Category Archives: Ginkluotųjų pajėgų profesijos

Ginkluotųjų pajėgų profesijos apima visus ginkluotosiose pajėgose tarnaujančių asmenų darbus. Ginkluotųjų pajėgų nariai – tai asmenys, kurie tarnauja ginkluotosiose pajėgose, eina pagalbinę privalomą ar savanorišką tarnybą, jiems galioja karių drausmė, be to, jie negali eiti civilinės tarnybos. Čia priskiriami nuolatiniai sausumos pajėgų, karinių jūrų pajėgų, karinių oro pajėgų ir kitų karinių pajėgų nariai, taip pat šauktiniai, pašaukti į karinius mokymus ar kitą tarnybą tam tikram laikotarpiui.

Šios pagrindinės grupės profesijos skirstomos į tokius pagrindinius pogrupius:

01 Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai

02 Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos

03 Ginkluotųjų pajėgų profesijos (kiti laipsniai)

Į šią grupę neįtraukiami:
– asmenys, dirbantys civilinėse valstybinėse gynybos institucijose;
– policininkai (išskyrus karo policiją);
– muitinių inspektoriai ir sienos apsaugos bei kitų ginkluotųjų civilinių tarnybų pareigūnai.

Ginkluotųjų pajėgų profesijos, kiti laipsniai

Grupei „Ginkluotųjų pajėgų profesijos, kiti laipsniai“ priskiriami visi šauktiniai ir savanoriai ginkluotųjų pajėgų nariai, išskyrus karininkus, generolus, admirolus ir puskarininkius, seržantus, viršilas. Jie atlieka specifines karines užduotis ir (arba) užduotis, panašias į įvairių civilių ne ginkluotųjų pajėgų profesijų užduotis.

Šios grupės profesijų pogrupis:

0310 Ginkluotųjų pajėgų profesijos (kiti laipsniai)

Į šią grupę neįtraukiami:
– asmenys, dirbantys civilinėse valstybinėse gynybos institucijose;
– policininkai (išskyrus karo policiją);
– muitinių inspektoriai ir sienos apsaugos bei kitų ginkluotųjų civilinių tarnybų pareigūnai.

Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos

Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos palaiko karinę drausmę, taip pat prižiūri asmenų, kurių profesijos priskiriamos grupei „Ginkluotųjų pajėgų profesijos, kiti laipsniai“, darbą ir (arba) atlieka užduotis, panašias į įvairių civilių ne ginkluotųjų pajėgų profesijų užduotis. Grupei priklauso ginkluotųjų pajėgų nariai, turintys seržanto, puskarininkio ar viršilos laipsnį.

Šios grupės profesijų pogrupis:

0210 Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos

Į šią grupę neįtraukiami:
– asmenys, dirbantys civilinėse valstybinėse gynybos institucijose;
– policininkai (išskyrus karo policiją);
– muitinių inspektoriai ir sienos apsaugos bei kitų ginkluotųjų civilinių tarnybų pareigūnai.

Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai

Ginkluotųjų pajėgų karininkai organizuoja ginkluotųjų pajėgų padalinių darbą ir jam vadovauja, taip pat atlieka užduotis, panašias į įvairių civilių ne ginkluotųjų pajėgų profesijų užduotis. Šiai grupei priklauso visi ginkluotųjų pajėgų nariai, turintys leitenanto ar aukštesnį laipsnį.

Šios grupės profesijų pogrupis:

0110 Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai

Į šią grupę neįtraukiami:
– asmenys, dirbantys civilinėse valstybinėse gynybos institucijose;
– policininkai (išskyrus karo policiją);
– muitinių inspektoriai ir sienos apsaugos bei kitų ginkluotųjų civilinių tarnybų pareigūnai.

Ginkluotųjų pajėgų profesijos, kiti laipsniai

Pagrindiniam pogrupiui „Ginkluotųjų pajėgų profesijos, kiti laipsniai“ priskiriami visi šauktiniai ir savanoriai ginkluotųjų pajėgų nariai, išskyrus karininkus, generolus, admirolus ir puskarininkius, seržantus, viršilas. Jie atlieka specifines karines užduotis ir (arba) užduotis, panašias į įvairių civilių ne ginkluotųjų pajėgų profesijų užduotis. Daugeliui šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų pirmajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.

Šio pagrindinio pogrupio profesijų grupė:

031 Ginkluotųjų pajėgų profesijos (kiti laipsniai)

Į šią grupę neįtraukiami:
– asmenys, dirbantys civilinėse valstybinėse gynybos institucijose;
– policininkai (išskyrus karo policiją);
– muitinių inspektoriai ir sienos apsaugos bei kitų ginkluotųjų civilinių tarnybų pareigūnai.

Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos

Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos palaiko karinę drausmę, taip pat prižiūri asmenų, kurių profesijos priskiriamos grupei „Ginkluotųjų pajėgų profesijos, kiti laipsniai“, darbą ir (arba) atlieka užduotis, panašias į įvairių civilių ne ginkluotųjų pajėgų profesijų užduotis. Grupei priklauso ginkluotųjų pajėgų nariai, turintys seržanto, puskarininkio ar viršilos laipsnį. Kompetentingam daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.

Šio pagrindinio pogrupio profesijų grupė:

021 Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos

Į šią grupę neįtraukiami:
– asmenys, dirbantys civilinėse valstybinėse gynybos institucijose;
– policininkai (išskyrus karo policiją);
– muitinių inspektoriai ir sienos apsaugos bei kitų ginkluotųjų civilinių tarnybų pareigūnai.

Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai

Ginkluotųjų pajėgų karininkai organizuoja ginkluotųjų pajėgų padalinių darbą ir jam vadovauja, taip pat atlieka užduotis, panašias į įvairių civilių ne ginkluotųjų pajėgų profesijų užduotis. Šiai grupei priklauso visi ginkluotųjų pajėgų nariai, turintys leitenanto ar aukštesnį laipsnį. Kompetentingam daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų ketvirtajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.

Šio pagrindinio pogrupio profesijų grupė:

011 Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai

Į šią grupę neįtraukiami:
– asmenys, dirbantys civilinėse valstybinėse gynybos institucijose;
– policininkai (išskyrus karo policiją);
– muitinių inspektoriai ir sienos apsaugos bei kitų ginkluotųjų civilinių tarnybų pareigūnai.