo malūnas Pakruojo rajono sav. Pakruojo sen.
Vėjo malūnas su technologine įranga Kompleksas Valstybės saugomas vėjo malūnas su technologine įranga Pakruojo rajono sav. Klovainių sen.
Išbrauktas iš Registro 2004-07-27 įsak. Nr. Į-281 vėjo malūnas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta vėjo malūnas Pakruojo rajono sav. Rozalimo sen.
Pastatai Kompleksas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Panevėžio miesto sav.
Dekoratyvinė skulptūra I Registrinis dekoratyvinė skulptūra Šiaulių rajono sav. Kairių sen.
Dekoratyvinė skulptūra II Registrinis dekoratyvinė skulptūra Šiaulių rajono sav. Kairių sen.
Dekoratyvinė skulptūra III Registrinis dekoratyvinė skulptūra Šiaulių rajono sav. Kairių sen.
Dekoratyvinė skulptūra IV Registrinis dekoratyvinė skulptūra Šiaulių rajono sav. Kairių sen.
Pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Klaipėdos miesto sav.
Pastatas Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Statinys pastatas Klaipėdos miesto sav.
Pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Klaipėdos miesto sav.
Klaipėdos siaurojo geležinkelio stoties pastatų kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis geležinkelio stoties pastatų kompleksas Klaipėdos miesto sav.
Senojo Daugėliškio-Ignalinos-Strūnaičio trakto dalis ir tęsinys su tiltu (atramomis) Pavienis objektas Registrinis Vieta atkarpa Ignalinos rajono sav. Ignalinos miesto sen.
Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Statinys bažnyčia Joniškio rajono sav. Joniškio sen.
Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios parapijinių pastatų komplekso II Joniškio vartotojų bendrovės pastatas Į kompleksą įeinantis Registrinis Vietinis Statinys pastatas Joniškio rajono sav. Joniškio sen.
Pastatas Pavienis objektas Registrinis Statinys pastatas Joniškio rajono sav. Joniškio sen.
Joniškio vaistinės pastatas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys pastatas Joniškio rajono sav. Joniškio sen.
Klaipėdos geležinkelio stoties pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys geležinkelio stotis Klaipėdos miesto sav.
Senkapiai, vad. Pasklepiais Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Vieta senkapiai Plungės rajono sav. Nausodžio sen.
Vaištarų pilkapis Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta pilkapis Plungės rajono sav. Paukštakių sen.
Mačiūkių kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kapinynas Plungės rajono sav. Platelių sen.
Spraudžio, Meškių pilkapynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta pilkapynas Rietavo sav. Rietavo sen.
Senkapiai II Pavienis objektas Registrinis Vieta Plungės rajono sav. Žemaičių Kalvarijos sen.
Kepurėnų piliakalnis, vad. Pile, Pilale Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta piliakalnis Plungės rajono sav. Žlibinų sen.
Senkapiai Pavienis objektas Registrinis Vieta Plungės rajono sav. Babrungo sen.
Senkapiai Pavienis objektas Registrinis Vieta Radviliškio rajono sav. Pakalniškių sen.
Šaltinis vad. Verdene Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta šaltinis Radviliškio rajono sav. Radviliškio sen.
Piliakalnis vad. Kleboniškių kalnu, Piliakalniu Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas piliakalnis Radviliškio rajono sav. Pakalniškių sen.
Senkapiai Pavienis objektas Registrinis Vieta Radviliškio rajono sav. Pakalniškių sen.
Senovės gyvenvietė Pavienis objektas Registrinis Vieta senovės gyvenvietė Radviliškio rajono sav. Grinkiškio sen.
Vabalių akmuo, vad. Velnio akmeniu Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta akmuo Radviliškio rajono sav. Sidabravo sen.
Senkapiai Pavienis objektas Registrinis Vieta Radviliškio rajono sav. Sidabravo sen.
Mažuolių pilkapynas vad. Milžinkapiu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta pilkapynas Radviliškio rajono sav. Šiaulėnų sen.
Čedasų senovės gyvenvietė Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta senovės gyvenvietė Rokiškio rajono sav. Rokiškio kaimiškoji sen.
Bryzgių senovės gyvenvietė Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta senovės gyvenvietė Rokiškio rajono sav. Juodupės sen.
Gardamo kapinynas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Šilutės rajono sav. Gardamo sen.
Pypliškės kapinynas, vad. Milžinkalniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta kapinynas Šilutės rajono sav. Gardamo sen.
Kerkutviečių kapinynas, vad. Maro kalnu Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Pagėgių sav. Lumpėnų sen.
Pelkupio kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kapinynas Šilutės rajono sav. Švėkšnos sen.
Juodžių, Šeputaičių kapinynas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Šilutės rajono sav. Žemaičių Naumiesčio sen.
Degaičių kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kapinynas Telšių rajono sav. Degaičių sen.
Senovės gyvenvietė Pavienis objektas Registrinis Vieta senovės gyvenvietė Telšių rajono sav. Tryškių sen.
Senkapiai Pavienis objektas Registrinis Vieta senkapiai Telšių rajono sav. Upynos sen.
Senovės gyvenvietė Pavienis objektas Registrinis Vieta senovės gyvenvietė Telšių rajono sav. Gadūnavo sen.
Biržuvėnų senovės gyvenvietė Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta senovės gyvenvietė Telšių rajono sav. Luokės sen.
Jokšų senovės gyvenvietė Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta senovės gyvenvietė Telšių rajono sav. Luokės sen.
Senovės gyvenvietė II Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta Telšių rajono sav. Luokės sen.
Senojo miesto vieta Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta Telšių rajono sav. Luokės sen.
Luokės kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kapinynas Telšių rajono sav. Luokės sen.
Varnių senojo miesto vieta Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta senojo miesto vieta Telšių rajono sav. Varnių sen.
Noliškio dvarvietė Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta dvarvietė Utenos rajono sav. Daugailių sen.
Maželiškių kapinynas, vad. Plikio kalva Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Utenos rajono sav. Leliūnų sen.
Senovės gyvenvietė Pavienis objektas Registrinis Vieta senovės gyvenvietė Utenos rajono sav. Leliūnų sen.
Stasiūnų pilkapynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta pilkapynas Utenos rajono sav. Saldutiškio sen.
Daugilio dvarvietė Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta dvarvietė Utenos rajono sav. Sudeikių sen.
Petroniškio senovės gyvenvietė Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta senovės gyvenvietė Utenos rajono sav. Sudeikių sen.
Tauragnų pilkapynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta pilkapynas Utenos rajono sav. Tauragnų sen.
Degėsių piliakalnis, vad. Lapakalniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta piliakalnis Utenos rajono sav. Užpalių sen.
Luknių kapinynas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Utenos rajono sav. Sudeikių sen.
Asmalų kaimavietė Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kaimavietė Utenos rajono sav. Kuktiškių sen.
Senovės gyvenvietė Pavienis objektas Registrinis Vieta senovės gyvenvietė Kaišiadorių rajono sav. Palomenės sen.
Gegrėnų senovės gyvenvietė Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta senovės gyvenvietė Plungės rajono sav. Žemaičių Kalvarijos sen.
Pelekonių senovės gyvenvietė Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta senovės gyvenvietė Prienų rajono sav. Jiezno sen.
Paparčių kalnas vad. Auškalniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kalnas Skuodo rajono sav. Barstyčių sen.
Žemosios Panemunės piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė Į kompleksą įeinantis Registrinis Nacionalinis Vieta senovės gyvenvietė Šakių rajono sav. Kriūkų sen.
Džiuginėnų, Siraičių kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta kapinynas Telšių rajono sav. Gadūnavo sen.
Mitkiškių senovės gyvenvietė Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senovės gyvenvietė Elektrėnų sav. Kazokiškių sen.
Grabijolų, Žemaitiškių senovės gyvenvietė Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta senovės gyvenvietė Vilniaus rajono sav. Dūkštų sen.
Karmazinų senovės gyvenvietė Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senovės gyvenvietė Vilniaus rajono sav. Dūkštų sen.
Bartkuškio dvaro vandens malūno pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys vandens malūno pastatas Širvintų rajono sav. Jauniūnų sen.
Grinkiškio pieninė Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pieninė Radviliškio rajono sav. Grinkiškio sen.
Pieninė Pavienis objektas Valstybės saugomas Statinys pieninė Radviliškio rajono sav. Šaukoto sen.
Kunigo, profesoriaus, visuomenės veikėjo Jono Skruodžio kapas Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta kapas Švenčionių rajono sav. Švenčionių sen.
Pastatas Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Statinys pastatas Švenčionių rajono sav. Švenčionėlių sen.
Knygnešio Kazimiero Černiausko kapas Pavienis objektas Registrinis Nacionalinis Vieta kapas Švenčionių rajono sav. Cirkliškio sen.
Gudelių koplytėlė 1863 m. sukilimui atminti Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys koplytėlė Švenčionių rajono sav. Adutiškio sen.
1831 m. sukilėlio kunigo Anupro Labučio kapas Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta kapas Švenčionių rajono sav. Švenčionių sen.
Kompozitoriaus Juliaus Siniaus namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Švenčionių rajono sav. Cirkliškio sen.
Gydytojo, visuomenės veikėjo Aleksandro Rymo simbolinis kapas Pavienis objektas Registrinis Nacionalinis Kitas nekilnojamas daiktas kapas Švenčionių rajono sav. Švenčionių sen.
Kompozitoriaus, pedagogo Antano Šerėno kapas Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta kapas Švenčionių rajono sav. Švenčionių sen.
Šv. Antano Paduviečio bažnyčia ir klebonija Kompleksas Registrinis Ukmergės rajono sav. Taujėnų sen.
Kalvarijos evangelikų liuteronų bažnyčios pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Kalvarijos sav. Kalvarijos sen.
Žydų pirties pastatas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys pirtis Pasvalio rajono sav. Pasvalio miesto sen.
Linkuvos sinagoga Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys sinagoga Pakruojo rajono sav. Linkuvos sen.
Ikona "Evangelijų siužetai" Registrinis Vilniaus miesto sav.
Ikona "Šv. Nikolajus" Registrinis Vilniaus miesto sav.
Ikona "Dievo motina Marija" Registrinis Vilniaus miesto sav.
Ikona "Dievo motina Marija su sūnumi" Registrinis Vilniaus miesto sav.
Ikona "Kristaus nuėmimas nuo kryžiaus" Registrinis Vilniaus miesto sav.
Namas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys namas Alytaus rajono sav. Simno sen.
Namas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys namas Alytaus rajono sav. Simno sen.
Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios statinių kompleksas Kompleksas Registrinis Nacionalinis statinių kompleksas Alytaus rajono sav. Pivašiūnų sen.
Namas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys namas Alytaus rajono sav. Butrimonių sen.
Namas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys namas Alytaus rajono sav. Butrimonių sen.
Namas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys namas Alytaus rajono sav. Butrimonių sen.
Namas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys namas Alytaus rajono sav. Butrimonių sen.
Linksmėnų, Kurmaičių kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta kapinynas Joniškio rajono sav. Kepalių sen.
Kompozitoriaus Jono Dambrausko namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Širvintų rajono sav. Čiobiškio sen.
Koplyčia Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys koplyčia Ignalinos rajono sav. Dūkšto sen.
Buv. puskarininkių ramovės pastatas Pavienis objektas Registrinis Statinys pastatas Tauragės rajono sav. Tauragės miesto sen.
Šeimaties pradinė mokykla Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys mokykla Utenos rajono sav. Tauragnų sen.
Motorinis malūnas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys motorinis malūnas Kėdainių rajono sav. Kėdainių miesto sen.
Namas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys namas Kėdainių rajono sav. Kėdainių miesto sen.
Namas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys namas Kėdainių rajono sav. Kėdainių miesto sen.
Namas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys namas Kėdainių rajono sav. Kėdainių miesto sen.
Labūnavos dvaro sodybos bokštas ir partizanų kovos ir žūties vieta> Pavienis objektas Registrinis Nacionalinis Vieta kovos ir žūties vieta Kėdainių rajono sav. Pelėdnagių sen.
Buv. Skarulių dvaro liekanos (mūrinio statinio fragmentas) Kompleksas Registrinis Jonavos rajono sav. Šveicarijos sen.
Pastatas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys pastatas Joniškio rajono sav. Joniškio sen.
Alaus daryklos statinių kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas statinių kompleksas Kauno miesto sav.
Amerikos lietuvių prekybos akcinės bendrovės pastatų komplekso garažas Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys garažas Kauno miesto sav.
Amerikos lietuvių akcinės bendrovės pastatų komplekso dirbtuvė Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys dirbtuvė Kauno miesto sav.
Dvi žvakidės I Registrinis žvakidės Kauno miesto sav.
Dvi žvakidės II Registrinis žvakidės Kauno miesto sav.
Ąsotėlis Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Kitas nekilnojamas daiktas ąsotis Kauno miesto sav.
Namas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys namas Klaipėdos miesto sav.
Pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Klaipėdos miesto sav.
Šavašų viensėdžio stogastulpis Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys stogastulpis Zarasų rajono sav. Degučių sen.
Lietuvos karo aviacijos lakūno, majoro Juozo Namiko kapas Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta kapas Utenos rajono sav. Užpalių sen.
Stogastulpis Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys stogastulpis Zarasų rajono sav. Antazavės sen.
Kino teatro „Daina“ pastatas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys pastatas Kauno miesto sav.
Koklių krosnies detalės ir jų dalys Registrinis dalys Vilniaus miesto sav.
Dusetų miestelio kapinių kryžius Pavienis objektas Registrinis Vietinis Kitas nekilnojamas daiktas kryžius Zarasų rajono sav. Dusetų sen.
Stogastulpis Pavienis objektas Registrinis Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas stogastulpis Zarasų rajono sav. Dusetų sen.
Stogastulpis ir rodyklė į K. Būgos gimtinę> Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Statinys stogastulpis Zarasų rajono sav. Dusetų sen.
1831 m. sukilimo dalyvės Emilijos Pliaterytės paminklas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Kitas nekilnojamas daiktas paminklas Zarasų rajono sav. Dusetų sen.
Skulptūra "Metamorfozė" Pavienis objektas Registrinis Zarasų rajono sav. Zarasų miesto sen.
Ornamentuotas kryžius Pavienis objektas Registrinis Statinys Zarasų rajono sav. Zarasų miesto sen.
Ornamentuotas kryžius su Nukryžiuotojo skulptūra> Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) Kitas nekilnojamas daiktas ornamentuotas kryžius Zarasų rajono sav. Zarasų miesto sen.
Ornamentuotas kryžius Pavienis objektas Registrinis Statinys Zarasų rajono sav. Zarasų miesto sen.
Kryžius su Nukryžiuotojo sk. ir horeljefinėmis figūromis Pavienis objektas Registrinis Statinys Zarasų rajono sav. Zarasų miesto sen.
Stogastulpis su Rūpintojėlio skulptūra Pavienis objektas Registrinis Statinys Zarasų rajono sav. Zarasų miesto sen.
Stogastulpis Pavienis objektas Registrinis Statinys stogastulpis Zarasų rajono sav. Zarasų miesto sen.
Ornamentuotas kryžius Pavienis objektas Registrinis Statinys Zarasų rajono sav.
Kryžius su Nukryžiuotojo ir šventųjų skulptūromis Pavienis objektas Registrinis Statinys Zarasų rajono sav. Imbrado sen.
Ornamentuotas kryžius su Nukryžiuotojo skulptūra Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Kitas nekilnojamas daiktas ornamentuotas kryžius Zarasų rajono sav. Degučių sen.
Avilių II kaimo koplytstulpis Pavienis objektas Registrinis Vietinis Kitas nekilnojamas daiktas koplytstulpis Zarasų rajono sav. Imbrado sen.
Ornamentuotas kryžius su Nukryžiuotojo skulptūra Pavienis objektas Registrinis Statinys Zarasų rajono sav. Suvieko sen.
Koplytėlė su Jėzaus Nazariečio ir Marijos skulptūromis Pavienis objektas Registrinis Zarasų rajono sav. Zarasų miesto sen.
Kryžius Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys kryžius Zarasų rajono sav. Antalieptės sen.
Ornamentuotas kryžius su Nukryžiuotojo ir Rūpintojėlio skulptūromis Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Kitas nekilnojamas daiktas kryžius Zarasų rajono sav. Degučių sen.
Avilių II kaimo kryžius Pavienis objektas Registrinis Vietinis Kitas nekilnojamas daiktas kryžius Zarasų rajono sav. Imbrado sen.
Stogastulpis Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys stogastulpis Zarasų rajono sav. Antazavės sen.
Vila Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys vila Vilniaus miesto sav.
Pastatų komplekso antras pastatas Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Vilniaus miesto sav. Žvėryno sen.
Pastatų komplekso pirmas pastatas Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Vilniaus miesto sav. Žvėryno sen.
Pastatų komplekso vila Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys vila Vilniaus miesto sav. Žvėryno sen.
Namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Statinys namas Vilniaus miesto sav.
Namas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys namas Vilniaus miesto sav. Žvėryno sen.
Namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Vilniaus miesto sav.
Namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Vilniaus miesto sav.
Namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Statinys namas Vilniaus miesto sav.
Namas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys namas Vilniaus miesto sav. Žvėryno sen.
Namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Vilniaus miesto sav.
Namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Vilniaus miesto sav.
Šv. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčia Pavienis objektas Registrinis Statinys bažnyčia Vilniaus miesto sav.
Lietuvos partizanų stovyklos ir žūties vieta> Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta žūties vieta Šakių rajono sav. Kriūkų sen.
Lietuvos partizanų kapas Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta partizanų kapas Alytaus rajono sav. Simno sen.
Lietuvos partizanų kapas Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta partizanų kapas Alytaus miesto sav.
Paveikslas "Pacienės portretas" Registrinis paveikslas Kauno miesto sav.
Paveikslas "Paco portretas" Registrinis paveikslas Kauno miesto sav.
Vargonai Registrinis vargonai Vilniaus rajono sav. Rudaminos sen.
Vargonai Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas vargonai Šalčininkų rajono sav. Turgelių sen.
Pozityvas Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas Šalčininkų rajono sav. Turgelių sen.
Vandens malūnas su technologine įranga Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys vandens malūnas su technologine įranga Širvintų rajono sav. Čiobiškio sen.
Tautinio sąjūdžio veikėjo Vinco Šlekio sodybos vieta Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta sodybos vieta Marijampolės sav. Šunskų sen.
Raseinių senojo pašto pastatas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys pastatas Raseinių rajono sav. Raseinių miesto sen.
Vargonai Pavienis objektas Registrinis vargonai Kupiškio rajono sav. Skapiškio sen.
Vargonai Pavienis objektas Registrinis vargonai Kupiškio rajono sav. Noriūnų sen.
Vargonai Pavienis objektas Registrinis vargonai Kupiškio rajono sav. Alizavos sen.
Vargonai Registrinis vargonai Kupiškio rajono sav. Šimonių sen.
Vargonai Registrinis vargonai Kupiškio rajono sav. Alizavos sen.
Lietuvos gyventojų tremties atmintina vieta Pavienis objektas Registrinis Nacionalinis Vieta vieta Vilniaus miesto sav.
Automobilis ŠTEER markės Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas automobilis Vilniaus miesto sav.
Namas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys namas Marijampolės sav.
Antasarės, Popeliškės pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Švenčionių rajono sav. Sarių sen.
Kasčiukų pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Švenčionių rajono sav. Sarių sen.
Gargždelės kaimo kapinių koplyčios varpinė Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys varpinė Kretingos rajono sav. Imbarės sen.
Petro Armino pradžios mokyklos pastatas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys pastatas Marijampolės sav.
Administracinis pastatas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys administracinis pastatas Marijampolės sav.
Kairių dvaro sodybos pastatas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys pastatas Šiaulių rajono sav. Kairių sen.
Pastatas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys pastatas Vilkaviškio rajono sav. Vilkaviškio miesto sen.
Pastatų kompleksas Kompleksas Registrinis Vietinis pastatų kompleksas Palangos miesto sav.
Vargonai Registrinis vargonai Švenčionių rajono sav. Labanoro sen.
Paminklas su Nukryžiuotojo, angeliukų galvučių bareljefais, Pavienis objektas Registrinis Statinys Kretingos rajono sav. Imbarės sen.
Paminklinė stela su Jėzaus krikšto bareljefine scena Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas Kretingos rajono sav. Imbarės sen.
Paminklas su Nukryžiuotojo bareljefu, klūpančių angeliukų figūromis Pavienis objektas Registrinis Statinys paminklas Kretingos rajono sav. Imbarės sen.
Paminklas - koplytėlės imitacija su Marijos Sopulingosios bareljefu Pavienis objektas Registrinis paminklas Kretingos rajono sav. Imbarės sen.
Skulptūrinė kompozicija "Ave Marija" (Švč. Marija su kūdikiu) Pavienis objektas Registrinis Statinys skulptūrinė kompozicija Kretingos rajono sav. Salantų miesto sen.
Šiaulių m. evangelikų liuteronų senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta evangelikų liuteronų senosios kapinės Šiaulių miesto sav.
Šiaulių žydų senųjų kapinių dalis Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta žydų senųjų kapinių dalis Šiaulių miesto sav.
Šiaulių senųjų kapinių, vad. Talšos kapinėmis, komplekso senosios kapinės Į kompleksą įeinantis Registrinis Nacionalinis Vieta senosios kapinės Šiaulių miesto sav.
II-ojo pas. karo belaisvių I-osios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vieta kapinės Šiaulių miesto sav.
II-ojo pas. karo belaisvių II-osios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vieta kapinės Šiaulių miesto sav.
Čekiškės žydų senosios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta žydų senosios kapinės Kauno rajono sav. Čekiškės sen.
Zapyškio žydų senosios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta žydų senosios kapinės Kauno rajono sav. Zapyškio sen.
Vilkijos žydų senosios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta žydų senosios kapinės Kauno rajono sav. Vilkijos sen.
Vandžiogalos žydų senųjų kapinių komplekso žydų senosios kapinės Į kompleksą įeinantis Registrinis Vietinis Vieta žydų senosios kapinės Kauno rajono sav. Vandžiogalos sen.
Akmenys Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta Švenčionių rajono sav. Sarių sen.
Skulptūrinė kompozicija Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) Statinys skulptūrinė kompozicija Plungės rajono sav. Plungės miesto sen.
Plungės Šv. Florijono paminklas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas paminklas Plungės rajono sav. Plungės miesto sen.
Poeto Vytauto Mačernio žūties vietos kryžius Pavienis objektas Registrinis Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas kryžius Plungės rajono sav. Žemaičių Kalvarijos sen.
Laisvės paminklas> Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) Statinys paminklas Plungės rajono sav. Kulių sen.
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto paminklas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas paminklas Rietavo sav. Medingėnų sen.
Pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Statinys pastatas Klaipėdos miesto sav.
Pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Statinys pastatas Klaipėdos miesto sav.
Namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Klaipėdos miesto sav.
Vištyčio evangelikų-liuteronų bažnyčia Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys bažnyčia Vilkaviškio rajono sav. Vištyčio sen.
Senovės gyvenvietė II Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta Varėnos rajono sav. Marcinkonių sen.
Kabelių senovės gyvenvietė Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta senovės gyvenvietė Varėnos rajono sav. Marcinkonių sen.
Svobiškėlio alkvietės ir akmens alkvietė, vad. Alkos gojumi Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Vieta alkvietė Molėtų rajono sav. Alantos sen.
Perkalių pilkapių vieta> Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta pilkapių vieta Molėtų rajono sav. Balninkų sen.
Senovės gyvenvietė Pavienis objektas Registrinis Vieta senovės gyvenvietė Tauragės rajono sav. Tauragės sen.
Vidaus degimo variklis "BLAXTON" Registrinis Kretingos rajono sav. Imbarės sen.
Viliaus Orvido kūrybos ir kolekcijos vieta Pavienis objektas Paminklas Vieta vieta Kretingos rajono sav. Imbarės sen.
Kunigo, rašytojo Stasio Ylos gimtinės atmintina vieta Pavienis objektas Registrinis Nacionalinis Vieta vieta Anykščių rajono sav. Kurklių sen.
Kryžius Pavienis objektas Registrinis Statinys Anykščių rajono sav. Kurklių sen.
1861-1862 m. Telšių apskrities valstiečių pasipriešinimo vado Antano Vaišvilos gimtosios sodybos atmintina vieta> Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta vieta Plungės rajono sav. Nausodžio sen.
Paminklas Pavienis objektas Registrinis paminklas Rietavo sav. Tverų sen.
Kunigų Vaclovo Balsio, Justino Dabrilos ir Jono Petrikos žudynių vieta Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta žudynių vieta Vilkaviškio rajono sav. Bartninkų sen.
Klėtelė Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Statinys klėtelė Anykščių rajono sav. Anykščių sen.
Pabiržės senovės gyvenvietė Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta senovės gyvenvietė Ignalinos rajono sav. Linkmenų sen.
Paminklas su Rūpintojėlio horeljefu ir niša statulai Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas Kretingos rajono sav. Imbarės sen.
Paminklas su Apvaizda ir Šv. Jurgio bareljefu Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas Kretingos rajono sav. Imbarės sen.
Antkapinis paminklas su Nukryžiuotojo bareljefu Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas Kretingos rajono sav. Imbarės sen.
Paminklinis akmuo su Nukryžiuotojo horeljefu, angeliukų reljefais Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas paminklinis akmuo Kretingos rajono sav. Imbarės sen.
Marijos su karūna skulptūrinė kompozicija Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas Kretingos rajono sav. Imbarės sen.
Paminklinis akmuo su Kristaus horeljefu Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas Kretingos rajono sav. Imbarės sen.
Paminklinis akmuo su Marijos su kūdikiu ir šventosios bareljefu Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas Kretingos rajono sav. Imbarės sen.
Stogastulpio tipo paminklas su Rūpintojėlio horeljefu Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas Kretingos rajono sav. Imbarės sen.
Lurdo grota su karūnuotos Marijos, Marijos Rožančinės statulomis Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas Liurdo grota Kretingos rajono sav. Imbarės sen.
Vartų, akmens riedulių su plastiniais motyvais, kryžių ansamblis Pavienis objektas Registrinis Statinys ansamblis Kretingos rajono sav. Imbarės sen.
Akmens riedulių, plokščių, plastinių akcentų su Vytimi paženklinta plokšte montažas Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas Kretingos rajono sav. Imbarės sen.
Dekoratyvinė plokštė su Zodiako ženklais Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas Kretingos rajono sav. Imbarės sen.
Dekoratyvinė skulptūra "Perkūnas" Pavienis objektas Registrinis Kretingos rajono sav. Imbarės sen.
Dekoratyvinė skulptūra "Geležinis Vilkas" Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas Kretingos rajono sav. Imbarės sen.
Dekoratyvinė sėdinčio barzdoto vyro su ištiestomis ant kelių rankomis skulptūra Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas dekoratyvinė skulptūra Kretingos rajono sav. Imbarės sen.
Dekoratyvinė prabočio skulptūrėlė ant architektūrinio pagrindo Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas skulptūrėlė Kretingos rajono sav. Imbarės sen.
Dekoratyvinė moters su skraiste skulptūra Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas Kretingos rajono sav. Imbarės sen.
Dekoratyvinė senolio figūra ant laiptuoto pagrindo Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas Kretingos rajono sav. Imbarės sen.
Dekoratyvinė skulptūra "Katinas" Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas Kretingos rajono sav. Imbarės sen.
Moters biustas su postamentu Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas Kretingos rajono sav. Imbarės sen.
Skulptūrinė kompozicija "Vergas" Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas skulptūrinė kompozicija Kretingos rajono sav. Imbarės sen.
Stela su stovinčios moters figūra Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas stela Kretingos rajono sav. Imbarės sen.
Skulptūrinė kompozicija "Buda" Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas skulptūrinė kompozicija Kretingos rajono sav. Imbarės sen.
Skulptūrinė faraono galva Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas galva Kretingos rajono sav. Imbarės sen.
Akmuo su saulės, mėnulio ir kryžiaus simboliais Pavienis objektas Registrinis Vieta akmuo Kretingos rajono sav. Imbarės sen.
Stogastulpis su rojaus scenomis Pavienis objektas Registrinis Statinys stogastulpis Kretingos rajono sav. Imbarės sen.
Rūpintojėlio skulptūra Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas skulptūra Kretingos rajono sav. Imbarės sen.
Kryžius su Nukryžiuotojo skulptūra Pavienis objektas Registrinis Statinys kryžius su nukryžiuotojo skulptūra Kretingos rajono sav. Imbarės sen.
Antkapinis paminklas su skulptūriniu dekoru Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas antkapinis paminklas Kretingos rajono sav. Salantų miesto sen.
Antkapinis paminklas su Nukryžiuotoju, skulptūriniu dekoru Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas antkapinis paminklas Kretingos rajono sav. Salantų miesto sen.
Paminklas Lietuvos krikšto 600 m. jubiliejui Pavienis objektas Registrinis Statinys paminklas Plungės rajono sav. Plungės miesto sen.
Paminklas 1940-1953 m. kankinių atminimui Pavienis objektas Registrinis Statinys Plungės rajono sav. Plungės miesto sen.
Paminklas-stogastulpis su Jono Krikštytojo skulptūrine kompozicija Pavienis objektas Registrinis Statinys paminklas Plungės rajono sav. Plungės miesto sen.
Lietuvos partizanų kapai Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta partizanų kapai Anykščių rajono sav. Anykščių sen.
Knygnešio Antano Justinavičiaus kapas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta kapas Anykščių rajono sav. Kavarsko sen.
Lietuvos partizanų kapai Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta partizanų kapai Anykščių rajono sav. Skiemonių sen.
Lietuvos partizanų užkasimo vieta ir kapai Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta užkasimo vieta ir kapai Ignalinos rajono sav. Ignalinos miesto sen.
Sodyba Kompleksas Registrinis Utenos rajono sav. Tauragnų sen.
Kryžius Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Kitas nekilnojamas daiktas kryžius Varėnos rajono sav. Varėnos sen.
1941 m. birželio sukilėlio Aleksandro Miškinio žūties vieta Pavienis objektas Registrinis Nacionalinis Vieta žūties vieta Zarasų rajono sav. Degučių sen.
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos rūmų, kitų statinių ir Nepriklausomybės aikštės komplekso Nepriklausomybės aikštė Į kompleksą įeinantis Registrinis Nacionalinis aikštė Vilniaus miesto sav.
Lietuvos radijo ir televizijos centro statinių kompleksas Kompleksas Registrinis Nacionalinis kompleksas Vilniaus miesto sav.
Atmintino įvykio vieta Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta vieta Vilniaus miesto sav.
Stogastulpis Lietuvos Respublikos 10-mečiui Pavienis objektas Registrinis Statinys Širvintų rajono sav. Širvintų miesto sen.
Sovietų Sąjungos agresijos 1991 m. Medininkuose kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta kompleksas Vilniaus rajono sav. Medininkų sen.
Knygnešio Karolio Baužio kapas Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta kapas Širvintų rajono sav. Kernavės sen.
Papėčių piliakalnis Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Alytaus rajono sav. Miroslavo sen.
Krauklių stiklo gaminių dirbtuvės vieta, vad. Stiklo pečiumi Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta stiklo gaminių dirbtuvės vieta Biržų rajono sav. Nemunėlio Radviliškio sen.
Pasamanės piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Ignalinos rajono sav. Dūkšto sen.
Papravalės senovės gyvenvietė Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senovės gyvenvietė Ignalinos rajono sav. Ignalinos sen.
Jurbarko senojo miesto vieta Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta miesto vieta Jurbarko rajono sav. Jurbarko miesto sen.
Jutkonių kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kapinynas Panevėžio rajono sav. Naujamiesčio sen.
Senkapiai Pavienis objektas Registrinis Vieta senkapiai Šilalės rajono sav. Šilalės kaimiškoji sen.
Kiaukų kapinynas, vad. Skuistkapiais Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta senkapiai Šilalės rajono sav. Šilalės kaimiškoji sen.
Laukininkų senosios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Varėnos rajono sav. Merkinės sen.
Perlojos senosios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Varėnos rajono sav. Varėnos sen.
Paminklinis akmuo Lietuvos karaliui Mindaugui Pavienis objektas Registrinis Nacionalinis Kitas nekilnojamas daiktas paminklinis akmuo Vilniaus rajono sav. Medininkų sen.
Šv. Onos bažnyčia Pavienis objektas Valstybės saugomas Statinys bažnyčia Kelmės rajono sav. Kelmės apylinkių sen.
Kaišiadorių geležinkelio viadukas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys geležinkelio viadukas Kaišiadorių rajono sav. Kaišiadorių miesto sen.
Augustaičių vandens malūnas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys vandens malūnas Akmenės rajono sav. Papilės sen.
Rudikių vandens malūnas, vad. Papartynės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys vandens malūnas Akmenės rajono sav. Papilės sen.
Gatvės grindinys Pavienis objektas Registrinis Statinys grindinys Vilniaus miesto sav.
Sovietų Sąjungos represijų aukų Graužų kaimo gyventojų kapas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta kapas Raseinių rajono sav. Girkalnio sen.
Pirmojo lietuviško laikraščio leidėjo ir redaktoriaus Antano Smilgos kapas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kapas Raseinių rajono sav. Raseinių miesto sen.
Lietuvos karininko, savanorio Vinco Jonuškos kapas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta kapas Panevėžio rajono sav. Paįstrio sen.
Entomologo Alfonso Palionio kapas Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta kapas Panevėžio rajono sav. Naujamiesčio sen.
Namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Lazdijų rajono sav. Noragėlių sen.
Kunigiškių senovės gyvenvietė Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta senovės gyvenvietė Jonavos rajono sav. Upninkų sen.
NKVD-MGB būstinės pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Akmenės rajono sav. Akmenės sen.
Kryžius I Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Nacionalinis kryžius Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Kryžius II Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Nacionalinis kryžius Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Monumentalus kryžius III Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Nacionalinis monumentalus kryžius Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Kryžius su Jėzaus Nazariečio figūra ir 2 angelų statulėlėmis Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta kryžius Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Kryžius IV Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Nacionalinis kryžius Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Kryžius V Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Nacionalinis kryžius Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Kryžius VI Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Nacionalinis kryžius Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Kryžius VII Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Nacionalinis kryžius Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Paminklinė skulptūra I Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Nacionalinis paminklinė skulptūra Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Stogastulpis I Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Nacionalinis stogastulpis Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Stogastulpis II Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Nacionalinis stogastulpis Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Paminklinė skulptūrinė grupė I Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Nacionalinis paminklinė skulptūrinė grupė Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Koplytstulpis I Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Nacionalinis Kitas nekilnojamas daiktas koplytstulpis Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Stogastulpis III Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Nacionalinis Kitas nekilnojamas daiktas stogastulpis Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Paminklinė skulptūra II Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Nacionalinis paminklinė skulptūra Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Kryžius VIII Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Nacionalinis kryžius Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Kryžius IX Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Nacionalinis kryžius Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Stogastulpis IV Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Nacionalinis stogastulpis Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Stogastulpis V Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Nacionalinis stogastulpis Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Kryžius X Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Nacionalinis kryžius Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Stogastulpis su bokšteliu, vieliniu kryželiu, šventųjų paveikslais Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Nacionalinis Kitas nekilnojamas daiktas stogastulpis Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Kryžius XI Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Nacionalinis kryžius Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Kryžius su ornamentuota viršūne-saulute Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta kryžius Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Paminklinė skulptūra III Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Nacionalinis paminklinė skulptūra Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Koplytstulpis II Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Nacionalinis koplytstulpis Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Kryžius XII Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Nacionalinis kryžius Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Kryžius XIII Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Nacionalinis kryžius Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Kryžius XIV Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Nacionalinis kryžius Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Kryžius XV Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Nacionalinis kryžius Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Kryžius XVI Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Nacionalinis kryžius Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Kryžius XVII Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Nacionalinis kryžius Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Stogastulpis VII Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Nacionalinis stogastulpis Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Koplytstulpis su kryžiumi viršūnėje Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta koplytstulpis Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Kryžius XVIII Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Nacionalinis kryžius Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Kryžius ornamentuotas su Nukryžiuotojo skulptūra Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta kryžius Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Kryžius XIX Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Nacionalinis kryžius Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Kryžius XX Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Nacionalinis kryžius Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Kryžius XXI Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Nacionalinis kryžius Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Kryžius XXII Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Nacionalinis kryžius Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Kryžius XXIII Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Nacionalinis kryžius Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Kryžius XXIV Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Nacionalinis kryžius Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Kryžius XXV Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Nacionalinis kryžius Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Kryžius XXVI Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Nacionalinis kryžius Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Kryžius XXVII Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Nacionalinis kryžius Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Kryžius XXVIII Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Nacionalinis kryžius Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Kryžius XXIX Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Nacionalinis kryžius Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Paminklinė skulptūra IV Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Nacionalinis paminklinė skulptūra Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Kryžius XXX Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Nacionalinis kryžius Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Kryžius XXXI Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Nacionalinis kryžius Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Kryžius XXXII Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Nacionalinis kryžius Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Kryžius XXXIII Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Nacionalinis kryžius Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Kryžius XXXIV Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Nacionalinis kryžius Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Kryžius XXXV Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Nacionalinis kryžius Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Kryžius Pavienis objektas Registrinis Statinys kryžius Raseinių rajono sav. Betygalos sen.
Stogastulpis su kryžiumi-viršūne Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Kitas nekilnojamas daiktas stogastulpis Raseinių rajono sav. Viduklės sen.
Meištų kaimo koplytstulpis Pavienis objektas Registrinis Vietinis Kitas nekilnojamas daiktas koplytstulpis Raseinių rajono sav. Raseinių sen.
Altorėlis su Pietos skulptūra Į kompleksą įeinantis Pradėta valstybės saugomo statuso panaikinimo procedūra altorėlis Raseinių rajono sav. Nemakščių sen.
Monumentalus kryžius "Žuvusiems dėl Tėvynės" Pavienis objektas Valstybės saugomas Statinys monumentalus kryžius Širvintų rajono sav. Kernavės sen.
Paminklas 1941-1953 m. kankiniams atminti Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys paminklas Raseinių rajono sav. Ariogalos miesto sen.
Paminklas "Gediminaičių stulpai" Pavienis objektas Registrinis Vietinis Kitas nekilnojamas daiktas paminklas Raseinių rajono sav. Ariogalos sen.
Šalčininkų keramikos dirbtuvės vieta Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta keramikos dirbtuvės vieta Šalčininkų rajono sav. Šalčininkų sen.
Altorius su paveikslais ir skulptūriniu dekoru I Registrinis altorius Akmenės rajono sav. Akmenės sen.
Altorius su paveikslais ir skulptūriniu dekoru II Registrinis altorius Akmenės rajono sav. Akmenės sen.
Altorius su paveikslais ir skulptūriniu dekoru III Registrinis altorius Akmenės rajono sav. Akmenės sen.
Vargonų prospektas Registrinis vargonų prospektas Akmenės rajono sav. Akmenės sen.
Sakykla su skulptūriniu dekoru, evangelistų figūromis Registrinis sakykla Akmenės rajono sav. Akmenės sen.
Klausykla Registrinis klausykla Akmenės rajono sav. Akmenės sen.
Klausykla Registrinis klausykla Akmenės rajono sav. Akmenės sen.
Klausykla Registrinis klausykla Akmenės rajono sav. Akmenės sen.
Klausykla Registrinis klausykla Akmenės rajono sav. Akmenės sen.
Klausykla Registrinis klausykla Akmenės rajono sav. Akmenės sen.
Klausykla Registrinis klausykla Akmenės rajono sav. Akmenės sen.
Kilnojamas altorėlis Registrinis Akmenės rajono sav. Akmenės sen.
Koplytėlė dviaukštė su skulptūromis Pavienis objektas Registrinis Statinys koplytėlė Akmenės rajono sav. Akmenės sen.
Koplytstulpis su skulptūromis Pavienis objektas Registrinis Statinys koplytstulpis Akmenės rajono sav. Akmenės sen.
Centrinis altorius Registrinis altorius Akmenės rajono sav. Papilės sen.
Koplytėlė medyje su Marijos skulptūra Registrinis koplytėlė Akmenės rajono sav. Papilės sen.
Koplytstulpis su Pietos skulptūra Pavienis objektas Registrinis Statinys koplytstulpis Akmenės rajono sav. Papilės sen.
Koplytėlė medyje su Šv. Šeimos skulptūrine grupe Registrinis koplytėlė Akmenės rajono sav. Papilės sen.
Koplytėlė su Nazariečio skulptūra ir ornamentuotu kryželiu Registrinis koplytėlė Akmenės rajono sav. Papilės sen.
Koplytėlė su ornamentuotu kryželiu Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys koplytėlė Mažeikių rajono sav. Viekšnių sen.
Koplytstulpis> Pavienis objektas Registrinis Vietinis Kitas nekilnojamas daiktas koplytstulpis Mažeikių rajono sav. Viekšnių sen.
Kryžius su Nukryžiuotojo skulptūra Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) Kitas nekilnojamas daiktas kryžius Mažeikių rajono sav. Viekšnių sen.
Antkapinis paminklas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Kitas nekilnojamas daiktas antkapinis paminklas Akmenės rajono sav. Kruopių sen.
Papilės koplytstulpis Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys koplytstulpis Akmenės rajono sav. Papilės sen.
Koplytstulpis su skulptūromis Pavienis objektas Registrinis Statinys koplytstulpis Akmenės rajono sav. Papilės sen.
Paminklinis ansamblis Pavienis objektas Registrinis Statinys ansamblis Akmenės rajono sav. Papilės sen.
Centrinis altorius su skulptūromis Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) Kitas nekilnojamas daiktas altorius Mažeikių rajono sav. Viekšnių sen.
Skulptūra "Šv. Rokas"> Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) Kitas nekilnojamas daiktas skulptūra Mažeikių rajono sav. Viekšnių sen.
Skulptūra "Šv. Petras"> Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) Kitas nekilnojamas daiktas skulptūra Mažeikių rajono sav. Viekšnių sen.
Rokantiškių piliakalnis su gyvenviete Kompleksas Valstybės saugomas Nacionalinis piliakalnis su gyvenviete Vilniaus miesto sav.
Rusnės miestelio istorinė dalis Vietovė Valstybės saugomas Regioninis miestelio istorinė dalis Šilutės rajono sav. Rusnės sen.
Pašilės šv. Barboros bažnyčia Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys bažnyčia Ukmergės rajono sav. Ukmergės miesto sen.
Vilniaus senojo miesto su priemiesčiais senojo miesto vieta, vad. Senamiesčiu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta senojo miesto vieta Vilniaus miesto sav.
Būtkiemio piliakalnis Pavienis objektas Paminklas Vieta piliakalnis Kaišiadorių rajono sav. Kruonio sen.
Kalvių pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Kaišiadorių rajono sav. Kruonio sen.
Kalvių pilkapynas II Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Kaišiadorių rajono sav. Kruonio sen.
Rokiškių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Vieta piliakalnis Kaišiadorių rajono sav. Kruonio sen.
Gojaus, Kloninių Mijaugonių pilkapynas, vad. Prancūzų kapais Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Elektrėnų sav. Kietaviškių sen.
Pilies teritorijos ir senamiesčio kultūrinis sluoksnis Pavienis objektas Registrinis Vieta Kauno miesto sav.
Meldinių pilkapis, vad. Žėrkalniu Pavienis objektas Paminklas Vieta pilkapis Pakruojo rajono sav. Rozalimo sen.
Siesikų įtvirtinta dvarvietė Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta įtvirtinta dvarvietė Ukmergės rajono sav.
Ukmergės senojo miesto vieta Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senojo miesto vieta Ukmergės rajono sav. Ukmergės miesto sen.
Laičių kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kapinynas Ukmergės rajono sav. Pivonijos sen.
Obelių senovės gyvenvietė II Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta senovės gyvenvietė Ukmergės rajono sav. Pivonijos sen.
Kiaužerių akmenys su ženklais Pavienis objektas Valstybės saugomas Kitas nekilnojamas daiktas akmenys Panevėžio rajono sav. Smilgių sen.
Pamiškių senovės gyvenvietė Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta senovės gyvenvietė Pasvalio rajono sav. Pasvalio apylinkių sen.
Vaiguvos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių komplekso Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys bažnyčia Kelmės rajono sav. Vaiguvos sen.
Bažnyčia Pavienis objektas Registrinis Statinys bažnyčia Kelmės rajono sav. Užvenčio sen.
Gipėnų kaimo etnoarchitektūrinės sodybos svirnas su vežimine Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis svirnas-vežiminė Zarasų rajono sav. Antazavės sen.
Bagdoniškio dvaro sodybos namas Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Rokiškio rajono sav. Kriaunų sen.
Pasausiškio palivarko sodybos fragmentų ponų namas Į kompleksą įeinantis Registrinis Regioninis Statinys ponų namas Rokiškio rajono sav. Obelių sen.
Šeduvos vilnų karšykla su technologine įranga Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys karšykla Radviliškio rajono sav. Šeduvos miesto sen.
Monstrancija Registrinis monstrancija Šalčininkų rajono sav. Turgelių sen.
Mišių taurė I Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas taurė Šalčininkų rajono sav. Turgelių sen.
Relikvijorius I Registrinis relikvijorius Šalčininkų rajono sav. Turgelių sen.
Relikvijorius III Registrinis relikvijorius Šalčininkų rajono sav. Turgelių sen.
Relikvijorius II Registrinis relikvijorius Šalčininkų rajono sav. Turgelių sen.
Relikvijorius IV Registrinis relikvijorius Šalčininkų rajono sav. Turgelių sen.
Relikvijorius V Registrinis relikvijorius Šalčininkų rajono sav. Turgelių sen.
Mišių taurė II Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas taurė Šalčininkų rajono sav. Turgelių sen.
Mišių taurė su pašiltinimu Registrinis Šalčininkų rajono sav. Turgelių sen.
Relikvijorius VI Registrinis relikvijorius Šalčininkų rajono sav. Turgelių sen.
Mišių taurė III Registrinis Šalčininkų rajono sav. Turgelių sen.
Komuninė taurė Registrinis Šalčininkų rajono sav. Turgelių sen.
Prausyklos durelės Registrinis Šalčininkų rajono sav. Turgelių sen.
Paveikslas "Marija Škaplierinė" Registrinis paveikslas Šalčininkų rajono sav. Turgelių sen.
Paveikslas "Čenstakavo Dievo Motina" Registrinis Šalčininkų rajono sav. Turgelių sen.
Bažnyčios fundatoriaus P. Bžostovskio portretas Registrinis portretas Šalčininkų rajono sav. Turgelių sen.
Arnotas I Registrinis arnotas Šalčininkų rajono sav. Turgelių sen.
Arnotas II Registrinis arnotas Šalčininkų rajono sav. Turgelių sen.
Arnotas III Registrinis arnotas Šalčininkų rajono sav. Turgelių sen.
Arnotas IV Registrinis arnotas Šalčininkų rajono sav. Turgelių sen.
Arnotas V Registrinis arnotas Šalčininkų rajono sav. Turgelių sen.
Arnotas VI Registrinis arnotas Šalčininkų rajono sav. Turgelių sen.
Arnotas VII Registrinis arnotas Šalčininkų rajono sav. Turgelių sen.
Arnotas VIII Registrinis arnotas Šalčininkų rajono sav. Turgelių sen.
Arnotas IX Registrinis arnotas Šalčininkų rajono sav. Turgelių sen.
Bažnyčios seniūno lazda Registrinis Šalčininkų rajono sav. Turgelių sen.
Šv. Kryžiaus relikvijorius Registrinis relikvijorius Šalčininkų rajono sav. Turgelių sen.
Skulptūra "Šv. Petras" Registrinis Šalčininkų rajono sav. Turgelių sen.
Skulptūra "Šv. Stanislovas" Registrinis Šalčininkų rajono sav. Turgelių sen.
Skulptūra "Šv. Povilas" Registrinis Šalčininkų rajono sav. Turgelių sen.
Skulptūra "Šv. Kazimieras" Pavienis objektas Registrinis Šalčininkų rajono sav. Turgelių sen.
Sakykla Registrinis sakykla Šalčininkų rajono sav. Turgelių sen.
Žvakidės (2) Registrinis žvakidės Šalčininkų rajono sav. Turgelių sen.
Paveikslas "Nežinoma šventoji" Registrinis paveikslas Šalčininkų rajono sav. Turgelių sen.
Paveikslas "Marija su kūdikiu" Registrinis paveikslas Šalčininkų rajono sav. Turgelių sen.
Antepedijus Registrinis antepedijus Šalčininkų rajono sav. Turgelių sen.
Paveikslas "Marija su kūdikiu" Registrinis paveikslas Šalčininkų rajono sav. Turgelių sen.
Nešiojamas altorėlis Registrinis Šalčininkų rajono sav. Turgelių sen.
Nešiojamas altorėlis su paveikslais Registrinis Šalčininkų rajono sav. Turgelių sen.
Sietynas Registrinis sietynas Šalčininkų rajono sav. Turgelių sen.
Skulptūra "Nazarietis" Registrinis Šalčininkų rajono sav. Turgelių sen.
Kryžius su Nykryžiuotojo skulptūra I Registrinis Šalčininkų rajono sav. Turgelių sen.
Kryžius su Nykryžiuotojo skulptūra II Registrinis Šalčininkų rajono sav. Turgelių sen.
Paveikslas "Nazarietis" Registrinis paveikslas Šalčininkų rajono sav. Turgelių sen.
Žvakidžių komplektas (6vnt.) Pavienis objektas Registrinis žvakidžių komplektas Šalčininkų rajono sav. Turgelių sen.
Relikvijorius VII Registrinis relikvijorius Šalčininkų rajono sav. Turgelių sen.
Šv. Ipolito relikvijorius Registrinis relikvijorius Šalčininkų rajono sav. Turgelių sen.
Angeliukai (2) Registrinis Šalčininkų rajono sav. Turgelių sen.
Vilkų Lauko piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Kuple Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Šilalės rajono sav. Pajūrio sen.
Kunigiškių kapinynas, vad. Milžinkapiu Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Šilalės rajono sav. Pajūrio sen.
Beinašilio pilkapynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta pilkapynas Molėtų rajono sav. Inturkės sen.
Čimbariškių senosios kapinės, vad. Totorių kapais Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Molėtų rajono sav. Inturkės sen.
Čimbariškių akmuo, vad. Čimbario kapu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas akmuo Molėtų rajono sav. Inturkės sen.
Baluošos piliakalnis Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Švenčionių rajono sav. Pabradės sen.
Bendžiukų piliakalnis Pavienis objektas Paminklas Vieta piliakalnis Molėtų rajono sav. Joniškio sen.
Jutonių, Dubingių pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Švenčionių rajono sav. Pabradės sen.
Antatiškių akmuo, vad. Šiaučiuku Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas akmuo Molėtų rajono sav. Čiulėnų sen.
Kampų piliakalnis, vad. Jūrkampiu Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta piliakalnis Molėtų rajono sav. Luokesos sen.
Miškiškių, Aktapolio pilkapynas, vad. Karo kapais Pavienis objektas Paminklas Vieta pilkapynas Molėtų rajono sav. Luokesos sen.
Budriškių pilkapynas, vad. Kapčiais Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Molėtų rajono sav. Čiulėnų sen.
Kraujelių akmuo, vad. Šventakmeniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta akmuo Molėtų rajono sav. Mindūnų sen.
Piliakalnis Pavienis objektas Registrinis Vieta piliakalnis Molėtų rajono sav. Mindūnų sen.
Budriškių, Pabalčio pilkapynas II Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Molėtų rajono sav. Čiulėnų sen.
Pašekščių pilkapynas, vad. Kapčiais, Švedų kapais Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta pilkapynas Molėtų rajono sav. Čiulėnų sen.
Stirnių pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Švenčionių rajono sav. Labanoro sen.
Janonių piliakalnis, vad. Pilale Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Molėtų rajono sav. Alantos sen.
Janonių pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Molėtų rajono sav. Alantos sen.
Klabinių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Kučiuške Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Molėtų rajono sav. Alantos sen.
Parudinės piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Molėtų rajono sav. Alantos sen.
Pelenių piliakalnis su gyvenviete Kompleksas Paminklas Nacionalinis piliakalnis su gyvenviete Molėtų rajono sav. Suginčių sen.
Skudutiškio akmenų ir šaltinio komplekso akmuo su “Marijos pėda” Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas akmuo Molėtų rajono sav. Suginčių sen.
Didžiulių akmenų akmuo, vad. Jankeliu Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis akmuo Šalčininkų rajono sav. Poškonių sen.
Didžiulių akmenų akmuo, vad. Jankeliuku Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas akmuo Šalčininkų rajono sav. Poškonių sen.
Biržų senojo miesto vieta Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta senojo miesto vieta Biržų rajono sav. Biržų miesto sen.
Stripeikių pilkapynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta pilkapynas Ignalinos rajono sav. Linkmenų sen.
Stripeikių pilkapynas II Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta pilkapynas Ignalinos rajono sav. Linkmenų sen.
Judinio pilkapynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta pilkapynas Anykščių rajono sav. Kavarsko sen.
Pilkapynas II Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta Anykščių rajono sav. Kavarsko sen.
Padumblės pilkapynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta pilkapynas Molėtų rajono sav. Suginčių sen.
Pliešiškių, Pastovėlio pilkapis Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta pilkapis Molėtų rajono sav. Čiulėnų sen.
Suginčių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Vieta piliakalnis Molėtų rajono sav. Suginčių sen.
Vorėnų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Molėtų rajono sav. Suginčių sen.
Vorėnų pilkapynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta pilkapynas Molėtų rajono sav. Suginčių sen.
Želvų piliakalnis, vad. Kaukuru, Kapusčiaragiu Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Molėtų rajono sav. Čiulėnų sen.
Baltadvario įtvirtinta dvarvietė Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta įtvirtinta dvarvietė Molėtų rajono sav. Videniškių sen.
Baltadvario pilkapynas, vad. Švedkapiais Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Molėtų rajono sav. Videniškių sen.
Liesėnų, Bendrių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Molėtų rajono sav. Videniškių sen.
Apuolės piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Skuodo rajono sav. Aleksandrijos sen.
Apuolės kapinynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta kapinynas Skuodo rajono sav. Aleksandrijos sen.
Jedžiotų piliakalnis, vad. Pilale Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Skuodo rajono sav. Aleksandrijos sen.
Kivylių piliakalnis, vad. Pilale Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Skuodo rajono sav. Aleksandrijos sen.
Klaišių kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kapinynas Skuodo rajono sav. Aleksandrijos sen.
Kalnas vad. Alkos, kitaip Aukos kalnu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kalnas Skuodo rajono sav. Barstyčių sen.
Kalnas vad. Alkos kalnu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kalnas Skuodo rajono sav. Barstyčių sen.
Kalnas vad. Alkos, kitaip Aukos kalnu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kalnas Skuodo rajono sav. Ylakių sen.
Kalvių piliakalnis, vad. Pilale Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Skuodo rajono sav. Lenkimų sen.
Krakių akmuo vad. Stabakūliu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta akmuo Skuodo rajono sav. Mosėdžio sen.
Šauklių senovės kulto vietos akmuo su plokščiadugniu dubeniu Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Vieta akmuo su plokščiadugniu dubeniu Skuodo rajono sav. Mosėdžio sen.
Šilalės pirmasis akmuo su dubeniu, vad. Aukuru Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta akmuo Skuodo rajono sav. Mosėdžio sen.
Akmuo vad. Laumės akmeniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta akmuo Skuodo rajono sav. Notėnų sen.
Mikytų piliakalnis, vad. Pilimi Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Skuodo rajono sav. Notėnų sen.
Guntino akmuo, vad. Laumės akmeniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas akmuo Skuodo rajono sav. Skuodo sen.
Kulų kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kapinynas Skuodo rajono sav. Skuodo miesto sen.
Puodkalių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Skuodo rajono sav. Skuodo sen.
Užluobės piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Pilimi Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Skuodo rajono sav. Skuodo sen.
Erslos akmuo su plokščiadugniu dubeniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta akmuo su plokščiadugniu dubeniu Skuodo rajono sav. Šačių sen.
Klepų piliakalnis Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta piliakalnis Šakių rajono sav. Kudirkos Naumiesčio sen.
Turčinų, Ročkų piliakalnis Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Šakių rajono sav. Kudirkos Naumiesčio sen.
Maštaičių, Narkūnų piliakalnio su priešpiliais ir papiliu piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Šakių rajono sav. Kidulių sen.
Sudargo, Grinaičių piliakalnio II su gyvenviete piliakalnis, vad. Žydkapiu Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Šakių rajono sav. Sudargo sen.
Sudargo, Grinaičių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Balnakalniu Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Šakių rajono sav. Sudargo sen.
Sudargo, Burgaičių piliakalnis II, vad. Pilaite Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Šakių rajono sav. Sudargo sen.
Sudargo, Burgaičių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Vorpiliu Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Šakių rajono sav. Sudargo sen.
Dulinčiškių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Šakių rajono sav. Kriūkų sen.
Joginiškių piliakalnis vad. Kalnu Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Šakių rajono sav. Kriūkų sen.
Misiūnų piliakalnis Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta piliakalnis Šakių rajono sav. Kriūkų sen.
Žemiosios Panemunės piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Registrinis Nacionalinis Vieta piliakalnis Šakių rajono sav. Kriūkų sen.
Žuklijų piliakalnis Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Šakių rajono sav. Kriūkų sen.
Mikytų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Smailiakalniu Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Šakių rajono sav. Lekėčių sen.
Mikytų kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kapinynas Šakių rajono sav. Lekėčių sen.
Šėtijų piliakalnis, vad. Jundakalniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Šakių rajono sav. Lekėčių sen.
Plokščių, Vaiguviškių piliakalnis Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Šakių rajono sav. Plokščių sen.
Stulgių piliakalnis, vad. Šančiumi, Prancūzų apkasais Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Šakių rajono sav. Plokščių sen.
Kubilių, Šilvėnų piliakalnis, vad. Piliuku, Pilale Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta piliakalnis Šakių rajono sav. Plokščių sen.
Slavikų kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Šakių rajono sav. Slavikų sen.
Viltrakių piliakalnis Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta piliakalnis Šakių rajono sav. Žvirgždaičių sen.
Kalnas Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Vieta kalnas Šiaulių rajono sav. Bubių sen.
Mažeikių kapinynas Pavienis objektas Paminklas Vieta kapinynas Šiaulių rajono sav. Gruzdžių sen.
Norušaičių kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kapinynas Šiaulių rajono sav. Kairių sen.
Romučių, Papalskių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Gojeliu Į kompleksą įeinantis Paminklas Vieta piliakalnis Šiaulių rajono sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.
Rekčių piliakalnis su gyvenviete Kompleksas Paminklas piliakalnis su gyvenviete Šiaulių rajono sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.
Piliakalnis vad. Aukštaisiais Šilėnais Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas piliakalnis Šiaulių rajono sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.
Bubių piliakalnis su gyvenviete Kompleksas Paminklas Nacionalinis piliakalnis su gyvenviete Šiaulių rajono sav. Bubių sen.
Noliškių pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Vieta pilkapynas Šiaulių rajono sav. Bubių sen.
Kalnas, vad. Alkos kalnu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kalnas Šiaulių rajono sav. Šiaulių kaimiškoji sen.
Sauginių kapinynas vad. Užbitės kalnu, Užbytos kalva Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kapinynas Šiaulių rajono sav. Kužių sen.
Vainagių piliakalnis, vad. Piliuku Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta piliakalnis Kelmės rajono sav. Šaukėnų sen.
Luponių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Perkūno kalnu, Raganų kalnu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Šiaulių rajono sav. Kužių sen.
Kryžių kalno - Jurgaičių, Domantų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Šventkalniu, Kryžių, Pilies kalnu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Kalnas, vad. Gaidpile Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kalnas Šiaulių rajono sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.
Normančių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Bauskės pilimi Į kompleksą įeinantis Paminklas Vieta piliakalnis Šiaulių rajono sav. Šiaulių kaimiškoji sen.
Girkautų pilkapių vieta, vad. Kapų kalnu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta pilkapių vieta Šiaulių rajono sav. Raudėnų sen.
Kybartiškės pilkapis Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta pilkapis Šiaulių rajono sav. Raudėnų sen.
Biržų Lauko piliakalnis, vad. Pilale Pavienis objektas Registrinis Nacionalinis Vieta piliakalnis Šilalės rajono sav. Šilalės kaimiškoji sen.
Indijos piliakalnio su papiliu piliakalnis, vad. Pile, Pilimi Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Šilalės rajono sav. Šilalės kaimiškoji sen.
Rubinavo piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Pilale, Šarūno kalnu, Šarūno kapu, Švedų pilimi Į kompleksą įeinantis Paminklas Vieta piliakalnis Šilalės rajono sav. Šilalės kaimiškoji sen.
Vaičių piliakalnis, vad. Pilale, Švedkalniu Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Šilalės rajono sav. Šilalės kaimiškoji sen.
Žvilių kapinynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta kapinynas Šilalės rajono sav. Šilalės kaimiškoji sen.
Gedminiškės kapinynas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Šilalės rajono sav. Kaltinėnų sen.
Kalnas vad. Alkos kalnu, kitaip Pilale Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kalnas Šilalės rajono sav.
Pagrybio piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Skuburkalniu, Skuburlės kalnu Į kompleksą įeinantis Paminklas Vieta piliakalnis Šilalės rajono sav. Kaltinėnų sen.
Pagrybio kapinynas Pavienis objektas Paminklas Vieta kapinynas Šilalės rajono sav. Kaltinėnų sen.
Pilių, Kaltinėnų piliakalnis, vad. Kepaluškalniu Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Šilalės rajono sav. Kaltinėnų sen.
Prienų piliakalnis, vad. Birgkalniu Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta piliakalnis Šilalės rajono sav. Kaltinėnų sen.
Kalnas vad. Alkos kakta Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kalnas Šilalės rajono sav. Kvėdarnos sen.
Akmuo vad. Velnio krase Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta akmuo Šilalės rajono sav. Kvėdarnos sen.
Padievaičio, Kvėdarnos piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete piliakalnis, vad. Padievaičio kalnu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Šilalės rajono sav. Kvėdarnos sen.
Padievaičio akmuo, vad. Velnio sostu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas akmuo Šilalės rajono sav. Kvėdarnos sen.
Pajūralio, Skerdynų pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Šilalės rajono sav. Kvėdarnos sen.
Pavėžio, Drobūkščių piliakalnis Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Šilalės rajono sav. Kvėdarnos sen.
Piliakalnis vad. Švedkalniu, Šventkalniu Į kompleksą įeinantis Paminklas Vieta piliakalnis Šilalės rajono sav. Bilionių sen.
Burbiškių piliakalnio su papiliu piliakalnis, vad. Pilies kalnu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Šilalės rajono sav. Laukuvos sen.
Piliakalnis II Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Vieta piliakalnis Šilalės rajono sav. Laukuvos sen.
Burbiškių kapinynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta kapinynas Šilalės rajono sav. Laukuvos sen.
Burbiškių, Reistrų, Dargių kūlgrinda, vad. Sietuvos kūlgrinda Pavienis objektas Registrinis Nacionalinis Vieta kūlgrinda Šilalės rajono sav. Laukuvos sen.
Medvėgalio, Karūžiškės piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete piliakalnis, vad. Medvėgaliu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Šilalės rajono sav. Laukuvos sen.
Karūžiškės kalnas, vad. Alkos kalnu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kalnas Šilalės rajono sav. Laukuvos sen.
Treigių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Eržinkalniu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Šilalės rajono sav. Laukuvos sen.
Kazokų piliakalnis, vad. Užpiliu Pavienis objektas Paminklas Vieta piliakalnis Šilalės rajono sav. Upynos sen.
Vedrių piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Šilalės rajono sav. Upynos sen.
Alkupio kalnas, vad. Šventkalniu, kitaip Švedkalniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kalnas Šilalės rajono sav. Žadeikių sen.
Dargalių kapinynas Pavienis objektas Paminklas Vieta kapinynas Šilalės rajono sav. Laukuvos sen.
Dulkių Lauko kapinynas Pavienis objektas Paminklas Vieta kapinynas Šilalės rajono sav. Žadeikių sen.
Padievyčio piliakalnis, vad. Pile Pavienis objektas Registrinis Nacionalinis Vieta piliakalnis Šilalės rajono sav. Laukuvos sen.
Payžnio kapinynas Pavienis objektas Registrinis Nacionalinis Vieta kapinynas Šilalės rajono sav. Laukuvos sen.
Dapkiškės piliakalnis Pavienis objektas Paminklas Vieta piliakalnis Šilalės rajono sav. Pajūrio sen.
Vilkų Lauko, Spraudaičių piliakalnis, vad. Veringa Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Šilalės rajono sav. Pajūrio sen.
Kunigiškių akmuo, vad. Aukuru Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas akmuo Šilalės rajono sav. Pajūrio sen.
Lileikėnų, Kunigiškių piliakalnis, vad. Švedkalniu, Jomantų pile Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Šilalės rajono sav. Pajūrio sen.
Lileikėnų kapinynas, vad. Milžinkapiais Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta kapinynas Šilalės rajono sav. Pajūrio sen.
Kalnas Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas kalnas Šilalės rajono sav. Pajūrio sen.
Pakisio piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Pile Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Šilalės rajono sav. Pajūrio sen.
Simėnų, Ivenkių piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete piliakalnis, vad. Aukuro kalnu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Šilalės rajono sav. Bijotų sen.
Leviškių kapinynas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Šilalės rajono sav. Traksėdžio sen.
Rubaičių piliakalnis, vad. Pilale Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Šilalės rajono sav. Traksėdžio sen.
Šiaudalių kapinynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta kapinynas Šilalės rajono sav. Traksėdžio sen.
Žąsino kapinynas Pavienis objektas Paminklas Vieta kapinynas Šilalės rajono sav. Traksėdžio sen.
Senkapis Pavienis objektas Registrinis Vieta senkapis Šilalės rajono sav. Bijotų sen.
Gegužių piliakalnis, vad. Bliūdkalniu, Gegužkalniu Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Šilalės rajono sav. Upynos sen.
Piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete piliakalnis, vad. Miegės kalnu Į kompleksą įeinantis Paminklas Vieta piliakalnis Šilalės rajono sav. Upynos sen.
Lingių Fermų kapinynas, vad. Milžinkapiais Pavienis objektas Paminklas Vieta kapinynas Šilalės rajono sav. Upynos sen.
Požerės, Paežerio kapinynas, vad. Karnaga Pavienis objektas Paminklas Vieta kapinynas Šilalės rajono sav. Upynos sen.
Paupynio, Medsėdžių kapinynas Pavienis objektas Paminklas Vieta kapinynas Šilalės rajono sav. Upynos sen.
Upynos kapinynas Pavienis objektas Paminklas Vieta kapinynas Šilalės rajono sav. Upynos sen.
Eidaičių piliakalnis, vad. Pilalės kalnu Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Šilutės rajono sav. Gardamo sen.
Žakainių, Užtenenio, Jokūbiškės piliakalnis Pavienis objektas Paminklas Vieta piliakalnis Šilutės rajono sav. Gardamo sen.
Gailaičių, Uoksų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Uoksų pilaite Į kompleksą įeinantis Paminklas Vieta piliakalnis Šilutės rajono sav. Švėkšnos sen.
Jurgaičių, Jomantų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Pilimi Į kompleksą įeinantis Paminklas Vieta piliakalnis Šilutės rajono sav. Švėkšnos sen.
Jurgaičių, Jomantų kapinynas, vad. Milžinkapiais Pavienis objektas Paminklas Vieta kapinynas Šilutės rajono sav. Švėkšnos sen.
Nikėlų kapinynas Pavienis objektas Paminklas Vieta kapinynas Šilutės rajono sav. Švėkšnos sen.
Paulaičių piliakalnis, vad. Pilale Pavienis objektas Paminklas Vieta piliakalnis Šilutės rajono sav. Švėkšnos sen.
Paulaičių kapinynas Pavienis objektas Paminklas Vieta kapinynas Šilutės rajono sav. Švėkšnos sen.
Kalnas Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas kalnas Šilutės rajono sav. Švėkšnos sen.
Vilkų Kampo kapinynas, vad. Kapų kalnu Pavienis objektas Paminklas Vieta kapinynas Šilutės rajono sav. Švėkšnos sen.
Macikų kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kapinynas Šilutės rajono sav. Šilutės sen.
Juknaičių kalnas, vad. Alkos kalnu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kalnas Šilutės rajono sav. Juknaičių sen.
Akmeniškių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Didele pilaite, Švedkalniu, Pilimi Į kompleksą įeinantis Paminklas Vieta piliakalnis Šilutės rajono sav. Katyčių sen.
Kulmenų, Kreivėnų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Pilies kalnu, Vilkės piliakalniu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Pagėgių sav. Pagėgių sen.
Būbliškės, Pagėgių piliakalnis Pavienis objektas Paminklas Vieta piliakalnis Pagėgių sav. Pagėgių sen.
Aukštumalos, Lapalių senovės gyvenvietė Pavienis objektas Paminklas Regioninis Vieta senovės gyvenvietė Šilutės rajono sav. Saugų sen.
Stankaičių piliakalnis, vad. Pabudkalniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Šilutės rajono sav. Saugų sen.
Šylių, Brokorių piliakalnis Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta piliakalnis Šilutės rajono sav. Žemaičių Naumiesčio sen.
Piliakalnis Pavienis objektas Registrinis Vieta piliakalnis Šilutės rajono sav. Švėkšnos sen.
Lekių piliakalnis, vad. Pilale Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Šilutės rajono sav. Švėkšnos sen.
Šiūparių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Vieta piliakalnis Šilutės rajono sav. Švėkšnos sen.
Bikavėnų kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kapinynas Šilutės rajono sav. Vainuto sen.
Oplankio, Gilandžių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Tauragės rajono sav. Lauksargių sen.
Opstainio piliakalnis Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Pagėgių sav. Vilkyškių sen.
Vartūliškių piliakalnis, vad. Šventkalniu Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Pagėgių sav. Vilkyškių sen.
Opstainio, Vilkyškių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Pagėgių sav. Vilkyškių sen.
Juodžių, Šeputaičių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Pilaite Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Šilutės rajono sav. Žemaičių Naumiesčio sen.
Lazduonėnų piliakalnis, vad. Maža pilaite, Pilale Pavienis objektas Paminklas Vieta piliakalnis Šilutės rajono sav. Vainuto sen.
Venckų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Pilale Į kompleksą įeinantis Paminklas Vieta piliakalnis Šilutės rajono sav. Žemaičių Naumiesčio sen.
Čiobiškio pilkapynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta pilkapynas Širvintų rajono sav. Čiobiškio sen.
Dailidžių pilkapynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta pilkapynas Širvintų rajono sav. Kernavės sen.
Ilgojaus akmuo Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas akmuo Širvintų rajono sav. Čiobiškio sen.
Janionių piliakalnis vad. Pykuolio kalnu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta piliakalnis Širvintų rajono sav. Čiobiškio sen.
Labūnavos, Liukonių pilkapynas vad. Švedų kapais Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta pilkapynas Širvintų rajono sav. Čiobiškio sen.
Rusių Rago pilkapynas, vad. Prancūzkapiais Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta pilkapynas Širvintų rajono sav. Čiobiškio sen.
Akmuo su "Velnio pėda" Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta Širvintų rajono sav. Gelvonų sen.
Akmuo su dubeniu Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Širvintų rajono sav. Gelvonų sen.
Akmenys Kompleksas Valstybės saugomas Širvintų rajono sav. Gelvonų sen.
Mančiušėnų piliakalnis Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Širvintų rajono sav. Gelvonų sen.
Senkapis, vad. Milžinkapiais Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta senkapis Širvintų rajono sav. Gelvonų sen.
Pasodninkų piliakalnis, vad. Batareika Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Širvintų rajono sav. Gelvonų sen.
Raudonkos, Mikalajūnų piliakalnis, vad. Batareika Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Širvintų rajono sav. Gelvonų sen.
Piliakalnis Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas piliakalnis Širvintų rajono sav. Gelvonų sen.
Plikiškių pilkapynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta pilkapynas Širvintų rajono sav. Jauniūnų sen.
Ardiškio pilkapynas, vad. Prancūzkapiais Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta pilkapynas Širvintų rajono sav. Kernavės sen.
Kernavės piliakalnis II, vad. Mindaugo sostu Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Širvintų rajono sav. Kernavės sen.
Kernavės piliakalnio III su gyvenviete piliakalnis, vad. Lizdeikos kalnu, Smailiakalniu, Kriveikiškio piliakalniu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Širvintų rajono sav. Kernavės sen.
Kernavės piliakalnis, vad. Aukuro kalnu, Barščių kalnu, Šventu kalnu Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Širvintų rajono sav. Kernavės sen.
Kernavės piliakalnis IV, vad. Pilies kalnu, Įgulos kalnu, Piliaviete Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Širvintų rajono sav. Kernavės sen.
Valiukiškių pilkapynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta pilkapynas Širvintų rajono sav. Kernavės sen.
Kiauklių piliakalnis vad. Apskritu kalnu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta piliakalnis Širvintų rajono sav. Zibalų sen.
Laužiškio piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Užburtu kalnu Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Širvintų rajono sav. Zibalų sen.
Rubikonių pilkapynas vad. Švedų kapais Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta pilkapynas Širvintų rajono sav. Zibalų sen.
Aučynų piliakalnis Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Švenčionių rajono sav. Švenčionių sen.
Kačėniškės piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Švenčionių rajono sav. Švenčionių sen.
Nevieriškės piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Ponakalniu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Švenčionių rajono sav. Švenčionių sen.
Rakštelių piliakalnis Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta piliakalnis Ignalinos rajono sav. Ignalinos sen.
Šventos pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Švenčionių rajono sav. Švenčionių sen.
Kaltanėnų, Degutinės pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Švenčionių rajono sav. Kaltanėnų sen.
Kertuojos piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Molėtų rajono sav. Inturkės sen.
Prienų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Veršupka Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Švenčionių rajono sav. Magūnų sen.
Cirkliškio piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Perkūnkalniu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Švenčionių rajono sav. Cirkliškio sen.
Peršaukščio pilkapynas, vad. Prancūzkapiais Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Švenčionių rajono sav. Sarių sen.
Akvieriškės piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Švenčionių rajono sav. Strūnaičio sen.
Kulbokiškės pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Švenčionių rajono sav. Strūnaičio sen.
Naujo Strūnaičio pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Švenčionių rajono sav. Strūnaičio sen.
Svitailiškės pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Švenčionių rajono sav. Strūnaičio sen.
Šilinės pilkapynas, vad. Duobinėmis Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Švenčionių rajono sav. Strūnaičio sen.
Pabradės pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Švenčionių rajono sav. Pabradės sen.
Kretuonų pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Švenčionių rajono sav. Švenčionėlių sen.
Rėkučių, Paversmio pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Švenčionių rajono sav. Švenčionėlių sen.
Sarių, Laukių pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Švenčionių rajono sav. Sarių sen.
Sarių kapinynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta kapinynas Švenčionių rajono sav. Sarių sen.
Bogutiškės piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Švenčionių rajono sav. Cirkliškio sen.
Liūlinės pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Švenčionių rajono sav. Sarių sen.
Liūlinės pilkapynas II Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Švenčionių rajono sav. Sarių sen.
Paduobės, Šaltaliūnės pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Švenčionių rajono sav. Švenčionėlių sen.
Paduobės, Šaltaliūnės pilkapynas II Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Švenčionių rajono sav. Švenčionėlių sen.
Paduobės, Šaltaliūnės pilkapynas III Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Švenčionių rajono sav. Sarių sen.
Sudotos pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Švenčionių rajono sav. Sarių sen.
Sudotos pilkapynas II Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Švenčionių rajono sav. Sarių sen.
Veikūnų, Pašaminės pilkapynas, vad. Guronais Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Švenčionių rajono sav. Švenčionėlių sen.
Juodeliškių pilkapynas, vad. Kapčiais, Guronais Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Švenčionių rajono sav. Švenčionių sen.
Trakų pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Švenčionių rajono sav. Strūnaičio sen.
Batakių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Pilute, Švedų kalnu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Tauragės rajono sav. Batakių sen.
Kiukiškių piliakalnis, vad. Pilaite Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Tauragės rajono sav. Gaurės sen.
Greižėnų kapinynas Pavienis objektas Registrinis Nacionalinis Vieta kapinynas Tauragės rajono sav. Lauksargių sen.
Oplankio, Greižėnų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Tauragės rajono sav. Lauksargių sen.
Senkapis, vad. Milžinkapiu Pavienis objektas Registrinis Vieta senkapis Tauragės rajono sav. Mažonų sen.
Vaitimėnų akmenys, vad. Stabinės akmenimis Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta akmenys Tauragės rajono sav. Mažonų sen.
Matiškių piliakalnis su gyvenviete Kompleksas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis su gyvenviete Tauragės rajono sav. Mažonų sen.
Naujininkų, Kuturių piliakalnis, vad. Pilale Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Tauragės rajono sav. Mažonų sen.
Pagramančio piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Pilaite Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Tauragės rajono sav. Mažonų sen.
Ivangėnų piliakalnis su gyvenviete Kompleksas Paminklas Nacionalinis piliakalnis su gyvenviete Tauragės rajono sav. Skaudvilės sen.
Kalniškių piliakalnis Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta piliakalnis Tauragės rajono sav. Skaudvilės sen.
Nosaičių piliakalnis, vad. Papiliakalniu Pavienis objektas Registrinis Nacionalinis Vieta piliakalnis Tauragės rajono sav. Skaudvilės sen.
Dapkiškių piliakalnis su gyvenviete Kompleksas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis su gyvenviete Tauragės rajono sav. Tauragės sen.
Sen. gynybiniai įtvirtinimai Pavienis objektas Registrinis Vieta Tauragės rajono sav. Tauragės sen.
Juškaičių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Pilutės kalnu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Tauragės rajono sav. Skaudvilės sen.
Senkapis Pavienis objektas Registrinis Vieta kapinynas Tauragės rajono sav. Skaudvilės sen.
Buožėnų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Pilale Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Telšių rajono sav. Gadūnavo sen.
Džiuginėnų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Džiugo kalnu Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Telšių rajono sav. Gadūnavo sen.
Senkapis su XV-XVI m.e.a. gr. kp. Pavienis objektas Registrinis Vieta Telšių rajono sav. Gadūnavo sen.
Kalnas vad. Panų kalnu, kitaip Mergakalniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kalnas Telšių rajono sav. Gadūnavo sen.
Piliakalnis, vad. Pilale Pavienis objektas Registrinis Vieta Telšių rajono sav. Varnių sen.
Kalnas vad. Alkos kalnu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kalnas Telšių rajono sav. Varnių sen.
Piliakalnis vad. Koplyčkalniu, Bambizkalniu Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas piliakalnis Telšių rajono sav. Luokės sen.
Pašatrijos piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Šatrijos kalnu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Telšių rajono sav. Luokės sen.
Didžiųjų Burbiškių piliakalnis, vad. Moteraičiu Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Telšių rajono sav. Varnių sen.
Šaukštelio piliakalnis, vad. Sprūdės kalnu Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Telšių rajono sav. Varnių sen.
Muitaičių kalnas vad. Alka Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kalnas Telšių rajono sav. Viešvėnų sen.
Piliakalnis vad. Senelės kalnu Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas piliakalnis Telšių rajono sav. Tryškių sen.
Drobūkščių kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kapinynas Telšių rajono sav. Varnių sen.
Mažojo Palūksčio alkvietė, vad. Alkos kakta Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta alkvietė Telšių rajono sav. Varnių sen.
Pagirgždūčio piliakalnis, vad. Girgždūtės kalnu Pavienis objektas Paminklas Vieta piliakalnis Telšių rajono sav. Varnių sen.
Piliakalnis II, vad. Pilale Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Vieta piliakalnis Telšių rajono sav. Varnių sen.
Vembūtų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Telšių rajono sav. Varnių sen.
Getautės piliakalnis, vad. Getautės pilimi Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Telšių rajono sav. Viešvėnų sen.
Kalnas vad. Garbės kalneliu, kitaip Sterblės kalneliu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kalnas Telšių rajono sav. Viešvėnų sen.
Paplienijos piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Plinija Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Telšių rajono sav. Žarėnų sen.
Kalnas vad. Alkos kalnu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kalnas Telšių rajono sav. Viešvėnų sen.
Trakų salos piliavietė Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta piliavietė Trakų rajono sav. Trakų sen.
Trakų kalnas, vad. Rėkalniu, Arakalniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kalnas Trakų rajono sav. Trakų sen.
Aukštadvario piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Pilaite Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Trakų rajono sav. Aukštadvario sen.
Lavariškių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Napoleono kepure, Ugnies kalnu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Trakų rajono sav. Aukštadvario sen.
Lavariškių pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Trakų rajono sav. Aukštadvario sen.
Mošos, Naujasodžių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis vad. Kazokų kalnu Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Trakų rajono sav. Aukštadvario sen.
Mošos, Skrebio pilkapynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta pilkapynas Trakų rajono sav. Aukštadvario sen.
Nikronių akmuo su ženklais Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Kitas nekilnojamas daiktas akmuo su ženklais Trakų rajono sav. Aukštadvario sen.
Totoriškių pilkapis, vad. Prancūzkapiais Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta pilkapis Trakų rajono sav. Aukštadvario sen.
Strėvos piliakalnis Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Trakų rajono sav. Trakų sen.
Strėvos pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Trakų rajono sav. Rūdiškių sen.
Varliškių, Orliškių pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Elektrėnų sav. Vievio sen.
Bražuolės piliakalnis Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Trakų rajono sav. Trakų sen.
Bražuolės pilkapynas, vad. Kapčiais Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Trakų rajono sav. Trakų sen.
Popų, Vingelių pilkapynas, vad. Kapčiais Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Trakų rajono sav. Lentvario sen.
Grigiškių, Neravų pilkapynas, vad. Kapčiais Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Vilniaus miesto sav. Grigiškių sen.
Padvariškių, Blagodatnos pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Trakų rajono sav. Lentvario sen.
Maišinės, Sausių pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Trakų rajono sav. Lentvario sen.
Sausių, Bevandeniškių pilkapynas, vad. Kapčiais Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Trakų rajono sav. Lentvario sen.
Žemųjų Semeniukų pilkapis, vad. Kapčiumi Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta pilkapis Trakų rajono sav. Lentvario sen.
Kryžkelio, Zabarijos pilkapynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta pilkapynas Elektrėnų sav. Kazokiškių sen.
Latvių, Mitkiškių piliakalnis, vad. Pilies kalnu Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Elektrėnų sav. Kazokiškių sen.
Mitkiškių akmuo su „Kristaus, Marijos ir avinėlio pėdomis“ Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas akmuo Elektrėnų sav. Kazokiškių sen.
Paaliosės, Padaliosios, Pamiškės pilkapynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta pilkapynas Elektrėnų sav. Vievio sen.
Daniliškių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Totorių kalnu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Trakų rajono sav. Trakų sen.
Mustenių, Baubonių pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Elektrėnų sav. Semeliškių sen.
Pipiriškių, Pasamanės piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Juodkalniu Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Elektrėnų sav. Pastrėvio sen.
Aluonos pilkapynas, vad. Švedų kapais Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Trakų rajono sav. Rūdiškių sen.
Žuvyčių piliakalnis Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta piliakalnis Elektrėnų sav. Semeliškių sen.
Senųjų Trakų piliavietės su papiliu piliavietė Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliavietė Trakų rajono sav. Senųjų Trakų sen.
Varnikų piliakalnis Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Trakų rajono sav. Trakų sen.
Drabužninkų, Danosų pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Trakų rajono sav. Aukštadvario sen.
Žuklijų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Trakų rajono sav. Grendavės sen.
Balandiškių piliakalnis, vad. Pilies kalnu Pavienis objektas Paminklas Vieta piliakalnis Elektrėnų sav. Beižionių sen.
Beižionių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Birutės kalnu Į kompleksą įeinantis Paminklas Vieta piliakalnis Elektrėnų sav. Beižionių sen.
Beižionių pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Vieta pilkapynas Elektrėnų sav. Beižionių sen.
Čižiūnų pilkapis, vad. Milžinkapiu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta pilkapis Trakų rajono sav. Aukštadvario sen.
Migliniškių pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Elektrėnų sav. Beižionių sen.
Pamiškės piliakalnis, vad. Aukštakalniu, Aukštuoju kalnu Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Trakų rajono sav. Aukštadvario sen.
Vievio, Balceriškių pilkapynas vad. Švedkapiais Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Elektrėnų sav. Vievio sen.
Ukmergės piliakalnis Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta piliakalnis Ukmergės rajono sav. Ukmergės miesto sen.
Bastūnų akmuo su „Velnio pėda“> Pavienis objektas Registrinis Nacionalinis Vieta akmuo Ukmergės rajono sav. Želvos sen.
Pašilės, Gursčių pilkapynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta pilkapynas Ukmergės rajono sav. Želvos sen.
Piliakalnis Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas piliakalnis Ukmergės rajono sav. Lyduokių sen.
Laukas vad. Alka, kitaip Alkais Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta laukas Ukmergės rajono sav. Pabaisko sen.
Piliakalnis vad. Pilaite Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas piliakalnis Ukmergės rajono sav. Pabaisko sen.
Sukinių akmenų akmuo, vad. Moku Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta akmuo Ukmergės rajono sav. Pabaisko sen.
Vaitkuškio piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Lapiakalniu Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Ukmergės rajono sav. Pabaisko sen.
Gerklinės, Šešuolių akmuo su ženklais Pavienis objektas Registrinis Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas akmuo su ženklais Ukmergės rajono sav. Šešuolių sen.
Bartkūnų piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete piliakalnis, vad. Koplyčkalniu Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Ukmergės rajono sav. Pivonijos sen.
Bečių akmuo su „Vaiko pėda“ Pavienis objektas Registrinis Nacionalinis Vieta akmuo Ukmergės rajono sav. Veprių sen.
Kazlaučiznos pilkapynas vad. Švedkapiais Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta pilkapynas Ukmergės rajono sav. Veprių sen.
Sližių piliakalnis vad. Papiliakalniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta piliakalnis Ukmergės rajono sav. Veprių sen.
Kadrėnų, Dukstynos pilkapynas vad. Kapčiais Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta pilkapynas Ukmergės rajono sav.
Pilkapynas II Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta Ukmergės rajono sav.
Knitiškių pilkapynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta pilkapynas Anykščių rajono sav. Kavarsko sen.
Vaisgėliškio, Nuotekų pilkapynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta pilkapynas Ukmergės rajono sav. Lyduokių sen.
Zujų piliakalnis, vad. Šanto kalneliu Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Ukmergės rajono sav. Vidiškių sen.
Zujų kalnas, vad. Alkais, Parapijos kalnu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kalnas Ukmergės rajono sav. Vidiškių sen.
Zujų, Kadrėnų pilkapynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta pilkapynas Ukmergės rajono sav. Vidiškių sen.
Bliūdašilio pilkapynas vad. Kapčiais Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta pilkapynas Ukmergės rajono sav. Želvos sen.
Pilkapynas II Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta Ukmergės rajono sav. Želvos sen.
Piliakalnis, vad. Pažiemiais Pavienis objektas Registrinis Vieta Ukmergės rajono sav. Želvos sen.
Daubariškių pilkapynas vad. Kapčiais Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta pilkapynas Ukmergės rajono sav. Želvos sen.
Pilionių, Mateikiškių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Majaku Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Ukmergės rajono sav. Šešuolių sen.
Piliakalnis Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas piliakalnis Ukmergės rajono sav. Želvos sen.
Šilninkų pilkapynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta pilkapynas Ukmergės rajono sav. Želvos sen.
Antatilčių piliakalnis vad. Pilale Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta piliakalnis Ukmergės rajono sav. Žemaitkiemio sen.
Antatilčių piliakalnis II su gyvenviete Kompleksas Registrinis Regioninis Vieta piliakalnis su gyvenviete Ukmergės rajono sav. Žemaitkiemio sen.
Antatilčių kalnas, vad. Alkokalniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kalnas Ukmergės rajono sav. Žemaitkiemio sen.
Piliakalnis Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas piliakalnis Ukmergės rajono sav. Žemaitkiemio sen.
Antilgės, Untilgės piliakalnis Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta piliakalnis Utenos rajono sav. Daugailių sen.
Daugailių piliakalnis Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta piliakalnis Utenos rajono sav. Daugailių sen.
Garnių piliakalnis Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Utenos rajono sav. Daugailių sen.
Garnių piliakalnio II su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Utenos rajono sav. Daugailių sen.
Gatelių piliakalnis Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Utenos rajono sav. Daugailių sen.
Gatelių pilkapynas, vad. Švedkapiais, Prancūzkapiais Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta pilkapynas Utenos rajono sav. Daugailių sen.
Gimžiškių piliakalnis Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta piliakalnis Utenos rajono sav. Kuktiškių sen.
Kuktiškių pilkapynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta pilkapynas Utenos rajono sav. Kuktiškių sen.
Pavyžinčio pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Utenos rajono sav. Kuktiškių sen.
Andreikėnų piliakalnis, vad. Juozapotos kalnu Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Utenos rajono sav. Utenos sen.
Pilkapiai Pavienis objektas Registrinis Vieta Utenos rajono sav. Utenos sen.
Aknystėlių piliakalnis Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta piliakalnis Utenos rajono sav. Leliūnų sen.
Stabulankių akmuo su plokščiadugniu dubeniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta akmuo su plokščiadugniu dubeniu Utenos rajono sav. Leliūnų sen.
Sūngailiškio piliakalnis Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta piliakalnis Utenos rajono sav. Leliūnų sen.
Klovinių akmuo su ženklais Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta akmuo su ženklais Utenos rajono sav. Utenos sen.
Noliškio akmuo su ženklais Pavienis objektas Registrinis Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas akmuo su ženklais Utenos rajono sav. Leliūnų sen.
Narkūnų piliakalnis su priešpiliu ir gyvenviete Kompleksas Paminklas Nacionalinis piliakalnis su priešpiliu ir gyvenviete Utenos rajono sav. Leliūnų sen.
Pakalnių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Švedų baterija Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Utenos rajono sav. Leliūnų sen.
Vosgėlių piliakalnis Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta piliakalnis Utenos rajono sav. Leliūnų sen.
Vitkūnų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Vieta piliakalnis Utenos rajono sav. Leliūnų sen.
Dryžių piliakalnis Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Utenos rajono sav. Saldutiškio sen.
Staniuliškių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Pilale Į kompleksą įeinantis Paminklas Vieta piliakalnis Utenos rajono sav. Saldutiškio sen.
Subiškio pilkapynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta pilkapynas Utenos rajono sav. Saldutiškio sen.
Antabaltės piliakalnis Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta piliakalnis Utenos rajono sav. Tauragnų sen.
Dabulės pilkapis Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta pilkapis Utenos rajono sav. Tauragnų sen.
Dabulės pilkapynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta pilkapynas Utenos rajono sav. Tauragnų sen.
Dabulės pilkapis II Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta pilkapis Utenos rajono sav. Tauragnų sen.
Jaurelio piliakalnis Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Utenos rajono sav. Utenos sen.
Klykių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Utenos rajono sav. Tauragnų sen.
Spitrėnų piliakalnis Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta piliakalnis Utenos rajono sav. Utenos sen.
Vaikutėnų piliakalnis Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta piliakalnis Utenos rajono sav. Utenos sen.
Armališkių piliakalnis Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta piliakalnis Utenos rajono sav. Sudeikių sen.
Ąžuolaušio pilkapynas vad. Švedkapiais Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta pilkapynas Utenos rajono sav. Daugailių sen.
Bikūnų piliakalnis Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta piliakalnis Utenos rajono sav. Sudeikių sen.
Akmuo, vad. Patkaviniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta akmuo Utenos rajono sav. Sudeikių sen.
Maneičių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Utenos rajono sav. Daugailių sen.
Nuodėgulių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Gikiškio kalnu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Utenos rajono sav. Daugailių sen.
Ruklių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Kliedakalniu Į kompleksą įeinantis Paminklas Vieta piliakalnis Utenos rajono sav. Daugailių sen.
Šikšnių piliakalnis Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta piliakalnis Utenos rajono sav. Daugailių sen.
Daunorių, Paduobių pilkapynas vad. Kuronais Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta pilkapynas Utenos rajono sav. Tauragnų sen.
Minčios pilkapynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta pilkapynas Utenos rajono sav. Tauragnų sen.
Šeimaties piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Batarėja Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Utenos rajono sav. Tauragnų sen.
Šeimaties pilkapynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta pilkapynas Utenos rajono sav. Tauragnų sen.
Šeimaties pilkapis Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta pilkapis Utenos rajono sav. Tauragnų sen.
Akmuo vad. Moku Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas akmuo Utenos rajono sav. Tauragnų sen.
Akmuo vad. Mokiuku Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas akmuo Utenos rajono sav. Tauragnų sen.
Akmuo vad. Velniapėdžiu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta akmuo Utenos rajono sav. Tauragnų sen.
Urviškių, Ūdriškių, Rūgšteliškio piliakalnis vad. Piniginiu kalnu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta piliakalnis Utenos rajono sav. Tauragnų sen.
Varniškių pilkapynas, vad. Milžinkapiais Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta pilkapynas Utenos rajono sav. Tauragnų sen.
Vyžių, Ripelialaukio pilkapynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta pilkapynas Ignalinos rajono sav. Linkmenų sen.
Papirčių, Kamšos piliakalnis vad. Dovydo, Barsuko kalnu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta piliakalnis Utenos rajono sav. Tauragnų sen.
Sėlės piliakalnis Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta piliakalnis Utenos rajono sav. Tauragnų sen.
Tauragnų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Majaku Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Utenos rajono sav. Tauragnų sen.
Taurapilio piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Utenos rajono sav. Tauragnų sen.
Tautiškio pilkapynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta pilkapynas Utenos rajono sav. Tauragnų sen.
Likančių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Vieta piliakalnis Utenos rajono sav. Užpalių sen.
Lygamiškio piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Geniupio kalnu Į kompleksą įeinantis Paminklas Vieta piliakalnis Utenos rajono sav. Užpalių sen.
Šeimyniškių piliakalnio su papiliu piliakalnis, vad. Pilimi Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Utenos rajono sav. Užpalių sen.
Galelių senovės gyvenvietė Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta senovės gyvenvietė Utenos rajono sav. Vyžuonų sen.
Nolėnų akmuo, vad. Laumių stalu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta akmuo Utenos rajono sav. Sudeikių sen.
Skaistašilio pilkapynas, vad. Švedkapiais Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta pilkapynas Utenos rajono sav. Vyžuonų sen.
Skaistašilio pilkapynas II Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta pilkapynas Utenos rajono sav. Sudeikių sen.
Šiaudinių piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete piliakalnis, vad. Pilale Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Utenos rajono sav. Vyžuonų sen.
Kuršių pilkapynas, vad. Guronais Pavienis objektas Paminklas Vieta pilkapynas Varėnos rajono sav. Valkininkų sen.
>Akmenų komplekso akmuo su "Jaučio pėda" Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas akmuo Varėnos rajono sav. Valkininkų sen.
Akmenų komplekso akmuo su ženklais Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas akmuo su ženklais Varėnos rajono sav. Valkininkų sen.
Dubičių senovės gyvenvietė, vad. Salaite Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta senovės gyvenvietė Varėnos rajono sav. Kaniavos sen.
Dubičių piliavietė, vad. Karalienės Bonos pilimi Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliavietė Varėnos rajono sav. Kaniavos sen.
Lynežerio senovės gyvenvietė Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta senovės gyvenvietė Varėnos rajono sav. Kaniavos sen.
Margių senovės gyvenvietė Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta senovės gyvenvietė Varėnos rajono sav. Kaniavos sen.
Margių senovės gyvenvietė II, vad. Vyspa, Vyspos kalnu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta senovės gyvenvietė Varėnos rajono sav. Kaniavos sen.
Voniškių, Burbonių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Varėnos rajono sav. Jakėnų sen.
Kaniavėlės piliakalnis, vad. Apykopu Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Varėnos rajono sav. Kaniavos sen.
Akmens a. stovykla Pavienis objektas Registrinis Vieta Varėnos rajono sav. Merkinės sen.
Liškiavos piliakalnis, vad. Liškiavos pilies kalnu, Raganos mūru, Perkūno šventinyčia Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Varėnos rajono sav. Merkinės sen.
Liškiavos kalno ir akmens kalnas, vad. Bažnytkalniu Į kompleksą įeinantis Pradėta valstybės saugomo statuso panaikinimo procedūra kalnas Varėnos rajono sav. Merkinės sen.
Liškiavos kalno ir akmens akmuo su "Jaučio pėda" Į kompleksą įeinantis Pradėta valstybės saugomo statuso panaikinimo procedūra akmuo Varėnos rajono sav. Merkinės sen.
Liškiavos akmuo, vad. Viedzmos, Raganos akmeniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta akmuo Varėnos rajono sav. Merkinės sen.
Dubaklonio, Pamerkinės senovės gyvenvietė Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta senovės gyvenvietė Varėnos rajono sav. Merkinės sen.
Radyščiaus piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Varėnos rajono sav. Merkinės sen.
Vilkiautinio pilkapynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta pilkapynas Varėnos rajono sav. Merkinės sen.
Akmens a. stovykla Pavienis objektas Registrinis Vieta Varėnos rajono sav. Marcinkonių sen.
Akmens a. stovykla Pavienis objektas Registrinis Vieta Varėnos rajono sav. Marcinkonių sen.
Zervynų senovės gyvenvietė Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta senovės gyvenvietė Varėnos rajono sav. Marcinkonių sen.
Jurgiškių pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Varėnos rajono sav. Matuizų sen.
Krūminių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Norkūno pilimi Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Varėnos rajono sav. Matuizų sen.
Krūminių kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kapinynas Varėnos rajono sav. Matuizų sen.
Mardasavo, Glyno senovės gyvenvietė Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta senovės gyvenvietė Varėnos rajono sav. Merkinės sen.
Mardasavo, Glyno senovės gyvenvietė II Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta senovės gyvenvietė Varėnos rajono sav. Merkinės sen.
Akmens a. stovykla Pavienis objektas Registrinis Vieta Varėnos rajono sav. Merkinės sen.
Merkinės piliakalnio su papiliu piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Varėnos rajono sav. Merkinės sen.
Merkinės senojo miesto vieta Pavienis objektas Paminklas Vieta senojo miesto vieta Varėnos rajono sav. Merkinės sen.
Netiesų senovės gyvenvietė Pavienis objektas Paminklas Vieta senovės gyvenvietė Varėnos rajono sav. Merkinės sen.
Dvarčių pilkapynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta pilkapynas Varėnos rajono sav. Varėnos sen.
Mikniūnų, Giraitės piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Pilaite, Zomkakalniu Į kompleksą įeinantis Paminklas Vieta piliakalnis Varėnos rajono sav. Merkinės sen.
Andriūnų kalnas, vad. Aukakalniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kalnas Varėnos rajono sav. Varėnos sen.
Genionių akmuo, vad. Kiškio bažnyčia Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas akmuo Varėnos rajono sav. Varėnos sen.
Gudžių pilkapynas, vad. Kapčiais Pavienis objektas Paminklas Vieta pilkapynas Varėnos rajono sav. Varėnos sen.
Pamusių pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Vieta pilkapynas Varėnos rajono sav.
Druskininkų, Ratnyčios senovės gyvenvietė Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta senovės gyvenvietė Druskininkų sav.
Mergežerio senovės gyvenvietė Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta senovės gyvenvietė Varėnos rajono sav. Varėnos sen.
Barčių, Čepeliūnų, Ulbinų piliakalnis Pavienis objektas Paminklas Vieta piliakalnis Varėnos rajono sav. Vydenių sen.
Misviečių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Kapkiemiu, Pilimi Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Vilkaviškio rajono sav. Šeimenos sen.
Rementiškių, Šapalų piliakalnis, vad. Prancūzų kapu Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Vilkaviškio rajono sav. Klausučių sen.
Dabravolės piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Vilkaviškio rajono sav. Pajevonio sen.
Kunigiškių, Pajevonio piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Vilkaviškio rajono sav. Pajevonio sen.
Šukių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Vilkaviškio rajono sav. Šeimenos sen.
Piliūnų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Vilkaviškio rajono sav. Pilviškių sen.
Piliakalnių piliakalnio su papiliu ir gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Vilkaviškio rajono sav. Bartninkų sen.
Kaupiškių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Vilkaviškio rajono sav. Vištyčio sen.
Pavištyčio piliakalnis Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta piliakalnis Vilkaviškio rajono sav. Vištyčio sen.
Šakių piliakalnis Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta piliakalnis Vilkaviškio rajono sav. Pajevonio sen.
Vištyčio piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Vilkaviškio rajono sav. Vištyčio sen.
Vištyčio akmuo, vad. Stebuklingu, Didžiuoju Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Kitas nekilnojamas daiktas akmuo Vilkaviškio rajono sav. Vištyčio sen.
Bagrėno senosios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Prienų rajono sav. Prienų sen.
Pagaršvio senosios kapinės, vad. Miežionių kapais Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Prienų rajono sav. Pakuonio sen.
Lietuvos partizanų kapai Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta partizanų kapai Švenčionių rajono sav. Adutiškio sen.
Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos karių kapai Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta Vokietijos karių kapai Švenčionių rajono sav. Svirkų sen.
Partizano kapas Pavienis objektas Registrinis Vieta kapas Švenčionių rajono sav. Strūnaičio sen.
Arnotas I, pastelinių spalvų Pavienis objektas Registrinis arnotas Kėdainių rajono sav. Gudžiūnų sen.
Arnotas II, pastelinių spalvų Pavienis objektas Registrinis arnotas Kėdainių rajono sav. Gudžiūnų sen.
Arnotas III, šviesus, pastelinių spalvų Pavienis objektas Registrinis arnotas Kėdainių rajono sav. Gudžiūnų sen.
Arnotas IV, žalias Pavienis objektas Registrinis arnotas Kėdainių rajono sav. Gudžiūnų sen.
Arnotas V Pavienis objektas Registrinis arnotas Kėdainių rajono sav. Gudžiūnų sen.
Arnotas VI, baltas Pavienis objektas Registrinis arnotas Kėdainių rajono sav. Gudžiūnų sen.
Arnotas VII, baltas Pavienis objektas Registrinis arnotas Kėdainių rajono sav. Gudžiūnų sen.
Arnotas VIII, žalias Pavienis objektas Registrinis arnotas Kėdainių rajono sav. Gudžiūnų sen.
Arnotas IX, šviesus Pavienis objektas Registrinis arnotas Kėdainių rajono sav. Gudžiūnų sen.
Arnotas X, šviesus Pavienis objektas Registrinis arnotas Kėdainių rajono sav. Gudžiūnų sen.
Arnotas XI, baltas Pavienis objektas Registrinis arnotas Kėdainių rajono sav. Gudžiūnų sen.
Arnotas XII Pavienis objektas Registrinis arnotas Kėdainių rajono sav. Gudžiūnų sen.
Arnotas XIII, rusvų pastelinių tonų Pavienis objektas Registrinis arnotas Kėdainių rajono sav. Gudžiūnų sen.
Arnotas XIV, šviesus Pavienis objektas Registrinis arnotas Kėdainių rajono sav. Gudžiūnų sen.
Arnotas XV, šviesus Pavienis objektas Registrinis arnotas Kėdainių rajono sav. Gudžiūnų sen.
Arnotas XVI, šviesus Pavienis objektas Registrinis arnotas Kėdainių rajono sav. Gudžiūnų sen.
Arnotas XVII, šviesus Pavienis objektas Registrinis arnotas Kėdainių rajono sav. Gudžiūnų sen.
Dalmatika II Pavienis objektas Registrinis dalmatika Kėdainių rajono sav. Gudžiūnų sen.
Arnotas XVIII, pastelinio kolorito Pavienis objektas Registrinis arnotas Kėdainių rajono sav. Gudžiūnų sen.
Arnotas XIX, baltas Pavienis objektas Registrinis arnotas Kėdainių rajono sav. Gudžiūnų sen.
Arnotas XX, baltas Pavienis objektas Registrinis arnotas Kėdainių rajono sav. Gudžiūnų sen.
Arnotas XXI, šviesus, pastelinio kolorito Pavienis objektas Registrinis arnotas Kėdainių rajono sav. Gudžiūnų sen.
Arnotas XXII Pavienis objektas Registrinis arnotas Kėdainių rajono sav. Gudžiūnų sen.
Dalmatika III, šviesi Pavienis objektas Registrinis dalmatika Kėdainių rajono sav. Gudžiūnų sen.
Dalmatika IV, pastelinio kolorito Pavienis objektas Registrinis dalmatika Kėdainių rajono sav. Gudžiūnų sen.
Arnotas XXIII, šviesus Pavienis objektas Registrinis arnotas Kėdainių rajono sav. Gudžiūnų sen.
Arnotas XXIV, siuvinėta preteksta Pavienis objektas Registrinis arnotas Kėdainių rajono sav. Gudžiūnų sen.
Arnotas XXV Pavienis objektas Registrinis arnotas Kėdainių rajono sav. Gudžiūnų sen.
Arnotas XXVI, raudonas Pavienis objektas Registrinis arnotas Kėdainių rajono sav. Gudžiūnų sen.
Arnotas XXVII Pavienis objektas Registrinis arnotas Kėdainių rajono sav. Gudžiūnų sen.
Arnotas XXVIII, šviesus Pavienis objektas Registrinis arnotas Kėdainių rajono sav. Gudžiūnų sen.
Dalmatika V Pavienis objektas Registrinis dalmatika Kėdainių rajono sav. Gudžiūnų sen.
Arnotas XXIX, šviesus Pavienis objektas Registrinis arnotas Kėdainių rajono sav. Gudžiūnų sen.
Arnotas XXX Pavienis objektas Registrinis arnotas Kėdainių rajono sav. Gudžiūnų sen.
Dautarų dvaro sodyba Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis dvaro sodyba Mažeikių rajono sav. Židikų sen.
Skulptūra "Muškietininkas" Registrinis
Trijų aukštų indo desertui figūrinis stovas Pavienis objektas Registrinis
Antkapinis paminklas-koplytėlė su Apvaizda, šventojo horeljefu Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas Kretingos rajono sav. Imbarės sen.
Paveikslas "Liudviko Ciplijausko portretas" Registrinis
Pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Telšių rajono sav. Telšių miesto sen.
Pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Telšių rajono sav. Telšių miesto sen.
Pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Telšių rajono sav. Telšių miesto sen.
Pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Telšių rajono sav. Telšių miesto sen.
Pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Telšių rajono sav. Telšių miesto sen.
Pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Telšių rajono sav. Telšių miesto sen.
Pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Telšių rajono sav. Telšių miesto sen.
Pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Telšių rajono sav. Telšių miesto sen.
Pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Telšių rajono sav. Telšių miesto sen.
Pastatas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys pastatas Telšių rajono sav. Telšių miesto sen.
Pastatas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys pastatas Telšių rajono sav. Telšių miesto sen.
Pastatas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys pastatas Telšių rajono sav. Telšių miesto sen.
Namas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys namas Telšių rajono sav. Telšių miesto sen.
Lietuvos karininkų ramovės pastatų komplekso namas Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Kauno miesto sav.
Naravų kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kapinynas Prienų rajono sav. Prienų sen.
Senkapis Pavienis objektas Registrinis Vieta Prienų rajono sav. Balbieriškio sen.
Uosos senosios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Prienų rajono sav. Balbieriškio sen.
Valiūniškių senosios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Prienų rajono sav. Jiezno sen.
Senkapis, vad. Prancūzkalniu Pavienis objektas Registrinis Vieta Prienų rajono sav. Išlaužo sen.
Pilotiškių akmuo, vad. Akmenine pinigine Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta akmuo Prienų rajono sav. Naujosios Ūtos sen.
Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos karių kapai Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta Vokietijos karių kapai Švenčionių rajono sav. Adutiškio sen.
Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių kapai Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta karių kapai Švenčionių rajono sav. Svirkų sen.
Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos karių kapai Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta Vokietijos karių kapai Švenčionių rajono sav. Adutiškio sen.
Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos karių kapai Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta Vokietijos karių kapai Švenčionių rajono sav. Adutiškio sen.
Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių kapai Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta Vokietijos karių kapai Švenčionių rajono sav. Adutiškio sen.
Lietuvos partizanų kapas Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta partizanų kapas Švenčionių rajono sav. Adutiškio sen.
Augmėnų kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kapinynas Radviliškio rajono sav. Baisogalos sen.
Salų, Nirtaičių kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kapinynas Radviliškio rajono sav. Radviliškio sen.
Šniūraičių kapinynas, vad. Švedkalniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kapinynas Radviliškio rajono sav. Radviliškio sen.
Raginėnų, Stūriškių kapinynas vad. Markalniu, Stūriškių kalnu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kapinynas Radviliškio rajono sav. Pakalniškių sen.
Pašakarnio piliakalnis, vad. Pile Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta piliakalnis Radviliškio rajono sav. Šaukoto sen.
Stalmokų kapinynas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Radviliškio rajono sav. Šiaulėnų sen.
Anulyno kapinynas Pavienis objektas Inicijuotas skelbti Valstybės saugomu Nacionalinis Vieta kapinynas Raseinių rajono sav. Raseinių sen.
Piliakalnis Pavienis objektas Registrinis Vieta piliakalnis Raseinių rajono sav. Šiluvos sen.
Jedžiotų, Klauseikių senovės gyvenvietė Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senovės gyvenvietė Skuodo rajono sav. Aleksandrijos sen.
Kalnas vad. Raganos kalnu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kalnas Skuodo rajono sav. Barstyčių sen.
Laumių kapinynas, vad. Apušrotu Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Skuodo rajono sav. Barstyčių sen.
Mockaičių akmuo vad. Pikčiaus kūliu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta akmuo Skuodo rajono sav. Barstyčių sen.
Senkapis, vad. Pilale Pavienis objektas Registrinis Vieta Skuodo rajono sav. Mosėdžio sen.
Rumšaičių kapinynas, vad. Švedkapiais Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Skuodo rajono sav. Šačių sen.
Pilkapis, vad. Prancūzkapiu Pavienis objektas Registrinis Vieta Utenos rajono sav. Tauragnų sen.
Maišinės, Sausių pilkapynas II Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta pilkapynas Trakų rajono sav. Lentvario sen.
Lietuvos Teisingumo ir Seimo rūmai Pavienis objektas Valstybės saugomas Statinys rūmai Kauno miesto sav.
Klebonija Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Statinys klebonija Joniškio rajono sav. Žagarės sen.
Birštono miesto istorinė dalis Vietovė Valstybės saugomas Regioninis miesto istorinė dalis Birštono sav.
Januliškio Šv. Tado Judo ir Simono koplyčia> Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys koplyčia Švenčionių rajono sav. Labanoro sen.
Mokytojo, šaulio, savanorio Juozo Bloznelio kapas Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta kapas Alytaus miesto sav.
Lietuvos partizanų kapas Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta partizanų kapas Alytaus rajono sav. Simno sen.
Vilniaus Kalvarijų kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Nacionalinis kompleksas Vilniaus miesto sav.
Paminklas Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečiui Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys paminklas Radviliškio rajono sav. Šeduvos miesto sen.
Lietuvos Nepriklausomybės 10-mečio paminklas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas paminklas Molėtų rajono sav. Balninkų sen.
Kapai Pavienis objektas Registrinis Vieta kapai Alytaus rajono sav. Simno sen.
Žemaičių muziejus "Alka" Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys muziejus Telšių rajono sav. Telšių miesto sen.
Namas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys namas Telšių rajono sav. Telšių miesto sen.
Namas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys namas Telšių rajono sav. Telšių miesto sen.
Telšių miesto teatras Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys miesto teatras Telšių rajono sav. Telšių miesto sen.
Kupiškio valsčiaus statinių komplekso valsčiaus raštinės pastatas Į kompleksą įeinantis Registrinis Vietinis Statinys pastatas Kupiškio rajono sav. Kupiškio sen.
Namas Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta namas Rokiškio rajono sav. Rokiškio miesto sen.
Senosios klaupkos (6) Registrinis Neringos sav.
Du varpai Registrinis Neringos sav.
Sakykla Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) Kitas nekilnojamas daiktas sakykla Kėdainių rajono sav. Kėdainių miesto sen.
Pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Telšių rajono sav. Telšių miesto sen.
Telšių sinagoga Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys sinagoga Telšių rajono sav. Telšių miesto sen.
Pastatas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys pastatas Telšių rajono sav. Telšių miesto sen.
Elektrinė Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys elektrinė Telšių rajono sav. Telšių miesto sen.
Telšių teismo rūmų pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Telšių rajono sav. Telšių miesto sen.
Telšių ješibotas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys ješibotas Telšių rajono sav. Telšių miesto sen.
Namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Telšių rajono sav. Telšių miesto sen.
Namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Telšių rajono sav. Telšių miesto sen.
Žemaitės mokykla Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys mokykla Telšių rajono sav. Telšių miesto sen.
Pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Telšių rajono sav. Telšių miesto sen.
Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys bažnyčia Telšių rajono sav. Telšių miesto sen.
Pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Telšių rajono sav. Telšių miesto sen.
Pastatų komplekso pastatas Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Telšių rajono sav. Telšių miesto sen.
Aristavėlės koplyčios vieta Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta koplyčios vieta Kėdainių rajono sav. Vilainių sen.
Lietuvos banko Panevėžio skyriaus pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Panevėžio miesto sav.
Lurdas su Švč. M. Marijos skulptūra Pavienis objektas Registrinis lurdas Plungės rajono sav. Plungės miesto sen.
Lietuvos karių, savanorių kapai Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta kapai Alytaus miesto sav.
Vėjo malūnas Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Statinys vėjo malūnas Alytaus rajono sav. Simno sen.
Paminklas žuvusiems už Lietuvos Nepriklausomybę Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys paminklas Radviliškio rajono sav. Grinkiškio sen.
Vilkų, Tauginaičių kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kapinynas Panevėžio rajono sav. Krekenavos sen.
Reškutėnų senovės gyvenvietė III Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senovės gyvenvietė Švenčionių rajono sav. Švenčionėlių sen.
Bitėnų-Užbičių kaimo evangelikų liuteronų senųjų kapinių komplekso rašytojo, kultūros veikėjo Vilhelmo Storostos-Vydūno kapas Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta kapas Pagėgių sav. Lumpėnų sen.
Lietuvos partizanų užkasimo vieta Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta užkasimo vieta Alytaus rajono sav. Simno sen.
Kalbininko, kunigo Mykolo Miežinio kapas> Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapas Šilutės rajono sav. Švėkšnos sen.
Paminklas operos solistės Marijos Aleškevičiūtės gimtosios sodybos vietoje Pavienis objektas Registrinis Vietinis Kitas nekilnojamas daiktas paminklas Alytaus rajono sav. Krokialaukio sen.
Kryžius Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Kitas nekilnojamas daiktas kryžius Šilutės rajono sav. Vainuto sen.
Paminklas žuvusiems Pirmajame pasauliniame kare Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys paminklas Pagėgių sav. Vilkyškių sen.
Paminklas Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečiui Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys paminklas Radviliškio rajono sav. Aukštelkų sen.
Agluonų kaimo pirmosios senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Akmenės rajono sav. Akmenės sen.
Agluonų kaimo antrosios senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Akmenės rajono sav. Akmenės sen.
Medemrodės kaimo senųjų kapinių komplekso senosios kapinės Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Akmenės rajono sav. Akmenės sen.
Gailaičių kaimo senosios kapinės vad. Švedų kapinėmis Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Akmenės rajono sav. Akmenės sen.
Lygeikių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Akmenės rajono sav. Akmenės sen.
Viliošių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Akmenės rajono sav. Akmenės sen.
Jučių, Žiopelių kaimų senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Akmenės rajono sav. Akmenės sen.
Apušroto kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Akmenės rajono sav. Kruopių sen.
Dovydžių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Akmenės rajono sav. Kruopių sen.
Kruopių laisvamanių senųjų kapinių kompleksas> Kompleksas Valstybės saugomas Nacionalinis kapinių kompleksas Akmenės rajono sav. Kruopių sen.
Laumėnų kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Akmenės rajono sav. Kruopių sen.
Narbūčių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Akmenės rajono sav. Kruopių sen.
Pleikių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Akmenės rajono sav. Kruopių sen.
Saunorių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Akmenės rajono sav. Kruopių sen.
Spaigių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Akmenės rajono sav. Kruopių sen.
Šapnagių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Akmenės rajono sav. Kruopių sen.
Šliupščių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Akmenės rajono sav. Kruopių sen.
Viešučių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Akmenės rajono sav. Kruopių sen.
Baublių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Akmenės rajono sav. Papilės sen.
Draginių kaimo pirmosios senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Akmenės rajono sav. Papilės sen.
Draginių kaimo antrosios senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Akmenės rajono sav. Papilės sen.
Kairiškių kaimo pirmosios senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Akmenės rajono sav. Papilės sen.
Kairiškių k. antrosios senosios kapinės, vad. Apžadų kapeliais Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta senosios kapinės Akmenės rajono sav. Papilės sen.
Kalniškių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Akmenės rajono sav. Papilės sen.
Kožiškių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Akmenės rajono sav. Papilės sen.
Krioklių kaimo pirmosios senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Akmenės rajono sav. Papilės sen.
Krioklių kaimo antrosios senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Akmenės rajono sav. Papilės sen.
Mažūnaičių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Akmenės rajono sav. Papilės sen.
Rudikių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Akmenės rajono sav. Papilės sen.
Užpelkių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Akmenės rajono sav. Papilės sen.
Žerkščių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Akmenės rajono sav. Ventos sen.
Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos ir Rusijos imperijų karių kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta karių kapinės Akmenės rajono sav. Naujosios Akmenės kaimiškoji sen.
Alkiškių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Akmenės rajono sav. Naujosios Akmenės kaimiškoji sen.
Barsiukų kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Akmenės rajono sav. Naujosios Akmenės kaimiškoji sen.
Kivylių, Kalvių k. senųjų kapinių dalis, vad. Gaurylienės, Pamolupio kapeliais> Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senųjų kapinių dalis Akmenės rajono sav. Naujosios Akmenės kaimiškoji sen.
Gaušių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Akmenės rajono sav. Naujosios Akmenės kaimiškoji sen.
Gėpaičių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Akmenės rajono sav. Naujosios Akmenės kaimiškoji sen.
Keidų kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Akmenės rajono sav. Naujosios Akmenės kaimiškoji sen.
Kerėžių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Akmenės rajono sav. Naujosios Akmenės kaimiškoji sen.
Kivylių kaimo antrosios senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Akmenės rajono sav. Naujosios Akmenės kaimiškoji sen.
Kivylių kaimo pirmosios senosios kapinės, vad. Senkapiais Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Akmenės rajono sav. Naujosios Akmenės kaimiškoji sen.
Kivylių, Bitininkų kaimų senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Akmenės rajono sav. Naujosios Akmenės kaimiškoji sen.
Klykolių kaimo antrosios senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Akmenės rajono sav. Naujosios Akmenės kaimiškoji sen.
Klykolių kaimo pirmosios senosios kapinės, vad. Senkapiais Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Akmenės rajono sav. Naujosios Akmenės kaimiškoji sen.
Klykolių žydų senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta žydų senosios kapinės Akmenės rajono sav. Naujosios Akmenės kaimiškoji sen.
Mantartiškių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Akmenės rajono sav. Akmenės sen.
Mergeluičių kaimo pirmosios senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Akmenės rajono sav. Naujosios Akmenės kaimiškoji sen.
Mergeluičių kaimo antrosios senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Akmenės rajono sav. Naujosios Akmenės kaimiškoji sen.
Pakempinių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Akmenės rajono sav. Naujosios Akmenės kaimiškoji sen.
Rudausių kaimo pirmosios senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Akmenės rajono sav. Naujosios Akmenės kaimiškoji sen.
Rudausių kaimo antrosios senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Akmenės rajono sav. Naujosios Akmenės kaimiškoji sen.
Sablauskių kaimo senųjų kapinių komplekso senosios kapinės Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Akmenės rajono sav. Naujosios Akmenės kaimiškoji sen.
Užšusties kapinynas, vad. Ruskalva Pavienis objektas Paminklas Vieta kapinynas Šilutės rajono sav. Žemaičių Naumiesčio sen.
Karališkių kapinynas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Širvintų rajono sav. Gelvonų sen.
Senkapis Pavienis objektas Registrinis Vieta Širvintų rajono sav. Gelvonų sen.
Senkapis Pavienis objektas Registrinis Vieta Širvintų rajono sav.
Kiemelių kapinynas Pavienis objektas Registrinis Nacionalinis Vieta kapinynas Širvintų rajono sav. Zibalų sen.
Pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Telšių rajono sav. Telšių miesto sen.
Piliakalnis, vad. Piliakalniu Pavienis objektas Registrinis Vieta piliakalnis Šilalės rajono sav. Kaltinėnų sen.
Šaltinis Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas šaltinis Utenos rajono sav. Užpalių sen.
Maneičių piliakalnis su gyvenviete Kompleksas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis su gyvenviete Utenos rajono sav. Daugailių sen.
Pakalnių kalnas, vad. Laumės kvartukėliu, Laumės žiursteliu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kalnas Utenos rajono sav. Leliūnų sen.
Senkapis Pavienis objektas Registrinis Vieta Telšių rajono sav. Tryškių sen.
Tryškių kapinynas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Telšių rajono sav. Tryškių sen.
Senkapis, vad. Kapiukais Pavienis objektas Registrinis Vieta Telšių rajono sav. Upynos sen.
Senkapis, vad. Kapais Pavienis objektas Registrinis Vieta Telšių rajono sav. Upynos sen.
Kęsų kapinynas, vad. Didvyrių kapais Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kapinynas Telšių rajono sav. Varnių sen.
Šaltmirių senosios kapinės, vad. Užkapiais Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Šilalės rajono sav. Palentinio sen.
Senkapis, vad. Koplyčkalniu Pavienis objektas Registrinis Vieta Telšių rajono sav. Viešvėnų sen.
Senkapis I Pavienis objektas Registrinis Vieta Telšių rajono sav. Viešvėnų sen.
Kartuvių kalnas Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kalnas Utenos rajono sav. Vyžuonų sen.
Ragas vad. Olka Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta ragas Molėtų rajono sav. Giedraičių sen.
Ragas vad. Alku Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta ragas Molėtų rajono sav. Suginčių sen.
Skulptūra "Nukryžiuotasis" Registrinis
Skulptūra I "Jėzus Nazarietis" pagal Antakalnio Jėzų Nazarie Registrinis
Paveikslas "Palydi" Registrinis
Stalelis Registrinis
Paveikslas "Nežinomos moters portretas" Registrinis
Suginčių kaimo antrosios senosios kapinės, vad. Zigmalio kapeliais Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Akmenės rajono sav. Naujosios Akmenės kaimiškoji sen.
Šventupių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Akmenės rajono sav. Kruopių sen.
Vėlaičių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Akmenės rajono sav. Naujosios Akmenės kaimiškoji sen.
Vegerių žydų senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta žydų senosios kapinės Akmenės rajono sav. Naujosios Akmenės kaimiškoji sen.
Ašvėnų kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Mažeikių rajono sav. Viekšnių sen.
Avižlių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Akmenės rajono sav. Papilės sen.
Birbiliškės kaimo senosios kapinės, vad. Bogdelio kapinaitėmis Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Mažeikių rajono sav. Viekšnių sen.
Čekų pirmosios senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Mažeikių rajono sav. Viekšnių sen.
Čekų kaimo antrosios senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Mažeikių rajono sav. Viekšnių sen.
Dauginių kaimo senųjų kapinių ir vartų komplekso senosios kapinės> Į kompleksą įeinantis Registrinis Regioninis Vieta senosios kapinės Mažeikių rajono sav. Viekšnių sen.
Gudų senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Mažeikių rajono sav. Viekšnių sen.
Kapėnų senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Mažeikių rajono sav. Viekšnių sen.
Kegrių senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Mažeikių rajono sav. Viekšnių sen.
Santeklių, Daubiškių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Mažeikių rajono sav. Viekšnių sen.
Palnosų, Santeklių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Mažeikių rajono sav. Viekšnių sen.
Palnosų, Santeklių kaimų vokiečių senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta vokiečių senosios kapinės Mažeikių rajono sav. Viekšnių sen.
Stočkų kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Mažeikių rajono sav. Viekšnių sen.
Svirkančių senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Mažeikių rajono sav. Viekšnių sen.
Tučių I k. pirmosios senosios kapinės Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta senosios kapinės Mažeikių rajono sav. Viekšnių sen.
Tučių I k. antrosios senosios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Mažeikių rajono sav. Viekšnių sen.
Tučių II k. pirmosios senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Mažeikių rajono sav. Viekšnių sen.
Tučių II k. antrosios senosios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Mažeikių rajono sav. Viekšnių sen.
Viekšnių žydų senosios kapinės> Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta žydų senosios kapinės Mažeikių rajono sav. Viekšnių sen.
Žalionės senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Mažeikių rajono sav. Viekšnių sen.
Žibikų kaimo antrosios senosios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Mažeikių rajono sav. Viekšnių sen.
Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta palaidojimo vieta Druskininkų sav.
Vitražas "Kardinolas Jurgis Radvila" Registrinis vitražas Panevėžio miesto sav.
Vitražas "Pijorai Panevėžyje" Registrinis vitražas Panevėžio miesto sav.
Vitražas "Vyskupas K. Paltarokas" Registrinis vitražas Panevėžio miesto sav.
Vitražas "Kardinolas V. Sladkevičius" Registrinis vitražas Panevėžio miesto sav.
Vitražas "Palaimintasis J. Matulaitis" Registrinis vitražas Panevėžio miesto sav.
Vitražas "Šv. Tėvas Jonas Paulius II" Registrinis vitražas Panevėžio miesto sav.
Vitražas "Šv. Kazimieras" Registrinis vitražas Panevėžio miesto sav.
Vitražas "Švč. Trejybė" Registrinis vitražas Panevėžio miesto sav.
Vitražas "J. Kalesancijus" Registrinis vitražas Panevėžio miesto sav.
Kryžius su Nukryžiuotojo skulptūra Registrinis Panevėžio miesto sav.
Skulptūra "Šv. Petras" Registrinis Panevėžio miesto sav.
Skulptūra "Šv. Povilas" Registrinis Panevėžio miesto sav.
Skulptūra "Nazarietis" Registrinis Panevėžio miesto sav.
Paveikslas "Kristupo Dombskio portretas" Registrinis Panevėžio miesto sav.
Paveikslas "Šv. Teresė" Registrinis paveikslas Panevėžio miesto sav.
Paveikslas "Šv. Antanas" Registrinis paveikslas Panevėžio miesto sav.
Skulptūra "Pieta" Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta skulptūra Panevėžio miesto sav.
Stogastulpis dviaukštis Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta stogastulpis Panevėžio rajono sav. Krekenavos sen.
Ustronės kaimo kryžius Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys kryžius Panevėžio rajono sav. Krekenavos sen.
Kryžius su Nukryžiuotojo skulptūra Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Statinys kryžius su nukryžiuotojo skulptūra Panevėžio rajono sav. Krekenavos sen.
Monumentalus kryžius, vad. "Svirskio kryžiumi" Pavienis objektas Valstybės saugomas Statinys monumentalus kryžius Panevėžio rajono sav. Panevėžio sen.
Monumentalus kryžius - saugomas kaip Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios (u.k. 32376) vertingoji savybė Pavienis objektas Valstybės saugomas Statinys monumentalus kryžius Panevėžio rajono sav. Krekenavos sen.
Stogastulpis triaukštis Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Kitas nekilnojamas daiktas stogastulpis Panevėžio rajono sav. Paįstrio sen.
Stogastulpis Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Statinys stogastulpis Panevėžio rajono sav. Smilgių sen.
Kryžius Pavienis objektas Registrinis Vietinis Kitas nekilnojamas daiktas kryžius Panevėžio rajono sav. Smilgių sen.
Koplytėlė> Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys koplytėlė Panevėžio rajono sav. Raguvos sen.
Skulptūra "Vyskupas su knyga rankoje" Pavienis objektas Registrinis skulptūra Panevėžio rajono sav. Raguvos sen.
Viešbutis "Central" Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys viešbutis Druskininkų sav.
Paminklas Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta paminklas Alytaus rajono sav. Miroslavo sen.
Pranciškonų vasarnamis Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys vasarnamis Alytaus rajono sav. Nemunaičio sen.
Paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę Pavienis objektas Registrinis Vietinis Kitas nekilnojamas daiktas paminklas Alytaus rajono sav. Raitininkų sen.
Lietuvos kariuomenės generolo Petro Šniukštos kapas Pavienis objektas Registrinis Nacionalinis Vieta kapas Šilutės rajono sav. Šilutės sen.
Dainavos apygardos vadavietė Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta vadavietė Alytaus rajono sav. Alytaus sen.
Garliavos žydų senųjų kapinių dalis Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta žydų senųjų kapinių dalis Kauno rajono sav. Garliavos apylinkių sen.
Pajuosčio dvaro sodyba Kompleksas Registrinis Vietinis dvaro sodyba Panevėžio rajono sav. Velžio sen.
Skaistakalnio (Jasnagurkos) dvaro sodyba Kompleksas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta dvaro sodyba Panevėžio miesto sav.
Jonavos miesto istorinė dalis Vietovė Registrinis miesto istorinė dalis Jonavos rajono sav. Jonavos miesto sen.
Paminklas Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečiui Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys paminklas Radviliškio rajono sav. Aukštelkų sen.
Fisharmonija Registrinis fisharmonija Pakruojo rajono sav. Klovainių sen.
Vargonai Kompleksas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas vargonai Pakruojo rajono sav. Pakruojo sen.
Paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys paminklas Alytaus rajono sav. Daugų sen.
Lietuvos partizanų Kazimiero Pyplio-Mažyčio, Audronio ir Juozo Makarevičiaus-Žilvičio kovos ir žūties vieta Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta kovos ir žūties vieta Alytaus rajono sav. Alovės sen.
Vargonai Kompleksas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas vargonai Pakruojo rajono sav. Lygumų sen.
Vargonai Registrinis vargonai Pakruojo rajono sav. Žeimelio sen.
Vargonai Kompleksas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas vargonai Pakruojo rajono sav. Pašvitinio sen.
Namas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys namas Alytaus rajono sav. Daugų sen.
Stela Pavienis objektas Valstybės saugomas Statinys stela Pagėgių sav. Stoniškių sen.
Pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Statinys pastatas Klaipėdos miesto sav.
Kėdainių senosios regulos karmelitų vienuolyno pastatų komplekso špitolė Į kompleksą įeinantis Paminklas Regioninis Statinys špitolė Kėdainių rajono sav. Kėdainių miesto sen.
Raguvos sinagogos pastato liekanos Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys pastato liekanos Panevėžio rajono sav. Raguvos sen.
Pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Jurbarko rajono sav. Smalininkų sen.
Bronės Mingilaitės-Uogintienės ir Broniaus Uoginto namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Palangos miesto sav.
Šiluvos Šaulių namai Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys šaulių namai Raseinių rajono sav. Šiluvos sen.
Vadaktų motorinis malūnas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys motorinis malūnas Radviliškio rajono sav. Sidabravo sen.
Pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Radviliškio rajono sav. Radviliškio miesto sen.
Pastatas Pavienis objektas Registrinis Statinys pastatas Radviliškio rajono sav. Šeduvos miesto sen.
Šeduvos vaistinė, vad. Senąja Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys vaistinė Radviliškio rajono sav. Šeduvos miesto sen.
Knygynas Pavienis objektas Registrinis Statinys knygynas Radviliškio rajono sav. Baisogalos sen.
Paminklas Lietuvos nepriklausomybės 20-mečiui Pavienis objektas Registrinis Vietinis Kitas nekilnojamas daiktas paminklas Alytaus rajono sav. Daugų sen.
Paminklas žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys paminklas Alytaus rajono sav. Nemunaičio sen.
Paminklas Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės dešimtmečiui Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) Kitas nekilnojamas daiktas paminklas Šilutės rajono sav. Švėkšnos sen.
Trakto dalis Pavienis objektas Registrinis Statinys dalis Ignalinos rajono sav. Ignalinos sen.
Liaudies menininko, dievdirbio Gaudento Rimdeikio kapas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kapas Šiaulių rajono sav. Gruzdžių sen.
Vargonai Kompleksas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas vargonai Plungės rajono sav. Šateikių sen.
Motociklas, ZUNDAAP markės, 2-jų cilindrų Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas Vilniaus miesto sav.
Motociklas, ZUNDAAP markės, su priekaba, 4-ių cilindrų Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas Vilniaus miesto sav.
Vėjo malūnas su technologine įranga Kompleksas Valstybės saugomas vėjo malūnas su technologine įranga Pakruojo rajono sav. Guostagalio sen.
Kijėlių vandens malūnas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys vandens malūnas Molėtų rajono sav. Luokesos sen.
Maišiakulės vandens malūnas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys vandens malūnas Molėtų rajono sav. Alantos sen.
Dubingių tiltas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys tiltas Molėtų rajono sav. Dubingių sen.
Čiulėnų vandens malūnas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys vandens malūnas Molėtų rajono sav. Čiulėnų sen.
Skulptūra "Moters galvutė" Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Kitas nekilnojamas daiktas skulptūra Akmenės rajono sav.
Skulptūra "Pieta su angeliukais" Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Kitas nekilnojamas daiktas skulptūra Akmenės rajono sav.
Skulptūra "Rūpintojėlis" Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Kitas nekilnojamas daiktas skulptūra Akmenės rajono sav.
Verpstė Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Kitas nekilnojamas daiktas verpstė Akmenės rajono sav.
Arbatinukas Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Kitas nekilnojamas daiktas arbatinukas Akmenės rajono sav.
Baldų komplektas Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Kitas nekilnojamas daiktas baldų komplektas Akmenės rajono sav.
Veidrodis Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Kitas nekilnojamas daiktas veidrodis Akmenės rajono sav.
Lietuvos karių kapai Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta Lietuvos karių kapai Alytaus rajono sav. Alytaus sen.
Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečio paminklas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas paminklas Plungės rajono sav. Plungės miesto sen.
Knygnešių Juozo ir Ievos Grušių kapas Pavienis objektas Registrinis Nacionalinis Vieta kapas Plungės rajono sav. Kulių sen.
Lietuvos partizanų užkasimo vieta ir kapai Pavienis objektas Registrinis Nacionalinis Vieta užkasimo vieta ir kapai Plungės rajono sav. Babrungo sen.
Kapas Pavienis objektas Registrinis Vieta kapas Šiaulių rajono sav.
Antrojo pasaulinio karo nacistinės Vokietijos nežinomo kario kapas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta kapas Šiaulių rajono sav. Šakynos sen.
Žuvimo vieta ir 2 kryžiai Pavienis objektas Registrinis Vieta žūties vieta Šiaulių rajono sav.
Pamockės kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Raudėnų sen.
Rašytojo Augustino Griciaus gimtosios sodybos vieta Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta sodybos vieta Šiaulių rajono sav. Gruzdžių sen.
Kapas Pavienis objektas Registrinis Vieta kapas Šiaulių rajono sav. Bubių sen.
Padvarninkų senųjų kapinių ir Lietuvos partizano Viliaus Šeinio-Vilko kapo komplekso Lietuvos partizano Viliaus Šeinio-Vilko kapas Į kompleksą įeinantis Registrinis Nacionalinis Vieta kapas Šiaulių rajono sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.
Antrojo pasaulinio karo Vokietijos karių kapas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta karių kapas Šiaulių rajono sav. Bubių sen.
Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos nežinomo kario kapas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta kapas Šiaulių rajono sav. Kužių sen.
Vilniaus piliakalnio su papiliais ir gyvenviete trečias papilys, vad. Gedimino kapo kalnu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta papilys Vilniaus miesto sav. Senamiesčio sen.
Alksnyniškės kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Bubių sen.
Neveikiančios kapinės Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Vieta kapinės Šiaulių rajono sav. Bubių sen.
Beinoriškės stačiatikių senųjų kapinių su Aleksandros ir Dmitrijaus Zubovų kapais stačiatikių senosios kapinės Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Vieta stačiatikių senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Bubių sen.
Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos ir Rusijos imperijų karių kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta Vokietijos ir Rusijos karių kapinės Šiaulių rajono sav. Bubių sen.
Bulėnų kaimo senosios kapinės, vad. Pūčkalniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Bubių sen.
Šalpirčių, Bunokiškės kaimų senosios kapinės, vad. Senkapiais Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Bubių sen.
Gilvyčių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Bubių sen.
Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos ir Rusijos imperijų karių kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta Vokietijos ir Rusijos karių kapinės Šiaulių rajono sav. Bubių sen.
Dzidų dvaro senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Bubių sen.
Juškaičių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Bubių sen.
Kurtuvėnų kaimo senosios kapinės, vad. Švedkapiais Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Bubių sen.
Kurtuvėnų, Gumbučių kaimų senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Bubių sen.
Meškių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Bubių sen.
Mingėlių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Bubių sen.
Antrojo pasaulinio karo nacistinės Vokietijos karių palaidojimo vieta Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Vieta palaidojimo vieta Šiaulių rajono sav. Bubių sen.
Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos ir Rusijos imperijų karių kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta Vokietijos ir Rusijos karių kapinės Šiaulių rajono sav. Bubių sen.
Naujųjų Gilvyčių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Bubių sen.
Pašvinės kaimo pirmosios senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Bubių sen.
Pašvinės kaimo antrosios senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Bubių sen.
Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos ir Rusijos imperijų karių kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta Vokietijos ir Rusijos karių kapinės Šiaulių rajono sav. Bubių sen.
Pikužių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Bubių sen.
Raizgių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Šiaulių kaimiškoji sen.
Skaudvilių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Bubių sen.
Slišukų kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Bubių sen.
Šemetiškių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Bubių sen.
Trauleinių kaimo pirmosios senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Bubių sen.
Trauleinių kaimo antrosios senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Bubių sen.
Užkalnių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Bubių sen.
Užvėkių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Bubių sen.
Valatkių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Bubių sen.
Viekvedžių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Bubių sen.
Vilaičių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Bubių sen.
Volungių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Bubių sen.
Augučių kaimo pirmosios senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Gruzdžių sen.
Augučių kaimo antrosios senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Gruzdžių sen.
Bučiūnų kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Gruzdžių sen.
Dargaičių kaimo pirmosios senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Gruzdžių sen.
Daujočių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Gruzdžių sen.
Gruzdžių žydų senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta žydų senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Gruzdžių sen.
Jokūbaičių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Gruzdžių sen.
Laumakių kaimo pirmosios senosios kapinės, vad. Šliažų kapinaitėmis Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Gruzdžių sen.
Laumakių kaimo antrosios senosios kapinės, vad. Bagužų kapinaitėmis Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Gruzdžių sen.
Lukošaičių kaimo senųjų kapinių kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kompleksas Šiaulių rajono sav. Gruzdžių sen.
Neveikiančios antrosios kapinės Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Vieta kapinės Šiaulių rajono sav. Gruzdžių sen.
Norvaišių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Gruzdžių sen.
Norvaišių kaimo senosios kapinės, vad. Kapeliais, Milžinkapiais Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Gruzdžių sen.
Poviliškių kaimo antrosios senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Gruzdžių sen.
Ratkūnų kaimo senosios kapinės, vad. Kapeliais Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Gruzdžių sen.
Raubaičių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Gruzdžių sen.
Lukošaičių kaimo antrosios senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Gruzdžių sen.
Taurakių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Gruzdžių sen.
Bertužių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Kairių sen.
Gudelių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Kairių sen.
Neveikiančios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vieta kapinės Šiaulių rajono sav. Kairių sen.
Paliekniškių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Kairių sen.
Šilėnų kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Kairių sen.
Šiubaičių k. senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Kairių sen.
Tylių k. senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Kairių sen.
Zapalskių, Dočkių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Kairių sen.
Žadžiūnų kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Kairių sen.
Kušleikių k. antrosios senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.
Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos ir Rusijos imperijų karių kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta Vokietijos ir Rusijos karių kapinės Šiaulių rajono sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.
Mažučių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.
Kubelių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.
Kuršėnų evangelikų liuteronų senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta evangelikų liuteronų senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Kuršėnų miesto sen.
Kuršėnų žydų senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta žydų senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Kuršėnų miesto sen.
Kušleikių kaimo pirmosios senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.
Auksučių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.
Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos ir Rusijos imperijų karių kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta Vokietijos ir Rusijos karių kapinės Šiaulių rajono sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.
Egėliškių, Vorelių kaimų senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.
Mielaičių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.
Ožkėnų kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.
Palūksčių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.
Pažižmės kaimo sentikių senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta sentikių senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.
Raganių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.
Rekčių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.
Skačių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.
Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos ir Rusijos imperijų karių kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta Vokietijos ir Rusijos karių kapinės Šiaulių rajono sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.
Zastarčių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.
Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos ir Rusijos imperijų karių kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta Vokietijos ir Rusijos karių kapinės Šiaulių rajono sav. Kužių sen.
Apšrujų kaimo pirmosios senosios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Kužių sen.
Apšrujų kaimo antrosios senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Kužių sen.
Biručių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Kužių sen.
Džiuikių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Kužių sen.
Gergždelių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.
Gūragių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.
Ilgviečių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Kužių sen.
Jakštaičių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Kužių sen.
Jaunelių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Kužių sen.
Jonelaičių kaimo antrosios senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Kužių sen.
Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos ir Rusijos imperijų karių kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta karių kapinės Šiaulių rajono sav. Kužių sen.
Katiliškių k. senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.
Kybarčių kaimo senųjų kapinių komplekso senosios kapinės Į kompleksą įeinantis Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Kužių sen.
Lygudų kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Gruzdžių sen.
Lukšių kaimo senosios kapinės, vad. Markapiais Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Kužių sen.
Maniūšių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Gruzdžių sen.
Norutaičių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Kužių sen.
Nuomininkų kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Gruzdžių sen.
Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta Vokietijos karių kapinės Šiaulių rajono sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.
Sauginių kaimo pirmosios senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Kužių sen.
Sauginių kaimo antrosios senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Kužių sen.
Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta Vokietijos karių kapinės Šiaulių rajono sav. Kužių sen.
Stonaičių kaimo antrosios senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Kužių sen.
Verbūnų kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Kužių sen.
Žiogų kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Gruzdžių sen.
Daunorų kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Kudgalių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Strazdų kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Gruzdžių sen.
Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos ir Rusijos imperijų karių kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta Vokietijos ir Rusijos karių kapinės Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Tamošiūnų kaimo antrosios senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Tamošiūnų kaimo trečiosios senosios kapinės, vad. Švedkapiais Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Akmenaičių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.
Čiuinių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.
Lapkasių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.
Padvarninkų senųjų kapinių ir Lietuvos partizano Viliaus Šeinio-Vilko kapo komplekso senosios kapinės Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.
Saulučių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.
Šilkalnio kaimo pirmosios senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.
Šilkalnio kaimo antrosios senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.
Širminių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.
Vaitkaičių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.
Varputėnų kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.
Žygaičių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.
Bartlaukės kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Raudėnų sen.
Girkautų kaimo pirmosios senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Raudėnų sen.
Girkautų kaimo antrosios senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Raudėnų sen.
Kemersių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Raudėnų sen.
Luinių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Raudėnų sen.
Numšių k. senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Raudėnų sen.
Paežerių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Raudėnų sen.
Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta palaidojimo vieta Šiaulių rajono sav. Raudėnų sen.
Švendrių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Raudėnų sen.
Žemalėnų kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Raudėnų sen.
Burbinų kaimo pirmosios senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Šakynos sen.
Burbinų k. antrosios senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Šakynos sen.
Dargių k. senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Šakynos sen.
Diržių kaimo pirmosios senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Šakynos sen.
Diržių kaimo antrosios senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Šakynos sen.
Gedvydžių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Šakynos sen.
Kiauklių senųjų kapinių kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta kapinių kompleksas Šiaulių rajono sav. Šakynos sen.
Kybarčių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Šakynos sen.
Mimaičių senųjų kapinių, vad. Kapeliais, kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis kompleksas Šiaulių rajono sav. Šakynos sen.
Piktaičių, Šelvenų kaimų senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Šakynos sen.
Paliesių, Semeniškių kaimų senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Šakynos sen.
Riškaičių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Šakynos sen.
Selmiesčio kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Šakynos sen.
Tautgailių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Šakynos sen.
Viesgirdžių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Šakynos sen.
Daušiškių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Šiaulių kaimiškoji sen.
Juodinkių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Šiaulių kaimiškoji sen.
Kėblių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Šiaulių kaimiškoji sen.
Lieporių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių miesto sav.
Minaičių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Šiaulių kaimiškoji sen.
Normančių k. senosios kapinės vad. Abromkalniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Šiaulių kaimiškoji sen.
Normančių kaimo senosios kapinės, vad. Vinkšna Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Šiaulių kaimiškoji sen.
Pailių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Šiaulių kaimiškoji sen.
Sutkūnų kaimo senųjų kapinių kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis kompleksas Šiaulių rajono sav. Šiaulių kaimiškoji sen.
Širvučių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Šiaulių kaimiškoji sen.
Tvibių kaimo senosios kapinės, vad. Kapiukais Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Šiaulių kaimiškoji sen.
Vaikšnėgalos kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Šiaulių kaimiškoji sen.
Verdulių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Šiaulių miesto sav.
Vijolių k. senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta senosios kapinės Šiaulių miesto sav.
Vileikių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Šiaulių kaimiškoji sen.
Vinkšnėnų kaimo pirmosios senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Šiaulių kaimiškoji sen.
Vinkšnėnų kaimo antrosios senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Šiaulių kaimiškoji sen.
Voveriškių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Šiaulių kaimiškoji sen.
Žeimių kaimo pirmosios senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Ginkūnų sen.
Žeimių kaimo antrosios senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Ginkūnų sen.
Žylakių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Šiaulių kaimiškoji sen.
Žuvininkų kaimo pirmosios senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Ginkūnų sen.
Lietuvos partizanų kapas Pavienis objektas Registrinis Nacionalinis Vieta partizanų kapas Rokiškio rajono sav. Kamajų sen.
Lietuvos partizanų užkasimo vieta ir kapai Pavienis objektas Registrinis Nacionalinis Vieta užkasimo vieta ir kapai Rokiškio rajono sav. Rokiškio miesto sen.
Pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Klaipėdos miesto sav.
Pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Statinys pastatas Klaipėdos miesto sav.
Pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Statinys pastatas Klaipėdos miesto sav.
Klaipėdos senųjų kapinių koplyčios pastatų komplekso koplyčios pastatas Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Klaipėdos miesto sav.
Klaipėdos dujų fabriko pastatų kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis pastatų kompleksas Klaipėdos miesto sav.
Namas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys namas Klaipėdos miesto sav.
Pastatas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys pastatas Ukmergės rajono sav. Ukmergės miesto sen.
Akmens a. stovyklavietė I Pavienis objektas Registrinis Vieta Vilniaus rajono sav. Riešės sen.
Akmens a. stovyklavietė II Pavienis objektas Registrinis Vieta Vilniaus rajono sav. Riešės sen.
Akmens a. gyvenvietė Pavienis objektas Registrinis Vieta gyvenvietė Vilniaus rajono sav. Riešės sen.
Miškinių senovės gyvenvietė Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta senovės gyvenvietė Vilniaus rajono sav. Riešės sen.
Akmens a. stovyklavietė VI Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Švenčionių rajono sav. Švenčionėlių sen.
Pakretuonės senovės gyvenvietė II Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta senovės gyvenvietė Švenčionių rajono sav. Švenčionėlių sen.
Senkapiai Pavienis objektas Registrinis Vieta senkapiai Šilalės rajono sav. Žadeikių sen.
Panevėžio Kristaus Karaliaus katedra Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Statinys Katedra Panevėžio miesto sav.
Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios statinių komplekso Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Statinys bažnyčia Panevėžio miesto sav.
Švč. Trejybės bažnyčia Pavienis objektas Valstybės saugomas Statinys bažnyčia Panevėžio miesto sav.
Panevėžio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo koplyčios ir marijonų vienuolyno pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Panevėžio miesto sav.
Lietuvos karių kapai Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta Lietuvos karių kapai Alytaus rajono sav. Daugų sen.
Pastatas Pavienis objektas Registrinis Statinys pastatas Radviliškio rajono sav. Šeduvos miesto sen.
Kapinės Pavienis objektas Registrinis Statinys kapinės Joniškio rajono sav. Joniškio sen.
Panevėžio stačiatikių senųjų kapinių komplekso senosios kapinės Į kompleksą įeinantis Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Panevėžio miesto sav.
Klaipėdos senosios mokyklos pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Klaipėdos miesto sav.
Lietuvos partizanų kapai Pavienis objektas Registrinis Nacionalinis Vieta partizanų kapai Kupiškio rajono sav. Subačiaus sen.
Subačiaus žydų senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta žydų senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Subačiaus sen.
Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių kapai Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta Vokietijos karių kapai Kupiškio rajono sav. Subačiaus sen.
Ilčiūnų kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Subačiaus sen.
Vėveliškio kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Subačiaus sen.
Šaltenių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Subačiaus sen.
Oniūnų kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Subačiaus sen.
Pamarnakių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Subačiaus sen.
Šiaudinių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Subačiaus sen.
Žvirblionių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Subačiaus sen.
Bajoriškių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Subačiaus sen.
Lietuvos valstybės veikėjo Vinco Karoblio kapas Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta kapas Kupiškio rajono sav. Subačiaus sen.
Buivėnų kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Noriūnų sen.
Atkočiškių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Noriūnų sen.
Puponių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Noriūnų sen.
Maksvyčių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Noriūnų sen.
Paprūdžių kaimo senosios kapinės, vad. Milžinkapiu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Noriūnų sen.
Karaliūnų kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Noriūnų sen.
Akmenių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Noriūnų sen.
Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių kapai Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta Vokietijos karių kapai Kupiškio rajono sav. Noriūnų sen.
Drūlėnų kaimo antrosios senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Kupiškio sen.
Povilo Mikalausko ir Petro Mockevičiaus kapas Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Vieta kapas Kupiškio rajono sav. Kupiškio sen.
Drūlėnų kaimo pirmosios senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Kupiškio sen.
Žegunių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Kupiškio sen.
Bikonių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Kupiškio sen.
Didžprūdėlių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Kupiškio sen.
Virbališkių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Kupiškio sen.
Jutkonių kaimo pirmųjų senųjų kapinių dalis, vad. Milžinkapiu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senųjų kapinių dalis Kupiškio rajono sav. Kupiškio sen.
Jutkonių kaimo antrųjų senųjų kapinių komplekso senosios kapinės Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Kupiškio sen.
Kauniškio kaimo sentikių senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta sentikių senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Kupiškio sen.
Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių kapas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta karių kapas Kupiškio rajono sav. Kupiškio sen.
Vėžionių kaimo senųjų kapinių dalis Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senųjų kapinių dalis Kupiškio rajono sav. Kupiškio sen.
Kinderių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Kupiškio sen.
Bukėnų kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Kupiškio sen.
Kikonių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Kupiškio sen.
Skodinių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Kupiškio sen.
Kuosėnų kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Kupiškio sen.
Plundakų kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Kupiškio sen.
Didžprūdžių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Kupiškio sen.
Dumbliūnų kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Kupiškio sen.
Astravų kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Kupiškio sen.
Kenigšteterių šeimos senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Kupiškio sen.
Klingų k. senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Alizavos sen.
J. Savicko ir P. Jevelto kapas ir antkapinis paminklas Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Vieta kapas Kupiškio rajono sav. Alizavos sen.
Ratautiškio kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Alizavos sen.
Akmenės kaimo antrosios senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Alizavos sen.
Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos ir Rusijos imperijų karių kapai Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta karių kapai Kupiškio rajono sav. Alizavos sen.
Girsteikių kaimo pirmosios senosios kapinės, vad. Milžinkapiu Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Alizavos sen.
Girsteikių kaimo antrosios senosios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Alizavos sen.
Žadeikių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Alizavos sen.
Čečiškių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Alizavos sen.
Mantvydų kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Alizavos sen.
Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių kapai Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta Vokietijos karių kapai Kupiškio rajono sav. Alizavos sen.
Lietuvos diplomato, teisininko Jono Aukštuolio sodybos vieta Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis sodybos vieta Kupiškio rajono sav. Alizavos sen.
Kalnagalių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Alizavos sen.
Dabramislių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Alizavos sen.
Elniškių senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Alizavos sen.
Laičių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Alizavos sen.
Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių kapai I Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta Vokietijos karių kapai Kupiškio rajono sav. Alizavos sen.
Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių kapai II Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta Vokietijos karių kapai Kupiškio rajono sav. Alizavos sen.
Čivų kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Skapiškio sen.
Mikiškių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Skapiškio sen.
Koplytėlė Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivybės draugijoms atminti> Pavienis objektas Registrinis Vietinis Statinys koplytėlė Kupiškio rajono sav. Skapiškio sen.
Generolo Stasio ir rašytojo Petro Pundzevičių gimtosios sodybos vieta Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta sodybos vieta Kupiškio rajono sav. Skapiškio sen.
Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos ir Rusijos imperijų karių kapai Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta karių kapai Kupiškio rajono sav. Skapiškio sen.
Skapiškio žydų senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta žydų senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Skapiškio sen.
Žiogų kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Skapiškio sen.
Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių kapai Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta Vokietijos karių kapai Kupiškio rajono sav. Skapiškio sen.
Rusijos imperijos karių kapai Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta Rusijos karių kapai Kupiškio rajono sav. Skapiškio sen.
Dzivoniškio k. senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Skapiškio sen.
Duoniūnų kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Skapiškio sen.
Tatkonių kaimo pirmosios senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Skapiškio sen.
Puožo kaimo sentikių senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta sentikių senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Šimonių sen.
Juodpėnų kaimo pirmosios senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Šimonių sen.
Kairių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Šimonių sen.
Butėnų kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Šimonių sen.
Jurgeliškių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Šimonių sen.
Mielošių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Šimonių sen.
Daukų kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Šimonių sen.
Kurapkiškių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Šimonių sen.
Bugailiškių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Šimonių sen.
Sokonių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Šimonių sen.
Geiminių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Šimonių sen.
Puzionėlių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Šimonių sen.
Beregių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Šimonių sen.
Vairiškių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Šimonių sen.
Apirbų kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Šimonių sen.
Mieliūnų kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Šimonių sen.
Puknių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Šimonių sen.
Šetekšnos dvaro senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Šimonių sen.
Vėderiškių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Šimonių sen.
Visbarų kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Šimonių sen.
Druskių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Šimonių sen.
Žeimių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Šimonių sen.
Jurkštų kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Šimonių sen.
Butkūnų kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Šimonių sen.
Starkonių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Šimonių sen.
Uldukių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Šimonių sen.
Pelyšių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Šimonių sen.
Karaliūniškio kaimo senosios kapinės, vad. Kapų kalneliu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Šimonių sen.
Dapšių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kupiškio rajono sav. Šimonių sen.
Lietuvos partizanų Juozo ir Rapolo Sakalų kapas Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta kapas Kupiškio rajono sav. Šimonių sen.
Pastatas Pavienis objektas Registrinis Statinys pastatas Šalčininkų rajono sav. Dieveniškių sen.
Mokyklos pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Vietinis Statinys pastatas Šalčininkų rajono sav. Poškonių sen.
Anykščių mokyklos pastatų kompleksas Kompleksas Registrinis Vietinis pastatų kompleksas Anykščių rajono sav. Anykščių sen.
Lietuvos kariuomenės karininko, archeologo Petro Tarasenkos gimtosios sodybos vieta Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta sodybos vieta Anykščių rajono sav. Kurklių sen.
Alantos mokykla Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys mokykla Molėtų rajono sav. Alantos sen.
Namas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Statinys namas Šalčininkų rajono sav. Turgelių sen.
Stogastulpis Pavienis objektas Registrinis Statinys stogastulpis Molėtų rajono sav. Giedraičių sen.
Lietuvos partizanų kapas Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta partizanų kapas Alytaus rajono sav. Alovės sen.
Molėtų žydų senosios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta žydų senosios kapinės Molėtų rajono sav.
Varpininko Juozo Gaidamavičiaus-Gaidžio kapas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta kapas Molėtų rajono sav. Alantos sen.
>"Žuvusiems už Lietuvos laisvę" paminklas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas paminklas Molėtų rajono sav. Inturkės sen.
Lietuvos karių kapai Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta Lietuvos karių kapai Molėtų rajono sav. Dubingių sen.
Lietuvos partizanų kapas Pavienis objektas Registrinis Nacionalinis Vieta partizanų kapas Molėtų rajono sav. Alantos sen.
Lietuvos partizanų kapai Pavienis objektas Registrinis Nacionalinis Vieta kapai Molėtų rajono sav. Alantos sen.
Lietuvos partizanų kapai Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta partizanų kapai Molėtų rajono sav. Giedraičių sen.
Knygnešio Stanislovo Šlamo kapas Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta kapas Molėtų rajono sav. Joniškio sen.
Mokytojo, dailininko Mykolo Šeduikio kapas Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta kapas Molėtų rajono sav. Alantos sen.
Pastatas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys pastatas Rokiškio rajono sav. Rokiškio miesto sen.
Vandens malūnas Pavienis objektas Valstybės saugomas Statinys vandens malūnas Šilutės rajono sav. Katyčių sen.
Lietuvos Respublikos Prezidento Kazio Griniaus tiltas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys tiltas Šilutės rajono sav. Šilutės sen.
Sakūčių tiltas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys tiltas Šilutės rajono sav. Kintų sen.
Tiltas Pavienis objektas Valstybės saugomas Statinys tiltas Šilutės rajono sav. Šilutės sen.
Geležinkelio tiltas Pavienis objektas Valstybės saugomas Statinys geležinkelio tiltas Šilutės rajono sav. Šilutės sen.
Laikrodis Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) Kitas nekilnojamas daiktas laikrodis Šilutės rajono sav. Šilutės sen.
Žemaičių Naumiesčio malūno užtvankos fragmentai Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys fragmentai Šilutės rajono sav. Žemaičių Naumiesčio sen.
Uostadvario vandens kėlimo stoties kompleksas Kompleksas Valstybės saugomas Regioninis kompleksas Šilutės rajono sav. Rusnės sen.
Paveikslas "Marija tarp angeliukų" su aptaisu Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas paveikslas su aptaisu Molėtų rajono sav.
Paveikslas "Marija" su aptaisu Registrinis paveikslas Molėtų rajono sav.
Paveikslo "Šv. Antanas" aptaisas Registrinis aptaisas Molėtų rajono sav.
Paveikslas "Jonas Evangelistas" Registrinis paveikslas Molėtų rajono sav. Giedraičių sen.
Vyskupo Juozapo Arnulpo Giedraičio portretas Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas portretas Molėtų rajono sav. Giedraičių sen.
Paveikslas "Lukas Evangelistas" Registrinis paveikslas Molėtų rajono sav. Giedraičių sen.
Paveikslas "Matas Evangelistas" Registrinis paveikslas Molėtų rajono sav. Giedraičių sen.
Paveikslas "Morkus Evangelistas" Registrinis paveikslas Molėtų rajono sav. Giedraičių sen.
Paveikslo "Marija su kūdikiu" aptaisas Registrinis aptaisas Molėtų rajono sav. Inturkės sen.
Varpas Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas varpas Molėtų rajono sav. Inturkės sen.
Ukmergės seniūno Martyno Marcelijaus Giedraičio memorialinė lenta> Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) Kitas nekilnojamas daiktas memorialinė lenta Molėtų rajono sav. Videniškių sen.
Videniškių vienuolyno viršininko Ipolito Žepnickio memorialinė lenta> Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) Kitas nekilnojamas daiktas lenta Molėtų rajono sav. Videniškių sen.
Sakykla su skulptūromis Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) Kitas nekilnojamas daiktas sakykla Molėtų rajono sav. Videniškių sen.
Monstrancija Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas monstrancija Pakruojo rajono sav. Klovainių sen.
Altorėlis su Šventosios Trejybės paveikslu Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas altorėlis Pakruojo rajono sav. Klovainių sen.
Ornamentuotas kryžius Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas ornamentuotas kryžius Pakruojo rajono sav. Klovainių sen.
Koplytstulpis Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas koplytstulpis Pakruojo rajono sav. Klovainių sen.
Žvakidės (2) Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas žvakidės Pakruojo rajono sav. Žeimelio sen.
Kun. Antano Jurevičiaus portretas Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas portretas Pakruojo rajono sav. Rozalimo sen.
Skulptūra "Šv. Juozapas" Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas skulptūra Pakruojo rajono sav. Rozalimo sen.
Skulptūra "Marija su kūdikiu" Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas skulptūra Pakruojo rajono sav. Rozalimo sen.
Skulptūrinė Trijų karalių grupė Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas skulptūrinė grupė Pakruojo rajono sav. Rozalimo sen.
Paveikslas "Angelas su lelija" Pavienis objektas Registrinis paveikslas Pakruojo rajono sav. Lygumų sen.
Žvakidės (7) Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas žvakidės Panevėžio miesto sav.
Skulptūra "Nukryžiuotasis" Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas skulptūra Panevėžio rajono sav. Karsakiškio sen.
Paveikslas "Šv. Antanas" Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta paveikslas Panevėžio rajono sav. Karsakiškio sen.
Paveikslas "Nukryžiuotasis" Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta paveikslas Panevėžio rajono sav. Karsakiškio sen.
Procesijų kryžius Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta procesijų kryžius Panevėžio rajono sav. Karsakiškio sen.
Koplytstulpis Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Statinys koplytstulpis Panevėžio rajono sav. Krekenavos sen.
Varpas - tapo Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios (u.k. 32376) vertingąja savybe Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas varpas Panevėžio rajono sav. Krekenavos sen.
Kuršo kunigaikščio Petro Birono portretas - saugomas kaip Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko bažnyčios (u.k. 31056) vertingoji savybė Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas portretas Panevėžio rajono sav. Naujamiesčio sen.
Varpas - saugomas kaip Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko bažnyčios (u.k. 31056) vertingoji savybė Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas varpas Panevėžio rajono sav. Naujamiesčio sen.
Upytės pakamario Juozapo Straševičiaus portretas Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas portretas Panevėžio rajono sav. Raguvos sen.
Kun. Juozapo Bebelio portretas Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas portretas Panevėžio rajono sav. Raguvos sen.
Vyro su peruku portretas Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas portretas Panevėžio rajono sav. Raguvos sen.
Koplytstulpis su Šv. Jono Nepomuko skulptūra Pavienis objektas Valstybės saugomas Kitas nekilnojamas daiktas koplytstulpis Panevėžio rajono sav. Raguvos sen.
Koplytstulpis su Šv. Kazimiero, Pietos, Šv. Jurgio, nežinomo šventojo horeljefais Pavienis objektas Valstybės saugomas koplytstulpis Panevėžio rajono sav. Ramygalos sen.
Koplytstulpis dviaukštis su ornamentuotu kryželiu, Jono Nepomuko, Pietos, šv. Florijono, šv. Jurgio, Marijos, šv. Roko ir Nukryžiuotojo skulptūromis Pavienis objektas Registrinis Statinys koplytstulpis Panevėžio rajono sav. Ramygalos sen.
Monstrancija Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas monstrancija Panevėžio rajono sav. Ramygalos sen.
Altorius su skulptūromis ir paveikslais - tapo Smilgių Šv. Jurgio bažnyčios statinių komplekso (u.k. 32852) Šv. Jurgio bažnyčios (u.k. 992) vertingąja savybe Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas altorius Panevėžio rajono sav. Smilgių sen.
Monumentalus kryžius su Kristaus, nešančio kryžių, ir Nekalto prasidėjimo Švč. Mergelės Marijos horeljefais> Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas monumentalus kryžius Panevėžio rajono sav. Upytės sen.
Taurė Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Kitas nekilnojamas daiktas taurė Panevėžio rajono sav. Vadoklių sen.
Taurė Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas taurė Panevėžio rajono sav. Ramygalos sen.
Taurė Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas taurė Pasvalio rajono sav. Daujėnų sen.
Paveikslas "Mykolas Arkangelas" Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Kitas nekilnojamas daiktas paveikslas Pasvalio rajono sav. Vaškų sen.
Paveikslas "Nukryžiuotasis" Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas paveikslas Pasvalio rajono sav. Krinčino sen.
Taurė Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas taurė Pasvalio rajono sav. Krinčino sen.
Paveikslo "Marija su kūdikiu" aptaisas Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas aptaisas Pasvalio rajono sav. Pumpėnų sen.
Kryželis Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas kryželis Pasvalio rajono sav. Pumpėnų sen.
Paminklas fašizmo aukoms> Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) Kitas nekilnojamas daiktas paminklas Plungės rajono sav. Plungės miesto sen.
Varpas Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas varpas Plungės rajono sav. Plungės miesto sen.
Paveikslas "Šventoji šeima" su aptaisu Registrinis paveikslas Plungės rajono sav. Alsėdžių sen.
Varpas Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas varpas Plungės rajono sav. Alsėdžių sen.
Ornamentuotas kryžius su vėjarode Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas ornamentuotas kryžius Plungės rajono sav. Alsėdžių sen.
Varpas - saugomas kaip Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčios (u.k. 24492) vertingoji savybė Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas varpas Plungės rajono sav. Kulių sen.
Stacija XII Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas Rietavo sav. Medingėnų sen.
Varkalių kaimo pirmas koplytstulpis Pavienis objektas Registrinis Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas koplytstulpis Plungės rajono sav. Nausodžio sen.
Varkalių kaimo antras koplytstulpis Pavienis objektas Registrinis Vietinis Kitas nekilnojamas daiktas koplytstulpis Plungės rajono sav. Nausodžio sen.
Varpas I - saugomas kaip Gintališkės Šv. evangelisto Mato bažnyčios ir dvaro pastatų komplekso (u.k. 36699) Šv. evangelisto Mato bažnyčios (u.k. 1534) vertingoji savybė Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas varpas Plungės rajono sav. Platelių sen.
Varpas II - saugomas kaip Gintališkės Šv. evangelisto Mato bažnyčios ir dvaro pastatų komplekso (u.k. 36699) Šv. evangelisto Mato bažnyčios (u.k. 1535) vertingoji savybė Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas varpas Plungės rajono sav. Platelių sen.
Stacijos (14) Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas Plungės rajono sav. Platelių sen.
Taurė Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas taurė Plungės rajono sav. Platelių sen.
Varpas Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas varpas Plungės rajono sav. Platelių sen.
Irenėjaus Oginskio antkapinis paminklas Pavienis objektas Registrinis Statinys antkapinis paminklas Rietavo sav. Rietavo miesto sen.
Olgos Kalinauskaitės-Oginskienės antkapinis paminklas Pavienis objektas Registrinis Statinys antkapinis paminklas Rietavo sav. Rietavo miesto sen.
Varpas Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas varpas Plungės rajono sav. Šateikių sen.
Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios statinių komplekso pirma koplytėlė Į kompleksą įeinantis Registrinis Nacionalinis Statinys koplytėlė Rietavo sav. Tverų sen.
Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios statinių komplekso antra koplytėlė Į kompleksą įeinantis Registrinis Nacionalinis Statinys koplytėlė Rietavo sav. Tverų sen.
Paveikslas "Šv. Martynas" Registrinis paveikslas Plungės rajono sav. Žemaičių Kalvarijos sen.
Koplytėlė su skulptūrine grupe "Kristaus apverkimas"> Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Kitas nekilnojamas daiktas koplytėlė Plungės rajono sav. Žemaičių Kalvarijos sen.
Vyskupo Jono Domininko Lopacinskio portretas Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas portretas Plungės rajono sav. Žemaičių Kalvarijos sen.
Vyskupo Motiejaus Valančiaus portretas Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas portretas Plungės rajono sav. Žemaičių Kalvarijos sen.
Vyskupo Jurgio Tiškevičiaus portretas Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas portretas Plungės rajono sav. Žemaičių Kalvarijos sen.
Vyskupo Antano Tiškevičiaus portretas Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas portretas Plungės rajono sav. Žemaičių Kalvarijos sen.
Monstrancija Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas monstrancija Plungės rajono sav. Žemaičių Kalvarijos sen.
Sienų tapyba "Nukryžiavimas" Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) Kitas nekilnojamas daiktas sienų tapyba Plungės rajono sav. Žemaičių Kalvarijos sen.
Visvainių kaimo antrasis koplytstulpis Pavienis objektas Registrinis Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas koplytstulpis Plungės rajono sav. Platelių sen.
Paveikslas "Marija Rožančinė" su aptaisu Registrinis paveikslas Plungės rajono sav. Žlibinų sen.
Paveikslas "Marijos ėmimas į dangų" Registrinis paveikslas Prienų rajono sav. Prienų sen.
Paveikslas "Trys karaliai" Registrinis paveikslas Prienų rajono sav. Prienų sen.
Paveikslas "Apaštalas Judas Tadas" Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas paveikslas Prienų rajono sav. Prienų sen.
Stacijos (14) Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas Prienų rajono sav. Prienų sen.
Vėliava su Šv. Kazimiero paveikslu Registrinis vėliava Birštono sav. Birštono sen.
Sieninė tapyba> Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) Kitas nekilnojamas daiktas sienų tapyba Prienų rajono sav. Jiezno sen.
Sieninė tapyba. Bažnyčios tėvai ir šventieji> Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) Kitas nekilnojamas daiktas sienų tapyba Prienų rajono sav. Jiezno sen.
Sienų tapyba. Vienuolių ir šventųjų atvaizdai (12) Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) Kitas nekilnojamas daiktas sienų tapyba Prienų rajono sav. Jiezno sen.
Varpas Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas varpas Prienų rajono sav. Jiezno sen.
Varpas - tapo Stakliškių Švč. Trejybės bažnyčios statinių komplekso (u.k. 1561) Švč. Trejybės bažnyčios (u.k. 31602) vertingąja savybe Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas varpas Prienų rajono sav. Stakliškių sen.
Altorius su skulptūrine grupe "Jėzaus krikštas" Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) Kitas nekilnojamas daiktas altorius Prienų rajono sav. Stakliškių sen.
Sakykla su skulptūra> Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) Kitas nekilnojamas daiktas sakykla Prienų rajono sav. Stakliškių sen.
Skulptūra "Nukryžiuotasis" Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas skulptūra Prienų rajono sav. Veiverių sen.
Koplytstulpis su ornamentuotu kryželiu, Nukryžiuotojo ir 2 angelų skulptūromis Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Kitas nekilnojamas daiktas koplytstulpis Radviliškio rajono sav. Pakalniškių sen.
Skulptūrinis antkapinių paminklų ansamblis (15) Kompleksas Registrinis ansamblis Radviliškio rajono sav. Radviliškio sen.
Taurė Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas taurė Radviliškio rajono sav. Grinkiškio sen.
Varpas Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas varpas Radviliškio rajono sav. Grinkiškio sen.
Stacijos (14) Registrinis Radviliškio rajono sav. Sidabravo sen.
Skulptūra "Šv. Kristina" Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas skulptūra Radviliškio rajono sav. Šiaulėnų sen.
Skulptūra "Šv. Barbora" Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas skulptūra Radviliškio rajono sav. Šiaulėnų sen.
Paminklas "Žemaitis" Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Statinys paminklas Raseinių rajono sav. Raseinių miesto sen.
Paveikslas "Šv. Barbora" Registrinis paveikslas Raseinių rajono sav. Raseinių sen.
Antepediumas Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas antepedijus Raseinių rajono sav. Šiluvos sen.
Paveikslas "Nukryžiuotasis" Registrinis paveikslas Raseinių rajono sav. Šiluvos sen.
Paveikslas "Marija" su aptaisu Registrinis paveikslas Raseinių rajono sav. Šiluvos sen.
Altoriai (8) su skulptūriniu dekoru Registrinis Raseinių rajono sav. Šiluvos sen.
Sakykla su 10 skulptūrų Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas sakykla Raseinių rajono sav. Šiluvos sen.
Krikštykla su skulptūrine grupe "Jėzaus krikštas" Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas krikštykla Raseinių rajono sav. Šiluvos sen.
Taurė Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas taurė Raseinių rajono sav. Viduklės sen.
Varpas Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas varpas Raseinių rajono sav. Viduklės sen.
Altorius su 10 skulptūrų Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas altorius Raseinių rajono sav. Viduklės sen.
Skulptūra "Nukryžiuotasis" Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas skulptūra Raseinių rajono sav. Šiluvos sen.
Engelbrechto Tyzenhauzo skulptūra> Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) Kitas nekilnojamas daiktas skulptūra Rokiškio rajono sav. Rokiškio miesto sen.
Rainoldo Tyzenhauzo skulptūra> Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) Kitas nekilnojamas daiktas skulptūra Rokiškio rajono sav. Rokiškio miesto sen.
Skulptūra "Nukryžiuotasis"> Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) Kitas nekilnojamas daiktas skulptūra Rokiškio rajono sav. Rokiškio miesto sen.
Ginteikiškių pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Vieta pilkapynas Kaišiadorių rajono sav. Kruonio sen.
Kruonio piliavietė, vad. Pilies griuvėsiais Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta piliavietė Kaišiadorių rajono sav. Kruonio sen.
Maisiejūnų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Vieta piliakalnis Kaišiadorių rajono sav. Kruonio sen.
Maisiejūnų, Surgantiškių pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Vieta pilkapynas Kaišiadorių rajono sav. Kruonio sen.
Visginų piliakalnis Pavienis objektas Paminklas Vieta piliakalnis Kaišiadorių rajono sav. Kruonio sen.
Beištrakių, Šukiškių pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Vieta pilkapynas Kaišiadorių rajono sav.
Našlėnų, Kmitų pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Kaišiadorių rajono sav. Paparčių sen.
Pakalniškių pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Vieta pilkapynas Kaišiadorių rajono sav. Paparčių sen.
Paparčių piliakalnis, vad. Žydkapiu Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Kaišiadorių rajono sav. Paparčių sen.
Paparčių piliakalnis, vad. Pilies kalnu Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta piliakalnis Kaišiadorių rajono sav. Paparčių sen.
Bijautonių piliakalnis Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta piliakalnis Kaišiadorių rajono sav. Rumšiškių sen.
Dovainonių, Kapitoniškių pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Kaišiadorių rajono sav. Rumšiškių sen.
Lašinių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Napoleono kalnu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Kaišiadorių rajono sav. Rumšiškių sen.
Senkapis su XIII-XVII m.e.a. kp. Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Vieta senkapis Kaišiadorių rajono sav. Rumšiškių sen.
Guronių, Pravieniškių pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Vieta pilkapynas Kaišiadorių rajono sav. Palomenės sen.
Astragų pilkapynas, vad. Kapčiais Pavienis objektas Paminklas Vieta pilkapynas Kaišiadorių rajono sav. Kruonio sen.
Astragų pilkapynas II Pavienis objektas Paminklas Vieta pilkapynas Kaišiadorių rajono sav. Kruonio sen.
Atmainų, Darsūniškio pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Vieta pilkapynas Kaišiadorių rajono sav. Kruonio sen.
Lapainios senovės gyvenvietė Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta senovės gyvenvietė Kaišiadorių rajono sav. Kruonio sen.
Migonių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Vieta piliakalnis Kaišiadorių rajono sav. Kruonio sen.
Migonių, Kleboniškio pilkapynas, vad. Milžinkapiais Pavienis objektas Paminklas Vieta pilkapynas Kaišiadorių rajono sav. Kruonio sen.
Palapainio, Vilūnų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Vieta piliakalnis Kaišiadorių rajono sav. Kruonio sen.
Piliakalnis Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas piliakalnis Kaišiadorių rajono sav. Kruonio sen.
Šilonių, Jačiūnų pilkapynas, vad. Prancūzkapiais Pavienis objektas Paminklas Vieta pilkapynas Kaišiadorių rajono sav. Palomenės sen.
Tartoko piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Koplyčkalniu Į kompleksą įeinantis Paminklas Vieta piliakalnis Jonavos rajono sav. Ruklos sen.
Budelių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Skarbu, Skarbo kalnu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Kaišiadorių rajono sav. Žaslių sen.
Guronių kalnas, vad. Pajautos kapu, Kiškio bažnyčia Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta kalnas Kaišiadorių rajono sav. Žaslių sen.
Kalninių Mijaugonių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Pilimi Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Elektrėnų sav. Gilučių sen.
Laukagalio kapinynas, vad. Piliakalniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta kapinynas Kaišiadorių rajono sav. Žaslių sen.
Laukagalio akmuo su dubenėliais, vad. Velnio akmeniu, Didžiuoju, Didžiuoju aukuru Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta akmuo su dubenėliais Kaišiadorių rajono sav. Žaslių sen.
Laukagalio akmuo su Žmogaus pėda Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta akmuo Kaišiadorių rajono sav. Žaslių sen.
Mančiūnų piliakalnis Pavienis objektas Paminklas Vieta piliakalnis Kaišiadorių rajono sav. Žaslių sen.
Naujažerio, Žaslių akmuo su ženklais Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas akmuo su ženklais Kaišiadorių rajono sav. Žaslių sen.
Balceriškių piliakalnis Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta piliakalnis Kaišiadorių rajono sav. Žiežmarių apylinkės sen.
Buivydonių piliakalnis Pavienis objektas Paminklas Vieta piliakalnis Kaišiadorių rajono sav. Žiežmarių apylinkės sen.
Kalnas vad. Ragankalniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kalnas Kaišiadorių rajono sav. Žiežmarių apylinkės sen.
Mūro Strėvininkų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Kaišiadorių rajono sav. Žiežmarių apylinkės sen.
Piliakalnis Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Vieta piliakalnis Kaišiadorių rajono sav. Žiežmarių apylinkės sen.
Altoniškių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Altonos kalnu Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Kauno rajono sav. Zapyškio sen.
Riogliškių kalnas, vad. Rioglos kalnu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kalnas Kauno rajono sav. Zapyškio sen.
Jadagonių piliakalnis, vad. Raguvos kalnu Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Kauno rajono sav. Zapyškio sen.
Jadagonių kalnas, vad. Raguvos kalnu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kalnas Kauno rajono sav. Zapyškio sen.
Pakapių kapinynas, vad. Prancūzkapiais Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Kauno rajono sav. Babtų sen.
Kriemalos kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta kapinynas Kauno rajono sav. Batniavos sen.
Rupunionių kapinynas, vad. Kapukalniu, Sidabriniu kalnu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kapinynas Kauno rajono sav. Batniavos sen.
Butvilonių piliakalnis Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Kauno rajono sav. Vilkijos apylinkių sen.
Krūvandų kapinynas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Kauno rajono sav. Vilkijos apylinkių sen.
Ringovės piliakalnis, vad. Pilike, Linksmuoju kalnu Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Kauno rajono sav. Vilkijos apylinkių sen.
Karmėlavos piliakalnis, vad. Pilimi Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Kauno rajono sav. Karmėlavos sen.
Ginėnų senovės gyvenvietė Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senovės gyvenvietė Kauno rajono sav. Lapių sen.
Lepšiškių piliakalnis, vad. Batareika Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Kauno rajono sav. Lapių sen.
Šančių piliakalnis, vad. Kepeliušu, Pikelnia Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Kauno rajono sav. Lapių sen.
Gaižėnų sodybvietė Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta sodybvietė Kauno rajono sav. Ringaudų sen.
Pyplių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Kauno rajono sav. Ringaudų sen.
Virbališkių piliakalnis Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Kauno rajono sav. Ringaudų sen.
Piepalių, Babtyno piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Kauno rajono sav. Babtų sen.
Vikūnų piliakalnis vad. Kapčiumi Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Kauno rajono sav. Babtų sen.
Raudondvario senovės gyvenvietė II Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta senovės gyvenvietė Kauno rajono sav. Raudondvario sen.
Šilelio senovės gyvenvietė Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta senovės gyvenvietė Kauno rajono sav. Raudondvario sen.
Šilelio kapinynas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Kauno rajono sav. Raudondvario sen.
Lentainių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Kauno rajono sav. Domeikavos sen.
Vainatrakio piliakalnis, vad. Prūsų kapais Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Kauno rajono sav. Taurakiemio sen.
Dubravų piliakalnis Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta piliakalnis Kauno rajono sav. Samylų sen.
Pakalniškių piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Kauno rajono sav. Samylų sen.
Samylų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Kauno rajono sav. Samylų sen.
Piliuonos, Guogų piliakalnis su gyvenviete Kompleksas Registrinis Regioninis Vieta piliakalnis su gyvenviete Kauno rajono sav. Taurakiemio sen.
Aukštutinių Kaniūkų kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kapinynas Kauno miesto sav.
Antalkių kapinynas, vad. Šilelio kalva Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta kapinynas Kauno rajono sav. Vilkijos apylinkių sen.
Jaučakių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Kartuvių kalnu Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Kauno rajono sav. Vilkijos apylinkių sen.
Jaučakių kalnas, vad. Svirnakalniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kalnas Kauno rajono sav. Vilkijos apylinkių sen.
Vilkijos senovės gyvenvietė Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta senovės gyvenvietė Kauno rajono sav. Vilkijos apylinkių sen.
Marijampolės, Meškučių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Marcinkalniu Į kompleksą įeinantis Registrinis Nacionalinis Vieta piliakalnis Marijampolės sav.
Nendrinių kapinynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta kapinynas Marijampolės sav. Sasnavos sen.
Šakališkių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Marijampolės sav. Igliaukos sen.
Menkupių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Kalvarijos sav. Kalvarijos sen.
Naujienėlės piliakalnis, vad. Aukštakalniu, Kovakalniu Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Kalvarijos sav. Kalvarijos sen.
Papiliakalnių piliakalnis Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Kalvarijos sav. Kalvarijos sen.
Žaliosios piliakalnis Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta piliakalnis Kalvarijos sav. Liubavo sen.
Marijampolės, Kumelionių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Marijampolės sav.
Liudvinavo piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Lapiakalniu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Marijampolės sav. Liudvinavo sen.
Balsupių kapinynas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Marijampolės sav. Marijampolės sen.
Lakinskų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Marijampolės sav. Liudvinavo sen.
Turlojiškės senovės gyvenvietė Pavienis objektas Registrinis Nacionalinis Vieta senovės gyvenvietė Kalvarijos sav. Kalvarijos sen.
Padovinio piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Marijampolės sav. Liudvinavo sen.
Varnupių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Kirvakalniu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Marijampolės sav. Igliaukos sen.
Varnupių akmuo su ženklais, vad. Patkaviniu Pavienis objektas Registrinis Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas akmuo Marijampolės sav. Igliaukos sen.
Piliakalnių piliakalnis Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Marijampolės sav. Šunskų sen.
Tursučių kapinynas, vad. Prancūzkapiais Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Marijampolės sav. Šunskų sen.
Akmuo su ženklais Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta akmuo su ženklais Kelmės rajono sav. Kukečių sen.
Burbaičių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Piliuku Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Kelmės rajono sav. Kukečių sen.
Bukantiškės, Piltinės piliakalnis piliakalnis vad. Piliakalniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta piliakalnis Kelmės rajono sav. Kražių sen.
Paalksnių pilkapynas pilkapynas vad. Milžinkapiais Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta pilkapynas Kelmės rajono sav. Kražių sen.
Paalksnių kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kapinynas Kelmės rajono sav. Kražių sen.
Pašilės, vad. Pono grabu, kitaip su "Dievo pėda" Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta akmuo Kelmės rajono sav. Kražių sen.
Piliakalnis, vad. Pilike Pavienis objektas Registrinis Vieta Kelmės rajono sav. Kražių sen.
Akmuo vad. Aukuro akmeniu Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas akmuo Kelmės rajono sav. Kelmės apylinkių sen.
Paprūdžių kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kapinynas Kelmės rajono sav. Kelmės apylinkių sen.
Akmuo su dubeniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta Kelmės rajono sav. Tytuvėnų apylinkių sen.
Mockaičių senosios kapinės, vad. Kapeliais Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Kelmės rajono sav. Tytuvėnų apylinkių sen.
Pašimšės senovės gynybinis įtvirtinimas, vad. Skambalo kalnu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senovės gynybinis įtvirtinimas Kelmės rajono sav. Tytuvėnų apylinkių sen.
Gaučiškės, Liolių piliakalnis piliakalnis vad. Vainike, Vainikės kalnu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta piliakalnis Kelmės rajono sav. Liolių sen.
Akmuo su "Žmogaus ir gyvulio" pėdomis Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta akmuo Kelmės rajono sav. Liolių sen.
Bulavėnų piliakalnis Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta piliakalnis Kelmės rajono sav. Tytuvėnų apylinkių sen.
Jukniškės antrosios senosios kapinės, vad. Milžinkapiu Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Kelmės rajono sav. Liolių sen.
Piliakalnis, vad. Šankių piliakalniu Pavienis objektas Registrinis Vieta Kelmės rajono sav.
Akmuo su dubeniu Pavienis objektas Registrinis Vieta akmuo su dubeniu Kelmės rajono sav.
Bumbulių senovės gynybinis įtvirtinimas senovės gynybinis įtvirtinimas vad. Daugvierės kalnu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta senovės gynybinis įtvirtinimas Kelmės rajono sav. Pakražančio sen.
Papilių piliakalnis vad. Pilimi Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta piliakalnis Kelmės rajono sav. Pakražančio sen.
Plūsčių piliakalnis vad. Pilike Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta piliakalnis Kelmės rajono sav. Pakražančio sen.
Piliakalnis vad. Biržės kalnu, Biržės pilimi Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas piliakalnis Kelmės rajono sav. Šaukėnų sen.
Dvarviečių, Kušleikių pilkapis vad. Milžinkapiu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta pilkapis Kelmės rajono sav. Pakražančio sen.
Gudelių piliakalnis piliakalnis vad. Pilike Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta piliakalnis Kelmės rajono sav. Pakražančio sen.
Sotkalnio pilkapynas vad. Milžinkapiais Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta pilkapynas Kelmės rajono sav. Pakražančio sen.
Vaidatonių, Šimkaičių piliakalnis Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta piliakalnis Kelmės rajono sav. Pakražančio sen.
Vaidatonių senosios kapinės, vad. Kapais Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Kelmės rajono sav. Pakražančio sen.
Galvydiškės piliakalnis, vad. Pilike Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta piliakalnis Kelmės rajono sav. Šaukėnų sen.
Šilkalnio akmuo vad. Martyno akmeniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta akmuo Šiaulių rajono sav. Kuršėnų kaimiškoji sen.
Kalnas vad. Gaidžiupile Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kalnas Kelmės rajono sav. Šaukėnų sen.
Akmuo su dubeniu Pavienis objektas Registrinis Vieta Kelmės rajono sav. Šaukėnų sen.
Kaimalės akmuo su smailiadugniu dubeniu Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta akmuo su smailiadugniu dubeniu Kelmės rajono sav. Tytuvėnų apylinkių sen.
Kubilių, Papušynio piliakalnio su gyvenviete, piliakalnis, vad. Birutės kalnu, Birutkalniu Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Kelmės rajono sav. Tytuvėnų apylinkių sen.
Kuršių pilkapynas vad. Milžinkapiais, Kačmilžiais Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta pilkapynas Kelmės rajono sav. Tytuvėnų apylinkių sen.
Pagryžuvio piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Pilies kalnu Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Kelmės rajono sav. Tytuvėnų apylinkių sen.
Tytuvėnų piliakalnis, vad. Bridvaišio piliakalniu Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta piliakalnis Kelmės rajono sav. Tytuvėnų sen.
Akmuo su dubeniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta Kelmės rajono sav. Tytuvėnų apylinkių sen.
Vaitkaičių pilkapynas, vad. Kapmilžiais Pavienis objektas Registrinis Nacionalinis Vieta pilkapynas Kelmės rajono sav. Tytuvėnų apylinkių sen.
Maudžiorų kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kapinynas Kelmės rajono sav. Užvenčio sen.
Senkapis su VI-VIII m.e.a. gr. kp. Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Vieta senkapis Kelmės rajono sav. Vaiguvos sen.
Piliakalnis vad. Pilike Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas piliakalnis Kelmės rajono sav. Vaiguvos sen.
Junkilų kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kapinynas Kelmės rajono sav. Užvenčio sen.
Papilalio piliakalnis vad. Pilale, Pilimi Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta piliakalnis Kelmės rajono sav. Vaiguvos sen.
Senkapis su IX-XII m.e.a. gr. kp. Pavienis objektas Registrinis Vieta Kelmės rajono sav. Vaiguvos sen.
Pavaiguvio akmuo su dubenėliais Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas akmuo su dubenėliais Kelmės rajono sav. Vaiguvos sen.
Tolišių kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kapinynas Kelmės rajono sav. Vaiguvos sen.
Kėdainių senojo miesto archeologinė vietovė Vietovė Valstybės saugomas Nacionalinis vietovė Kėdainių rajono sav. Kėdainių miesto sen.
Graužių kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta kapinynas Kėdainių rajono sav. Josvainių sen.
Ruseinių kaimo senųjų kapinių, Sovietų Sąjungos teroro aukų ir Lietuvos partizanų rėmėjos Onos Lisiūtės kapų komplekso senosios kapinės Į kompleksą įeinantis Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Kėdainių rajono sav. Josvainių sen.
Vaidatonių piliakalnis, vad. Žalnierka Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Kėdainių rajono sav. Surviliškio sen.
Vaidatonių kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kapinynas Kėdainių rajono sav. Surviliškio sen.
Plinkaigalio piliakalnis Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Kėdainių rajono sav. Krakių sen.
Pilionių (Naujaupio) piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Piliuku Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Kėdainių rajono sav. Dotnuvos sen.
Siponių pėduotasis akmuo, vad. Ožakmeniu> Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas akmuo Kėdainių rajono sav. Dotnuvos sen.
Ambraziūnų piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Kėdainių rajono sav. Krakių sen.
Pilsupių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Bakanu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Kėdainių rajono sav. Krakių sen.
Vosbučių piliakalnis, vad. Pilaitės kalnu Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Kėdainių rajono sav. Krakių sen.
Bakainių piliakalnio su priešpiliu ir papiliu piliakalnis, vad. Pilimi Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Kėdainių rajono sav. Surviliškio sen.
Bakainių kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta kapinynas Kėdainių rajono sav. Surviliškio sen.
Kalnaberžės piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Piličkalniu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Kėdainių rajono sav. Surviliškio sen.
Lomeikiškių piliakalnis, vad. Krasausko kalnu Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta piliakalnis Kėdainių rajono sav. Surviliškio sen.
Pašėtės kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kapinynas Kėdainių rajono sav. Šėtos sen.
Sangailų, Piliakalnio piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Kėdainių rajono sav. Šėtos sen.
Stašaičių piliakalnis, vad. Švedkapiu Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Kėdainių rajono sav. Pelėdnagių sen.
Šukionių piliakalnis Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta piliakalnis Kėdainių rajono sav. Truskavos sen.
Dieglių senovės gynybinis įtvirtinimas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta senovės gynybinis įtvirtinimas Klaipėdos rajono sav. Veiviržėnų sen.
Žvaginių, Žadeikių piliakalnis, vad. Žvaginkalniu Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Klaipėdos rajono sav. Endriejavo sen.
Dovilų, Gedminų piliakalnis, vad. Gedminų pilimi, Muškalniu, Pelalės kalnu, Pelutės kalnu Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Klaipėdos rajono sav. Dovilų sen.
Laistų, Liliškių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Švedų pylimu, Pilies kalnu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Klaipėdos rajono sav. Dovilų sen.
Laistų, Liliškių kapinynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta kapinynas Klaipėdos rajono sav. Dovilų sen.
Žardės, Kuncų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Klaipėdos miesto sav.
Antkalnio, Gribžinių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Pilale Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Klaipėdos rajono sav. Dauparų-Kvietinių sen.
Norgėlų, Mataičių piliakalnis, vad. Vytauto kalnu Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Klaipėdos rajono sav. Judrėnų sen.
Norgėlų, Lelėnų kapinynas, vad. Švedkapiais Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta kapinynas Klaipėdos rajono sav. Endriejavo sen.
Barinės kapinynas Pavienis objektas Paminklas Vieta kapinynas Panevėžio rajono sav. Krekenavos sen.
Girkalių, Ramučių kapinynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta kapinynas Klaipėdos rajono sav. Kretingalės sen.
Eketės, Kalotės piliakalnio su gvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Klaipėdos rajono sav. Sendvario sen.
Tauralaukio akmuo, vad. Velnio akmeniu Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta akmuo Klaipėdos rajono sav. Sendvario sen.
Lapių piliakalnis Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta piliakalnis Klaipėdos rajono sav. Vėžaičių sen.
Stragnų, Skėrių kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kapinynas Klaipėdos rajono sav. Priekulės sen.
Purmalių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Klaipėdos miesto sav.
Daukšaičių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Klaipėdos rajono sav. Veiviržėnų sen.
Daukšaičių kapinynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta kapinynas Klaipėdos rajono sav. Veiviržėnų sen.
Mockaičių kapinynas, vad. Gintariniu kalnu Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta kapinynas Klaipėdos rajono sav. Veiviržėnų sen.
Skomantų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Ragokalniu, Raguvos kalnu, Raguva Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Klaipėdos rajono sav. Veiviržėnų sen.
Skomantų kapinynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta kapinynas Klaipėdos rajono sav. Veiviržėnų sen.
Mockaičių, Šiuraičių piliakalnis Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Klaipėdos rajono sav. Veiviržėnų sen.
Veiviržėnų, Vilkių piliakalnio su papiliu piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Klaipėdos rajono sav. Veiviržėnų sen.
Vyskupiškių piliakalnis Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Klaipėdos rajono sav. Veiviržėnų sen.
Kalniškės, Gargždų, Anielino piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Gargždės pilale Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Klaipėdos rajono sav. Vėžaičių sen.
Gerduvėnų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Pilale Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Klaipėdos rajono sav. Vėžaičių sen.
Maciuičių kapinynas vad. Markapiais Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kapinynas Klaipėdos rajono sav. Vėžaičių sen.
Piliakalnis, vad. Pilale Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Vieta piliakalnis Kretingos rajono sav. Darbėnų sen.
Pilkapiai, vad. Kūlių pilale Pavienis objektas Registrinis Vieta Kretingos rajono sav. Darbėnų sen.
Kalnas vad. Alkos, kitaip Aukos kalnu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kalnas Kretingos rajono sav. Darbėnų sen.
Joskaudų, Dimitravo kapinynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta kapinynas Kretingos rajono sav. Darbėnų sen.
Kašučių, Dubašių kapinynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta kapinynas Kretingos rajono sav. Darbėnų sen.
Lazdininkų, Kalnalaukio kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta kapinynas Kretingos rajono sav. Darbėnų sen.
Vaineikių akmuo, vad. Šlaveitos kūliu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas akmuo Kretingos rajono sav. Darbėnų sen.
Imbarės piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete piliakalnis, vad. Pilale Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Kretingos rajono sav. Imbarės sen.
Laivių, Erlėnų piliakalnis, vad. Pilale Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Kretingos rajono sav. Imbarės sen.
Laivių kapinynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta kapinynas Kretingos rajono sav. Imbarės sen.
Kalnas vad. Alkos kalnu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kalnas Kretingos rajono sav. Imbarės sen.
Piliakalnis I, vad. Pilale Pavienis objektas Registrinis Vieta piliakalnis Kretingos rajono sav. Kartenos sen.
Dauginčių piliakalnis, vad. Pilale, Pilimi Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Kretingos rajono sav. Kartenos sen.
Gaudučių kalnas, vad. Čerčesnagiu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kalnas Kretingos rajono sav. Kartenos sen.
Kačaičių piliakalnis, vad. Pilale Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Kretingos rajono sav. Žalgirio sen.
Kartenos piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Pilimi Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Kretingos rajono sav. Kartenos sen.
Kartenos akmuo, vad. Laumės kūliu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas akmuo Kretingos rajono sav. Kartenos sen.
Martynaičių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Kretingos rajono sav. Kartenos sen.
Nausodžio, Mišučių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Pilale, Mongirdo pilale Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Kretingos rajono sav. Žalgirio sen.
Vėlaičių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Kretingos rajono sav. Kartenos sen.
Sauserių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Pilale Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Kretingos rajono sav. Kūlupėnų sen.
Sauserių kapinynas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Kretingos rajono sav. Kūlupėnų sen.
Genčų kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta kapinynas Kretingos rajono sav. Kretingos sen.
Kurmaičių piliakalnis, vad. Pilale Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Kretingos rajono sav. Kretingos sen.
Kurmaičių kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta kapinynas Kretingos rajono sav. Kretingos sen.
Tūbausių kapinynas, vad. Senovės kapais Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta kapinynas Kretingos rajono sav. Kretingos sen.
Benaičių akmuo, vad. Kūlių bobele Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas akmuo Kretingos rajono sav. Darbėnų sen.
Kalnas vad. Alkos kalnu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kalnas Kretingos rajono sav. Darbėnų sen.
Pelėkių akmuo su dubenėliais Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Kitas nekilnojamas daiktas akmuo su dubenėliais Kretingos rajono sav. Darbėnų sen.
Įpilties, Senosios Įpilties piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Kretingos rajono sav. Darbėnų sen.
Įpilties, Senosios Įpilties piliakalnio II su priešpiliu piliakalnis, vad. Karių kalnu piliakalis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Kretingos rajono sav. Darbėnų sen.
Įpilties, Senosios Įpilties piliakalnis III, vad. Marijos kalneliu Pavienis objektas Registrinis Nacionalinis Vieta piliakalnis Kretingos rajono sav. Darbėnų sen.
Įpilties, Senosios Įpilties kapinynas, vad. Karių kapeliais, Maro kapeliais Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta kapinynas Kretingos rajono sav. Darbėnų sen.
Įpilties, Senosios Įpilties akmens ir šaltinio akmuo, vad. Aukuru, Ponios lova Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas akmuo Kretingos rajono sav. Darbėnų sen.
Ankštakių kapinynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta kapinynas Kretingos rajono sav. Kretingos sen.
Kiauleikių kapinynas, vad. Kirminų kalnu Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta kapinynas Kretingos rajono sav. Vydmantų sen.
Kvecių kapinynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta kapinynas Kretingos rajono sav. Kretingos sen.
Negarbos piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Negarbos kalnu, Bliūdakalniu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Kretingos rajono sav. Kretingos sen.
Negarbos, Jazdų kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kapinynas Kretingos rajono sav. Kretingos sen.
Pryšmančių kapinynas, vad. Švedkapiais Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta kapinynas Kretingos rajono sav. Vydmantų sen.
Pryšmančių kapinynas II, vad. Varnų pušynėliu Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta kapinynas Kretingos rajono sav. Vydmantų sen.
Pryšmančių akmuo, vad. Laumės kūliu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas akmuo Kretingos rajono sav. Vydmantų sen.
Rūdaičių piliakalnis, vad. Pilale Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta piliakalnis Kretingos rajono sav. Kretingos sen.
Rūdaičių kalnas, vad. Alkos kalnu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kalnas Kretingos rajono sav. Kretingos sen.
Rūdaičių kapinynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta kapinynas Kretingos rajono sav. Kretingos sen.
Senkų kapinynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta kapinynas Kretingos rajono sav. Kretingos sen.
Užpelkių kapinynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta kapinynas Kretingos rajono sav. Kretingos sen.
Senkapis su IX-XII m.e.a. kp. Pavienis objektas Registrinis Vieta Kretingos rajono sav. Kretingos sen.
Akmuo su "Laumės pėda" Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta Kretingos rajono sav. Salantų miesto sen.
Ėgliškių, Andulių piliakalnio su priešpiliu piliakalnis, vad. Švedkalniu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Kretingos rajono sav. Žalgirio sen.
Ėgliškių, Andulių kapinynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta kapinynas Kretingos rajono sav. Žalgirio sen.
Raguviškių akmuo vad. Balniaus kūliu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta akmuo Kretingos rajono sav. Žalgirio sen.
Valėnų, Cartų piliakalnis Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Kretingos rajono sav. Žalgirio sen.
Kupiškio, Aukštupėnų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Kupiškio rajono sav. Kupiškio sen.
Bakšėnų piliakalnis Pavienis objektas Paminklas Vieta piliakalnis Kupiškio rajono sav. Alizavos sen.
Akmuo su "Velnio pėda" Pavienis objektas Registrinis Vieta akmuo su "pėda" Kupiškio rajono sav. Alizavos sen.
Mirabelio įtvirtinta dvarvietė Pavienis objektas Paminklas Vieta įtvirtinta dvarvietė Kupiškio rajono sav. Kupiškio sen.
Papilių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Pilimi Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Kupiškio rajono sav. Kupiškio sen.
Stirniškių, Skverbų, Palėvenės piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Skverbų kalnu Į kompleksą įeinantis Paminklas Vieta piliakalnis Kupiškio rajono sav. Subačiaus sen.
Kerelių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Vieta piliakalnis Kupiškio rajono sav. Skapiškio sen.
Obonių piliakalnis Pavienis objektas Paminklas Vieta piliakalnis Kupiškio rajono sav. Šimonių sen.
Kreipšių senovės gyvenvietė, vad. Alka Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senovės gyvenvietė Kupiškio rajono sav. Skapiškio sen.
Vaduvų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Vieta piliakalnis Kupiškio rajono sav. Skapiškio sen.
Ilčiūnų pilkapynas, vad. Milžinų kapais Pavienis objektas Paminklas Vieta pilkapynas Kupiškio rajono sav. Subačiaus sen.
Aluotų, Druskių piliakalnis Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Kupiškio rajono sav. Šimonių sen.
Piliakalnis Pavienis objektas Registrinis Vieta piliakalnis Kupiškio rajono sav. Šimonių sen.
Gaigalių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Vieta piliakalnis Kupiškio rajono sav. Šimonių sen.
Kapčiamiesčio senovės gyvenvietė, vad. Pinčiaragiu Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta senovės gyvenvietė Lazdijų rajono sav. Kapčiamiesčio sen.
Mėčiūnų senovės gyvenvietė Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta senovės gyvenvietė Lazdijų rajono sav. Kapčiamiesčio sen.
Paveisininkų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Lazdijų rajono sav. Kapčiamiesčio sen.
Vainežerio senovės gynybinis įtvirtinimas, vad. Okopka Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta senovės gynybinis įtvirtinimas Lazdijų rajono sav. Kapčiamiesčio sen.
Buniškių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Lazdijų rajono sav. Lazdijų sen.
Kuklių piliakalnis Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Lazdijų rajono sav. Lazdijų sen.
Papalazdijų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Lazdijų rajono sav. Lazdijų miesto sen.
Ūdininkų piliakalnis Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta piliakalnis Lazdijų rajono sav. Lazdijų sen.
Černiauskų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Druskininkų sav. Leipalingio sen.
Druskininkėlių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Lazdijų rajono sav. Veisiejų sen.
Krikštonių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Lazdijų rajono sav. Noragėlių sen.
Krikštonių pilkapių vieta Pavienis objektas Registrinis Nacionalinis Vieta pilkapių vieta Lazdijų rajono sav. Noragėlių sen.
Elveriškės piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Eglynkalniu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Lazdijų rajono sav. Lazdijų sen.
Gumbelių, Maišymų piliakalnis Pavienis objektas Registrinis Nacionalinis Vieta piliakalnis Lazdijų rajono sav. Šeštokų sen.
Rudaminos piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Lazdijų rajono sav. Lazdijų sen.
Buteliūnų piliakalnis Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta piliakalnis Lazdijų rajono sav. Seirijų sen.
Paliūnų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Lazdijų rajono sav. Seirijų sen.
Paserninkų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Eglynkalniu Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Lazdijų rajono sav. Seirijų sen.
Šlavantų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Lazdijų rajono sav. Veisiejų sen.
Mikyčių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Registrinis Nacionalinis Vieta piliakalnis Lazdijų rajono sav. Šventežerio sen.
Giraitės piliakalnis Pavienis objektas Registrinis Nacionalinis Vieta piliakalnis Lazdijų rajono sav. Šventežerio sen.
Prelomčiškės piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Lazdijų rajono sav. Šventežerio sen.
Verstaminų piliakalnis Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Lazdijų rajono sav. Lazdijų sen.
Verstaminų piliakalnio II su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Lazdijų rajono sav. Lazdijų sen.
Verstaminų piliakalnio III su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Lazdijų rajono sav. Lazdijų sen.
Verstaminų kalnas, vad. Koplyčkalniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta kalnas Lazdijų rajono sav. Lazdijų sen.
Verstaminų senųjų kapinių ir abiejų pasaulinių karų karių kapų komplekso Verstaminų senosios kapinės Į kompleksą įeinantis Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Lazdijų rajono sav. Lazdijų sen.
Dapšių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Alko kalnu, Alkakalniu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Mažeikių rajono sav. Židikų sen.
Griežės piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Mažeikių rajono sav. Židikų sen.
Griežės piliakalnio II su priešpiliu ir gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Mažeikių rajono sav. Židikų sen.
Senkapis su IX-XIII m. e. a. dg. kp. Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Vieta senkapis Mažeikių rajono sav. Židikų sen.
Senkapis su gr. ir dg. kp. Pavienis objektas Registrinis Vieta Mažeikių rajono sav. Laižuvos sen.
Leckavos piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Mažeikių rajono sav. Reivyčių sen.
Leckavos senosios kapinės, vad. Šventorėliu Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Mažeikių rajono sav. Reivyčių sen.
Mantvydų piliakalnis, vad. Pilale Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta piliakalnis Mažeikių rajono sav. Reivyčių sen.
Rimolių piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete piliakalnis, vad. Užpiliu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Mažeikių rajono sav. Sedos sen.
Kalnas Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas kalnas Mažeikių rajono sav. Šerkšnėnų sen.
Daubarių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Mažeikių rajono sav. Tirkšlių sen.
Daubarių piliakalnio II su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Mažeikių rajono sav. Tirkšlių sen.
Geidžių akmuo, vad. Trobele, Pirtele Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas akmuo Mažeikių rajono sav. Tirkšlių sen.
Jautakių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Pilale, Pilies kalnu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Mažeikių rajono sav. Tirkšlių sen.
Renavo piliakalnis, vad. Pilale Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Mažeikių rajono sav. Sedos sen.
Vadagių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Pilale, Švedkalniu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Mažeikių rajono sav. Sedos sen.
Alantos kalnas, vad. Alku Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kalnas Molėtų rajono sav. Alantos sen.
Antakščių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Aukštakalniu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Molėtų rajono sav. Alantos sen.
Avilčių akmuo su "Žmogaus pėdomis" Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas akmuo Molėtų rajono sav. Alantos sen.
Maišiakulės piliakalnis Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Molėtų rajono sav. Alantos sen.
Piešiškių pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Molėtų rajono sav. Alantos sen.
Svobiškėlio alkvietės ir akmens akmuo, vad. Valiulio akmeniu Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Regioninis Vieta akmuo Molėtų rajono sav. Alantos sen.
Pavandenės piliakalnis su gyvenviete Kompleksas Paminklas piliakalnis su gyvenviete Molėtų rajono sav. Joniškio sen.
Perkalių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Smailiakalniu, Traku Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Molėtų rajono sav. Balninkų sen.
Akmuo su "Velnio ir velniuko pėdomis" Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta akmuo Molėtų rajono sav. Balninkų sen.
Senkapis Pavienis objektas Registrinis Vieta Molėtų rajono sav. Balninkų sen.
Ragas, vad. Šventragiu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta ragas Molėtų rajono sav. Čiulėnų sen.
Čiulėnų piliakalnis, vad. Juoduoju kalnu Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Molėtų rajono sav. Čiulėnų sen.
Kulionių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Molėtų rajono sav. Čiulėnų sen.
Levaniškių akmuo, vad. Geležine boba Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas akmuo Molėtų rajono sav. Čiulėnų sen.
Sližiškių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Juoduoju kalneliu Į kompleksą įeinantis Paminklas Vieta piliakalnis Molėtų rajono sav. Čiulėnų sen.
Didžiokų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Švedų kalnu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Molėtų rajono sav. Giedraičių sen.
Dubingių piliavietė, vad. Pilies kalnu Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliavietė Molėtų rajono sav. Dubingių sen.
Labotiškių, Degsnės pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Vieta pilkapynas Molėtų rajono sav. Dubingių sen.
Voronių pilkapynas vad. Kapčiais Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta pilkapynas Molėtų rajono sav. Dubingių sen.
Piliakiemių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Molėtų rajono sav. Giedraičių sen.
Smėlinkos pilkapių vieta, vad. Milžinkapiu Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta pilkapių vieta Molėtų rajono sav. Giedraičių sen.
Antaraisčių piliakalnis, vad. Rateliakalniu, Ratakalniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta piliakalnis Molėtų rajono sav. Suginčių sen.
Gudelių, Kašeikių, Juodapurvio pilkapynas vad. Kurganais, Napoleono kapais Pavienis objektas Paminklas Vieta pilkapynas Molėtų rajono sav. Suginčių sen.
Krakiškių akmuo su "Žmogaus pėda" - dingęs Pavienis objektas Valstybės saugomas Kitas nekilnojamas daiktas akmuo Molėtų rajono sav. Suginčių sen.
Mintaučių, Pavyžinčio pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Molėtų rajono sav. Suginčių sen.
Petrauskų akmuo su įvairiomis pėdomis Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas akmuo Molėtų rajono sav. Videniškių sen.
Padvario, Pazadvorijos piliakalnis su gyvenviete Kompleksas Paminklas Vieta piliakalnis su gyvenviete Molėtų rajono sav. Giedraičių sen.
Pušalotų, Ambraziškių piliakalnis Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta piliakalnis Molėtų rajono sav. Giedraičių sen.
Akmuo su dubeniu Pavienis objektas Registrinis Vieta Pakruojo rajono sav. Žeimelio sen.
Petronių kapinynas Pavienis objektas Paminklas Vieta kapinynas Pakruojo rajono sav. Žeimelio sen.
Linkuvos, Vaižgantų kapinynas Pavienis objektas Paminklas Vieta kapinynas Pakruojo rajono sav. Linkuvos sen.
Akmuo su "Velnio pėdomis" Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta Pakruojo rajono sav. Linkuvos sen.
Senkapis su gr. kp. Pavienis objektas Registrinis Vieta Pakruojo rajono sav. Pakruojo sen.
Linksmučių kapinynas Pavienis objektas Paminklas Vieta kapinynas Pakruojo rajono sav. Pakruojo sen.
Paliečių kapinynas Pavienis objektas Paminklas Vieta kapinynas Pakruojo rajono sav. Pakruojo sen.
Binėnų pirmasis akmuo su dubeniu Pavienis objektas Valstybės saugomas akmuo su dubenėliu Pakruojo rajono sav. Pašvitinio sen.
Peleniškių, Kalnuočių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Vieta piliakalnis Pakruojo rajono sav. Pašvitinio sen.
Paežerių alkakalnis vad. Koplyčkalniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta alkakalnis Pakruojo rajono sav. Rozalimo sen.
Plaučiškių pilkapis Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta pilkapis Pakruojo rajono sav. Rozalimo sen.
Zigmantiškių akmuo su "Marijos pėda" Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta akmuo Pakruojo rajono sav. Rozalimo sen.
Dovainiškio kapinynas, vad. Švedkalniu Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta kapinynas Pakruojo rajono sav. Lygumų sen.
Kareiviškio akmuo vad. Perkūnija, kitaip Perkūno akmeniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta akmuo Pakruojo rajono sav. Lygumų sen.
Senkapis Pavienis objektas Registrinis Vieta senkapis Pakruojo rajono sav. Lygumų sen.
Šukionių kapinynas, vad. Švedkalniu Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta kapinynas Pakruojo rajono sav. Lygumų sen.
Geručių senovės gynybinis įtvirtinimas Pavienis objektas Paminklas Vieta senovės gynybinis įtvirtinimas Pakruojo rajono sav. Žeimelio sen.
Žeimelio pylimas, vad. Žydkapiu Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pylimas Pakruojo rajono sav. Žeimelio sen.
Akmuo su dubeniu Pavienis objektas Registrinis Vieta akmuo su dubeniu Pakruojo rajono sav. Žeimelio sen.
Berčiūnų pilkapynas, vad. Švedkapiais Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Panevėžio rajono sav. Panevėžio sen.
Likpetrių kapinynas, vad. Lapkalniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kapinynas Panevėžio rajono sav. Karsakiškio sen.
Baimainių piliakalnis Pavienis objektas Paminklas Vieta piliakalnis Panevėžio rajono sav. Krekenavos sen.
Kalnas vad. Koplyčkalniu, kitaip Mlečkos kalnu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kalnas Panevėžio rajono sav. Krekenavos sen.
Gasparėlių pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Panevėžio rajono sav. Paįstrio sen.
Kiūčių, Linonių kapinynas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Panevėžio rajono sav. Panevėžio sen.
Akmuo vad. Mukolu Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas akmuo Panevėžio rajono sav. Smilgių sen.
Senkapis Pavienis objektas Registrinis Vieta senkapis Panevėžio rajono sav. Smilgių sen.
Upytės, Tarnagalos piliakalnio su papiliu piliakalnis, vad. Čičinsko kalnu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Panevėžio rajono sav. Upytės sen.
Kyburių kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kapinynas Pasvalio rajono sav. Vaškų sen.
Kriklinių, Moliūnų senovės gynybinis įtvirtinimas, vad. Karališkąja pilimi Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta senovės gynybinis įtvirtinimas Pasvalio rajono sav. Pumpėnų sen.
Migonių, Šimonių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Pasvalio rajono sav. Pasvalio apylinkių sen.
Melėnų pilkapynas, vad. Milžinų kapais Pavienis objektas Paminklas Vieta pilkapynas Pasvalio rajono sav. Pumpėnų sen.
Miesteliškių pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Vieta pilkapynas Pasvalio rajono sav. Pumpėnų sen.
Pilkapis Pavienis objektas Registrinis Vieta pilkapis Pasvalio rajono sav. Pumpėnų sen.
Ąžuolpamūšės piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Pasvalio rajono sav. Saločių sen.
Piliakalnis Pavienis objektas Registrinis Vieta piliakalnis Pasvalio rajono sav. Saločių sen.
Plungės piliakalnis, vad. Pabrėžos pilale Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Plungės rajono sav. Plungės miesto sen.
Plungės piliakalnis II, vad. Pilale Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta piliakalnis Plungės rajono sav. Plungės miesto sen.
Pakutuvėnų piliakalnis, vad. Pilale Pavienis objektas Paminklas Vieta piliakalnis Plungės rajono sav. Šateikių sen.
Alsėdžių kapinynas, vad. Dokšo rėžiu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kapinynas Plungės rajono sav. Alsėdžių sen.
Uogučių, Paežerės, Rūdaičių kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kapinynas Plungės rajono sav. Platelių sen.
Vilkų alkakalnis, vad. Alkos kalnu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta alkakalnis Plungės rajono sav. Žemaičių Kalvarijos sen.
Babrungėnų kapinynas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Plungės rajono sav. Babrungo sen.
Didvyčių, Jazdaičių kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kapinynas Plungės rajono sav. Babrungo sen.
Piliakalnis, vad. Pilale Pavienis objektas Registrinis Vieta piliakalnis Plungės rajono sav. Babrungo sen.
Nugarių piliakalnis, vad. Pilale Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta piliakalnis Plungės rajono sav. Paukštakių sen.
Surblių, Jodėnų piliakalnis, vad. Pilimi Pavienis objektas Paminklas Vieta piliakalnis Plungės rajono sav. Babrungo sen.
Kalnas vad. Alkos kalnu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kalnas Rietavo sav. Rietavo sen.
Piliakalnis Pavienis objektas Registrinis Vieta piliakalnis Rietavo sav. Rietavo sen.
Piliakalnis Pavienis objektas Registrinis Vieta piliakalnis Rietavo sav. Rietavo sen.
Kalnas vad. Alkos kalnu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kalnas Rietavo sav. Rietavo sen.
Akmenskinės kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kapinynas Rietavo sav. Medingėnų sen.
Gandingos piliakalnio su papiliu ir gyvenviete, vad. Gondingos pilimi, piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Plungės rajono sav. Nausodžio sen.
Gandingos kalnas, vad. Apieros kalnu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kalnas Plungės rajono sav. Nausodžio sen.
Gandingos kapinynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta kapinynas Plungės rajono sav. Nausodžio sen.
Nausodžio, Varkalių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Pilale Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Plungės rajono sav. Nausodžio sen.
Nausodžio, Varkalių piliakalnis II, vad. Pilale Pavienis objektas Registrinis Nacionalinis Vieta piliakalnis Plungės rajono sav. Nausodžio sen.
Nausodžio, Mardosų kapinynas, vad. Kapkalniu, Kapukalniu Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta kapinynas Plungės rajono sav. Nausodžio sen.
Stanelių piliakalnis, vad. Senpiliu Pavienis objektas Paminklas Vieta piliakalnis Plungės rajono sav. Paukštakių sen.
Dovainių, Dvarviečių, Užpelkių kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kapinynas Plungės rajono sav. Platelių sen.
Kalnas vad. Alkos, kitaip Aukos kalnu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kalnas Plungės rajono sav. Platelių sen.
Gintališkės piliakalnis, vad. Pile Pavienis objektas Paminklas Vieta piliakalnis Plungės rajono sav. Platelių sen.
Gintališkės kapinynas Pavienis objektas Paminklas Vieta kapinynas Plungės rajono sav. Platelių sen.
Kalnas vad. Alkos kalnu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kalnas Plungės rajono sav. Platelių sen.
Akmuo vad. Velnio akmeniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta akmuo Plungės rajono sav. Platelių sen.
Platelių piliavietė, vad. Pilies sala Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliavietė Plungės rajono sav. Platelių sen.
Užpelkių piliakalnis, vad. Pilale Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Plungės rajono sav. Platelių sen.
Piliakalnis vad. Lapinskio kapu Į kompleksą įeinantis Paminklas piliakalnis Plungės rajono sav. Stalgėnų sen.
Stalgėnų piliakalnis Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Plungės rajono sav. Stalgėnų sen.
Lopaičių piliakalnis Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Rietavo sav. Tverų sen.
Pajomančio, Žeberių kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kapinynas Rietavo sav. Tverų sen.
Šiuraičių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Švedkalniu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Rietavo sav. Tverų sen.
Gegrėnų piliakalnis II, vad. Pelekalniu Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Plungės rajono sav. Žemaičių Kalvarijos sen.
Piliakalnis, vad. Pilale Pavienis objektas Registrinis Vieta Plungės rajono sav. Žemaičių Kalvarijos sen.
Pūčkorių piliakalnis, vad. Pile Pavienis objektas Paminklas Vieta piliakalnis Plungės rajono sav. Žemaičių Kalvarijos sen.
Piliakalnis II, vad. Pilies kalnu Pavienis objektas Registrinis Vieta Plungės rajono sav. Žemaičių Kalvarijos sen.
Piliakalnis III, vad. Pile Pavienis objektas Registrinis Vieta Plungės rajono sav. Žemaičių Kalvarijos sen.
Šarnelės senovės gyvenvietė Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta senovės gyvenvietė Plungės rajono sav. Žemaičių Kalvarijos sen.
Šarnelės piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Švedų piliakalniu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Plungės rajono sav. Žemaičių Kalvarijos sen.
Žemaičių Kalvarijos kapinynas, vad. Žvizdro kalnu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kapinynas Plungės rajono sav. Žemaičių Kalvarijos sen.
Kalnas vad. Alkokalniu, kitaip Alkvos kalnu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kalnas Plungės rajono sav. Nausodžio sen.
Prienų, Mačiūnų piliakalnis Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Prienų rajono sav. Prienų sen.
Prienų dvarvietė, vad. Butlerio pilimi Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta dvarvietė Prienų rajono sav. Prienų sen.
Pagaršvio piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Prienų rajono sav. Pakuonio sen.
Akmens a. stovykla Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Vieta Prienų rajono sav. Prienų sen.
Žarijų piliakalnis Pavienis objektas Paminklas Vieta piliakalnis Prienų rajono sav. Prienų sen.
Žarijų piliakalnio II su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Vieta piliakalnis Prienų rajono sav. Prienų sen.
Norkūnų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Prienų rajono sav. Balbieriškio sen.
Norkūnų piliakalnio II su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Prienų rajono sav. Balbieriškio sen.
Pabrasčių piliakalnis Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Prienų rajono sav. Balbieriškio sen.
Nemajūnų piliakalnis, vad. Pilale Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Birštono sav. Birštono sen.
Paverknių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Ginkaus piliakalniu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Birštono sav. Birštono sen.
Šilėnų piliakalnis, vad. Aštriuoju kalnu Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Birštono sav. Birštono sen.
Dukurnonių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Bobų kalnu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Prienų rajono sav. Jiezno sen.
Pelekonių piliakalnio IV su gyvenviete piliakalnis IV Į kompleksą įeinantis Registrinis Regioninis Vieta piliakalnis Prienų rajono sav. Jiezno sen.
Pelekonių piliakalnis, vad. Pilike Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Prienų rajono sav. Jiezno sen.
Pelekonių piliakalnio II su gyvenviete piliakalnis, vad. Pilale Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Prienų rajono sav. Jiezno sen.
Pelekonių piliakalnis III, vad. Pilale Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Prienų rajono sav. Jiezno sen.
Čiudiškių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Prienų rajono sav. Išlaužo sen.
Gerulių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Prienų rajono sav. Stakliškių sen.
Gerulių pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Prienų rajono sav. Stakliškių sen.
Lepelionių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Napoleono kepure Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Prienų rajono sav. Stakliškių sen.
Kieliško piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Prienų rajono sav. Balbieriškio sen.
Bačkininkėlių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Prienų rajono sav. Pakuonio sen.
Pašventupio piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Prienų rajono sav. Pakuonio sen.
Pašventupio piliakalnis II Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Prienų rajono sav. Pakuonio sen.
Pramiežių pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Prienų rajono sav. Stakliškių sen.
Medžionių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Prienų rajono sav. Stakliškių sen.
Noreikiškių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Guzeliu Į kompleksą įeinantis Paminklas Vieta piliakalnis Prienų rajono sav. Stakliškių sen.
Noreikiškių akmenų, vad. Laumių akmenimis pirmas akmuo Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta akmuo Prienų rajono sav. Stakliškių sen.
Noreikiškių akmenų, vad. Laumių akmenimis antras akmuo Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta akmuo Prienų rajono sav. Stakliškių sen.
Noreikiškių akmuo, vad. Raganos pečiumi Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta akmuo Prienų rajono sav. Stakliškių sen.
Pieštuvėnų piliakalnis, vad. Didžiuliu kalnu Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta Prienų rajono sav. Stakliškių sen.
Stakliškių piliakalnis Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Prienų rajono sav. Stakliškių sen.
Klebiškio piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Vieta piliakalnis Prienų rajono sav. Šilavoto sen.
Naujasodžio piliakalnis Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Prienų rajono sav. Šilavoto sen.
Pašlavančio piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Prienų rajono sav. Šilavoto sen.
Pažarsčio pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Prienų rajono sav. Šilavoto sen.
Piliakalnis Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas piliakalnis Prienų rajono sav. Šilavoto sen.
Piepalių kapinynas vad. Piepalių kalnu, Prancūzkapiais Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kapinynas Radviliškio rajono sav. Baisogalos sen.
Valatkonių akmuo vad. Velnio akmeniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta akmuo Radviliškio rajono sav.
Valatkonių akmuo vad. Angelo akmeniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta akmuo Radviliškio rajono sav.
Vaitiekūnų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Pilimi Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Radviliškio rajono sav. Grinkiškio sen.
Piliakalnis vad. Raganų kalnu Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas piliakalnis Radviliškio rajono sav. Pakalniškių sen.
Raginėnų pilkapynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta pilkapynas Radviliškio rajono sav. Pakalniškių sen.
Raginėnų pilkapynas II, vad. Rinkakalniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta pilkapynas Radviliškio rajono sav. Pakalniškių sen.
Užuožerių kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kapinynas Radviliškio rajono sav. Šeduvos miesto sen.
Piliakalnis Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Vieta piliakalnis Radviliškio rajono sav. Šeduvos miesto sen.
Kudinų, Kalnų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Šiaulės kalnu Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Radviliškio rajono sav. Šiaulėnų sen.
Šiaulaičių pilkapynas vad. Kapmilžiais Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta pilkapynas Radviliškio rajono sav. Šiaulėnų sen.
Kalnas vad. Milžino kalneliu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kalnas Radviliškio rajono sav. Šaukoto sen.
Raseinių piliakalnis, vad. Prabauda Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Raseinių rajono sav. Raseinių miesto sen.
Gėluvos piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Birutkalniu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Raseinių rajono sav. Ariogalos sen.
Betygalos piliakalnis Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Raseinių rajono sav. Betygalos sen.
Betygalos piliakalnis II, vad. Alkos, Aukos kalnu Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Raseinių rajono sav. Betygalos sen.
Darbutų piliakalnis, vad. Bielskio kalnu, Darbutų kalnu Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Raseinių rajono sav. Betygalos sen.
Ročiškės piliakalnis Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Raseinių rajono sav. Betygalos sen.
Bažavalės piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Barsukalniu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Raseinių rajono sav. Ariogalos sen.
Kalniškių, Ginaičių piliakalnis Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta piliakalnis Raseinių rajono sav. Ariogalos sen.
Biliūnų senovės gynybinis įtvirtinimas, vad. Volų pilaite Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta senovės gynybinis įtvirtinimas Raseinių rajono sav. Girkalnio sen.
Kejėnų piliakalnis, vad. Kaukuru, Švedų bokštu Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Raseinių rajono sav. Ariogalos sen.
Kejėnų pilkapynas, vad. Švedkapiais Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Raseinių rajono sav. Ariogalos sen.
Kejėnų kapinynas, vad. Švedkapiais Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta kapinynas Raseinių rajono sav. Ariogalos sen.
Naukaimio piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Viškalniu Į kompleksą įeinantis Paminklas Vieta piliakalnis Raseinių rajono sav. Girkalnio sen.
Agelaičių pilkapynas, vad. Milžinkapiais Pavienis objektas Registrinis Nacionalinis Vieta pilkapynas Raseinių rajono sav. Betygalos sen.
Kalnujų, Palendrių piliakalnis Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Raseinių rajono sav. Kalnujų sen.
Ižiniškių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Papilės kalnu Į kompleksą įeinantis Paminklas Vieta piliakalnis Raseinių rajono sav. Nemakščių sen.
Molavėnų, Griaužų piliakalnis, vad. Kauprėmis Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Raseinių rajono sav. Nemakščių sen.
Pabalčių, Milžavėnų piliakalnio su papiliu ir gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Raseinių rajono sav. Nemakščių sen.
Pašešuvio kapinynas, vad. Senkapiais Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Raseinių rajono sav. Nemakščių sen.
Pužų piliakalnis vad. Pilale Pavienis objektas Paminklas Vieta piliakalnis Raseinių rajono sav. Nemakščių sen.
Padubysio piliakalnis, vad. Kaukuru Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Raseinių rajono sav. Raseinių sen.
Akmuo, vad. Koplytėlės akmeniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas akmuo Raseinių rajono sav. Šiluvos sen.
Lyduvėnų piliakalnis, vad. Danutės piliakalniu Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Raseinių rajono sav. Šiluvos sen.
Lyduvėnų piliakalnis II, vad. Barsukalniu Pavienis objektas Paminklas Vieta piliakalnis Raseinių rajono sav. Šiluvos sen.
Žalpių akmuo su "Velnio pėda" Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta akmuo Raseinių rajono sav. Šiluvos sen.
Galkaičių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Gručkalniu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Raseinių rajono sav. Paliepių sen.
Paluknio kapinynas, vad. Kaukazo kalneliu Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Raseinių rajono sav. Šiluvos sen.
Pažobrio pilkapių vieta, vad. Kapmilžiais Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta pilkapių vieta Raseinių rajono sav. Šiluvos sen.
Rinkšelių akmuo, vad. Aukuro, Didžiuoju akmeniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta akmuo Raseinių rajono sav. Šiluvos sen.
Vėžlaukio kapinynas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Raseinių rajono sav. Šiluvos sen.
Alksnių piliakalnis Pavienis objektas Paminklas Vieta piliakalnis Rokiškio rajono sav. Juodupės sen.
Dauliūnų piliakalnis, vad. Ožnugariu Pavienis objektas Paminklas Vieta piliakalnis Rokiškio rajono sav. Jūžintų sen.
Mičiūnų pilkapis Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta pilkapis Rokiškio rajono sav. Jūžintų sen.
Sidariškio senosios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Rokiškio rajono sav. Jūžintų sen.
Sidariškio akmuo, vad. Velnio duknomis Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas akmuo Rokiškio rajono sav. Jūžintų sen.
Skeirių pilkapis Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta pilkapis Rokiškio rajono sav. Jūžintų sen.
Štaronių kapinynas vad. Bataliejumi, Batarėja Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kapinynas Rokiškio rajono sav. Jūžintų sen.
Baušiškių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Vieta piliakalnis Rokiškio rajono sav. Kamajų sen.
Piliakalnis Pavienis objektas Registrinis Vieta piliakalnis Rokiškio rajono sav. Juodupės sen.
Juodonių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Rokiškio rajono sav. Kamajų sen.
Piliakalnis Pavienis objektas Registrinis Vieta piliakalnis Rokiškio rajono sav. Kamajų sen.
Akmuo vad. Velnio pirtimi Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta akmuo Rokiškio rajono sav. Kamajų sen.
Vaineikių pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Vieta pilkapynas Rokiškio rajono sav. Kamajų sen.
Bradesių piliakalnis, vad. Tiltaliamiškiu Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Rokiškio rajono sav. Kriaunų sen.
Piliakalnis Pavienis objektas Registrinis Vieta piliakalnis Rokiškio rajono sav. Kriaunų sen.
Mielėnų, Piliakalnio piliakalnis Pavienis objektas Paminklas Vieta piliakalnis Rokiškio rajono sav. Kriaunų sen.
Akmuo su "Velnio, Dievo, Angelo pėdomis" Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta akmuo Rokiškio rajono sav. Kriaunų sen.
Petrešiūnų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Vieta piliakalnis Rokiškio rajono sav. Kriaunų sen.
Lukštų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Vieta piliakalnis Rokiškio rajono sav. Juodupės sen.
Tumasonių, Lukštų pilkapis Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta pilkapis Rokiškio rajono sav. Obelių sen.
Akmuo su "Dievo pėda" Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta akmuo Rokiškio rajono sav. Obelių sen.
Senkapis, vad. Bažnytkalniu Pavienis objektas Registrinis Vieta senkapis Rokiškio rajono sav. Obelių sen.
Ignotiškio akmuo vad. Ožakmeniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta akmuo Rokiškio rajono sav. Rokiškio kaimiškoji sen.
Junkūnų piliakalnis Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Rokiškio rajono sav. Obelių sen.
Kalnočių piliakalnis Pavienis objektas Paminklas Vieta piliakalnis Rokiškio rajono sav. Obelių sen.
Papilių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Vieta piliakalnis Rokiškio rajono sav. Obelių sen.
Stasiūnų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Vieta piliakalnis Rokiškio rajono sav. Obelių sen.
Kalnas vad. Alkviete, kitaip Ratkalniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kalnas Rokiškio rajono sav. Obelių sen.
Alsetos piliakalnis, vad. Koplyčkalniu Pavienis objektas Paminklas Vieta piliakalnis Rokiškio rajono sav. Panemunėlio sen.
Indriūnų kapinynas, vad. Aukso kalneliu Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Rokiškio rajono sav. Kazliškio sen.
Panemunio senovės gynybinis įtvirtinimas Pavienis objektas Paminklas Vieta senovės gynybinis įtvirtinimas Rokiškio rajono sav. Pandėlio sen.
Norkūnų pilkapynas vad. Krūsnimis Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta pilkapynas Rokiškio rajono sav. Jūžintų sen.
Moškėnų, Laukupėnų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Rokiškio rajono sav. Rokiškio kaimiškoji sen.
Mikulionių akmuo su plokščiadugniu dubeniu Pavienis objektas Registrinis Nacionalinis Kitas nekilnojamas daiktas akmuo su plokščiadugniu dubeniu Vilniaus rajono sav. Riešės sen.
Bratoniškių senovės gyvenvietė Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta senovės gyvenvietė Vilniaus rajono sav. Bezdonių sen.
Skersabalių pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Vilniaus rajono sav. Buivydžių sen.
Gudelių, Lenkiškių pilkapynas, vad. Švedkapiais Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Vilniaus rajono sav. Zujūnų sen.
Pilaitės piliavietė Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliavietė Vilniaus miesto sav.
Pakalnių pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Vilniaus rajono sav. Buivydžių sen.
Pilviškių pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Vilniaus rajono sav. Buivydžių sen.
Santakos, Šventininkų pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Vilniaus rajono sav. Buivydžių sen.
Aukštųjų Rusokų pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Vilniaus rajono sav. Avižienių sen.
Avižienių piliakalnis, vad. Prancūzkapiu, Kapčiumi Pavienis objektas Registrinis Nacionalinis Vieta piliakalnis Vilniaus rajono sav. Avižienių sen.
Mažosios Riešės piliakalnis, vad. Batarėja Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Vilniaus rajono sav. Avižienių sen.
Paraisčių pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Vilniaus rajono sav. Sužionių sen.
Žingių pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Vilniaus rajono sav. Sužionių sen.
Bradeliškių piliakalnis, vad. Pakilta Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Vilniaus rajono sav. Dūkštų sen.
Bradeliškių akmuo su ženklais Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas akmuo su ženklais Vilniaus rajono sav. Dūkštų sen.
Buivydų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Vilniaus rajono sav. Dūkštų sen.
Grabijolų pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Vilniaus rajono sav. Dūkštų sen.
Karmazinų piliakalnis, vad. Viršupiu Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Vilniaus rajono sav. Dūkštų sen.
Karmazinų pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Vilniaus rajono sav. Dūkštų sen.
Elniakampio, Velniakampio piliakalnis Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Vilniaus rajono sav. Sudervės sen.
Bernotų piliakalnio su papiliu ir gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Vilniaus rajono sav. Nemenčinės sen.
Bernotų piliakalnio su papiliu ir gyvenviete papilys Į kompleksą įeinantis Inicijuotas skelbti Valstybės saugomu Nacionalinis Vieta papilys Vilniaus rajono sav. Nemenčinės sen.
Maseliškių akmuo su ženklais Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta akmuo su ženklais Vilniaus rajono sav. Paberžės sen.
Dusinėnų pilkapynas II Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Vilniaus rajono sav. Juodšilių sen.
Maišiagalos piliakalnio su papiliu ir gyvenviete piliakalnis, vad. Pilimi, Bonos pilimi Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Vilniaus rajono sav. Maišiagalos sen.
Veršiobalio, Kiemelių piliakalnis Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Vilniaus rajono sav. Maišiagalos sen.
Žaliosios senovės gyvenvietė Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta senovės gyvenvietė Širvintų rajono sav.
Piliakalnio, Nemenčinės piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Vilniaus rajono sav. Nemenčinės sen.
Pučkalaukio pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Vilniaus rajono sav. Nemenčinės sen.
Keturiasdešimt Totorių pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Vilniaus rajono sav. Pagirių sen.
Marijampolio akmuo su "Velnio pėda" Pavienis objektas Registrinis Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas akmuo Vilniaus rajono sav. Marijampolio sen.
Papiškių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Vilniaus rajono sav. Rudaminos sen.
Naujosios Rėvos piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Rusų bažnyčia Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Vilniaus rajono sav. Zujūnų sen.
Sidaronių pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Vilniaus rajono sav. Sudervės sen.
Sužionių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Kalvinų kalnu> Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Vilniaus rajono sav. Sužionių sen.
Didžiosios Kuosinės piliakalnis, vad. Pilaite Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Vilniaus rajono sav. Kalvelių sen.
Laukininkų pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Vilniaus rajono sav. Kalvelių sen.
Leoniškių piliakalnis, vad. Pilies kalnu, Plikuoju kalnu Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Vilniaus rajono sav. Kalvelių sen.
Sirutiškių pilkapis Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta pilkapis Vilniaus rajono sav. Kalvelių sen.
Medininkų piliavietė Pavienis objektas Paminklas Vieta piliavietė Vilniaus rajono sav. Medininkų sen.
Mūrininkų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Vilniaus rajono sav. Rukainių sen.
Mūrininkų pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Vilniaus rajono sav. Rukainių sen.
Mūrininkų pilkapynas II Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Vilniaus rajono sav. Rukainių sen.
Gutaučių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Pilaite Į kompleksą įeinantis Paminklas Vieta piliakalnis Zarasų rajono sav. Antalieptės sen.
Lūžų piliakalnis Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Zarasų rajono sav.
Lūžų senovės kulto vieta Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta senovės kulto vieta Zarasų rajono sav.
Verslavos piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Vieta piliakalnis Zarasų rajono sav. Antalieptės sen.
Zabičiūnų piliakalnis Pavienis objektas Paminklas Vieta piliakalnis Zarasų rajono sav. Antalieptės sen.
Pakačinės, Dembų piliakalnis Pavienis objektas Paminklas Vieta piliakalnis Zarasų rajono sav. Antazavės sen.
Senkapis Pavienis objektas Registrinis Vieta senkapis Zarasų rajono sav. Antazavės sen.
Velikuškių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Vieta piliakalnis Zarasų rajono sav. Antazavės sen.
Ūžėniškių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Vieta piliakalnis Zarasų rajono sav. Degučių sen.
Aviniuostos pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Zarasų rajono sav. Salako sen.
Aviniuostos pilkapynas II Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Zarasų rajono sav. Salako sen.
Čepeliškių pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Vieta pilkapynas Zarasų rajono sav. Salako sen.
Giteniškės pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Vieta pilkapynas Zarasų rajono sav. Salako sen.
Kiemionių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Vieta piliakalnis Zarasų rajono sav. Salako sen.
Degučių piliakalnis, vad. Ažusamanės piliakalniu Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Zarasų rajono sav. Degučių sen.
Senkapis su IV-VI m.e.a. gr. kp. Pavienis objektas Registrinis Vieta senkapis Zarasų rajono sav. Degučių sen.
Galminių pilkapynas, vad. Švedkapiais> Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Zarasų rajono sav. Degučių sen.
Subatiškių pilkapynas, vad. Prancūzkapiais Pavienis objektas Paminklas Vieta pilkapynas Zarasų rajono sav. Degučių sen.
Mineikiškių piliakalnis Pavienis objektas Paminklas Vieta piliakalnis Zarasų rajono sav. Zarasų sen.
Antaniškių piliakalnis, vad. Juoduoju kalnu Pavienis objektas Paminklas Vieta piliakalnis Zarasų rajono sav. Imbrado sen.
Golubiškių, Ažuraisčių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Vieta piliakalnis Zarasų rajono sav. Imbrado sen.
Liaudiškių, Laukesos piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Zarasų rajono sav. Zarasų sen.
Vosgėlių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Vieta piliakalnis Zarasų rajono sav. Dusetų sen.
Girutiškių akmuo su įvairiais ženklais Pavienis objektas Valstybės saugomas Kitas nekilnojamas daiktas akmuo Zarasų rajono sav. Turmanto sen.
Salako pilkapynas, vad. Kurganais Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Zarasų rajono sav. Salako sen.
Salako akmuo, vad. Napoleono akmeniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta akmuo Zarasų rajono sav. Salako sen.
Maniuliškių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Vieta piliakalnis Zarasų rajono sav. Antazavės sen.
Senkapis Pavienis objektas Registrinis Vieta senkapis Zarasų rajono sav. Antazavės sen.
Gailiutiškės, Santupių pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Vieta pilkapynas Zarasų rajono sav. Turmanto sen.
Akmuo, vad. Raganos sostu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta akmuo Zarasų rajono sav. Turmanto sen.
Pakalniškių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Vieta piliakalnis Zarasų rajono sav. Turmanto sen.
Vitkūnų, Smalvų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Į kompleksą įeinantis Paminklas Vieta piliakalnis Zarasų rajono sav. Turmanto sen.
Akmuo su "Meškos ir arklio pėdomis" Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta akmuo Zarasų rajono sav. Suvieko sen.
Jatkūniškių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Kiaušinėliu Į kompleksą įeinantis Paminklas Vieta piliakalnis Zarasų rajono sav. Dusetų sen.
Marciūniškių piliakalnis, vad. Palatviškio sala Pavienis objektas Paminklas Vieta piliakalnis Zarasų rajono sav. Dusetų sen.
Narkyčių piliakalnis, vad. Juoduoju kalnu Pavienis objektas Paminklas Vieta piliakalnis Zarasų rajono sav. Dusetų sen.
Skineikių piliakalnis Pavienis objektas Paminklas Vieta piliakalnis Zarasų rajono sav. Dusetų sen.
Šišponiškių piliakalnis Pavienis objektas Paminklas Vieta piliakalnis Zarasų rajono sav.
Suginčių senosios kapinės, vad. Šmitkino kapeliais Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Akmenės rajono sav. Naujosios Akmenės kaimiškoji sen.
Vegerių kapinynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta kapinynas Akmenės rajono sav. Naujosios Akmenės kaimiškoji sen.
Dušnionių kapinynas, vad. Pavėtrių kapais Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Alytaus rajono sav. Nemunaičio sen.
Einorų senosios kapinės, vad. Švedkapiais Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Alytaus rajono sav. Nemunaičio sen.
Valėniškių senosios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Alytaus rajono sav. Raitininkų sen.
Sen. gyvenvietė II, vad. Daugio pilimi Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Vieta senovės gyvenvietė Alytaus rajono sav. Daugų sen.
Melnytėlės senosios kapinės vad. Aštriakalniu, Švedų kapais Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Alytaus rajono sav. Daugų sen.
Tamašavos senosios kapinės, vad. Petrucienės kalnu Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Alytaus rajono sav. Daugų sen.
Viečiūnų senkapis II Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Vieta senkapis Alytaus rajono sav. Daugų sen.
Junčionių senosios kapinės, vad. Kapinėlėmis Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Alytaus rajono sav. Pivašiūnų sen.
Senkapis Pavienis objektas Registrinis Vieta senkapis Alytaus rajono sav. Pivašiūnų sen.
Senkapis Pavienis objektas Registrinis Vieta senkapis Alytaus rajono sav. Alytaus sen.
Vangelonių senosios kapinės, vad. Perkūnkalniu Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Alytaus rajono sav. Nemunaičio sen.
Sudvariškių kaimo pirmosios senosios kapinės, vad. Prancūzkapiu Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Alytaus rajono sav. Pivašiūnų sen.
Vaidaugų senosios kapinės, vad. Napoleono kapais Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Alytaus rajono sav. Punios sen.
Galintėnų kapinynas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Alytaus rajono sav. Raitininkų sen.
Pieriškių senosios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Alytaus rajono sav. Raitininkų sen.
Raitininkų senosios kapinės, vad. Graužakalniu Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Alytaus rajono sav. Raitininkų sen.
Senovės gyvenvietė, vad. Pagonių kapais Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Vieta senovės gyvenvietė Alytaus rajono sav. Daugų sen.
Vinkšninių kapinynas Pavienis objektas Paminklas Vieta kapinynas Alytaus rajono sav. Daugų sen.
Senkapis, vad. Žvirblio kapinynu Pavienis objektas Registrinis Vieta senkapis Alytaus rajono sav. Miroslavo sen.
Gudelių kaimo senosios kapinės, vad. Milžinkapiu Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Alytaus rajono sav. Krokialaukio sen.
Kavarsko kapinynas, vad. Koplyčkalniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kapinynas Anykščių rajono sav. Kavarsko sen.
Varkujų kapinynas, vad. Pavaržėliu Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Anykščių rajono sav. Debeikių sen.
Senkapis, vad. Kapeliais Pavienis objektas Registrinis Vieta senkapis Anykščių rajono sav. Viešintų sen.
Diktarų kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kapinynas Anykščių rajono sav. Skiemonių sen.
Miegonių pilkapynas, vad. Napoleono kapais Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta pilkapynas Biržų rajono sav. Papilio sen.
Vinkšninių kapinynas, vad. Milžinkapiais, Švedkapiais Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Biržų rajono sav. Parovėjos sen.
Senkapis, vad. Milžinų kapais Pavienis objektas Registrinis Vieta senkapis Biržų rajono sav. Pačeriaukštės sen.
Lamokėlių alkakalnis vad. Bažnyčios kalnu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta alkakalnis Biržų rajono sav. Vabalninko sen.
Pabartonių, Kurmagalos kapinynas, vad. Prancūzų kapais Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta kapinynas Jonavos rajono sav. Kulvos sen.
Keižonių kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kapinynas Jonavos rajono sav. Upninkų sen.
Vanagiškio kapinynas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Jonavos rajono sav. Upninkų sen.
Kriukų, Dvareliškių kapinynas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Joniškio rajono sav. Kriukų sen.
Slėpsnių kapinynas II Pavienis objektas Paminklas Regioninis Vieta kapinynas Joniškio rajono sav. Joniškio sen.
Užupių, Kalnelio kapinynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta kapinynas Joniškio rajono sav. Joniškio sen.
Naugardėlio kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kapinynas Joniškio rajono sav. Žagarės sen.
Žagarės piliakalnio II su gyvenviete piliakalnis, vad. Raktuvės kalnu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Joniškio rajono sav. Žagarės sen.
Senkapis, vad. Prancūzkapiais Pavienis objektas Registrinis Vieta senkapis Jurbarko rajono sav. Eržvilko sen.
Naujininkėlių senosios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Jurbarko rajono sav. Jurbarkų sen.
Dalinonių, Paltininkų senosios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Kaišiadorių rajono sav. Žiežmarių apylinkės sen.
Pašulių kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kapinynas Kaišiadorių rajono sav. Palomenės sen.
Krasnasiolkos senosios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Kaišiadorių rajono sav. Paparčių sen.
Lalėnų senosios kapinės, vad. Prancūzkapiais> Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Kaišiadorių rajono sav. Paparčių sen.
Pakalniškių II pilkapynas, vad. Prancūzkapiais Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta pilkapynas Kaišiadorių rajono sav. Paparčių sen.
Gansonių, Miškiniškių kapinynas, vad. Pinčiukų kalnu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kapinynas Kaišiadorių rajono sav.
Senkapis, vad. Švedkapiais Pavienis objektas Registrinis Vieta senkapis Kaišiadorių rajono sav. Palomenės sen.
Makrickų, Rudėnų kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kapinynas Marijampolės sav. Gudelių sen.
Berezninkų kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Kalvarijos sav. Sangrūdos sen.
Navininkų piliakalnis Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta piliakalnis Kalvarijos sav. Sangrūdos sen.
Riogliškių kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kapinynas Kauno rajono sav. Zapyškio sen.
Paštuvos kapinynas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Kauno rajono sav. Batniavos sen.
Masteikių kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta kapinynas Kauno rajono sav. Lapių sen.
Šlienavos kaimo senosios kapinės, vad. Senkapiais Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Kauno rajono sav. Samylų sen.
Senkapis Pavienis objektas Registrinis Vieta Kelmės rajono sav. Kukečių sen.
Dankšių senosios kapinės, vad. Kapinių kalnu Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Kelmės rajono sav. Kelmės apylinkių sen.
Dievonių kapinynas, vad. Čigonkalniu Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Kelmės rajono sav. Kelmės apylinkių sen.
Dimgailių kapinynas, vad. Kalvinkapiais Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kapinynas Kelmės rajono sav. Kelmės apylinkių sen.
Kušleikių pilkapis, vad. Kapmilže, Velniokapiu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta pilkapis Kelmės rajono sav. Kelmės apylinkių sen.
Senkapis, vad. Milžinkapiu Pavienis objektas Registrinis Vieta senkapis Kelmės rajono sav. Kelmės apylinkių sen.
Senkapis Pavienis objektas Registrinis Vieta senkapis Kelmės rajono sav. Kelmės apylinkių sen.
Brukų, Brukalių kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kapinynas Kelmės rajono sav. Kražių sen.
Šventragių alkvietė Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta alkvietė Kelmės rajono sav. Kražių sen.
Flerijoniškės kapinynas kapinynas vad. Milžinkapiu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kapinynas Kelmės rajono sav. Liolių sen.
Senkapis, vad. Kapeliais Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Vieta senkapis Kelmės rajono sav. Liolių sen.
Senkapis, vad. Milžinkapiais Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Vieta senkapis Kelmės rajono sav. Liolių sen.
Akmuo su "Vaiko pėda" Į kompleksą įeinantis Valstybės saugomas akmuo Kelmės rajono sav. Liolių sen.
Senkapis, vad. Milžinkapiais Pavienis objektas Registrinis Vieta Kelmės rajono sav. Pakražančio sen.
Paklibakių kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kapinynas Kelmės rajono sav. Šaukėnų sen.
Kalnas vad. Raganynės kalneliu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kalnas Kelmės rajono sav. Tytuvėnų apylinkių sen.
Budraičių kapinynas, vad. Gyže Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Kelmės rajono sav. Tytuvėnų apylinkių sen.
Pavygailių senosios kapinės, vad. Kapeliais Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Kelmės rajono sav. Tytuvėnų apylinkių sen.
Labūnavėlės senosios kapinės, vad. Kapeliais Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Kelmės rajono sav. Užvenčio sen.
Kalnas vad. Perkūnkalniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kalnas Kelmės rajono sav. Užvenčio sen.
Vainotiškių kapinynas, vad. Prancūzkapiu Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Kėdainių rajono sav. Dotnuvos sen.
Svilių kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kapinynas Kėdainių rajono sav. Josvainių sen.
Plaukių senosios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Kėdainių rajono sav. Krakių sen.
Pališkėlių senosios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Kėdainių rajono sav. Krakių sen.
Pėžaičių kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kapinynas Klaipėdos rajono sav. Veiviržėnų sen.
Toleikių kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kapinynas Klaipėdos rajono sav. Dovilų sen.
Kvietinių pilkapynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Klaipėdos rajono sav. Dauparų-Kvietinių sen.
Jogučių, Spirkių kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kapinynas Klaipėdos rajono sav. Kretingalės sen.
Papilio, Skomantų kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta kapinynas Klaipėdos rajono sav. Veiviržėnų sen.
Veiviržėnų, Dūdinėlių kapinynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta kapinynas Klaipėdos rajono sav. Veiviržėnų sen.
Vėžaičių kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kapinynas Šilutės rajono sav. Šilutės sen.
Laivių, Salantų akmuo vad. Laumės kūliu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta akmuo Kretingos rajono sav. Salantų miesto sen.
Senkapis II Pavienis objektas Registrinis Vieta senkapis Kretingos rajono sav. Imbarės sen.
Kartenos kapinynas, vad. Polverku Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Kretingos rajono sav. Kartenos sen.
Kūlsodžio kapinynas,vad. Kapkalniu Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Kretingos rajono sav. Kūlupėnų sen.
Sūdėnų kapinynas, vad. Vaidavingiu Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Kretingos rajono sav. Darbėnų sen.
Senkapis II, vad. Markapiais, Žvyro kalnu Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Vieta senkapis Kretingos rajono sav. Darbėnų sen.
Senkapis Pavienis objektas Registrinis Vieta senkapis Kretingos rajono sav. Vydmantų sen.
Padvarių pilkapių vieta Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta pilkapių vieta Kretingos rajono sav. Kretingos sen.
Pilkapis Pavienis objektas Registrinis Vieta pilkapis Kretingos rajono sav. Kretingos sen.
Ankštakių, Senkų kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kapinynas Kretingos rajono sav. Kretingos sen.
Raguviškių kapinynas II, vad. Markapiais Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kapinynas Kretingos rajono sav. Žalgirio sen.
Senkapis Pavienis objektas Registrinis Vieta senkapis Kretingos rajono sav. Žalgirio sen.
Girbučių pilkapis vad. Kapmilžiu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta pilkapis Kupiškio rajono sav. Alizavos sen.
Buivėnų kapinynas, vad. Milžinų kapais Pavienis objektas Paminklas Vieta kapinynas Kupiškio rajono sav. Noriūnų sen.
Bertašiūnų kalnas, vad. Prancūzkalniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kalnas Lazdijų rajono sav. Veisiejų sen.
Senkonių kapinynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta kapinynas Lazdijų rajono sav. Veisiejų sen.
Natalinos kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Lazdijų rajono sav. Būdviečio sen.
Senkapis, Milžinkalniu Pavienis objektas Registrinis Vieta senosios kapinės Lazdijų rajono sav. Būdviečio sen.
Kaimelių kapinynas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Lazdijų rajono sav. Lazdijų sen.
Papalazdijų kapinynas, vad. Milžinų kapais Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Lazdijų rajono sav. Lazdijų sen.
Senkapis Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Vieta senkapis Lazdijų rajono sav. Lazdijų sen.
Stankūnų kapinynas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Lazdijų rajono sav. Veisiejų sen.
Leipalingio kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kapinynas Druskininkų sav. Leipalingio sen.
Taikūnų kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kapinynas Lazdijų rajono sav. Veisiejų sen.
Guronių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Druskininkų sav. Leipalingio sen.
Krivonių kaimo senosios kapinės, vad. Užkapinyno lauku Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Druskininkų sav. Leipalingio sen.
Drapalių kaimo senosios kapinės, vad. Milžino kalnu Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Druskininkų sav. Leipalingio sen.
Delnicos senkapis su III-IV m.e.a. gr. kp. Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta senkapis Lazdijų rajono sav. Šeštokų sen.
Čivonių senosios kapinės, vad. Duobele Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Lazdijų rajono sav. Veisiejų sen.
Senkapis Pavienis objektas Registrinis Vieta senosios kapinės Lazdijų rajono sav. Veisiejų sen.
Laibagalių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Lazdijų rajono sav. Veisiejų sen.
Mikabalių senosios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Lazdijų rajono sav. Seirijų sen.
Paserninkų kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Lazdijų rajono sav. Seirijų sen.
Janėnų senosios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Lazdijų rajono sav. Šventežerio sen.
Senkapis Pavienis objektas Registrinis Vieta senosios kapinės Lazdijų rajono sav. Šventežerio sen.
Teizų kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Lazdijų rajono sav. Šventežerio sen.
Barčių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Lazdijų rajono sav. Veisiejų sen.
Dainaviškių kapinynas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Lazdijų rajono sav. Veisiejų sen.
Bataičių senosios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Mažeikių rajono sav. Židikų sen.
Griežės kapinynas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Mažeikių rajono sav. Židikų sen.
Kukių, Petrelių kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta kapinynas Mažeikių rajono sav. Židikų sen.
Laižuvos senosios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Mažeikių rajono sav. Laižuvos sen.
Stumbrų senosios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Mažeikių rajono sav. Laižuvos sen.
Buknaičių pirmosios senosios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Mažeikių rajono sav. Reivyčių sen.
Buknaičių antrosios senosios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Mažeikių rajono sav. Reivyčių sen.
Kabaldikų senosios kapinės, vad. Šlausto kapeliais Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Mažeikių rajono sav. Reivyčių sen.
Kalnėnų senosios kapinės Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta senosios kapinės Mažeikių rajono sav. Mažeikių apylinkės sen.
Senkapis II Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta senkapis Mažeikių rajono sav. Mažeikių apylinkės sen.
Kalnėnų kapinynas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Mažeikių rajono sav. Mažeikių apylinkės sen.
Kalnėnų kapinynas II Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta kapinynas Mažeikių rajono sav. Mažeikių apylinkės sen.
Reivyčių kaimo senosios kapinės, vad. Udros kapeliais Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Mažeikių rajono sav. Mažeikių sen.
Tulnikių senosios kapinės, vad. Kušlėnų senkapiais Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Mažeikių rajono sav. Reivyčių sen.
Paežerės senosios kapinės, vad. Šilainienės kapeliais Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Mažeikių rajono sav. Sedos sen.
Pagardės senosios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Mažeikių rajono sav. Sedos sen.
Kalniškių kapinynas, vad. Antanavičiaus žvyrduobe Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Mažeikių rajono sav. Šerkšnėnų sen.
Ketūnų senosios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Mažeikių rajono sav. Šerkšnėnų sen.
Plinkšių kapinynas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Mažeikių rajono sav. Sedos sen.
Senkapis Pavienis objektas Registrinis Vieta Mažeikių rajono sav. Šerkšnėnų sen.
Miškas vad. Gojais, kitaip Šventuoju mišku Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta miškas Mažeikių rajono sav. Tirkšlių sen.
Daubarių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Mažeikių rajono sav. Tirkšlių sen.
Paventės kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Mažeikių rajono sav. Tirkšlių sen.
Paventės pilkapynas, vad. Milžinkapiais Pavienis objektas Paminklas Vieta pilkapynas Mažeikių rajono sav. Tirkšlių sen.
Margininkų kaimo senosios kapinės, vad. Maro kapeliais Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Skuodo rajono sav. Ylakių sen.
Pakvisčio senosios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Mažeikių rajono sav. Židikų sen.
Skėrių senosios kapinės, vad. Vestuvių kapeliais Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Mažeikių rajono sav. Sedos sen.
Senkapis I Pavienis objektas Registrinis Vieta senkapis Mažeikių rajono sav. Sedos sen.
Alantos senosios kapinės, vad. Milžinų kalnu Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Molėtų rajono sav. Alantos sen.
Avilčių kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kapinynas Molėtų rajono sav. Alantos sen.
Buržilų kapinynas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Molėtų rajono sav. Alantos sen.
Juodiškių antrosios senosios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Molėtų rajono sav. Alantos sen.
Karališkių kaimo senosios kapinės vad. Priepelniškių kalnu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Molėtų rajono sav. Alantos sen.
Runionių senosios kapinės, vad. Kapeliais Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Molėtų rajono sav. Alantos sen.
Žaugėdų senosios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Molėtų rajono sav. Joniškio sen.
Gėliogalių senosios kapinės, vad. Kapeliais Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Molėtų rajono sav. Balninkų sen.
Perkalių kapinynas, vad. Didžiaisiais kapais Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Molėtų rajono sav. Balninkų sen.
Čiulėnų senosios kapinės, vad. Pavietriniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Molėtų rajono sav. Čiulėnų sen.
Gaidžių kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kapinynas Molėtų rajono sav. Čiulėnų sen.
Levaniškių senosios kapinės, vad. Užkape Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Molėtų rajono sav. Čiulėnų sen.
Pakubėtiškių kapinynas, vad. Jurkakampiu Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta kapinynas Molėtų rajono sav. Čiulėnų sen.
Rudilių antrosios senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Vietinis Vieta senosios kapinės Molėtų rajono sav. Čiulėnų sen.
Butkaučiznos kaimo senosios kapinės, vad. Senkapiais - kitaip Stačiuoju kalnu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Molėtų rajono sav. Inturkės sen.
Žalėniškio kapinynas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Molėtų rajono sav. Inturkės sen.
Senkapis Pavienis objektas Registrinis Vieta senkapis Molėtų rajono sav. Joniškio sen.
Antatiškių kaimo senosios kapinės vad. Kelių kapais Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Molėtų rajono sav. Čiulėnų sen.
Padvarnių k. senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta senosios kapinės Molėtų rajono sav. Mindūnų sen.
Zamokų senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Vietinis Vieta senosios kapinės Molėtų rajono sav. Mindūnų sen.
Žagarų kaimo senosios kapinės, vad. Prancūzkapiais Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Molėtų rajono sav. Mindūnų sen.
Aptiekos kapinynas, vad. Kaukazu Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Molėtų rajono sav. Alantos sen.
Janonių kapinynas, vad. Pakape Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Molėtų rajono sav. Alantos sen.
Laičių kapinynas, vad. Šileliu Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Molėtų rajono sav. Alantos sen.
Sen. kelias, grįstas ąžuoliniais rąstais> Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Vieta senovės kelias Molėtų rajono sav. Alantos sen.
Ančėnų kapinynas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Molėtų rajono sav. Suginčių sen.
Mažeikų k. pirmosios senosios kapinės vad. Pakapių kalnu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta senosios kapinės Molėtų rajono sav. Suginčių sen.
Mažeikių kaimo antrosios senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Molėtų rajono sav. Suginčių sen.
Kašeikių k. senosios kapinės vad. Švedų kapais Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Molėtų rajono sav. Suginčių sen.
Loluičių kaimo trečiosios senosios kapinės, vad. Saldotkalniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Molėtų rajono sav. Suginčių sen.
Loluičių kaimo antrosios senosios kapinės, vad. Kapų kalnu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Molėtų rajono sav. Suginčių sen.
Ažušilių kaimo antrosios senosios kapinės, vad. Koplyčkalniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Molėtų rajono sav. Videniškių sen.
Petrauskų kapinynas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Molėtų rajono sav. Videniškių sen.
Senkapis Pavienis objektas Registrinis Vieta senkapis Molėtų rajono sav. Giedraičių sen.
Šešuolių kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kapinynas Molėtų rajono sav. Giedraičių sen.
Diržių kapinynas, vad. Švedkapiu Pavienis objektas Paminklas Vieta kapinynas Pakruojo rajono sav. Žeimelio sen.
Senkapis, vad Kapeliais Pavienis objektas Registrinis Vieta senkapis Pakruojo rajono sav. Pakruojo sen.
Senkapis, vad. Kaukakalniu Pavienis objektas Registrinis Vieta senkapis Pakruojo rajono sav. Pašvitinio sen.
Pagiegalos kapinynas, vad. Švedų kapais Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kapinynas Panevėžio rajono sav. Karsakiškio sen.
Budrionių kalnas, vad. Alkos kalnu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kalnas Panevėžio rajono sav. Miežiškių sen.
Senkapis, Milžinkapiu Pavienis objektas Registrinis Vieta senkapis Panevėžio rajono sav. Naujamiesčio sen.
Gasparų pilkapynas, vad. Kaukalniu Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapynas Panevėžio rajono sav. Paįstrio sen.
Senkapis, vad. Prancūzų kalneliu Pavienis objektas Registrinis Vieta senkapis Panevėžio rajono sav.
Senkapis Pavienis objektas Registrinis Vieta senkapis Panevėžio rajono sav. Ramygalos sen.
Dikonių pilkapis Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta pilkapis Panevėžio rajono sav. Paįstrio sen.
Zubiškių, Ragaudžių pilkapis Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta pilkapis Panevėžio rajono sav. Upytės sen.
Senkapis, vad. Velniakalniu Pavienis objektas Registrinis Vieta Pasvalio rajono sav. Vaškų sen.
Senkapis su XV-XVI m.e.a. kp. Pavienis objektas Registrinis Vieta Pasvalio rajono sav. Joniškėlio apylinkių sen.
Senkapis, vad. Katmilžiais Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Vieta senkapis Pasvalio rajono sav. Vaškų sen.
Senkapis Pavienis objektas Registrinis Vieta Pasvalio rajono sav. Vaškų sen.
Kalnas vad. Velniakalniu, kitaip Milžinų kalnu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kalnas Pasvalio rajono sav. Pasvalio apylinkių sen.
Senkapis, vad. Kapotais Pavienis objektas Registrinis Vieta senkapis Pasvalio rajono sav. Pumpėnų sen.
Senkapis Pavienis objektas Registrinis Vieta senkapis Pasvalio rajono sav. Pumpėnų sen.
Kidžionių kapinynas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Pasvalio rajono sav. Pušaloto sen.
Maldučionių kapinynas, vad. Kapeliais Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Pasvalio rajono sav. Pušaloto sen.
Senkapis, vad. Milžinkapiu Pavienis objektas Registrinis Vieta senkapis Pasvalio rajono sav. Pušaloto sen.
Pušaloto kapinynas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Pasvalio rajono sav. Pušaloto sen.
Senkapis, vad. Prancūzkalniu, Napoleono kepure Pavienis objektas Registrinis Vieta senkapis Pasvalio rajono sav. Pušaloto sen.
Akmuo su "Karvės pėda" Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta akmuo Plungės rajono sav. Plungės miesto sen.
Grigaičių piliakalnis, vad. Pilale Pavienis objektas Paminklas Vieta piliakalnis Plungės rajono sav. Babrungo sen.
Surblių kapinynas vad. Varių kalva Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kapinynas Plungės rajono sav. Babrungo sen.
Senkapis II Pavienis objektas Registrinis Vieta Plungės rajono sav. Kulių sen.
Prūsalių kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kapinynas Plungės rajono sav. Nausodžio sen.
Senkapis II Pavienis objektas Registrinis Vieta Plungės rajono sav. Nausodžio sen.
Godelių kapinynas, vad. Milžinkapiu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kapinynas Plungės rajono sav. Šateikių sen.
Tverų kapinynas vad. Mažąja Šlapeike, Šlapeikike Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kapinynas Rietavo sav. Tverų sen.
Žemaičių Kalvarijos piliakalnis, vad. Šv. Jono kalnu Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Plungės rajono sav. Žemaičių Kalvarijos sen.
Akmuo, vad. Dievo stalu Pavienis objektas Valstybės saugomas Kitas nekilnojamas daiktas akmuo Plungės rajono sav. Žlibinų sen.
Senkapis Pavienis objektas Registrinis Vieta senkapis Šiaulių rajono sav. Bubių sen.
Mažeikių kapinynas II, vad. Kapeliais Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kapinynas Šiaulių rajono sav. Gruzdžių sen.
Nuomininkų kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kapinynas Šiaulių rajono sav.
Račių kapinynas, vad. Milžinkapiu, Užkapiais Pavienis objektas Paminklas Vieta kapinynas Šiaulių rajono sav. Gruzdžių sen.
Bitėnų pilkapių vieta Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta pilkapių vieta Šiaulių rajono sav. Bubių sen.
Akmuo, vad. Velnio kurpe Pavienis objektas Registrinis akmuo Šiaulių rajono sav. Kužių sen.
Kurtuvėnų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Kapa Į kompleksą įeinantis Paminklas Vieta piliakalnis Šiaulių rajono sav. Bubių sen.
Senkapis Pavienis objektas Registrinis Vieta senkapis Šiaulių rajono sav. Kužių sen.
Jurgaičių kapinynas Pavienis objektas Paminklas Vieta kapinynas Šiaulių rajono sav. Meškuičių sen.
Pakapės kapinynas, vad. Lukštinkalniu Pavienis objektas Paminklas Vieta kapinynas Šiaulių rajono sav. Šiaulių kaimiškoji sen.
Senkapis, vad. Kapiukais Pavienis objektas Registrinis Vieta senkapis Šiaulių rajono sav. Šiaulių kaimiškoji sen.
Senkapis, vad. Kapeliais Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Vieta senkapis Šiaulių rajono sav. Šakynos sen.
Šapnagių kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta senosios kapinės Šiaulių rajono sav. Ginkūnų sen.
Kreivių piliakalnis, vad. Kreivių pile Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta piliakalnis Šilalės rajono sav. Šilalės kaimiškoji sen.
Senkapis Pavienis objektas Registrinis Vieta senkapis Šilalės rajono sav. Bilionių sen.
Pakalniškių kapinynas, vad. Sidabrine Pavienis objektas Paminklas Vieta kapinynas Šilalės rajono sav. Kaltinėnų sen.
Paragaudžio kapinynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta kapinynas Šilalės rajono sav. Kvėdarnos sen.
Paragaudžio kapinynas II Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Šilalės rajono sav. Kvėdarnos sen.
Paragaudžio kapinynas III Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Šilalės rajono sav. Kvėdarnos sen.
Medvėgalio, Karūžiškės kūlgrinda - saugoma kaip Medvėgalio, Karūžiškės piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete (u.k. 23914) vertingoji savybė Pavienis objektas Paminklas Vieta kūlgrinda Šilalės rajono sav. Laukuvos sen.
Kaštaunalių kapinynas Pavienis objektas Paminklas Vieta kapinynas Šilalės rajono sav. Laukuvos sen.
Ręsčių kapinynas, vad. Švedkapiu Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Šilalės rajono sav. Laukuvos sen.
Sen. kelias, vad. Švedkeliu Pavienis objektas Registrinis Vieta senovės kelias Šilalės rajono sav. Žadeikių sen.
Senkapis, vad. Stungio kapeliais Pavienis objektas Registrinis Vieta senkapis Šilalės rajono sav. Kaltinėnų sen.
Klabų kapinynas, vad. Stirbakalniu Pavienis objektas Paminklas Regioninis Vieta kapinynas Šilalės rajono sav. Žadeikių sen.
Kūlgrinda Pavienis objektas Registrinis Vieta kūlgrinda Šilalės rajono sav. Laukuvos sen.
Antininkų kapinynas, vad. Kapinukais Pavienis objektas Paminklas Vieta kapinynas Šilalės rajono sav. Bijotų sen.
Senkapis I Pavienis objektas Registrinis Vieta senkapis Šilalės rajono sav. Bijotų sen.
Senkapis Pavienis objektas Registrinis Vieta senkapis Šilalės rajono sav. Bijotų sen.
Senkapis, vad. Kapeliais Pavienis objektas Registrinis Vieta senkapis Šilalės rajono sav. Bijotų sen.
Mataičių, Pocių kapinynas, vad. Švedų kapais, Karo kapais, Šiline kapinynas Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta kapinynas Šilutės rajono sav. Švėkšnos sen.
Lumpėnų kapinynas Pavienis objektas Paminklas Vieta kapinynas Pagėgių sav. Lumpėnų sen.
Vilkyčių kapinynas, vad. Ruskalva Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kapinynas Šilutės rajono sav. Saugų sen.
Jurkiškės kapinynas Pavienis objektas Paminklas Vieta kapinynas Šilutės rajono sav. Švėkšnos sen.
Kivylių, Vainuto pilkapis, vad. Milžinkapiu Pavienis objektas Paminklas Nacionalinis Vieta pilkapis Šilutės rajono sav. Vainuto sen.
Palumpių kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kapinynas Pagėgių sav. Lumpėnų sen.
Senkapis I Pavienis objektas Registrinis Vieta senkapis Tauragės rajono sav. Tauragės sen.
Stirbaičių, Dargaičių kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta kapinynas Tauragės rajono sav. Gaurės sen.
Užvarnių pilkapių vieta Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta pilkapių vieta Tauragės rajono sav. Gaurės sen.
Senkapis Pavienis objektas Registrinis Vieta Tauragės rajono sav. Mažonų sen.
Ližių kapinynas II, vad. Užkapiu Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Tauragės rajono sav. Tauragės sen.
Pabambių kapinynas, vad. Smeltyne Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Tauragės rajono sav. Skaudvilės sen.
Senkapis, vad. Kapukais Pavienis objektas Registrinis Vieta Telšių rajono sav. Varnių sen.
Senkapis, vad. Pilių kapeliais Pavienis objektas Registrinis Vieta Telšių rajono sav. Luokės sen.
Daukantų kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kapinynas Telšių rajono sav. Varnių sen.
Kuodžių kalnas, vad. Vorkalniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kalnas Telšių rajono sav. Ryškėnų sen.
Kalnas vad. Sklenyčkalniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kalnas Telšių rajono sav. Ryškėnų sen.
Senkapis, vad. Ukrino kapeliais Pavienis objektas Registrinis Vieta Telšių rajono sav. Ryškėnų sen.
Želvaičių kapinynas, vad. Narvydo kapukais Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Telšių rajono sav. Telšių miesto sen.
Babromiškių kapinynas, vad. Koplyčkalniu Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Trakų rajono sav. Aukštadvario sen.
Giedraitiškių, Kurkaučiznos kapinynas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Elektrėnų sav. Elektrėnų sen.
Mitkiškių kapinynas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Elektrėnų sav. Kazokiškių sen.
Toleikių kapinynas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Elektrėnų sav. Pastrėvio sen.
Žuvyčių kapinynas kapinynas vad. Ąžuolyno kalnu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kapinynas Elektrėnų sav. Semeliškių sen.
Čižiūnų kapinynas, vad. Prancūzų kalnu Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Trakų rajono sav. Aukštadvario sen.
Senkapis I Pavienis objektas Registrinis Vieta Ukmergės rajono sav. Deltuvos sen.
Senkapis, vad. Švedkapiais Pavienis objektas Registrinis Vieta Ukmergės rajono sav. Taujėnų sen.
Tulpiakiemio kapinynas Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta kapinynas Ukmergės rajono sav. Siesikų sen.
Bajoriškių piliakalnis Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta piliakalnis Utenos rajono sav. Daugailių sen.
Piliakalnis Pavienis objektas Registrinis Vieta piliakalnis Utenos rajono sav. Daugailių sen.
Kubilių piliakalnis Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Utenos rajono sav. Daugailių sen.
Senkapis Pavienis objektas Registrinis Vieta senkapis Utenos rajono sav. Utenos sen.
Antalgės piliakalnis Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta piliakalnis Utenos rajono sav. Leliūnų sen.
Vaitkūnų kaimo senosios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Utenos rajono sav. Leliūnų sen.
Nemeikščių piliakalnis Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta piliakalnis Utenos rajono sav. Utenos sen.
Akmuo su dubeniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta Utenos rajono sav. Utenos sen.
Akmuo su dubeniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta Utenos rajono sav. Saldutiškio sen.
Kalvių piliakalnis Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta piliakalnis Utenos rajono sav. Tauragnų sen.
Akmuo su dubeniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta Utenos rajono sav. Utenos sen.
Baltakarčių piliakalnis Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Utenos rajono sav. Sudeikių sen.
Bikūnų kapinynas, vad. Kapų kalnu Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Utenos rajono sav. Sudeikių sen.
Akmuo su dubeniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta Utenos rajono sav. Daugailių sen.
Sudeikių pirmasis akmuo su dubeniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Kitas nekilnojamas daiktas akmuo su dubeniu Utenos rajono sav. Sudeikių sen.
Sudeikių antrasis akmuo su dubeniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Kitas nekilnojamas daiktas akmuo su dubeniu Utenos rajono sav. Sudeikių sen.
Akmuo su dubeniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta Utenos rajono sav. Sudeikių sen.
Akmuo su dubeniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta Utenos rajono sav. Sudeikių sen.
Stūglių akmuo su ženklais Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta akmuo su ženklais Utenos rajono sav. Tauragnų sen.
Akmenys su dubenimis Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta Utenos rajono sav. Tauragnų sen.
Akmuo su dubeniu Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta Utenos rajono sav. Tauragnų sen.
Akmuo su dubeniu III Pavienis objektas Registrinis Vieta Utenos rajono sav. Tauragnų sen.
Sen. gyvenvietė Pavienis objektas Registrinis Vieta senovės gyvenvietė Utenos rajono sav. Užpalių sen.
Užpalių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Pilies kalnu Į kompleksą įeinantis Paminklas Nacionalinis Vieta piliakalnis Utenos rajono sav. Užpalių sen.
Akmenys su dubenimis - dingęs vienas akmuo Pavienis objektas Valstybės saugomas Vieta akmenys Utenos rajono sav. Užpalių sen.
Nolėnų piliakalnis Pavienis objektas Valstybės saugomas Nacionalinis Vieta piliakalnis Utenos rajono sav. Sudeikių sen.
Akmuo, vad. "Nuotakos akmeniu", "Užkeikta merga" Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas akmuo Varėnos rajono sav. Jakėnų sen.
Senkapis Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta senkapis Varėnos rajono sav. Kaniavos sen.
Kapiniškių kapinynas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Varėnos rajono sav. Marcinkonių sen.
Burokaraisčio senosios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Varėnos rajono sav. Merkinės sen.
Kalnas, vad. Šarūno kalnu Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Vieta kalnas Varėnos rajono sav. Merkinės sen.
Geidukonių akmuo, vad. Mergos akmeniu> Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas akmuo Varėnos rajono sav. Varėnos sen.
Genionių senosios kapinės Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Varėnos rajono sav. Varėnos sen.
Akmuo su "Jaučio ir kiškio pėdomis" Pavienis objektas Valstybės saugomas Regioninis Kitas nekilnojamas daiktas akmuo Varėnos rajono sav. Varėnos sen.
Girežerio piliakalnis Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta piliakalnis Varėnos rajono sav. Varėnos sen.
Ožkabalių kapinynas Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Vieta kapinynas Vilkaviškio rajono sav. Šeimenos sen.
Juškėnų kapinynas Pavienis objektas Registrinis Regioninis Vieta kapinynas Zarasų rajono sav. Zarasų sen.
Piliakalnis Pavienis objektas Registrinis Vieta piliakalnis Zarasų rajono sav. Imbrado sen.
Liaudiškių kaimo senosios kapinės, vad. Kapeliais Pavienis objektas Registrinis Vietinis Vieta senosios kapinės Zarasų rajono sav. Zarasų sen.
Senkapis, vad. Kapų Ščiuriu Pavienis objektas Registrinis Vieta senkapis Zarasų rajono sav. Dusetų sen.
Senkapis, vad. Kapeliais Pavienis objektas Registrinis Vieta senkapis Zarasų rajono sav. Dusetų sen.
Senkapis, vad. Milžinkapiu Pavienis objektas Registrinis Vieta senkapis Zarasų rajono sav. Salako sen.
Piliakalnis Pavienis objektas Registrinis Vieta piliakalnis Zarasų rajono sav. Dusetų sen.
Morkūnų piliakalnis Pavienis objektas Registrinis Nacionalinis Vieta piliakalnis Zarasų rajono sav. Dusetų sen.
Lietuvos etmono Mykolo Paco portretas Registrinis portretas Vilniaus miesto sav.
Paveikslas "Šv. Augustinas" Registrinis paveikslas Vilniaus miesto sav.
Paveikslas "Penkios Kristaus žaizdos" Registrinis paveikslas Vilniaus miesto sav.
Paveikslas "Mykolas Arkangelas" Registrinis paveikslas Vilniaus miesto sav.
Paveikslas "Šv. Petro ir Povilo atsisveikinimas" Registrinis paveikslas Vilniaus miesto sav. Senamiesčio sen.
Sieninė tapyba Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) Kitas nekilnojamas daiktas interjeras Vilniaus miesto sav.
Sieninė tapyba Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) Kitas nekilnojamas daiktas sienų tapyba Vilniaus miesto sav.
Sieninė tapyba „Kristus išgelbsti skęstantį šv. Petrą" Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) Kitas nekilnojamas daiktas sienų tapyba Vilniaus miesto sav.
Sieninė tapyba „Stanislovo Palaimintojo vizija" Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) Kitas nekilnojamas daiktas sienų tapyba Vilniaus miesto sav.
Skulptūra "Jėzus Antakalnietis" Registrinis skulptūra Vilniaus miesto sav.
Skulptūra "Šv. Augustinas" Registrinis skulptūra Vilniaus miesto sav.
Skulptūra "Šv. Stanislovas" Registrinis skulptūra Vilniaus miesto sav.
Skulptūra "Pranašas Izaijas" Registrinis skulptūra Vilniaus miesto sav.
Skulptūra "Pranašas Jeremijus" Registrinis skulptūra Vilniaus miesto sav.
Skulptūra "Pranašas Elijas" Registrinis skulptūra Vilniaus miesto sav.
Skulptūra "Pranašas Danielius" Registrinis skulptūra Vilniaus miesto sav.
Skulptūra "Šv. Pranciškus Asyžietis" Registrinis skulptūra Vilniaus miesto sav.
Skulptūrinis interjero dekoras Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) Kitas nekilnojamas daiktas interjeras Vilniaus miesto sav.
Paveikslas "Marija Gailestingoji" su aptaisu Registrinis paveikslas Vilniaus miesto sav.
Taurė Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas taurė Vilniaus miesto sav.
Taurė Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas taurė Vilniaus miesto sav.
Taurė Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas taurė Vilniaus miesto sav.
Lėkštė ir ampulės (2) Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas lėkštė Vilniaus miesto sav.
Skrynia-kasa su apkaustais Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas skrynia Vilniaus miesto sav.
Litaurai-būgnai Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas Vilniaus miesto sav.
Šv. Kazimiero karstas> Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) Kitas nekilnojamas daiktas karstas Vilniaus miesto sav.
Antepediumai (3) Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas antepedijai Vilniaus miesto sav.
Varpas Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas varpas Vilniaus miesto sav.
Sietynas Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas sietynas Vilniaus miesto sav.
Arnotas Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas arnotas Vilniaus miesto sav.
Kapa Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas kapa Vilniaus miesto sav.
Mykolo Kazimiero Paco herbinė portjera Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas portjera Vilniaus miesto sav.
Vėliava Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas vėliava Vilniaus miesto sav.
Petro Cvirkos paminklas Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta Kitas nekilnojamas daiktas paminklas Vilniaus miesto sav.
Sieninė tapyba Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) Kitas nekilnojamas daiktas sienų tapyba Vilniaus miesto sav.
Simboliai, ornamentinis dekoras Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) Kitas nekilnojamas daiktas sienų tapyba Vilniaus miesto sav.
Skulptūrinis dekoras Registrinis Vilniaus miesto sav.
Ornamentuoti kryžiai (4) Registrinis Vilniaus miesto sav.
Varpas Registrinis varpas Vilniaus miesto sav.
Kapa Pavienis objektas Registrinis kapa Vilniaus miesto sav.
Altoriai (6) su skulptūromis ir paveikslais Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) Kitas nekilnojamas daiktas altorius Vilniaus miesto sav.
Sakykla su Gerojo Ganytojo skulptūra Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) Kitas nekilnojamas daiktas sakykla Vilniaus miesto sav.
Krikštykla su skulptūrine grupe "Jėzaus krikštas" Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) Kitas nekilnojamas daiktas krikštykla Vilniaus miesto sav.
Altorėlis su Marijos Rožančinės paveikslu Registrinis Vilniaus miesto sav.
Sieninė tapyba. Alegorinės figūros "Filosofija" ir "Teologija" Registrinis Vilniaus miesto sav.
Skulptūra "Šv. Augustinas" Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) Kitas nekilnojamas daiktas skulptūra Vilniaus miesto sav.
Skulptūra "Šv. Antoninas" (Skulptūra "Šv. Ambarziejus") Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) Kitas nekilnojamas daiktas skulptūra Vilniaus miesto sav.
Skulptūra "Šv. Jonas" (skulptūra "Šv. Jeronimas") Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) Kitas nekilnojamas daiktas skulptūra Vilniaus miesto sav.
Skulptūra "Šv. Barbora" Registrinis skulptūra Vilniaus miesto sav.
Skulptūra "Šv. Klara" (Skulptūra "šv. Kotryna Senietė") Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) Kitas nekilnojamas daiktas skulptūra Vilniaus miesto sav.
Skulptūra "Šv. Petras" Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) Kitas nekilnojamas daiktas skulptūra Vilniaus miesto sav.
Skulptūra "Šv. Povilas" (skulptūra „Šv. Paulius“) Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) Kitas nekilnojamas daiktas skulptūra Vilniaus miesto sav.
Skulptūra "Šv. Rozalija su kryžiumi" (Skulptūra "Šv. Rožė Limietė") Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) Kitas nekilnojamas daiktas skulptūra Vilniaus miesto sav.
Skulptūra "Popiežius Inocentas" (skulptūra „Šv. Grigalius Didysis“) Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) Kitas nekilnojamas daiktas skulptūra Vilniaus miesto sav.
Skulptūra "Nežinoma šventoji" (skulptūra „Šv. Kotryna Aleksandrietė?“) Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) Kitas nekilnojamas daiktas skulptūra Vilniaus miesto sav.
Paveikslas "Šv. Barbora" su aptaisu Registrinis paveikslas Vilniaus miesto sav.
Kryželiai (2) Registrinis Vilniaus miesto sav.
Antpediumas - tapo Vilniaus dominikonų vienuolyno statinių ansamblio (u.k. 21) Šventosios Dvasios bažnyčios (u.k. 27302) vertingąja savybe Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas antepedijus Vilniaus miesto sav.
Ornamentuoti kryžiai (8) Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) Kitas nekilnojamas daiktas ornamentuotas kryžius Vilniaus miesto sav.
Altoriai (16) su skulptūriniu dekoru Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) Kitas nekilnojamas daiktas altorius Vilniaus miesto sav.
Sakykla su 12 skulptūrų> Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) Kitas nekilnojamas daiktas sakykla Vilniaus miesto sav.
Paveikslas "Šv. Stanislovas" - saugomas kaip Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedros bazilikos (u.k. 283) vertingoji savybė Pavienis objektas Registrinis paveikslas Vilniaus miesto sav.
Sieninė tapyba - saugoma kaip Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedros bazilikos (u.k. 283) vertingoji savybė Pavienis objektas Registrinis Vilniaus miesto sav.
Sieninė tapyba. Šv. Kazimiero gyvenimo scenos (4)> Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) Kitas nekilnojamas daiktas sienų tapyba Vilniaus miesto sav.
Skulptūra "Jonas Evangelistas" Pavienis objektas Registrinis Kitas nekilnojamas daiktas skulptūra Vilniaus miesto sav.
Skulptūra "Lukas Evangelistas"> Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) Kitas nekilnojamas daiktas skulptūra Vilniaus miesto sav.
Skulptūra "Matas Evangelistas" Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) Kitas nekilnojamas daiktas skulptūra Vilniaus miesto sav.
Skulptūra "Morkus Evangelistas"> Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta (tapo vertingąja savybe) Kitas nekilnojamas daiktas skulptūra Vilniaus miesto sav.
Skulptūra "Abraomas" Pavienis objektas Kultūros paveldo objekto apsauga panaik