Valstybei priklausančios įmonės

Nr. Įmonė Įmonės kodas Priklausančių akcijų dalis Valstybei atstovaujanti institucija/akcijų valdytojas
1 AB „Ignitis grupė“ įmonių grupė 301844044 74.99% Finansų ministerija
1.1 AB „Ignitis gamyba“ 302648707 100.0% AB „Ignitis grupė“
1.2 AB „Energijos skirstymo operatorius“ 304151376 100.0% AB „Ignitis grupė“
1.3 UAB „Ignitis renewables“ 304988904 100.0% AB „Ignitis grupė“
1.3.1 UAB „EURAKRAS“ 300576942 100.0% UAB „Ignitis renewables“
1.3.2 UAB „Vėjo gūsis“ 300149876 100.0% UAB „Ignitis renewables“
1.3.3 UAB „Vėjo vatas“ 110860444 100.0% UAB „Ignitis renewables“
1.3.4 UAB „VVP Investment“ 302661590 100.0% UAB „Ignitis renewables“
1.3.5 Pomerania Wind Farm sp. z o.o 0000450928 100.0% UAB „Ignitis renewables“
1.3.6 UAB „Ignitis renewables projektai“ 305916135 100,0% UAB „Ignitis renewables“
1.3.7 UAB „Ignitis renewables projektai 2“ 306147729 100,0% UAB „Ignitis renewables“
1.3.8 UAB „Ignitis renewables projektai 3“ 306147711 100,0% UAB „Ignitis renewables“
1.3.9 Tuuleenergia OU 10470014 100.0% UAB „Ignitis renewables“
1.3.10 Ignitis Renewables Polska sp. z o. o. 0000871214 100.0% UAB „Ignitis renewables“
1.3.10.1 Ignitis Res Dev sp. z o. o. 0000873356 100.0% Ignitis Renewables Polska sp. z o. o.
1.3.11 Silezia1 Wind Farm Sp. z o. o. 0000531275 100.0% UAB „Ignitis renewables“
1.3.12 Ignitis renewables Latvia SIA 40203380662 100.0% UAB „Ignitis renewables“
1.3.13 IGN RES DEV1 SIA 40203389977 100.0% UAB „Ignitis renewables“
1.3.14 IGN RES DEV2 SIA 40203390251 100.0% UAB „Ignitis renewables“
1.3.15 IGN RES DEV3 SIA 40203421195 100.0% UAB „Ignitis renewables“
1.3.16 IGN RES DEV4 SIA 40203420931 100.0% UAB „Ignitis renewables“
1.3.17 Altiplano S. A. 0000508979 100.0% UAB „Ignitis renewables“
1.4 UAB „Ignitis“ 303383884 100.0% AB „Ignitis grupė“
1.4.1 Ignitis Eesti OÜ 12433862 100.0% UAB „Ignitis“
1.4.2 Ignitis Latvija SIA 40103642991 100.0% UAB „Ignitis“
1.4.3 Ignitis Polska sp. z o.o 0000681577 100.0% UAB „Ignitis“
1.4.4 Ignitis Suomi Oy 3202810-4 100.0% UAB „Ignitis“
1.5 UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ 303200016 50.46% AB „Ignitis grupė“
1.6 UAB Elektroninių mokėjimų agentūra 136031358 100.0% AB „Ignitis grupė“
1.7 UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė 303782367 100.0% AB „Ignitis grupė“
1.8 UAB Kauno kogeneracinė jėgainė 303792888 51.0% AB „Ignitis grupė“
1.9 UAB „Transporto valdymas“ 304766704 100.0% AB „Ignitis grupė“
1.10 UAB „Gamybos optimizavimas“ 304972024 100.0% AB „Ignitis grupė“
2 UAB „EPSO-G“ įmonių grupė 302826889 100.0% Energetikos ministerija
2.1 „Litgrid“ AB 302564383 97.5% UAB „EPSO-G“
2.2 UAB „TETAS“ 300513148 100.0% UAB „EPSO-G“
2.3 AB „Amber Grid“ 303090867 96.6% UAB „EPSO-G“
2.3.1 UAB GET Baltic 302861178 100.0% AB „Amber Grid“
2.4 BALTPOOL UAB 302464881 67.0% UAB „EPSO-G“
2.5 UAB ENERGY CELLS 305689545 100.0% UAB „EPSO-G“
3 AB „Klaipėdos nafta“ 110648893 72.47% Energetikos ministerija
3.1 UAB „SGD logistika” 304139242 100.0% AB „Klaipėdos nafta“
3.1.1 UAB „SGD SPB“ 305278800 100.0% UAB „SGD logistika”
3.1.2 KN Acu Servicos de Terminal de GNL LTDA (KN Acu) 90.0% UAB „SGD logistika”
3.2 UAB „SGD terminalas” 304977459 100.0% AB „Klaipėdos nafta“
4 VĮ Ignalinos atominė elektrinė 255450080 - Energetikos ministerija
5 AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė 110053842 100.0% Susisiekimo ministerija
5.1 UAB „Geležinkelio tiesimo centras“ 181628163 100.0% AB „Lietuvos geležinkeliai"
5.2 UAB „Rail Baltica statyba“ 303227458 100.0% AB „Lietuvos geležinkeliai"
5.3 AB „LTG Cargo“ 304977594 100.0% AB „Lietuvos geležinkeliai"
5.3.1 LTG Cargo Polska Sp. z o. o. 386573260 100.0% AB „LTG Cargo“
5.3.2 UAB LTG Wagons 305651295 100.0% AB „LTG Cargo“
5.3.3 TOB LTG Cargo Ukraine 43987945 100.0% AB „LTG Cargo“
5.3.4 OOO Rail Lab 192827267 99.0% AB „LTG Cargo“
5.4 UAB „LTG Link“ 305052228 100.0% AB „Lietuvos geležinkeliai"
5.5 AB „LTG Infra" 305202934 100.0% AB „Lietuvos geležinkeliai"
6 AB Lietuvos pašto įmonių grupė 121215587 100.0% Susisiekimo ministerija
6.1 UAB „Lietuvos pašto finansinės paslaugos“** 301178592 100.0% AB Lietuvos paštas
6.2 UAB „LP mokėjimų sprendimai“** 302889099 100.0% AB Lietuvos paštas
7 AB Lietuvos radijo ir televizijos centras 120505210 100.0% Susisiekimo ministerija
8 AB „Smiltynės perkėla“ 140285526 99.0% Susisiekimo ministerija
9 AB „Kelių priežiūra“ 232112130 100.0% Susisiekimo ministerija
10 VĮ „Oro navigacija“ 210060460 - Susisiekimo ministerija
11 VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 240329870 - Susisiekimo ministerija
12 VĮ Lietuvos oro uostai 120864074 - Susisiekimo ministerija
13 AB Vidaus vandens kelių direkcija 132090925 100.0% Susisiekimo ministerija
14 VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija 188710638 - Susisiekimo ministerija
15 VĮ Valstybinių miškų urėdija 132340880 - Aplinkos ministerija
16 UAB Statybos produkcijos sertifikavimo centras 110068926 100.0% Aplinkos ministerija
17 UAB „GVT LT“ 305894308 100.0% Aplinkos ministerija
18 UAB „Būsto paskolų draudimas“ 110076079 100.0% Finansų ministerija
19 VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ 110069451 - Finansų ministerija
20 VĮ Turto bankas 112021042 - Finansų ministerija
21 UAB „Projektų ekspertizė“ 120091161 100.0% VĮ Turto bankas*
22 UAB „Panevėžio veislininkystė“ 168559278 97.9% VĮ Turto bankas*
23 UAB „Šilutės polderiai“ 177002890 81.0% VĮ Turto bankas*
24 UAB „Šilutės veislininkystė“ 177005858 96.5% VĮ Turto bankas*
25 UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra 303039520 100.0% Finansų ministerija
26 UAB Valstybės investicijų valdymo agentūra 305612545 100.0% Finansų ministerija
27 UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas 124261860 100.0% Finansų ministerija
28 AB Giraitės ginkluotės gamykla 110080729 100.0% Finansų ministerija
29 UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ 110084026 100.0% Finansų ministerija
29.1 UAB „Kofinansavimas“ 304295647 100.0% UAB „Investicijų ir verslo garantijos“
30 UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ 305611945 100.0% Finansų ministerija
31 UAB „Lietuvos kinas“ 120143996 100.0% Kultūros ministerija
32 UAB Lietuvos monetų kalykla 110052936 100.0% Lietuvos bankas
33 VĮ distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „Gis-centras“*** 121351441 - Žemės ūkio ministerija
34 AB „Detonas“ 134170932 100.0% Susisiekimo ministerija
35 AB „VIAMATIKA“ 120721845 100.0% Susisiekimo ministerija
36 VĮ Registrų centras 124110246 - Ekonomikos ir inovacijų ministerija
37 UAB „Toksika“ 244670310 92.5% Ekonomikos ir inovacijų ministerija
38 UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „LITEXPO“ 120080713 98.8% Ekonomikos ir inovacijų ministerija
39 VĮ „Regitra“ 110078991 - Vidaus reikalų ministerija
40 AB „Jonavos grūdai“ 156511418 70.1% Žemės ūkio ministerija
41 AB „Lietuvos veislininkystė“ 302705528 99.0% Žemės ūkio ministerija
42 UAB „Lietuvos žirgynas“ 302795881 89.6% Žemės ūkio ministerija
43 UAB „Genetiniai ištekliai“ 304979983 100.0% Žemės ūkio ministerija
44 UAB „Pieno tyrimai“ 233816290 100.0% Žemės ūkio ministerija
45 VĮ Valstybės žemės fondas*** 120093212 - Žemės ūkio ministerija
46 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras*** 210086220 - Žemės ūkio ministerija
         
Likviduojamos, reorganizuojamos ar bankrutavusios įmonės, kurios dar nėra išregistruotos iš Juridinių asmenų registro
1 UAB „Litexpo infrastruktūra“ 304142021 100.0% UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „LITEXPO“
2 UAB Litexpo events** 304143867 100.0% UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „LITEXPO“
3 VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra 110073873 - Žemės ūkio ministerija
4 AB „Kiaulių veislininkystė“ 303212036 99.0% Žemės ūkio ministerija
5 VĮ „Mūsų amatai“ 303316138 - Kalėjimų departamentas
         
2022 duomenys * - Nėra pateikiamos kitos VĮ Turto banko privatizuojamos įmonės (ne VVĮ); VĮ Turto banko valdomos įmonės nėra laikomos dukterinėmis  
  ** - Veiklos nevykdo      
  *** - Įmonės jungimo būdu reorganizuojamos į VĮ Žemės ūkio duomenų centrą      


<< Grįžti