Category Archives: Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai

Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai teikia paslaugas asmenims, taip pat kelionių organizavimo, namų ūkio tvarkymo, viešojo maitinimo, asmens priežiūros ar apsaugos nuo gaisro ir neteisėtų veiksmų paslaugas arba demonstruoja ir parduoda prekes didmeninės ar mažmeninės prekybos parduotuvėse ir panašiose įmonėse, įskaitant kioskus ir turgavietes. Kompetentingam daugelio šios pagrindinės grupės profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės paslaugų sektoriaus darbuotojų ir pardavėjų atliekamos užduotys: paslaugų kelionėse organizavimas ir teikimas; namų ūkio tvarkymas; maisto ir gėrimų ruošimas ir patiekimas; vaikų priežiūra; asmens priežiūra ir nesudėtingos sveikatos priežiūros paslaugos namuose ar įstaigose, kirpyklų ir kosmetikos salonų, palydovų paslaugos; būrimo paslaugos; laidotuvių organizavimas; apsaugos paslaugų teikimas ir asmenų bei turto apsauga nuo gaisro ir neteisėtų veiksmų; įstatymų laikymosi priežiūra ir viešosios tvarkos palaikymas; pozavimas prekių reklamavimo, kūrimo ir eksponavimo tikslais; prekių pardavimas didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonėse, kioskuose ir turgavietėse; prekių galimiems pirkėjams demonstravimas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams.

Šios pagrindinės grupės profesijos skirstomos į tokius pagrindinius pogrupius:

51 Paslaugų asmenims darbuotojai

52 Pardavėjai

53 Asmens priežiūros darbuotojai

54 Apsaugos darbuotojai

Paslaugų asmenims darbuotojai

Paslaugų asmenims darbuotojai teikia paslaugas, susijusias su kelionėmis, namų ūkio tvarkymu, viešuoju maitinimu, kirpyklų ir kosmetikos salonų paslaugomis, gyvūnų išvaizda, priežiūra ir dresavimu, palydovų paslaugomis, ir kitas asmeninio pobūdžio paslaugas. Kompetentingam daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: paslaugų kelionėse ir ekskursijose organizavimas ir teikimas; namų ūkio tvarkymas; maisto ir gėrimų ruošimas ir patiekimas; kirpyklų ir kosmetikos salonų paslaugos; būrimo paslaugos; laidotuvių organizavimas; rūpinimasis gyvūnų išvaizda, jų priežiūra ir dresavimas; asmenų mokymas vairuoti variklines transporto priemones; palydovų ir kitų paslaugų asmenims teikimas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams.

Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes:

511 Kelionių palydovai, konduktoriai ir kelionių vadovai

512 Virėjai

513 Padavėjai ir barmenai

514 Kirpėjai, kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai

515 Vyresnieji pastatų ir bendrosios priežiūros darbuotojai

516 Kiti paslaugų asmenims darbuotojai