Category Archives: Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai

Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai valdo ir kontroliuoja pramonės ir žemės ūkio įrenginių bei mašinų darbą tiesiogiai jų darbo vietoje arba nuotoliniu valdymu, vairuoja ir valdo traukinius, variklines transporto priemones ir kilnojamąsias mašinas ir įrangą, surenka produkciją iš sudedamųjų dalių pagal griežtai nustatytas instrukcijas, techninius reikalavimus ir procedūras. Kompetentingam daugelio šios pagrindinės grupės profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Paprastai reikia darbo su pramonės ir žemės ūkio įrenginiais ir mašinomis patirties, juos išmanyti ir sugebėti dirbti pagal mašinos atliekamų operacijų spartą ir prisitaikyti prie technologijos naujovių. Daugumai šios pagrindinės grupės profesijų reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės mašinų ir įrenginių operatorių ir surinkėjų atliekamos užduotys: kasybos ir kitų pramonės šakų, metalo, mineralų, stiklo, keramikos, medienos, popieriaus ar cheminių medžiagų apdorojimo įrenginių ir mašinų valdymas ir kontrolė; mašinų, gaminančių gaminius iš metalo, mineralų, cheminių medžiagų, gumos, plastiko, medienos, popieriaus, tekstilės, odos ir kailio, arba kuriomis perdirbami maisto ir panašūs produktai, valdymas ir kontrolė; traukinių ir variklinių transporto priemonių vairavimas bei valdymas; kilnojamųjų pramonės ar žemės ūkio mašinų ir įrenginių vairavimas, valdymas ir kontrolė; produkcijos iš sudedamųjų dalių surinkimas pagal griežtai nustatytus techninius reikalavimus ir procedūras. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams.

Šios pagrindinės grupės profesijos skirstomos į tokius pagrindinius pogrupius:

81 Stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai

82 Surinkėjai

83 Vairuotojai ir judamųjų įrenginių operatoriai

Pastabos
Įrenginių, automatiškai kontroliuojančių keletą procesų ar funkcijų vienu metu, operatoriai priskiriami 313 grupei „Technologinių procesų valdymo technikai“.

Guminių, plastikinių ir popierinių gaminių gamybos mašinų operatoriai

Guminių, plastikinių ir popierinių gaminių gamybos mašinų operatoriai valdo ir kontroliuoja mašinas, kurios plastikuoja, maišo gumą bei jos sudedamąsias dalis ir gamina įvairius komponentus ir gaminius iš natūralios ar sintetinės gumos bei plastiko, gamina įvairius popieriaus gaminius iš popieriaus, kieto ir minkšto kartono ir panašių medžiagų.
Pagrindinės atliekamos užduotys: mašinų, kurios plastikuoja ir maišo gumą ir jos sudedamąsias dalis bei gamina įvairius komponentus ir gaminius iš natūralios ar sintetinės gumos bei plastiko, darbo valdymas ir kontrolė; mašinų, kurios gamina įvairius popierinius gaminius, valdymas ir kontrolė; pagamintų gaminių defektų ir atitikties techniniams reikalavimams patikra ir atitinkamas mašinų nustatymų reguliavimas.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

8141 Guminių gaminių gamybos mašinų operatoriai

8142 Plastikinių gaminių gamybos mašinų operatoriai

8143 Popierinių gaminių gamybos mašinų operatoriai

Chemijos ir fotografijos gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai

Chemijos ir fotografijos gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai valdo ir kontroliuoja mašinas, kurios perdirba daugelį įvairių cheminių ir kitų sudedamųjų medžiagų farmacijos ir parfumerijos gaminiams, sprogmenims, fotografijos ir kitiems cheminiams produktams gaminti.
Pagrindinės atliekamos užduotys: mašinų, kurios maišo, pakuoja ar kitaip perdirba chemines medžiagas, kad suteiktų joms pageidaujamas savybes tolesnei gamybai arba kad iš jų pagamintų galutinį produktą, valdymas ir kontroliavimas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai

8132 Fotografijos gaminių gamybos mašinų operatoriai

Metalų apdirbimo ir poliravimo įrenginių operatoriai

Metalų apdirbimo ir poliravimo įrenginių operatoriai valdo ir kontroliuoja vienos funkcijos procesų valdymo mašinas ir įrenginius, valdančius rūdų ir metalų perdirbimo, apdirbimo ir apdailos procesus.
Pagrindinės atliekamos užduotys: metalo rūdos apdirbimo ir metalų apdailos mašinų nustatymas, parengimas ir reguliavimas; konkrečių metalo apdirbimo ir apdailos procesų koordinavimas ir kontrolė; įrangos tikrinimas ieškant gedimų, matuoklių stebėjimas, einamasis patikrinimas ir techninės priežiūros organizavimas; gaminių pavyzdžių tikrinimas, bandymas ir analizė; duomenų registravimas ir gamybos žurnalo pildymas.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

8121 Metalų perdirbimo ir apdorojimo įrenginių operatoriai

8122 Metalų poliravimo, elektrolitinio ir kitokio metalų paviršiaus dengimo įrenginių operatoriai

Kasybos ir rūdų apdorojimo įrenginių operatoriai

Kasybos ir rūdų apdorojimo įrenginių operatoriai valdo ir kontroliuoja įrangą bei mašinas ir dirba rankiniais įrankiais, kuriais išgaunamos uolienos ir mineralai, apdirbamos rūdos ir akmuo, gręžiami ir kasami gręžiniai ar šuliniai, taip pat gamina cemento bei akmens gaminius ir atlieka jų apdailą.
Pagrindinės atliekamos užduotys: įvairių kasybos ir mineralų apdorojimo įrenginių ir mašinų, pavyzdžiui, gręžimo įrenginių ir pagalbinių mašinų ir įrangos, tolydžiojo veikimo kasybos mašinų ir pjovimo, trupinimo, malimo, siurbimo ir maišymo įrenginių bei mašinų nustatymas, valdymas ir kontrolė; plovimo, atskyrimo, ekstrahavimo ir maišymo įrangos naudojimas siekiant pašalinti atliekas ir išgauti mineralus; įrenginių ir mašinų valdymas gaminant cementą, betoną, dirbtinį akmenį, blokinį betoną ir akmens gaminius; įvairių įrenginių ir mašinų veikimo kontrolė, gedimų nustatymas ir taisymas; įrenginių ir mašinų techninė priežiūra, taisymas ir valymas; gamybos registro vedimas.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

8111 Kalnakasiai ir kasybos įrenginių operatoriai

8112 Mineralų ir uolienų apdorojimo įrenginių operatoriai

8113 Gręžinių gręžėjai ir giminiškų profesijų darbininkai

8114 Cemento gamybos, akmens ir kitos mineralinės žaliavos apdirbimo mašinų operatoriai

Pastabos
Gavybos darbų meistrai ir brigadininkai priskiriami 3121 grupei „Gavybos darbų meistrai ir brigadininkai“.

Vairuotojai ir judamųjų įrenginių operatoriai

Vairuotojai ir judamųjų įrenginių operatoriai vairuoja ir prižiūri traukinius ir variklines transporto priemones, vairuoja, valdo ir kontroliuoja kilnojamųjų pramonės ir žemės ūkio mašinų ir įrenginių darbą, dirba laivų deniuose ir kitose vandens transporto priemonėse. Kompetentingam daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: traukinių ir variklinių transporto priemonių vairavimas ir techninė priežiūra; kilnojamųjų pramonės ir žemės ūkio mašinų bei įrenginių vairavimas, valdymas ir kontrolė; pareigų laivų deniuose ir kitose vandens transporto priemonėse atlikimas.

Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes:

831 Lokomotyvų mašinistai ir giminiškų profesijų darbininkai

832 Lengvųjų automobilių, furgonų ir motociklų vairuotojai

833 Sunkiasvorių sunkvežimių ir autobusų vairuotojai

834 Judamųjų įrenginių operatoriai

835 Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkai

Surinkėjai

Surinkėjai surenka sąrankas, gaminius ir įrenginius iš sudedamųjų dalių ar komponentų pagal griežtai nustatytas procedūras. Surenkamas gaminys gali konvejeriu judėti nuo vieno darbininko prie kito. Kompetentingam daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: įvairių gaminių ir įrangos sudedamųjų dalių surinkimas pagal griežtai nustatytas procedūras; darbų užsakymų, techninių sąlygų, diagramų ir brėžinių nagrinėjimas, siekiant nustatyti, kokių medžiagų reikės, ir išsiaiškinti surinkimo nurodymus; gamybos ir darbo duomenų registravimas nustatyto pavyzdžio formose; surinktų komponentų ir gaminių, laidų instaliacijų ir grandinių tikrinimas ir bandymai; brokuotų surinktų gaminių ir komponentų atmetimas.

Šio pagrindinio pogrupio profesijų grupė:

821 Surinkėjai

Stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai

Stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai valdo ir kontroliuoja pramoninę įrangą, mašinas ar įrenginius, kurie yra stacionarūs, arba kurių kilnojimas nėra neatsiejama jų naudojimo dalis. Kompetentingam daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Reikia darbo su pramonine įranga, mašinomis ir įrenginiais, kurie valdomi ir kontroliuojami, patirties, taip pat būtina juos išmanyti. Dažnai reikia sugebėjimų dirbti pagal mašinos atliekamų operacijų spartą ir prisitaikyti prie įrenginių ir mašinų naujovių.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbininkų atliekamos užduotys: įvairių stacionariųjų įrenginių ir mašinų parametrų nustatymas, valdymas ir kontrolė; gedimų nustatymas ir reikiamų veiksmų jiems pašalinti ėmimasis; tikrinimas, ar produkcija neturi defektų ir ar atitinka techninius reikalavimus, taip pat atitinkamas mašinų parametrų nustatymas; techninė priežiūra, taisymas ir valymas; duomenų registravimas ir gamybos registro tvarkymas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams.

Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes:

811 Kasybos ir rūdų apdorojimo įrenginių operatoriai

812 Metalų apdirbimo ir poliravimo įrenginių operatoriai

813 Chemijos ir fotografijos gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai

814 Guminių, plastikinių ir popierinių gaminių gamybos mašinų operatoriai

815 Tekstilės, kailio ir odos gaminių gamybos mašinų operatoriai

816 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai

817 Medienos apdirbimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai

818 Kiti stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai

Pastabos
Įrenginių, automatiškai kontroliuojančių keletą procesų ar funkcijų vienu metu, operatoriai priskiriami 313 grupei „Technologinių procesų valdymo technikai“.