Kiti nekvalifikuoti darbininkai

Kiti nekvalifikuoti darbininkai pristato ir išnešioja laiškus ir siuntinius, atlieka įvairius nesudėtingus priežiūros ir taisymo darbus, surenka pinigus ir pildo pardavimo automatų atsargas, registruoja skaitiklių rodmenis, veža vandenį ir renka malkas, taip pat surenka ir išduoda kvitus už automobilių stovėjimą ar bilietus į renginius.
Pagrindinės atliekamos užduotys: malkų skaldymas, vandens vežimas ir malkų nešimas, pastatų, aikštelių ir patalpų valymas ir priežiūra; laiškų, siuntinių ir kitų daiktų pristatymas ir išnešiojimas įstaigoje ar po įstaigas arba kitas vietas; skubių siuntų pristatymas įstaigoje; bilietų ir leidimų išdavimas ir surinkimas; mokesčio už automobilių stovėjimą apskaičiavimas; pardavimo automatų atsargų pildymas ir pinigų surinkimas iš jų; elektros, dujų ar vandens skaitiklių rodmenų tikrinimas ir registravimas.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

9621 Kurjeriai, pasiuntiniai ir bagažo nešikai

9622 Nekvalifikuoti atsitiktinių darbų darbininkai

9623 Pinigų iš automatų surinkėjai ir matuoklių rodmenų tikrintojai

9624 Vandens vežikai ir malkų rinkėjai

9629 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti darbininkai