Valstybei priklausančios įmonės

Nr.

Įmonė

Įmonės kodas

Priklausančių akcijų dalis

Valstybei atstovaujanti institucija/akcijų valdytojas

1

AB „Ignitis grupė“ įmonių grupė

301844044

74.99%

Finansų ministerija

1.1

AB „Ignitis gamyba“

302648707

100.0%

AB „Ignitis grupė“

1.2

AB „Energijos skirstymo operatorius“

304151376

100.0%

AB „Ignitis grupė“

1.3

UAB „Ignitis renewables“

304988904

100.0%

AB „Ignitis grupė“

1.3.1

UAB „EURAKRAS“

300576942

100.0%

UAB „Ignitis renewables“

1.3.2

UAB „Vėjo gūsis“

300149876

100.0%

UAB „Ignitis renewables“

1.3.3

UAB „Vėjo vatas“

110860444

100.0%

UAB „Ignitis renewables“

1.3.4

UAB „VVP Investment“

302661590

100.0%

UAB „Ignitis renewables“

1.3.5

Pomerania Wind Farm sp. z o.o

0000450928

100.0%

UAB „Ignitis renewables“

1.3.6

UAB „Ignitis renewables projektai“

305916135

100,0%

UAB „Ignitis renewables“

1.3.7

UAB „Ignitis renewables projektai 2“

306147729

100,0%

UAB „Ignitis renewables“

1.3.8

UAB „Ignitis renewables projektai 3“

306147711

100,0%

UAB „Ignitis renewables“

1.3.9

Tuuleenergia OU

10470014

100.0%

UAB „Ignitis renewables“

1.3.10

Ignitis Renewables Polska sp. z o. o.

0000871214

100.0%

UAB „Ignitis renewables“

1.3.10.1

Ignitis Res Dev sp. z o. o.

0000873356

100.0%

Ignitis Renewables Polska sp. z o. o.

1.3.11

Silezia1 Wind Farm Sp. z o. o.

0000531275

100.0%

UAB „Ignitis renewables“

1.3.12

Ignitis renewables Latvia SIA

40203380662

100.0%

UAB „Ignitis renewables“

1.3.13

IGN RES DEV1 SIA

40203389977

100.0%

UAB „Ignitis renewables“

1.3.14

IGN RES DEV2 SIA

40203390251

100.0%

UAB „Ignitis renewables“

1.3.15

IGN RES DEV3 SIA

40203421195

100.0%

UAB „Ignitis renewables“

1.3.16

IGN RES DEV4 SIA

40203420931

100.0%

UAB „Ignitis renewables“

1.3.17

Altiplano S. A.

0000508979

100.0%

UAB „Ignitis renewables“

1.4

UAB „Ignitis“

303383884

100.0%

AB „Ignitis grupė“

1.4.1

Ignitis Eesti OÜ

12433862

100.0%

UAB „Ignitis“

1.4.2

Ignitis Latvija SIA

40103642991

100.0%

UAB „Ignitis“

1.4.3

Ignitis Polska sp. z o.o

0000681577

100.0%

UAB „Ignitis“

1.4.4

Ignitis Suomi Oy

3202810-4

100.0%

UAB „Ignitis“

1.5

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

303200016

50.46%

AB „Ignitis grupė“

1.6

UAB Elektroninių mokėjimų agentūra

136031358

100.0%

AB „Ignitis grupė“

1.7

UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė

303782367

100.0%

AB „Ignitis grupė“

1.8

UAB Kauno kogeneracinė jėgainė

303792888

51.0%

AB „Ignitis grupė“

1.9

UAB „Transporto valdymas“

304766704

100.0%

AB „Ignitis grupė“

1.10

UAB „Gamybos optimizavimas“

304972024

100.0%

AB „Ignitis grupė“

2

UAB „EPSO-G“ įmonių grupė

302826889

100.0%

Energetikos ministerija

2.1

„Litgrid“ AB

302564383

97.5%

UAB „EPSO-G“

2.2

UAB „TETAS“

300513148

100.0%

UAB „EPSO-G“

2.3

AB „Amber Grid“

303090867

96.6%

UAB „EPSO-G“

2.3.1

UAB GET Baltic

302861178

100.0%

AB „Amber Grid“

2.4

BALTPOOL UAB

302464881

67.0%

UAB „EPSO-G“

2.5

UAB ENERGY CELLS

305689545

100.0%

UAB „EPSO-G“

3

AB „Klaipėdos nafta“

110648893

72.47%

Energetikos ministerija

3.1

UAB „SGD logistika”

304139242

100.0%

AB „Klaipėdos nafta“

3.1.1

UAB „SGD SPB“

305278800

100.0%

UAB „SGD logistika”

3.1.2

KN Acu Servicos de Terminal de GNL LTDA (KN Acu)

90.0%

UAB „SGD logistika”

3.2

UAB „SGD terminalas”

304977459

100.0%

AB „Klaipėdos nafta“

4

VĮ Ignalinos atominė elektrinė

255450080

-

Energetikos ministerija

5

AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė

110053842

100.0%

Susisiekimo ministerija

5.1

UAB „Geležinkelio tiesimo centras“

181628163

100.0%

AB „Lietuvos geležinkeliai"

5.2

UAB „Rail Baltica statyba“

303227458

100.0%

AB „Lietuvos geležinkeliai"

5.3

AB „LTG Cargo“

304977594

100.0%

AB „Lietuvos geležinkeliai"

5.3.1

LTG Cargo Polska Sp. z o. o.

386573260

100.0%

AB „LTG Cargo“

5.3.2

UAB LTG Wagons

305651295

100.0%

AB „LTG Cargo“

5.3.3

TOB LTG Cargo Ukraine

43987945

100.0%

AB „LTG Cargo“

5.3.4

OOO Rail Lab

192827267

99.0%

AB „LTG Cargo“

5.4

UAB „LTG Link“

305052228

100.0%

AB „Lietuvos geležinkeliai"

5.5

AB „LTG Infra"

305202934

100.0%

AB „Lietuvos geležinkeliai"

6

AB Lietuvos pašto įmonių grupė

121215587

100.0%

Susisiekimo ministerija

6.1

UAB „Lietuvos pašto finansinės paslaugos“**

301178592

100.0%

AB Lietuvos paštas

6.2

UAB „LP mokėjimų sprendimai“**

302889099

100.0%

AB Lietuvos paštas

7

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras

120505210

100.0%

Susisiekimo ministerija

8

AB „Smiltynės perkėla“

140285526

99.0%

Susisiekimo ministerija

9

AB „Kelių priežiūra“

232112130

100.0%

Susisiekimo ministerija

10

VĮ „Oro navigacija“

210060460

-

Susisiekimo ministerija

11

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

240329870

-

Susisiekimo ministerija

12

VĮ Lietuvos oro uostai

120864074

-

Susisiekimo ministerija

13

AB Vidaus vandens kelių direkcija

132090925

100.0%

Susisiekimo ministerija

14

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija

188710638

-

Susisiekimo ministerija

15

VĮ Valstybinių miškų urėdija

132340880

-

Aplinkos ministerija

16

UAB Statybos produkcijos sertifikavimo centras

110068926

100.0%

Aplinkos ministerija

17

UAB „GVT LT“

305894308

100.0%

Aplinkos ministerija

18

UAB „Būsto paskolų draudimas“

110076079

100.0%

Finansų ministerija

19

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“

110069451

-

Finansų ministerija

20

VĮ Turto bankas

112021042

-

Finansų ministerija

21

UAB „Projektų ekspertizė“

120091161

100.0%

VĮ Turto bankas*

22

UAB „Panevėžio veislininkystė“

168559278

97.9%

VĮ Turto bankas*

23

UAB „Šilutės polderiai“

177002890

81.0%

VĮ Turto bankas*

24

UAB „Šilutės veislininkystė“

177005858

96.5%

VĮ Turto bankas*

25

UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra

303039520

100.0%

Finansų ministerija

26

UAB Valstybės investicijų valdymo agentūra

305612545

100.0%

Finansų ministerija

27

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas

124261860

100.0%

Finansų ministerija

28

AB Giraitės ginkluotės gamykla

110080729

100.0%

Finansų ministerija

29

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“

110084026

100.0%

Finansų ministerija

29.1

UAB „Kofinansavimas“

304295647

100.0%

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“

30

UAB „Valstybės investicinis kapitalas“

305611945

100.0%

Finansų ministerija

31

UAB „Lietuvos kinas“

120143996

100.0%

Kultūros ministerija

32

UAB Lietuvos monetų kalykla

110052936

100.0%

Lietuvos bankas

33

VĮ distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „Gis-centras“***

121351441

-

Žemės ūkio ministerija

34

AB „Detonas“

134170932

100.0%

Susisiekimo ministerija

35

AB „VIAMATIKA“

120721845

100.0%

Susisiekimo ministerija

36

VĮ Registrų centras

124110246

-

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

37

UAB „Toksika“

244670310

92.5%

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

38

UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „LITEXPO“

120080713

98.8%

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

39

VĮ „Regitra“

110078991

-

Vidaus reikalų ministerija

40

AB „Jonavos grūdai“

156511418

70.1%

Žemės ūkio ministerija

41

AB „Lietuvos veislininkystė“

302705528

99.0%

Žemės ūkio ministerija

42

UAB „Lietuvos žirgynas“

302795881

89.6%

Žemės ūkio ministerija

43

UAB „Genetiniai ištekliai“

304979983

100.0%

Žemės ūkio ministerija

44

UAB „Pieno tyrimai“

233816290

100.0%

Žemės ūkio ministerija

45

VĮ Valstybės žemės fondas***

120093212

-

Žemės ūkio ministerija

46

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras***

210086220

-

Žemės ūkio ministerija

 

 

 

 

 

Likviduojamos, reorganizuojamos ar bankrutavusios įmonės, kurios dar nėra išregistruotos iš Juridinių asmenų registro

1

UAB „Litexpo infrastruktūra“

304142021

100.0%

UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „LITEXPO“

2

UAB Litexpo events**

304143867

100.0%

UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „LITEXPO“

3

VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra

110073873

-

Žemės ūkio ministerija

4

AB „Kiaulių veislininkystė“

303212036

99.0%

Žemės ūkio ministerija

5

VĮ „Mūsų amatai“

303316138

-

Kalėjimų departamentas

 

 

 

 

 

2022 duomenys

* - Nėra pateikiamos kitos VĮ Turto banko privatizuojamos įmonės (ne VVĮ); VĮ Turto banko valdomos įmonės nėra laikomos dukterinėmis

 

 

** - Veiklos nevykdo

 

 

 

 

*** - Įmonės jungimo būdu reorganizuojamos į VĮ Žemės ūkio duomenų centrą