Vairuotojų meta duomenys

Duomenų žymėjimas Pavadinimas ir komentarai
ID registro objekto unikalus identifikavimo kodas
GIM_DATA vairuotojo gimimo metai
GIM_VIETA vairuotojo gimimo vieta (valstybė)
DOK_TIPAS vairuotojo asmens tapatybės dokumento tipas (pateikiant prašymą) (pateikiamas klasifikatorius - DOK_TIPAS)
DOK_VALSTYBE vairuotojo asmens tapatybės dokumento valstybė, kurioje jis išduotas (pateikiant prašymą) (pateikiamas klasifikatorius - VALSTYBE)
GYV_VALSTYBE vairuotojo deklaruota gyvenamoji vieta (tik valstybė) (pateikiamas klasifikatorius - VALSTYBE)
ISRASYMO_DATA vairuotojo pažymėjimo išdavimo (dokumento išrašymo) data
GALIOJA_IKI vairuotojo pažymėjimo galiojimo pabaigos data
ITEIKIMO_DATA vairuotojo pažymėjimo įteikimo data
BUSENA vairuotojo pažymėjimo būklė ("G" - galiojantis ar "N" - negaliojantis)
BENDRI_KODAI vairuotojui taikomų apribojimų vairuojant transporto priemones dėl medicininių priežasčių, transporto priemonės pritaikymo ir vairuotojo pažymėjimo administravimo dalykų kodai
A_SUTEIKIMO_DATA A kategorijos pirmo suteikimo data
A_GALIOJIMO_PABAIGOS_DATA A kategorijos bei galiojimo pabaigos data (jei nustatyta)
A_KATEGORIJOS_KODAI vairuotojui  taikomų apribojimų vairuojant A kategorijos transporto priemonę dėl medicininių priežasčių, transporto priemonės pritaikymo ir vairuotojo pažymėjimo administravimo dalykų kodai
AM_SUTEIKIMO_DATA AM kategorijos pirmo suteikimo data
AM_GALIOJIMO_PABAIGOS_DATA AM kategorijos bei galiojimo pabaigos data (jei nustatyta)
AM_KATEGORIJOS_KODAI vairuotojui  taikomų apribojimų vairuojant AM kategorijos transporto priemonę dėl medicininių priežasčių, transporto priemonės pritaikymo ir vairuotojo pažymėjimo administravimo dalykų kodai
A1_SUTEIKIMO_DATA A1 kategorijos pirmo suteikimo data
A1_GALIOJIMO_PABAIGOS_DATA A1 kategorijos bei galiojimo pabaigos data (jei nustatyta)
A1_KATEGORIJOS_KODAI vairuotojui  taikomų apribojimų vairuojant A1 kategorijos transporto priemonę dėl medicininių priežasčių, transporto priemonės pritaikymo ir vairuotojo pažymėjimo administravimo dalykų kodai
A2_SUTEIKIMO_DATA A2 kategorijos pirmo suteikimo data
A2_GALIOJIMO_PABAIGOS_DATA A2 kategorijos bei galiojimo pabaigos data (jei nustatyta)
A2_KATEGORIJOS_KODAI vairuotojui  taikomų apribojimų vairuojant A2 kategorijos transporto priemonę dėl medicininių priežasčių, transporto priemonės pritaikymo ir vairuotojo pažymėjimo administravimo dalykų kodai
B_SUTEIKIMO_DATA B kategorijos pirmo suteikimo data
B_GALIOJIMO_PABAIGOS_DATA B kategorijos bei galiojimo pabaigos data (jei nustatyta)
B_KATEGORIJOS_KODAI vairuotojui  taikomų apribojimų vairuojant B kategorijos transporto priemonę dėl medicininių priežasčių, transporto priemonės pritaikymo ir vairuotojo pažymėjimo administravimo dalykų kodai
BE_SUTEIKIMO_DATA BE kategorijos pirmo suteikimo data
BE_GALIOJIMO_PABAIGOS_DATA BE kategorijos bei galiojimo pabaigos data (jei nustatyta)
BE_KATEGORIJOS_KODAI vairuotojui  taikomų apribojimų vairuojant BE kategorijos transporto priemonę dėl medicininių priežasčių, transporto priemonės pritaikymo ir vairuotojo pažymėjimo administravimo dalykų kodai
B1_SUTEIKIMO_DATA B1 kategorijos pirmo suteikimo data
B1_GALIOJIMO_PABAIGOS_DATA B1 kategorijos bei galiojimo pabaigos data (jei nustatyta)
B1_KATEGORIJOS_KODAI vairuotojui  taikomų apribojimų vairuojant B1 kategorijos transporto priemonę dėl medicininių priežasčių, transporto priemonės pritaikymo ir vairuotojo pažymėjimo administravimo dalykų kodai
C_SUTEIKIMO_DATA C kategorijos pirmo suteikimo data
C_GALIOJIMO_PABAIGOS_DATA C kategorijos bei galiojimo pabaigos data (jei nustatyta)
C_KATEGORIJOS_KODAI vairuotojui  taikomų apribojimų vairuojant C kategorijos transporto priemonę dėl medicininių priežasčių, transporto priemonės pritaikymo ir vairuotojo pažymėjimo administravimo dalykų kodai
CE_SUTEIKIMO_DATA CE kategorijos pirmo suteikimo data
CE_GALIOJIMO_PABAIGOS_DATA CE kategorijos bei galiojimo pabaigos data (jei nustatyta)
CE_KATEGORIJOS_KODAI vairuotojui  taikomų apribojimų vairuojant CE kategorijos transporto priemonę dėl medicininių priežasčių, transporto priemonės pritaikymo ir vairuotojo pažymėjimo administravimo dalykų kodai
C1_SUTEIKIMO_DATA C1 kategorijos pirmo suteikimo data
C1_GALIOJIMO_PABAIGOS_DATA C1 kategorijos bei galiojimo pabaigos data (jei nustatyta)
C1_KATEGORIJOS_KODAI vairuotojui  taikomų apribojimų vairuojant C1 kategorijos transporto priemonę dėl medicininių priežasčių, transporto priemonės pritaikymo ir vairuotojo pažymėjimo administravimo dalykų kodai
C1E_SUTEIKIMO_DATA C1E kategorijos pirmo suteikimo data
C1E_GALIOJIMO_PABAIGOS_DATA C1E kategorijos bei galiojimo pabaigos data (jei nustatyta)
C1E_KATEGORIJOS_KODAI vairuotojui  taikomų apribojimų vairuojant C1E kategorijos transporto priemonę dėl medicininių priežasčių, transporto priemonės pritaikymo ir vairuotojo pažymėjimo administravimo dalykų kodai
D_SUTEIKIMO_DATA D kategorijos pirmo suteikimo data
D_GALIOJIMO_PABAIGOS_DATA D kategorijos bei galiojimo pabaigos data (jei nustatyta)
D_KATEGORIJOS_KODAI vairuotojui  taikomų apribojimų vairuojant D kategorijos transporto priemonę dėl medicininių priežasčių, transporto priemonės pritaikymo ir vairuotojo pažymėjimo administravimo dalykų kodai
DE_SUTEIKIMO_DATA DE kategorijos pirmo suteikimo data
DE_GALIOJIMO_PABAIGOS_DATA DE kategorijos bei galiojimo pabaigos data (jei nustatyta)
DE_KATEGORIJOS_KODAI vairuotojui  taikomų apribojimų vairuojant DE kategorijos transporto priemonę dėl medicininių priežasčių, transporto priemonės pritaikymo ir vairuotojo pažymėjimo administravimo dalykų kodai
D1_SUTEIKIMO_DATA D1 kategorijos pirmo suteikimo data
D1_GALIOJIMO_PABAIGOS_DATA D1 kategorijos bei galiojimo pabaigos data (jei nustatyta)
D1_KATEGORIJOS_KODAI vairuotojui  taikomų apribojimų vairuojant D1 kategorijos transporto priemonę dėl medicininių priežasčių, transporto priemonės pritaikymo ir vairuotojo pažymėjimo administravimo dalykų kodai
D1E_SUTEIKIMO_DATA D1E kategorijos pirmo suteikimo data
D1E_GALIOJIMO_PABAIGOS_DATA D1E kategorijos bei galiojimo pabaigos data (jei nustatyta)
D1E_KATEGORIJOS_KODAI vairuotojui  taikomų apribojimų vairuojant D1E kategorijos transporto priemonę dėl medicininių priežasčių, transporto priemonės pritaikymo ir vairuotojo pažymėjimo administravimo dalykų kodai
E_SUTEIKIMO_DATA E kategorijos pirmo suteikimo data
E_GALIOJIMO_PABAIGOS_DATA E kategorijos bei galiojimo pabaigos data (jei nustatyta)
E_KATEGORIJOS_KODAI vairuotojui  taikomų apribojimų vairuojant E kategorijos transporto priemonę dėl medicininių priežasčių, transporto priemonės pritaikymo ir vairuotojo pažymėjimo administravimo dalykų kodai
T_SUTEIKIMO_DATA T kategorijos pirmo suteikimo data
T_GALIOJIMO_PABAIGOS_DATA T kategorijos bei galiojimo pabaigos data (jei nustatyta)
T_KATEGORIJOS_KODAI T kategorijos pirmo suteikimo data

Dokumentų tipai

DOK_TIPAS Pavadinimas
1 ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖ
2 PASAS
3 TARNYBINIS PASAS
5 LEIDIMAS NUOLAT GYVENTI LR
6 UŽSIENIEČIO REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMAS
7 ASMENS BE PILIETYBĖS KELIONĖS DOKUMENTAS
8 LAIKINAS PILIEČIO PAŽYMĖJIMAS
27 LEIDIMAS LAIKINAI GYVENTI LR
31 LAIKINAS PASAS
33 DIPLOMATINIS PASAS
36 VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAS LR
37 ES TEISES NUOLAT GYVENTI PAŽYMĖJIMAS
38 ES TEISES LAIKINAI GYVENTI PAŽYMĖJIMAS
39 ES ŠEIMOS NARIO LEIDIMO LAIKINAI GYVENTI KORTELĖ
40 ES ŠEIMOS NARIO LEIDIMO NUOLAT GYVENTI KORTELĖ
41 LAIKINASIS PAŽYMĖJIMAS VIETOJE PRARASTO PASO AR ATK
42 PAIMTO DOKUMENTO KOPIJA SU PAŽYMA
43 UŽSIENIO VALSTYBĖS PILIEČIO PASAS AR JĮ ATITINKANTIS KELIONĖS DOKUMENTAS

Metaduomenys (Įregistruotų transporto priemonių parkas)

Duomenų žymėjimas / Data marking Pavadinimas ir komentarai Data description Mato vienetas / Unit Žymėjimas registracijos liudijime / Registration certificate paragraph Punktas atitikties liudijime / Paragraph in EC Certificate of Conformity
M, N, O L (901/2014)
MARKE Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas) (kai VALD_TIPAS - "Fizinis" ir MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE=1, tomet vietoje "Gamybinė markė" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą) Make (trade name of the manufacturer) (when VALD_TIPAS - "Fizinis (Legal)" and MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE=1, then instead "Make (trade name of the manufacturer)" indicated "Nuasmeninta", taking into account the protection of personal data)   D.1 0.1 0.1
KOMERCINIS_PAV Komercinis pavadinimas (kai VALD_TIPAS - "Fizinis" ir MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE=1, tomet vietoje "Komercinis pavadinimas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą) Commercial name (when VALD_TIPAS - "Fizinis (Legal)" and MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE=1, then instead "Commercial name" indicated "Nuasmeninta", taking into account the protection of personal data)   D.3 0.2.1  0.2.3
GAMINTOJO_PAV Gamintojo pavadinimas Name of manufacturer   - 0.5 0.4
GAMINTOJO_PAV_BAZ Bazinės transporto priemonės gamintojo pavadinimas Name of the manufacturer of the base vehicle   - 0.5.1 -
TIPAS Tipas (kai VALD_TIPAS - "Fizinis" ir MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE=1, tomet vietoje "Tipas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą) Type (when VALD_TIPAS - "Fizinis (Legal)" and MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE=1, then instead "Type" indicated "Nuasmeninta", taking into account the protection of personal data)   D.2 0.2 0.2
VARIANTAS Variantas (kai VALD_TIPAS - "Fizinis" ir MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE=1, tomet vietoje "Variantas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą) Variant (when VALD_TIPAS - "Fizinis (Legal)" and MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE=1, then instead "Variant" indicated "Nuasmeninta", taking into account the protection of personal data)   D.2 0.2 0.2.1
VERSIJA Versija (kai VALD_TIPAS - "Fizinis" ir MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE=1, tomet vietoje "Versija" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą) Version (when VALD_TIPAS - "Fizinis (Legal)" and MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE=1, then instead "Version" indicated "Nuasmeninta", taking into account the protection of personal data)   D.2 0.2 0.2.2
ES_TIPO_PATVIRTINIMO_NR ES tipo patvirtinimo numeris (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Tipo patvirtinimo numeris" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) EU type approval number (when MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBEKATEGORIJA_KLASE (when value M1;N1))=1 (comparing all registered registry objects), then instead "Type approval number" indicated "Nuasmeninta", taking into account the protection of personal data.)   K 0.10 1
NAC_TIPO_PATVIRTINIMO_NR Nacionalinis tipo patvirtinimo, įskaitant išplėtimą, numeris (kai VALD_TIPAS - "Fizinis" ir MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE=1, tomet vietoje "Nacionalinis tipo patvirtinimo, įskaitant išplėtimą, numeris" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą) National type approval, including extension number (when VALD_TIPAS - "Fizinis (Legal)" and MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE=1, then instead "National type approval, including extension number" indicated "Nuasmeninta", taking into account the protection of personal data)        
INVIDUAL_PATVIRTINIMO_NR Individualaus patvirtinimo numeris (kai VALD_TIPAS - "Fizinis" ir MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE=1, tomet vietoje "Individualaus patvirtinimo numeris" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą) Individual approval number (when VALD_TIPAS - "Fizinis (Legal)" and MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE=1, then instead "Individual approval number" indicated "Nuasmeninta", taking into account the protection of personal data)        
INTERPOLIACIJA Interpoliacijos šeimos identifikatorius Kai VALD_TIPAS - "Fizinis" ir MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE=1, tomet vietoje "Interpoliacijos šeimos identifikatorius" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą) Interpolation family’s identifier (when VALD_TIPAS - "Fizinis (Legal)" and MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE=1, then instead "Interpolation family’s identifier" indicated "Nuasmeninta", taking into account the protection of personal data)        
UZBAIGTUMO_PAKOPA Transporto priemonės užbaigtumo pakopa Vehicle completion stage       -
VAIRAS_DESINEJE Transporto priemonė pritaikyta eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje pusėje (Y - taip / "Tuščia reikšmė" - ne arba nėra duomenų) The vehicle is designed for left-hand traffic and / or has a right-hand drive        
KATEGORIJA_PILNAI Kategorija, klasė, kėbulo kodas, specialios paskirties kodas Vehicle category and code for bodywork   J+(J.1) - -
KATEGORIJA_KLASE Kategorija, klasė Vehicle category   J 0.4 0.3
KEB_KODAS Kėbulo kodas Code for bodywork   (J.1) - -
KEB_PAVADINIMAS Kėbulo kodas (žodžiais) Code for bodywork (description in Lithuanian)   - - -
SPEC_KODAS Specialios paskirties kodas Code for bodywork   (J.1) - -
SPEC_PAVADINIMAS Specialios paskirties kodas (žodžiais) Code for bodywork (description in Lithuanian)   - - -
KEB_KODAS_ES Kėbulo kodas (ES) Code for bodywork (EU)   (J.2) 38 -
NUOSAVA_MASE Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė Mass of the vehicle in running order kg G 13 2.1.1
NUOSAVA_MASE_BAZ Parengtos eksploatuoti bazinės transporto priemonės masė Technically permissible maximum laden mass of the base vehicle kg - 14 -
MAKS_MASE Didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė Technically permissible maximum laden mass kg F.1 16.1 2.1.3
MAKS_MASE_F2 Didžiausia leistina pakrautos transporto priemonės, kuri eksploatuojama registracijos valstybėje, masė The maximum permissible laden mass of the vehicle in service in the State of registration kg F.2 17.1 -
MAKS_MASE_F5 Puspriekabės ašims tenkanti didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masės dalis The technically permissible maximum laden mass on the axle of the semi-trailer kg (F.5) 16.2 (sum) -
BANDOMOJI_MASE Bandomoji masė Test mass kg - 47.1.1  
DARB_TURIS Variklio darbinis tūris Engine capacity cm³ P.1 25 3.2.1.5
GALIA Didžiausia naudingoji galia Maximum net power kW P.2 27.1 1.9
SUKIU_SK Vardinis sūkių skaičius Rated engine speed min-1 P.4 27.1 1.9
GALIA_ELEKTR Didžiausia nuolatinė elektrinio variklio vardinė galia Maximum continuous electric motor rated power kW P.2 27.3  
DEGALAI Degalų tipas arba galios šaltinis Fuel type or power source   P.3 26 3.2.3.1
DEGALU_REZIMAS Degalų režimas Fuel mode   - 26.1 3.2.3.2
ELEKTRINE_TP Elektrinė transporto priemonė (Y - taip / N - ne / "Tuščia reikšmė" - nėra duomenų) Pure electric vehicle     23  
HIBRIDINES_TP_KATEGORIJA Hibridinės (elektrinės) transporto priemonės kategorija Class of hybrid (electric) vehicle     23.1  
PAVARU_DEZES_TIPAS Pavarų dėžės tipas Gearbox type     28  
CO2_KIEKIS CO₂  (bendra vertė) CO₂ emissions (combined) g/km V.7 49.1 4.0.3.1
CO2_KIEKIS_WLTP CO₂ WLTP (bendra vertė) CO₂ emissions WLTP (combined) g/km V.7 49.4 -
EKO_NAUJOVES_KODAS Bendrasis ekologinės naujovės kodas General code of the eco-innovations   - 49.3.1 -
CO2_SUMAZEJIMAS_NEDC Dėl ekologinės naujovės (-ių) sumažėjęs bendras išmetamo CO₂ kiekis, taikant NEDC Total CO₂ emissions NEDC savings due to the eco-innovations g/km - 49.3.2.1 -
CO2_SUMAZEJIMAS_WLTP Dėl ekologinės naujovės (-ių) sumažėjęs bendras išmetamo CO₂ kiekis, taikant WLTP Total CO₂ emissions WLTP savings due to the eco-innovations g/km - 49.3.2.2 -
ELEKTR_ENERG_SANAUD_NEDC Elektros energijos sąnaudos (NEDC reikšmė) Electric energy consumption (NEDC value) Wh/km - 49.2 4.0.4
ELEKTR_ENERG_SANAUD_WLTP_E Elektros energijos sąnaudos (WLTP reikšmė - elenktrinė) Electric energy consumption (WLTP value - electric) Wh/km - 49.5.1_1  
ELEKTR_ENERG_SANAUD_WLTP_H Elektros energijos sąnaudos (WLTP reikšmė - hibridas) Electric energy consumption (WLTP value - hybrid) Wh/km - 49.5.2_1  
ELEKTRINE_RIDA_NEDC Elektrinė rida (NEDC reikšmė) Electric range (NEDC value) km - 49.2  
ELEKTRINE_RIDA_WLTP_E Elektrinė rida (WLTP reikšmė - elektrinė) Electric range (WLTP value - electric) km - 49.5.1_2  
ELEKTRINE_RIDA_WLTP_H Elektrinė rida (WLTP reikšmė - hibridas) Electric range (WLTP value - hybrid) km - 49.5.2_2  
TERSALU_LYGIS Išmetamų teršalų lygis Exhaust emission level    V.9 47 4.0.1
TERSALU_NORM_AKTO_NR Išmetamų teršalų norminio akto numeris Number of the regulatory act of the exhaust emission level    V.9 48 3.2.15
RATU_BAZE Ratų bazė Wheelbase mm - 4 2.2.4
TV_PLOTIS1 Priekinės ašies vėžės plotis Front axle track mm - 30.1 -
TV_PLOTIS2 Galinės ašies vėžės plotis Rear axle track mm - 30.2 -
GALIOS_MASES_SANT Galios ir masės santykis (tik motociklams) Power-to-mass ratio (for motorcycles only)   Q - 1.10
SPALVA Spalva Colour   R 40 -
MAKS_GREITIS Didžiausias leidžiamas greitis Maximum speed km/h T 29 1.8
SEDIMU_VIETU_SK Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotojo vietą) Number of seating positions (including the driver)   S.1 42 6.16.1
STOVIMU_VIETU_SK Stovimų vietų skaičius Number of standing places   S.2 43 -
GAMYBOS_METAI Gamybos metai Production year   - - -
MODELIO_METAI Modelio metai Model year   (B.2) - -
RIDA Rida (užfiksuota transporto priemonės registravimo metu) Mileage (recorded during vehicle registration) km - - -
PIRM_REG_DATA Pirmosios registracijos data Date of first registration   B - -
PIRM_REG_DATA_LT Pirmosios registracijos Lietuvoje data Date of first registration in Lithuania   (B.1) - -
GALIOJIMO_LAIKAS Registracijos galiojimo pabaigos data Expiry date of registration   H - -
PASKUTINES_REG_DATA Paskutinės operacijos data Date of last operation   - - -
DAE_STATUSAS Dalyvavimo viešajame eisme statusas (T- leidžiamas / N - draudžiamas) Status of participation in public traffic (T - Allowed / N - Prohibited)   - - -
KILMES_SALIS Užsienio šalies kodas, kurios registracijos dokumentų pagrindu transporto priemonė registruota Lietuvoje Foreign country code on the basis of registration documents vehicle registered in the Lithuania   - - -
VALD_TIPAS Valdytojo tipas (Fizinis / Juridinis) Holder type (Fizinis - Natural / Juridinis - Legal)   - - -
VALD_GIM_DAT_INT Valdytojo (fizinio asmens) gimimo datos intervalas Holder (Natural person) date of birth interval   - - -
SAVIVALDYBE Savivaldybė (pagal valdytojo registracijos adresą) Municipality (according to the holder's registration address)   - - -
APSKRITIS Apskritis (pagal valdytojo registracijos adresą) County (according to the holder's registration address)

Metaduomenys (Juridinių asmenų vardu įregistruotų transporto priemonių parkas)

Duomenų žymėjimas / Data marking Pavadinimas ir komentarai Data description Žymėjimas registracijos liudijime / Registration certificate paragraph Punktas atitikties liudijime / Paragraph in EC Certificate of Conformity
M, N, O L (901/2014)
MARKE Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas) (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Gamybinė markė" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) Make (trade name of the manufacturer) (when MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBEKATEGORIJA_KLASE (when value M1;N1))=1 (comparing all registered registry objects), then instead "Make (trade name of the manufacturer)" indicated "Nuasmeninta", taking into account the protection of personal data.)     D.1 0.1 0.1
KOMERCINIS_PAV Komercinis pavadinimas (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Komercinis pavadinimas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) Commercial name (and MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBEKATEGORIJA_KLASE (when value M1;N1))=1 (comparing all registered registry objects), then instead "Commercial name" indicated "Nuasmeninta", taking into account the protection of personal data.)   D.3 0.2.1  0.2.3
GAMINTOJO_PAV Gamintojo pavadinimas (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Gamintojo pavadinimas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) Name of manufacturer (and MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBEKATEGORIJA_KLASE (when value M1;N1))=1 (comparing all registered registry objects), then instead "Name of manufacturer" indicated "Nuasmeninta", taking into account the protection of personal data.)   - 0.5 0.4
GAMINTOJO_PAV_BAZ Bazinės transporto priemonės gamintojo pavadinimas (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Bazinės transporto priemonės gamintojo pavadinimas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) Name of the manufacturer of the base vehicle (and MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBEKATEGORIJA_KLASE (when value M1;N1))=1 (comparing all registered registry objects), then instead "Name of the manufacturer of the base vehicle" indicated "Nuasmeninta", taking into account the protection of personal data.)   - 0.5.1 -
TIPAS Tipas (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Tipas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) Type (when MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBEKATEGORIJA_KLASE (when value M1;N1))=1 (comparing all registered registry objects), then instead "Type" indicated "Nuasmeninta", taking into account the protection of personal data.)   D.2 0.2 0.2
VARIANTAS Variantas (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Variantas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) Variant (when MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBEKATEGORIJA_KLASE (when value M1;N1))=1 (comparing all registered registry objects), then instead "Variant" indicated "Nuasmeninta", taking into account the protection of personal data.)   D.2 0.2 0.2.1
VERSIJA Versija (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Versija" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) Version (when MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBEKATEGORIJA_KLASE (when value M1;N1))=1 (comparing all registered registry objects), then instead "Version" indicated "Nuasmeninta", taking into account the protection of personal data.)   D.2 0.2 0.2.2
ES_TIPO_PATVIRTINIMO_NR ES tipo patvirtinimo numeris (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Tipo patvirtinimo numeris" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) EU type approval number (when MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBEKATEGORIJA_KLASE (when value M1;N1))=1 (comparing all registered registry objects), then instead "Type approval number" indicated "Nuasmeninta", taking into account the protection of personal data.)   K 0.10 1
NAC_TIPO_PATVIRTINIMO_NR Nacionalinis tipo patvirtinimo, įskaitant išplėtimą, numeris (kai VALD_TIPAS - "Fizinis" ir MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE=1, tomet vietoje "Nacionalinis tipo patvirtinimo, įskaitant išplėtimą, numeris" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą) National type approval, including extension number (when VALD_TIPAS - "Fizinis (Legal)" and MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE=1, then instead "National type approval, including extension number" indicated "Nuasmeninta", taking into account the protection of personal data)        
INVIDUAL_PATVIRTINIMO_NR Individualaus patvirtinimo numeris (kai VALD_TIPAS - "Fizinis" ir MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE=1, tomet vietoje "Individualaus patvirtinimo numeris" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą) Individual approval number (when VALD_TIPAS - "Fizinis (Legal)" and MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE=1, then instead "Individual approval number" indicated "Nuasmeninta", taking into account the protection of personal data)        
INTERPOLIACIJA Interpoliacijos šeimos identifikatorius Kai VALD_TIPAS - "Fizinis" ir MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE=1, tomet vietoje "Interpoliacijos šeimos identifikatorius" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą) Interpolation family’s identifier (when VALD_TIPAS - "Fizinis (Legal)" and MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE=1, then instead "Interpolation family’s identifier" indicated "Nuasmeninta", taking into account the protection of personal data)        
UZBAIGTUMO_PAKOPA Transporto priemonės užbaigtumo pakopa Vehicle completion stage       -
VAIRAS_DESINEJE Transporto priemonė pritaikyta eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje pusėje (Y - taip / "Tuščia reikšmė" - ne arba nėra duomenų) The vehicle is designed for left-hand traffic and / or has a right-hand drive        
KATEGORIJA_PILNAI Kategorija, klasė, kėbulo kodas, specialios paskirties kodas Vehicle category and code for bodywork   J+(J.1) - -
KATEGORIJA_KLASE Kategorija, klasė Vehicle category   J 0.4 0.3
KEB_KODAS Kėbulo kodas Code for bodywork   (J.1) - -
SPEC_KODAS Specialios paskirties kodas Code for bodywork   (J.1) - -
KEB_KODAS_ES Kėbulo kodas (ES) Code for bodywork (EU)   (J.2) 38 -


<< Grįžti