Jaunesnieji teisės, socialinių ir religijos profesijų specialistai

Jaunesnieji teisės, socialinių ir religijos profesijų specialistai teikia technines ir praktines paslaugas ir atlieka pagalbines funkcijas, vykdydami procesinius veiksmus ir tyrimus, socialinės ir visuomenės paramos programose ir religinėje veikloje.
Pagrindinės atliekamos užduotys: pagalba teisės, socialinio darbo ir religijos specialistams ir parama jiems; įrodymų rinkimas ir analizė, teisinių dokumentų rengimas ir teismo šaukimų įteikimas; socialinės paramos programų ir visuomenės paslaugų administravimas ir įgyvendinimas; pagalba klientams sprendžiant asmenines ir socialines problemas; praktinės pagalbos, rekomendacijų ir moralinės paramos teikimas asmenims ir bendruomenėms.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

3411 Jaunesnieji teisės ir giminiškų profesijų specialistai

3412 Jaunesnieji socialiniai darbuotojai

3413 Jaunesnieji religijos profesijų specialistai