Category Archives: Asmens priežiūros darbuotojai

Asmens sveikatos priežiūros darbuotojai

Asmens sveikatos priežiūros darbuotojai slaugo ir padeda judėti, taip pat užsiimti kasdiene veikla ligoniams, senyvo amžiaus asmenims, sveikstantiems ligoniams ir asmenims, turintiems negalią, sveikatos priežiūros ir globos įstaigose.
Pagrindinės atliekamos užduotys: pagalba ligoniams judant, asmens priežiūra ir bendravimo poreikių tenkinimas; chirurginių ir kitų instrumentų bei įrangos sterilizavimas; stebėjimas ir pranešimas apie susirūpinimą keliančius dalykus atitinkamų medicinos ar socialinių tarnybų darbuotojams, pacientų rengimas apžiūrai ir gydymui, taip pat dalyvavimas planuojant asmenų priežiūrą.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

5321 Asmens sveikatos priežiūros padėjėjai

5322 Asmens priežiūros namuose darbuotojai

5329 Kitur nepriskirti asmens sveikatos priežiūros darbuotojai

Vaikų priežiūros darbuotojai ir mokytojų padėjėjai

Vaikų priežiūros darbuotojai ir mokytojų padėjėjai rūpinasi vaikais ir juos prižiūri mokyklose, globos namuose ir vaikų priežiūros įstaigose.
Pagrindinės atliekamos užduotys: individuali pagalba vaikams lavinant socialinius įgūdžius; veiklos, skirtos vaikų fiziniam, socialiniam, emociniam ir intelektiniam vystymuisi skatinti, demonstravimas, priežiūra ir dalyvavimas joje mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose; pagalba rengiant medžiagą ir vaikų ugdymo bei laisvalaikio priemones prieš pamokas ir po jų, per atostogas ir dienos priežiūros centruose.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

5311 Vaikų priežiūros darbuotojai

5312 Mokytojų padėjėjai