Vairuotojų meta duomenys

Duomenų žymėjimas

Pavadinimas ir komentarai

 

ID

registro objekto unikalus identifikavimo kodas

 

GIM_DATA

vairuotojo gimimo metai

 

GIM_VIETA

vairuotojo gimimo vieta (valstybė)

 

DOK_TIPAS

vairuotojo asmens tapatybės dokumento tipas (pateikiant prašymą) (pateikiamas klasifikatorius - DOK_TIPAS)

 

DOK_VALSTYBE

vairuotojo asmens tapatybės dokumento valstybė, kurioje jis išduotas (pateikiant prašymą) (pateikiamas klasifikatorius - VALSTYBE)

 

GYV_VALSTYBE

vairuotojo deklaruota gyvenamoji vieta (tik valstybė) (pateikiamas klasifikatorius - VALSTYBE)

 

ISRASYMO_DATA

vairuotojo pažymėjimo išdavimo (dokumento išrašymo) data

 

GALIOJA_IKI

vairuotojo pažymėjimo galiojimo pabaigos data

 

ITEIKIMO_DATA

vairuotojo pažymėjimo įteikimo data

 

BUSENA

vairuotojo pažymėjimo būklė ("G" - galiojantis ar "N" - negaliojantis)

 

BENDRI_KODAI

vairuotojui taikomų apribojimų vairuojant transporto priemones dėl medicininių priežasčių, transporto priemonės pritaikymo ir vairuotojo pažymėjimo administravimo dalykų kodai

 

A_SUTEIKIMO_DATA

A kategorijos pirmo suteikimo data

 

A_GALIOJIMO_PABAIGOS_DATA

A kategorijos bei galiojimo pabaigos data (jei nustatyta)

 

A_KATEGORIJOS_KODAI

vairuotojui  taikomų apribojimų vairuojant A kategorijos transporto priemonę dėl medicininių priežasčių, transporto priemonės pritaikymo ir vairuotojo pažymėjimo administravimo dalykų kodai

 

AM_SUTEIKIMO_DATA

AM kategorijos pirmo suteikimo data

 

AM_GALIOJIMO_PABAIGOS_DATA

AM kategorijos bei galiojimo pabaigos data (jei nustatyta)

 

AM_KATEGORIJOS_KODAI

vairuotojui  taikomų apribojimų vairuojant AM kategorijos transporto priemonę dėl medicininių priežasčių, transporto priemonės pritaikymo ir vairuotojo pažymėjimo administravimo dalykų kodai

 

A1_SUTEIKIMO_DATA

A1 kategorijos pirmo suteikimo data

 

A1_GALIOJIMO_PABAIGOS_DATA

A1 kategorijos bei galiojimo pabaigos data (jei nustatyta)

 

A1_KATEGORIJOS_KODAI

vairuotojui  taikomų apribojimų vairuojant A1 kategorijos transporto priemonę dėl medicininių priežasčių, transporto priemonės pritaikymo ir vairuotojo pažymėjimo administravimo dalykų kodai

 

A2_SUTEIKIMO_DATA

A2 kategorijos pirmo suteikimo data

 

A2_GALIOJIMO_PABAIGOS_DATA

A2 kategorijos bei galiojimo pabaigos data (jei nustatyta)

 

A2_KATEGORIJOS_KODAI

vairuotojui  taikomų apribojimų vairuojant A2 kategorijos transporto priemonę dėl medicininių priežasčių, transporto priemonės pritaikymo ir vairuotojo pažymėjimo administravimo dalykų kodai

 

B_SUTEIKIMO_DATA

B kategorijos pirmo suteikimo data

 

B_GALIOJIMO_PABAIGOS_DATA

B kategorijos bei galiojimo pabaigos data (jei nustatyta)

 

B_KATEGORIJOS_KODAI

vairuotojui  taikomų apribojimų vairuojant B kategorijos transporto priemonę dėl medicininių priežasčių, transporto priemonės pritaikymo ir vairuotojo pažymėjimo administravimo dalykų kodai

 

BE_SUTEIKIMO_DATA

BE kategorijos pirmo suteikimo data

 

BE_GALIOJIMO_PABAIGOS_DATA

BE kategorijos bei galiojimo pabaigos data (jei nustatyta)

 

BE_KATEGORIJOS_KODAI

vairuotojui  taikomų apribojimų vairuojant BE kategorijos transporto priemonę dėl medicininių priežasčių, transporto priemonės pritaikymo ir vairuotojo pažymėjimo administravimo dalykų kodai

 

B1_SUTEIKIMO_DATA

B1 kategorijos pirmo suteikimo data

 

B1_GALIOJIMO_PABAIGOS_DATA

B1 kategorijos bei galiojimo pabaigos data (jei nustatyta)

 

B1_KATEGORIJOS_KODAI

vairuotojui  taikomų apribojimų vairuojant B1 kategorijos transporto priemonę dėl medicininių priežasčių, transporto priemonės pritaikymo ir vairuotojo pažymėjimo administravimo dalykų kodai

 

C_SUTEIKIMO_DATA

C kategorijos pirmo suteikimo data

 

C_GALIOJIMO_PABAIGOS_DATA

C kategorijos bei galiojimo pabaigos data (jei nustatyta)

 

C_KATEGORIJOS_KODAI

vairuotojui  taikomų apribojimų vairuojant C kategorijos transporto priemonę dėl medicininių priežasčių, transporto priemonės pritaikymo ir vairuotojo pažymėjimo administravimo dalykų kodai

 

CE_SUTEIKIMO_DATA

CE kategorijos pirmo suteikimo data

 

CE_GALIOJIMO_PABAIGOS_DATA

CE kategorijos bei galiojimo pabaigos data (jei nustatyta)

 

CE_KATEGORIJOS_KODAI

vairuotojui  taikomų apribojimų vairuojant CE kategorijos transporto priemonę dėl medicininių priežasčių, transporto priemonės pritaikymo ir vairuotojo pažymėjimo administravimo dalykų kodai

 

C1_SUTEIKIMO_DATA

C1 kategorijos pirmo suteikimo data

 

C1_GALIOJIMO_PABAIGOS_DATA

C1 kategorijos bei galiojimo pabaigos data (jei nustatyta)

 

C1_KATEGORIJOS_KODAI

vairuotojui  taikomų apribojimų vairuojant C1 kategorijos transporto priemonę dėl medicininių priežasčių, transporto priemonės pritaikymo ir vairuotojo pažymėjimo administravimo dalykų kodai

 

C1E_SUTEIKIMO_DATA

C1E kategorijos pirmo suteikimo data

 

C1E_GALIOJIMO_PABAIGOS_DATA

C1E kategorijos bei galiojimo pabaigos data (jei nustatyta)

 

C1E_KATEGORIJOS_KODAI

vairuotojui  taikomų apribojimų vairuojant C1E kategorijos transporto priemonę dėl medicininių priežasčių, transporto priemonės pritaikymo ir vairuotojo pažymėjimo administravimo dalykų kodai

 

D_SUTEIKIMO_DATA

D kategorijos pirmo suteikimo data

 

D_GALIOJIMO_PABAIGOS_DATA

D kategorijos bei galiojimo pabaigos data (jei nustatyta)

 

D_KATEGORIJOS_KODAI

vairuotojui  taikomų apribojimų vairuojant D kategorijos transporto priemonę dėl medicininių priežasčių, transporto priemonės pritaikymo ir vairuotojo pažymėjimo administravimo dalykų kodai

 

DE_SUTEIKIMO_DATA

DE kategorijos pirmo suteikimo data

 

DE_GALIOJIMO_PABAIGOS_DATA

DE kategorijos bei galiojimo pabaigos data (jei nustatyta)

 

DE_KATEGORIJOS_KODAI

vairuotojui  taikomų apribojimų vairuojant DE kategorijos transporto priemonę dėl medicininių priežasčių, transporto priemonės pritaikymo ir vairuotojo pažymėjimo administravimo dalykų kodai

 

D1_SUTEIKIMO_DATA

D1 kategorijos pirmo suteikimo data

 

D1_GALIOJIMO_PABAIGOS_DATA

D1 kategorijos bei galiojimo pabaigos data (jei nustatyta)

 

D1_KATEGORIJOS_KODAI

vairuotojui  taikomų apribojimų vairuojant D1 kategorijos transporto priemonę dėl medicininių priežasčių, transporto priemonės pritaikymo ir vairuotojo pažymėjimo administravimo dalykų kodai

 

D1E_SUTEIKIMO_DATA

D1E kategorijos pirmo suteikimo data

 

D1E_GALIOJIMO_PABAIGOS_DATA

D1E kategorijos bei galiojimo pabaigos data (jei nustatyta)

 

D1E_KATEGORIJOS_KODAI

vairuotojui  taikomų apribojimų vairuojant D1E kategorijos transporto priemonę dėl medicininių priežasčių, transporto priemonės pritaikymo ir vairuotojo pažymėjimo administravimo dalykų kodai

 

E_SUTEIKIMO_DATA

E kategorijos pirmo suteikimo data

 

E_GALIOJIMO_PABAIGOS_DATA

E kategorijos bei galiojimo pabaigos data (jei nustatyta)

 

E_KATEGORIJOS_KODAI

vairuotojui  taikomų apribojimų vairuojant E kategorijos transporto priemonę dėl medicininių priežasčių, transporto priemonės pritaikymo ir vairuotojo pažymėjimo administravimo dalykų kodai

 

T_SUTEIKIMO_DATA

T kategorijos pirmo suteikimo data

 

T_GALIOJIMO_PABAIGOS_DATA

T kategorijos bei galiojimo pabaigos data (jei nustatyta)

 

T_KATEGORIJOS_KODAI

T kategorijos pirmo suteikimo data

 

 

 

 

Dokumentų tipai

 

 

 

 

 

DOK_TIPAS

Pavadinimas

 

1

ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖ

 

2

PASAS

 

3

TARNYBINIS PASAS

 

5

LEIDIMAS NUOLAT GYVENTI LR

 

6

UŽSIENIEČIO REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMAS

 

7

ASMENS BE PILIETYBĖS KELIONĖS DOKUMENTAS

 

8

LAIKINAS PILIEČIO PAŽYMĖJIMAS

 

27

LEIDIMAS LAIKINAI GYVENTI LR

 

31

LAIKINAS PASAS

 

33

DIPLOMATINIS PASAS

 

36

VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAS LR

 

37

ES TEISES NUOLAT GYVENTI PAŽYMĖJIMAS

 

38

ES TEISES LAIKINAI GYVENTI PAŽYMĖJIMAS

 

39

ES ŠEIMOS NARIO LEIDIMO LAIKINAI GYVENTI KORTELĖ

 

40

ES ŠEIMOS NARIO LEIDIMO NUOLAT GYVENTI KORTELĖ

 

41

LAIKINASIS PAŽYMĖJIMAS VIETOJE PRARASTO PASO AR ATK

 

42

PAIMTO DOKUMENTO KOPIJA SU PAŽYMA

 

43

UŽSIENIO VALSTYBĖS PILIEČIO PASAS AR JĮ ATITINKANTIS KELIONĖS DOKUMENTAS

 

 

 

 

 

 

 

Metaduomenys (Įregistruotų transporto priemonių parkas)

Duomenų žymėjimas / Data marking

Pavadinimas ir komentarai

Data description

Mato vienetas / Unit

Žymėjimas registracijos liudijime / Registration certificate paragraph

Punktas atitikties liudijime / Paragraph in EC Certificate of Conformity

M, N, O

L (901/2014)

MARKE

Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas) (kai VALD_TIPAS - "Fizinis" ir MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE=1, tomet vietoje "Gamybinė markė" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą)

Make (trade name of the manufacturer) (when VALD_TIPAS - "Fizinis (Legal)" and MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE=1, then instead "Make (trade name of the manufacturer)" indicated "Nuasmeninta", taking into account the protection of personal data)

 

D.1

0.1

0.1

KOMERCINIS_PAV

Komercinis pavadinimas (kai VALD_TIPAS - "Fizinis" ir MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE=1, tomet vietoje "Komercinis pavadinimas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą)

Commercial name (when VALD_TIPAS - "Fizinis (Legal)" and MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE=1, then instead "Commercial name" indicated "Nuasmeninta", taking into account the protection of personal data)

 

D.3

0.2.1

 0.2.3

GAMINTOJO_PAV

Gamintojo pavadinimas

Name of manufacturer

 

-

0.5

0.4

GAMINTOJO_PAV_BAZ

Bazinės transporto priemonės gamintojo pavadinimas

Name of the manufacturer of the base vehicle

 

-

0.5.1

-

TIPAS

Tipas (kai VALD_TIPAS - "Fizinis" ir MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE=1, tomet vietoje "Tipas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą)

Type (when VALD_TIPAS - "Fizinis (Legal)" and MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE=1, then instead "Type" indicated "Nuasmeninta", taking into account the protection of personal data)

 

D.2

0.2

0.2

VARIANTAS

Variantas (kai VALD_TIPAS - "Fizinis" ir MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE=1, tomet vietoje "Variantas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą)

Variant (when VALD_TIPAS - "Fizinis (Legal)" and MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE=1, then instead "Variant" indicated "Nuasmeninta", taking into account the protection of personal data)

 

D.2

0.2

0.2.1

VERSIJA

Versija (kai VALD_TIPAS - "Fizinis" ir MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE=1, tomet vietoje "Versija" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą)

Version (when VALD_TIPAS - "Fizinis (Legal)" and MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE=1, then instead "Version" indicated "Nuasmeninta", taking into account the protection of personal data)

 

D.2

0.2

0.2.2

ES_TIPO_PATVIRTINIMO_NR

ES tipo patvirtinimo numeris (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Tipo patvirtinimo numeris" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.)

EU type approval number (when MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBEKATEGORIJA_KLASE (when value M1;N1))=1 (comparing all registered registry objects), then instead "Type approval number" indicated "Nuasmeninta", taking into account the protection of personal data.)

 

K

0.10

1

NAC_TIPO_PATVIRTINIMO_NR

Nacionalinis tipo patvirtinimo, įskaitant išplėtimą, numeris (kai VALD_TIPAS - "Fizinis" ir MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE=1, tomet vietoje "Nacionalinis tipo patvirtinimo, įskaitant išplėtimą, numeris" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą)

National type approval, including extension number (when VALD_TIPAS - "Fizinis (Legal)" and MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE=1, then instead "National type approval, including extension number" indicated "Nuasmeninta", taking into account the protection of personal data)

 

 

 

 

INVIDUAL_PATVIRTINIMO_NR

Individualaus patvirtinimo numeris (kai VALD_TIPAS - "Fizinis" ir MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE=1, tomet vietoje "Individualaus patvirtinimo numeris" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą)

Individual approval number (when VALD_TIPAS - "Fizinis (Legal)" and MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE=1, then instead "Individual approval number" indicated "Nuasmeninta", taking into account the protection of personal data)

 

 

 

 

INTERPOLIACIJA

Interpoliacijos šeimos identifikatorius Kai VALD_TIPAS - "Fizinis" ir MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE=1, tomet vietoje "Interpoliacijos šeimos identifikatorius" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą)

Interpolation family’s identifier (when VALD_TIPAS - "Fizinis (Legal)" and MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE=1, then instead "Interpolation family’s identifier" indicated "Nuasmeninta", taking into account the protection of personal data)

 

 

 

 

UZBAIGTUMO_PAKOPA

Transporto priemonės užbaigtumo pakopa

Vehicle completion stage

 

 

 

-

VAIRAS_DESINEJE

Transporto priemonė pritaikyta eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje pusėje (Y - taip / "Tuščia reikšmė" - ne arba nėra duomenų)

The vehicle is designed for left-hand traffic and / or has a right-hand drive

 

 

 

 

KATEGORIJA_PILNAI

Kategorija, klasė, kėbulo kodas, specialios paskirties kodas

Vehicle category and code for bodywork

 

J+(J.1)

-

-

KATEGORIJA_KLASE

Kategorija, klasė

Vehicle category

 

J

0.4

0.3

KEB_KODAS

Kėbulo kodas

Code for bodywork

 

(J.1)

-

-

KEB_PAVADINIMAS

Kėbulo kodas (žodžiais)

Code for bodywork (description in Lithuanian)

 

-

-

-

SPEC_KODAS

Specialios paskirties kodas

Code for bodywork

 

(J.1)

-

-

SPEC_PAVADINIMAS

Specialios paskirties kodas (žodžiais)

Code for bodywork (description in Lithuanian)

 

-

-

-

KEB_KODAS_ES

Kėbulo kodas (ES)

Code for bodywork (EU)

 

(J.2)

38

-

NUOSAVA_MASE

Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė

Mass of the vehicle in running order

kg

G

13

2.1.1

NUOSAVA_MASE_BAZ

Parengtos eksploatuoti bazinės transporto priemonės masė

Technically permissible maximum laden mass of the base vehicle

kg

-

14

-

MAKS_MASE

Didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė

Technically permissible maximum laden mass

kg

F.1

16.1

2.1.3

MAKS_MASE_F2

Didžiausia leistina pakrautos transporto priemonės, kuri eksploatuojama registracijos valstybėje, masė

The maximum permissible laden mass of the vehicle in service in the State of registration

kg

F.2

17.1

-

MAKS_MASE_F5

Puspriekabės ašims tenkanti didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masės dalis

The technically permissible maximum laden mass on the axle of the semi-trailer

kg

(F.5)

16.2 (sum)

-

BANDOMOJI_MASE

Bandomoji masė

Test mass

kg

-

47.1.1

 

DARB_TURIS

Variklio darbinis tūris

Engine capacity

cm³

P.1

25

3.2.1.5

GALIA

Didžiausia naudingoji galia

Maximum net power

kW

P.2

27.1

1.9

SUKIU_SK

Vardinis sūkių skaičius

Rated engine speed

min-1

P.4

27.1

1.9

GALIA_ELEKTR

Didžiausia nuolatinė elektrinio variklio vardinė galia

Maximum continuous electric motor rated power

kW

P.2

27.3

 

DEGALAI

Degalų tipas arba galios šaltinis

Fuel type or power source

 

P.3

26

3.2.3.1

DEGALU_REZIMAS

Degalų režimas

Fuel mode

 

-

26.1

3.2.3.2

ELEKTRINE_TP

Elektrinė transporto priemonė (Y - taip / N - ne / "Tuščia reikšmė" - nėra duomenų)

Pure electric vehicle

 

 

23

 

HIBRIDINES_TP_KATEGORIJA

Hibridinės (elektrinės) transporto priemonės kategorija

Class of hybrid (electric) vehicle

 

 

23.1

 

PAVARU_DEZES_TIPAS

Pavarų dėžės tipas

Gearbox type

 

 

28

 

CO2_KIEKIS

CO₂  (bendra vertė)

CO₂ emissions (combined)

g/km

V.7

49.1

4.0.3.1

CO2_KIEKIS_WLTP

CO₂ WLTP (bendra vertė)

CO₂ emissions WLTP (combined)

g/km

V.7

49.4

-

EKO_NAUJOVES_KODAS

Bendrasis ekologinės naujovės kodas

General code of the eco-innovations

 

-

49.3.1

-

CO2_SUMAZEJIMAS_NEDC

Dėl ekologinės naujovės (-ių) sumažėjęs bendras išmetamo CO₂ kiekis, taikant NEDC

Total CO₂ emissions NEDC savings due to the eco-innovations

g/km

-

49.3.2.1

-

CO2_SUMAZEJIMAS_WLTP

Dėl ekologinės naujovės (-ių) sumažėjęs bendras išmetamo CO₂ kiekis, taikant WLTP

Total CO₂ emissions WLTP savings due to the eco-innovations

g/km

-

49.3.2.2

-

ELEKTR_ENERG_SANAUD_NEDC

Elektros energijos sąnaudos (NEDC reikšmė)

Electric energy consumption (NEDC value)

Wh/km

-

49.2

4.0.4

ELEKTR_ENERG_SANAUD_WLTP_E

Elektros energijos sąnaudos (WLTP reikšmė - elenktrinė)

Electric energy consumption (WLTP value - electric)

Wh/km

-

49.5.1_1

 

ELEKTR_ENERG_SANAUD_WLTP_H

Elektros energijos sąnaudos (WLTP reikšmė - hibridas)

Electric energy consumption (WLTP value - hybrid)

Wh/km

-

49.5.2_1

 

ELEKTRINE_RIDA_NEDC

Elektrinė rida (NEDC reikšmė)

Electric range (NEDC value)

km

-

49.2

 

ELEKTRINE_RIDA_WLTP_E

Elektrinė rida (WLTP reikšmė - elektrinė)

Electric range (WLTP value - electric)

km

-

49.5.1_2

 

ELEKTRINE_RIDA_WLTP_H

Elektrinė rida (WLTP reikšmė - hibridas)

Electric range (WLTP value - hybrid)

km

-

49.5.2_2

 

TERSALU_LYGIS

Išmetamų teršalų lygis

Exhaust emission level 

 

V.9

47

4.0.1

TERSALU_NORM_AKTO_NR

Išmetamų teršalų norminio akto numeris

Number of the regulatory act of the exhaust emission level 

 

V.9

48

3.2.15

RATU_BAZE

Ratų bazė

Wheelbase

mm

-

4

2.2.4

TV_PLOTIS1

Priekinės ašies vėžės plotis

Front axle track

mm

-

30.1

-

TV_PLOTIS2

Galinės ašies vėžės plotis

Rear axle track

mm

-

30.2

-

GALIOS_MASES_SANT

Galios ir masės santykis (tik motociklams)

Power-to-mass ratio (for motorcycles only)

 

Q

-

1.10

SPALVA

Spalva

Colour

 

R

40

-

MAKS_GREITIS

Didžiausias leidžiamas greitis

Maximum speed

km/h

T

29

1.8

SEDIMU_VIETU_SK

Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotojo vietą)

Number of seating positions (including the driver)

 

S.1

42

6.16.1

STOVIMU_VIETU_SK

Stovimų vietų skaičius

Number of standing places

 

S.2

43

-

GAMYBOS_METAI

Gamybos metai

Production year

 

-

-

-

MODELIO_METAI

Modelio metai

Model year

 

(B.2)

-

-

RIDA

Rida (užfiksuota transporto priemonės registravimo metu)

Mileage (recorded during vehicle registration)

km

-

-

-

PIRM_REG_DATA

Pirmosios registracijos data

Date of first registration

 

B

-

-

PIRM_REG_DATA_LT

Pirmosios registracijos Lietuvoje data

Date of first registration in Lithuania

 

(B.1)

-

-

GALIOJIMO_LAIKAS

Registracijos galiojimo pabaigos data

Expiry date of registration

 

H

-

-

PASKUTINES_REG_DATA

Paskutinės operacijos data

Date of last operation

 

-

-

-

DAE_STATUSAS

Dalyvavimo viešajame eisme statusas (T- leidžiamas / N - draudžiamas)

Status of participation in public traffic (T - Allowed / N - Prohibited)

 

-

-

-

KILMES_SALIS

Užsienio šalies kodas, kurios registracijos dokumentų pagrindu transporto priemonė registruota Lietuvoje

Foreign country code on the basis of registration documents vehicle registered in the Lithuania

 

-

-

-

VALD_TIPAS

Valdytojo tipas (Fizinis / Juridinis)

Holder type (Fizinis - Natural / Juridinis - Legal)

 

-

-

-

VALD_GIM_DAT_INT

Valdytojo (fizinio asmens) gimimo datos intervalas

Holder (Natural person) date of birth interval

 

-

-

-

SAVIVALDYBE

Savivaldybė (pagal valdytojo registracijos adresą)

Municipality (according to the holder's registration address)

 

-

-

-

APSKRITIS

Apskritis (pagal valdytojo registracijos adresą)

County (according to the holder's registration address)

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

Metaduomenys (Juridinių asmenų vardu įregistruotų transporto priemonių parkas)

Duomenų žymėjimas / Data marking

Pavadinimas ir komentarai

Data description

Mato vienetas / Unit

Žymėjimas registracijos liudijime / Registration certificate paragraph

Punktas atitikties liudijime / Paragraph in EC Certificate of Conformity

M, N, O

L (901/2014)

MARKE

Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas) (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Gamybinė markė" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.)

Make (trade name of the manufacturer) (when MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBEKATEGORIJA_KLASE (when value M1;N1))=1 (comparing all registered registry objects), then instead "Make (trade name of the manufacturer)" indicated "Nuasmeninta", taking into account the protection of personal data.)

 

D.1

0.1

0.1

KOMERCINIS_PAV

Komercinis pavadinimas (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Komercinis pavadinimas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.)

Commercial name (and MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBEKATEGORIJA_KLASE (when value M1;N1))=1 (comparing all registered registry objects), then instead "Commercial name" indicated "Nuasmeninta", taking into account the protection of personal data.)

 

D.3

0.2.1

 0.2.3

GAMINTOJO_PAV

Gamintojo pavadinimas (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Gamintojo pavadinimas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.)

Name of manufacturer (and MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBEKATEGORIJA_KLASE (when value M1;N1))=1 (comparing all registered registry objects), then instead "Name of manufacturer" indicated "Nuasmeninta", taking into account the protection of personal data.)

 

-

0.5

0.4

GAMINTOJO_PAV_BAZ

Bazinės transporto priemonės gamintojo pavadinimas (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Bazinės transporto priemonės gamintojo pavadinimas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.)

Name of the manufacturer of the base vehicle (and MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBEKATEGORIJA_KLASE (when value M1;N1))=1 (comparing all registered registry objects), then instead "Name of the manufacturer of the base vehicle" indicated "Nuasmeninta", taking into account the protection of personal data.)

 

-

0.5.1

-

TIPAS

Tipas (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Tipas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.)

Type (when MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBEKATEGORIJA_KLASE (when value M1;N1))=1 (comparing all registered registry objects), then instead "Type" indicated "Nuasmeninta", taking into account the protection of personal data.)

 

D.2

0.2

0.2

VARIANTAS

Variantas (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Variantas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.)

Variant (when MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBEKATEGORIJA_KLASE (when value M1;N1))=1 (comparing all registered registry objects), then instead "Variant" indicated "Nuasmeninta", taking into account the protection of personal data.)

 

D.2

0.2

0.2.1

VERSIJA

Versija (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Versija" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.)

Version (when MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBEKATEGORIJA_KLASE (when value M1;N1))=1 (comparing all registered registry objects), then instead "Version" indicated "Nuasmeninta", taking into account the protection of personal data.)

 

D.2

0.2

0.2.2

ES_TIPO_PATVIRTINIMO_NR

ES tipo patvirtinimo numeris (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Tipo patvirtinimo numeris" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.)

EU type approval number (when MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBEKATEGORIJA_KLASE (when value M1;N1))=1 (comparing all registered registry objects), then instead "Type approval number" indicated "Nuasmeninta", taking into account the protection of personal data.)

 

K

0.10

1

NAC_TIPO_PATVIRTINIMO_NR

Nacionalinis tipo patvirtinimo, įskaitant išplėtimą, numeris (kai VALD_TIPAS - "Fizinis" ir MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE=1, tomet vietoje "Nacionalinis tipo patvirtinimo, įskaitant išplėtimą, numeris" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą)

National type approval, including extension number (when VALD_TIPAS - "Fizinis (Legal)" and MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE=1, then instead "National type approval, including extension number" indicated "Nuasmeninta", taking into account the protection of personal data)

 

 

 

 

INVIDUAL_PATVIRTINIMO_NR

Individualaus patvirtinimo numeris (kai VALD_TIPAS - "Fizinis" ir MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE=1, tomet vietoje "Individualaus patvirtinimo numeris" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą)

Individual approval number (when VALD_TIPAS - "Fizinis (Legal)" and MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE=1, then instead "Individual approval number" indicated "Nuasmeninta", taking into account the protection of personal data)

 

 

 

 

INTERPOLIACIJA

Interpoliacijos šeimos identifikatorius Kai VALD_TIPAS - "Fizinis" ir MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE=1, tomet vietoje "Interpoliacijos šeimos identifikatorius" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą)

Interpolation family’s identifier (when VALD_TIPAS - "Fizinis (Legal)" and MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE=1, then instead "Interpolation family’s identifier" indicated "Nuasmeninta", taking into account the protection of personal data)

 

 

 

 

UZBAIGTUMO_PAKOPA

Transporto priemonės užbaigtumo pakopa

Vehicle completion stage

 

 

 

-

VAIRAS_DESINEJE

Transporto priemonė pritaikyta eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje pusėje (Y - taip / "Tuščia reikšmė" - ne arba nėra duomenų)

The vehicle is designed for left-hand traffic and / or has a right-hand drive

 

 

 

 

KATEGORIJA_PILNAI

Kategorija, klasė, kėbulo kodas, specialios paskirties kodas

Vehicle category and code for bodywork

 

J+(J.1)

-

-

KATEGORIJA_KLASE

Kategorija, klasė

Vehicle category

 

J

0.4

0.3

KEB_KODAS

Kėbulo kodas

Code for bodywork

 

(J.1)

-

-

SPEC_KODAS

Specialios paskirties kodas

Code for bodywork

 

(J.1)

-

-

KEB_KODAS_ES

Kėbulo kodas (ES)

Code for bodywork (EU)

 

(J.2)

38

-