Apsaugos darbuotojai

Apsaugos darbuotojai saugo asmenis ir turtą nuo gaisrų ir kitų pavojų, palaiko viešąją tvarką ir užtikrina įstatymų ir reglamentuojamųjų dokumentų laikymosi priežiūrą.
Pagrindinės atliekamos užduotys: gaisrų prevencija, kova su jais ir jų gesinimas; žmonių gelbėjimas iš degančių pastatų ir avarijų vietų, į pavojingas situacijas patekusių asmenų gelbėjimas; viešosios tvarkos palaikymas, įstatymų ir reglamentuojamųjų dokumentų laikymosi užtikrinimas, patruliavimas viešose vietose ir įtariamų pažeidėjų suėmimas; kelių eismo reguliavimas ir atitinkamų įgaliojimų turėjimas avarijų metu; kalėjimų, pataisos namų ir kolonijų kalinių priežiūra ir drausmės užtikrinimas; patruliavimas ir patalpų stebėjimas, siekiant apsaugoti turtą nuo vagysčių ir niokojimo, patekimo į įstaigas kontrolė ir tvarkos palaikymas, taip pat taisyklių laikymosi viešuose renginiuose ir įstaigose užtikrinimas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

5411 Ugniagesiai

5412 Policijos pareigūnai

5413 Įkalinimo įstaigų sargybiniai

5414 Apsaugos darbuotojai

5419 Kitur nepriskirti apsaugos darbuotojai