1.1. Mažinti skurdo lygį. 1.1.1. Mažinti skurdo lygį. 1.1.1.1.  Įdarbintų asmenų, priklausančių tam tikrai tikslinei grupei, dalis nuo įmonės veikloje dalyvavusių asmenų (proc.).
1.1.1.2. Asmenų, priklausančių tam tikrai tikslinei grupei, kurių minimalios (skurdo ribą siekiančios) mėnesinės pajamos dėl įdarbinimo įmonėje padidėjo, dalis nuo įmonės veikloje dalyvavusių asmenų (proc.).
1.1.1.3. Tam tikros tikslinės grupės asmenų, kurie dėl įmonės teikiamų paslaugų / vykdomos veiklos periodiškai gavo materialinę paramą (pvz., šilto maisto) ir pripažino, kad dėl to pagerėjo jų materialinės gyvenimo sąlygos, dalis nuo įmonės veikloje dalyvavusių asmenų (proc.).
1.1.1.4. Tam tikros tikslinės grupės asmenų, kurie dėl įmonės teikiamų paslaugų / vykdomos veiklos dalyvavo gerosios patirties pasidalijimo renginiuose ir pripažino, kad jie įgijo naudingų žinių / patirties, padėsiančių jiems įsidarbinti /užsiimti pajamas generuojančia veikla, dalis nuo renginiuose dalyvavusių asmenų (proc.).
1.1.2. Mažinti tam tikros tikslinės grupės šeimų / asmenų pajamų priklausomybę nuo socialinių pašalpų. 1.1.2.1. Įdarbintų asmenų, priklausančių tam tikrai tikslinei grupei, dalis nuo įmonės veikloje dalyvavusių asmenų (proc.).
1.1.2.2. Asmenų, priklausančių tam tikrai tikslinei grupei ir gaunančių pašalpas, kurių skaičius dėl įdarbinimo įmonėje sumažėjo, dalis nuo įmonės veikloje dalyvavusių asmenų (proc.).
1.1.2.3. Tam tikros tikslinės grupės asmenų, kurie dėl įmonės teikiamų paslaugų / vykdomos veiklos dalyvavo gerosios patirties pasidalijimo renginiuose ir pripažino, kad jie įgijo naudingų žinių / patirties, padėsiančių jiems įsidarbinti /užsiimti pajamas generuojančia veikla, dalis nuo renginiuose dalyvavusių asmenų (proc.).
1.2. Skatinti užimtumą. 1.2.1. Didinti asmenų, priklausančių tam tikrai tikslinei grupei, užimtumą. 1.2.1.1. Apmokytų ir įdarbintų asmenų, priklausančių tam tikrai tikslinei grupei, dalis nuo įmonės veikloje dalyvavusių asmenų (proc.).
1.2.1.2. Asmenų, priklausančių tam tikrai tikslinei grupei, kurie dėl įmonės teikiamų paslaugų / vykdomos veiklos, įsidarbino po surengtų verslumo/ užimtumo skatinimo renginių, dalis nuo įmonės veikloje dalyvavusių asmenų (proc.).
1.2.1.3. Tam tikros tikslinės grupės asmenų, kurie dėl įmonės teikiamų paslaugų / vykdomos veiklos dalyvavo gerosios patirties pasidalijimo renginiuose ir pripažino, kad jie įgijo naudingų žinių / patirties, padėsiančių jiems įsidarbinti /užsiimti pajamas generuojančia veikla, dalis nuo renginiuose dalyvavusių asmenų (proc.).
1.2.2. Skatinti gyventojų/ asmenų priklausančių rizikos grupei verslumą. 1.2.2.1. Asmenų, priklausančių tam tikrai tikslinei grupei, kurie dėl įmonės teikiamų paslaugų / vykdomos veiklos dalyvavo verslumo skatinimo renginyje ir pradėjo verslą, dalis nuo įmonės veikloje dalyvavusių asmenų (proc.).
1.2.2.2. Tam tikros tikslinės grupės asmenų, kurie dėl įmonės teikiamų paslaugų / vykdomos veiklos dalyvavo gerosios patirties pasidalijimo renginiuose, ir teigia, kad įgyta informacija paskatino imtis veiksmų, susijusių su padėties keitimu, dalis nuo renginiuose dalyvavusių asmenų (proc.).
1.2.3. Didinti darbo jėgos kvalifikacijos atitiktį darbo rinkos reikmėms. 1.2.3.1. Apmokytų ir projekto veiklą vykdančioje įmonėje įdarbintų asmenų, priklausančių tam tikrai tikslinei grupei, dalis nuo įmonės veikloje dalyvavusių asmenų (proc.).
1.2.3.2. Apmokytų ir kitose įmonėse / įstaigose (ne veiklą organizuojančioje įmonėje) įsidarbinusių asmenų, priklausančių tam tikrai tikslinei grupei, dalis nuo įmonės veikloje dalyvavusių asmenų (proc.).
1.2.3.3. Tam tikros tikslinės grupės asmenų, kurie dėl įmonės teikiamų paslaugų / vykdomos veiklos dalyvavo gerosios patirties pasidalijimo renginiuose ir pripažino, kad jie įgijo naudingų žinių / patirties, padėsiančių jiems įsidarbinti /užsiimti pajamas generuojančia veikla, dalis nuo renginiuose dalyvavusių asmenų (proc.).
  1.2.4.1.  Asmenų, priklausančių tam tikrai tikslinei grupei, kurie dėl įmonės teikiamų paslaugų / vykdomos veiklos / suteiktos infrastruktūros pasinaudojo paskatų sistema, kuri padėjo įsitvirtinti darbo rinkoje, dalis nuo įmonės veikloje dalyvavusių asmenų (proc.). Pvz., lanksčios darbo sąlygos, lengvatinis nuvykimas į darbo vietą / parvykimas iš darbo vietos, vaikų priežiūros kambario sukūrimas ir t.t.
1.2.4.2. Tam tikros tikslinės grupės asmenų, kurie dėl įmonės teikiamų paslaugų / vykdomos veiklos dalyvavo gerosios patirties pasidalijimo renginiuose ir pripažino, kad jie įgijo naudingų žinių / patirties, padėsiančių jiems įsidarbinti /užsiimti pajamas generuojančia veikla, dalis nuo renginiuose dalyvavusių asmenų (proc.).
1.2.4.3. Surengtuose verslumo skatinimo renginiuose dalyvavusių ir įgytas žinias teigiamai įvertinusių asmenų, priklausančių tam tikrai tikslinei grupei, dalis nuo įmonės veikloje dalyvavusių asmenų (proc.).
1.3. Mažinti socialinę atskirtį ir skatinti socialinę integraciją. 1.3.1. Mažinti socialinę atskirtį. 1.3.1.1. Išaugusi tam tikros tikslinės grupės asmenų, dalyvaujančių bent vienos grupės/ organizacijos /bendrijos veikloje, dalis nuo įmonės veikloje dalyvavusių asmenų (proc.).
1.3.1.2. Išaugusi tam tikros tikslinės grupės asmenų, pasinaudojusių fizine ir (ar) informacine aplinka, kuriems ji buvo naudinga, dalis nuo įmonės veikloje dalyvavusių asmenų (proc.).
1.3.1.3. Tam tikros tikslinės grupės asmenų, kurie dėl įmonės teikiamų paslaugų / vykdomos veiklos dalyvavo gerosios patirties pasidalijimo renginiuose ir pripažino, kad jie įgijo naudingų žinių / patirties, padėsiančių mažinti socialinę atskirtį, dalis nuo renginiuose dalyvavusių asmenų (proc.).
1.3.1.4. Tam tikros tikslinės grupės asmenų, kurie dėl įmonės teikiamų paslaugų / vykdomos veiklos dalyvavo gerosios patirties pasidalijimo renginiuose, ir teigia, kad įgyta informacija paskatino imtis veiksmų, susijusių su padėties keitimu, dalis nuo renginiuose dalyvavusių asmenų (proc.).
2.1. Skatinti domėjimąsi sveika gyvensena. 2.1.1. Didinti žinomumą / sąmoningumą apie sveiką gyvenseną,  higieną. 2.1.1.1. Asmenų, priklausančių tam tikrai tikslinei grupei, kurių sveikata / savijauta dėl įmonės teikiamų paslaugų / vykdomos veiklos / suteiktos infrastruktūros pagerėjo, dalis nuo įmonės veikloje dalyvavusių asmenų (proc.).
2.1.1.2. Asmenų, priklausančių tam tikrai tikslinei grupei, kuriems dėl įmonės teikiamų paslaugų / vykdomos veiklos tapo labiau prieinama informacija apie tam tikrą temą (pasirinkite reikšmę papildomame klasifikatoriuje) ir jie tą informaciją vertina kaip naudingą, dalis nuo įmonės veikloje dalyvavusių asmenų (proc.).
2.2. Skatinti fizinį aktyvumą. 2.2.1.  Didinti asmenų fizinį aktyvumą 2.2.1.1. Asmenų, priklausančių tam tikrai tikslinei grupei, kurie dėl įmonės teikiamų paslaugų / vykdomos veiklos / suteiktos infrastruktūros gali aktyviau / saugiau / įdomiau leisti laisvalaikį, dalis nuo įmonės veikloje dalyvavusių asmenų (proc.).
2.2.1.2. Asmenų, priklausančių tam tikrai tikslinei grupei, kurių fizinis aktyvumas dėl įmonės teikiamų paslaugų / vykdomos veiklos / suteiktos/ sukurtos infrastruktūros padidėjo, dalis nuo įmonės veikloje dalyvavusių asmenų (proc.).
2.2.1.3. Tam tikros tikslinės grupės asmenų, kurie dėl įmonės teikiamų paslaugų / vykdomos veiklos dalyvavo gerosios patirties pasidalijimo renginiuose ir pripažino, kad jie įgijo naudingų žinių / patirties, padėsiančios didinti fizinį aktyvumą, dalis nuo renginiuose dalyvavusių asmenų (proc.).
2.3. Gerinti fizinę ir psichinę sveikatos būklę. 2.3.1. Gerinti fizinę ir psichinę sveikatos būklę. 2.3.1.1. Asmenų, priklausančių tam tikrai tikslinei grupei, kurių fizinis aktyvumas dėl įmonės teikiamų paslaugų / vykdomos veiklos / suteiktos/ sukurtos infrastruktūros pagerėjo, sveikata / savijauta pagerėjo, dalis nuo įmonės veikloje dalyvavusių asmenų (proc.).
2.3.1.2. Asmenų, priklausančių tam tikrai tikslinei grupei, kuriems dėl įmonės teikiamų paslaugų / vykdomos veiklos / suteiktos infrastruktūros yra sudarytos geresnės ir nuolatinės sąlygos turėti prieigą prie tam tikrų priemonių ar paslaugų (pasirinkite iš papildomo klasifikatoriaus), dalis nuo įmonės veikloje dalyvavusių asmenų (proc.).
2.3.1.3 Tam tikros tikslinės grupės asmenų / sergančių asmenų, dėl įmonės teikiamų paslaugų / vykdomos veiklos / suteiktos infrastruktūros, periodiškai gavusių materialinę paramą (pvz., šilto maisto) ir pripažinusių, kad dėl to pagerėjo jų sveikata / savijauta, dalis nuo įmonės veikloje dalyvavusių asmenų (proc.).
2.3.1.4. Asmenų, priklausančių tam tikrai tikslinei grupei, kuriems dėl įmonės teikiamų paslaugų / vykdomos veiklos / suteiktos infrastruktūros tapo labiau prieinama informacija apie ligas / susižalojimus ir jie šią informaciją vertina kaip naudingą, dalis nuo įmonės veikloje dalyvavusių asmenų (proc.).
2.3.1.5. Asmenų, priklausančių tam tikrai tikslinei grupei, kurie dėl įmonės teikiamų paslaugų / vykdomos veiklos / suteiktos infrastruktūros pripažino, kad jų sveikata / savijauta pagerėjo, dalis nuo įmonės veikloje dalyvavusių asmenų (proc.).
2.3.1.6. Asmenų, priklausančių tam tikrai tikslinei grupei, kurie dėl įmonės teikiamų paslaugų / vykdomos veiklos / suteiktos infrastruktūros pripažino, kad jų mitybos įpročiai pagerėjo, dalis nuo įmonės veikloje dalyvavusių asmenų (proc.).
2.3.1.7. Tam tikros tikslinės grupės asmenų, kurie dėl įmonės teikiamų paslaugų / vykdomos veiklos dalyvavo gerosios patirties pasidalijimo renginiuose ir pripažino, kad jie įgijo naudingų žinių / patirties, padėsiančios gerinti sveikatos būklę, dalis nuo renginiuose dalyvavusių asmenų (proc.).
3.1. Skatinti nusikalstamumo prevenciją. 3.1.1. Vykdyti nusikaltimų prevenciją ir didinti aplinkos saugumą. 3.1.1.1. Asmenų, priklausančių tam tikrai tikslinei grupei / nukentėjusių asmenų, kurie dėl įmonės teikiamų paslaugų / vykdomos veiklos, susijusios su nusikalstamumo mažinimu, pripažino, kad aplinka tapo saugesnė, dalis nuo įmonės veikloje dalyvavusių asmenų (proc.).
3.1.1.2. Asmenų, priklausančių tam tikrai tikslinei grupei / susijusių su nusikalstama veika, kurie dėl įmonės teikiamų paslaugų / vykdomos veiklos patvirtino, kad pagerėjo jų emocinis stabilumas ir dėl to jie nebevykdo nusikalstamos veiklos, dalis nuo įmonės veikloje dalyvavusių asmenų (proc.).
3.1.1.3. Tam tikros tikslinės grupės asmenų / asmenų, kurie dėl įmonės teikiamų paslaugų / vykdomos veiklos dalyvavo gerosios patirties pasidalijimo / prevenciniuose renginiuose ir pripažino, kad jie įgijo naudingų žinių / patirties, susijusios su nusikaltimų prevencija, dalis nuo renginiuose dalyvavusių asmenų (proc.).
3.2. Mažinti psichotropinių medžiagų, alkoholio suvartojimą. 3.2.1. Mažinti gyventojų / tam tikros tikslinės grupės asmenų priklausomybę nuo psichotropinių medžiagų, alkoholio ir vykdyti prevencinę veiklą. 3.2.1.1. Asmenų, priklausančių tam tikrai tikslinei grupei / susijusių su nusikalstama veika, kurie dėl įmonės teikiamų paslaugų / vykdomos veiklos nustojo vartoti kenksmingus produktus / nustojo elgtis netinkamai, dalis nuo įmonės veikloje dalyvavusių asmenų (proc.).
3.2.1.2. Asmenų, priklausančių tam tikrai tikslinei grupei / sergančių ar turinčių sutrikimą, kurie dėl įmonės teikiamų paslaugų / vykdomos prevencinės veiklos pradėjo kovoti su liga (pvz., nustoję vartoti ligą sukeliančius komponentus / pradėję gydytis nuo tos ligos / pripažino turintys ligą ir ėmėsi veiksmų dėl jos pašalinimo), dalis nuo įmonės veikloje dalyvavusių asmenų (proc.).
3.2.1.3. Asmenų, priklausančių tam tikrai tikslinei grupei, kuriems dėl įmonės teikiamų paslaugų / vykdomos veiklos / suteiktos infrastruktūros tapo labiau prieinama informacija apie ligas / susižalojimus ir jų prevenciją ir jie šią informaciją vertina kaip naudingą, dalis nuo įmonės veikloje dalyvavusių asmenų (proc.).
3.3. Skatinti ligų prevenciją. 3.3.1. Mažinti asmenų sergamumą ligomis ir didinti jo prevenciją. 3.3.1.1. Asmenų, priklausančių tam tikrai tikslinei grupei, kurių higienos sąlygos dėl įmonės teikiamų paslaugų / vykdomos veiklos / suteiktos infrastruktūros (pvz., atsirado galimybė reguliariai naudotis higienos palaikymo priemonėmis ar paslaugomis) pagerėjo, dalis nuo įmonės veikloje dalyvavusių asmenų (proc.).
3.3.1.2. Asmenų, priklausančių tam tikrai tikslinei grupei, kurių buities / pragyvenimo sąlygos dėl reguliariai įmonės teikiamų paslaugų / vykdomos veiklos / suteiktos infrastruktūros / techninės įrangos (pvz., pasikeitė buitinės sąlygos į geresnes) pagerėjo, dalis nuo įmonės veikloje dalyvavusių asmenų (proc.).
3.3.1.3. Tam tikros tikslinės grupės asmenų / asmenų, sergančių ar turinčių sutrikimų, kurie dėl įmonės teikiamų paslaugų / vykdomos veiklos dalyvavo gerosios patirties pasidalijimo / prevenciniuose (su sveikata susijusiuose) renginiuose ir pripažino, kad jie įgijo naudingų žinių / patirties, dalis nuo renginiuose dalyvavusių asmenų (proc.).
3.3.1.4. Asmenų, priklausančių tam tikrai tikslinei grupei, kuriems dėl įmonės teikiamų paslaugų / vykdomos veiklos tapo labiau prieinama informacija apie ligas ir jie šią informaciją vertina kaip naudingą, dalis nuo įmonės veikloje dalyvavusių asmenų (proc.).
4.1. Skatinti / prisidėti prie kvalifikacijos tobulinimo, kompetencijų įgijimo. 4.1.1. Didinti galimybes / sudaryti sąlygas įgyti kompetencijas / išugdyti kompetencijas. 4.1.1.1. Asmenų, priklausančių tam tikrai tikslinei grupei, kurių kompetencijos ir gebėjimai (pasirenkama iš papildomo klasifikatoriaus) dėl įmonės teikiamų paslaugų / vykdomos veiklos pagerėjo (lyginant su prieš tai buvusiu statusu), dalis nuo įmonės veikloje dalyvavusių asmenų (proc.). 
4.1.1.2. Asmenų, priklausančių tam tikrai tikslinei grupei, kurių mokymosi rezultatai (pažymiai) dėl įmonės teikiamų paslaugų / vykdomos veiklos pagerėjo, dalis nuo įmonės veikloje dalyvavusių asmenų (proc.). 
4.1.1.3. Asmenų, priklausančių tam tikrai tikslinei grupei, kurių pasitikėjimas savimi dėl įmonės teikiamų paslaugų / vykdomos neformaliojo ugdymo veiklos, padidėjo, dalis nuo įmonės veikloje dalyvavusių asmenų (proc.). 
4.1.1.4. Asmenų, priklausančių tam tikrai tikslinei grupei, kurie dėl įmonės teikiamų paslaugų / vykdomos veiklos pagerino savo emocinį intelektą / stabilumą, dalis nuo įmonės veikloje dalyvavusių asmenų (proc.). 
4.1.1.5. Asmenų, priklausančių tam tikrai tikslinei grupei, kuriems dėl įmonės teikiamų paslaugų / infrastruktūros / vykdomos veiklos tapo labiau prieinama informacija apie švietimo įstaigas / kompetencijas ir jie šią informaciją vertina kaip naudingą, dalis nuo įmonės veikloje dalyvavusių asmenų (proc.).
4.1.1.6. Asmenų, priklausančių tam tikrai tikslinei grupei, kurių tikslų planavimo ir prioretizavimo gebėjimai dėl įmonės teikiamų paslaugų / vykdomos veiklos pagerėjo, dalis nuo įmonės veikloje dalyvavusių asmenų (proc.). 
4.1.2. Didinti užsiėmimų ir pamokų lankomumą, skatinti / vykdyti neformalųjį ugdymą. 4.1.2.1. Asmenų, priklausančių tam tikrai tikslinei grupei, kurių užsiėmimų / pamokų lankomumas dėl įmonės teikiamų paslaugų / vykdomos neformaliojo ugdymo veiklos pagerėjo, dalis nuo įmonės veikloje dalyvavusių asmenų (proc.). 
4.1.2.2. Asmenų, priklausančių tam tikrai tikslinei grupei, kurių pasitikėjimas savimi dėl įmonės teikiamų paslaugų / vykdomos neformaliojo ugdymo veiklos padidėjo, dalis nuo įmonės veikloje dalyvavusių asmenų (proc.). 
4.1.2.3. Asmenų, priklausančių tam tikrai tikslinei grupei, kurie dėl įmonės teikiamų paslaugų / vykdomos veiklos pagerino savo emocinį intelektą / stabilumą, dalis nuo įmonės veikloje dalyvavusių asmenų (proc.). 
4.1.2.4. Asmenų, priklausančių tam tikrai tikslinei grupei, kuriems dėl įmonės teikiamų paslaugų / infrastruktūros / vykdomos veiklos tapo labiau prieinama informacija apie švietimo įstaigas / kompetencijas ir jie šią informaciją vertina kaip naudingą, dalis nuo įmonės veikloje dalyvavusių asmenų (proc.).
4.1.2.5. Asmenų, priklausančių tam tikrai tikslinei grupei, kurių tikslų planavimo ir prioretizavimo gebėjimai dėl įmonės teikiamų paslaugų / vykdomos veiklos pagerėjo, dalis nuo įmonės veikloje dalyvavusių asmenų (proc.). 
4.2.Gerinti mokymosi infrastruktūrą. 4.2.1. Gerinti mokymosi infrastruktūrą, sudarant palankias sąlygas (pvz., sukuriant paskatų sistemą) / suteikiant galimybę ja pasinaudoti. 4.2.1.1. Asmenų, priklausančių tam tikrai tikslinei grupei, kurių mokymosi rezultatai (pažymiai) dėl įmonės teikiamų paslaugų / mokymosi infrastruktūros / vykdomos veiklos pagerėjo, dalis nuo įmonės veikloje dalyvavusių asmenų (proc.).
4.2.1.2. Asmenų, priklausančių tam tikrai tikslinei grupei, kuriems dėl įmonės teikiamų paslaugų / infrastruktūros / vykdomos veiklos tapo labiau prieinama informacija apie švietimo įstaigas / kompetencijas ir jie šią informaciją vertina kaip naudingą, dalis nuo įmonės veikloje dalyvavusių asmenų (proc.).
4.2.1.3. Asmenų, priklausančių tam tikrai tikslinei grupei, kurių pasitikėjimas savimi dėl įmonės teikiamų paslaugų / vykdomos veiklos padidėjo, dalis nuo įmonės veikloje dalyvavusių asmenų (proc.). 
4.2.1.4. Asmenų, priklausančių tam tikrai tikslinei grupei, kurie dėl įmonės teikiamų paslaugų / vykdomos veiklos pagerino savo emocinį intelektą / stabilumą, dalis nuo įmonės veikloje dalyvavusių asmenų (proc.). 
4.2.1.5. Asmenų, priklausančių tam tikrai tikslinei grupei, kurių tikslų planavimo ir prioretizavimo gebėjimai dėl įmonės teikiamų paslaugų / vykdomos veiklos pagerėjo, dalis nuo įmonės veikloje dalyvavusių asmenų (proc.). 
4.3. Skatinti tolerantiškumą ir  gyventojų pilietiškumą. 4.3.1. Skatinti asmenų tolerantiškumą ir pilietiškumą. 4.3.1.1. Asmenų, priklausančių tam tikrai tikslinei grupei, kurių darbo užmokestis ar pajamos dėl įmonės teikiamų paslaugų / vykdomos veiklos, susijusios su lygiomis teisėmis, padidėjo, dalis nuo įmonės veikloje dalyvavusių asmenų (proc.).
4.3.1.2. Asmenų, priklausančių tam tikrai tikslinei grupei, kurių darbo pasiūlymų skaičius dėl įmonės teikiamų paslaugų / vykdomos veiklos, susijusios su lygiomis teisėmis, padidėjo, dalis nuo įmonės veikloje dalyvavusių asmenų (proc.).
4.3.1.3. Asmenų, priklausančių tam tikrai tikslinei grupei, kurie dėl įmonės teikiamų paslaugų / vykdomos veiklos pripažino, kad patyčių jų aplinkoje sumažėjo, dalis nuo įmonės veikloje dalyvavusių asmenų (proc.). 
4.3.1.4. Asmenų, priklausančių tam tikrai tikslinei grupei, kurie dėl įmonės teikiamų paslaugų / vykdomos edukacinės veiklos pripažino, kad įgijo naudingos informacijos apie patyčių pasekmes / žalą, dalis nuo įmonės veikloje dalyvavusių asmenų (proc.). 
4.3.1.5. Asmenų, priklausančių tam tikrai tikslinei grupei, kurie dėl įmonės teikiamų paslaugų / vykdomos veiklos tapo patriotiškesni (labiau vertina savo gimtinę ir jos istoriją) ir pradėjo lankyti patriotines organizacijas / akcijas, dalis nuo įmonės veikloje dalyvavusių asmenų (proc.).
4.3.1.6. Asmenų, priklausančių tam tikrai tikslinei grupei, kurie dėl įmonės teikiamų paslaugų / vykdomos veiklos pripažino, kad labiau sieja savo profesinę ir asmeninę ateitį su Lietuva (pvz., mažiau svarsto galimybę emigruoti), dalis nuo įmonės veikloje dalyvavusių asmenų (proc.).
4.3.1.7. Asmenų, priklausančių tam tikrai tikslinei grupei, kuriems žmogaus teisių apsauga dėl įmonės teikiamų paslaugų / vykdomos veiklos tapo labiau prieinama, dalis nuo įmonės veikloje dalyvavusių asmenų (proc.).


<< Grįžti