Bibliotekininkai, archyvų ir muziejų specialistai

Bibliotekininkai, archyvų ir muziejų specialistai tvarko ir prižiūri archyvų, bibliotekų, muziejų, meno galerijų ir panašių įstaigų kolekcijas.

Pagrindinės atliekamos užduotys: archyvinių ir kitų žmogaus sukurtų objektų, turinčių istorinę, kultūrinę ir meninę vertę, vertinimas ar tobulinimas ir eksponavimo organizavimas, saugumo bei išsilaikymo užtikrinimas; kolekcijų ir ekspozicijų organizavimas muziejuose, meno galerijose ir panašiose įstaigose; susistemintų rašytinės ir spausdintos medžiagos kolekcijų tobulinimas ir priežiūra, kad lankytojai galėtų jomis pasinaudoti bibliotekose ir panašiose įstaigose; mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas; mokslo tiriamųjų darbų atlikimas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

2621 Archyvų ir muziejų specialistai

2622 Bibliotekininkai ir kiti informacijos specialistai