Visi popiežiai

Popiežius yra katalikų bažnyčios vyriausiasis vadovas, kuris yra vienu metu ir vyskupas Romoje, ir viso katalikybės vadovas. Jis yra paskirtas amžinai ir yra vedamas Šventosios Dvasios. Popiežius turi didelę įtaką katalikų pasaulyje ir yra atsakingas už bažnyčios mokymo ir disciplinos vykdymą. Jis yra pasaulio lyderis, kuris dalyvauja tarptautinėse diskusijose ir sprendžia svarbias problemas. Popiežius yra atsakingas už katalikybės vystymą ir jos ateities išsaugojimą. Iki šiol yra buvę 266 popiežiai.

Pirmasis popiežius buvo Šventasis Petras, kuris buvo paskirtas popiežiumi dar kai krikščionybė buvo jauna religija. Jis buvo paskirtas apie 33 m. po Kristaus ir vadovavo bažnyčiai iki savo mirties apie 64 m. po Kristaus.

Vienas iš žiauriausių popiežių laikomas papiežiumi Innocent III (1198-1216). Jis vadovavo bažnyčiai per kruvinus kryžiaus žygius, kuriuose buvo žudomi ne tik kryžiuočiai, bet ir netikintys civiliai. Jis taip pat palaikė žiaurias inkvizicijų metodikas, kuriomis buvo persekiojami tie, kurie nebuvo susipratę su katalikybe. Be to, jis pritraukė ir palaikė karalių, kurid vykdė žiaurias represijas prieš politinius oponentus.

Ilgiausiai valdęs popiežius yra Pius IX (1846-1878). Jis valdė popiežiaus sostą 31 metus ir 7 mėnesius. Jis laikomas vienu iš konservatyviausių popiežių ir palaikė absoliučią valdžią bažnyčioje ir valstybėje. Jis palaikė tradicinius katalikybės mokymus ir nusprendė nereformuoti bažnyčios.

Trumpiausiai valdęs popiežius yra Pope Urban VII (1590), kuris valdė tik 13 dienų. Jis mirė nuo maliarijos, kurią susirgo po savo išrinkimo popiežiumi. Jis buvo paskirtas per konklavą ir buvo vienas iš trumpiausiai valdžiusių popiežių istorijoje. Dėl jo trumpo valdymo laiko, jis neturėjo laiko pradėti jokios veiklos, taigi jis nepadarė jokios įtakos bažnyčiai ar pasauliui.

Toliausiai nuo Romos gimęs popiežius yra Pope John Paul II (1978-2005) kuris gimė Lenkijoje, Wadowice mieste. Jo gimtinis miestas yra apie 480 km nuo Romos. Jis buvo pirmasis lenkas popiežius istorijoje. Jis yra vienas iš populiariausių ir reikšmingiausių popiežių, kuris vadovavo bažnyčiai ilgiausiai po Šventojo Pijaus IX. Jis svarbus dėl jo darbo vedant bažnyčią per sunkias politinius ir socialinius pasikeitimus Europoje ir pasaulyje. 

Daugiausiai popiežių gimė Italijoje, ypač Toskanoje, o tiksliau - Florence mieste. Florence gimė 4 popiežiai: Pope Leo X (1513-1521), Pope Clement VII (1523-1534), Pope Pius VI (1775-1799) ir Pope Pius XII (1939-1958). Tai yra didžiausias skaičius iš visų miestų, kur gimė popiežiai.

Popiežius Jonas Paulius II (1978-2005) aplankė daugiausiai šalių, net 132 valstybes. Jis buvo pirmasis popiežius, kuris lankėsi Azijos, Afrikos, ir Lotynų Amerikos šalyse. Jis aplankė daugelį komunistinių šalių, kurios buvo atsiskyrusios nuo Vakarų pasaulio. Jis aplankė daugelį svarbių šventovių ir religinių vietų visame pasaulyje. Jis buvo vienas iš aktyviausių popiežių, kuris keliavo ir susitiko su žmonėmis visame pasaulyje. 

Vienas žiauriausiai nužudytų popiežių yra Pope Stephen VI (896–897), nes buvo kaltinamas dėl korupcijos. Tai buvo laikotarpis, kai popiežių rinkimai ir valdymas buvo kupini politinių intrigų, karų ir žiaurių represijų. 

Vienas iš neturtingiausių popiežių laikomas Pope Francis (nuo 2013), kuris yra žinomas dėl savo paprasto gyvenimo būdo ir atsisakymo vartoti paprastai susijusią su popiežiumi prabangą. Jis nusprendė nedevėti popiežiaus karūnos ir gyventi paprastame viešbučio kambaryje, o ne popiežiškuose apartamentuose. Jis nusprendė nesinaudoti popiežiaus automobiliu, o dažnai viešai važinėti viešuoju transportu. Jis yra žinomas dėl savo socialinio ir ekologinio požiūrio. Jis palaiko labdaringas ir humanitarines iniciatyvas, kurios padeda neturtingiems žmonėms.

Dažniausiai popiežiai kalbėjo italų kalba, nes ji yra oficiali kalba Vatikane ir yra naudojama visose oficialiose popiežiaus reikaluose, įskaitant susitikimus ir katekizmą. Be to, daugelis popiežių yra kilę iš Italijos. Daugelis popiežių taip pat kalbėjo kitomis kalbomis, pavyzdžiui, Popiežius Jonas Paulius II kalbėjo lenkų kalba, o Popiežius Francis ispanų kalba. Popiežiai turi vertėjus, kurie jiems padeda kalbėti su įvairių tautybių žmonėmis. 

I amžius

Pontifikato laikotarpis Vardas Regalinis vardas Tikrasis vardas Gimimo vieta Išrinkimo amžius / Mirtis arba atsistatydinimas
30-67 m. Petras
Apaštalas Petras
Petrus , Episcopus Romanus Simonas
שמעון בן יונה
Betsaida, Galilėja Mirė kankinio mirtimi; Romos katalikų bažnyčios laikomas pirmuoju popiežiumi. Katalikai ir stačiatikiai laiko apaštalą Petrą šventuoju. Atminimo diena - birželio 29 d. - šventųjų Petro ir Povilo šventė.
64/67(?)-76/79(?) m. Linas
šventasis Linas
Linus , Episcopus Romanus Linus Toskana (šiaurės Lacijus) Mirė kankinio mirtimi; Atminimo diena - rugsėjo 23 d.
76/79(?)-88 m. Anakletas
(Kletas)
šventasis Anakletas
Anacletus , Episcopus Romanus Anacletus Manoma, kad Graikija Mirė kankinio mirtimi; Atminimo diena - balandžio 26 d.
88/92-97/101 m. Klemensas I
šventasis Klemensas
Clemens , Episcopus Romanus   Roma Mirė kankinio mirtimi; Atminimo diena - lapkričio 23 d.
97/99-105/107 m. Evaristas
(Aristus)
šventasis Evaristas
Evaristus , Episcopus Romanus Aristus Betliejus Judėja Mirė kankinio mirtimi; Atminimo diena - spalio 26 d.II amžius

Pontifikato laikotarpis Vardas Regalinis vardas Gimimo vieta Išrinkimo amžius / Mirtis arba atsistatydinimas
105/107-115/116 Aleksandras I
šventasis Aleksandras
Alexander , Episcopus Romanus Roma
115/116-125 m. Sikstas I
šventasis Sikstas
Xystus , Episcopus Romanus Roma arba Graikija 
125-136/138 m. Telesforas
šventasis Telesforas
Telesphorus , Episcopus Romanus Graikija
136/138-140/142 m. Higinas
šventasis Higinas
Hyginus , Episcopus Romanus Graikija
140/142-155 m. Pijus I
šventasis Pijus
Pius , Episcopus Romanus Akvilėja, Friuli, Italija Mirė kankinio mirtimi.
155-166 m. Anicetas
šventasis Anicetas
Anicetus , Episcopus Romanus Emesa, Sirija  
maždaug 166-174/175 m. Soteras
šventasis Soteras
Soterius , Episcopus Romanus Fondis, Lacijus, Italija Mirė kankinio mirtimi; Atminimo diena - balandžio 22 d.
174/175-189 m. Eleuterijus
šventasis Eleuterijus
Eleutherius , Episcopus Romanus Nikopolis Mirė kankinio mirtimi; Atminimo diena - gegužės 6 d.
189-198/199 m. Viktoras I
šventasis Viktoras
Victor , Episcopus Romanus šiaurės Afrika
199-217 m. Zefyrinas šventasis Zefyrinas Zephyrinus , Episcopus Romanus RomaIII amžius

Pontifikato laikotarpis Vardas Regalinis vardas Gimimo vieta Valdymo laikas Pastabos
maždaug 217-222/223 m. Kalikstas I
šventasis Kalikstas I
Callistus , Episcopus Romanus Roma Mirė kankinio mirtimi; Atminimo diena - spalio 14 d.
222/223-230 m. Urbonas I
šventasis Urbonas
Urbanus , Episcopus Romanus Roma
230 m. liepos 21 d. -
235 m. rugsėjo 28 d.
Poncijonas
šventasis Poncijonas
Pontianus , Episcopus Romanus Roma 5
235 m. lapkričio 21 d. -
236 m. sausio 3 d.
Anteras
šventasis Anteras
Anterus , Episcopus Romanus Graikija <1
236 m. sausio 10 d. -
250 m. sausio 20 d.
Fabijonas
šventasis Fabijonas
Fabianus , Episcopus Romanus Roma 14 Atminimo diena - sausio 20 d.
251 m. kovo 6/11 d. -
253 m. birželis
Kornelijus
šventasis Kornelijus
Cornelius , Episcopus Romanus Roma 2 Atminimo diena - rugsėjo 16 d.
253 m. birželio 25 d. -
254 m. kovo 5 d.
Liucijus I
šventasis Liucijus I
Lucius , Episcopus Romanus Roma <1 Atminimo diena - kovo 4 d.
254 m. gegužės 12 d. -
257 m. rugpjūčio 2 d.
Steponas I
šventasis Steponas
Stephanus , Episcopus Romanus Roma 3 Mirė kankinio mirtimi; Atminimo diena - rugpjūčio 2 d.
257 m. rugpjūčio 30 d. -
258 m. rugpjūčio 6 d.
Sikstas II
šventasis Sikstas
Xystus Secundus, Episcopus Romanus Graikija <1 Mirė kankinio mirtimi.
259 m. liepos 22 d. -
268 m. gruodžio 26 d.
Dionyzas
šventasis Dionyzas
Dionysius , Episcopus Romanus Graikija 9 Atminimo diena - gruodžio 26 d.
269 m. sausio 5 d. -
274 m. gruodžio 30 d.
Feliksas I
šventasis Feliksas
Felix , Episcopus Romanus Roma 5
275 m. sausio 4 d. -
283 m. gruodžio 7 d.
Eutichijonas
šventasis Eutichijonas
Eutychianus , Episcopus Romanus Luna Italija 8
283 m. gruodžio 17 d. -
296 m. balandžio 22 d.
Kajus
šventasis Kajus
Caius , Episcopus Romanus Salonia, Dalmatia 12 Atminimo diena - balandžio 22 d.
296 m. birželio 30 d. -
304 m. balandžio 1 d.
Marcelinas
šventasis Marcelinas
Marcellinus , Episcopus Romanus Roma 7 Atminimo diena - balandžio 26 d.IV amžius

Pontifikato laikotarpis Vardas Regalinis vardas Gimimo vieta Valdymo laikas Pastabos
maždaug 308-309 m. Marcelis I
šventasis Marcelis
Marcellus , Episcopus Romanus Roma
maždaug 309-310 m. Euzebijus
šventasis Euzebijus
Eusebius , Episcopus Romanus Sardinija
311 m. liepos 2 d. -
314 m. sausio 11 d.
Miltiadas
šventasis Miltiadas
Miltiades , Episcopus Romanus Afrika 2
314 m. sausio 31 d. -
335 m. gruodžio 31 d.
Silvestras I
šventasis Silvestras
Silvester , Episcopus Romanus Italija 21 Atminimo diena - gruodžio 31 d.
336 m. sausio 18 d. -
336 m. spalio 7 d.
Morkus
šventasis Morkus
Marcus , Episcopus Romanus Roma <1 Atminimo diena - spalio 7 d.
337 m. vasario 6 d. -
352 m. balandžio 12 d.
Julijus I
šventasis Julijus
Iulius , Episcopus Romanus Roma 15
352 m. gegužės 17 d. -
366 m. rugsėjo 24 d.
Liberius , Episcopus Romanus Roma 14 Ankstyviausias nekanonizuotas Romos katalikų popiežius
366 m. spalio 1 d. -
384 m. gruodžio 11 d.
Damazas I
šventasis Damazas
Damasus , Episcopus Romanus Idanha-à-Velha, Portugalija 18
384 m. gruodžio 11 d. -
399 m. lapkričio 26 d.
Siricijus
šventasis Siricijus
Papa Siricius, Episcopus Romanus Roma 14 Pirmasis popiežius, kuriuo titule panaudotas žodis „Papa“ (Tėvas)
399 m. lapkričio 27 d. -
401 m. gruodžio 19 d.
Anastazas I
šventasis Anastazas
Papa Anastasius, Episcopus Romanus Roma 2V amžius

Pontifikato laikotarpis Vardas Regalinis vardas Gimimo vieta Valdymo laikas Pastabos
401 m. gruodžio 22 d. -
417 m. kovo 12 d.
Inocentas I
šventasis Inocentas
Papa Innocentius, Episcopus Romanus Albano Lacialė Italija 15
417 m. kovo 18 d. -
418 m. gruodžio 26 d.
Zosimas
šventasis Zosimas
Papa Zosimus, Episcopus Romanus Kalabrija Italija 1
418 m. gruodžio 29 d. -
422 m. rugsėjo 4 d.
Bonifacas I
šventasis Bonifacas
Papa Bonifacius, Episcopus Romanus Roma 3
422 m. rugsėjo 10 d. -
432 m. liepos 27 d.
Celestinas I
šventasis Celestinas
Papa Coelestinus, Episcopus Romanus Kampanija Italija 9
432 m. liepos 31 d. -
440 m. kovas/rugpjūtis
Sikstas III
šventasis Sikstas
Papa Xystus Tertius, Episcopus Romanus Roma 8
440 m. rugsėjo 29 d. -
461 m. lapkričio 10 d.
šventasis Leonas I
šventasis Leonas
Leonas Didysis
Papa Leo Magnus, Episcopus Romanus Roma 21 Atminimo diena - lapkričio 10 d.
461 m. lapkričio 19 d. -
468 m. vasario 29 d.
Hilarijus
šventasis Hilarijus
Papa Hilarius, Episcopus Romanus Sardinija Italija 6
468 m. kovo 3 d. -
483 m. kovo 10 d.
Simplicijus
šventasis Simplicijus
Papa Simplicius, Episcopus Romanus Tivolis, Italija 15
483 m. kovo 13 d. -
492 m. kovo 1 d.
Feliksas III (Feliksas II)
šventasis Feliksas
Papa Felix Tertius (Secundus), Episcopus Romanus Roma 8 Kartais vadinamas Feliksu II
492 m. kovo 1 d. -
496 m. lapkričio 21 d.
Gelazijus I
šventasis Gelazijus I
Papa Gelasius, Episcopus Romanus Kabilija Afrika 4
496 m. lapkričio 24 d. -
498 m. lapkričio 19 d.
Anastazas II Papa Anastasius Secundus, Episcopus Romanus Roma 1
498 m. lapkričio 22 d. -
514 m. liepos 19 d.
Simonas
šventasis Simonas
Papa Symmachus, Episcopus Romanus Sardinija 15VI-X a. VI amžius

Pontifikato laikotarpis Vardas Regalinis vardas Tikrasis vardas Gimimo vieta Valdymo laikas Pastabos
514 m. liepos 20 d. -
523 m. liepos 19 d.
Hormizdas
šventasis Hormizdas
Papa Hormisdas, Episcopus Romanus Frosinonė, Pietų Lacijus, Italija 8 Popiežiaus Silverijaus tėvas
523 m. rugpjūčio 13 d. -
526 m. gegužės 18 d.
Jonas I
šventasis Jonas
Papa Ioannes, Episcopus Romanus Toskana 2
526 m. liepos 13 d. -
530 m. rugsėjo 22 d.
Feliksas IV (Feliksas III)
šventasis Feliksas
Papa Felix Quartus(Tertius), Episcopus Romanus Samnijus 4 Kartais vadinamas Feliksu III
530 m. rugsėjo 22 d. -
532 m. spalio 17 d.
Bonifacas II Papa Bonifacius Secundus, Episcopus Romanus Roma 2
533 m. sausio 2 d. -
535 m. gegužės 8 d.
Jonas II Papa Ioannes Secundus, Episcopus Romanus Mercurius Roma 2 Pirmasis popiežius, kuris nepasirinko tikrojo vardo.
535 m. gegužės 13 d. -
536 m. balandžio 22 d.
Agapetas I
Agapitus
šventasis Agapetas
Papa Agapetus, Episcopus Romanus Roma <1 Taip pat vadintas Agapitas I. Atminimo diena - balandžio 22 d., rugsėjo 20 d.
536 m. birželio 1 d. -
537 m. lapkričio 11 d.
Silverijus
šventasis Silverijus
Papa Silverius, Episcopus Romanus Italija 1 Ištremtas; Atminimo diena - birželio 20 d., popiežiaus Hormizdo sūnus
537 m. kovo 29 d. -
555 m. birželio 7 d.
Vigilijus Papa Vigilius, Episcopus Romanus Roma 18
556 m. balandžio 16 d. -
561 m. kovo 4 d.
Pelagijus I Papa Pelagius, Episcopus Romanus Roma 5
561 m. liepos 17 d. -
574 m. liepos 13 d.
Jonas III Papa Ioannes Tertius, Episcopus Romanus Catelinus Roma 12
575 m. birželio 2 d. -
579 m. liepos 30 d.
Benediktas I Papa Benedictus, Episcopus Romanus Roma 4
579 m. lapkričio 26 d. -
590 m. vasario 7 d.
Pelagijus II Papa Pelagius Secundus, Episcopus Romanus Roma 10
590 m. rugsėjo 3 d. -
604 m. kovo 12 d.
Grigalius I , O.S.B.
šventasis Grigalius
Grigalius Didysis
Papa Gregorius Magnus, Episcopus Romanus Roma 13 Pirmas prie titulo panaudojo „Servus servorum Dei“ ir „Pontifex Maximus“. Atminimo diena - rugsėjo 3 d.VII amžius

Pontifikato laikotarpis Vardas Regalinis vardas Gimimo vieta Valdymo laikas Pastabos
604 m. rugsėjo 13 d. -
606 m. vasario 22 d.
Sabinijonas
šventasis Sabinijonas
Papa Sabinianus, Episcopus Romanus Blera 1
607 m. vasario 19 d. -
607 m. lapkričio 12 d.
Bonifacas III Papa Bonifacius Tertius, Episcopus Romanus Roma <1
608 m. rugpjūčio 25 d. -
615 m. gegužės 8 d.
Bonifacas IV , O.S.B.
šventasis Bonifacas
Papa Bonifacius Quartus, Episcopus Romanus Marsi 6 Pirmasis popiežius, kuris pasirinko prieš tai buvusio popiežiaus vardą.
615 m. spalio 19 d. -
618 m. lapkričio 8 d.
Adeodatas I Papa Adeodatus,
arba Papa Deusdedit Episcopus Romanus
Roma 3
619 m. gruodžio 23 d. -
625 m. spalio 25 d.
Bonifacas V Papa Bonifacius Quintus, Episcopus Romanus Neapolis 5
625 m. spalio 27 d. -
638 m. spalio 12 d.
Honorijus I Papa Honorius, Episcopus Romanus Frozinonės provincija Italija 2
638 m. spalis -
640 m. rugpjūčio 2 d.
Severinas Papa Severinus, Episcopus Romanus Roma 1
640 m. gruodžio 24 d. -
642 m. spalio 12 d.
Jonas IV Papa Ioannes Quartus, Episcopus Romanus Zadaras, Dalmatija, dabartinė Kroatija 1
642 m. lapkričio 24 d. -
649 m. gegužės 14 d.
Teodoras I Papa Theodorus, Episcopus Romanus Palestina 6
649 m. liepa -
655 m. rugsėjo 16 d.
Martynas I
šventasis Martynas
Papa Martinus, Episcopus Romanus Umbrija Italija 6 Atminimo diena - lapkričio 12 d.
654 m. rugpjūčio 10 d. -
657 m. birželio 2 d.
Eugenijus I
šventasis Eugenijus
Papa Eugenius, Episcopus Romanus Roma 2
657 m. liepos 30 d. -
672 m. sausio 27 d.
Vitalijus
šventasis Vitalijus
Papa Vitalianus, Episcopus Romanus Lacijus Italija 14
672 m. balandžio 11 d. -
676 m. birželio 17 d.
Adeodatas II , O.S.B. Papa Adeodatus Secundus, Episcopus Romanus Roma 4
676 m. lapkričio 2 d. -
678 m. balandžio 11 d.
Donas Papa Donus, Episcopus Romanus Roma 1
678 m. birželio 27 d. -
681 m. sausio 10 d.
Agatonas
šventasis Agatonas
Papa Agatho, Episcopus Romanus Sicilija 2
681 m. gruodis -
683 m. liepos 3 d.
Leonas II
šventasis Leonas
Papa Leo Secundus, Episcopus Romanus Sicilija 1 Atminimo diena - liepos 3 d.
683/684 m. birželio 26 d. -
685 m. gegužės 8 d.
Benediktas II
šventasis Benediktas
Papa Benedictus Secundus, Episcopus Romanus Roma <1 Atminimo diena - gegužės 7 d.
685 m. liepos 12 d. -
686 m. rugpjūčio 2 d.
Jonas V Papa Ioannes Quintus, Episcopus Romanus Sirija 1
686 m. spalio 21 d. -
687 m. rugsėjo 22 d.
Kononas Papa Conon, Episcopus Romanus Trakija <1
687 m. gruodžio 15 d. -
701 m. rugsėjo 8 d.
Sergijus I
šventasis Sergijus
Papa Sergius, Episcopus Romanus Sicilija 13VIII amžius

Pontifikato laikotarpis Vardas Regalinis vardas Gimimo vieta Valdymo laikas Pastabos
701 m. spalio 30 d. -
705 m. sausio 11 d.
Jonas VI Papa Ioannes Sextus, Episcopus Romanus Graikija 3
705 m. kovo 1 d. -
707 m. spalio 18 d.
Jonas VII Papa Ioannes Septumus, Episcopus Romanus Graikija 2
708 m. sausio 15 d. -
708 m. vasario 4 d.
Sizinijus Papa Sisinnius, Episcopus Romanus Sirija <1
708 m. kovo 25 d. -
715 m. balandžio 9 d.
Konstantinas Papa Constantinus, Episcopus Romanus Sirija 7 Iki pat 2001 m. buvo paskutinis popiežius apsilankęs Graikijoje.
715 m. gegužės 19 d. -
731 m. vasario 11 d.
Grigalius II
šventasis Grigalius
Papa Gregorius Secundus, Episcopus Romanus Roma 15 Atminimo diena - vasario 11 d.
731 m. kovo 18 d. -
741 m. lapkričio 28 d.
Grigalius III Papa Gregorius Tertius, Episcopus Romanus Sirija 10
741 m. gruodžio 3 d. -
752 m. kovo 14/22 d.
Zacharijas
šventasis Zacharijas
Papa Zacharias, Episcopus Romanus Graikija 10 Atminimo diena - kovo 15 d.
752 m. kovo 26 d. -
757 m. balandžio 26 d.
Steponas II (III) Papa Stephanus Secundus, Episcopus Romanus Roma 5 752 metais buvo tinkamai išrinktas Steponas II, tačiau jis mirė nesulaukęs karūnavimo, 1961 metais iš Vatikano popiežiškojo metraščio buvo išbrauktas ir Steponų numeracija sumažinta.
757 m. gegužės 29 d. -
767 m. birželio 28 d.
Paulius I
šventasis Paulius
Papa Paulus, Episcopus Romanus Roma 10
767 m. rugpjūčio 1/7 d. -
772 m. sausio 24 d.
Steponas III (IV) Papa Stephanus Tertius, Episcopus Romanus Sicilija Italija 4 Dažnai vadinamas Steponu III
772 m. vasario 1 d. -
795 m. gruodžio 26 d.
Adrijonas I Papa Hadrianus, Episcopus Romanus Roma 23
795 m. gruodžio 26 d. -
816 m. birželio 12 d.
Leonas III
šventasis Leonas
Papa Leo Tertius, Episcopus Romanus Roma 20IX amžius

Pontifikato laikotarpis Vardas Regalinis vardas Gimimo vieta Valdymo laikas Pastabos
816 m. birželio 12 d. -
817 m. sausio 24 d.
Steponas IV (V) Papa Stephanus Quartus, Episcopus Romanus Roma <1 Dažnai vadinamas Steponu IV
817 m. sausio 25 d. -
824 m. vasario 11 d.
Paskalis I
šventasis Paskalis
Papa Paschalis, Episcopus Romanus Roma 7
824 m. gegužės 8 d. -
827 m. rugpjūtis
Eugenijus II Papa Eugenius Secundus, Episcopus Romanus Roma 3
827 m. rugpjūtis -
827 m. rugsėjis
Valentinas Papa Valentinus, Episcopus Romanus Roma <1
827 m. -
844 m. sausis
Grigalius IV Papa Gregorius Quartus, Episcopus Romanus Roma 17
844 m. sausis -
847 m. sausio 7 d.
Sergijus II Papa Sergius Secundus, Episcopus Romanus Roma 3
847 m. sausis -
855 m. liepos 17 d.
Leonas IV , O.S.B.
šventasis Leonas
Papa Leo Quartus, Episcopus Romanus Roma 8
855 m. -
858 m. balandžio 7 d.
Benediktas III Papa Benedictus Tertius, Episcopus Romanus Roma
858 m. balandžio 24 d. -
867 m. lapkričio 13 d.
Mikalojus I
šventasis Mikalojus
Mikalojus Didysis
Papa Nicolaus Magnus Episcopus Romanus Roma 9
867 m. gruodžio 14 d. -
872 m. gruodžio 14 d.
Adrijonas II Papa Hadrianus Secundus, Episcopus Romanus Roma 5
872 m. gruodžio 14 d. -
882 m. gruodžio 16 d.
Jonas VIII Papa Ioannes Octavus, Episcopus Romanus Roma 10
882 m. gruodžio 16 d. -
884 m. gegužės 15 d.
Marinas I Papa Marinus, Episcopus Romanus Viterbo provincija Italija 1
884 m. gegužės 17 d. -
maždaug 885 m. rugsėjis
Adrijonas III
šventasis Adrijonas
Papa Hadrianus Tertius, Episcopus Romanus Roma
885 m. -
891 m. rugsėjo 14 d.
Steponas V (VI) Papa Stephanus Quintus, Episcopus Romanus Roma Dažnai vadinamas Steponu V
891 m. rugsėjo 19 d. -
896 m. balandžio 4 d.
Formozas Papa Formosus, Episcopus Romanus Ostija 4 Po mirties popiežiaus kūnas buvo viešai išniekintas
896 m. balandžio 4 d. -
896 m. balandžio 19 d.
Bonifacas VI Papa Bonifacius Sextus, Episcopus Romanus Roma <1
896 m. gegužės 22 d. -
897 m. rugpjūtis
Steponas VI (VII) Papa Stephanus Sextus, Episcopus Romanus Roma 1 Dažnai vadinamas Steponu VI
897 m. rugpjūtis -
897 m. lapkritis
Romanas Papa Romanus, Episcopus Romanus Viterbo provincija Italija <1
897 m. gruodis Teodoras II Papa Theodorus Secundus, Episcopus Romanus Roma <1
898 m. sausis -
900 m. sausis
Jonas IX , O.S.B. Papa Ioannes Nonus, Episcopus Romanus Tivolis Italija
900-903 m. Benediktas IV Papa Benedictus Quartus, Episcopus Romanus RomaX amžius

Pontifikato laikotarpis Vardas Regalinis vardas Gimimo vieta Valdymo laikas Pastabos
903 m. liepa -
903 m. rugsėjis
Leonas V Papa Leo Quintus, Episcopus Romanus Ardėja <1
904 m. sausio 29 d. -
911 m. balandžio 14 d.
Sergijus III Papa Sergius Tertius, Episcopus Romanus Roma 7 Pornokratijos pradžia
911 m. balandis -
913 m. birželis
Anastazas III Papa Anastasius Tertius, Episcopus Romanus Roma 2
913 m. liepa/rugpjūtis -
914 m. vasaris/kovas
Landonas Papa Lando, Episcopus Romanus Sabina, Italija <1
914 m. kovas -
928 m. gegužė
Jonas X Papa Ioannes Decimus, Episcopus Romanus Bolonijos provincija Italija 14
928 m. gegužė -
928 m. gruodis
Leonas VI Papa Leo Sextus, Episcopus Romanus Roma <1
928 m. gruodis -
931 m. vasaris
Steponas VII (VIII) Papa Stephanus Septimus, Episcopus Romanus Roma 2 Dažnai vadinamas Steponu VII
931 m. vasaris/kovas -
935 m. gruodis
Jonas XI Papa Ioannes Undecimus, Episcopus Romanus Roma 4
936 m. sausio 3 d. -
939 m. liepos 13 d.
Leonas VII , O.S.B. Papa Leo Septimus, Episcopus Romanus Roma 3
939 m. liepos 14 d. -
942 m. spalis
Steponas VIII (IX) Papa Stephanus Octavus, Episcopus Romanus Roma 3 Dažnai vadinamas Steponu VIII
942 m. spalio 30 d. -
946 m. gegužė
Marinas II Papa Marinus Secundus, Episcopus Romanus Roma 3
946 m. gegužės 10 d. -
955 m. gruodis
Agapetas II Papa Agapetus Secundus, Episcopus Romanus Roma 9
955 m. gruodžio 16 d. -
964 m. gegužės 14 d.
Jonas XII Papa Ioannes Duodecimus, Episcopus Romanus 8 963 m. nuverstas imperatoriaus Otto; Pornokratijos pabaiga
964 m. gegužės 22 d. -
964 m. birželio 23 d.
Benediktas V Papa Benedictus Quintus, Episcopus Romanus Roma <1 Išrinktas Romos žmonių po Jono XII mirties kaip atsvara antipopiežiui Leonui VIII; 964 m. Benediktas pripažino Leono valdžią.
964 m. liepa -
965 m. kovo 1 d.
Leonas VIII Papa Leo Octavus, Episcopus Romanus Roma <1 Buvo antipopiežiumi.
965 m. spalio 1 d. -
972 m. rugsėjo 6 d.
Jonas XIII Papa Ioannes Tertius Decimus, Episcopus Romanus Roma 6
973 m. sausio 19 d. -
974 m. birželis
Benediktas VI Papa Benedictus Sextus, Episcopus Romanus Roma 1 Nuverstas ir nužudytas
974 m. spalis -
983 m. liepos 10 d.
Benediktas VII Papa Benedictus Septimus, Episcopus Romanus Roma 8
983 m. gruodis -
984 m. rugpjūčio 20 d.
Jonas XIV Papa Ioannes Quartus Decimus, Episcopus Romanus <1
985 m. rugpjūtis -
996 m. kovas
Jonas XV Papa Ioannes Quintus Decimus, Episcopus Romanus Roma 10
996 m. gegužės 3 d. -
999 m. vasario 18 d.
Grigalius V Papa Gregorius Quintus, Episcopus Romanus 2 Pirmasis popiežius iš Vokietijos
999 m. balandžio 2 d. -
1003 m. gegužės 12 d.
Silvestras II Papa Silvester Secundus, Episcopus Romanus 4 Pirmasis popiežius iš PrancūzijosXI-XV a. XI amžius

Pontifikato laikotarpis Vardas Regalinis vardas Tikrasis vardas Gimimo vieta Valdymo laikas Pastabos
1003 m. birželis -
1003 m. gruodis
Jonas XVII Papa Ioannes Septimus Decimus, Episcopus Romanus Siccone Roma <1
1003 m. gruodžio 25 d. -
1009 m. liepa
Jonas XVIII Papa Ioannes Duodevicesimus, Episcopus Romanus Giovanni Fasano; Phasianus Roma 5
1009 m. liepos 31 d. -
1012 m. gegužės 12 d.
Sergijus IV Papa Sergius Quartus, Episcopus Romanus Pietro Boccapecora Roma 2
1012 m. gegužės 18 d. -
1024 m. balandžio 9 d.
Benediktas VIII Papa Benedictus Octavus, Episcopus Romanus Theophylactus II, Conti di Tusculum Roma 11
1024 m. balandis/gegužė -
1032 m. spalio 20 d.
Jonas XIX Papa Ioannes Undevicesimus, Episcopus Romanus Romanus, Conti di Tusculum Roma 8
1032-1044 m. Benediktas IX Papa Benedictus Nonus, Episcopus Romanus Theophylactus III, Conti di Tusculum Roma 1 kadencija
1045 m. Silvestras III Papa Silvester Tertius, Episcopus Romanus Jonas, Sabinos vyskupas Roma Abejotinas rinkimų teisingumas; laikomas antipopiežiumi; nuverstas per Sutri susirinkimą.
1045-1046 m. Benediktas IX Papa Benedictus Nonus, Episcopus Romanus Theophylactus III, Conti di Tusculum Roma 2 kadencija; nuverstas per Sutri susirinkimą.
1045 m. balandis/gegužė - 1046 m. gruodžio 20 d. Grigalius VI Papa Gregorius Sextus, Episcopus Romanus Johannes Gratianus Roma 1 Nuverstas per Sutri susirinkimą.
1046 m. gruodžio 24 d. -
1047 m. spalio 9 d.
Klemensas II Papa Clemens Secundus, Episcopus Romanus Suidger Saksonija <1
1047 m. lapkritis -
1048 m.
Benediktas IX Papa Benedictus Nonus, Episcopus Romanus Theophylactus III, Conti di Tusculum Roma 3 kadencija; nuverstas ir nušalintas nuo bažnyčios
1048 m. liepos 17 d. -
1048 m. rugpjūčio 9 d.
Damazas II Papa Damasus Secundus, Episcopus Romanus Poppo Tirolis <1
1049 m. vasario 12 d. -
1054 m. balandžio 19 d.
Leonas IX
šventasis Leonas
Papa Leo Nonus, Episcopus Romanus Bruno, Count of Dagsbourg Elzasas 5 Vakarų ir Rytų krikščionių bažnyčių schizma.
1055 m. balandžio 13 d. -
1057 m. liepos 28 d.
Viktoras II Papa Victor Secundus, Episcopus Romanus Gebhard, Count of Calw, Tollenstein, and Hirschberg Vokietija 2
1057 m. rugpjūčio 2 d. -
1058 m. kovo 29 d.
Steponas IX (X) , O.S.B. Papa Stephanus Nonus, Episcopus Romanus Frederic de Lorraine; Frederick of Lorraine Lotaringija, Prancūzija <1 Dažnai vadinamas Steponu IX.
1058 m. gruodžio 6 d. -
1061 m. liepos 27 d.
Mikalojus II Papa Nicolaus Secundus, Episcopus Romanus Gérard de Bourgogne; Gerard of Burgundy Burgundija Prancūzija 2
1061 m. rugsėjo 30 d. -
1073 m. balandžio 21 d.
Aleksandras II Papa Alexander Secundus, Episcopus Romanus Anselmo da Baggio Baggio, Milanas, Italija 11
1073 m. balandžio 22 d. -
1085 m. gegužės 25 d.
Grigalius VII , O.S.B.
šventasis Grigalius
Papa Gregorius Septimus, Episcopus Romanus Hildebrand Soana, Toskana, Italija 12 Titule vietoje „Papa“ pradėta naudoti Romos vyskupas.
1086 m. gegužės 24 d. -
1087 m. rugsėjo 16 d.
Viktoras III , O.S.B.
Palaimintasis Viktoras
Papa Victor Tertius, Episcopus Romanus Desiderio; Desiderius; Dauferius Pietų Italija 1
1088 m. kovo 12 d. -
1099 m. liepos 29 d.
Urbonas II , O.S.B.
Palaimintasis Urbonas
Papa Urbanus Secundus, Episcopus Romanus Odo of Lagery Prancūzija 11 Pradėjo Pirmąjį kryžiaus žygį.
1099 m. rugpjūčio 13 d. -
1118 m. sausio 21 d.
Paskalis II , O.S.B. Papa Paschalis Secundus, Episcopus Romanus Raniero Romanija, Italija 18XII amžius

Pontifikato laikotarpis Vardas Regalinis vardas Tikrasis vardas Gimimo vieta Valdymo laikas Pastabos
1118 m. sausio 24 d. -
1119 m. sausio 28 d.
Gelazijus II , O.S.B. Papa Gelasius Secundus, Episcopus Romanus Giovanni Coniulo Gaeta, Lacijus, Italija 1
1119 m. vasario 2 d. -
1124 m. gruodžio 13 d.
Kalikstas II Papa Callistus Secundus, Episcopus Romanus Guido, Comte de Bourgogne Prancūzija 5 Atidarė Laterano I susirinkimą.
1124 m. gruodžio 15 d. -
1130 m. vasario 13 d.
Honorijus II , Can. Reg. Papa Honorius Secundus, Episcopus Romanus Lamberto Bolonija, Italija 5
1130 m. vasario 14 d. -
1143 m. rugsėjo 24 d.
Inocentas II , Can. Reg. Papa Innocentius Secundus, Episcopus Romanus Gregorio Papareschi Roma, Italija 13 Sukviestas Laterano II susirinkimas.
1143 m. rugsėjo 26 d. -
1144 m. kovo 8 d.
Celestinas II Papa Coelestinus Secundus, Episcopus Romanus Guido Città di Castello, Umbrija, Italija <1
1144 m. kovo 12 d. -
1145 m. vasario 15 d.
Liucijus II , Can. Reg. Papa Lucius Secundus, Episcopus Romanus Gerardo Caccianemici dal Orso Bolonija, Italija 1
1145 m. vasario 15 d. -
1153 m. liepos 8 d.
Eugenijus III , O.Cist.
Palaimintasis Eugenijus
Papa Eugenius Tertius, Episcopus Romanus Bernardo da Pisa Piza, Toskana, Italija 8
1153 m. liepos 8 d. -
1154 m. gruodžio 3 d.
Anastazas IV Papa Anastasius Quartus, Episcopus Romanus Corrado Demetri della SuburraRoma 1
1154 m. gruodžio 4 d. -
1159 m. rugsėjo 1 d.
Adrijonas IV , O.S.A. Papa Hadrianus Quartus, Episcopus Romanus Nicholas Breakspear Anglija 4 Vienintelis popiežius iš Anglijos.
1159 m. rugsėjo 7 d. -
1181 m. rugpjūčio 30 d.
Aleksandras III Papa Alexander Tertius, Episcopus Romanus Rolando Siena, Toskana, Italija 21 Sukviestas Laterano III susirinkimas.
1181 m. rugsėjo 1 d. -
1185 m. lapkričio 25 d.
Liucijus III Papa Lucius Tertius, Episcopus Romanus Ubaldo Luka, Toskana, Italija 4
1185 m. lapkričio 25 d. -
1187 m. spalio 19 d.
Urbonas III Papa Urbanus Tertius, Episcopus Romanus Uberto Crivelli Milanas, Italija 1
1187 m. spalio 21 d. -
1187 m. gruodžio 17 d.
Grigalius VIII , Can. Reg. Papa Gregorius Octavus, Episcopus Romanus Alberto di Morra Beneventas, Kampanija, Italija <1 Pasiūlytas Trečiasis kryžiaus žygis.
1187 m. gruodžio 19 d. -
1191 m. kovo 27 d.
Klemensas III Papa Clemens Tertius, Episcopus Romanus Paolo Scolari Roma 3
1191 m. kovo 30 d. -
1198 m. sausio 8 d.
Celestinas III Papa Coelestinus Tertius, Episcopus Romanus Giacinto Bobone Roma 6
1198 m. sausio 8 d. -
1216 m. liepos 16 d.
Inocentas III Papa Innocentius Tertius, Episcopus Romanus Lothario dei Conti di Segni Gavignano, Lacijus, Italija 18 Sukviestas Laterano IV susirinkimas.XIII amžius

Pontifikato laikotarpis Vardas Regalinis vardas Tikrasis vardas Gimimo vieta Valdymo laikas Pastabos
1216 m. liepos 18 d. -
1227 m. kovo 18 d.
Honorijus III Papa Honorius Tertius, Episcopus Romanus Cencio Roma 10
1227 m. kovo 19 d. -
1241 m. rugpjūčio 22 d.
Grigalius IX Papa Gregorius Nonus, Episcopus Romanus Ugolino dei Conti di Segni Anagni, Lacijus, Italija 14 Kanonizuota šv. Elžbieta Vengrė.
1241 m. spalio 25 d. -
1241 m. lapkričio 10 d.
Celestinas IV Papa Coelestinus Quartus, Episcopus Romanus Goffredo Castiglioni Milanas, Italija <1 Mirė prieš koronaciją.
1243 m. birželio 25 d. -
1254 m. gruodžio 7 d.
Inocentas IV Papa Innocentius Quartus, Episcopus Romanus Sinibaldo Fieschi Genuja, Italija 11 Sukviestas Liono I susirinkimas.
1254 m. gruodžio 12 d. -
1261 m. gegužės 25 d.
Aleksandras IV Papa Alexander Quartus, Episcopus Romanus Rinaldo dei Conti di Jenne Anagni, Italija 6
1261 m. rugpjūčio 29 d. -
1264 m. spalio 2 d.
Urbonas IV Papa Urbanus Quartus, Episcopus Romanus Jacques Pantaléon Troyes, Prancūzija 3
1265 m. vasario 5 d. -
1268 m. lapkričio 29 d.
Klemensas IV Papa Clemens Quartus, Episcopus Romanus Gui Faucoi le Gros (angl: Guy Foulques the Fat) Saint-Gilles, Prancūzija 3
1268 m. lapkričio 29 d. -
1271 m. rugsėjo 1 d.
Tarpuvaldis Beveik 3 m. laikotarpis iki naujojo Katalikų Bažnyčios vadovo išrinkimo - buvo tarpuvaldis, kai to vadovo nėra ir jo pareigas vykdo Kardinolų kolegija.
1271 m. rugsėjo 1 d. -
1276 m. sausio 10 d.
Grigalius X
Palaimintasis Grigalius
Papa Gregorius Decimus, Episcopus Romanus Tebaldo Visconti Piacenza, Italija 4 Sukviestas Liono II susirinkimas.
1276 m. sausio 21 d. -
1276 m. birželio 22 d.
Inocentas V , O.P.
Palaimintasis Inocentas
Papa Innocentius Quintus, Episcopus Romanus Pierre de Tarentaise Savojus, Prancūzija <1
1276 m. liepos 11 d. -
1276 m. rugpjūčio 18 d.
Adrijonas V Papa Hadrianus Quintus, Episcopus Romanus Ottobuono Fieschi Genuja, Italija <1
1276 m. rugsėjo 8 d. -
1277 m. gegužės 20 d.
Jonas XXI Papa Ioannes Vicesimus Primus, Episcopus Romanus Pedro Hispano Lisabona, Portugalija <1 Mirė per sprogimą savo mokslinėje laboratorijoje.
1277 m. lapkričio 25 d. -
1280 m. rugpjūčio 22 d.
Popiežius Mikalojus III Papa Nicolaus Tertius, Episcopus Romanus Giovanni Gaetano Orsini Roma, Italija 2
1281 m. vasario 22 d. -
1285 m. kovo 28 d.
Martynas IV Papa Martinus Quartus, Episcopus Romanus Simon de Brion; Simon de Brie Touraine, Prancūzija 4
1285 m. balandžio 2 d. -
1287 m. balandžio 3 d.
Honorijus IV Papa Honorius Quartus, Episcopus Romanus Giacomo Savelli Roma, Italija 2
1288 m. vasario 22 d. -
1292 m. balandžio 4 d.
Popiežius Mikalojus IV , O.F.M. Papa Nicolaus Quartus, Episcopus Romanus Girolamo Masci Ascoli, Italija 4
1292 m. balandžio 4 d. -
1294 m. liepos 5 d.
Tarpuvaldis Beveik 2 m. laikotarpis iki naujojo Katalikų Bažnyčios vadovo išrinkimo - buvo tarpuvaldis, kai to vadovo nėra ir jo pareigas vykdo Kardinolų kolegija.
1294 m. liepos 5 d. -
1294 m. gruodžio 13 d.
Celestinas V , O.S.B.
šventasis Celestinas
Papa Coelestinus Quintus, Episcopus Romanus Pietro da Morrone Moline, Italija <1 Vienas iš 2 popiežių, kurie atsisakė titulo.
1294 m. gruodžio 24 d. -
1303 m. spalio 11 d.
Bonifacas VIII Papa Bonifacius Octavus, Episcopus Romanus Benedetto Caetani Anagni, Italija 8XIV amžius

Pontifikato laikotarpis Vardas Regalinis vardas Tikrasis vardas Gimimo vieta Valdymo laikas Pastabos
1303 m. spalio 22 d. -
1304 m. liepos 7 d.
Benediktas XI , O.P.
Palaimintasis Benediktas
Papa Benedictus Undecimus, Episcopus Romanus Niccolò Boccasini Trevizas, Italija <1 Sukviestas Vienos susirinkimas.
1305 m. birželio 5 d. -
1314 m. balandžio 20 d.
Klemensas V Papa Clemens Quintus, Episcopus Romanus Bertrand de Got Bordo, Prancūzija 8 Avinjono popiežius. Nuverstas per Vienos susirinkimą.
1314 m. balandžio 20 d. -
1316 m. rugpjūčio 7 d.
Tarpuvaldis Beveik 2 m. laikotarpis iki naujojo Katalikų Bažnyčios vadovo išrinkimo - buvo tarpuvaldis, kai to vadovo nėra ir jo pareigas vykdo Kardinolų kolegija.
1316 m. rugpjūčio 7 d. -
1334 m. gruodžio 4 d.
Jonas XXII Papa Ioannes Vicesimus Secundus, Episcopus Romanus Jacques d’Euse; Jacques Duèse Cahors, Prancūzija 18 Avinjono popiežius
1334 m. gruodžio 20 d. -
1342 m. balandžio 25 d.
Benediktas XII , O.Cist. Papa Benedictus Duodecimus, Episcopus Romanus Jacques Fournier Saverdun, Prancūzija 7 Avinjono popiežius.
1342 m. gegužės 7 d. -
1352 m. gruodžio 6 d.
Klemensas VI , O.S.B. Papa Clemens Sextus, Episcopus Romanus Pierre Roger Limoges, Prancūzija 10 Avinjono popiežius
1352 m. gruodžio 18 d. -
1362 m. rugsėjo 12 d.
Inocentas VI Papa Innocentius Sextus, Episcopus Romanus Étienne Aubert; Stephen Aubert Beyssac, Prancūzija 9 Avinjono popiežius
1362 m. rugsėjo 28 d. -
1370 m. gruodžio 19 d.
Urbonas V , O.S.B.
Palaimintasis Urbonas
Papa Urbanus Quintus, Episcopus Guillaume Grimoard; Guillaume de Grimoard Languedoc, Prancūzija 8 Avinjono popiežius.
1370 m. gruodžio 30 d. -
1378 m. kovo 26 d.
Grigalius XI Papa Gregorius Undecimus, Episcopus Romanus Pierre Roger de Beaufort Limoges, Prancūzija 7 Avinjono popiežius; sugrįžo į Romą; paskutinis popiežius iš Prancūzijos
1378 m. balandžio 8 d. -
1389 m. spalio 15 d.
Urbonas VI Papa Urbanus Sextus, Episcopus Romanus Bartolomeo Prignano Neapolis, Italija 11 Vakarų krikščionių (Romos katalikų) bažnyčios schizma.
1389 m. lapkričio 2 d. -
1404 m. spalio 1 d.
Bonifacas IX Papa Bonifacius Nonus, Episcopus Romanus Pietro Tomacelli Neapolis, Italija 14 Vakarų krikščionių (Romos katalikų) bažnyčios schizma.XV amžius

Pontifikato laikotarpis Vardas Regalinis vardas Tikrasis vardas Gimimo vieta Valdymo laikas Pastabos
1404 m. spalio 17 d. -
1406 m. lapkričio 6 d.
Inocentas VII Papa Innocentius Septimus, Episcopus Romanus Cosimo Gentile Migliorati Abruzzi, Italija 2 Vakarų krikščionių (Romos katalikų) bažnyčios schizma.
1406 m. lapkričio 30 d. -
1415 m. liepos 4 d.
Grigalius XII Papa Gregorius Duodecimus, Episcopus Romanus Angelo Correr Venecija, Italija 8 Vakarų krikščionių (Romos katalikų) bažnyčios schizma; Konstanco susirinkimo metų atsisakė titulo.
1415 m. liepos 4 d. -
1417 m. lapkričio 11 d.
Tarpuvaldis 2 m. tarpuvaldis. Antipopiežiai Aleksandras V ir Jonas XXIII valdė kartu.
1417 m. lapkričio 11 d. -
1431 m. vasario 20 d.
Martynas V Papa Martinus Quintus, Episcopus Romanus Oddone Colonna Roma, Italija 13 Bazelio susirinkimas.
1431 m. kovo 3 d. -
1447 m. vasario 23 d.
Eugenijus IV , O.S.A. Papa Eugenius Quartus, Episcopus Romanus Gabriele Condulmer Venecija, Italija 15
1447 m. kovo 6 d. -
1455 m. kovo 24 d.
Popiežius Mikalojus V Papa Nicolaus Quintus, Episcopus Romanus Tommaso Parentucelli Sarzana, Ligurija, Italija 8
1455 m. balandžio 8 d. -
1458 m. rugpjūčio 6 d.
Kalikstas III Papa Callistus Tertius, Episcopus Romanus Alfonso de Borgia Xàtiva, Valensija, Ispanija 3 Pirmasis Ispanijos popiežius.
1458 m. rugpjūčio 19 d. -
1464 m. rugpjūčio 15 d.
Pijus II Papa Pius Secundus, Episcopus Romanus Enea Silvio Piccolomini Siena, Italija 5
1464 m. rugpjūčio 30 d. -
1471 m. liepos 26 d.
Paulius II Papa Paulus Secundus, Episcopus Romanus Pietro Barbo Venecija, Italija 6
1471 m. rugpjūčio 9 d. -
1484 m. rugpjūčio 12 d.
Sikstas IV , O.F.M. Papa Xystus Quartus, Episcopus Romanus Francesco della Rovere Savona, Italija 13 Užsakė Siksto koplyčią.
1484 m. rugpjūčio 29 d. -
1492 m. liepos 25 d.
Inocentas VIII Papa Innocentius Octavus, Episcopus Romanus Giovanni Battista Cybo Genuja, Italija 7 Paskyrė Tomą de Torquemadą
1492 m. rugpjūčio 11 d. -
1503 m. rugpjūčio 18 d.
Aleksandras VI Papa Alexander Sextus, Episcopus Romanus Rodrigo de Lanzòl-Borgia Xàtiva, Valensija, Ispanija 11XVI-XX a. XVI amžius

Pontifikato laikotarpis Vardas Regalinis vardas Tikrasis vardas Gimimo vieta Valdymo laikas Pastabos
1503 m. rugsėjo 22 d. -
1503 m. spalio 18 d.
Pijus III Papa Pius Tertius, Episcopus Romanus Francesco Todeschini Piccolomini Siena, Toskana, Italija <1
1503 m. spalio 31 d. -
1513 m. vasario 21 d.
Julijus II Papa Iulius Secundus, Episcopus Romanus Giuliano della Rovere Albisola, Savona, Italija 9
1513 m. kovo 9 d. -
1521 m. gruodžio 1 d.
Leonas X Papa Leo Decimus, Episcopus Romanus Giovanni di Lorenzo de' Medici Florencija, Italija 8
1522 m. sausio 9 d. -
1523 m. rugsėjo 14 d.
Adrijonas VI Papa Hadrianus Sextus, Episcopus Romanus Adriaan Floriszoon Boeyens Utrechtas 1
1523 m. lapkričio 26 d. -
1534 m. rugsėjo 25 d.
Klemensas VII Papa Clemens Septimus, Episcopus Romanus Giulio di Giuliano de' Medici Florencija, Italija
1534 m. spalio 13 d. -
1549 m. lapkričio 10 d.
Paulius III Papa Paulus Tertius, Episcopus Romanus Alessandro Farnese Canino, Viterbo, Italija 15 Tridento susirinkimas.
1550 m. vasario 7 d. -
1555 m. kovo 29 d.
Julijus III Papa Iulius Tertius, Episcopus Romanus Giovanni Maria Ciocchi del Monte Roma, Italija 5
1555 m. balandžio 9 d. -
1555 m. balandžio 30 d. arba gegužės 1 d.
Marcelis II Papa Marcellus Secundus, Episcopus Romanus Marcello Cervini Montefano, Macerata, Italija <1 Paskutinis panaudojęs tikrąjį vardą.
1555 m. gegužės 23 d. -
1559 m. rugpjūčio 18 d.
Paulius IV Papa Paulus Quartus, Episcopus Romanus Giovanni Pietro Carafa Capriglia, Kampanija, Italija 4
1559 m. gruodžio 26 d. -
1565 m. gruodžio 9 d.
Pijus IV Papa Pius Quartus, Episcopus Romanus Giovanni Angelo Medici Milanas, Italija 6 Tridento susirinkimas.
1566 m. sausio 7 d. -
1572 m. gegužės 1 d.
Pijus V , O.P.
šventasis Pijus
Papa Pius Quintus, Episcopus Romanus Michele Ghislieri Bosco, Alessandria, Italija 6
1572 m. gegužės 13 d. -
1585 m. balandžio 10 d.
Grigalius XIII Papa Gregorius Tertius Decimus, Episcopus Romanus Ugo Boncompagni Bolonija, Italija 12 1582 m. kalendoriaus reforma
1585 m. balandžio 24 d. -
1590 m. rugpjūčio 27 d.
Sikstas V , O.F.M. Conv. Papa Xystus Quintus, Episcopus Romanus Felice Peretti Grottammare, Markė, Italija 5
1590 m. rugsėjo 15 d. -
1590 m. rugsėjo 27 d.
Urbonas VII Papa Urbanus Septimus, Episcopus Romanus Giovanni Battista Castagna Roma, Italija <1
1590 m. gruodžio 5 d. -
1591 m. spalio 15/16 d.
Grigalius XIV Papa Gregorius Quartus Decimus, Episcopus Romanus Niccolò Sfondrati Kremona, Lombardija, Italija <1
1591 m. spalio 29 d. -
1591 m. gruodžio 30 d.
Inocentas IX Papa Innocentius Nonus, Episcopus Romanus Giovanni Antonio Facchinetti Bolonija, Italija <1
1592 m. sausio 30 d. -
1605 m. kovo 3 d.
Klemensas VIII Papa Clemens Octavus, Episcopus Romanus Ippolito Aldobrandini Fano, Markė, Italija 13XVII amžius

Pontifikato laikotarpis Vardas Regalinis vardas Tikrasis vardas Gimimo vieta Valdymo laikas Pastabos
1605 m. balandžio 1 d. -
1605 m. balandžio 27 d.
Leonas XI Papa Leo Undecimus, Episcopus Romanus Alessandro Ottaviano de' Medici Florencija, Italija <1
1605 m. gegužės 16 d. -
1621 m. sausio 28 d.
Paulius V Papa Paulus Quintus, Episcopus Romanus Camillo Borghese Roma, Italija 15
1621 m. vasario 9 d. -
1623 m. liepos 8 d.
Grigalius XV Papa Gregorius Quintus Decimus, Episcopus Romanus Alessandro Ludovisi Bolonija, Italija 2
1623 m. rugpjūčio 6 d. -
1644 m. liepos 29 d.
Urbonas VIII Papa Urbanus Octavus, Episcopus Romanus Maffeo Barberini Florencija, Italija 20 Galileo Galilei kankinimai.
1644 m. rugsėjo 15 d. -
1655 m. sausio 7 d.
Inocentas X Papa Innocentius Decimus, Episcopus Romanus Giovanni Battista Pamphilj Roma, Italija 10
1655 m. balandžio 7 d. -
1667 m. gegužės 22 d.
Aleksandras VII Papa Alexander Septimus, Episcopus Romanus Fabio Chigi Siena, Toskana, Italija 12
1667 m. birželio 20 d. -
1669 m. gruodžio 9 d.
Klemensas IX Papa Clemens Nonus, Episcopus Romanus Giulio Rospigliosi Pistoia, Toskana, Italija 2
1670 m. balandžio 29 d. -
1676 m. liepos 22 d.
Klemensas X Papa Clemens Decimus, Episcopus Romanus Emilio Altieri Roma, Italija 6
1676 m. rugsėjo 21 d. -
1689 m. rugpjūčio 11/12 d.
Inocentas XI
Palaimintasis Inocentas
Papa Innocentius Undecimus, Episcopus Romanus Benedetto Odescalchi Komas, Lombardija, Italija 12
1689 m. spalio 6 d. -
1691 m. vasario 1 d.
Aleksandras VIII Papa Alexander Octavus, Episcopus Romanus Pietro Vito Ottoboni Padova, Venetas, Italija 1
1691 m. liepos 12 d. -
1700 m. rugsėjo 27 d.
Inocentas XII Papa Innocentius Duodecimus, Episcopus Romanus Antonio Pignatelli Spinazzola, Apulija, Italija 9
1700 m. lapkričio 23 d. -
1721 m. kovo 19 d.
Klemensas XI Papa Clemens Undecimus, Episcopus Romanus Giovanni Francesco Albani Urbino, Markė, Italija 20XVIII amžius

Pontifikato laikotarpis Vardas Regalinis vardas Tikrasis vardas Gimimo vieta Valdymo laikas Pastabos
1721 m. gegužės 8 d. -
1724 m. kovo 7 d.
Inocentas XIII Papa Innocentius Tertius Decimus, Episcopus Romanus Michelangelo de ’Conti; Michael Angelo Conti Poli, Lacijus, Italija 3
1724 m. gegužės 29 d. -
1730 m. vasario 21 d.
Benediktas XIII , O.P. Papa Benedictus Tertius Decimus, Episcopus Romanus PierFrancesco Orsini Gravina, Apulija, Italija 5
1730 m. liepos 12 d. -
1740 m. vasario 6 d.
Klemensas XII Papa Clemens Duodecimus, Episcopus Romanus Lorenzo Corsini Florencija, Italija 9
1740 m. rugpjūčio 17 d. -
1758 m. gegužės 3 d.
Benediktas XIV Papa Benedictus Quartus Decimus, Episcopus Romanus Prospero Lorenzo Lambertini Bolonija, Italija 17
1758 m. liepos 6 d. -
1769 m. vasario 2 d.
Klemensas XIII Papa Clemens Tertius Decimus, Episcopus Romanus Carlo della Torre Rezzonico Venecija, Venetas, Italija 10
1769 m. gegužės 19 d. -
1774 m. rugsėjo 22 d.
Klemensas XIV , O.F.M. Conv. Papa Clemens Quartus Decimus, Episcopus Romanus Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli Sant’Arcangelo di Romanija, Italija 5 Įtakotas jėzuitų.
1775 m. vasario 15 d. -
1799 m. rugpjūčio 29 d.
Pijus VI Papa Pius Sextus, Episcopus Romanus Count Giovanni Angelo Braschi Cesena, Italija 24
1800 m. kovo 14 d. -
1823 m. rugpjūčio 20 d.
Pijus VII , O.S.B. Papa Pius Septimus, Episcopus Romanus Barnaba Chiaramonti Cesena, Italija 23XIX amžius

Pontifikato laikotarpis Vardas Regalinis vardas Tikrasis vardas Gimimo vieta Valdymo laikas Pastabos
1823 m. rugsėjo 28 d. -
1829 m. vasario 10 d.
Leonas XII Papa Leo Duodecimus, Episcopus Romanus Count Annibale Sermattei della Genga Fabriano, Markė, Italija 5
1829 m. kovo 31 d. -
1830 m. gruodžio 1 d.
Pijus VIII Papa Pius Octavus, Episcopus Romanus Francesco Saverio Castiglioni Cingoli, Markė, Italija 1
1831 m. vasario 2 d. -
1846 m. birželio 1 d.
Grigalius XVI , O.S.B. Cam. Papa Gregorius Sextus Decimus, Episcopus Romanus Bartolomeo Alberto Cappellari Belluno, Venetas, Italija 15 Paskutinis popiežius, kuris nebuvo vyskupu.
1846 m. birželio 16 d. -
1878 m. vasario 7 d.
Pijus IX
Palaimintasis Pijus
Papa Pius Nonus, Episcopus Romanus Count Giovanni Maria Mastai-Ferretti Senigallia, Markė, Italija 31
1878 m. vasario 20 d. -
1903 m. liepos 20 d.
Leonas XIII Papa Leo Tertius Decimus, Episcopus Romanus Gioacchino Vincenzo Raffaele Luigi Pecci Carpineto Romano, Lacijus, Italija 25XX amžius

Pontifikato laikotarpis Portretas Vardas Regalinis vardas Tikrasis vardas Gimimo vieta Valdymo laikas Pastabos
1903 m. rugpjūčio 4 d. -
1914 m. rugpjūčio 20 d.
Pijus X
šventasis Pijus
Papa Pius Decimus, Episcopus Romanus Giuseppe Melchiorre Sarto Riese, Trevizas, Venetas, Italija 11
1914 m. rugsėjo 3 d. -
1922 m. sausio 22 d.
Benediktas XV Papa Benedictus Quintus Decimus, Episcopus Romanus Giacomo Della Chiesa Genuja, Italija 7
1922 m. vasario 6 d. -
1939 m. vasario 10 d.
Pijus XI Papa Pius Undecimus, Episcopus Romanus Achille Ambrogio Damiano Ratti Desio, Milanas, Italija 17 Pasirašė sutartį su Italija ir įkūrė nepriklausomą Vatikano valstybę.
1939 m. kovo 2 d. -
1958 m. spalio 9 d.
Pijus XII Papa Pius Duodecimus, Episcopus Romanus Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli Roma, Italija 19
1958 m. spalio 28 d. -
1963 m. birželio 3 d.
Jonas XXIII
Palaimintasis Jonas
Papa Ioannes Vicesimus Tertius, Episcopus Romanus Angelo Giuseppe Roncalli Sotto il Monte, Bergamo, Italija 4 II Vatikano susirinkimas; kartais vadinamas „Gerasis popiežius Jonas“
1963 m. birželio 21 d. -
1978 m. rugpjūčio 6 d.
Paulius VI Papa Paulus Sextus, Episcopus Romanus Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini Končezijus, Breša, Italija 15 Paskutinis popiežius karūnuotas su tiara.
1978 m. rugpjūčio 26 d. -
1978 m. rugsėjo 28 d.
Jonas Paulius I Papa Ioannes Paulus Primus, Episcopus Romanus Albino Luciani (Albinas Lučianis) Fornos di Kanale (dabar Kanale d'Agordo), Venetas, Italija <1 Pirmasis popiežius su dvigubu vardu
1978 m. spalio 16 d. -
2005 m. balandžio 2 d.
Jonas Paulius II Papa Ioannes Paulus Secundus, Episcopus Romanus Karol Józef Wojtyła (Karolis Jozefas Vojtyla) Vadovicės, Lenkija 26 Pirmasis per 455 metus popiežius ne italas, taip pat pirmasis slaviškos kilmės popiežius ir antrasis pagal pontifikavimo ilgumą popiežius.XXI amžius

Pontifikato laikotarpis Portretas Vardas Regalinis vardas Tikrasis vardas Gimimo vieta Valdymo laikas Pastabos
2005 m. balandžio 19 d. -
2013 m. vasario 28 d.
Benediktas XVI Papa Benedictus Sextus Decimus, Episcopus Romanus Joseph Alois Ratzinger Marktlas, Bavarija, Vokietija 7 Pirmasis popiežius iš Vokietijos nuo 1523 m., popiežiaus Adrijono VI laikų;
Seniausias nuo 1730 m., popiežiaus Klemenso XII laikų;
Pirmasis popiežius per 600 metų, kuris atsistatydino.
2013 m. kovo 13 d. - Pranciškus Papa Franciskus Jorge Mario Bergoglio Buenos Aires, Argentina - Išrinktas antrąją konklavos dieną. Pirmasis popiežius pasirinkęs Pranciškaus vardą.


<< Grįžti