Žemės gelmių išteklių rūšys (klasifikatorius) 

_id kodas pavadinimas pavadinimas
555b4475 90001 Anglies dvideginio geol.saugykla CO2
ba5dc3b5 11100 Angliavandeniliai Oil reserves
94b93ce3 11200 Metalų rūdos Metallic minerals
b148c16d 11300 Nemetalinės naudingosios iškasenos Nonmetallic useful minerals
9818479b 11313 Smėlis Sand
d3681b81 11112 Nafta Oil
10ba88da 11111 Dujos Gas
b58a1b60 11201 Geležies rūda Iron ore
c31dfc49 11307 Glaukonitinis priesmėlis Glauconite sandy loam
acaff510 1131301 Kvarcinis monomineralinis smėlis Quartz monom. sand
bf742223 11315 Žvyras Gravel
6730ed7f 11310 Molis Clay
caff1303 11301 Akmens druska Salt
1f37b21d 11302 Anhidritas Anhydrite
cb920938 11304 Dolomitas Dolomite
db704c05 11305 Gėliavandenė klintis Lake limestone
aa804d16 11306 Gipsas Gypsum
14f6d04d 11308 Klintis Limestone
33ccb149 11309 Kreidos mergelis Chalky marl
dd063ba9 11311 Opoka Gaire
9abae57f 11303 Durpės Peat
e73c1be5 11312 Sapropelis Sapropel
e6486811 11400 Vertingieji mineralai Valuable minerals
88603429 11401 Gintaras Amber
ef2334c1 12000 Požeminis vanduo Groundwater
8048567b 12001 Gėlas vanduo Fresh-water
b4c3566b 12002 Mineralinis vanduo Mineral water
0a5e374a 12003 Gamybinis vanduo Gamybinis
112ff39d 12004 Pramoninis vanduo Industrial raw groudwater
b3c0ec59 13000 Žemės gelmių šiluminė energija Geothermal resources of underground cavities
b75185c4 14000 Žemės gelmių ertmės Underground cavities
5a1cff16 113131 Smėlis ir žvyras Sand and gravel
3053a830 1130301 Mažaskaidės durpės Peat
0d347361 11110 Tradiciniai angliavandeniliai Conventional hydrocarbon
dc022a32 11113 Nafta ir dujos Oil and gas
b1907cdb 11114 Kiti tradiciniai angliavandeniliai Other conventional hydrocarbon
4e03ace1 11120 Išsklaidytieji angliavandeniliai Shale hydrocarbon
48f13465 11121 Dujos (išsklaidytieji angliavandeniliai) Shale Gas
c6c5aa0e 11122 Nafta (išsklaidytieji angliavandeniliai) Shale Oil
0f6fa260 11123 Nafta ir dujos (išsklaidytieji angliavandeniliai) Shale Oil and Gas
1489a5db 11124 Kiti išsklaidytieji angliavandeniliai Other shale hydrocarbon


<< Grįžti