Valstybinės Facebook paskyros

_id jar_kodas pavadinimas sekeju_sk url
682ca03b 188704927 Nacionalinė žemės tarnyba 2139 https://www.facebook.com/nzt.lt
98bca3fa 304768872 Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 1234 https://www.facebook.com/nbfcentras
647e8a1a 191630942 Nacionalinis kibernetinio saugumo centras 3927 https://www.facebook.com/NKSC.LT
c369dac4 193114935 Nacionalinis transplantacijos biuras 5539 https://www.facebook.com/NacionalinisTransplantacijosBiuras
e10e728d 291349070 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras 8518 https://www.facebook.com/Nacionalinisvisuomenessveikatoscentras
108e4f4d 302610311 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas 3272 https://www.facebook.com/ntakd
49d22007 191676548 Neįgaliųjų reikalų departamentas 3684 https://www.facebook.com/nrdsadm
52b48b8d 300121001 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba 3132 https://www.facebook.com/100069392071500
7292410c 193288633 Radiacinės saugos centras 20196 https://www.facebook.com/rsc.lt
620f67b9 124110246 Registrų centras 5934 https://www.facebook.com/RegistruCentras
d308d918 110078991 Regitra 52237 https://www.facebook.com/Regitraa
a52706a6 121442211 Ryšių reguliavimo tarnyba 918 https://www.facebook.com/rrt.lietuva
697b7db7 188603515 Lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 74744 https://www.facebook.com/socmin
b5a4203d 191717258 Socialinių paslaugų priežiūros departamentas 129 https://www.facebook.com/sppd.lt
61a29ea4 191630223 Sodra 31397 https://www.facebook.com/sodra.lt
c63acd08 188620589 Lietuvos respublikos susisiekimo ministerija 15603 https://www.facebook.com/susisiekimo.ministerija
c474d459 188603091 Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija 43399 https://www.facebook.com/SvietimoIrMoksloMinisterija
c9541ecd 304065817 Tautinių mažumų departamentas 1135 https://www.facebook.com/TMdepartamentas
c30b0871 188604955 Lietuvos respublikos teisingumo ministerija 8820 https://www.facebook.com/teisingumas
e661e8d0 190766619 Užimtumo tarnyba 22533 https://www.facebook.com/uzimtumotarnyba
7643a400 188613242 Lietuvos respublikos užsienio reikalų ministerija 52859 https://www.facebook.com/urministerija
41261f24 188600177 Valstybės duomenų analitika 2430 https://www.facebook.com/ValstybesDuomenuAnalitika
b7020973 125817744 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba 2188 https://www.facebook.com/vgtpt
f1077a08 188659229 Valstybės kontrolė - aukščiausioji audito institucija 3249 https://www.facebook.com/valstybeskontrole
171cf8c4 188675233 Valstybės saugumo departamentas 6848 https://www.facebook.com/LietuvosVSD
678dd7e6 188608252 Valstybės sienos apsaugos tarnyba 38465 https://www.facebook.com/pasienislt
70f0833c 188752021 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba 10533 https://www.facebook.com/vaikoteises.ivaikinimas
57257418 191352247 Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba 1747 https://www.facebook.com/100066252352467
2823d827 302526112 Valstybinė augalininkystės tarnyba 2725 https://www.facebook.com/vatzumlt
d59ff65d 188711163 Valstybinė darbo inspekcija 43547 https://www.facebook.com/ValstybineDarboInspekcija
0fe5e731 188606625 Valstybinė energetikos inspekcija 352 https://www.facebook.com/energetikosinspekcija
3dfacc43 188706554 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 698 https://www.facebook.com/energetikosabc
dba9383b 188779755 Valstybinė kalbos inspekcija 1993 https://www.facebook.com/100064656193503
ce2a0f5c 191351679 Valstybinė ligonių kasa 20152 https://www.facebook.com/vlk.lt
4c1feb2a 188601279 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 14060 https://www.facebook.com/vmvt.lt
1d7e7ffd 302471705 Valstybinė miškų tarnyba 717 https://www.facebook.com/ValstybineMiskuTarnyba
cd89ae0a 188601311 Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba 15895 https://www.facebook.com/ugniagesiaigelbetojai
eda21116 188724381 Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba 5266 https://www.facebook.com/Valstybinesaugomuteritorijutarnyba
1767563f 288600210 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija 3765 https://www.facebook.com/statybosinspekcija
205b1a36 191351864 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba 3497 https://www.facebook.com/vvkt.lt
2c0e102c 188770044 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 11995 https://www.facebook.com/vvtat
f072bc1f 188708943 Valstybinis patentų biuras 1165 https://www.facebook.com/patentubiuras
31d0d744 188710638 Lietuvos automobilių kelių direkcija 20607 https://www.facebook.com/LAKD.LT
81535227 188601464 Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerija 18491 https://www.facebook.com/LRVRM
270cf3a1 300666165 Viešojo saugumo tarnyba 4018 https://www.facebook.com/viesojosaugumotarnyba
d4edba9f 300038598 Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija 11540 https://www.facebook.com/VilniusCastles
f2dc9e7b 188659752 Valstybinė mokesčių inspekcija 51655 https://www.facebook.com/Valstybinemokesciuinspekcija
3cb61095 188604574 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija 72253 https://www.facebook.com/LRVyriausybe
5b286f37 288692340 Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba 1042 https://www.facebook.com/100069113293971
096dca04 188752740 Žuvininkystės tarnyba 2623 https://www.facebook.com/zuvininkyste
3226458e 302308327 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 3439 https://www.facebook.com/energetikosministerija
036815b3 188668192 Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 1568 https://www.facebook.com/KonkurencijosTaryba
cd74844a 188604236 Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 3659 https://www.facebook.com/KonstitucinisTeismas
b4fb3952 188602751 Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija 33511 https://www.facebook.com/LRKAM
dae3f306 188609016 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija (Prezidentūra) 2293 https://www.facebook.com/LietuvosRespublikosPrezidentoKanceliarija
c3166d42 288603320 Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra 7360 https://www.facebook.com/lrprokuratura
b5819f12 188605295 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija (Seimas) 30401 https://www.facebook.com/LRSeimas
0b1b0bb0 188659948 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba 15150 https://www.facebook.com/LRSTT
9c19fb56 188603472 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 100290 https://www.facebook.com/sam.lt
a7e977cc 188639721 Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyba 4133 https://www.facebook.com/vadovybesapsauga
1158c5bf 188675190 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 9596 https://www.facebook.com/zemesukioministerija
bae630b1 188640467 Lietuvos standartizacijos departamentas 261 https://www.facebook.com/100067199163860
ec70dde8 188600177 Lietuvos statistikos departamentas (Lietuvos statistika) 10568 https://www.facebook.com/Lietuvosstatistikos
e36f42e1 Lietuvos teismai 12588 https://www.facebook.com/LietuvosTeismai
a5780012 111952632 Lietuvos teismo ekspertizės centras 837 https://www.facebook.com/Lietuvosteismoekspertizescentras
d9e2d090 190764568 Lietuvos valstybės istorijos archyvas 2917 https://www.facebook.com/istorijos.archyvas
9fb1ae21 188697087 Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba 3482 https://www.facebook.com/archyvarotarnyba
5adcfee0 193053247 Lietuvos ypatingasis archyvas 11568 https://www.facebook.com/lietuvosypatingasisarchyvas
3a96f578 188772052 Lošimų priežiūros tarnyba 242 https://www.facebook.com/lpt.lt
c1838a6d 188735591 Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba 13924 https://www.facebook.com/lygiosgalimybes
3c6e3cf0 290743240 Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (Meteo.lt) 29781 https://www.facebook.com/MeteoLT
e07453e1 188610666 Migracijos departamentas 2707 https://www.facebook.com/migracijaLT
d2c6b69a 188778087 Muitinės kriminalinė tarnyba 9226 https://www.facebook.com/Muitineskriminalinetarnyba
d3bba6fe 190756087 Nacionalinė dailės galerija 28933 https://www.facebook.com/Nacionaline.Dailes.Galerija
ea6188d3 288739270 Nacionalinė mokėjimo agentūra 19924 https://www.facebook.com/nacionalinemokejimoagentura
ba9ef9ee 304766622 Aplinkos apsaugos agentūra 3899 https://www.facebook.com/AplinkosApsaugosAgentura
61c576e1 304766622 Aplinkos apsaugos departamentas 7745 https://www.facebook.com/aplinkosapsaugosdepartamentas
66a32bd4 188602370 Lietuvos respublikos aplinkos ministerija 19384 https://www.facebook.com/aplinkosministerija
ac456579 288779560 Aplinkos projektų valdymo agentūra 6153 https://www.facebook.com/100064795893642
f1192658 188621919 Lietuvos respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija 5807 https://www.facebook.com/ekonomikosministerija
cff0c792 188608786 Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba 3099 https://www.facebook.com/FNTTtyrimai
61623fa4 288601650 Lietuvos respublikos finansų ministerija 5262 https://www.facebook.com/finansu.ministerija
094fa6fe 188772433 Informacinės visuomenės plėtros komitetas 1342 https://www.facebook.com/IVPKomitetas
682857c2 188681478 Jaunimo reikalų agentūra 9896 https://www.facebook.com/jaunimas
48661679 288697120 Kalėjimų departamentas 8648 https://www.facebook.com/kaldepartamentas
bf5fd091 188683671 Lietuvos respublikos kultūros ministerija 23637 https://www.facebook.com/kulturosministerija
d56359be 188692688 Kultūros paveldo departamentas 8974 https://www.facebook.com/248788948589068
4c851465 188607684 Lietuvos bankas 24834 https://www.facebook.com/Lietuvosbankas
4ef275ca 190764187 Lietuvos centrinis valstybės archyvas 4118 https://www.facebook.com/lietuvoscentrinisvalstybesarchyvas
390a279b 188710780 Lietuvos geologijos tarnyba 507 https://www.facebook.com/lgt.lt
f6a68d47 Lietuvos heraldikos komisija 927 https://www.facebook.com/lithuanian.heraldry
8d5b4ea7 188732677 Lietuvos kariuomenė 112000 https://www.facebook.com/kariuomene
3ca8cd41 302783199 Lietuvos kino centras 5940 https://www.facebook.com/LietuvosKinoCentras
1c1f30f2 301505599 Lietuvos kultūros institutas 11063 https://www.facebook.com/LithuanianCultureInstitute
e60a0fa0 302951857 Lietuvos kultūros taryba 10724 https://www.facebook.com/lietuvoskulturostaryba
db2acb4c 188656838 Lietuvos Muitinės Departamentas 15126 https://www.facebook.com/Lietuvosmuitine
7308e5fe 190756087 Lietuvos nacionalinis dailės muziejus 18566 https://www.facebook.com/lietuvosnacionalinisdailesmuziejus
5c601902 190756849 Lietuvos nacionalinis muziejus 14405 https://www.facebook.com/lnmuziejus
3e14b4f4 188785847 Policijos departamentas 305579 https://www.facebook.com/Lietuvos.policija

Atnaujinta: seniai.<< Grįžti