Judamųjų įrenginių operatoriai

Judamųjų įrenginių operatoriai vairuoja, prižiūri, valdo ir kontroliuoja specialias variklines mašinas ir įrangą, naudojamą žemei tvarkyti ir ruošti, dirvožemiui, gruntui, akmenims ir panašioms medžiagoms kasti, perkelti ir paskleisti, taip pat sunkiems objektams kelti ar perkelti.
Pagrindinės atliekamos užduotys: įrenginių parengimas ir išdėstymas darbui; padargų greičio, aukščio ir gylio nustatymas; mobiliųjų įrenginių vairavimas ir valdymas; priedų, skirtų medžiams, rąstams, dirvožemiui, gruntui ir kitiems sunkiems objektams ar medžiagoms kelti, siūbuoti ir paleisti, valdymas; sunkvežimių su keltuvais ir stacionariųjų ar judriųjų kranų, naudojamų statyboms, vežti ir sandėliuoti, valdymas ir kontrolė; mašinų priežiūra ir nesudėtingas taisymas.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

8341 Judamųjų žemės ir miškų ūkio įrenginių operatoriai

8342 Žemės darbų ir panašių mašinų operatoriai

8343 Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai

8344 Krovininių platformų ir krautuvų operatoriai