Lokomotyvų mašinistai ir giminiškų profesijų darbininkai

Lokomotyvų mašinistai ir giminiškų profesijų darbininkai valdo ar padeda valdyti keleivinių ir prekinių traukinių lokomotyvus, prisiima atsakomybę už prekinius traukinius jų kelionės metu ir juos prižiūri, kontroliuoja geležinkelio eismą valdydami signalus, perjungia riedmenis, formuoja traukinių sąstatus geležinkelio depuose ir kasyklose ir valdo jų judėjimą.
Pagrindinės atliekamos užduotys: geležinkelio lokomotyvų valdymas ar pagalba kitiems juos valdant, geležinkelio signalų valdymas, riedmenų perjungimas ir traukinių sąstatų formavimas geležinkelio depuose ir kasyklose, jų judėjimo valdymas.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

8311 Lokomotyvų mašinistai

8312 Geležinkelio ratstabdininkai, signalizuotojai ir iešmininkai