Administravimo specialistai

Administravimo specialistai taiko įvairias koncepcijas ir teorijas organizacijų ir jose dirbančių asmenų veiksmingumui didinti.
Pagrindinės atliekamos užduotys: organizacijos struktūros vertinimas ir siūlymai, ką reikėtų tobulinti; užtikrinimas, kad organizacijos darbinė veikla atitiktų jos tikslus; organizacijos darbuotojų samda, mokymai, tobulinimas ir konsultavimas.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

2421 Vadybos ir organizavimo analitikai

2422 Politikos ir administravimo specialistai

2423 Personalo ir profesinio orientavimo specialistai

2424 Mokymo ir darbuotojų ugdymo specialistai