Category Archives: Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai

Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai teikia paslaugas asmenims, taip pat kelionių organizavimo, namų ūkio tvarkymo, viešojo maitinimo, asmens priežiūros ar apsaugos nuo gaisro ir neteisėtų veiksmų paslaugas arba demonstruoja ir parduoda prekes didmeninės ar mažmeninės prekybos parduotuvėse ir panašiose įmonėse, įskaitant kioskus ir turgavietes. Kompetentingam daugelio šios pagrindinės grupės profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės paslaugų sektoriaus darbuotojų ir pardavėjų atliekamos užduotys: paslaugų kelionėse organizavimas ir teikimas; namų ūkio tvarkymas; maisto ir gėrimų ruošimas ir patiekimas; vaikų priežiūra; asmens priežiūra ir nesudėtingos sveikatos priežiūros paslaugos namuose ar įstaigose, kirpyklų ir kosmetikos salonų, palydovų paslaugos; būrimo paslaugos; laidotuvių organizavimas; apsaugos paslaugų teikimas ir asmenų bei turto apsauga nuo gaisro ir neteisėtų veiksmų; įstatymų laikymosi priežiūra ir viešosios tvarkos palaikymas; pozavimas prekių reklamavimo, kūrimo ir eksponavimo tikslais; prekių pardavimas didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonėse, kioskuose ir turgavietėse; prekių galimiems pirkėjams demonstravimas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams.

Šios pagrindinės grupės profesijos skirstomos į tokius pagrindinius pogrupius:

51 Paslaugų asmenims darbuotojai

52 Pardavėjai

53 Asmens priežiūros darbuotojai

54 Apsaugos darbuotojai

Apsaugos darbuotojai

Apsaugos darbuotojai saugo asmenis ir turtą nuo gaisrų ir kitų pavojų, palaiko viešąją tvarką ir užtikrina įstatymų ir reglamentuojamųjų dokumentų laikymosi priežiūrą.
Pagrindinės atliekamos užduotys: gaisrų prevencija, kova su jais ir jų gesinimas; žmonių gelbėjimas iš degančių pastatų ir avarijų vietų, į pavojingas situacijas patekusių asmenų gelbėjimas; viešosios tvarkos palaikymas, įstatymų ir reglamentuojamųjų dokumentų laikymosi užtikrinimas, patruliavimas viešose vietose ir įtariamų pažeidėjų suėmimas; kelių eismo reguliavimas ir atitinkamų įgaliojimų turėjimas avarijų metu; kalėjimų, pataisos namų ir kolonijų kalinių priežiūra ir drausmės užtikrinimas; patruliavimas ir patalpų stebėjimas, siekiant apsaugoti turtą nuo vagysčių ir niokojimo, patekimo į įstaigas kontrolė ir tvarkos palaikymas, taip pat taisyklių laikymosi viešuose renginiuose ir įstaigose užtikrinimas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

5411 Ugniagesiai

5412 Policijos pareigūnai

5413 Įkalinimo įstaigų sargybiniai

5414 Apsaugos darbuotojai

5419 Kitur nepriskirti apsaugos darbuotojai

Kiti paslaugų asmenims darbuotojai

Kiti paslaugų asmenims darbuotojai nuspėja praeities įvykius ir pranašauja būsimus žmonių gyvenimo įvykius, teikia palydovų ir kitas paslaugas asmenims, rūpinasi gyvūnų higiena, juos dresuoja ir prižiūri, teikia laidojimo paslaugas, moko asmenis vairuoti transporto priemones.
Pagrindinės atliekamos užduotys: horoskopų sudarymas; palydovų ir tarnų bei kitų paslaugų asmenims teikimas; laidojimo paslaugų teikimas; gyvūnų šėrimas, priežiūra, dresavimas ir higiena; mokymas vairuoti realiomis sąlygomis.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

5161 Astrologai, būrėjai ir giminiškų profesijų darbuotojai

5162 Tarnai ir palydovai

5163 Laidojimo paslaugų darbuotojai

5164 Gyvūnų (augintinių) higienos ir priežiūros darbuotojai

5165 Vairavimo instruktoriai

5169 Kitur nepriskirti paslaugų asmenims darbuotojai

Vyresnieji pastatų ir bendrosios priežiūros darbuotojai

Vyresnieji pastatų ir bendrosios priežiūros darbuotojai koordinuoja valytojų ir kitų už tvarką atsakingų darbuotojų, dirbančių komercinėse, gamybinėse ir gyvenamosiose patalpose, darbą ir juos prižiūri, taip pat sudaro darbo grafikus. Jie atsakingi už tvarkymo ir priežiūros funkcijas viešbučiuose, biuruose, butuose, namuose ir privačiuose būstuose.
Pagrindinės atliekamos užduotys: užduočių paskirstymas ir pastato zonų tikrinimas, siekiant įsitikinti, kad valymo, tvarkymo ir priežiūros darbai atlikti tinkamai; reikmenų ir įrangos išdavimas, atsargų inventorizacija, siekiant užtikrinti, kad pakaktų reikmenų; pretendentų atranka ir samda; naujų ir patyrusių darbuotojų mokymas; siūlymas juos paaukštinti, perkelti ar atleisti; kai kurių valymo, tvarkymo ir priežiūros užduočių atlikimas.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

5151 Vyresnieji biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valymo ir bendrosios priežiūros darbuotojai

5152 Namų ūkio ekonomai

5153 Pastatų prižiūrėtojai

Kirpėjai, kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai

Kirpėjai, kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai kerpa ir šukuoja plaukus, skuta ir kerpa barzdas, atlieka grožio procedūras, naudoja kosmetikos priemones ir daro makiažą, taip pat atlieka kitas išvaizdos gerinimo procedūras.
Pagrindinės atliekamos užduotys: kliento pageidavimų aptarimas; plaukų kirpimas ir šukavimas; barzdų skutimas ir kirpimas; grožio procedūrų atlikimas; kosmetikos priemonių naudojimas ir makiažo darymas; rankų ir kojų nagų formavimas ir lakavimas, žmogaus pėdų lengvų ligų gydomųjų procedūrų atlikimas; klientų aptarnavimas pirtyse ir paprasto masažo atlikimas.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

5141 Kirpėjai

5142 Kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai

Padavėjai ir barmenai

Padavėjai ir barmenai patiekia maistą ir gėrimus komercinėse viešojo maitinimo įmonėse, klubuose, įstaigose ir valgyklose, laivuose ar keleiviniuose traukiniuose.
Pagrindinės atliekamos užduotys: pagalba užtikrinant reikiamas baro atsargas; naudotų stiklinių ir taurių plovimas ir baro zonos valymas; alkoholinių ir gaiviųjų gėrimų patiekimas prie baro; stalų dengimas švariomis staltiesėmis ir servetėlėmis, serviravimas stalo įrankiais, indais, stiklinėmis ir taurėmis; maisto ir gėrimų patiekimas; patarimai, kokį vyną pasirinkti, ir jo patiekimas; maisto ir (arba) gėrimų užsakymų priėmimas ir jų perdavimas virtuvės darbuotojams; sąskaitų pateikimas ir mokėjimų priėmimas.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

5131 Padavėjai

5132 Barmenai

Virėjai

Virėjai planuoja, organizuoja, ruošia ir gamina maistą pagal receptus ar prižiūrimi vyriausiųjų virėjų viešbučiuose, restoranuose ir kitose viešojo maitinimo įmonėse, laivuose, keleiviniuose traukiniuose ir privačiuose namų ūkiuose.
Pagrindinės atliekamos užduotys: valgiaraščių planavimas, maisto produktų ruošimas ir gaminimas; pagalbinių virtuvės darbuotojų darbo planavimas, priežiūra ir koordinavimas; maisto kokybės tikrinimas; ingredientų svėrimas, matavimas ir maišymas pagal receptus ir vadovaujantis asmenine nuovoka; orkaičių, keptuvų, kepimo krosnelių ir kitos maisto gaminimo įrangos temperatūros reguliavimas; virtuvės, jos įrangos, maisto patiekimo zonų ir pan. tikrinimas ir valymas, siekiant užtikrinti saugų ir higienišką maisto tvarkymą; tokios didelių gabaritų maisto gaminimo įrangos, kaip keptuvai, gruzdintuvės ar keptuvės, naudojimas.

Šios grupės profesijų pogrupis:

5120 Virėjai

Kelionių palydovai, konduktoriai ir kelionių vadovai

Kelionių palydovai, konduktoriai ir kelionių vadovai teikia įvairias paslaugas asmenims, keliaujantiems lėktuvais, traukiniais, laivais, autobusais ir kitomis transporto priemonėmis, taip pat lydi asmenis ar grupes turistinėse kelionėse, išvykose ir ekskursijose.
Pagrindinės atliekamos užduotys: keleivių patogumo ir saugumo užtikrinimas; maisto ir gaiviųjų gėrimų patiekimas; informacijos teikimas ir atsakymai į su kelione susijusius klausimus; bilietų surinkimas ir išdavimas viešajame transporte; asmenų ar grupių lydėjimas turistinėse kelionėse ar ekskursijose, pasakojant apie įdomias vietas.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

5111 Kelionių palydovai

5112 Transporto priemonių konduktoriai

5113 Kelionių vadovai

Apsaugos darbuotojai

Apsaugos darbuotojai saugo asmenis ir turtą nuo gaisrų ir kitų pavojų, palaiko viešąją tvarką ir užtikrina įstatymų ir reglamentuojamųjų dokumentų laikymosi priežiūrą. Kompetentingam daugumos šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: gaisrų prevencija, kova su jais ir jų gesinimas; žmonių gelbėjimas iš degančių pastatų ir avarijų vietų, į pavojingas situacijas patekusių asmenų gelbėjimas; viešosios tvarkos palaikymas, įstatymų ir reglamentuojamųjų dokumentų laikymosi užtikrinimas, patruliavimas viešose vietose ir įtariamų pažeidėjų suėmimas; kelių eismo reguliavimas ir atitinkamų įgaliojimų avarijų metu turėjimas; kalėjimų, pataisos namų ir kolonijų kalinių priežiūra ir drausmės užtikrinimas; patruliavimas ir patalpų stebėjimas, siekiant apsaugoti turtą nuo vagysčių ir niokojimo, patekimo į įstaigas kontrolė ir tvarkos palaikymas, taisyklių laikymosi viešuose renginiuose ir įstaigose užtikrinimas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams.

Šio pagrindinio pogrupio profesijų grupė:

541 Apsaugos darbuotojai

Asmens priežiūros darbuotojai

Asmens priežiūros darbuotojai slaugo, prižiūri vaikus, ligonius ir senyvo amžiaus asmenis, sveikstančius ligonius ar asmenis, turinčius negalią, ir jiems padeda sveikatos priežiūros ir globos įstaigose. Kompetentingam daugumos šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: pagalba judant, prausiantis ir tenkinant kitus asmens poreikius; individuali pagalba vaikams mokantis socialinių įgūdžių; veiklos, skirtos vaikų fiziniam, socialiniam, emociniam ir intelektiniam vystymuisi gerinti, priežiūra ir dalyvavimas joje; stebėjimas ir pranešimas apie susirūpinimą keliančius dalykus atitinkamų sveikatos priežiūros ar socialinių tarnybų darbuotojams.

Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes:

531 Vaikų priežiūros darbuotojai ir mokytojų padėjėjai

532 Asmens sveikatos priežiūros darbuotojai

Pardavėjai

Pardavėjai parduoda ir rodo prekes didmeninės ir mažmeninės prekybos parduotuvėse, už gatvės ar turgavietės prekystalių, išnešiodami prekes po namus ir vykdydami prekybą telefonu ar kitą nuotolinę prekybą. Jie gali registruoti ir priimti mokėjimus už įsigytas prekes ir paslaugas, taip pat gali valdyti mažas mažmeninės prekybos įmones. Kompetentingam daugumos šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: prekių pardavimas didmeninės ar mažmeninės prekybos įmonėse arba už gatvės ar turgavietės prekystalių, išnešiojant prekes po namus ar vykdant prekybą telefonu ar kitą nuotolinę prekybą; prekių demonstravimas ir rodymas galimiems klientams; iškart suvartoti skirto maisto pardavimas ir patiekimas už gatvės prekystalių; parduodamų gaminių įsigijimas ar reguliaraus jų tiekimo sutarčių sudarymas; parduodamų prekių sudėjimas ir išdėliojimas, parduotų prekių vyniojimas ir pakavimas; gaminių asortimento, atsargų ir parduodamų prekių kainos nustatymas; darbas kasos aparatais, optiniais kainų skaitytuvais, kompiuteriais ar kita įranga registruojant ar priimant mokėjimus už įsigytas prekes ir paslaugas. Kai kurių šio pagrindinio pogrupio profesijų atstovams gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams.

Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes:

521 Gatvės prekystalių ir turgaviečių pardavėjai

522 Parduotuvių pardavėjai

523 Kasininkai ir bilietų pardavėjai

524 Kiti pardavėjai

Pastabos
Parduotuvių vadovai ir pardavimo vadovai priskiriami 1 pagrindinei grupei „Vadovai“. Technikos, medicinos ir informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimo specialistai priskiriami 2 pagrindinei grupei „Specialistai“. Komerciniai pardavimo ir draudimo atstovai, finansų ir prekybos brokeriai priskiriami 3 pagrindinei grupei „Technikai ir jaunesnieji specialistai“. Gatvės pardavėjai (išskyrus maisto) priskiriami 9 pagrindinei grupei „Nekvalifikuoti darbininkai“.